Hjärtat i byggprocessen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjärtat i byggprocessen"

Transkript

1 Hjärtat i byggprocessen

2

3 Förord Tillsammans med några kollegor var jag med och grundade Projektel Vårt mål var att bygga upp ett starkt och nytänkande företag inom elteknisk konsultverksamhet. Idag är vi en av Sveriges största teknikkonsulter inom elområdet. En utveckling som inte hade varit möjlig utan våra engagerade och kompetenta medarbetare. Trots våra framgångar vore det fel att tro att vi har slagit oss till ro. Vår vision är att vara det attraktivaste teknikkonsultföretaget inom elområdet, med hög kompetens och stor kreativitet. Det självklara hjärtat i byggprocessen. Det här betyder att vi behöver bli större, smartare och mer flexibla. Därför är vi just nu i full färd med att bredda vår verksamhet genom rekryteringar, samarbeten och företagsköp. Vi bygger spjutspetskompetens inom alla våra tjänsteområden och skaffar oss tillräckligt mycket muskler för att inget uppdrag i Sverige skall vara för stort för oss. Det är en spännande framtid och en utveckling som jag hoppas att många vill vara delaktiga i. Hjärtliga hälsningar Lennart Harging, Styrelseordförande / Projektelkoncernen

4 6//32»Ett avbrott kan betyda ett stort intäktsbortfall. Därför är det oerhört viktigt att samtliga installationer håller en hög driftsäkerhet.«hans Adenmark, Ansvarig för elavdelningen / Gröna Lund Teknik, förnuft och känsla Inom Projektelkoncernen är vi specialiserade på fastighetens viktigaste system: el, kraft, tele, kommunikation, säkerhet, belysning, elmiljö, energieffektivisering, styr och övervakning samt transportsystem. Vi vill gärna jämföra dessa system med människans blodomlopp. När allt fungerar som det ska mår huset bra och människorna som vistas i byggnaden trivs. Själva trivs vi bäst när vi får vara hjärtat i byggprocessen. Då kan vi syresätta projektet med kreativa tankar och se till att både förnuft och känsla får plats i de beslut som fattas. Under årens lopp har vi kommit i kontakt med en mängd olika byggnadssätt och fastighetstyper. Vi har arbetat med bostäder, kontor, industrier, butikslokaler, sjukhus, laboratorier, skolor, hotell och kulturhistoriska byggnader. Vår erfarenhet gör det lättare för oss att undvika fällorna och istället se de unika möjligheterna i varje enskilt projekt. Våra kunder är arkitekter, byggledningsföretag, byggentreprenörer, elentreprenörer, fastighetsägare och fastighetsförvaltare som liksom oss månar om fastighetens långsiktiga välbefinnande och dess ekonomiska utveckling.

5 GRÖNA LUND

6 8//32 Vi är dåliga på skryt När Projektel grundades 1987 var vi fem medarbetare. Idag är vi en av de största teknikkonsulterna i Sverige inom elområdet, både när det gäller omsättning och antal anställda. Det här är det få som vet om. Självklart är vi stolta över vår utveckling men vi har varit dåliga på att skryta om den. Det ligger närmare vår natur att hellre låta resultatet av vårt arbete tala för sig. De senaste åren har vi utökat vår verksamhet till att omfatta fler viktiga fastighetssystem som transport- och säkerhetssystem. En annan naturlig utveckling av vår kompetens inom el- och kraftområdet har blivit de allt viktigare energieffektiviseringstjänsterna. Här har vi också nytta av vår kompetens inom styr- och övervakningssystem samt termografering och nätanalysering. Sammantaget gör detta Projektel till en av de mest kompletta teknikkonsulter som du kan anlita i ett byggnadsprojekt. Idag är vi ca 120 medarbetare och har kontor i Stockholm (Mörby Centrum och Södermalm) Uppsala och Västerås. Vårt mål är att bli ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag och det självklara hjärtat i byggprocessen. Och vi väljer att expandera vår verksamhet på ett sätt som tillåter oss att behålla vår integritet och identitet. I huvudsak sker vår tillväxt organiskt och i en takt som passar oss. Det tror vi är bäst för både kunder och medarbetare.

7 Några av våra fantastiska kunder Statens Fastighetsverk Vi har projekterat ett antal välkända kulturhistoriska byggnader. Biomedicinskt Centrum Här har vi deltagit i om- och tillbyggnader som bl. a. berört kraftförsörjning, restaurang och biblioteksbyggnad, laboratorielokaler. JM AB och JM Entreprenad AB Vi har projekterat många bostadsområden och exempelvis huvudkontoret åt JM AB. Grand Hôtel Sedan 2004 har vi varit delaktiga i ett antal om- och tillbyggnader (bl. a. Cadierbaren) där vi hjälpt till med utredningar, kostnadsbedömningar, projektering och relationshandlingar. Vi är stolta över att ha fått fortsatt förtroende att bidra till utvecklingen av Grand Hôtel. Gröna Lund Här har vi genomfört ett antal ombyggnader genom åren. Bland annat har arbetat med ljussättningen av hela den s.k. Jetgatan vid berg- och dalbanan. Nordic Light Hotel Vi har deltagit i om- och tillbyggnaden av detta hotell med 175 hotellrum, bar, restaurang m.m. Bland annat har vi varit med om att utforma den scenariobaserade belysningen som hotellet är känt för. Södertälje Stadshus Vid om- och tillbyggnad av Södertälje Stadshus har vi bl. a. ansvarat för utredningar, kostnadsbedömningar, projektering till relationshandlingar. Täby Nya Kommunhus Vi har fått förtroendet att projektera det nya kommunhuset för Täby Kommun strax intill Täby Centrum. Kv. Nöten, Solna Vi har fått förtroendet av Fabege AB att projektera om- och tillbyggnad av totalt ca kvadratmeter kontor. Här inryms bl. a. Skatteverkets huvudkontor på ca kvadratmeter. Kungliga Tekniska Högskolan Vi har medverkat vid flertal olika projekt som totalrenoveringar av kontor och utbildningslokaler samt ombyggnad av ett antal övningslaboratorier. Kv. Sälgen Vi fick förtroendet att projektera totalrenoveringen och skapa verksamhetsanpassade och representativa kontorslokaler för Wallenstams stockholmskontor. Liljeholmskajen Efter att ha vunnit en tävling mellan elkonsulter fick vi uppdraget att projektera första delen i denna nya stadsdel, 750 lägenheter samt kommersiella lokaler. Vi har också haft förmånen att hjälpa till vid den fortsatta byggnationen av området. GRAND HÔTEL

8 10//32»Det viktigaste hos en konsult är ändå att personkemin fungerar. Fungerar inte den så fungerar inte projektet.«roger Pettersson, Drift- och tekniksamordnare / Micasa Fastigheter Kreativitet som bottnar i kunskap I vår bransch har man inte alltid enbart positiva associationer till ordet kreativitet. Tanken går ofta till onödigt dyra projekt som saknar förankring i verkligheten. För oss är kreativitet aldrig ett ändamål i sig. Det handlar om att hitta den bästa lösningen för en given situation och inom fastställda tekniska och ekonomiska ramar. Utmaningen ligger i att förstå kundens behov och projektets unika förutsättningar. Först då kan vi göra vårt arbete på rätt sätt, oavsett om det handlar om att skapa en sofistikerad ljussättning på Grand Hôtel eller bidra till åkupplevelserna på Gröna Lund. Vår erfarenhet bildar en trygg bas från vilken vi tillsammans med våra kunder kan utforska nya spännande tekniska lösningar. Sätt oss gärna på prov i ditt nästa projekt!

9 INTERIÖRBILD UPPSALAKONTORET

10 12//32»Kraven som jag har på Projektel är att de ska vara lyhörda för hur vi vill ha det. Och även komma med nya innovativa lösningar. Så här kanske ni också kan tänka. «Johan Jarding, Projektledare / Stockholms Kooperativa Bostadsförening Från idé till förvaltning Letar du efter en teknikkonsult inom elområdet som behärskar byggprocessens alla skeden? Då har du kommit rätt. Visserligen trivs vi bäst när vi får hålla i trådarna och ansvara för helheten men du kan också anlita vår expertkompetens i olika roller eller skilda faser av byggprocessen. Här är några exempel: Teknisk och ekonomisk utredning/rådgivning i tidiga skeden Projektering Upphandling Projektledning Teknisk och ekonomisk kontroll Dokumentation Besiktning Oavsett om uppdraget är litet eller stort är hjärtat med i allt vi gör. Men ett engagemang utan riktning skulle inte vara särskilt produktivt. Därför har vi kvalitets- och miljöcertifierat alla våra processer i ett eget verksamhetssystem, enligt ISO 9001 och Certifieringarna är inte bara ett bevis på att vi gör det mesta rätt i vårt dagliga arbete, de säkerställer också till att vi ständigt utvecklar och förbättrar våra processer. Både internt och externt.

11 ABSOLUT ICEBAR

12 Våra tjänsteområden Vi sätter samman den rätta mixen av specialister för respektive uppdrag och du kan känna dig trygg med att allt fungerar som det ska när byggnaden väl är klar.

13 STYR- & ÖVERVAKNINGSSYSTEM RESERVKRAFT- & UPS-SYSTEM BRANDSKYDDSPROJEKTERING SPRINKLERPROJEKTERING EL- & KRAFTSYSTEM ÅSKSKYDDSSYSTEM SÄKERHETSSYSTEM TERMOGRAFERING RISKANALYSER ENERGIEFFEKTIVISERING BELYSNINGSSYSTEM NÄTANALYSERING ENERGISYSTEM LÅS & BESLAG AV-SYSTEM TELESYSTEM ELMILJÖSYSTEM TRANSPORTSYSTEM

14 GRÖNA LUND Vi är hejare på allt som surrar, snurrar och lyser Inom Projektelkoncernen har vi valt att specialisera oss på några av fastighetens viktigaste installationer och system. Eller enkelt uttryckt. Det mesta som surrar, snurrar och lyser i din fastighet. De flesta av dessa installationer är kritiska för både fastigheten och människorna som vistas i den. Ofta finns krav på att systemen ska samverka med varandra. Vi sätter samman den rätta mixen av specialister för respektive uppdrag och du kan känna dig trygg med att allt fungerar som det ska när byggnaden väl är klar.

15 El- och kraftsystem rätt dimensionering sparar pengar Exempel på projekt där vi har arbetat med el- och kraftsystem. MÖRBY CENTRUM Diligentia Köpcentrum KV. SPEKTERN 13 Vasakronan KV. MODEMET 1, KISTA Coor Service Management (Ericsson) TÄBY NYA KOMMUNHUS Täby Kommun KV. NÖTEN Fabege Projektelkoncernen är störst i Sverige inom elsystem. Vi har arbetat inom det här området i mer än 25 år, både vid ny- och ombyggnationer av fastigheter. Under den här tiden har vi hunnit bli experter på alla typer av elsystem. Kraftsystem är ett av våra verksamhetsområden som omfattar kraftledningar, ställverk, elcentraler etc. Utmaningen när det gäller både el- och kraftsystem är att hitta en väl avvägd lösning som stämmer överens med kundens behov. En överdimensionerad anläggning blir onödigt dyr avseende anslutningsavgift, huvudsäkring och abonnemangsavgift. En underdimensionerad anläggning klarar inte av att leverera det den ska. För att hitta rätt nivå börjar vi ofta med att göra en effektberäkning. Tillsammans med kunden går vi också igenom en proaktiv frågelista som hjälper oss att fastställa det förväntade nyttjandet. Först därefter startar vi projekteringen. Vid ombyggnationer eller renoveringar utför vi termografering och nätanalysering för att kontrollera den befintliga anläggningens funktionalitet och status. Vi har många duktiga, erfarna och engagerade medarbetare som kan göra rätt bedömning av komplexitet och anpassa el- och kraftsystemen därefter. För kunden innebär detta rätt anläggning till rätt kostnad. KV. PLÅTEN Alecta KV TREKANTEN GE Real Estate Reservkraft- och UPS-system för en säkrare drift Exempel på projekt där vi har arbetat med reservkraftssystem och UPS-system. Vid strömavbrott riskerar många el-, tele-, kommunikations- och säkerhetssystem att slås ut. Det gäller exempelvis servrar och datanät, inbrottslarm, passersystem, nödbelysning, utgångsskyltar m.m. I vissa typer av verksamheter kan ett strömavbrott utgöra ett hot mot säkerheten eller till och med innebära livsfara. Några exempel är sjukhus, banker, centrumanläggningar och idrottsanläggningar. Vi hjälper till med att dimensionera reservkrafts- och UPS-systemen så att dessa motsvarar verksamhetens behov. KV. PILEN 2 SÖDERTÄLJE STADSHUS Telge Fastigheter BURMANSKA PALATSET Grand Hôtel TÄBY NYA KOMMUNHUS Täby Kommun KV NÖTEN Fabege

16 18//32 Belysningssystem kraftfulla visualiseringar förenklar arbetet Exempel på projekt där vi har arbetat med belysningssystem. KV SPEKTERN Vasakronan AB ÄLTA KULTURKNUT Wallenstam Fastigheter AB OSCAR FREDRIKSBORG, RINDÖ Statens Fastighetsverk BOLAND CITY, UPPSALA Aspholmen Fastigheter AB De senaste åren har teknikutvecklingen inom belysningssystem gett oss helt nya verktyg för att skapa en bra ljusmiljö. Lågenergiljuskällor, led- och diodljuskällor samt nya armaturer med inbyggda reflektorer är bara några exempel. Med rätt val av armaturer, styrsystem och ljuskällor går det att göra stora energibesparingar. Men det är viktigt att också ta hänsyn till andra aspekter än enbart de ekonomiska. Forskningen kring hur ljuset påverkar människan har gett oss nya insikter som bör beaktas vid utformningen av belysningssystem för olika typer av miljöer. Projektel har en unik kompetens inom belysning och ljusplanering, vilket gör att vi ofta anlitas när kraven på funktionalitet och konstnärlighet är extra höga. Vi finns med i alla typer av projekt, från nybyggnationer till ombyggnationer och vid riktade energieffektiviseringsåtgärder. Särskilt uppskattade är våra visualiseringar av hur den färdiga installationen påverkar ett rum eller en miljö. Genom att arbeta på det här sättet kan vi tillsammans med kund utforska en rad möjliga alternativ innan vi bestämmer oss för en slutgiltig lösning. AGA HUVUDKONTOR

17 Telesystem det är en djungel där ute! Exempel på projekt där vi har arbetat med telesystem. INDUSTRIBYGGNAD, LAHORE PAKISTAN Tetra Pak (Brandgruppen) HUDDINGE RÄTTSPSYK Stockholms Läns Landsting Anlitad som behörig och certifierad ingenjör för brandlarmssystem NATURHISTORISKA RIKSMUSEET (KULTURMINNESMÄRKT BYGGNAD) Statens Fastighetsverk För ett decennium sedan talades det ofta om intelligenta hus. Nu är de här! De flesta fastigheter innehåller idag någon eller några av följande system: passerkontroll, inbrottslarm, porttelefon, brandlarm, utrymningslarm, brandstyrningar, gaslarm, nödsignaler, trygghetslarm, patientsystem, hisslarm, data- och telenät, telefonsystem, TV-system, övergripande styrsystem, CCTV (kameraövervakning) etc. Dessa sofistikerade system har redan i hög grad ersatt såväl portvakt som fastighetsskötare och tekniken blir hela tiden mer tillförlitlig och användarvänlig. Valmöjligheterna är många och varje system har sina styrkor och svagheter. Det kan därför vara klokt att ta hjälp av våra behöriga certifierade ingenjörer för brandlarm, inbrottslarm och CCTV redan i ett tidigt skede. Vid varje projektuppstart går vi tillsammans med kunden igenom en proaktiv frågelista som hjälper oss kartlägga de behov som finns och den miljö som systemet ska hantera. Därefter skräddarsyr vi en lösning som passar kundens budget och övriga förutsättningar. Våra kompetenta medarbetare kan även hjälpa till med teleregistrering samt besiktning för olika typer av telesystem. MÖRBY CENTRUM Diligentia Köpcentrum AB ETT ANTAL VÄLKÄNDA KULTUR- HISTORISKA BYGGNADER Statens Fastighetsverk HUDDINGE RÄTTSPSYK

18 20//32 Säkerhetssystem vi lämnar inget åt slumpen Exempel på projekt där vi har arbetat med säkerhetssystem. KV. TRANBODARNE Folksam Fastigheter KV. RÄNNILEN Hufvudstaden NYBODAOMRÅDET Tyresö kommun IDROTTSHALLAR Stockholms stads idrottsförvaltning I dagens fastigheter möter vi ofta komplexa säkerhetskrav, där exempelvis inbrottsskydd och tillträdeskontroll måste samordnas med krav på utrymning och tillgänglighet. Projektel har kompetensen för att skapa behovsanpassade lösningar som tar ett samlat grepp om fastighetens säkerhet. Vår erfarenhet omfattar såväl byggnadstekniska åtgärder för brand- och egendomsskydd som tekniska system för inbrottslarm, passerkontroll, kameraövervakning, brandlarm, utrymningslarm, sprinkler etc. Innan vi startar en projektering analyserar vi förutsättningar och behov, så att vi med dessa som grund kan utforma övergripande och samordnade åtgärdsprogram i form av säkerhets- och brandskyddsdokumentationer. I steg två utför vi en komplett säkerhetsprojektering som omfattar allt från brandskydd, skalskydd, lås- och beslag till tekniska säkerhetssystem. Slutresultatet blir kompletta och samordnade underlag för upphandling och installation. Våra medarbetare har djupa kunskaper om dessa system, där våra behöriga certifierade ingenjörer står för slutkontrollen. Vårt engagemang sträcker sig hela vägen genom planering, projektering, upphandling, genomförande, besiktning och förvaltning. JAKOBSBERGS SJUKHUS Locum MÖRBYSKOLAN Danderyds kommun UTBILDNINGSLOKALER OCH LABORATORIUM Akademiska Hus Uppsala JAKOBSBERGS SJUKHUS

19 VICTORIA TOWER Transportsystem säkra, tillgängliga och energisnåla Exempel på projekt där vi har arbetat med transportsystem. SWEDBANK ARENA, SOLNA PEAB Arenabolaget RIKSDAGSHUSET Riksdagsförvaltningen STOCKHOLMSARENAN, GLOBEN PEAB NATURHISTORISKA RIKSMUSEET Statens Fastighetsverk KUNGLIGA BIBLIOTEKET Statens Fastighetsverk KUNGLIGA OPERAN Statens Fastighetsverk VICTORIA TOWER, KISTA PEAB Byggnader med flera våningsplan behöver någon form av transportsystem. Det kan röra sig om hissar, rulltrappor, portar, lyftbord, handikappanpassningar etc. Vår roll i projekten är att tillgodose logistik, säkerhet- och miljöaspekter, vilket endast kan uppnås genom kunskap, erfarenhet och branschkännedom. Våra medarbetare har stor kompetens inom detta område, och vi har för avsikt att expandera verksamheten ytterligare. Vi har utvecklat ett eget koncept för att identifiera de åtgärder som erfordras på befintliga hissar. FOB står för funktionsbesiktning, ombyggnadsförslag, budgetpris. FOB-dokumentet ger fastighetsägaren möjlighet att planera sina åtgärder. Säkerhetsfrågan tillgodoses, tillgängligheten förbättras och anläggningarna energieffektiveras, i vissa fall med upp till 70 %. Vid nybyggnationer ser vi till att, redan från början, dimensionera, beräkna och välja utrustning för det ändamål som byggnaden är avsedd för. Projekteringen innebär att ett optimalt system installeras i fråga om ekonomi, logistik, säkerhet och miljö. Energianvändningen kan minimeras utan inverkan på kapaciteten. Till vår hjälp använder vi kapacitetsberäkningsprogram och en väl utvecklad proaktiv frågemetodik för att skapa en fullständig bild av projekteringsförutsättningarna. Vi utför även entreprenadbesiktningar av hiss- och rulltrappssystem, våra besiktningsmän är godkända av SBR.

20 22//32 Energieffektivisering, termografering och nätanalysering konkreta åtgärder för snabb avkastning Exempel på projekt där vi har arbetat med energieffektivisering, termografering och nätanalysering. MÖRBY CENTRUM Diligentia Köpcentrum ESP (ENERGI SPAR PROJEKT) Micasa Fastigheter COCA-COLA Coca-Cola, Haninge EFM Skärholmens Centrum RECIPHARM Recipharm, Årsta KV. HAMNVAKTEN Micasa Fastigheter SUNDBY GÅRD Huge Fastigheter De flesta fastigheter har mer eller mindre komplicerade installationssystem där alla delar ska samverka för bästa möjliga resultat. Om dessa installationer inte fungerar blir de sammanlagda energikostnaderna onödigt höga. Det är därför klokt att analysera fastigheten innan eventuella energieffektiviseringsåtgärder sätts in. När fastighetens energiförbrukningsprofil optimeras minskar driftskostnaderna och fastighetens värde på marknaden ökar. Cirka 10 procent av de totala kostnaderna under en fastighets livscykel har att göra med investeringar, resterande 90 procent går åt till driftskostnader. Det här betyder att en energieffektiviseringsutredning är lika viktigt för befintliga som nybyggda fastigheter. Om vi till denna bild lägger stigande energipriser framstår ett långsiktigt och aktivt energieffektiviseringsarbete som självklart. Med hjälp av vårt energi- och LCC-analysverktyg kan vi hjälpa fastighetsägare att hitta rätt åtgärder för att hålla nere driftskostnader. Med hjälp av det sammantagna underlag som den här typen av analys ger kan vi se om en viss investering är lönsam eller inte. Energieffektiviseringsåtgärder som leder till minskade CO2-utsläpp är också en klok investering för miljön som på sikt har stor betydelse för det globala klimatet. Energieffektivisering är ett kontinuerligt arbete. För att behålla de ekonomiska och miljömässiga vinster som uppnåtts måste fastighetens driftstatus löpande korrigeras och anpassas. Det går inte att slå sig till ro, vi inom Projektel har en bred kompetens inom energieffektiviseringsområdet. MÖRBY CENTRUM Vi kan hjälpa till med följande: Ta fram förslag till åtgärder som är mest effektiva ur ett kostnads- och prestandaperspektiv. Vi gör en snabbanalys med ett helhetsperspektiv på fastighetens energiprofil som leder till konkreta rekommendationer. Utföra djupare analyser och inventeringar av tekniska installationer som är energiförbrukande i någon form, vilket utmynnar i ett åtgärdsförslag. Med hjälp av termografering kan vi identifiera uppenbara köldbryggor i klimatskal som påverkar transmissionen i en fastighet negativt. Utföra energieffektiviseringsanalyser med beräknade budge kostnadsnivåer för investeringarna. Göra komplexa LCC-analyser med lönsamhetsbedömningar för de energieffektiviserande åtgärder som föreslås med energiprisutveckling för olika energislag inklusive analys av miljöpåverkan genom beräkning av minskade CO2-utsläpp. Utföra utredningar kring miljöklassade byggnader och ta fram vilken klassificering (BREEAM, Green Building, LEED samt Miljöbyggnad) som passar aktuell fastighet. Vi sammanställer alltid de föreslagna energieffektiviserade åtgärderna som vi föreslår i en överskådlig rapport. Vi kan utföra nätanalysering av byggnadens elsystem, då använder vi oss av ett avancerat mätinstrument som ger oss värden för spänning, ström, effekt, övertoner, spänningsvariationer m.m. Detta innebär att vi får vi en exakt bild av anläggningens energistatus och därifrån föreslå energiåtgärder. Vi kan göra utredningar för att minska energibehovet och komma med förslag på hur elenergi kan skapas med hjälp av olika typer av förnybara energikällor såsom sol - och vindkraft.

21 Elmiljösystem och åskskydd som förhindrar kostsamma driftstopp Exempel på projekt där vi har arbetat med elmiljösystem och åskskydd. UNIVERSITETS- FÖRVALTNINGEN KTH Akademiska Hus i Stockholm BB SOPHIA Sophiahemmet Ideell Förening Dagens motorvägar består av datorer, servrar, routrar och annan kommunikationsutrustning. Hela vårt samhälle är beroende av att datatrafiken flyter på utan avbrott. Ett åsknedslag i en oskyddad miljö kan medföra kostsamma driftstopp och i värsta fall förlust av data. Många av fastighetens egna system är också mycket känsliga för elektriska störningar. Efterfrågan har därför stigit kraftigt på tjänster som handlar om att skapa en säker miljö för alla typer av elektronisk utrustning. Parallellt med denna utveckling har diskussionen kring elektromagnetiska fält och hur de påverkar den mänskliga kroppen också tagit fart. Vår datoriserade vardag får inte stå i vägen för en sund arbets- och boendemiljö. Våra medarbetare är redan erkänt duktiga på att skapa lösningar för en elmiljö som tar hänsyn till såväl människor som maskiner. Och det här är ett område som vi satsar lite extra på. GRAND CHANGE Grand Hôtel KV. HEKLA JM Entreprenad DALÉNUM LIDINGÖ JM Entreprenad KV. HEKLA

22 NATURHISTORISKA RIKSMUSEET Audio-, video- och multimediasystem prisvärda lösningar anpassade efter kundens behov Exempel på projekt där vi har arbetat med audio-, video- och multimediasystem. TÄBY NYA KOMMUNHUS Täby Kommun FRISKIS & SVETTIS Globaliseringen, det ökade behovet av möten och dyrbar restid har fått företag att i större omfattning använda sig av videokonferenser som kan genomföras via internet. Parallellt med denna utveckling har sälj- och presentationsmetodiken blivit mer sofistikerad och inslagen av multimedia allt vanligare. För vår del har detta resulterat i en kraftigt ökad efterfrågan på ljud- och bildvisningssystem. Det viktigaste för kunden är ofta att installationen ska vara snygg och funktionell med få driftstörningar, men under ytan finns det många faktorer att ta hänsyn till för att systemet ska fungera optimalt. Projektel hjälper till att utforma prisvärda lösningar som är anpassade efter kundens önskemål och fastighetens förutsättningar. Vi har lång erfarenhet av och förståelse för de problem och möjligheter som finns i lokaler som idrottsanläggningar, skolor, konferenslokaler, hörsalar, centrumanläggningar m.m. Vi finns till hands under hela projektet, från förfrågningsunderlag till stöd kring upphandling och projektledning under installationen. ÄLTA KULTURLOKAL KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN, KTH HUDDINGE RÄTTSPSYK Stockholms Läns Landsting AVANCERAT HEMMABIO- OCH MULTIROOM-SYSTEM Exklusiv privat bostad

23 HENRIKSDALSHAMNEN Styr- & övervakningssystem bättre klimat, lägre energikostnader, tryggare miljö Dagens styr- och övervakningssystem är sofistikerade kommunikationsplattformar som möjliggör integration av en mängd olika tekniska system i en fastighet eller ett fastighetsbestånd. Data som temperatur, luft- och tappvattenflöden, tryckuppsättning i mediasystem, energiförbrukning, momentan eleffekt m.m. samlas in och bildar underlag för såväl operativa som strategiska beslut angående fastighetens drift och underhåll. Bättre klimat, lägre energikostnader och en tryggare miljö är några av de fördelar som ett genomtänkt styr- och övervakningssystem kan ge. Men möjligheterna att mäta och följa upp kan tyckas oändliga och ibland kan det vara svårt att, i ett inledningsskede, identifiera alla behov. Projektels breda erfarenhet av integrerade lösningar både på fält- och automationsnivå för fastighetsdrift ger oss en överblick som är värdefull i uppstartsfasen. Vi anlitas ofta för att skräddarsy systemlösningar där den tekniska nivån överensstämmer med kundens behov av att kunna optimera sin anläggning och arbeta smart med energiuppföljning. Vanligtvis är det klokt att börja i liten skala och gradvis bygga ut anläggningen för att matcha de behov som kan uppkomma. Som tur är inbjuder dagens flexibla system till en sådan process. Ska tyngdpunkten i just din lösning ligga på drift, analys, underhåll eller förvaltningsstöd av fastigheter? Vi på Projektel ställer gärna upp som bollplank! Självklart finns vi också till hands under entreprenadtiden med råd och stöd.

24 26//32»Idag är vi en av Sveriges största renodlade teknikkonsulter inom elområdet. En utveckling som inte hade varit möjlig utan våra engagerade och kompetenta medarbetare.«lennart Harging, Styrelseordförande / Projektelkoncernen Glada medarbetare ger nöjda kunder Vi hör ofta att medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Ibland används kanske uttrycket en aning slentrianmässigt. För oss inom Projektelkoncernen är det däremot i allra högsta grad en levande sanning. Vi skulle inte vara där vi är idag, utan engagerade och kompetenta medarbetare. Där ligger grunden till vår framgång. Medarbetare som trivs åstadkommer bättre resultat i sitt arbete, vilket i sin tur ger nöjda kunder som återvänder till oss nästa gång ett behov uppstår. En god cirkel som ger förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. Vi har till och med gått så långt att vi gjort det till vår affärsmodell. Och vi lämnar ingenting åt slumpen. För att säkerställa att utvecklingen är på väg åt rätt håll genomför vi regelbundna undersökningar av medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet. Projektel ska med engagemang utforma tekniska lösningar till funktion och verksamhet i byggnadsprojekt för våra uppdragsgivare. Så lyder vår affärsidé som i kombination med våra fyra värderingar (kundfokus, initiativkraft, samarbete, integritet) fungerar som en ledstjärna i vår strävan att bli Sveriges bästa teknikkonsulter inom elområdet och det självklara hjärtat i byggprocessen.

25

26 »Trots våra framgångar vore det fel att tro att vi har slagit oss till ro. Vår vision är att en dag vara den mest attraktiva teknikkonsulten på marknaden med hög kompetens och stor kreativitet. Det självklara hjärtat i byggprocessen.«lennart Harging, Styrelseordförande / Projektelkoncernen Foto & illustration Alison De Mars von Blixen, BSK Arkitekter, Diligentia, Grand Hôtel, Gröna Lund, Kolm & Norlén, Lindman Photography.

27

28 Projektelkoncernen DANDERYD HJR Projekt-El AB HJR Projekt-Hiss AB Golfvägen 2, Mörby Centrum Box 515, Danderyd T: SÖDERMALM, STOCKHOLM HJR Projekt-El AB HJR Projekt-Säkerhet AB HJR Projekt-Energi AB Brandgruppen AB Södermalmsallén Stockholm T: UPPSALA HJR Projekt-El i Uppsala AB Kungsängsvägen Uppsala T: VÄSTERÅS HJR Projekt-El i Västerås AB Metallverksgatan 6, 4tr Västerås T:

Följ med på en spännande resa!

Följ med på en spännande resa! Följ med på en spännande resa! » Idag är vi en av Sveriges största teknikkonsulter inom el- och säkerhetsområdet. En utveckling som inte hade varit möjlig utan våra engagerade och kompetenta medarbetare.

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna.

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna. TEMA automation IT i fastighet TEMA: 23 extra sidor med nyttig läsning för fastighetsägare redo för framtiden det mesta i huset kommer att vara uppkopplat INNEHÅLL: Nyheter Hyresgästinflytande via mobilen...49

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 FRAMTIDENS STAD Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Lodin: Med gemensamma

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Hela vägen fram uppföljning av energikrav i byggprocessen och Bättre klimatskärm att

Läs mer

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta årsredovisning Det här är Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer

Grön IT - strategi för Stockholms stad

Grön IT - strategi för Stockholms stad Utlåtande 2010:45 RI (Dnr 031-1104/2009) Grön IT - strategi för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Grön IT-strategi för Stockholms stad godkänns och ska

Läs mer

hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12

hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 Innehåll Historik Affärsidé 2011 i siffror...2 Historik...2 Affärsidé...3 Marknadens potential...3 Koncernchefen har ordet...4 Viktiga händelser 2011...5

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Vi tog flera kliv framåt 2 Varje medarbetare är en viktig resurs 3 Forsen är allt oftare med från början 4 Historiskt ansiktslyft för Naturhistoriska riksmuseet 6 Konsten

Läs mer

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MODERNA KONTORET DIN GUIDE TILL EN SMARTARE KONTORSLÖSNING FOTO:THERESE ALDGÅRD MAJ 2006 Framtiden ställer krav på kreativitet, flexibilitet

Läs mer

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn Samverkan i Byggsektorn SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA 2006 Innehåll 3 4 6 7 8 Styrelsen för SFK-bygg har ordet Förord Samverkan i byggsektorn nu med besked Samverkan i det offentliga Samverkan i byggbranschen Samverkan

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer