SALA STAD OCH FRAMTIDEN -Vi visionerar vidare! VÄLKOMMEN!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SALA STAD OCH FRAMTIDEN -Vi visionerar vidare! VÄLKOMMEN!"

Transkript

1 SALA STAD OCH FRAMTIDEN -Vi visionerar vidare! VÄLKOMMEN!

2 SALA OCH DESS FRAMTIDA UTVECKLINGSBEHOV! Historisk analys Självbild och identitet Utvecklingsbehov

3 INLEDNING: PERSPEKTIVET ÄR ÅR 2024 (SALAS 400- ÅRSJUBILEUM) ÅR 2024 HAR SALA ENLIGT AKTUELLA PLANER: SNABBTÅG TILL STOCKHOLM; RESTID UNDER EN TIMME 2+1-KÖRFÄLTSVÄGAR TILL ENKÖPING OCH UPPSALA (SNABBARE JÄRNVÄGSFÖRBINDELSE TILL VÄSTERÅS) BARRIÄREFFEKTERNA KRING JÄRNVÄGEN ÄR BETYDLIGT MINDRE

4 ALLMÄNNA SLUTSATSER SALA BEHÖVER VÄXA! för att behålla servicenivå för att behålla attraktivitet för att det finns rum för fler! SALA SKALL BLI ÄNNU MER ATTRAKTIVT FÖR DAGENS INVÅNARE! Som plats att leva i! Som plats att besöka! Som stad att göra affärer i!

5 SALABORNAS SJÄLVBILD OCH IDENTITET

6 BRA MED ATT BO I SALA? ALLT FINNS! NÄRHET TILL ALLT! DÅLIGT MED ATT BO I SALA? DÅLIGT UTBUD! DÖTT

7 Salaborna upplever sig vara småstadsbor ha nära till allt ha en rik historia inte vara en del av Storstockholm att de är Salabor, snarare än Västmanlänningar. Det vill säga det finns en starkare lokal stadsmässig identitet än regional sådan.

8 SJÄLVBILD OCH IDENTITET - Det finns en generationsklyfta mellan yngre och äldre i stoltheten över att vara salabo. Man identifierar sig själva inte som en utpräglad företagar- eller entreprenörskommun, ej heller som en kulturkommun, men som en stad med en stolt historia. Det finns också ett stort engagemang för lokala frågor. - I staden råder en avsaknad av större sociala skiktningar och en relativt icke-hirarkisk syn på människors samhällsställning. Det råder en allmän uppfattning om att andra salabor är trevliga och har det bra.

9 SJÄLVBILD OCH IDENTITET SLUTSATSER: Stärk självkänslan ytterligare genom att odla och synliggöra Salas särprägel. Invånare eller tidigare invånare i Sala är ortens främsta marknadsförare. Se till att budskapet som vidareförmedlas är positivt och återspeglar Salabornas sanna självbild!

10 SLUTSATSER OM UTVECKLINGSBEHOV

11 SALAS UNIKA KULTURARV: Sala har ett värdefullt och vackert kulturarv i bland annat rutnätsstaden, silvergruvan, dammarna och Måns-Ols som skulle marknadsföras ännu mer. SLUTSATS: Lyft fram det gemensamma värdena marknadsföringsmässigt: rutnätsstaden som tillgång och attraktion, gruvan, dammarna och MånsOls som kopplade och förstärkande av denna attraktiva stadskärna (inte tvärtom!) Knyta ihop gruvan, dammarna och staden rent fysiskt och upplevelsemässigt! Iordningställa en hel rekreationsrunda längs vattenvägarna med den saknade delen mellan Långforsen och Mellandammen.

12 SALAS UNIKA KULTURARV: Dammsystem, gruva, Långforsen och staden hänger ihop i ett historiskt och fysiskt samband som bättre bör synliggöras

13 LÅT PRÅMÅN BLI EN UPPLEVELSE- MÄSSIG LÄNK MELLAN STAD OCH GRUVA SÅSOM LILLÅN BORDE ÄVEN PRÅMÅN KUNNA BLI

14 SALA SOM NÖJES- OCH KULTURSTAD! - Sala har ett rikt kulturliv inom bl.a. musik och konst och scenkonst, men saknar en bra offentlig scen för att låta detta komma till uttryck.

15 SALA SOM NÖJES- OCH KULTURSTAD - Sala kvällstid kan vad gäller folkliv ses som dess raka motsats jämfört med dagtid. Salas centrum inrymmer många caféer och restauranger men kvällstid är nästan inget öppet. I avsaknaden av en kvällsmötesplatser framstår Sala som en sovstad kanske som en förort till Västerås, där kvällslivet istället äger rum!

16 SALA SOM NÖJES- OCH KULTURSTAD - Idrott är en stor fritidssysselsättning i Sala. Den karaktäriseras idag snarare av bredd- än av elitverksamhet. Idrottsanläggningarna vid Lärkan har stor potential och ett behov av att upprustas.

17 SALA SOM NÖJES- OCH KULTURSTAD SLUTSATSER: Sala behöver en större attraktiv publik scen och konsertsal som en plattform för det lokala musiklivet och andra arrangemang. Sala har behov av hotell- konferenslokaler Sala behöver fler attraktiva lägen för restauranger som kan fungera som destinationer och attraktioner kvällstid. Idrottsanläggningarna vid Lärkan är i behov av investeringar för upprustning.

18 SALA SOM NÖJES- OCH KULTURSTAD Sala behöver fler attraktiva lägen för restauranger som kan fungera som destinationer och attraktioner kvällstid. VARFÖR INTE EN NY RESTAURANG AV GAMLA LASARETTMATSALEN

19 SALA SOM NÖJES- OCH KULTURSTAD VARFÖR INTE EN NY KONSERT- OCH KONGRESSANLÄGGNING VID STADSPARKEN SLUTSATSER: Sala behöver en större attraktiv publik scen och konsertsal som en plattform för det lokala musiklivet och andra arrangemang.

20 SALA SOM NÖJES- OCH KULTURSTAD EXEMPLET VARA ( inv.) KONSERTHUS/KULTURHUS Invigdes besökare årligen 517 sittplatser drivs av Vara kommun (9,5 mkr bidrag/år) med stöd av Västra Götalandsregionen (2,9 mkr bidrag/år) Målgruppen är totalbefolkningen i ett område med fem mils radie från Vara här bor ca människor. I genomsnitt reser besökarna 4 mil.

21 SALA SOM NÖJES- OCH KULTURSTAD I konserhuset/kulturhuset blandas fredagsklubbar och lördagsfikor med familjeföreställningar och skolföreställningar. Klassisk musik möter jazz, country, pop och rock. Det bjuds på dans, teater, opera, musikal och stå-upp-komik. Huset är sammanbyggt med gymnasium och rymmer även konferensrum, restaurang med caféscen (300 gäster). Utöver konsertlokalerna finns salar i olika storleker för konferens och kommunsammanträden

22 SALA SOM NÖJES- OCH KULTURSTAD Handelshögskolan i Göteborg, nyproducerad rapport om de sammhällsekonomiska effekterna: Det sammanlagda värdet som skapas överstiger de totala kommunala och regionala bidragen. De kommunala bidragen överstiger värdet som skapas i kommunen. Värdet som skapas i regionen överstiger med stor marginal de regionala bidragen.

23 SALA SOM NÖJES- OCH KULTURSTAD Kommuns bruttoregionprodukt har vuxit med 33 % mellan år 2000 och Slutsats Kommunala investeringar i kultur: Ger direkta effekter för besökare och ickebesökare. Värdet av att bo nära kulturinstitutioner ger ökade välfärdseffekter. Höjer kommunens attraktivitet och dess kommersiella verksamhet och har betydelse för lokal välfärd på så vis att är det skäligt att anta att de har förändrats positivt sedan konserthuset byggdes. Årets kulturkommun 2005 Årets kommun 2006 Årets företagarkommun 2006 och 2008

24 SALA SOM HANDELSSTAD - Staden har en levande stadskärna med flera attraktiva gågator som trafikeras av ett myllrande folkliv. Dock har staden ett utflöde av handelsintäkter inom sällanköpshandel, framförallt vad gäller detaljhandel annan än kläder. Stadens centrum behöver för en långsiktig stabilitet och för att salaborna skall kunna utföra de flesta av sina inköp hemmavid, utvidgas och diversifieras. Detta gör stadskärnan i sig mer attraktiv. - Parkeringstillgången måste säkerställas och utökas i centrum utan att för den delen göra avkall på dess stadsmiljövärden! - Torget ligger mycket strategiskt placerat och är en mötes- och handelsnod med rik kulturhistoria men kan utvecklas ytterligare.

25 SALA SOM HANDELSSTAD SLUTSATS: Tillskapa centrumnära lägen för ny detaljhandel och volymhandel, framförallt inriktad mot hemelektronik, fritid- och hobby, bygg och liknande som komplement till centrumhandeln. För att främja och värna den småskaliga handeln i centrum bör man vara återhållsam med nya handelsetabletingatetableringar i externa lägen. Tillskapa nya parkeringsplatser runt och i stadskärnan framförallt genom fler gatuparkeringsmöjligheter och parkeringsalléer. För att möblera och levandegöra torget ytterligare föreslås en cafépaviljong samt större uteserveringar under sommarhalvåret. Stärk Norrbygatans som handelsgata och därmed även kopplingen mellan torget och Östra kvarteren.

26 SALA SOM HANDELSSTAD EXEMPLET MARIESTAD: invånare i staden Mariestad Upptagningsområde för ytterligare ca inv. Drygt 3 mil till närmaste regionala handelscentrum Skövde där stort detaljhandelsutbud finns: ICA Maxi, MediaMarkt m.fl, Clas Ohlsson samt två större gallerior med samtliga detaljhandelskedjor representerade

27 SALA SOM HANDELSSTAD I Mariestad finns Coop Extra med Coop Bygg Två större hemelektronikbutiker Karlssons Netto, Willys, Lidl, ICA Kvantum Jysk Bäddlager

28 SALA SOM ATTRAKTIV BO-STAD! - Många upplever det som mycket svårt att hitta boende i Sala, då utbudet på marknaden är begränsat och trögrörligheten tycks vara stor. - Fyrtiotalistgenerationen bor billigt i sina småhus och attraktiva boendealternativ saknas som skulle skapa rotation bland egnahemsboenden gentemot yngre barnfamiljer. - Staden har redan en relativt stor planreserv av ny mark för bostäder, trots det pågår det få nybyggnadsprojekt

29 SALA SOM ATTRAKTIV BO-STAD! - Det finns inget mittemellan (i Sala); antingen får man ett gammalt ruckel för 200 tusen kronor eller också får man betala flera miljoner. Jag vill bara ha ett vanligt hus, men verkar vara omöjligt - ung kvinna i Sala som tillsammans med sin man aktivt letat hus under några månader.

30 SALA SOM ATTRAKTIV BO-STAD! - Största drivkraften för att Metso skall vilja ha kvar Salaanläggningen på sikt är tillgången till kvalificerad arbetskraft - Jacob Vanfeldt, personalchef vid Metso

31 SLUTSATSER: Sala bör bygga nya bostäder där det är som mest attraktivt att bo; centralt eller sjönära (vattennära) Sala behöver tillskapa fler attraktiva (senior-) lägenheter inom bekvämt gångavstånd till centrum som kan utgöra attraktiva boendealternativ till småhus för äldre med utflugna barn. Sala har en stor potential i några centralt belägna karaktärsbyggnader och fastigheter som skulle kunna omvandlas till mycket attraktiva bostadshus!

32 Sala bör bygga nya bostäder där det är som mest attraktivt att bo; centralt eller sjönära (vattennära)

33 Sala behöver tillskapa fler attraktiva (senior-) lägenheter inom bekvämt gångavstånd till centrum som kan utgöra attraktiva boendealternativ till småhus för äldre med utflugna barn.

34 Sala har en stor potential i några centralt belägna karaktärsbyggnader och fastigheter som skulle kunna omvandlas till mycket attraktiva bostadshus!

35 SALA SOM ATTRAKTIV BO-STAD Några ögonblicksbilder från Salas bostadsmarknad Genomsnittsvilla halvcentralt Område: Mamre -1,39 Mkr - 6 rok

36 SALA SOM ATTRAKTIV BO-STAD Radhus i stadskärnan Område: Centrum -1,79 Mkr - 4 rok -117 kvm

37 SALA SOM ATTRAKTIV BO-STAD Karaktärshus nära MånsOls Område: Månsols (ej strandtomt) -2,59 Mkr - 6 rok

38 SALA SOM ATTRAKTIV BO-STAD Nyproducerat radhus centralt Område: Centrum Byggår ,975 Mkr - 5 rok

39 SALA SOM ATTRAKTIV BO-STAD Nyproducerat småhus sjönära Månsols Område: Månsols (sjönära) - 3,695 Mkr - 5 rok

40 kr/mån SALA SOM ATTRAKTIV BO-STAD Nyproducerade hyreslägenheter vid Åkra Område: Johannesberg -gatan - Åkra - 4 rok

41 SALA SOM ATTRAKTIV BO-STAD

42 SALA SOM ATTRAKTIV BO-STAD EXEMPLET TRANÅS: Ca invånare 5 7 mil från närmaste större städer som Jönköping och Linköping Avsides från väg E4 ca 1,5 mil Fram till år 2005 sjunkande eller stagnerande befolkning De senaste åren ökande befolkning och byggande; ca lgh per år och det fortsätter

43 SALA SOM ATTRAKTIV BO-STAD EXEMPLET TRANÅS Satsat på ny bebyggelse nära sjön Sommen

44 SALA SOM ATTRAKTIV BO-STAD EXEMPLET TRANÅS Boendet marknadsförs stenhårt:

45 - Infartsskyltar och andra stadsentréinstallationer verkar i dagsläget inte heller understödjande för Sala och dess värden. SALA SOM ANNONSPELARE! (STADSENTRÉERNA) - I och med den nya förbifarten i nordsydlig riktning så har centrala Sala tappat den naturliga kontakt med förbipasserande. Även för från Uppsala- och Västeråshållet blir uppfattningen av Salas karaktär och kvaliteter svag då passage sker i utkanten av staden. - Salas stadséntréer är framförallt i söder och öster otydliga och består av öppna kvarter av industri- och blandad bebyggelse. Annonseringen av Sala som en levande och vibrerande stadskärna med höga kulturmiljöer blir därmed naturligen svag.

46 SALA SOM ANNONSPELARE (STADSENTRÉERNA) SLUTSATSER: Gör annonseringen vid stadens entréer från riksvägarna på sådant sätt så att de tydligt annonserar stadskärnans värden av en levande kulturmiljö med god shopping Låt infartsvägarna till Sala anspela gestaltningsmässigt på stadskärnans karaktär.

47 SALA SOM ANNONSPELARE (STADSENTRÉERNA) EXEMPLET ARBOGA Arboga har ca invånare En stadskärna som utgörs en trästad med mycket högt kulturmiljövärde Ligger 4 km i avtagsväg från E4/E20 mellan Örebro och Västerås

48 SALA SOM ANNONSPELARE (STADSENTRÉERNA) I ARBOGA HAR MAN Infartsskylt med foto av trästaden Kompletterande vägverkskyltar om sevärdhet STADSKÄRNA Arbetet med infartsvägens belysning och karaktär; odla stadsmässighet redan innan man kommer fram till stadskärnan.

49 SALA SOM ANNONSPELARE (STADSENTRÉERNA) ANDRA EXEMPEL

50 SALA SOM ANNONSPELARE (STADSENTRÉERNA) BLI MER KONKRET

51 MYCKET? KOM IHÅG ROM BYGGDES INTE PÅ EN DAG PERSPEKTIVET ÄR ÅR 2024 AND BEYOND

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

JÖNKÖPING läge för mer och fler

JÖNKÖPING läge för mer och fler JÖNKÖPING läge för mer och fler jönköping fiffigt läge Det var en gång en stad som bestämde sig för att bli riktigt bra. Den hade i och för sig goda förutsättningar läget vid Vätterns södra spets gjorde

Läs mer

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg RAPPORT 15:01 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg 2 RAPPORT 15:01 JANUARI 2015 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg Joakim Sternö Tobias Nielsén Sofie Weidemann Volante är

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå - en fördjupning och uppdatering 2012 Nätverket för strategisk omvärldsanalys 1 Förord Vi vet att det är viktigt att spana på omvärlden. Vi vet att det är viktigt att ha koll.

Läs mer

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen UPPDRAGSGIVARE Josephine Nellerup...Stadskontoret,

Läs mer

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit.

Läs mer

Orter med befolkningsökning. - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010. Rapport 2011:11

Orter med befolkningsökning. - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010. Rapport 2011:11 Rapport 2011:11 Orter med befolkningsökning - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010 Denna studie visar befolkningsutvecklingen inom Sveriges tätorter under åren 2000-2010. Syftet med studien har

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

4 STADENS INNEHÅLL (INTRESSEN)

4 STADENS INNEHÅLL (INTRESSEN) 4 STADENS INNEHÅLL BEFOLKNING HISTORIK OCH SKELLEFTEDALEN 2009 För drygt 30 år sedan hade Skellefteå kommun ca 72 500 invånare. Befolkningen ökade år efter år fram till och med 1980 då kommunen hade drygt

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun

Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun Med sikte på 2030 Antaget i Kommunfullmäktige 2011-12-12 Micael Sandberg MWA Konsult & Invest, augusti 2011 Bostadsförsörjningsprogrammet har utarbetats

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Markpriser, markbrist och byggande

Markpriser, markbrist och byggande Marknadsrapport Mars 2015 Markpriser, markbrist och byggande Titel: Markpriser, markbrist och byggande Marknadsrapport, mars 2015 Utgiven av: Boverket Författare: Olle Netzell Övriga projektmedlemmar:

Läs mer

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Regional utveckling, 5 p Entreprenörsregionen 2007 Britt-Marie Börjesson, Hylte kommun Sten Liljedahl, Hylte kommun Mikael Falk,

Läs mer

Tre enkätundersökningar

Tre enkätundersökningar Tre enkätundersökningar Sammanställning av svar från länets invånare, professionella kulturskapare och ungdomar Kulturenheten December 2011 Tre enkätundersökningar... 3 Enkät till invånare i länets kommuner...

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

STATIONSNÄRA PLANERING

STATIONSNÄRA PLANERING STATIONSNÄRA PLANERING PRAKTIKFALL TTP INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN TTP-projektet bedrivs vid Internationella Handelshögskolan i önköping i samarbete med och med stöd från Regionförbundet Östsam, Regionförbundet

Läs mer

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt 1 Sammanfattning Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas 20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist

Läs mer

Något håller på att hända

Något håller på att hända Något håller på att hända Varför behöver vi Bo & bygga på Sörmlands landsbygd. - En förstudie inom det Regionala Serviceprogrammet 2014 2018 Januari 2015 Peter Eklund Pelle Wester Rocco Gustafsson 1 Innehåll

Läs mer

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER SLUTRAPPORT (2011-02-18). PÅ UPPDRAG AV KULTURFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson SAMMANFATTNING Denna rapport analyserar

Läs mer

En ny nivå. Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE

En ny nivå. Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE I Sakta vi går genom stan sjöng Monika Zetterlund att här bor en miljon. Det var sant då som nu. Sen har det dröjt till slutet på 2000-talet innan

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

Dalslands kanal 2009 2010.

Dalslands kanal 2009 2010. Kulturarv och besöksmålsutveckling Dalslands kanal 2009 2010. Slutrapport 2010-11-21 Förstudien: Kulturarv och besöksmålsutveckling Dalslands kanal 2009 2010. Lars-Erik Hammar, Västarvet FOTOFÖRTECKNING

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer