Konferenser, seminarier och workshops som delegationen har anordnat 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferenser, seminarier och workshops som delegationen har anordnat 2009"

Transkript

1 Konferenser, seminarier och workshops som delegationen har anordnat Regeringen satsar på hållbara städer Lanseringsseminarium för det ekonomiska stödet och presentation av erfarenheter från Bygga-bo-dialogen. Seminariet anordnades tillsammans med Bygga-bo-dialogen och Miljödepartementet. metoder och processer Seminarium med särskilt inbjudna för att diskutera angelägna frågeställningar om metoder och processer för att öka delaktighet och inflytande från boende och allmänhet. Hearing om samverkan mellan kommuner och näringsliv i stadsbyggnadsprojekt Export av hållbara städer Helhet genom delaktighet Öppen hearing om samverkan mellan kommuner och näringsliv med fokus på tidiga skeden. Hearing tillsammans med Exportrådet och Sveriges Arkitekter om utmaningar och möjligheter på den internationella marknaden för företag verksamma inom arkitektur och hållbar stadsbyggnad. integrerade och inkluderande processer för ökad samverkan och ökat inflytande. Målet var att stimulera ett gemensamt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 1

2 Konferenser, seminarier och workshops som delegationen har anordnat Jan Feb Informations- och inspirationsseminarium Forum för miljöforskning med temat Staden Seminarium för att presentera förutsättningarna för års ekonomiska stöd. Vid seminariet presenterades också de investeringsprojekt som fick stöd år. Medarrangör i Forum för miljöforskning, ett årligen återkommande evenemang som syftar till att skapa dialog mellan forskare och praktiker i något aktuellt ämne. Uppsala Våren Energieffektivisering och klimatsmart stadsplanering Cross-sectorial cooperation and citizen engagement key factors for urban sustainability Mod och visioner - så byggs den hållbara staden. Seminarier i fem svenska kommuner tillsammans med Energimyndigheten. Syftet med seminarierna var att skapa arenor på regional nivå för att genom bra exempel inspirera och förmedla erfarenheter om hur man i tidiga skeden i stadsbyggnadsprocessen och i samband med förnyelsearbete kan planera energieffektivt och klimatsmart. Seminarium tillsammans med Miljödepartementet och Integrations- och jämställdhetsdepartementet på World Urban Forum 5. På seminariet presenterades bl. a ett projekt från Brasilien, Paraisópolis Slum Upgrading Project och projektet Hållbara Järva från Sverige. Seminarium tillsammans med Öresundskomiteen om gränsöverskridande arbete och processerna som leder framåt mot en hållbar stad. Alvesta, Falköping, Piteå och Örebro Rio de Janeiro, Criteria for sustainable cities Shaping tomorrow's city - Combining growth with sustainable development Workshop om kriterier för hållbar stadsutveckling. Presentationer från Malmö stad och de kinesiska städerna Wuxi och Caofedian samt diskussion om behovet och nyttan av att använda kriterier för att planera en hållbar stadsutveckling. Expo, Shanghai Workshop med utgångspunkt i spelet Symbio City Scenarios. Expo, Shanghai New Partnerships. Sustainable Outcomes - the recent experience of implementing sustainable development strategies in Swedish cities industriella metoder för renovering och energieffektivisering Delegationens erfarenhetsseminarium Workshop om hållbar stadsutveckling i samarbete med amerikanska Urban Land Institute. Seminariet ingick i en serie seminarier som arrangerades på svenska ambassaden under hösten på temat Shaping tomorrow s world - Infrastructure and intelligent mobility. Seminarium tillsammans med föreningen IQ Samhällsbyggnad om industriella metoder för energieffektivisering av flerbostadshus från miljonprogrammen. Seminarium där investeringsprojekt som fått ekonomiskt stöd samt delegationens erfarenheter hittills presenterades. Washington 2

3 Konferenser, seminarier och workshops som delegationen har anordnat Maj Nya satsningar på hållbara städer Hållbar stadsutveckling den sociala dimensionen Visionsseminarium med berörda aktörer Konferens om aktuella satsningar på hållbara städer där delegationen informerade om det förnyade uppdraget och det nya ekonomiska stödet för och. Presentationer av projekt som fått planeringsstöd från delegationen och information om satsningar som rör hållbart stadsbyggande inom Vinnova, Energimyndighetens projekt Uthållig kommun, Mistra Urban Futures och IQ Samhällsbyggnad. Konferens tillsammans med KTH. Boverkets kunskapsöversikt om socialt hållbar stadsutveckling i Sverige presenterades. Professor Susan Fainstein från Harvard University föreläste om stadsutveckling utifrån ett rättviseperspektiv. hur delegationens arbete, kunskaper och erfarenheter ska föras vidare efter. Stadskamp i hållbar stadsutveckling drivkrafter för att utveckla miljonprogrammen till hållbara och attraktiva stadsdelar byggemenskaper På väg mot banbrytande kunskapsspridning sregionen skapar nya skyltfönster för hållbara städer och Dialog i stadsbyggandet Städernas roll som tillväxtmotorer och arenor för att möta framtida samhällsutmaningar - behov av kunskap och nya angreppssätt. Seminarium i tillsammans med FUSE (Futural Urban Sustainable Environments) SLU, Alnarp och Öresundskomiteen. Stadskampens deltagare var tre städer som utmärkt sig som föregångare inom hållbar stadsutveckling: Köpenhamn, Malmö och. Frukostseminarium tillsammans med Svenska Teknik&Designföretagen om drivkrafter för att utveckla miljonprogrammen till hållbara och attraktiva stadsdelar där de boende har jobb, känner sig trygga och unga har framtidstro. Seminarium i samverkan med Tysk-svenska Handelskammaren om byggemenskaper. Seminariet genomfördes för att sprida erfarenheter från de tyska byggemenskaperna och några svenska pionjärprojekt. kunskapsspridning och goda exempel. Seminariet riktade sig till aktörer med intresse för att på olika sätt bygga upp och sprida kunskap om hållbar stadsutveckling. Två seminarier under Arkitekturmässan i i oktober. Stödprojekt från sregionen presenterade sina projekt. Seminarium på temat dialog i stadsbyggandet. Konferens tillsammans med IQ Samhällsbyggnad där bl. a förslag inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen presenterades. Arkitekturmässan 3

4 Konferenser, seminarier och workshops som delegationen har anordnat Kvillebäcken i, Kongahälla i Kungälv och Nya Krokslätt i Mölndal, samt planeringsprojektet Centrala Älvstaden. Seminarium där stödprojekten i sregionen presenterades. I samband med seminariet genomfördes studiebesök i Centrala Älvstaden och Kvillebäcken. kulturella dimensionen Seminarium tillsammans med Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet samt med Mångkulturellt centrum i Botkyrka och Västra Götalandsregionen om den kulturella dimensionen i hållbar stadsutveckling. Temavis seminarier med stödprojekt Workshop om identifiering av hinder för hållbar stadsutveckling och förslag till åtgärder Träff med investeringsstödprojekten och delegationens fokusgrupp för erfarenhetsspridning där erfarenheter från teknikupphandling i stödprojektet Hållbara Järva i redovisades. Workshop med tankesmedjan Global Utmanings programråd för hållbara städer för att diskutera hinder för hållbar stadsutveckling. Konferenser, seminarier och workshops som delegationen har anordnat Feb planeringsprojekt Miljonprogrammet framtidens stad Energiutblick Så planerar vi hållbara städer byggemenskaper Hearing om hinder för hållbar stadsutveckling Seminarium för presentation och erfarenhetsåterföring från de planeringsprojekt som fått ekonomiskt stöd av delegationen. Erfarenheter från pågående projekt samt information om sista ansökningsomgången redovisades. miljonprogrammet tillsammans med Spridd AB, KTH Starka forskningsmiljöer Architecture in the Making, s arkitektförening och Färgfabriken. Seminarium på Energimyndighetens årliga konferens Energiutblick. Exempel från Finland, Kina och Sverige presenterades. Seminarium tillsammans med den nybildade föreningen för byggemenskaper som fokuserade på match-making, process, finansiering och organisation i svenska pågående byggemenskapsprojekt. Hearing om hinder med särskilt inbjudna. Syftet var att föra en bred diskussion om hinder och åtgärder för hållbar stadsutveckling. Malmö 4

5 Konferenser, seminarier och workshops som delegationen har anordnat Maj Plats för stadsliv, fotgängare, cyklister och kollektivtrafik Hur smart kan en stad bli? Stadens sociala samband Behöver städerna en nationell stadspolitik? Forskning för hållbart samhällsbyggande The Million Homes Opportunity Nya affärsmodeller för export av kommunal kompetens dialoger med stadens invånare Building Sustainability Sweden Arena-hållbar stad Community involvment: Sweden s Case for Green Renovations Konferens i samarbete med Trafikverket, Karlstads kommun, Lunds kommun och Malmö som lyfte frågor om transporter i städer ur ett stadsutvecklings- och upplevelseperspektiv. Konferens tillsammans med VINNOVA, IT & Telekomföretagen, Näringsdepartementet och Miljödepartementet om vilken potential informationsteknik har för hållbar stadsutveckling. Två dagars seminarium om den sociala dimensionen i samarbete med Boverket, Folkhälsoinstitutet och Malmö stad som lyfte fram kopplingen mellan klimatfrågan och den sociala dimensionen för hållbar stadsutveckling samt visade på den förändringskraft som uppstår när man utgår från människan i centrum. Seminarium tillsammans med större städer i Sverige. Hur kan en nationell stadspolitik vara till stöd i svenska städers klimat- och hållbarhetsarbete? Seminariet utgår från delegationens rapport och hinder för hållbar stadsutveckling. Seminarium tillsammans med IQ Samhällsbyggnad och Sveriges Byggindustrier om behovet av forskning för hållbart samhällsoch stadsbyggande. Ett networking event tillsammans med Miljödepartementet på World Urban Forum 6. Ett seminarium om stödprojekt samt projekt från Frankrike och Brasilien om deltagande och dialog i omdaningsprojekt. affärsmodeller för tjänsteexport och export av kommunal kompetens tillsammans med Energimyndigheten, Vinnova, Tillväxtverket och Exportrådet. Seminarium tillsammans med nätverket för stadsbyggnadsdialoger, SKL, Mistra Urban Futures och inbjudna forskare om forskningsbehov avseende tidiga och kontinuerliga dialoger med stadens invånare. Två dagars internationell konferens om hållbart byggande i samarbete med Sweden Green Building Council, s stad och Energimyndigheten. En sammanfattande två dagars konferens tillsammans med Naturvårdsverket, Vinnova och Mistra Urban Futures i samband med att Delegationen för hållbara städer slutför sitt uppdrag och Naturvårdsverkets LIP och Klimp stödsystem avslutas. Projekten Hållbara Järva och Hållbara Rosengård samt Svensk byggtjänsts Mina kvarter vann plats i det officiella programmet för Greenbuild som det enda svenska seminariet och ett av få seminarier som genomfördes i regi av andra nationer än USA. Malmö Neapel Italien Kistamässan, Chalmers, San Francisco, USA 5

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Ställ om nu! 1 Steg för en hållbar stad Färdriktning Klimathotet och begränsade naturresurser tydliggör vilka

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Dialog i stadsbyggandet. Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013

Dialog i stadsbyggandet. Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013 Dialog i stadsbyggandet Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013 Dialog i stadsbyggandet Sammanfattning... 3 Introduktion Ann- Louise Hohlfält, Mistra Urban Futures... 5 Makt,

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet RAPPORT 2015:20 Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Boverket april 2015 Titel: Attraktiva miljonprogramsområden:

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

NEXT GENERATION. 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm

NEXT GENERATION. 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm PROGRAM 2015 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm NEXT GENERATION För fjärde året i rad samlas hela branschen till en unik konferens och mässa om hållbarhet inom byggande, fastighetsförvaltning,

Läs mer

Göteborg 2050 informationsinsatser och verksamhet under 2005

Göteborg 2050 informationsinsatser och verksamhet under 2005 GMV - s MiljöVetenskapliga centrum 2050 informationsinsatser och verksamhet under 2005 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB Besöksadress:Vera Sandbergs allé 5 B GÖTEBORGS UNIVERSITET Telefon: 031-772 4950, Fax:

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun

Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun FORSKNINGSRAPPORT Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun Carina Lundmark, Gunnar Jonsson Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun Carina Lundmark & Gunnar Jonsson ISSN: 1402-1528 ISBN 978-91-7439-829-8

Läs mer

Vilken roll kan byggemenskaper ha?

Vilken roll kan byggemenskaper ha? HÅLLBAR STADSUTVECKLING Vilken roll kan byggemenskaper ha? Dokumentation från Ersta Konferens i Stockholm den 28 januari 2015 RAPPORT 2015:1 FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper INNEHÅLL 1. OM RAPPORTEN 3 2.

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport Bo bra på äldre dar Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport 1 Bo bra på äldre Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre

Läs mer

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap - Hur kan Göteborgs Stad arbeta med byggemenskaper? Sara Svensson - Examensarbete vid Chalmers tekniska högskola våren 2013 - Masterprogram: Design for sustainable

Läs mer

Hållbara projekt ger... mätbarhet?

Hållbara projekt ger... mätbarhet? Dokumentation Hållbara projekt ger... mätbarhet? Tisdagen den 3 december, Långholmen Konferens, Stockholm Introduktion Samtalsledare Ann-Kristin Karlsson från Sweden Green Building Council startar dagen

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Strategier för att hela en delad stad

Strategier för att hela en delad stad Strategier för att hela en delad stad Samordnad stadsutveckling i Malmö Redaktörer: Carina Listerborn (Projektledare) Karin Grundström Ragnhild Claesson Tim Delshammar Magnus Johansson Peter Parker Malmö

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 B Hållbarhetsprogram Storsjö Strand etapp 1, 2013-05-20 har författats av Johanna Engberg och Maria Nordberg, White Arkitekter AB 2 INNEHÅLL 1. INFORMATION

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 FRAMTIDENS STAD Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Lodin: Med gemensamma

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola inom området hållbar utveckling

Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola inom området hållbar utveckling Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola inom området hållbar utveckling En översiktlig kartläggning 2011 Jenny Göransson Gun From Consulting AB jenny@gfconsulting.se

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer