Knappast någon som är engagerad i affärsvärlden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Knappast någon som är engagerad i affärsvärlden"

Transkript

1 Industrial IT......The Next Way of Thinking Författare Lars Krantz Vice VD inom ABB-koncernen, ansvarig för affärsområdet Automation med placering i Zürich, Schweiz Lars Krantz har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Lunds Universitet samt examen i internationell marknadsföring och elektronikkonstruktion från Uppsala Universitet. Han är för närvarande teknikansvarig för ABB:s affärsområde Automation. Tidigare var han chef för forskning och utveckling, ansvarade för produktstrategi, marknadskommunikation och systemprodukter inom ABB Automation, med ansvarsområde Sverige, Tyskland och USA. E-post: Knappast någon som är engagerad i affärsvärlden kan undgå att imponeras över den hastighet med vilken datorteknik och informationsteknik har utvecklats under de senaste två decennierna. Paradoxen med regelmässigt fördubblad kapacitet och halverade priser lämnar oss i en egendomlig balansgång mellan att imponeras av de senaste landvinningarna och att otåligt vänta på de kommande. Mitt i denna entusiasm står företagsledarna inför ett annat paradigmskifte, av nästan skrämmande omfattning: lokal handel har blivit global. Personliga relationer mellan kund och leverantör ersätts med elektroniska transaktioner. Tid till lansering, produkters livscykler och återbetalningstiden på ett projekt har börjat mätas i veckor eller månader istället för i år. En nyligen genomförd undersökning av affärstidskriften Industry Week visade att Operational Excellence är den största utmaningen som en modern VD står inför, då han eller hon försöker styra sitt företag in i det nya millenniet. Det informationsbehov som skapas av detta tänkande håller snabbt på att minska avståndet mellan system som ska användas på verkstadsgolvet, kontrollrummet och i styrelserummet. E-handelns födelse ökar behovet av realtidsinformation och automation, i allt från massmarknadsföring till tillverkning och leverans av höggradigt kundanpassade produkter. Att lära av exempel Då ABB bildades 1987 utgjorde fusionen ett av de första stora äktenskapen i syfte att kombinera industriella mus- 4 ABB tidning 1/2000

2 kler med informationsålderns smidighet. Det stod tidigt metall- och gruvindustri, massa och papper, kemisk klart för ABB att man måste konfrontera detta paradigmskifte, och företaget började anpassa sina interna funktio- Samverkan mellan avancerade verktyg och begåvade industri, konsumentvaror och bilindustri. ner och investera i forskning och utveckling för att förbättra såväl funktioner som prestanda i sina produkter. informationsbitar kan delas i realtid över affärsverksamhe- människor gav den första glimten av Industrial IT, där Medan ABB fortfarande främst drevs framåt av sitt traditionella teknikkunnande insåg företagsledningen att större än dess ingående delar. ten och därmed ge upphov till en helhet som är mycket datorkraften måste tyglas och integreras i realtid över de många grenarna av affärsverksamheten för att kunna Interaktivt beslutsstöd utnyttjas för företagets och dess kunders bästa. ABB, liksom andra företag i branschen, stod inför flera svåra val i intäkter kring USD 30 miljarder från verksamhet i mer än När ABB-koncernen närmade sig anställda och samband med den allmänna övergången från industriell 100 länder, blev de isolerade öarna av information och muskelkraft till intellektuell hjärnkraft. beslutsstöd allt mer uppenbara och besvärande. Ljusa Skulle vi uppfylla de nya finansiella målen genom att helt enkelt sälja av tillgångar och avskeda folk, eller kunde vi förbättra förräntningen på ort och ställe? Måste vi reservera det interaktiva beslutsstödet för den högsta ledningens möten, eller kan detta kraftfulla verktyg tillåtas tränga djupt ner i organisationsstrukturen? Har vi övertygelsen som behövs för att standardisera en myriad av globala affärsprocesser, eller ska vi fortsätta betala kostnaderna för inkompatibla system, dubblerade ansträngningar och fördröjningar från idé till implementering? Jag anser att ABB har hittat ett antal bra svar på alla tre frågorna. Koppling mellan tillgångar och strategier Tanken på integrerade verktyg för anläggningsautomation föddes på ett tidigt stadium, som en strategi för tillgångsoptimering. Medan systemvetarna producerade nya akronymer i en aldrig sinande ström (CAD, CAM, CAE, CIM, MAP, MES, ERP) för att beskriva sammanlänkningen av disparata produkter, investerade ABB strategiskt i automationsteknik för att skapa ett helgjutet och inbördes kompatibelt erbjudande som skulle spänna över instrumentering, styrsystem, motorer och drivsystem, robotteknik, framdrivningsteknik och kraftsystem. Som komplement till detta rekryterades duktiga människor med automations- och IT-kunnande från diverse kundföretag, bland annat kommunal verksamhet, olje- och gasindustri, idéer i en del av organisationen hindrades från att spridas och utvecklas, tänktes om från scratch någon annanstans, eller drunknade helt enkelt i pappershögarna. ABB reagerade på denna situation genom att konstatera att affärsinformation i realtid måste delas för att fungera. Beslutsfattare i styrelserummen, operatörer på verkstadsgolvet och varje handhavare däremellan måste tydligt se hur deras beslut och åtgärder passar in i den övergripande bilden. Idag har ABB nästan av sina Målet för Industrial IT är att integrera automationssystem i realtid från anställda världen över anslutna i ordermottagning via traditionella eller realtid via ett säkert beslutsstödsystem som integrerar kommu- e-handelsbaserade metoder, hela vägen till produktion och leverans av färdiga nikationssystemen mellan kontoren, koncernövergripande produkter. referenssystem, koncernpolicy och standarder samt pågående verksamhet och tillåter alla att dela denna information. Denna investering i globalt beslutsstöd och informationshantering har redan gett utdelning. ABB:s ledning har skaffat sig ett realtidsverktyg både för att ta pulsen på organisationen och överföra viktig information. De anställda får bättre information om hur deras personliga insatser relateras till andras arbete. Den interna marknadsföringen av information ger upphov till en vänskaplig konkurrenssituation som bidrar till att skapa bättre kommunikationsverktyg, verktyg som kan återanvändas långt bortom den individ och den resultatenhet som det kommer ifrån. Och viktigast av allt, realtidsintegreringen av informationssystem har försatt ABB i en position där företaget kan delta i en dynamisk era av E-handelspartnerskap ABB tidning 1/2000 5

3 Return on investment??? Effektiv tillgångsoptimering kräver en jämförande studie i realtid av aktuell status och därmed mervärde för varje tillgång, oberoende av om det är frågan om material, utrustning eller byggnader. med våra kunder, kanalpartners, leverantörer och intressenter. Optimering av interna processer Kanske var det svåraste steget i ABB:s väg mot förändring att inse att en global industriell ledare måste tillämpa likformiga globala processer. Ett gemensamt arbetssätt måste vävas över hela organisationen, och då innefatta hela mervärdeskedjan - från produkt- och programvarukonstruktion, till marknadsföring, tillverkning, materialhantering, kommunikation och kundservice. ABB Automation tog itu med uppgiften genom att bilda en intern organisation, vilken fick som specifik uppgift att förbättra och standardisera de interna affärsmetoderna. Vi kallar denna funktion TOPs (Total Optimization of Processes). Denna grupp fick fria händer av ledningen att styra företagets olika affärsverksamheter och anställda mot en gemensam kultur med avseende på det sätt på vilket vi samverkar med varandra och med våra kunder. I sin enklaste form kan TOPs-processen betraktas som arbete med sådana verktyg som gemensam synopsis, för att definiera terminologin för ett nytt affärsinitiativ. Det innebär att det nya projektet XYZ redan från början får en uppsättning nyckelord, en officiell definition av mål och syften och till och med en uppsättning kommunikationsverktyg (diabilder, grafik etc.) som kan användas vid diskussioner över hela företaget. Om vi förflyttar oss uppåt längs mervärdeskedjan har konceptet TOPs inneburit ökad effektivitet, snabbare behandling och skalfördelar för processer så olika som inköp, konstruktion, programvaruutveckling, tillverkningslogistik och distribution. Och detta bland hundratals individuella resultatenheter världen över. Att göra jobbet på mitt sätt har blivit detsamma som att göra det på ett sätt. Vikigast för våra kunder är att ABB:s fokusering på globala processer har hjälpt företaget att genomföra globalt delade lösningar. Innovativa lösningar som utvecklas i ett land eller inom en industri anpassas för att kunna placeras i ABB:s samling av återanvändbara globala lösningar. Standardiserade procedurer hjälper lokala enheter att tilllämpa dessa lösningar för kunder överallt i världen - snabbt och kostnadseffektivt. Varför Industrial IT? Genom de erfarenheter som beskrivits i denna artikel har ABB inte bara förfinat och målstyrt sina interna processer och produkter. Vi har också funderat intensivt över vad vi ville erbjuda våra automationskunder. (Det är inte så överraskande att många kunder omvärderade vad de faktiskt ville köpa). Våra slutsatser var att ABB:s värdefullaste automationsprodukt inte levereras i paket med insexnyckel. Vi är på väg in i en era av kunskapsbaserade lösningar. ABB:s motorer, drivsystem, robotar, instrument, styrsystem och kraftsystem ingår i fler anläggningar och processer än motsvarande system från någon liknande leverantör. Det är vi stolta över. Ändå visar det sig att våra mest 6 ABB tidning 1/2000

4 spännande lösningar har skapats när vi och våra kunder har tittat på mer än själva processen eller anläggningen, i syfte att integrera de system som påverkar ett mångfasetterat affärsföretag, system som sträcker sig över marknadsföring, konstruktion, tillverkning, kvalitet, finansiering, distribution och liknande processer. Interaktionen mellan dessa processer och systemen som styr dem via utbyte av dynamisk information i realtid är det som vi har valt att kalla Industrial IT. De som minns eran av enorma stordatorer, mystiska programmeringsspråk och Information som delas i realtid över hela företaget ger upphov till en helhet med långt större värde än dess ingående delar. datorspecialister som levde i en fördold värld kanske reagerar med viss avvaktan inför vårt val av termen Industrien på ett funktionellt sätt skulle kunna hämta data från kunna ske om dessa distribuerade apparater i anläggningal IT. Då bör understrykas att ABB:s mål är att fullständigt plocka ut IT-lösningarna ur den hemlighetsfulla reras inte bara enligt sin inneboende styrstrategi utan den miljö där de råkar placeras. Nya enheter kan konfigu- svarta lådan på direktionsvåningen och lägga in dem i även beroende på den affärsmiljö där de används. Processgivare och ventiler skulle få tillgång till den informa- realtidsmiljön, med interaktivt beslutsstöd, tillgångsoptimering och gemensamma globala processer över hela tion som krävs för aktuellt recept. Motorer och drivsystem skulle anpassa sina börvärden som funktion av organisationen. aktuella produktionslinjehastigheter. Robotar och tillverkningsceller skulle kunna flyttas från en uppgift till Våga drömma I sin enklaste form kan Industrial IT karakteriseras av ett en annan och hämta in ny styrprogramvara då de upptäcker de nya processerna och deras specifika krav. öppet styrsystem som automatiskt konfigurerar och justerar in hundratals anläggningsinstrument till realtidsbeho- På samma sätt som dessa enheter automatiskt skulle ven för en ny produktionsserie. Men det kan vara mycket mera än så. Låt oss exempelvis föreställa oss att varje fysisk apparat i en anläggning har ett dynamiskt, levande minne som innehåller inte bara konfigureringsdata utan även styrprogramvara, inköps- och kostnadsinformation, underhållsinformation, mekanikritningar och kommunikationsgränssnitt. Låt oss sedan föreställa oss att samma princip skulle tillämpas på produkter så att varje sats, behållare eller låda förses med en dynamisk uppsättning realtidsdata. Låt oss sedan betänka vad som skulle Industrial IT integrerar olika automations- och informationssystem i realtid i syfte att ge bättre beslutsstöd i affärssammanhang, standardisera globala processer och öka förräntningen på tillgångarna. ABB tidning 1/2000 7

5 anpassa sig till ny miljö skulle de även kunna rapportera information och påverka driften i andra delar av verksamheten. Realtidsinformation från en apparat som utgör en flaskhals i produktionen eller som håller på att haverera skulle automatiskt utlösa kompenserande åtgärder i produktionsavsnitt nedströms felet. Interaktiv kvalitetsmätning från råmaterial till färdiga produkter skulle göra det möjligt att effektivt spåra material och generera dokumentation. Och viktigast av allt, integreringen av systemen för säljuppföljning, anläggningsresursplanering och leveranskedjehantering skulle vidga visionen av e-produktivitet så att den skulle innefatta allt Låt oss tänka tanken att distribuerade styrenheter skulle kunna avläsa och automatiskt anpassa sig till den miljö där de placeras... ning och optimering till en bredare vy av automatiserad logistik. Men även de noggrannast utfunderade planer kan gå i kras när en chef, som inte har tillgång till realtidsdata om sin anläggnings tillstånd, trycker på startknappen. Dagens paradigm av Internettid håller snabbt på att tränga ned till verkstadsgolvets nivå. Chefer som inte är medvetna om den ökande produktionskostnaden, och produktionens ökande värde vid varje givet ögonblick, kommer att vara totalt oskyddade mot den grymt konkurrenspräglade och vidöppna marknad som är på väg. Idealet vore att tillgångsoptimering skul- från inköp av de mest grundläggande råmaterialen till le innefatta en jämförande granskning i realtid av skillnader i prestanda mellan multipla tillgångar av liknande leverans av de allra mest avancerade slutprodukterna. slag, oberoende av om det är fråga om givare, turbiner, Sett utifrån? turboöverladdare, robotar, transportörer, kompressorer, Verktyg som den ovan beskrivna vidgar värdet för anläggningsinformationssystem, från grundläggande styrlys kan ge tidiga varningar för förestående haveri, motorer eller fullständiga produktionslinjer. En sådan ana- och ABB:s arkitektur för Industrial IT erbjuder en metod att gruppera de olika egenskaperna för varje anläggningsobjekt utrustning, material eller produkter grupperade för snabb analys, omdefinition eller interaktion med andra tillgångar. 8 ABB tidning 1/2000

6 göra det möjligt att driva väl fungerande tillgångar närmare sina konstruktionsmässiga gränser. Men viktigast av status till underhållshistorik och schemaläggning. Kompoende information, från aktuell konfiguration och diagnos- allt, en realtidsöverblick över tillgångars tillgänglighet nenten är dynamiskt länkad till andra ledningssystem i leder till ökad produktivitet genom att ge de effektivaste anläggningen och bidrar med sin lokala analys till globala tillgångarna prioritet vid schemaläggningsbeslut i realtid. beslutsstödsverktyg, som produktionsrapporter per enhet eller sektion, processtörningsanalyser eller kvalitetsjämförelser mellan slutprodukter, baserat på de specifika till- Anläggningscentrerad arkitektur Denna dynamiska samverkan mellan upplysta anläggningsapparater avslöjar vikten av och de dramatiska Än viktigare är ABB:s plug and play -arkitektur som gångar som används. fördelarna med lösningar som bygger på Industrial IT. lägger grunden för realtidsinteraktion över företagets hela Men hur når vi dit? mervärdeskedja från orderingång via ett E-handelsgränssnitt till just-in-time-inköp, produktion och distributionen Efter åratal av diskussion kring konkurrerande standarder för kommunikationsprotokoll börjar automationsleverantörer förstå att den verkliga potentialen inte ligger av dynamiska företagsobjekt kan Industrial IT -arkitekten av slutprodukten. Utgående från sitt omfattande bibliotek i motorvägen, utan i de objekt som motorvägen förbinder med varandra. En verkligt anläggningscentrerad auto- ta hänsyn till de mest skilda affärsmässiga syften. På utnyttja repeterbara automationsscenarier i realtid för att mationsarkitektur måste ta hänsyn till varje samma sätt som man bläddrar bland filer- enskilt anläggningsobjekt (ventil, pump, motor, fläkt) och dess inneboende egenskaper (område, kapacitet, varvtal, uteffekt) och betrakta objektet som en helhet. När detta funktionsmässiga äktenskap har uppnåtts är dynamisk access till objektets tillgångsmässiga egenskaper (produktivitet, kapacitet, kostnad för ägarskap, räntabilitet etc.) en logisk följd. Icke desto mindre kan varje definierbar enhet av tillverkad produkt (sats, fat, säck, serie, rulle) bli ett Industrial IT -objekt, komplett med sina inneboende egenskaper, som produktspecifikation, kvalitetsdata, råmaterialinnehåll, kundnamn, leveransdatum etc. Dessa produktegenskaper Den anläggningscentrerade metoden bygger på att varje objekt i anläggningen betraktas som en byggkloss som kan användas för att skapa totala produktionsscenarier. na i en mapp på en PC skulle användaren bläddra bland och välja ut olika företagstillgångar och tilldela var och en så produktiva och lönsamma uppgifter som möjligt. Att knyta ihop trådarna Vid diskussionen av ABB:s satsning på Industrial IT -lösningar måste understrykas att den totala visionen omfattar mycket mera än dynamisk länkning av anläggnings- och produktobjekt. ABB-arkitekturen och övergången till mera öppna funktioner, system och kommunikationslösningar ger den tekniska personalen mer tid för tillämpningsorienterade lös- utgör drivkrafterna som aktiverar begäran om åtgärd ningar med enormt mervärde. ABB Automation har från motsvarande anläggningsobjekt. omkring programvaru- och tillämpningsingenjörer ABB:s sätt att angripa anläggningscentrerad informationsarkitektur beaktar den myriad av företagsobjekt gör sitt bästa för att krama ut så stort värde som möjligt ur anställda nästan 40 % av vår totala arbetsstyrka som (maskiner, material, produkter) som byggklossar som industrispecifika och vertikalt integrerade tillämpningar. utgör det totala produktionsscenariot eller en specifik När ABB:s produktivitetsobjekt tillämpas över hela transaktion mellan företag. Även om de olika objekten koncernen återstår uppgiften att länka samman objekten och deras tillhörande programvara kanske ligger på olika med interna system och tredjepartssystem för beslutsstöd, nätverk eller olika datorer bär varje objekt med sig en tillgångsoptimering och gemensamma processer. Trenden integrerad samling egenskaper, så kallade aspekter. Ett att krympa den administrativa kostymen har inneburit att system skapas genom att dynamiskt länka samman en många organisationer saknar kapacitet för denna uppgift. serie distribuerade objekt. Därför måste ett Industrial IT -koncept innefatta en Förutom de uppenbara fördelarna med snabbare komponentinstallation och interaktion öppnar den objektori- integration, nätverksbyggnad och objektpaketering - lik- mängd professionella tjänster för tekniköverföring och enterade arkitekturen fantastiska scenarier för såväl tillgångshantering som företagsledning: det räcker med ett ningstillgänglighet. Nästan 20 % av ABB Automations som process- och anläggningsoptimering och anlägg- klick på ikonen för ett objekt för att ta fram kontextbero- intäkter genereras inom detta område. Vår grupp av till- ABB tidning 1/2000 9

7 Aspects Human-system interface Maintenance/ ERP systems Real object Model object Integrated independent software systems Operator interaction Maintenance record Word processor Control builder Control Varje ABB-objektmodell utgörs av integrerade men ändå oberoende programvarusystem som lagrar, hanterar och presenterar alla de informationsbitar som har med enheten att göra. Simulator CAD system Simulation model P & I diagram Data sheet Electrical CAD Electrical diagram Spreadsheet Loop specification lämpnings- och serviceproffs över hela världen har bred erfarenhet av att genomföra mervärdesskapande projekt. Slutligen måste Industrial IT -portföljen inkludera finansiella verktyg som bidrar till att accelerera projektimplementeringen, risk- och vinstmätning och utvärdering av förräntning. Som världsledande inom finansiell service kan ABB erbjuda många olika tjänster, inklusive leasing och strukturerad finansiering, försäkring, finansiell konsultverksamhet och riskhantering. Denna interna förmåga är en direkt utvidgning av ABB Automations lösningar inom kund-/leverantörspartnerskap som i sig själva kan generera betydande intäkter. ABB Automation har bildat strategiska allianser med viktiga kunder inom varje industri. I sin enklaste form innefattar dessa avtal speciella prisavtal och åtaganden som primär leverantör. Mer avancerade partnerskap omfattar dedicerade projektgrupper och konsultverksamhet, gemensam utveckling, delning av risker och vinster kring projekt samt livscykelsupport på plats. Genom dessa partnerskap har ABB:s kunder sparat hundratals miljoner dollar i sänkta inköpskostnader, snabbare projektimplementering, förbättrad anläggningstillgänglighet, standardiserad programvara och reservdelshållning och viktigast av allt de integrerade fördelarna med realtidslösningar på företagsnivå. Att spänna bågen Även om verktygen och kompetensen för Industrial IT - lösningar i stort sett finns på plats kommer teknikens ständiga framsteg att öka omfattningen och fördelarna. Vid en nyligen genomförd industrimässa visade ABB Automations monter en think tank av progressiva produktidéer som ett underlag för diskussion om framtidens tänkande kring Industrial IT. Vår demonstration här innefattade kommande teknik som GPS-baserade anläggningsinformationssystem, trådlös kommunikation mellan maskiner i anläggningen, objektbaserad dokumenthantering och fjärrstyrning av anläggningar via WAP-baserade mobiltelefongränssnitt. I en 1500 kvadratmeter stor monter med robust och beprövad automationsteknik blev think tank snabbt en jätteattraktion. Även om utställningen primärt var avsedd att stimulera tänkande kring framtiden för företagsövergripande lösningar valde många besökare att se det hela som en förhandstitt på ABB:s utvecklingsprogram. Må så ske. Fördelarna av integrerade lösningar kring automation och realtid begränsas bara av fantasin. Genom att samarbeta med kunderna har ABB Automation åtagit sig att transformera de dramatiska fördelarna med Industrial IT från vision till realitet. 10 ABB tidning 1/2000

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

PRODUKTIONSSTYRNING ÄR INTE LÄNGRE EN KONKURRENSFÖRDEL VARFÖR!

PRODUKTIONSSTYRNING ÄR INTE LÄNGRE EN KONKURRENSFÖRDEL VARFÖR! PRODUKTIONSSTYRNING ÄR INTE LÄNGRE EN KONKURRENSFÖRDEL VARFÖR! För många små och medelstora företag övervakas produktionen fortfarande för hand med Excel eller Access och en hel del påhittighet. Vid tillväxt

Läs mer

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning Skalbart och flexibelt övervakningssystem för alla användningsområden Answers for infrastructure. Övervakningsstation MM8000 Brand Inbrott

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

E D G E T E C H N O L O G Y A B Människor som gör skillnad

E D G E T E C H N O L O G Y A B Människor som gör skillnad E D G E T E C H N O L O G Y A B Människor som gör skillnad Vi skapar tid och rum Edge Technology AB är en ledande leverantör av produktivitetshöjande system i Sverige. Mer än 700 företag från norr till

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

PACOM UNISON SECURITY MANAGEMENT MADE EASY

PACOM UNISON SECURITY MANAGEMENT MADE EASY PACOM UNISON SECURITY MANAGEMENT MADE EASY Sjukhus Den öppna och integrerade säkerhetsplattformen. PACOM Unison är en öppen och integrerad säkerhetslösning som gör det möjligt för dig att hantera passer-,

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Vår kunskap blir din konkurrensfördel

Vår kunskap blir din konkurrensfördel Vår kunskap blir din konkurrensfördel Ett teknikkonsultföretag för processindustrin Improvus ett teknikkonsultbolag Improvus har sin bas i Stockholm och verkar i hela Europa. Vi är specialiserade inom

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

BIM FÖR INFRASTRUKTUR: ÄR VÄG- OCH VATTENBYGGNAD PÅ VÄG ATT BLI FÖRLEGAT?

BIM FÖR INFRASTRUKTUR: ÄR VÄG- OCH VATTENBYGGNAD PÅ VÄG ATT BLI FÖRLEGAT? BIM för infrastruktur: Är väg-och vattenbyggnad på väg mot utplåning? 1 BIM FÖR INFRASTRUKTUR: ÄR VÄG- OCH VATTENBYGGNAD PÅ VÄG ATT BLI FÖRLEGAT? Risker och möjligheter inom väg-och vattenbyggnad 10 MINUTERS

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Världsmarknaden över industrirobotar har ökat kraftigt under senare år och är på väg att hämta sig från tiden efter 2001. Året före

Läs mer

System 800xA Smart Client

System 800xA Smart Client System 800xA Smart Client Med Smart Client kan du ägna dig åt att analysera data istället för spendera tid på att samla in den Visst skulle fler inom ditt företag ha nytta av den produktions- och processinformation

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 6 SEPTEMBER 2011 Innehåll RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL s.1 BÖRSHANDLADE FONDER s.3 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Vi bryter branschens mönster varje dag Under ett och samma tak levererar vi pneumatik, industriventiler, linjärteknik och profiler En unik mix av produktprogram Öbergs - en oberoende

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 Observera: Det talade ordet gäller. Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det har nu gått fyra år sedan fusionen mellan

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Robotdalens vision och verksamhet beskrivs i bilaga 2. I ärendet fanns följande förslag till beslut. Yrkanden och proposition

Robotdalens vision och verksamhet beskrivs i bilaga 2. I ärendet fanns följande förslag till beslut. Yrkanden och proposition PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-09-01 LKD 03416 89 Medfinansiering av Robotdalen 2003-2006 Bakgrund Robotdalen är en centrumbildning inom Mälardalens högskola för samverkan mellan näringsliv, samhälle och

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Effektivitet, precision och närhet

Effektivitet, precision och närhet Effektivitet, precision och närhet Frontside Electronics har mer än 30 års erfarenhet av att tillverka avancerad elektronik. Rationellt och med mycket hög kvalitet. Våra uppdragsgivare är ledande företag

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya affärsmöjligheter Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Tmax en ny familj effektbrytare med gjuten kapslingttechnology. Simone Ambruschi, Renato Dosmo

Tmax en ny familj effektbrytare med gjuten kapslingttechnology. Simone Ambruschi, Renato Dosmo Generation Review Tmax en ny familj effektbrytare med gjuten kapslingttechnology Simone Ambruschi, Renato Dosmo Hård konkurrens och behovet att behålla eller öka marknadsandelen tvingar tillverkare av

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

BKOOL LANSERAR ONE, DESS MEST EKONOMISKA RULLE MED EN PROGRESSIV MOTSTÅNDSKURVA

BKOOL LANSERAR ONE, DESS MEST EKONOMISKA RULLE MED EN PROGRESSIV MOTSTÅNDSKURVA BKOOL LANSERAR ONE, DESS MEST EKONOMISKA RULLE MED EN PROGRESSIV MOTSTÅNDSKURVA Med avancerad trampkänsla och integrerad simulator Madrid (den 4 augusti 2015), Bkool, teknikföretaget som skapar interaktiva

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Optimering av industriell nätbyggnad DEVICENET

Optimering av industriell nätbyggnad DEVICENET Advanced Industrial Automation Optimering av industriell nätbyggnad DEVICENET för smidiga automationslösningar DeviceNet är ett innovativt nätverkssystem för industrin med ett stort urvalav enheter som

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Nyhetsbrev september 2011 Blech Nordic

Nyhetsbrev september 2011 Blech Nordic Nyhetsbrev september 2011 Blech Nordic TRUMPF med världsnyheter på Blech Nordic Snart är det dags för den nya mässan Blech Nordic att slå upp dörrarna i Stockholm. Varmt välkomna den 4-7 oktober till den

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

QUEST TM Flödessimulering

QUEST TM Flödessimulering QUEST TM Vad är simulering? Simulering är att experimentera med en modell av verkligheten Simulering är ett verktyg för effektivt projektarbete Simulering är ett nytt arbetsätt 2 Varför flödessimulering?

Läs mer

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler.

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler. Om Bool Bool föddes våren 2008 med väldigt tydliga mål redan från början. Vi skulle helt enkelt bli marknadsledande på portallösningar på Microsoft SharePoint i Sverige. Situationen var spännande för det

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Bonnier Conference Center 14 november

Bonnier Conference Center 14 november Bonnier Conference Center 14 november Rundabordssamtal Välj bland nio ämnen! Utvärderingen efter vårens Nolldistans gav ett hundraprocentigt stöd för återkommande rundabordssamtal. Succén är nu tillbaka!

Läs mer

Kundcase. Lumesse effektiviserar Statoils rekryteringsprocess

Kundcase. Lumesse effektiviserar Statoils rekryteringsprocess Kundcase Lumesse effektiviserar Statoils rekryteringsprocess professionell rekrytering Överblick av utmaningar, fördelarna och resultatet. Om Statoil Statoil är ett integrerat olje- och gasföretag med

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer En enkel enhet för övervakning och styrning Det finns många sätt att göra avloppsnät effektivare och mer tillförlitliga

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Premiär! OKTober 2012 Grace, Love & Understanding Robotautomation AFFÄRER verktygs- Maskiner Lean-baserad tillverkning www.maexpo.se 1 Lean-baserad

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Basware Catalogs Katalogtjänster för leverantörer och kunder

Basware Catalogs Katalogtjänster för leverantörer och kunder A Presentation Catalogs Katalogtjänster för leverantörer och kunder Kenneth Tellebo 6.10.2011 Presentationens innehåll Vad är Catalogs? Catalog Management Tools Catalog Interfaces Service Elements Catalog

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások Informatikai megoldások Nyckelhanterings Systemet IQ serien Varför behöver man ett nyckelhanterings system? Nycklar skall förvaras på ett säkert ställe Nycklarna bör användas av rätt person Kontroll på

Läs mer

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB I 350 år har vi tillverkat stål. Det har gett oss en erfarenhet och en kunskap som lett fram till att vi idag tillverkar världens bästa verktygsstål. 1668

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt Underhållssystem Så hjälper Rejus Maintenance er till ett bättre underhåll Från avhjälpande till förebyggande underhåll på kortast tid Att säkerställa maximal tillgänglighet och driftsäkerhet på era maskiner

Läs mer

swe

swe swe 1.01 2009-10-07 1 Binar är en industrikoncern som utvecklar nischföretag med unika produkter eller teknologier för professionella kunder. Vi är verksamma inom områdena Elektronik, Automation och Verkstad.

Läs mer

Integrerad konstruktionslösning för drivning av hanteringsutrustning för bulklaster ger avsevärd effektivitetsförbättring

Integrerad konstruktionslösning för drivning av hanteringsutrustning för bulklaster ger avsevärd effektivitetsförbättring Integrerad konstruktionslösning för drivning av hanteringsutrustning för bulklaster ger avsevärd effektivitetsförbättring När det gäller hantering av bulklaster används växlade motorer för att driva en

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Magnus Mörstam

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Magnus Mörstam SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Magnus Mörstam VILKEN KOMPETENS BEHÖVER SVENSK INDUSTRI FÖR ATT TA DEL AV INDUSTRI 4.0? Om vi tycker det gått fort nu...är det inget emot vad som kommer hända de

Läs mer

Framgång med. robotautomation

Framgång med. robotautomation Framgång med robotautomation Snabb, noggrann och beröringsfri mätning med laser. - Fogsökning - Kvalitetskontroll - Mätning LMI Technologies AB Tel: 031 3 36 25 10 www.lmint.com Så många skäl att automatisera

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

utveckling av en analysstrategi för hälso- och sjukvården

utveckling av en analysstrategi för hälso- och sjukvården utveckling av en analysstrategi för IDC InfoBrief, sponsrad av Qlik juli 2015 IDC InfoBrief, sponsrad av Qlik Vårdgivarnas investeringar i dataanalys ökar stadigt Vårdgivarna satsar fortfarande mer på

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

Fallstudie WM-data En komplett tjänsteleverantör

Fallstudie WM-data En komplett tjänsteleverantör En komplett tjänsteleverantör Copyright 2006 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version 2.0 2006-08-10 2 (6) En komplett tjänsteleverantör ebusiness Services

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

Elektroniska styrsystem enklare än någonsin

Elektroniska styrsystem enklare än någonsin Elektroniska styrsystem enklare än någonsin Robust och smidig maskinstyrning med intelligent elektronik IQAN-TOC2 genvägen till framtiden Lättspecificerat Lättinstallerat Enkel inställning Enkel diagnostik

Läs mer

CHESS Chemical Health Environment Safety System

CHESS Chemical Health Environment Safety System CHESS Chemical Health Environment Safety System Bureau Veritas En kort översikt 180 år av expertis inom kvalitet, hälsa och säkerhet, miljö och socialt ansvar "Att söka sanningen och berätta den utan rädsla

Läs mer

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät v 7.5x Trender Mikro-generering Små och mångskalig kraftgenerering Elcertifikat som stimulerar produktion av förnybar energi Dubbla

Läs mer

Om Ecofective. Företaget

Om Ecofective. Företaget Om Ecofective Företaget Ecofective är ett snabbväxande svenskt-tyskt företag som levererar en beprövad och robust IT lösning för hantering av energibalansen i fastigheter. Med en kombination av Svensk

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera

Läs mer

Genom både praktiskt och teoretiskt arbete med uppgifter ska eleverna ges möjlighet att öva sig i att arbeta enligt yrkespraxis.

Genom både praktiskt och teoretiskt arbete med uppgifter ska eleverna ges möjlighet att öva sig i att arbeta enligt yrkespraxis. AUTOMATIONSTEKNIK Ämnet automationsteknik behandlar automatiserade system, det vill säga processer med funktioner som verkar av sig själv. Dessa funktioner kan styras av såväl i förväg beskrivna program,

Läs mer

Jaguar Bronze Ett lågprissystem med RFID Chip Timing för mellanstora löpartävlingar, MTBtävlingar,

Jaguar Bronze Ett lågprissystem med RFID Chip Timing för mellanstora löpartävlingar, MTBtävlingar, J a g u a r t i d m ä t n i n g s s y s t e m Jaguar levereras i ett flertal modeller. Varje system kundanpassas efter vad du vill göra. Listan av finesser slår en med häpnad om man jämför med andra system

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR Som verksam inom segmentet för kritisk infrastruktur ställs du dagligen inför utmaningen att säkra några av vårt samhällets viktigaste och mest värdefulla resurser.

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Återhämtning i verksamheter tidigt i konjunkturcykeln samt kostnadsbesparingar lyfte ABB:s resultat andra kvartalet

Återhämtning i verksamheter tidigt i konjunkturcykeln samt kostnadsbesparingar lyfte ABB:s resultat andra kvartalet Återhämtning i verksamheter tidigt i konjunkturcykeln samt kostnadsbesparingar lyfte ABB:s resultat andra kvartalet Orderingången upp 5% 1, basorderingången upp 15% Intäkterna ned 5%, lägre minskningstakt

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: FÖR INTELLIGENT SCANNING Med SimplifyScan kan användarna enkelt scanna in och och distribuera dokument vart som helst i nätverket, direkt från ett Sharp

Läs mer

NU ÄR DEN PERFEKTA SAMMANFOGNINGEN MÖJLIG DÅ DEN INTELLIGENTA REVOLUTIONEN ÄR KOMPLETT MED TPS/i ROBOT

NU ÄR DEN PERFEKTA SAMMANFOGNINGEN MÖJLIG DÅ DEN INTELLIGENTA REVOLUTIONEN ÄR KOMPLETT MED TPS/i ROBOT / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRO_BRO_TPSI_ROBOT_SVE_2015-5 NU ÄR DEN PERFEKTA SAMMANFOGNINGEN MÖJLIG DÅ DEN INTELLIGENTA REVOLUTIONEN ÄR KOMPLETT MED TPS/i ROBOT 2 PERFEKT SAMMANFOGNING

Läs mer

Kompressorer till Bil & Verkstad. Människor. Passion. Prestanda.

Kompressorer till Bil & Verkstad. Människor. Passion. Prestanda. Kompressorer till Bil & Verkstad Människor. Passion. Prestanda. Människor. Passion. Prestanda. Vårt fokus på fordonsindustrin I decennier har Chicago Pneumatics hjärta vurmat lite extra för fordonsverkstadsindustrin.

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Solutions HÖJDPUNKTER

Solutions HÖJDPUNKTER Solutions Affärsområdet Solutions levererar automationsprodukter och effektiviseringslösningar till skandinavisk industri och till utvalda branscher internationellt. HÖJDPUNKTER Uppköpet av Fleximatic

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Det nya byggandet såser det ut!

Det nya byggandet såser det ut! Det nya byggandet såser det ut! , Tyréns AB, Malmö Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskare inom industriellt byggande Tyréns satsar på industriellt byggande, som tekniska konsulter. Avdelning

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network Excellum Network DALI EXCELLUM Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing EXCELLUM KOMBINERAR BESPARINGAR OCH BELYSNINGSKOMFORT Excellum är ett unikt adresserbart styrsystem för belysning

Läs mer

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Lars Wikström 2016-01-22 Nationell myndighet med regional närvaro - 390 medarbetare - nio orter 1 Värt att fundera på Kommer företag att våga investera på platser

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA JANUARI 2015 Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 Enligt Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 är

Läs mer

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning AquaView övervakningssystem Säkrare styrning och enklare övervakning Det första övervakningssystemet speciellt anpassat för VA-applikationer. Innovativa lösningar från företaget som uppfann den dränkbara

Läs mer