Ordförande har ordet REACTA. Verksamhetsberättelse Sveriges viktigaste Ungdomsorganisation!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande har ordet REACTA. Verksamhetsberättelse 2014. Sveriges viktigaste Ungdomsorganisation!"

Transkript

1 REACTA Verksamhetsberättelse 2014 Ordförande har ordet Sveriges viktigaste Ungdomsorganisation! Första gången jag stötte på Reacta var i slutet av februari månad år Mitt intresse för organisationen växte snabbt då jag fick höra om Reactas vision. Jag fastnade för den positiva entusiasm som genomsyrade hela verksamheten. Reacta ger ungdomar de verktyg och förutsättningar de behöver för att förändra sin vardag. Här ges unga möjligheten att ta plats i beslutsfattande roller och ta makt över sin hälsa. Enligt mig så är det just detta som skiljer Reacta från de flesta andra stora ungdomsorganisationer där planer och bestämmelser görs utan att ungdomar själva får delta i debatten och besluten. Ett medverkande i en lokalförening innebär att man hamnar i sammanhang där man känner sig viktig och där man bemöts av respekt, något som bland annat bidrar till en ökad självkänsla. I tider då ungdomar upplever stor press från skola, sociala medier och övriga samhället uppstår ofta ångest och oro. Jag känner mig stolt i min roll som ordförande då jag vet att Reacta förbättrar ungdomars fysiska och psykiska hälsa, vi gör skillnad på riktigt. Det gångna året var ett tufft år för styrelsen med många utmaningar och hinder. Som tur är så har Reacta verkligen det där lilla extra. Jag är så oerhört tacksam över de eldsjälar vi har i styrelsen och i kansliet. Att även få träffa våra medlemmar runt om i landet under året och få samtala med dem har varit en motivationskälla vars like jag aldrig stött på tidigare under mitt liv. Vi har idag även ett jättespännande och intressant projekt. Det är vårt arvsfondsfinansierade projekt Unga, Makt och Hälsa. Tanken är att precis som det finns elevråd på skolor ska det finnas minst ett hälsoråd på varje skola. Först och främst känner jag att detta borde vara en självklarhet, men det är det inte. Det är just sådana här saker och all den verksamhet som Reacta idag bedriver, som gör att jag, med hela mitt hjärta kan säga: Detta är Sveriges viktigaste ungdomsorganisation!

2 Rikssekreteraren har ordet Reacta gör det enkelt! Under året har jag, precis som tidigare, sett att intresset och engagemanget är stort hos unga att förbättra sin hälsa tillsammans med andra unga. Tyvärr stöter vi från Reacta ofta på unga som inte ens vet om att de kan eller får starta en förening. Att starta förening kan upplevas svårt av flera anledningar. En är kommunens instruktioner som ibland kan vara på 30 sidor med svåra ord som ansvarsfrihet, revisorer, konstituerande protokoll, firmatecknare osv. Bara här kan man som ung känna att det är för svårt och krångligt. Samtidigt säger förvaltningschefer, ungdomssamordnare och föreningssamordnare vi träffat, att antalet ungdomsföreningar i deras kommun är lågt och att de har svårt att nå unga. Jag tror jag vet varför. Vi för en bra dialog med kommuner, informerar fler unga men också gör det ännu lättare att engagera sig för sin hälsa. Under 2014 har vi gjort det enklare genom: Medlemscoach på heltid mer stöd till våra medlemmar Uppstartsträffar hjälp till att starta Digitala underskrifter glöm krånglig skrivare & frimärken för att få aktivitetsbidraget Ett kostnadsfritt bankkonto slipp jobbiga banker och bankavgifter Beställ organisationsnummer enkelt och utan krångel med Skatteverket Att göra det svåra enkelt har varit en stor utmaning. Banken gillar inte digitala underskrifter, kräver organisationsnummer, konstituerande årsmötesprotokoll och har dessutom en hög avgift för att ens öppna ett enkelt bankkonto. Nu kan vi dock säga att alla föreningar i Reacta får ett kostnadsfritt bankkonto när de startar, på ett mycket enklare sätt. Jag vet att detta gör skillnad. Tröskeln blir mindre att engagera sig för sin hälsa och när man väl tagit första steget är det mycket lättare att ta nästa. Det ska vara möjligt att starta en förening oavsett om man har språkliga förhinder, funktionsskillnader eller helt enkelt aldrig hört talas om en förening innan. Genom att vi blivit enklare och mer inkluderande har vi nått helt nya grupper, till exempel ensamkommande flyktingar, universitetsstuderande tjejer och elever i grundskola och gymnasium. Detta arbete är jag mycket stolt över och något som jag, tillsammans med kansliet och medlemmar kommer fortsätta arbeta hårt för. Reacta gör det enkelt så att alla unga kan förbättra sin hälsa.

3 Vilka är Reacta? Reacta är en ideell riksorganisation som består av över 20 lokalföreningar och hälsoråd med cirka 1800 medlemmar runt om i landet. Tillsammans bildar de Reacta. Alla lokalföreningar och hälsoråd startas av unga själva som tar egna initiativ till hälsofrämjande aktiviteter. De får sedan stöd i form av ekonomiska bidrag, kunskap och coachning. Reacta står upp för ungas rätt till en god fysisk och psykisk hälsa. Alla lokalföreningar och hälsoråd i Reacta gör hälsofrämjande aktiviteter för hälsan. En god självkänsla och välmående i kropp och sinne är grundläggande för livskvalitet och utveckling. MILSTOLPAR startas riksorganisationen Reacta får vi vårt första statsbidrag från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor öppnar vi ett kansli där två anställda arbetar för att stötta når vi 20 lokalföreningar antas fem hälsovärderingar startar projektet Unga, makt och hälsa VI FRÄMJAR UNGAS HÄLSA GENOM Ekonomiska bidrag till hälsofrämjande aktiviteter Stöd att gå från idé till verklighet Kunskap genom inspiration, träffar och utbildningar HÄLSOVÄRDERINGAR Reactas syfte och verksamhet grundar sig i fem hälsovärderingar. Människovärdesprincipen. Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Alla människor har ett människovärde just för att de är människor och inte för vad de har eller gör. Detta vill säga att alla människor har samma rätt till en bra fysisk och psykisk hälsa oavsett begåvning, social ställning, inkomst, ålder, etnicitet eller någon annan faktor. Empowerment. Unga kan och behöver ta makten över sin hälsa. Alla unga har kapacitet att definiera sina egna problem och utveckla handlingsstrategier för att lösa dessa, om rätt stöd och förutsättningar ges. Fokus ligger på de resurser som de unga har och att stärka dem. Egenmakt, makttagande och delaktighet är centrala nyckelord för Reactas organisering av verksamheten. Medvetenhet. För att kunna identifiera sina behov av hälsoförbättrande insatser, eller se vilka områden i livet som kan stärkas för att förebygga ohälsa krävs kunskap. Unga behöver veta mer om hälsofrågor: få utbildning om arbetssätt samt få verktyg och information gällande både kropp och psyke. Ett informerat förhållningssätt, byggt på forskning och beprövade metoder, leder till medvetna val gällande livsstil och sunda förhållningssätt till den egna hälsan.

4 Gemenskap. Ensam är inte stark. En bra fysisk och psykisk hälsa skapas och upprätthålls mycket lättare genom interaktion med människor som har liknande värderingar kring just hälsa. Motivation, underlättande strukturer och positiva sammanhang stärker i sig hälsa och välmående. Destruktiva normer kring hälsofrågor kan motarbetas när människor med tydliga och gemensamma värderingar tillsammans engagerar sig. Positivt engagemang. Den enskildes engagemang är grunden för såväl den egna hälsan som för gemensamma resultat i en grupp. Engagemanget ska genomsyras av ett positivt förhållningssätt. Många unga mår dåligt idag och rapporter ger ofta en mycket dyster bild av hur det står till med ungas hälsa. Att engagera sig är att ta detta på allvar. All verksamhet och kommunikation ska dock genomsyras av en positiv grundton, där ungas potential till förändring och förebyggande insatser är i fokus. Riksstyrelsen Ordförande MALIK CHAUDHRY Vice ordförande JAN ZAFAR Sekreterare JOSEPHINE BENGTSBERG Ledamot LINA HOVLING Ledamot HARRIS CHEEMA Suppleant ABDULLAH SADAT Suppleant RIZWAN ELAHI Suppleant ANNA SJÖQVIST Suppleant OSCAR ERIKSSON Adjungerad BILAL IQBAL Övriga förtroendeposter Valberedningen har bestått av Rebecca Söderström Sara Silander Felicia Svaeren Danyal Iqbal Ronja Clarke Christian Martin Revisor EVA YNG Styrelsen har haft 6 sammanträden under Det har bildats ett arbetsutskott(au) inom styrelsen, som tillsammans haft flera möten och tagit beslut och arbetat med styrelsefrågor mellan de ordinarie styrelsemötena. KANSLIET Rikssekreterare DAVID NILSSON Medlemscoach MARI ANDERSSON Projektadministratör JOEL CRAWFORD

5 Projektledare INGRID NYLUND OLSSON Projektledare LOTTE BORGSTRÖM Sommarjobbare samt extrapersonal KRISTIAN HERDER, NALIN RASHID, KAYSER ABDI, SAMIAL BERAKI OCH MOHAMMADREZA TAJIK. Praktikanter MARGARETA ASPLUND OCH KRISTIN MÖRTH Riksvolontärer JOSEPHINE BENGTSBERG, MAGNUS G. BERGSTÖM OCH REBECCA WESSLÉN Reactas kansli har fått nya lokaler i Barkarbystaden utanför Stockholm som nu har plats till fler volontärer och medlemmar. Dessutom finns ett konferensrum och möjlighet att bara slappna av och prata hälsa! VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Under Reactas riksårsmöte i april 2014 hanns det med mycket. Vi beslutade att ha två gemenskapshelger varje år, revidering av stadgar, en ny styrelse och mycket mer. Träffen ledde till nya kontakter, gemensamma mål och en längtan till nästa stora träff. Engagemanget var och har varit stort under hela året som gått. Malmöträffen var höstens stora händelse. Reacta Malmö planerade och välkomnade oss till Höllviken i södra Skåne för en stor gemenskapsträff. Behrang Miri drog igång helgen med pepp och inspiration, därefter följde en helg fylld med aktiviteter, workshops, utbildning och inspiration. Reacta Malmö utmanade medlemmar och projektdeltagare i en vänskapsmatch i fotboll, vi fick besök av författaren och stand-up-komikern Niclas Christoffer som pratade om positiv hälsa, vi testade Photovoice, hade workshop om hur man är en bra stödjare och inspirerades av Malik Chaudhry och Rizwan Elahi till att bli goda förebilder för hälsan. Expertlytics och Reacta har inlett ett samarbete för att tillsammans utveckla ett verktyg för att ta makt över sin hälsa. Det kommer även bli ett sätt att utvärdera vår verksamhet. Reacta Malmö anordnade tillsammans med bland andra ABF och Malmö Stad ett event för att uppmärksamma ungas möjlighet att påverka sina livsvillkor. Gäst var bland andra internationellt kända fotbollsspelaren Lilian Thuram. Distrikt Uppsala Stockholm hade ett årsmöte för medlemsföreningarna i Stockholm och bjöd då in Magnus G Bergström som berättade om hälsa genom kultur. Dessutom fick de besök av från Mica Nordström från Stockholms Ungdom som bland annat förklarade vad de kan stötta distriktet med. En ny styrelse valdes och en spännande ny verksamhetsplan gjordes inför år Vi sparkade igång projektet Unga, makt och hälsa med en inspirationsträff för de som arbetar inom elevhälsa. Vi lanserade och presenterade projektet samt hade en diskussion kring de svårigheter som finns med att arbeta hälsofrämjande. Det blev en fullsatt träff med 35 deltagare från hela landet.

6 Då det bildats flera nya föreningar i Stockholm och Uppsalaområdet valde vi att ha en uppstartsträff enbart för dem. Under denna träff blev det stort fokus på att hjälpa och stötta varandra till att komma igång eller att komma vidare i sin förening genom övningar och workshops. Rebecca Wesslén, ordförande i Extrem Training, inspirerade alla med en föreläsning om hur hon tog makt över sin hälsa och Josephine Bengtsberg från riksstyrelsen gav alla en liten föreningsutbildning om grunderna i att vara en demokratisk förening med ett gemensamt syfte. Engagemangsprojekt: - Reacta-ction fick 1700 kronor för sitt projekt Allt sitter i huvudet. De vill fokusera mer på den fysiska hälsan och cyklade från Malmö till Göteborg för att uppmärksamma och berätta om lokalföreningen. Nya lokalföreningar - Monday Concept är tre unga tjejer som driver en podcast som gör måndagen lättare genom olika teman, till exempel egovecka, relationsvecka eller maxavecka. - Mora Skateboard vill vara bra förebilder och ge skate-kulturen ett bättre rykte, som speglar hälsa och gemenskap. - Happy Mondays har spontanidrott tillsammans varje måndag. Nya hälsoråd - KMS står för kost, motion och sömn och de har flera olika hälsoaktiviteter på skolan. De håller breaktime-övningar och har haft en hälsovecka på skolan. - SAM fokuserar på sammanhållning och gemenskap på skolan. De har övningar i team-buildning och mobilfria dagar. - Smiles har pratgrupper om hälsa. Tillsammans väljer de tema och sen diskuterar de och byter erfarenheter med varandra. - Wulfens Hjältar är ett hälsoråd som har träningspass och spontanidrott tillsammans med flera andra elever på skolan. Vi tar klivet in i skolan! Under våren lades mycket tid till att utforma och lägga grunden till ett nytt projekt inom Reacta. Besök på skolor, samtal med forskare och skolpersonal, elever som blev väldigt engagerade gjorde att vi på hösten blev beviljade stöd från Allmänna Arvsfonden till projektet Unga, makt och hälsa. Ett treårigt projekt som kommer utveckla Hälsoråd på fyra pilotskolor i Sverige. Projektets syfte är att främja och öka ungas självupplevda fysiska och psykiska hälsa genom att utveckla hälsoråd. I hälsoråden får unga möjlighet att prova på hälsofrämjande aktiviteter för att må bra men också möjligheten att känna gemenskap och öka sin föreningskunskap. De olika aktiviteter som hälsoråden testar

7 bestäms av ungdomarna själva och består av allt ifrån breaktime-övningar och hälsoveckor till pratgrupper och fysiska aktiviteter. Projektets tanke är att ungdomarna själva ska ta makten över sin hälsa, vilket också genomsyras i de aktiviteter som ungdomarna genomför. Under den treåriga projekttiden kommer deltagarna utveckla metoderna motiverande samtal, ungas organisering, empowerment och egenvård. För att leda projektet finns två anställda projektledare samt en projektadministratör. Deltagande pilotskolor - Bäckbyskolan, Västerås - Åbyskolan, Klippan - Praktiska gymnasiet, Örnsköldsvik - Upplands-Brogymnasiet, Bro Hälsorådet Smiles från Åbyskolan ordnar pratgrupper där deltagarna träffas för att diskutera ämnen som stress, självkänsla och kost ur ett hälsofrämjande perspektiv. Detta leder till en starkare självkänsla och gemenskap bland eleverna. KMS från Örnsköldsvik har under året testat breaktime-övningar där de fokuserar på andning och avslappning för att öka sin energi. SAM, även de från Örnsköldsvik, har anordnat en hälsovecka där de bland annat bakat bröd som de bjudit eleverna på till frukost på skolan. Flera hälsoråd har startats på pilotskolorna men även på andra skolor runt om i Sverige. Unga, makt och hälsa har snabbt blivit ett projekt som engagerat en ny grupp unga på ett helt nytt sätt. Med detta projekt når vi ut till fler unga och kan också hitta stödjare som vi inte tidigare nått. REACTA I MEDIA We_change har i samarbete med Ungdomar.se haft en artikelserie där de uppmärksammat unga som gör världen till en schystare plats. Reactas medlemmar Malik Chaudhry och Rebecca Wesslén intervjuades i varsin artikel och berättade om sitt engagemang för ungas hälsa. Flera av Reactas lokalföreningar och hälsoråd har även blivit uppmärksammade lokalt i media för sitt arbete och stora engagemang. UNDER ÅRET bestod Reacta av 21 föreningar och hälsoråd har vi nått ut och berört 3400 unga har 400 deltagit i aktiviteter för sin hälsa har 1300 passivt stöttar oss genom att vara medlem

8 STORT TACK TILL Riksföreningen för skolsköterskor, Ica Sabbatsberg, Brioche, TACK TILL Helgen Ax:son Johnsons stiftelse, Uppsala läns landsting, Kempe-Carlgrenska fonden samt Skandia Idéer för livet och Allmänna Arvsfonden. STÖRSTA TACK TILL Alla unga medlemmar, alla stödjare och andra ni som på olika sätt bidrar till Reacta och ungas hälsa! HJÄLP TILL Som riksvolontär stöttar du kansliet på olika sätt. Till exempel genom att planera gemenskapsträffar, planera nya projekt eller stöd oss med annat administrativt på vårt kansli i Stockholm. Som företag kan ni också stötta oss genom olika typer av samarbete. Vi samarbetar gärna med IT-företag, hotell och restaurangkedjor eller kommunikation och designföretag. Detta betyder oerhört mycket i vårt arbete för ungas hälsa, även det lilla kan göra stor skillnad för oss. Bidra med lokal till våra utbildningar, frukt till träffar eller stöd i att utveckla digitalt medlemsregister till våra lokalföreningar. Kontakta oss:

Verksamhetsberättelse 2013. Riksorganisationen. Reacta

Verksamhetsberättelse 2013. Riksorganisationen. Reacta Verksamhetsberättelse 2013 Riksorganisationen Reacta Ordförande: Hälsa är något positivt! Jag har nu varit engagerad i Reacta sedan starten 2008 och har sett Reacta växa och engagera så många. Därför är

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av ca 20 lokalföreningar & hälsoråd, med totalt 2000 unga medlemmar. Föreningar som ansluter sig till

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

Målgrupp Syfte Innehåll

Målgrupp Syfte Innehåll Hur kan skolans hälsofrämjande arbete samordnas och stärkas genom modellen Hälsoråd? Samordnarutbildningen är till för dig som vill förbättra och utveckla det hälsofrämjande arbetet på skolan genom modellen

Läs mer

Målgrupp Syfte Innehåll

Målgrupp Syfte Innehåll Hur kan skolans hälsofrämjande arbete samordnas och stärkas genom modellen Hälsoråd? Samordnarutbildningen är till för dig som vill förbättra och utveckla det hälsofrämjande arbetet på skolan genom modellen

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås IOGT-NTO:s STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås 1 INNEHÅLL IOGT-NTO:S STADGAR... 1 IOGT-NTO... 4 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR IOGT-NTO... 4 1:1 Organisation... 4 1:2

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015.

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Stadgar Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Innehåll I. Allmänna bestämmelser för UNF... 2 II. Bestämmelser för UNF som riksorganisation...5 III. Bestämmelser för UNF-distrikt...

Läs mer

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Fredrik Schlott Karin Sundequist Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG

Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG I dokumentet markeras ny text som understruken, och borttagen text som genomstruken. Ändringarna i sammanfattning: Föreningen JAG ändras till Riksföreningen

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Antagna vid årsmöten 2016-04-23 och 2016-10-15 1. Inledning Män för Jämställdhet (MfJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden riksorganisation. 2.

Läs mer

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 I detta nyhetsbrev: v Hälsningsgille på AF-Borgen v Många kom för att lära sig om Rädda Barnen på Intro v Infoträffen drog fullt hus v Bli fadder och var med i SMILE v Familj

Läs mer

Proposition 1 Stadgarna

Proposition 1 Stadgarna Proposition 1 Stadgarna Förslag till förändringar i stadgarna för PeaceWorks Sweden. PeaceWorks styrelse har under året som gått genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga utveckla

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND Stadgar för föreningen Björndammens Masugn. Antagna på stämma den 18.5 2013. Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgarna senast ändrade av representantskapet 2014. Innehåller även normalstadgar för korpföreningar, korpförbund och specialdistriktsförbund. Innehåll

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH 1 Ändamål och organisation Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH) är en riksorganisation med ändamål att främja kvalitativ

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

NYHETSBREV LUND JANUARI 2016

NYHETSBREV LUND JANUARI 2016 I detta nyhetsbrev: Ny termin, nya verksamheter! Julmys med ungdomar på ett boende för ensamkommande Välkommen till terminens praktikant Årsmöte Adress Rädda Barnens lokalförening i Lund Magle Lilla Kyrkogata

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige.

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. Reactas stadgar 1. ORGANISATIONENS NAMN Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. 2. MÅLGRUPP Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. 3. ÄNDAMÅL Organisationen

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2014

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse STREET MENTALITY PARKOURKLUBB Street Mentality arbetar för... att främja spontanidrotten Vi skapar miljön, ungdomarna utformar aktiviteten. Vi vill att dagens ungdomar födda

Läs mer

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser.

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser. 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk grund. Föreningen Emmaus Björkå

Läs mer

Stadgar för den ideella korpföreningen

Stadgar för den ideella korpföreningen Inledning Till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet anslutna lokala föreningar har mycket varierande storlek och omfattning beträffande organisation och verksamhetsform. Lokala anpassningar kan därför

Läs mer

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Förslag till dagordning för årsmötet Celiakiföreningen i Uppsala län Lördagen den 6 februari 2016 på Kungsgatan

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015 Unga Hörselskadades stadgar Reviderade på årsmötet 2015 Stadgar för Unga Hörselskadade 1 Ändamål Unga Hörselskadade (UH) är en intresseförening för personer med hörselskada i åldern 0 30 år. Med begreppet

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 7 Förbund sida 11 Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2012 i Örebro Gäller fr.o.m.

Läs mer

Stadgar för Grön kultur Högsbo

Stadgar för Grön kultur Högsbo Stadgar för Grön kultur Högsbo Giltiga från och med föreningens årsmöte 2016 1 SYFTE Föreningen Grön kultur Högsbo ska understödja och utveckla initiativ för interkulturell rikedom i staden med mat-, odlings-,

Läs mer

Att bilda en elevförening

Att bilda en elevförening Att bilda en elevförening Bilda en elevförening En elevförening är en förening där alla elever på kulturskolan kan vara med, oavsett om man spelar, sjunger, dansar, drillar, målar eller spelar teater.

Läs mer

UPPSALA PARKOUR ÅRSMÖTE 2016

UPPSALA PARKOUR ÅRSMÖTE 2016 UPPSALA PARKOUR ÅRSMÖTE 2016 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av årsmötets utlysning. 3. Val av mötets ordförande 4. Val av sekreterare för förhandlingarna. 5. Val av justerare. 6. Anmälan

Läs mer

STADGAR. Unesco LUCS. Lokalt Unescocenter för samverkan

STADGAR. Unesco LUCS. Lokalt Unescocenter för samverkan STADGAR Unesco LUCS Lokalt Unescocenter för samverkan Stadgar antagna vid årsmötet 9 maj 2014 STADGAR FÖR UNESCOCENTER LUCS Fastställda av konstituerande årsmöte 2014-05-09 1 Ändamål Lokalt Unescocenter

Läs mer

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet GULA HÄFTET! Innehåller punkt 24-37 Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet Här finns också förslag till förbundsstyrelsen, barnrättspolitiska

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

11. Kongress för Unga Hörselskadade

11. Kongress för Unga Hörselskadade Heldag, station 1 11. Kongress för Unga Hörselskadade Förslag om kongress vartannat år lagt av Riksstyrelsen. Bakgrund Riksstyrelsen vill effektivisera och skapa ett mer långsiktigt arbete inom Unga Hörselskadade.

Läs mer

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Antagna vid årsmöte 2 september 2006 och ändrade vid årsmöte 8 november 2008 efter att ändringarna först ha godkänts vid årsmöte 10 november 2007,

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

Swarmsweep. Så startar du förening

Swarmsweep. Så startar du förening Så startar du förening Varför starta en förening? För att samla aktivister under ett och samma varumärke kan det ibland vara en stor fördel att bilda en förening. En del aktivister tillhör naturligtvis

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Förslag - STADGAR FÖR KUSTLANDET 2014-2020

Förslag - STADGAR FÖR KUSTLANDET 2014-2020 Förslag - STADGAR FÖR KUSTLANDET 2014-2020 1 Namn Föreningens namn är Kustlandet 2014-2020, härefter kallad föreningen, och är en allmännyttig ideell förening. Föreningen är självständig och neutral gentemot

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Medlemsföreningsårsmöte

Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmötet är medlemsföreningens högsta beslutande organ, på samma vis som förbundsårsmötet är Svenska Celiakiungdomsförbundets (SCUF). De beslut som tas på medlemsföreningsårsmötet

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer