RockTät Klimatsystem Täta och sunda hus året runt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RockTät Klimatsystem Täta och sunda hus året runt"

Transkript

1 RockTät Klimatsystem Täta och sunda hus året runt

2 Innehåll Sida RockTät 3 ett komplett sortiment för tätning av hus RockTät 4 det kompletta systemet för tätning av hus Här uppstår problemen 5 med otätheter! RockTät Klimatmembran 6 byggnadens intelligenta klimatskärm RockTät Ångspärr 8 säkerställer torra konstruktioner Bygg tätt med balanserad ventilation Alla hus behöver ventileras. Men att ventilera sitt hus med hjälp av otätheter är ett dåligt och osunt sätt. Det finns en rad andra och långt bättre metoder att skapa en sund ventilation, metoder som både är positiva för byggnadens konstruktion och användarnas komfort. I samband med introduktionen av ökade energikrav har man inom byggindustrin ökat fokuseringen på behovet att bygga täta hus. En välisolerad, tät konstruktion är ju också viktigt för att uppfylla kraven på energianvändning i de nya byggreglerna (BBR 2006). För att möta marknadens krav har Rockwool tagit fram ett produktsortiment för att bygga täta och sunda hus, RockTät Klimatsystem. I denna broschyr kan du läsa om hur RockTät Klimatsysten är uppbyggt och vilka delar som samverkar. RockTät Butyl Tätningslist 10 RockTät Butyl Tätningsband flexibel hållfasthet och maximal täthet RockTät Protejp 12 RockTät tejp snabb montering och täta skarvar RockTät Fogtillbehör 14 RockTät Fogmassa RockTät Expanderande Fogband RockTät Bottningslist RockTät Klimatmembran RockTät Ångspärr RockTät Butyl Tätningslist RockTät Butyl Tätningsband 16 Teknisk fakta 16 RockTät Protejp RockTät Tejp RockTät Fogmassa RockTät Bottningslist RockTät Exp. Fogband Om man bygger tätt och kontrollerar ventilationen, kan man minimera både den faktiska energiförbrukningen och den indirekta energiförbrukningen i form av konvektionsvärmetapp till gagn för inneklimat och användarna av byggnaden. 2

3 RockTät ett komplett sortiment för tätning av hus RockTät Klimatmembran Klimatmembranet med växlande diffusionsmotstånd för tak- och väggkonstruktioner. RockTät Tätningsband Används för tätning mot rör, elkablar, elrör och ventilationsrör som bryter membranet. RockTät Protejp RockTät Tejp Används vid skarvning av klimatmembran och ångspärr samt för tätning mot andra material. RockTät Expanderande Fogband Självhäftande, används vid tätning runt dörrar och fönster. RockTät Tätningslist Används vid skarvning mellan väggkonstruktion av trä mot grund samt vid skarvning mellan leca, betong eller lättbetong mot grund eller takkonstruktion. RockTät Fogmassa Används till fogning runt dörrar och fönster samt mellan träelement. RockTät Ångspärr Traditionell ångspärr för tak- och väggkonstruktioner. RockTät Bottningslist Används vid fogning runt dörrar och fönster. Teknisk fakta finns på sid och rockwool.se 3

4 RockTät det kompletta systemet för tätning av hus RockTät är ett specialutvecklat tätningssystem, som består av klimatmembran, ångspärr, två sorters flexibel akryltejp, tätningslister av butyl samt fogtillbehör. De enskilda delarna i RockTät-systemet är utvecklade med tanke på att förbättra den totala funktionen i byggnadens konstruktion. I denna broschyr kan du läsa om alla fördelarna med RockTät-systemet. Relevant tekniska data för användning vid projektering och vägledning vid montering av systemets olika delar. Produktdata finns i produktguiden på och på sidan

5 Här uppstår problemen med otätheter! Skarvar i det lufttäta skiktet Genomgångar i det lufttäta skiktet Skarvar vid takfot eller där olika plan/ytor möts Skarvar runt dörrar och fönster Skarvar vid fundament Skarvar vid platta på mark och krypgrund Klimatskärmens uppbyggnad, kombinerat med balanserad ventilation, bestämmer inneklimatet och byggnadens kondition. Nyckeln till att styra dessa egenskaper är att konstruera en klimatskärm, som ger ett optimalt klimat i byggnaden under skiftande väderförhållanden året runt. Den idealiska byggnaden kännetecknas av en rad egenskaper: Konstant rumstemperatur Rätt luftfuktighet året runt Inget problem med drag Minimalt med köldbryggor Låg energiförbrukning Låga värmeförluster Inga fuktproblem på grund av kondensbildning Byggnadens konstruktionsdelar kan andas fritt 5

6 RockTät Klimatmembran byggnadens intelligenta klimatskärm RockTät Klimatmembran är en intelligent ångspärr med växlande diffusionsmotstånd och stor inbyggd styrka. Diffusionsmotståndet anpassar sig automatiskt till omgivande klimat, luftens temperatur och relativa fuktighet. Detta ger många fördelar: Diffusionsmotståndet anpassar sig till det omgivande klimatet, så att membranet är tätt på vintern och öppet på sommaren. Sommarkondens åtgärdas genom att fukten torkar ut genom membranet till byggnadens inre, där den ventileras bort. Under vintern förhindrar systemet att fuktig luft inne i bostaden tränger ut i konstruktionen och samlas där. Materialet är enkelt att passa in och skära. Den höga rivhållfastheten gör att monteringen kan utföras snabbt och utan nämnvärd risk för skador på membranet under arbetet. För att klimatmembranet ska uppfylla sin funktion är det viktigt att det monteras på rätt håll i konstruktionen. Följ noga anvisningen som är tryckt på klimatmembranet. RockTät Klimatmembran är utprovat tillsammans med övriga produkter i RockTät-systemet och ger bästa möjliga underlag för täta skarvar. 6

7 Funktionsprincip RockTät Klimatmembran har ett växlande diffusionsmotstånd (z-värde), som ställer in sig själv beroende på den omgivande luftens relativa fuktighet. På det sättet samlas ingen fukt i konstruktionen, varken på sommaren eller på vintern. RockTät Klimatmembran kan användas i alla konstruktioner, där ångspärr används. Det är särskilt användbart i hus som bara värms upp ibland, t.ex. fritidshus som normalt inte är fullt uppvärmda året runt, kompakta takkonstruktioner samt hus med luftkonditionering. För att få fullt utbyte av Klimatmembranets uttorkande egenskaper, bör man vara särskilt uppmärksam på följande förhållanden: Att takkonstruktionen under delar av året värms upp genom direkt solstrålning. Att RockTät Klimatmembran monteras direkt mot isoleringen. Klimatmembranets vita sida vändes mot det uppvärmda rummet (se anvisning på klimatmembranet). Att de invändiga ytorna ska tillåta fukten att passera. RockTät Klimatmembran åtgärdar problem med sommarkondens. Lågt Z-värde när fuktinnehållet är högt, tillåter att fukt transporteras ut ur konstruktionen. Konstruktionsexempel RockTät Klimatmembran har ett högt Z-värde när fuktinnehållet är lågt. Därigenom förhindras att rumsfukt tränger ut i konstruktionen. Monteringsanvisningar Uppsättning: Klimatmembranets vita sida ska vändas in mot det uppvärmda rummet (se text på klimatmembranet). Skarvar ska ha en överlappning på minst 50 mm. Fastsättning: RockTät Klimatmembran fästs med häftpistol, därefter tejpas skarvar och häftklammer med RockTät Tejp. Inredd vind: RockTät Klimatmembran monteras max 45 mm in i konstruktionen. Skarvar på klimatmembranet tejpas med RockTät Tejp för att säkra att övergångar blir täta. Placering: RockTät Klimatmembran får sitta max. 45 mm in i isoleringen. Avslutning: RockTät Klimatmembran viks in och tejpas med RockTät Tejp mot reglar för att få en luft- och ångtät avslutning. Lätt yttervägg: RockTät Klimatmembran läggs max 45 mm in i isoleringen, räknat inifrån. Väggen ventileras utåt. Förutsättningar vid montering Klimatmembranets vita sida mot det uppvärmda rummet (se anvisning på klimatmembranet). Placeras max 45 mm in i konstruktionen. RockTät Klimatmembran monteras med lufttäta skarvar. Alla överlappningar och stöd tätas med RockTät Tejp. Genomföringar tätas med RockTät Tätningsband. Invändiga ytor: Gipsskivor med vanlig färg. Vid vissa ytbehandlingar av den invändiga beklädnaden måste man undersöka i vilken utsträckning membranets diffusionsegenskaper påverkas. RockTät Klimatmembran monteras direkt mot isoleringen. 7

8 RockTät Ångspärr säkerställer torra konstruktioner RockTät Ångspärr är en traditionell, diffusionstät ångspärr med hög rivhållfasthet, som förhindrar att varm och fuktig luft från bostaden tränger ut i konstruktionen genom diffusion eller direkt luftströmning. Detta ger en mängd fördelar: Den höga rivhållfastheten gör att monteringen kan utföras snabbt och utan nämnvärd risk för skador på membranet under arbetet. Fukt från bostaden kan inte tränga ut i konstruktionen. Konstruktionen förblir torr och hållfastheten bibehålls. Materialet är enkelt att anpassa och skära. RockTät Ångspärr är utprovad tillsammans med övriga produkter i RockTätsystemet och ger bästa möjliga underlag för täta skarvar. 8

9 Funktionsprincip RockTät Ångspärr är en traditionell ångspärr med fast diffusionsmotstånd (Z-värde). RockTät Ångspärr hindrar att varm, fuktig rumsluft tränger in i konstruktionen genom diffusion eller luftströmning. Monteringsanvisningar Konstruktionsexempel Överlappning och skarvar: RockTät Ångspärr monteras med minst 200 mm överlappning. Tätning mot träregel: RockTät Tejp placeras med halva bredden på ångspärren och halva bredden på regeln. Montera RockTät Tejp runt om regeln för att säkerställa en plan och tät skarvning. Avslutning: RockTät Ångspärr viks in och tejpas med RockTät Tejp mot reglar för att få en luftoch ångtät avslutning. Fastsättning: RockTät Ångspärr fästs med häftpistol, därefter tejpas skarvar och häftklammer med RockTät Tejp. Varmt tak: RockTät Ångspärr placeras med fördel 1/3 in i konstruktionen. Skarven mellan ångspärren från taket och ångspärren från väggen tejpas med RockTät Tejp för att säkra att övergången blir tät. Förutsättningar vid montering RockTät Ångspärr placeras max 1/3 inne i konstruktionen från den varma sidan. RockTät Ångspärr monteras direkt mot isoleringen. Kall vind: RockTät Ångspärr kan användas i olika typer av konstruktioner. Om ångspärren flyttas in 45 mm i konstruktionen skapas ett utrymme för installationer och därmed minimeras antalet genomföringar i tätskiktet. Skarvar i ångspärren tejpas med RockTät Tejp. Användningsområde Används som luft- och ångspärr i golv, väggar och tak. Vid användning i rum som omfattar simhallar, fuktig industri, bad och omklädningsrum i idrottsanläggningar, industrier etc. ska i varje enskilt fall en bedömning göras om en fuktberäkning behöver utföras. Bör inte användas i hus som bara värms upp ibland, som sommarstugor, uthus och liknande samt vid takkassetter och i takkonstruktioner. Lätt yttervägg: RockTät Ångspärr placeras med fördel 1/3 in i konstruktionen. Det är viktigt att skarven mellan ångspärren och fundamentet blir tät. Använd RockTät Tätningslist mellan ångspärren och murpappen. 9

10 RockTät Butyl Tätningslist RockTät Butyl Tätningsband flexibel hållfasthet och maximal täthet RockTät Butyl Tätningslist och RockTät Butyl Tätningsband är ett starkt och flexibelt material, som ger optimala förutsättningar för tätning av genomgångar i det lufttäta skiktet samt för lufttäta skarvar mot fundament, ytterväggar och takfot. Detta ger flera fördelar: Materialet är fullständigt formbart under monteringen och är lätt att hantera. Därmed är det enkelt att täppa till springor och skarvar. Det starka och flexibla materialet gör det enkelt att arbeta med. RockTät Butyl Tätningslist och Rock- Tät Butyl Tätningsband är utprovade tillsammans med övriga produkter i RockTät-systemet och ger bästa möjliga underlag för täta skarvar. Bibehåller sina vidhäftande egenskaper, så att rörelser i konstruktionen tas upp. Stor flexibilitet ger en optimal tätning av svåra skarvar. RockTät Butyl Tätningslist och RockTät Butyl Tätningsband fäster effektivt på de flesta typer av byggmaterial. 10

11 Funktionsprincip RockTät Butyl tätningsprodukter är lämpliga för tätning vid genomföringar i det lufttäta skiktet och till lufttät skarvning mellan fundament, yttervägg och takfot. Rock- Tät Butyl är ett flexibelt och självhäftande material, som är lätt att arbeta med. Monteringsanvisningar RockTät Butyl Tätningsband är flexibelt och kan anpassas till alla storlekar av genomföringar. Genomföringar, ledningar: Klipp RockTät Butyl Tätningsband i mindre bitar och fäst därefter mot genomföring och RockTät Klimatmembran/Ångspärr. Genomföringar, rör: Klipp RockTät Butyl Tätningsband i mindre bitar och fäst därefter mot genomföring och RockTät Klimatmembran/Ångspärr. Användningsområden RockTät Butyl Tätningslist används till tätning mellan grund och vägg samt mellan vägg och takfot. RockTät Butyl Tätningsband används till tätning av membran i samband med genomföringar och inbyggnad av installationer. Kan användas på membran, metall, glas, trä, betong, mursten, lättbetong, lättklinkerbetong, kryssfanér, takpapp och murpapp. Inte lämpligt för fuktig takpapp och murpapp. Inte lämpligt för montering i direkt solljus. Konstruktionsexempel Förutsättningar vid montering Limytorna ska vara rena, torra och fria från fett, olja och damm. RockTät Butyl Tätningslist och RockTät Butyl Tätningsband fäster direkt mot ytan. Vid lätta konstruktioner, som är uppbyggda av träbaserade material, görs tätningen mellan de enskilda elementen som en limfog med hjälp av RockTät Fogmassa. Användningstemperatur minst + 5 C. Anslutning vid takfot: RockTät Butyl Tätningslist placeras mellan den bärande väggen och RockTät Butyl Klimatmembran/Ångspärr. Anslutning vid grund: RockTät Butyl Tätningslist placeras mellan fundament och bärande vägg, för att få tät skarv och undvika golvdrag. 11

12 RockTät Protejp RockTät Tejp snabb montering och täta skarvar RockTät Protejp är en specialutvecklad dubbelhäftande tejp, som används vid skarvar/förseglingar mellan klimatmembran/ångspärr och i stort sett alla övriga förekommande byggmaterial från tegel och betong till gips, trä, metall och plast. Detta ger en rad fördelar: RockTät Tejp är en speciellt framtagen, flexibel tejp med akryllim. Kombinationen av akryllimmets utomordentliga vidhäftningsegenskaper och den goda flexibiliteten ger extra bra hållbarhet. Detta ger följande fördelar: RockTät Protejps stora draghållfasthet ger en säker och effektiv arbetsprocess och säker limning - även vid besvärliga hörn och sammanfogningar. RockTät Protejp limmar på båda sidor och är lätt att forma. Därmed kan tejpen anpassas till konstruktionen, utan risk för minskad hållbarhet. RockTät Tejp har stor draghållfasthet vilket ger en snabb montering och lång hållbarhet - även när konstruktionen är utsatt för stor vindlast, t.ex. under byggtiden. RockTät Tejp kan följa större rörelser i konstruktionen - och kombinationen med den stora draghållfastheten ger en lång hållbarhet. RockTät Protejp är utprovad tillsammans med systemets övriga produkter. Det ger bästa möjliga underlag för varaktigt täta skarvar. RockTät Tejp är utprovad tillsammans med systemets övriga produkter. Det ger bästa möjliga underlag för varaktigt täta skarvar. RockTät Protejps goda formstabilitet, höga draghållfasthet och flexibilitet ger en hållbar vidhäftning och täthet - vid ojämna ytor kan den ta upp vissa toleranser. Den pappersbelagda baksidan av Rock- Tät Tejp ger ökad frihet vid montering och sparar därmed monteringstid. 12

13 Funktionsprincip RockTät Protejp och RockTät Tejp är speciellt framtagna akryllim tejper med hög vidhäftningsförmåga, som är lämpliga för användning i byggnadssammanhang. Monteringsanvisningar Användningsområde RockTät Tejp RockTät Protejp Skarv, membran: RockTät Tejp läggs över membranskarvar och säkerställer att fukt och luft inte kan tränga igenom. Tätning mot träregel: RockTät Tape placeras med halva bredden på membranet och halva bredden på regeln. Montera RockTät Tejp runt om regeln för att säkerställa en plan och tät skarvning. Avslutning vid fönster: Lufttät montering vid fönster och dörrar är viktigt. Skär till RockTät Klimatmembran/ Ångspärr och tejpa skarvarna, så att det inte finns några ställen, där läckage kan uppstå. Skarv RockTät Protejp: Idealisk till skarvning mellan RockTät Klimatmembran/ Ångspärr och ojämn vägg, t.ex. mursten, betong eller liknande. RockTät Protejp kan ta upp ojämnheter. RockTät Protejp RockTät Protejp kan användas vid försegling av alla slags membran till vägg- och golvkonstruktioner. RockTät Protejp fäster på alla ytor, som t.ex. mursten, betong, lättbetong, lättklinkerbetong, trä, stål och järn samt plastmaterial. RockTät Protejp kan inte användas på glas, keramik eller skum. RockTät Tejp RockTät Tejp kan användas på alla slags membran, undertak, kryssfanér, spånskivor, OSB-skivor samt hyvlat trä och på släta metallytor. RockTät Tejp kan inte användas på lättbetong, betong, mursten, lättklinkerbetong, ojämna träytor samt material innehållande bitumen. Förutsättningar vid montering RockTät tejp Limytorna ska vara rena, torra och fria från fett, olja och damm. Observera att RockTät Tejp fäster på sig själv. Vikningar och liknande ska undvikas, eftersom det kan innebära oavsiktliga läckage. Tryck fast tejpen med handflatan. När tejpen har häftat vid underlaget, kan den inte återanvändas. RockTät Protejp RockTät Protejp har hög vidhäftningsförmåga. Vikningar och liknande ska undvikas, eftersom det kan innebära oavsiktliga läckage. När tejpen har häftat vid underlaget, kan den inte återanvändas. 13

14 RockTät Fogtillbehör RockTät Fogmassa RockTät Expanderande Fogband RockTät Bottningslist RockTät Fogtillbehör består av RockTät Fogmassa, Rock- Tät Expanderande Fogband och RockTät Bottningslist. RockTät Fogmassa är mycket elastisk och den varken krymper eller spricker. RockTät Bottningslist ger en konkav fog med stora fästytor. RockTät Expanderade Fogband är med sitt förkomprimerade, specialimpregnerade polyuretanskum helt väderbeständigt och ger en varaktig tätning mot slagregn. Sammanlagt ger RockTät Fogtillbehör en rad fördelar: RockTät Fogtillbehör är en serie produkter som är utvecklade för professionella hantverkare. RockTät Fogtillbehör är utprovade tillsammans med RockTät-systemets övriga produkter, vilket ger bästa möjliga underlag för varaktigt täta skarvar. Produkternas stora elasticitet och motståndskraft mot fukt och vatten ger torra skarvar och avslutningar. RockTät Fogtillbehör kan användas i kombination med i stort sett alla förekommande byggmaterial. 14

15 Funktionsprincip RockTät Fogmassa: En elastisk fogmassa som tillhör den nya generationen MS-polymer fogmassa. Den har goda hållbarhetsegenskaper och kan ta rörelser på upp till +- 25%. Spricker och krymper inte och kan användas både utom- och inomhus. RockTät Fogmassa är lika flexibel som en siliconfogmassa men kan också målas över med de flesta färger. RockTät Expanderande Fogband: Förkomprimerat, specialimpregnerat polyuretanskum, som ger en permanent väderbeständighet och täthet mot slagregn. En effektiv och permanent diffusionsöppen, elastisk fog. RockTät Bottningslist: En bottningslist med profiler, som ger en fullt funktionsduglig skarv, där fogmassan häftar vid på två sidor. OBS! En förutsättning för rätt montering/vidhäftningsförmåga är att vidhäftningsytorna ska vara rena, torra och fria från fett, olja, damm och korrosionsrester. Monteringsanvisningar Fönster/dörr: Isolera först med Rockwool Drevremsa. Utvändigt tätas med RockTät Expanderade Fogband. Invändigt läggs först RockTät Bottningslist för att få ett bra underlag för den efterföljande fogen. Till sist fogas med RockTät Fogmassa. Fönster/dörr: Isolera först med Rockwool Drevremsa. Utvändigt tätas med RockTät Expanderade Fogband. Invändigt läggs först RockTät Bottningslist för att få ett bra underlag för den efterföljande fogen. Till sist fogas med RockTät Fogmassa. Användningsområde RockTät Fogmassa RockTät Fogmassa kan användas till betong, mursten, lättbetong, lättklinkerbetong, trä, kryssfanér, spånskivor, OSB-skivor, hård PVC och polyester. Vid lätta konstruktioner uppbyggda av träbaserat material utförs tätningen mellan de enskilda elementen som en limfog med hjälp av RockTät Fogmassa. Inte lämplig för betong, där det finns risk för fuktpåverkan. RockTät Expanderande Fogband: Till fogar runt dörrar och fönster. Fogbandet är självhäftande. Fogbandet expanderar upp till 5 gånger sin bredd efter monteringen. RockTät Expanderande Fogband rekommenderas bl.a. till särskilt väderutsatta fogar i flervåningshus samt till dilatationsfogar i elementhusbyggen. RockTät Expanderande Fogband får inte användas på fönsterlister med bakfall. RockTät Bottningslist: Används vid fogning runt dörrar och fönster. 15

16 Inneklimatguiden På har vi samlat information som är viktig för dig som arbetar i en byggprocess. I Rockwools Inneklimatguide finns information och många goda råd hur man får ett bra inneklimat vid nyproduktion och hur man kan förbättra det i befintliga hus. Man kan testa sitt eget inneklimat, och få en testrapport som kan användas i arbetet med att förbättra inneklimatet i sin bostad. Produktguiden Broschyrtjänsten I Produktguiden får du en överblick över alla produkter i vårt sortiment. Där finns bl a produktdata, byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad. innehåller ett omfattande broschyr-bibliotek. Du kan ladda ner eller skriva ut broschyrer. Teknisk Fakta RockTät Klimatmembran Produktdata Specifikation Vikt 0,12 kg/m 2 Format 1,25 x 40 m Tjocklek 0,21 mm Material Plastfilm, perforerad PE-film och polyesterfilt Exponeringstid Upp till 3 månader Godkännande och dokumentation Egenskaperna är dokumenterade genom laboratorietester. Tekniska data Egenskaper Draghållfasthet, längs Draghållfasthet, tvärs Rivhållfasthet Diffusionsmotstånd, torr Diffusionsmotstånd, våt Luftgenomsläpplighet Diffusionsmotståndskurva Z-värde (s/m) 150 N/50mm 100 N/50mm 60 N 6300 * 10³ s/m 50 * 10³ s/m 0,002 m³/m² h Pa Z-värde RockTät Klimatmembran uppfyller kraven enligt EN Relativ luftfuktighet (%) RockTät Ångspärr Produktdata Specifikation Vikt Format Tjocklek Material Hållbarhet Godkännande och dokumentation RockTät Ångspärr uppfyller kraven enligt EN ,18 kg/m² 2,7 x 25 m 0,20 mm Klar plast Åldersbeständig Tekniska data Egenskaper Draghållfasthet Rivhållfasthet Diffusionsmotstånd Diffusionsmotståndskurva Z-värde (s/m) 20 MPa 60 N 3000 * 10³ s/m Z-värde Relativ luftfuktighet (%) 16

17 RockTät Butyl Tätningslist RockTät Butyl Tätningsband Produktdata Specifikation Vikt 1,58 gr/cm 3 Format RockTät Butyl Tätningslist 10 mm, 5 m/rulle, 12 rullar/kartong Material/råvara Färg Typ Fäster mot Lagring Hållbarhet RockTät Butyl Tätningsband 2 x 80 mm, 20 m/rulle 2 rullar/förpackning Butyl gummi Grå Plastisk Metall, glas, trä och betong Torrt och vid normal rumstemperatur 2 år från produktionsdatum. Åldringsbeständig och 30 år för fästämnet Tekniska data Egenskaper Temperaturbeständighet -30 C till +70 C Torrt materialinnehåll >99% Hälsofara Ingen Vattenabsorption Obetydlig UV-ljus God beständighet Användningstemperatur Minst 5 C RockTät Protejp, RockTät Tejp Specifikation Egenskaper Produktdata Format Material Färg Fäster mot Hållbarhet RockTät Tejp 60 mm x 25 m/rulle RockTät Protejp 25 mm x 10 m/rulle Akryl tejp/polyester film Transparent/vit RockTät Tejp: Plast, metall, glas, trä och papper RockTät Protejp: Tegel, betong, gips trä, metall och plast Åldringsbeständig och 20 år för fästämnet Tekniska data Draghållfasthet Rivhållfasthet Temperaturbeständighet RockTät Tejp: 6N/625 mm 2 v.23 C ±2 C RockTät Protejp: 2N/625 mm 2 v.23 C ±2 C RockTät Tejp: 27N/25 mm 2 v.23 C ±2 C RockTät Protejp: 40N/625 mm 2 v.23 C ±2 C RockTät Tejp: -40 C till +70 C RockTät Protejp: -40 C till +100 C Hälsofara Ingen RockTät Fogtillbehör Produktdata Specifikation RockTät Fogmassa Innehåll Volym Hållbarhet RockTät Exp. fogband Dimension Volym Rocktät Bottningslist Dimensioner Volym 600 ml/st 12 st/förpackning Minst 1 år i oöppnad förpackning vid rumstemperatur 25/10-18 mm x 2 m Passar fogbredder mm 12 rullar/förpackning 16 mm x 50 m Passar fogbredder mm 1 rulle/förpackning Tekniska data Egenskaper RockTät Fogmassa Material Härdning Användningstemperatur Temperaturbeständighet Övermålningsbar RockTät Exp. fogband Material Fukthärdande MS polymer 2-3 mm/dygn* +5 C till +40 C -40 C till +90 C Ja Polyuretanskum, impregnerat med modifierad acryldispersion. 600 Pa -30 C till +100 C Slagregnstäthet Temperaturbeständighet Lufttäthet a n <0,1m 3 /mh Brottöjning Ca. 200% Väderbeständighet 10 års funktionsgaranti RockTät Bottninglist Material Fuktupptagningsförmåga Temperaturbeständighet Skummad polyethylen med slutna celler <1% efter 24 timmar -30 C till +100 C * Vid +23 C och 50% relativ luftfuktighet 17

18 din guide till perfekt isolering, dygnet runt På har vi samlat nyttig och relevant information för alla som arbetar med isolering. Det är ett användbart verktyg vare sig du söker efter uppdaterad information om produkter, teknisk dokumentation eller konstruktions lösningar. Återförsäljare: ProService 0909 Rockwool AB Box Jönköping Telefon Telefax

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Isover Vario Duplex är en ny intelligent ångbroms som genom att anpassa sig efter luftens relativa fuktighet minskar risken

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

Bilaga H. Konstruktiv utformning

Bilaga H. Konstruktiv utformning 82 B i l a g a H Bilaga H. Konstruktiv utformning Även om du beräknat dina värmeförluster teoretiskt helt korrekt så är det inte säkert att resultatet stämmer överens med verkligheten. Först och främst

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid fastigheter Lufttätning av i alla väder oavsett årstid Minskad energiförbrukning Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med 3M 0E FAST F kan du snabbt och enkelt

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd vindskydd skarvband butylfogmassa rörmanschett plåtbeslag Icopal Windy Base och Windy Prima Icopal produktgrupp Windy är diffusionsöppna vindskydd för användning

Läs mer

Halotex. Materialsystem för friskare hus

Halotex. Materialsystem för friskare hus Halotex Materialsystem för friskare hus Andningsaktiva material i kläder har blivit en självklarhet för oss. Nu finns de även för våra hus. Lars Runnevik, civilingenjör och produktutvecklare Täta hus kan

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr Byggfolie säkerhetsväv BUTYLTAPE BUTYLFOGMASSA UNIVERSALtejp folielim rörmanschett KABELMANSCHETT Akvaden luft- och ångspärr Icopal Akvaden används

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 Byggboken på Paroc.se April 2010 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Sid 2 PAROC Tejp

Läs mer

Icopal Lufttätt Hus. Det täta huset som andas trygghet!

Icopal Lufttätt Hus. Det täta huset som andas trygghet! Icopal Lufttätt Hus Det täta huset som andas trygghet! ETT Komplett system 1 2 Energieffektiva, fuktsäkra och hållbara hus Icopal Lufttätt Hus Ett komplett klimatsmart system Låt oss säga det direkt. Vårt

Läs mer

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtät Förvaring/lagring Vindtätskivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. Före montering bör skivorna acklimatiseras så att fuktigheten motsvarar genomsnittsfuktigheten

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy och Windy Plus vindskydd

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy och Windy Plus vindskydd MONTERINGSANVISNING Icopal Windy och Windy Plus vindskydd vindskydd skarvband butylfogmassa rörmanschett plåtbeslag Icopal Windy och Windy Plus Icopal Windy är ett diffusionsöppet vindskydd för användning

Läs mer

ARBETSANVISNING. Vindtät PAROC XMW 075 Vindskydd PAROC XMW 060

ARBETSANVISNING. Vindtät PAROC XMW 075 Vindskydd PAROC XMW 060 ARBETSANVISNING Vindtät PAROC XMW 075 Vindskydd PAROC XMW 060 Byggboken på Paroc.se April 2013 Vindtät PAROC XMW 075 och Vindskydd PAROC XMW 060 Används som vindskydd i ytterväggar. Vindskyddet ska täckas

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Yellow Line Monteringsanvisning

Yellow Line Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Yellow Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Nu kan du inte längre säga att luftspaltbildande material bygger

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Tejpark PAROC XST 012 Tätningstejp PAROC XST 013 FlexWrap NF PAROC XST 100

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Tejpark PAROC XST 012 Tätningstejp PAROC XST 013 FlexWrap NF PAROC XST 100 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Tejpark PAROC XST 012 Tätningstejp PAROC XST 013 FlexWrap NF PAROC XST 100 Byggboken på Paroc.se April 2011 PAROC Tejp ARBETSANVISNING Sid 2 PAROC Tejp Förberedelser För att

Läs mer

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Täta anslutningar. Energiförbrukning

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Täta anslutningar. Energiförbrukning Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Täta anslutningar förminskad Energiförbrukning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Innehållsförteckning Allmänna anvisningar...3 Täta överlappningar

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. 3M FAST-tejper: Lufttatning av fastigheter i alla vader oavsett arstid. 3M FAST tejper

3M Flexible Air Sealing Tape. 3M FAST-tejper: Lufttatning av fastigheter i alla vader oavsett arstid. 3M FAST tejper 3M Flexible Air Sealing Tape 3M FAST-tejper: Lufttatning av fastigheter i alla vader oavsett arstid. 3M FAST tejper Lufttätning av fastigheter i alla väder oavsett årstid 3M Flexible Air Sealing Tape lufttätar

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

EN GUIDE ÖVER SKYDDANDE MATERIALSKIKT I: TAK-VÄGG GOLV - GRUND

EN GUIDE ÖVER SKYDDANDE MATERIALSKIKT I: TAK-VÄGG GOLV - GRUND EN GUIDE ÖVER SKYDDANDE MATERIALSKIKT I: TAK-VÄGG GOLV - GRUND 1 Tak Tak Underlagsprodukter fungerar som ett skyddande och vattenavledande skikt under yttertak av exempelvis takpannor, plåt eller ytpapp.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Akrylfogmassa LIM OCH FOG

Akrylfogmassa LIM OCH FOG NOVIPRO Novipro Lim och Fog är en bred serie med produkter för fogning och tätning. Här finns olika typer av fogmassor, sanitet & byggsilikon, NBS PU Skum, cementbaserad spackelmassa samt monteringslim.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak AKVADEN BYGGFOLIE BUTYLTAPE UNIVERSAL FT Innehåll Användningsområde 3 Speciella byggnader 3 Akvaden luft- och ångspärr i flacka tak

Läs mer

Lim-, fogmassa & golvbeläggning

Lim-, fogmassa & golvbeläggning Lim-, fogmassa & golvbeläggning Innehåll Lim & fogmassa GETO MSP 145-1-komponent MSP fog... 80-01 GETO MSP 152-1-komponent MSP lim... 80-02 GETO MSP 155-1-komponent MSP lim... 80-03 GETO PUR 21-1-komponent

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER Anvisningarna i monteringsanvisningen garanterar en hög kvalitet, men enbart i de fall där byggnaden används för avsett ändamål och att en normal rumstemperatur upprätthålls

Läs mer

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar?

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Du som vet använder Sika Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Foga, täta & limma har alltid varit grunden i vårt företag. Sedan starten 1910 har vi blivit en av världens bästa på specialprodukter

Läs mer

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Arne Elmroth Professor em. Byggnadsfysik, LTH Lunds Universitet Några Begrepp Lufttäthet- Förhindrar luft att tränga igenom byggnadsskalet Vindtäthet- Förhindrar

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

Släpp aldrig in radon i huset!

Släpp aldrig in radon i huset! Icopal Gas- och radonmembran Släpp aldrig in radon i huset! Unika lösningar från Icopal vid nybyggnation Radon är problemet Osynlig och luktfri radioaktiv gas Den finns nästan överallt; i marken, luften

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Eva Gustafsson. Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD. 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se

Eva Gustafsson. Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD. 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se Eva Gustafsson Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se Västervik 2015-11-12 Lite fuktteori Tilläggsisolering generellt Renovering och tilläggsisolering

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape. Täta anslutningar. Energiförbrukning

Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape. Täta anslutningar. Energiförbrukning Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape Täta anslutningar förminskad Energiförbrukning 3M 8067 All Weather Flashing Tape Innehållsförteckning Användningsområden...2 Miljöbedömningar...3 Allmänna

Läs mer

51 JSF.5. Fasader utfackning Ångspärr i yttervägg. Montering av fuktskyddsskikt s.k. ångspärr i yttervägg. Förutsättningar. Förarbete.

51 JSF.5. Fasader utfackning Ångspärr i yttervägg. Montering av fuktskyddsskikt s.k. ångspärr i yttervägg. Förutsättningar. Förarbete. 51 JSF.5 Fasader utfackning Ångspärr i yttervägg Montering av fuktskyddsskikt s.k. ångspärr i yttervägg Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas

Läs mer

Släpp aldrig in radon i huset!

Släpp aldrig in radon i huset! Icopal Gas- och radonmembran Släpp aldrig in radon i huset! Unika lösningar från Icopal vid nybyggnation Radon är problemet Osynlig och luktfri radioaktiv gas Den finns nästan överallt; i marken, luften

Läs mer

Fix & Fog. Finja Betong. Fix och fog. Säkert, flexibelt och komplett

Fix & Fog. Finja Betong. Fix och fog. Säkert, flexibelt och komplett Fix & Fog Finja Betong Fix och fog Säkert, flexibelt och komplett Tryggt fix- och fogsortiment Finja erbjuder ett komplett sortiment av fix- och fogprodukter som tillgodoser marknadens efterfrågan på moderna

Läs mer

BYGGNADSTÄTSKIKT. Underlagstäckning. värmeisolering. ångspärr. regnskydd. Lufttäthet

BYGGNADSTÄTSKIKT. Underlagstäckning. värmeisolering. ångspärr. regnskydd. Lufttäthet BYGGNADSTÄTSKIKT Underlagstäckning värmeisolering ångspärr regnskydd Lufttäthet Lufttäthet Lufttäthet: en energiprioritering Boverkets byggregler kräver speciell omsorg över lufttätheten i byggnader. För

Läs mer

Universalrörskål. Säkert motage

Universalrörskål. Säkert motage Universalrörskål Säkert motage 1 Universalrörskål Böjbar rörisolering är det säkraste sättet att isolera rör. Med Universalrörskålen behöver man inte skära till rörskålarna vilket ger ett snabbare montage

Läs mer

ARBETSANVISNING. Vindtät PAROC XMW 075 Vindskydd PAROC XMW 060

ARBETSANVISNING. Vindtät PAROC XMW 075 Vindskydd PAROC XMW 060 ARBETSANVISNING Vindtät PAROC XMW 075 Vindskydd PAROC XMW 060 Byggboken på Paroc.se Juni 2011 Vindtät PAROC XMW 075 och Vindskydd PAROC XMW 060 Används som vindskydd i ytterväggar. Vindskydden levereras

Läs mer

T-Remsa LA. Monteringsanvisning

T-Remsa LA. Monteringsanvisning T-Remsa LA Monteringsanvisning T-Remsa LA Detta är en kompletterande monteringsanvisning till redan befintliga Trebolit Unic Hanbok. För övrig information hänvisas till den. T-Remsa LA är ett komplement

Läs mer

System Platon. RadonStop 400. Radon- och fuktspärr för golv och grund. Torra och sunda hus

System Platon. RadonStop 400. Radon- och fuktspärr för golv och grund. Torra och sunda hus System Platon RadonStop 400 Radon- och fuktspärr för golv och grund Torra och sunda hus Radon Stop Säkert och effektivt radonskydd! Radon och hälsofara Fara för hälsan orsakad av radon har under de senaste

Läs mer

Isola Tätskikt. Säker taktäckning med lång livslängd. Isola Selvbygger 3 Isola Selvbygger 14 Isola A-Glass +14. Torra och sunda hus!

Isola Tätskikt. Säker taktäckning med lång livslängd. Isola Selvbygger 3 Isola Selvbygger 14 Isola A-Glass +14. Torra och sunda hus! Isola Tätskikt Säker taktäckning med lång livslängd Isola Selvbygger 3 Isola Selvbygger 14 Isola A-Glass +14 Torra och sunda hus! Isola Tätskikt Säker taktäckning med lång livslängd Isola Selvbygger 3

Läs mer

PRODUKTÖVERSIKT. Isover Light Träregelskiva 39 C600 Format 1160 x 560 mm. Tjocklek 45-145 mm. Isolering mellan träreglar. Euroklass: A1.

PRODUKTÖVERSIKT. Isover Light Träregelskiva 39 C600 Format 1160 x 560 mm. Tjocklek 45-145 mm. Isolering mellan träreglar. Euroklass: A1. Isover UNI-skiva 36 Format 1160 x 560 mm. Tjocklek 45-220 mm. Passar överallt! I golv, vägg och tak. Isover FyllUpp 45 15 kg/säck motsvarar ca 0,35m 3. Isolering på vindsbjälklag. Brandklass: Obrännbar

Läs mer

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM - Tätar ytterväggar - Tål väder och vind i upp till sex månader - Följ anvisningen och bygg tryggt. FUNKTION Huvuduppgiften för Norgips Utvändiga System är att sörja för fuktsäkring,

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Brandhämmande Akryl

MONTERINGSANVISNING Brandhämmande Akryl MONTERINGSANVISNING Brandhäande Akryl 1 (6) 2012 09 20 Generell produktbeskrivning Brandhäande Akryl är konstruerad för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar och tekniska genomförningar

Läs mer

Icopal Lufttätt Hus. Det täta huset som andas trygghet!

Icopal Lufttätt Hus. Det täta huset som andas trygghet! Icopal Lufttätt Hus Det täta huset som andas trygghet! ETT Komplett system 1 2 Energieffektiva, fuktsäkra och hållbara hus Icopal Lufttätt Hus Ett komplett klimatsmart system Låt oss säga det direkt. Vårt

Läs mer

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING INSTALLATION 1. Vid brandtätning av håldäckselement utförs brandtätningen i underkant av planet om det är risk för brandspridning via kanalerna. Då stoppas först stenull in i kanalerna med djup lika stort

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta FR Akryl

MONTERINGSANVISNING Protecta FR Akryl MONTERINGSANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Allmän produktbeskrivning Typisk detaljritning Protecta FR Akryl är framtagen för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar och

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Produkt Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Förpackning Artikelnummer

Produkt Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Förpackning Artikelnummer RubberShell SA Rubbershell är ett EPDM-gummimembran producerad i två lager och scrim-armerad med glasfiber. Produktens undersida är laminerad med ett självhäftande polymerskikt vilket täcks av en icke

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer

TAKPRODUKTER. TJB Försäljning AB tel: 0512-199 59. e-post: info@tjb.se fax: 0512-196 60. hemsida: www.tjb.se

TAKPRODUKTER. TJB Försäljning AB tel: 0512-199 59. e-post: info@tjb.se fax: 0512-196 60. hemsida: www.tjb.se TAKPRODUKTER TJB Försäljning AB tel: 0512-199 59 e-post: info@tjb.se fax: 0512-196 60 hemsida: www.tjb.se TJB Takfot 15,6 m/kartong 1,2 m/st, svart 150020 39 kr/m Allt i ett, ersätter takfotsplåt, (13

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

55 NSC.11. Komplettering till fönster Diktning. Diktning = drevning. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

55 NSC.11. Komplettering till fönster Diktning. Diktning = drevning. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 55 NSC.11 Komplettering till fönster Diktning Diktning = drevning Fönsterfogen är den svaga länken i klimatskärmen Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering 02 2007 Granab Undergolvsystem Det bästa egenskaperna ser du inte Undergolvsystemet

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern

Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern FOAMGLAS cellglasisolering Ekologiskt och Hållbart: Cellglas är det enda isoleringsmaterial, som håller ett helt liv: det försämras

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Ska klara alla funktionella krav året om Lufttätnings- och fuktsäkringssystem Taklösningar Fasadlösningar Grundlösningar Välisolerad regelstomme Utvändig

Läs mer

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg Monteringsanvisning Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg September 2010 (ers. september 2001) Information SVERIGE Tarkett AB Box 4538 191 24 Sollentuna Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83 info.se@tarkett.com

Läs mer

Arbetsanvisning ISOVER Takisolering

Arbetsanvisning ISOVER Takisolering Arbetsanvisning ISOVER Takisolering Materialhantering Pallarna med material förvaras på torrt underlag. Låt plastöverdraget sitta kvar som väderskydd så länge som möjligt. Öppnade pallar ska förvaras under

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

ISOVER VEMPRO R+ Underlagstak

ISOVER VEMPRO R+ Underlagstak ISOVER VEMPRO R+ Underlagstak Arbetsanvisning Produktbeskrivning ISOVER VEMPRO R+ Underlagstak är luft- och vattentät samt diffusionsöppen. Den består av en tunn polypropenfolie som på båda sidor är förstärkt

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Produkter till Vägg & golv

Produkter till Vägg & golv Produkter till Vägg & golv PUTSNÄT STÅLNÄT Svetsat trådnät spolat på rulle, varmförzinkat efter svetsning. Min. 350 g zink/m2 trådyta. Används som putsbärare och armering i putsbruk till fasadbeklädnad

Läs mer

Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått

Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått Värmeisolerande 0,033 W(m k) Ljudegenskaper över 50dB Kvalitetssäkrad Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått snickarens bästa kompis! Alla våra produkter

Läs mer

Rengöring Ohärdat skum avlägsnas med AA290 Skumborttagare. Härdat skum avlägsnas mekaniskt, t.ex. med en skarp kniv.

Rengöring Ohärdat skum avlägsnas med AA290 Skumborttagare. Härdat skum avlägsnas mekaniskt, t.ex. med en skarp kniv. Juli 2015 Nullifire FF197 Brandskum UTMÄRKANDE EGENSKAPER Brandklassat PU-skum Certifierad EN 1366-3 och 4: 2006, EN13501: del 2: 2007+A1: 2009, CE ETAG 026 Brandtätning upp till EI 240 Akustiktätning

Läs mer

Gyptone akustikvägglösningar

Gyptone akustikvägglösningar Gyptone akustikvägglösningar Lägre efterklangstid, mindre fluttereko och bättre taluppfattbarhet Akustisk reglering av nya och befintliga utrymmen. Gyptone akustikvägglösningar används för akustisk reglering

Läs mer

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar Underhåll Skyddar, bevarar och reparerar Klistra takpapp När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna klistras ordentligt. Mataki Specialklister är framtaget speciellt för detta. Det är enkelt

Läs mer

UnoTech. ett beprövat och säkert tätskikt för taket

UnoTech. ett beprövat och säkert tätskikt för taket UnoTech ett beprövat och säkert tätskikt för taket Det miljövänliga taket! Lugn, bara låt det regna och blåsa! Med ledord som robust, stabilt och tryggt har Mataki UnoTech genom åren utvecklats till ett

Läs mer

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc Arbetsanvisning 1 Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc 1. Ställningsrekommendationer Montera ställningen på lämpligt avstånd från befintlig fasad. Bomlaget bör vara minst 5 plank (1 m) brett.

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Vattentätning SikaSwell Vattensvällande profiler och fogmassa. Aktiva Vattentätningslösningar för konstruktionsfogar

Vattentätning SikaSwell Vattensvällande profiler och fogmassa. Aktiva Vattentätningslösningar för konstruktionsfogar SikaSwell Vattensvällande profiler och fogmassa Aktiva slösningar för konstruktionsfogar SikaSwell - AKTIVT SYSTEM FÖR VATTENTÄTNING Vattensvällande fogtätningssystem som SikaSwell profiler och fogmassa

Läs mer

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR 1 IndorTec 2E LÄGG KLINKER OCH GRANITKERAMIK PÅ ANNARS HELT OMÖJLIGA UNDERLAG, UTAN ATT RISKERA SPRICKOR SÄG JA TILL LÄGGNING PÅ

Läs mer

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr Det är inte alldeles ovanligt med skador i ytterväggar kring våtrum med kakel eller andra keramiska plattor. Hur tätt är tätskiktet Både skadeutredare och försäkringsbolag har konstaterat att skador uppstått

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Isola Underlagstak. Kompletta och säkra taksystem! Torra och sunda hus!

Isola Underlagstak. Kompletta och säkra taksystem! Torra och sunda hus! Isola Underlagstak Kompletta och säkra taksystem! Torra och sunda hus! Generellt om underlagstak Huvudfunktionen för ett undertak är att fånga upp och dränera ut nederbörd som blåser in genom skarvar och

Läs mer

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt Skivstorlek: 600 x 1200 mm Tjocklek: 30 mm Spont: helspont på alla kanter Ytbeläggning: aluminiumlaminat båda sidor av skivan SPU Sauna-Satu lämpar sig för isolering av bastuväggar och bastutak samt andra

Läs mer

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning NOMATEC Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Förberedelser 1300 mm 650 mm Mur Mark 1. Planera arbetet Först ska väggarna isoleras, därefter läggs isoleringen på marken. Börja arbetet i ett hörn och

Läs mer

Limma trä och parkett

Limma trä och parkett Limma trä och parkett Handledning för dig som gör det själv Viktigt att tänka på Fukt Träet får inte vara för torrt eller fuktigt (Cascol Polyuretanlim 1809 kräver dock en viss fuktighet för att härda).

Läs mer

Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt. För golvets mellanskikt

Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt. För golvets mellanskikt Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt För golvets mellanskikt Komplett golvskyddssystem Det som vi till vardags kallar golv består egentligen av flera lager. Ett underlag, olika mellanskikt med speciella

Läs mer

Karlstads universitet. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) För godkänt på tentamen se respektive del Tentamensresultat anslås på kurssidan på It s

Karlstads universitet. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) För godkänt på tentamen se respektive del Tentamensresultat anslås på kurssidan på It s Karlstads universitet 1(7) Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) Tentamen Delar, byggmaterial och byggfysik Tid Torsdag 13/1 2011 kl 8.15-13.15 Plats Karlstads universitet Ansvarig Carina Rehnström 070 37 39

Läs mer

Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser

Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser maj 2014 Balkonger och terrasser Balkonger och terrasser är underlag som är hårt utsatta för växlande väderförhållanden och skiftningar vid regn,

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak AQUABEAD Självhäftande profiler Kant- och hörnprofiler För innerväggar och tak För innerväggar och tak Gyproc AquaBead är användarvänliga profiler för ytterhörn och avslut av gipsskivor. Profilerna är

Läs mer

FlexSystem. Arbets- och projekteringsvägledning

FlexSystem. Arbets- och projekteringsvägledning FlexSystem Arbets- och projekteringsvägledning Innehållsförteckning sid Användning... FlexSystem sortiment... Översikt över FlexSystem Skruv... Montering av FlexSystem... a. Regelvägg... b. ägg av betong

Läs mer

Montering luftspaltsbildande golv.

Montering luftspaltsbildande golv. Montering luftspaltsbildande golv. Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till mögelbildning, rötsvampsangrepp, frostsprängningar. Fukt är en av

Läs mer

Sika Sverige AB. Sika Sverige är: Certifierat enligt ISO 9001-2000 (tillverkning) och ISO 14001 (miljö)

Sika Sverige AB. Sika Sverige är: Certifierat enligt ISO 9001-2000 (tillverkning) och ISO 14001 (miljö) Sika Radonprogram Sika Sverige AB Den här broschyren ger dig en bra översikt över radonskyddande produkter från Sika Sverige AB. Önskar du mer information inom ett fackområde eller om en produkt, besök

Läs mer

Montering och bruksanvisning. PVC fönster

Montering och bruksanvisning. PVC fönster Montering och bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Drevisolering, alternativt fogskum Leverans och lagring

Läs mer