Knappast någon som är engagerad i affärsvärlden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Knappast någon som är engagerad i affärsvärlden"

Transkript

1 Industrial IT......The Next Way of Thinking Författare Lars Krantz Vice VD inom ABB-koncernen, ansvarig för affärsområdet Automation med placering i Zürich, Schweiz Lars Krantz har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Lunds Universitet samt examen i internationell marknadsföring och elektronikkonstruktion från Uppsala Universitet. Han är för närvarande teknikansvarig för ABB:s affärsområde Automation. Tidigare var han chef för forskning och utveckling, ansvarade för produktstrategi, marknadskommunikation och systemprodukter inom ABB Automation, med ansvarsområde Sverige, Tyskland och USA. E-post: Knappast någon som är engagerad i affärsvärlden kan undgå att imponeras över den hastighet med vilken datorteknik och informationsteknik har utvecklats under de senaste två decennierna. Paradoxen med regelmässigt fördubblad kapacitet och halverade priser lämnar oss i en egendomlig balansgång mellan att imponeras av de senaste landvinningarna och att otåligt vänta på de kommande. Mitt i denna entusiasm står företagsledarna inför ett annat paradigmskifte, av nästan skrämmande omfattning: lokal handel har blivit global. Personliga relationer mellan kund och leverantör ersätts med elektroniska transaktioner. Tid till lansering, produkters livscykler och återbetalningstiden på ett projekt har börjat mätas i veckor eller månader istället för i år. En nyligen genomförd undersökning av affärstidskriften Industry Week visade att Operational Excellence är den största utmaningen som en modern VD står inför, då han eller hon försöker styra sitt företag in i det nya millenniet. Det informationsbehov som skapas av detta tänkande håller snabbt på att minska avståndet mellan system som ska användas på verkstadsgolvet, kontrollrummet och i styrelserummet. E-handelns födelse ökar behovet av realtidsinformation och automation, i allt från massmarknadsföring till tillverkning och leverans av höggradigt kundanpassade produkter. Att lära av exempel Då ABB bildades 1987 utgjorde fusionen ett av de första stora äktenskapen i syfte att kombinera industriella mus- 4 ABB tidning 1/2000

2 kler med informationsålderns smidighet. Det stod tidigt metall- och gruvindustri, massa och papper, kemisk klart för ABB att man måste konfrontera detta paradigmskifte, och företaget började anpassa sina interna funktio- Samverkan mellan avancerade verktyg och begåvade industri, konsumentvaror och bilindustri. ner och investera i forskning och utveckling för att förbättra såväl funktioner som prestanda i sina produkter. informationsbitar kan delas i realtid över affärsverksamhe- människor gav den första glimten av Industrial IT, där Medan ABB fortfarande främst drevs framåt av sitt traditionella teknikkunnande insåg företagsledningen att större än dess ingående delar. ten och därmed ge upphov till en helhet som är mycket datorkraften måste tyglas och integreras i realtid över de många grenarna av affärsverksamheten för att kunna Interaktivt beslutsstöd utnyttjas för företagets och dess kunders bästa. ABB, liksom andra företag i branschen, stod inför flera svåra val i intäkter kring USD 30 miljarder från verksamhet i mer än När ABB-koncernen närmade sig anställda och samband med den allmänna övergången från industriell 100 länder, blev de isolerade öarna av information och muskelkraft till intellektuell hjärnkraft. beslutsstöd allt mer uppenbara och besvärande. Ljusa Skulle vi uppfylla de nya finansiella målen genom att helt enkelt sälja av tillgångar och avskeda folk, eller kunde vi förbättra förräntningen på ort och ställe? Måste vi reservera det interaktiva beslutsstödet för den högsta ledningens möten, eller kan detta kraftfulla verktyg tillåtas tränga djupt ner i organisationsstrukturen? Har vi övertygelsen som behövs för att standardisera en myriad av globala affärsprocesser, eller ska vi fortsätta betala kostnaderna för inkompatibla system, dubblerade ansträngningar och fördröjningar från idé till implementering? Jag anser att ABB har hittat ett antal bra svar på alla tre frågorna. Koppling mellan tillgångar och strategier Tanken på integrerade verktyg för anläggningsautomation föddes på ett tidigt stadium, som en strategi för tillgångsoptimering. Medan systemvetarna producerade nya akronymer i en aldrig sinande ström (CAD, CAM, CAE, CIM, MAP, MES, ERP) för att beskriva sammanlänkningen av disparata produkter, investerade ABB strategiskt i automationsteknik för att skapa ett helgjutet och inbördes kompatibelt erbjudande som skulle spänna över instrumentering, styrsystem, motorer och drivsystem, robotteknik, framdrivningsteknik och kraftsystem. Som komplement till detta rekryterades duktiga människor med automations- och IT-kunnande från diverse kundföretag, bland annat kommunal verksamhet, olje- och gasindustri, idéer i en del av organisationen hindrades från att spridas och utvecklas, tänktes om från scratch någon annanstans, eller drunknade helt enkelt i pappershögarna. ABB reagerade på denna situation genom att konstatera att affärsinformation i realtid måste delas för att fungera. Beslutsfattare i styrelserummen, operatörer på verkstadsgolvet och varje handhavare däremellan måste tydligt se hur deras beslut och åtgärder passar in i den övergripande bilden. Idag har ABB nästan av sina Målet för Industrial IT är att integrera automationssystem i realtid från anställda världen över anslutna i ordermottagning via traditionella eller realtid via ett säkert beslutsstödsystem som integrerar kommu- e-handelsbaserade metoder, hela vägen till produktion och leverans av färdiga nikationssystemen mellan kontoren, koncernövergripande produkter. referenssystem, koncernpolicy och standarder samt pågående verksamhet och tillåter alla att dela denna information. Denna investering i globalt beslutsstöd och informationshantering har redan gett utdelning. ABB:s ledning har skaffat sig ett realtidsverktyg både för att ta pulsen på organisationen och överföra viktig information. De anställda får bättre information om hur deras personliga insatser relateras till andras arbete. Den interna marknadsföringen av information ger upphov till en vänskaplig konkurrenssituation som bidrar till att skapa bättre kommunikationsverktyg, verktyg som kan återanvändas långt bortom den individ och den resultatenhet som det kommer ifrån. Och viktigast av allt, realtidsintegreringen av informationssystem har försatt ABB i en position där företaget kan delta i en dynamisk era av E-handelspartnerskap ABB tidning 1/2000 5

3 Return on investment??? Effektiv tillgångsoptimering kräver en jämförande studie i realtid av aktuell status och därmed mervärde för varje tillgång, oberoende av om det är frågan om material, utrustning eller byggnader. med våra kunder, kanalpartners, leverantörer och intressenter. Optimering av interna processer Kanske var det svåraste steget i ABB:s väg mot förändring att inse att en global industriell ledare måste tillämpa likformiga globala processer. Ett gemensamt arbetssätt måste vävas över hela organisationen, och då innefatta hela mervärdeskedjan - från produkt- och programvarukonstruktion, till marknadsföring, tillverkning, materialhantering, kommunikation och kundservice. ABB Automation tog itu med uppgiften genom att bilda en intern organisation, vilken fick som specifik uppgift att förbättra och standardisera de interna affärsmetoderna. Vi kallar denna funktion TOPs (Total Optimization of Processes). Denna grupp fick fria händer av ledningen att styra företagets olika affärsverksamheter och anställda mot en gemensam kultur med avseende på det sätt på vilket vi samverkar med varandra och med våra kunder. I sin enklaste form kan TOPs-processen betraktas som arbete med sådana verktyg som gemensam synopsis, för att definiera terminologin för ett nytt affärsinitiativ. Det innebär att det nya projektet XYZ redan från början får en uppsättning nyckelord, en officiell definition av mål och syften och till och med en uppsättning kommunikationsverktyg (diabilder, grafik etc.) som kan användas vid diskussioner över hela företaget. Om vi förflyttar oss uppåt längs mervärdeskedjan har konceptet TOPs inneburit ökad effektivitet, snabbare behandling och skalfördelar för processer så olika som inköp, konstruktion, programvaruutveckling, tillverkningslogistik och distribution. Och detta bland hundratals individuella resultatenheter världen över. Att göra jobbet på mitt sätt har blivit detsamma som att göra det på ett sätt. Vikigast för våra kunder är att ABB:s fokusering på globala processer har hjälpt företaget att genomföra globalt delade lösningar. Innovativa lösningar som utvecklas i ett land eller inom en industri anpassas för att kunna placeras i ABB:s samling av återanvändbara globala lösningar. Standardiserade procedurer hjälper lokala enheter att tilllämpa dessa lösningar för kunder överallt i världen - snabbt och kostnadseffektivt. Varför Industrial IT? Genom de erfarenheter som beskrivits i denna artikel har ABB inte bara förfinat och målstyrt sina interna processer och produkter. Vi har också funderat intensivt över vad vi ville erbjuda våra automationskunder. (Det är inte så överraskande att många kunder omvärderade vad de faktiskt ville köpa). Våra slutsatser var att ABB:s värdefullaste automationsprodukt inte levereras i paket med insexnyckel. Vi är på väg in i en era av kunskapsbaserade lösningar. ABB:s motorer, drivsystem, robotar, instrument, styrsystem och kraftsystem ingår i fler anläggningar och processer än motsvarande system från någon liknande leverantör. Det är vi stolta över. Ändå visar det sig att våra mest 6 ABB tidning 1/2000

4 spännande lösningar har skapats när vi och våra kunder har tittat på mer än själva processen eller anläggningen, i syfte att integrera de system som påverkar ett mångfasetterat affärsföretag, system som sträcker sig över marknadsföring, konstruktion, tillverkning, kvalitet, finansiering, distribution och liknande processer. Interaktionen mellan dessa processer och systemen som styr dem via utbyte av dynamisk information i realtid är det som vi har valt att kalla Industrial IT. De som minns eran av enorma stordatorer, mystiska programmeringsspråk och Information som delas i realtid över hela företaget ger upphov till en helhet med långt större värde än dess ingående delar. datorspecialister som levde i en fördold värld kanske reagerar med viss avvaktan inför vårt val av termen Industrien på ett funktionellt sätt skulle kunna hämta data från kunna ske om dessa distribuerade apparater i anläggningal IT. Då bör understrykas att ABB:s mål är att fullständigt plocka ut IT-lösningarna ur den hemlighetsfulla reras inte bara enligt sin inneboende styrstrategi utan den miljö där de råkar placeras. Nya enheter kan konfigu- svarta lådan på direktionsvåningen och lägga in dem i även beroende på den affärsmiljö där de används. Processgivare och ventiler skulle få tillgång till den informa- realtidsmiljön, med interaktivt beslutsstöd, tillgångsoptimering och gemensamma globala processer över hela tion som krävs för aktuellt recept. Motorer och drivsystem skulle anpassa sina börvärden som funktion av organisationen. aktuella produktionslinjehastigheter. Robotar och tillverkningsceller skulle kunna flyttas från en uppgift till Våga drömma I sin enklaste form kan Industrial IT karakteriseras av ett en annan och hämta in ny styrprogramvara då de upptäcker de nya processerna och deras specifika krav. öppet styrsystem som automatiskt konfigurerar och justerar in hundratals anläggningsinstrument till realtidsbeho- På samma sätt som dessa enheter automatiskt skulle ven för en ny produktionsserie. Men det kan vara mycket mera än så. Låt oss exempelvis föreställa oss att varje fysisk apparat i en anläggning har ett dynamiskt, levande minne som innehåller inte bara konfigureringsdata utan även styrprogramvara, inköps- och kostnadsinformation, underhållsinformation, mekanikritningar och kommunikationsgränssnitt. Låt oss sedan föreställa oss att samma princip skulle tillämpas på produkter så att varje sats, behållare eller låda förses med en dynamisk uppsättning realtidsdata. Låt oss sedan betänka vad som skulle Industrial IT integrerar olika automations- och informationssystem i realtid i syfte att ge bättre beslutsstöd i affärssammanhang, standardisera globala processer och öka förräntningen på tillgångarna. ABB tidning 1/2000 7

5 anpassa sig till ny miljö skulle de även kunna rapportera information och påverka driften i andra delar av verksamheten. Realtidsinformation från en apparat som utgör en flaskhals i produktionen eller som håller på att haverera skulle automatiskt utlösa kompenserande åtgärder i produktionsavsnitt nedströms felet. Interaktiv kvalitetsmätning från råmaterial till färdiga produkter skulle göra det möjligt att effektivt spåra material och generera dokumentation. Och viktigast av allt, integreringen av systemen för säljuppföljning, anläggningsresursplanering och leveranskedjehantering skulle vidga visionen av e-produktivitet så att den skulle innefatta allt Låt oss tänka tanken att distribuerade styrenheter skulle kunna avläsa och automatiskt anpassa sig till den miljö där de placeras... ning och optimering till en bredare vy av automatiserad logistik. Men även de noggrannast utfunderade planer kan gå i kras när en chef, som inte har tillgång till realtidsdata om sin anläggnings tillstånd, trycker på startknappen. Dagens paradigm av Internettid håller snabbt på att tränga ned till verkstadsgolvets nivå. Chefer som inte är medvetna om den ökande produktionskostnaden, och produktionens ökande värde vid varje givet ögonblick, kommer att vara totalt oskyddade mot den grymt konkurrenspräglade och vidöppna marknad som är på väg. Idealet vore att tillgångsoptimering skul- från inköp av de mest grundläggande råmaterialen till le innefatta en jämförande granskning i realtid av skillnader i prestanda mellan multipla tillgångar av liknande leverans av de allra mest avancerade slutprodukterna. slag, oberoende av om det är fråga om givare, turbiner, Sett utifrån? turboöverladdare, robotar, transportörer, kompressorer, Verktyg som den ovan beskrivna vidgar värdet för anläggningsinformationssystem, från grundläggande styrlys kan ge tidiga varningar för förestående haveri, motorer eller fullständiga produktionslinjer. En sådan ana- och ABB:s arkitektur för Industrial IT erbjuder en metod att gruppera de olika egenskaperna för varje anläggningsobjekt utrustning, material eller produkter grupperade för snabb analys, omdefinition eller interaktion med andra tillgångar. 8 ABB tidning 1/2000

6 göra det möjligt att driva väl fungerande tillgångar närmare sina konstruktionsmässiga gränser. Men viktigast av status till underhållshistorik och schemaläggning. Kompoende information, från aktuell konfiguration och diagnos- allt, en realtidsöverblick över tillgångars tillgänglighet nenten är dynamiskt länkad till andra ledningssystem i leder till ökad produktivitet genom att ge de effektivaste anläggningen och bidrar med sin lokala analys till globala tillgångarna prioritet vid schemaläggningsbeslut i realtid. beslutsstödsverktyg, som produktionsrapporter per enhet eller sektion, processtörningsanalyser eller kvalitetsjämförelser mellan slutprodukter, baserat på de specifika till- Anläggningscentrerad arkitektur Denna dynamiska samverkan mellan upplysta anläggningsapparater avslöjar vikten av och de dramatiska Än viktigare är ABB:s plug and play -arkitektur som gångar som används. fördelarna med lösningar som bygger på Industrial IT. lägger grunden för realtidsinteraktion över företagets hela Men hur når vi dit? mervärdeskedja från orderingång via ett E-handelsgränssnitt till just-in-time-inköp, produktion och distributionen Efter åratal av diskussion kring konkurrerande standarder för kommunikationsprotokoll börjar automationsleverantörer förstå att den verkliga potentialen inte ligger av dynamiska företagsobjekt kan Industrial IT -arkitekten av slutprodukten. Utgående från sitt omfattande bibliotek i motorvägen, utan i de objekt som motorvägen förbinder med varandra. En verkligt anläggningscentrerad auto- ta hänsyn till de mest skilda affärsmässiga syften. På utnyttja repeterbara automationsscenarier i realtid för att mationsarkitektur måste ta hänsyn till varje samma sätt som man bläddrar bland filer- enskilt anläggningsobjekt (ventil, pump, motor, fläkt) och dess inneboende egenskaper (område, kapacitet, varvtal, uteffekt) och betrakta objektet som en helhet. När detta funktionsmässiga äktenskap har uppnåtts är dynamisk access till objektets tillgångsmässiga egenskaper (produktivitet, kapacitet, kostnad för ägarskap, räntabilitet etc.) en logisk följd. Icke desto mindre kan varje definierbar enhet av tillverkad produkt (sats, fat, säck, serie, rulle) bli ett Industrial IT -objekt, komplett med sina inneboende egenskaper, som produktspecifikation, kvalitetsdata, råmaterialinnehåll, kundnamn, leveransdatum etc. Dessa produktegenskaper Den anläggningscentrerade metoden bygger på att varje objekt i anläggningen betraktas som en byggkloss som kan användas för att skapa totala produktionsscenarier. na i en mapp på en PC skulle användaren bläddra bland och välja ut olika företagstillgångar och tilldela var och en så produktiva och lönsamma uppgifter som möjligt. Att knyta ihop trådarna Vid diskussionen av ABB:s satsning på Industrial IT -lösningar måste understrykas att den totala visionen omfattar mycket mera än dynamisk länkning av anläggnings- och produktobjekt. ABB-arkitekturen och övergången till mera öppna funktioner, system och kommunikationslösningar ger den tekniska personalen mer tid för tillämpningsorienterade lös- utgör drivkrafterna som aktiverar begäran om åtgärd ningar med enormt mervärde. ABB Automation har från motsvarande anläggningsobjekt. omkring programvaru- och tillämpningsingenjörer ABB:s sätt att angripa anläggningscentrerad informationsarkitektur beaktar den myriad av företagsobjekt gör sitt bästa för att krama ut så stort värde som möjligt ur anställda nästan 40 % av vår totala arbetsstyrka som (maskiner, material, produkter) som byggklossar som industrispecifika och vertikalt integrerade tillämpningar. utgör det totala produktionsscenariot eller en specifik När ABB:s produktivitetsobjekt tillämpas över hela transaktion mellan företag. Även om de olika objekten koncernen återstår uppgiften att länka samman objekten och deras tillhörande programvara kanske ligger på olika med interna system och tredjepartssystem för beslutsstöd, nätverk eller olika datorer bär varje objekt med sig en tillgångsoptimering och gemensamma processer. Trenden integrerad samling egenskaper, så kallade aspekter. Ett att krympa den administrativa kostymen har inneburit att system skapas genom att dynamiskt länka samman en många organisationer saknar kapacitet för denna uppgift. serie distribuerade objekt. Därför måste ett Industrial IT -koncept innefatta en Förutom de uppenbara fördelarna med snabbare komponentinstallation och interaktion öppnar den objektori- integration, nätverksbyggnad och objektpaketering - lik- mängd professionella tjänster för tekniköverföring och enterade arkitekturen fantastiska scenarier för såväl tillgångshantering som företagsledning: det räcker med ett ningstillgänglighet. Nästan 20 % av ABB Automations som process- och anläggningsoptimering och anlägg- klick på ikonen för ett objekt för att ta fram kontextbero- intäkter genereras inom detta område. Vår grupp av till- ABB tidning 1/2000 9

7 Aspects Human-system interface Maintenance/ ERP systems Real object Model object Integrated independent software systems Operator interaction Maintenance record Word processor Control builder Control Varje ABB-objektmodell utgörs av integrerade men ändå oberoende programvarusystem som lagrar, hanterar och presenterar alla de informationsbitar som har med enheten att göra. Simulator CAD system Simulation model P & I diagram Data sheet Electrical CAD Electrical diagram Spreadsheet Loop specification lämpnings- och serviceproffs över hela världen har bred erfarenhet av att genomföra mervärdesskapande projekt. Slutligen måste Industrial IT -portföljen inkludera finansiella verktyg som bidrar till att accelerera projektimplementeringen, risk- och vinstmätning och utvärdering av förräntning. Som världsledande inom finansiell service kan ABB erbjuda många olika tjänster, inklusive leasing och strukturerad finansiering, försäkring, finansiell konsultverksamhet och riskhantering. Denna interna förmåga är en direkt utvidgning av ABB Automations lösningar inom kund-/leverantörspartnerskap som i sig själva kan generera betydande intäkter. ABB Automation har bildat strategiska allianser med viktiga kunder inom varje industri. I sin enklaste form innefattar dessa avtal speciella prisavtal och åtaganden som primär leverantör. Mer avancerade partnerskap omfattar dedicerade projektgrupper och konsultverksamhet, gemensam utveckling, delning av risker och vinster kring projekt samt livscykelsupport på plats. Genom dessa partnerskap har ABB:s kunder sparat hundratals miljoner dollar i sänkta inköpskostnader, snabbare projektimplementering, förbättrad anläggningstillgänglighet, standardiserad programvara och reservdelshållning och viktigast av allt de integrerade fördelarna med realtidslösningar på företagsnivå. Att spänna bågen Även om verktygen och kompetensen för Industrial IT - lösningar i stort sett finns på plats kommer teknikens ständiga framsteg att öka omfattningen och fördelarna. Vid en nyligen genomförd industrimässa visade ABB Automations monter en think tank av progressiva produktidéer som ett underlag för diskussion om framtidens tänkande kring Industrial IT. Vår demonstration här innefattade kommande teknik som GPS-baserade anläggningsinformationssystem, trådlös kommunikation mellan maskiner i anläggningen, objektbaserad dokumenthantering och fjärrstyrning av anläggningar via WAP-baserade mobiltelefongränssnitt. I en 1500 kvadratmeter stor monter med robust och beprövad automationsteknik blev think tank snabbt en jätteattraktion. Även om utställningen primärt var avsedd att stimulera tänkande kring framtiden för företagsövergripande lösningar valde många besökare att se det hela som en förhandstitt på ABB:s utvecklingsprogram. Må så ske. Fördelarna av integrerade lösningar kring automation och realtid begränsas bara av fantasin. Genom att samarbeta med kunderna har ABB Automation åtagit sig att transformera de dramatiska fördelarna med Industrial IT från vision till realitet. 10 ABB tidning 1/2000

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

System 800xA Smart Client

System 800xA Smart Client System 800xA Smart Client Med Smart Client kan du ägna dig åt att analysera data istället för spendera tid på att samla in den Visst skulle fler inom ditt företag ha nytta av den produktions- och processinformation

Läs mer

QUEST TM Flödessimulering

QUEST TM Flödessimulering QUEST TM Vad är simulering? Simulering är att experimentera med en modell av verkligheten Simulering är ett verktyg för effektivt projektarbete Simulering är ett nytt arbetsätt 2 Varför flödessimulering?

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt Underhållssystem Så hjälper Rejus Maintenance er till ett bättre underhåll Från avhjälpande till förebyggande underhåll på kortast tid Att säkerställa maximal tillgänglighet och driftsäkerhet på era maskiner

Läs mer

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler.

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler. Om Bool Bool föddes våren 2008 med väldigt tydliga mål redan från början. Vi skulle helt enkelt bli marknadsledande på portallösningar på Microsoft SharePoint i Sverige. Situationen var spännande för det

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät v 7.5x Trender Mikro-generering Små och mångskalig kraftgenerering Elcertifikat som stimulerar produktion av förnybar energi Dubbla

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Toshiba och Intel Centrino Duo mobile teknologi för professionella användare

Toshiba och Intel Centrino Duo mobile teknologi för professionella användare Toshiba och Intel Centrino Duo mobile teknologi för professionella användare I dagens affärsvärld är den bärbara datorn det främsta mobila verktyget för produktivitet och kommunikation. Detta verktyg har

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD.

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. Kraven på att minska ledtiderna ökar. Hur kan man med de verktyg som finns på marknaden organisera det hela så att det förenklar konstruktörens arbete och hela

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 6 SEPTEMBER 2011 Innehåll RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL s.1 BÖRSHANDLADE FONDER s.3 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

Läs mer

Anders S Carlsson, Low Voltage Products Kraft och automation för en bättre värld

Anders S Carlsson, Low Voltage Products Kraft och automation för en bättre värld Anders S Carlsson, Low Voltage Products Kraft och automation för en bättre värld Slide 1 Anders S Carlsson Divisionschef Low Voltage Products Divisionschef för Low Voltage Products i Sverige. 750 personer

Läs mer

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Baserad på rapporterna: PiiA Tredje Vågens Automation PiiA LeanAutomation

Läs mer

Fallstudie WM-data En komplett tjänsteleverantör

Fallstudie WM-data En komplett tjänsteleverantör En komplett tjänsteleverantör Copyright 2006 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version 2.0 2006-08-10 2 (6) En komplett tjänsteleverantör ebusiness Services

Läs mer

Jaguar Bronze Ett lågprissystem med RFID Chip Timing för mellanstora löpartävlingar, MTBtävlingar,

Jaguar Bronze Ett lågprissystem med RFID Chip Timing för mellanstora löpartävlingar, MTBtävlingar, J a g u a r t i d m ä t n i n g s s y s t e m Jaguar levereras i ett flertal modeller. Varje system kundanpassas efter vad du vill göra. Listan av finesser slår en med häpnad om man jämför med andra system

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning AquaView övervakningssystem Säkrare styrning och enklare övervakning Det första övervakningssystemet speciellt anpassat för VA-applikationer. Innovativa lösningar från företaget som uppfann den dränkbara

Läs mer

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: FÖR INTELLIGENT SCANNING Med SimplifyScan kan användarna enkelt scanna in och och distribuera dokument vart som helst i nätverket, direkt från ett Sharp

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

Basware Catalogs Katalogtjänster för leverantörer och kunder

Basware Catalogs Katalogtjänster för leverantörer och kunder A Presentation Catalogs Katalogtjänster för leverantörer och kunder Kenneth Tellebo 6.10.2011 Presentationens innehåll Vad är Catalogs? Catalog Management Tools Catalog Interfaces Service Elements Catalog

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Canon Essential Business Builder Program Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Essential Business Builder Program Inledning Att driva en tryckeriverksamhet är en utmaning. Att få den att

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

GADD Software en introduktion

GADD Software en introduktion GADD Software en introduktion Publik version, September 2013, gaddsoftware.com page 1 Vad är GADD Software? Vårt fokus Beslutsstöd, BI, tillgängligt för alla Retailing och ISV (Independent Software Vendors)

Läs mer

Fi2xml-meddelande Arkitektur

Fi2xml-meddelande Arkitektur Innehåll 4 Inledning 2 4.1 Process certifiering 2 4.1.1 Projektdefinition 3 4.1.2 Konstruktion 3 4.1.3 Godkännande och certifiering 4 4.1.4 Publicering 4 4.2 Scenarier 4 4.2.1 Behov av integrationer mellan

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Välkommen till vår värld.

Välkommen till vår värld. Fixturlaser NXA Pro Välkommen till vår värld. Sedan 1984 har ELOS Fixturlaser hjälpt företag över hela världen att uppnå en mer lönsam och hållbar produktion. Vi har lyckats komma dit vi står idag genom

Läs mer

Logistik och processorientering?

Logistik och processorientering? Lagerstyrningsakademin.se Logistik och processorientering? Stig-Arne Mattsson För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit allt viktigare att snabbt

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Camozzi är ett internationellt företag inom automation med huvudkontor i Italien och med representation i mer än 75 länder i form av

Läs mer

Effektivisera dina hjärtlungundersökningar

Effektivisera dina hjärtlungundersökningar Effektivisera dina hjärtlungundersökningar Welch Allyns hjärtlungsortiment Ett flexibelt och journalkompatibelt hjärtlungsortim Effektivisera din praktik utan att förändra ditt arbetssätt. Nu kan du välja

Läs mer

Datorarkitekturer. Sammanfattande bedömning. Ämnesbeskrivning

Datorarkitekturer. Sammanfattande bedömning. Ämnesbeskrivning Datorarkitekturer Sammanfattande bedömning Datorarkitektur är det teknikvetenskapliga ämne som behandlar principer för konstruktion av datorsystem. Datorns arkitektur definierar ett funktionellt gränssnitt

Läs mer

Dynamic Review for Models ProjectWise Navigator

Dynamic Review for Models ProjectWise Navigator Dynamic Review for Models ProjectWise Navigator Magnus Cullberg Application Engineer, Bentley Systems Arbetsflöde för Dynamiskt Samarbete Arbete pågår Ordna & Publisera Granska, Analysera Förbättra Bentley

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Bonnier Conference Center 14 november

Bonnier Conference Center 14 november Bonnier Conference Center 14 november Rundabordssamtal Välj bland nio ämnen! Utvärderingen efter vårens Nolldistans gav ett hundraprocentigt stöd för återkommande rundabordssamtal. Succén är nu tillbaka!

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Teknisk dokumentation Del 1: Produkt

Teknisk dokumentation Del 1: Produkt Ramverk för: Teknisk dokumentation Del 1: Produkt Datum: Företag: Produktgrupp: Kontaktperson: Uppgjord av:r: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Teknisk kommunikation som konkurrensmedel Eftermarknadskommunikation

Läs mer

SKF005_SE_customer.qxd 2005/02/07 16:00 Page 1 Den magiska lådan

SKF005_SE_customer.qxd 2005/02/07 16:00 Page 1 Den magiska lådan Den magiska lådan 2 Din nyckel till framgång Tänker du på SKF som världsledande inom rullningslager? Då har du helt rätt. För det är vi. Våra högkvalitativa lager har gjort oss till ett av de mest respekterade

Läs mer

Fallstudie Lars Höglund AB

Fallstudie Lars Höglund AB Hösten 2004 Fallstudie Lars Höglund AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LARS HÖGLUND AB, TÖCKSFORS...1

Läs mer

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över För närvarande drivs utvecklingen av nya mediciner av möjligheten till vinster från tillfälliga

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare.

Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare. Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare. Den geniala idén! Förslutning av fat för vår kund Crown Pakkus OY

Läs mer

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon.

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Project 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Verktygsfältet Snabbåtkomst Anpassa

Läs mer

Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar...

Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar... Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar... Rätt från start En smart arbetsmetod är avgörande Rätt från start är mer än en bra idé det betyder pengar

Läs mer

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité.

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Henrik Vikberg Business development manager Håkan Kallenberg Solution Architect Hur kan nätverket ha en så central roll? 1. Idag är

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning AP&T CUSTOMER SERVICE Utbildning som ger utdelning Möt framtiden med rätt kompetens Att satsa på kompetensutveckling för dina medarbetare är förmodligen den bästa investering du kan göra. Med aktuella

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Ja, det gemensamma erbjudandet från SAP och IBM verkar intressant. Be en återförsäljare kontakta mig om pris och implementationstid.

Ja, det gemensamma erbjudandet från SAP och IBM verkar intressant. Be en återförsäljare kontakta mig om pris och implementationstid. End to end Top to bottom o 16 550:- eller 500:- i manaden * o Tva kvalitetsmarken, ett kampanjpris. Komplett affarssystem i ny servermiljo. De små och medelstora företagens tillväxt är inte självklar.

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt Mayfl ower CRM avancerat men inte krångligt Marknad, sälj & kundvård Abalon en av nordens marknadsledande leverantörer av CRM-system Vårt fokus är att vara en nära leverantör av CRM-system på den nordiska

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

HJ MEK KREATIV PRODUKTIONSUTVECKLING

HJ MEK KREATIV PRODUKTIONSUTVECKLING HJ MEK KREATIV PRODUKTIONSUTVECKLING Vi har löst problem inom produktionsteknik sedan 1968 Vi är problemlösare inom vår speciella nisch: produktionsteknik. Vi ser till att dina produktidéer och innovationer

Läs mer

De t Mobil Tim gl as e t

De t Mobil Tim gl as e t Det Mobila Timglaset Det mobila timglaset Det mobila timglaset är framtaget för att öka förståelsen för hur en organisation påverkas och kan höja sin effektivitet genom att införa mobil ärendehantering.

Läs mer

lösningar som hjälper arbetslag att samarbeta tillsammans i SharePoint

lösningar som hjälper arbetslag att samarbeta tillsammans i SharePoint lösningar som hjälper arbetslag att samarbeta tillsammans i SharePoint DEN STÖRSTA UTMANINGEN INOM FÖRETAGSLEDNING Ett företag som vill hålla sig i framkanten måste effektivt planera och följa sin strategi.

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS KONSTEN ATT SKAPA SÄKRARE OCH På Sharp är vi medvetna om behovet av mer effektiva kommunikationsmetoder

Läs mer

PRODUKTERNA SOM TAR ÖVER. Europeisk undersökning om den mobila arbetsstyrkans preferenser

PRODUKTERNA SOM TAR ÖVER. Europeisk undersökning om den mobila arbetsstyrkans preferenser PRODUKTERNA SOM TAR ÖVER Europeisk undersökning om den mobila arbetsstyrkans preferenser Hybrider hotar de bärbara företagsdatorernas dominans i Europa Trots att man trodde att surfplattorna skulle revolutionera

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

COMBINUM är en kraftfull säljkonfigurator som hjälper dig att effektivisera orderflödet genom att låta kunder och säljare konfigurera order direkt på

COMBINUM är en kraftfull säljkonfigurator som hjälper dig att effektivisera orderflödet genom att låta kunder och säljare konfigurera order direkt på COMBINUM är en kraftfull säljkonfigurator som hjälper dig att effektivisera orderflödet genom att låta kunder och säljare konfigurera order direkt på internet. Detta är COMBINUM COMBINUM är ett system

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Datachassi visar vägen till säkra transporter

Datachassi visar vägen till säkra transporter Datachassi visar vägen till säkra transporter Ett säkert sätt att skydda dig och ditt gods Datachassi AB erbjuder lösningar inom: Transportsäkerhet (säkerhet mot till exempel inbrott och dieselstölder)

Läs mer

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Ante Baric Försäljningsdirektör Tobias Blom Key Account Manager Stadsnät TeliaSonera Operator Next 1 Innehåll Svensk fibermarknad

Läs mer

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans A Good Connection Connect IT Connect Office Connect Finans Det bästa av tre världar Connect är den enda samarbetspartnern ni behöver inom IT, kontorsmaskiner och finansiering. Genom oss har ni tillgång

Läs mer