Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2009"

Transkript

1 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS MÅNADENS TEMA Den svenska kontorsmarknaden sidan 4 FASTIGHETSNYTT Transaktionsvolymen Q2, 2009 sidan 6 NYHET Form, färg & struktur spelar roll sidan 17 Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2009 & Fastigheter Kontorsfastigheter Lokaltorget sidan 19 MEDFÖLJER SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI AUGUSTI 2009 FASTIGHETSRÄTT MILJÖRÄTT HYRESRÄTT Advokatfirman Åberg & Co AB Box Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 33, 5 tr Tel:

2 2 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Innehåll Ledare PRODUKTION Provisa Information AB Strandvägen 19, Stockholm PROJEKTLEDARE: Hans Roos af Hjelmsäter CHEFREDAKTÖR & SKRIBENT: Cindy Ahrnewald FORMGIVNING & PRODUKTION: Patricia Zar, Nowa Kommunikation TRYCK: BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla V-TAB Aröd AB, Göteborg MittMedia Print, Örnsköldsvik FOTO: Cindy Ahrnewald MEDFÖLJER SOM BILAGA I: Dagens Industri, augusti MÅNADENS TEMA Den svenska kontorsmarknaden NYHETER 6 AKTUELLT Fastighetsmarknaden ANALYS 8 STATUS QUO? I vilken utsträckning påverkar finanskrisen kontorsmarknaden? Foto: Cindy Ahrnewald TILLVÄXT 11 KONTORSHOTELL Variation främjar uthyrning 12 UTHYRNING Kontorslokaler omsätts i allt högre utsträckning ALLTID I DAGENS LOKALER & FASTIGHETER 14 BYGG & FASTIGHETER Kommande projekt 17 INREDNING & DESIGN Form, färg & struktur 18 LAG & ORDNING Säkerheten framför allt 19 LOKALTTORGET: HALLÅ OBJEKTVISION Lokal- och fastighetsmarknaden i Sverige Vi funderar kring några konsekvenser av den minskade aktiviteten på marknaden. Det krävs inte en professor i marknadsekonomi för att kunna härleda vissa direkta konsekvenser av lågkonjunkturen. De följer med diskvattnet. Men långt ifrån alla resultat är givna. Ta till exempel maskinuthyrning. Branschen är en framträdande aktör på bygg- och fastighetsmarknaden, en spelare som gick stärkt ur 90-talskrisen och som under de senaste tio åren har expanderat kraftigt. I dag motsvarar den svenska uthyrningsbranschen cirka 8 miljarder kronor i maskiner räknat. Men i 2009 års svallvågor av antalet minskade byggprojekt lurar oron precis som för andra tredjehandare. Med rätta hävdar vissa. Varför skulle inte marknadens nedgång sätta sin vattenstämpel även här? De flesta bolag har en maskinpark som täcker de grundläggande behoven och inhyrda maskiner blir allt oftare ett komplement till det egna stallet. En minskad efterfrågan under årets andra kvartal verkar given. Som vanligt finns det emellertid två sidor av myntet: Olyckskorpen och Den Glada Lärkan. Positiva röster menar att dagens kringprodukter är långt mer tekniskt avancerade än sina föregångare. Dessutom kan de flesta uthyrningsföretagen visa upp en mycket bred portfolio; allt ifrån den minsta borrmaskinen till den största byggkranen. Den tekniska utvecklingen, och därmed den högre upplysningsgraden hos inköparna, medför en högre omsättning i artiklar räknat. Ett resonemang som stöds av de senaste årens marknadsutveckling. Uthyrning har dessutom alltid varit det primära valet för ekonomiskt pressade företag, för varför utesluta möjligheter? Hur nästa årtionde kommer att se ut och i vilken form uthyrningsbranschen kommer att arbeta för, emot och med är svårtolkat. Jag tror dock att det kommer att löna sig - i vår bransch såväl som i andras att verka kraftfullt. Att ligga i framkant och att se de (ack så omtalade men sällsynta) möjligheterna och inte utesluta alternativ enbart för att andra tänker RISK och NEJ. Det kan vara nyckeln till framgång eller åtminstone, personlig utveckling och erfarenhet. Cindy Ahrnewald, chefredaktör Dagens Lokaler & Fastigheter Webbplats: E-post: PROVISA INFORMATION AB finansierar, producerar och publicerar kundanpassade tematidningar, magasin och guider. Tillsammans med våra kunder skapar vi en unik produkt, som på ett effektivt sätt når ut med rätt budskap till rätt målgrupp. Vill du veta mer? Kontakta verkställande direktör och ansvarig utgivare Inger Ågren på telefon Foto: istockphoto I nästa nummer av Dagens Lokaler & Fastigheter tittar vi närmare på konceptet GREEN BUILDING och de aktörer som arbetar för att göra kommersiella fastigheter mer miljövänliga. Tidningen belyser även hur den svenska bygg- och fastighetsbranschen genom att samarbeta med politiker, myndigheter och andra beslutsfattare även fortsättningsvis kan gå i bräschen för svenska såväl som internationella miljöfrågor. Några ord från Dagens Lokaler & Fastigheters projektledare Hans Roos af Hjelmsäter: Det finns en mängd olika bra miljöalternativ i Sverige. Vår förhoppning och målsättning med 2009 års septemberutgåva är att tidningen ska ge läsarna en god överblick över marknadsledande initiativtagare och projekt. Skaffa dig försprång med några av landets vassaste fastighetsspecialister Tack vare våra välmeriterade fastighetsspecialister kan du alltid ligga ett steg före i komplexa beslutssituationer som rör transaktioner, fastighetsekonomi, skatt, redovisning och verksamhetsstyrning. Kontakta Jörgen Sigvardsson på , eller gå in på välkommen!

3 TA PLATS DÄR DU SYNS. ARLANDA ca min med bil eller Flygbussarna Nya Ulriksdal exponerar ditt företag perfekt utmed E4:an. Och samtidigt har du alltid nära till Stockholm City. BROMMA ca min med bil eller kollektivtrafik Nya Ulriksdal Hållplats Flygbussarna Busslinjer: Solna Station, Bergshamra, Järvastaden, Universitetet STHLM CITY 10 min med pendeltåg Stockholm-Bromma flygplats Separata cykelbanor längs huvudgatorna & anslutning till cykelstråk i nordsydlig riktning Nya Ulriksdal växer fram i Solna strax norr om Stockholm. En komplett stadsdel med en blandning av bostäder och företag som gör den levande från morgon till kväll. Varje dygn passerar omkring fordon utanför Nya Ulriksdal, på väg till och från Stockholms innerstad och närområdena. Det ger dig det bästa exponeringsläget i Sverige. En byggnad med karaktär gör att ditt företag syns på ett unikt sätt längs E4:an. För många. Det behövs också bara en kort resa med pendeltåg, bil, buss eller cykel för att ta sig till city. Flera kontorsbyggnader ligger i direkt anslutning till Ulriksdals pendeltågsstation. Närservice, handel och fritidsaktiviteter kommer att kunna etableras snabbt och komplettera näringslivet. Och bara ett stenkast ifrån finns Nationalstadsparken som bidrar till den särskilda miljön i och omkring Nya Ulriksdal. Din utgångspunkt.

4 4 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Foto: istockphoto MÅNADENS TEMA Visste du att RUSTIK egentligen betyder lantlig, bondsk, grov eller rå och att rustika byggnader har en fasadyta med grovhuggna kvaderstenar i ett råhugget skick ofta utskjutande från fasadlinjen i övrigt? DEN SVENSKA KONTORSMARKNADEN Marknadsvärden och direktavkastningar för fastigheter är viktiga variabler när det kommer till att bedöma landets finansiella stabilitet. Fastighetspriser uppvisar cykliska förlopp och visar på tydliga samband mellan utveckling av inflation och ekonomisk tillväxt, samt fastighetsvärden och fastighetspriser - som till exempel när det kommer till reala priser för kontorslokaler i citylägen. I första diagrammet till höger visas priser på kommer siella fastigheter i Sverige och internationellt. Foto: Cindy Ahrnewald SNICKARGLÄDJE står för de lövsågade, dekorativa detaljerna på trähus som möjliggjordes av en ny finbladig sågteknik, och att det är en vanlig utsmyckning på byggnader från 1800-talets senare del? RÖDFÄRG är slamfärg med pigment av järnoxidrött? REALA PRISER FÖR KONTORSLOKALER I CITYLÄGEN Lägre hyror sänker priset på kommersiella fastigheter och därmed börjar lågkonjunkturen sätta sina tydliga spår även i den kommersiella fastighetssektorn. Även om lönsamheten är fortsatt god för de flesta svenska fastighetsbolag, uppger nära vart järde företag en försämring. Detta kan delvis förklaras av fallande hyror, delvis av finansiella svårigheter att utveckla och fi nansiera verksamheten. Under årets andra kvartal har vakanserna i många kontors-, butiks- och logistikfastigheter ökat medan hyror och fastighetspriser fallit. Med undantag för bostadsfastigheter har vakanserna ökat i samtliga fastighetsbestånd under de senaste tre månaderna. Moderna lokaler i goda lägen verkar ha klarat sig bättre än andra lokaler. Lägre hyresintäkter leder till minskad lönsamhet och fallande priser på fastigheter. Om 12 månader förväntas kontors-, logistik- och butiksfastigheter i snitt vara tio procent billigare än idag. I diagrammet till höger visas rådande priser på kontorslokaler i citylägen. Årlig procentuell förändring Index 1981 = 100 Diagrammen har hämtats från Riksbankens hemsida Källor: Fastighetsägarna Stockholms julibarometer, IPD, Reuters EcoWin, MIT Center for Real Estate, Newsec, Riksbanken Foto: Cindy Ahrnewald FALURÖTT genom tiderna varierat beroende av ur vilken av gruvorna i Sverige pigmentet tagits och framförallt på hur hårt det bränts, där hårda bränning gett mörk färg och lätta ljus? TILLÄGGSISOLERING är ett begrepp som infördes i slutet av 70-talet i samband med en kampanj för energisparande? KRYPGRUND är det ouppvärmda utrymmet mellan bottenbjälklaget och marken i ett källarlöst hus? LAMELLHUS innebär långsträckta, fritt liggande byggnader som vanligtvis är placerade parallellt med varandra, och att de oftast placeras i grupp och bildar öppna mönster med inslag av grönska? Källor: Karlstad.se, Lokalnytt.nu

5 En del har nöjda hyresgäster Framless är glasväggsystemet som inbjuder till att utforma lokaler med avskildhet utan att ge avkall på rymd och öppenhet. Med en ren skandinavisk design finns inget som stör. Enkelheten i dörrmodulens släta front tillsammans med glasen ger fullkomlig harmoni och tillsammans skapar de en ljuddämpande, avskiljande vägg. För att inte störa intrycket av att glaspartierna svävar fritt monteras de med diskreta aluminiumprofiler. Svenska Möbel ab Box 11, Bodafors [Elof Erikssons väg 2a] Tel: Fax:

6 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS NYHETER FASTIGHETS- MARKNADEN Den totala transaktionsvolymen under årets andra kvartal uppgick till 8,5 miljarder kronor en ökning med 24 procent jämfört med föregående kvartal. Visste du att SKIFTE är detsamma som omfördelning av ägor, skapat för att bland annat uppnå ett mer rationellt jordbruk? Foto: Cindy Ahrnewald FOLKHEMSBEBYGGELSE är en beteckning för det svenska byggnadsbeståndet som tillkom mellan 1940 och 1960, präglat av sociala samband och genomtänkt standard. TRAFIKSEPARERING är en trafikteknisk uppdelning av fordons- och gångtrafik i ett system av över- och underordnade trafikleder, och att trafikseparering är genomförd antingen i marknivån eller genom nivåskilda trafikleder eller genom kombination av båda typerna? RIKSINTRESSEOMRÅDEN med kulturvärden som fastställts av Riksantikvarieämbetet ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön? Under årets första 6 månader genomfördes transaktioner till ett värde motsvarande 15,4 miljarder kronor års andra kvartal präglades i jämförelse med årets första tre månader av en betydligt högre aktivitet. SVERIGE I SIFFROR Den kraftigt minskade totala aktiviteten gör att nedbrytningar av siffror över geografiska områden och fastighetsslag rekommenderas en försiktig tolkning. Endast en mindre förändring inom respektive område fordras för ett stort procentuellt genomslag. En trend som dock kan urskiljas är att de volymmässigt största transaktionerna sker i landets tre storstadsområden; Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt ökar områdenas andel med 9 procent, från 63 procent för det första halvåret 2008 till 73 procent för det nuvarande års första 6 månader. I övriga landet minskade den totala transaktionsvolymen från 36 procent till 28 procent. VILKA DOMINERADE? Två klart övervägande fastighetsslag på den svenska transaktionsmarknaden var bostadshyreshus och kontorshyreshus. Kontorshyreshustransaktionernas andel av den totala volymen minskade till att under det första halvåret omfatta 28 procent, vilket är en minskning med nära 10 procentenheter. Bostadshyreshus minskade med fem procentenheter, från 32 till 27 procent. Detaljhandelfastigheternas andel om sju procent kvarstår, medan industrifastigheterna ökar liksom de övriga fastighetsslagen; hotell, tomtmark, blandfastigheter och vissa publika och offentliga fastigheter. HALVÅRETS STORA NYHETER Under första hälften av 2009 genomfördes tio stora fastighetsaffärer. Nio av dessa genomfördes i Stockholmsområdet. Periodens största affär var norska KLP Pensions förvärv av Pennfäktaren 12, Royal Viking Hotel vid Centralstationen i Stockholm. Tyska IVG Funds har förvärvat Magasinet 1 i Sundbyberg av Skanska. Fastigheten kommer att inhysa Svenska Kraftnäts nya huvudkontor. IF Metall har utnyttjat rätten att friköpa tomträtten till sin fastighet Svärdfi sken 13 på Olof Palmes Gata. Tyska hyssen Krupp har avyttrat Kranföraren 3 också känt som Gängtappen i Malmö till Wihlborgs. Källa: Fastighetssverige.se RUTNÄTSPLAN är en antik stadsplanen med ett nät av rätvinkligt korsade gator och rektangulära kvarter och platser, och att planen är en grundläggande typ för den regelbundet planerade staden? TRÄDGÅRDSSTAD är en stadstyp som lanserades i Sverige vid runt 1900-talet och att stadstypen hade till uppgift att förena stadens och landets fördelar, samtidigt som den eliminerade deras respektive nackdelar? Illustration: istockphoto TRÄDGÅRDSSTANKEN bara har realiserats i två fall (i båda fall i Storbritannien) efter den ursprungliga idén, men den har likväl spelat en mycket viktig roll i 1900-talets stadsplanering för uppkomsten av villaförstäder och satellitstäder internationellt såväl som nationellt? Foto: istockphoto Kristina den stora. REVERSIBEL betyder omvändbar och att reversibilitet inom byggnadsvården innebär att ett byggnadsverk ska gå att återföra till det skick det befann sig i innan nya åtgärder, ingrepp eller tillägg utfördes? FASTIGHETSBOKEN inte längre används utan är ersatt med fastighetsdatasystemet? EN FASTIGHET definieras som ett markområde med eventuella tillbehör som bildar en självständig rättslig enhet och att arean mäts efter dess horisontalprojektion, det vill säga att arean inte blir större för att marken lutar eller är kuperad? Källor: Karlstad.se, Lokaler.nu

7 Kan man vara specialist på mångfald? Titta in i något av våra hus så får du se. LOKALER FÖR Diös marknad 2009 Industrihus är specialiserade på lokaler till yrkesmänniskor. Vi hyr ut kontor, industri- och lagerlokaler i Uppsala. Totalt har vi ca kvm lokalyta fördelade på trettiofem fastigheter. Det spelar ingen roll vilken typ av verksamhet du bedriver. Vi kan hjälpa dig med en lokal som passar, när du växer eller blir mindre. Därför är det tryggt att ha Industrihus som hyresvärd. Vi är specialister på mångfald. Strategier för framtiden blir allt viktigare och lika värdefulla är idéerna som ska ta oss dit. Vi vill att våra hyresgäster, förutom bra lokaler, ska ha de bästa villkoren för att kunna ta tag i möjligheter med förnyad energi. Möt hösten med ett nytt läge, välkommen till Diös! Kontakta oss på eller besök om du vill veta mer. Specialister på mångfald

8 8 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS ANALYS STATUS QUO? Årets två första kvartal har onekligen varit ett utmanade år. Men marknadens ändrade förhållanden medför också nya, starka investeringsmöjligheter för stora som små spelare, traditionalister, liksom hemvändande oppurtunister. Foto: Cindy Ahrnewald Under det sista kvartalet av 2008 var hyresnivåerna i stort sett oförändrade i hela landet och finanskrisen och lågkonjunkturen hade en relativt begränsat effekt på den svenska hyresmarknaden. I Stockholm noterades visserligen något lägre hyresnivåer för kontorslokaler, men detta ansågs till största del bero på det ökade utbudet av färdigställda lokaler under 2009 i kombination med att fastighetsägarna i allt högre grad prioriterade fortsatta engagemang med sina befintliga hyresgäster. LÄGRE HYROR, HÖGRE VAKANSER I maj 2009 hade hyresnivåerna för kontorslokalerna i Europa emellertid fallit med 8 procent under årets första kvartal. Störst var nedgången i Moskva och London där hyrorna minskade med 28,6 procent respektive 21,1 procent. Sverige skiljde sig inte heller från övriga Europa; uthyrningsvolymerna minskade i jämförelse med jolårets första kvartal. Göteborg låg i topp med 54 procent, följt av Malmö med sina cirka 30 procent och Stockholms dryga 20 procent. Naturligt föll även kontorshyrorna. I Stockholm med nära 7 procent. I slutet av årets första kvartal hade snitthyran för moderna kontorslokaler lokaliserat i bästa läge i Stockholms CBD (Central Business District) fallit från kronor till kronor per kvadratmeter. Till grund för de beräknade kommande sänkningarna spåddes situationen med kommande nyproducerade, tillbyggda eller renoverade ytor i området. EN ÖKAD YIELDNIVÅ? Finanskrisen har för många bolag inneburit både likviditetsproblem och ökade lånekostnader, och bidragit till att transaktioner blivit inställda eller uppskjutna. Direktavkastningen har stigit för alla fastighetsslag under det senaste året och frånvaron av likviditet till följd av finansieringssvårigheter, spär på den redan så väl etablerade differensen i prisförväntningar mellan köpare och säljare. Något som är speciellt tydligt inom köpcentrumsektorn. På kontorsmarknaden har inhemska köpare långe stått för en stor del av förvärven och därför har priserna också legat på en relativt hög nivå i jämförelse med detaljhandelsfastighetsmarknaden. En ökande yieldnivå kan dock uttryckas, även om det inte finns konkreta bevis för ökningen till följd av att transaktionerna saknats. Den stora pris sättningsdifferensen mellan köpare och säljare och då särskilt de inhemska indikerar dock mycket tydligt på en ökande yieldnivå. DAGENS INVESTERINGAR Grundläggande faktorer, som till exempel läge och hyresgästernas betalningsförmåga blir allt viktigare. Detta skapar en högre attraktivitet hos primära fastigheter. Långsiktiga investerare förväntas därmed relativt tydligt kunna identifiera attraktiva investeringsmöjligheter. Den ökande differensen mellan primära och sekundära handelsfastigheter kan även underlätta för opportunisterna. Helt glasklart är dock inte fallet. Osäkerheten på den finansiella marknaden och investeringsmarknaden i kombination med en begränsad tillgång till kapital och högre finansieringskostnader, har medfört en successiv prispress av fastighetspriserna. Lägre fastighetsvärden har i sin tur minskat lönsamheten hos många fastighetsprojekt. Projekt med de lägsta marginalerna har naturlig drabbats först. Den ökade direktavkastningen liksom finansieringskostnaden påverkar också projektkalkylen negativt. En positiv faktor är dock de relativt låga byggkostnaderna. Förutom nybyggnationer och tillbyggnationer av handelsplatser, så pågår också fl era stora stadsförnyelseprojekt där nya möjligheter till handel, bostadsområden och kontor öppnar upp för nya såväl som gamla aktörer. NYETABLERINGAR LOCKAR Fastigheter med starka fundamentala faktorer som fastighetens läge, storlek och hyresgästens betalningsförmåga, tenderar att lättare locka investerare. Troligtvis är det nyetableringarna som även fortsättningsvis kommer att gynnas under året, då hyresavtalen fortsätter att vara fördelaktiga även i de bästa områdena, med de bästa hyresvillkoren tillgängliga för de främsta aktörerna inom respektive gebit. Dessa förutsättningar kan också komma att attrahera utländska aktörer till den svenska marknaden. Den minskade utvecklingen och en lägre efterfrågan i kombination med ett ökat utbud av ytor på marknaden tros emellertid ge en fortsatt negativ hyrestillväxt på pappret. Källa: CBRE, Jones Lang LaSalle, Nyhetsbyrån Direkt, TT

9 Vi är vana vid långsiktiga relationer, som den på Sveavägen där vi funnits sedan Vårt engagemang i en fastighet räknas i många årtionden. Det ger oss gott om tid att lära känna dig som är hyresgäst och visa hur viktigt vi tycker det är med närhet och god service. Vi tror på långsiktiga relationer Sveavägen På Stockholms norra huvudgata förenas innerstadspuls med grönska. Här bland folkliv, restauranger och parker har vi två kvarter med högklassiga kontor och butikslokaler i vackra sekelskifteshus. Äkta engagemang Oavsett om du hyr 45 kvm eller kvm så ger vi dig äkta engagemang under lång tid. Det ska kännas tryggt att hyra lokaler hos oss. Vi på Bonnier Fastigheter hälsar dig välkommen till Sveavägen. Läs mer på SÖDERTÄLJE KONTOR Bondegatan 4, 130 kvm BUTIK Nygatan 30, 55 kvm BUTIK Nygatan 30, 110 kvm BUTIK / KONTOR / UTSTÄLLNING Kaplansgatan 8, 451 kvm BUTIK ÖVERLÅTES Kaplansgatan 8, kvm KONTOR Täppgatan 10 B, 75 kvm LAGER 12 min från Stälje, 2 hallar varma 2 x 1250 kvm LAGER / PRODUKTION / KONTOR Nykvarn, vid E kvm kvm. Nybyggnation med 2 hus på separata tomter. Möjlighet till egen anpassning. Lokalerna uthyres hela eller i mindre delar. Porthöjd 4,5 m, inhägnad gård. Ring Kaj Pettersson på tel eller faxa ENSTAKA KONTORSRUM Nygatan 22, plan 8 + del i gemensamt personalutrymme. SMÅINDUSTRI / HANTVERK Varierande storlekar kvm KONTOR UTHYRD Nygatan 4, 163 kvm LAGER / SMÅINDUSTRI RESERV. Industrivägen 1, Hölö, 700 kvm, kan delas. BUTIK (Vid stora torget) Storgatan 15, kvm KONTOR (korttidsuthyrning) Kv. Mörten, kvm FÖRENINGSLOKAL Orrstigen 1, 250 kvm SKOBYGGNAD Geneta skolan, 3000 kvm KONTOR / PRAKTIK Borgmästarvillan Saltsjögatan 17 KONTOR RESERVERAD Köpmangatan 1 3, 1085 kvm KONTOR UTHYRD Köpmangatan 3, 46 kvm BUTIK Brunnsängs Centrum, 25 kvm BUTIK Storgatsplan, Luna Gallerian, 500 kvm PRAKTIK / FOTVÅRD Björklundsg. 4, Artursberg, 55 kvm, lämplig till massör, fotvård etc. KONTOR eller TANDLÄKARPRAKTIK RESERV. Storg , Järna, 200 kvm BUTIK RESERVERAD Varuhuset Kringlan, 100 kvm BUTIKSYTOR Varuhuset Kringlan, 108, 40 kvm BUTIK UTHYRD Östergatan 12, 100 kvm BUTIK Brunnsängs Centrum, 100 kvm BUTIK Gästgivaregatan 5, 80 kvm BUTIKSLOKAL RESERVERAD Gallerian Luna, 624 kvm, kan delas. HÖGLAGER RESERVERAD Åkerivägen 21, 218 kvm BUTIK Nyköpingsvägen 50, 350 kvm KONTOR UTHYRD Nygatan 4 HOBBYLOKAL Rafaelsgränd 2, 27 kvm KONTORSHOTELL Järngatan 16, Badhotellet Enstaka rum i olika storlekar KONTOR JÄRNA Mossvägen 5 A, 81 kvm Rönnvägen 10 A, 61 kvm KONTOR STUDIO Abborrstigen 9, 36 kvm KONTOR Strindbergsvägen 14 A, 83 kvm BUTIK / PRAKTIK Höglandsvägen 9 A, 58 kvm KONTOR / BUTIK Östergatan 33, 67 kvm KONTOR Sveagatan 28, 28 kvm BUTIK/KONTOR/FÖRSÄLJN. Björknäsvägen 22, 130 kvm KONTOR/FÖRENING Östergatan 27, 164 kvm BUTIK/KONTOR Sveagatan 28, 59 kvm LAGER Fornbacken, 30 kvm HOBBYLOKAL Tältvägen 27A, 35 kvm KONTOR Järna Liljestigen 1, 92 kvm KONTOR/BUTIK RESERVERAD Mossvägen 1, 71 kvm BUTIK UTHYRD Björknäsvägen 30, 224 kvm LAGER UTHYRD Myrstigen 13, 40 kvm KONTOR Mitt i centrum Storgatan 7, 100 kvm KONTOR/HOBBY Östergatan 8, 24 kvm Telge Fastigheter AB, Holmfastvägen 31, Box 633, Södertälje Tel (vx), Mobil ,

10 LÄGET z zz HYRAN TILLVÄXT OLLE z MER ÄN BARA TVÅ KONTORSHOTELL I KISTA SCIENCE CITY Asymetrica och Growhouse erbjuder allt and Growth och Kista Science City som Företag med spännande tekniska innova- välskötta kontorshotell ska erbjuda till bästa arbetar med att företag ska kunna etablera tioner är speciellt välkomna. pris. Men det som skiljer oss från andra är sig och utvecklas med Kista som bas. Båda Sedan har du Olle. En ovärderlig resurs Österögatan 1 3 att du som hyresgäst befinner dig mitt i den dessa organisationer hyr lokaler av oss. Asy- som hjälper dig och ditt företag att komma mest dynamiska miljön i hela Sverige. Vi samarbetar med Stockholm Innovation metrica och Growhouse vänder sig i första hand till entreprenörsdrivna tillväxtföretag. igång och knyta kontakter. Isafjordsgatan 39B Kontakta Olle Stenberg på eller Växel NYA SALÉNHUSET Infl yttning fjärde kvartalet 2009 Nya Salénhuset blir ett utropstecken i tiden. Ombyggnaden kommer att märkas. Mest uppseendeväckande blir den nya glasade tillbyggnaden mot Mäster Samuelsgatan som ger huset ett snyggt och representativt yttre och samtidigt skänker insidan en känsla av rymd. Dagsljuset i trapphuset leder hyresgäster och besökare upp till kontorslokalerna på ett naturligt sätt. De nya ytorna i Salénhuset är fl exibla i sin utformning, vilket betyder att du själv får vara med och besluta om planlösning och materialval. Vi erbjuder kontorslokaler från 500 till kvm. Ta första steget mot din nya arbetsplats på eller ring Robert Bolmgren REGERINGSGATAN JAKOBSBERGSGATAN MÄSTER SAMUELSGATAN NORRLANDSGATAN

11 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS 11 TILLVÄXT SOCIALA KONTOR Kontorshotell är ett idealiskt första kontor. Låga investeringskostnader, bred service och ett socialt umgänge är några av fördelarna. För många nyblivna företagare är kontorshotell en flexibel lösning som gör det lätt att snabbt expandera i takt med att verksamheten växer. Etablerade företag på en ny marknad utnyttjar också ofta chansen att slippa teckna långa kontrakt för nya investeringar. SOM ETT BREV PÅ POSTEN Många företagare arbetar ensamma. Förutom att det är trevligt att socialisera blir nätverkande en allt viktigare framgångsfaktor. Kontorshotell erbjuder även ofta tillgång till konferensrum, kopiatorer, Internetuppkoppling och en receptionisttjänst eller allt-i-allo-lösning. Kontorshotellens standard skiljer sig sällan nämnvärt, däremot så är dem ofta lokaliserade i branschkluster, som till exempel kontorshotellet i Kista dit främst innovations- och teknikföretag söker sig. Ofta kan dock vilken verksamhet som helst hyra ett utrymme, så länge det är seriös verksamhet. VARIATION FRÄMJAR UTHYRNING Under de senaste åren har marknaden upplevt en stor efterfrågan på kontorshotell, vilket också medfört ett ökat serviceutbud. Som företagare kan du numera hyra det mesta, och välja att teckna allt från full service till att enbart hyra ett rum. Källor: Fastighetssverige.se, Lokaler.nu Foto: Cindy Ahrnewald CHECKLISTA Vilka rumskategorier finns och till vilka prisnivåer? Hur ser de olika avtalen ut? Vilka säkerhetsnivåer erbjuder de olika komplexen? Kan du anpassa tillträdet? Är lokal anpassningsbar? Finns det möjligheter att byta till en mindre respektive större kontorslokal om företagets behov förändras? Hur ser kontoret ut? Är utrymmet fullt möblerat, delvis möblerat eller omöblerat? Hur ser godsmottagnings- och parkeringsmöjligheterna ut? Vilka kommunala kommunikationsmöjligheter erbjuder området? Vilka andra företag sitter på kontorshotellet, och vilka har tillgång till fastigheten? Hur sköts kontorshotellets service? NYA LOKALER? Nu är det full fart igen efter sommarledigheten. Kontakta oss när ni behöver nya lokaler eller hjälp med uthyrning av en lokal. New Office AB Grev Turegatan 35 S Stockholm Sweden tel Här är ett axplock av våra lokaler: Östermalm Artillerigatan 4, kontor/butik 102 kvm Brahegatan kvm Artillerigatan kvm Grev Turegatan 35, rum 12 kvm Strandvägen 7B 148 kvm, 218 kvm Nybrogatan kvm Östermalmsgatan 87B 354 kvm Grev Turegatan kvm, 960 kvm, kvm Linnégatan 87, delbar 500 kvm Grev Turegatan kvm Kommendörsgatan 38, kontor/butik 226 kvm City Kungsbron 23, delbar Mäster Samuelsgatan 1 Birger Jarlsgatan 6 Norrlandsgatan 20, delbar Sveavägen Hovslagargatan 5, delbar Kungsbron 2 Norrlandsgatan 11 Drottninggatan 67 Norrmalm Birger Jarlsgatan 55 Kungstensgatan 23 Drottninggatan 108 Kungsholmen Tjärhovsgatan 21 Svarvargatan 11, delbar Södermalm Brännkyrkagatan 98 Folkungagatan 51, lager Götgatan, Brunogallerian Östgötagatan 100, delbar Gamla Stan Ferkens Gränd 3 Marievik Årstaängsvägen 1C, delbar Kista Skalholtsgatan kvm 130 kvm 600 kvm kvm 520 kvm kvm 800 kvm 155 kvm 288 kvm 138 kvm 164 kvm 200 kvm 214 kvm kvm 262 kvm kvm 136 kvm 941 kvm, 70 kvm 844 kvm kvm

12 12 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Den stigande vakansgraden ökar möjligheterna att hitta det ultimata kontoret Foto: Cindy Ahrnewald PERFEKT LÄGE AKTUELLA PRISER Stockholm Stockholm city (Östermalm) Stockholm Bromma Stockholm Täby Göteborg Göteborg city Avenyn PER MÅNAD kronor/månad kronor/månad kronor/månad kronor/månad kronor/månad Letar du nya lokaler eller behöver du expandera? Riktigt goda möjligheter finns för dem som letar nytt läge. Antalet vakanser motsvarar i dag 12,5 procent, en ökning med nära 25 procent hittills i år. Den främsta anledningen tros vara att företag skalat ner och flyttat till helt nya kontorslokaler, alternativt upphört. KÖPARENS MARKNAD I dag motsvarar startpriset på en kontorslokal i Stockholm drygt kronor per kvadratmeter. Det är nära 11 procent lägre än 2008 års toppnoteringar och Jones Lang LaSalle tror på fortsatt fallande siffror. Cirka kronor per kvadrat meter och en vakansgrad på 20 procent är inte en omöjlighet menar Åsa Linder, företagets analyschef. Malmö Malmö city Bellevue Västra hamnen Uppsala City kronor/månad kronor/månad kronor/månad kronor/månad UNITED SPACES

13 ANNONS ANNONS Välkommen till Uppsala Kontorshotell INTERNATIONELLT Det är inte enbart den finansiella krisen som bär ansvaret för hur detaljhandeln, uthyrningsmarknadens stora kundkonto, trendar. Strukturella marknadskrafter, som till exempel den ökade anpassningen till Internet, är också starkt på drivande. Klarast på marknaden lyser Ryssland, som under 2008 uppvisade en total retailtillväxt nära 14,1 procent. Modemeckat Italien har emellertid drabbats hårt. Med en negativ utveckling motsvarande drygt AKTUELL HYRA Paris Avenues des Champs Elysées Rue du Fauborg St Honoré Avenue Montaigne Milano Via Mintenapole Via Del la Spiga Corso Vittorio Emanuele Rom Via Condotti Dublin Grafton Street London New Bond Street Zurich Bahnhofstrasse 3 procent (2007/2008), mätt på årsbasis, placerar de sig långt ner på den europeiska listan. VÄRLDENS DYRASTE KONTOR Smakar det så kostar det brukar det ju heta. Något som parisarna och italienarna verkligen tar fasta på. Här nedan ser du världens 6 dyraste kontorsområden. Källor: Jones LangLaSalle, Lokaler.nu, Cushman & Wakefield PER M 2 /ÅR kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor Du hittar oss i södra delen av Uppsala mellan centrum och E4an. 25 representativa, möblerade kontorsrum för 1-6 personer. Lämpligt för såväl fristående företag som huvudkontor eller filial. Närhet till Centrum och E4. Kontorsrum finns för sammanlagt personer. Pentry med kyl och diskmaskin, konferensrum, komfortkyla. Även städning, el, kaffe, micro, larm ingår. Exempel Ljust och trevligt litet kontorsrum med 1 arbetsplats för enmansföretag eller distansarbete. Låsbar dörr, Skrivbord, Kontorsstol och Bokhylla ingår. Pris från Kr/månad Ring och bestäm en tid som passar dej för att titta på rummen och lokalerna på Fålhagsleden 53 Uppsala. Gilbert Lövenstad eller Lennart Klavius Telefon: Fax: E-post: Skaffa en adress som märks. Luftiga representativa lokaler Etablering i Göteborg City - med kontor vid Svenska Mässan eller Teatergatan/Avenyn GÖTEBORG - STOCKHOLM - MALMÖ - VÄXJÖ - gör det du är bäst på så sköter vi resten! Vi erbjuder dig kontorsplats, kontorsrum för 1-10 personer, virtuellt kontor, konferensrum eller att vara en mötesplats med tillgång till vårt internationella affärsnätverk. Kontakta oss för närmare information.

14 14 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS ALLTID I DAGENS LOKALER OCH FASTIGHETER PLANERADE KONTORSBYGGEN Höstens och det kommande årets spännande kontorsprojekt återfinns i storstadsregionerna, samt i Nyköping, Norrköping och Jönköping PROJEKTNAMN KOMMUN BYGGHERRE KOSTNAD Kvarteret Lyckan Norrköping Fastighets AB L E Lundberg cirka 300 mkr Bassängkajen, Etapp 1 Malmö Skanska Öresund AB 240 mkr Gångaren 16, Hus 16 Stockholm Skanska Fastigheter i Stockholm AB mkr Svea Artilleri Stockholm Vasakronan AB region Stockholm mkr Kvarteret Signalen Solna Estate Capital Nordic AB mkr Kvarteret Bocken, Etapp 2 Stockholm Fabege Storstockholm AB cirka 200 mkr 2010 Foto: Cindy Ahrnewald PROJEKTNAMN KOMMUN BYGGHERRE KOSTNAD Norra Munksjöstranden, Etapp 2 Jönköping Brinova Fastigheter/GE Real Estate cirka 800 mkr Hamrinsberget Umeå beställare: Uminova Fastighets AB < 400 mkr Stenbro Etapp 2 Nyköping Invensist Invest AB mkr Ulriksdal Solna PEAB Sverige AB mkr Lyckholms Bryggeri Etapp 1 Göteborg RegionStor-Göteborg mkr Arenastaden Solna Granen Fastighetsutveckling AB mkr Ullevi Park 2 Göteborg NCC Property Dev./Vasakronan reg. Gbg mkr Källa: Sverigebygger.se I VALET & KVALET Det finns lika många önskemål som fastigheter när det kommer till att välja den ultimata kontorslokalen. Här är några grundläggande saker att tänka på innan bläcket har torkat. FRAMGÅNGSSAGOR & OLYCKSFÅGLAR Vem är marknadsledande? Vart är de ledande aktörerna lokaliserade? Vilken roll spelar placeringen av kontoret när det kommer till kunderna, leverantörerna respektive de egna medarbetarna? Se andras missta och lär av dem GILLA LÄGET Har du nytta av att vara lokaliserad tillsammans med vissa branscher eller branschkollegor? Finns dina kunder i ett specifikt område? Vilken roll spelar läget för varumärket? RÄKNA I KVADRATMILLIMETER Hur många fasta arbetsplatser behöver du? Går det att effektivisera kontorsytan ytterligare? Vilken kontorsform passar din organisation bäst, kontorslandskap eller kontorsrum? Behövs biutrymmen som till exempel kök, eller lagermöjligheter? Vilken säkerhetsnivå kräver kontoret? KONTRAKTERA UTIFRÅN VERKSAMHETENS STATUS Finns specifika villkor för din bransch? Är din verksamhet ny, satsa på ett hyreskontrakt med kortare bindningstid För etablerade verksamheter lönar det sig ofta att teckna upp längre hyreskontrakt Källor: Lokaler.nu, Swesec Foto: Cindy Ahrnewald Tyvärr planerade påven sitt kontorsutrymme dåligt, varför dikteringsstolen fick flytta upp på taket Det ska inte vara dyrt att vara trygg hemma! a-door erbjuder högkvalitativa säkerhetsdörrar av stål och trä till marknadens bästa priser. Priser klass 3, från 8.900kr monterat och klart. (Mervärdeskatt tillkommer) Säkerhetsdörrar Att byta till säkerhetsdörr höjer säkerheten mot inbrott, ger bättre ljudreduktion och förbättrat brandskydd samtidigt som energiåtgången minskar. Rätt vald säkerhetsdörr ger en värdeökning på boendet betydligt större än investeringen! Bostadsrättsföreningar, byggentreprenörer, arkitekter, fastighetsbolag, byggbranschen: Välkommen att kontakta a-door! Tel: E-post:

15 Kontor med utsikt för företag med insikt om lägets betydelse Katarinahuset har ett fantastiskt läge vid Slussen, en av Stockholms största knutpunkter. Här kan du som hyresgäst njuta av såväl det goda service- och restaurangutbudet som den hänförande utsikten. Vi får nu kvm kontor ledigt under hösten och vintern. Lokalerna kännetecknas av funktionalismens vision om ljusa och luftiga miljöer vilket uppnås genom de stora fönsterpartierna, den goda takhöjden och den fria utsikten mot vattnet kvm kontor i Katarinahuset, Stadsgården 10 Högst upp på Skeppsbron 44, högre än alla omkringliggande byggnader, fi nns 355 kvm kontor fördelat på två plan med interntrappa. Helt unik kontorslokal med egen balkong och takvåning med upp till 4 meters takhöjd. Många bevarade originaldetaljer som kompletteras med modern ventilation och kyla. Vi tror lokalen är lämplig för ett drygt tjugotal arbetsplatser i huvudsak ligen öppen lösning. 355 kvm paradvåning högst upp på Skeppsbron 44 Kontakta Mattias Sidfäldt för mer information på telefon eller eller besök oss på

16 Rullande kontorsstolar, skrapande stolsben, klapprande stegljud - man tappar koncentrationen. ege s textilmattor dämpar ljudet från omgivningen markant, upp till 40 db beroende på kvalitet. Samtidigt är ege epoca en matta som håller för att användas. Många tusen personer kan gå på textilmattan varje vecka, utan att utseendet förändras. ICA AB, Sverige Showroom Stockholm huvudkontor/showroom Gbg egetaepper sverige ab

17 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS 17 NYHET! Redaktionen har lyckligtvis inte fått svininfluensa, men väl designfeber. I en värld där yta ges allt större utrymme tror vi att form, färg och struktur också kommer att spela en ännu större roll för våra fastigheter och lokaler. De senaste årens svenska arkitektframgångar på den internationella marknaden har dessutom stärkt vår övertygelse, och det är med stolthet vi i detta nummer presenterar en ny spännande vinkel kulturella och designade fastigheter. BASALT Begreppet Kulturarv aktualiserades under talet som ett bredare begrepp än kulturmiljö, men numera innefattar ordet materiellt såväl som immateriellt arv, dokumenterat i arkiv och museer eller utgör levande traditioner. Ett Kulturlandskap har mer eller mindre starkt omvandlats genom människans verksamhet. Miljöer där den viktigaste beståndsdelen består av en byggnad eller en grupp av byggnader tillsammans med naturliga delar som mark och anläggningar, kallas Byggnadsmiljöer. Byggnadsminnen är byggnader och byggda miljöer i icke statlig ägo som skyddas enligt bestämmelserna i Kulturminneslagen (KML), 3 kapitlet, 1. Byggnadsminnena är övervakade av länsstyrelserna. K-märkt används oftast som populär beteckning för en kulturhistoriskt intressant bebyggelse, som till exempel byggnadsminnen, byggnader som är skyddade genom speciella bestämmelser i detaljplan, miljöer som ingår i något bevaringsprogram eller bebyggelse som har uppmärksammats i andra sammanhang. Begreppet har dock inte en juridisk status. K-beteckningen användes tidigare i stadsplaner för byggnader av kulturhistoriskt värde, men har nu har ersatts av till exempel Q-beteckningen i detaljplanen där: Lilla Q anger skyddsbestämmelser, rivningsförbud för byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär. Stora Q betyder att användningen ska anpassas till bebyggelsens kulturvärden och att användningen är fri så länge den inte inkräktar på själva bevarandet eller stör omgivningen. Autenticitet betyder äkthet, tillförlitlighet och ursprunglighet. Inom byggnadsvården syftar autenticitet till konstnärligt uttryck, hantverksmetoder, tidigare lagringar och ändringar inklusive patina och tidsskikt - som vittnar om det förgångna. Ett Varsamhetskrav är ett generellt absolut krav som betyder att byggnadens karaktärsdrag ska visas hänsyn genom att tillvarata byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden även när tekniska egenskapskrav tillämpas. Förvanskning inträffar när en ändring, ombyggnad eller en renovering delvis eller helt, förändrar karaktärsdragen eller minskar det kulturella värdet. Förbud mot förvanskning finns i Plan- och bygglagen 3 kapitlet, 12, knutet till begreppet särskilt värdefulla byggnader. Foto: Anders Hviid I maj 2011 invigs ett nytt komplement till Kulturhuset UNDER BYGGNATION Ett kommande kulturvaruhus ska ta plats bakom Kulturhuset i Stockholm. Initiativtagare är Axel Johnson-gruppen som tillsammans med detaljisten H&M bereder väg för kulturell shopping ett projekt finansierat helt med privata medel. På fem våningar kommer norra Europas största utbud av musik, film och böcker att trängas. Namnet? Johnson-Persson, givetvis! Källor: DI Weekend, Karlstad.se, Lokaler.nu MARKNADENS STABILASTE BORDSSKÄRM! FINNS NU FÖR LEVERANS MED 40 OLIKA TILLBEHÖR!

18 ANNONS ANNONS FRÅGA JURISTEN Ulf Skorup Tomas Underskog Sitter du trångt till? Hos oss får du ta plats! Välkommen till Hamilton Advokatbyrå. Hos oss får du tillgång till ett team med jurister som har lång branscherfarenhet och särskild specialistkunskap inom fastighets- och entreprenadrätt. Hos oss finner du jurister som i varje enskilt uppdrag ser till helheten i din affärsverksamhet och ger dig juridisk rådgivning för dina framtida goda fastighetsaffärer. Hamilton Advokatbyrå är en av Sveriges större affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Malmö, Falun, Karlstad, Växjö och London. Hamilton startades 1964 och har idag 130 anställda varav drygt 90 är jurister. VAD HÄNDER VID EN HYRESGÄSTS KONKURS? Först och främst kan konkursboet säga upp hyresrätten enligt 31 hyreslagen. Ett konkursbo kan exempelvis säga upp avtalet om konkursen kan ge ett överskott om verksamheten läggs ned; en tämligen ovanlig situation. Vanligare är att konkursboet inte har något intresse av att säga upp hyresavtalet, särskilt eftersom konkursboet inte automatiskt blir ansvarigt för konkursgäldenärens (gästens) hyresskulder, vare sig skulderna är gamla eller ska betalas efter konkursutbrottet. Värden har inte längre någon särskild förmånsrätt i de inventarier m.m. som gästen äger. Vilka åtgärder kan då värden vidta för att, minska den förlust som han riskerar att drabbas av i anledning av vid konkursutbrottet obetalda hyror? Enligt 31 andra och tredje stycket hyreslagen har värden rätt att säga upp avtalet för en lokal bl.a. om värden inte har en skälig säkerhet eller inte får sådan efter det att han begär det eller lokalen överlåts (vid tillträdd lägenhet) i enlighet med avtalet. Om avtalet sägs upp har värden rätt till ersättning för den skada han drabbas av i anledning av den förtida uppsägningen. Fordran på skadestånd blir en s.k. oprioriterad fordran. Genom uppsägningen uppnås därför i allmänhet endast det att hyresavtalet upphör. Praktiskt förekommer sällan att värden får en säkerhet. Trots att säkerhet skulle kunna ställas eller hyresrätten överlåtas kan dock hyresrätten i de flesta fall sägas upp av värden. Hyresrätten är nämligen vid konkursutbrottet ofta förverkad på grund av obetalda hyror. En förverkad hyresrätt kan inte överlåtas. Det spelar inte heller någon roll om konkursboet faktiskt skulle ställa säkerhet, se NJA 1989 s Har inte värden använt sin rätt till förverkandeuppsägning före konkursutbrottet kan han använda den efter detta. Utöver rätten att säga upp hyresavtalet har värden rätt att uppmana konkursboet att ställa lokalen till värdens förfogande. Följer inte konkursboet värdens uppmaning och ställer lokalen till värdens förfogande inom en månad från värdens uppmaning, svarar konkursboet för hyran från konkursbeslutet till dess lokalen ställs till värdens förfogande. I NJA 2009 s. 41 slogs fast att lokalen anses ställd till värdens förfogande redan genom en förklaring från konkursförvaltningen att boet inte gör anspråk på lokalen då månadsfristen går ut. Lagstiftningen ger således konkursförvaltaren en betänketid om en månad. Under den månaden sitter han gratis, men före månadens utgång måste han ha återlämnat lokalen. Har återlämnandet skett inom en månad från uppmaningen får hyresvärden ingen betalning för någon del av sin hyresfordran, gammal eller ny. Har lokalen inte återlämnats får boet självt betala hyra, men endast för tiden från dagen för konkursbeslutet. Även om lokalen ställs till värdens förfogande medför detta inte att hyresavtalet med gästen upphör. Avtalet måste därför sägas upp. Detta sker enklast genom en skriftlig och särskild överenskommelse med förvaltaren om att hyresavtalet upphör. Text: Advokatfirman Åberg

19 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS 19 LOKALER OCH FASTIGHETER I HELA SVERIGE LOKALTORGET i samarbete med LOKALBAROMETERN: FORTSATT MÅNGA LEDIGA LOKALER Statistik från Objektvision.se visar att utbudet av lediga lokaler sedan i maj har minskat med en procent. Men variationerna i landet är stora. I Kronobergs län har utbudet ökat med 68 procent. Mellan januari 2008 och januari 2009 ökade utbudet av lediga lokaler i Sverige med 26 procent. Sedan dess har utbudet minskat, om än lite. Antalet annonser minskade med en procent mellan maj 2009 och augusti 2009, vilket är normalt. Generellt ökar antalet annonser inför semestrarna för att sedan minska under semestrarna och fram till sena hösten. Variationerna inom landet är dock stora. I mätningen ingår butikslokaler såväl som industrier, verkstäder, kontor, kontorshotell, lager samt förråd. Totalt finns det under augusti stycken lediga lokaler utannons erade på Objektvision.se. Text: Marianne Olseryd Engqvist, VD, Objektvision.se Jan - Maj Totalt Maj Maj - Aug Totalt Aug Kronoberg 14% 66 68% 111 Norrbotten -2% 45 29% 58 Västmanland -1% % 173 Jönköping 25% % 148 Östergötland 9% % 412 Södermanland 4% % 216 Jämtland 4% 59 10% 65 Blekinge 1% 89 10% 98 Halland 27% 95 9% 104 Västernorrland -3% 199 7% 213 Uppsala 6% 246 2% 250 Skåne 5% % 1498 Västerbotten -2% 47 2% 48 Västra Götaland 1% % 2080 Örebro 8% 139 0% 139 Kalmar 11% 136-1% 135 Dalarna 5% 164-1% 162 Värmland 1% 257 1% 260 Gävleborg 14% 151-3% 147 Stockholm 1% % 3602 Gotland 5% 23-17% 19 TOTALT % 9938 LEDIGA LOKALER NU GÖR VI DET LÄTTARE 144 kvm Vasagatan kvm Kungsbroplan 1 Besök vår hemsida för fler lediga lokaler tel: VILL DU VISA UPP LEDIGA OBJEKT HÄR? Kontakta Dagens Lokaler & Fastigheter tel: ORDNA SÄKERT En attraktiv lokal är en trygg lokal. Säkerställda uthyrningsområden lokaliserade i en bra miljö lockar lättare seriösa hyresgäster och skapar goodwill för fastighetsbolaget. För många fastighetsägare är säkerheten delen av helheten och det är inte alltid helt lätt att räkna hem investeringar i säkerhet och trygghet. Men många gånger krävs en viss nivå av säkerhet för att lokalen ska vara intressant för de mer långsiktiga kunderna. För uthyrningsföretaget är det viktigt att se till att säkerheten utgår från den verksamhet som ska bedrivas. Ett dataföretag har till exempel helt andra behov än en matbutik. En GAP-analys är väl värd besväret då den ger en god bild över vilka behov fastigheten måste fylla. Det absolut viktigaste när man ska satsa på säkerhet är att räkna in alla delar i processen. Den senaste tekniken kostar mer än det smakar om ingen har tid och kompetens att förvalta tekniken väl. Även området kring fastigheten spelar roll. Klotter och vandalism kan skapa otrygghet, liksom en skum gatubelysning det ska kännas säkert att komma och gå alla tider på dygnet. UR LAGBOKEN Källor: Aktuella Byggen, Lokaler.nu Även om muntliga hyresavtal är giltiga så kan det vara svårt att bevisa att man träffat avtal för en lokal eller fastighet. Det bör därför alltid upprättas ett skriftligt avtal vid då du ska hyra lokal. Vägrar en part att hjälp till att upprätta ett sådant så kan Du alltid vända dig till hyresnämnden för medlande eller till tingsrätten med begäran om vitesföreläggande (2 HL). Visste du att Källa: Lokaler.nu RIKSINTRESSE innebär ett geografiskt område som i nationellt perspektiv är av mycket stor betydelse för något av de syften som anges i miljöbalken 1998:808? BYGGNADSSTADGA 1874 är den första egentliga byggnadslagstiftningen i Sverige? BYGGNADSVERKSLAGEN, BVL, reglerar de tekniska egenskapskraven på lokaler och byggnader, och att det är en lag från 1994? BESITTNINGSRÄTT är ett lagligt skydd för hyresgästen? ASBESTCEMENT är ett eldfast trådigt material och att det under 50- och 60-talet framfördes misstankar om att asbest kunde orsaka lungcancer och tumörsjukdomar, vilket också bekräftades i början av 1970-talet? BETONGELEMENT är i fabrik en färdiggjuten betongdel till exempel fasadskivor och trappor som monteras på plats, och att karakteristiskt för vissa av rekordårens flerfamiljshus är att fasaden är uppbyggd av sådana element? Källa: Karlstad.se, Lokalnytt.nu Ett kliv uppåt i listan med 68 platser under 2008 gör Söderhamns kommun till Fler och fler blir varse om Söderhamn som en attraktiv kommun att växa i. Vi har utökat lokalbeståndet på grund av stor efterfrågan och kan nu erbjuda nya fräscha lokaler i vår populära företagspark Faxepark. Strategiskt läge med bra kommunikationsmöjligheter, en av de största klättrarna i Svenskt Näringslivs årliga företagsklimatmätning. låga omkostnader, kompetent arbetskraft, havsnära lokaler och ett bra företagsklimat. Det är några av faktorerna varför så många trivs och lyckas som företagare här. Sen är det väl bara en bonus att vi har en underbar skärgård som väntar på dig Välkommen till Söderhamn!

20 Fyra saker du bör tänka på när du väljer kontor: Läget, läget, läget och läget. I Stockholms innerstad har du nära till allt. Utan tvekan Sveriges mest attraktiva läge. I Hammarby Sjöstad har du kontor nära vatten, i en levande stadsdel. Arenastaden är ett av våra mest spännande och expansiva områden. Solna Business Park är skräddarsytt för affärer med bra företagssupport. Vi har kontor på de attraktivaste adresserna i Stockholm innanför tullarna och strax utanför. Ring eller gå in på fabege.se om du vill veta mer.

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Nya lokaler ett lönsamt alternativ Att flytta in i nyrenoverade eller nybyggda lokaler är ett lyft för många företag. Sidan

Läs mer

CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7

CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7 CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7 ANALYSER TRENDER FLYTTIPS REPORTAGE LEDIGA LOKALER Ett tänkbart scenario är att vi kommer att se fler exempel på företag som flyttar från en central delmarknad till en

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: KOMMUNERNAS FASTIGHETSINNEHAV HÖSTEN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam

Läs mer

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta årsredovisning Det här är Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK 1 Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INFRASTRUKTUR HÖSTEN 2013 RUBRIK 2 Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INDUSTRIBOLAGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MODERNA KONTORET DIN GUIDE TILL EN SMARTARE KONTORSLÖSNING FOTO:THERESE ALDGÅRD MAJ 2006 Framtiden ställer krav på kreativitet, flexibilitet

Läs mer

OMBYGGARE. Gunnar Mässing utvecklar ständigt sin galleria SID 16. Svidande kritik mot tandlös fjärrvärmenämnd

OMBYGGARE. Gunnar Mässing utvecklar ständigt sin galleria SID 16. Svidande kritik mot tandlös fjärrvärmenämnd MEDLEMS- OCH BRANSCHTIDNINGEN FÖR FASTIGHETSÄGARNA NR 10 NOVEMBER 2009 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE GRANSKNING SID 31 Svidande kritik mot tandlös fjärrvärmenämnd NYHETER SID 10 14 Alla överens om förslaget

Läs mer

FRAMTIDENS MAKTCENTRA?

FRAMTIDENS MAKTCENTRA? MARKNAD OCH SAMHÄLLSBYGGNAD UTGÅVA 06 2014 ÅRGÅNG 21 20 år Prognos 2015 hållbar samhällsbyggnad hur hanterar vi ett extremare klimat? STORSTÄDERNA FRAMTIDENS MAKTCENTRA? DAGS FÖR EN SKARP OCKERLAG! Av

Läs mer

Innehåll. n Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 414,1 (410,9) MSEK.

Innehåll. n Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 414,1 (410,9) MSEK. FastPartner ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är FastPartner 06 VD-ord 10 Case: Krejaren 12 Affärsidé, mål och strategi 14 Hallå Hyresgäst: Restaurang Gustavsbro 15 Marknad 18 Våra

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

CityMark. Så sitter du ergonomiskt. HSB Malmö är Skånes bästa förvaltare turning torso årtiondets coolaste byggnadsverk.

CityMark. Så sitter du ergonomiskt. HSB Malmö är Skånes bästa förvaltare turning torso årtiondets coolaste byggnadsverk. CityMark Nr 2 Mars 2010 ÅRGång 8 ANALYSER TRENDER FLYTTIPS REPORTAGE LEDIGA LOKALER Antalet kontorssysselsatta har minskat med 4,8 procent i Västra Götaland och med 2,8 procent i Skåne. Detta sker samtidigt

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: LANDSTINGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2015 RUBRIK B NAI Svefa 20 år! Berättelsen om oss börjar den 1 juli 1995 då Svefa Svensk Fastighetsvärdering

Läs mer

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg ungas syn på boende 1 Innehåll inledning 3 ny metod för att söka svar: netnografi 4 Fyra ungdomsgrupper 5 Är det bara Stureplan som

Läs mer

Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB

Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB Årsredovisning1999 Columna Fastigheter AB Innehåll Viktiga händelser 1999 4 Utvecklingspotential är nyckeln till framgång 6 Organisation och verksamhet 9 Affärsidé

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

Årsredovisning 2008 08

Årsredovisning 2008 08 Årsredovisning 2008 08 Innehållsförteckning Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 4 Mål och uppföljning 6 Fastigheter med en stark identitet 8 Fastighetsmarknaden i Göteborg 10 Med fokus

Läs mer

TÄTT INPÅ Peter Wågström har bygg- och fastighetsbranschen i blodet. TRE TUNGA TEMAN 70 sidor om konsulter, juridik och samhällsbyggnad

TÄTT INPÅ Peter Wågström har bygg- och fastighetsbranschen i blodet. TRE TUNGA TEMAN 70 sidor om konsulter, juridik och samhällsbyggnad TÄTT INPÅ Peter Wågström har bygg- och fastighetsbranschen i blodet TRE TUNGA TEMAN 70 sidor om konsulter, juridik och samhällsbyggnad MAT & VIN Kockarnas Zlatan braverar på Linnéa Art Restaurant #4 juni

Läs mer

AVSKAFFA MONOPOLET! Fastighetstidningen granskar en bransch som inte fungerar SID 35

AVSKAFFA MONOPOLET! Fastighetstidningen granskar en bransch som inte fungerar SID 35 MEDLEMS- OCH BRANSCHTIDNINGEN FÖR FASTIGHETSÄGARNA NR 9 OTOBER 2009 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NYHETER SID 12 18 Hallå, polisen här kan ni ställa helikoptrarna! Så mycket betalar staten i hyra Fjärrvärme

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter NAI Svefa Analys Våren 2012 Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen och har affärer som främsta drivkraft. Rapporten

Läs mer

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR SÅ VILL GÖTEBORGARNA BO 36 % av göteborgarna går i flyttankar. Det som lockar är närhet till grönområden och ett centralt läge nära butiker. Det visar en ny undersökning som

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

Wallenstam satsar på säkerhet. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. Intelligenta lösningar på Elfackmässan

Wallenstam satsar på säkerhet. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. Intelligenta lösningar på Elfackmässan Nr 3 2007 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Agneta Jacobsson, VD för DTZ Sweden Porträttet Årets kvinnliga förebild i fastighetsbranschen och VD för DTZ Sweden heter Agneta

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 8 HUFVUDSTADEN

Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 8 HUFVUDSTADEN Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 8 HUFVUDSTADEN INNEHÅLL Ordinarie bolagsstämma 6 Ekonomisk information 6 Året i korthet 7 VD har ordet 8 Förvaltningsberättelse: Hufvudstadens aktie och ägare 10 Fastighetsmarknad

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen.

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen. 2007 JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som

Läs mer

TYSTADE KRITIKERNA FREDRIK KLINT TROR PÅ SITT ÅTVIDABERG OCH KÖPTE KOMMUNENS HUS

TYSTADE KRITIKERNA FREDRIK KLINT TROR PÅ SITT ÅTVIDABERG OCH KÖPTE KOMMUNENS HUS Medlemsoch branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 1 Februari 2013 Pris: 60 kronor FINANSIERINGEN TAR NYA VÄGAR TEMA: Obligationer och preferensaktier LÅGT FÖRTROENDE FÖR REGERINGEN Fastighetsägarna besvikna

Läs mer