BILAGA I: INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK, NATUR- OCH DATAVETENSKAP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA I:2 2008-09-09 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK, NATUR- OCH DATAVETENSKAP"

Transkript

1 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK, NATUR- OCH DATAVETENSKAP

2 Kortfattad information om Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap: Den följande sammanställningen gör inte anspråk på att vara fullständig. Fler aktiviteter, resultat, uppdrag etc än vad som redovisas på de följande sidorna finns. Förhoppningen är ändå att materialet ska ge en viss uppfattning om verksamhetens bredd och volym i en mängd olika avseenden. HÅS-produktion de senaste åren visas i nedanstående tabell och diagram: År Dataavd HÅS Ma-avd HÅS Na-avd HÅS N-inst HÅS Varav SU-matten 150 HÅS Varav SU-matten 65 HÅS Diagram: Utveckling helårsstudenter (HÅS) HÄS Dataavd HÅS Ma-avd HÅS Na-avd HÅS N-inst HÅS År

3 HÅS (igen) inklusive prognos för även uppdelat på respektive ämne inom naturavdelningen: Matematik Datavetenskap Naturvetenskap/Idrott BILAGA I:2 Natur Gem Biologi Fysik Kemi Idrott Genomsnittlig prestationsgrad de senaste åren visas i nedanstående tabell: År HÅP Halvår HÅP Helår ,0% 74,5% ,1% 75,0% ,7% 68,1% ,2% 67,5% ,6% 71,9% ,1% 67,3% ,4% 71,1% Personal Totalt Lärare TApersonal Antal månadsanställda varav tillsvidareanställda varav visstidsanställda Heltidsekvivalenter* * Ej hänsyn tagen till tjänstledigheter. Antal professorer: 2 Antal lektorer: 27 Antal docenter: 4 Antal adjunkter: 42 Antal doktorer: 23 Antal fo.stud.: 8, varav en med dokt.tjänst Antal licentiater: 6 Antal forsk.ing.: 1 Datatekniker: 2 Antal ekonom/bitr ek: 2 Institutions-/lab.tekniker: 2 Institutionssekreterare: 5 (3,75 heltidsekv.)

4 GRUNDUTBILDNING: Utbildningsprogram med fokus på våra ämnesområden. Besluts-, risk- och polycyanalys, magister-/masterprogram (60/120 högskolepoäng) Creative Computer Graphics (180 högskolepoäng ) Dataingenjör (180 högskolepoäng ) Datavetenskapliga programmet, inriktning IT-arkitekt (180 högskolepoäng) Datavetenskapliga programmet, inriktning visiomatik (180 högskolepoäng) Internetteknologi (120 högskolepoäng) Lärarprogrammet o inr naturvetenskap-teknik-matematik mot förskola o inr matematik-naturvetenskap mot grundskolans senare år o inr matematik-naturvetenskap mot grundskolans tidigare år o inr matematik-biologi mot gymnasieskolan o inr matematik-fysik mot gymnasieskolan o inr biologi-naturkunskap mot gymnasieskolan o inr matematik mot gymnasieskolan o inr naturkunskap mot gymnasieskolan o inr matematik-naturkunskap mot gymnasieskolan o inr idrott och hälsa med didaktisk inriktning mot grundskolans tidigare och senare år o inr svenska och matematik mot grundskolans tidigare år Matematik, magisterprogram 60 högskolepoäng Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design (120 högskolepoäng) Utbildningsprogram vi ger kurser på Bastermin Basår Byggnadsingenjörsprogrammet med inriktning mot arkitektur och miljövetenskap 180 högskolepoäng Byggnadsingenjörsprogrammet med inriktning mot energisystem och inomhusmiljö 180 högskolepoäng Collegeår 30 veckor Datateknik/Elektroteknik Internetbaserad högskoleingenjörsutbildning, Ingenjör on-line 180 högskolepoäng Design och träteknik 180 högskolepoäng Ekonomiingenjör 180 högskolepoäng Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng Elektronikingenjör 180 högskolepoäng Energisystemingenjör 180 högskolepoäng GIS/Geografisk informationsteknik - Geomatikprogrammet 180 högskolepoäng Hälsopedagogiska programmet 180 högskolepoäng Högskoletekniker - Geomatikprogrammet 120 högskolepoäng Internetteknologi 120 högskolepoäng Lantmäteri - Geomatikprogrammet 180 högskolepoäng Lärarutbildning alla inriktningar Maskiningenjör 180 högskolepoäng

5 Master's Program in Electronics/Telecommunications 120 högskolepoäng Människa-natur-religionsprogrammet 180 högskolepoäng Politik och medier 180 högskolepoäng Samhällsplanering/Geografi - Geomatikprogrammet 180 högskolepoäng Serie- och bildberättarprogrammet 120 högskolepoäng Study Programme for a Degree of Bachelor of Science in Electronics 180 högskolepoäng Study Programme for a Degree of Bachelor of Science in Energy Systems 180 högskolepoäng Study Programme for a Degree of Bachelor of Science in Geomatics 180 högskolepoäng Study Programme for a Degree of Bachelor of Science in Industrial Management and Logistics 180 högskolepoäng Samarbetspartners inom GU- regionala aktörer/nationella/internationella. (ej fullständig lista, men kan ändå ge en uppfattning om omfattningen) Regionala samarbeten: Avdelningen för datavetenskap - Sandbacka park och kommunen i Sandvik - Sandvikens IT-avdelning; samverkan genom seminarier och ex-jobb inom dataingenjörs- och datavetenskapliga programmen. - Generellt samarbete med olika regionala företag (IT/Design/Grafik) i ramen för kurser, examensarbeten och studiebesök - Avdelningen för datavetenskap har ett väl fungerande samarbete med Gymnasieskolorna på plats t.ex. John Bauer och Bessemer som innebär ömsesidiga studiebesök och projektarbeten. - Kontakter och samarbeten med lokala IT företag som t.ex. Sogeti, med vilka förs en diskussion om en gemensam arbetsmarknadsanpassad trainee-utbildning. - Representanter från relevanta branscher i olika programråd - Samarbete med Gävle kommun på kursnivå / studiebesök Avdelningen för matematik - Avdelningen för matematik samverkar med flertalet gymnasieskolor i regionen (John Bauer, KOMVUX, Gävle, Torsbergsgymnasiet, Bollnäs, Högbergsskolan, Tierp) Avdelningen för statistik - Avdelningen för statistik samarbetar med Högskolan Dalarna. Avdelningen för naturvetenskap och idrott och hälsa - Samverkan med Sandvik i samband med forskarskolan i avancerade material. - NT- spåret: samarbetar med NTA (Naturvetenskap och teknik för alla), Ljungbergsfonden, Gävle och Söderhamns kommun, KVA - Regionens kommuner inom lärarutbildningen - Biologisamverkan inom Dalälvsprojektet (Örebro Universitet, Umeå, Stockholms, Mälardalens Högskola, Högskolan i Dalarna, Grimsö viltforskningsstation, Länsstyrelserna i Västmanland, Uppland och Gästrikland, Skogsstyrelsen samt lokala aktörer exempelvis Upplandsstiftelsen, NeDa, Östa-Kils intressegrupp och Gröna kunskapshuset) - Skogstyrelsen (skogen i skolan)

6 - Länsstyrelsen i Gävleborgslän (Natur och miljövårdsenheten) bl.a. genom ex.arbeten, garanterade praktikplatser mm. - Trädgårdsmästarutbildningen Samarbete med Wij trädgårdar (Wij Säteri AB), Ockelbo kommun Praktik och examensarbete sker genom samverkan med företag och kommuner över hela landet samt även internationellt (England och Indien) Nationella samarbeten: på programnivå - Samarbete med Stockholms kring gemensam master inom BRP (Jan Odelstad/Ulla Ahonen-Jonnarth) - Samarbete med Uppsala inom masterprogrammet MDI (människa dator interaktions) (Stefan Seipel) på kursnivå - Samarbete med Uppsala inom diverse kurser inom grafik/visualisering (Hast, Seipel, Eriksson, Frimmel) - Samarbete med Linköping/Norrköping inom grafik (Hast) - Samarbete med KTH och SU (distanskurser överbryggningskurser i matematik) - Samarbeten och kontakter bl.a med Göteborgs, Uppsala, Mälardalens högskola (naturvetenskapliga ämnen) - FontD (nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik) Internationella samarbeten: - Zuhai University-College, i år 14 studenter inom Visiomatik inriktningen - flerårigt utbytesprojekt med Sydafrika lärarutbyte och studentutbyte (Naturavdelningen) - Universitetet i Cordoba Spanien, Universitet i Trondheim (biologi) - Comeniusprojektet (EU projekt med Portugal, Spanien, Turkiet, Finland, England och Slovakien) - ämnesdidaktik

7 FORSKNING: BILAGA I:2 Publikationer av N-institutionens lärare/forskare (hittills i år)refereegranskade Bokkapitel Datavetenskap Matematik 1 Naturvetenskap 1 Artiklar Datavetenskap Matematik Naturvetenskap Konferensbidrag Datavetenskap Matematik Naturvetenskap Data hämtade från OPUS sannolikt är det fler publikationer som är referee-granskade än som är upptagna här, men de har inte markerats som sådana i systemet (den här slutsatsen kan man dra om man tar ut en lista från OPUS och tittar på namnet på de tidskrifter där forskare publicerat sig). Övriga vetenskapliga publikationer Bokkapitel Datavetenskap Matematik Naturvetenskap Bok Datavetenskap 2 Matematik Naturvetenskap 1 Artiklar Datavetenskap Matematik 1 1 Naturvetenskap Konferensbidrag Datavetenskap Matematik Naturvetenskap Doktorsavhandlingar Datavetenskap Matematik 1 Naturvetenskap 1 1 Lic.avhandlingar 2(ma +dv)

8 Deltagande i internationella konferenser: Under 2007 deltog institutionens lärare/forskare vid 37 internationella forskningskonferenser/liknande. Hittills under 2008 har 48 sådana aktiviteter ägt rum. Totalt presenterades forskningsbidrag vid 26 st av dessa, varav 18 st hade ett referee-förfarande. Forskarutbildning Lärare i forskarutbildning: Kristina Andersson Naturvetenskapernas didaktik Marie Bergholm Matematikens didaktik Jonas Boustedt Datavetenskap, didaktik Olov Viirman Matematikens didaktik David Sundgren Matematik Ulla-Ahonen-Jonnarth Datavetenskap Jan Odelstad Datavetenskap Magnus Hjelmblom Datavetenskap Forskarskolor som N-institutionen medverkar i Fysik Matematikdidaktik Forskarplan: Avancerade material för 2000-talet Forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot Didaktik, Uppsala Universitet, HiG, Mittet Pedagogiska institutionen, Örebro Universitet. Matematikdidaktik Naturvetenskapernas didaktik Lic - Forskarskolan för yrkesverksamma lärare i naturvetenskap, matematik och teknik och deras didaktik Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FoNTD) Matematiska institutionen, Linköpings. Linköpings

9 Handledareuppdrag bland institutionens lärare/forskare BILAGA I:2 Handledning som avslutats: Handledare Ämne E x Roy Nilsson Didaktik lic Lärarhögskol an i Stockholm Roy Nilsson Rolf Källström Rolf Källström Ämnesdidaktik inriktning datavetenskap Matematik Matematik Nils Ryrholm Biologi Anita Hussénius, bitr Organisk kemi Var Handledd Avhandling Avsl(x) lic Uppsala lic Matematiska institutionen, Stockholms lic Matematiska institutionen, Stockholms dr University of A Coruna, Spain/Uppsal a dr Uppsala Stefan Seipel Datavetenskap dr Uppsala Stefan Seipel bitr handl Datavetenskap Nils Ryrholm Biologi Nils Ryrholm Biologi lic Uppsala dr Lunds dr University of Poznan Annika Elm Jonas Boustedt Interaktion och naturvetenskap i en förskola och en förskoleklass Resources for learning problem solving methods Yohannes Tadesse (lic 207) The module of derivations Tilahun Abebaw Marta Vila Susanna MacMillar Lars W. Pettersson Mikael Erlandsson JunWei Zhu Marek Bakowski Nils Ryrholm Biologi dr SLU Ann Christin Weibull Nils Ryrholm Biologi Nils Ryrholm Biologi dr Lunds dr Lunds David Abraham Danius Plepys x 2008 x 2008 preserving a monomial ideal x 2007 On the decomposition of D-modules over a hyperplane arrangement x 2007 Effects of environmental changes during the quaternary on the distribution of extant species. The case of the butterflies Erebia triaria x Apr and E. palarica 2004 Isotpes as Mechanism Spies Collbaroative Visualization - Designing and evaluating systems for co-located work Usability in Transportation - Improving the Analysis of Cognitive Work Tasks Diversity and conservatism in moth sex pheromone systems Biology of Polish Sesidae Species richness and composition in relation to farm management, landscape structure and habitat Molecular aspects of pheromone evolution in moths Odour-mediated nectar foraging in the silver Y moth, Autographa gamma x Jan 2007 x feb 2008 x jun 2006 x maj 1995 x maj 1999 x maj 2002 x maj 2002 x nov 2001

10 Pågående handledningsuppdrag: BILAGA I:2 Handledare Ämne Ex Var Handledd Annica Gullberg Iiris Attorps, bitr Naturvetenskapernas didaktik, inom utbildningsvetenskap. Dr. Linköping, FontD's forskarskola Kristina Andersson Matematikdidaktik Dr. Forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot Didaktik, Pedagogiska institutionen, Örebro. Iiris Attorps Matematikdidaktik lic Lic - Forskarskolan för yrkesverksamma lärare i naturvetenskap, matematik och teknik och deras didaktik, Matematiska institutionen, Linköpings. Rolf Källström Matematik dr Adis Abebas samt Stockholms Olov Viirman Marie Bergholm Yohannes Tadesse Rolf Källström Matematik dr Adis Abebas Tilahun Abebaw Roy Nilsson Ämnesdidaktik inriktning datavetenskap Jan Odelstad Datavetenskap dr Institutionen för informationsteknologi, Uppsala dr Uppsala Jonas Boustedt Ulla Ahonen- Jonnarth Forskning, anslag (verksamhet 81) De senaste åren har omsättningen, uppdelat på avdelningar, varit enligt nedanstående tabell, belopp i tkr: År Matematik Datavetenskap Naturvetenskap Totalt Dessutom fördelades 150 tkr till gemensamma forskningsändamål, N-institutionen.

11 Forskning, uppdrag (verksamhet 82) Uppdragsforskningens budgetvärde för året var tkr, intäkts- och kostnadsutfallet blev 650 tkr, De projekt som under året haft upparbetade kostnader var: Projekt Projekt (T) Belopp Uppsala Anders Johansson , FHS Stefan Seipel , Stockholms, Jan Odelstad 2 775, FPX, Roland Norgren , KIT Interactive TV & Media Lab , Jämrum , Valideringsdelegationen, Wedman , ,44 De senaste åren har omsättningen varit enligt nedanstående tabell, belopp i tkr: År Tkr

12 Forskning, bidrag (verksamhet 83) Bidragsforskningens budgetvärde för året var tkr, intäkts- och kostnadsutfallet blev tkr. De projekt som under året haft upparbetade kostnader var: Projekt Projekt (T) Belopp KK Anders Hast 1 886, KK Anders Hast , KK John Zang , KK Jan Odelstad 3 750, KK Ulla Ahonen Expenser 310, Doktorandmedel Jonas Boustedt samarb UU , Utveckling avspetskompetens inom 3D visualisering , IFAU Jan Odelstad , VR Jan Odelstad , CML 2006, Lst och EU Mål , COST , CML Assessment Mål 2 Norra , CML Beslutsfattande, EU Mål , Valideringskluster , Graphix Center, Sparbanksstiftelsen , KK Beslutsstödssystem, Odelstad , VR blivande ma-no lärares ämnesdid utveckling , LUSTRA , FORMAS, Mikael Björling 7 248, FORMAS Hooshang Majdi , Formas 2007 M Björling , Konferensdeltagande Attorps, Keller , Kristina Andersson , ,65 De senaste åren har omsättningen varit enligt nedanstående tabell, belopp i tkr: År Tkr

Verksamhetsberättelser 2012

Verksamhetsberättelser 2012 Verksamhetsberättelser 2012 Historisk-filosofiska fakulteten Innehållsförteckning Historisk-filosofiska fakulteten 9 1. Sammanställning av aktiviteter och beslut under 2012 9 1.1 Organisationsfrågor 9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Sida Evaluation 06/27 SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Enrico Deiaco Andreas Högberg Börje Svensson Sekretariatet för utvärdering och intern revision SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

Läs mer

Högaktuellt. Vill låna ut personalen. Projekten tar form. Sid. 4 5. Sid. 3

Högaktuellt. Vill låna ut personalen. Projekten tar form. Sid. 4 5. Sid. 3 Personaltidning HÖGSKOLAN I GÄVLE Nr 2 mars 2009 Vill låna ut personalen Maivor Hallén är bibliotekschefen som vill låna ut personalen. Vi är för dåliga på att utnyttja den kompetens som bibliotekarierna

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Rapport 2009:9 R. Granskning av utbildningarna inom arkeologi. Nationell bild

Rapport 2009:9 R. Granskning av utbildningarna inom arkeologi. Nationell bild Rapport 2009:9 R Granskning av utbildningarna inom arkeologi Nationell bild Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

I hur många korgar skall äggen läggas?

I hur många korgar skall äggen läggas? S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g 1 I hur många korgar skall äggen läggas? En jämförelse mellan SSFs satsningar på ett centrum för skogsbioteknik och ett nätverk för växtbioteknik

Läs mer

Utbildning inom kart- och mätningsteknik

Utbildning inom kart- och mätningsteknik Utbildning inom kart- och mätningsteknik Av universitetslektorerna S. Anders Brandt och Stig-Göran Mårtensson Inledning Sedan utgåvan 1978, har det inte funnits något avsnitt om utbildning inom området

Läs mer

Bad News is No News? SK 2015. Nyheter från högskolornas webbplatser oktober 2014. Innehåll. UKÄ:s undersökningar

Bad News is No News? SK 2015. Nyheter från högskolornas webbplatser oktober 2014. Innehåll. UKÄ:s undersökningar Bad News is No News? Nyheter från högskolornas webbplatser oktober 2014 Innehåll Nyheter Pressmeddelanden UKÄ:s undersökningar s. 3 s. 20 s. 25 Några kommentarer Detta är inte en vetenskaplig rapport,

Läs mer

Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering

Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering VINNOVA Analys VA 2011:09 Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering - aktörer, inriktning och nätverk Anna Sandström - VINNOVA Titel: Samarbete mellan Sverige och Kina avseende

Läs mer

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education En bild av högskolans internationalisering En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Del I: Introduktion Vad är egentligen hållbar utveckling

Läs mer

Hög tid för matematik

Hög tid för matematik Hög tid för matematik Inledning Denna rapport sammanfattar resultatet av ett uppdrag från utbildningsdepartementet till NCM om kompetenutvecklingsprogram och forskningsbaserade utecklingsstudier med fokus

Läs mer

Rapport 2009:16 R. Förkunskaper och krav i högre utbildning

Rapport 2009:16 R. Förkunskaper och krav i högre utbildning Rapport 2009:16 R Förkunskaper och krav i högre utbildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Förkunskaper och

Läs mer

6/2008. Dekaner diskuterar framtiden. Sveriges mest sökta lärosäte Kårhusbygget närmar sig

6/2008. Dekaner diskuterar framtiden. Sveriges mest sökta lärosäte Kårhusbygget närmar sig 6/2008 Dekaner diskuterar framtiden Sveriges mest sökta lärosäte Kårhusbygget närmar sig Satsning på ledande humaniora Forskningspropositionen tillför Stockholms universitet nya permanenta resurser, 66

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Ett forskningsområde under uppbyggnad

Ett forskningsområde under uppbyggnad VETENSKAPSRÅDETS PROPOSITIONSUNDERLAG 2005 2008 Utbildningsvetenskapliga kommittén Ett forskningsområde under uppbyggnad Vetenskapsrådet (The Swedish Research Council) 103 78 Stockholm Vetenskapsrådet

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 999 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...7 2 Lagförslag... 2. Förslag till lag om

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Vad är kvalitet i distansutbildning?

Vad är kvalitet i distansutbildning? Rapport 2007:41 R Vad är kvalitet i distansutbildning? Utvärdering av lärarutbildning på distans Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Var blev ni av, ljuva drömmar En utvärdering av SSF:s satsning på den biomedicinska forskarskolan

Var blev ni av, ljuva drömmar En utvärdering av SSF:s satsning på den biomedicinska forskarskolan S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g Var blev ni av, ljuva drömmar En utvärdering av SSF:s satsning på den biomedicinska forskarskolan SSF-rapport nr 3 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-42-7

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Miljöns mänskliga. dimension

Miljöns mänskliga. dimension Lars J. Lundgren, Christer Nordlund & Sofie Storbjörk UTBILDNINGSVETENSKAP Utbildningsvetenskap Miljöns mänskliga ett begrepp och dess sammanhang dimension Karin Fransson Ulf P. Lundgren En studie av humanistisk

Läs mer

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU Studera 18 utomlands Välkommen hit 4 välkommen hem Upplev studentlivet i Uppsala 11 Läs om våra utbildningsprogram 22 CAMPUS GOTLAND det bästa av två världar 12

Läs mer

Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen

Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen Karriär & utbildningstrappa Civilingenjör Ingenjör (konstruktör) Tekniker(kalkylator) Civilingenjörsutbildningar Högskoleingenjörsutbildningar

Läs mer