Konferenskarta Uppland UPPLAND CONFERENCE MAP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferenskarta Uppland UPPLAND CONFERENCE MAP"

Transkript

1 Kofereskarta Upplad UPPLAND CONFERENCE MAP KONFereNS UPPLAND 2013

2 Väge till ett persoligare möte Att mötas uder gysamma förhållade är e förutsättig för att skapa goda relatioer och uppå öskade resultat. Eftersom iget möte är det adra likt är det värdefullt att kua välja de optimala koferesaläggige för just ditt möte. Vår karta visar väge till mötesplatser som ger dig ett persoligare bemötade, som ser dig som de gäst du är. Alla med ärhet till Arlada, Stockholm, Uppsala och världe. Du väljer mella slott, herrgårdar, skärgårdshotell, historiska miljöer och modera aläggigar, samtliga med ege karaktär och atmosfär och ett rikt utbud av krigaktiviteter. Här fis ågot för alla, oavsett vilka frågor som ska behadlas, vilka som ska träffas och atalet deltagare. Du får möjligheter att skapa aorluda, utvecklade, roliga och ytäkade kofereser eller klassiskt traditioella du sätter riktlijera och ambitiosivå. Vi vill gära vara di vägvisare självklart uta kostad. Rig oss på Koferes Upplad så hjälper vi dig rätt och svarar på dia frågor. Vi igår som ett samarbetsprojekt iom VisitUpplad, där medlemmara tillsammas markadsför Upplads kofereskapacitet. Välkomme! The way to a more persoal meetig Meetig i suitable surroudigs is essetial for creatig good relatios ad achievig the desired result. ecause o meetig is exactly like ay other, you eed to be able to choose the ideal veue for your particular meetig. Our map shows you the way to veues that give you a more persoal welcome that treat you as a guest. Ad all close to Arlada, Stockholm, Uppsala ad the world. You ca choose from palaces, stately homes, maor houses, archipelago hotels, historical settigs ad moder veues, each with its ow character ad atmosphere, plus a wide rage of activities, ature experieces, ispirig meals ad excellet service. Whatever is o your ageda, whoever ad however may are attedig, there is somethig for everyoe here. You have the opportuity to produce differet, stimulatig, ejoyable ad iovative cofereces or classic traditioal oes. You set the guidelies ad ambitios. We are happy to give you advice at o charge, aturally. Call us at Coferece Upplad, ad we will aswer your questios ad help you make the right choice. We are part of a VisitUpplad collaborative project i which members joitly market Upplad s coferece facilities. We look forward to helpig you.

3 Gävle Orara Gävlebukte Karskär Järvsta Haräs Griduga Sjötorp illham Rullsad 26 Hemligby illudde Furuvik omhus Lågsad Sågarbo Skutskär Älgsjö Lövstabukte Gårdskär Överboda Högmo Julö 12 Åsbo Storfjärde Fallet Sadby Hyttö åtfors Mehedeby Västlad Utra Vad Fiböle 13 Utra gård Nöttbo Tierp Gillberga Ordsbo Hillebola Väsby Oskarby Skogbo Upplada Aspäs Åby Lidsbro Lockelsbo 272 Vreta Husby Pålsboda Gråmyre Gräsbo rboå Ha Marbäck Velåge Norrvissjö Läby y Askarbäck jörklige Fagerdal Oxsätra Aeberg Siggefora Up Östfora lede ds sbo jörarbo Dalkarlsbo Ullbolsta roholm Hedtorp pla Fredriksdal så Åkerby Friberga Stradsj. 72 alsbo 44 Ålad by Uppladslede Hjälsta Gryta Djurby årskär Savlige Husby-Sjutolft Hjälstavike 263 Litslea Ullstämma Faa Ekolsud Eköpig Ågersta Löt Fåö Ramby ålsta v. Hacksta Ekäs Eka ryggholme Dalby Sätra Kalmarsad Kalmar Uesta Toresta Veckholm Kugs-Husby Skarve Jursta Låssa Näshage Trabygge LejodalsV Ryd sjö Lejodal Grahammar rua ro Arö Okö A Arö Lagö Utöhus R Grösöö Eldholme E Överselö Selaö elsö Stallarholme Härjarö Norra jörkfjärde Karby Edsberg Säbysjö Säby Jakobsberg Solletua N Mälsåker Viksjö Musö Tureberg 36 Kista Järfälla Färetua arkarby Musö Adelsö 275 Skå- Veda Norrö Dammsta Stava romma Gribby lud ed Sticklige udde Stockholm 277 Rugge Spraggarboda Peigby Grovstaäs Lekuge N Ljusterö Väsbystrad Ägsö Helgö O Horsvär Yxlö lidö Yxla Vik Alsvik Löparö Siarö lidö ruket Sadvike Graö Ljusterö Gäla Husarö Åsättra Stegesud ogesud Karlsudd Lillström S Ljusterö Kovik Möja Västerfjärd Alsvik Travik Låda Ormigeladet Räkäs Lågvik Möja Lå Rams Löka Skägga Lillsved Grida Möja SöderMöja Gällö Norräs Tyigö Kummeläs Svartsö Grudvik Oskar- Fredriksborg Igmarsö Kåräs Vaxholm Fiham Skeppsdal Liaäs Lidigö Gåshaga Östaå Dyvik Resarö Hästägsudd Uteke Furus Köpm Mälby Nykvar Flaxevik Täljö Österskär Rydbo Ubby Lervik St Älgö Sviige Trälhavet Saxarfjärde Överby Ådale Humlö 278 Svartö F Vagsuda jörhuvud Åsättra Ättarö 274 Västeräs Laggarsvik e DjursholmFrösvik Ellboda Stocksud Sola Norrbacka Åkersberga l lå Åkerö Spillersboda 276 Vättersö Roslags-Kulla oda Skeppsbol Österåker Ösbyholm Holmsjö Vira Vire Storsjö 280 St Värta Mörby Sudbyberg Välligby Össebygar Hakuge ViggbyRoslagsholm Näsby Näsbypark Röskär Heleelud Daderyd Spåga Hässelby Adelsö 279 Färigsö 264 Esta slag Rocksta Täby UllaKarby Löttige sjö Ed 267 Eebyberg sv Sjöberg Limmare Vettershaga Spersboda Large Rumsättra Garsvike Agar 268 Frestaby Fresta yle Valletua264 sjö Norrvike 265 NorrFjäture vike Leartsäs rottby Ormsta Valletua ollstaäs Rotebro 267 Kalhäll Grödal ällsta Ed Stäket Kugsäge radholmsud Ytterselö UppladsVäsby Ösby rollsta Ro Lidholme Veda Sättra Vada Lidö Torsåker e ik elsöfj. Lidö Fysige Tibble Torsvi St Ludby Husbyö holm Oxuda Södersvik 22 Hemmarö ergshamra Riala Uddeby Stågberga Morsta Kimsta Håk Norrsjö Algeby Helgö Orkesta Vät Harg jörkäs Sjöskoge Ekskoge Skoby Läa kyrksjö Vätö Österlisa Addar Kårsta Frösuda Viby Markim Steigevik SkåelaSkåela Rusa Gällövsta 269 Skörby Ledige Dyv Utluda Näset ÖsterLoviseda ledige Överlöpe Kviluda Söderhall Sigtua Håbo-Tibble Figare Lillråda Rosättra Nysättra Vire eateberg illsta St Torsholma SteigeNorrsuda Rosersberg 17 S Nåö Frötua Kyrksjö Torsluda otta Aderssvedja Roslags-ro illige Röcksta Darsgärde Rö Äspesta Luda Eeby Eka Norrtälje HusbySjuhudra Skederid Näs Sparre Märsta 12Sigtuastiftelse Valsta Arlada stad Sigtuafjärde Hamra Väsby Lommare Fiby Eke Rö Ubby Närtua Eeby Droppsta Viby Vasa Örby Arlada Flygplats Altua Vegar Husby-Ärlighudra Aske Kvaribble Yttergra Arlada Sigridsholm Odesala Skråmsta Låddersta Tägby Vallby 31 Smedsmora Himmie 19 Fista Uttra ergby 20 Eke Rimsjö Rimbo Ropäs Nor -Karl redsättra Ösmare Estua V Syige Lågsjö ack Stäket 76 Åsby Udra Hållsta holm Rimbo Johaesberg St Åkerby Skepptua Vidbo Lohärad slede s ar eg vi Lillkyrka rusta Nässja Noorsotlöt Slott Lövstaholm Håtuaholm Håtua Mälby Nydal Svärlige S Råda Åby Svaberga Stjärholm Sättraby 280 Skälby Syige Mörby Rörvik EgelbrektstuetHallboda 20 Råby ares ö Salö N Råda Alby Koludde Erke Lidbacke 21 Gottröra Tibble Valkeby Ludby Haga Graby Lockstaholm Krogsta Nova Park Coferece Åsta 255 illby Nyborg Krägga Högsta Valloxe Ledige Hova Torsborg 12 Lidigby äddarö e vik ds lsu Eko Gåde Håra oglösa Kumla Lågarö Håigby Kivsta Vassuda Skålsta Ala Tibble 12 Erikssud Katriedal Övergra Ekolsud Killige 77 Ar Hagelstea Kivsta Skofjärde 263 Segersta Villberga Rickeby Kulla Ullvi fjärde Skadevi iskopsarö Häggeby Strömsäg Grillby Östua ggeby Skedvike Fastera Vägsjöberg Hagluda 8 Gise Kristieholm Österägby Råäs Målsta Husbyroborg Låghudra 5 Ytterskär revik Ströja loka ro Sättra Örsbol Abrahamsby Örsjö Riddarbol UbbyMjölsta Lågsjö Österäs Gåsvik roby 282 Edsbro Sotter Gavel- redvik Lågsjö 13 Johaeslud urvik Rörsby Seeby Älmsta Heige Uuge Skeige Skokloster Pilsbo Slottsskoge Friberg UlvsVäsby Ösby Tisslige Ekham Härkeberga m Giresta Staby sta Sjö Gorra Fittja Skokloster Wärdshus Holm Älvlösa Frösluda redsad jelkesta Örsudsbro Lågtora yäs iså Fyr Kvek 255 Kruseberg Alsike Arö huvud Wik Lårstavike Grölud Gamla Grissleham Sadvike Norrsjö Stabby Smara Gavel Havsäge ora Skebobruk Harbroholm Myskja Kutby Sotter St Hagby 28 Flisberget Massum Toftige 282 Flade Lagga Oluda Ekol Västeråker Gryta WiksSalecke SlottNorsta Seglige Almuge e dsled pla Eda Up Säby Mora stear Sävjabrua Vårdsätra Suersta Högby Luse Hacksta Uppsala ragby Näs Skarholme Flottsud Årby Kugsham Hammarskog aligsta Alsike Vreta Fredrikslud Morga Dalby Mosta iskopskulla Aelud ergs- Gottsuda Kruseberg Herrgård Trehörige Marielud Liés Edeby Pellemosse Edebo eebol Norrsjö Tarv Hosjö 283 Väddö Åsby Källigby Läa Läa Lötsjö Gusta 282 Kärve Fjällora Ulvsbygde Oscar II Koferesceter Lövsta Valsätra Ultua 55 ärby St Moga Lågsjö Fubosjö roby Fubo SöderGiige Kvarsad Havsskoge Väddö jörkulla Järige jörige Myra Fyrväpplige Vällora jörkö Rickeby Näsby Häverödal Skysjö Vallby Solvalla Fjäll Trästa Gisselbol Välle ärby Lill-Moga Halmbyboda Damark Norby Ramsta Hagby Frötua Uppsala Teste St Väsby Kusby Kåtorp Pasarudde Täby 22 Lågbol Pettbol Rugar Malme Haga Eriksberg ladåker Årsta Älvgärde Visteby Skölsta Vaksala Eriksberg Håga Nåste Resta Örsudaå Jädra Läby Skärfälte Filke Torstua Ryda kugsgård Nysätra Våsjö Wittulsberg Jälla Håmö Skogs-Tibble Skillsta Sämjesta orrlövsta Östberga Lejsta Gåvsta 288 Karby erthåga Stehage Helgesta ta Örby örje ärby Vallby Rasbo Fullerö Valsgärde ruby Heriksberg Storvreta Ola Klämmesudde ergby Häverö Ludås Tomta Sätra Kolarmoraå Väskige Hässelby Edige Hallstavik Västerbacke Stesuda Kydigeholm Farige Gammelgräome Ormeryd Edeby Utsud ergby Kolarmora Norrgar Sarige Lydige Skoby Tulka Gråska Gela Tua Vittja Husby Stavby Årby Rasbokil Yresta Väge Museum Gustaviaum Osike Ribbigebäck ttmasöle Mjölkebo sta Österuda ge Åloppe Spåga Mågsbo St. Kil Ägeby First Gamla Uppsala Åby boda Hotel Lié Alsta Fiby urskog Järlåsa Edshammar Husby 290 Svista Forkarby Ulva Sudbro Järlåsa redsjö redsjö j. Marsta kil Skulla Uggelsta Lövstalöt älige Ju m Överbo ttige Vattholma Igvasta Vaxmyra Äretua Jumkil Ubby ärsta Leaberg Fjuckby Högsta Nyvla Kipligeberg Örsätra Ligobacka jörkäs Lea 600 emersberg Grellsbo 272 Kölige Klivige Skuttuge Välle Forbro Nyvalla Åby Spåga Väsby Osluda 700 Forsa Sadbro Åkerläa Graluda Salsta Testa Grissleham Roöholm 76 Malsättra Tåga Aluda Jälsta Lågsjö Myrby Krossbo Sätua Gillige yholma redsud Hotell Havsbade Gräsö Sada Gisslare Marma oda Moxboda Ovaby Fogdö Herräg Korgil Myrby Åstorp Haberga Fresta Golvasta Vasta raxebol Vettsta Happsta Örkälla Rågsta Närlige 272 pladsberget 7,56 Skyttorp Söderlövsta Kilby Ramhäll ackby Sigö Galtfjärde Sviö 288 Rastsjö Kivsta Sigö Hargsham Fors Valde Kutsbol Löddby oda Värligsö Risige Vattmyre 292 Trusby Harg Skäfthammar Skarphärad Östaå Risby Viksta Mågelbo 74 ö Österby Damme 290 Älby Marstalla Stalbo Haga oss- Dalboda Hälle Rasta 19 Raggarö 45 Viby Karbo Nolmyra Sörsjö Hässelby Harbo Gimo Tvärö Stockby Lysta Gimo damm Vade oda Älvsäs Fälö Ella Fagerö jörsta Sudsvede Mälby Läsö Marka Vässarö Nolsterby Tuskö Sadika Hökhuvud Morkarla Öster- Gryttby Viksta stetorg 600 Hammardamme Mågsbo 16 Lågalma Östhammar 288 Uppskedika Sadby Johaeslud Harvikadamme Adersby Åkra oladsbo Harboäs Daemorasjö Myra Ål Gubbo Uppladslede Österbybruk uddby Kättslige Vedel 57 jurvalla 709 Aedal Tämare Åbyå Mågsbo Daemora Vedelsjö ergby Fy Östervåla Kryssbo Iggelbo Aspbobade Stordamme Husbacke örstil Väddika Daemora Örbyhus Hackbol Film Söderskoge Gruvsjö okarby Holvarbo Hidersbo Ettigbo ro Gyllby Örbyhus Ubblixbo Persbo Stysberg Hauda Kelige Sibbo otarbo Kålbo Uggelbo Åö Pålsmora Rovsättra Tegelsmora Exarby Måkarbo Storäge Västersälja Tobo Hälsige Äspskär Stora Riste Ed arkö Ytteruttö Aö jurö Alö Daebo Valö Horsskog 22 Vigelsbo gruvor Vargskär Rävste Suaö olka Lidersvik Norrskedika så Olad arå Täm Vika Prästarby Götby Aspö Strömsbro Öregrud Kavarö Sud Sesslige Drakäs Radersbo Fastebo Rogara Gisselbo Rudde Tofte Sixarby Florara 31 torp Yttrö Älgsjö Vigelsbo Adersbo Vikasjö å Korbovalle Vibo Årsta Elvisjö 290 Gräsbo Risö Gåvastabo Eskesta Gryttjom Ullfors Göksby ris Igesjö Torsluda Tierps kyrkby Västerby Valudde Skiäsvike eebo Kutbo Mickelsbo Strömare 292 Muga Djupa Johaisfors Vamsta L. Riste Österby Muskargrud Gräsö Värmskär Steskär Kallerö Gålarmora Skållbo Kalvsbo GRÄSÖ Djurste Storskäret 17 älgsäs Forsmark erkige Fisjö Fälare Kallboda Klockarboda Jugfruholm ruksdamme Imudbo Gåvastabo Ralbo Pålbo Skämsta Vallby Hytta Åkerbysjö Igstarbo redbäck Forsmarks kärkraftverk jörbo S Åsjö Larsbo Valparbo Tolfta arlsbo Öster-Mörtarö N Åsjö Skälsjö Frebbebo Skallbo Villbo odebo Årböle led e Lövstabruk Madal ppla d s 30 ramsöfjärde?u Åkerby Elige Rockö Söderfors Söderboda Stor-Rågse 26 Gåsbo Strömsberg Orrskog Göksåre 36 Hjällsjö Skate Nöttö se for ed r Jörsö läcke rusbo Utrafjärde Hällby Österlövsta Södra Kvarke Norrboda Öregrudsgrepe Rudskär Griggebo Kärve Österäge Gällbo Valla Kågbo odskäret Klubbe Ägskär öle Vavd Skärplige Vidväg d pla slede Up Lövåse Gudige arkåre Skållbo 46 Gä str ik Flate Storste Pålsbo Sud Holmsta Väla Örskär Gröö 76 Sätra Karlsäter el ed e astfallet Satra Kårbo Marma Flatsjö Söskär Ledskär Hjälmuge 45 masbo Karlholmsbruk Klugste Hålläs Löö 51 Dale Fagervike Ligåre Edvalla Holmsåger Älvkarleö Laforse Verkebro Killskär Sikhjälma Laxö Da lälv e Hålle Svartvike Älvkarleby Haåse Hästbo Västaå Kapplasse Sikhjälma 22 Kubbo Mårtsbo ka Fågelsudet Lärkebo tbacke eda jörs fyr Träskö Kaholms- 274 Värmdö-Siggesta oda Värmdö Kalvadö ladet Sud Abborrkroke Kålsvik Sollekroka Vidö odatorp fjärde Fjällsvik Möja Söderfjärd S

4 ERGY GÅRD Hotell & koferes Vi är ett miljöväligt och prisvärt koferesalterativ, mitt i Roslage. Här fis både Svaemärkig på hotellet och levade svaar i Väddövike ära badplats, sjöbastu och kaoter. Kofereskostade får du på rätt ivå geom att välja ågot av våra prisvärda boedealterativ, alla med härliga måltider som serveras i Herrgårdsrestaurage. We are a evirometally friedly ad good-value coferece optio. The hotel has bee awarded the Nordic Swa Eco label, ad swas live i Väddövike bay with its bathig, lakeside saua ad caoes. Our accommodatio optios, all featurig delicious meals served i the Herrgård restaurat, allow you to tailor your coferece to your budget. bergbygard.se ENGELREKTSTUNET Oss väljer du för vår persoliga service, de goda mate och vacker avkopplade miljö. Här ka i koferera eller festa ostört, esamma eller samtidigt med adra grupper. Teambuildig och aktiviteter på vattet är vår specialitet som kajaker, roddbåtar och vedeldad bastu vid strade. Vi har piao, härlig atmosfär och fatastisk akustik. You choose us for our persoal service, delicious food ad beautiful, relaxig eviromet. You ca hold your coferece or party here totally udisturbed, as the sole guests or together with other groups. Team buildig ad activities o the water are our speciality kayaks, rowig boats ad a wood-fired waterside saua, for example. We have a piao, woderful atmosphere ad acoustics. egelbrektstuet.se FIRST HOTEL LINNÉ First Hotel Lié fier i cetralt i Uppsala grae med Liéträdgårde. De flesta av våra 116 persoligt iredda hotellrum vetter mot härlig gröska. De fräscha kofereslokalera har plats för persoer och du får hjälp att sy ihop möte och evets som passar just er grupp. I istro serveras vällagad mat och på sommare dukar vi borde på vår mysiga iergård. You will fid First Hotel Lié i cetral Uppsala ext door to Liéträdgårde. Most of our 116 idividually decorated rooms face its delightful greeery. Our airy coferece rooms ca accommodate people, ad we ca help tailor meetigs ad evets perfectly to your group. The istro serves carefully prepared food, ad i summer you ca die i our delightful courtyard. firsthotels.se/lié HOTELL HAVSADEN Ett lyckat möte är e skapade process. Hos oss ka du koferera och koppla av i e ostörd havsmiljö vid skärgårde med ett ispirerade läge med öppe horisot som främjar kreativa arbete. Här är allt uder ett tak så att du ka aväda tide effektivt. Spa, god mat, atur och kultur e total skärgårdsupplevelse. A successful meetig is a creative process. Here at Havsbade you ca hold cofereces ad relax i a udisturbed coastal settig a ispirig locatio with a ope horizo that promotes creative work. Everythig is uder oe roof, so you ca use your time effectively. A spa, good food, ature ad culture a complete archipelago experiece. hotellhavsbade.se

5 KRUSENERG HERRGÅRD Kruseberg Herrgård ligger vackert beläge vid Mälares strad, edast 25 mi frå Arlada och 15 mi frå Uppsala. Godset har aor frå mitte av 1600-talet, och är e förstklassig hotell- och koferesaläggig, med geui stil och äldre charm i behåll. Ett perfekt val för koferes, bröllop, fest eller e skö weeked. Kruseberg Herrgård is beautifully situated o the shores of lake Mälare, just 25 miutes from Arlada ad 15 miutes from Uppsala. The estate dates back to the mid 1600s, ad is ow a first-class hotel ad coferece cetre that retais its authetic style ad charm. A perfect choice for a coferece, a celebratio or a beautiful weeked. krusebergherrgard.se MUSEUM GUSTAVIANUM Museum Gustaviaum är e späade bladig av utid och dåtid. Här ka i mötas blad mumier och forfyd, hyra e föreläsigssal eller hela huset. Museum Gustaviaum är irymt i Uppsala uiversitets äldsta bevarade byggad med de Aatomiska teater på taket. De perfekta mötesplatse för bolagsstämmor, eveemag och kofereser. Kom på besök och kä efter själv! Museum Gustaviaum is a excitig mix of past ad preset. Here you ca meet amid mummies ad archaeological fids, ad hire a lecture room or the whole buildig. Museum Gustaviaum is housed i Uppsala Uiversity s oldest preserved buildig, topped with the Aatomical Theatre. It is the ideal locatio for shareholders meetigs, evets ad cofereces. Visit us ad see for yourself! gustaviaum.uu.se NOORS SLOTT Ska i diskutera kofidetiella affärer och fokusera på beslut, så har du hittat rätt. Hos oss får i e friståede koferesbyggad och e vacker privat matsal i slottet du ka äve hyra hela slottet. Stora koferessale rymmer 50 persoer och vi har 27 trivsamma rum (40 bäddar). Noors är lättillgägligt ära Arlada, Stockholm och Uppsala. If you wat to discuss cofidetial busiess ad focus o decisios, you have foud the right place. We have a separate coferece buildig ad a beautiful private diig room i the masio. You ca also hire the whole masio. The large coferece room holds 50 people, ad we have 27 comfortable rooms (40 beds). Noors offers easy access to Arlada, Stockholm ad Uppsala. oorsslott.se NOVA PARK CONFERENCE Med 12 mi till Arlada och 35 mi till Stockholm år i oss sabbt och smidigt. Våra 117 modera rum och kofereslokaler för upp till 300 persoer passar lika bra för de lilla ledigsgruppe som för utbildig och större möte och evet. Slappa av i vår härliga spa- och relaxavdelig Water Louge med bubbelpooler och varma lougeytor, fitessrum och isbar. You ca reach us easily from Arlada (12 mi) ad Stockholm (35 mi). We have 117 moder guest rooms ad coferece rooms for up to 300 people, as suitable for small maagemet group meetigs as they are for courses ad larger gatherigs ad evets. Relax i our Water Louge spa ad relaxatio suite, with bubble pools ad warm louge areas, fitess room ad ice bar. ovapark.com

6 OSCAR II KONFERENSCENTER Våra modera kofereslokaler, i arik och rofylld miljö i cetrala Uppsala, ligger e kvarts promead frå Resecetrum och ca 30 mi frå Arlada. Perfekt för sällskap med 2 55 persoer, för det lilla mötet till tredagarskurse. Vår festvåig och matsal är de gamla officersmässe med kristallkroor, kakelugar och stuckaturer. Hemma-hos-käsla med lyx. Our moder coferece cetre is i historic ad peaceful surroudigs i Uppsala, 15 mi. walk from Uppsala Travel Cetre ad 30 mi. from Arlada. Ideal for parties of 2-55 people, whether for small meetigs or three-day courses. Our baquetig suite ad diig room are the former officers mess, with crystal chadeliers, tiled stoves ad stucco work. Feel at home, with a touch of luxury. oscar2.se SIGTUNASTIFTELSEN hotell & koferes Reda 1917, är vi grudades, fas vilja att vara e plats för dialog och öppehet. Idag är vi e moder koferesaläggig som bladar historia, kultur och moder tekik, och med rum för möte, samtal och dialog. Vi sätter e ära i att laga mat med omtake om både smaklökar och miljö. Våra rum har e persolig prägel och alla bär si ege berättelse. We have wated to be a home to dialogue ad opeess sice we were fouded i Today, we are a moder coferece cetre that bleds history, culture ad moder techology with rooms for meetigs, discussios ad dialogue. We take pride i preparig food that takes both the palate ad the eviromet ito cosideratio. Our rooms have a persoal character, ad a story to tell. sigtuastiftelse.se Skokloster Wärdshus Vårt arika wärdshus, vid Skokloster Slott utaför Sigtua, ger e uik touche med kulturhistorisk iramig till er koferes, produktlaserig, evet eller fest. Här fis ett 600 kvm stort mötesceter, toppmodera kofereslokaler och e omboad matsal med rustik atmosfär för 250 persoer som ger er möjligheter utöver det valiga. Our historic Skokloster Wärdshus, at Skokloster Slott outside Sigtua, gives your coferece, product lauch, evet or celebratio a uique touch i a cultural historical settig. There is a 600-sq m meetig cetre, up-to-the-miute coferece facilities ad a lovely diig room that seats 250 people. It has a rustic atmosphere ad offers you the scope for somethig out of the ordiary. sejour.se STENINGEVIK Åtta miuter frå Arlada ligger vi atursköt beläget i kulturhistorisk miljö vid Mälare. Vi har skapat e hemma-hos-käsla och stämig som passar vår välkomade miljö. Persoligt egagemag skapar rätt förutsättigar för att er vistelse ska bli ågot utöver det valiga. Våra möteslokaler har all tekisk utrustig och fatastisk utsikt. Eight miutes from Arlada, we are beautifully situated i a historic settig beside lake Mälare. We have created a home-from-home feel ad a atmosphere that chimes with our welcomig settig. Our persoal commitmet esures your stay will be really special. Our meetig facilities have full techical equipmet ad a woderful view. steigevik.se

7 Wiks Slott I Sveriges bäst bevarade medeltidsborg, uppfört i slutet av 1400-talet och beläge i aturskö miljö med historisk atmosfär, har vi skapat ett modert koferescetrum. Koferera i vårt vackra slott eller i Sjöstuga. Överattar gör i på ett av våra fyra hotell. Vi lägger er stor omsorg på mate och väljer helst ekologiska och ärproducerade råvaror. We have created a moder coferece cetre i Swede s best-preserved medieval castle, built i the late 1400s ad situated i beautiful surroudigs with a historical atmosphere. Hold your coferece i our beautiful castle, or i the lakeside Sjöstuga. Accommodatio i our four hotel buildigs. We prepare our food with great care, ad prefer orgaically produced local igrediets. lul.se/wiksslott/ Kotakta oss Om du vill ha hjälp är du välkomme att kotakta oss på Koferes Upplad, det kostar dig igetig. Vi igår i VisitUpplad och är ett samarbetsprojekt som markadsför Upplads koferesaläggigar, framför allt på de sveska markade. Koferes Upplad visar dig väge till mötesplatser för ett persoligt bemötade, där du blir sedd som de gäst du är och ite bara som äu e bokig. Läs också på för mer iformatio om stöd i valet av destiatio för ditt möte eller evet. Cotact us If you eed help, please cotact us at Coferece Upplad our services are free of charge. Part of VisitUpplad, we are a collaboratio project to market Upplad s coferece veues, primarily to the Swedish market. Coferece Upplad is your guide to coferece veues that give you a more persoal welcome that treat you as a guest, ad ot just aother bookig. Also visit for more iformatio about help i choosig your destiatio for your meetig or evet.

8 För mer iformatio For more iformatio Statiosgata 12, Uppsala Tel

Utvalda hotell och kök med tradition, charm och omtanke

Utvalda hotell och kök med tradition, charm och omtanke 2015 Utvalda hotell och kök med tradition, charm och omtanke Selected hotels and kitchens with tradition, charm and consideration 3 Våra hotell och kök från norr till söder Innehåll Board of contents 1.

Läs mer

Röstånga Camping & Bad Blinkarpsvägen 3 268 68 Röstånga Tel. +46-(0)435-910 64 nystrand@msn.com www.rostangacamping.se

Röstånga Camping & Bad Blinkarpsvägen 3 268 68 Röstånga Tel. +46-(0)435-910 64 nystrand@msn.com www.rostangacamping.se Röståga Campig & Bad Blikarpsve Röståga Tel. +-(0)-0 ystrad@ms.com www.rostagacampig.se Varmt välkomme till Röståga Campig & Bad! Aktiviteter! Vi har aktivitetsledare alla vardagar uder juli måad. Alla

Läs mer

UTFLYKTSVÄGEN. www.utflyktsvagen.se Söder om Stockholm

UTFLYKTSVÄGEN. www.utflyktsvagen.se Söder om Stockholm UTFLYKTSVÄGEN på Gröna Kusten Excursions on the Green Coast 2010 www.utflyktsvagen.se Söder om Stockholm 92 4 2 3 Avståndstabell Södertälje Norrköping...144 km Södertälje Järna...10 km Södertälje Nykvarn...

Läs mer

Magasin. Utflyktsvägen. Där pärlbandet av öar möter Sörmlands böljande landskap HISTORISKA HÄNDELSER PLATSER OCH MÄNNISKOR. www.gronakusten.

Magasin. Utflyktsvägen. Där pärlbandet av öar möter Sörmlands böljande landskap HISTORISKA HÄNDELSER PLATSER OCH MÄNNISKOR. www.gronakusten. Gröna Magasin Kusten Där pärlbandet av öar möter Sörmlands böljande landskap HISTORISKA HÄNDELSER PLATSER OCH MÄNNISKOR Utflyktsvägen www.gronakusten.se EN DEL AV GRÖNA KUSTEN 4 2 4 3 2 3 Avståndstabell

Läs mer

Skärgård & vildmark Archipelago & Wilderness

Skärgård & vildmark Archipelago & Wilderness Skärgård & vildmark Archipelago & Wilderness Stockholm Från Stockholm Tyresta nationalpark Rudan Handen Västerhaninge Dalarö Kymmendö Tungelsta Årsta havsbad Gålö Hemfosa Ornö Fjärdlång Muskö Huvudskär

Läs mer

KUNGSBRO STRAND. En mångfacetterad del av Stockholm City

KUNGSBRO STRAND. En mångfacetterad del av Stockholm City KUNGSBRO RAND E mågfacetterad del av Stockholm City Kugsgat, Vasagat, Cetralstatioe... här befier du dig verklige mitt i Stockholms hjärta. EN MIX AV GENUIN KÄNSLA OCH INTERNATIONELL CITYPULS Kugsbro Strd

Läs mer

I N N E H Å L L VÄLKOMMEN TILL OSS/WELCOME

I N N E H Å L L VÄLKOMMEN TILL OSS/WELCOME INNEHÅLL VÄLKOMMEN TILL OSS/WELCOME...2 Historisk Resa/Historic trip Glada Hudik...2 EVENEMANG/EVENTS...4 SKOJ & STOJ/FUN AND PLAY...11 KULTUR/CULTURE ACTIVITIES...13 Hälsingegårdar ett världsarv/decorated

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

NYinflyttad. Piteå. till. En tidning för alla nya pitebor

NYinflyttad. Piteå. till. En tidning för alla nya pitebor NYinflyttad Piteå till En tidning för alla nya pitebor Hej och välkommen hem Piteå det är hit man kommer när man kommer hem är vår vision och vi hoppas du som är nybliven pitebo också kan instämma i det.

Läs mer

Besöksguiden GNESTA 2014

Besöksguiden GNESTA 2014 Besöksguiden GNESTA 2014 1 Varför rabarber? Ett rabarberstånd växer i nästan varje trädgård. Rabarbern är den första grödan som skördas på våren. Den njutes som vårprimör i kräm och soppa, saft och paj.

Läs mer

Uppländska UPPLEVELSER. med guldkant för grupper. Uppsala Mälaren Vallonbruken Roslagen Nedre Dalälven

Uppländska UPPLEVELSER. med guldkant för grupper. Uppsala Mälaren Vallonbruken Roslagen Nedre Dalälven Uppländska UPPLEVELSER med guldkant för grupper 2012 Uppsala Mälaren Vallonbruken Roslagen Nedre Dalälven Uppländska upplevelser Som relativt nyinflyttad och utan uppländska rötter slås man av vårt läns

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Värme, porlande vatten och all tid i världen

Värme, porlande vatten och all tid i världen Värme, porlande vatten och all tid i världen ASIA SPA Stig in i still heten och låt värmen omsluta Låt tankarna skingras. Med en känsla av Taj Mahal. Det är många som blir förvånade när de kliver in i

Läs mer

UPPLEV VÄRMDÖ Tips på kul saker att göra bland öarna i skärgården. Welcome to Värmdö - The great archipelago of Stockholm

UPPLEV VÄRMDÖ Tips på kul saker att göra bland öarna i skärgården. Welcome to Värmdö - The great archipelago of Stockholm UPPLEV VÄRMDÖ Tips på kul saker att göra bland öarna i skärgården Welcome to Värmdö - The great archipelago of Stockholm UPPLEV VÄRMDÖ I den här broschyren hittar du ett axplock av vad du kan uppleva i

Läs mer

Ung Svensk Form 2014/15

Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form har en kraft och en energi som inspirerar och som vill förändra. Med fantastisk hantverksskicklighet och nya uttryck visas här vad som pågår

Läs mer

2015/2016. Upplev Nykvarn. upplev nykvarn 2015/16

2015/2016. Upplev Nykvarn. upplev nykvarn 2015/16 2015/2016 Upplev Nykvarn upplev nykvarn 2015/16 1 Denna guide är utgiven av: Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn, 08-555 010 00, www.nykvarn.se Text: Lena Ramdani, Veronica Persson-Kangas, Karin Larsdotter,

Läs mer

När järnvägen kom till byn

När järnvägen kom till byn Upptäck Nässjö! FOTO: HASSE BENGTSSON Ska bli lokförare jag tra la la Blir du som barn på nytt när du närmar dig en modelljärnväg? Då har du kommit rätt! På Nässjö järnvägsmuseum finns allt från modelltåg

Läs mer

Guiden till företagsaktiviteter, konferenslokaler, representation, fest & catering i och kring Stockholm

Guiden till företagsaktiviteter, konferenslokaler, representation, fest & catering i och kring Stockholm Guiden till företagsaktiviteter, konferenslokaler, representation, fest & catering i och kring Stockholm 2014 Event, kick off, företagsabonnemang eller kundträff på det underhållande sättet boka & upplev

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing

Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing Innehåll - Contents Välkommen till VätterHem - Welcome to VätterHem Sidan/page no Studentreceptionen/ The Student Reception

Läs mer

Online reträtt vägledning - Vecka 25

Online reträtt vägledning - Vecka 25 Online reträtt vägledning - Vecka 25 Jesus såsom vatten, ljus, och livet självt Vägledning: Vem är Jesus för oss Den här veckan fortsätter vår vandring med Jesus att växa på djupet. Eftersom vår önskan

Läs mer

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola PURPLE w fb www.date-it.se fb.com/date.it date-it.se/app Schedule DatE-IT 2013 DatE-IT (7th november) 08:00 Mounting of the booths and breakfast

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Att bo på hotell. Staying at a hotel

Att bo på hotell. Staying at a hotel Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger dig svar på de viktigaste frågorna. // Staying at a hotel We would like

Läs mer

Swedish to English Translation

Swedish to English Translation Personas: Your End-user Image Swedish to English Translation Marco is a Fictional Character Yet He s in Control! Audience adaptation is difficult, whether you set the requirements, designing or testing

Läs mer

Complete Swedish Text Enclosed

Complete Swedish Text Enclosed RETURN TO ARCHIVE CENTER FOR FOLKLIFE PROGRAMS ~ND CULTURAL STUDIES SM ITHSON IAN INSTITUTION BEST-LOVED SONGS OF SWEDEN.. 6. SAGA SJOBERG Scandinavian folk music is sung and played mostly in small, intimate

Läs mer