Knappast någon som är engagerad i affärsvärlden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Knappast någon som är engagerad i affärsvärlden"

Transkript

1 Industrial IT......The Next Way of Thinking Författare Lars Krantz Vice VD inom ABB-koncernen, ansvarig för affärsområdet Automation med placering i Zürich, Schweiz Lars Krantz har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Lunds Universitet samt examen i internationell marknadsföring och elektronikkonstruktion från Uppsala Universitet. Han är för närvarande teknikansvarig för ABB:s affärsområde Automation. Tidigare var han chef för forskning och utveckling, ansvarade för produktstrategi, marknadskommunikation och systemprodukter inom ABB Automation, med ansvarsområde Sverige, Tyskland och USA. E-post: Knappast någon som är engagerad i affärsvärlden kan undgå att imponeras över den hastighet med vilken datorteknik och informationsteknik har utvecklats under de senaste två decennierna. Paradoxen med regelmässigt fördubblad kapacitet och halverade priser lämnar oss i en egendomlig balansgång mellan att imponeras av de senaste landvinningarna och att otåligt vänta på de kommande. Mitt i denna entusiasm står företagsledarna inför ett annat paradigmskifte, av nästan skrämmande omfattning: lokal handel har blivit global. Personliga relationer mellan kund och leverantör ersätts med elektroniska transaktioner. Tid till lansering, produkters livscykler och återbetalningstiden på ett projekt har börjat mätas i veckor eller månader istället för i år. En nyligen genomförd undersökning av affärstidskriften Industry Week visade att Operational Excellence är den största utmaningen som en modern VD står inför, då han eller hon försöker styra sitt företag in i det nya millenniet. Det informationsbehov som skapas av detta tänkande håller snabbt på att minska avståndet mellan system som ska användas på verkstadsgolvet, kontrollrummet och i styrelserummet. E-handelns födelse ökar behovet av realtidsinformation och automation, i allt från massmarknadsföring till tillverkning och leverans av höggradigt kundanpassade produkter. Att lära av exempel Då ABB bildades 1987 utgjorde fusionen ett av de första stora äktenskapen i syfte att kombinera industriella mus- 4 ABB tidning 1/2000

2 kler med informationsålderns smidighet. Det stod tidigt metall- och gruvindustri, massa och papper, kemisk klart för ABB att man måste konfrontera detta paradigmskifte, och företaget började anpassa sina interna funktio- Samverkan mellan avancerade verktyg och begåvade industri, konsumentvaror och bilindustri. ner och investera i forskning och utveckling för att förbättra såväl funktioner som prestanda i sina produkter. informationsbitar kan delas i realtid över affärsverksamhe- människor gav den första glimten av Industrial IT, där Medan ABB fortfarande främst drevs framåt av sitt traditionella teknikkunnande insåg företagsledningen att större än dess ingående delar. ten och därmed ge upphov till en helhet som är mycket datorkraften måste tyglas och integreras i realtid över de många grenarna av affärsverksamheten för att kunna Interaktivt beslutsstöd utnyttjas för företagets och dess kunders bästa. ABB, liksom andra företag i branschen, stod inför flera svåra val i intäkter kring USD 30 miljarder från verksamhet i mer än När ABB-koncernen närmade sig anställda och samband med den allmänna övergången från industriell 100 länder, blev de isolerade öarna av information och muskelkraft till intellektuell hjärnkraft. beslutsstöd allt mer uppenbara och besvärande. Ljusa Skulle vi uppfylla de nya finansiella målen genom att helt enkelt sälja av tillgångar och avskeda folk, eller kunde vi förbättra förräntningen på ort och ställe? Måste vi reservera det interaktiva beslutsstödet för den högsta ledningens möten, eller kan detta kraftfulla verktyg tillåtas tränga djupt ner i organisationsstrukturen? Har vi övertygelsen som behövs för att standardisera en myriad av globala affärsprocesser, eller ska vi fortsätta betala kostnaderna för inkompatibla system, dubblerade ansträngningar och fördröjningar från idé till implementering? Jag anser att ABB har hittat ett antal bra svar på alla tre frågorna. Koppling mellan tillgångar och strategier Tanken på integrerade verktyg för anläggningsautomation föddes på ett tidigt stadium, som en strategi för tillgångsoptimering. Medan systemvetarna producerade nya akronymer i en aldrig sinande ström (CAD, CAM, CAE, CIM, MAP, MES, ERP) för att beskriva sammanlänkningen av disparata produkter, investerade ABB strategiskt i automationsteknik för att skapa ett helgjutet och inbördes kompatibelt erbjudande som skulle spänna över instrumentering, styrsystem, motorer och drivsystem, robotteknik, framdrivningsteknik och kraftsystem. Som komplement till detta rekryterades duktiga människor med automations- och IT-kunnande från diverse kundföretag, bland annat kommunal verksamhet, olje- och gasindustri, idéer i en del av organisationen hindrades från att spridas och utvecklas, tänktes om från scratch någon annanstans, eller drunknade helt enkelt i pappershögarna. ABB reagerade på denna situation genom att konstatera att affärsinformation i realtid måste delas för att fungera. Beslutsfattare i styrelserummen, operatörer på verkstadsgolvet och varje handhavare däremellan måste tydligt se hur deras beslut och åtgärder passar in i den övergripande bilden. Idag har ABB nästan av sina Målet för Industrial IT är att integrera automationssystem i realtid från anställda världen över anslutna i ordermottagning via traditionella eller realtid via ett säkert beslutsstödsystem som integrerar kommu- e-handelsbaserade metoder, hela vägen till produktion och leverans av färdiga nikationssystemen mellan kontoren, koncernövergripande produkter. referenssystem, koncernpolicy och standarder samt pågående verksamhet och tillåter alla att dela denna information. Denna investering i globalt beslutsstöd och informationshantering har redan gett utdelning. ABB:s ledning har skaffat sig ett realtidsverktyg både för att ta pulsen på organisationen och överföra viktig information. De anställda får bättre information om hur deras personliga insatser relateras till andras arbete. Den interna marknadsföringen av information ger upphov till en vänskaplig konkurrenssituation som bidrar till att skapa bättre kommunikationsverktyg, verktyg som kan återanvändas långt bortom den individ och den resultatenhet som det kommer ifrån. Och viktigast av allt, realtidsintegreringen av informationssystem har försatt ABB i en position där företaget kan delta i en dynamisk era av E-handelspartnerskap ABB tidning 1/2000 5

3 Return on investment??? Effektiv tillgångsoptimering kräver en jämförande studie i realtid av aktuell status och därmed mervärde för varje tillgång, oberoende av om det är frågan om material, utrustning eller byggnader. med våra kunder, kanalpartners, leverantörer och intressenter. Optimering av interna processer Kanske var det svåraste steget i ABB:s väg mot förändring att inse att en global industriell ledare måste tillämpa likformiga globala processer. Ett gemensamt arbetssätt måste vävas över hela organisationen, och då innefatta hela mervärdeskedjan - från produkt- och programvarukonstruktion, till marknadsföring, tillverkning, materialhantering, kommunikation och kundservice. ABB Automation tog itu med uppgiften genom att bilda en intern organisation, vilken fick som specifik uppgift att förbättra och standardisera de interna affärsmetoderna. Vi kallar denna funktion TOPs (Total Optimization of Processes). Denna grupp fick fria händer av ledningen att styra företagets olika affärsverksamheter och anställda mot en gemensam kultur med avseende på det sätt på vilket vi samverkar med varandra och med våra kunder. I sin enklaste form kan TOPs-processen betraktas som arbete med sådana verktyg som gemensam synopsis, för att definiera terminologin för ett nytt affärsinitiativ. Det innebär att det nya projektet XYZ redan från början får en uppsättning nyckelord, en officiell definition av mål och syften och till och med en uppsättning kommunikationsverktyg (diabilder, grafik etc.) som kan användas vid diskussioner över hela företaget. Om vi förflyttar oss uppåt längs mervärdeskedjan har konceptet TOPs inneburit ökad effektivitet, snabbare behandling och skalfördelar för processer så olika som inköp, konstruktion, programvaruutveckling, tillverkningslogistik och distribution. Och detta bland hundratals individuella resultatenheter världen över. Att göra jobbet på mitt sätt har blivit detsamma som att göra det på ett sätt. Vikigast för våra kunder är att ABB:s fokusering på globala processer har hjälpt företaget att genomföra globalt delade lösningar. Innovativa lösningar som utvecklas i ett land eller inom en industri anpassas för att kunna placeras i ABB:s samling av återanvändbara globala lösningar. Standardiserade procedurer hjälper lokala enheter att tilllämpa dessa lösningar för kunder överallt i världen - snabbt och kostnadseffektivt. Varför Industrial IT? Genom de erfarenheter som beskrivits i denna artikel har ABB inte bara förfinat och målstyrt sina interna processer och produkter. Vi har också funderat intensivt över vad vi ville erbjuda våra automationskunder. (Det är inte så överraskande att många kunder omvärderade vad de faktiskt ville köpa). Våra slutsatser var att ABB:s värdefullaste automationsprodukt inte levereras i paket med insexnyckel. Vi är på väg in i en era av kunskapsbaserade lösningar. ABB:s motorer, drivsystem, robotar, instrument, styrsystem och kraftsystem ingår i fler anläggningar och processer än motsvarande system från någon liknande leverantör. Det är vi stolta över. Ändå visar det sig att våra mest 6 ABB tidning 1/2000

4 spännande lösningar har skapats när vi och våra kunder har tittat på mer än själva processen eller anläggningen, i syfte att integrera de system som påverkar ett mångfasetterat affärsföretag, system som sträcker sig över marknadsföring, konstruktion, tillverkning, kvalitet, finansiering, distribution och liknande processer. Interaktionen mellan dessa processer och systemen som styr dem via utbyte av dynamisk information i realtid är det som vi har valt att kalla Industrial IT. De som minns eran av enorma stordatorer, mystiska programmeringsspråk och Information som delas i realtid över hela företaget ger upphov till en helhet med långt större värde än dess ingående delar. datorspecialister som levde i en fördold värld kanske reagerar med viss avvaktan inför vårt val av termen Industrien på ett funktionellt sätt skulle kunna hämta data från kunna ske om dessa distribuerade apparater i anläggningal IT. Då bör understrykas att ABB:s mål är att fullständigt plocka ut IT-lösningarna ur den hemlighetsfulla reras inte bara enligt sin inneboende styrstrategi utan den miljö där de råkar placeras. Nya enheter kan konfigu- svarta lådan på direktionsvåningen och lägga in dem i även beroende på den affärsmiljö där de används. Processgivare och ventiler skulle få tillgång till den informa- realtidsmiljön, med interaktivt beslutsstöd, tillgångsoptimering och gemensamma globala processer över hela tion som krävs för aktuellt recept. Motorer och drivsystem skulle anpassa sina börvärden som funktion av organisationen. aktuella produktionslinjehastigheter. Robotar och tillverkningsceller skulle kunna flyttas från en uppgift till Våga drömma I sin enklaste form kan Industrial IT karakteriseras av ett en annan och hämta in ny styrprogramvara då de upptäcker de nya processerna och deras specifika krav. öppet styrsystem som automatiskt konfigurerar och justerar in hundratals anläggningsinstrument till realtidsbeho- På samma sätt som dessa enheter automatiskt skulle ven för en ny produktionsserie. Men det kan vara mycket mera än så. Låt oss exempelvis föreställa oss att varje fysisk apparat i en anläggning har ett dynamiskt, levande minne som innehåller inte bara konfigureringsdata utan även styrprogramvara, inköps- och kostnadsinformation, underhållsinformation, mekanikritningar och kommunikationsgränssnitt. Låt oss sedan föreställa oss att samma princip skulle tillämpas på produkter så att varje sats, behållare eller låda förses med en dynamisk uppsättning realtidsdata. Låt oss sedan betänka vad som skulle Industrial IT integrerar olika automations- och informationssystem i realtid i syfte att ge bättre beslutsstöd i affärssammanhang, standardisera globala processer och öka förräntningen på tillgångarna. ABB tidning 1/2000 7

5 anpassa sig till ny miljö skulle de även kunna rapportera information och påverka driften i andra delar av verksamheten. Realtidsinformation från en apparat som utgör en flaskhals i produktionen eller som håller på att haverera skulle automatiskt utlösa kompenserande åtgärder i produktionsavsnitt nedströms felet. Interaktiv kvalitetsmätning från råmaterial till färdiga produkter skulle göra det möjligt att effektivt spåra material och generera dokumentation. Och viktigast av allt, integreringen av systemen för säljuppföljning, anläggningsresursplanering och leveranskedjehantering skulle vidga visionen av e-produktivitet så att den skulle innefatta allt Låt oss tänka tanken att distribuerade styrenheter skulle kunna avläsa och automatiskt anpassa sig till den miljö där de placeras... ning och optimering till en bredare vy av automatiserad logistik. Men även de noggrannast utfunderade planer kan gå i kras när en chef, som inte har tillgång till realtidsdata om sin anläggnings tillstånd, trycker på startknappen. Dagens paradigm av Internettid håller snabbt på att tränga ned till verkstadsgolvets nivå. Chefer som inte är medvetna om den ökande produktionskostnaden, och produktionens ökande värde vid varje givet ögonblick, kommer att vara totalt oskyddade mot den grymt konkurrenspräglade och vidöppna marknad som är på väg. Idealet vore att tillgångsoptimering skul- från inköp av de mest grundläggande råmaterialen till le innefatta en jämförande granskning i realtid av skillnader i prestanda mellan multipla tillgångar av liknande leverans av de allra mest avancerade slutprodukterna. slag, oberoende av om det är fråga om givare, turbiner, Sett utifrån? turboöverladdare, robotar, transportörer, kompressorer, Verktyg som den ovan beskrivna vidgar värdet för anläggningsinformationssystem, från grundläggande styrlys kan ge tidiga varningar för förestående haveri, motorer eller fullständiga produktionslinjer. En sådan ana- och ABB:s arkitektur för Industrial IT erbjuder en metod att gruppera de olika egenskaperna för varje anläggningsobjekt utrustning, material eller produkter grupperade för snabb analys, omdefinition eller interaktion med andra tillgångar. 8 ABB tidning 1/2000

6 göra det möjligt att driva väl fungerande tillgångar närmare sina konstruktionsmässiga gränser. Men viktigast av status till underhållshistorik och schemaläggning. Kompoende information, från aktuell konfiguration och diagnos- allt, en realtidsöverblick över tillgångars tillgänglighet nenten är dynamiskt länkad till andra ledningssystem i leder till ökad produktivitet genom att ge de effektivaste anläggningen och bidrar med sin lokala analys till globala tillgångarna prioritet vid schemaläggningsbeslut i realtid. beslutsstödsverktyg, som produktionsrapporter per enhet eller sektion, processtörningsanalyser eller kvalitetsjämförelser mellan slutprodukter, baserat på de specifika till- Anläggningscentrerad arkitektur Denna dynamiska samverkan mellan upplysta anläggningsapparater avslöjar vikten av och de dramatiska Än viktigare är ABB:s plug and play -arkitektur som gångar som används. fördelarna med lösningar som bygger på Industrial IT. lägger grunden för realtidsinteraktion över företagets hela Men hur når vi dit? mervärdeskedja från orderingång via ett E-handelsgränssnitt till just-in-time-inköp, produktion och distributionen Efter åratal av diskussion kring konkurrerande standarder för kommunikationsprotokoll börjar automationsleverantörer förstå att den verkliga potentialen inte ligger av dynamiska företagsobjekt kan Industrial IT -arkitekten av slutprodukten. Utgående från sitt omfattande bibliotek i motorvägen, utan i de objekt som motorvägen förbinder med varandra. En verkligt anläggningscentrerad auto- ta hänsyn till de mest skilda affärsmässiga syften. På utnyttja repeterbara automationsscenarier i realtid för att mationsarkitektur måste ta hänsyn till varje samma sätt som man bläddrar bland filer- enskilt anläggningsobjekt (ventil, pump, motor, fläkt) och dess inneboende egenskaper (område, kapacitet, varvtal, uteffekt) och betrakta objektet som en helhet. När detta funktionsmässiga äktenskap har uppnåtts är dynamisk access till objektets tillgångsmässiga egenskaper (produktivitet, kapacitet, kostnad för ägarskap, räntabilitet etc.) en logisk följd. Icke desto mindre kan varje definierbar enhet av tillverkad produkt (sats, fat, säck, serie, rulle) bli ett Industrial IT -objekt, komplett med sina inneboende egenskaper, som produktspecifikation, kvalitetsdata, råmaterialinnehåll, kundnamn, leveransdatum etc. Dessa produktegenskaper Den anläggningscentrerade metoden bygger på att varje objekt i anläggningen betraktas som en byggkloss som kan användas för att skapa totala produktionsscenarier. na i en mapp på en PC skulle användaren bläddra bland och välja ut olika företagstillgångar och tilldela var och en så produktiva och lönsamma uppgifter som möjligt. Att knyta ihop trådarna Vid diskussionen av ABB:s satsning på Industrial IT -lösningar måste understrykas att den totala visionen omfattar mycket mera än dynamisk länkning av anläggnings- och produktobjekt. ABB-arkitekturen och övergången till mera öppna funktioner, system och kommunikationslösningar ger den tekniska personalen mer tid för tillämpningsorienterade lös- utgör drivkrafterna som aktiverar begäran om åtgärd ningar med enormt mervärde. ABB Automation har från motsvarande anläggningsobjekt. omkring programvaru- och tillämpningsingenjörer ABB:s sätt att angripa anläggningscentrerad informationsarkitektur beaktar den myriad av företagsobjekt gör sitt bästa för att krama ut så stort värde som möjligt ur anställda nästan 40 % av vår totala arbetsstyrka som (maskiner, material, produkter) som byggklossar som industrispecifika och vertikalt integrerade tillämpningar. utgör det totala produktionsscenariot eller en specifik När ABB:s produktivitetsobjekt tillämpas över hela transaktion mellan företag. Även om de olika objekten koncernen återstår uppgiften att länka samman objekten och deras tillhörande programvara kanske ligger på olika med interna system och tredjepartssystem för beslutsstöd, nätverk eller olika datorer bär varje objekt med sig en tillgångsoptimering och gemensamma processer. Trenden integrerad samling egenskaper, så kallade aspekter. Ett att krympa den administrativa kostymen har inneburit att system skapas genom att dynamiskt länka samman en många organisationer saknar kapacitet för denna uppgift. serie distribuerade objekt. Därför måste ett Industrial IT -koncept innefatta en Förutom de uppenbara fördelarna med snabbare komponentinstallation och interaktion öppnar den objektori- integration, nätverksbyggnad och objektpaketering - lik- mängd professionella tjänster för tekniköverföring och enterade arkitekturen fantastiska scenarier för såväl tillgångshantering som företagsledning: det räcker med ett ningstillgänglighet. Nästan 20 % av ABB Automations som process- och anläggningsoptimering och anlägg- klick på ikonen för ett objekt för att ta fram kontextbero- intäkter genereras inom detta område. Vår grupp av till- ABB tidning 1/2000 9

7 Aspects Human-system interface Maintenance/ ERP systems Real object Model object Integrated independent software systems Operator interaction Maintenance record Word processor Control builder Control Varje ABB-objektmodell utgörs av integrerade men ändå oberoende programvarusystem som lagrar, hanterar och presenterar alla de informationsbitar som har med enheten att göra. Simulator CAD system Simulation model P & I diagram Data sheet Electrical CAD Electrical diagram Spreadsheet Loop specification lämpnings- och serviceproffs över hela världen har bred erfarenhet av att genomföra mervärdesskapande projekt. Slutligen måste Industrial IT -portföljen inkludera finansiella verktyg som bidrar till att accelerera projektimplementeringen, risk- och vinstmätning och utvärdering av förräntning. Som världsledande inom finansiell service kan ABB erbjuda många olika tjänster, inklusive leasing och strukturerad finansiering, försäkring, finansiell konsultverksamhet och riskhantering. Denna interna förmåga är en direkt utvidgning av ABB Automations lösningar inom kund-/leverantörspartnerskap som i sig själva kan generera betydande intäkter. ABB Automation har bildat strategiska allianser med viktiga kunder inom varje industri. I sin enklaste form innefattar dessa avtal speciella prisavtal och åtaganden som primär leverantör. Mer avancerade partnerskap omfattar dedicerade projektgrupper och konsultverksamhet, gemensam utveckling, delning av risker och vinster kring projekt samt livscykelsupport på plats. Genom dessa partnerskap har ABB:s kunder sparat hundratals miljoner dollar i sänkta inköpskostnader, snabbare projektimplementering, förbättrad anläggningstillgänglighet, standardiserad programvara och reservdelshållning och viktigast av allt de integrerade fördelarna med realtidslösningar på företagsnivå. Att spänna bågen Även om verktygen och kompetensen för Industrial IT - lösningar i stort sett finns på plats kommer teknikens ständiga framsteg att öka omfattningen och fördelarna. Vid en nyligen genomförd industrimässa visade ABB Automations monter en think tank av progressiva produktidéer som ett underlag för diskussion om framtidens tänkande kring Industrial IT. Vår demonstration här innefattade kommande teknik som GPS-baserade anläggningsinformationssystem, trådlös kommunikation mellan maskiner i anläggningen, objektbaserad dokumenthantering och fjärrstyrning av anläggningar via WAP-baserade mobiltelefongränssnitt. I en 1500 kvadratmeter stor monter med robust och beprövad automationsteknik blev think tank snabbt en jätteattraktion. Även om utställningen primärt var avsedd att stimulera tänkande kring framtiden för företagsövergripande lösningar valde många besökare att se det hela som en förhandstitt på ABB:s utvecklingsprogram. Må så ske. Fördelarna av integrerade lösningar kring automation och realtid begränsas bara av fantasin. Genom att samarbeta med kunderna har ABB Automation åtagit sig att transformera de dramatiska fördelarna med Industrial IT från vision till realitet. 10 ABB tidning 1/2000

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Våra kunder berättar

Våra kunder berättar Våra kunder berättar Implemas kunder består främst av medelstora svenska företag. Företagen verkar inom ett antal branscher med viss tyngdpunkt på tillverkning, livsmedel, läkemedel, handel och grossist.

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender för beslutsfattare i supply chain nummer 1/2012 www.sceffect.se smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 tema: e-handel och multichannel intervjuer reportage

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer