Minnesanteckningar tandvårdsnätverket oktober 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar tandvårdsnätverket 27-28 oktober 2011"

Transkript

1 Minnesanteckningar tandvårdsnätverket oktober 2011 Visions förbundskontor Kungsgatan 28A, Visionsalen. Moderatorer: Anneli Åberg Kronoberg, Angelina Djurdjev Skåne Sekreterare: Barbro Eriksson Norrbotten Övriga deltagare: Annelie Sandell Bohuslän, AnnCatrine Bengtsson Halland, Elsie Nilsson Norrbotten, Barbro Eriksson Norrbotten, Anita Hult Jönköping, Rosita Andersson Blekinge, Ingegerd Törnqvist Östergötland, Anna-Maria Lindström, Susanna Gerdmar Karlsson Kalmar, Ulrika Danielsson Västerbotten, Dinitha Lööf Sörmland, Mikael Stillman Västmanland, Kerstin Johansson Värmland, Marie Bandak Stockholm, Anna-Karin Danielsson Dalarna, Margareta Vestmann Örebro, Helen Gidlöw Örebro, Carina Berndtsson Västra Götaland, Annica Dovander Stockholm, Negeste Mancos Uppsala, Katarina Haupt Svenska tandsköterskeförbundet, Johanna Hållén ombudsman Vision. Kort presentationsrunda. Johanna Hållén ny ombudsman vid Visions förbundskontor presenterar sig. Hon är nu den som är ansvarig för hälso- och sjukvårdsfrågor för Vision. Det är hon som fortsättningsvis skriver ev. remissvar och hon kommer regelbundet att skriva nyhetsbrev, det första kommer i november. Önskemål framförs av mötesdeltagarna att Johanna sitter med vid tandvårdsnätverkets kommande möten, vilket hon samtycker till. Tara Kader kommer att fortsätta sköta det praktiska arbetet inför nätverksträffarna, boka konferensrum, luncher mm. Johanna tfn: Tara tfn: Arbetsgruppens möte med Visions avtalsgrupp. Diskussioner inför mötet idag med tandvårdsnätverkets utsedda representanter och Visions avtalsgrupp. Vi enas om att det är viktigt att vi vid detta möte synliggör tandsköterskeyrket för avtalsgruppen. Många tandsköterskor kommer att gå i pension under de närmaste 10-15åren, därför måste tandsköterskeyrket uppvärderas lönemässigt för att göra det mer attraktivt. Man räknar med att inom 10år har 1/3 av kåren gått i pension. I exempelvis Norrbotten, Värmland och Blekinge kan det röra sig om så många som hälften av alla tandsköterskor. 1

2 Mötet beslutar att bjuda in Vision tidningen att göra ett reportage från tandvårdsnätverkets träff idag för att synliggöra tandsköterskeyrket och framförallt utbildningsfrågan. Beslutar också att Johanna skriver en rapport om vad en tandsköterska gör och hon kommer även att skriva debattartiklar i media inför avtalsrörelsen. Efter arbetsgruppens möte med avtalsgruppen fick vi en kort information över vad som sagts. Det visade sig att kunskapen i avtalsgruppen om vad en tandsköterska gör och hur låg vår lön är, var skrämmande liten. Arbetsgruppen tyckte att man lyckades få gehör för att vår lön är för låg och inte står i paritet med vår kompetens och att ingångslönen bör vara minst kr, inte som nu då den i vissa landsting ligger på kr per månad. Ett visst hopp tändes om att Visions avtalsgrupp kommer att arbeta för en satsning på tandsköterskelönerna i nästa års avtalsrörelse. Kjell Svan inför avtalsrörelsen Inför avtalsrörelsen 2012 ser de ekonomiska förutsättningarna lite bättre ut än 2010 då vi pga. inflationen 2011 fått en reallönesänkning på 1 %. Den 30 november beräknas industrins avtal som anses vara ledande, vara klart. Där yrkar man på en löneökning på 3,7 3,9 %. För finns gott hopp om reallöneökningar. I november hålls de första mötena mellan Visions avtalsgrupp att SKL. I februari-mars kommer Visions regionkontor att bjuda in arbetsgivarna till yrkesträffar för tandsköterskor i de olika regionerna. Arbetsgivaren är den som ansvarar för lönepolitiken och får där möjlighet att redovisa sin syn och ta del av vad vi yrkesverksamma tycker om deras lönepolicy. Förhoppningsvis kan vi på så sätt piska upp stämningen inför nya avtalet. Tandsköterskeutbildningen Myndigheten för yrkeshögskolan upphävde 22 augusti 2011 den nationella kursplanen för tandsköterskeutbildningen. Detta pga. att man har gjort en annan tolkning av en förordning vid utbildningsdepartementet. Kursplanen ansågs vara alltför detaljerad och upphävdes utan att meddela berörda parter. Den gamla kursplanen gäller nu vilket befaras resultera i att vi nu återigen kommer att få en uppsjö av olika utbildningar som ingen har någon överblick över. Vision, Svenska tandsköterskeförbundet, Tandhygienistföreningen, Tandläkarförbundet och SKL har skickat en gemensam skrivelse till myndigheten för yrkeshögskolan och utbildningsdepartementet angående kursplanen för tandsköterskeutbildningen. Det här handlar om patientsäkerhet!! Arbetsgivaren ska kunna lita på att den som anställs har rätt kompetens. 2

3 Yrkesfrågor Debitering av barn som uteblir Varierar stort mellan länen: vissa debiterar inte barn vid ub. Andra debiterar mellan kr. På en del håll debiteras inte efter kallelse per post. Efter 3 ub skickar vissa brev till sociala myndigheten att barnet inte kommer till tandvården. De flesta skickar SMS påminnelse om bokad tid dagen innan. Skyddad yrkestitel tandsköterska Enligt Anna-Maria Lindström som jobbat mycket med utbildningsfrågan och för att tandsköterskeyrket ska bli ett legitimerat yrke och därmed få en skyddad yrkestitel, är det inte längre gångbart att få igenom denna fråga. Fokus nu blir att jobba för att få en bra grundutbildning, inte för skyddad yrkestitel. Tandvårdsbuss Mobila kliniker som används vid skolor och äldreboenden finns i bl.a. Kronoberg, Jönköping, Dalarna och Östergötland. I Västra Götaland har små kliniker lagts ner och istället används tandvårdsbuss. Även i Skåne finns mobila kliniker men de används sällan. Helgjouravtal Norrbotten: Övertidsersättning enligt AB plus 1000kr röda dagar och 500kr övriga dagar, lika för tandläkarna. Dalarna: 2 jourkliniker där speciellt avtal gäller för teamen som arbetar där. Man arbetar var 6:e helg och har ett särskilt turordningssystem för storhelger. Tandsköterskorna har ett påslag på månadslönen på drygt 3000kr(ska höjas snart) och man har i avtalet kommit överens om att göra avsteg från lagen om veckovila. Ingen övertidsersättning enligt AB. Örebro: De tandsköterskor som är anställda för helgjourtjänstgöring har 3000kr i påslag på månadslönen. Ingen övertidsersättning enligt AB. Kalmar: Lör/sön: 1500kr eller 1700kr(de som har längre än 5mil till jourkliniken) Andra röda dagar(även julafton, midsommarafton, nyårsafton): kr. Ingen ersättning enligt AB. Halland: Beredskap: 500kr/dag, storhelg: 675kr/dag, vid arbete, ytterligare 350kr/tim alt. 2tim ledigt. Ingen ersättning enl. AB. Överenskommelse om avsteg från veckovila. De som arbetar helgjour vid käkkirurgiska kliniken har 1000kr/dag och1800kr/dag vid storhelg. Jönköping: De som är anställda enbart för jourtjänstgöring har ersättning enligt AB. Övriga har 400kr upp till 2tim(garanterat belopp) och varje timme utöver 2tim ersättning enligt AB. Sörmland: 1800kr gång. Kronoberg: Speciella tjänster: 1740kr/dag, röda dagar: 2150kr, efter extra betalt, julafton: 2460kr, extra betalt efter Västerbotten: Procentuellt påslag per timme på lönen, ingen uppgift hur mycket. Extra storhelger. 3

4 Teamtandvård Många varianter finns. Olika från klinik till klinik även inom samma landsting. Några exempel: Uppsala: team med två tandsköterskor och en tandläkare, team med en tandsköterska, en tandhygienist, en tandläkare. Västra Götaland: Sedan 15år tillbaka bedrivs teamtandvård med us och lagningspass, tandsköterskor, tandläkare, tandhygienist. Vid ortodontiklinik finns storteam med tandsköterskor, ortass, och ortodontist. Norrbotten: Pga tandsköterskebrist bedrivs just nu teamtandvård med lagningspass enbart på enstaka kliniker, us pass med tandsköterska, tandhygienist, tandläkare är vanligare. Utbildning för tandsköterskor Några exempel på utbildningar: Tandsköterskeakademin anordnas av Tandläkarförbundet. Tandsköterskelyftet Stockholm. Utbildning inom befattning : klinisk gren och administrativ gren- Dalarna. Olika internkurser finns i flera landsting. I Jönköpings län t.ex. har man dessutom en utbildningsdag per år för alla personal som specialistklinikerna håller i. Lönesättning Ingångslöner finns i vissa landsting och varierar mellan kr/mån(Östergötland) och kr (Kalmar, de som har undersköterskeutbildning ). Inom andra landsting finns inga egentliga ingångslöner utan man tillämpar individuell lönesättning beroende på kompetens och tidigare vårderfarenhet. Inget landsting lönesätter nyanställda tandsköterskor över kr/mån. Namnbytet Förbundsfrågor Karin Ottoson Visions kommunikationschef informerar om namnbytet. Hon håller i utbildningsverksamheten och jobbar med varumärket Vision. Beslutet om namnbyte togs vid förbundsmötet namnförslag kom in från oktober november Det vinnande förslaget lämnades 26 oktober kl och namnet presenterades för 650 förtroendevalda i Stockholms stadshus 2 september Vision står för att våra medlemmar har visioner och mål och pilarna pekar framåt. Vi ska vara mer konkreta och tala om vad vi står för och jag som medlem ska få ut så mycket som möjligt av arbetslivet. En ny webbplats har lanserats, Den är inte helt klar ännu. Den beräknas ha ca besökare per dag. Namnlanseringen sker genom många aktiviteter ute i landet och genom dialoger på arbetsplatserna. 4

5 AID arbetsidentifikation. Som det är nu inryms alla tandsköterskor under samma kod: Det är önskvärt att vi får en uppdelning med egna koder för tandsköterska, ortodontiassistent, operationsassistent, chefer. Kjell Svan har tidigare tagit upp detta med arbetsgivarparten. Mötet beslutar att ge Mikael Stillman i uppdrag att göra en skrivelse till Kjell att ta upp detta igen. Mikael mejlar även skrivelsen till tandvårdsnätverket. Info från Katarina Haupt vice ordf. Svenska tandsköterskeförbundet. Susanne Nordberg är sedan mars i år ordförande för STF. Av landets ca tandsköterskor är ca 1900 medlemmar i STF. Ca 30 lokala tandsköterskeföreningar finns ute i landet, ca hälften är vilande. Sektioner finns för käkkirurgi, parod, endo, sjukhustandvård, ort. 7-8 februari 2012 firar man 70 års jubileum. Tandsköterskeförbundets tidning Tandsköterkan ges ut 5 gånger per år och ett konvent hålls årligen samt årsmöte och även träffar anordnas i de lokala föreningarna. STF fungerar som remissinstans och sitter med i socialstyrelsens samverkansråd. Expeditionen finns i Handen och är öppen varje dag. Där finns Mia Malmstedt som sköter hemsidan och medlemsregistret bl.a. Vi kan ringa henne och komma med idéer. Mötet beslutar att fortsättningsvis bjuda in STF att medverka vid de punkter på dagordningen som gäller speciella yrkesfrågor. Nästa möte Datum: mars. Moderatorer: Anneli Åberg och Angelina Djurdjev får förnyat förtroende. Förslag till dagordningen mejlas in till dem i god tid före angiven deadline. Stående frågor: Löner, AID, utbildning, föregående protokoll, arbetsmiljö. Fokus även på frågor som rör tandtekniker och tandhygienister. Tara skickar ut inbjudan i god tid och förbokar ca 25 hotellrum som de som önskar bo på samma hotell kan boka före ett visst datum. Vision tidningen, Annie Alm bjuds in till våra möten fortsättningsvis. 5

6 Bilagor: Helgberedskap tandsköterskor Kalmar Län Jouravtalet i Dalarna Utveckling inom befattning tandsköterska klinisk gren Dalarna Utveckling inom befattning tandsköterska administrativ gren Dalarna Jouravtal Jönköpings Län Beredskapsavtal Halland 6

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Din lön 0 2 15 Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Innehåll. På omslaget: Jeanne d Arc, medlem. Foto: Andreas Dybeck 3. Intervju

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Utbildning av vårdpersonal i munvårdsfrågor

Utbildning av vårdpersonal i munvårdsfrågor Utbildning av vårdpersonal i munvårdsfrågor En uppföljning av den uppsökande verksamheten inom det reformerade tandvårdsstödet Författare: Eva Mårtensson, tandhygienist Folktandvården Stöpen, Skövde Projektredovisning

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

bilen behövs ännu mer nu I nya organisationen ATT TA Åsikter Problemlösarna: Intervjun: Fokus: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

bilen behövs ännu mer nu I nya organisationen ATT TA Åsikter Problemlösarna: Intervjun: Fokus: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #9 12 NOVEMBER 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan Problemlösarna: GLÖM INTE ATT TA DET LUGNT Intervjun: FRÅN KAOS TILL ORDNING Åsikter DEN VILDA JAKTEN PÅ AKTEN Fokus: FÅ

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Hä nt sen sist. Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i. Läkemedels- och apoteksutredningen

Hä nt sen sist. Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i. Läkemedels- och apoteksutredningen Rapport från Sverige till Nfu i Kolding, Danmark 15-17 aug 2013 Hä nt sen sist Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i Läkemedels- och apoteksutredningen Regeringen beslutade den 16 juni 2011

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer