Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster 18 Unikt breddinförande av elektroniska intyg 19 God och säker vård med Vårdhandboken 20 Infrastrukturtjänster 24 Kundservice vårt viktiga ansikte utåt 26 Tryggare hantering av känslig information 27 Ineras interna utveckling 28 Flerårsöversikt 30 Revisionsberättelse 32 Styrelsen

3 Invånartjänster Vårdtjänster Center för ehälsa i samverkan, CeHis Nationell patientöversikt Vårdhandboken Rikshandboken i Barnhälsovård Svensk informationsdatabas för läkemedel, SIL Pascal ordinationsverktyg Läkemedelsförteckningstjänsten Elektroniskt sjukintyg Elektronisk födelseanmälan Svenska biobanksregistret Elektroniskt dödsbevis och dödsorsaksintyg Eira Landsting & Regioner Myndigheter Beslutsfattare Privata vårdgivare Sjunet Omsorgspersonal Katalogtjänst HSA Sveriges landsting & regioner Infrastruktur Identifieringstjänst SITHS Säkerhetstjänster Nationell test Tjänsteplattform Kundservice Video- och distansmöten 1177.se UMO 1177 Sjukvårdsrådgivningen Din journal på nätet Mina vårdkontakter Mina hälsotjänster Nationella hjälplinjen Kommuner Invånare Vårdpersonal

4 Inera i korthet Mission Vi bidrar till att vård och omsorg blir mer tillgänglig, effektiv och säker. Vision Vi gör det enkelt och tryggt för människor att påverka sitt liv och sin hälsa. Verksamhetsidé Vi utvecklar tjänster för Nationell ehälsa till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Vi arbetar på uppdrag av lands ting och kommuner, i nära samverkan med vårdens aktörer. Inera driver ett trettiotal projekt och tjänster inom ramen för Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Vi har 135 anställda och ett antal konsulter med bred kompetens inom vård, it och kommunikation. Vi ägs av alla landsting och regioner och drivs helt utan kommersiella intressen. Vi får även beställningar från regeringen, kommuner och privata aktörer. Samtliga beställningar går via Center för ehälsa i samverkan, CeHis, som är landstingens beställarorganisation på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Bolaget leds av en styrelse med representanter från landsting, regioner och kommuner. Vi har även ett politiskt tillsatt förtroendemannaråd som är rådgivande organ till Ineras ledning och valberedning till styrelsen hade vi en omsättning på 378 miljoner kronor varav 25 procent var personalkostnader och 75 procent externa kostnader.

5 Styrelseordförande och VD: Ett händelserikt år i utvecklingens tecken Ineras nya kundservice innebär att det blir lättare att kontakta oss och att våra kunder får bättre stöd blev ännu ett händelserikt år för Inera. Helt klart är att utvecklingen inom e-hälsoområdet går allt snabbare och engagerar både invånare, vårdpersonal och beslutsfattare. Samverkan mellan landstingen och landets kommuner har tagit ytterligare fart när det gäller e-hälsofrågor vilket märks i konkreta samarbeten på regional och central nivå. SKL uppmärksammar frågorna ytterligare genom att bygga upp programkontoret Center för esamhället, CeSam. Som ett led i arbetet pågår en översyn av Ineras styrning och ledning. För att kommunerna ska få mer inflytande i bolaget tyder det mesta på att Inera blir ett SKL-ägt bolag se utsågs i höstas till årets Bästa offentliga sajt ett välförtjänt pris till landstingens gemensamma och kvalitetssäkrade webbplats som nu har över två miljoner besök i månaden Sjukvårdsrådgivningen tog emot mer än fyra och en halv miljon samtal Projektet Pascal har varit en spännande utmaning. Vi har tagit fram ett ordinationsverktyg med SIL inbyggt som beslutsstöd och har också haft stort fokus på att ansluta kommuner och privata vårdgivare till de säkerhetslösningar som krävs när Pascal under våren ska ersätta nuvarande e-dos. Vårdhandboken har ökat från till besök per månad och kommer under 2012 att anpassas för mobil och surfplatta. Även UMO finns nu i mobilen. Nästan alla landsting använder de elektroniska sjukintygen och införandet av Nationell patientöversikt och SIL fortsätter. Den efterlängtade jämförelsetjänsten för tandvård finns nu på 1177.se. För att underlätta för privattandläkarna att ansluta sig har Inera blivit HSA-ombud. Under 2011 tog vi över webbplatsen Growing people. Innehållet till föräldrar integrerades i 1177.se och materialet i Rikshandboken, för personal inom barnhälsovården, har flyttats till en ny webbplats. Vi bygger upp en kundservice som på sikt ska omfatta alla nationella tjänster så att våra kunder får en väg in till Inera. Vi har även upp handlat en ny it-servicefunktion, som kommer att hantera incident- och supportärenden dygnet runt. Att vi flyttade till nya lokaler blev ett lyft. Alla medarbetare sitter i öppet landskap på ett våningsplan vilket har inneburit ökade möjligheter till samordning och enklare kommunikationsvägar. Tack för det gångna året! Nu ser vi fram emot nya utmaningar 2012! Styrelseordförande Johan Assarsson VD Ellen Hyttsten 2 3

6 Invånartjänster Invånartjänster Invånartjänster Programområde Invånartjänster arbetar för att invånare, patienter och anhöriga ska ha enkel tillgång till allsidig information om vård och hälsa samt sin egen hälso situation. De ska erbjudas bra service och vara delaktiga i sin egen vård utifrån individuella förutsättningar. 4 5

7 Invånartjänster Invånartjänster 1177 Sjukvårdsrådgivningen skapar trygghet. Vi finns här för den som ringer. Alla samtal är lika viktiga oavsett om de handlar om skrapsår eller något allvarligt. Ann-Christine Wagnås, verksamhetschef 1177 Sjukvårdsrådgivningen i Landstinget Dalarna. Det är helt ovärderligt att kunna utföra ärenden i Mina vårdkontakter under tider som passar ens vardagsliv och slippa långa telefonköer. Kvinna, 65 år 70% av småbarnsföräldrar använder 1177 på webb och telefon se Året avslutades med att 1177.se fick ta emot pris som Bästa offentliga sajt av tidningen Internetworld. En rolig och välförtjänt utmärkelse! Nu har 1177.se drygt två miljoner besök per månad, en siffra som hela tiden ökar. I varje landsting och region finns en redaktion som tar fram information och nyheter för den regionala nivån i 1177.se. I avdelningen Hitta och jämför vård finns över vårdenheter. Den största utvecklingsinsatsen under året var en ny jämförelsetjänst, där invånare kan jämföra priser i tandvården. Både offentlig och privat tandvård erbjuds utrymme inom 1177.se och kan där presentera sin verksamhet och sina prislistor. Under hösten genomfördes för första gången en nationell kampanj kring 1177 på webb och telefon. Kampanjen riktades till småbarnsföräldrar och sammanföll med släckningen av webbplatsen Growing people, som nu har integrerats i 1177.se. Över personer prenumererar på det nya nyhetsbrevet från 1177.se Sjukvårdsrådgivningen Alla landsting och regioner har nu anslutits till 1177 Sjukvårdsrådgivningen. Det sista landstinget kopplar på telefonnumret under Därmed kan hela svenska folket ringa Av de över fyra och en halv miljon samtal som 1177 tar emot varje år leder cirka 40 procent till egenvårdsråd. Undersökningar visar att över 90 procent av de inringande är nöjda med tjänsten och följer råden. Mina vårdkontakter Alla vårdmottagningar i landet har nu möjlighet att erbjuda sina patienter att kommunicera med vården via Mina vårdkontakter, och omkring 4000 mottagningar är anslutna. Över personer har öppnat ett konto. Där kan de exempelvis boka tid, förnya recept, ta emot kallelser och provsvar, beställa intyg, se sin läkemedelsförteckning och få personlig rådgivning. Stockholms läns landsting har, på uppdrag av CeHis, startat projektet Mina hälsotjänster, där Inera bidrar med projektledning. Avsikten är att Mina vårdkontakter ska moderniseras med en ny teknisk plattform som också stödjer mobil tillgänglighet samt med ett nytt koncept för användargränssnitt. Tjänsten ska även öppnas mot fler leverantörer så att utvecklingstakten av nya e-tjänster för invånarna kan öka. UMO UMOs nya mobilwebb, som släpptes under våren, har blivit en succé. En fjärdedel av UMOs över användare per månad använder mobilversionen. Kännedom och användning av UMO hos unga ökar ständigt, och UMO som nationell aktör är också efterfrågad av forskare, nätverk och organisationer som arbetar inom UMOs verksamhetsområde. Med sitt normkritiska, inkluderande förhållningssätt och fokuserade arbete för lika villkor har UMO blivit en självklar kunskapskälla och ett nödvändigt stöd för många unga i landet. Nationella hjälplinjen Första januari 2012 tar Inera över Nationella hjälplinjen som ger stöd och råd vid psykisk kris via telefon och en anonym kommunikationstjänst på webben. Arbetet påbörjades under hösten och personalen flyttade till Inera redan i mitten av december. Utbildade psykologer, socionomer och psykiatrisjuksköterskor besvarar omkring telefonsamtal och 2000 webbfrågor per år. Målsättningen är att nå personer tidigt och försöka vända ett destruktivt tänkande eller beteende eller förmå personen att söka vård. Nationella hjälplinjen kommer att samordnas med 1177 på webb och telefon. Journal på nätet och nya e-tjänster Förstudien Din journal på nätet har undersökt möjligheter och risker kring att ge patienter tillgång till sin journal via Internet. Förstudierapporten föreslår en juridisk modell för hur patienters åtkomst till elektronisk journalinformation skulle kunna se ut. Utgångspunkterna är att journalen främst är vårdens verktyg men att patienter har rätt att begära ut journalinformation efter menprövning. Utlämnad journalinformation betraktas som en kopia och är patientens egendom att förfoga fritt över. Modellen visar också en metod för patienter att återkoppla med egen information tillbaka till vårdsystemen. Förstudien har förankrats brett hos olika organisationer och yrkesförbund och kan ligga till grund för ett nationellt genomförande. Flera andra förstudier har genomförts, med syfte att erbjuda invånarna ytterligare information, råd och stöd via olika kanaler. Förstudierna har bland annat belyst möjligheten att ta fram en nationell plattform för KBT-behandling via Internet, att ta del av vårdens resultat genom att tillgängliggöra information från nationella kvalitetsregister, att jämföra och välja hjälpmedel samt att tillhandahålla en rådgivningstjänst om cancer via telefon. 91% av de som ringer 1177 är så nöjda att de skulle ringa igen. 6 7

8 Invånartjänster Invånartjänster 1177.se hela Sveriges webbplats Med två miljoner besök varje månad Vi samordnar information och tjänster från hela Sveriges vård Innehåll Manus från sakkunniga inom vården, patienter och anhöriga runt om i landet Mina vårdkontakter E-tjänster t.ex. förnya recept och boka vårdbesök i en regionalt anpassad webbplats... SVERIGES BÄSTA OFFENTLIGA SAJT 2011 som ger nöjda invånare, hög patientsäkerhet och effektivitet för landsting och kommuner. Stärkt och trygg patient Ökar kunskapen, ger trygghet och förbereder patienten inför vårdbesöket Ökad tillgänglighet En lättillgänglig webbplats som har öppet dygnet runt 1177.se är hela vårdsveriges webbplats riktad till allmänheten. Här erbjuder vi den självklara och naturliga ingången till allt som rör den egna eller en närståendes hälsa. På 1177.se kan allmänheten ta del av innehåll om sjukdomar, besvär och förebyggande hälsovård, förbereda sig och sina barn inför besök i vården och logga in till Mina vårdkontakter för att förnya recept och boka tider. Här kan Sveriges invånare också jämföra och hitta sin vårdmottagning bland de över mottagningar över hela landet som i dagsläget är sökbara på sajten. Nationella Patientenkät Patienters omdömen om vårdmottagningar Tandvårdspriser Prislistor för tandvård Väntetidsdatabasen Väntetider för landets mottagningar HSA Ger information om mottagningar över hela Sverige Jag förlorade min mamma hastigt i juni och vill tacka för en välskriven, mjuk och känslosam text om sorg som lugnade mig och gjorde att jag kunde gråta igen. Har just fått svar på en fråga som jag skulle ha tyckt vara lite pinsam att ställa på telefon eller öga mot öga med läkare. Snabbt gick det också. Stort tack! RGS 1177:s rådgivningsstöd stödjer vårdpersonal att bedöma vårdbehov, utgår från faktabasen i 1177.se 1177.se råd om vård på webben Apotek Hjärtat och FASS är några aktörer som valt att spegla innehållet på 1177.se Effektivitet och samordningsvinster för kommuner och landsting Kvalitetetssäkrad och granskad information Över kontaktuppgifter till vårdcentraler och mottagningar i hela landet Efter att ha läst all er information om epilepsi vill jag framföra mitt varma tack för denna utförliga text. Appar till smartphones: 1177 Gravid och UD resklar hämtar innehåll från 1177.se. Ville bara säga att artikeln om infektioner hos barn var så bra. Innehållet i artikeln gjorde mig lite lugnare som den hönsiga mamma jag är. Med ett nationellt kvalitetssäkrat innehåll med regional anpassning förenklar vi för invånarna i deras kontakt med vården. Regionaliseringen innebär att redaktioner i landsting och regioner kan komplettera nationell, gemensam information med konkret och specifik information från det egna landstinget eller regionen. Det kan till exempel handla om mottagningars öppettider, tidpunkter för kallelse till mammografi eller villkor för vaccinering. Allt fler känner till och använder 1177.se. I januari 2011 hade sajten över två miljoner besök, en fördubbling jämfört med samma månad ett år tidigare. Den kampanj som hösten 2011 riktades mot småbarnsföräldrar bidrog till den ökade kännedomen. Den visade också att de som känner till 1177.se, även känner sig trygga med avsändaren och tycker att innehållet är pålitligt och bra se bidrar till ökad kunskap, förbättrad folkhälsa och skapar trygghet för både patient och sjukvårdspersonal, som kan hänvisa till pålitlig information på ett och samma ställe. Tack vare att vi har en gemensam, nationell webbplats gör vi en effektivisering och en enorm kostnadsoch resursbesparing istället för att ha 21 olika tekniska lösningar och tjänster. KVINNA, 27 ÅR DEN OROLIGA MORMORN 76-ÅRIG MAN SMÅBARNS- MAMMA 8 9

9 Invånartjänster Invånartjänster UMO.se sajten för unga om sex, hälsa och relationer 2,9 miljoner besök 1,9 miljoner unika besökare 330 tusen besökare/mån besvarade frågor I november 2008 lanserades UMO.se, ungdomsmottagningen på nätet, och med det fick alla Sveriges unga mellan 13 och 25 år en snabb, säker och lättillgänglig kanal för att få svar på sina frågor om exempelvis kroppen, sexualitet, hur man skyddar sig, alkohol, kärlek eller psykisk hälsa. UMO har på kort tid tagit en plats i ungas medvetande. Det märks inte minst genom det stigande antal besök som sidan har. Under 2011 ökade besöken med närmare en miljon och över hälften (55 procent) av landets alla åringar uppgav att de kände till sajten. Att UMO ska vara tillgänglig för alla oavsett till exempel etnicitet, kön, sexualitet, könsidentitet eller funktionalitet är en av de viktigaste utgångspunkterna i det ständiga arbetet med att utveckla sajten. För att ytterligare förbättra tillgängligheten lanserades en mobilanpassad sajt Idag kommer lite fler än var fjärde besökare till UMO via mobilen. Unga är experterna på UMO Allt material som publiceras på UMO granskas i flera led av experter och medicinsk personal. Innehållet på sajten är resultat av mångas kunskap och erfarenheter, men de främsta experterna är ungdomarna. UMO har en panel som består av ett 40-tal unga mellan 13 och 25 år från olika delar av landet och med olika bakgrund, erfarenheter och intressen. Panelen får olika uppdrag, som att läsa och kommentera texter, ta ställning i frågor om ordval, tycka till om bilder, filmer och animationer. David Gustavsson har varit med i panelen sedan Jag ansökte om att få vara med i UMOs panel för att få vara delaktig i någonting som skulle finnas där för att med tips och råd hantera alla möjliga situationer som uppkommer i livet, berättar David. Under åren som jag varit med har jag haft möjligheten att utveckla min självreflektion och se saker ur andra perspektiv. Det är bra att få professionell hjälp från barnmorskor, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, dietister och läkare. Men ibland kan man inte relatera till deras support som man kan göra med andra ungdomars support. Därför är det väldigt bra att ungdomar spelar en viktig roll i UMOs utveckling, att UMO är en plats där man vet att unga varit delaktiga i utvecklingen av innehållet. David Gustavsson är 21 år och studerar just nu i Lyon. Han har varit med i panelen sen Fördelen med UMO är att det är tillgängligt dygnet runt. Då kan vem som helst få svar på en fråga eller fundering genom att surfa in på sajten. Och om man inte kan hitta svaret kan man använda Fråga UMO. UMO är en samlingspunkt för bra, seriös och trovärdig information. Det är en plats som ungdomar vet att de kan besöka och få svar på oklarheter utan att de behöver ifrågasätta trovärdigheten, menar David. Davids personliga UMO-tips: Jag tycker mest om Kärlek & vänskap eftersom det är mest aktuellt i mitt liv just nu. Ibland kan det bli tråkigt att läsa en massa information och fakta och därför tycker jag att Filmer, tester och spel på UMO är bra eftersom man får informationen på ett helt annat sätt. UMO är ett komplement UMO ska vara ett komplement till de fysiska ungdomsmottagningarna, det slog regeringen fast i uppdraget att starta en ungdomsmottagning på nätet. Carina Vestergren, som är verksamhetschef för ungdomsmottagningarna i Örebro, kan se många fördelar med att det finns en lättillgänglig, kvalitetssäkrad sajt som komplement till den verksamhet hon själv bedriver. Idag är det väldigt tydligt att unga ofta kollar upp online innan de tar kontakt med oss. Det är inte sällan som de berättar att de har varit inne på UMO innan de kommer hit. De har förberett sig. Särskilt märks det när de har fysiska besvär, till exempel om det kliar eller svider men också när de har funderingar som: är jag normal, kan man se ut så här? I vårt län har vi också många som bor i glesbygden och har långt till ungdomsmottagningen, och då är det bra att man kan hänvisa till UMO. Carina tycker att det är bra om ungdomsmottagningarna och UMO kan hänvisa till varandra, det ger ett mervärde som båda har allt att vinna på. Det är viktigt att bygga broar och hitta vägar för att främja varandras verksamheter, menar hon. En annan viktig aspekt är att UMO är på ungas villkor. UMO har med rätt ton verkligen lyckats fånga målgruppen. Här hittar unga en sajt som är direkt riktad till dem. Det gör att man som personal tryggt kan hänvisa till UMO. Ett exempel på att man har förstått sin målgrupp är panikknappen, som med ett snabbt klick byter sida till Google. Skönt om man vill undvika att andra ska se var man surfar. Här kan man också dela med sig av sina egna erfarenheter och läsa om andras. UMO har även bidragit till kompetensutveckling för ungdomsmottagningarnas personal. På UMO kan man snabbt kontrollera fakta om man känner sig osäker på något. Tack för att ni finns!! :D (Tjej 18) PS ja älskar Umo.se! /en kille som saknar kärlek. (Kille 14) Hej underbara räddare i cyberrymden! (Kille 19) 10 Illustration: Cecilia Birgerson Nordling 11

10 Vårdtjänster Programområde Vårdtjänster syftar till att ge medarbetare inom vård och omsorg tillgång till väl fungerande IT-stöd som garanterar patientsäkerheten och underlättar det dagliga arbetet. Foto: Johan Olsson 12 13

11 Vårdtjänster Vårdtjänster Vi har länge önskat att kunna ta del av Käkkirurgens och sjukhustandvårdens journaler vilket nu är möjligt. Som tandläkare ser jag stor nytta med NPÖ. Anna Westin, Folktandvården, Örebro Som ansvarig för den högspecialiserade vårdens utveckling ser jag det som en självklarhet att alla kliniker som tar emot utomlänspatienter ska kunna utnyttja NPÖ. Inger Dedorsson, områdeschef huvud, hud och onkologi, Universitetssjukhuset i Örebro 100 tusen besök per månad. Vårdhandboken ökar stadigt. Nationell patientöversikt Via Nationell patientöversikt, NPÖ, får behörig vårdpersonal direkt åtkomst till patientinformation oavsett hos vilken vårdgivare och system som informationen är skapad och lagrad. Förutsättningen är att patienten har lämnat sitt samtycke. NPÖ ger vårdpersonalen säkrare faktaunderlag för diagnos och behandling och ökar patientsäkerheten. Efter Örebro och Sörmland har ytterligare fyra landsting, Blekinge, Västernorrland, Västra Götaland och Jönköping, anslutit sig som producenter. Ett tjugotal kommuner har också anslutit sig som konsumenter, vilket innebär att de tar del av vårdinformation via NPÖ. Vi arbetar med införandestöd till ytterligare elva landsting och hos en privat vårdgivare. Svensk informationsdatabas för läkemedel, SIL SIL, tar in och kvalitetssäkrar aktuell läkemedelsinformation från flera källor och ger förskrivaren en samlad information om läkemedel. Risken för patienterna minimeras eftersom skillnaderna inom och mellan olika medicinska källor försvinner. SIL används helt eller delvis i 18 landsting och i drygt 20 olika system, de flesta är av journalsystemskaraktär. Arbete pågår för att ytterligare system ska integrera med SIL och att samtliga landsting ska ansluta sig under SIL har också integrerats med det nya ordinationsverktyget Pascal som under våren 2012 ersätter e-dos i alla landsting och kommuner, vilket innebär att SIL kommer att användas vid ordination till Sveriges alla dos-patienter. I december stod de nio största systemen som integrerat SIL för 78 procent av alla inskickade e-recept i Sverige, vilket motsvarar 2,4 miljoner per månad, eller per dag. I varje inskickat e-recept har minst en slagning gjorts mot SILs kvalitetssäkrade läkemedelsinformationstjänster. Pascal ordinationsverktyg Projektet Pascal arbetar för att ordinatören ska få tillgång till patientens samlade läkemedelshistorik oavsett var och av vem läkemedlen har ordinerats. En sammanhållen läkemedelslista bidrar till ökad kvalitet vid läkemedelsbehandling. Under 2011 har vi tagit fram ett ordinationsverktyg med SIL inbyggt som beslutsstöd. Projektet har också etablerat en nationell driftmiljö samt support för införandestöd. För att uppfylla patientdatalagen har vårdens säkerhetslösningar HSA, SITHS och Säkerhetstjänster implementerats. En införandeplan har beslutats i samråd med CeHis, Inera, Apotekens Service AB och Apoteket AB. Under våren 2012 ska Pascal ordinationsverktyg ersätta nuvarande e-dos som har cirka användare i landsting, kommuner och hos privata vårdgivare. En plan har också tagits fram för vidareutveckling och införande av Pascal för övriga öppenvårdsordinationer och uthämtade läkemedel, antingen via Pascal ordinationsverktyg eller via landstingens journalsystem. Detta sker inom ramen för projektet Nationell ordinationsdatabas, NOD, som drivs av Apotekens Service. Läkemedelsförteckningstjänsten Läkemedelsförteckningstjänsten hämtar information om uthämtade läkemedel från Läkemedelsförteckningen på Apotekens Service och vidarebefordrar den till användare av Nationell Patientöversikt samt till Stockholm och Västra Götaland via deras journalsystem och portaler Läkemedelsförteckningstjänsten kommer på sikt att ersättas av Pascal. Svenska biobanksregistret Svenska Biobanksregistret innehåller översiktlig information om hälso- och sjukvårdens sparade biobanksprover. Informationen gör det enklare att genomföra provgivarnas samtyckesbegränsningar och söka efter prover som kan vara till nytta för forskning. Under 2011 har anslutning av landstingens laboratorieinformationssystem till Svenska biobanksregistret börjat ta fart. Allt fler landsting använder Rikshandboken istället för lokala handböcker

12 Vårdtjänster Vårdtjänster Genom Eira-samarbetet får vi i Gävleborg tillgång till ett stort och viktigt kunskapsunderlag för att vården ska kunna fatta de rätta besluten. Elinor Bergström-Falk, bibliotekarie, Landstinget Gävleborg Alla vi som arbetar med nyfödda barn är mycket nöjda med elektronisk födelseanmälan. Den förenklar administration väsentligt eftersom vi slipper pappersanmälan och reservnummer. Mats Sundqvist, barnmorska, Region Halland 70 % av Sveriges födslar anmäls elektroniskt. Vårdhandboken Vårdhandboken.se är ett rikstäckande kunskapsstöd för flera yrkesgrupper i deras dagliga arbete inom vård och omsorg. Den är också ett stöd för verksamhetschefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor i lednings- och kvalitetsarbetet, ett verktyg vid vårdutbildningar och när vård utförs av närstående. Vårdhandboken innehåller metodanvisningar och riktlinjer, praktiska hjälpmedel, regelverk, referenser och relevanta standarder. Under 2011 har Vårdhandboken ökat från till besök per månad. För att möta användarnas krav på användning i det dagliga patientmötet anpassas nu Vårdhandboken för mobil och surfplatta. Rikshandboken i barnhälsovård Rikshandboken i barnhälsovård har under 2011 migrerats från Growing People till den nya webbplatsen, rikshandboken-bhv.se. Den har fått ny struktur och layout, bättre sökfunktion och mobilanpassats. Rikshandboken ger all personal inom barnhälsovården samma kunskapsbaserade information vilket är en viktig grundförutsättning för barnhälsovård på lika villkor. Idag innehåller Rikshandboken närmare 400 kvalitetssäkrade och uppdaterade artiklar om barnhälsovård, i kortare eller längre format. Allt fler landsting använder Rikshandboken istället för lokala handböcker. Eira Eira syftar till att förse hälso- och sjukvårdens personal med vetenskaplig information. Eira sluter licensavtal med förlagen vilket ger all landstingsfinansierad sjukvård i Sverige tillgång till 920 e-tidskrifter, 460 e-böcker och tre kunskapsstöd. Eira är en stark förhandlare som förser svensk hälso- och sjukvård med ett jämlikt utbud av de forskningsresultat som är en av grundstenarna för en evidensbaserad vård. Eira också tagit fram avtal med tidskrifter riktade till socialtjänsten och hittills har cirka 30 kommuner beställt tillgång till Socialtjänstbiblioteket. Elektroniskt sjukintyg Elektroniskt sjukintyg har drivits som ett projekt med syfte att överföra sjukintyg elektroniskt från vården till Försäkringskassan. Även frågor och svar kopplade till sjukintygen överförs elektroniskt. Projektet har tagit fram specifikationer och verifierat att tekniken fungerar. En nationell infrastruktur i form av en transformeringstjänst och en ärendekommunikationstjänst har också levererats. Under 2011 har projektet stöttat landstingen med att införa sjukintygsfunktionerna i landstingens journalsystem. Vi har också tagit fram en fristående webbapplikation för de vårdgivare som har valt att inte integrera lösningen i sina journalsystem. Under hösten införde 19 landsting elektroniska sjukintyg. Tio av dessa skickar idag cirka 90 procent av sina sjukintyg elektroniskt. Elektronisk födelseanmälan Elektronisk födelseanmälan är en tjänst för elektronisk födelseanmälan från förlossningskliniker till Skatteverket som returnerar direkt online med personnummer. Idag anmäls cirka 70 procent av Sveriges födslar elektroniskt. Fem landsting har inte infört tjänsten men beräknas göra det under våren Elektroniskt dödsbevis och dödsorsaksintyg Elektroniskt dödsbevis och dödsorsaksintyg är ett projekt som drivs i samarbete med Socialstyrelsen och Skatteverket. Projektet har tagit fram en tjänst för inrapportering av dödsbevis till Skatteverket och dödsorsaksintyg till Socialstyrelsen. Vid datoriserad hantering kan man undvika misstag, till exempel att döda personer finns kvar i register eller att levande personer felaktigt blir dödförklarade. Tjänsten är en webbapplikation som använder vårdens säkerhetstjänster med autentisering och signatur med SITHSkort. Tjänsten ska pilotdriftas under våren 2012 och därefter breddinföras i Sverige. SILs läkemedelsinformation används 1 gång/sekund dygnet runt

13 Vårdtjänster Vårdtjänster genombrottsåret av 21 landsting har infört elektroniska sjukintyg som skickas från vården till Försäkringskassan och en stor del av födslarna anmäls i dag elektroniskt till Skatteverket. Jan-Olov Strandberg, programansvarig för Vårdtjänster, är imponerad av resultaten: På bara några månader har landstingen breddinfört elektroniska sjukintyg. Det är unikt. I tio landsting skickas nu cirka 90 procent av sjukintygen elektroniskt. Införandet av elektroniska sjukintyg ger stora kostnadsbesparingar för samhället. Andra effekter är en säkrare hantering av information och tidsbesparingar i arbetet. Jan-Olov Strandberg berättar att barnmorskor på förlossningskliniker och all övrig personal som använder elektronisk födelseanmälan är mycket nöjda och ger tjänsten högt betyg. Samma effekter hoppas man uppnå med elektroniska dödsbevis och dödsorsaksintyg som ska testas och införas under De goda resultaten har fått Regeringen att ge klartecken till en fortsatt satsning på elektroniska intyg och tjänster. I ett projekt ska vi vidareutveckla lösningar för invånarna där de själva kan hantera och följa sina intyg på webben via Mina Vårdkontakter. I ett annat projekt ska vi utreda och ta fram specifikationer för framtidens intyg. Vi ska se över alla intyg som vården hanterar med målet att kunna skicka även dem elektroniskt. Jan-Olov Strandberg menar att det här är en stor förändring för vården. Elektroniska lösningar för hantering av intyg gör arbetet enklare, snabbare och säkrare för vårdpersonalen, och invånarna får både bättre service och en ökad delaktighet. Unikt breddinförande av elektroniska intyg Jan-Olov Strandberg, programansvarig på Inera, är glad över de höga betyg som intygen får. Vid årsskiftet blev Beata Gill och Madeleine Grenå färdiga sjuksköterskor. Parallellt med studierna arbetade de på Kliniskt Träningscentrum, KTC, på Akademiska sjukhuset i Uppsala där de lärde sig att omsätta teori i praktik. De är eniga om nyttan med Vårdhandboken. Vårdhandboken är vår faktabas. Man får snabbt informationen om hur man gör ett visst arbetsmoment, som att sätta en urinkateter, ge injektioner och lägga en perifer venkateter. Inte minst illustrationerna och filmerna är väldigt tydliga, säger Beata Gill. Vårdhandboken är en webbplats med information kring arbetsmetoder i vården, undersökningar, provtagningar och behandlingar. Den beskriver också hur man hanterar olika hjälpmedel och medicintekniska produkter. Vårdhandboken vänder sig till flera yrkesgrupper som arbetar inom vård och omsorg. Innehållet baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Innehållet granskas och kvalitetssäkras i flera steg före publicering. På Akademiska sjukhuset används Vårdhandboken på bred front och är tillgänglig genom sjukhusets interna nät Navet. Vårdhandboken beskriver inte bara praktiska moment utan innehåller även texter om bemötande och information om lagar såsom patientdatalagen och sekretesslagen. Madeleine Grenå berättar att hon under kursen Vård i livets slutskede hade stor användning av de texter om bemötande som finns i Vårdhandboken. Man får ett gott stöd i hur man ska bemöta svårt sjuka och deras anhöriga. För att möta användarnas krav på användning i det dagliga patientmötet kommer Vårdhandboken under våren att anpassas för mobil och surfplatta. vårdhandboken För nyblivna sjuksköterskorna Beata Gill och Madeleine Grenå är Vårdhandboken ett självklart verktyg i det dagliga arbetet. Man får ett gott stöd i hur man ska bemöta svårt sjuka och deras anhöriga

14 Infrastrukturtjänster Programområde Infrastrukturtjänster utgör den tek niska plattform som bidrar till att informationsöverföringen mellan kommuner, landsting och privata vård givare sker på ett säkert, tillgängligt och kostnadseffektivt sätt. Foto: Johan Olsson 20 21

15 Infrastrukturtjänster Infrastrukturtjänster Tjänsteplattformen gör det möjligt att föra information mellan vårdens aktörer i realtid oberoende av källa och mottagare. Jan Edquist, it-strateg i Örebro läns landsting Gertrud är det nationella videonätverket som räddar livet på många hjärtsjuka barn. All kompetens finns nu endast en knapptryckning bort. Fantastiskt! Bo Lundell, docent och överläkare, Barnkardiologen, Karolinska Universitetssjukhuset Snart är alla kommuner anslutna till HSA och SITHS. SITHS och HSA Ett stort antal kommuner och privata vårdgivare anslöt sig under året till SITHS och HSA som en direkt konsekvens av kraven från Pascalprojektet. Utöver samtliga landsting och regioner är nu även merparten av kommunerna fullt anslutna. HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i landsting och regioner, kommuner och hos privata vårdgivare. SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering som bland annat kan användas till säker inloggning, inpasseringskontroll och som e-legitimation. Sjunet Kommunikationsnätet Sjunet har kontinuerligt levererat mycket hög tillgänglighet under året vilket ofta är ett krav för att sprida verksamhetskritisk information mellan system. De senaste åren har tillgängligheten för Sjunet legat på 99,999 procent. Under 2011 har vi förbättrat robustheten ytterligare, förberett för det nya ip-adresseringssystemet ipv6 och förenklat för mindre organisationer att ansluta sig till Sjunet. Cirka 90 kommuner och 160 privata aktörer var anslutna vid årsskiftet. Säkerhetstjänster Säkerhetstjänsterna är idag etablerade och stabila och möjliggör andra tillämpningar än Nationell patientöversikt. Logg- och åtkomstfunktionen har förbättrats för att i framtiden klara nationell och fullskalig drift. Vi har tagit fram en leveransplan för att göra säkerhetstjänsterna mer fristående och lätta att ansluta sig till. Ett exempel är en lokal och nationell spärrtjänst som togs i drift i Uppsala under hösten och nästa leverans är en fristående samtyckes- och patientrelationstjänst. Säkerhetstjänster har också implementerats i Pascal ordinationsverktyg. Tjänsteplattformen Tjänsteplattformen är en nationell teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbyte mellan olika it-system inom vård och omsorg. Allt eftersom fler e-tjänster utvecklas innebär det att integrationen mellan olika verksamhetssystem i landsting, kommuner och hos privata vårdgivare blir mer omfattande. Sammanlagt rör det sig om tusentals förbindelser som behöver upprättas och upprätthållas. Det kommer i praktiken att vara omöjligt att genomföra detta om det sker via så kallade punkt-till-punktförbindelse. Nu räcker det att systemen kontaktar Tjänsteplattformen som i sin tur dirigerar meddelandet vidare till rätt tjänst/system. Detta är en av grundstenarna i det nationella arkitekturramverket. Exempel på anslutna tjänster är tidsbokning, listning och elektroniska sjukintyg. Anslutningstakten beräknas öka explosionsartat under Kundservice Kundservice långsiktiga mål är att erbjuda en gemensam kanal in till Inera för samtliga kunder. Under 2011 fortsatte uppbyggandet av Kundservice med två viktiga upphandlingar, ett ärendehanteringssystem och en it-servicefunktion. Under hösten fick Kundservice utökade medel för att säkerställa en snabb och effektiv hantering av SITHS- och HSA-anslutningar i samband med Pascalprojektet. Detta resulterade i att samtliga kommuner nu har kommit igång med att ansluta sig till tjänsterna vilket är en grundläggande förutsättning för att uppfylla målen i Pascal. Video- och distansmöten Idag är alla landsting och regioner och ett 20-tal andra organisationer anslutna till tjänsten. Användningen ökar stadigt och idag utförs drygt samtal per månad. Användningsområdena är många och tjänsten används till exempel vid kliniska situationer som rond, diagnostik och behandling samt vid möten av administrativ karaktär. I år har dessutom det nationella videonätverket för barnhjärtkonsultationer, Gertrud, etablerats med stöd av medel från Hjärt-Lungfonden. Detta gör det möjligt att överföra ultraljudsbilder från barnhjärtan i realtid med mycket god kvalitet. Tack vare att dessa höga kvalitetskrav nu kan tillgodoses, finns även förutsättningar för andra kliniska tillämpningar med motsvarande krav. Nationell test Nationell test ska etablera en generellt gällande kvalitetssäkringsfunktion inklusive kringliggande kvalitetsprocesser som stöd för samtliga nationella tjänster. Under året har vi implementerat en ändringshanteringsprocess enligt ITIL, utvecklat en testhandbok och genomfört en förstudie och efterföljande kravspecifikationsprojekt. Syftet är att samordna all drift av samtliga miljöer, inklusive test, för att skapa kostnadseffektivitet och högre kvalitet. Detta är några av grundförutsättningarna för att på sikt etablera ett testoch kvalitetssäkringscentrum för nationella tjänster. 160 privata aktörer och cirka 90 kommuner är nu anslutna till Sjunet

16 KUNDSERVICE Vårt viktiga ansikte utåt Kundservice är oerhört efterlängtad och mycket välbehövd. Ineras kundservice befinner sig i en expansiv utvecklingsfas och närmar sig målet att vara en sammanhållen kontaktväg in till Inera. Snart hanterar kundservice samtliga nationella tjänster och under 2012 börjar vi även införa vår nya it-servicefunktion. Det är både utmanande, roligt och engagerande att jobba på Kundservice som har hela Sverige som arbetsfält, tycker Anna-Liisa Enroth och Buffy Östmark som fördjupar sig i ett komplicerat ärende. Maria Walkenström är tjänsteansvarig för Kundservice och tycker att det är en självklarhet att det ska vara så enkelt som möjligt för kunden att kontakta Inera. Våra kunder ska inte behöva hålla reda på vem som är ansvarig för vad, eller ha koll på en massa telefonnummer för att få den hjälp de behöver. Detta är särskilt viktigt för att påskynda anslutningstakten till våra tjänster. Kundservice är idag bemannad måndag till torsdag 9-12 och 13-15, och it-service har öppet dygnet runt. Om allt går enligt plan, ska samtliga Ineras tjänster vara införda i Kundservice under Det kommer att innebära stora förbättringar både för våra kunder och för oss internt, säger Maria Walkenström. Service att lita på Allt eftersom fler tjänster ansluter till Kundservice ökar också trycket på oss, konstaterar Maria. Dessutom ökar trycket när kunden upptäcker den hjälp och det mervärde som vår Kundservice kan ge. Vår hjälp är oerhört efterlängtad och mycket välbehövd, det märker vi mer och mer för varje dag som går. Detta ställer höga krav på att vi kan hantera alla ärenden som kommer in på ett effektivt och pålitligt sätt. Dessutom är det viktigt att ge snabb återkoppling och ha ett bra flöde genom hela ärendehanteringsprocessen. Det räcker inte bara med kompetent och duktig personal. Till vår hjälp har vi därför upphandlat ett nytt ITSM-system, som kommer att fungera som själva ryggraden i Kundservice, Under 2012 ska alla Ineras tjänster anslutas till Kundservice vilket innebär stora förbättringar både för våra kunder och för oss internt, säger Maria Walkenström. och i hela Inera för den delen. Med ett professionellt ärendehanteringssystem, kan vi ge en bättre och mer pålitlig service. Effektiv it-service Den mest betydande delen som återstår för att vår nationella kundservice ska nå sitt mål, är att införa vår nya upphandlade IT-servicefunktion. Under våren 2012 ska den förhoppningsvis vara etablerad för en handfull av våra nationella tjänster. Införandet av resterande tjänster fortsätter året ut och ska bli klart i början av Funktionen kommer att ta emot och hålla ihop alla frågor kring support och felanmälningar på ett helt annat sätt än tidigare. När allt är på plats kommer vi äntligen att kunna erbjuda en professionell och effektiv IT-service, och det är vi många som sett fram emot länge, säger Maria Walkenström. Dessutom kommer it-servicefunktionen att kontinuerligt arbeta med att förbättra hela supportprocessen och vara en viktig del i varje tjänsts livscykel. Detta bidrar till värdefull återkoppling och information, som vi sedan kan använda för att effektivisera och förbättra vår förvaltning. Hjälp till självhjälp På Ineras webbplats finns massor av information om våra tjänster. Dessutom håller vi på att utveckla en portalliknande kundservicesida där kunder själva ska kunna anmäla och administrera sina ärenden, ta del av aktuell driftstatus, ansöka om anslutning, anmäla servicefönster med mera

17 INTERNT INERA Ineras interna utveckling Britt Ehrs, it-strateg i Landstinget i Uppsala och Peter Öberg, projektledare på Inera, är mycket nöjda med den lokala spärrtjänsten som nu ska erbjudas andra vårdaktörer. Parallellt med vårt uppdrag att driva projekt och tjänster fortsätter vi att utveckla företaget och arbetsplatsen Inera. Följande tjänster erbjuds också som separata lösningar: Autentisering Kontrollerar identitet. Patientrelation Registrerar och kontrollerar att det finns en patientrelation. Samtycke Registrerar och kontrollerar patientens samtycke till att andra får läsa information. Loggning Registrerar vem och när någon läser i journalen Åtkomstkontroll Kontrollerar vilken information som får lämnas. Tryggare hantering av känslig information Landstinget i Uppsala län är först i landet med att använda en lokal spärrtjänst för sitt journalsystem. Spärrtjänsten togs i drift i november och under våren ska den även erbjudas andra intresserade landsting, kommuner och privata vårdgivare. Våra erfarenheter av spärrtjänsten är enbart positiva. Tjänsten fungerar tekniskt mycket bra. Fortfarande återstår en del arbete, men det känns som om vi är på rätt väg, säger landstingets it-strateg Britt Ehrs, som håller i införandet av spärrtjänsten i landstingets journalsystem Cosmic. Spärrtjänsten är inte en nyutvecklad lösning utan har brutits ut ur ett paket med ett antal sammankopplade säkerhetstjänster som används när vårdgivare delar journalinformation via Nationell patientöversikt, NPÖ. Nackdelen är att säkerhetstjänsterna inte fungerar lokalt i landstingens egna journalsystem, utan bara vid kommunikation via NPÖ och för att lösa de lokala behoven kommer säkerhetstjänsterna i fortsät t- ningen att levereras som separata och valbara tjänster. Spärrhanteringen är den mest eftertraktade men landstingen vill även ha funktionen autentisering för att identifiera användare via så kallade SITHS-kort liksom tjänsterna som kontrollerar patientsamtycke och patientrelation. Sällan har jag haft glädjen att leda ett så lyckat projekt. På uppdrag av CeHis har Inera, Landstinget i Uppsala län, Cosmic och Logica gemensamt levererat en komplex funktion i tid, med kvalitet och till överenskommen kostnad. För framtida implementering av nationella tjänster inom vården kan detta fungera som ett gott exempel på hur ett effektivt samarbete kan byggas, säger projektledare Peter Öberg på Inera. Med spärrtjänsten ger vi vården och dess patienter en trygg hantering av känslig information. Den första januari flyttade vi till nyrenoverade lokaler på Östgötagatan 12 på Södermalm i Stockholm. Alla medarbetare sitter på samma våningsplan i ett öppet landskap med många konferensrum och samtalsrum som stödjer vårt processorienterade arbetssätt. Den 2 mars var det invigning och öppet hus för cirka 300 gäster och medarbetare. Vid årsskiftet hade Inera 135 anställda, varav 70 procent kvinnor och 30 procent män. Under året började ett trettiotal nya medarbetare hos oss och ett tjugotal slutade. Lönenivåerna steg med cirka två procent vid årets lönerevision. Sjukfrånvaron är fortsatt mycket låg, mindre än två procent. Sedan november har vi ramavtal med en ny företagshälsovård, Falck Health Care. För att minska kostnaderna och erbjuda en jämnare kvalitet av våra tjänster inför Inera förvaltningsmodellen pm3 för vår systemförvaltning. Vi inför även balanserade styrkort och fortsätter arbetet med vårt ledningssystem för informationssäkerhet, LIS. Ledningssystemet ska säkerställa att vi arbetar på ett sätt som gör att våra kunder kan känna tillit till att Ineras tjänster uppfyller kraven på säkerhet och tillgänglighet. Vi har inlett ett samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Företrädare för Inera ingår i en grupp inom vård- och omsorgssektorn som MSB regelbundet träffar. I april deltog Inera på Vitalis i Göteborg. Tillsammans med CeHis och SKL hade vi en stor och välbesökt monter med rubriken ehälsa idag och imorgon. Inera ingick också i den svenska delegationen som var i Budapest i maj på den europeiska e-hälsokonferensen WoHIT. Den 4-6 juli var CeHis och Inera i Almedalen där vi arrangerade flera välbesökta seminarier. På Nationell ehälsas årliga höstkonferens i oktober deltog vi med de flesta av våra tjänster och Inera hade även en monter på Medicinska Riksstämman där vi visade några av våra vårdtjänster. Under hösten genomförde vi en nationell kampanj för att öka kännedomen om 1177 och i november vann 1177.se tidningen Internetworlds prestigefyllda pris Bästa offentliga sajt! Inera har 135 anställda och ett antal konsulter med bred kompetens inom vård, it och kommunikation

18 Flerårsöversikt Intäkter (tkr) Nettoomsättning Övriga intäkter Summa Rörelsens kostnader (tkr) Material och tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och övriga kostnader Summa Rörelseresultat Räntor, bokslutsdisposition och skatt (tkr) Ränteintäkt och kostnad Periodiseringsfond Skatt Summa Årets resultat Balansomslutning (tkr) Soliditet 14% 12% 14% 16% 10% Antal anställda Sjukfrånvaro 1,8% 1,9% 1,4% 2,4% 3,4% 28 29

19 30 31

20 Styrelse Ledamöter Johan Assarsson Ordförande, konsult i egen firma Sofie Edberg Stabschef, Västerbottens läns landsting Lena Lundgren Hälso- och sjukvårdsdirektör, Landstinget i Östergötland Bo Anderson VD, Örebro läns förvaltnings AB Monika Kraft Kommunikationsdirektör, Region Skåne Peter Rönnerfalk Chefläkare Södersjukhuset, Stockholms läns landsting Annika Wennerblom Stadsdirektör, Trollhättans stad Martin Andreasson Politisk representant, Västra Götalandsregionen Suppleanter Kerstin Einarsson Kommunikationsdirektör, Västra Götalandsregionen Vakant Stefan Schoultz Ekonomidirektör, Landstinget i Jönköpings län Svante Lönnbark Landstingsdirektör, Landstinget Gävleborg Karin Christensson Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne Henrik Almkvist Chefläkare, Stockholms läns landsting Vakant Kalle Sandström Politisk representant, Landstinget Blekinge 32

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa 2013-2018 Åke Rosandher Center för ehälsa CeHis roll och uppdrag Koordinerar landstingens och regionernas ehälsosamarbete Regleras i avtal mellan

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Ledningsstrukturen för ehälsa

Ledningsstrukturen för ehälsa Ledningsstrukturen för ehälsa Nationella ledningsgruppen Inera och andra utförare Invånare Privata vårdgivare Invånartjänster Vårdpersonal Omsorgspersonal Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer

Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer Breddinförande av Pascal för Västra Götaland blir 21 maj Ny tidplan för breddinförandet: 2012-05-18, E-dos stänger, överflyttning

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra?

Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra? Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra? Sofie Zetterström, vice vd Inera Eva Leach, chef Avdelning Invånartjänster ehälsomyndigheten 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter)

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

Erfarenheter med nationell patientöversikt och arbetet med en gemensam läkemedelslista

Erfarenheter med nationell patientöversikt och arbetet med en gemensam läkemedelslista Erfarenheter med nationell patientöversikt och arbetet med en gemensam läkemedelslista Karina Tellinger, Mikael Johansson, Jan-Olov Strandberg område Vårdtjänster Nationell patientöversikt Mikael Johansson

Läs mer

Inera AB en organisation för samverkan inom digitaliseringsområdet. 23 november 2016 VD Johan Assarsson

Inera AB en organisation för samverkan inom digitaliseringsområdet. 23 november 2016 VD Johan Assarsson Inera AB en organisation för samverkan inom digitaliseringsområdet 23 november 2016 VD Johan Assarsson johan.assarsson@inera.se Digitaliseringens ekosystem Överstatliga och internationella organisationer

Läs mer

Kapitel Årsrapport 2010 1

Kapitel Årsrapport 2010 1 Kapitel Årsrapport 2010 1 Kapitel Innehållsförteckning Styrelseordförande och VD har ordet 1 Nationell ehälsa 3 Nytt namn 4 Invånartjänster 5 Vårdtjänster 9 Infrastrukturtjänster 13 Flerårsöversikt 19

Läs mer

Ledningsstrukturen för ehälsa

Ledningsstrukturen för ehälsa Ledningsstrukturen för ehälsa Nationella ledningsgruppen Inera och andra utförare Invånare Privata vårdgivare Invånartjänster Vårdpersonal Omsorgspersonal Sveriges Kommuner och Landsting SKL/ Center för

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Pascal Bilaga 1 - Tjänstespecifikation Pascal

Avtal om Kundens användning av Pascal Bilaga 1 - Tjänstespecifikation Pascal Avtal om Kundens användning av Pascal Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Referenser... 2 3. Tjänstebeskrivning... 2 4. Åtaganden... 4 4.1 Kundens åtaganden... 4 4.2 Ineras

Läs mer

Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018

Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018 Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018 Nationella strategin för ehälsa inom vård och omsorg Invånare, patienter och anhöriga Ska ha enkel tillgång till

Läs mer

» Vården på webben är det självklara valet när man vill ha. » Vården på webben upplevs av allmänheten som enkel, användbar

» Vården på webben är det självklara valet när man vill ha. » Vården på webben upplevs av allmänheten som enkel, användbar Vision» är det självklara valet när man vill ha information, kunskap och tjänster inom hälso- och sjukvård.» upplevs av allmänheten som enkel, användbar och pålitlig.» förbättrar, tillsammans med landsting/regioner

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 0(12) Verksamhetsplan 2013 För gemensam utveckling av ehälsa inom Region Halland Rydmarker Solweig, Hälso- och sjukvårdsutveckling 2012-11-06 1 (12) Inledning Verksamhetsplanen för 2013 för Region Halland

Läs mer

Diagnos och delaktighet. Använd 1177.se i mötet med patienten.

Diagnos och delaktighet. Använd 1177.se i mötet med patienten. Diagnos och delaktighet Använd 1177.se i mötet med patienten. Använd 1177.se i mötet med patienten Det är mycket som ska förmedlas i mötet med patienten. Patienten ska kunna förstå informationen, vara

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Aktuellt läge för Pascal och bakgrund till utvecklingen

Aktuellt läge för Pascal och bakgrund till utvecklingen 1 (5) Aktuellt läge för Pascal och bakgrund till utvecklingen Aktuellt läge Pascal ordinationsverktyg används hos 700 vårdgivare för cirka 185 000 dospatienter och antalet inloggningar från start är nu

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Nationell patientöversikt ett medel för ökad integration och patientsäkerhet i vården status och erfarenheter från Sverige.

Nationell patientöversikt ett medel för ökad integration och patientsäkerhet i vården status och erfarenheter från Sverige. Nationell patientöversikt ett medel för ökad integration och patientsäkerhet i vården status och erfarenheter från Sverige Helena Svedberg 1 En del av Nationell ehälsa Nationell patientöversikt, NPÖ, är

Läs mer

Så tar vi nästa steg för att öka användningen av NPÖ, Nationella patientöversikten. Britt Ehrs Landstinget Uppsala län

Så tar vi nästa steg för att öka användningen av NPÖ, Nationella patientöversikten. Britt Ehrs Landstinget Uppsala län Så tar vi nästa steg för att öka användningen av NPÖ, Nationella patientöversikten Britt Ehrs Landstinget Uppsala län Norrbotten Anslutningsläget NPÖ 22/9 2012 Analys avslutad Jämtland Västerbotten Västernorrland

Läs mer

Hur får vi fart på informationsutbytet i vård och omsorg?

Hur får vi fart på informationsutbytet i vård och omsorg? Hur får vi fart på informationsutbytet i vård och omsorg? 2017-10-03 Huvudmoderatorer: Sofie Zetterström, vice vd Inera Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL Agenda förmiddagen Inledning Sofie

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser NetID drivrutiner kortläsare operativ browser webinar Checklista dokument wiki avreglering Apotek e-dos PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef HSA SITHS attribut autentisering

Läs mer

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Uppdrag och arbetsformer Lars Jerlvall 1 Disposition IT-strategin - vision och insatsområden Beställarfunktionens övergripande uppdrag, organisation

Läs mer

Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg

Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg Sid 1/17 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Introduktion... 4 4. Säkerhetslösning för Mina intyg... 5 5. Krav på andra lösningar och aktörer...

Läs mer

Bakgrund och Erfarenheter NPÖ Örebro läns landsting

Bakgrund och Erfarenheter NPÖ Örebro läns landsting Bakgrund och Erfarenheter NPÖ Örebro läns landsting Slottet Svampen Wadköping Örebro läns förutsättningar 3 sjukhus 30 vårdcentraler i landstingsregi 4 privata vårdcentraler 12 kommuner 3 privat utförare

Läs mer

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun SID 1 (10) Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska NPÖ ansvarig Gäller från, rev 2015-08-14 Cecilia.linde cecilia.linde@solna.se Paulina Terävä paulina.terävä@solna.se Riktlinjer som gäller

Läs mer

Inera uppdrag, organisation, framtid. Sofie Zetterström, vice vd Offentliga rummet

Inera uppdrag, organisation, framtid. Sofie Zetterström, vice vd Offentliga rummet Inera uppdrag, organisation, framtid Sofie Zetterström, vice vd Offentliga rummet 2017-05-31 Agenda Bakgrund och organisation Uppdrag några exempel Planen framåt för kommunala sektorn Frågor? Bakgrund

Läs mer

NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ. Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting

NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ. Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting Unika användare av NPÖ september 2012 (>10) Källa:Inera AB Örebro kommun Västra Götalandsregionen

Läs mer

Nationell Patientöversikt NPÖ. Anders Namn, arbetsplats, Jacobsson, datum IT-arkitekt, IT-centrum, 2012-02-02

Nationell Patientöversikt NPÖ. Anders Namn, arbetsplats, Jacobsson, datum IT-arkitekt, IT-centrum, 2012-02-02 NPÖ NPÖ ur ett användningsperspektiv Sammanhållen journalföring enligt Patientdatalagen Informationsåtkomst över vårdgivargränser Patientens samtycke krävs vid åtkomst Nationell, regional och lokal patientöversikt

Läs mer

NPÖ? NPÖ - Nationell patientöversikt

NPÖ? NPÖ - Nationell patientöversikt NPÖ? NPÖ - Nationell patientöversikt Vad är NPÖ? Tjänsten Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats

Läs mer

2010-09-21 Åke Rosandher

2010-09-21 Åke Rosandher 2010-09-21 Åke Rosandher 2010-09-21 sid 2 Disposition Bakgrund Uppdrag för 2010-2012 Nuläge och inför 2011 2010-09-21 sid 3 Hälso- och sjukvård: Riksdag lagstiftning Landsting/regioner (21) huvudmän och

Läs mer

Projektdirektiv. Journal- och läkemedelstjänster. för invånare och vårdpersonal. Direktiv Projekt Journal- och läkemedelstjänster 2014-05-20.

Projektdirektiv. Journal- och läkemedelstjänster. för invånare och vårdpersonal. Direktiv Projekt Journal- och läkemedelstjänster 2014-05-20. Projektdirektiv Journal- och läkemedelstjänster för invånare och vårdpersonal Inera mall Projektdirektiv v2.0 2012-10-10 Sid 1/6 1. Namn. 2. Bakgrund och syfte 2.1 Bakgrund Handlingsplan 2013 2018 (Landstings,

Läs mer

1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguiden på webben 1177 Vårdguiden på webben Hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård Marie-Louise Elebring, kommunikationsenheten 20160914 1177 Vårdguiden på webben Region Östergötlands

Läs mer

Det finns en enkel väg till vården =

Det finns en enkel väg till vården = Det finns en enkel väg till vården = Mina vårdkontakter är en flexibel e-tjänst och hanteras av samma personal som du möter vid besök på din mottagning = Här finns Mina vårdkontakter Stockholm, Västra

Läs mer

Webbstrategi

Webbstrategi Landstingets kansli Informationsavdelningen Sven-Åke Svensson Landstingets ledningsgrupp Webbstrategi 2013-2015 Webbstrategin är Landstingets långsiktiga inriktning för all kommunikation via Internet beskriver

Läs mer

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin Framtagning av en handlingsplan

Läs mer

Nationell patientöversikt. Svensk informationsdatabas för läkemedel, SIL. Pascal ordinationsverktyg Läkemedelsförteckningstjänsten

Nationell patientöversikt. Svensk informationsdatabas för läkemedel, SIL. Pascal ordinationsverktyg Läkemedelsförteckningstjänsten Årsrapport 2012 1 Invånartjänster Vårdtjänster Center för ehälsa i samverkan, CeHis Nationell patientöversikt Vårdhandboken Rikshandboken i barnhälsovård Svensk informationsdatabas för läkemedel, SIL Pascal

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort Högkostnadskort och frikort administreras sedan länge med olika lösningar i landstingen, trots att högkostnadsskyddet gäller nationellt. När några landsting nu har övergått från pappersbaserad till elektronisk

Läs mer

Förvaltningsplan för UMO

Förvaltningsplan för UMO Förvaltningsplan för UMO Verksamhetsåret 2013 Förvaltningsobjekt UMO Beställare Center för ehälsa i samverkan Programansvarig Invånartjänster Sofie Zetterström Utförare Uppdragstagare Bilagor Ellen Hyttsten

Läs mer

Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen

Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Tjänsteplattformen Utförare Inera AB Ansvarig Uppdragstagare Bilagor Anders Bergman/Jessica Nord Johan Assarsson 0 Sid 1/11 1.

Läs mer

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt Anette Thalén och Maria Berglund Bakgrund till tjänsterna och samarbetspartners Utvecklingen av Vårdhändelser och Formulärtjänsten

Läs mer

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Nytt namn Nytt uppdrag Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma

Läs mer

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 1 (8) 10. Regelbok IT-information IT och ehälsa Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 2 (8) 10.1 Introduktion Alla vårdgivare med vilka Landstinget Västmanland, hädanefter kallat LTV, tecknat vårdavtal

Läs mer

Ordinera dos kommer att kräva SITHS-kort. Marie-Louise Gefwert Inera AB

Ordinera dos kommer att kräva SITHS-kort. Marie-Louise Gefwert Inera AB Ordinera dos kommer att kräva SITHS-kort Marie-Louise Gefwert Inera AB Bakgrund elektroniska dos-ordinationer Från att vara en ren Apoteksfråga Till att vara en fråga för Apoteket, Apotekens Service och

Läs mer

Nationell ehälsa. Lena Furmark Politiskt sakkunnig. Socialdepartementet. Frukostseminarium Dagens Medicin 18 maj Socialdepartementet

Nationell ehälsa. Lena Furmark Politiskt sakkunnig. Socialdepartementet. Frukostseminarium Dagens Medicin 18 maj Socialdepartementet Nationell ehälsa Lena Furmark Politiskt sakkunnig Frukostseminarium Dagens Medicin 18 maj 2011 Framtidens invånare och patient En invånare som har tillgång till sin egen vårdinformation och därmed möjlighet

Läs mer

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Ulrika Landström, RN, Projektledare Örebro Läns Landsting ulrika.landstrom@orebroll.se +46 70 316 4541 Bakgrund och syfte Projektet startade

Läs mer

Nationella e-hälsotjänster. Sofie Zetterström, vice vd Inera

Nationella e-hälsotjänster. Sofie Zetterström, vice vd Inera Nationella e-hälsotjänster Sofie Zetterström, vice vd Inera Kort om Inera Inera är ett aktiebolag som ägts av de 21 landstingen och regionerna sedan 1999 Den 16 mars blev SKL huvudägare Landsting och regioner

Läs mer

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT Spridningskonferens Inför 2015 Verksamhetsutveckling med stöd av IT Kategorier - mål Gemensamma funktioner och tjänster E-hälsa E-skola/utbildning Möjlighet till stöd vid projektarbete Dialog om digitaliseringens

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Inom kort kommer sjuksköterskor inte längre åt webbapplikationen e-dos om de inte har SITH- kort, Apotekets säkerhetsdosa eller en e-legitimation.

Inom kort kommer sjuksköterskor inte längre åt webbapplikationen e-dos om de inte har SITH- kort, Apotekets säkerhetsdosa eller en e-legitimation. Utmaningen att skapa en väl fungerande informationsförsörjning för den svenska vården och omsorgen är successivt på väg att bli verklighet. Flera av de IT-säkerhetslösningar som har utvecklats kan med

Läs mer

De nya e-hälsotjänsterna som underlättar patientens egen planering och frigör resurser i vården

De nya e-hälsotjänsterna som underlättar patientens egen planering och frigör resurser i vården E-hälsa De nya e-hälsotjänsterna som underlättar patientens egen planering och frigör resurser i vården Elisabeth Johansson och Helena Pellnor informationsavdelningen, Landstinget i Jönköpings län Webbtidbok

Läs mer

Förvaltningsplan för Sjunet

Förvaltningsplan för Sjunet Förvaltningsplan för Sjunet FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Sjunet Utförare Inera AB Enhetschef/Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Lars Öberg Johan Assarsson Sid 1/8 1. Objektbeskrivning...

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis. Journalen på nätet ett nationellt projekt Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.se 08-452 71 67 Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter

Läs mer

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det?

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? ewa.jerilgard@cehis.se Dagens nyheter vintern 2012 Drygt 200 vårdenheter allt från sjukhus till vårdcentraler

Läs mer

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2015-12-15

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2015-12-15 Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2015-12-15 Innehåll Inledning Introduktion till NPÖ Vad ser jag i NPÖ? Vad krävs för att använda NPÖ? Hur startar

Läs mer

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Innehåll Inledning Introduktion till NPÖ Vad ser jag i NPÖ? Vad krävs för att använda NPÖ? Hur startar

Läs mer

Ökad patientdialog med digitala formulär

Ökad patientdialog med digitala formulär Ökad patientdialog med digitala formulär Nationell Handlingsplan 2013-2018 Målbild 2018 Ökad medverkan från individen, smartare e-hälsotjänster och samarbete över organisationsgränser Individen Kunna nå

Läs mer

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte...

Läs mer

Handlingsplan - ehälsa i Västernorrland

Handlingsplan - ehälsa i Västernorrland Handlingsplan - ehälsa i Västernorrland Version 1.0 2011-11-07 1. Inledning Styrelsen för Kommunförbundet Västernorrland har 2011-10-27 beslutat om Regional strategi för ehälsa i Västernorrland, för åren

Läs mer

Läkarsekreterarforum 2012

Läkarsekreterarforum 2012 Patientdatalagen, journaler på nätet, sociala medier lagar och regler Läkarsekreterarforum 2012 Jens Larsson, 0706-110179 Jens Larsson, Chefsjurist Tryckfrihetsförordningen 1766 Jens Larsson, Chefsjurist

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Diarienummer NHO-2014-0109.37 ALN-2014-0148. 37 Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Dokumentnamn Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt,

Läs mer

Pascal ordinationsverktyg ersätter e-dos

Pascal ordinationsverktyg ersätter e-dos Pascal ordinationsverktyg ersätter e-dos Pascals ordinationsverktyg Sista steget i omreglering av apoteksmarknaden Anpassning till patientdatalagen från 2009 Gäller i första hand nuvarande e-dosanvändare

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Bilaga 1:2 till Del 1 Allmänna villkor IT Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva verksamhet inom Vårdval i Landstinget i Värmland Gäller för år 2017 2016-11-30,

Läs mer

Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem

Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-10-15 Dnr 416/2014 1 (5) Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem Konkurrensverkets beslut Kravet på anslutning som

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Erfarenheter NPÖ. Örebro läns landsting. Slottet. Svampen. Wadköping

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Erfarenheter NPÖ. Örebro läns landsting. Slottet. Svampen. Wadköping Erfarenheter NPÖ Örebro läns landsting Slottet Svampen Wadköping Länets förutsättningar 3 sjukhus 30 vårdcentraler 4 privata vårdcentraler 12 kommuner 3 privat utförare Hitta och titta -lösning avseende

Läs mer

ehälsa Sidan 0 av 20

ehälsa Sidan 0 av 20 ehälsa? Sidan 0 av 20 Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Säkerhet

Läs mer

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa Din ehälsa Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid Tillgänglighet Din journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånare Medarbetaren Beslutsfattare Ansöka om vård Tidsbokning Individuellt

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Landstingets ledningskontor. Verksamhetsnytta med Nationell patientöversikt - NPÖ Britt Ehrs, projektledare, Landstinget i Uppsala län

Landstingets ledningskontor. Verksamhetsnytta med Nationell patientöversikt - NPÖ Britt Ehrs, projektledare, Landstinget i Uppsala län Verksamhetsnytta med Nationell patientöversikt - NPÖ Britt Ehrs, projektledare, Landstinget i Uppsala län Bakgrund Agenda Sammanhållen journalföring Vad är NPÖ Vilka är anslutna? Vad krävs för att få/kunna

Läs mer

IT forum - kommuner och landsting i Stockholmsregionen

IT forum - kommuner och landsting i Stockholmsregionen IT forum - kommuner och landsting i Stockholmsregionen Seminarium 5:2 Föreläsare Karin Bengtsson, projektledare Nacka kommun/it-forum karin.bengtsson@nacka.se En väg in till Vård och omsorg IT forum -

Läs mer

ETT fönster mot informationen visionen tar form

ETT fönster mot informationen visionen tar form Det pågår 2006 ETT fönster mot informationen visionen tar form IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice PÅ GÅNG UNDER 2006 Patientnyttan

Läs mer

Landsting, regioner och kommuners upphandling av infrastrukturtjänster. Christian Isacsson & Henrik Schildt 2014-04-09

Landsting, regioner och kommuners upphandling av infrastrukturtjänster. Christian Isacsson & Henrik Schildt 2014-04-09 Landsting, regioner och kommuners upphandling av infrastrukturtjänster Christian Isacsson & Henrik Schildt 2014-04-09 Agenda Behov och bakgrund (Christian) Varför genomförs upphandlingen? Projektbeskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Ny e-hälsovision, vad händer nu?

Ny e-hälsovision, vad händer nu? Ny e-hälsovision, vad händer nu? Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL Jean-Luc af Geijerstam, utredare ehälsomyndigheten Sofie Zetterström, vice vd Inera Visionen År 2025 ska Sverige vara bäst

Läs mer

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan Johan Assarsson, tf vd Bakgrund 1998 Sjunet initieras av sju landsting för att få säkrare datakommunikation mellan

Läs mer

Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster

Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster FÖRSLAG 1(20) Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

7.5 IT-information och e-hälsa Primärvårdsprogram 2017

7.5 IT-information och e-hälsa Primärvårdsprogram 2017 Publicerad 1 (8) 7.5 IT-information och e-hälsa Primärvårdsprogram 2017 Publicerad 2 (8) Innehåll 7.5.1 Introduktion... 3 7.5.2 Definitioner, akronymer och förkortningar... 3 7.5.3 Referenser... 5 7.5.4

Läs mer

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2016-06-28 Beslutad av SN 84 2016-08-31 Sammanhållen journalföring Via nationella e-tjänster, t.ex. NPÖ, Pascal eller Svevac Gäller för

Läs mer

Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård!

Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård! Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård! Det behövs en nationell satsning på en gemensam plattform som möjliggör att kunskaps- och beslutsstöd på

Läs mer

VÄLKOMNA! Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider

VÄLKOMNA! Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider VÄLKOMNA! Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider 2014-09-15 Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider Emma Pihl, bitr hälso- och sjukvårdsdirektör ehälsodag 2014-09-15 En digital värld

Läs mer

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning?

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? 70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? Maria Brunefjäll, Region Halland Fredrik Sargren, Region Jönköpings

Läs mer

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården Informationshantering och journalföring nya krav på informationssäkerhet i vården Sammanhållen journalföring! Förklaring av symbolerna Patient Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga befattningshavare

Läs mer