KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD"

Transkript

1 NR 2, JUNI 2006 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, KUNDEN I FOKUS vid finansiell rådgivning SÅ KAN ÖKAD TILLVÄXT SKAPAS I SVERIGE KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD Möjligheten att påverka tidigt i processen och få ett försprång på marknaden lockar tungviktare inom svenskt näringsliv. Myndigheterna är också på hugget. Det är nu ett säkrare samhälle skapas.

2 LEDARE Var med och skapa ett säkrare samhälle INNEHÅLL STANDARD MAGAZINE NR 2, JUNI 2006 NYLIGEN STARTADES ett internationellt iso-projekt för att ta fram gemensamma standarder som gör att vi ska kunna hantera kriser bättre i framtiden. Sverige leder projektet med både ordförande och sekretariat. I den svenska kommittén deltar redan flera stora svenska företag och organisationer. Hela idén är att samhället ska bli bättre rustat för att hantera kriser, både innan, under och efter att något har inträffat. Det internationella samarbetet måste fungera eftersom till exempel naturkatastrofer och olyckor kan beröra flera nationer samtidigt. System för informationsöverföring måste finnas på plats, räddningsinsatser ska styras rätt, materiel och utrustning måste fungera. De kommande standarderna kommer att beröra leverantörer av informationssystem, transportörer, tillverkare av fordon, materiel, utrustning, räddningstjänst, säkerhetstjänst, sjukvården och myndigheter för att nämna några. Sveriges roll är viktig och framträdande i detta projekt. Det är nu som standarderna ska sättas och det är nu du har chans att vara med och påverka. Välkommen du också! 3 5 NOTISER 6 9 KRISKVARTETTEN ÄR REDO Flera tungviktare inom svenskt näringsliv är engagerade i arbetet med standarder för ett säkrare samhälle. 10 KUNDEN I FOKUS VID FINANSIELL RÅDGIVNING Rådgivaren ska enligt den nya ISO-standarden sätta klientens intressen först. 11 STARKT ENGAGEMANG FÖR SOCIALT ANSVAR Det första utkastet till standard finns ute och intresset är stort STANDARDER SOM TILLVÄXTMOTOR I andra länder är det självklart men svenska politiker har vaknat sent INSPIRATION OCH GLADA MINER PÅ SIS SEMINARIUM Vi har bilderna! 15 SIS I MEDIA 16 ENHETLIGA PRODUKT- DATA GER LÄGRE KOSTNADER Teknikintensiv industri kan tjäna mycket på ny standard SIS INSIDE Goda råd om jetlag. Ny SIS-broschyr om internationellt arbete. 20 FRÅGAN OCH KURS- KALENDARIUM LARS FLINK, VD SIS STANDARD MAGAZINE SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SWEDISH STANDARDS INSTITUTE PRIS 60 kr exkl moms ADRESS: Stockholm BESÖKSADRESS: Sankt Paulsgatan 6 TELEFON: INFORMATIONSCHEF OCH ANSVARIG UTGIVARE: Olle Axenborg REDAKTÖR: Lovisa Krebs REDAKTION OCH PRENUMERATIONSERVICE: ANNONSKONTAKT: Lovisa Krebs MEDARBETARE I DETTA NUMMER: Pamela Collin, Lena Lidberg, Sten Sture Skaldeman, Stefan Tangen, Annelie Kjellberg. DESIGN: Semester Design AB REPRO: Bildrepro TRYCK: Alloffset DISTRUBITION: OnTime STANDARD MAGAZINE ges ut av SIS, Swedish standards Institute. Den utkommer fyra gånger per år och är en av förmånerna kopplade till medlemskapet i SIS. SIS huvuduppgift är att driva svenskt deltagande i internationellt standardiseringsarbete så att svenska företag, myndigheter och andra organisationer får möjlighet att påverka innehållet i internationella standarder. ANVÄNDINGEN AV STANDARDER syftar till att göra varor och tjänster enklare och säkrare samt att underlätta handel över gränserna. SIS utarbetar standarder inom bl.a. bygg, hälso- och sjukvård, konsumentskydd, tjänster, ledningssystem och miljö. SIS VERKSAMHET BEDRIVS i en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor och i två aktiebolag: SIS Forum och SIS Förlag. SIS omsätter ca 200 miljoner kronor och har 155 anställda. 2 STANDARD MAGAZINE JUNI 2006

3 Geografiska data får ISO-standard NOTISER I FRAMTIDEN KOMMER all digital geografisk information mellan och inom organisationer att ske via definierade gränssnitt. På så sätt blir det möjligt att över internet erbjuda olika tjänster som till exempel kartor, fordonspositioner, radarbilder, datainsamling och väderinformation. Idag finns ingen enhetlig standard för hur detta görs vilket följaktligen leder till problem. Nu lanserar ISO en ny global standard för detta. Genom att geografiska data beskrivs på ett standardiserat sätt kan den som behöver utnyttja en viss tjänst snabbt få den information som eftersöks. Målgruppen för standarden är i första hand de som utvecklar och marknadsför digitala tjänster och applikationer.i standarden beskrivs till exempel hur geografiska tjänster ska klassificeras, hur de kan beskrivas med hjälp av metadata och hur komplexa tjänster kan sättas sammman. Standarden har tagits fram av Open Geospatial Consortium och ISO. Standarden heter Geographic information Services, ISO 19119:2005. För mer information: Anders Skog, projektledare SIS, , Växthusgaser ska mätas enhetligt Standarden syftar till att förenkla och förtydliga mätningar och rapporter. Boktips från SIS Förlag VALUE MANAGEMENT Boken ger en introduktion till begreppet Value Management och beskriver bland annat vad värde är. Du får även vägledning i hur du kan gå tillväga för att få en aktiv styrning av projekt, program och projektportföljer mot det som skapar värde. Boken ger verktyg för att optimera enskilda projekt och leverera rätt saker, tydliggöra hur projekt kan samverka för att nå strategiska mål samt hur du balanserar din projektportfölj. Pris: 695 kronor. Art.nr REVISIONSCHECKLISTA FÖR ISO Checklistan är framtagen för dig som arbetar med att införa och tillämpa miljöledningssystem enligt ISO Den är avsedd som ett arbetsverktyg både när man upprättar ett ledningssystem från grunden och när man arbetar aktivt med det. Checklistan är även ett utmärkt hjälpmedel för att genomföra interna revisioner. Med boken följer en CD där du hittar checklistan i Word-format. Lätt att anpassa efter just din organisations behov och förutsättningar. Pris: 890 kronor. Art.nr OFP OFÖRSTÖRANDE PROVNING OFP är ett viktigt tekniskt hjälpmedel när man vill säkerställa komponenters kvalitet, form, egenskaper etc. utan att förstöra komponenten eller dess egenskaper. Denna CD vänder sig till dig som arbetar inom konstruktion, verkstad, laboratorier m.m. med att säkerställa produkter med beprövade provningsmetoder. CD:n innehåller förändrade provningsmetoder föranlett av omfattande uppdatering vad gäller teknik och tillhörande standarder. Pris: kronor. Art.nr Beställ på eller via kundtjänst FÖR NÅGRA ÅR SEDAN vände sig FN till ISO med en önskan om internationella standarder för att underlätta införandet av Kyotoprotokollet. Nu är Greenhouse Gases, ISO 14064, fastställd som internationell standard i tre delar. Standarden ger vägledning för att mäta, rapportera och verifiera utsläpp av växthusgaser från såväl enskilda enheter som från större projekt omfattande flera enheter och olika länder. På sikt ska standarden leda till att man världen över tillämpar liknande regler för hur man mäter, rapporterar och verifierar utsläpp av växthusgaser, säger Lars Jonsson, projektledare på SIS. Standarden, består av tre delar som ska kunna användas i olika handelssystem och protokoll, däribland EUs European Trading Scheme och Kyotoprotokollet. Målgrupp för standarden är alla som handlar med utsläppsrätter. Standarden syftar till att förenkla och förtydliga mätningar och rapporter. Detta är den första internationella standarden i sitt slag. Från svensk sida har ett initiativ tagits till att göra en jämförande analys av standarden och relevanta dokument inom EU ETS. Det görs för att visa på vilket sätt standarden kan användas inom EU-länderna och peka på eventuella behov av förtydliganden i nästa utgåva av standarden, säger Lars Jonsson, projektledare på SIS. För mer information: Lars Jonsson, projektledare SIS, , ÖSTROS SVARAR OM STANDARDER Ingegerd Saarinen, mp, ställde i april en fråga till näringsminister Thomas Östros beträffande vad han tänker göra för att lyfta fram standardiseringens möjligheter att bidra till ökad tillväxt och hållbar utveckling. Thomas Östros svarade att regeringen har tillkallat en särskild utredare som ska bedöma behovet av och föreslå åtgärder för bättre samordning av svensk medverkan i standardisering inom IT-området. JUNI 2006 STANDARD MAGAZINE 3

4 NOTISER Owe Fredholm, direktör på Plast- och Kemiföretagen och SIS nya styrelseordförande sedan 3 maj Hej Owe Fredholm, SIS nya styrelseordförande! HUR SER DU PÅ DITT NYA UPPDRAG? Spännande. Sedan 1975 har jag varit engagerad i standardisering på olika sätt, både i Sverige och internationellt. Jag har fått omsätta praktiska erfarenheter till standarder vilket har gett mig nyttiga erfarenheter. Sedan 2000 har jag varit ledamot i sis styrelse. Jag ser det som ett viktigt och hedrande uppdrag att leda och föra vidare arbetet i sis styrelse. VAD ÄR DIN VIKTIGASTE UPPGIFT DE KOMMANDE ÅREN? Att se till att vi har en tryggad finansiering och att bibehålla och öka intresset från industrin, myndigheter och offentlig verksamhet. Standardiseringen kommer mer och mer in på sjukvårdsområdet och inom tjänstesektorn. Vi måste fortsätta att jobba med att öka förståelsen och intresset för standardisering hos våra kunder och intressenter. PÅ VILKET OMRÅDE HAR SIS KOMMIT LÄNGST TYCKER DU? FAKTA OWE FREDHOLM FÖDD: 1946 BOR: I Uppsala FAMILJ: Fru och två vuxna söner FRITID: Ute i skogen, orientering, både som aktiv och ledare. UTBILDNING: Doktor i fysik Svensk standardisering har stor trovärdighet i andra länder. Vi har relativt hög representation i internationella kommittéer och många internationella ordförandeskap, till exempel det för sr (Social Responsibility). Det är ett spännande projekt samtidigt som det är svårare att utforma standarder kring mjuka frågor. De måste utformas så att de är till nytta på ett konkret sätt, så att det inte är bara konsulter eller experter som kan använda dem. PÅ VILKET OMRÅDE BEHÖVS DET MER INSATSER FRÅN SIS? Det behövs ännu mer information och marknadsföring kring standarder så att de kommer till nytta och användning. Det finns branscher och företag som inte har upptäckt nyttan fullt ut än. Omvänt kan vi konstatera att iso-standarderna för kvalitet och miljö är mycket väl spridda och där är trycket från marknaden stort på standardiseringsorganisationerna. Standarder för mjuka frågor måste vara konkreta med specialinriktning elektricitetslära. HAR TIDIGARE ARBETAT: På Sprängämnesinspektionen , som chef och Generaldirektör Sedan 1994 VD på Plast- och Kemiföretagen, (fd Kemikontoret). HUR VILL DU FÖRKLARA NYTTAN MED STANDARDER? Det förenklar för företag och organisationer bland annat vad gäller marknadsföring mot kund och i deras samarbete med leverantörer. I ett globalt samhälle underlättar standarder enormt, inte minst för små företag som också har mycket globala kontakter och säljer på många marknader. SIS SKA SKAPA TILLVÄXT GENOM KUNDNYTTA, FÖRSÄLJNING OCH PRODUKTUTVECKLING. HUR SKA DU OCH SIS LYCKAS MED DET? Genom att fokusera på nyttan med standarder, som ju omger oss alla överallt i vardagen. VILKEN ÄR DIN FAVORITSTANDARD? Det är tveklöst standardern för klassning av explosionsfarliga områden. Den har jag lagt ner många timmar på att vara med och utveckla. Det är min baby. Den finns även i handboksform. VAD SKULLE DU PERSONLIGEN VILJA SE STANDARDISERAT? När man sitter i en främmande bil, till exempel en taxi, och det är mörkt, så är det svårt att hitta dörrhandtaget. Vid en incident kan det bli besvärligt. Det finns fler såna praktiska saker som jag ibland tänker på. FINNS DET NÅGRA TYDLIGA TREN- DER INOM STANDARDISERING? Det kommer mer och mer initiativ på så kallade mjuka områden, som till exempel sr och standarder för tjänster. Det tror jag är bra. Många företag outsourcar allt fler tjänster idag, som till exempel vaktmästeri, växel och bevakning. Då är det bra för både säljare och köpare med standarder. Lovisa Krebs 4 STANDARD MAGAZINE JUNI 2006

5 NOTISER En ny och förbättrad utgåva av städstandarden finns ute nu. En språkresa är en stor investering och förväntningarna höga. Den nya Europastandarden ger tydliga riktlinjer för arrangörer och kunder. Nya krav ger bättre språkresor EN SPRÅKRESA ÄR OFTA förknipppad med språklektioner, roliga aktiviteter och möten med en ny kultur och nya kompisar från hela världen. Men kan man som student vara säker på att man får det man förväntar sig? Och kan man som förälder känna sig trygg att ens barn blir väl omhändertaget på plats? Nu ger SIS ut en ny Europastandard med enhetliga riktlinjer för språkresor. En språkresa är en stor investering oavsett om den pågår tre veckor på sommaren eller under ett helt år på high school. Därför kan det vara bra att man är överens med sin researrangör om vad man får för pengarna. De nya kraven kommer att innebära att man ökar kvaliteten för språkresor. Om man anlitar en researrangör som följer standarden så får företaget också skyldigheter att leva upp till, säger José Hellberg, VD på SI Språkresor i Göteborg, som varit med om att ta fram standarden. Standarden anger riktlinjer och tar upp allt från service och scheman till kvalitet på undervisning, skola, klassrum, krav på lärare och ledare, fritidsaktiviteter, boende och mat. All information som ges ska vara korrekt och tydlig både innan och under resan, till exempel kontaktuppgifter, resedatum, destinationer, priser, lagliga dokument och kursdetaljer, men även hur man ska hantera klagomål. De som varit med och påverkat standarden är EF, STS, Konsumentverket, och SI Språkresor. Standarden heter Språkresor krav, SS-EN 14804:2005, och finns tillgänglig hos SIS Förlag. För mer information: Kerstin Söderberg, projektledare på SIS, , Ny nordisk städstandard NU FINNS EN FÖRENKLAD, förbättrad och mer användarvänlig utgåva av den populära städstandarden. Den nordiska standarden har funnits sedan 2000 och har redan kommit till utbredd användning inom städbranschen. Den andra utgåvan som nu är klar, innehåller många förbättringar och är enklare att använda. Standarden beskriver ett mätsystem som bygger på visuell kontroll och som kan användas i alla typer av byggnader och lokaler oavsett städmetod eller frekvens. Den underlättar i hög grad samarbetet mellan kund och städleverantör och den kan användas på flera olika sätt. Till exempel kan man i förväg bestämma vilket städresultat man vill uppnå och i efterhand kontrollera att städkvaliteten verkligen blev den rätta. Städaren kan också själv kontrollera sitt eget arbete. HÅLLBAR UTVECKLING BLIR ALLT VIKTIGARE FÖR FÖRETAG Hållbar affärsutveckling var temat när tidningen Dagens Miljö och organisationen Näringslivets Miljöchefer höll seminarium i slutet av april i Stockholm. SIS var en av utställarna på seminariet. Göran Adlén, trendanalytiker, visade på hur man kan skapa nya affärsmöjligheter genom att möta olika målgrupper och beteendemönster på marknaden för hållbara produkter och tjänster. Han menade att konsumenten redan nu har börjat tänka mer etik och miljö. Den trenden kommer att öka och kunden kommer oftare att fråga efter ekologiskt och köpa mer av socialt ansvarstagande företag. Leif Nordlund, Sun Microsystems och Anders Englund, AMD talade om det ökade miljöansvaret hos IT-företagen. Idag konsumerar vi otroliga mängder energi som jordens resurser inte räcker till, men att vi nu sakta går mot en utveckling mot lägre energiförbruknng och miljöanpassade produkter. Göran Carstedt, Ph. Dr SOL, visade hur viktig ledarskapsrollen är för att organisationen ska utvecklas och drivas på ett långsiktigt och hållbart sätt. I förändringsarbetet mot ökad hållbar utveckling är det viktigt att involvera medarbetare och att skapa tillsammans. Företagen idag går mot att utveckla idéer och kunskaper istället för saker, trenden går mer mot relationer och mänskligt växande istället för hierarkier. Victoria Jonsson JUNI 2006 STANDARD MAGAZINE 5

6 KRISKVARTET Flera tungviktare inom svenskt näringsliv har gått med i den svenska kommittén för internationella standarder inom samhällssäkerhet. Förutom möjligheten att påverka tidigt i processen räknar de med ett försprång på marknaden när standarderna är klara. Även myndigheter och organisationer har nytta av att delta av samma anledning.

7 TEN ÄR REDO DEN STÖRSTA FIENDEN vid allvarliga kriser och katastrofer är desorganisation. Naturkatastrofer, terrorism, it-attacker, smitta eller två oljetankers som krockar på Östersjön, kan i sig skapa kaos. Språkförbistringar, tekniska tillkortakommanden, olika informationsåtergivning och sätt att organisera arbetet kan dessutom försvåra både förebyggande insatser och motåtgärder och kanske till och med förvärra sviterna av krisen. Den svenska kommittén för Samhällssäkerhet vill därför fokusera på just informationsflöden och informationshantering, ett område där Sverige internationellt sett anses ligga i framkant. Det är inget litet arbete det handlar om. Det gäller att välja vilka delar vi ska prioritera och informationsflöden är något som vi vill förmedla från svenskt håll, säger Lykke Silfwerbrand och Anders Mattsson, båda representanter för Saab Systems AB.

8 Det är viktigt att vi knyter till oss polis och räddningstjänst med sin operativa erfarenhet. De kan påverka vilka verktyg som behövs. Anders Mattsson För Ericsson Microwave Systems deltagare i kommittén, Bruno Olsson, är företagets engagemang också kristallklart. it- och telekomlösningar är idag plattformen för informationsspridning i de flesta länder. SAMHÄLLSSÄKERHET ÄR ett viktigt framtidsområde sett ur Ericssons perspektiv och standarder inom detta område är därmed av intresse för Ericsson. Har man medverkat i standardiseringsarbetet kan man snabbare leverera lösningar som stöder den blivande standarden, säger Bruno. Men en teknisk plattform hjälper föga i kriser om användarna inte brukar den på ett likvärdigt sätt. Interoperabilitet, det vill säga samverkan i alla berörda led vid en kris, är därför ett nyckelbegrepp för kommittén. Och här har myndigheter, organisationer och räddningsorgan sin chans att i sin tur vara med och påverka industrin att ta fram system som de själva har verklig nytta av och som samtidigt stödjer Lykke Silfwerbrand den egna verksamheten. Samt att de kan bli ledande inom sina respektive områden i samhällssäkerhetsfrågor. Det handlar till exempel om att skapa och enas kring kunskapsmodeller för hur rätt och korrekt information förmedlas till rätt mottagare vid rätt tid. När en kris inträffar finns sällan tid för långa diskussioner. Standarderna ska bidra till att göra det enklare att samverka före, under och efter en krissituation mellan många olika aktörer, säger Mattias Jennerholm på Krisberedskapsmyndigheten och ordförande för den svenska kommittén. FÖR VOLVO TECHNOLOGY AB har engagemanget i samhällssäkerhet ytterligare en dimension. Transportbranschen har många gånger blivit mål för terrordåd vilket lett till att lagstiftningar samt förordningar börjar hårdna i branschen. Men mer måste göras. Nya lagar, förordningar och standarder påverkar våra produktkedjor i allra högsta grad. Idag tillämpar till exempel Göteborgs hamn ett graderingssystem för hur säkra olika transportörer och speditörer är enligt deras riktlinjer. Beroende på gradering anpassas kontrollgraden vilket direkt påverkar transporteffektiviteten. Men det behövs globala standarder kring transport, godshantering och godsföljning så säkerhetskrav genomsyrar alla led inom branschen. Alla måste ta ansvar, också underleverantörer, säger Hans Persson, Samverkan kring säkerhetsfrågor skapar effektiv hantering vid en kris. Många kriser ska inte ens behöva hända. chef för Transport Services på Volvo Technology ab. BETYDELSEN AV STANDARDISERING inom samhällssäkerhet kan inte nog understrykas av kommittédeltagarna. Samverkan och samförstånd kring säkerhetsfrågor och informationsflöden skapar inte bara effektiv hantering vid en eventuell kris. Förhoppningen är att viktiga funktioner i samhället lättare ska kunna säkras och att många kriser inte ens ska behöva hända. Det handlar lika mycket om att förebygga som att vara beredd när det händer. Olika länder har olika erfarenhet i de här frågorna och vad som utgör en allvarlig kris varierar med de nationella förutsättningarna. Standardisering kan bidra till FÖRDELAR MED ATT DELTA: Möjlighet att påverka i en viktig fråga som berör alla i ett tidigt skede. Insyn, att få bättre förståelse för vad som kommer att efterfrågas vid implementeringen av standarderna, både organisatoriskt och ur ett produktperspektiv. Kunskapsöverföring och nätverkande. Spinoff-effekter i form av ökad samverkan med andra industrier och myndigheter både nationellt och internationellt. FÖR FÖRETAGEN: konkurrensfördelar tack vare att man tidigt vet behoven. FÖR MYNDIGHETER: möjlighet att påverka hur produkter och processer ska se ut för att tillfredsställa samhällets behov. 8 STANDARD MAGAZINE JUNI 2006

9 Standardisering kan bidra till ökade möjligheter för internationellt samarbete i kris trots olika förutsättningar och erfarenheter. ökade möjligheter för internationellt samarbete i kris trots olika förutsättningar och erfarenheter. Det är därför de internationella kontaktytorna är så viktiga, säger Mattias Jennerholm. Den svenska kommitténs arbete är fortfarande i sin linda och den nuvarande gruppen hoppas växa med många representanter från myndigheter, företag och organisationer. Svenska synpunkter förs sedan vidare till det internationella isoprojektet, där ordföranden är från Sverige; ambassadör Krister Kumlin och sekretariatet sköts av sis. Framför allt är det jätteviktigt att vi nu knyter till oss dem som jobbar med de här frågorna på operativ nivå som polis, räddningstjänst, sjukhus och säkerhetsföretag. Deras kunskap och erfarenhet är ovärderlig eftersom de jobbar med de här frågorna dagligdags. De får dessutom en jättebra möjlighet att påverka vilka verktyg och processer som de behöver för att göra ett ännu bättre och effektivare arbete. Engagemang är enda kravet, säger Anders Mattsson. Mattias Jennerholm ENGAGEMANG RÅDER det ingen brist på hos befintliga medlemmar. De är övertygade om att Sveriges roll är viktig och att påverkansmöjligheterna är stora. Vi är kända för att jobba för konsensus, vilket just standarder handlar om, att komma överens och enas kring en gemensam linje. Dessutom ligger vi långt framme inom informationshantering, både rent handgripligen och på en teknisk nivå, säger Lykke Silfwerbrand. Annelie Kjellberg Foto: Anders Erlandsson PROJEKTET SAMHÄLLSSÄKERHET: Projektet Samhällssäkerhet handlar om att utveckla internationella standarder för krishantering på samhällsnivå. SIS leder sedan hösten 2005 det globala projektet och även den tekniska ISO-kommittén som bevakar samtliga involverade länders intressen. Standarder kommer att tas fram på detaljnivå såväl som på mer övergripande nivå och kommer att omfatta alla tänkbara områden. Bruno Olsson En teknisk kommitté som bevakar svenska intressen har också bildats på SIS. Medlemmar idag är Ericsson Microwave Systems AB, Saab Systems AB, Volvo Technology AB, Försvarets Materielverk och Krisberedskapsmyndigheten. Den svenska spegelkommittén kommer främst att prioritera att ta fram standarder för informationshantering. För mer information kontakta Lennart Persson, projektledare SIS, , FAKTA DE INTERVJUADE: BRUNO OLSSON, Ericsson Microwave Systems AB. YRKE: affärsutvecklare ÅLDER: 61år BOR: Göteborg FAMILJ: Fru och två vuxna barn MATTIAS JENNERHOLM, Krisberedskapsmyndigheten. YRKE: utredare på samordningsenheten ÅLDER: 38 år BOR: Hägersten FAMILJ: Fästmö LYKKE SILFWERBRAND, konsult till Saab Systems AB YRKE: konsult i krishanteringsfrågor ÅLDER: 28 år BOR: Sollentuna FAMILJ: Singel ANDERS MATTSSON, Saab Systems AB YRKE: Affärsstrateg civil säkerhet ÅLDER: 51 år BOR: Vallentuna FAMILJ: Fyra barn HANS PERSSON, Volvo Technology AB YRKE: chef för Transport Services ÅLDER: 41 år BOR: Hemsvik utanför Göteborg FAMILJ: Sambo och tre barn JUNI 2006 STANDARD MAGAZINE 9

10 Kunden i fokus vid finansiell rådgivning Om några månader publiceras en ny, internationell ISO-standard för finansiella tjänster. Standarden vänder sig till finansiella rådgivare och ska i förlängningen gynna konsumenterna. SVERIGE HAR VARIT MED och påverkat den nya standarden genom ett sisprojekt. Cirka tio svenska företag och organisationer har deltagit i arbetet. Det har varit representanter från både bank- och finanssektorn och konsumentrörelsen. Initiativet till en standard inom detta område kommer från usa, där man har ett annat system än i Sverige till exempel. I usa är det betydligt vanligare med oberoende certifierade rådgivare än här, säger Kerstin Söderberg, projektledare på sis. MÅNGA LÄNDER INOM iso har varit delaktiga i arbetet med att få fram en världsomspännande standard för finansiella tjänster och rådgivning. Bakgrunden är bland annat den ökande globaliseringen, där även privatpersoner i högre grad flyttar kapital över nationsgränserna och till exempel köper fastigheter i utlandet. Det är bra att Sverige har varit med i projektet. Jag ser det som en fördel att vi FAKTA FINANSIELL RÅDGIVNING Den nya internationella standarden för finansiella tjänster och rådgivning har beteckningen ISO och kommer enligt planerna att publiceras i september Standarden kallas Personal Finance Planning requirements for personal financial planners. har haft möjlighet att påverka utformningen av standarden. Den har blivit bättre anpassad till europeiska förhållanden än vad vi trodde från början, säger Margareta Carlsten, tidigare ordförande i den svenska gruppen och till vardags vd för SwedSec, ett helägt dotterbolag till Svenska Fondhandlareföreningen. En av de frågor som svenskarna har drivit berör standardens nivå och bredd. Vi har framhållit att standarden inte bara bör omfatta rådgivare som vänder sig till rika kunder, utan även rådgivare med Enskilda rådgivare har möjlighet att certifiera sig mot standarden, som innehåller krav och riktlinjer som berör rådgivarens relation till kunden, framför allt privatpersoner. Här ingår bland annat etik, kompetensfrågor och information om hur överklaganden går till. Standarden går att tillämpa på all finansiell rådgivning, till exempel kring arv, gåvor, värdepapper, pensionssparande och försäkringar. kunder som har normala inkomster. Och det är något som vi har fått gehör för, konstaterar den svenska gruppens nuvarande ordförande Tomas Tetzell, bankjurist på Svenska Bankföreningen. HUR STORT GENOMSLAG standarden kommer att få i Sverige är dock oklart. Margareta Carlsten påpekar att branschen sedan tidigare påverkas av lagstiftning och eu-regler. Dessutom finns redan flera befintliga program för finansiella rådgivare i Sverige. Men det ska bli intressant att se hur standarden implementeras i de andra medlemsländerna. Kanske kommer det att finnas möjligheter för Sverige att samarbeta med något annat europeiskt land när det gäller tillämpningen. Standarden är bra för rådgivare som vill vidareutvecklas och för de som vill starta eget, säger Margareta Carlsten. Även Tomas Tetzell påpekar att det redan i dag bedrivs omfattande utbildning av de svenska bankernas finansiella rådgivare. Han anser att det för närvarande inte 10 STANDARD MAGAZINE JUNI 2006

11 Starkt engagemang för socialt ansvar Korruption, barnarbete, arbetsmiljö och jämlikhet, allt omfattas av förslaget till standard för socialt ansvar som nu finns i ett första utkast. ISO:s projekt, som leds av svenska SIS och Brasilianska ABNT, går framåt enligt tidplanen. Rådgivaren ska sätta klientens intressen först och får inte blanda rådgivning och försäljning, enligt den nya standarden. finns något direkt behov av ytterligare en certifiering. Därför hänger genomslaget i Sverige på hur standarden kommer att tas emot internationellt, säger han. JAN-ERIK NYBERG, representant för Sveriges Konsumentråd och även han deltagare i den svenska arbetsgruppen, beklagar att svenska banker och försäkringsbolag än så länge inte visar så stort intresse för att tillämpa den nya iso-standarden. Ur konsumentperspektiv är standarden bra, eftersom den tar fasta på etiska frågor och kundernas hela ekonomiska livscykel. Standarden är också tydlig med att rådgivaren ska sätta klientens intresse först och därför inte får blanda rådgivning och försäljning, något som ju nästan alltid är fallet i Sverige. Det behövs ett betydligt större oberoende inom rådgivningsområdet och jag hoppas att standarden kommer att användas även i vårt land, säger Jan-Erik Nyberg. Lena Lidberg DET FÖRSTA UTKASTET till standard för socialt ansvar ligger nu klart. 300 representanter från 32 olika organisationer i 54 länder har, via tre arbetsgrupper som skrivit var sin del av den blivande standarden, lyckats bli eniga om ett innehåll. Förhoppningen är att de flesta verksamheter och organisationer världen över så småningom ska kunna använda och ha nytta av standarden för socialt ansvarstagande (Social Responsibility). Det är fantastiskt att vi lyckats samla så många olika slags intressentgrupper, grupper som normalt kanske skulle stå mot varandra med bara sina egna intressen för ögonen, säger Kristina Sandberg, chef för ledningssystem på sis och sekreterare i detta internationella isoprojekt. I FÖRSLAGET, som nu är ute på remiss, ingår bland annat vilka ämnesområden som ska omfattas av standarden. Exempel på sådana områden är korruption, barnarbete, arbetsmiljö och jämlikhet. Dessutom ges en bakgrund som beskriver syfte, hur man ska gå till väga samt anger kommunikationsstrategier. Att vi kommit överens om dessa delar är ett stort steg i rätt riktning, säger Kristina och framhåller det stora intressse som visats för denna standard. Vi fick in över 2000 (!) separata kommentarer på det senaste förslaget. Det finns speciella kriterier som omgärdar denna standard, bland annat ska utvecklingsländer ges bättre förutsättningar att delta aktivt och därmed större möjligheter att påverka inriktningen. HUR HAR DET GÅTT MED DEN AMBITIONEN? Det har gått över förväntan. Utvecklingsländerna är faktiskt fler än antalet i-länder och antalet experter är relativt jämnt fördelade. Sida har gjort en stor insats genom att bidra med pengar till utbildning, resor och uppehälle för u- ländernas representanter. Det är viktigt att eventuella skillnader i synsätt får avspegla sig i standarden; tankar kring vad som är rätt och fel, vad som är socialt ansvarstagande och inte. ÄR DET NÅGON AV DE OLIKA INTRESSENT- GRUPPERNA SOM FÅTT STÖRRE INFLYTANDE? Det är svårt att avgöra. Engelsktalande har en tendens att dominera när det gäller mejl-korrespondens och vissa intressentgrupper har större erfarenhet och längre tradition när det gäller dessa frågor. Men vi försöker undvika att hamna i långbänk. Å andra sidan måste man beakta att u-länder i allmänhet har lite svårare att sprida sin information för att få respons från sina respektive spegelgrupper jämfört med i-länder. Pamela Collin Vi måste hålla ett bra tempo för att gå i mål som tänkt Kristina Sandberg, chef för ledningssystem på SIS. JUNI 2006 STANDARD MAGAZINE 11

12 STANDARDER SOM TILL svenska politiker har vaknat sent Standardisering bidrar med många miljarder kronor om året till svensk samhällsekonomi. Ändå är det nästan ingen som talar om standardiseringens betydelse i Sverige. För att vända denna trend har SSR, Sveriges Standardiseringsråd utarbetat en nationell strategi för standardisering. STORA EXPORTBEROENDE länder satsar på standardisering. usa, Storbritannien, Tyskland och Japan är bara några exempel. Man ser standardisering som en tillväxtmotor. Genom att utveckla och påverka internationella standarder kan man nå ökad framgång på andra marknader. Men hur är det i Sverige? När hörde vi senast en framträdande politiker tala om standardisering som en motor för utveckling och ekonomisk tillväxt? När läste vi i media om standardiseringens betydelse för små och medelstora företag som vill expandera internationellt? OM SVERIGE SKA behålla sin ställning som exportland måste små och medelstora svenska företag nå ut på nya marknader. Det är alla överens om. Men hur är det i praktiken? Verksamhet utomlands kräver FAKTA SSR SSR, Sveriges standardiseringsråd, är en övergripande organisation för den svenska standardiseringen. SSR har som uppgift att öka intresset för standarder och fungera som en sammanhållande länk mellan de svenska standardiseringsorganisationerna; SIS, SEK och ITS. anpassning till internationella standarder. Men i Sverige anser vi oss inte ens ha råd att översätta dessa standarder till svenska. Vi satsar för lite på standardisering och vi talar för lite om nyttan med standardisering. Det säger Stig Håkansson, vice ordförande i Sveriges Standardiseringsråd, ssr. Vi måste få upp frågan om standardiseringens betydelse på den politiska dagordningen. FÖR ATT LYCKAS MED DET har ssr utarbetat en svensk strategi för standardisering. Det är ännu så länge ssr:s strategi, men Stig Håkanssons förhoppning är att det så småningom också ska utvecklas till en nationell strategi som är politiskt förankrad. Förutsättningarna är goda, säger han. Vi har fått ett antal positiva signaler det senaste halvåret. Flera riksdagsmän har lämnat in motioner i ärendet och näringsutskottet har uppmärksammat standardiseringens betydelse för svensk tillväxt. Nu väntar vi på att regeringen ska återkomma med mer information om vad man tänker göra. SSR HAR FÅTT BRA draghjälp i sitt arbete av Sveriges tekniska attachéer. De ingår i ITPS, Institutet för tillväxt politiska studier. Där har man detaljkunskaper om hur länder som Kina, Japan och Sydkorea systematiskt börjar använda standardise- I länder som USA, Storbritannien, Tyskland och Japan ser man standardisering som en tillväxtmotor. Genom att påverka standardisering kan man nå ökad framgång på andra marknader. ring som ett brohuvud för att hjälpa sin industri att expandera internationellt. itps är regeringskansliets förlängda arm, säger Stig Håkansson. Vi är alltså på väg att få upp frågan på den politiska dagordningen. När vi väl lyckats med det räknar vi med att det mediala intresset ska vakna. HUR SKA NI SPRIDA KUNSKAP OM STRATEGIN? Det är inte i första hand ssr:s ansvar, säger Stig Håkansson. Vi önskar att vi hade resurser för det, men det har vi inte. Vår uppgift blir närmast att stimulera våra tre medlemsorganisationer, sis, sek och its, att göra jobbet. Vägledning får man från de allmänna riktlinjerna i strategin. ssr kan också göra begränsade insatser genom styrelsens stora engagemang i frå- 12 STANDARD MAGAZINE JUNI 2006

13 VÄXTMOTOR Vi måste få upp frågan på den politiska dagordningen. Lyckas vi med det vaknar det mediala intresset. gan. Enskilda styrelseledamöter tar upp strategifrågorna med bland annat berörda branschorgan. Vilka områden är då särskilt intressanta för Sverige? I Danmark finns en nationell strategi som särskilt riktar in sig på STRATEGINS MÅLSÄTTNINGAR I SAMMANFATTNING: Att öka medvetenheten om standardiseringens betydelse på alla plan. Att öka kunskapen om hur standardisering kan främja svensk tillväxt. högteknologiska frågor. Bör vi gå samma väg? Stig Håkansson är tveksam och vill hellre se ett bredare synsätt. Jag tror att man ska akta sig för att vara alltför specifik, säger han. Tittar vi på det arbete som pågår inom SIS så finns det mängder av standardiseringsprojekt, Att långsiktigt trygga tillgång till kompetens och finansiering av svensk standardiseringsverksamhet. Läs hela strategin på standardisering varav många är mycket intressanta för samhällsutvecklingen. Projekten kring nationell krishantering, socialt ansvarstagande och minröjning är bara några exempel. Kan du peka på ett standardiseringsområde med stor framtidspotential? Inte oväntat väljer Stig Håkansson sjukvården. Någon har sagt att det finns 28 olika patientjournaler bara i Stockholms län. Det gör det svårt att jämföra och att överföra data mellan olika verksamheter. Med moderna standardiserade system inom sjukvården skulle transparensen öka och därmed effektiviteten och på sikt patienttillfredsställelsen. Sten Sture Skaldeman JUNI 2006 STANDARD MAGAZINE 13

14 Ulf Lundell, Sandvik Materials Technology, Anders Bälter, ITT Flygt AB, Sten Eurén, SIS, Krister Amén, Atlas Copco och Östen Hagström, Atlas Copco. Inspiration och glada miner på SIS seminarium Temat för årets seminarium var standardisering för ökad tillväxt. Seminariet, som var mycket välbesökt, arrangerades även i år av SIS i samarbete med Svenskt Näringsliv. De 150 deltagarna fyllde nästan hela Almegasalen på Blasieholmen i Stockholm. Kent Hultqvist, f.d. tränare för svenska bandylandslaget. Identifiera framgångsfaktorerna och skapa system runt detta, om individen växer så växer hela laget eller organisationen och det är själva processen som är det viktiga. Charlotte Brogren är utvecklingschef på ABB Robotics. Att arbeta enligt standarder handlar mycket om att arbeta effektivt och att reducera kostnader för dålig kvalitet genom att göra rätt från början, säger Charlotte Brogren. Kerstin Ölander och Anette Lindé från STFI-Packforsk och Inga- Lisa Svensson, IngLi Konsult.

15 Ulrika Tornerefelt, Ragn Sells Avfallsbehandling, Lena Gevert, Volvo Powertrain AB och Gunilla Beyer, Skogsindustrierna. Lennart Jansson, VD på Firefly. Små företag har mycket att vinna på standarder om man bara jobbar långsiktigt och strategiskt. Hermann W Ahls är Secretary General i CEN. Han pratade om standarders allt viktigare roll inom servicesektorn. Lars Flink, VD på SIS, ger honom en present efter talet. Det behövs en tydligare koppling mellan standarder och samhällsutvecklingen eftersom standarder behövs för att skapa långsiktigt goda tillväxtmöjligheter, säger Martin Andreasson, fp och riksdagsledamot. Standarder förbättrar själva ryggraden i ett företag eller en organisation och arbetet blir effektivare, säger Hermann W Ahls. SIS i media Den senaste tiden har det skrivits mycket om nya standarder för bygg- och fastighetsbranschen, bland annat om en ny helpdesk för Eurokoder, nya standarder för säkrare byggnadsställningar, standarder för golvläggning och nya standarder för fastighetsmäklartjänster. I samband med en ökad användning av Eurokoderna kan vi förvänta oss många frågor kring tillämpningen. Därför startat SIS nu en Eurokodhelpdesk, med finansiellt stöd av Banverket, Boverket och Vägverket, säger Curt Linder på SIS. HUSBYGGAREN Resultatet från det europeiska arbetet kommer att bidra till att byggnadsställningarna blir säkrare och att kraven blir lika i alla europeiska länder, säger Eva Lind-Båth, projektledare på SIS. BYGGINDUSTRIN Fyra nya tekniska specifikationer finns nu tillgängliga hos SIS. Användandet av dessa förväntas leda fram till högre kvalitet och ett enhetligt arbetssätt. Eftersom de är europeiska, måste man enligt LOU hänvisa till dessa vid offentliga upphandlingar av golvläggning. FASTIGHETSFÖRVALTAREN Att köpa eller sälja en bostad är en viktig affär som de flesta av oss bara genomför några få gånger i livet. Nu ska det tas fram Europastandarder på det här området. SIS ska utarbeta gemensamma riktlinjer. UPSALATIDNINGEN Både bostadsmarknaden och fastighetsmäklarrollen har förändrats på många sätt under de senaste åren och det är därför det nu ska tas fram nya Europastandarder inom området. Tanken är också att det ska bli enklare att köpa och sälja en bostad oavsett om den ligger i Sverige eller i något land i Europa, säger Karita Thomé, projektledare på SIS. VÄSTERÅS TIDNING JUNI 2006 SIS STANDARD MAGAZINE 15

16 Enhetliga produktdata ger lägre kostnader Genom att beskriva data om produkter på ett standardiserat sätt kan utvecklingstiderna bli kortare och kostnaderna lägre. Nu har en ny standard kommit som har fått stort genomslag i försvars- och flygindustrin. Standarden möjliggör att all data kring produkten kan hanteras på ett effektivt sätt under hela dess livslängd. DAGENS INGENJÖRER jobbar inte längre med papper och penna vid ett ritbord när de konstruerar framtidens produkter. Linjalen har sedan länge ersatts med en datormus och utvecklingen sker numera med hjälp av FAKTA PLCS Standarden heter Product Life Cycle Support, PLCS, ISO PLCS är en ny standard för att hantera produktdata över produktens hela livscykel. Standarden beskriver hur informationen ska struktureras och omfattar områden som produktutveckling, produktuppföljning, kundsupport och underhåll. PLCS består i sin tur av 150 moduler vilket möjliggör en gradvis implementering i verksamheten. Arbetet med PLCS påbörjades 1999 och blev färdigt under slutet av Mer information: Stefan Tangen, projektledare SIS, , kraftfulla datorprogram där mängder av information lagras digitalt och skickas via internet. Men information som skapas i ett datorsystem måste kunna transporteras till ett annat utan att den misstolkas eller förvrängs. Det har man löst med den internationella standardserien step (Standard for the Exchange of Product model data). DEN NYA STEP-STANDARDEN, som på engelska heter Product Life Cycle Support, plcs, innehåller en generell informationsmodell som kan användas av alla branscher för olika typer av produkter. plcs gör det enklare att minska utvecklingstiden, återanvända information, öka produktkvaliteten, minimera kostnader, underlätta spårbarhet och dessutom erhålla en samlad bild av all produktrelaterad information. Det är framförallt inom försvars-, flygoch oljeindustrin som användningen av plcs kommit igång, men det börjar även sprida sig till bil- och telekomindustrin. Vi ställer nu krav i våra upphandlingar på att leverantörer ska uppfylla plcsstandarden, säger Mats Elgh, teknisk chef Logistik på fmv, Försvarets Materielverk. En entydig tolkning av informationen innebär också en minimering av feltolkningar och uppkomna kostnader som följd. Genom att använda plcs minskar beroendet av en viss programvara eftersom vi enklare kan skapa en helhetsbild av den information som beskriver produktkrav, underhållssystem och utbildning för produktens hela livslängd, säger Mats Nilsson, informationsarkitekt på fmv. EN TILLÄMPNING AV PLCS innebär störst afffärsmässig nytta för komplexa produkter med högt värde, en lång livslängd och krävande underhållskrav under driftsfasen. Standarden kommer att ha betydelse för beställare, leverantörer och programvaruutvecklare. Leif Gyllström, affärsutvecklare på Combitech, vill också peka på möjligheterna med plcs. plcs gör information flyttbar mellan olika IT-applikationer och organisationer som medverkar under en produkts hela utveckling och användning, och man kan enklare arbeta oberoende av systemleverantör. Stefan Tangen 16 SIS STANDARD MAGAZINE JUNI 2006

17

18 SIS INSIDE De här sidorna riktar sig till dig som är aktiv deltagare inom standardiseringen. Vi vill förmedla konkreta och användbara råd och verktyg som gör ditt arbete i projekt och arbetsgrupper mer effektivt, vare sig du sitter med i en svensk eller internationell grupp. NYA MEDLEMMAR MARS APRIL 2006 Alfa Kommun & Landsting AB Alstom Power Sweden AB Arjo International AB Bostik AB Calectro AB Combimix AB Crt Machine AB DFDS Tor Line Fastighetsmäklarnämden Ferroplan Engineering AB General Motors Powertrain Sweden AB Gruppen Förvaringsskydd, Lås och Beslag (Flb) Göteborgs Spårvägar AB Hestra Job AB Hultafors AB Itsmf Sweden Malmö Högskola Mentor Graphics (Scandinavia) AB Midroc Electro AB Mäklarsamfundet Bransch i Sverige AB Möller Management AB Nilsson Group AB Nordform Mark- och VA-system AB Panaxia Security AB Ragn-Sells Miljökonsult AB SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB SLP Lyft & Elprovning i Sverige AB Stellar Projecting AB Studieförbundet Vuxenskolan Riksorganisationen TeleComputing AB Volvo Logistics Corporation Wincor Nixdorf AB Zagres AB Sovdoktor räknar Datorn räknar ut hur jetlag i största möjliga mån kan undvikas. JETLAG TILLHÖR en av baksidorna med att resa över olika tidszoner. Symptomen kan vara trötthet, desorientering och svårighet att sova. British Airways erbjuder en ny tjänst, en webbaserad kalkylator, som ska mildra din jetlag. Resenären går in på jetlag och fyller i fakta såsom resplan och normala sömnvanor. Därefter räknar systemet ut hur jetlag i största möjliga mån kan undvikas. Kalkylatorn är framtagen i samarbete med British Airways egen sovdoktor, Frågor & Svar om standardisering?var KAN JAG LÄSA MER OM DEN EKONOMISKA NYTTAN FÖR ETT FÖRETAG ATT ENGAGERA SIG I STANDARDISERING? På vår hemsida, sis.se, finns det tre olika rapporter om lönsamhet och nyttan med standardisering. Gå in på och klicka på rubriken Nyttan och lönsamheten. Generellt kan man säga att för många företag är det naturligt att standardisera. I synnerhet de stora tillverkningsföretagen har traditionellt sett varit aktiva i standardiseringen. Men även tjänsteföretag standardiserar för att få enklare rutiner, billigare flöden och högre kvalitet. Både ekonomi och miljö påverkas positivt av standardiseringar. Genom engagemang i det internationella standardiseringsarbetet kan ditt företag påverka framtida regler och produktkrav. Samtidigt får du tidig information om vilka önskemål marknaden kan ha och vad myndigheter kan komma att kräva. Eva Albåge Nordberg, Standardiseringschef SIS Maila dina frågor till: 18 STANDARD MAGAZINE JUNI 2006

19 NYA ANSIKTEN KURT LÖWNERTZ är ny ordförande för Byggoch förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269. Kurt Löwnertz arbetar i konsultföretaget SWECO Connect i Stockholm, med ansvar för projekt inom informations- och dokumenthantering. Han är arkitekt och tekn.lic och har arbetat i bygg- och fastighetssektorn med byggprojektering, CAD-utveckling och branschgemensamma IT-frågor. Han har även lett framtagande av ISO-standarder för CAD-lager samt metadata för dokumenthantering. bort din jetlag online Dr. Chris Idzikowski vid Edingburgh Sleep Centre. Jetlag kan undvikas. Kroppsklockan påverkas av fyra huvudfaktorer: ljus, sömn, motion och mat. Alla dessa variabler kan matas in i kalkylatorn. Resenärer kan därefter räkna ut när de ska exponera sig för ljus och när det ska undvikas, säger Dr. Chris Idzikowski i en kommentar. FOTO: SCANPIX Det viktigaste att tänka på är enligt Chris Idzikowski att rummet måste vara helt mörkt (ögonmask fungerar bra). Vid de tillfällen då man bör exponeras för ljus kan det räcka med en lampa eller till och med gatlykta när den vanliga solen inte räcker till, menar Chris Idzikowski. Källa: Dagens PS ANVÄNDBARA TIPS FÖR INTERNATIONELLA MÖTEN Nu finns en ny broschyr med handfasta råd och tips för dig som deltar i internationellt standardiseringsarbete. Broschyren vänder sig i första hand till ordföranden och delegater som deltar i internationella möten. Tanken med broschyren är att ge kortfattad och nyttig information som kan vara bra att känna till för alla våra medlemmar som jobbar internationellt, säger Eva Albåge Nordberg, standardiseringschef på SIS. Skriften tar bland annat upp de fyra grundprinciper som präglar standardiseringsarbetet och de regler som är specifika för arbetet inom de olika internationella standardiseringsorganisationerna. Du får också några konkreta och användbara förhandlingstips. Broschyren finns som pdf att ladda ner på HELENA SELLERHOLM är ny chef för verksamhetsområde Miljö och energi på SIS. Helena är civilingenjör från KTH med inriktning på biokemisk teknologi. Hon har jobbat på SIS sedan 2003 som projektledare inom bland annat miljöanalys, personlig skyddsutrustning och energiförsörjningsfrågor. Hon har även ansvarat för ISO- och CEN-sekretariat inom olika områden. Helena har tidigare jobbat inom Ericsson med försäljning av kraftsystem. ROBERT RONNEBRANT, broexpert vid Vägverket i Borlänge, är ny ordförande för Eurokoder, SIS/TK 203. Robert Ronnebrant är civilingenjör väg och vatten. Robert Ronnebrant har mångårig erfarenhet från regelskrivning och standardisering, inte minst avseende dimensioneringsregler. HANS GUSTAFSSON är ordförande i den nybildade gruppen Avgivning av farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter, SIS/TK 497. Han har en biovetenskaplig bakgrund och har under lång tid arbetat med frågor om emission, utlakning och annan avgivning av kemiska ämnen från olika typer av material. Hans Gustafsson arbetar på SP Kemi och Materialteknik i Borås med bland annat hälsooch miljövärdering av yrkesmässigt använda produkter som till exempel olika byggmaterial. JUNI 2006 STANDARD MAGAZINE 19

20 POSTTIDNING B AVSÄNDARE: SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE STOCKHOLM STANDARD MAGAZINE FRÅGADE FYRA NYA MEDLEMMAR: Varför är du medlem i SIS? ANNA-LENA JÄRVSTRAND FASTIGHETSMÄKLARNÄMNDEN, STOCKHOLM ANDERS HULTSTEN ARJO INTERNATIONAL AB, ESLÖV PERNILLA LINDBERG NILSSON GROUP AB, VARBERG LINDA ANDRÉN HULTAFORS AB, HULTAFORS För att Fastighetsmäklarnämnden, som är tillsynsmyndigheten för fastighetsmäklare, ska vara med och påverka i det pågående arbetet med att ta fram en europeisk standard för fastighetsmäklartjänster. För att få tillgång till internationellt standardiseringsarbete. Vi är ett globalt företag och vill delta i det internationella arbetet och då måste vi ha en bas någonstans. Jag såg ett behov för vårt företag att på ett bättre sätt kunna följa och påverka utvecklingen av standarder inom de områden som berör oss som skodetaljist. Som bonus fungerar också mötena i arbetsgruppen som en plattform för praktiskt erfarenhetsutbyte med andra intressenter inom detta område. Det är viktigt att produkter som stegar och ställningar är tillförlitliga. Standardisering gör det lättare att kontrollera att produkten håller vad den lovar. Vi på Hultafors/Wibe Stegar vill därför bidra till att utveckla standarder som ökar säkerheten för de som arbetar med våra produkter. Kurskalendarium SIS Forum LEDNINGSSYSTEM Grunderna i livmedelssäkerhet och Introduktion till ISO och nyttan med att införa ett kvalitetsledningssystem i en organisation som tillverkar, hanterar eller förvarar livsmedel. 28 sep i Stockholm Grunderna i miljöledning Introduktion till miljöledning med ISO och EMAS och nyttan med att införa ett miljöledningssystem. 26 sep i Stockholm Grunderna i kvalitetsledning Introduktion till kvalitetsledning och ISO 9000 och nyttan med att införa ett kvalitetsledningssystem sep i Stockholm Rollen som kvalitets- och miljösamordnare Vad förväntas av dig som kvalitets- eller miljösamordnare när ledningssystemet är i funktion? Kursen tar upp erfarenheter, vanliga svårigheter och hur din roll kan bidra till ständig förbättring. 20 sep i Stockholm Processledning i verksamheten För dig som behöver en introduktion i processledning som effektivt styrmedel och utvecklingsverktyg i en organisation. Du lär dig kartlägga och värdera processer i den egna verksamheten sep i Stockholm Intern revision Grundkurs för dig som ska bli intern revisor och behöver god kunskap och färdighet i intern revision av ledningssystem. 6 7 sep, okt i Stockholm, sep i Malmö Intern revision med miljö För dig som behöver komplettera med miljökunskaper och viss miljölagstiftning vid revision av miljöledningssystem. 5 sep i Stockholm Förnya miljöarbetet Hur går jag vidare i miljöarbetet? Kurs för dig som behöver nya perspektiv, idéer, argument och metoder för att förnya ditt miljöarbete. 20 sep i Stockholm Informationssäkerhet i ett ledningssystem Med ett ledningssystem för informationssäkerhet får du det verktyg du behöver för att hantera företagets information på ett strategiskt och säkert sätt sep i Stockholm Integrera ledningssystem Grunden till hur du praktiskt skapar ett samordnat ledningssystem för i huvudsak kvalitet och miljö, men också för informationssäkerhet och arbetsmiljö. 21 sep i Stockholm MEDICINSK TEKNIK Regelverket för medicintekniska produkter För tillverkare eller leverantörer av medicintekniska produkter. Du får kunskap om regelverket kring tillverkning och om hur man tar stöd i riskanalys och standararder. 5 6 sep i Stockholm Regelverket för hjälpmedelsprodukter Speciellt framtagen kurs för dig som tillverkar tekniska hjälpmedel och som behöver kunskap om de krav som omgärdar dessa produkter, exempelvis CE-märkning, klassificering, riskhantering och riskanalyser sep i Stockholm Riskhantering Kurs i riskhantering för tillverkare av medicintekniska produkter och för vårdgivarens tekniska personal. På kursen presenteras användbara verktyg för riskhantering och hur de kan kombineras. Utgångspunkten är standarden ISO okt i Stockholm 20 STANDARD MAGAZINE JUNI 2006

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005 Vad? Hur? SIS Förlag Vad är SIS och standardisering? Oktober 2005 SIS tre produktområden SIS, Swedish Standards Institute En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute SIS Ledningssystem Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute 2010-08-25 2 Vad är SIS? SIS, Swedish Standards Institute

Läs mer

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011 Vad? Hur? Exempel Om SIS Januari 2011 Vad är SIS och standardisering? Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. 2011-01-24 5 SIS tre produktområden En kund till SIS kan: påverka

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för SIS, Swedish Standards Institute Org nr 802410-0151 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002 Innehåll:

Läs mer

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller Standardisering kunskap och påverkan Bodil Möller Svensk standardisering Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS Fakta SIS Verksamheten bedrivs

Läs mer

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer:

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer: Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet Sponsorer: Ögonoptik Glasögonbågar, SS-EN ISO 12870 Termiska egenskaper hos fönster SS-EN ISO 10077-1 Betong, del 1 SS-EN 206-1 Belysningsstolpar,

Läs mer

Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? Kristina Sandberg

Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? Kristina Sandberg Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? World Quality Day, 12 november 2009 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef, Ledningssystem SIS, Swedish Standards

Läs mer

Det händer saker i din bransch. Vill du vara en av dem som bestämmervad?

Det händer saker i din bransch. Vill du vara en av dem som bestämmervad? Det händer saker i din bransch. Vill du vara en av dem som bestämmervad? I en värld där ingenting är statiskt, finns det ett viktigt val att göra. Antingen sitter du nöjd och betraktar det som sker. Eller

Läs mer

VATTEN ENERGI PRODUKT STANDARDER OCH MILJÖ HÖR DET IHOP? SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket

VATTEN ENERGI PRODUKT STANDARDER OCH MILJÖ HÖR DET IHOP? SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket L U F T VATTEN STANDARDER M A R K OCH MILJÖ ENERGI HÖR DET IHOP? PRODUKT SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket Visste du att standarder kan ge stora miljövinster? Har standardisering med

Läs mer

Det är inte pengar som får världen att fungera... ...det är standarder! Ett modernt samhälle kan knappast fungera utan standarder SIS

Det är inte pengar som får världen att fungera... ...det är standarder! Ett modernt samhälle kan knappast fungera utan standarder SIS Standardisering för kvalitet inom äldrevård och omsorg Informationsmöte 2 maj 2012 Marie Brandvold, verksamhetsområdeschef SIS, Swedish Standards Institute Vad är SIS? Varför behövs standarder? Varför

Läs mer

SIS och Ledningssystem för hållbar IT

SIS och Ledningssystem för hållbar IT SIS och Ledningssystem för hållbar IT Standardisering En framgångsrik beprövad modell för att ta fram accepterade lösningar på gemensamma utmaningar hos företag, myndigheter och organisationer 2014-11-14

Läs mer

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Fredrik Fehn Swedish Standards Institute Peter Nohrstedt SKL Kommentus standarder & upphandling? Vilka är SIS? Ideell medlemsförening

Läs mer

Interpellationsdebatten:

Interpellationsdebatten: Interpellationsdebatten: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2005/06:137 12 Svar på interpellation 2005/06:397 om Globala standarder för konsumentmakt och tillväxt Anf. 106 Näringsminister

Läs mer

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer:

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: SIS/TK 323 Geodata TK 323 Geodata är ett projektområde inom Swedish Standards Institute (SIS) för standardisering

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM ISO Utbildningar och praktiska verktyg 2011 KVALITETSLEDNING

LEDNINGSSYSTEM ISO Utbildningar och praktiska verktyg 2011 KVALITETSLEDNING LEDNINGSSYSTEM ISO 9000 Utbildningar och praktiska verktyg 2011 KVALITETSLEDNING Smart sökfunktion Tack vare sökbaserad navigering hittar du snabbt och enkelt det du letar efter. Smart webbshop Vi har

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Det är inte pengar som får världen att fungera.

Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. Standarder som hjälp vid tjänsteupphandlingar Om standarder Standarder i offentlig upphandling Exempel på tjänstestandarder Joakim Rönnblom

Läs mer

Vilka utmaningar har du?

Vilka utmaningar har du? Miljöledning Vilka utmaningar har du? 4 4 4 Höja effektiviteten Öka kundnöjdheten Mer fritid Anta utmaningarna med våra senaste standarder och handböcker. Vi underlättar ditt miljöarbete Att arbeta med

Läs mer

SIS tre produktområden

SIS tre produktområden SIS tre produktområden Standardisering SIS, Swedish Standards Institue En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till och kunskap om standarder och deras tillämpning

Läs mer

Miljöchefen NMC-enkäten 2010

Miljöchefen NMC-enkäten 2010 Miljöchefen NMC-enkäten 2010 Innehåll MILJÖCHEFEN - NMC-ENKÄT 2010 3 NMCS MEDLEMMAR 2010 4 MEDLEMMARNAS BAKGRUND 7 MEDLEMMARNAS ARBETSUPPGIFTER 8 MILJÖCHEFENS ROLL 11 MEDLEMMARNAS UPPLEVELSE AV SIN ARBETSSITUATION

Läs mer

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI Europa standardiserar BIM 25 november, 2014 ULI SIS, Swedish Standards Institute Sveriges medlem i CEN (europastandarder) och ISO (globala standarder) SS Svensk standard Ideell förening, ägs av medlemmar

Läs mer

Vad är SIS och standardisering?

Vad är SIS och standardisering? Vad är SIS och standardisering? Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. 2008-07-31 4 Fjärrkommunikation med debiteringsmätare Projektet innebär i huvudsak svensk medverkan i

Läs mer

Ett sekel av standarder

Ett sekel av standarder Ett sekel av standarder SIS har i snart 100 år varit en av världens främsta standardiseringsorganisationer som bidragit till samhällsnytta och hjälpt många svenska företag till global export genom att

Läs mer

ISO Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR)

ISO Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR) ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR) SR Day, Stockholm, 20 januari 2011 Kristina Sandberg, SIS, Swedish Standards Institute - Verksamhetsområdeschef, Ledningssystem,

Läs mer

Standarder för ett bevarat kulturarv

Standarder för ett bevarat kulturarv Standarder för ett bevarat kulturarv Ett europeiskt och nationellt samarbete CEN/TC 346 och SIS/TK 479 Inom kulturmiljövården uppstår möten mellan olika branscher och kompetenser, mellan myndigheter, offentlig

Läs mer

Swedish Standards Institute

Swedish Standards Institute Swedish Standards Institute Utbildning i leksakers säkerhet 15 maj SIS/TK 392 Leksaker Bodil Möller Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS ISO

Läs mer

Hållbar upphandling med hjälp av globala standarder

Hållbar upphandling med hjälp av globala standarder Hållbar upphandling med hjälp av globala standarder SIS, Swedish Standards Institute Ideell medlemsförening som utvecklar svensk, europeisk och globala standarder ISO i Sverige Utvecklar standarder Tillhandahåller

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Upphovsrätt och standarder så hänger det ihop.

Upphovsrätt och standarder så hänger det ihop. Upphovsrätt och standarder så hänger det ihop. 1 Idag är hanteringen av standarder både enklare och mer riskabel Med denna broschyr vill vi hjälpa dig som användare och köpare av nationella och internationella

Läs mer

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting 1 En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000 Anna Linusson Stockholms läns landsting 2 Bakgrunden SLL:s engagemang Den svenska kommittén SIS/TK 478 Den internationella processen

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 Fastställd/Approved: 2014-02-26 Publicerad/Published: 2014-02-27 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 01.140.30; 04.050; 33.040.40;

Läs mer

Lönsam verksamhet. Elforsk, 2014-11-05. Elisabeth Darius, tf VD, SIS

Lönsam verksamhet. Elforsk, 2014-11-05. Elisabeth Darius, tf VD, SIS Lönsam verksamhet Elforsk, 2014-11-05 Elisabeth Darius, tf VD, SIS Agenda 1. Standardisering och standarder är lönsamt 1. Alltmer intressant att mäta 2. Vi vet det! 3. Hur har andra mätt? 2. SIS och SIS

Läs mer

ISO Ledningssystem för miljö en introduktion

ISO Ledningssystem för miljö en introduktion ISO 14001 Ledningssystem för miljö en introduktion Innehåll 3 Vad är ett miljöledningssystem? 3 Kraftfullt verktyg som skapar förtroende 4 Miljöledning skapar affärsnytta 5 Miljöledning skapar ordning

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Standardisering trender i en föränderlig värld. Henning Törner SIS, Swedish Standards Institute henning.torner@sis.se

Standardisering trender i en föränderlig värld. Henning Törner SIS, Swedish Standards Institute henning.torner@sis.se Standardisering trender i en föränderlig värld Henning Törner SIS, Swedish Standards Institute henning.torner@sis.se Vid förändring behövs standarder Förändringens vindar hos SIS Produkter Arbetssätt Nya

Läs mer

Det är inte pengar som får världen att fungera.

Det är inte pengar som får världen att fungera. Bilaga 2 1 Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. 2011-03-10 5 Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS 2011-03-10

Läs mer

Git Eliasson 19 maj 2009. Regelverk och ansvar för IT-system i vården

Git Eliasson 19 maj 2009. Regelverk och ansvar för IT-system i vården Git Eliasson 19 maj 2009 Regelverk och ansvar för IT-system i vården Hur började det? Pappersjournal Insamling Dokumentering Elektronisk patientjournal Första standarden Safety of medical electrical equipment-

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för?

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Titel En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D och kommittérepresentant SIS/TK 532 Nationell innovationskonferens, Luleå 2015-02-05

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil

Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil Handläggare, tfn Bengt Rydstedt, 08-555 520 28 E-post bengt.rydstedt@sis.se Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil Detta dokument har utarbetats av AG 8 inom projekt LIS, Ledningssystem

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB FM-standarder IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB Global marknad kräver globalt tänkande ISO International Organization for Standardization CEN Europeiska standardiseringskommittén

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

RoHS Miljö. En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. SEK Handbok 451.

RoHS Miljö. En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. SEK Handbok 451. RoHS Miljö En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning SEK Handbok 451 Utgåva 1 SEK Handbok 451 Utgåva 1 Januari 2016 RoHS Miljö En handledning

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll kbm rekommenderar 2007:1 kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll Titel:

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015

Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015 Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument är att förklara riskbaserat tänkande i ISO 9001 bemöta uppfattningar om och oro för att riskbaserat tänkande ersätter processinriktning bemöta

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet

Samhällets informationssäkerhet Samhällets informationssäkerhet Handlingsplan 2008 2009 2010 Dr. Per Oscarson Krisberedskapsmyndigheten Krisberedskapsmyndigheten försvinner Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ersätter KBM,

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

Ledningssystem för IT-tjänster

Ledningssystem för IT-tjänster Styrning och ledning av IT med stöd av internationella standarder Ledningssystem för IT-tjänster sixten.bjorklund@sipit.se 2013-11-05 Sip It AB, Sixten Björklund 1 Kort om Sixten Konsult i eget bolag Ledning

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Kompetensförsörjning från strategi till resultat

Kompetensförsörjning från strategi till resultat Kompetensförsörjning från strategi till resultat 1 2011 SIS Förlag AB Redaktör Joachim Bowin SIS HB 355 Kompetensförsörjning från strategi till resultat ISBN 978-91-7162-804-6 ISSN 0347-2019 Tryckeri Edita,

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

PLCS (Product( LifeCycle Support) Startbild. PLCS - Product LifeCycle Support. Om standarder. En STEP-standard förf

PLCS (Product( LifeCycle Support) Startbild. PLCS - Product LifeCycle Support. Om standarder. En STEP-standard förf Startbild PLCS (Product( LifeCycle Support) En STEP-standard förf produktinformationsutbyte under hela livscykeln Mats Nilsson SIS TK80 mats.nilsson@fmv.se PLCS - Product LifeCycle Support Vad? Varför?

Läs mer

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering REMISSVAR 1 (9) 2007/214 ERT ER BETECKNING N2007/5876/ITP Näringsdepartementet ITP 103 33 STOCKHOLM IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig

Läs mer

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till 1 (8) Revision av ISO 14001 Användarna tycker till Resultat av SIS nationella undersökning oktober 2012 SIS, Swedish Standards Institute SIS is the Swedish member of ISO and CEN Postadress: 118 80 STOCKHOLM

Läs mer

Korta fakta om Skanska idag

Korta fakta om Skanska idag Korta fakta om Skanska idag 1 Grundat 1887 Skanska är ett av världens ledande byggföretag Cirka 133 miljarder SEK omsättning 2003 Cirka 4,000 återkommande kunder 60,000 medarbetare (12000 i Sverige) Czech,

Läs mer

Standardiseringens betydelse i en globaliserad värld

Standardiseringens betydelse i en globaliserad värld Standardisering är ett viktigt horisontellt instrument för konkurrenskraft. Delaktighet och inflytande i arbetet med att ta fram standarder är nödvändigt för att samhällets krav på säkerhet, effektivitet

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar 1 ISO 26000 En standard om ta samhällsansvar Anna Linusson, Stockholms läns landsting, Ordförande Svenska ISO 26 000 kommittén Ordförande Internationella myndighetsgruppen 2 ISO 26000 i korthet Titel:

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Hos oss är kunskap standard

Hos oss är kunskap standard Abonnemang Sveriges största tekniska förlag SIS Förlag AB ger ut allt som rör standarder och deras tillämpning. Vi erbjuder alltid aktuell information och kunskap om tekniska lösningar och hur de tillämpas,

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering

Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering (Tuula Cammersand) Sarah Sim, projektledare SIS, MSc, PhD SIS i Sverige 2017 Ideell förening, ägs av medlemmar företag, myndigheter,

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Detta dokument innehåller matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 samt mellan ISO 9001:20015 och ISO 9001:2008. Dokumentet

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Hantering av oberoendeparadoxen exempel från miljömärkningsorganisationer

Hantering av oberoendeparadoxen exempel från miljömärkningsorganisationer Hantering av oberoendeparadoxen exempel från miljömärkningsorganisationer Kristina Tamm Hallström Handelshögskolan/ Stockholm Centre for Organizational Research (Score) Stockholm Centrum för forskning

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

ISO Guidance on Sustainable Procurement

ISO Guidance on Sustainable Procurement ISO 20400 Guidance on Sustainable Procurement (prel. Vägledning för hållbar upphandling ) Bakgrund, översikt och framtid Staffan Söderberg - frivillig oberoende ordförande i intressentgruppen som tar fram

Läs mer