BILAGA I: INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK, NATUR- OCH DATAVETENSKAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA I:2 2008-09-09 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK, NATUR- OCH DATAVETENSKAP"

Transkript

1 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK, NATUR- OCH DATAVETENSKAP

2 Kortfattad information om Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap: Den följande sammanställningen gör inte anspråk på att vara fullständig. Fler aktiviteter, resultat, uppdrag etc än vad som redovisas på de följande sidorna finns. Förhoppningen är ändå att materialet ska ge en viss uppfattning om verksamhetens bredd och volym i en mängd olika avseenden. HÅS-produktion de senaste åren visas i nedanstående tabell och diagram: År Dataavd HÅS Ma-avd HÅS Na-avd HÅS N-inst HÅS Varav SU-matten 150 HÅS Varav SU-matten 65 HÅS Diagram: Utveckling helårsstudenter (HÅS) HÄS Dataavd HÅS Ma-avd HÅS Na-avd HÅS N-inst HÅS År

3 HÅS (igen) inklusive prognos för även uppdelat på respektive ämne inom naturavdelningen: Matematik Datavetenskap Naturvetenskap/Idrott BILAGA I:2 Natur Gem Biologi Fysik Kemi Idrott Genomsnittlig prestationsgrad de senaste åren visas i nedanstående tabell: År HÅP Halvår HÅP Helår ,0% 74,5% ,1% 75,0% ,7% 68,1% ,2% 67,5% ,6% 71,9% ,1% 67,3% ,4% 71,1% Personal Totalt Lärare TApersonal Antal månadsanställda varav tillsvidareanställda varav visstidsanställda Heltidsekvivalenter* * Ej hänsyn tagen till tjänstledigheter. Antal professorer: 2 Antal lektorer: 27 Antal docenter: 4 Antal adjunkter: 42 Antal doktorer: 23 Antal fo.stud.: 8, varav en med dokt.tjänst Antal licentiater: 6 Antal forsk.ing.: 1 Datatekniker: 2 Antal ekonom/bitr ek: 2 Institutions-/lab.tekniker: 2 Institutionssekreterare: 5 (3,75 heltidsekv.)

4 GRUNDUTBILDNING: Utbildningsprogram med fokus på våra ämnesområden. Besluts-, risk- och polycyanalys, magister-/masterprogram (60/120 högskolepoäng) Creative Computer Graphics (180 högskolepoäng ) Dataingenjör (180 högskolepoäng ) Datavetenskapliga programmet, inriktning IT-arkitekt (180 högskolepoäng) Datavetenskapliga programmet, inriktning visiomatik (180 högskolepoäng) Internetteknologi (120 högskolepoäng) Lärarprogrammet o inr naturvetenskap-teknik-matematik mot förskola o inr matematik-naturvetenskap mot grundskolans senare år o inr matematik-naturvetenskap mot grundskolans tidigare år o inr matematik-biologi mot gymnasieskolan o inr matematik-fysik mot gymnasieskolan o inr biologi-naturkunskap mot gymnasieskolan o inr matematik mot gymnasieskolan o inr naturkunskap mot gymnasieskolan o inr matematik-naturkunskap mot gymnasieskolan o inr idrott och hälsa med didaktisk inriktning mot grundskolans tidigare och senare år o inr svenska och matematik mot grundskolans tidigare år Matematik, magisterprogram 60 högskolepoäng Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design (120 högskolepoäng) Utbildningsprogram vi ger kurser på Bastermin Basår Byggnadsingenjörsprogrammet med inriktning mot arkitektur och miljövetenskap 180 högskolepoäng Byggnadsingenjörsprogrammet med inriktning mot energisystem och inomhusmiljö 180 högskolepoäng Collegeår 30 veckor Datateknik/Elektroteknik Internetbaserad högskoleingenjörsutbildning, Ingenjör on-line 180 högskolepoäng Design och träteknik 180 högskolepoäng Ekonomiingenjör 180 högskolepoäng Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng Elektronikingenjör 180 högskolepoäng Energisystemingenjör 180 högskolepoäng GIS/Geografisk informationsteknik - Geomatikprogrammet 180 högskolepoäng Hälsopedagogiska programmet 180 högskolepoäng Högskoletekniker - Geomatikprogrammet 120 högskolepoäng Internetteknologi 120 högskolepoäng Lantmäteri - Geomatikprogrammet 180 högskolepoäng Lärarutbildning alla inriktningar Maskiningenjör 180 högskolepoäng

5 Master's Program in Electronics/Telecommunications 120 högskolepoäng Människa-natur-religionsprogrammet 180 högskolepoäng Politik och medier 180 högskolepoäng Samhällsplanering/Geografi - Geomatikprogrammet 180 högskolepoäng Serie- och bildberättarprogrammet 120 högskolepoäng Study Programme for a Degree of Bachelor of Science in Electronics 180 högskolepoäng Study Programme for a Degree of Bachelor of Science in Energy Systems 180 högskolepoäng Study Programme for a Degree of Bachelor of Science in Geomatics 180 högskolepoäng Study Programme for a Degree of Bachelor of Science in Industrial Management and Logistics 180 högskolepoäng Samarbetspartners inom GU- regionala aktörer/nationella/internationella. (ej fullständig lista, men kan ändå ge en uppfattning om omfattningen) Regionala samarbeten: Avdelningen för datavetenskap - Sandbacka park och kommunen i Sandvik - Sandvikens IT-avdelning; samverkan genom seminarier och ex-jobb inom dataingenjörs- och datavetenskapliga programmen. - Generellt samarbete med olika regionala företag (IT/Design/Grafik) i ramen för kurser, examensarbeten och studiebesök - Avdelningen för datavetenskap har ett väl fungerande samarbete med Gymnasieskolorna på plats t.ex. John Bauer och Bessemer som innebär ömsesidiga studiebesök och projektarbeten. - Kontakter och samarbeten med lokala IT företag som t.ex. Sogeti, med vilka förs en diskussion om en gemensam arbetsmarknadsanpassad trainee-utbildning. - Representanter från relevanta branscher i olika programråd - Samarbete med Gävle kommun på kursnivå / studiebesök Avdelningen för matematik - Avdelningen för matematik samverkar med flertalet gymnasieskolor i regionen (John Bauer, KOMVUX, Gävle, Torsbergsgymnasiet, Bollnäs, Högbergsskolan, Tierp) Avdelningen för statistik - Avdelningen för statistik samarbetar med Högskolan Dalarna. Avdelningen för naturvetenskap och idrott och hälsa - Samverkan med Sandvik i samband med forskarskolan i avancerade material. - NT- spåret: samarbetar med NTA (Naturvetenskap och teknik för alla), Ljungbergsfonden, Gävle och Söderhamns kommun, KVA - Regionens kommuner inom lärarutbildningen - Biologisamverkan inom Dalälvsprojektet (Örebro Universitet, Umeå, Stockholms, Mälardalens Högskola, Högskolan i Dalarna, Grimsö viltforskningsstation, Länsstyrelserna i Västmanland, Uppland och Gästrikland, Skogsstyrelsen samt lokala aktörer exempelvis Upplandsstiftelsen, NeDa, Östa-Kils intressegrupp och Gröna kunskapshuset) - Skogstyrelsen (skogen i skolan)

6 - Länsstyrelsen i Gävleborgslän (Natur och miljövårdsenheten) bl.a. genom ex.arbeten, garanterade praktikplatser mm. - Trädgårdsmästarutbildningen Samarbete med Wij trädgårdar (Wij Säteri AB), Ockelbo kommun Praktik och examensarbete sker genom samverkan med företag och kommuner över hela landet samt även internationellt (England och Indien) Nationella samarbeten: på programnivå - Samarbete med Stockholms kring gemensam master inom BRP (Jan Odelstad/Ulla Ahonen-Jonnarth) - Samarbete med Uppsala inom masterprogrammet MDI (människa dator interaktions) (Stefan Seipel) på kursnivå - Samarbete med Uppsala inom diverse kurser inom grafik/visualisering (Hast, Seipel, Eriksson, Frimmel) - Samarbete med Linköping/Norrköping inom grafik (Hast) - Samarbete med KTH och SU (distanskurser överbryggningskurser i matematik) - Samarbeten och kontakter bl.a med Göteborgs, Uppsala, Mälardalens högskola (naturvetenskapliga ämnen) - FontD (nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik) Internationella samarbeten: - Zuhai University-College, i år 14 studenter inom Visiomatik inriktningen - flerårigt utbytesprojekt med Sydafrika lärarutbyte och studentutbyte (Naturavdelningen) - Universitetet i Cordoba Spanien, Universitet i Trondheim (biologi) - Comeniusprojektet (EU projekt med Portugal, Spanien, Turkiet, Finland, England och Slovakien) - ämnesdidaktik

7 FORSKNING: BILAGA I:2 Publikationer av N-institutionens lärare/forskare (hittills i år)refereegranskade Bokkapitel Datavetenskap Matematik 1 Naturvetenskap 1 Artiklar Datavetenskap Matematik Naturvetenskap Konferensbidrag Datavetenskap Matematik Naturvetenskap Data hämtade från OPUS sannolikt är det fler publikationer som är referee-granskade än som är upptagna här, men de har inte markerats som sådana i systemet (den här slutsatsen kan man dra om man tar ut en lista från OPUS och tittar på namnet på de tidskrifter där forskare publicerat sig). Övriga vetenskapliga publikationer Bokkapitel Datavetenskap Matematik Naturvetenskap Bok Datavetenskap 2 Matematik Naturvetenskap 1 Artiklar Datavetenskap Matematik 1 1 Naturvetenskap Konferensbidrag Datavetenskap Matematik Naturvetenskap Doktorsavhandlingar Datavetenskap Matematik 1 Naturvetenskap 1 1 Lic.avhandlingar 2(ma +dv)

8 Deltagande i internationella konferenser: Under 2007 deltog institutionens lärare/forskare vid 37 internationella forskningskonferenser/liknande. Hittills under 2008 har 48 sådana aktiviteter ägt rum. Totalt presenterades forskningsbidrag vid 26 st av dessa, varav 18 st hade ett referee-förfarande. Forskarutbildning Lärare i forskarutbildning: Kristina Andersson Naturvetenskapernas didaktik Marie Bergholm Matematikens didaktik Jonas Boustedt Datavetenskap, didaktik Olov Viirman Matematikens didaktik David Sundgren Matematik Ulla-Ahonen-Jonnarth Datavetenskap Jan Odelstad Datavetenskap Magnus Hjelmblom Datavetenskap Forskarskolor som N-institutionen medverkar i Fysik Matematikdidaktik Forskarplan: Avancerade material för 2000-talet Forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot Didaktik, Uppsala Universitet, HiG, Mittet Pedagogiska institutionen, Örebro Universitet. Matematikdidaktik Naturvetenskapernas didaktik Lic - Forskarskolan för yrkesverksamma lärare i naturvetenskap, matematik och teknik och deras didaktik Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FoNTD) Matematiska institutionen, Linköpings. Linköpings

9 Handledareuppdrag bland institutionens lärare/forskare BILAGA I:2 Handledning som avslutats: Handledare Ämne E x Roy Nilsson Didaktik lic Lärarhögskol an i Stockholm Roy Nilsson Rolf Källström Rolf Källström Ämnesdidaktik inriktning datavetenskap Matematik Matematik Nils Ryrholm Biologi Anita Hussénius, bitr Organisk kemi Var Handledd Avhandling Avsl(x) lic Uppsala lic Matematiska institutionen, Stockholms lic Matematiska institutionen, Stockholms dr University of A Coruna, Spain/Uppsal a dr Uppsala Stefan Seipel Datavetenskap dr Uppsala Stefan Seipel bitr handl Datavetenskap Nils Ryrholm Biologi Nils Ryrholm Biologi lic Uppsala dr Lunds dr University of Poznan Annika Elm Jonas Boustedt Interaktion och naturvetenskap i en förskola och en förskoleklass Resources for learning problem solving methods Yohannes Tadesse (lic 207) The module of derivations Tilahun Abebaw Marta Vila Susanna MacMillar Lars W. Pettersson Mikael Erlandsson JunWei Zhu Marek Bakowski Nils Ryrholm Biologi dr SLU Ann Christin Weibull Nils Ryrholm Biologi Nils Ryrholm Biologi dr Lunds dr Lunds David Abraham Danius Plepys x 2008 x 2008 preserving a monomial ideal x 2007 On the decomposition of D-modules over a hyperplane arrangement x 2007 Effects of environmental changes during the quaternary on the distribution of extant species. The case of the butterflies Erebia triaria x Apr and E. palarica 2004 Isotpes as Mechanism Spies Collbaroative Visualization - Designing and evaluating systems for co-located work Usability in Transportation - Improving the Analysis of Cognitive Work Tasks Diversity and conservatism in moth sex pheromone systems Biology of Polish Sesidae Species richness and composition in relation to farm management, landscape structure and habitat Molecular aspects of pheromone evolution in moths Odour-mediated nectar foraging in the silver Y moth, Autographa gamma x Jan 2007 x feb 2008 x jun 2006 x maj 1995 x maj 1999 x maj 2002 x maj 2002 x nov 2001

10 Pågående handledningsuppdrag: BILAGA I:2 Handledare Ämne Ex Var Handledd Annica Gullberg Iiris Attorps, bitr Naturvetenskapernas didaktik, inom utbildningsvetenskap. Dr. Linköping, FontD's forskarskola Kristina Andersson Matematikdidaktik Dr. Forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot Didaktik, Pedagogiska institutionen, Örebro. Iiris Attorps Matematikdidaktik lic Lic - Forskarskolan för yrkesverksamma lärare i naturvetenskap, matematik och teknik och deras didaktik, Matematiska institutionen, Linköpings. Rolf Källström Matematik dr Adis Abebas samt Stockholms Olov Viirman Marie Bergholm Yohannes Tadesse Rolf Källström Matematik dr Adis Abebas Tilahun Abebaw Roy Nilsson Ämnesdidaktik inriktning datavetenskap Jan Odelstad Datavetenskap dr Institutionen för informationsteknologi, Uppsala dr Uppsala Jonas Boustedt Ulla Ahonen- Jonnarth Forskning, anslag (verksamhet 81) De senaste åren har omsättningen, uppdelat på avdelningar, varit enligt nedanstående tabell, belopp i tkr: År Matematik Datavetenskap Naturvetenskap Totalt Dessutom fördelades 150 tkr till gemensamma forskningsändamål, N-institutionen.

11 Forskning, uppdrag (verksamhet 82) Uppdragsforskningens budgetvärde för året var tkr, intäkts- och kostnadsutfallet blev 650 tkr, De projekt som under året haft upparbetade kostnader var: Projekt Projekt (T) Belopp Uppsala Anders Johansson , FHS Stefan Seipel , Stockholms, Jan Odelstad 2 775, FPX, Roland Norgren , KIT Interactive TV & Media Lab , Jämrum , Valideringsdelegationen, Wedman , ,44 De senaste åren har omsättningen varit enligt nedanstående tabell, belopp i tkr: År Tkr

12 Forskning, bidrag (verksamhet 83) Bidragsforskningens budgetvärde för året var tkr, intäkts- och kostnadsutfallet blev tkr. De projekt som under året haft upparbetade kostnader var: Projekt Projekt (T) Belopp KK Anders Hast 1 886, KK Anders Hast , KK John Zang , KK Jan Odelstad 3 750, KK Ulla Ahonen Expenser 310, Doktorandmedel Jonas Boustedt samarb UU , Utveckling avspetskompetens inom 3D visualisering , IFAU Jan Odelstad , VR Jan Odelstad , CML 2006, Lst och EU Mål , COST , CML Assessment Mål 2 Norra , CML Beslutsfattande, EU Mål , Valideringskluster , Graphix Center, Sparbanksstiftelsen , KK Beslutsstödssystem, Odelstad , VR blivande ma-no lärares ämnesdid utveckling , LUSTRA , FORMAS, Mikael Björling 7 248, FORMAS Hooshang Majdi , Formas 2007 M Björling , Konferensdeltagande Attorps, Keller , Kristina Andersson , ,65 De senaste åren har omsättningen varit enligt nedanstående tabell, belopp i tkr: År Tkr

2010-08-20 Dnr 70-704/10 Bil 41:1 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-09-03 Akademin för Hälsa och arbetsliv

2010-08-20 Dnr 70-704/10 Bil 41:1 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-09-03 Akademin för Hälsa och arbetsliv Akademiernas förslag till programutbud för läsåret 2011/2012 Följande underlag är sammanställt av UFK och förelagt utbildnings- och forskningsnämnden vid dess sammanträde den 16 juni, 2010 (Protokoll2010:5,

Läs mer

Lärarutbildningsnämndens extra utlysning av forskningsmedel våren 2009 Bil 17:1

Lärarutbildningsnämndens extra utlysning av forskningsmedel våren 2009 Bil 17:1 Lärarutbildningsnämndens extra utlysning av forskningsmedel våren 2009 il 17:1 Lärarutbildningsnämndens beslut 090331 rörande fördelning av extra utlysta forskningsmedel vt-09 Sökande () eviljat () ndersson

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE 2009-09-14 Bil 35:1 Lärarutbildningsnämnden

HÖGSKOLAN I GÄVLE 2009-09-14 Bil 35:1 Lärarutbildningsnämnden HÖGSKOLAN I GÄVLE 2009-09-14 Bil 35:1 Lärarutbildningsnämnden Ansökan om masterexamensrätt i Utbildningsvetenskap med fördjupning mot ämnesdidaktik eller allmändidaktik Innehållsförteckning 1. Område för

Läs mer

Bilaga 3 [1 (17)] HÖGSKOLA UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET. Förberedande nivå. Antal antagna, kvinnor / män. Grundnivå - program

Bilaga 3 [1 (17)] HÖGSKOLA UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET. Förberedande nivå. Antal antagna, kvinnor / män. Grundnivå - program ÖREBRO Bilaga 3 [1 (17)] Förberedande nivå - Introduktionstermin för ingenjörer - Naturvetenskapligt basår - Nat.vet./tekniskt basår - distans - Tekniskt basår antagna, kvinnor / män Grundnivå - program

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2010, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2010, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2010, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07

PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07 PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07 Närvarande: Ledamöter: Bahram Moshfegh, ordförande, företrädare för

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte Lärosäte Utbildningsnamn Antal platser Antal platser inkl. överintag Antal antagna Antal behöriga

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden. Ansökan om masterexamensrätt i Utbildningsvetenskap med inriktning mot ämnesdidaktik, didaktik och pedagogik

Lärarutbildningsnämnden. Ansökan om masterexamensrätt i Utbildningsvetenskap med inriktning mot ämnesdidaktik, didaktik och pedagogik HÖGSKOLAN I GÄVLE Lärarutbildningsnämnden 2009-10-06 Ansökan om masterexamensrätt i Utbildningsvetenskap med inriktning mot ämnesdidaktik, didaktik och pedagogik Innehåll 1. Område för examensrätt... 3

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Dnr /04 Bildandet av tematiska forskar- och examenshandledargrupper samt uppbyggande av forskningsmiljö. Antagen av LuN

Dnr /04 Bildandet av tematiska forskar- och examenshandledargrupper samt uppbyggande av forskningsmiljö. Antagen av LuN Dnr. 52-747/04 Bildandet av tematiska forskar- och examenshandledargrupper samt uppbyggande av forskningsmiljö. Antagen av Lu 04-11-19 Inst Fo.ansvarig Övr. deltagare Fo.område/Fo.inriktning Sökt belopp

Läs mer

Rapport 2008:41 R. Granskning av utbildningarna inom religionsvetenskap och teologi. Bilaga 3. Nationell bild

Rapport 2008:41 R. Granskning av utbildningarna inom religionsvetenskap och teologi. Bilaga 3. Nationell bild Rapport 8:41 R Granskning av utbildningarna inom religionsvetenskap och teologi Bilaga 3 Nationell bild Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 13 99 Stockholm tfn 8-563 85 fax 8-563 85 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik/tillämpad matematik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik/tillämpad matematik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik/tillämpad matematik Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik vid MDH, 2007-06-14, och av utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Rymdteknik och utbildningar. Marta-Lena Antti Luleå tekniska universitet Uppsala 21 okt 2014

Rymdteknik och utbildningar. Marta-Lena Antti Luleå tekniska universitet Uppsala 21 okt 2014 Rymdteknik och utbildningar Marta-Lena Antti Luleå tekniska universitet Uppsala 21 okt 2014 Utbildning är grunden för forskning Civilingenjörsprogram rymdteknik Luleå tekniska universitet Masterprogram

Läs mer

Antal sökande Antal sökande Utbildningsnamn

Antal sökande Antal sökande Utbildningsnamn Sökande till samtliga programutbildningar HT2008 Sorterat efter lärosäte Programmet måste ha minst en sökande för att inkluderas här, sökande inkluderar även obehöriga. Lärosäte Anmälningskod första hand

Läs mer

Enkät, hösten 2011. 1. Ålder. f % 1. -19 år 269 25 2. 20-25 år 557 53 3. 26-30 år 113 11 4. 31-35 år 59 6 5. 36-45 år 53 5 6.

Enkät, hösten 2011. 1. Ålder. f % 1. -19 år 269 25 2. 20-25 år 557 53 3. 26-30 år 113 11 4. 31-35 år 59 6 5. 36-45 år 53 5 6. Enkät, hösten 2011 1. Ålder 1. -19 år 269 25 2. 20-25 år 557 53 3. 26-30 år 113 11 4. 31-35 år 59 6 5. 36-45 år 53 5 6. 46- år 8 1 Antal EAS: 4 av 1063 (=0,38%). Antal svarande: 1059. 2. Kön 1. Kvinna

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Anmälningskod totalt. Antal sökande Antal sökande Utbildningsnamn

Anmälningskod totalt. Antal sökande Antal sökande Utbildningsnamn Sökande till samtliga programutbildningar HT2009 Sorterat efter lärosäte Programmet måste ha minst en sökande för att inkluderas här, sökande inkluderar även obehöriga. Lärosäte Blekinge tekniska högskola

Läs mer

ANTAGNING TILL UTBILDNINGSPROGRAM VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN

ANTAGNING TILL UTBILDNINGSPROGRAM VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN ANTAGNING TILL UTBILDNINGSPROGRAM VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN 2009 TEKNIK Civilingenjörsutbildning, 300 hp 50100 Datateknik 90 135 129 103 # 15.1 0.9 110 48 # 14.27 0.8 50169 Design- och produktutveckling

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2009, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2009, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2009, urval 1 Sorterat efter lärosäte Lärosäte Utbildningsnamn Antal platser Antal platser inkl. överintag Antal antagna Antal behöriga

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

Tre-års uppföljningar berörda lärosäten.doc

Tre-års uppföljningar berörda lärosäten.doc Dennis Jakobsson Från: Kurt-Allan Andersson Skickat: den 25 mars 2010 09:04 Till: Umeå Universitet Ämne: VB: Treårsuppföljningar av civilingenjörsprogrammet Bifogade filer: Tre-års uppföljningar berörda

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6.

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6. Enkät, ht 2012 1. Ålder 1. -19 år 228 20 2. 20-25 år 659 58 3. 26-30 år 117 10 4. 31-35 år 54 5 5. 36-45 år 69 6 6. 46- år 16 1 Antal EAS: 5 av 1148 (=0,44%). Antal svarande: 1143. 2. Kön 1. Kvinna 585

Läs mer

Årsredovisningsenkäten 2008

Årsredovisningsenkäten 2008 Page 1 of 7 Årsredovisningsenkäten 2008 Skolnamn: Skolan för teknik och hälsa Skolchef: Lars-Åke Brodin Inskickad den: Godkännande Uppgifterna i Årsredovisningsenkäten 2008 godkännes:.............................

Läs mer

Årsredovisningsenkäten 2008

Årsredovisningsenkäten 2008 Page 1 of 6 Årsredovisningsenkäten 2008 Skolnamn: Skolan för elektro- och systemteknik Skolchef: Björn Ottersten Inskickad den: 2008-12-17 Godkännande Uppgifterna i Årsredovisningsenkäten 2008 godkännes:.............................

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

Program HT2007 Antagningsstatistik urval 2. Lägsta jämförelsetal Anm.kod LIU- Sökalternativ. Antal platser

Program HT2007 Antagningsstatistik urval 2. Lägsta jämförelsetal Anm.kod LIU- Sökalternativ. Antal platser HUMANIORA, BETEENDE- & SAMHÄLLSVETENSKAP 50000 Psykologprogrammet 48 58 638 4 19,34 2,1 1,8 50001 Socionomprogrammet 90 135 562 4 16,7 1,2 1,1 50004 Kognitionsvetenskap 40 50 0 - * * * 50005 Personal-

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 33 LU Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 4 12

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 33 LU Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 4 12 Program som studenten är antagen till Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Tolkning: Av de 54 som i urvalet blev antagna till Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 hp

Datavetenskapliga programmet, 180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ DATAVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Programkod: TGDAK Inriktningskod IT-arkitekt: ITAR Inriktningskod visiomatik: VISI Fastställd av NT-nämnden 2006-09-21 Reviderad

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014 BESLUT 1(2) Avdelning Datum Reg.nr Analysavdelningen 2013-11-05 511-323-13 Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Regeringen Utbildningsdepartementet Underlag för kvalitetsbaserad

Läs mer

Sökande till programutbildningar som vänder sig till nybörjare VT2006 Sorterat efter utbildningsområde

Sökande till programutbildningar som vänder sig till nybörjare VT2006 Sorterat efter utbildningsområde Sökande till programutbildningar som vänder sig till nybörjare VT2006 Sorterat efter utbildningsområde Utbildningsområde Lärosäte Anmälningskod Utbildningsnamn Antal sökande första hand Antal sökande totalt

Läs mer

Sökande till samtliga programutbildningar VT2006 Sorterat efter lärosäte

Sökande till samtliga programutbildningar VT2006 Sorterat efter lärosäte Sökande till samtliga programutbildningar VT2006 Sorterat efter lärosäte Lärosäte Anmälningskod Utbildningsnamn Antal sökande första hand Antal sökande totalt Blekinge tekniska högskola BTH-86020 Civilekonomprogrammet

Läs mer

LiTH efter Bologna. utbildningarna förändras. Helen Dannetun. Presentation för lärare den 3 och 11 april 2007

LiTH efter Bologna. utbildningarna förändras. Helen Dannetun. Presentation för lärare den 3 och 11 april 2007 LiTH efter Bologna utbildningarna förändras Helen Dannetun Presentation för lärare den 3 och 11 april 2007 Aldrig har så många genomfört en så stor högskolereform på så kort tid med så lite extra resurser

Läs mer

UTBILDNINGSUTBUD VID TEKNISKA HÖGSKOLAN, LINKÖPINGS UNIVERSITET En uppdatering av utbildningsnämndernas ansvarsområden.

UTBILDNINGSUTBUD VID TEKNISKA HÖGSKOLAN, LINKÖPINGS UNIVERSITET En uppdatering av utbildningsnämndernas ansvarsområden. 2013-06-04 1(1) UTBILDNINGSUTBUD VID TEKNISKA HÖGSKOLAN, LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014 Beslutet presenteras i följande bilagor. 1. En sammanställning över utbildningarna. Kursiverat i rött är nyheter för

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2009, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2009, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2009, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

ITinstitutionen bit för bit

ITinstitutionen bit för bit ITinstitutionen bit för bit Institutionen för informations teknologi: världs ledande med en unik bredd och ett djupt vetenskapligt kunnande INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONS TEKNOLOGI unik bredd och unikt

Läs mer

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Biblioteks- och Library and Information Science Filosofie Arts informationsvetenskap Bild Art Education --- --- Bildpedagogik

Läs mer

Sökande till programutbildningar som vänder sig till nybörjare VT2007 Sorterat efter utbildningsområde

Sökande till programutbildningar som vänder sig till nybörjare VT2007 Sorterat efter utbildningsområde Sökande till programutbildningar som vänder sig till nybörjare VT2007 Sorterat efter utbildningsområde Utbildningsområde Lärosäte Anmälningskod Utbildningsnamn Antal sökande första hand Antal sökande totalt

Läs mer

Pedagogiskt arbete Linköpings universitet

Pedagogiskt arbete Linköpings universitet Pedagogiskt arbete Linköpings universitet Glenn Hultman Professor i Pedagogiskt arbete Göteborgs universitet Mötesplats CUL 26-27 oktober 2010 Pedagogiskt arbete Filosofiska fak. rapport: lärarutbildningens

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Program på grundläggande nivå

Program på grundläggande nivå ANTAGNING TILL UTBILDNINGSPROGRAM VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN 2008 TEKNIK Civilingenjörsutbildning, 300 hp 50100 Datateknik 90 118 130 13.49 0.5 110 2 * * * 2 Alla beh. antogs 101 5 50169 Design-

Läs mer

DOKTORERNAS SYSSELSÄTTNING TIO ÅR EFTER DISPUTATIONEN 2004 RAPPORT OKTOBER 2016

DOKTORERNAS SYSSELSÄTTNING TIO ÅR EFTER DISPUTATIONEN 2004 RAPPORT OKTOBER 2016 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN DOKTORERNAS SYSSELSÄTTNING TIO ÅR EFTER DISPUTATIONEN 2004 RAPPORT OKTOBER 2016 V 2016/798 Fakultetssekreterare Henrik Tallgren Inledning I många år har sagts att si eller

Läs mer

Lärarutbildningskasnliet Bilaga 26:2 FÖRSLAG TILL PROGRAMUTBUD, BEHÖRIGHETER, URVAL OCH PLANERINGSTAL FÖR UTBILDNINGSÅRET 2009/2010.

Lärarutbildningskasnliet Bilaga 26:2 FÖRSLAG TILL PROGRAMUTBUD, BEHÖRIGHETER, URVAL OCH PLANERINGSTAL FÖR UTBILDNINGSÅRET 2009/2010. Lärarutbildningskasnliet 080429 Bilaga 26:2 FÖRSLAG TILL PROGRAMUTBUD, BEHÖRIGHETER, URVAL OCH PLANERINGSTAL FÖR UTBILDNINGSÅRET 2009/2010. Utgångspunkter Nedan ges förslag till programutbud för läsåret

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för

Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för Sida 1 Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för Programnämnden för maskinteknik och design (MD) Examen Program med nyantagning 2012-13 Civ ing H ing Kandidat Magister

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Antagna till samtliga programutbildningar HT2006, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Antagna till samtliga programutbildningar HT2006, urval 2 Sorterat efter lärosäte Antagna till samtliga programutbildningar HT2006, urval 2 Sorterat efter lärosäte Lärosäte Anmälningskod Utbildningsnamn Antal platser Antal antagna Antal behöriga sökande Blekinge tekniska högskola BTH-86028

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Program den 18 mars Högskolesystemet och Högskolans profil Forskningen Utbildningen Samverkan Paneldiskussion och frågor Vad

Läs mer

Högskolan Kristianstads ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Högskolan Kristianstads ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan BESLUT Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 08689 gun.eriksson@uka.se Reg.nr 2014-06-24 42-679-13, 42-680-13 Högskolan Kristianstad Rektor Högskolan Kristianstads ansökan om

Läs mer

Granskningsrapport Naturvetenskap

Granskningsrapport Naturvetenskap Granskningsrapport Naturvetenskap ONUTB har 2015-12-11 fört dialog om underlagen med representanter för utbildningen. 1 Ämnets speciella kunskapsbidrag och dess profil vid Högskolan Dalarna Ämnet Naturvetenskap

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Huvudområde Engelsk översättning Förled Engelskt efterled Examensrätt Kandidat Arkeologi Archaeology Filosofie Arts

Läs mer

Högskolan i Gävle. Kompetensförsörjare inom ett av framtidens stora område. Fredrik Ekberg

Högskolan i Gävle. Kompetensförsörjare inom ett av framtidens stora område. Fredrik Ekberg Högskolan i Gävle Kompetensförsörjare inom ett av framtidens stora område Fredrik Ekberg HÖGSKOLAN I GÄVLE AVDELNINGEN FÖR KOMMUNIKATION OCH SAMVERKAN MAJ 2008 Vision Högskolan i Gävle har en ledande position

Läs mer

Antagna till till programutbildningar som vänder sig till nybörjare VT2006, urval 1 Sorterat efter utbildningsområde

Antagna till till programutbildningar som vänder sig till nybörjare VT2006, urval 1 Sorterat efter utbildningsområde Antagna till till programutbildningar som vänder sig till nybörjare VT2006, urval 1 Sorterat efter utbildningsområde Antal platser för VT2006 kan enbart redovisas för urval 2 Utbildningsområde Lärosäte

Läs mer

Antagna till till programutbildningar som vänder sig till nybörjare VT2006, urval 2 Sorterat efter utbildningsområde

Antagna till till programutbildningar som vänder sig till nybörjare VT2006, urval 2 Sorterat efter utbildningsområde Antagna till till programutbildningar som vänder sig till nybörjare VT2006, urval 2 Sorterat efter utbildningsområde Utbildningsområde Lärosäte Anmälningskod Utbildningsnamn Antal platser Antal antagna

Läs mer

VB: Högskoleverkets treårsuppföljning av Biologi - för kännedom Bifogade filer:

VB: Högskoleverkets treårsuppföljning av Biologi - för kännedom Bifogade filer: Dennis Jakobsson Från: Kurt-Allan Andersson Skickat: den 25 mars 2010 09:23 Till: Umeå Universitet Ämne: VB: Högskoleverkets treårsuppföljning av Biologi - för kännedom Bifogade filer: Biologi.doc Här

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN FÖR VETENSKAPENS HUS, 2013-2016 Bakgrund Vetenskapens Hus startades år 2002 som ett samarbetsprojekt mellan KTH och Stockholms universitet. En av de främsta drivkrafterna

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Status för rekryteringsärenden i HSV

Status för rekryteringsärenden i HSV Ref.nr. 73/14 Professor i pedagogik med inriktning mot lärarutbildning, 2014-09-15 Ref.nr. 2016/0008 Professor i sociologi, 2016-04-15 10 sökande Beslut om sakkunniga -Katrin Goldstein Kyaga, Södertörns

Läs mer

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå:

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik Bilaga för utbildning på forskarnivå i matematik

Läs mer

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo).

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Kontaktpersoner Professor Per-Olof Wickman, Koordinator per-olof.wickman@mnd.su.se 070-958 84 58, 08-1207 6591 Universitetslektor Iann

Läs mer

Fakta & siffror 2010

Fakta & siffror 2010 Fakta & siffror 2010 Ett av de stora i Europa Produktion: Informationsenheten, Göteborgs universitet Foto: Göran Olofsson, Johan Wingborg Statistiska uppgifter är hämtade från Årsredovisningen 2009. Göteborgs

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Miljövetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: XGMVE Miljövetarprogrammet Environmental Science Programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

Årsredovisningsenkäten 2009

Årsredovisningsenkäten 2009 Årsredovisningsenkäten 2009 Skolnamn: Skolan för teknik och hälsa Skolchef: Lars-Åke Brodin Inskickad den: 2010-01-14 Godkännande Uppgifterna i Årsredovisningsenkäten 2009 godkännes:.............................

Läs mer

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling.

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling. PROTOKOLL LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Dekanus Närvarande: Ulf Nilsson dekanus Ingela Wiklund föredragande Maria Boberg sekr 1 Särskild behörighet för masterprogram

Läs mer

Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare

Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare 2012-2016 Helena Karis Emma Wimmerstedt Dagens presentation Bakgrund Uppdrag Syfte/mål Genomförande Utvärdering Matematikdidaktiskt innehåll Lärportalen

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET EN FÖRNYARE AV UTBILDNING OCH FORSKNING

LINKÖPINGS UNIVERSITET EN FÖRNYARE AV UTBILDNING OCH FORSKNING LINKÖPINGS UNIVERSITET EN FÖRNYARE AV UTBILDNING OCH FORSKNING Verksamhets- och kompetensanalys ett kontinuerligt och föränderligt arbete Per-Olof Brehmer, prefekt IEI 2 Organisationsplan för Linköpings

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 120/160 POÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Södling 08-563 085 78 Maria.sodling@hsv.se

Läs mer

Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp

Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp 1 Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp Karlstads universitet Ämneslärare med inriktning mot grundskolan årskurs 7-9 läser tre ämnen, 90 högskolepoäng i ingångsämnet och sedan

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet Biologi

Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet Biologi 20120101 Naturvetenskapliga fakulteten Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet Biologi Studieplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen XXXX. Planen bygger på Högskoleförordningens 6 kap. 112,

Läs mer

Vetenskapsrådets underlag för indikatorn vetenskaplig produktion och citeringar

Vetenskapsrådets underlag för indikatorn vetenskaplig produktion och citeringar Sid 1 (11) Vetenskapsrådets underlag för indikatorn vetenskaplig produktion och citeringar Inledning Vetenskapsrådet fick i uppdrag av regeringen januari 2009, att ta fram underlag för beräkning av indikatorn

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Bilaga 24:9. Hej Carin!

Bilaga 24:9. Hej Carin! Hej Carin! Bilaga 24:9 I mail den 25 februari efterfrågade du en konsekvensbeskrivning från institutionerna i den händelse vi inte får examensrätt inom lärarutbildningen. Efter diskussion i HSinstitutionens

Läs mer

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss.

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Oscar Levant, 1906 1972 Foto: Ina Agency Press AB / BE&W Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning 278 Det

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Student vid Linnéuniversitetet 2010

Student vid Linnéuniversitetet 2010 Student vid Linnéuniversitetet 21 Student vid Linnéuniversitetet 21 2 Student vid Linnéuniversitetet 21 Innehåll Inledning 4 Utbildningsutbud 21 5 Registrerade höstterminen 21 7 Sökande till höstterminen

Läs mer

Utbildningsplan 09/10

Utbildningsplan 09/10 TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan 09/10 Tekniskt/naturvetenskapligt basår, 40 veckor Teknisk/naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden BASÅR, KOMPLETTERINGSUTBILDNING,

Läs mer

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (8) LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 1. Fastställande

Läs mer

Yttrande över Stiftelsen Högskolan i Jönköpings ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Yttrande över Stiftelsen Högskolan i Jönköpings ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Utbildningsdepartementet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.hejzlar@hsv.se

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 6 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU ÅTTA FAKULTETER Och mer än 30 världsledande forskningsområden Åtta fakulteter på tre campus Ekonomihögskolan Humanistiska och teologiska fakulteterna

Läs mer

Cecilia Parkert (punkt 1-7), Kristina Öberg (punkt 1-7) 1 Protokolljusterare Anders Karlhede utses.

Cecilia Parkert (punkt 1-7), Kristina Öberg (punkt 1-7) 1 Protokolljusterare Anders Karlhede utses. = = = = PROTOKOLL 8 2008-05-14 LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Närvarande Frånvarande Studeranderepresentanter Närvarande representanter för personalorganisationerna Föredragande Övriga ÄRENDE Ordförande, Anders

Läs mer

Örebro universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Örebro universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan BESLUT Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 08689 gun.eriksson@uka.se Örebro universitet Rektor Örebro universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study Programme in

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer