Konferenskarta Uppland UPPLAND CONFERENCE MAP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferenskarta Uppland UPPLAND CONFERENCE MAP"

Transkript

1 Kofereskarta Upplad UPPLAND CONFERENCE MAP KONFereNS UPPLAND 2013

2 Väge till ett persoligare möte Att mötas uder gysamma förhållade är e förutsättig för att skapa goda relatioer och uppå öskade resultat. Eftersom iget möte är det adra likt är det värdefullt att kua välja de optimala koferesaläggige för just ditt möte. Vår karta visar väge till mötesplatser som ger dig ett persoligare bemötade, som ser dig som de gäst du är. Alla med ärhet till Arlada, Stockholm, Uppsala och världe. Du väljer mella slott, herrgårdar, skärgårdshotell, historiska miljöer och modera aläggigar, samtliga med ege karaktär och atmosfär och ett rikt utbud av krigaktiviteter. Här fis ågot för alla, oavsett vilka frågor som ska behadlas, vilka som ska träffas och atalet deltagare. Du får möjligheter att skapa aorluda, utvecklade, roliga och ytäkade kofereser eller klassiskt traditioella du sätter riktlijera och ambitiosivå. Vi vill gära vara di vägvisare självklart uta kostad. Rig oss på Koferes Upplad så hjälper vi dig rätt och svarar på dia frågor. Vi igår som ett samarbetsprojekt iom VisitUpplad, där medlemmara tillsammas markadsför Upplads kofereskapacitet. Välkomme! The way to a more persoal meetig Meetig i suitable surroudigs is essetial for creatig good relatios ad achievig the desired result. ecause o meetig is exactly like ay other, you eed to be able to choose the ideal veue for your particular meetig. Our map shows you the way to veues that give you a more persoal welcome that treat you as a guest. Ad all close to Arlada, Stockholm, Uppsala ad the world. You ca choose from palaces, stately homes, maor houses, archipelago hotels, historical settigs ad moder veues, each with its ow character ad atmosphere, plus a wide rage of activities, ature experieces, ispirig meals ad excellet service. Whatever is o your ageda, whoever ad however may are attedig, there is somethig for everyoe here. You have the opportuity to produce differet, stimulatig, ejoyable ad iovative cofereces or classic traditioal oes. You set the guidelies ad ambitios. We are happy to give you advice at o charge, aturally. Call us at Coferece Upplad, ad we will aswer your questios ad help you make the right choice. We are part of a VisitUpplad collaborative project i which members joitly market Upplad s coferece facilities. We look forward to helpig you.

3 Gävle Orara Gävlebukte Karskär Järvsta Haräs Griduga Sjötorp illham Rullsad 26 Hemligby illudde Furuvik omhus Lågsad Sågarbo Skutskär Älgsjö Lövstabukte Gårdskär Överboda Högmo Julö 12 Åsbo Storfjärde Fallet Sadby Hyttö åtfors Mehedeby Västlad Utra Vad Fiböle 13 Utra gård Nöttbo Tierp Gillberga Ordsbo Hillebola Väsby Oskarby Skogbo Upplada Aspäs Åby Lidsbro Lockelsbo 272 Vreta Husby Pålsboda Gråmyre Gräsbo rboå Ha Marbäck Velåge Norrvissjö Läby y Askarbäck jörklige Fagerdal Oxsätra Aeberg Siggefora Up Östfora lede ds sbo jörarbo Dalkarlsbo Ullbolsta roholm Hedtorp pla Fredriksdal så Åkerby Friberga Stradsj. 72 alsbo 44 Ålad by Uppladslede Hjälsta Gryta Djurby årskär Savlige Husby-Sjutolft Hjälstavike 263 Litslea Ullstämma Faa Ekolsud Eköpig Ågersta Löt Fåö Ramby ålsta v. Hacksta Ekäs Eka ryggholme Dalby Sätra Kalmarsad Kalmar Uesta Toresta Veckholm Kugs-Husby Skarve Jursta Låssa Näshage Trabygge LejodalsV Ryd sjö Lejodal Grahammar rua ro Arö Okö A Arö Lagö Utöhus R Grösöö Eldholme E Överselö Selaö elsö Stallarholme Härjarö Norra jörkfjärde Karby Edsberg Säbysjö Säby Jakobsberg Solletua N Mälsåker Viksjö Musö Tureberg 36 Kista Järfälla Färetua arkarby Musö Adelsö 275 Skå- Veda Norrö Dammsta Stava romma Gribby lud ed Sticklige udde Stockholm 277 Rugge Spraggarboda Peigby Grovstaäs Lekuge N Ljusterö Väsbystrad Ägsö Helgö O Horsvär Yxlö lidö Yxla Vik Alsvik Löparö Siarö lidö ruket Sadvike Graö Ljusterö Gäla Husarö Åsättra Stegesud ogesud Karlsudd Lillström S Ljusterö Kovik Möja Västerfjärd Alsvik Travik Låda Ormigeladet Räkäs Lågvik Möja Lå Rams Löka Skägga Lillsved Grida Möja SöderMöja Gällö Norräs Tyigö Kummeläs Svartsö Grudvik Oskar- Fredriksborg Igmarsö Kåräs Vaxholm Fiham Skeppsdal Liaäs Lidigö Gåshaga Östaå Dyvik Resarö Hästägsudd Uteke Furus Köpm Mälby Nykvar Flaxevik Täljö Österskär Rydbo Ubby Lervik St Älgö Sviige Trälhavet Saxarfjärde Överby Ådale Humlö 278 Svartö F Vagsuda jörhuvud Åsättra Ättarö 274 Västeräs Laggarsvik e DjursholmFrösvik Ellboda Stocksud Sola Norrbacka Åkersberga l lå Åkerö Spillersboda 276 Vättersö Roslags-Kulla oda Skeppsbol Österåker Ösbyholm Holmsjö Vira Vire Storsjö 280 St Värta Mörby Sudbyberg Välligby Össebygar Hakuge ViggbyRoslagsholm Näsby Näsbypark Röskär Heleelud Daderyd Spåga Hässelby Adelsö 279 Färigsö 264 Esta slag Rocksta Täby UllaKarby Löttige sjö Ed 267 Eebyberg sv Sjöberg Limmare Vettershaga Spersboda Large Rumsättra Garsvike Agar 268 Frestaby Fresta yle Valletua264 sjö Norrvike 265 NorrFjäture vike Leartsäs rottby Ormsta Valletua ollstaäs Rotebro 267 Kalhäll Grödal ällsta Ed Stäket Kugsäge radholmsud Ytterselö UppladsVäsby Ösby rollsta Ro Lidholme Veda Sättra Vada Lidö Torsåker e ik elsöfj. Lidö Fysige Tibble Torsvi St Ludby Husbyö holm Oxuda Södersvik 22 Hemmarö ergshamra Riala Uddeby Stågberga Morsta Kimsta Håk Norrsjö Algeby Helgö Orkesta Vät Harg jörkäs Sjöskoge Ekskoge Skoby Läa kyrksjö Vätö Österlisa Addar Kårsta Frösuda Viby Markim Steigevik SkåelaSkåela Rusa Gällövsta 269 Skörby Ledige Dyv Utluda Näset ÖsterLoviseda ledige Överlöpe Kviluda Söderhall Sigtua Håbo-Tibble Figare Lillråda Rosättra Nysättra Vire eateberg illsta St Torsholma SteigeNorrsuda Rosersberg 17 S Nåö Frötua Kyrksjö Torsluda otta Aderssvedja Roslags-ro illige Röcksta Darsgärde Rö Äspesta Luda Eeby Eka Norrtälje HusbySjuhudra Skederid Näs Sparre Märsta 12Sigtuastiftelse Valsta Arlada stad Sigtuafjärde Hamra Väsby Lommare Fiby Eke Rö Ubby Närtua Eeby Droppsta Viby Vasa Örby Arlada Flygplats Altua Vegar Husby-Ärlighudra Aske Kvaribble Yttergra Arlada Sigridsholm Odesala Skråmsta Låddersta Tägby Vallby 31 Smedsmora Himmie 19 Fista Uttra ergby 20 Eke Rimsjö Rimbo Ropäs Nor -Karl redsättra Ösmare Estua V Syige Lågsjö ack Stäket 76 Åsby Udra Hållsta holm Rimbo Johaesberg St Åkerby Skepptua Vidbo Lohärad slede s ar eg vi Lillkyrka rusta Nässja Noorsotlöt Slott Lövstaholm Håtuaholm Håtua Mälby Nydal Svärlige S Råda Åby Svaberga Stjärholm Sättraby 280 Skälby Syige Mörby Rörvik EgelbrektstuetHallboda 20 Råby ares ö Salö N Råda Alby Koludde Erke Lidbacke 21 Gottröra Tibble Valkeby Ludby Haga Graby Lockstaholm Krogsta Nova Park Coferece Åsta 255 illby Nyborg Krägga Högsta Valloxe Ledige Hova Torsborg 12 Lidigby äddarö e vik ds lsu Eko Gåde Håra oglösa Kumla Lågarö Håigby Kivsta Vassuda Skålsta Ala Tibble 12 Erikssud Katriedal Övergra Ekolsud Killige 77 Ar Hagelstea Kivsta Skofjärde 263 Segersta Villberga Rickeby Kulla Ullvi fjärde Skadevi iskopsarö Häggeby Strömsäg Grillby Östua ggeby Skedvike Fastera Vägsjöberg Hagluda 8 Gise Kristieholm Österägby Råäs Målsta Husbyroborg Låghudra 5 Ytterskär revik Ströja loka ro Sättra Örsbol Abrahamsby Örsjö Riddarbol UbbyMjölsta Lågsjö Österäs Gåsvik roby 282 Edsbro Sotter Gavel- redvik Lågsjö 13 Johaeslud urvik Rörsby Seeby Älmsta Heige Uuge Skeige Skokloster Pilsbo Slottsskoge Friberg UlvsVäsby Ösby Tisslige Ekham Härkeberga m Giresta Staby sta Sjö Gorra Fittja Skokloster Wärdshus Holm Älvlösa Frösluda redsad jelkesta Örsudsbro Lågtora yäs iså Fyr Kvek 255 Kruseberg Alsike Arö huvud Wik Lårstavike Grölud Gamla Grissleham Sadvike Norrsjö Stabby Smara Gavel Havsäge ora Skebobruk Harbroholm Myskja Kutby Sotter St Hagby 28 Flisberget Massum Toftige 282 Flade Lagga Oluda Ekol Västeråker Gryta WiksSalecke SlottNorsta Seglige Almuge e dsled pla Eda Up Säby Mora stear Sävjabrua Vårdsätra Suersta Högby Luse Hacksta Uppsala ragby Näs Skarholme Flottsud Årby Kugsham Hammarskog aligsta Alsike Vreta Fredrikslud Morga Dalby Mosta iskopskulla Aelud ergs- Gottsuda Kruseberg Herrgård Trehörige Marielud Liés Edeby Pellemosse Edebo eebol Norrsjö Tarv Hosjö 283 Väddö Åsby Källigby Läa Läa Lötsjö Gusta 282 Kärve Fjällora Ulvsbygde Oscar II Koferesceter Lövsta Valsätra Ultua 55 ärby St Moga Lågsjö Fubosjö roby Fubo SöderGiige Kvarsad Havsskoge Väddö jörkulla Järige jörige Myra Fyrväpplige Vällora jörkö Rickeby Näsby Häverödal Skysjö Vallby Solvalla Fjäll Trästa Gisselbol Välle ärby Lill-Moga Halmbyboda Damark Norby Ramsta Hagby Frötua Uppsala Teste St Väsby Kusby Kåtorp Pasarudde Täby 22 Lågbol Pettbol Rugar Malme Haga Eriksberg ladåker Årsta Älvgärde Visteby Skölsta Vaksala Eriksberg Håga Nåste Resta Örsudaå Jädra Läby Skärfälte Filke Torstua Ryda kugsgård Nysätra Våsjö Wittulsberg Jälla Håmö Skogs-Tibble Skillsta Sämjesta orrlövsta Östberga Lejsta Gåvsta 288 Karby erthåga Stehage Helgesta ta Örby örje ärby Vallby Rasbo Fullerö Valsgärde ruby Heriksberg Storvreta Ola Klämmesudde ergby Häverö Ludås Tomta Sätra Kolarmoraå Väskige Hässelby Edige Hallstavik Västerbacke Stesuda Kydigeholm Farige Gammelgräome Ormeryd Edeby Utsud ergby Kolarmora Norrgar Sarige Lydige Skoby Tulka Gråska Gela Tua Vittja Husby Stavby Årby Rasbokil Yresta Väge Museum Gustaviaum Osike Ribbigebäck ttmasöle Mjölkebo sta Österuda ge Åloppe Spåga Mågsbo St. Kil Ägeby First Gamla Uppsala Åby boda Hotel Lié Alsta Fiby urskog Järlåsa Edshammar Husby 290 Svista Forkarby Ulva Sudbro Järlåsa redsjö redsjö j. Marsta kil Skulla Uggelsta Lövstalöt älige Ju m Överbo ttige Vattholma Igvasta Vaxmyra Äretua Jumkil Ubby ärsta Leaberg Fjuckby Högsta Nyvla Kipligeberg Örsätra Ligobacka jörkäs Lea 600 emersberg Grellsbo 272 Kölige Klivige Skuttuge Välle Forbro Nyvalla Åby Spåga Väsby Osluda 700 Forsa Sadbro Åkerläa Graluda Salsta Testa Grissleham Roöholm 76 Malsättra Tåga Aluda Jälsta Lågsjö Myrby Krossbo Sätua Gillige yholma redsud Hotell Havsbade Gräsö Sada Gisslare Marma oda Moxboda Ovaby Fogdö Herräg Korgil Myrby Åstorp Haberga Fresta Golvasta Vasta raxebol Vettsta Happsta Örkälla Rågsta Närlige 272 pladsberget 7,56 Skyttorp Söderlövsta Kilby Ramhäll ackby Sigö Galtfjärde Sviö 288 Rastsjö Kivsta Sigö Hargsham Fors Valde Kutsbol Löddby oda Värligsö Risige Vattmyre 292 Trusby Harg Skäfthammar Skarphärad Östaå Risby Viksta Mågelbo 74 ö Österby Damme 290 Älby Marstalla Stalbo Haga oss- Dalboda Hälle Rasta 19 Raggarö 45 Viby Karbo Nolmyra Sörsjö Hässelby Harbo Gimo Tvärö Stockby Lysta Gimo damm Vade oda Älvsäs Fälö Ella Fagerö jörsta Sudsvede Mälby Läsö Marka Vässarö Nolsterby Tuskö Sadika Hökhuvud Morkarla Öster- Gryttby Viksta stetorg 600 Hammardamme Mågsbo 16 Lågalma Östhammar 288 Uppskedika Sadby Johaeslud Harvikadamme Adersby Åkra oladsbo Harboäs Daemorasjö Myra Ål Gubbo Uppladslede Österbybruk uddby Kättslige Vedel 57 jurvalla 709 Aedal Tämare Åbyå Mågsbo Daemora Vedelsjö ergby Fy Östervåla Kryssbo Iggelbo Aspbobade Stordamme Husbacke örstil Väddika Daemora Örbyhus Hackbol Film Söderskoge Gruvsjö okarby Holvarbo Hidersbo Ettigbo ro Gyllby Örbyhus Ubblixbo Persbo Stysberg Hauda Kelige Sibbo otarbo Kålbo Uggelbo Åö Pålsmora Rovsättra Tegelsmora Exarby Måkarbo Storäge Västersälja Tobo Hälsige Äspskär Stora Riste Ed arkö Ytteruttö Aö jurö Alö Daebo Valö Horsskog 22 Vigelsbo gruvor Vargskär Rävste Suaö olka Lidersvik Norrskedika så Olad arå Täm Vika Prästarby Götby Aspö Strömsbro Öregrud Kavarö Sud Sesslige Drakäs Radersbo Fastebo Rogara Gisselbo Rudde Tofte Sixarby Florara 31 torp Yttrö Älgsjö Vigelsbo Adersbo Vikasjö å Korbovalle Vibo Årsta Elvisjö 290 Gräsbo Risö Gåvastabo Eskesta Gryttjom Ullfors Göksby ris Igesjö Torsluda Tierps kyrkby Västerby Valudde Skiäsvike eebo Kutbo Mickelsbo Strömare 292 Muga Djupa Johaisfors Vamsta L. Riste Österby Muskargrud Gräsö Värmskär Steskär Kallerö Gålarmora Skållbo Kalvsbo GRÄSÖ Djurste Storskäret 17 älgsäs Forsmark erkige Fisjö Fälare Kallboda Klockarboda Jugfruholm ruksdamme Imudbo Gåvastabo Ralbo Pålbo Skämsta Vallby Hytta Åkerbysjö Igstarbo redbäck Forsmarks kärkraftverk jörbo S Åsjö Larsbo Valparbo Tolfta arlsbo Öster-Mörtarö N Åsjö Skälsjö Frebbebo Skallbo Villbo odebo Årböle led e Lövstabruk Madal ppla d s 30 ramsöfjärde?u Åkerby Elige Rockö Söderfors Söderboda Stor-Rågse 26 Gåsbo Strömsberg Orrskog Göksåre 36 Hjällsjö Skate Nöttö se for ed r Jörsö läcke rusbo Utrafjärde Hällby Österlövsta Södra Kvarke Norrboda Öregrudsgrepe Rudskär Griggebo Kärve Österäge Gällbo Valla Kågbo odskäret Klubbe Ägskär öle Vavd Skärplige Vidväg d pla slede Up Lövåse Gudige arkåre Skållbo 46 Gä str ik Flate Storste Pålsbo Sud Holmsta Väla Örskär Gröö 76 Sätra Karlsäter el ed e astfallet Satra Kårbo Marma Flatsjö Söskär Ledskär Hjälmuge 45 masbo Karlholmsbruk Klugste Hålläs Löö 51 Dale Fagervike Ligåre Edvalla Holmsåger Älvkarleö Laforse Verkebro Killskär Sikhjälma Laxö Da lälv e Hålle Svartvike Älvkarleby Haåse Hästbo Västaå Kapplasse Sikhjälma 22 Kubbo Mårtsbo ka Fågelsudet Lärkebo tbacke eda jörs fyr Träskö Kaholms- 274 Värmdö-Siggesta oda Värmdö Kalvadö ladet Sud Abborrkroke Kålsvik Sollekroka Vidö odatorp fjärde Fjällsvik Möja Söderfjärd S

4 ERGY GÅRD Hotell & koferes Vi är ett miljöväligt och prisvärt koferesalterativ, mitt i Roslage. Här fis både Svaemärkig på hotellet och levade svaar i Väddövike ära badplats, sjöbastu och kaoter. Kofereskostade får du på rätt ivå geom att välja ågot av våra prisvärda boedealterativ, alla med härliga måltider som serveras i Herrgårdsrestaurage. We are a evirometally friedly ad good-value coferece optio. The hotel has bee awarded the Nordic Swa Eco label, ad swas live i Väddövike bay with its bathig, lakeside saua ad caoes. Our accommodatio optios, all featurig delicious meals served i the Herrgård restaurat, allow you to tailor your coferece to your budget. bergbygard.se ENGELREKTSTUNET Oss väljer du för vår persoliga service, de goda mate och vacker avkopplade miljö. Här ka i koferera eller festa ostört, esamma eller samtidigt med adra grupper. Teambuildig och aktiviteter på vattet är vår specialitet som kajaker, roddbåtar och vedeldad bastu vid strade. Vi har piao, härlig atmosfär och fatastisk akustik. You choose us for our persoal service, delicious food ad beautiful, relaxig eviromet. You ca hold your coferece or party here totally udisturbed, as the sole guests or together with other groups. Team buildig ad activities o the water are our speciality kayaks, rowig boats ad a wood-fired waterside saua, for example. We have a piao, woderful atmosphere ad acoustics. egelbrektstuet.se FIRST HOTEL LINNÉ First Hotel Lié fier i cetralt i Uppsala grae med Liéträdgårde. De flesta av våra 116 persoligt iredda hotellrum vetter mot härlig gröska. De fräscha kofereslokalera har plats för persoer och du får hjälp att sy ihop möte och evets som passar just er grupp. I istro serveras vällagad mat och på sommare dukar vi borde på vår mysiga iergård. You will fid First Hotel Lié i cetral Uppsala ext door to Liéträdgårde. Most of our 116 idividually decorated rooms face its delightful greeery. Our airy coferece rooms ca accommodate people, ad we ca help tailor meetigs ad evets perfectly to your group. The istro serves carefully prepared food, ad i summer you ca die i our delightful courtyard. firsthotels.se/lié HOTELL HAVSADEN Ett lyckat möte är e skapade process. Hos oss ka du koferera och koppla av i e ostörd havsmiljö vid skärgårde med ett ispirerade läge med öppe horisot som främjar kreativa arbete. Här är allt uder ett tak så att du ka aväda tide effektivt. Spa, god mat, atur och kultur e total skärgårdsupplevelse. A successful meetig is a creative process. Here at Havsbade you ca hold cofereces ad relax i a udisturbed coastal settig a ispirig locatio with a ope horizo that promotes creative work. Everythig is uder oe roof, so you ca use your time effectively. A spa, good food, ature ad culture a complete archipelago experiece. hotellhavsbade.se

5 KRUSENERG HERRGÅRD Kruseberg Herrgård ligger vackert beläge vid Mälares strad, edast 25 mi frå Arlada och 15 mi frå Uppsala. Godset har aor frå mitte av 1600-talet, och är e förstklassig hotell- och koferesaläggig, med geui stil och äldre charm i behåll. Ett perfekt val för koferes, bröllop, fest eller e skö weeked. Kruseberg Herrgård is beautifully situated o the shores of lake Mälare, just 25 miutes from Arlada ad 15 miutes from Uppsala. The estate dates back to the mid 1600s, ad is ow a first-class hotel ad coferece cetre that retais its authetic style ad charm. A perfect choice for a coferece, a celebratio or a beautiful weeked. krusebergherrgard.se MUSEUM GUSTAVIANUM Museum Gustaviaum är e späade bladig av utid och dåtid. Här ka i mötas blad mumier och forfyd, hyra e föreläsigssal eller hela huset. Museum Gustaviaum är irymt i Uppsala uiversitets äldsta bevarade byggad med de Aatomiska teater på taket. De perfekta mötesplatse för bolagsstämmor, eveemag och kofereser. Kom på besök och kä efter själv! Museum Gustaviaum is a excitig mix of past ad preset. Here you ca meet amid mummies ad archaeological fids, ad hire a lecture room or the whole buildig. Museum Gustaviaum is housed i Uppsala Uiversity s oldest preserved buildig, topped with the Aatomical Theatre. It is the ideal locatio for shareholders meetigs, evets ad cofereces. Visit us ad see for yourself! gustaviaum.uu.se NOORS SLOTT Ska i diskutera kofidetiella affärer och fokusera på beslut, så har du hittat rätt. Hos oss får i e friståede koferesbyggad och e vacker privat matsal i slottet du ka äve hyra hela slottet. Stora koferessale rymmer 50 persoer och vi har 27 trivsamma rum (40 bäddar). Noors är lättillgägligt ära Arlada, Stockholm och Uppsala. If you wat to discuss cofidetial busiess ad focus o decisios, you have foud the right place. We have a separate coferece buildig ad a beautiful private diig room i the masio. You ca also hire the whole masio. The large coferece room holds 50 people, ad we have 27 comfortable rooms (40 beds). Noors offers easy access to Arlada, Stockholm ad Uppsala. oorsslott.se NOVA PARK CONFERENCE Med 12 mi till Arlada och 35 mi till Stockholm år i oss sabbt och smidigt. Våra 117 modera rum och kofereslokaler för upp till 300 persoer passar lika bra för de lilla ledigsgruppe som för utbildig och större möte och evet. Slappa av i vår härliga spa- och relaxavdelig Water Louge med bubbelpooler och varma lougeytor, fitessrum och isbar. You ca reach us easily from Arlada (12 mi) ad Stockholm (35 mi). We have 117 moder guest rooms ad coferece rooms for up to 300 people, as suitable for small maagemet group meetigs as they are for courses ad larger gatherigs ad evets. Relax i our Water Louge spa ad relaxatio suite, with bubble pools ad warm louge areas, fitess room ad ice bar. ovapark.com

6 OSCAR II KONFERENSCENTER Våra modera kofereslokaler, i arik och rofylld miljö i cetrala Uppsala, ligger e kvarts promead frå Resecetrum och ca 30 mi frå Arlada. Perfekt för sällskap med 2 55 persoer, för det lilla mötet till tredagarskurse. Vår festvåig och matsal är de gamla officersmässe med kristallkroor, kakelugar och stuckaturer. Hemma-hos-käsla med lyx. Our moder coferece cetre is i historic ad peaceful surroudigs i Uppsala, 15 mi. walk from Uppsala Travel Cetre ad 30 mi. from Arlada. Ideal for parties of 2-55 people, whether for small meetigs or three-day courses. Our baquetig suite ad diig room are the former officers mess, with crystal chadeliers, tiled stoves ad stucco work. Feel at home, with a touch of luxury. oscar2.se SIGTUNASTIFTELSEN hotell & koferes Reda 1917, är vi grudades, fas vilja att vara e plats för dialog och öppehet. Idag är vi e moder koferesaläggig som bladar historia, kultur och moder tekik, och med rum för möte, samtal och dialog. Vi sätter e ära i att laga mat med omtake om både smaklökar och miljö. Våra rum har e persolig prägel och alla bär si ege berättelse. We have wated to be a home to dialogue ad opeess sice we were fouded i Today, we are a moder coferece cetre that bleds history, culture ad moder techology with rooms for meetigs, discussios ad dialogue. We take pride i preparig food that takes both the palate ad the eviromet ito cosideratio. Our rooms have a persoal character, ad a story to tell. sigtuastiftelse.se Skokloster Wärdshus Vårt arika wärdshus, vid Skokloster Slott utaför Sigtua, ger e uik touche med kulturhistorisk iramig till er koferes, produktlaserig, evet eller fest. Här fis ett 600 kvm stort mötesceter, toppmodera kofereslokaler och e omboad matsal med rustik atmosfär för 250 persoer som ger er möjligheter utöver det valiga. Our historic Skokloster Wärdshus, at Skokloster Slott outside Sigtua, gives your coferece, product lauch, evet or celebratio a uique touch i a cultural historical settig. There is a 600-sq m meetig cetre, up-to-the-miute coferece facilities ad a lovely diig room that seats 250 people. It has a rustic atmosphere ad offers you the scope for somethig out of the ordiary. sejour.se STENINGEVIK Åtta miuter frå Arlada ligger vi atursköt beläget i kulturhistorisk miljö vid Mälare. Vi har skapat e hemma-hos-käsla och stämig som passar vår välkomade miljö. Persoligt egagemag skapar rätt förutsättigar för att er vistelse ska bli ågot utöver det valiga. Våra möteslokaler har all tekisk utrustig och fatastisk utsikt. Eight miutes from Arlada, we are beautifully situated i a historic settig beside lake Mälare. We have created a home-from-home feel ad a atmosphere that chimes with our welcomig settig. Our persoal commitmet esures your stay will be really special. Our meetig facilities have full techical equipmet ad a woderful view. steigevik.se

7 Wiks Slott I Sveriges bäst bevarade medeltidsborg, uppfört i slutet av 1400-talet och beläge i aturskö miljö med historisk atmosfär, har vi skapat ett modert koferescetrum. Koferera i vårt vackra slott eller i Sjöstuga. Överattar gör i på ett av våra fyra hotell. Vi lägger er stor omsorg på mate och väljer helst ekologiska och ärproducerade råvaror. We have created a moder coferece cetre i Swede s best-preserved medieval castle, built i the late 1400s ad situated i beautiful surroudigs with a historical atmosphere. Hold your coferece i our beautiful castle, or i the lakeside Sjöstuga. Accommodatio i our four hotel buildigs. We prepare our food with great care, ad prefer orgaically produced local igrediets. lul.se/wiksslott/ Kotakta oss Om du vill ha hjälp är du välkomme att kotakta oss på Koferes Upplad, det kostar dig igetig. Vi igår i VisitUpplad och är ett samarbetsprojekt som markadsför Upplads koferesaläggigar, framför allt på de sveska markade. Koferes Upplad visar dig väge till mötesplatser för ett persoligt bemötade, där du blir sedd som de gäst du är och ite bara som äu e bokig. Läs också på för mer iformatio om stöd i valet av destiatio för ditt möte eller evet. Cotact us If you eed help, please cotact us at Coferece Upplad our services are free of charge. Part of VisitUpplad, we are a collaboratio project to market Upplad s coferece veues, primarily to the Swedish market. Coferece Upplad is your guide to coferece veues that give you a more persoal welcome that treat you as a guest, ad ot just aother bookig. Also visit for more iformatio about help i choosig your destiatio for your meetig or evet.

8 För mer iformatio For more iformatio Statiosgata 12, Uppsala Tel

Vikingar med förfäder i Uppsalaregionen

Vikingar med förfäder i Uppsalaregionen 2013/2014 Sveska Vikigar med förfäder i Uppsalaregioe www.vikiguppsala.se Hällby äck Koffsta Österbyggebo y Ålb o å Alderhulte Hedesuda Österbor å St or Orrbo Kättbo Hårsbäck Varpsud Fastbo lälv e Skattmasö

Läs mer

Parker och trädgårdar. Parks and Gardens. i Uppland. in Uppland

Parker och trädgårdar. Parks and Gardens. i Uppland. in Uppland Parker och trädgårdar i Upplad Parks ad Gardes i Upplad 20 Gävle Sätra Järvsta Hemligby Valbo Högmo jörmyra astfallet Flate Gillerås Nyäs Tröske Flatsjö Acksjö Lövåse Ysjötorp 49 Ölbosjö ru äck Östveda

Läs mer

Parker och trädgårdar. Parks and Gardens. i Uppland. in Uppland

Parker och trädgårdar. Parks and Gardens. i Uppland. in Uppland Parker och trädgårdar i Upplad Parks ad Gardes i Upplad 2013 Gäv Sätra 272 Rökebo Hagaström Högbo Jäderfors omhus Järvsta Gavl Östaby e å Hemligby Valbo Gridu Mackmyra Sjötorp Gästrikelede Älgsjö Sälgsjö

Läs mer

UPPLANDS RUNINSKRIFTER

UPPLANDS RUNINSKRIFTER SVERIGES RUNINSKRIFTER UTGIVNA AV KUNGL. VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS AKADEMIEN NIONDE BANDET UPPLANDS RUNINSKRIFTER G R A N SKADE O CH T O L K A D E AV ELIAS WESSÉN OCH SVEN B. F. JANSSON FJÄRDE

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Best Western Stora Hotellet

Best Western Stora Hotellet Best Western Stora Hotellet Best Western Stora Hotellet invigdes redan 1894. Hotellet är beläget mitt i centrala Umeå med utsikt över Umeälven, strandpromenaden och Rådhusparken, endast ett stenkast från

Läs mer

Stockholm Rimbo Hallstavik ( Öregrund)

Stockholm Rimbo Hallstavik ( Öregrund) 639 Stockholm Rimbo Hallstavik ( Öregrund) Giltighetstid 19 juni 16 augusti 2015 Noter b Via Hallsta pappersbruk till stationen. c Via Sättra vägskäl, hållplatser via Häverödal trafikeras ej. e Avgår från

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid)

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Landsmót 2014 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir FLYG OCH ENTRÉKORT SEK 4.400 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Hekla Travel AB önskar er välkomna

Läs mer

UPPLAND E52(17,18,20,21); E53(183); E54(27); E69(138); E73(124);

UPPLAND E52(17,18,20,21); E53(183); E54(27); E69(138); E73(124); 1 Almunge E52(17,18,20,21); E53(183); E54(27); E69(138); E73(124); Alsike E96(147); Alunda E06(169-178); Andersby E73(112); Angarn I1(129); O62(57); Annelund Tierp E06(90); Arvidsbo Tierp E05(20); Askarebäck

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Utbyggnad av bredbandsnät

Utbyggnad av bredbandsnät Utbyggnad av bredbandsnät Storvretabygden 2012-09-20 Göran Lundström AB Göran Lundström Presentation Göran Lundström Arbetat som konsult med bredbandsfrågor på uppdrag av kommuner, landsting och länsstyrelse

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM

RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM Nya Rica Hotel Stockholm är en central mötesplats för människor på väg mot nya mål. Det spelar ingen roll om mötet består av två, fem eller 200 personer här

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

KS 3 20 NOVEMBER 2013

KS 3 20 NOVEMBER 2013 KS 3 20 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hedberg Sebastian Datum 2013-10-14 Diarienummer KSN-2012-1280 Kommunstyrelsen Bredbandsprogram 2013 2020 för Uppsala kommun Förslag till beslut

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Välkommen till... Öppet året om. Hjärtligt välkommen! Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: info@ansia.se

Välkommen till... Öppet året om. Hjärtligt välkommen! Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: info@ansia.se Välkomm till Koferser Stugor Hotell Restaurag Relax Skotersafari Servicehus Café Butik Crosscart Hvg-platser 1A/VA Bokig på tel. 0950-100 83 E-post: ifo@asia.se Öppet året om Hjärtligt välkomm! Relaxavdelig

Läs mer

Stadsbussarna i Uppsala

Stadsbussarna i Uppsala 2013-10-30 Linjebeskrivning Den här linjebeskrivningen presenterar uppgifter om distans, restid, trafik, antal avgångar och trafikföretag per linje. Dessutom finns en mindre linjekarta och sträckning i

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

LULVIKSVÄGEN 1 SE 972 54 LULEÅ SWEDEN TEL: +46 (0)920 20 00 00 WWW.NORDKALOTTEN.COM

LULVIKSVÄGEN 1 SE 972 54 LULEÅ SWEDEN TEL: +46 (0)920 20 00 00 WWW.NORDKALOTTEN.COM LULVIKSVÄGEN 1 SE 972 54 LULEÅ SWEDEN TEL: +46 (0)920 20 00 00 WWW.NORDKALOTTEN.COM När naturen har ordet talar tystnaden. Området Nordkalotten är i stort sett gränslöst, därför väcktes idén med Nordkalottcenter

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

Skepparholmen Konferens/Krog/Spa

Skepparholmen Konferens/Krog/Spa Skepparholmen Konferens/Krog/Spa Tjugo minuter från Stockholm ligger Skepparholmen, en kreativ mötesplats för utveckling och välbefinnande. De stilrena byggnaderna som hämtat inspiration från Louisiana

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012 Hållbar Besöksnäring Nordisk workshop 11 september 2012 1 Tillväxtverket Innovation in companies and regions Easier for companies 2 From Arjeplog to Malmö 9 locations Approx. 350 employees 3 Organisation

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN Med ett fantastiskt läge vid havet......mitt i centrala Strömstad, ligger Laholmen Hotell. Hotellet ligger högt beläget med en fantastisk utsikt över havet i väster samtidigt

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2014 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Kasinokampen. Trekamp, tvårätters middag, 1 glas öl/vin/alk., fri entré och garderob.

Kasinokampen. Trekamp, tvårätters middag, 1 glas öl/vin/alk., fri entré och garderob. Kasinokampen Trekamp och middag Satsa på en annorlunda och rolig kasinokväll med trekamp och en tvårättersmiddag. Utmana varandra i de vanligaste kasinospelen. Avsluta sedan kvällen med att fira vinnarna

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Suomen Bridgeliitto. Finlands Bridgeförbund. Bridge League of Finland. Helsinki, 20080912

Suomen Bridgeliitto. Finlands Bridgeförbund. Bridge League of Finland. Helsinki, 20080912 Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund Bridge League of Finland Helsinki, 20080912 Nordiskt mästerskap 05...07 juni 2009 i Finland Nordic Championships 05...07 June, 2009 in Finland Hej alla bridgevänner

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

36,5 miljoner till Uppsala stifts kyrkor

36,5 miljoner till Uppsala stifts kyrkor 36,5 miljoner till Uppsala stifts kyrkor Vid stiftsstyrelsens sammanträde den 13 oktober beslutades om kyrkoantikvarisk ersättning för 212. Totalt handlar det om 36,5 miljoner och det största enskilda

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

OBS! Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692

OBS! Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692 Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692 OBS! Innehåller värdetalong FABRIKSFÖRSÄLJNING VÄVERIVISNING MUSEUM CAFÉ Välkommen till Ekelundhuset, en butik

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Kommun Hall Planmått Klister* Sarg Publik Byggår Matcher Befolkning

Kommun Hall Planmått Klister* Sarg Publik Byggår Matcher Befolkning Kommun Hall Planmått Klister* Sarg Publik Byggår Matcher Befolkning 1 1 Botkyrka Alby sporthall 40 x 20 nej Ja Ståplats 4 seriehallar 85 000 1 Botkyrka Botkyrka hallen PL1 40 x 20 nej Ja 1000 1 Botkyrka

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2013 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Lidingö. Bosön Lovik Skogshem & Wijk Meetings. www.fazerkonferens.se

Lidingö. Bosön Lovik Skogshem & Wijk Meetings. www.fazerkonferens.se Lidingö Bosön Lovik Skogshem & Wijk Meetings www.fazerkonferens.se Lidingö Den gröna ön vid Stockholms sida Endast en kort resa från centrala Stockholm på norra Lidingö ligger Bosön, Lovik och Skogshem

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 Stora Katrieberg har ett utmärkt cityära läge precis vid vattet itill Liljeholmshame i aslutig till Marieviks kotorsområde och Liljeholmes galleria. Här

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

O C E A N E R F R Å N VA R D A G E N Oceans away from the everyday. Bokenäs Resort & Conference

O C E A N E R F R Å N VA R D A G E N Oceans away from the everyday. Bokenäs Resort & Conference O C E A N E R F R Å N VA R D A G E N Oceans away from the everyday Bokenäs Resort & Conference Välkommen till Bokenäs. Här i hjärtat av Bohuslän, finner du storslagen natur, skönhet, idyll och inspiration

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT ANVÄNDARKONTO PÅ FK-FOCUS FORUM Datum: 2012-11-26 Sida 1 av 15 Upprättad av: Henry Fredrikson Inledning Nedan beskrivs hur man skapar ett användarkonto på FK-Focus Forum.

Läs mer

TRUE BLU GÖTEBORG HOTELS DESIGNED TO SAY YES!

TRUE BLU GÖTEBORG HOTELS DESIGNED TO SAY YES! TRUE BLU GÖTEBORG RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL Södra Hamngatan 59, S-401 24 Göteborg, Sverige T: +46 (0)31 7585 000 F: +46 (0)31 7585 001 reservations.gothenburg@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-gothenburg

Läs mer

Hamburgsund. Välkommen hit - Välkommen hem! Norra Bohuslän DIN KOMPLETTA GUIDE BO ÄTA SE GÖRA UPPLEV HAMBURGSUND ÅRET RUNT!

Hamburgsund. Välkommen hit - Välkommen hem! Norra Bohuslän DIN KOMPLETTA GUIDE BO ÄTA SE GÖRA UPPLEV HAMBURGSUND ÅRET RUNT! 2015-2016 Hamburgsud Norra Bohuslä Välkomme hit - Välkomme hem! DIN KOMPLETTA GUIDE BO ÄTA SE GÖRA UPPLEV HAMBURGSUND ÅRET RUNT! SALTSTÄNKTA MÖTEN Ska Ni köpa eller sälja e bit av Bohuslä är vi ett bra

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

KONFERENS PÅ BOCKHOLMEN

KONFERENS PÅ BOCKHOLMEN Bockholmen ligger endast ca 15 minuter från Stockholms hjärta, beläget vid havet i Bergshamra på en liten holme. Kanske är vi därmed Stockholms närmaste skärgårdsupplevelse? Så nära, men ändå så långt

Läs mer

visitor guide 2015/2016 visitor guide enköping 1

visitor guide 2015/2016 visitor guide enköping 1 eköpig visitor guide 2015/2016 visitor guide eköpig 1 the most cetral tow i Swede Eköpig is oe of the coutry s best park tows. Its may gree eviromets give this uique tow lots of character. It is also a

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer