Ordförande har ordet REACTA. Verksamhetsberättelse Sveriges viktigaste Ungdomsorganisation!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande har ordet REACTA. Verksamhetsberättelse 2014. Sveriges viktigaste Ungdomsorganisation!"

Transkript

1 REACTA Verksamhetsberättelse 2014 Ordförande har ordet Sveriges viktigaste Ungdomsorganisation! Första gången jag stötte på Reacta var i slutet av februari månad år Mitt intresse för organisationen växte snabbt då jag fick höra om Reactas vision. Jag fastnade för den positiva entusiasm som genomsyrade hela verksamheten. Reacta ger ungdomar de verktyg och förutsättningar de behöver för att förändra sin vardag. Här ges unga möjligheten att ta plats i beslutsfattande roller och ta makt över sin hälsa. Enligt mig så är det just detta som skiljer Reacta från de flesta andra stora ungdomsorganisationer där planer och bestämmelser görs utan att ungdomar själva får delta i debatten och besluten. Ett medverkande i en lokalförening innebär att man hamnar i sammanhang där man känner sig viktig och där man bemöts av respekt, något som bland annat bidrar till en ökad självkänsla. I tider då ungdomar upplever stor press från skola, sociala medier och övriga samhället uppstår ofta ångest och oro. Jag känner mig stolt i min roll som ordförande då jag vet att Reacta förbättrar ungdomars fysiska och psykiska hälsa, vi gör skillnad på riktigt. Det gångna året var ett tufft år för styrelsen med många utmaningar och hinder. Som tur är så har Reacta verkligen det där lilla extra. Jag är så oerhört tacksam över de eldsjälar vi har i styrelsen och i kansliet. Att även få träffa våra medlemmar runt om i landet under året och få samtala med dem har varit en motivationskälla vars like jag aldrig stött på tidigare under mitt liv. Vi har idag även ett jättespännande och intressant projekt. Det är vårt arvsfondsfinansierade projekt Unga, Makt och Hälsa. Tanken är att precis som det finns elevråd på skolor ska det finnas minst ett hälsoråd på varje skola. Först och främst känner jag att detta borde vara en självklarhet, men det är det inte. Det är just sådana här saker och all den verksamhet som Reacta idag bedriver, som gör att jag, med hela mitt hjärta kan säga: Detta är Sveriges viktigaste ungdomsorganisation!

2 Rikssekreteraren har ordet Reacta gör det enkelt! Under året har jag, precis som tidigare, sett att intresset och engagemanget är stort hos unga att förbättra sin hälsa tillsammans med andra unga. Tyvärr stöter vi från Reacta ofta på unga som inte ens vet om att de kan eller får starta en förening. Att starta förening kan upplevas svårt av flera anledningar. En är kommunens instruktioner som ibland kan vara på 30 sidor med svåra ord som ansvarsfrihet, revisorer, konstituerande protokoll, firmatecknare osv. Bara här kan man som ung känna att det är för svårt och krångligt. Samtidigt säger förvaltningschefer, ungdomssamordnare och föreningssamordnare vi träffat, att antalet ungdomsföreningar i deras kommun är lågt och att de har svårt att nå unga. Jag tror jag vet varför. Vi för en bra dialog med kommuner, informerar fler unga men också gör det ännu lättare att engagera sig för sin hälsa. Under 2014 har vi gjort det enklare genom: Medlemscoach på heltid mer stöd till våra medlemmar Uppstartsträffar hjälp till att starta Digitala underskrifter glöm krånglig skrivare & frimärken för att få aktivitetsbidraget Ett kostnadsfritt bankkonto slipp jobbiga banker och bankavgifter Beställ organisationsnummer enkelt och utan krångel med Skatteverket Att göra det svåra enkelt har varit en stor utmaning. Banken gillar inte digitala underskrifter, kräver organisationsnummer, konstituerande årsmötesprotokoll och har dessutom en hög avgift för att ens öppna ett enkelt bankkonto. Nu kan vi dock säga att alla föreningar i Reacta får ett kostnadsfritt bankkonto när de startar, på ett mycket enklare sätt. Jag vet att detta gör skillnad. Tröskeln blir mindre att engagera sig för sin hälsa och när man väl tagit första steget är det mycket lättare att ta nästa. Det ska vara möjligt att starta en förening oavsett om man har språkliga förhinder, funktionsskillnader eller helt enkelt aldrig hört talas om en förening innan. Genom att vi blivit enklare och mer inkluderande har vi nått helt nya grupper, till exempel ensamkommande flyktingar, universitetsstuderande tjejer och elever i grundskola och gymnasium. Detta arbete är jag mycket stolt över och något som jag, tillsammans med kansliet och medlemmar kommer fortsätta arbeta hårt för. Reacta gör det enkelt så att alla unga kan förbättra sin hälsa.

3 Vilka är Reacta? Reacta är en ideell riksorganisation som består av över 20 lokalföreningar och hälsoråd med cirka 1800 medlemmar runt om i landet. Tillsammans bildar de Reacta. Alla lokalföreningar och hälsoråd startas av unga själva som tar egna initiativ till hälsofrämjande aktiviteter. De får sedan stöd i form av ekonomiska bidrag, kunskap och coachning. Reacta står upp för ungas rätt till en god fysisk och psykisk hälsa. Alla lokalföreningar och hälsoråd i Reacta gör hälsofrämjande aktiviteter för hälsan. En god självkänsla och välmående i kropp och sinne är grundläggande för livskvalitet och utveckling. MILSTOLPAR startas riksorganisationen Reacta får vi vårt första statsbidrag från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor öppnar vi ett kansli där två anställda arbetar för att stötta når vi 20 lokalföreningar antas fem hälsovärderingar startar projektet Unga, makt och hälsa VI FRÄMJAR UNGAS HÄLSA GENOM Ekonomiska bidrag till hälsofrämjande aktiviteter Stöd att gå från idé till verklighet Kunskap genom inspiration, träffar och utbildningar HÄLSOVÄRDERINGAR Reactas syfte och verksamhet grundar sig i fem hälsovärderingar. Människovärdesprincipen. Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Alla människor har ett människovärde just för att de är människor och inte för vad de har eller gör. Detta vill säga att alla människor har samma rätt till en bra fysisk och psykisk hälsa oavsett begåvning, social ställning, inkomst, ålder, etnicitet eller någon annan faktor. Empowerment. Unga kan och behöver ta makten över sin hälsa. Alla unga har kapacitet att definiera sina egna problem och utveckla handlingsstrategier för att lösa dessa, om rätt stöd och förutsättningar ges. Fokus ligger på de resurser som de unga har och att stärka dem. Egenmakt, makttagande och delaktighet är centrala nyckelord för Reactas organisering av verksamheten. Medvetenhet. För att kunna identifiera sina behov av hälsoförbättrande insatser, eller se vilka områden i livet som kan stärkas för att förebygga ohälsa krävs kunskap. Unga behöver veta mer om hälsofrågor: få utbildning om arbetssätt samt få verktyg och information gällande både kropp och psyke. Ett informerat förhållningssätt, byggt på forskning och beprövade metoder, leder till medvetna val gällande livsstil och sunda förhållningssätt till den egna hälsan.

4 Gemenskap. Ensam är inte stark. En bra fysisk och psykisk hälsa skapas och upprätthålls mycket lättare genom interaktion med människor som har liknande värderingar kring just hälsa. Motivation, underlättande strukturer och positiva sammanhang stärker i sig hälsa och välmående. Destruktiva normer kring hälsofrågor kan motarbetas när människor med tydliga och gemensamma värderingar tillsammans engagerar sig. Positivt engagemang. Den enskildes engagemang är grunden för såväl den egna hälsan som för gemensamma resultat i en grupp. Engagemanget ska genomsyras av ett positivt förhållningssätt. Många unga mår dåligt idag och rapporter ger ofta en mycket dyster bild av hur det står till med ungas hälsa. Att engagera sig är att ta detta på allvar. All verksamhet och kommunikation ska dock genomsyras av en positiv grundton, där ungas potential till förändring och förebyggande insatser är i fokus. Riksstyrelsen Ordförande MALIK CHAUDHRY Vice ordförande JAN ZAFAR Sekreterare JOSEPHINE BENGTSBERG Ledamot LINA HOVLING Ledamot HARRIS CHEEMA Suppleant ABDULLAH SADAT Suppleant RIZWAN ELAHI Suppleant ANNA SJÖQVIST Suppleant OSCAR ERIKSSON Adjungerad BILAL IQBAL Övriga förtroendeposter Valberedningen har bestått av Rebecca Söderström Sara Silander Felicia Svaeren Danyal Iqbal Ronja Clarke Christian Martin Revisor EVA YNG Styrelsen har haft 6 sammanträden under Det har bildats ett arbetsutskott(au) inom styrelsen, som tillsammans haft flera möten och tagit beslut och arbetat med styrelsefrågor mellan de ordinarie styrelsemötena. KANSLIET Rikssekreterare DAVID NILSSON Medlemscoach MARI ANDERSSON Projektadministratör JOEL CRAWFORD

5 Projektledare INGRID NYLUND OLSSON Projektledare LOTTE BORGSTRÖM Sommarjobbare samt extrapersonal KRISTIAN HERDER, NALIN RASHID, KAYSER ABDI, SAMIAL BERAKI OCH MOHAMMADREZA TAJIK. Praktikanter MARGARETA ASPLUND OCH KRISTIN MÖRTH Riksvolontärer JOSEPHINE BENGTSBERG, MAGNUS G. BERGSTÖM OCH REBECCA WESSLÉN Reactas kansli har fått nya lokaler i Barkarbystaden utanför Stockholm som nu har plats till fler volontärer och medlemmar. Dessutom finns ett konferensrum och möjlighet att bara slappna av och prata hälsa! VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Under Reactas riksårsmöte i april 2014 hanns det med mycket. Vi beslutade att ha två gemenskapshelger varje år, revidering av stadgar, en ny styrelse och mycket mer. Träffen ledde till nya kontakter, gemensamma mål och en längtan till nästa stora träff. Engagemanget var och har varit stort under hela året som gått. Malmöträffen var höstens stora händelse. Reacta Malmö planerade och välkomnade oss till Höllviken i södra Skåne för en stor gemenskapsträff. Behrang Miri drog igång helgen med pepp och inspiration, därefter följde en helg fylld med aktiviteter, workshops, utbildning och inspiration. Reacta Malmö utmanade medlemmar och projektdeltagare i en vänskapsmatch i fotboll, vi fick besök av författaren och stand-up-komikern Niclas Christoffer som pratade om positiv hälsa, vi testade Photovoice, hade workshop om hur man är en bra stödjare och inspirerades av Malik Chaudhry och Rizwan Elahi till att bli goda förebilder för hälsan. Expertlytics och Reacta har inlett ett samarbete för att tillsammans utveckla ett verktyg för att ta makt över sin hälsa. Det kommer även bli ett sätt att utvärdera vår verksamhet. Reacta Malmö anordnade tillsammans med bland andra ABF och Malmö Stad ett event för att uppmärksamma ungas möjlighet att påverka sina livsvillkor. Gäst var bland andra internationellt kända fotbollsspelaren Lilian Thuram. Distrikt Uppsala Stockholm hade ett årsmöte för medlemsföreningarna i Stockholm och bjöd då in Magnus G Bergström som berättade om hälsa genom kultur. Dessutom fick de besök av från Mica Nordström från Stockholms Ungdom som bland annat förklarade vad de kan stötta distriktet med. En ny styrelse valdes och en spännande ny verksamhetsplan gjordes inför år Vi sparkade igång projektet Unga, makt och hälsa med en inspirationsträff för de som arbetar inom elevhälsa. Vi lanserade och presenterade projektet samt hade en diskussion kring de svårigheter som finns med att arbeta hälsofrämjande. Det blev en fullsatt träff med 35 deltagare från hela landet.

6 Då det bildats flera nya föreningar i Stockholm och Uppsalaområdet valde vi att ha en uppstartsträff enbart för dem. Under denna träff blev det stort fokus på att hjälpa och stötta varandra till att komma igång eller att komma vidare i sin förening genom övningar och workshops. Rebecca Wesslén, ordförande i Extrem Training, inspirerade alla med en föreläsning om hur hon tog makt över sin hälsa och Josephine Bengtsberg från riksstyrelsen gav alla en liten föreningsutbildning om grunderna i att vara en demokratisk förening med ett gemensamt syfte. Engagemangsprojekt: - Reacta-ction fick 1700 kronor för sitt projekt Allt sitter i huvudet. De vill fokusera mer på den fysiska hälsan och cyklade från Malmö till Göteborg för att uppmärksamma och berätta om lokalföreningen. Nya lokalföreningar - Monday Concept är tre unga tjejer som driver en podcast som gör måndagen lättare genom olika teman, till exempel egovecka, relationsvecka eller maxavecka. - Mora Skateboard vill vara bra förebilder och ge skate-kulturen ett bättre rykte, som speglar hälsa och gemenskap. - Happy Mondays har spontanidrott tillsammans varje måndag. Nya hälsoråd - KMS står för kost, motion och sömn och de har flera olika hälsoaktiviteter på skolan. De håller breaktime-övningar och har haft en hälsovecka på skolan. - SAM fokuserar på sammanhållning och gemenskap på skolan. De har övningar i team-buildning och mobilfria dagar. - Smiles har pratgrupper om hälsa. Tillsammans väljer de tema och sen diskuterar de och byter erfarenheter med varandra. - Wulfens Hjältar är ett hälsoråd som har träningspass och spontanidrott tillsammans med flera andra elever på skolan. Vi tar klivet in i skolan! Under våren lades mycket tid till att utforma och lägga grunden till ett nytt projekt inom Reacta. Besök på skolor, samtal med forskare och skolpersonal, elever som blev väldigt engagerade gjorde att vi på hösten blev beviljade stöd från Allmänna Arvsfonden till projektet Unga, makt och hälsa. Ett treårigt projekt som kommer utveckla Hälsoråd på fyra pilotskolor i Sverige. Projektets syfte är att främja och öka ungas självupplevda fysiska och psykiska hälsa genom att utveckla hälsoråd. I hälsoråden får unga möjlighet att prova på hälsofrämjande aktiviteter för att må bra men också möjligheten att känna gemenskap och öka sin föreningskunskap. De olika aktiviteter som hälsoråden testar

7 bestäms av ungdomarna själva och består av allt ifrån breaktime-övningar och hälsoveckor till pratgrupper och fysiska aktiviteter. Projektets tanke är att ungdomarna själva ska ta makten över sin hälsa, vilket också genomsyras i de aktiviteter som ungdomarna genomför. Under den treåriga projekttiden kommer deltagarna utveckla metoderna motiverande samtal, ungas organisering, empowerment och egenvård. För att leda projektet finns två anställda projektledare samt en projektadministratör. Deltagande pilotskolor - Bäckbyskolan, Västerås - Åbyskolan, Klippan - Praktiska gymnasiet, Örnsköldsvik - Upplands-Brogymnasiet, Bro Hälsorådet Smiles från Åbyskolan ordnar pratgrupper där deltagarna träffas för att diskutera ämnen som stress, självkänsla och kost ur ett hälsofrämjande perspektiv. Detta leder till en starkare självkänsla och gemenskap bland eleverna. KMS från Örnsköldsvik har under året testat breaktime-övningar där de fokuserar på andning och avslappning för att öka sin energi. SAM, även de från Örnsköldsvik, har anordnat en hälsovecka där de bland annat bakat bröd som de bjudit eleverna på till frukost på skolan. Flera hälsoråd har startats på pilotskolorna men även på andra skolor runt om i Sverige. Unga, makt och hälsa har snabbt blivit ett projekt som engagerat en ny grupp unga på ett helt nytt sätt. Med detta projekt når vi ut till fler unga och kan också hitta stödjare som vi inte tidigare nått. REACTA I MEDIA We_change har i samarbete med Ungdomar.se haft en artikelserie där de uppmärksammat unga som gör världen till en schystare plats. Reactas medlemmar Malik Chaudhry och Rebecca Wesslén intervjuades i varsin artikel och berättade om sitt engagemang för ungas hälsa. Flera av Reactas lokalföreningar och hälsoråd har även blivit uppmärksammade lokalt i media för sitt arbete och stora engagemang. UNDER ÅRET bestod Reacta av 21 föreningar och hälsoråd har vi nått ut och berört 3400 unga har 400 deltagit i aktiviteter för sin hälsa har 1300 passivt stöttar oss genom att vara medlem

8 STORT TACK TILL Riksföreningen för skolsköterskor, Ica Sabbatsberg, Brioche, TACK TILL Helgen Ax:son Johnsons stiftelse, Uppsala läns landsting, Kempe-Carlgrenska fonden samt Skandia Idéer för livet och Allmänna Arvsfonden. STÖRSTA TACK TILL Alla unga medlemmar, alla stödjare och andra ni som på olika sätt bidrar till Reacta och ungas hälsa! HJÄLP TILL Som riksvolontär stöttar du kansliet på olika sätt. Till exempel genom att planera gemenskapsträffar, planera nya projekt eller stöd oss med annat administrativt på vårt kansli i Stockholm. Som företag kan ni också stötta oss genom olika typer av samarbete. Vi samarbetar gärna med IT-företag, hotell och restaurangkedjor eller kommunikation och designföretag. Detta betyder oerhört mycket i vårt arbete för ungas hälsa, även det lilla kan göra stor skillnad för oss. Bidra med lokal till våra utbildningar, frukt till träffar eller stöd i att utveckla digitalt medlemsregister till våra lokalföreningar. Kontakta oss:

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer