Den nionde Nordiska DRICKSVATTENkonferensen 2 4 juni 2014 Helsingfors, Finland PROGRAM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den nionde Nordiska DRICKSVATTENkonferensen 2 4 juni 2014 Helsingfors, Finland PROGRAM"

Transkript

1 Den nionde Nordiska DRICKSVATTENkonferensen 2 4 juni 2014 Helsingfors, Finland PROGRAM

2 Välkommen till Finlandiahuset! Den Nordiska Dricksvattenkonferensen har arrangerats vartannat år sedan 1998 på olika platser i de nordiska länderna. I år äger konferensen rum i Finlandiahuset i centrum av Helsingfors. Finlands Vattenverksförening arrangerar den 9:de Nordiska Dricksvattenkonferensen i samarbete med motsvarigheter i de andra nordiska länderna, DANVA, Norsk Vann, Samorka och Svenskt Vatten samt med NORDIWA. Syftet med konferensen är att vara ett forum för utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan personer verksamma inom dricksvattenteknik. Konferensens program erbjuder ett omfattande tvärsnitt av den nuvarande verksamheten inom forskning och utveckling inom dricksvattenteknik i de nordiska länderna. Vi hoppas att presentationer i åtta tematiska områden och posterutställning ger deltagarna ny kunskap och nya tankar samt nya kontakter. Den största händelsen i vattensektorn i Finland, Vesihuolto 2014, arrangeras också i Finlandiahuset från 3-4 juni Deltagarna i den Nordiska Dricksvattenkonferensen är välkomna att besöka utställningen och finskspråkiga föreläsningar av Vesihuolto För Programkommittén NDWC 2014 Riina Liikanen

3 Programkommitté Annika Lindholm, Nordvand, Danmark Dorte Skræm, DANVA, Danmark Riina Liikanen, Finlands Vattenverksförening (VVY), Finland Veli-Pekka Vuorilehto, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, Finland Sigurjón Norberg Kjærnested, Samorka, Icelandic Energy & Utilities, Island Kjetil Furuberg, Norsk Vann, Norge Vidar Lund, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Norge Gullvy Hedenberg, Svenskt Vatten, Sverige Thomas Pettersson, Chalmers tekniska högskola, Sverige

4 Program Måndag 2 juni Helsinki Sal Registrering och postermontering Lunch vid posterutställningen Öppning Moderator Riina Liikanen, Vattenverksförening, Finland Osmo Seppälä, Vattenverksföreningen, Finland Management inom dricksvattenförsörjningen i de nordiska länderna Riku Vahala, Aalto-universitetet, Finland Nordiskt-baltiskt dricksvatten - Gemensamma utmaningar och framtida samarbete Heidi Pekar, Livsmedelsverket, Sverige Management Moderator Dorte Skræm, DANVA, Danmark Tillit och förtroende för dricksvattnet i Sverige Mia Bondelind, Chalmers tekniska högskola, Sverige Cost-benefit analyser af investeringer på kildepladsen og i indvindingsområdet Ole Silkjær, TREFOR Vand, Danmark Projekt for fremtidens drikkevandsforsyning Henrik Juul, VandCenterSyd, Danmark Ekosystemtjänster och ekonomisk värdering av grundvatten Andreas Lindhe, Chalmers tekniska högskola, Sverige Kaffe vid posterutställningen Mikrobiologisk kvalitet Moderator Vidar Lund, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Norge Transport av virus i løsmasseakvifer Hanne Kvitsand, Asplan Viak AS / NTNU, Norge Källor och hälsorisker för vattenburna patogener i Kokemäki-älven Tarja Pitkänen, Institutet för hälsa och välfärd, Finland

5 Analys av somatiska kolifager i Göta Älv för att säkerställa den mikrobiologiska kvaliten på dricksvattnet Lena Blom, Göteborg Stad, Sverige Hydrodynamisk modellering av mikrobiell vattenkvalitet i råvatten Ekaterina Sokolova, Chalmers tekniska högskola, Sverige Online-overvåking av hygienisk råvannskvalitet ved Oset vannbehandlingsanlegg, Oslo Ingun Tryland, Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norge Värdering av mikrobiologiska risker Moderator Thomas Pettersson, Chalmers tekniska högskola, Sverige Tisdag 3 juni Den reviderte GDP veiledningen (GDP. God desinfeksjonspraksis) Hallvard Ødegaard, Scandinavian Environmental Technology (SET) AS, Norge QMRA i Sverige Britt-Marie Pott, Sydvatten AB, Sverige Diskussion om GDP och QMRA Riskvärdering för dricksvatten i Finland - webverktyg för kvantitativ mikrobiell riskvärdering Päivi Meriläinen, Institutet för hälsa och välfärd, Finland Mikrobiologiska risker vid produktion och distribution av dricksvatten i Sverige Jonas Toljander, Livsmedelsverket, Sverige Konferensmiddag på restaurang Royal Crown Plaza (Mannerheimvägen 50) Finlandia Sal Studiebesök Lunch vid utställningen NOM och membranfilter Moderator Veli-Pekka Vuorilehto, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, Finland Förändringar i NOM i råvatten från sjön Päijänne och inverkan på dricksvattenberedningen i Helsingfors Heikki Poutanen, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, Finland

6 NOM-fraksjonering og BDOC: Verktøy for driftsdiagnose og optimalisering av vannbehandlingsprosesser Björnar Eikebrokk, SINTEF, Norge Preliminär undersökning av eftermontering av lågtrycksmembraner i Långforsens vattenverk Panu Laurell,Aalto-universitetet, Finland Utvärdering av nytt membrankoncept för selektiv NOM-avskiljning inom dricksvattenberedning Kristina Dahlberg, Kommunalförbundet Norrvatten, Sverige Membranteknikförsök på Ringsjöverket - erfarenheter av NOM-avskiljning med UF och NF Angelica Lidén, Lunds Universitet/Sydvatten AB, Sverige Kaffe vid utställningen Water Safety Plans Moderator Sigurjón Norberg Kjærnested, Samorka, Icelandic Energy & Utilities, Island Betydningen av risikovurdering for planleggingen av fremtidig vannforsyning i Oslo Lars Hem, Oslo vann- og avløpsetat, Norge Web-baserade verktyg för Water Safety Plan Heli Härkki, Solinatech, Finland Verktyg för effektivt arbete med Säkert Dricksvatten (Water Safety Plan) Josefin Pehrsson och Anna Valdusson, Sweco Environment, Sverige Dokumenteret drikkevandssikkerhed i ledningsnet Claus Jørgensen, DHI, Danmark Säker driksvattenforsörjning Moderator Gullvy Hedenberg, Svenskt Vatten, Sverige Vattenburna sjukdomsutbrott och klimatförändringar i de nordiska länderna Bernardo Guzman-Herrador, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Norge Nordiska Möte VA yngre vid entrén till Helsinki Sal klockan 17-18

7 Onsdag 4 juni Björneborgs reservvattenverk Ismo Lindfors, Porin Vesi, Finland Nödvattenförsörjning till stora städer är en utmaning - nationell strategi som vår metod Christina Nordensten och Eva-Marie Abrahamsson, Livsmedelsverket och Akrab Akr Syd AB, Sverige Utvecklandet av ett system för hälsoövervakning och bedömning baserat på svenska 1177 Vårdguiden på telefon Deleer Barazanji, Stockholms läns landsting, Sverige John Snow Society Moderator Riku Vahala, Aalto-universitetet, Finland Helsingfors stads mottagning på Helsingfors stadshus (Norra Esplanaden 11-13) Helsinki Sal Dricksvattenrening Moderator Kjetil Furuberg, Norsk Vann, Norge Biologisk avskiljning av järn och mangan kopplad med jonbyte för uranreduktion - ett års storskalig drifterfarenhet Philip McCleaf, Uppsala Vatten och Avfall AB, Sverige Erfaring med tilbakespyling av multimediafilter Paula Pellikainen, Bergen Vann KF/Aalto University, Norge/Finland Norske erfaringer med UV- desinfeksjon gjennom 40 år Vidar Lund, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Norge Pesticid nedbrydning i sandfiltre Mathilde Hedegaard, DTU Miljø, Danmark Bakteriesamhällen i fullskaliga aktivkolfilter Outi Kaarela, Tammerfors tekniska universitet, Finland Väteperoxid för förbättring av järnfällning vid dricksvattenrening Maria Luhtala, Kemira, Finland Udpegning af optimale lokaliteter til vandforsyningsboringer Mette Ryom Nielsen, Rambøll Danmark, Danmark

8 Postervisning och kaffe Distribution Moderator Dorte Skræm, DANVA, Danmark Erfaringer ved sammenlægning af forsyninger på distributionssiden. Metoder og anbefalinger Lars Isager Hedegaard, HOFOR, Danmark Problem och lösningar i ledningsnätet erfarenheter från Riga Tālis Juhna, Riga Technical University, Latvia Hälsorisker efter läckreparationer i Göteborg Annika Malm, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Stad, Sverige Synpunkter på design av distriktsmätning i vattenledningsnät Miia Hyttinen, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Finland On-lineövervakning av vattenkvaliteten i ett distributionssystem Kirsi Hiillos, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Finland Förändringar av vattenkvaliteten i en fastighet - resultat från en kontorsbyggnad under dess första år Jenni Inkinen, Satakunta University of Applied Sciences / WANDER Nordic Water and Materials Institute, Finland Pris för bästa presentation, konferensavslutning och välkommen till Island 2016 Lunch Konferensspråk och översättning Konferensspråk är finska, skandinaviska (danska, norska, svenska) och engelska. Simultantolkning görs till svenska, engelska och finska. PowerPoint-presentationerna och postrarna ska vara på engelska.

9 Posterutställning Posterutställningen är öppen under hela konferensen vid entrén till Helsinki Salen. Onsdagen den 4 juni kl kommer alla posterförfattare att finnas tillgängliga vid sin poster. Det finns 10 minuters posterpresentationer i programmet. Ingen diskussion finns inlagd efter dessa presentationer, men frågor kan ställas vid postern. 1. Inspektion och underhåll av dricksvattenreservoarer Mattias Mattsson, Amphi-tech Service AB, Swerige 2. Kommunala beslutsfattares och invånares åsikter om behovet att reparera de lokala vattenförsörjningsnätverk och infrastruktur Jorma Puttonen och Juhani Kuokkanen, Global Research & Data Services, Finland 3. Analysen av data samlede i Vannverksregisteret for ledningsnett ved vannverkene i Norge i 2011 Karel Janák, Folkehelseinstituttet, et al., Norge 4. Synpunkter på design av distriktsmätning i vattenledningsnät Miia Hyttinen, Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Finland 5. On-line, övervakning av vattenkvaliteten i ett distributionssystem Kirsi Hiillos, Helsingforsregionens miljötjänster HRM, et al., Finland 6. Förändringar av vattenkvaliteten i en fastighet - resultat från en kontorsbyggnad under dess första år Jenni Inkinen, WANDER Nordic Water and Materials Institute, Finland 7. Användning av marklagrens akvatiska fauna för miljökontroll och som kriterier för grundvattenstatus Barbara Thulin, Jordbruksverket, et al., Sverige 8. Metoder för att undersöka profiler av mikrocystiner från cyanobakterier i svenska vattentäkter Heidi Pekar, Livsmedelsverket, et al., Sverige 9. Snabba metoder för analys av mikrocustiner i råvatten och dricksvatten vid blomning av cyanobakterier Heidi Pekar, Livsmedelsverket, et al., Sverige Helsingin kaupungintalo kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki/mika Lappalainen

10 10. Snabbmetoder för detektering av giftiga cyanobakterier och fenoler Liisa Hakola, VTT, et al., Finland 11. Pesticider i Vombsjön Britt-Marie Pott och Kenneth M Persson, Sydvatten AB, Sverige 12. Integrerad kemisk och toxikologisk metodik för detektion av hälsofarliga kemiska ämnen i dricksvatten Lutz Ahrens, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), et al., Sverige 13. Isotermisk mikrokalorimetri som ett verktyg för att bedöma biologiskt tillgängligt organiskt kol i råvatten och behandlat vatten Magnus Jansson, Symcel Sverige AB, et al., Sverige 14. Passiva provtagare som verktyg för screening av organiska mikroföroreningar i dricksvatten Lutz Ahrens, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Sverige 15. On-line övervakning av drickvattnets kvalitet med en Biosentry apparat Jenni Ikonen, Institutet för hälsä och välfärd, et al., Finland 16. Bakteriella biofilm samhällen och dricksvattenkvalitet Katharina Lührig, Lunds Universitet, et al., Sverige 17. Utvärdering av avancerad vattenrening för borttagande av perfluorerade alkylföreningar Lutz Ahrens, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), et al., Sverige 18. Mikrobiel vandkvalitet i rentvandsbeholdere efter inspektion og rensning Sarah C.B. Christensen, Danmarks Tekniske Universitet och Anne Esbjørn, VandCenter Syd Danmark, Danmark "; 19. Tänk H2O! - ett kommunikationsprojekt för gymnasieelever Marie Nordkvist Persson och Anna-Karin Wickström, Sydvatten AB, Sverige 20. Ekosystemtjänster och ekonomisk värdering av grundvatten Andreas Lindhe, Chalmers tekniska högskola, et al., Sverige

11 21. Online-overvåking av hygienisk råvannskvalitet ved Oset vannbehandlingsanlegg, Oslo Ingun Tryland, Norsk institutt for vannforskning (NIVA), et al., Norge 22. Riskvärdering för dricksvatten i Finland - webverktyg för kvantitativ mikrobiell riskvärdering Päivi Meriläinen, Institutet för hälsa och välfärd, et al., Finland 23. Hälsoeffekter av mikrobiologiska risker vid produktion och distribution av dricksvatten Melle Säve-Soderbergh, Livsmedelsverket, et al., Sverige 24. Membranteknikförsök på Ringsjöverket - erfarenheter av NOM-avskiljning med UF och NF Angelica Liden, Lunds Universitet, et al., Sverige 25. Inducerad infiltration av grundvatten som behandling av dricksvatten: betydelsen av osäkerhet vid mikrobiell riskanalys. Jean-Marc Mayotte, Uppsala Universitet, et al., Sverige 26. Organiska och oorganiska föroreningar i dagvatten från landsvägar - ett hot mot dricksvattens kvaliteten? Riitta Kettunen, Ramboll Finland Oy, et al., Finland 27. Förekomsten av noro- och adenovirus i Vanda å som är viktig som rekreationsområde och råvattenkälla för Helsingforsregionen Leena Maunula, Helsingfors Universitetet, et al., Finland 28. Helautomatiske bakteriemålere for kontroll av drikkevann, eksempler fra 5 forskjellige installasjoner i Norge Henrik Braathen och Goran Kalaf, Colifast AS, Norge

12 29. Ny version av svenska handboken för egenkontroll med HACCP Maria Bennet, Sweco Environment AB, Sverige 30. Kommunal riskhantering av översvämningars effekter på dricksvatten Viveca Norén, Centrum för naturkatastroflära (CNDS) och Uppsala Universitet, Sverige 31. Utvecklandet av ett system för hälsoövervakning och bedömning baserat på svenska 1177 Vårdguiden på telefon Deleer Barazanji, Stockholms läns landsting och Pär Bjelkmar, Folkhälsomyndigheten, Sverige 32. Norske erfaringer med UV-desinfeksjon gjennom 40 år Vidar Lund, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Norge 33. Pesticid nedbrydning i sandfiltre Mathilde Hedegaard och Hans-Jørgen Albrechtsen, DTU Miljø, Danmark 34. Bakteriesamhällen i fullskaliga aktivkolfilter Outi Kaarela, Tammerfors tekniska universitet, et al., Finland 35. Väteperoxid för förbättring av järnfällning vid dricksvattenrening Maria Luhtala och Vesa Kettunen, Kemira Oyj, Finland 36. Udpegning af optimale lokaliteter til vandforsyningsboringer Mette Ryom Nielsen, Ramboll Denmark och Mikael Takala, Ramboll Finland, Danmark 37. Dokumenteret drikkevandssikkerhed i ledningsnet Claus Jørgensen, DHI, et al., Danmark

13 Studiebesök tisdag 3 juni 2014 klockan Anmälan till studiebesöken gjordes vid registreringen. Alla studiebesök kommer att starta med bussar från Finlandiahuset, dörr K4 klockan 9. Långforsens (Pitkäkoski) vattenverk är en av de tre dricksvattenanläggningar som förser Helsingforsregionen med dricksvatten. Vattnet till Långforsen kommer i en 120 km lång tunnel från sjön Päijänne. Råvattnet från Päijänne renas i Långforsens vattenverk med flockning med järnsulfat, sedimentering och sandfilter samt aktivkolfiltrering. Mikroorganismer elimineras med ozon, UV-ljus och kloramin. Värd för besöket är Helsingforsregionens miljötjänster. Rusutjärvi infiltrationsanläggning. Här infiltreras råvatten från sjön Päijänne. Det infiltrerade vattnet behandlas med kalkfiltrering och UV-desinfektion. Värd för besöket är Samkommunen Tusbyregionens vattenverk. Socialt program Konferensmiddagen kommer hållas på restaurang Royal Crown Plaza (Mannerheimvägen 50) den 2 juni 2014 från kl. 19. Helsingfors stad har glädjen att vara värd för minglet på Helsingfors stadshus (Norra Esplanaden 11-13) den 3 juni 2014 kl Huvudvattenledningen till Esbo. Bygget av den nya 14 km långa vattenledningen från Helsingfors till Esbo visas. Vid besöket visas också det förrådet för material och underhållsutrustning. Värd för besöket är Helsingforsregionens miljötjänster.

14 atu ink g lsin He n ta ga gs r be e un R Finlandiahuset K3 1 2 M4 Finlandiahuset K4 Karamzinsgatan n väge erheim Mann atan eriag Hesp riagatan a r r o e N sp a He Södr M3 nn Ma P erh väg eim tan P ksga vi lö en Tö an gat viks ö Töl Statio 4 3 nspla n ata Brunnsgatan tsen n ata sg sg nväg g ä r rnv Jä Jä dra rra Sö n ata No Stadshuset g ns o m Si Norra Esplanaden Södra Esplanaden 1 Crowne Plaza Helsinki Finlandiahuset Mannerheimvägen 50, Helsigfors Telefon: +358 (0) Mannerheimvägen 13 e, Helsigfors Stadshuset 2 Hotelli Scandic Park Helsinki Norra Esplanaden 11-13, Helsigfors Mannerheimvägen 46, Helsigfors Telefon: +358 (0) Helsingfors järnvägsstation Stationsplatsen, Helsigfors 3 Sokos Hotel Vaakuna Stationsplatsen 2, Helsigfors Telefon: +358 (0) P Q-Park Finlandia Karamzinsgatan 2, Helsigfors 4 Sokos Hotel Presidentti Södra Järnvägsgatan 4, Helsigfors Telefon: +358 (0) Hållplatsen vid Hesperiaparken Mannerheimvägen, Helsigfors (Finnair City bus stannar här)

15 Konferenslokal Konferensen kommer att äga rum i Finlandiahuset, som ligger i centrum av Helsingfors. Hur man tar sig till konferenslokalen Helsingfors-Vanda Flygplats - Helsingfors centrum / Finlandia Huset Finnair City Bus går mellan flygplatsen och Helsingfors Centralstation. Bussen stannar vid Finlandiahuset (busshållplatsens namn: Hesperian puisto /Hesperia park). Bussen avgår från terminalerna T1 och T2. Restiden från flygplatsen till Finlandiahuset är ungefär 30 minuter. En linjebuss nummer 615 går från flygplatsen till Helsingfors järnvägsstation (ändstation). Restiden är ungefär 35 minuter. Busshållplatsen finns framför ankomsthallen i flygplats. En taxi mellan flygplatsen och Finlandiahuset tar mindre än en halvtimme och kostar cirka euro. Taxistationer finns i båda terminaler. Till Finlandiahuset från Helsingfors centrum Finlandiahuset ligger ca 1 km norr om Helsingfors järnvägsstation. Spårvagnar 4, 4T, 7A och 10 går från Helsingfors centrum till Finlandiahuset. Spårvagnhållplatsen framför Finlandiahuset heter Kansallismuseo/ National museum. Parkering i Finlandiahuset Q-Park Finlandia är ansluten till Finlandiahuset med en underjordisk gångväg. In och utfart till parkeringen är på Karamzininranta. Avgifter tillkommer. Ytterligare information och länkar finnas på konferensens hemsida

16 Vattenverksföreningen (VVY)

Riskanalys från råvatten till tappkran

Riskanalys från råvatten till tappkran Rapport Nr 2010-08 Riskanalys från råvatten till tappkran Andreas Lindhe Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SV-Utveckling) är kommunernas eget FoU-program om

Läs mer

Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat

Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat 1 Arbetsgruppens medlemmar Nedanstående personer har på ett eller annat sätt deltagit i arbetsgruppens

Läs mer

Svenskt Vatten. Rörnät och Klimat 2015

Svenskt Vatten. Rörnät och Klimat 2015 INBJUDAN OCH PROGRAM Svenskt Vatten inbjuder till Rörnät och Klimat 2015 Essinge Konferens Stockholm 10 11 mars 2015 Årlig konferens om Rörnät och Klimat mellan sport- och påsklov! Olika aktörer som påverkar

Läs mer

Säkra Svenska Livsmedel

Säkra Svenska Livsmedel Säkra Svenska Livsmedel En forsknings- och innovationsagenda Säkra Svenska Livsmedel Projektinformation Diarienr: 2014-01773 Projekttitel: Säkra svenska livsmedel! Koordinerande projektpart (koordinator):

Läs mer

FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE

FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPERJOHANSSON JOEL BERGE 2011

Läs mer

Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk. December 2009

Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk. December 2009 P U B L I K AT I O N Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk December 2009 Förord Den norska rapporten 164/2008 Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann har tidigare skickats ut till Svenskt

Läs mer

Mikrobiologiska dricksvattenrisker ur ett kretsloppsperspektiv

Mikrobiologiska dricksvattenrisker ur ett kretsloppsperspektiv Rapport nr 6-2012 Mikrobiologiska dricksvattenrisker ur ett kretsloppsperspektiv - behov och åtgärder av Rikard Dryselius LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD AGENCY, Sweden Innehåll Innehåll... 1 Sammanfattning...

Läs mer

Förenklad GDP. God Desinfektion Praxis. Ett verktyg för att bedöma om vattenverkets rening mot mikrobiologiska föroreningar är tillräcklig

Förenklad GDP. God Desinfektion Praxis. Ett verktyg för att bedöma om vattenverkets rening mot mikrobiologiska föroreningar är tillräcklig Förenklad GDP God Desinfektion Praxis Ett verktyg för att bedöma om vattenverkets rening mot mikrobiologiska föroreningar är tillräcklig Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Steg 1: Barriärhöjd...

Läs mer

Klimatförändringarnas påverkan på den skånska folkhälsan - en kunskapsöversikt med förslag på åtgärder

Klimatförändringarnas påverkan på den skånska folkhälsan - en kunskapsöversikt med förslag på åtgärder Klimatförändringarnas påverkan på den skånska folkhälsan - en kunskapsöversikt med förslag på åtgärder Titel: Klimatförändringarnas påverkan på den skånska folkhälsan Utgiven av. Klimatsamverkan Skåne,

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Rapport Nr 2012 03 Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Mats Johansson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program om kommunal

Läs mer

Det nödvändiga vattnet

Det nödvändiga vattnet vattnet Det nödvändiga Inledning Vatten är nödvändigt för liv. Vattenförsörjning är en tjänst som tryggar vår hälsa och levnadsstandard, samhällets funktioner och miljöns välmående. Vattentjänsterna innefattar

Läs mer

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 1/13 FOTO: PER-ERIK ADAMSSON FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE VI MÅSTE MÄTA FÖR ATT VETA Så här i början av året och bokslutstider är det intressant

Läs mer

KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN. Kommunaltekniska utbildningsdagar. KommunalTeknik 2006. med årskongress

KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN. Kommunaltekniska utbildningsdagar. KommunalTeknik 2006. med årskongress KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN Kommunaltekniska utbildningsdagar KommunalTeknik 2006 med årskongress i samarbete med Göteborgs Stad 6 9 september KommunalTeknik 2006 Kårhuset, RunAn-salen

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar

Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar Rapport Nr 2011 12 Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar Annika Malm Anders Horstmark Elin Jansson Göran Larsson André Meyer Jenny Uusijärvi Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling

Läs mer

Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA

Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA Rapport Nr 2014 13 Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA Hållbarhetsanalyser och samhällsekonomiska bedömningar Karin Carlsson Erik Kärrman Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling

Läs mer

Kartläggning av SCADA-säkerhet inom svensk dricksvattenförsörjning. Erik Johansson

Kartläggning av SCADA-säkerhet inom svensk dricksvattenförsörjning. Erik Johansson Kartläggning av SCADA-säkerhet inom svensk dricksvattenförsörjning Erik Johansson Förord Dricksvattenförsörjningen är i hög grad beroende av välfungerande industriella informations- och styrsystem. Dessa

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

Parkering i storstad. Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer

Parkering i storstad. Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer Parkering i storstad Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer 2 Titel: Parkering i storstad: Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta

Läs mer

1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. f Datum/Date 2013-03-13 1 (8) Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 13 mars 2013. Närvarande ledamöter: Kåre Bremer, Ordförande Karin Bengtsson Marie Fryklöf Johanna Berg Ingela Nyström David Höjenberg

Läs mer

Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter

Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter PM 5/13 Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter Livsmedelsverket www.slv.se Kemikalieinspektionen www.kemi.se Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter Best.nr. 511 102 Sundbyberg,

Läs mer

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2015 MODERATOR Inge Hansson Karlstads kommun DU FÅR MÖTA Datainspektionen Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist Projectplace Maria Nordborg Director

Läs mer

Näringslivet. på Tjörn. Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013

Näringslivet. på Tjörn. Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013 Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013 Näringslivet på Tjörn Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet "Tjörn möjligheternas ö" Det är den vision som kommunen har formulerat

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING

E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING ID: 12836 E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING Analys av miljöcertifieringssystemen BREEAM COMMUNITIES, BREEAM-SE OCH CEEQUAL Jeanette Green, NCC, Charlotte Bejersten Nalin, NCC, Petra Brinkhoff,

Läs mer