Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust"

Transkript

1 Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust Ordernr: AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg Ramlösa Tel Fax E-post Webb Org nr

2 Dokumenttyp Ordernummer Rapportdatum Rev nr. Antal sidor Antal bilagor Rapport Uppdragsnamn Upprättad av Henånskolan Michael Nilsson och Kjell Wader Beställare Orust kommun Verksamheten för Samhällsutveckling Henån Granskad av Mathias Lindskog Referens Undersökningsperiod Undersökningen utförd av Perolof Melin Michael Nilsson och Kjell Wader Sammanfattning Utförd fortsatt undersökning har visat att det i Henåns nya skola förekommer följande brister: Golv med linoleummattor Mikrobiella skador i golv har tidigare ställvis konstaterats vid ytterväggar och pelare. De höga totala emissionsfaktorerna från lim och avjämning som uppmätts är avvikande höga och ligger i nivå med mätvärden som tidigare har uppmätts i byggnader med problem med kaseinhaltigt flytspackel. Det mest påtagliga från provtagningarna är den höga andelen 1-butanol. Det är sannolikt att det skett en kemisk reaktion i lim/spackel och att de bildade ämnena kunnat påverka rumsluften snabbt pga. den relativt genomsläppliga linoleummattan. Kemikalier har även vandrat ner i underliggande avjämning och betong, vilket riskerar att påverka inomhusmiljön under lång tid om detta inte beaktas vid val av åtgärd. Golv med PVC-fria mattor Då höga halter av 1-butanol uppmätts i materialprover av avjämning, under PVC-fria mattor, rekommenderas även att dessa golv åtgärdas. Klinkergolv vid stora entrén Stegljudsdämparen under klinkergolvet i entrén bedöms bestå av mögelkänslig cellulosa varför även detta golv bör åtgärdas. Övriga klinkergolv bedöms ej ha stegljudsdämpare och därför ej vara i behov av åtgärder. Flytande parkettgolv Dessa anses ej vara i behov av åtgärder. Limmade parkettgolv Tidigare har mikrobiella skador konstaterats i massiva trägolv vid ytterväggar i slöjdsalen som limmats direkt mot betongen. Dessa behöver åtgärdas. Gipsinnerväggar i bottenvåning Då det konstaterats ställvisa mikrobiella skador i nederdel motgjutna gipsskivor krävs åtgärder.

3 Innehållsförteckning UPPDRAG... 6 BAKGRUND... 6 TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR... 6 METODER... 6 BEDÖMNINGSGRUNDER... 6 LUKTKARAKTÄRISERING... 6 FUKT I MATERIAL... 7 SP:S RAPPORT 2005: RÖTANGREPP... 7 LINOLEUMMATTOR... 7 FUKTINDIKERING... 7 MIKROBIOLOGISKA ANALYSER... 8 Normala värden... 8 Något förhöjda värden... 8 Förhöjda värden... 8 Kraftigt förhöjda värden... 8 KEMISKA EMISSIONER I LUFT, RIKTADE MÄTNINGAR OCH EMISSIONER FRÅN MATERIALPROVER... 8 Följande bedömningar tillämpas... 8 OMFATTNING... 9 KORTFATTAD BYGGNADSBESKRIVNING BEGRÄNSNINGAR LUKTBEDÖMNING NYA KONSTRUKTIONSINGREPP PROVPUNKT 41, GOLV PLAN Kemisk analys PROVPUNKT 42, GOLV PLAN Kemisk analys PROVPUNKT 43, GOLV PLAN Kemisk analys PROVPUNKT 44, GOLV PLAN Kemisk analys PROVPUNKT 45, GOLV PLAN Kemisk analys PROVPUNKT 46, GOLV PLAN Mikrobiell analys... 16

4 Kemisk analys PROVPUNKT 47, GOLV PLAN Kemisk analys PROVPUNKT 48, GOLV PLAN Kemisk analys PROVPUNKT 49, GOLV PLAN Kemisk analys PROVPUNKT 50, GOLV PLAN Kemisk analys PROVPUNKT 51, MELLANVÄGG PLAN Mikrobiell analys PROVPUNKT 52, MELLANVÄGG PLAN Mikrobiell analys PROVPUNKT 53, MELLANVÄGG PLAN Mikrobiell analys PROVPUNKT 54, MELLANVÄGG PLAN Mikrobiell analys PROVPUNKT 55, TAK PLAN Mikrobiell analys PROVPUNKT 56, INNERVÄGG PLAN Mikrobiell analys PROVPUNKT 57, INNERVÄGG PLAN PROVPUNKT 58, INNERVÄGG PLAN Mikrobiell analys PROVPUNKT 59, INNERVÄGG PLAN Mikrobiell analys PROVPUNKT 60, INNERVÄGG PLAN Mikrobiell analys PROVPUNKT 61, TAK PLAN Mikrobiell analys PROVPUNKT 62, INNERVÄGG PLAN ÖVRIGT ÖVRIGA IAKTTAGELSER OCH NOTERINGAR FASTA MÄTPUNKTER MÄTPUNKTER Mätpunkt 1, plan Mätpunkt 2, plan Mätpunkt 3, plan Mätpunkt 4, plan Mätpunkt 5, plan

5 Mätpunkt 6, ute Mätpunkt 7, plan Mätpunkt 8, plan Mätpunkt 9, plan Mätpunkt 10, plan MÄTRESULTAT UNDER PERIODEN Kommentar RESULTAT GENERELLT GOLV Klinker med stegljudsdämpare Parkett PVC-fria mattor Provpunkter vid tidigare luftmätningar med exsickatorlock Övriga 4 prover under linoleummattor MOTGJUTNA GIPSINNERVÄGGAR PÅ PLAN GIPSINNERVÄGGAR PÅ PLAN MINERALULL VID INNERTAK TAKLÄCKAGE SLUTSATS GOLV MED LINOLEUMMATTOR GOLV MED PVC-FRIA MATTOR KLINKERGOLV VID STORA ENTRÉN FLYTANDE PARKETTGOLV LIMMADE PARKETTGOLV GIPSINNERVÄGGAR I BOTTENVÅNING ÅTGÄRDSPRINCIP GOLV Produkter med aluminiumfolie, typ Dry-Top Produkter som stryks på betongen, typ Florosil TS Epoxi Slutsats Övrigt INNERVÄGGAR TAK I KONFERENSRUM ÅTGÄRDSPROGRAM BILAGOR... 35

6 Uppdrag I uppdraget ingår att utreda innemiljöproblem i byggnad 1-2 samt att redovisa resultatet i en skriftlig rapport. Undersökningen utförs genom stickprovsmässiga provtagningar, mätningar och analyser, varför en utökad undersökning kan leda till andra resultat, slutsatser och åtgärdsförslag. Bakgrund AK-konsult har tidigare utfört en inledande utredning av rapporterade innemiljöproblem daterad samt en fortsatt undersökning daterad , se rapporter med uppdragsnummer för att erhålla en komplett bakgrund. Denna rapport omfattar utökade provtagningar i framförallt golvkonstruktion men även ett antal materialprovtagningar av gipsskiva och mineralull i nederdel vägg samt mineralull från takkonstruktioner avseende mikrobiologisk analys. Denna rapport får ses som ett komplement till den fortsatta undersökningen, daterad Det är även i denna rapport som ett slutgiltigt åtgärdsförslag tagits fram. Tillgängliga handlingar Diverse plan och sektionsritningar. Metoder Fuktkvot i trä har bestämts med hjälp av resistiv fuktkvotsmätare av fabrikat Protimeter och Bollman. Fuktindikering mot ytor har utförts med hjälp av fuktindikator GANN Hygromette Uni1 med tillhörande elektrostatisk givare B50 samt teleskopgivare LB70. Materialprover på avjämning och betong har analyserats på Pegasus lab där man med hjälp av kammaranalys kan konstatera vilka kemiska emissioner dessa material avger. Bedömningsgrunder Luktkaraktärisering Luktkaraktärisering innebär en högst individuell bedömning av luktupplevelsen i skadade konstruktioner och inomhusmiljöer. Som utgångspunkt använder skadeutredaren i hög grad sina tidigare erfarenheter vid skadeutredning i fuktskadade konstruktioner. Olika individer karaktäriserar luktupplevelser olika, varför dessa får tas för den subjektiva bedömning de är. 6(35)

7 Fukt i material Riskbedömningen avseende mikrobiell tillväxt sker enligt SP:s Rapport 2005:11, se tabell 1 nedan. SP:s Rapport 2005:11 Tabell 1. Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning SP Energiteknik SP. rapport 2005:11 Materialgrupp Smutsade material Trä och träbaserade material 75-80* Gipsskivor med papp Mineralullsisolering Cellplastisolering Betong *Motsvarar ca % fuktkvot, (%FK) i furuvirke. Rötangrepp Fuktkrav: FK > 25 %, Temperaturområde ±0 till ca 35 C Linoleummattor Kritiskt fukttillstånd [% RF] Kritiskt fukttillstånd för linoleummatta avseende risk för mikrobiell påväxt i juteväv är 75 % RF. I nyproduktion kan limning av linoleummatta på betong utföras vid max 90 % RF på ekvivalent mätdjup. Fuktindikering Vid fuktindikering med ytavkännande elektrostatisk mätutrustning, erhålls mätvärden som i första hand används komparativt, dvs jämförs med motsvarande torra konstruktioner. Både fukthalt och densitet påverkar mätvärdet, varför olika material har sin specifika skala. Exempelvis gäller följande värden såsom normala, dvs torra med Gann: Betong Puts Gips (35)

8 Mikrobiologiska analyser Materialprov har tagits och skickats till Pegasus Lab för mikrobiologiska analyser. Man bedömer totalmängden av mögel och bakterier, både levande och döda. Följande intervall tillämpas: Normala värden Mängden mikroorganismer överrensstämmer med normalfallet för oskadade byggnader. Materialprov med denna nivå, bedöms ej vara skadat. Något förhöjda värden Mängden mikroorganismer överstiger normalfallet med faktor 1.1 till 9.9. Materialprov med denna nivå, bedöms normalt ej vara skadat. Förhöjda värden Mängden mikroorganismer överstiger normalfallet med faktor 10 till 100. Materialprov med denna nivå, bedöms vara skadat. Kraftigt förhöjda värden Provet innehåller mer än 100 gånger fler mikroorganismer än normalt. Materialprov med denna nivå, bedöms vara skadat. Kemiska emissioner i luft, riktade mätningar och emissioner från materialprover Vid mätning av kemiska emissioner från uttagna materialprover, sker detta i en mätkammare där proverna får komma i jämvikt med omgivande luft. Därefter analyserar Pegasus lab ämnesprofilen i absorbentrör genom vilka luft pumpats. Metoden är den samma för rumsluft, luft som har passerat strax över golvytan under ett exsickatorlock samt för luft som passerat ett provrör med uttaget material från exempelvis golvspackel eller betong. Den sistnämnda mätningen utförs på laboratorium. Analysen detekterar bla restprodukter från alkalisk nedbrytning av mjukgörare i plastmattor och lim. Karakteristiska ämnen som bildas är framför allt 1-butanol och 2-etyl- 1-hexanol. Följande bedömningar tillämpas Normal Lätt avvikande Avvikande Laboratoriets referensmaterial från skadade och oskadade konstruktioner ligger till grund för bedömningen av uppmätta halter. Prover som bedöms vara avvikande riskerar kunna påverka inomhusmiljön negativt. 8(35)

9 Omfattning Undersökningen omfattar nedan markerad byggnad i två plan. Undersökt område Figur 1, planskiss plan 1 med markerat undersökt område Figur 2, planskiss plan 2 med markerat undersökt område 9(35)

10 Kortfattad byggnadsbeskrivning 2-plans skolbyggnad som är uppförd Grundläggningen är utförd med platta på mark med underliggande värmeisolering samt en mindre del med källare. Väggstommen är utförd med prefabricerade betongelement med mellanliggande cellplastisolering samt stålbalkar. Bjälklag till plan 2 och takbjälklag är utfört med HDF-betongbjälklag. Golvbeläggning består mestadels av linoleummattor av fabrikat Tarkett Veneto XF både med och utan stegljudsdämpare, limmade med Cascolin Solid. I våtutrymmen finns PVC-fria plastmattor limmade med CascoProff Solid. I vissa rum förekommer även parkettgolv. I entréer och vissa rum finns klinkerplattor. Alla golvytor är flytspacklade med avjämningsmassa av fabrikat Maxit. Ventilationen är utförd som s.k. naturlig ventilation (WindowMaster som bygger på självdragsprincip) via frånluftsschakt samt fönster som öppnas automatiskt och styrs av temperatur och koldioxidhalt i rum. Vissa rum som ej har kontakt med yttervägg har mekanisk tilluft. Denna tilluft tas in via en kulvert under mark. I andra rum som ej har kontakt med ytterväggar, trycks uteluft ned i schakt genom specialhuvar monterade på tak. Evakuering med hjälp av mekanisk frånluft sker på wc, förråd och liknande utrymmen. Uppvärmning sker via ett vattenburet värmesystem och vägghängda radiatorer. 10(35)

11 Begränsningar Någon kontroll av ventilationssystemets funktion och dess effektivitet har inte utförts. Luktbedömning Vid vårt platsbesök noterades inga skaderelaterade lukter i lokalerna. Nya konstruktionsingrepp Placeringen av konstruktionsingrepp framgår av markering på ritning i figur 4 och 5. Syftet var framförallt att kontrollera om det förekommer deponerade kemikalier i avjämning och betong samt i viss utsträckning även förekomst av mikrobiella skador i gipsskivor och mineralull. Nya provpunkter har numrerats med hänsyn till provpunktsnumreringen i de båda tidigare rapporterna, vilka omfattade totalt 40 provpunkter. Ny numrering börjar således med provpunkt 41 enligt nedan. Provpunkt 35 är dock från tidigare provtagning i betongyttervägg Provpunkter i vägg Provpunkter i golv Provpunkt i tak Figur 3, planskiss plan 1 med markerade provpunkter 11(35)

12 Provpunkter i vägg Provpunkter i golv Provpunkter i tak Figur 4, planskiss plan 2 med markerade provpunkter Provpunkt 41, golv plan 2 Provpunkten är tagen i golv i rum internationella gruppen. Mattan i provpunkten är av typen linoleummatta utan stegljudsdämpare. På linoleummattan fuktindikeras Gann 63. Mot avjämning fuktindikeras Gann 68. Provbit togs av linoleummattan. Från baksida matta känns viss kemisk lukt. Prover på avjämning och betong togs ut i skikten 0-20, och mm. Kemisk analys Uttagna materialprov på avjämning och betong i skikten 0-20, och mm skickades in till Pegasus lab i Uppsala för kemisk analys. Provsvaret på avjämning och betong bedöms vara avvikande i alla nivåer på grund av höga halter 1-butanol, vilket innebär att kemiska emissionsproblem påvisats. Det är dock anmärkningsvärt att halten 1-butanol ökar nedåt i uttagna materialprover. Kommentar: 1-butanol används som lösningsmedel i vattenbaserade färger och limmer, men kan även bildas då golvlimmer utsätts för alkalisk fukt. 12(35)

13 Provpunkt 42, golv plan 2 Provpunkten är tagen i golv i rum Mattan i provpunkten är av typen linoleummatta utan stegljudsdämpare. På linoleummattan fuktindikeras Gann 70. Mot avjämning fuktindikeras Gann 74. Provbit togs av linoleummattan. Från baksida matta känns ingen skaderelaterad lukt. Prover på avjämning togs ut i skikten 0-20 och mm. Kemisk analys Uttaget materialprov på avjämning i skiktet 0-20 mm skickades in till Pegasus lab i Uppsala för kemisk analys. Provsvaret på avjämning bedöms vara avvikande på grund av höga halter 1-butanol och andra alkoholer, vilket innebär att kemiska emissionsproblem påvisats. Kommentar: 1- butanol används som lösningsmedel i vattenbaserade färger och limmer, men kan även bildas då golvlimmer utsätts för alkalisk fukt. Provpunkt 43, golv plan 2 Provpunkten är tagen i golv i städrum Mattan i provpunkten är av typen PVC-fri plastmatta. På PVC-fri matta fuktindikeras Gann 60. Mot avjämning fuktindikeras Gann 72. Provbit togs av PVC- fri matta. Från baksida matta känns ingen skaderelaterad lukt. Prover på avjämning togs ut i skikten 0-20 och mm. Kemisk analys Uttagna materialprov på avjämning i skiktet 0-20 mm skickades in till Pegasus lab i Uppsala för kemisk analys. Provsvaret på avjämning bedöms vara avvikande på grund av höga halter 1-butanol, vilket innebär att kemiska emissionsproblem påvisats. Kommentar: 1-butanol används som lösningsmedel i vattenbaserade färger och limmer, men kan även bildas då golvlimmer utsätts för alkalisk fukt. 13(35)

14 Provpunkt 44, golv plan 2 Provpunkten är tagen i golv i korridor enligt planskiss ovan. Mattan i provpunkten är av typen linoleummatta med stegljudsdämpare. På linoleummattan fuktindikeras Gann 52. Mot avjämning fuktindikeras Gann 62. Provbit togs av linoleummattan. Från baksida matta känns viss kemisk lukt. Prover på avjämning togs ut i skikten 0-20 och mm. Kemisk analys Uttagna materialprov på avjämning i skiktet 0-20 mm skickades in till Pegasus lab i Uppsala för kemisk analys. Provsvaret på avjämning bedöms vara lätt avvikande på grund av att provet avger bland annat 1-butanol, 2-heptanon och 1-penten-3-ol. Detta innebär att kemiska emissionsproblem inte påvisats. Kommentar: 2-heptanon och 1-butanol kan tillsammans indikera emissionsproblem från golvkonstruktionen och även härröra från fuktig mineralullsisolering. 1-penten-3-ol kan avges från träbaserade material och växtmaterial. 14(35)

15 Provpunkt 45, golv plan 2 Provpunkten är tagen i golv i konferensrum 2226 enligt planskiss ovan. Golvbeläggningen i provpunkten är av typen parkettgolv med underliggande stegljudsdämpare och plastfolie. I provpunkten är varken plastfolie eller stegljudsdämpare heltäckande och parketten ligger i kontakt med avjämningen vid ytterväggar, se foto nedan. Foto 1, ej heltäckande fuktskydd under parkett Foto 2, inga synliga missfärgningar på undersida parkett Fuktkvoten i undersida parkett uppmäts till mellan 7-9 %, vilket är under gränsvärdet avseende mikrobiell tillväxt. Vid fuktindikering mot avjämning indikeras Gann 62. Inga skaderelaterade lukter känns från undersida parkett eller avjämning. Prover på avjämning togs ut i skikten 0-20 och mm. Kemisk analys Uttagna materialprov på avjämning i skiktet 0-20 mm skickades in till Pegasus lab i Uppsala för kemisk analys. Provsvaret på avjämning bedöms vara lätt avvikande på grund av att provet avger bland annat 1-butanol och alifatiska kolväten. Detta innebär att kemiska emissionsproblem inte påvisats. Kommentar: 1-butanol används som lösningsmedel i vattenbaserade färger och limmer, men kan även bildas då golvlimmer utsätts för alkalisk fukt. Alifatiska kolväten förekommer i petroleumprodukter såsom drivmedel, oljor och lacknaftor. 15(35)

16 Provpunkt 46, golv plan 1 Provpunkten är tagen i klinkergolv i entrédelen. Konstruktionen är uppifrån ned enligt följande: ca 9 mm klinker fix ca 10 mm stegljudsdämpare, bestående av en pappersprodukt med gummiskikt uppåt och väv nedåt 25 mm avjämning betong På klinkergolvet fuktindikeras Gann 70. Mot betongen fuktindikeras Gann 100. Fuktkvot i stegljudsdämparen uppmättes till 7 % vilket indikerar att det är torrt. Provbit togs av stegljudsdämparen. Från pappersprodukten känns viss unken lukt. Prover på fix och avjämning togs ut i skiktet 0-25 mm. Foto 3, provpunkt 46 Foto 4, stegljudsdämpare med papper Mikrobiell analys Uttaget materialprov av stegljudsdämparen skickades in till Pegasus lab i Uppsala för mikrobiologisk analys. Ovandelen av papper och väven analyserades var för sig. Provsvaret på papper visar på något förhöjda värden av bakterier, vilket innebär att inga mikrobiella skador påvisats. Provsvaret på väv visar på normala värden av bakterier och svampar, vilket innebär att inga mikrobiella skador påvisats. Kemisk analys Uttagna materialprov på fix och avjämning skickades in till Pegasus lab i Uppsala för kemisk analys. 16(35)

17 Provsvaret bedöms vara avvikande på grund av att provet avger en hög andel alifatiska kolväten, vilket innebär att kemiska emissionsproblem påvisats. Kommentar: Alifatiska kolväten förekommer i petroleumprodukter såsom drivmedel, oljor och lacknaftor. Provpunkt 47, golv plan 1 Provpunkten är tagen i golv i korridor invid pelare enligt planskiss ovan. Mattan i provpunkten är av typen linoleummatta med stegljudsdämpare och i tidigare närliggande prov av linoleummatta har mikrobiella skador påvisats. På linoleummattan fuktindikeras Gann 72. Mot avjämning fuktindikeras Gann 80. Provbit togs av linoleummattan. Från baksida matta känns en kemisk lukt. Prover på avjämning togs ut i skiktet 0-20 mm. Kemisk analys Uttagna materialprov på avjämning i skiktet 0-20 mm skickades in till Pegasus lab i Uppsala för kemisk analys. Provsvaret på avjämning bedöms vara avvikande på grund av att provet bland annat avger alifatiska kolväten och 1-butanol. Detta innebär att kemiska emissionsproblem påvisats. Kommentar: 1-butanol används som lösningsmedel i vattenbaserade färger och limmer, men kan även bildas då golvlimmer utsätts för alkalisk fukt. Alifatiska kolväten förekommer i petroleumprodukter såsom drivmedel, oljor och lacknaftor. Provpunkt 48, golv plan 1 Provpunkten är tagen i golv i städrum i norra delen ut mot korridor. Mattan i provpunkten är av typen PVC-fri plastmatta. På PVC-fri matta fuktindikeras Gann 75. Mot avjämning fuktindikeras Gann 95. Provbit togs av PVC- fri matta. Från baksida matta känns viss kemisk lukt. Prover på avjämning togs ut i skikten 0-15 mm. 17(35)

18 Kemisk analys Uttagna materialprov på avjämning i skiktet 0-15 mm skickades in till Pegasus lab i Uppsala för kemisk analys. Provsvaret på avjämning bedöms vara avvikande på grund av höga halter 1-butanol och glykoletrar, vilket innebär att kemiska emissionsproblem påvisats. Kommentar: 1-butanol används som lösningsmedel i vattenbaserade färger och limmer, men kan även bildas då golvlimmer utsätts för alkalisk fukt. Glykoletrar förekommer bla som lösningsmedel och filmbildare i vattenbaserad färg, lim, polish, rengöringsprodukter och liknande produkter. Provpunkt 49, golv plan 1 Provpunkten är tagen i golv i korridor mot norr enligt planskiss ovan. Mattan i provpunkten är av typen linoleummatta med stegljudsdämpare och i tidigare närliggande luftprov, provpunkt 23, med exsickatorlock har hög emissionsfaktor påvisats från lim och spackel. På linoleummattan fuktindikeras Gann 70. Mot avjämning fuktindikeras Gann 80. Provbit togs av linoleummattan. Från baksida matta känns endast materiallukt. Prover på avjämning togs ut i skiktet 0-20 mm och underliggande betongprov togs ut i skiktet mm. Kemisk analys Uttagna materialprov på avjämning i skiktet 0-20 mm och på betong i skiktet mm skickades in till Pegasus lab i Uppsala för kemisk analys. Provsvaret på avjämning i skiktet 0-20 mm bedöms vara lätt avvikande på grund av att provet avger bland annat avger 1-butanol, 1-penten-3-ol och alifatiska kolväten. Provsvaret betong i skiktet mm bedöms vara avvikande på grund av att provet avger bland annat avger 1-butanol och 1-penten-3-ol, vilket innebär att kemiska emissionsproblem påvisats. Kommentar: 1-butanol används som lösningsmedel i vattenbaserade färger och limmer, men kan även bildas då golvlimmer utsätts för alkalisk fukt. 1-penten-3-ol kan avges från träbaserade material och växtmaterial. Alifatiska kolväten förekommer i petroleumprodukter såsom drivmedel, oljor och lacknaftor. 18(35)

19 Provpunkt 50, golv plan 1 Provpunkten är tagen i golv i rum mot nordöst vid spetsiga hörnet. Mattan i provpunkten är av typen linoleummatta utan stegljudsdämpare. På linoleummattan fuktindikeras Gann 80. Mot avjämning fuktindikeras Gann 80. Provbit togs av linoleummattan. Från baksida matta känns endast materiallukt. Prover på avjämning togs ut på 0-20 mm. Kemisk analys Uttaget materialprov på avjämning i skiktet 0-20 mm skickades in till Pegasus lab i Uppsala för kemisk analys. Provsvaret på avjämning bedöms vara avvikande på grund av att provet avger höga halter 1-butanol och 1-penten-3-ol, vilket innebär att kemiska emissionsproblem påvisats. Kommentar: 1-butanol används som lösningsmedel i vattenbaserade färger och limmer, men kan även bildas då golvlimmer utsätts för alkalisk fukt. 1-penten-3-ol kan avges från träbaserade material och växtmaterial. Provpunkt 51, mellanvägg plan 2 Provpunkten är tagen i mellanvägg i rum 1206 enligt planskiss ovan. Området där provpunkten är tagen har varit utsatt för läckage från nöddusch. Konstruktionen är utförd enligt nedan, inifrån och ut: 2 x 13 mm gipsskiva 70 mm stålregelstomme utan mineralull gipsskiva Baksida golvsockel i trä har mindre områden med misstänkta mikrobiella missfärgningar. Gipsskivor har mindre områden med tendens till missfärgning. Fuktkvoten i gipsskivor indikeras till mellan 7-8 %, vilket är torrt. Gipsskivor är monterade efter avjämning och är således inte motgjutna. 19(35)

20 Mikrobiell analys Uttaget materialprov på gipsskiva skickades in till Pegasus lab i Uppsala för mikrobiologisk analys. Provsvaret på gipsskiva visar på normala värden av bakterier och av svampar, vilket innebär att mikrobiella skador inte påvisats. Provpunkt 52, mellanvägg plan 2 Provpunkten är tagen i mellanvägg i internationella gruppen enligt planskiss ovan. Konstruktionen är utförd enligt nedan, inifrån och ut: 2 x 13 mm gipsskiva 70 mm stålregelstomme med ca 30 mm mineralull gipsskiva Gipsskivor har inga missfärgningar. Fuktkvoten i gipsskivor indikeras till mellan 9-10 %, vilket är torrt. Gipsskivor är monterade efter avjämning och är således inte motgjutna. Mikrobiell analys Uttaget materialprov på mineralull skickades in till Pegasus lab i Uppsala för mikrobiologisk analys. Provsvaret på mineralull visar på normala värden av bakterier och av svampar, vilket innebär att mikrobiella skador inte påvisats. Provpunkt 53, mellanvägg plan 2 Provpunkten är tagen i mellanvägg i rum 1275 enligt planskiss ovan. Konstruktionen är samma som i provpunkt 52 ovan. Gipsskivor har inga missfärgningar eller tecken på fuktpåverkan. Fuktkvoten i gipsskivor indikeras till mellan 8-9 %, vilket är torrt. Gipsskivor är monterade efter avjämning och är således inte motgjutna. Mikrobiell analys Uttaget materialprov på mineralull skickades in till Pegasus lab i Uppsala för mikrobiologisk analys. Provsvaret på mineralull visar på normala värden av bakterier och av svampar, vilket innebär att mikrobiella skador inte påvisats. 20(35)

21 Provpunkt 54, mellanvägg plan 2 Provpunkten är tagen i mellanvägg i konferensrum 2235 enligt planskiss ovan. Konstruktionen är samma som i provpunkt 52. I provpunkten är det svårt att se om gipsskivorna är motgjutna eller ej pga. parkettgolvet men de tycks vara monterade efter avjämning. Gipsskivor ser ej ut att vara fuktpåverkade och har inga missfärgningar. Mikrobiell analys Uttaget materialprov på mineralull skickades in till Pegasus lab i Uppsala för mikrobiologisk analys. Provsvaret på mineralull visar på normala värden av bakterier och av svampar, vilket innebär att mikrobiella skador inte påvisats. Provpunkt 55, tak plan 2 Provpunkten är tagen i takkonstruktion i rum 1289 enligt planskiss ovan. Provpunkten omfattar endast uttagning av materialprover på mineralull monterade i det utrymme luft från klassrum skall tas ut mot utanförliggande korridor, se foton nedan. Foto 5, utrymme för lufttransport ut mot korridor Foto 6, utrymme för lufttransport ut mot korridor I foto 6 ovan syns mineralull monterad både mot gipsundertak och mot ovanliggande betongbjälklag. Mineralull monterad mot betongbjälklag har ett ytskikt av fiberväv medan mineralull ovan gipsundertak är av normal typ, dvs utan skyddande ytskikt. Materialprover togs ut av båda typerna av mineralull. 21(35)

22 Mikrobiell analys Uttagna materialprover på mineralull skickades in till Pegasus lab i Uppsala för mikrobiologisk analys. Provsvaret på båda typerna mineralull visar på normala värden av bakterier och av svampar, vilket innebär att mikrobiella skador inte påvisats. Provpunkt 56, innervägg plan 1 Provpunkten är tagen i rum 2149, träningslägenhet, där tidigare ScreenAir mätning utförts. Provpunkten är tagen bakom golvlisten i nederdel innervägg mot entrékorridor. Fuktnivån på linoleummattan indikeras till Gann 78. Plåtsyllen står på betongen. Det finns dubbla gipsskivor som ligger nedsänkta i 20 mm avjämning. Fuktkvoten i nedsänkt gips indikerades till 11 %, vilket är ett lågt värde. Det finns rostfläckar på plåtsyllen, vilket tyder på att perioder med höga fuktnivåer har förekommit. Väggtjockleken är ca 50 mm och mot korridoren finns en hårdare träskiva. Prov togs ut av kartong på gipsskiva mot avjämning. Ingen avvikande lukt kan kännas från uttaget prov. Foto 7, nedsänkt gips och rostig plåtsyll Mikrobiell analys Uttaget materialprov på gipskartong skickades in till Pegasus lab i Uppsala för mikrobiologisk analys. Provsvaret på gipskartong visar på normala värden av bakterier och svampar, vilket innebär att inga mikrobiella skador påvisats. 22(35)

23 Provpunkt 57, innervägg plan 1 Provpunkten är tagen i rum 2149, träningslägenhet, där tidigare ScreenAir mätning utförts. Provpunkten är tagen i nederdel innervägg strax ovan golvlist mot stora korridoren mitt i huset. Provhålet gjordes för att kontrollera om det finns mineralull i väggen. Väggen är utförd med ca 65 mm plåtreglar och dubbel gips mot rummet. Det finns inte mineralull i väggen. Provpunkt 58, innervägg plan 1 Provpunkten är tagen i hemkunskap vid kylar och frysar. Det finns vattenskydd under kylar och frysar. Provpunkten är tagen i nederdel innervägg bakom golvlisten. Fuktnivån på linoleummattan indikeras till Gann ca 75. Plåtsyllen står på betongen. Det finns gipsskivor som ligger nedsänkta i 20 mm avjämning. Fuktkvoten i nedsänkt gips indikerades till 9 %, vilket är ett lågt värde. Prov togs ut av kartong på gipsskiva mot avjämning. Ingen avvikande lukt kan kännas från uttaget prov. Från korridoren borrades ett hål i väggen för kontroll av mineralullsisolering. Det finns inte isolering i väggen. Mikrobiell analys Uttaget materialprov på gipskartong skickades in till Pegasus lab i Uppsala för mikrobiologisk analys. Provsvaret på gipskartong visar på normala värden av bakterier och svampar, vilket innebär att inga mikrobiella skador påvisats. Provpunkt 59, innervägg plan 1 Provpunkten är tagen i kemisal mot väster. Här har tidigare läckt ut vatten som kunnat påverka nederdel väggar. Provpunkten är tagen i nederdel innervägg bakom golvlisten. Fuktnivån på linoleummattan indikeras till Gann 80. Mikrobiella skador finns på baksida golvlist. Fuktkvoten i golvlisten uppmättes till 10 %, vilket är ett normalt värde. Det finns små insekter bakom golvlisten, s.k. dammlöss som livnär sig på bl.a. mögel. Plåtsyllen står på betongen. Det finns dubbla gipsskivor som ligger nedsänkta i 23 mm avjämning. Fuktkvoten i nedsänkt gips indikerades till 9 %, vilket är ett lågt värde. Prov togs ut av kartong på gipsskiva mot avjämning. Ingen avvikande lukt kan kännas från uttaget prov. Det finns inte mineralull i väggen. Mot dörren finns en träregel som också är nedgjuten. Fuktkvot i träregeln uppmättes till 17 %, vilket tangerar kritisk gräns för mikrobiella skador. 23(35)

24 Foto 8, mikrobiellt skadad golvlist Foto 9, träregel mot dörr Mikrobiell analys Uttaget materialprov på gipskartong och träregel skickades in till Pegasus lab i Uppsala för mikrobiologisk analys. Provsvaret på gipskartong visar på förhöjda värden av bakterier och svampar, vilket innebär att i mikrobiella skador påvisats. Provsvaret på träregel visar på något förhöjda värden av svampar, vilket innebär att inga mikrobiella skador påvisats. Provpunkt 60, innervägg plan 1 Provpunkten är tagen i rum 1166, träningslägenhet, där tidigare ScreenAir mätning utförts. Provpunkten är tagen bakom golvlisten i nederdel innervägg mot toaletter. Fuktnivån på linoleummattan indikeras till Gann Plåtsyllen står på betongen. Det finns gipsskivor som ligger nedsänkta i ca 20 mm avjämning. Fuktkvoten i nedsänkt gips indikerades till 12 %, vilket är ett lågt värde. Prov togs ut av kartong på gipsskiva mot avjämning. Ingen avvikande lukt kan kännas från uttaget prov. Det finns inte mineralull i väggen. Mikrobiell analys Uttaget materialprov på gipskartong skickades in till Pegasus lab i Uppsala för mikrobiologisk analys. Provsvaret på gipskartong visar på förhöjda värden av bakterier, vilket innebär att i mikrobiella skador påvisats. 24(35)

Resultatredovisning riktade emissionsmätningar mot golv Henånskolan, Orust

Resultatredovisning riktade emissionsmätningar mot golv Henånskolan, Orust Resultatredovisning riktade emissionsmätningar mot golv Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57

Läs mer

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa Tel

Läs mer

Undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust

Undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa Tel 042-20 19

Läs mer

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Den osynliga fukten Det ser torrt ut OBS Det går inte att se om relativa fuktigheten (RF) i ett material

Läs mer

KOMMUNFASTIGHETER I ÖREBRO MILJÖINVENTERING AV LUNDBYSKOLAN I ÖREBRO

KOMMUNFASTIGHETER I ÖREBRO MILJÖINVENTERING AV LUNDBYSKOLAN I ÖREBRO RAPPORT 2012-05-08 KOMMUNFASTIGHETER I ÖREBRO MILJÖINVENTERING AV LUNDBYSKOLAN I ÖREBRO 2(15) Innehållsförteckning UPPDRAGSINFORMATION... 3 BAKGRUND... 3 UTFÖRANDE... 4 OMFATTNING... 4 RESULTAT... 4 Generellt...

Läs mer

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:3 Henånskolan, Orust

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:3 Henånskolan, Orust Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:3 Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa

Läs mer

Nallebjörnens förskola Lidingö

Nallebjörnens förskola Lidingö Nallebjörnens förskola Lidingö Förenklad rapportering 2010-02-08 Ordernr: 18495 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress 163 29 Spånga Besöksadress Stormbyvägen 2-4

Läs mer

Rapport. från granskning. skadeutredning rörande Henåns skola på Orust. Solna 2013-04-29 Tom Follin Utredningsingenjör SBR

Rapport. från granskning. skadeutredning rörande Henåns skola på Orust. Solna 2013-04-29 Tom Follin Utredningsingenjör SBR Uppdrag TF 1315 Rapport från granskning av skadeutredning rörande Henåns skola på Orust Solna 2013-04-29 Tom Follin Utredningsingenjör SBR Byggmiljögruppen - BMG Tom Follin AB - Orgnr. 556707-1013 Råsundavägen

Läs mer

T Antal : d or l Anta l bilagor

T Antal : d or l Anta l bilagor j;;okumenttyp l Rapport l Ordernummer 22872 Rapportdatum E 2014-03-03 - datum 4-04-08 T Antal : d or l Anta l bilagor 1 34 3 Uppdragsnamn Upprättad av Skogsbyns förskol a, Förslöv Kjell Wader, Michael

Läs mer

Rapport mätning av luftföroreningar i rumsluft och i golvkonstruktion på Järnvägsmuseet i Ängelholm

Rapport mätning av luftföroreningar i rumsluft och i golvkonstruktion på Järnvägsmuseet i Ängelholm Vår kontaktperson Linda Orlöf Juhlin Datum 2015-08-05 Telefon 042-289512 Samhällsutveckling Att: Susann Toft Järnvägsmuseet Ängelholm Susann.toft@engelholm.se Rapport mätning av luftföroreningar i rumsluft

Läs mer

Utredning kring orsak till avvikande lukter på förskolan

Utredning kring orsak till avvikande lukter på förskolan Grontmij Datum 2012-10-12 Ekerö Kommun Att. Martin Fröhagen Uppdrag 10006506 Utlåtande Objekt: Uppdrag: Gråsåkers förskola, Ekerö Utredning kring orsak till avvikande lukter på förskolan Besiktningsmän:

Läs mer

2013-03-19. Fuktkvotsmätning OBS! ENBART I TRÄ! Fuktkvotsmätning. Torrviktsmetoden ISO 3130. 1. Provbiten vägs

2013-03-19. Fuktkvotsmätning OBS! ENBART I TRÄ! Fuktkvotsmätning. Torrviktsmetoden ISO 3130. 1. Provbiten vägs SIDAN 1 Fuktkvotsmätning Torrviktsmetoden ISO 3130 1. Provbiten vägs 2. Torkning av provbiten i 103 o C +/- 2 o C 3. När träet är absolut torrt vägs biten igen 4. Fuktkvoten kan beräknas SIDAN 2 Fuktkvotsmätning

Läs mer

Säby gård, Häststall 2015-04-28

Säby gård, Häststall 2015-04-28 Säby gård, Häststall 2015-04-28 Provtagningar gällande mögelpåväxt i stallbyggnad Relita Avfuktning AB Växel huvudkontor: 018-10 94 25 E:post: avfuktning@relita.se Libro Ringväg 18 www.relita.se 752 28

Läs mer

UTREDNING. Ocabs arbetsordernummer: H7204381. Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm. Kund/beställares referensnummer: -

UTREDNING. Ocabs arbetsordernummer: H7204381. Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm. Kund/beställares referensnummer: - UTREDNING Ocabs arbetsordernummer: H7204381 Kund/beställares referensnummer: - Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm Objektets adress: Ljungvägen 16 Sorundan Besiktningsdag: 2016-04-01

Läs mer

Rapport. från undersökningar. Ormstaskolan, Blekingsvägen 1, Vallentuna

Rapport. från undersökningar. Ormstaskolan, Blekingsvägen 1, Vallentuna 1 (36) Rapport från undersökningar av Ormstaskolan, Blekingsvägen 1, Vallentuna Solna 2015-03-20 (justerad 2015-03-27) Lasse Iisakka/Sten Ros Utredningsingenjörer SBR ByggMiljöGruppen - BMG Lasse Iisakka

Läs mer

Utredningsprotokoll. Utlåtande

Utredningsprotokoll. Utlåtande Sida 1(6) Christer Högvall Rösvägen 8 163 44 Spånga Utlåtande Uppdrag Uppdragets syfte är att utreda orsaken till och omfattningen av uppmätt fukt och upplevd lukt på Suterrängplan i samband med överlåtelsebesiktning.

Läs mer

STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ. UNDERSÖKNING AV IDROTTSHALL B OCH C

STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ. UNDERSÖKNING AV IDROTTSHALL B OCH C STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ. UNDERSÖKNING AV IDROTTSHALL B OCH C HIFAB AB Uppdragsnummer: Luleå 2009-11-18 Mikael Strandberg Kvalitetsgranskad av: Jan Nilsson Hifab AB Smedjegatan 1 972 33 Luleå www.hifab.se

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Provsvar och faktura till Landstinget Norrbotten Mats Smeds Företagshälsan Smedjegatan 17B 972 33 LULEÅ RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Provsvar till AK-Konsult Indoor Air AB Kjell Wader Folke Bernadottes väg 445 256 57 RAMLÖSA SVERIGE Faktura till AK-Konsult Indoor Air AB Ingrid Johansson Box 135 163 29 SPÅNGA SVERIGE RESULTATREDOVISNING

Läs mer

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Per-Eric Hjelmer, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Hälsoskydd Fleminggatan 4, Box 8136, 104 20 Stockholm Telefon: 08-508 28891 per.eric.hjelmer@stockholm.se

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Rapport. från undersökning. Henåns skola, Orust samt. Förslag till åtgärder. Solna 2013-06-24 Tom Follin Utredningsingenjör SBR

Rapport. från undersökning. Henåns skola, Orust samt. Förslag till åtgärder. Solna 2013-06-24 Tom Follin Utredningsingenjör SBR Uppdrag TF 1315 Rapport från undersökning av Henåns skola, Orust samt Förslag till åtgärder Solna 2013-06-24 Tom Follin Utredningsingenjör SBR Byggmiljögruppen - BMG Tom Follin AB - Orgnr. 556707-1013

Läs mer

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Golvkonstruktioner och fukt Grundläggning mot mark Platta på mark Platta på mark

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Provsvar till Hifab AB Mikael Strandberg Smedjegatan 1 972 33 LULEÅ SVERIGE Faktura till Hifab AB FE 238 838 80 HACKÅS RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Denna rapport med bilagor får endast återges

Läs mer

PM: FÖRSKOLOR, LIDINGÖ STAD

PM: FÖRSKOLOR, LIDINGÖ STAD Lidingö Stad Fastighetskontoret Sven Riddarström 181 82 Lidingö PM: FÖRSKOLOR, LIDINGÖ STAD Sammanfattning, utförda fuktriskinventeringar och fuktutredningar Fuktriskinventeringar L:\309x\2009\10121857

Läs mer

KÄLLARGOLV ELLER OISOLERAT GOLV DIREKT PÅ MARK

KÄLLARGOLV ELLER OISOLERAT GOLV DIREKT PÅ MARK KÄLLARGOLV ELLER OISOLERAT GOLV DIREKT PÅ MARK Oisolerad platta Du konstaterar genom att titta vid trösklar, diskbänkar eller andra genomföringar om Du har betong direkt under. Det luktar i huset. Organiskt

Läs mer

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 UPPDRAGSGIVARE Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen Visborgsalle 19 621 81 Visby KONSULT Engma AB Västerhejde Bjärs

Läs mer

Synpunkter på luftprov taget med ScreenAir-metoden i samband med saneringsarbetet vid KTH Arkitekturhus.

Synpunkter på luftprov taget med ScreenAir-metoden i samband med saneringsarbetet vid KTH Arkitekturhus. PM Synpunkter på luftprov taget med ScreenAir-metoden i samband med saneringsarbetet vid KTH Arkitekturhus. Jag har av Grontmij Barab, Bengt Lindblom, ombetts kommentera resultatet från en luftprovtagning

Läs mer

Fuktanalys av husgrund

Fuktanalys av husgrund Fuktanalys av husgrund Datum: 2011-07-01 Tid: 09.00 Besiktningsman: Thomas Lundin, Carl-Magnus Johansson Uppdragsgivare: Namn: Företag: Tel: Email: Person-/Org.nr: Fakturaadress (om annan): Problembeskrivning:

Läs mer

Olika orsaker till fuktproblem. Olika orsaker till fuktproblem. Golv en återblick. Vanliga byggnadstekniska fuktproblem

Olika orsaker till fuktproblem. Olika orsaker till fuktproblem. Golv en återblick. Vanliga byggnadstekniska fuktproblem Torbjörn Hall & Chalmers 4 sep 23 Golv en återblick Vanliga byggnadstekniska fuktproblem Torbjörn Hall Torpargrund Korkmattor och centralvärme Plastmattor (PVC) 5~6 Underliggande plastfolie Egenemissioner

Läs mer

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 1 Genom att arbeta objektivt samt integrera erfarenhet och den senaste kunskapen skapar AK-konsult Indoor Air AB förutsättningar för en god innemiljö

Läs mer

aktuellt Vi hälsar alla fyra varmt välkomna till AK-konsult!! Då var hösten här på allvar! Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader oktober 2012

aktuellt Vi hälsar alla fyra varmt välkomna till AK-konsult!! Då var hösten här på allvar! Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader oktober 2012 oktober 2012 aktuellt Då var hösten här på allvar! Vi rivstartar hösten med fyra nyanställda: Martin, Göran, Olle och Josua. Martin Åkerlind har varit igång sedan i juni och är stationerad på vårt Stockholmskontor.

Läs mer

VATVATTENSKADERAPPORT Sida 1 av 6

VATVATTENSKADERAPPORT Sida 1 av 6 VATVATTENSKADERAPPORT Sida 1 av 6 AO nr: F7114322 Beställare/Ombud : Sofie Tornhill Typ av besiktning: Fukt Objektsadress: Ålgrytevägen 196, 127 3 Skärholmen Fastighetsbeteckning: Fristående villa Ålgrytevägen

Läs mer

Yellow Line Monteringsanvisning

Yellow Line Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Yellow Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Nu kan du inte längre säga att luftspaltbildande material bygger

Läs mer

Bergvretenskolan och Enöglaskolan

Bergvretenskolan och Enöglaskolan September 2014 Bergvretenskolan och Enöglaskolan Inomhusmiljöutredning Samhällsbyggnadsförvaltningen 24 september 2014 Inomhusmiljöutredning Kommunfullmäktige beslutade om ett styrdokument för lokalförsörjning

Läs mer

Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet

Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet Resultat från Framtidens trähus och WoodBuild Av Lars Olsson, SP Byggnadsfysik och innemiljö Resultaten har sammanställts i en licentiatuppsats

Läs mer

Utlåtande. Objekt. Uppdragsgivare. Uppdrag. Undersökningen utförd. Metoder. Söderåkersvägen 10, Huddinge

Utlåtande. Objekt. Uppdragsgivare. Uppdrag. Undersökningen utförd. Metoder. Söderåkersvägen 10, Huddinge Utlåtande Objekt Söderåkersvägen 10, Huddinge Uppdragsgivare Tove Göthner Söderåkersvägen 10 141 38 Huddinge Uppdrag - Kontroll av fuktskada i garagevägg orsakad av snö, isbildning samt smältning på ovanliggande

Läs mer

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Tolkning av mätvärden Vid en skadeutredning i en uteluftsventilerad krypgrund mäter

Läs mer

Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder.

Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder. Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder. GRANAB Undergolvventilationssystem i kombination med

Läs mer

Skador i utsatta konstruktioner

Skador i utsatta konstruktioner Skador i utsatta konstruktioner Hade dessa skador undvikits med BBR 6? -uteluftventilerade grunder -uteluftventilerade vindar -väggar i våtrum -putsade, odränerade ytterväggar Ingemar Samuelson Fuktcentrum

Läs mer

Agenda. ..tillfälliga fabriker i lera och lort. Svårigheter för byggbranschen. Torbjörn Hall. Problem i byggbranschen. Inte konstigt att det blir fel:

Agenda. ..tillfälliga fabriker i lera och lort. Svårigheter för byggbranschen. Torbjörn Hall. Problem i byggbranschen. Inte konstigt att det blir fel: Torbjörn Hall & Chalmers 4 sep 2003 - Fuktproblem i byggbranschen som kan ge problem med inomhusmiljön Torbjörn Hall Dagens kunskapslägen jft med med för 3000 år sedan lagen om spetälska på hus Gamla testamentet

Läs mer

Kv. Fägnaden 1, Franzéngatan 33 Stockholm

Kv. Fägnaden 1, Franzéngatan 33 Stockholm Kv. Fägnaden 1, Franzéngatan 33 Stockholm Teknisk utredning av fyra lägenheter i trapphus 33. Ulf Gunnarsson och Mikael Sandberg 2013-04-04 SKADETEKNIKGRUPPEN AK Konsult Indoor Air AB Karlsbodavägen 9-11

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Provsvar till AK-Konsult Indoor Air AB Michael Nilsson Folke Bernadottes väg 445 256 57 RAMLÖSA SVERIGE Faktura till AK-Konsult Indoor Air AB Box 135 Stormbyvägen 2-4 163 29 SPÅNGA RESULTATREDOVISNING

Läs mer

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö?

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Marie-Louise Luther, ombudsman innemiljö, Astma- och Allergiförbundet Bygg- och inredningsmaterial: kemiska ämnen, fukt Energihushållning och god

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

AKtuellt dec 2010. Oktoberseminariet

AKtuellt dec 2010. Oktoberseminariet AKtuellt dec 2010 I det här numret av AKtuellt, det sista för det här året, presenteras innehållet i vårt seminarium som arrangerades den 7 oktober. Du kan även läsa en artikel angående risker med, och

Läs mer

Källa: Stridh Göran. Skall vi mäta kemin under golvbeläggningar och hur tolkar vi i så fall mätresultaten? alkalisk esterhydrolys

Källa: Stridh Göran. Skall vi mäta kemin under golvbeläggningar och hur tolkar vi i så fall mätresultaten? alkalisk esterhydrolys Källa: Stridh Göran. Skall vi mäta kemin under golvbeläggningar och hur tolkar vi i så fall mätresultaten? Inomhusklimat Örebro 2003, sid.102-108. Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset,

Läs mer

Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt. För golvets mellanskikt

Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt. För golvets mellanskikt Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt För golvets mellanskikt Komplett golvskyddssystem Det som vi till vardags kallar golv består egentligen av flera lager. Ett underlag, olika mellanskikt med speciella

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fukt kan medverka till problem Tillväxt av mikroorganismer Kemisk nedbrytning av

Läs mer

Fukt och luktfria ventilerade golv.

Fukt och luktfria ventilerade golv. Fukt och luktfria ventilerade golv. Optivent stoppar effektivt farliga ångor och giftiga gaser från att komma ut i rumsluften och gör att Du kommer att må mycket bättre på din arbetsplats eller i ditt

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Provsvar till AB Previa Linda O Juhlin Järnvägsgatan 35 252 25 HELSINGBORG Faktura till AB Previa PAA04220 FE 533 105 69 STOCKHOLM RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Denna rapport med bilagor får

Läs mer

Eva Gustafsson. Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD. 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se

Eva Gustafsson. Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD. 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se Eva Gustafsson Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se Västervik 2015-11-12 Lite fuktteori Tilläggsisolering generellt Renovering och tilläggsisolering

Läs mer

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Folkhälsomyndighetens vägledning Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten Orsaker till fukt och mögelproblem Läckage från tak, fönster, tvätt/diskmaskiner m.m. Hög luftfuktighet

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Provsvar till AK-Konsult Indoor Air AB Kjell Wader Folke Bernadottes väg 445 256 57 RAMLÖSA SVERIGE Faktura till AK-Konsult Indoor Air AB Box 135 Stormbyvägen 2-4 163 29 SPÅNGA RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA

Läs mer

Hälsa och ventilation

Hälsa och ventilation Hälsa och ventilation Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker 2015-10-20 Ventilation Är det farligt med låg ventilation? Kan ventilationen bli för hög? 2 Varför behövs ventilation?

Läs mer

Betongplatta på mark. Exempel på kapillär stighöjd i olika jordarter vid fast lagring (packad).

Betongplatta på mark. Exempel på kapillär stighöjd i olika jordarter vid fast lagring (packad). Betongplatta på mark Riskkonstruktion för fuktskador Att placera värmeisoleringen ovanpå en grundplatta är en riskkonstruktion som väldigt ofta drabbas av mögel- och bakterieskador. Enligt teorierna borde

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus

Vattenskaderisker i lågenergihus Vattenskaderisker i lågenergihus Rolf Kling, Teknisk chef, VVS-Företagen, rolf.kling@vvsföretagen.se Ivo Martinac, Professor, KTH-Installations- och Energiteknik, im@kth.se Nordiskt Vattenskadeseminarium

Läs mer

19/03/2013 PAGE 1 CITY OF STOCKHOLM. Byggnadsteknik. den 20 mars

19/03/2013 PAGE 1 CITY OF STOCKHOLM. Byggnadsteknik. den 20 mars PAGE 1 Byggnadsteknik den 20 mars Vad visste vi då? (1985 Örebrokonferensen) Klagomål på inomhusmiljön/upplevd ohälsa Det finns ett väl känt samband mellan vad som i dagligt tal kallas en fuktig byggnad

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

Sessionssalen Rådhuset, Vaxholm. Mikael Vigvinter (C), ordförande Anders Flodin (M), vice ordförande Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg (M)

Sessionssalen Rådhuset, Vaxholm. Mikael Vigvinter (C), ordförande Anders Flodin (M), vice ordförande Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg (M) 93-95 Plats och tid Beslutande Sessionssalen Rådhuset, Vaxholm Mikael Vigvinter (C), ordförande Anders Flodin (M), vice ordförande Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg (M) Gittan Hultberg (M) Bengt Sandell

Läs mer

Capellavägen 11 Järfälla

Capellavägen 11 Järfälla SKÄLBY 3:1252 Capellavägen 11 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Optivent Monteringsanvisning

Optivent Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Optivent Monteringsanvisning Fördelar med Optivent Fuktspärrtekniks golv- och väggsystem Optivent är en mekanisk undergolvsventilation som bidrar till sunda och friska

Läs mer

Rapport avseende: Skadenr/försnr: Ocab Arbetsorder: Utförd av: Björnstjernegatan 14 B, Ystad 50-16270-15 SEG 20104521 Rickard Larsson.

Rapport avseende: Skadenr/försnr: Ocab Arbetsorder: Utförd av: Björnstjernegatan 14 B, Ystad 50-16270-15 SEG 20104521 Rickard Larsson. Malmö 015-06-08 Avfuktning AB Rapport avseende: Skadenr/försnr: Ocab Arbetsorder: Utförd av: Björnstjernegatan 14 B, Ystad 50-1670-15 SEG 010451 Rickard Larsson Vattenskada Hustyp: Berörda vån/lgh: Uppvärmingssystem:

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

Stockholmskontoret växer. AK-konsults Stockholmskontor har under hösten förstärkts med två nya medarbetare, Jonas Winther och Henrik Sjölund.

Stockholmskontoret växer. AK-konsults Stockholmskontor har under hösten förstärkts med två nya medarbetare, Jonas Winther och Henrik Sjölund. Oktober 2014 Stockholmskontoret växer AK-konsults Stockholmskontor har under hösten förstärkts med två nya medarbetare, Jonas Winther och Henrik Sjölund. aktuellt Henrik har läst Byggteknik och Design

Läs mer

Byggnadsår: Sadeltak med takpannor Plåttak över entré. Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund. Mekanisk frånluftsventilation

Byggnadsår: Sadeltak med takpannor Plåttak över entré. Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund. Mekanisk frånluftsventilation Byggnadsår: 1979 Hustyp: Tak: 1,5-planshus Sadeltak med takpannor Plåttak över entré Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund Stomme: Ventilation: Värmesystem: Trä Mekanisk frånluftsventilation Pelletspanna

Läs mer

Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon

Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon BEHOV När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner? Är du orolig för radon?

Läs mer

Bilaga H. Konstruktiv utformning

Bilaga H. Konstruktiv utformning 82 B i l a g a H Bilaga H. Konstruktiv utformning Även om du beräknat dina värmeförluster teoretiskt helt korrekt så är det inte säkert att resultatet stämmer överens med verkligheten. Först och främst

Läs mer

Provsvar: Analys av DNA från mikroorganismer i rumsdamm

Provsvar: Analys av DNA från mikroorganismer i rumsdamm Provsvar: Analys av DNA från mikroorganismer i rumsdamm Prov från Ånässkolan uttaget av Olle Wedenmark Ergo-Tek Provplatsen var 401 och provet var märkt 401. Provnummer 08-260-016. Provet togs ut 2008-02-18

Läs mer

KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att

KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att bistå näringslivet och allmänheten med information, råd

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (10)

RAPPORT STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (10) STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (10) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Förord Varje år uppstår vattenskador för mer än 5 miljarder kronor. Under de senaste åren med kalla vintrar har kostnaderna ökat till ca 10 miljarder kronor.

Läs mer

FuktCentrum Konsultens syn på BBR 06 En hjälp eller onödigt reglerande

FuktCentrum Konsultens syn på BBR 06 En hjälp eller onödigt reglerande FuktCentrum 7-11-8 Konsultens syn på BBR 6 En hjälp eller onödigt reglerande 1 -konsult Indoor Air AB Konsulter i fukt och inomhusmil j ö. Civ. ing. VD Stormbyvägen 2-4 Telefon 8-79542 163 29 Spånga Telefon

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Luftspaltbildande fuktspärr golv

Luftspaltbildande fuktspärr golv Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Luftspaltbildande fuktspärr golv Black Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

UTREDNINGSPROTOKOLL Anticimex utredningsuppdrag

UTREDNINGSPROTOKOLL Anticimex utredningsuppdrag Vårgårda Kommun 447 80 Vårgårda Att: Datum 2015-06-03 Protokoll nr: UTR-2315-16805085 Utlåtande Uppdrag: Objekt: Innemiljöutredning i skolbyggnad. Objektsadress: Parkgatan 22, Vårgårda Besiktningsdatum:

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Provsvar till Hifab AB Mikael Strandberg Smedjegatan 1 972 33 LULEÅ SVERIGE Faktura till Hifab AB FE 238 838 80 HACKÅS RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Denna rapport med bilagor får endast

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Installationsinstruktioner för Solidfloor trägolv Läs noga genom dessa instruktioner innan du börjar läggningsarbetet. Kontrollera noga att alla golvbrädor är felfria före läggning

Läs mer

Golvvärme Fuktmätning i betonggolv med golvvärme

Golvvärme Fuktmätning i betonggolv med golvvärme Golvvärme Fuktmätning i betonggolv med golvvärme Etapp II: Täta golvbeläggningar Etapp III: Limmade trägolv Anders Sjöberg Lars-Olof Nilsson & (Bertil Persson) Lunds Tekniska Högskola Temperaturskillnad

Läs mer

Rapport. från undersökning. Förslag till åtgärder. Solna 2012-04-26 Tom Follin Utredningsingenjör SBR

Rapport. från undersökning. Förslag till åtgärder. Solna 2012-04-26 Tom Follin Utredningsingenjör SBR Uppdrag TF 1121 Rapport från undersökning av två flerbostadshus vid Ateljévägen 2-28 i Sundbyberg samt Förslag till åtgärder Solna 2012-04-26 Tom Follin Utredningsingenjör SBR Byggmiljögruppen - BMG Tom

Läs mer

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

PROVSVAR: ANALYS AV DNA FRÅN MIKROORGANISMER I RUMSDAMM

PROVSVAR: ANALYS AV DNA FRÅN MIKROORGANISMER I RUMSDAMM PROVSVAR: ANALYS AV DNA FRÅN MIKROORGANISMER I RUMSDAMM Objekt Provtagare Provplats Märkning Provnummer Provtagningsdatum Analysdatum Norra Sorgenfrids Gymnasium Tomas Abrahamson, Avonova Hälsa Syd L129,

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer Skadeplats Bild Polygon Sverige AB Gärdevägen 5C Sundsvall Tel: 020-235 235 Fax: Mobil: 010-45 15 734 e-mail:

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

B ORGHOLM NEDRA SAN D B Y 4:10 Bredsättra Hultgata 38, Köpingsvik

B ORGHOLM NEDRA SAN D B Y 4:10 Bredsättra Hultgata 38, Köpingsvik www.sandelinab.se B ORGHOLM NEDRA SAN D B Y 4:10 Bredsättra Hultgata 38, 387 95 Köpingsvik Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-09-22 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet

Läs mer

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga UTREDNINGSUPPDRAG Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga På uppdrag av Humidus AB Utförd av Håkan Nygård Mobil tfn E-post CondoConsult

Läs mer

Laboratoriestudie av syllar och reglar som utsatts för regn

Laboratoriestudie av syllar och reglar som utsatts för regn Laboratoriestudie av syllar och reglar som utsatts för regn Författare: Lars Olsson SP Lagring och montage på fabriken Transport till byggarbetsplatsen Montering på byggarbetsplatsen Montering av fukt

Läs mer

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel?

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Vad kan du förvänta dig? Husköpar- guide Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Besiktningen hjälper dig. Viktig information till dig som ska köpa hus. Om fel upptäcks. Är du på väg att köpa

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer