Senior Världs Konferensen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Senior Världs Konferensen"

Transkript

1 PROGRAM Senior Världs Konferensen april Chalmers Göteborg VÄRLDSFORUM FÖR SAMHÄLLSBYGGNADS- FRÅGOR PÅ TEMAT ÅLDRANDE KONFERENSENS FOKUS ÄR: INNOVATION, SAMHÄLLSBYGGNAD OCH SERVICE 1

2 Det fanns en tid, mitt i livet, då pensionen kändes mycket avlägsen. Seniorerna var våra föräldrar, fastrar och farbröder. Sedan gick det så fort. Plötsligt är skolkamrater, vänner och jag själv som dem, på tröskeln till ett annat liv. Ett liv som kräver något annat än ett stort hus på landet, en egen segelbåt eller en tuff motorcykel. Drömmarna har ändrat karaktär och de sista ljuva åren vill många av oss vara fria från ägodelar som tynger oss. Vi vill bo enkelt, kunna resa, träffa barnbarnen och äntligen ha tid att läsa Dostojevskij. Men hur ska det gå till? Hur ska vi leva och bo när den tredje åldern gör sitt intåg? Det är hög tid att börja tänka i nya banor. Annika Hagström, Journalist och Moderator på SeniorVärldskonferensen 2015 Chalmers konferenslokal Per Berggren Hemsö Håkan Sörman SKL Christina Rogestam SPF Seniorerna Bob Westermann OneEighty/LeisureCare 2

3 Var ska alla pensionärer hålla hus? Livet består av fakta som inte går att undvika. Att bli gammal är ett sådant. Men vi vill kunna bestämma hur vi möter denna senare del av livet. Och när vi gör aktiva val fortsätter våra liv att vara självständiga och meningsfulla. Fakta ger oss mer. Andelen äldre i samhället ökar och snart är var fjärde svensk 65 år eller mer. Vi lever längre, mår bättre och de generationer som närmar sig pensionen har det ekonomiskt väldigt bra ställt. Trots att äldre idag har gott om pengar upplever flertalet inte någon större valmöjlighet. Det finns helt enkelt inte ett tillräckligt stort utbud av genomtänkta äldreboenden och servicefunktioner för att möta efterfrågan på livskvalitet som så många önskar och förtjänar. Men. Problem och möjligheter är två sidor av samma mynt. På Seniorvärldskonferensen som arrangeras 21 och 22 april 2015 i Göteborg ska vi koncentrera oss på just möjligheterna. Vi ska mötas, lyssna till nya idéer, diskutera på djupet och planera i ämnet Det goda boendet och livet som äldre. Vi behöver besjälas av nya tankar och idéer, skapa nya strukturer och livsbejakande miljöer. Dessutom behöver vi öka samarbetet mellan privat och offentlig sektor för att kunna realisera framtidens boenden och tillsammans skapa ett samhälle alla kan trivas i. En ny bransch vädrar morgonluft. Vi kallar den Äldrelivsbranschen eftersom en växande äldre befolkning behöver ha alternativ utifrån flera olika levnadsaspekter och inte begränsas av de lösningar som finns idag. Seniorvärldskonferensen 2015 hålls på Chalmers konferenscenter i Göteborg och arrangeras av företaget CLA Sweden i samarbete med Chalmers tekniska högskola, Göteborgs stad och Karlstad universitet samt huvudsponsorerna EY och NAI Svefa. Konferensens deltagare är beslutsfattare från företag, förvaltningar, organisationer och institutioner men även intresseorganisationer, inte minst seniorernas egna. Alla med direkta eller indirekta intressen av att vara delaktiga i utvecklingen av hållbara lösningar för livet som senior. Dag 1 Vi vågar vara visionära och se på inspirerande exempel från olika delar av världen. Dag 2 Vi behandlar ledarskap och innovation, hur vi konkret kan gå tillväga. Nu behöver vi dig som deltagande under dessa dagar. Ditt engagemang, medverkan och dina åsikter kommer att få betydelse inför framtiden. För vi kommer alla dit förr eller senare. Till de seniora åren av våra liv. Då är det bra att ha nya fakta och ett färdigt svar på frågan var alla pensionärer ska hålla hus. Välkommen! Petter Ahlström Göran Lindahl Markus Fellesson CLA Sweden AB Chalmers Karlstad universitet HUVUDSPONSORER: ARRANGÖR: SAMARBETSPARTNERS: 3

4 MASTERPROGRAM DAG 1 Chalmers Conference Centre Tisdag 21 april Registrering och välkomstfika i Chalmers konferenscenter entréplan Inledningsanförande Andelen äldre i samhället ökar kraftigt. För att fånga potentialen krävs en mångfald av nya kreativa lösningar där alla, inte minst seniorerna själva, involveras. Den här konferensen är mötesplatsen där det sker. Petter Ahlström, Ekon. Dr. Arrangör Tankar om den tredje åldern Hur vill vi leva och bo när den tredje åldern gör sitt intåg i våra liv? När är det dags att börja tänka i nya banor? Annika Hagström, Journalist Moderator Framtidssäkra välfärden Vem tar notan när världen och Sverige åldras? Vad är det som händer i samhället nu när andelen äldre ökar i relation till övriga åldersgrupper i befolkningen. Hur påverkar den pågående utvecklingen oss andra, dvs. vi som inte går i ålderspension? Jens Magnusson, Privatekonom SEB Ett åldrande Europa EU perspektivet Europa åldras och leder till stora utmaningar. Hur ser EU på den här utvecklingen? Vilka hot och möjligheter lyfts fram? Och vilken bild har övriga européer på Sverige kring frågan om boende och service riktade mot äldre? Johan Wullt, Tillförordnad chef EU-kommissionens representation i Sverige Fika Seniorernas boendeförväntningar SPF Seniorerna företräder av Sveriges seniorer. Vilka tankar diskuteras rörande medlemmarnas boendevillkor och ekonomiska förutsättningar att påverka och styra efterfrågan på boende, service och socialt innehåll? Christina Rogestam, Ordförande SPF Seniorerna Den (nya) politiska inriktningen Regeringens syn och den politiska inriktningen för främjandet av det goda boendet för seniorer och äldre. Vad är regeringens politik för äldreområdet och hur lyfts boendefrågan fram? Åsa Regnér, Äldreminister (s) Regeringen LUNCH Nog finns det mål och mening i vår färd En betraktelse över livsvandringen under pensionärsåren. Presentationen behandlar de existentiella frågornas betydelse för livsmening och livskvalitet. Hur kan äldreboendet underlätta ett livsbejakande arbete med frågorna om mål och mening? Sven Thidevall, Teologie doktor, Biskop Svenska kyrkan Upplevelsens betydelse Tjänstelogik, tjänsteutveckling och kundupplevelser: implikationer för boendet, servicen och omsorgen om äldre. Bo Edvardsson, Professor & Vicerektor Karlstad universitet Den kommunala organisationens möjligheter med en åldrande befolkning Den demografiska utvecklingen skapar utmaningar för Sveriges landsting och regioner. Hur ska resurserna användas för att på bästa sätt behålla och utveckla välfärden samtidigt som människornas krav på en hög livskvalitet också ökar? Håkan Sörman, VD Sveriges Kommuner och Landsting 4

5 Fika Helheten som leveransstrategi Hemsö ägs av svenska pensionssparare (3APfonen). Företaget är en av Europas största investerare inom äldreboendeområdet. Ta del av företagets internationella perspektiv och vad vi kan lära av deras erfarenheter. Per Berggren, VD Hemsö Drivkrafter för fler äldrebostäder Rikshem har som mål att bygga upp en rikstäckande allmännytta av bostäder riktade mot äldre. Varför ser företaget äldre som en så intressant målgrupp? Vad är drivkrafterna och hur ser hindren ut? Ilija Batljan, Vice VD Rikshem Ett amerikanskt perspektiv på en global utmaning med möjligheten att skapa något annorlunda OBS! Föredraget Five star fun a global twisted thinking concept for the world s growing seniors! A perspective and model for hålls på engelska implement a new model of service delivery for seniors. Bob Westermann, President OneEighty International (USA) Sammanfattande reflektioner dag 1 med introduktion av kvällsaktiviteter samt dag 2 Annika Hagström & Petter Ahlström, Moderatorer KVÄLLSAKTIVITETER DAG 1 Chalmers Conference Centre Tisdag 21 april Konferensmingel och bubbel i Chalmers konferenscenter (foajén/trappan) Mattias Strömberg, Toastmaster Gubbvarning Att åldras med värdighet när man blir gubbe. Lennie Normann, Artist / Komiker Middagssittning Bordsplacering Varav ca Ca Årets bästa SeniorBoKommun Urval till kommunbenchmark och pris på Almedalen Marianne Förander, Executive Director EY Årets bästa studentuppsats på temat boende för äldre Presentation av den studentuppsats som av SeniorVärldskonferensen utsetts som 2014 års bästa arbete. Göran Lindahl, Docent Chalmers Mingel, musik och avslutning Mattias Strömberg & Bandet. Mattias Strömberg, Toastmaster < Slut dag 1 5

6 MASTERPROGRAM DAG 2 Chalmers Conference Centre Onsdag 22 april Inledningsanförande dag 2 Annika Hagström & Petter Ahlström, Moderatorer Strategi, styrning och konkurrenskraft Möjligheter och utmaningar i servicesektorn. Fredrik Nilsson, Professor Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet The Dutch perspective of elderly housing OBS! Föredraget The Dutch context of elderly housing provides international examples of successful projects. ANA architects has hålls på engelska researched future housing for elderly and developed interesting new housing concepts. Jannie Vinke, Arkitekt och delägare ANA Architecten Fika/Bensträckare PARALLELLA SESSIONER (A-D) SAMHÄLLSBYGGNAD (Session A) Lokal: Palmstedt Pernilla Arnrud Melin Moderator Allt fler äldre utmaningar i bostadsförsörjningen Utredningen om bostäder för äldre syftar till att underlätta för äldre personer på bostadsmarknaden och förbättra förutsättningarna för kommunerna att klara bostadsförsörjningen för de äldre. Ulrika Hägred, Utredningssekreterare Utredningen om bostäder för äldre Skattesystemets betydelse risker och möjligheter Olika ingrediensers betydelser för äldres boende: Reavinstbeskattningen (s.k. flyttskatt), Ränteavdrag, Bostadsbidrag, Stöd för ny- och ombyggnation, Momsavdrag samt en betraktelse av Företagsskattekommitténs förslag med katastrofala effekter? Ingemar Rindstig, Executive Director/Nordic MSL, Real Estate EY Ökad transparens genom tydligare klassificeringar och mer detaljerad benchmark MSCI har tillsammans med några marknadens ledande aktörer tagit fram en gemensam definition av samhällsfastigheter. Varför är det viktigt och vad är analysen? Hur har det gått för Samhällsfastigheter under 2014? Pernilla Arnrud Melin, Kundansvarig IPD Norden Projektsamverkan som investeringsmodell exemplet Tyskland Ta del av Hemsös erfarenheter av att förvärva och utveckla fastigheter tillsammans med prioriterade operatörspartners på den tyska marknaden. Jens Nagel, Fastighetschef Tyskland Hemsö Det offentliga fastighetsinnehavet och marknaden för samhällsfastigheter Marknadens efterfrågan av s.k. samhällsfastigheter är mycket större än utbudet. Varför är den här fastighetstypen så eftertraktad, vilken är trenden och skiljer sig synsättet på hur fastigheterna betraktas mellan kommunerna? Åsa Henninge, Analyschef NAI Svefa LUNCH Nybyggnad Trygghetsboende 2.0 i Hässleholm Erfarenheter från ett framgångsrikt och nydanande nybyggnationsprojekt avseende trygghetsboende i Hässleholm Joakim Ollén, VD KunskapsPorten Annelie Drachner, Arkitekt SAR/ MSA Tengbom 6

7 Ombyggnad Från Servicehus till Trygghetsboende Micasa Fastigheter är Sveriges största bostadsföretag inom boende för äldre. Företaget har varit ledande inom utvecklingen av området. Ta del av Micasas samlade projekterfarenheter av att omvandla servicehus till trygghetsboenden. Patrik Emanuelsson, VD Micasa Bra bostäder - bättre liv En gemensam satsning på att utveckla och sprida kunskap om boendealternativ som lockar äldre göteborgare. Ta del av strategier, erfarenheter och utmaningar. Marianne Hermansson, Processledare för boendeutveckling - Senior Göteborg Stadsledningskontoret SERVICE (Session B) Lokal: Runan Sven Erik Peterson Moderator Seniorvalet att flytta eller inte flytta det är frågan Vad driver att flytta som äldre? Och varför ska seniorerna flytta och till vad? Vad är attraktivt boende för äldre? Pernilla Kristoffersson, Initiativtagare Seniorval.se Företeelsen Trygghetsboende Vad är det som skapar efterfrågan på boenden riktade mot äldre? Intentionerna bakom införandet av modellen Trygghetsboende på den svenska bostadsmarknaden. Barbro Westerholm, Riksdagsledamot (fp) Sveriges Riksdag Kund- och servicekvalitet enligt Aleris Inom Aleris äldreomsorg strävar vi efter att utgå från det friska. Vi vill se och ta hand om människan bakom sjukdom, ålder och ohälsa. Vad betyder det och vilka konsekvenser har debatten om vinster i välfärden fått för företagets långsiktiga arbete att förverkliga den inriktningen? Anne-Marie Svensson, VD Aleris Omsorg Diakonin som utgångspunkt för äldres boende, service och omsorg Bräcke diakoni har bedrivit verksamhet inom området boende för äldre under lång tid. Ta del av deras erfarenheter av hur en uthållig verksamhet kan skapas inom ramen för en non-profit organisation. Martin Ärnlöv, VD Bräcke diakoni LUNCH Idealiteten som drivkraft Föreningen Blomsterfonden har bedrivit verksamhet i snart 100 år. Föreningen erbjuder boende och service för sina medlemmar. Vad är det som lockar människor till verksamheten och hur möts efterfrågan? Ulf Thörnevik, VD Föreningen Blomsterfonden Vad får seniorboendet kosta? Frågan om seniorernas betalningsvilja och betalningsförmåga är ständigt aktuell. Hur ska boendets sociala innehåll organiseras, vad efterfrågas och vilken betalningsmodell fungerar bäst? Ta del av erfarenheterna från två trygghetsboenden i Umeå. Nils-Eric Öquist, Styrelseordförande Bäckbacka AB Räcker pengarna Pensionen och de tillgångar som sparats under de yrkesaktiva åren ska räcka till så mycket, men kommer pengarna att räcka? Ta del av PRO:s arbete inom området. Curt Persson, Ordförande PRO 7

8 MASTERPROGRAM DAG 2 (forts.) Chalmers Conference Centre Onsdag 22 april INNOVATION (Session C) Lokal: Scania Jan Paulsson Moderator Ethics, relationship and leadership OBS! Föredraget The presentation will focus on how the concepts of ethics, relationships and leadership and how they are interrelated hålls på engelska in forming a care philosophy important for the atmosphere in elder care facilities. Ingegerd Fagerberg, Professor ESH Innovative Education and Practice for Senior Living Industry OBS! Föredraget LesiureCare University is a new way of thinking about training professionals in the Senior Living Industry in US. hålls på engelska JoAnn Debo Head of LeisureCare University (Seattle/US) Boende för äldre - planering och användning Vilka kvaliteter och brister har dagens boendeformer för äldre och vilka behov kommer framtida brukare att ha? Vid Centrum för Vårdens Arkitektur på Chalmers pågår forskning kring äldres boende med fokus på framtida lösningar. Morgan Andersson, Arkitekt SAR/MSA, tekn dr Chalmers Centrum för Vårdens Arkitektur Trygghetsboende i Rambergsstaden White har fått en markanvisning i syfte att uppföra ett trygghetsboende. I projektet utvecklas en metod där dialog och samverkan mellan alla involverade genom hela processen ska få ge avtryck. Ylva Andersson och Susanne Clase, Arkitekter White LUNCH Innovativ tjänstedesign för ökat värdeskapande i den byggda miljön Presentationen kommer bland annat ta upp frågan hur innovativa kombinationer av tjänster kan skapa mervärden i och kring boendet. Markus Fellesson, Docent Karlstad universitet Facility Management (FM) som strategi i fastighetsutvecklingsprocessen FM och service management blir allt mer central som värdeskapare i den byggda miljön, varför då? Göran Lindahl, Docent Chalmers Behovet av NY teknik för att klara kvaliteten i framtidens äldreomsorg Under åren arbetade Hjälpmedelsinstitutet med en rad regeringsuppdrag. Men vad hände sedan? Claes Tjäder, Konsult STUDIEBESÖK (Session D) Bussresa (T/R Chalmersplatsen 1) Moderator Gunnar Hedlund Next-Step-Living Majviken Elisabeth Sandberg, Distriktschef Bostadsbolaget LUNCH BoViva Eriksberg Josefin Fransson, Servicekoordinator Rikshem Bovieran Partille Anders Wimby, Etableringsansvarig Bovieran 8

9 SUMMERING & AVSLUTNING DAG 2 Chalmers Conference Centre Onsdag 22 april Fika (Alla) Lokal: Runan Gemensam summering sessionerna: A + B + C + D Pernilla Arnrud Melin, Sven Erik Peterson, Jan Paulsson, Gunnar Hedlund, Ann Lindgren, Annika Hagström och Petter Ahlström (Moderatorer) Avslutning och väl mött på SeniorVärldskonferensen 2016! Annika Hagström och Petter Ahlström, Moderatorer Särskilda programpunkter på utställningstorget under dag 1 och 2 Lokal: Valdemar Moderator Ann Lindgren Utställningstorget Speakers corner - Dag 1 ca ca ca Äldres boende forskningsperspektiv i Norden (Bokpresentation) Catharina Nord, Docent, NISAL Linköpings universitet Mera gubbvarning (Bokpresentation) Lennie Normann, Författare, Komiker Vem ska betala för välfärden? (Bokpresentation) Mikael Törnwall, Journalist, Författare Utställningstorget Speakers corner - Dag 2 ca Årets bästa studentarbete på temat boende för äldre Tre vinnande uppsatser inom ämnet boende för äldre. Författarna för de tre bästa uppsatserna ca ca Handbok för resten av ditt liv (Bokpresentation) Ann Lindgren, Journalist, Författare Vårdmiljöns betydelse (Bokpresentation) Helle Wijk, Docent Sahlgrenska Akademin Därutöver pågår utställningen med företags- och organisationsmontrar, bokbord samt olika kreativa upptåg. 9

10 Om konferensen Konferensen vänder sig till alla med intresse av temat åldrande utifrån perspektiven samhällsbyggnad, service och innovation, inom privat, offentlig och ideell sektor. Personer som vill och kan påverka sektorn boende för äldre i en positiv inriktning. Inbjudan är med andra ord bred och riktar sig mot hela äldrelivsbranschen. Praktiska upplysningar Pris konferensbiljett (2-dagar) kronor plus moms mot faktura 20 dagar netto. OBS! Biljetten kan överlåtas. Tidig registrering: Om du anmäler dig innan 25 februari betalar du endast SEK ex moms per person för de två första personerna. Mängdrabatt: Anmäler ni fler än två personer får ni från och med den tredje personen 30% rabatt. Ange hur många ni är och personernas namn vid registreringen. Vi har ett särskilt erbjudande till studerande om medverkan under konferensen till särskilt studentpris om 200 kr mot uppvisande av giltig studentlegitimation. OBS! Begränsat antal platser. All anmälan sker via hemsidan (bindande anmälan): Dag 2 innehåller tre parallella sessioner och ett studiebesök. Önskemål om vilken session anges vid anmälan och där det är först tillkvarn som gäller! Sista anmälningsdatum: 9 april Plats: Chalmers Conference Centre, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Kontakt: Arrangör Petter Ahlström, t , e-post: Konferensadministratör Niklas Arvidsson, t , e-post: Hur hittar man till Chalmers konferenscenter? Chalmers Conference Centre ligger på Chalmersplatsen 1 i Göteborg. Hit kan du enkelt ta dig med kollektivtrafik. Kommer du t ex till Göteborgs centralstation kan du ta buss 16 från Brunnsparken alternativt 7:ans spårvagn. Den totala restiden är ca 15 minuter. För ytterligare information se Chalmers Conference Centre s hemsida Senior Världs Konferensen april Chalmers Göteborg 10

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap - Hur kan Göteborgs Stad arbeta med byggemenskaper? Sara Svensson - Examensarbete vid Chalmers tekniska högskola våren 2013 - Masterprogram: Design for sustainable

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport Bo bra på äldre dar Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport 1 Bo bra på äldre Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre

Läs mer

Dialog i stadsbyggandet. Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013

Dialog i stadsbyggandet. Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013 Dialog i stadsbyggandet Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013 Dialog i stadsbyggandet Sammanfattning... 3 Introduktion Ann- Louise Hohlfält, Mistra Urban Futures... 5 Makt,

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Fler bostäder hur gör vi?

Fler bostäder hur gör vi? Fler bostäder hur gör vi? Gemensamt kan vi förbättra bostadsmarknaden i Göteborgsregionen! Fler bostäder hur gör vi? 1 GR Projektledare: Per Kristersson, GR Text: Staffan Sjöberg, Kraftord Layout: GR Info,

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 Foto: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck:

Läs mer

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förenkla helt enkelt En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förord Ett bra näringslivsklimat med nya och växande företag är en förutsättning för att skapa sysselsättning

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #3 2014 8 Renoveringar MILJONPROGRAMMENS BEHOV ÄR ÖVERSKATTADE POLITIKER I NYA UTMANINGAR Spanien SKULDERNA MINSKAR I KOMMUNERNA Kommunanalys SÅ KREDITVÄRDERAS EN KOMMUN Kulturväxt

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Vi har en stark tilltro till vår kompetens

Vi har en stark tilltro till vår kompetens Medlem i BUS En ordnad privatekonomi är en förutsättning för familjer och enskilda att klara sin vardag i dagens samhälle. Det är viktigt att kommunerna så långt det är möjligt informerar om vikten av

Läs mer