Konferenskarta Uppland UPPLAND CONFERENCE MAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferenskarta Uppland UPPLAND CONFERENCE MAP"

Transkript

1 Kofereskarta Upplad UPPLAND CONFERENCE MAP KONFereNS UPPLAND 2013

2 Väge till ett persoligare möte Att mötas uder gysamma förhållade är e förutsättig för att skapa goda relatioer och uppå öskade resultat. Eftersom iget möte är det adra likt är det värdefullt att kua välja de optimala koferesaläggige för just ditt möte. Vår karta visar väge till mötesplatser som ger dig ett persoligare bemötade, som ser dig som de gäst du är. Alla med ärhet till Arlada, Stockholm, Uppsala och världe. Du väljer mella slott, herrgårdar, skärgårdshotell, historiska miljöer och modera aläggigar, samtliga med ege karaktär och atmosfär och ett rikt utbud av krigaktiviteter. Här fis ågot för alla, oavsett vilka frågor som ska behadlas, vilka som ska träffas och atalet deltagare. Du får möjligheter att skapa aorluda, utvecklade, roliga och ytäkade kofereser eller klassiskt traditioella du sätter riktlijera och ambitiosivå. Vi vill gära vara di vägvisare självklart uta kostad. Rig oss på Koferes Upplad så hjälper vi dig rätt och svarar på dia frågor. Vi igår som ett samarbetsprojekt iom VisitUpplad, där medlemmara tillsammas markadsför Upplads kofereskapacitet. Välkomme! The way to a more persoal meetig Meetig i suitable surroudigs is essetial for creatig good relatios ad achievig the desired result. ecause o meetig is exactly like ay other, you eed to be able to choose the ideal veue for your particular meetig. Our map shows you the way to veues that give you a more persoal welcome that treat you as a guest. Ad all close to Arlada, Stockholm, Uppsala ad the world. You ca choose from palaces, stately homes, maor houses, archipelago hotels, historical settigs ad moder veues, each with its ow character ad atmosphere, plus a wide rage of activities, ature experieces, ispirig meals ad excellet service. Whatever is o your ageda, whoever ad however may are attedig, there is somethig for everyoe here. You have the opportuity to produce differet, stimulatig, ejoyable ad iovative cofereces or classic traditioal oes. You set the guidelies ad ambitios. We are happy to give you advice at o charge, aturally. Call us at Coferece Upplad, ad we will aswer your questios ad help you make the right choice. We are part of a VisitUpplad collaborative project i which members joitly market Upplad s coferece facilities. We look forward to helpig you.

3 Gävle Orara Gävlebukte Karskär Järvsta Haräs Griduga Sjötorp illham Rullsad 26 Hemligby illudde Furuvik omhus Lågsad Sågarbo Skutskär Älgsjö Lövstabukte Gårdskär Överboda Högmo Julö 12 Åsbo Storfjärde Fallet Sadby Hyttö åtfors Mehedeby Västlad Utra Vad Fiböle 13 Utra gård Nöttbo Tierp Gillberga Ordsbo Hillebola Väsby Oskarby Skogbo Upplada Aspäs Åby Lidsbro Lockelsbo 272 Vreta Husby Pålsboda Gråmyre Gräsbo rboå Ha Marbäck Velåge Norrvissjö Läby y Askarbäck jörklige Fagerdal Oxsätra Aeberg Siggefora Up Östfora lede ds sbo jörarbo Dalkarlsbo Ullbolsta roholm Hedtorp pla Fredriksdal så Åkerby Friberga Stradsj. 72 alsbo 44 Ålad by Uppladslede Hjälsta Gryta Djurby årskär Savlige Husby-Sjutolft Hjälstavike 263 Litslea Ullstämma Faa Ekolsud Eköpig Ågersta Löt Fåö Ramby ålsta v. Hacksta Ekäs Eka ryggholme Dalby Sätra Kalmarsad Kalmar Uesta Toresta Veckholm Kugs-Husby Skarve Jursta Låssa Näshage Trabygge LejodalsV Ryd sjö Lejodal Grahammar rua ro Arö Okö A Arö Lagö Utöhus R Grösöö Eldholme E Överselö Selaö elsö Stallarholme Härjarö Norra jörkfjärde Karby Edsberg Säbysjö Säby Jakobsberg Solletua N Mälsåker Viksjö Musö Tureberg 36 Kista Järfälla Färetua arkarby Musö Adelsö 275 Skå- Veda Norrö Dammsta Stava romma Gribby lud ed Sticklige udde Stockholm 277 Rugge Spraggarboda Peigby Grovstaäs Lekuge N Ljusterö Väsbystrad Ägsö Helgö O Horsvär Yxlö lidö Yxla Vik Alsvik Löparö Siarö lidö ruket Sadvike Graö Ljusterö Gäla Husarö Åsättra Stegesud ogesud Karlsudd Lillström S Ljusterö Kovik Möja Västerfjärd Alsvik Travik Låda Ormigeladet Räkäs Lågvik Möja Lå Rams Löka Skägga Lillsved Grida Möja SöderMöja Gällö Norräs Tyigö Kummeläs Svartsö Grudvik Oskar- Fredriksborg Igmarsö Kåräs Vaxholm Fiham Skeppsdal Liaäs Lidigö Gåshaga Östaå Dyvik Resarö Hästägsudd Uteke Furus Köpm Mälby Nykvar Flaxevik Täljö Österskär Rydbo Ubby Lervik St Älgö Sviige Trälhavet Saxarfjärde Överby Ådale Humlö 278 Svartö F Vagsuda jörhuvud Åsättra Ättarö 274 Västeräs Laggarsvik e DjursholmFrösvik Ellboda Stocksud Sola Norrbacka Åkersberga l lå Åkerö Spillersboda 276 Vättersö Roslags-Kulla oda Skeppsbol Österåker Ösbyholm Holmsjö Vira Vire Storsjö 280 St Värta Mörby Sudbyberg Välligby Össebygar Hakuge ViggbyRoslagsholm Näsby Näsbypark Röskär Heleelud Daderyd Spåga Hässelby Adelsö 279 Färigsö 264 Esta slag Rocksta Täby UllaKarby Löttige sjö Ed 267 Eebyberg sv Sjöberg Limmare Vettershaga Spersboda Large Rumsättra Garsvike Agar 268 Frestaby Fresta yle Valletua264 sjö Norrvike 265 NorrFjäture vike Leartsäs rottby Ormsta Valletua ollstaäs Rotebro 267 Kalhäll Grödal ällsta Ed Stäket Kugsäge radholmsud Ytterselö UppladsVäsby Ösby rollsta Ro Lidholme Veda Sättra Vada Lidö Torsåker e ik elsöfj. Lidö Fysige Tibble Torsvi St Ludby Husbyö holm Oxuda Södersvik 22 Hemmarö ergshamra Riala Uddeby Stågberga Morsta Kimsta Håk Norrsjö Algeby Helgö Orkesta Vät Harg jörkäs Sjöskoge Ekskoge Skoby Läa kyrksjö Vätö Österlisa Addar Kårsta Frösuda Viby Markim Steigevik SkåelaSkåela Rusa Gällövsta 269 Skörby Ledige Dyv Utluda Näset ÖsterLoviseda ledige Överlöpe Kviluda Söderhall Sigtua Håbo-Tibble Figare Lillråda Rosättra Nysättra Vire eateberg illsta St Torsholma SteigeNorrsuda Rosersberg 17 S Nåö Frötua Kyrksjö Torsluda otta Aderssvedja Roslags-ro illige Röcksta Darsgärde Rö Äspesta Luda Eeby Eka Norrtälje HusbySjuhudra Skederid Näs Sparre Märsta 12Sigtuastiftelse Valsta Arlada stad Sigtuafjärde Hamra Väsby Lommare Fiby Eke Rö Ubby Närtua Eeby Droppsta Viby Vasa Örby Arlada Flygplats Altua Vegar Husby-Ärlighudra Aske Kvaribble Yttergra Arlada Sigridsholm Odesala Skråmsta Låddersta Tägby Vallby 31 Smedsmora Himmie 19 Fista Uttra ergby 20 Eke Rimsjö Rimbo Ropäs Nor -Karl redsättra Ösmare Estua V Syige Lågsjö ack Stäket 76 Åsby Udra Hållsta holm Rimbo Johaesberg St Åkerby Skepptua Vidbo Lohärad slede s ar eg vi Lillkyrka rusta Nässja Noorsotlöt Slott Lövstaholm Håtuaholm Håtua Mälby Nydal Svärlige S Råda Åby Svaberga Stjärholm Sättraby 280 Skälby Syige Mörby Rörvik EgelbrektstuetHallboda 20 Råby ares ö Salö N Råda Alby Koludde Erke Lidbacke 21 Gottröra Tibble Valkeby Ludby Haga Graby Lockstaholm Krogsta Nova Park Coferece Åsta 255 illby Nyborg Krägga Högsta Valloxe Ledige Hova Torsborg 12 Lidigby äddarö e vik ds lsu Eko Gåde Håra oglösa Kumla Lågarö Håigby Kivsta Vassuda Skålsta Ala Tibble 12 Erikssud Katriedal Övergra Ekolsud Killige 77 Ar Hagelstea Kivsta Skofjärde 263 Segersta Villberga Rickeby Kulla Ullvi fjärde Skadevi iskopsarö Häggeby Strömsäg Grillby Östua ggeby Skedvike Fastera Vägsjöberg Hagluda 8 Gise Kristieholm Österägby Råäs Målsta Husbyroborg Låghudra 5 Ytterskär revik Ströja loka ro Sättra Örsbol Abrahamsby Örsjö Riddarbol UbbyMjölsta Lågsjö Österäs Gåsvik roby 282 Edsbro Sotter Gavel- redvik Lågsjö 13 Johaeslud urvik Rörsby Seeby Älmsta Heige Uuge Skeige Skokloster Pilsbo Slottsskoge Friberg UlvsVäsby Ösby Tisslige Ekham Härkeberga m Giresta Staby sta Sjö Gorra Fittja Skokloster Wärdshus Holm Älvlösa Frösluda redsad jelkesta Örsudsbro Lågtora yäs iså Fyr Kvek 255 Kruseberg Alsike Arö huvud Wik Lårstavike Grölud Gamla Grissleham Sadvike Norrsjö Stabby Smara Gavel Havsäge ora Skebobruk Harbroholm Myskja Kutby Sotter St Hagby 28 Flisberget Massum Toftige 282 Flade Lagga Oluda Ekol Västeråker Gryta WiksSalecke SlottNorsta Seglige Almuge e dsled pla Eda Up Säby Mora stear Sävjabrua Vårdsätra Suersta Högby Luse Hacksta Uppsala ragby Näs Skarholme Flottsud Årby Kugsham Hammarskog aligsta Alsike Vreta Fredrikslud Morga Dalby Mosta iskopskulla Aelud ergs- Gottsuda Kruseberg Herrgård Trehörige Marielud Liés Edeby Pellemosse Edebo eebol Norrsjö Tarv Hosjö 283 Väddö Åsby Källigby Läa Läa Lötsjö Gusta 282 Kärve Fjällora Ulvsbygde Oscar II Koferesceter Lövsta Valsätra Ultua 55 ärby St Moga Lågsjö Fubosjö roby Fubo SöderGiige Kvarsad Havsskoge Väddö jörkulla Järige jörige Myra Fyrväpplige Vällora jörkö Rickeby Näsby Häverödal Skysjö Vallby Solvalla Fjäll Trästa Gisselbol Välle ärby Lill-Moga Halmbyboda Damark Norby Ramsta Hagby Frötua Uppsala Teste St Väsby Kusby Kåtorp Pasarudde Täby 22 Lågbol Pettbol Rugar Malme Haga Eriksberg ladåker Årsta Älvgärde Visteby Skölsta Vaksala Eriksberg Håga Nåste Resta Örsudaå Jädra Läby Skärfälte Filke Torstua Ryda kugsgård Nysätra Våsjö Wittulsberg Jälla Håmö Skogs-Tibble Skillsta Sämjesta orrlövsta Östberga Lejsta Gåvsta 288 Karby erthåga Stehage Helgesta ta Örby örje ärby Vallby Rasbo Fullerö Valsgärde ruby Heriksberg Storvreta Ola Klämmesudde ergby Häverö Ludås Tomta Sätra Kolarmoraå Väskige Hässelby Edige Hallstavik Västerbacke Stesuda Kydigeholm Farige Gammelgräome Ormeryd Edeby Utsud ergby Kolarmora Norrgar Sarige Lydige Skoby Tulka Gråska Gela Tua Vittja Husby Stavby Årby Rasbokil Yresta Väge Museum Gustaviaum Osike Ribbigebäck ttmasöle Mjölkebo sta Österuda ge Åloppe Spåga Mågsbo St. Kil Ägeby First Gamla Uppsala Åby boda Hotel Lié Alsta Fiby urskog Järlåsa Edshammar Husby 290 Svista Forkarby Ulva Sudbro Järlåsa redsjö redsjö j. Marsta kil Skulla Uggelsta Lövstalöt älige Ju m Överbo ttige Vattholma Igvasta Vaxmyra Äretua Jumkil Ubby ärsta Leaberg Fjuckby Högsta Nyvla Kipligeberg Örsätra Ligobacka jörkäs Lea 600 emersberg Grellsbo 272 Kölige Klivige Skuttuge Välle Forbro Nyvalla Åby Spåga Väsby Osluda 700 Forsa Sadbro Åkerläa Graluda Salsta Testa Grissleham Roöholm 76 Malsättra Tåga Aluda Jälsta Lågsjö Myrby Krossbo Sätua Gillige yholma redsud Hotell Havsbade Gräsö Sada Gisslare Marma oda Moxboda Ovaby Fogdö Herräg Korgil Myrby Åstorp Haberga Fresta Golvasta Vasta raxebol Vettsta Happsta Örkälla Rågsta Närlige 272 pladsberget 7,56 Skyttorp Söderlövsta Kilby Ramhäll ackby Sigö Galtfjärde Sviö 288 Rastsjö Kivsta Sigö Hargsham Fors Valde Kutsbol Löddby oda Värligsö Risige Vattmyre 292 Trusby Harg Skäfthammar Skarphärad Östaå Risby Viksta Mågelbo 74 ö Österby Damme 290 Älby Marstalla Stalbo Haga oss- Dalboda Hälle Rasta 19 Raggarö 45 Viby Karbo Nolmyra Sörsjö Hässelby Harbo Gimo Tvärö Stockby Lysta Gimo damm Vade oda Älvsäs Fälö Ella Fagerö jörsta Sudsvede Mälby Läsö Marka Vässarö Nolsterby Tuskö Sadika Hökhuvud Morkarla Öster- Gryttby Viksta stetorg 600 Hammardamme Mågsbo 16 Lågalma Östhammar 288 Uppskedika Sadby Johaeslud Harvikadamme Adersby Åkra oladsbo Harboäs Daemorasjö Myra Ål Gubbo Uppladslede Österbybruk uddby Kättslige Vedel 57 jurvalla 709 Aedal Tämare Åbyå Mågsbo Daemora Vedelsjö ergby Fy Östervåla Kryssbo Iggelbo Aspbobade Stordamme Husbacke örstil Väddika Daemora Örbyhus Hackbol Film Söderskoge Gruvsjö okarby Holvarbo Hidersbo Ettigbo ro Gyllby Örbyhus Ubblixbo Persbo Stysberg Hauda Kelige Sibbo otarbo Kålbo Uggelbo Åö Pålsmora Rovsättra Tegelsmora Exarby Måkarbo Storäge Västersälja Tobo Hälsige Äspskär Stora Riste Ed arkö Ytteruttö Aö jurö Alö Daebo Valö Horsskog 22 Vigelsbo gruvor Vargskär Rävste Suaö olka Lidersvik Norrskedika så Olad arå Täm Vika Prästarby Götby Aspö Strömsbro Öregrud Kavarö Sud Sesslige Drakäs Radersbo Fastebo Rogara Gisselbo Rudde Tofte Sixarby Florara 31 torp Yttrö Älgsjö Vigelsbo Adersbo Vikasjö å Korbovalle Vibo Årsta Elvisjö 290 Gräsbo Risö Gåvastabo Eskesta Gryttjom Ullfors Göksby ris Igesjö Torsluda Tierps kyrkby Västerby Valudde Skiäsvike eebo Kutbo Mickelsbo Strömare 292 Muga Djupa Johaisfors Vamsta L. Riste Österby Muskargrud Gräsö Värmskär Steskär Kallerö Gålarmora Skållbo Kalvsbo GRÄSÖ Djurste Storskäret 17 älgsäs Forsmark erkige Fisjö Fälare Kallboda Klockarboda Jugfruholm ruksdamme Imudbo Gåvastabo Ralbo Pålbo Skämsta Vallby Hytta Åkerbysjö Igstarbo redbäck Forsmarks kärkraftverk jörbo S Åsjö Larsbo Valparbo Tolfta arlsbo Öster-Mörtarö N Åsjö Skälsjö Frebbebo Skallbo Villbo odebo Årböle led e Lövstabruk Madal ppla d s 30 ramsöfjärde?u Åkerby Elige Rockö Söderfors Söderboda Stor-Rågse 26 Gåsbo Strömsberg Orrskog Göksåre 36 Hjällsjö Skate Nöttö se for ed r Jörsö läcke rusbo Utrafjärde Hällby Österlövsta Södra Kvarke Norrboda Öregrudsgrepe Rudskär Griggebo Kärve Österäge Gällbo Valla Kågbo odskäret Klubbe Ägskär öle Vavd Skärplige Vidväg d pla slede Up Lövåse Gudige arkåre Skållbo 46 Gä str ik Flate Storste Pålsbo Sud Holmsta Väla Örskär Gröö 76 Sätra Karlsäter el ed e astfallet Satra Kårbo Marma Flatsjö Söskär Ledskär Hjälmuge 45 masbo Karlholmsbruk Klugste Hålläs Löö 51 Dale Fagervike Ligåre Edvalla Holmsåger Älvkarleö Laforse Verkebro Killskär Sikhjälma Laxö Da lälv e Hålle Svartvike Älvkarleby Haåse Hästbo Västaå Kapplasse Sikhjälma 22 Kubbo Mårtsbo ka Fågelsudet Lärkebo tbacke eda jörs fyr Träskö Kaholms- 274 Värmdö-Siggesta oda Värmdö Kalvadö ladet Sud Abborrkroke Kålsvik Sollekroka Vidö odatorp fjärde Fjällsvik Möja Söderfjärd S

4 ERGY GÅRD Hotell & koferes Vi är ett miljöväligt och prisvärt koferesalterativ, mitt i Roslage. Här fis både Svaemärkig på hotellet och levade svaar i Väddövike ära badplats, sjöbastu och kaoter. Kofereskostade får du på rätt ivå geom att välja ågot av våra prisvärda boedealterativ, alla med härliga måltider som serveras i Herrgårdsrestaurage. We are a evirometally friedly ad good-value coferece optio. The hotel has bee awarded the Nordic Swa Eco label, ad swas live i Väddövike bay with its bathig, lakeside saua ad caoes. Our accommodatio optios, all featurig delicious meals served i the Herrgård restaurat, allow you to tailor your coferece to your budget. bergbygard.se ENGELREKTSTUNET Oss väljer du för vår persoliga service, de goda mate och vacker avkopplade miljö. Här ka i koferera eller festa ostört, esamma eller samtidigt med adra grupper. Teambuildig och aktiviteter på vattet är vår specialitet som kajaker, roddbåtar och vedeldad bastu vid strade. Vi har piao, härlig atmosfär och fatastisk akustik. You choose us for our persoal service, delicious food ad beautiful, relaxig eviromet. You ca hold your coferece or party here totally udisturbed, as the sole guests or together with other groups. Team buildig ad activities o the water are our speciality kayaks, rowig boats ad a wood-fired waterside saua, for example. We have a piao, woderful atmosphere ad acoustics. egelbrektstuet.se FIRST HOTEL LINNÉ First Hotel Lié fier i cetralt i Uppsala grae med Liéträdgårde. De flesta av våra 116 persoligt iredda hotellrum vetter mot härlig gröska. De fräscha kofereslokalera har plats för persoer och du får hjälp att sy ihop möte och evets som passar just er grupp. I istro serveras vällagad mat och på sommare dukar vi borde på vår mysiga iergård. You will fid First Hotel Lié i cetral Uppsala ext door to Liéträdgårde. Most of our 116 idividually decorated rooms face its delightful greeery. Our airy coferece rooms ca accommodate people, ad we ca help tailor meetigs ad evets perfectly to your group. The istro serves carefully prepared food, ad i summer you ca die i our delightful courtyard. firsthotels.se/lié HOTELL HAVSADEN Ett lyckat möte är e skapade process. Hos oss ka du koferera och koppla av i e ostörd havsmiljö vid skärgårde med ett ispirerade läge med öppe horisot som främjar kreativa arbete. Här är allt uder ett tak så att du ka aväda tide effektivt. Spa, god mat, atur och kultur e total skärgårdsupplevelse. A successful meetig is a creative process. Here at Havsbade you ca hold cofereces ad relax i a udisturbed coastal settig a ispirig locatio with a ope horizo that promotes creative work. Everythig is uder oe roof, so you ca use your time effectively. A spa, good food, ature ad culture a complete archipelago experiece. hotellhavsbade.se

5 KRUSENERG HERRGÅRD Kruseberg Herrgård ligger vackert beläge vid Mälares strad, edast 25 mi frå Arlada och 15 mi frå Uppsala. Godset har aor frå mitte av 1600-talet, och är e förstklassig hotell- och koferesaläggig, med geui stil och äldre charm i behåll. Ett perfekt val för koferes, bröllop, fest eller e skö weeked. Kruseberg Herrgård is beautifully situated o the shores of lake Mälare, just 25 miutes from Arlada ad 15 miutes from Uppsala. The estate dates back to the mid 1600s, ad is ow a first-class hotel ad coferece cetre that retais its authetic style ad charm. A perfect choice for a coferece, a celebratio or a beautiful weeked. krusebergherrgard.se MUSEUM GUSTAVIANUM Museum Gustaviaum är e späade bladig av utid och dåtid. Här ka i mötas blad mumier och forfyd, hyra e föreläsigssal eller hela huset. Museum Gustaviaum är irymt i Uppsala uiversitets äldsta bevarade byggad med de Aatomiska teater på taket. De perfekta mötesplatse för bolagsstämmor, eveemag och kofereser. Kom på besök och kä efter själv! Museum Gustaviaum is a excitig mix of past ad preset. Here you ca meet amid mummies ad archaeological fids, ad hire a lecture room or the whole buildig. Museum Gustaviaum is housed i Uppsala Uiversity s oldest preserved buildig, topped with the Aatomical Theatre. It is the ideal locatio for shareholders meetigs, evets ad cofereces. Visit us ad see for yourself! gustaviaum.uu.se NOORS SLOTT Ska i diskutera kofidetiella affärer och fokusera på beslut, så har du hittat rätt. Hos oss får i e friståede koferesbyggad och e vacker privat matsal i slottet du ka äve hyra hela slottet. Stora koferessale rymmer 50 persoer och vi har 27 trivsamma rum (40 bäddar). Noors är lättillgägligt ära Arlada, Stockholm och Uppsala. If you wat to discuss cofidetial busiess ad focus o decisios, you have foud the right place. We have a separate coferece buildig ad a beautiful private diig room i the masio. You ca also hire the whole masio. The large coferece room holds 50 people, ad we have 27 comfortable rooms (40 beds). Noors offers easy access to Arlada, Stockholm ad Uppsala. oorsslott.se NOVA PARK CONFERENCE Med 12 mi till Arlada och 35 mi till Stockholm år i oss sabbt och smidigt. Våra 117 modera rum och kofereslokaler för upp till 300 persoer passar lika bra för de lilla ledigsgruppe som för utbildig och större möte och evet. Slappa av i vår härliga spa- och relaxavdelig Water Louge med bubbelpooler och varma lougeytor, fitessrum och isbar. You ca reach us easily from Arlada (12 mi) ad Stockholm (35 mi). We have 117 moder guest rooms ad coferece rooms for up to 300 people, as suitable for small maagemet group meetigs as they are for courses ad larger gatherigs ad evets. Relax i our Water Louge spa ad relaxatio suite, with bubble pools ad warm louge areas, fitess room ad ice bar. ovapark.com

6 OSCAR II KONFERENSCENTER Våra modera kofereslokaler, i arik och rofylld miljö i cetrala Uppsala, ligger e kvarts promead frå Resecetrum och ca 30 mi frå Arlada. Perfekt för sällskap med 2 55 persoer, för det lilla mötet till tredagarskurse. Vår festvåig och matsal är de gamla officersmässe med kristallkroor, kakelugar och stuckaturer. Hemma-hos-käsla med lyx. Our moder coferece cetre is i historic ad peaceful surroudigs i Uppsala, 15 mi. walk from Uppsala Travel Cetre ad 30 mi. from Arlada. Ideal for parties of 2-55 people, whether for small meetigs or three-day courses. Our baquetig suite ad diig room are the former officers mess, with crystal chadeliers, tiled stoves ad stucco work. Feel at home, with a touch of luxury. oscar2.se SIGTUNASTIFTELSEN hotell & koferes Reda 1917, är vi grudades, fas vilja att vara e plats för dialog och öppehet. Idag är vi e moder koferesaläggig som bladar historia, kultur och moder tekik, och med rum för möte, samtal och dialog. Vi sätter e ära i att laga mat med omtake om både smaklökar och miljö. Våra rum har e persolig prägel och alla bär si ege berättelse. We have wated to be a home to dialogue ad opeess sice we were fouded i Today, we are a moder coferece cetre that bleds history, culture ad moder techology with rooms for meetigs, discussios ad dialogue. We take pride i preparig food that takes both the palate ad the eviromet ito cosideratio. Our rooms have a persoal character, ad a story to tell. sigtuastiftelse.se Skokloster Wärdshus Vårt arika wärdshus, vid Skokloster Slott utaför Sigtua, ger e uik touche med kulturhistorisk iramig till er koferes, produktlaserig, evet eller fest. Här fis ett 600 kvm stort mötesceter, toppmodera kofereslokaler och e omboad matsal med rustik atmosfär för 250 persoer som ger er möjligheter utöver det valiga. Our historic Skokloster Wärdshus, at Skokloster Slott outside Sigtua, gives your coferece, product lauch, evet or celebratio a uique touch i a cultural historical settig. There is a 600-sq m meetig cetre, up-to-the-miute coferece facilities ad a lovely diig room that seats 250 people. It has a rustic atmosphere ad offers you the scope for somethig out of the ordiary. sejour.se STENINGEVIK Åtta miuter frå Arlada ligger vi atursköt beläget i kulturhistorisk miljö vid Mälare. Vi har skapat e hemma-hos-käsla och stämig som passar vår välkomade miljö. Persoligt egagemag skapar rätt förutsättigar för att er vistelse ska bli ågot utöver det valiga. Våra möteslokaler har all tekisk utrustig och fatastisk utsikt. Eight miutes from Arlada, we are beautifully situated i a historic settig beside lake Mälare. We have created a home-from-home feel ad a atmosphere that chimes with our welcomig settig. Our persoal commitmet esures your stay will be really special. Our meetig facilities have full techical equipmet ad a woderful view. steigevik.se

7 Wiks Slott I Sveriges bäst bevarade medeltidsborg, uppfört i slutet av 1400-talet och beläge i aturskö miljö med historisk atmosfär, har vi skapat ett modert koferescetrum. Koferera i vårt vackra slott eller i Sjöstuga. Överattar gör i på ett av våra fyra hotell. Vi lägger er stor omsorg på mate och väljer helst ekologiska och ärproducerade råvaror. We have created a moder coferece cetre i Swede s best-preserved medieval castle, built i the late 1400s ad situated i beautiful surroudigs with a historical atmosphere. Hold your coferece i our beautiful castle, or i the lakeside Sjöstuga. Accommodatio i our four hotel buildigs. We prepare our food with great care, ad prefer orgaically produced local igrediets. lul.se/wiksslott/ Kotakta oss Om du vill ha hjälp är du välkomme att kotakta oss på Koferes Upplad, det kostar dig igetig. Vi igår i VisitUpplad och är ett samarbetsprojekt som markadsför Upplads koferesaläggigar, framför allt på de sveska markade. Koferes Upplad visar dig väge till mötesplatser för ett persoligt bemötade, där du blir sedd som de gäst du är och ite bara som äu e bokig. Läs också på för mer iformatio om stöd i valet av destiatio för ditt möte eller evet. Cotact us If you eed help, please cotact us at Coferece Upplad our services are free of charge. Part of VisitUpplad, we are a collaboratio project to market Upplad s coferece veues, primarily to the Swedish market. Coferece Upplad is your guide to coferece veues that give you a more persoal welcome that treat you as a guest, ad ot just aother bookig. Also visit for more iformatio about help i choosig your destiatio for your meetig or evet.

8 För mer iformatio For more iformatio Statiosgata 12, Uppsala Tel

Vikingar med förfäder i Uppsalaregionen

Vikingar med förfäder i Uppsalaregionen 2013/2014 Sveska Vikigar med förfäder i Uppsalaregioe www.vikiguppsala.se Hällby äck Koffsta Österbyggebo y Ålb o å Alderhulte Hedesuda Österbor å St or Orrbo Kättbo Hårsbäck Varpsud Fastbo lälv e Skattmasö

Läs mer

Regionbuss Inklusive landsbygdsbuss

Regionbuss Inklusive landsbygdsbuss Regionbuss LINJE 808 Norrtälje Edsbro Knutby Norrtälje busstation Svanberga norra Unungehöjden 108 133 min M F högtrafik: varierande M F lågtrafik: varierande Edsbro centrum Smara vändplan Avgångar: Mån

Läs mer

Linjebeskrivning Regionbuss och Upptåget

Linjebeskrivning Regionbuss och Upptåget Linjebeskrivning Regionbuss och Upptåget Den här linjebeskrivningen presenterar uppgifter om distans, restid, trafik, antal avgångar och trafikföretag per linje. Dessutom finns en mindre linjekarta och

Läs mer

Parker och trädgårdar. Parks and Gardens. i Uppland. in Uppland

Parker och trädgårdar. Parks and Gardens. i Uppland. in Uppland Parker och trädgårdar i Upplad Parks ad Gardes i Upplad 20 Gävle Sätra Järvsta Hemligby Valbo Högmo jörmyra astfallet Flate Gillerås Nyäs Tröske Flatsjö Acksjö Lövåse Ysjötorp 49 Ölbosjö ru äck Östveda

Läs mer

Parker och trädgårdar. Parks and Gardens. i Uppland. in Uppland

Parker och trädgårdar. Parks and Gardens. i Uppland. in Uppland Parker och trädgårdar i Upplad Parks ad Gardes i Upplad 2013 Gäv Sätra 272 Rökebo Hagaström Högbo Jäderfors omhus Järvsta Gavl Östaby e å Hemligby Valbo Mackmyra Gridu Sjötorp Gästrikelede Älgsjö Sälgsjö

Läs mer

Parker och trädgårdar. Parks and Gardens. i Uppland. in Uppland

Parker och trädgårdar. Parks and Gardens. i Uppland. in Uppland Parker och trädgårdar i Upplad Parks ad Gardes i Upplad 2013 Gäv Sätra 272 Rökebo Hagaström Högbo Jäderfors omhus Järvsta Gavl Östaby e å Hemligby Valbo Gridu Mackmyra Sjötorp Gästrikelede Älgsjö Sälgsjö

Läs mer

UPPLANDS RUNINSKRIFTER

UPPLANDS RUNINSKRIFTER SVERIGES RUNINSKRIFTER UTGIVNA AV KUNGL. VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS AKADEMIEN NIONDE BANDET UPPLANDS RUNINSKRIFTER G R A N SKADE O CH T O L K A D E AV ELIAS WESSÉN OCH SVEN B. F. JANSSON FJÄRDE

Läs mer

UPPLANDS RUNINSKRIFTER

UPPLANDS RUNINSKRIFTER SVERIGES RUNINSKRIFTER UTGIVNA AV KUNGL. VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS AKADEMIEN ÅTTONDE BANDET UPPLANDS RUNINSKRIFTER GRANSKADE OCH TOLKADE AV ELIAS WESSEN OCH SVEN B. F. JANSSON TREDJE DELEN STOCKHOLM

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

BMS Id Lokal Kommun 13010 N:a Stockholm Stockholm 13012 S:a Djurgården Stockholm 13013 Skansen Stockholm 13014 Isbladskärret, O S:a Djurgården

BMS Id Lokal Kommun 13010 N:a Stockholm Stockholm 13012 S:a Djurgården Stockholm 13013 Skansen Stockholm 13014 Isbladskärret, O S:a Djurgården BMS Id Lokal Kommun 13010 N:a Stockholm Stockholm 13012 S:a Djurgården Stockholm 13013 Skansen Stockholm 13014 Isbladskärret, O S:a Djurgården Stockholm 13015 Isbladsviken, O S:a Djurgården Stockholm 13016

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Best Western Stora Hotellet

Best Western Stora Hotellet Best Western Stora Hotellet Best Western Stora Hotellet invigdes redan 1894. Hotellet är beläget mitt i centrala Umeå med utsikt över Umeälven, strandpromenaden och Rådhusparken, endast ett stenkast från

Läs mer

UPPLANDS RUNINSKRIFTER

UPPLANDS RUNINSKRIFTER SVERIGES RUNINSKRIFTER UTGIVNA AV KUNGL VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS AKADEMIEN ÅTTONDE BANDET UPPLANDS RUNINSKRIFTER GRANSKADE OCH TOLKADE AV ELIAS WESSEN OCH SVEN B F JANSSON TREDJE DELEN STOCKHOLM

Läs mer

Tabeller B-lag, fotboll 1905-2014

Tabeller B-lag, fotboll 1905-2014 Tabeller B-lag, fotboll 1905-2014 1905 Uppsalaserien Uppsala AIK 10 8 2 0 38-18 18 IF Heimdal 10 7 2 1 24-7 16 IFK Uppsala 2 10 6 0 4 18-21 12 IF Sleipner 10 3 1 6 6-16 7 Uppsala AIK 2 10 2 1 7 7-30 5

Läs mer

Stockholm Rimbo Hallstavik ( Öregrund)

Stockholm Rimbo Hallstavik ( Öregrund) 639 Stockholm Rimbo Hallstavik ( Öregrund) Giltighetstid 19 juni 16 augusti 2015 Noter b Via Hallsta pappersbruk till stationen. c Via Sättra vägskäl, hållplatser via Häverödal trafikeras ej. e Avgår från

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung.

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung. Observationshotellet The observation hotel Fanny Vallo Handledare/ Supervisor B Bojan Boric Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung Examinator/ Examiner Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

Regionala indelningar

Regionala indelningar 1 1.1 Kommuner och församlingar i Stockholms län 2008-01-01 länsgräns Singö kommungräns Ekerö församlingsgräns kommunnamn Edebo Häverö Häverö församlingsnamn Väddö Ununge Söderby-Karl Edsbro Roslags-Bro

Läs mer

UPPLAND E52(17,18,20,21); E53(183); E54(27); E69(138); E73(124);

UPPLAND E52(17,18,20,21); E53(183); E54(27); E69(138); E73(124); 1 Almunge E52(17,18,20,21); E53(183); E54(27); E69(138); E73(124); Alsike E96(147); Alunda E06(169-178); Andersby E73(112); Angarn I1(129); O62(57); Annelund Tierp E06(90); Arvidsbo Tierp E05(20); Askarebäck

Läs mer

Flera ämnesordnade handlingar finns i serie F II.

Flera ämnesordnade handlingar finns i serie F II. Person och ortsregister över år 1930 förtecknade handlingar (F I) Serien förtecknades 1930, varpå ett register upprättades. Detta register omarbetades och utvidgades 1957 till två register dels ett ämnesregister,

Läs mer

TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG. Norrtälje, november 2009

TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG. Norrtälje, november 2009 TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG Norrtälje, november 2009 Från Norrtäljeprojektet till TioHundra TioHundra Den gemensamma

Läs mer

2012-06-29. Offertförslag Ola Falto. Chamonix. 10 14 mars 2013. Sida 1 av 5

2012-06-29. Offertförslag Ola Falto. Chamonix. 10 14 mars 2013. Sida 1 av 5 2012-06-29 Offertförslag Ola Falto Chamonix 10 14 mars 2013 Sida 1 av 5 1 2012-06-29 Chamonix, Frankrike Chamonix sägs vara alpinismens födelsestad och här hittar du en härlig mix av de bästa klättrarna,

Läs mer

Cykla i Roslagen 400 km cykelförslag

Cykla i Roslagen 400 km cykelförslag Cykla i Roslagen 400 km cykelförslag Cycle in Roslagen 400 km of suggested bike rides CYKLA I ROSLAGEN 400 km cykelförslag Roslagen med sin vackra natur, skimrande skärgård och många sevärdheter är fantastiskt

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid)

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Landsmót 2014 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir FLYG OCH ENTRÉKORT SEK 4.400 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Hekla Travel AB önskar er välkomna

Läs mer

Förteckning med enkla kartor över kommunala planeringsområden enligt SLL:s basområden 2010

Förteckning med enkla kartor över kommunala planeringsområden enligt SLL:s basområden 2010 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Tillväxtavdelningen 1 (28) Handläggare Ulla Moberg Telefon 0700028837, 0812314485 E-post SCB ulla.moberg@sll.se bjorn.larsson@scb.se Förteckning med enkla kartor

Läs mer

Displayställ Display stands Présentoir

Displayställ Display stands Présentoir Displayställ Display stands Présentoir Fördelar med displayställ Med våra snygga displayställ kan du på ett lätt och inbjudande sätt visa upp hela ditt utbud av våra produkter. Du skapar effektiv merförsäljning

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Day 1: European Cooperation Day 2017

Day 1: European Cooperation Day 2017 Draft agenda for the Annual Event 2017 and European Cooperation Day 2017 Mariehamn, Åland 20-21.9.2017 Day 1: European Cooperation Day 2017 Open for the general public and projects Programme at Alandica

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Flen och Katrineholm. Folkets park Husby Oppunda. Långhalsen. 52 Vrenaån. Mårtensvall. Hallbosjön. Nyköping. Fakta

Flen och Katrineholm. Folkets park Husby Oppunda. Långhalsen. 52 Vrenaån. Mårtensvall. Hallbosjön. Nyköping. Fakta Vrena Nyköping Flen och Katrineholm Folkets park Husby Oppunda 631 52 Vrenaån Långhalsen Mårtensvall Hallbosjön Fakta Vrena har cirka 670 invånare. Orten ligger vackert belägen mellan sjöarna Långhalsen

Läs mer

UPPLANDS RUNINSKRIFTER

UPPLANDS RUNINSKRIFTER SVERIGES RUNINSKRIFTER UTGIVNA AV KUN GL. VITTERHET S HISTORIE OCH ANTIKVITETS AKADEMIEN NIONDE BANDET UPPLANDS RUNINSKRIFTER GRANSKADE OCH T OLKADE AV ELIAS WESSÉN OCH SVEN B. F. JANSSON FJÄRDE DELEN

Läs mer

Uppsala centrum; gågatan och Stora Torget Bostad. Uppsala Centrum A-läge för kontor Bostad. Uppsala centrum; gågatan och Stora Torget Kontor

Uppsala centrum; gågatan och Stora Torget Bostad. Uppsala Centrum A-läge för kontor Bostad. Uppsala centrum; gågatan och Stora Torget Kontor Sida: 1 ( 6 ) 0301 0380078 Uppsala centrum; gågatan och Stora Torget 0380080 Uppsala Centrum A-läge för kontor 0380082 Uppsala centrum B-läge för kontor 0301 0380084 0380089 0380078 Uppsala; Fålhagen,

Läs mer

Kulturbuss 2016, resmålslista sorterad i kommunordning

Kulturbuss 2016, resmålslista sorterad i kommunordning Kulturbuss 2016, resmålslista sorterad i kommunordning Saknar du något resmål på listan? Tag kontakt med Kulturenheten och fråga/tipsa! Kontaktperson är Pia-Marit Ekström, e-post pia-marit.ekstrom@lul.se,

Läs mer

Stockholm Hallstavik Giltighetstid 10 december 2017 21 juni 2018 samt 20 augusti 8 december 2018 Noter b Via Hallsta pappersbruk kl. 06.05 till. c Via Sättra vägskäl kl. 07.17 och Hallstaviks skola kl.

Läs mer

Kulturbuss 2016, resmålslista sorterad i bokstavsordning

Kulturbuss 2016, resmålslista sorterad i bokstavsordning Kulturbuss 2016, resmålslista sorterad i bokstavsordning Saknar du något resmål på listan? Tag kontakt med Kultur i länet och fråga/tipsa! Kontaktperson är Pia-Marit Ekström, e-post pia-marit.ekstrom@lul.se,

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Best Western Hotel Botnia

Best Western Hotel Botnia Best Western Hotel Botnia Best Western Hotel Botnia ligger endast sex minuters bilväg från centrum och 1 minut från flygplatsen och ändå bor du nästan på landet, alldeles vid älven. Hotel Botnia står för

Läs mer

Teckenförklaring. Kartsymboler Legend Zeichenerklärung Legende de la carte

Teckenförklaring. Kartsymboler Legend Zeichenerklärung Legende de la carte Teckeförklarig Kartsymboler Leged Zeicheerklärug Legede de la carte Primär trasportväg för trasporter av farligt gods Primary trasport route for the trasport of dagerous goods Primäre Trasportstrasse für

Läs mer

Stockholm Rimbo Hallstavik ( Öregrund)

Stockholm Rimbo Hallstavik ( Öregrund) 639 Stockholm Rimbo Hallstavik ( Öregrund) Giltighetstid 23 juni 20 augusti 2017 Noter b Via Hallsta pappersbruk kl. 06.20. c Via Sättra vägskäl kl. 07.16, hållplatser via Häverödal trafikeras ej. e Avgår

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Stockholm Rimbo Hallstavik ( Öregrund)

Stockholm Rimbo Hallstavik ( Öregrund) 639 Stockholm Rimbo Hallstavik ( Öregrund) Giltighetstid 24 juni 21 augusti 2016 Noter b Via Hallsta pappersbruk kl. 06.20. c Via Sättra vägskäl kl. 07.16, hållplatser via Häverödal trafikeras ej. e Avgår

Läs mer

Vår anläggning Our venue

Vår anläggning Our venue Vår anläggning Our venue WELCOME

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

Utbyggnad av bredbandsnät

Utbyggnad av bredbandsnät Utbyggnad av bredbandsnät Storvretabygden 2012-09-20 Göran Lundström AB Göran Lundström Presentation Göran Lundström Arbetat som konsult med bredbandsfrågor på uppdrag av kommuner, landsting och länsstyrelse

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook Anne < THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES Design Anne Krook beauty combination Anne är en hel serie hyllor vars grundidé bygger på en fyrkant som kan varieras i ett otal kombinationer. Frihängande

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

karl andersson & söner

karl andersson & söner mill Design Roger Persson 2012 Mill betyder fräsa på engelska. Mill är ett bord med massiv skiva och ben, där bordsskivans yta är nedfräst till sin karaktäristiska form. Mill finns som rund, kvadratisk

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

F18-förbundets årsmöte 2016-01-18

F18-förbundets årsmöte 2016-01-18 F18-förbundets årsmöte Lars Linder 1 Agenda 1.Val av justeringsman att justera årets protokoll 2.Val av två rösträknare 3.Fråga ang. mötets behöriga utlysande 4.Val av mötets ordförande och sekreterare

Läs mer

F10 - Grupp A Mnr Tidpunkt Match Resultat Plan. F10 - Grupp B. Roslagscupen :41 Sida 1

F10 - Grupp A Mnr Tidpunkt Match Resultat Plan. F10 - Grupp B. Roslagscupen :41 Sida 1 Roslagscupen 2016-06-19 19:41 Sida 1 F10 - Grupp A 11 Fre 17:00 Bele Barkarby Svart - Boo FF F06:2 2-0 Gimo C 26 Fre 17:50 Östhammars SK F0607 Röd- IFK Viksjö blå 2-5 Gimo C 101 Lör 09:50 Bele Barkarby

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Redovisning av resebidrag inom Teater Av P. Nalle Laanela

Redovisning av resebidrag inom Teater Av P. Nalle Laanela Redovisning av resebidrag inom Teater Av P. Nalle Laanela Tack Konstnärsnämnden för möjligheten att åka till Nuuk, Grönland och genomföra det episka projektet Toqqortat. Något decenniums turnerande av

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Karta för Tur 5600 M - F Entreprenör Bergkvara Buss AB Fordon 56 BUSS NR 56

Karta för Tur 5600 M - F Entreprenör Bergkvara Buss AB Fordon 56 BUSS NR 56 2015-08-24 10:46:55 Karta för Tur 5600 M - F 5600 7.15 7.45 BUSS 56 - Dalby - Uppeby vsk - Lundhagen - Kolmården - Löts ka - Löts-Eneby vsk - Lötgårdens Vsk 7.34 - Eneby vsk (löt) - Ågersta - Hässelby

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

I got the idea for Frozzypack a cold January morning.

I got the idea for Frozzypack a cold January morning. Frozzypack produces and sells a unique lunchbox whit integrated cooling in the lid. Frozzypack was created by Carolina Sundberg who solved a problem she ran into in everyday life. Frozzypack tillverkar

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Karta för Tur 3700 M - F Entreprenör Bergkvara Buss AB Fordon 37 BUSS NR 37

Karta för Tur 3700 M - F Entreprenör Bergkvara Buss AB Fordon 37 BUSS NR 37 2016-10-21 11:31:16 Karta för Tur 3700 M - F 3700 7.25 8.00 BUSS 37 - Holms vsk - Rävsta - Kulla - Vifärna handel - Fittja - Hässle gård - Bjelkesta - Jerusalem - Bärby - Örsundsbroskolan MÅNDAGAR - FREDAGAR

Läs mer

Konferens Conference

Konferens Conference Konferens Conference QUALITY HOTEL FRIENDS - EVENTHOTELLET FÖR DE STORA ÖGONBLICKEN KONFERENS CONFERENCE Quality Hotel Friends erbjuder heldagskonferenspaket med individuell tallriksservering alternativt

Läs mer

Arriva Sverige AB Giltig från: 11/01/2013-22/02/2013

Arriva Sverige AB Giltig från: 11/01/2013-22/02/2013 5001 Tjänst Tjänst Tjänst rbets- Betald OB 4:08 10:17 5h23 0h00 0h00 1h52 0h00 0h00 Uppstart 4:08 4:10 Uppstart buss 4:10 4:13 Omlopp 6091 Täbygaraget... 4:13 Rosengården... 4:36 690 Rosengården... 4:36

Läs mer

Vad händer i regionbusstrafiken den 9:e december?

Vad händer i regionbusstrafiken den 9:e december? Vad händer i regionbusstrafiken den 9:e december? I och med de stora tidtabellsförändringar som sker i vår tågtrafik, d v s SL-pendeln och Upptåget, ändras i stort sett all anslutande busstrafik. Här presenteras

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

Roslagscupen 2015-06-12 07:27

Roslagscupen 2015-06-12 07:27 Klass Bor Spel Lag Sova F09 Gimo Gimo 5 1 F10 Gimo Gimo 4 3 F11 Alunda Alunda 20 11 F12 Gimo Gimo 10 6 F13 Alunda Ekeby 12 11 F14 Alunda Österb 8 2 F15/16 Gimo Österb P09 Gimo Gimo P10 Östh Östh 16 10

Läs mer

RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM

RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM Nya Rica Hotel Stockholm är en central mötesplats för människor på väg mot nya mål. Det spelar ingen roll om mötet består av två, fem eller 200 personer här

Läs mer

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida.

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida. 1 100 m 328 feet Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta -linje på vänster sida. Long right turn. Basket are placed in a forrest glade. -line on the left side. Snälla, skräpa ej ner vår

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Natur, kultur och idrott CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN. Vätterosen BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR.

Natur, kultur och idrott CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN. Vätterosen BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN Vätterose Natur, kultur och idrott BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. Att bo bra är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service och förutsättigar

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Stadsbussarna i Uppsala

Stadsbussarna i Uppsala 2013-10-30 Linjebeskrivning Den här linjebeskrivningen presenterar uppgifter om distans, restid, trafik, antal avgångar och trafikföretag per linje. Dessutom finns en mindre linjekarta och sträckning i

Läs mer

Nyhet. i Skärgården. höstnummer. jan Outdoorn En skärgårdspassio. Toscana. Roslagen & co. regrund Augmented. Spoåmmarliv. nsthimmel.

Nyhet. i Skärgården. höstnummer. jan Outdoorn En skärgårdspassio. Toscana. Roslagen & co. regrund Augmented. Spoåmmarliv. nsthimmel. Bruke Städera PPLEVEL SER LÄCKERH ETER KULTURU ÄVENTYR & NATUR LOKALA INSPIRAT ION MÖTEN 2016 201 7 Hemliga lm Eld & Ma bruk i Österby r INSP IRAT ION Båtl urmet Roslage go Kockaras kep MÖT EN ÄVEN TYR

Läs mer

Utanför nordostsektorn är Upplands Väsby, Arlanda, Sollentuna och Kista målpunkter som lyfts fram under samråd med kommunerna.

Utanför nordostsektorn är Upplands Väsby, Arlanda, Sollentuna och Kista målpunkter som lyfts fram under samråd med kommunerna. 3.6.2 Målpunkter Huvudsakliga er för nordostkommunernas invånare är centrala Stockholm samt Mörby centrum, Danderyd sjukhus och Täby centrum. Kollektivtrafikpunkter såsom Roslagsbanans stationer är också

Läs mer

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16. Veckan som gått V 4 APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00 Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00 APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.00 Vargen Hej igen och dags igen för en ny sammanfattning över vår

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1995:30 ADMINISTRATION A Utkom från trycket den 20 december 1995 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

FRÖN. i parken, skogen, eller vid huset där du bor. Här har jag gjort en blomma och öron till min hare av askfrön. askfrö. askblad

FRÖN. i parken, skogen, eller vid huset där du bor. Här har jag gjort en blomma och öron till min hare av askfrön. askfrö. askblad KRISTINA DIGMAN FRÖN Frö ka se ut på tuse sätt. Somliga är så små och lätta att de kappt sys, adra är stora och tuga. Kastajer, ötter, kärora i äpplet eller apelsie du äter, de är frö allihop! Det fis

Läs mer

Välkommen till... Öppet året om. Hjärtligt välkommen! Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: info@ansia.se

Välkommen till... Öppet året om. Hjärtligt välkommen! Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: info@ansia.se Välkomm till Koferser Stugor Hotell Restaurag Relax Skotersafari Servicehus Café Butik Crosscart Hvg-platser 1A/VA Bokig på tel. 0950-100 83 E-post: ifo@asia.se Öppet året om Hjärtligt välkomm! Relaxavdelig

Läs mer

Instruktioner för Service / Instructions for Service

Instruktioner för Service / Instructions for Service Allmän Serviceinformation Service är endast tillåtet där det är angivet i Roadbooken. Service på andra ställen medför uteslutning. På etapp 1 är det endast tillåtet att ta med släp till Norberg, serviceplatsen

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen Syfte: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare. Eleverna ska träna sig på att läsa och förstå en engelsk text. Eleverna ska lockas att läsa och tala högt på

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

- by Swedex - Swedex presenterar sin nya premiumserie Highline på sidan 29. Made in Sweden

- by Swedex - Swedex presenterar sin nya premiumserie Highline på sidan 29. Made in Sweden - by Swedex - HIGHLINE - by Swedex - Swedex presenterar sin nya premiumserie Highline på sidan 29. Made in Sweden PRISLISTA 2014 D B b z SEK 250 3,2 2,2 60 900 300 3,2 2,2 72 1087 315

Läs mer