Så spar du energi KONTORSLOKALER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så spar du energi KONTORSLOKALER"

Transkript

1 Så spar du energi KONTORSLOKALER

2 Om energianvändning i kontorslokaler I kontorslokaler finns det stora potentialer att spara in på elkostnaderna. Belysning och datautrustning är stora områden för energibesparing eftersom de utgör ca 40 % av kontorets elanvändning. Under de senaste årtiondena har elenergibehovet för kontorslokaler ökat väsentligt. Detta beror främst på den ökade mängden elkrävande utrustning men mycket el går också till vårt välbefinnande, som till exempelvis luftkonditionering. Vid en energieffektivisering genom t.ex. energieffektiv belysning eller elsnålare apparater minskar värmeavgivningen. Det kan leda till att värmebehovet i lokalerna ökar. Justerar man däremot systemen rätt behöver det inte vara så. Däremot innebär det att man undviker övertemperatur i lokalerna och behovet av ventilation och luftkonditionering minskar. Dessutom är det alltid ineffektivt och dyrt att värma lokaler med värmen från datorer och annan elektrisk utrustning. Det första som ska åtgärdas är alltså att minska värmeavgivningen från belysning och apparater och därefter se över driften av värme, ventilation och kylanläggningar. Det har betydelse om företaget hyr eller äger sina egna lokaler. Är man hyresgäst är det ofta fastighetsägaren som har rådighet över det mesta som rör el och uppvärmning. Men som hyresgäst kan man spara energi och pengar genom att minska elförbrukningen för belysning, datorer och annan kontorsutrustning. Det finns mycket att tjäna på en energieffektiv anläggning och man bör därför alltid räkna med livscykelkostnader (LCC) vid nyinvesteringar. Om man ser till anläggningens hela livstid gör den låga driftkostnaden för energisnåla alternativ att en högre investeringskostnad alltid lönar sig Tryck: Edita Västra Aros AB, 3000 ex Författare: Mari Rydqvist Textbearbetning, Jan Eckhéll, Camilla Andersson Layout: Ylva Englund Foton: Camilla Andersson, Ylva Englund

3 Så här börjar du Genom att göra en nattvandring i lokalen hittar man garanterat direkta åtgärder eftersom man kan upptäcka hur mycket utrustning som går i onödan, då ingen är där. Det kan vara fläktar som är på, belysning som är tänd och datorer som inte är avstängda. För att få en översikt över sin energianvändning kan det ofta räcka med att studera sina räkningar för köpta energislag. Hämta statistik för din elanvändning hos din elleverantör, helst per timme över året. Kartlägg också energianvändningen för uppvärmning, t.ex. månadsvis. På så sätt kan man se hur energin används över tid. Har det tidigare gjorts en kartläggning av hur utrustningen används kan man använda det som jämförelse. Dessa kan ofta ge en god inblick i drifttider och toppar i energianvändningen. att bara förändra beteenden, införa nya driftsrutiner och utbilda personal. Att komma längre i energieffektiviseringen kan vara mer omfattande. Saknas kompetens inom organisationen finns det professionella företag som utför både fördjupade energikartläggningar och åtgärder. Nu har du tagit kontroll över er energianvändning och är redo att börja med de åtgärder du får tips om i följande kapitel. En god idé är att mäta de större energislukarna enskilt, som t ex. ventilationsutrustning. Man kan även läsa av effekten på olika utrustningar och uppskatta drifttiden. På så sätt får man en överblick hur mycket el en specifik maskin använder. Formel för beräkning av energianvändning: Effekt (kw) x drifttid (timmar/år) = årlig energianvändning (kwh/år) Har byggnaden energideklarerats finns det ofta kostnadseffektiva åtgärdsförslag att arbeta vidare med. Kontroll över energianvändningen görs lämpligast genom att ta fram nyckeltal. Exempel på det kan vara årlig energianvändning (kwh) per lokalyta, per anställda, per antal producerade varor eller relaterad till omsättningen. Både energi och pengar kan initialt sparas genom

4 Skrivare, kopiatorer och serverum Låt skrivaren vila Skrivare och kopiatorer slukar ofta mest energi av alla kontorsmaskiner. En energisnål kopiator/ skrivare går ner i energisparläge, har kort uppvärmningstid, kopierar dubbelsidigt och stängs av vid arbetsdagens slut. När du köper en ny skrivare, se till att leverantören ställer in ett passande energisparläge. En energieffektiv maskin kan sänka energianvändningen vid kopiering med över 60 %. Placera servern i rätt rum I serverrum går den största energiposten till kylning för att säkerställa driften av utrustning. Men % av elförbrukningen kan sparas utan att för den skull påverka servrarnas driftsäkerhet eller hållbarhet. Servern ska stå i en sval lokal. Avskärma rummet från solinstrålning. Genom att kyla rummet med luft utifrån, under de tider på året och dygnet som det är kallt ute, används de naturliga förutsättningarna optimalt. Placera kylaggregatets utedel i skugga. Den överskottsvärme som genereras i serverrummet kan användas för att värma andra lokaler. Kontakta din kyl- och ventilationstekniker för mer information. Minska antalet servrar För att minska energibehovet bör man satsa på energisnåla servrar eller minimera antalet. Genom virtualisering kan man sammanföra fysiska servar till 2. Denna lösning minskar inte bara energibehovet, kostnaden för serviceavtalet på hårdvara minskar också med samma faktor.

5 Datorer Låt inte datorn värma kontoret Kontoret och dess apparater förbrukar mer el än man kanske tror. Utrustningen genererar också mycket tillskottsvärme, vilket i sin tur kan behöva kylas bort. Kan man minska elförbrukningen för kontorsutrustningen, minskar också behovet av komfortkyla. Standby drar också el All elektronik drar ström när den är i standby-läge. Detta är en helt onödig förbrukning som drar el alla timmar om året. I ett hushåll står standby för ca 10 % av den totala elförbrukningen. Ett kontor med all dess utrustning drar således väldigt mycket el. Ett enkelt sätt att minimera standby är att koppla datorer, skrivare o.s.v. till ett grenuttag med avstängningsknapp. Det gör det enkelt att stänga av all utrustning vid dagens slut. På varje dator kan man spara ca 47 kwh/år genom att använda en gemensam strömbrytare. Multiplicera det med antalet datorer på kontoret och upptäck hur mycket onödig el som går åt även fast apparaterna inte används. Låt kontoret vila För att minimera elförbrukningen under dagtid kan man aktivera olika energisparlägen på datorn som slår igång när man går på möten och lunch. Energisparläge och skärmsläckare är inte samma sak, skärmsläckaren spar inte energi. Även skrivare och övrig utrustning går att ställa in på energisparläge. Välj dator efter behov Idag finns mycket kontorsutrustning som har markant mindre elförbrukning än de äldre varianterna. Att t ex. välja en bärbar dator istället för en stationär med fristående skärm, kan minska elförbrukningen med %. Detta förutsatt att man inte kopplar den bärbara datorn till en extern skärm. Använder man en stationär dator ska man inte använda större skärm än man behöver. En större skärm ökar elförbrukningen, men det är också stor skillnad mellan olika modeller och märken.

6 Alternativa mötestekniker Alternativa mötestekniker ger vinster både tidsmässigt, ekonomiskt och energimässigt. Ett möte vid datorn motsvarar ca 1 kwh för en hel dag, medan energin för t ex. en bilresa tur och retur Uppsala-Stockholm motsvarar ca 120 kwh. Distansarbeta Genom dagens teknik finns stora möjligheter att arbeta på distans. Det ger möjlighet till en effektivare arbetstid men också besparingar eftersom det bidrar till mindre arbetspendling. Träffas på nätet Träffa kollegor och samarbetspartners på ditt arbetsrum, med allt material lätttillgängligt. Vid ett e-möte sitter man vid sin egen dator. Det kan liknas vid en telefonkonferens, men du är synlig för mötesdeltagarna och kan arbeta med gemensamma dokument via datorn. Allt du behöver är en dator med programvaran, ett headset och en webbkamera. Många vid bordet En videokonferens fungerar ungefär som ett e-möte och passar bra när många från en arbetsplats ska delta. En videokonferens kräver att alla deltagande organisationer har rätt utrustning. Telefonen fungerar ofta bra Ett telefonmöte fungerar precis som ett vanligt telefonsamtal, men fler personer kan kopplas in och delta i samtalet. Fråga och öva Fråga IT-ansvarige vilka möjligheter som finns för e-möte och videokonferens på just din arbetsplats. Om ni har tekniken, öva att ha ett e-möte med kollegan i rummet bredvid.

7 Uppvärmning och kyla Det kostar 3 gånger så mycket el att kyla en grad mot att värma en grad. Minska värmen först Värmen är en elslukare som många kontorsföretag inte tänker på eftersom uppvärmningskostnaderna ofta ingår i hyran. Samtidigt som elementen ligger på en alldeles för hög temperatur jobbar kontorets luftkonditionering för att minska värmen till en behagligare nivå. Företaget betalar därför en hög elräkning för att luftkonditioneringen ska minska inomhustemperaturen. Men låt inte kylan och värmen motverka varandra. Blir det för varmt i lokalen bör man minska värmen först istället för att öka kylan. Det ger minskade kostnader både för företaget och en eventuell hyresvärd. Leta tjuvarna Leta efter energitjuvar som läckage av kyla eller värmetillskott genom belysning, oisolerade rör och maskiner som alstrar värme. Att åtgärda detta och därmed minska kylbehovet är väldigt lönsamt. Solavskärma I vissa lokaler kan solinstrålningen öka kylbehovet. Genom solavskärmning i söder, väster och öster kan man minska kylbehovet med upp till 90 %. Tänk på att fälla ner solskydden så tidigt på morgonen som möjligt, eller kvällen innan. Alternativet är naturligtvis ett tidstyrt system eller solskyddsglas. Utnyttja nattkylan sommartid Sommartid kan det vara en god idé att låta den ordinarie ventilationen vara i drift nattetid. På så sätt ackumuleras kylan i väggar och utrustning och behovet av den dyra klimatkylan minskar. Kyl inte mer än nödvändigt. Ofta godtar man en något högre inomhustemperatur när det är varmt ute. Snarare vill man inte ha för låg inomhustemperatur sommartid eftersom många anpassar sin klädsel efter utetemperaturen. Normaltemperaturen i ett kontorsrum är grader.

8 Ventilation Tidsstyrning I kontorslokaler försöker man ofta ventilera bort värmen som alstras genom belysning och apparater istället för att anpassa uppvärmningen. Lokalerna ventileras ofta dygnet runt. Kan man anpassa drifttiderna så att ventilationssystem styrs av behovet och bara går på när det behövs, får man ett energieffektivt system som spar både el och värme. En normal drifttid är att starta ventilationen en timme innan verksamheten börjar och stänga av den en halvtimme efter dess slut. Men under den varma sommarperioden kan ventilation nattetid hjälpa till att mer kostnadseffektivt kyla ner lokalen. Rengör ventilationskanalerna Att ha en fungerande ventilation i lokalerna är viktigt både för personalens hälsa och för byggnadens välmående. Obalans i ventilationen kan resultera i fuktproblem. Ett första steg är att rengöra alla ventilationskanaler och filter. Ju tätare och smutsigare ett filter är desto större blir elbehovet. Är ventilationskanalen 100 mm innebär en 5 mm beläggning en minskning av ventilationsflödet med hela 20 %. Sänk luftflödet Elbehovet till fläkten beror mycket på storleken på ventilationsflödet. Ofta körs fläkten med ett omotiverat stort luftflöde. Kan man minska luftflödet med 20 % halverar man elbehovet till fläkten. Dessutom är det inte ovanligt att ventilationskanalerna läcker omkring 5 % av luftflödet, vilket innebär att fläkteffekten blir 15 % högre än nödvändigt. Återvinn värmen Istället för att låta den förbrukade ventilationsluften försvinna ut kan man ta tillvara på spillvärmen i ett värmeåtervinningssystem, så kallat FTX- system. Systemet höjer temperaturen på tilluften med värme från frånluften. Energibesparingen kan bli runt % jämfört med att ha ett vanligt ventilationssystem.

9 Belysning Belysningen utgör % av den totala elanvändningen i en verksamhet. Genom att effektivisera får man både sänkta kostnader och en bättre arbetsmiljö. Ofta blir man väldigt förvånad över hur mycket som går att spara med enkla metoder, genom en enkel inventering och några nya rutiner. Bara genom förändrade vanor kan man spara runt 20 % el. Kartlägg och nattvandra Det är klokt att kartlägga antalet ljuskällor, effekten och drifttiden. Ett exempel: summera ljuseffekten i ett rum (läs av på lysrören) och dividera med rumsytan. En normal effektiv belysning är mindre än 12W/m 2 i ett normalstort rum och 6W/m 2 i korridorer. Nattvandra i lokalerna och upptäck all belysning som står på i onödan när ingen vistas där. Släck där du inte är Den första och enklaste sparåtgärden är att undersöka om belysningen måste vara tänd. Dagsljuset är kanske tillräckligt under vissa timmar? I konferensrum, personalmatsalar och toaletter är det ofta upplyst trots att ingen befinner sig där. På många ställen kanske till och med stora hyllor skymmer belysningen helt. Sedan gäller det naturligtvis att släcka efter sig när man lämnar ett rum. Tumregeln är att glödlampor och halogenlampor alltid ska släckas när de inte används. Lysrör och lågenergilampor ska släckas om man blir borta mer än 10 minuter. dagsljus som kommer in) kan minska elförbrukningen med 70 %. Ersätt gammal belysning När det är dags att ersätta gammal belysning kan energieffektiva alternativ initialt ge en högre investeringskostnad, men på sikt minskar dessa energikostnaden avsevärt. Förenkla Att installera rörelsesensorer kan vara en smidig lösning, speciellt i utrymmen där det är svårt att släcka manuellt, som till exempel i arkiv och sammanträdesrum.rörelsesensorer i kombination med dagsljusstyrning (där belysningen dämpas ju mer

10 Transporter och tjänsteresor Transporterna inom både näringsliv och privatresor har aldrig varit så omfattande som idag. Dessutom är de korta, 50 % av dagens vägresor under 5 kilometer och 25 % är under 2 kilometer. Flyg och bil är de resesätt som förbrukar mest energi. De har också de största klimatpåverkande utsläppen. Åker du från Stockholm till Skåne med bil går det åt ca 500 kwh. Väljer du tåget är energianvändningen något över 100 kwh. Uttnyttja restiden Att åka buss, tåg eller samåka med bil är energisnålt. Bussåkaren i Uppsala län kan åka med långa linjer mellan kommunernas huvudorter, linjer i glesbygd eller kortare linjer inom huvudorterna. Flera linjer kör också över länsgränsen till större orter i grannlänen. För resor i stråket Gävle Tierp Uppsala Arlanda Upplands Väsby finns Upptåget. Snabbt, miljövänligt och bekvämt. Den kollektiva resan kan man dessutom använda som arbetstid, t.ex. förbereda mötet man är på väg till, planera sitt arbete eller läsa rapporter. Åk kollektivt till flygplatsen Det finns inga miljövänliga flygresor. Främst för att det inte finns något miljövänligt flygbränsle, men också för att det är oerhört energikrävande. Måste du ändå flyga, välj direktlinjer utan mellanlandningar, eftersom start och landning drar mest bränsle. Åk kollektivt till flyget och på resmålet. Kör energieffektivt Sparsam körning (eco-driving) kan minska bränsleförbrukningen med 5-20 %. Dessutom minskar kostnaderna för service och underhåll. Tekniken med sparsam körning kan läras både genom nätbaserade utbildningar och genom körskolor och tar endast några få timmar. Bilpoola Genom ruttplaneringar och samarbete med andra företag och privatpersoner kan man använda tjänstebilarna bättre. Bilkostnaderna delas då på flera parter. Investera energisnålt Vid inköp av nya fordon ska naturligtvis ett miljövänligare alternativ väljas med lägre förbrukning och helst med förnybara drivmedel. Elbilar och plug-in hybrider är också bra alternativ. Elmotorn är effektivare än bensinmotorn, vilket gör att energianvändningen blir mindre. Att köra på el kostar dessutom ca 2-3 kronor per mil, är helt avgasfritt och klimatneutralt, förutsatt att miljövänlig el används. Köp inte större bil än verksamheten behöver. Tjänstecyklar kan vara ett bra alternativ vid kortare sträckor. Använd timern rätt Motorvärmare minskar bränsleförbrukningen och utsläppen av skadliga avgaser. Dessutom minskar motorslitaget eftersom det bildas mindre sot, och därmed mindre slam och bensin i oljan. Motorvärmare kan minska bränsleförbrukningen med 0,1-0,5 liter/kallstart. Beroende på antal kallstarter kan avgasutsläppen minska med % de första 4 kilometrarna. Men används motorvärmaren fel kan den ge högre energiförbrukning än vad en kallstart gör. Rekommenderade inkopplingstider är 1,5h vid -15 C, max 1h vid 0 C och ingen motorvärme vid +10 C.

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Energi till nytta och nöje

Energi till nytta och nöje Energi till nytta och nöje Innehåll Belysning 4 Hemelektronik 6 Köket 8 Badrummet 10 Tvätt och tork 12 Värme 14 Isolering och ventilation 18 El utomhus 20 Elsäkert hem 22 När strömmen går 24 Koll på elförbrukningen

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

Vägledning för energieffektiv och god belysning

Vägledning för energieffektiv och god belysning Vägledning för energieffektiv och god belysning 1 PARKERINGSGARAGE Södergaraget, ÖrebroBostäder Nya armaturer med T5-lysrör och närvarostyrning. Betydligt mer ljus än innan. Energianvändningen minskade

Läs mer

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi ANNONS Information om energi och miljö från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilaga blir energisidor Efter nästan 10 år är det på tiden att vi förnyar oss. Visste du att den första Energibilagan

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

En helt vanlig dag. i Elin och Elmers liv. en berättelse om hur du kan spara energi

En helt vanlig dag. i Elin och Elmers liv. en berättelse om hur du kan spara energi En helt vanlig dag i Elin och Elmers liv en berättelse om hur du kan spara energi Elvis påpekar: Ni måste stänga av klockradion innan ni åker till era arbeten, detta för att spara på elenergin! Många bäckar

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014

LÅGAN Rapport november 2014 KONCEPTBUTIKEN SOM NÄRMAR SIG NOLL - FÖRSTUDIE LÅGAN Rapport november 2014 Sara Jensen, Svein Ruud, Lennart Rolfsman, Ulla Lindberg www.laganbygg.se www.laganbygg.se 2 Förord Föreliggande rapport har tagits

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier

Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier Vad är Uthållig kommun? Uthållig kommun är ett program för att stärka och utveckla ett hållbart samhälle med

Läs mer

Kartlägg energianvändningen i ditt småhus

Kartlägg energianvändningen i ditt småhus Kartlägg energianvändningen i ditt småhus Gör-det-själv-energisyn Det här testet som har formen av en checklista hjälper dig att upptäcka och undvika onödig energiförbrukning i hemmet. Vänd bladet och

Läs mer

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna.

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna. TEMA automation IT i fastighet TEMA: 23 extra sidor med nyttig läsning för fastighetsägare redo för framtiden det mesta i huset kommer att vara uppkopplat INNEHÅLL: Nyheter Hyresgästinflytande via mobilen...49

Läs mer

Guide i energitillsyn

Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn 1 2 Guide i energitillsyn kommunen har en speciell position när det gäller energieffektivisering. Dels kan kommunen arbeta metodiskt och långsiktigt med att

Läs mer

Enkelt och lönande att spara energi.

Enkelt och lönande att spara energi. Enkelt och lönande att spara energi. Tips och råd från Energirådgivarna. Bra för både plånbok och miljö. Att spara energi är enkelt. Med sunt förnuft och några enkla åtgärder kan du komma riktigt långt.

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman.

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Vid den extra föreningsstämman i oktober fick styrelsen i uppdrag att utreda vindkraft som alternativ energikälla. I den 12-sidiga broschyr

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC TEMA Energi Allt fler väljer men många förra året gavs enbart i Stockholm över 90 tillstånd för stora värmepumpsanläggningar (kyleffekt över 10 kwh). Fram till och med september i år hade 74 ansökningar

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer