EFSAs arbete med riskvärderingar. rderingar av GMO i Europa. GMO-sekretariatet EFSA. Budbärare: Christer Andersson, GMO-panelen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EFSAs arbete med riskvärderingar. rderingar av GMO i Europa. GMO-sekretariatet EFSA. Budbärare: Christer Andersson, GMO-panelen"

Transkript

1 EFSAs arbete med riskvärderingar rderingar av GMO i Europa GMO-sekretariatet EFSA Budbärare: Christer Andersson, GMO-panelen VKMs Riskvärdering av GMO, 31 oktober 2011, Oslo

2 Presentationens innehåll Vem gör vad inom GMO-området på EFSA? Omfattning och utformning av ansökningar att få odla och marknadsföra GMO Den praktiska hanteringen av ansökningar Andra uppgifter för EFSAs GMOsekretariat

3 Riskvärdering av GMO inom EU genomförs av Centraliserad riskvärdering EFSAs GMO panel 21 externa experter Förnyas vart tredje år Hanterar riskvärderingar knutna till följande GMO-lagstiftningar: Förordning (EC) 1829/2003 om GM livsmedel och foder + Direktiv 2001/18/EC om utsättning av GMO i miljön Förordning (EC) 1831/2003 om tillsatser till djurfoder

4 Riskvärderingen av GMO understöds ds av Staben på GMO-sekretariatet

5 Vad EFSA skall göra g och inte görag EFSAs uppgift - Utföra riskvärderingar av GMO för att säkerställa att GMO-livsmedel är lika säkra som konventionella livsmedel. [Baserat på riskvärderingen och andra legetima faktorer kan riskhanterare avgöra om en GMO skall godkännas eller ej.] Det är inte EFSAs uppgift att - besluta om godkännanden (t.ex. GMO) - ansvara för lagstiftningen - ansvara för livsmedelskontroll

6 GMO-ans ansökningarnas omfattning ( scope( scope ) GMO som livsmedel, livsmedel som innehåller eller består av GMO, eller livsmedel producerade av eller innehåller ingredienser från GMO GMO som foder, foder som innehåller eller består av GMO, eller foder producerat från GMO Utsättning i miljön via - Import och processning (oavsiktlig) - frö eller växtmaterial för odling 6

7 Riktlinjer att göra g en ansökan Vad skall en ansökan innehålla och hur skall den utformas? Specifika krav när olika GMO sammanförs med vanlig korsningsmetodik Specifika krav vid förnyad ansökan Specifika krav när tidigare ansökan görs inom alternativ lagstiftning 9 definierade bilagor behövs

8 EFSA Application Submission Guidance Ansökningsprocessen

9 Sökanden sammanställer ansökan

10 Förordning (EC) No 1829/ beslutsprocess i stora drag Ansökningarna kan ha olika omfattning: Livsmedel och/eller foder, import och beredning/förädling Odling GMO-ansökan (via MS) inkommer till EFSA I fråga om odling skall ett medlemsland utföra miljöriskbedömning Öppen konsultation EU Kommissionen MS beslutar att godkänna eller avslå ansökan Rådfrågar alla medlemsländer (alla ansökningar) RISKVÄRDERING RISKHANTERING

11 EFSAs hantering av ansökningar GMO-ansökan Kontroll av komplett ansökan Underrättas: - Sökanden (EFSA-GMO-UK ) - Medlemsländer* - EU kommissionen Sammanfattning till allmänheten (web) Tillgång till ansökan ges till: - REL-JRC, EU kommissionen och GMO-panelen Ansökan förklaras fullständig Kompletterande information granskas

12 EFSAs hantering av ansökningar GMO-ansökan Rapportörer utses i sekretariat och panel Kontroll av komplett ansökan Ansökan förklaras fullständig MS konsulteras MS kan kommentera i 3 månader Panelens arbetsgrupper - MC, F&F och ENV GMO-panelen CRL valideringsrapport Certifierat referensmaterial Materials report GMO-panelen - Begär och utvärderar kompletterande information - Antar vetenskapligt yttrande ( opinion ) EFSA - upprättar en komplett opinion Legalt krav - yttrande skall avges inom 6 effektiva månader

13 Hur klockan stoppas EFSA förklarar ansökan fullständig Frågor identifieras av GMO-panelen (riskvärderingen) Aktiv medlemsstat (riskvärderingen) JRC-CRL (detektionsmetod) EFSA (övriga frågeställningar, t.ex. CRM) Frågor skickas till sökande från EFSA Klockan stoppas Sökande lämnar ytterligare information Den nya informationen värderas av Panelen och/eller dess arbetsgrupper JRC-CRL (brev till EFSA) Klockan behålls stoppad Klockan startas 13

14 Översikt över inkomna ansökningar (1 juli 2011) Antal ansökningar sedan GMO-panelen etablerades (2003) 157 Antal ansökningar för vilka GMO-panelen bett om mera data (2003) 137 (95% av ansökningarna) Antal ansökningar som återkallats av den sökande Antal ansökningar för vilka GMO-panelen avgivit opinion Ansökningar under behandling 14 (9% av ansökningarna) 69 74

15 Vilka medlemsländer har bidragit till miljöriskbedömningen? Medlemsländer ombeds att utföra miljöriskbedömningen Spanien Majs NK603, MON 810, NK603 x 1507, NK603 x MON 810 Nederländerna Majs 59122, x 1507, MON (+BE), NK603 x MON Tyskland Majs MIR604, Bt11 x MIR604 x GA21 Sockerbeta H7-1, Sojaböna Belgien Majs MON 88017, MON (+NL), MON x MON 88017, x 1507 x NK603 Storbritannien Majs T 25 Tjeckien Majs GA21 Sverige Potatis AV43-6-GT Finland Potatis AM

16 GMO-sekretariatet samman- ställer komplett yttrande Enligt förordning (EC) No 1829/2003 skall EFSA publisera ett komplett yttrande om ansökningar (artikel 6 och 18) med följande annex: Annex A: GMO-panelens vetenskapliga yttrande (EFSA) Annex B: Cartagenaprotokollet Annex C: Märkning Annex D1: Valideringsrapport (CRL) Annex D2: Validarad detektionsmetod (CRL) Annex E: Certifierade referensmaterial Annex F: Monitoringplan Annex G: Medlemsländernas kommentarer [Annex H: ERA rapport från en kompetent myndighet]

17 Andra uppgifter för f r GMO-panelens sekretariat Hålla i öppna konsultationer för att integrera andra experters, sökandes, politikers och allmänhetens uppfattning Utveckla ett nätverk för att underlätta samarbete mellan medlemsländernas GMO-experter - träffas en gång/år i Parma Arrangerar colloquier med specifika frågeställningar Deltar i riskkommunikationen från EFSA Administrerar och bidrar till arbetet i vetenskapliga uppdrag startade av GMO-panelen Administrerar arbetet med utvecklandet av riktlinjer för riskbedömning Bidrar till utvecklingen av riktlinjer knutna till lagstiftning Har återkommande kontakter med intressenter (bioteknikföretag, politiker, vetenskapliga grupperingar, internationella organisationer inom livsmedelssektorn)

18 Varmt tack från EFSA Medlemsländerna riskvärderar och beslutar Centraliserad procedur där medlemsländer beslutar via kommissionen Växthuset Fältförsök Kommerciell odling/import Fortsatt odling/import 10 år EFSAs GMO-panel yttrar sig (incl. Plan för PMEM) innan marknadsgodkännande EFSAs GMO-panel värderar årliga PMEM rapporter Sammanfattning: GMO-produktens livscykel ur den sökandes perspektiv EFSAs GMO-panel riskvärderar förnyad ansökan

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

PM 2014:4. Utvärdering av klinikläkemedel internationella exempel

PM 2014:4. Utvärdering av klinikläkemedel internationella exempel PM 2014:4 Utvärdering av klinikläkemedel internationella exempel Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-36-6 www.vardanalys.se Utvärdering

Läs mer

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Ei R2014:10 Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Slutrapport åtgärder inklusive författningsändringar Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen

Läs mer

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 ANBUDSSPECIFIKATIONER OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 Förhandsmeddelande: OJ 2006/71-073762 daterad 12.4.2006 Banktjänster Page 1 AVSNITT A INLEDNING 3 1. VAD ÄR ECDC? 3 2. VAD ÄR ETT ANBUD? 3 3. VEM KAN

Läs mer

ISEMOA:s tillgänglighetsrevision så går den till

ISEMOA:s tillgänglighetsrevision så går den till ISEMOA:s så går den till www.isemoa.eu ISEMOA pågår från maj 2010 till maj 2013. ISEMOA finansieras av EU inom programmet IEE 2009 STEER. Utgivare: Austrian Mobility Research FGM-AMOR (Projektkoordinator).

Läs mer

Riktlinjer för användning av interna modeller

Riktlinjer för användning av interna modeller EIOPA-BoS-14/180 SV Riktlinjer för användning av interna modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Stiborramverket del 1

Stiborramverket del 1 1 (7) 2015-03-31 Stiborramverket del 1 Ramverk för Stibor Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser till vilka ett antal banker verksamma

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

EKOenergi - nätverk och varumärke

EKOenergi - nätverk och varumärke EKOenergi - nätverk och varumärke Som utgångspunkt gäller den engelska versionen. Om det finns någonting otydlig i översättningen, den engelska versionen är favoriserad. Har du förslag eller tips som gäller

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Datum Diarienummer 2014-06-26 811-2014-150 Handläggare Elin Swedenborg Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Bakgrund Vetenskapsrådet har sedan 2008 ett ansvar för forskningsinfrastruktur

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Europeiska trafiksäkerhetsstadgan

Europeiska trafiksäkerhetsstadgan Europeiska trafiksäkerhetsstadgan Riktlinjer för Bra praxis-kandidater Transport Innehåll 1 2 3 4 5 Europeiska trafiksäkerhetsstadgan i ny utformning p.3 Efterlysning av bra praxis p.4 2.1 Vilka är riktlinjerna

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor Revisionsrapport Tillgänglighet och nåbarhet Söderhamns kommun Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Revisionsfrågor 2 1.3 Kontrollmål

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer