Hjärtat i byggprocessen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjärtat i byggprocessen"

Transkript

1 Hjärtat i byggprocessen

2

3 Förord Tillsammans med några kollegor var jag med och grundade Projektel Vårt mål var att bygga upp ett starkt och nytänkande företag inom elteknisk konsultverksamhet. Idag är vi en av Sveriges största teknikkonsulter inom elområdet. En utveckling som inte hade varit möjlig utan våra engagerade och kompetenta medarbetare. Trots våra framgångar vore det fel att tro att vi har slagit oss till ro. Vår vision är att vara det attraktivaste teknikkonsultföretaget inom elområdet, med hög kompetens och stor kreativitet. Det självklara hjärtat i byggprocessen. Det här betyder att vi behöver bli större, smartare och mer flexibla. Därför är vi just nu i full färd med att bredda vår verksamhet genom rekryteringar, samarbeten och företagsköp. Vi bygger spjutspetskompetens inom alla våra tjänsteområden och skaffar oss tillräckligt mycket muskler för att inget uppdrag i Sverige skall vara för stort för oss. Det är en spännande framtid och en utveckling som jag hoppas att många vill vara delaktiga i. Hjärtliga hälsningar Lennart Harging, Styrelseordförande / Projektelkoncernen

4 6//32»Ett avbrott kan betyda ett stort intäktsbortfall. Därför är det oerhört viktigt att samtliga installationer håller en hög driftsäkerhet.«hans Adenmark, Ansvarig för elavdelningen / Gröna Lund Teknik, förnuft och känsla Inom Projektelkoncernen är vi specialiserade på fastighetens viktigaste system: el, kraft, tele, kommunikation, säkerhet, belysning, elmiljö, energieffektivisering, styr och övervakning samt transportsystem. Vi vill gärna jämföra dessa system med människans blodomlopp. När allt fungerar som det ska mår huset bra och människorna som vistas i byggnaden trivs. Själva trivs vi bäst när vi får vara hjärtat i byggprocessen. Då kan vi syresätta projektet med kreativa tankar och se till att både förnuft och känsla får plats i de beslut som fattas. Under årens lopp har vi kommit i kontakt med en mängd olika byggnadssätt och fastighetstyper. Vi har arbetat med bostäder, kontor, industrier, butikslokaler, sjukhus, laboratorier, skolor, hotell och kulturhistoriska byggnader. Vår erfarenhet gör det lättare för oss att undvika fällorna och istället se de unika möjligheterna i varje enskilt projekt. Våra kunder är arkitekter, byggledningsföretag, byggentreprenörer, elentreprenörer, fastighetsägare och fastighetsförvaltare som liksom oss månar om fastighetens långsiktiga välbefinnande och dess ekonomiska utveckling.

5 GRÖNA LUND

6 8//32 Vi är dåliga på skryt När Projektel grundades 1987 var vi fem medarbetare. Idag är vi en av de största teknikkonsulterna i Sverige inom elområdet, både när det gäller omsättning och antal anställda. Det här är det få som vet om. Självklart är vi stolta över vår utveckling men vi har varit dåliga på att skryta om den. Det ligger närmare vår natur att hellre låta resultatet av vårt arbete tala för sig. De senaste åren har vi utökat vår verksamhet till att omfatta fler viktiga fastighetssystem som transport- och säkerhetssystem. En annan naturlig utveckling av vår kompetens inom el- och kraftområdet har blivit de allt viktigare energieffektiviseringstjänsterna. Här har vi också nytta av vår kompetens inom styr- och övervakningssystem samt termografering och nätanalysering. Sammantaget gör detta Projektel till en av de mest kompletta teknikkonsulter som du kan anlita i ett byggnadsprojekt. Idag är vi ca 120 medarbetare och har kontor i Stockholm (Mörby Centrum och Södermalm) Uppsala och Västerås. Vårt mål är att bli ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag och det självklara hjärtat i byggprocessen. Och vi väljer att expandera vår verksamhet på ett sätt som tillåter oss att behålla vår integritet och identitet. I huvudsak sker vår tillväxt organiskt och i en takt som passar oss. Det tror vi är bäst för både kunder och medarbetare.

7 Några av våra fantastiska kunder Statens Fastighetsverk Vi har projekterat ett antal välkända kulturhistoriska byggnader. Biomedicinskt Centrum Här har vi deltagit i om- och tillbyggnader som bl. a. berört kraftförsörjning, restaurang och biblioteksbyggnad, laboratorielokaler. JM AB och JM Entreprenad AB Vi har projekterat många bostadsområden och exempelvis huvudkontoret åt JM AB. Grand Hôtel Sedan 2004 har vi varit delaktiga i ett antal om- och tillbyggnader (bl. a. Cadierbaren) där vi hjälpt till med utredningar, kostnadsbedömningar, projektering och relationshandlingar. Vi är stolta över att ha fått fortsatt förtroende att bidra till utvecklingen av Grand Hôtel. Gröna Lund Här har vi genomfört ett antal ombyggnader genom åren. Bland annat har arbetat med ljussättningen av hela den s.k. Jetgatan vid berg- och dalbanan. Nordic Light Hotel Vi har deltagit i om- och tillbyggnaden av detta hotell med 175 hotellrum, bar, restaurang m.m. Bland annat har vi varit med om att utforma den scenariobaserade belysningen som hotellet är känt för. Södertälje Stadshus Vid om- och tillbyggnad av Södertälje Stadshus har vi bl. a. ansvarat för utredningar, kostnadsbedömningar, projektering till relationshandlingar. Täby Nya Kommunhus Vi har fått förtroendet att projektera det nya kommunhuset för Täby Kommun strax intill Täby Centrum. Kv. Nöten, Solna Vi har fått förtroendet av Fabege AB att projektera om- och tillbyggnad av totalt ca kvadratmeter kontor. Här inryms bl. a. Skatteverkets huvudkontor på ca kvadratmeter. Kungliga Tekniska Högskolan Vi har medverkat vid flertal olika projekt som totalrenoveringar av kontor och utbildningslokaler samt ombyggnad av ett antal övningslaboratorier. Kv. Sälgen Vi fick förtroendet att projektera totalrenoveringen och skapa verksamhetsanpassade och representativa kontorslokaler för Wallenstams stockholmskontor. Liljeholmskajen Efter att ha vunnit en tävling mellan elkonsulter fick vi uppdraget att projektera första delen i denna nya stadsdel, 750 lägenheter samt kommersiella lokaler. Vi har också haft förmånen att hjälpa till vid den fortsatta byggnationen av området. GRAND HÔTEL

8 10//32»Det viktigaste hos en konsult är ändå att personkemin fungerar. Fungerar inte den så fungerar inte projektet.«roger Pettersson, Drift- och tekniksamordnare / Micasa Fastigheter Kreativitet som bottnar i kunskap I vår bransch har man inte alltid enbart positiva associationer till ordet kreativitet. Tanken går ofta till onödigt dyra projekt som saknar förankring i verkligheten. För oss är kreativitet aldrig ett ändamål i sig. Det handlar om att hitta den bästa lösningen för en given situation och inom fastställda tekniska och ekonomiska ramar. Utmaningen ligger i att förstå kundens behov och projektets unika förutsättningar. Först då kan vi göra vårt arbete på rätt sätt, oavsett om det handlar om att skapa en sofistikerad ljussättning på Grand Hôtel eller bidra till åkupplevelserna på Gröna Lund. Vår erfarenhet bildar en trygg bas från vilken vi tillsammans med våra kunder kan utforska nya spännande tekniska lösningar. Sätt oss gärna på prov i ditt nästa projekt!

9 INTERIÖRBILD UPPSALAKONTORET

10 12//32»Kraven som jag har på Projektel är att de ska vara lyhörda för hur vi vill ha det. Och även komma med nya innovativa lösningar. Så här kanske ni också kan tänka. «Johan Jarding, Projektledare / Stockholms Kooperativa Bostadsförening Från idé till förvaltning Letar du efter en teknikkonsult inom elområdet som behärskar byggprocessens alla skeden? Då har du kommit rätt. Visserligen trivs vi bäst när vi får hålla i trådarna och ansvara för helheten men du kan också anlita vår expertkompetens i olika roller eller skilda faser av byggprocessen. Här är några exempel: Teknisk och ekonomisk utredning/rådgivning i tidiga skeden Projektering Upphandling Projektledning Teknisk och ekonomisk kontroll Dokumentation Besiktning Oavsett om uppdraget är litet eller stort är hjärtat med i allt vi gör. Men ett engagemang utan riktning skulle inte vara särskilt produktivt. Därför har vi kvalitets- och miljöcertifierat alla våra processer i ett eget verksamhetssystem, enligt ISO 9001 och Certifieringarna är inte bara ett bevis på att vi gör det mesta rätt i vårt dagliga arbete, de säkerställer också till att vi ständigt utvecklar och förbättrar våra processer. Både internt och externt.

11 ABSOLUT ICEBAR

12 Våra tjänsteområden Vi sätter samman den rätta mixen av specialister för respektive uppdrag och du kan känna dig trygg med att allt fungerar som det ska när byggnaden väl är klar.

13 STYR- & ÖVERVAKNINGSSYSTEM RESERVKRAFT- & UPS-SYSTEM BRANDSKYDDSPROJEKTERING SPRINKLERPROJEKTERING EL- & KRAFTSYSTEM ÅSKSKYDDSSYSTEM SÄKERHETSSYSTEM TERMOGRAFERING RISKANALYSER ENERGIEFFEKTIVISERING BELYSNINGSSYSTEM NÄTANALYSERING ENERGISYSTEM LÅS & BESLAG AV-SYSTEM TELESYSTEM ELMILJÖSYSTEM TRANSPORTSYSTEM

14 GRÖNA LUND Vi är hejare på allt som surrar, snurrar och lyser Inom Projektelkoncernen har vi valt att specialisera oss på några av fastighetens viktigaste installationer och system. Eller enkelt uttryckt. Det mesta som surrar, snurrar och lyser i din fastighet. De flesta av dessa installationer är kritiska för både fastigheten och människorna som vistas i den. Ofta finns krav på att systemen ska samverka med varandra. Vi sätter samman den rätta mixen av specialister för respektive uppdrag och du kan känna dig trygg med att allt fungerar som det ska när byggnaden väl är klar.

15 El- och kraftsystem rätt dimensionering sparar pengar Exempel på projekt där vi har arbetat med el- och kraftsystem. MÖRBY CENTRUM Diligentia Köpcentrum KV. SPEKTERN 13 Vasakronan KV. MODEMET 1, KISTA Coor Service Management (Ericsson) TÄBY NYA KOMMUNHUS Täby Kommun KV. NÖTEN Fabege Projektelkoncernen är störst i Sverige inom elsystem. Vi har arbetat inom det här området i mer än 25 år, både vid ny- och ombyggnationer av fastigheter. Under den här tiden har vi hunnit bli experter på alla typer av elsystem. Kraftsystem är ett av våra verksamhetsområden som omfattar kraftledningar, ställverk, elcentraler etc. Utmaningen när det gäller både el- och kraftsystem är att hitta en väl avvägd lösning som stämmer överens med kundens behov. En överdimensionerad anläggning blir onödigt dyr avseende anslutningsavgift, huvudsäkring och abonnemangsavgift. En underdimensionerad anläggning klarar inte av att leverera det den ska. För att hitta rätt nivå börjar vi ofta med att göra en effektberäkning. Tillsammans med kunden går vi också igenom en proaktiv frågelista som hjälper oss att fastställa det förväntade nyttjandet. Först därefter startar vi projekteringen. Vid ombyggnationer eller renoveringar utför vi termografering och nätanalysering för att kontrollera den befintliga anläggningens funktionalitet och status. Vi har många duktiga, erfarna och engagerade medarbetare som kan göra rätt bedömning av komplexitet och anpassa el- och kraftsystemen därefter. För kunden innebär detta rätt anläggning till rätt kostnad. KV. PLÅTEN Alecta KV TREKANTEN GE Real Estate Reservkraft- och UPS-system för en säkrare drift Exempel på projekt där vi har arbetat med reservkraftssystem och UPS-system. Vid strömavbrott riskerar många el-, tele-, kommunikations- och säkerhetssystem att slås ut. Det gäller exempelvis servrar och datanät, inbrottslarm, passersystem, nödbelysning, utgångsskyltar m.m. I vissa typer av verksamheter kan ett strömavbrott utgöra ett hot mot säkerheten eller till och med innebära livsfara. Några exempel är sjukhus, banker, centrumanläggningar och idrottsanläggningar. Vi hjälper till med att dimensionera reservkrafts- och UPS-systemen så att dessa motsvarar verksamhetens behov. KV. PILEN 2 SÖDERTÄLJE STADSHUS Telge Fastigheter BURMANSKA PALATSET Grand Hôtel TÄBY NYA KOMMUNHUS Täby Kommun KV NÖTEN Fabege

16 18//32 Belysningssystem kraftfulla visualiseringar förenklar arbetet Exempel på projekt där vi har arbetat med belysningssystem. KV SPEKTERN Vasakronan AB ÄLTA KULTURKNUT Wallenstam Fastigheter AB OSCAR FREDRIKSBORG, RINDÖ Statens Fastighetsverk BOLAND CITY, UPPSALA Aspholmen Fastigheter AB De senaste åren har teknikutvecklingen inom belysningssystem gett oss helt nya verktyg för att skapa en bra ljusmiljö. Lågenergiljuskällor, led- och diodljuskällor samt nya armaturer med inbyggda reflektorer är bara några exempel. Med rätt val av armaturer, styrsystem och ljuskällor går det att göra stora energibesparingar. Men det är viktigt att också ta hänsyn till andra aspekter än enbart de ekonomiska. Forskningen kring hur ljuset påverkar människan har gett oss nya insikter som bör beaktas vid utformningen av belysningssystem för olika typer av miljöer. Projektel har en unik kompetens inom belysning och ljusplanering, vilket gör att vi ofta anlitas när kraven på funktionalitet och konstnärlighet är extra höga. Vi finns med i alla typer av projekt, från nybyggnationer till ombyggnationer och vid riktade energieffektiviseringsåtgärder. Särskilt uppskattade är våra visualiseringar av hur den färdiga installationen påverkar ett rum eller en miljö. Genom att arbeta på det här sättet kan vi tillsammans med kund utforska en rad möjliga alternativ innan vi bestämmer oss för en slutgiltig lösning. AGA HUVUDKONTOR

17 Telesystem det är en djungel där ute! Exempel på projekt där vi har arbetat med telesystem. INDUSTRIBYGGNAD, LAHORE PAKISTAN Tetra Pak (Brandgruppen) HUDDINGE RÄTTSPSYK Stockholms Läns Landsting Anlitad som behörig och certifierad ingenjör för brandlarmssystem NATURHISTORISKA RIKSMUSEET (KULTURMINNESMÄRKT BYGGNAD) Statens Fastighetsverk För ett decennium sedan talades det ofta om intelligenta hus. Nu är de här! De flesta fastigheter innehåller idag någon eller några av följande system: passerkontroll, inbrottslarm, porttelefon, brandlarm, utrymningslarm, brandstyrningar, gaslarm, nödsignaler, trygghetslarm, patientsystem, hisslarm, data- och telenät, telefonsystem, TV-system, övergripande styrsystem, CCTV (kameraövervakning) etc. Dessa sofistikerade system har redan i hög grad ersatt såväl portvakt som fastighetsskötare och tekniken blir hela tiden mer tillförlitlig och användarvänlig. Valmöjligheterna är många och varje system har sina styrkor och svagheter. Det kan därför vara klokt att ta hjälp av våra behöriga certifierade ingenjörer för brandlarm, inbrottslarm och CCTV redan i ett tidigt skede. Vid varje projektuppstart går vi tillsammans med kunden igenom en proaktiv frågelista som hjälper oss kartlägga de behov som finns och den miljö som systemet ska hantera. Därefter skräddarsyr vi en lösning som passar kundens budget och övriga förutsättningar. Våra kompetenta medarbetare kan även hjälpa till med teleregistrering samt besiktning för olika typer av telesystem. MÖRBY CENTRUM Diligentia Köpcentrum AB ETT ANTAL VÄLKÄNDA KULTUR- HISTORISKA BYGGNADER Statens Fastighetsverk HUDDINGE RÄTTSPSYK

18 20//32 Säkerhetssystem vi lämnar inget åt slumpen Exempel på projekt där vi har arbetat med säkerhetssystem. KV. TRANBODARNE Folksam Fastigheter KV. RÄNNILEN Hufvudstaden NYBODAOMRÅDET Tyresö kommun IDROTTSHALLAR Stockholms stads idrottsförvaltning I dagens fastigheter möter vi ofta komplexa säkerhetskrav, där exempelvis inbrottsskydd och tillträdeskontroll måste samordnas med krav på utrymning och tillgänglighet. Projektel har kompetensen för att skapa behovsanpassade lösningar som tar ett samlat grepp om fastighetens säkerhet. Vår erfarenhet omfattar såväl byggnadstekniska åtgärder för brand- och egendomsskydd som tekniska system för inbrottslarm, passerkontroll, kameraövervakning, brandlarm, utrymningslarm, sprinkler etc. Innan vi startar en projektering analyserar vi förutsättningar och behov, så att vi med dessa som grund kan utforma övergripande och samordnade åtgärdsprogram i form av säkerhets- och brandskyddsdokumentationer. I steg två utför vi en komplett säkerhetsprojektering som omfattar allt från brandskydd, skalskydd, lås- och beslag till tekniska säkerhetssystem. Slutresultatet blir kompletta och samordnade underlag för upphandling och installation. Våra medarbetare har djupa kunskaper om dessa system, där våra behöriga certifierade ingenjörer står för slutkontrollen. Vårt engagemang sträcker sig hela vägen genom planering, projektering, upphandling, genomförande, besiktning och förvaltning. JAKOBSBERGS SJUKHUS Locum MÖRBYSKOLAN Danderyds kommun UTBILDNINGSLOKALER OCH LABORATORIUM Akademiska Hus Uppsala JAKOBSBERGS SJUKHUS

19 VICTORIA TOWER Transportsystem säkra, tillgängliga och energisnåla Exempel på projekt där vi har arbetat med transportsystem. SWEDBANK ARENA, SOLNA PEAB Arenabolaget RIKSDAGSHUSET Riksdagsförvaltningen STOCKHOLMSARENAN, GLOBEN PEAB NATURHISTORISKA RIKSMUSEET Statens Fastighetsverk KUNGLIGA BIBLIOTEKET Statens Fastighetsverk KUNGLIGA OPERAN Statens Fastighetsverk VICTORIA TOWER, KISTA PEAB Byggnader med flera våningsplan behöver någon form av transportsystem. Det kan röra sig om hissar, rulltrappor, portar, lyftbord, handikappanpassningar etc. Vår roll i projekten är att tillgodose logistik, säkerhet- och miljöaspekter, vilket endast kan uppnås genom kunskap, erfarenhet och branschkännedom. Våra medarbetare har stor kompetens inom detta område, och vi har för avsikt att expandera verksamheten ytterligare. Vi har utvecklat ett eget koncept för att identifiera de åtgärder som erfordras på befintliga hissar. FOB står för funktionsbesiktning, ombyggnadsförslag, budgetpris. FOB-dokumentet ger fastighetsägaren möjlighet att planera sina åtgärder. Säkerhetsfrågan tillgodoses, tillgängligheten förbättras och anläggningarna energieffektiveras, i vissa fall med upp till 70 %. Vid nybyggnationer ser vi till att, redan från början, dimensionera, beräkna och välja utrustning för det ändamål som byggnaden är avsedd för. Projekteringen innebär att ett optimalt system installeras i fråga om ekonomi, logistik, säkerhet och miljö. Energianvändningen kan minimeras utan inverkan på kapaciteten. Till vår hjälp använder vi kapacitetsberäkningsprogram och en väl utvecklad proaktiv frågemetodik för att skapa en fullständig bild av projekteringsförutsättningarna. Vi utför även entreprenadbesiktningar av hiss- och rulltrappssystem, våra besiktningsmän är godkända av SBR.

20 22//32 Energieffektivisering, termografering och nätanalysering konkreta åtgärder för snabb avkastning Exempel på projekt där vi har arbetat med energieffektivisering, termografering och nätanalysering. MÖRBY CENTRUM Diligentia Köpcentrum ESP (ENERGI SPAR PROJEKT) Micasa Fastigheter COCA-COLA Coca-Cola, Haninge EFM Skärholmens Centrum RECIPHARM Recipharm, Årsta KV. HAMNVAKTEN Micasa Fastigheter SUNDBY GÅRD Huge Fastigheter De flesta fastigheter har mer eller mindre komplicerade installationssystem där alla delar ska samverka för bästa möjliga resultat. Om dessa installationer inte fungerar blir de sammanlagda energikostnaderna onödigt höga. Det är därför klokt att analysera fastigheten innan eventuella energieffektiviseringsåtgärder sätts in. När fastighetens energiförbrukningsprofil optimeras minskar driftskostnaderna och fastighetens värde på marknaden ökar. Cirka 10 procent av de totala kostnaderna under en fastighets livscykel har att göra med investeringar, resterande 90 procent går åt till driftskostnader. Det här betyder att en energieffektiviseringsutredning är lika viktigt för befintliga som nybyggda fastigheter. Om vi till denna bild lägger stigande energipriser framstår ett långsiktigt och aktivt energieffektiviseringsarbete som självklart. Med hjälp av vårt energi- och LCC-analysverktyg kan vi hjälpa fastighetsägare att hitta rätt åtgärder för att hålla nere driftskostnader. Med hjälp av det sammantagna underlag som den här typen av analys ger kan vi se om en viss investering är lönsam eller inte. Energieffektiviseringsåtgärder som leder till minskade CO2-utsläpp är också en klok investering för miljön som på sikt har stor betydelse för det globala klimatet. Energieffektivisering är ett kontinuerligt arbete. För att behålla de ekonomiska och miljömässiga vinster som uppnåtts måste fastighetens driftstatus löpande korrigeras och anpassas. Det går inte att slå sig till ro, vi inom Projektel har en bred kompetens inom energieffektiviseringsområdet. MÖRBY CENTRUM Vi kan hjälpa till med följande: Ta fram förslag till åtgärder som är mest effektiva ur ett kostnads- och prestandaperspektiv. Vi gör en snabbanalys med ett helhetsperspektiv på fastighetens energiprofil som leder till konkreta rekommendationer. Utföra djupare analyser och inventeringar av tekniska installationer som är energiförbrukande i någon form, vilket utmynnar i ett åtgärdsförslag. Med hjälp av termografering kan vi identifiera uppenbara köldbryggor i klimatskal som påverkar transmissionen i en fastighet negativt. Utföra energieffektiviseringsanalyser med beräknade budge kostnadsnivåer för investeringarna. Göra komplexa LCC-analyser med lönsamhetsbedömningar för de energieffektiviserande åtgärder som föreslås med energiprisutveckling för olika energislag inklusive analys av miljöpåverkan genom beräkning av minskade CO2-utsläpp. Utföra utredningar kring miljöklassade byggnader och ta fram vilken klassificering (BREEAM, Green Building, LEED samt Miljöbyggnad) som passar aktuell fastighet. Vi sammanställer alltid de föreslagna energieffektiviserade åtgärderna som vi föreslår i en överskådlig rapport. Vi kan utföra nätanalysering av byggnadens elsystem, då använder vi oss av ett avancerat mätinstrument som ger oss värden för spänning, ström, effekt, övertoner, spänningsvariationer m.m. Detta innebär att vi får vi en exakt bild av anläggningens energistatus och därifrån föreslå energiåtgärder. Vi kan göra utredningar för att minska energibehovet och komma med förslag på hur elenergi kan skapas med hjälp av olika typer av förnybara energikällor såsom sol - och vindkraft.

21 Elmiljösystem och åskskydd som förhindrar kostsamma driftstopp Exempel på projekt där vi har arbetat med elmiljösystem och åskskydd. UNIVERSITETS- FÖRVALTNINGEN KTH Akademiska Hus i Stockholm BB SOPHIA Sophiahemmet Ideell Förening Dagens motorvägar består av datorer, servrar, routrar och annan kommunikationsutrustning. Hela vårt samhälle är beroende av att datatrafiken flyter på utan avbrott. Ett åsknedslag i en oskyddad miljö kan medföra kostsamma driftstopp och i värsta fall förlust av data. Många av fastighetens egna system är också mycket känsliga för elektriska störningar. Efterfrågan har därför stigit kraftigt på tjänster som handlar om att skapa en säker miljö för alla typer av elektronisk utrustning. Parallellt med denna utveckling har diskussionen kring elektromagnetiska fält och hur de påverkar den mänskliga kroppen också tagit fart. Vår datoriserade vardag får inte stå i vägen för en sund arbets- och boendemiljö. Våra medarbetare är redan erkänt duktiga på att skapa lösningar för en elmiljö som tar hänsyn till såväl människor som maskiner. Och det här är ett område som vi satsar lite extra på. GRAND CHANGE Grand Hôtel KV. HEKLA JM Entreprenad DALÉNUM LIDINGÖ JM Entreprenad KV. HEKLA

22 NATURHISTORISKA RIKSMUSEET Audio-, video- och multimediasystem prisvärda lösningar anpassade efter kundens behov Exempel på projekt där vi har arbetat med audio-, video- och multimediasystem. TÄBY NYA KOMMUNHUS Täby Kommun FRISKIS & SVETTIS Globaliseringen, det ökade behovet av möten och dyrbar restid har fått företag att i större omfattning använda sig av videokonferenser som kan genomföras via internet. Parallellt med denna utveckling har sälj- och presentationsmetodiken blivit mer sofistikerad och inslagen av multimedia allt vanligare. För vår del har detta resulterat i en kraftigt ökad efterfrågan på ljud- och bildvisningssystem. Det viktigaste för kunden är ofta att installationen ska vara snygg och funktionell med få driftstörningar, men under ytan finns det många faktorer att ta hänsyn till för att systemet ska fungera optimalt. Projektel hjälper till att utforma prisvärda lösningar som är anpassade efter kundens önskemål och fastighetens förutsättningar. Vi har lång erfarenhet av och förståelse för de problem och möjligheter som finns i lokaler som idrottsanläggningar, skolor, konferenslokaler, hörsalar, centrumanläggningar m.m. Vi finns till hands under hela projektet, från förfrågningsunderlag till stöd kring upphandling och projektledning under installationen. ÄLTA KULTURLOKAL KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN, KTH HUDDINGE RÄTTSPSYK Stockholms Läns Landsting AVANCERAT HEMMABIO- OCH MULTIROOM-SYSTEM Exklusiv privat bostad

23 HENRIKSDALSHAMNEN Styr- & övervakningssystem bättre klimat, lägre energikostnader, tryggare miljö Dagens styr- och övervakningssystem är sofistikerade kommunikationsplattformar som möjliggör integration av en mängd olika tekniska system i en fastighet eller ett fastighetsbestånd. Data som temperatur, luft- och tappvattenflöden, tryckuppsättning i mediasystem, energiförbrukning, momentan eleffekt m.m. samlas in och bildar underlag för såväl operativa som strategiska beslut angående fastighetens drift och underhåll. Bättre klimat, lägre energikostnader och en tryggare miljö är några av de fördelar som ett genomtänkt styr- och övervakningssystem kan ge. Men möjligheterna att mäta och följa upp kan tyckas oändliga och ibland kan det vara svårt att, i ett inledningsskede, identifiera alla behov. Projektels breda erfarenhet av integrerade lösningar både på fält- och automationsnivå för fastighetsdrift ger oss en överblick som är värdefull i uppstartsfasen. Vi anlitas ofta för att skräddarsy systemlösningar där den tekniska nivån överensstämmer med kundens behov av att kunna optimera sin anläggning och arbeta smart med energiuppföljning. Vanligtvis är det klokt att börja i liten skala och gradvis bygga ut anläggningen för att matcha de behov som kan uppkomma. Som tur är inbjuder dagens flexibla system till en sådan process. Ska tyngdpunkten i just din lösning ligga på drift, analys, underhåll eller förvaltningsstöd av fastigheter? Vi på Projektel ställer gärna upp som bollplank! Självklart finns vi också till hands under entreprenadtiden med råd och stöd.

24 26//32»Idag är vi en av Sveriges största renodlade teknikkonsulter inom elområdet. En utveckling som inte hade varit möjlig utan våra engagerade och kompetenta medarbetare.«lennart Harging, Styrelseordförande / Projektelkoncernen Glada medarbetare ger nöjda kunder Vi hör ofta att medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Ibland används kanske uttrycket en aning slentrianmässigt. För oss inom Projektelkoncernen är det däremot i allra högsta grad en levande sanning. Vi skulle inte vara där vi är idag, utan engagerade och kompetenta medarbetare. Där ligger grunden till vår framgång. Medarbetare som trivs åstadkommer bättre resultat i sitt arbete, vilket i sin tur ger nöjda kunder som återvänder till oss nästa gång ett behov uppstår. En god cirkel som ger förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. Vi har till och med gått så långt att vi gjort det till vår affärsmodell. Och vi lämnar ingenting åt slumpen. För att säkerställa att utvecklingen är på väg åt rätt håll genomför vi regelbundna undersökningar av medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet. Projektel ska med engagemang utforma tekniska lösningar till funktion och verksamhet i byggnadsprojekt för våra uppdragsgivare. Så lyder vår affärsidé som i kombination med våra fyra värderingar (kundfokus, initiativkraft, samarbete, integritet) fungerar som en ledstjärna i vår strävan att bli Sveriges bästa teknikkonsulter inom elområdet och det självklara hjärtat i byggprocessen.

25

26 »Trots våra framgångar vore det fel att tro att vi har slagit oss till ro. Vår vision är att en dag vara den mest attraktiva teknikkonsulten på marknaden med hög kompetens och stor kreativitet. Det självklara hjärtat i byggprocessen.«lennart Harging, Styrelseordförande / Projektelkoncernen Foto & illustration Alison De Mars von Blixen, BSK Arkitekter, Diligentia, Grand Hôtel, Gröna Lund, Kolm & Norlén, Lindman Photography.

27

28 Projektelkoncernen DANDERYD HJR Projekt-El AB HJR Projekt-Hiss AB Golfvägen 2, Mörby Centrum Box 515, Danderyd T: SÖDERMALM, STOCKHOLM HJR Projekt-El AB HJR Projekt-Säkerhet AB HJR Projekt-Energi AB Brandgruppen AB Södermalmsallén Stockholm T: UPPSALA HJR Projekt-El i Uppsala AB Kungsängsvägen Uppsala T: VÄSTERÅS HJR Projekt-El i Västerås AB Metallverksgatan 6, 4tr Västerås T:

Följ med på en spännande resa!

Följ med på en spännande resa! Följ med på en spännande resa! » Idag är vi en av Sveriges största teknikkonsulter inom el- och säkerhetsområdet. En utveckling som inte hade varit möjlig utan våra engagerade och kompetenta medarbetare.

Läs mer

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad.

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INCOORDS RESULTATGARANTI Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INFUTURE: Projektorienterad och unik arbetsmodell som ger dig resultatgaranti. Det som gör arbetsmodellen

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, VD, Nordic PM OM Nordic PM NORDIC

Läs mer

Om du undrar hur. hänger ihop med Byggbeslag så står allt i den här broschyren om

Om du undrar hur. hänger ihop med Byggbeslag så står allt i den här broschyren om Om du undrar hur Netline hänger ihop med Byggbeslag så står allt i den här broschyren om BBGRUPPEN Det blir lite enklare, alltihop. OK, Byggbeslag köper Netline tillsammans är de en del av BBGRUPPEN.

Läs mer

Operatörsrum rådgivning

Operatörsrum rådgivning Operatörsrum rådgivning Med en lång och unik kunskap om operatörsrum/kontrollrum/driftcentraler kan RackTech hjälpa er att skapa en driftsäker och genomtänkt operatörsmiljö. Med förståelse för operatören

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt S K O L A Flexibla lokaler för en bra skolmiljö Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt Stabil konstruktion och hög kvalitet Om elevantalet förändras eller om förutsättningarna

Läs mer

Gate Energy - Energitjänster

Gate Energy - Energitjänster 2014 Gate Energy - Energitjänster Gate Intelligent Building Support AB Gate Energy Energiutredningar för fastigheter Energitimmen En Energitimme är det första steget mot en effektiv energianvändning för

Läs mer

Facilities Management

Facilities Management Facilities Management Fastighetsförvaltning Med fastigheten som utgångspunkt Mål att utveckla fastighetens lönsamhet Fastighetsförvaltning är en kärnverksamhet FM definition Att få fastigheter, byggnader,

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man?

Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man? Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man? Therese Hindman Persson, Affärsområdeschef: Energy Solutions, Schneider Electric Schneider Electric 1 Vilka

Läs mer

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1330 kvm Adress Svetsarvägen 8 Område Solna/Solna

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET N VVS ARKITEKT KONSTRUKTÖR KVALITETSSÄKRING AV HANDLINGAR EL BYGGHERRE PROJEKTLEDARE KVALITETSSÄKRING AV BYGGPROCESS ENTREPRENÖR UPPFÖLJNING UTBILDNING/STÖD AV PROJEKTGRUPP ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården.

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Yta: 1 280 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Mycket fin lokal på plan

Läs mer

Hur lyfter vi kompetensen att energieffektivisera och renovera?

Hur lyfter vi kompetensen att energieffektivisera och renovera? Hur lyfter vi kompetensen att energieffektivisera och renovera? Seminarium IVA Energieffektivisering av våra byggnader Stockholm, 20 november 2012 Ivo Martinac, Professor Installations- och energisystem

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

IRL KALMAR 2013-03 - 13

IRL KALMAR 2013-03 - 13 IRL KALMAR 2013-03 - 13 AGENDA Björn och Fredrik Om vår ägare Om oss i Europa och Sverige Vår organisation lokalt Vår funktion/erbjudande Presentation Kamerabevakning OM VÅR ÄGARE: STANLEY BLACK & DECKER

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg!

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! FAKTA OM NORDSTAN Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra. TOTAL YTA BUTIK- & RESTAURANGYTA PLATSER I P-HUS 320

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra Totalyta Butik - & Restaurangyta Platser i P-hus 320 000 kvm (55 fotbollsplaner)

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs?

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? En säker kommunikationspartner Kommunikation är en livsnerv i vårt moderna samhälle. Samtidigt ökar vårt beroende av olika tekniska

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Svenska Vårdfastigheter AB, Box 55 642, 102 14 Stockholm. www.svenskavardfastigheter.se

Svenska Vårdfastigheter AB, Box 55 642, 102 14 Stockholm. www.svenskavardfastigheter.se Svenska Vårdfastigheter AB bygger och hyr ut högkvalitativa och miljövänliga fastigheter till Sveriges kommuner och vårdbolag. Genom att fokusera på ekologiskt, mänskligt och ekonomiskt hållbara fastighetsprojekt

Läs mer

Lokalernas utformning ska utgå från de behov som verksamheten kräver - och snabbt kunna ställas om vid framtida ändrade förhållanden i verksamheten.

Lokalernas utformning ska utgå från de behov som verksamheten kräver - och snabbt kunna ställas om vid framtida ändrade förhållanden i verksamheten. SKRUVEN 1, DANDERYD SKRUVEN 1 Skruven 1 i Danderyd är en industrifastighet, 11600 m 2, som passar verksamheter med höga krav på tekniskt avancerade produktionslokaler med tillhörande kontorslokaler. Byggnaden,

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

EKONOMI OCH UNDERHÅLL

EKONOMI OCH UNDERHÅLL EKONOMI OCH UNDERHÅLL Att räkna ut hur mycket en belysningsanläggning kostar att anlägga, driva och underhålla är ett ganska omfattande arbete, men det är inte särskilt komplicerat. Det som däremot kan

Läs mer

Verktyg för energieffektivisering

Verktyg för energieffektivisering Verktyg för energieffektivisering Vi hjälper våra partners att skapa energismarta fastigheter Effektiv energianvändning... Stora besparingsmöjligheter Kontor och bostäder står för 40 % av Europas energiförbrukning.

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo)

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Miljö- och samhällsbyggnads- Sollentuna den 9 januari 2006 departementet

Läs mer

Bjurhovdaskolan i Västerås ETT PILOTPROJEKT I ENERGIEFFEKTIVISERING

Bjurhovdaskolan i Västerås ETT PILOTPROJEKT I ENERGIEFFEKTIVISERING Bjurhovdaskolan i Västerås ETT PILOTPROJEKT I ENERGIEFFEKTIVISERING 1 2 Förord Kan framtidens skola bli självförsörjande på energi? När Bjurhovdaskolan byggdes stod energieffektivitet högst upp på dagordningen.

Läs mer

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Utgångspunkt i de boendes behov Helhetssyn på samhällsutveckling Attraktiv och modern boendemiljö

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

Med rätt kunskap kommer man långt.

Med rätt kunskap kommer man långt. PRODUKTION Med rätt kunskap kommer man långt. Har du egna byggprodukter att utveckla eller legotillverka? Vänd dig med förtroende till Arqdesign Produktion! Vi vet hur viktigt det är att allt material

Läs mer

konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH byggnadsingenjör klar 1984

konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH byggnadsingenjör klar 1984 Per Kindahl EGET FÖRETAG: pkdesign från 1999 konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH klar 1996 byggnadsingenjör klar 1984 INNEHÅLL CV: sid 2-7 kontor, butiker, köpcentrum, skyltar sid 8-11 hus, villor,

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. EUROPA 6, GAMLA STAN I Gamla stan ligger fastigheten Europa 6, med anor från sent 1300-tal. Under årsskiftet 2009-2010 började bostadsrättsföreningens styrelse se sig om

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Energitjänster Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014 Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Föredragen kommer att handla om: 1. Utveckling av portfölj och affärsmodeller Varför har vi Energitjänster på Göteborg

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

OM OSS ORGANISATION VERKSAMHETSOMRÅDEN REFERENSPROJEKT VARFÖR OSS? ÖVRIGT. Bengt Dahlgren AB och hållbar sjukvård

OM OSS ORGANISATION VERKSAMHETSOMRÅDEN REFERENSPROJEKT VARFÖR OSS? ÖVRIGT. Bengt Dahlgren AB och hållbar sjukvård Företaget Historia Affärsidé Vision Kvalitet och miljö Våra grundläggande värderingar Våra strategier Från idé till förvaltning Bengt Dahlgren AB och hållbar sjukvård Bengt Dahlgren AB Organisationen Göteborg

Läs mer

Tjänster Projektering

Tjänster Projektering Tjänster Projektering VVE-Teknik projekterar, installerar, kontrollerar och underhåller klimatanläggningar. Vi utför även analyser, besiktningar och statuskontroller på alla typer av fastigheter och system.

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-05- 0 9 Inriktningsbeslut avseende teknisk

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS Första spadtaget för Kretsloppsparken, Alelyckan 2006. I EN BYGGPROCESS ÄR VI MÅNGA SOM SAMVERKAR När man genomför ett byggprojekt är många människor med vitt skilda kompetenser

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

Förebyggandekonferensen 2009

Förebyggandekonferensen 2009 Förebyggandekonferensen 2009 Underlag för ett bättre förebyggande arbete SBSC Gunnar Brandsjö gunnar.brandsjo@sbsc.se Områdesansvarig Brand www.sbsc.se AB 1 Besiktningar som underlag vid tillsyn Hur kan

Läs mer

Skydd mot stöld av datorutrustning

Skydd mot stöld av datorutrustning November 2003 Teknisk information Skydd mot stöld av datorutrustning En infoskrift från Sveriges Försäkringsförbund Syftet med denna information är att ge en bild av risker med speciell inriktning på inbrott

Läs mer

www.siemens.se/pfc Performance Contracting Siemens affärskoncept för energieffektivisering med garanterat resultat.

www.siemens.se/pfc Performance Contracting Siemens affärskoncept för energieffektivisering med garanterat resultat. www.siemens.se/pfc Performance Contracting Siemens affärskoncept för energieffektivisering med garanterat resultat. Performance Contracting i praktiken De flesta fastighetsägare har intresse och behov

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Vi hjälper er nå era klimatmål

Vi hjälper er nå era klimatmål För klimatets skull Vi hjälper er nå era klimatmål Vi är idag drygt 7 miljarder människor på jorden och vi växer med 6 miljoner per månad. Vi släpper ut mer än 3 miljarder ton koldioxid per månad. Bara

Läs mer

GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL. Gate Intelligent Building Support AB

GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL. Gate Intelligent Building Support AB 2014 GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL Gate Intelligent Building Support AB Gate Care Framtidens fastighetsportal Gate Aware, Gate Care & Gate Energy bildar tillsammans en ny revolutionerande fastighetstjänst

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

HÄR går det upp ett ljus!

HÄR går det upp ett ljus! HÄR går det upp ett ljus! Du som vill veta hur saker och ting fungerar och som gillar att skruva isär och plocka ihop prylar, du ska söka in på gymnasiets Elprogram, inriktning Elteknik. Det är grunden

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

Ett byggföretag i tiden

Ett byggföretag i tiden Ett byggföretag i tiden Vår vision K360 tänker ständigt nytt, bygger förtroenden och överträffar kundens förväntningar, för att skapa framgång och bidra till en bättre värld. Våra kärnvärden Nytänkande

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

NODA Smart Heat Building. Hur funkar det? - En teknisk översikt

NODA Smart Heat Building. Hur funkar det? - En teknisk översikt NODA Smart Heat Building Hur funkar det? - En teknisk översikt Vad är NODA? NODA grundades 2005 baserat på forskning på Blekinge Tekniska Högskola Bygger på en stark vetenskaplig grund inom datavetenskap,

Läs mer

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så.

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Vi fyller din tomt med värde Som säljare av en tomt har du förmodligen ett mål som är viktigare än alla andra: att få så mycket betalt som

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

Årets byggnad. Södertälje kommun tillsammans med. Södertälje Byggmästareförenings

Årets byggnad. Södertälje kommun tillsammans med. Södertälje Byggmästareförenings Södertälje kommun tillsammans med Södertälje Byggmästareförening vill uppmärksamma ny bebyggelse och ombyggnader av god kvalitet. Målsättningen är att allt som produceras skall bidra till en försköning

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet är en av våra viktigaste frågor. Våra hyresgäster bedriver en daglig verksamhet i allt från kriminalvårds anstalter och domstolsbyggnader till speciella vårdhem

Läs mer