SwyxWare Unified Communications. Normsättare inom IP-baserade kommunikationslösningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SwyxWare Unified Communications. Normsättare inom IP-baserade kommunikationslösningar"

Transkript

1 SwyxWare Unified Communications. Normsättare inom IP-baserade kommunikationslösningar Swyx y our business.

2 Välkommen till Swyx. Hur vi kommunicerar förändras dagligen. Nya sätt, nya teknologier och ny utrustning skapar nya krav på organisationer och personal. Swyx förenklar kommunikation för alla. Swyx kopplar samman anställda och säkerställer snabb och problemfri kommunikation som är enkel för alla. Swyx förbättrar arbetsflöden och är gränssnittet för kommunikation med kunder och partners via totalintegration av alla funktioner inom modern telekommunikation. Som ett av de första företagen inom IP telefoni- och Unified Communication (UC) marknaden, har Swyx mer än tio års erfarenhet av kommunikationslösningar i utvecklingens framkant. Swyx produktutvecklingsenhet utnyttjar alla erfarenheter från de tusentals kommunikationslösningar som levererats till små- och medelstora företag runt om i Europa. Erfarenheterna från dessa företags utmaningar, förväntningar och behov, fortsätter att forma produktfloran. Kommunikation mellan människor är alltid en utmaning och teknologin måste leva upp till detta. Swyx your business. 3

3 Swyx är rätt idag och även imorgon. Det finns många sätt att ta kontakt idag; traditionella fasta eller mobila telefoner, fax, meddelandefunktioner, video samt - och alla medier erbjuder ett flertal applikationsalternativ. Såväl som krav avseende hårdvara och infrastruktur, kräver alla dessa kanaler dina anställdas uppmärksamhet och ett stort mått av organisation. Vi erbjuder dig en standardiserad, användarvänlig och effektiv lösning som kombinerar alla dessa kanaler; SwyxWare. SwyxWare är en integrerad, mjukvarubaserad IP-kommunikationslösning skräddarsydd för behoven hos framförallt små- och medelstora företag, men lämpar som även ypperligt till de flesta större företag. Mjukvaran länkar samman alla former av affärskommunikation på ett intelligent sätt via ett gemensam plattform med ett tydligt användargränssnitt. Er personal kan sedan kommunicera utan onödiga väntetider när som helst och i princip från vilken plats som helst. Swyx tillhandahåller inte bara ttn av marknadens kraftfullaste IP-telefonisystem, utan det innehåller även ett betydande antal funktioner som hänvisning och en välutvecklad kontaktcenterlösning, som möter de flesta behov och säkerställer serviceorienterad kommunikation. Unified Communications med SwyxWare Komplett telefoni-funktionalitet Röstbrevlåda samt fax för varje användare Närvaro- och hänvisningssystem (Rich presence) Integration med Microsoft Outlook och IBM Lotus Notes Konferensfunktionalitet Meddelandefunktion (Instant messaging) Intelligent samtalsstyrning (Automatic Call Distribution, ACD) Interactive Voice Response systems (IVR) Kontaktcenter funktion Collaboration (Web conferencing, desktop sharing) Video telefoni Integration av mobiltelefoner (Fixed Mobile Convergence, FMC) Support av öppna standards, t ex SIP 4

4 Swyx är tillväxt. Extra tilläggsfunktioner skapar möjligheter att expandera SwyxWare s flexibilitet mot ett fullvärdigt UC-system. Genom att starta med SwyxWare, har du lagt grunden för en framtidssäker kommunikationsplattform som ständigt uppdateras och uppgraderas. Med SwyxWare sammankopplas din kommunikationslösning med era affärsprocesser. Resultatet är inte bara förbättrade arbetsflöden inom företaget, utan även fullständigt nya former av samspel med affärskontakter och kunder samtidigt som era tidigare investeringar i andra applikationer inte äventyras. 5

5 Swyx är prestanda. Servermjukvaran är kärnan i SwyxWare UC systemet och är enkel att installera på en PC med Microsoft Windows Server operativsystem. SwyxServer innehåller inte enbart all funktionalitet i ett fullskaligt IP-telefonisystem utan även kompletta Unified Communications applikationer. Komplett lösning för SMEs Utökning eller ersättning av PBX system Smart lösning för det lilla kontoret Uppkoppling av lokalkontor via central management lösning Kundplacerad utrustning (CPE) Hemmakontors flexibilitet Drift i enlighet med managed services Support för mobilaoch fjärranslutna användare Molntjänster Mobilitet inom företaget via IP-DECT Call- och contact centre funktionalitet Enkel administration och utökningar 6

6 Swyx är för alla. Du kan använda SwyxWare funktionaliteten via ett stort urval av terminaler. Som exempel kan du använda det praktiska USB headsetet eller bordstelefon i kombination med PC-baserade kommunikationsmjukvaran SwyxIT! Använd bordstelefonen SwyxPhone med stor färgdisplay, eller var helt mobil via dect, WLAN eller mobiltelefoner SwyxWare. tillåter således optimal anpassning för varje anställd s individuella krav. Exempel på supporterade terminaler 7

7 Swyx är frihet. Genom integration av SwyxWare administration mot Microsoft Management Console (centrala verktyget för att administrera en Microsoft miljö) skapas förutsättningar att intern personal snabbt och enkelt kan hantera inställningar och ändringar. Mjukvaruuppgraderingar och licens utökningar kan hanteras med minimal tidsåtgång. Terminalutrustning som IP bordstelefoner kan enkelt anslutas till det lokala nätverket (LAN) och upptäcks omedelbart av SWYXServers. Den nödvändiga konfigureringen sker automatiskt vilket innebär att användarutrustning är i drift omedelbart. Integrationen mot Microsoft Active Directory möjliggör att även större SwyxWare installationer kan administreras med lätthet. Med SwyxWare som komplett lösning drar du nytta av alla fördelar med server konsolidering, lägre hårdvaru- och energikostnader, mindre utrymmeskrav samt högre tillgänglighet. 8

8 Swyx är ekonomiskt. SwyxWare styr all samtals- och datatrafik över Ert befintliga IP nät. Konsekvensen är inte enbart en övergripande reducering av komplexiteten, utan även sänkta kostnader för inköp, installation, underhåll och utökningar etc. Swyx är flexibelt. Med SwyxWare har du full flexibilitet i valet av vilken anknytning mot det publika nätet du vill använda. Det spelar ingen roll om du väljer en modern SIP anslutning eller en anknytning mot etablerat ISDN telenät för att hantera extern samtalskommunikation. I båda fallen har du bästa tänkbara ljudkvalitet med SwyxWare. 9

9 Swyx är mobilitet. SwyxWare möjliggör enkel integration av mobiltelefoner mot affärskommunikationen; detta kallas ofta för Fast-Mobil konvergens (FMC). Detta innebär att anställda kan nyttja alla användbara funktioner även i mobiltelefonen. Kunder och andra externa intressenter behöver bara ett specifikt telefonnummer, så styrs samtal intelligent till rätt plats i organisationen, beroende på aktuell tillgänglighet. Swyx är obundenhet. För företag som har flera kontor och där man önskar expandera funktioner i huvudkontorets telefonisystem, är SwyxWare en flexibel lösning: Central styrning, globala telefonböcker och nyttjande av befintliga dataanslutningar för kostnadsfria samtal. Genom att nyttja VPN anslutningar säkras högsta nivån av säkerhet för kommunikation. 10

10 Swyx är personligt. Tal är fortfarande den viktigaste formen av kommunikation. Heltäckande och flexibla telefonilösningar formar därför grunden i SwyxWare. Detta möjliggör inte endast optimering av kommunikationen inom ett team, utan du kan även bekvämt hantera flera samtidiga inkommande samtal och styra dessa vidare till lämpliga kontakter inom egna organisationen. Den innovativa och intuitivt användbara mjukvaran SwyxIt! Installeras på all personals datorer (PC eller LapTop). SwyxIt! Möjliggör inte endast att varje PC blir en bekväm telefon, utan också en universell kommunikationsportal för all media. SwyxIt! Integrerar tal, , video, fax, meddelanden, närvarohantering, dokument delning och företagets övriga relevanta applikationer in i ett enda användargränssnitt. Det. unika SwyxIt! Skin concept tillåter snabb och okomplicerad förändring av användargränssnittet. SwyxIt! Användare kan välja bland en stor mängd varianter av tillgängliga gränssnitt (Skins) utifrån individuella krav på sin arbetsstation. Receptionisten eller Power user önskar ett användargränssnitt med stort antal snabbnummer/funktioner, medan användare med normala krav sannolikt väljer ett mer kompakt interface. Det flexibla skin-konceptet i SwyxIt! 11

11 Swyx är överblickbart. Med SwyxIt! Kan du definiera dina egna snabbnummer för interna och externa kontakter, så att du når frekvent använda nummer så snabbt som möjligt. Flikar underlättar strukturering av snabbnummer, t ex klassificering i avdelningar/enheter. I tillägg ger samtalsjournalen en bra överblick av inkommande och utgående samtal, återuppringningar, missade samtal, egen begäran om återuppringningar och inspelade samtal. Både företagets övergripande telefonbok och din egen finns tillgängliga. Företagets telefonbok visar även närvarostatus för efterfrågad kontakt. Användaren kan enkelt söka tillgängliga kontakter både via telefonböckerna men även direkt via SwyxIt!. Använder du den sk Hot-key funktionaliteten kan du söka och ringa telefonnummer via vilken Windowsapplikation som helst, bara genom ett musklick. Fast real-time search for contacts 12

12 Swyx är alltid tillgängligt. Ett separat system för talmeddelanden är tillgängligt för alla användare, med omfattande funktionalitet. Talmeddelanden (Voic s) kan: sändas från servern som en bilaga till en adress efter mottagande, skickas vidare, besvaras, sparas eller tas bort fångas upp remote via telefon eller SwyxIt! Varje användare kan konfigurera sin egen personliga röstbrevlåda med SwyxIt! Och välja eller spela in olika svarsmeddelanden för specifika samtalsalternativ. Som exempel kan du hälsa en viktig kund med ett skräddarsytt meddelande. 13

13 Swyx öppenhet mot nyheter. SwyxWare integrerar de ledande programvarorna Microsoft Outlook och IBM Lotus Notes. I tillägg till ökad produktivitet, ger användandet av väletablerade applikationer högre acceptans för nya funktioner av användarna. Fördelarna inkluderar: Delad inbox för s, voic s, Telefonsamtal och fax Möjlighet att vidarebefordra samtal i enlighet med kalender tillträde Telefonsamtal via musklick i Microsoft Outlook och IBM Lotus Notes Röstmeddelanden kan avlyssnas direkt via mobiltelefonens inbox när du är på resande fot Användande av personliga och företagets omfattande adressböcker och kontakter Inkommande och utgående samtal kan loggas i Microsoft Outlook journal 14

14 Swyx är intelligent. Den integrerade Call Routing Manager medger vidarebefordran av samtal automatiskt till valfritt nummer (i praktiken någon kollega s mobila- eller fasta anknytning), om du ej kan svara själv. Med intelligent vidarekoppling baserad på Microsoft Outlook eller IBM Lotus Notes kalenderinformation eller din egen status, finns ingen anledning att aktivera eller avaktivera vidarekoppling manuellt: SwyxServer vet om en användare kan nås eller ej. Utöver detta kan den integrerande Regel assistenten implementera vidarekoppling beroende på specifika tider på dygnet, veckodagar eller lediga dagar. I SwyxWare har du ett kraftfullt verktyg i den sk Graphical Script Editor (GSE), som gör det enkelt att specificera komplexa sekvenser för beslut, åtgärder och hantering av inkommande samtal. Som exempel kan du designa system för taldialog (Interactive Voice Response, IVR), så att samtal kan vidarekopplas till ett flertal nummer eller specifika avdelningar. Detta säkrar att viktiga samtal inte tappas och alltid når rätt destination. Call Routing Manager är en standardfunktion i SwyxWare och tillgänglig för alla användare Graphical Script Editor är en tilläggsfunktion i SwyxECR paketet och är ett enkelt sätt att designa taldialogsystem 15

15 Swyx är en lagspelare. Swyx har integrerat precis de samarbetsfunktioner som understödjer lagspel. Närvaroinformationen ger de anställda en övergripande bild av kollegornas tillgänglighet. Meddelandefunktionen möjliggör snabbt informationsutbyte som ett komplement till . Telefon-och web-konferens möjliggör multi-konversation med utökat informationsutbyte. Applikations- och datordelning säkrar samtidigt/delat arbete i dokument och data. Närvaro information Meddelanden (Instant messaging) Telefon- och Web konferenser Applikations- och datordelning Instant messaging with the SwyxIt! Messenger Integration av Web konferens applikationer 16

16 Se och synas närvaro information Närvaroinformation i SwyxWare tillåter dig att visa din status angående tillgänglighet för andra anställda. Dina kollegor vet därför vilka som är på-loggade och/eller tillgängliga och kan därför nå rätt person omedelbart. Som en konsekvens sparar detta tid och undanröjer onödiga försök till uppkoppling. Upptagen Tillgänglig Borta Stör ej Avloggad Rich presence status signalling S wyxit! Messenger igned especially for use in the business environment, and all När det måste gå fort den integrerade SwyxIt! Meddelandefunktionen Den integrerade SwyxIt! Meddelandefunktionen är designad speciellt för användning i affärsmiljö och medger meddelandeutbyten i realtid. Arbetsflöden och processer kan snabbas upp med hjälp av SwyxIt! Messenger. Exempelvis kan en säljare rådfråga en kollega I en annan avdelning under ett möte hos en kund. Funktionen är snabb okomplicerad och diskret. Prata med varandra ostört professionell konferens SwyxWare har en integrerad konferensfunktion med vilken du kan sätta upp och genomföra interna och externa konferenssamtal med obegränsat antal deltagare. Konferenser kan initieras av alla användare. Uppringare kan även möjligheten att ringa in direkt till ett virtuellt mötesrum med egen anknytning. Regler för samtalsstyrning appliceras för att kontrollera tillträde till konferenssamtal. Som exempel kan konferensrum säkras via speciell PIN-kod eller så kan vissa telefonnummer spärras. Två huvuden är bättre än ett lämpligt nog - applikationsdelning Applikationsdelning erbjuder ytterligare praktiska funktioner för effektivt lagarbete. Lösningen innebär att varje användare via ett enkelt musklick kan dela sin dator med en intern kollega under ett telefonsamtal via SwyxIt!. Det är det perfekta alternativet för samarbetsdiskussioner kring specifika dokument etc. 17

17 Swyx är allt du behöver. PC- och traditionell bordstelefoni i perfekt kombination SwyxWare möjliggör koppling av SwyxIt! telefoni programvara med en Swyx IP telefon i CTI läge (Computer Telephony Integration). Med SwyxIt! kan du hantera alla samtal bekvämt från din PC parallellt med din bordstelefon. CTI-läget har den ytterligare fördelen att den fullständiga SwyxWare funktionaliteten även möjliggörs i terminal server miljöer, t.ex. tunna klienter. Fax vid varje arbetsplats SwyxWare gör konventionella fax maskiner överflödiga. SwyxWare säkerställer att fax kan skickas direkt från alla program med ett utskriftsalternativ. Tack vare integrationen i Microsoft Outlook kan du också faxa dokument med hjälp av din kontaktlista. Inkommande fax konverteras till en bildfil (PDF, TIFF) och levereras direkt till mottagarens inkorg. Mobilitet för alla behov Swyx Mobilitetskoncept gör att din personal ges möjlighet att bara ge ut ett telefonnummer som de kan nås på oavsett vilken Dator/Hand-enhet som används. Omvänt så visas kontorsnumret till den uppringda parten, vid samtal genomförda via mobiltelefon, inte mobilnumret. Beroende på vilken typ av mobiltelefon som används, finns många extra funktioner tillgängliga, vilket gör den personliga telefonimiljön användbar även när du reser. SwyxIt! Mobilklient omvandlar din mobiltelefon till en kontorstelefon så att du kan använda praktiska SwyxWare funktioner som samtalsbyten, telefonkonferens, inspelning eller vidarekoppling när du är på resande fot. SwyxIt! Mobile är tillgänglig för operativsystemen iphone, Android, Symbian och BlackBerry. Smartphone stöd- iphone och mer Med det webbaserade Swyx kontaktcenter kan du snabbt och enkelt integrera din iphone eller Android mobiltelefon till kontorskommunikation. Du har då företagets alla kontakter, inklusive närvaroinformation även när du reser. Samtalslistor och vidarekoppling blir också åtkomliga på distans - snabbt och bekvämt. Swyx Mobila Kontaktcenter för iphone och Android smart phones 18

18 Swyx är öppenhet. WEB integration SwyxIt! Web-tillägg ger dig helt nya möjligheter att snabbt genomföra enkel serverbaserad integration med företagets IT-applikationer från alla leverantörer. Du kan fördefiniera vissa händelser för att utnyttja någon specifik webb-baserad tjänst. Detta gör det möjligt att till exempel låta inkommande samtal kopplas/integreras mot ett CRM- eller affärssystem och på så sätt visa kundspecifika detaljer och historik. SwyxIt! blir därför navet i din kommunikation. Example of a SwyxIt! Web extension: geolocating incoming calls with Google Maps nterface niversal interface that enables further Collaboration applications to be seamlessly integechnology allows additional functions to be connected during a phone call. Third-party Flexibelt gränssnitt SwyxIt! har ett universellt gränssnitt som gör det möjligt att integrera ett antal extra applikationer. Plug-in tekniken gör att extra funktionalitet kan erhållas under ett telefonsamtal. Andra tillverkare och systemintegratörer har möjlighet att integrera ytterligare programvaror och applikationer enkelt och effektivt i SwyxIt!. Systemutvecklings-Kit För kunder med speciella krav på integrationsmöjligheter av kommunikationsfunktioner, erbjuder Swyx kostnadsfri tillgång till Swyx systemutvecklings-kit (SDK). SDK erbjuder tillgång till alla SwyxIt! Funktioner för att kunna integrera dessa I Era egna applikationer. 19

19 Swyx finns där för dig. SwyxWare erbjuder dig högsta nivån av flexibilitet och expansionsmöjlighet. Alla standardfunktioner i SwyxIt! Inkluderar många funktioner: Flexibelt användargränssnitt med design och funktionalitet, individuellt anpassade efter användarens behov. Bekväma telefonifunktioner som; vidarekoppling, samtal väntar, samtalsbyten, gruppsamtal, inbrytning, autotelefonist funktion Uppspelning av individuellt vald musik vid samtal väntar Integration med Microsoft Outlook (IBM Lotus Notes, finns tillgänglig som tilläggsmodul) Video kommunikation Voic Närvarostatus (Rich presence) Textmeddelanden Regelbaserad samtalsstyrning med Swyx Call Routing Manager (kan utökas med grafisk script editor; SwyxECR) Telefonkonferens med tre deltagare (kan utökas med SwyxConference för obegränsat antal deltagare) Samarbete (Collaboration) och skärmdelning med SwyxIt! Meeting (kan utökas med externa web konferens verktyg integrerade via Swyx Collaboration plug-in) I tillägg kan du välja mellan många möjliga optioner/ tillägg, som du enkelt kan addera steg-för-steg, beroende på individuella behov. Dessa hanteras via personliga licensnycklar. 20

20 Swyx är expanderbar. SwyxConference: förbättrade samarbetsmöjligheter via telefonkonferenser Starta och genomför spontana telefonkonferenser och ring-in konferenser via valfria interna som externa deltagare SwyxECR: enkel uppsättning av komplexa taldialoger Med hjälp av grafisk Script Editor (GSE), kan åtgärder och regler presenteras visuellt och anpassas på ett enkelt sätt. Att skapa taldialog system (IVR) blir då barnsligt enkelt. SwyxMobile: integration av mobiltelefoner Integration av mobiltelefoner med ett nummer och ett mobilsvar koncept. Mobilt användande av telefonifunktioner som; samtalsbyte, konferens, inspelning, vidarekoppling, vioc , återuppringning etc. SwyxFax: fax vid varje arbetsstation Användande av centrala server-baserade faxfunktioner i varje PC. Alla användare kan ta emot och skicka fax från varje applikation via en utskriftsfunktion. Administrationsverktygen är fullt integrerad i SwyxWare management console. SwyxRecord: bekväm inspelning av samtal Inspelningsfunktion som ger alla användare möjlighet att spela in och spara samtal via SwyxIt! Kommunikationsklient. Inspelningar kan enkelt hanteras, återuppspelas när som helst och vidarebefordrade till andra kollegor t ex via . Swyx Option Pack for IBM Lotus Notes Integration med IBM Lotus Notes, kalender-baserad vidarekoppling, uppringning från valfri kontaktdatabas, nummerigenkänning osv.. SwyxMonitor: enkel samtalsmonitorering Permanent inspelning av inkommande och utgående externa samtal, medlyssning, inbrytning, idealiskt vid utbildning samt i call-center miljöer. SwyxStandby: maximerad driftsäkerhet Organisationer med speciellt höga krav på driftsäkerhet har möjligheten att installera en extra Swyx standby server. Möjliga avbrott, kopplade till Hårdvarufel eller planerade underhåll reduceras till ett minimum. SwyxStandby garanterar att en alternativ server blir tillgänglig inom några få sekunder och att synkronisering mellan primär och sekundär server säkerställer att all konfigurationsdata och information är uppdaterad. 21

21 Swyx är din partner. Swyx Technology Partner Programme (TPP) utökar kontinuerligt funktionaliteten i SwyxWare. TPP erbjuder tredjeparts tillverkare och systemintegratörer en väl strukturerad modell för att testa och certifiera mjukvaruapplikationer, hårdvaror samt SIP tjänster. På tpp.swyx.com kan du finna många tilläggstjänster och applikationer som du kan erbjuda kunder med specifika krav på integrerad kommunikation. Du kan erhålla mer information om Swyx produkter från din auktoriserade Swyx Specialist och Distributör/Återförsäljare. Du finner Swyx Partners nära dig, såväl som informationsmaterial på, Swyx your business. 22

22

23 Swyx y our business. Swyx Solutions AG Joseph-von-Fraunhofer-Str. 13a Dortmund, Germany Phone: Fax: Swyx Solutions UK Ltd 960 Capability Green Luton LU1 3PE, United Kingdom Phone: Fax: June 2011, SwyxWare 2011 subject to technical changes; no liability accepted for any information. The products and names mentioned here are trademarks of the respective manufacturers. For further information, please contact an authorised Swyx reseller. You can find Swyx partners near you at

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare I dagens hårda konkurrens är det oerhört viktigt

Läs mer

WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar

WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar MODERNA OCH EFFEKTIVA TELEFONILÖSNINGAR WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar Q4-2013 Flexibel kommunikation med anpassningsbara funktioner efter både växelsystem, anknytningar och användare

Läs mer

innovaphone PBX Version 10 höjdpunkter

innovaphone PBX Version 10 höjdpunkter PBX Version 10 höjdpunkter Svenska 2 En översikt över V.10 uppdateringen Version 10 (V10) uppdateringen kommer att ge ett brett utbud av Unified Communications-funktioner till. Den moderna UC klienten

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Resfria möten i myndigheter REMM Resfria möten mellan myndigheter och övriga samhället problembeskrivning och åtgärdsförslag

Resfria möten i myndigheter REMM Resfria möten mellan myndigheter och övriga samhället problembeskrivning och åtgärdsförslag Resfria möten i myndigheter REMM Resfria möten mellan myndigheter och övriga samhället problembeskrivning och åtgärdsförslag April 2013 Tekniknätverket inom REMM genom: Projektansvarig: Peter Arnfalk,

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

Ett program för alla affärsprocesser

Ett program för alla affärsprocesser Ett program för alla affärsprocesser Integration 45 tätt integrerade moduler Skalbart En till tusen användare i ett och samma system Beprövat Äver 78 000 installationer jorden runt Globalt Tillgängligt

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

ett affärssystem för verklighet och vision!

ett affärssystem för verklighet och vision! ett affärssystem för verklighet och vision! Ett nytt sätt att arbeta När du väljer nytt affärssystem är det viktigt att det har rätt funktionalitet för din verksamhet och att det bygger på en modern teknisk

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö

Läs mer

Nr 193 NOV 2008 Årgång 24

Nr 193 NOV 2008 Årgång 24 Årets utställare 2008 Årets utställare 2008 Höstkonferensen 2008 Nr 193 NOV 2008 Årgång 24 www.scandevconf.se March 24, 2009 Scandinavian Developer Conference 2009 The conference will be held at: Göteborg

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Sammanfattning Denna rapport beskriver utvecklingen av ett datorprogram för att förmedla information till olika mobiltelefoner. Flera olika befintliga tekniker undersöktes samt även några kommande tekniker.

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Bättre boendemiljö med ett passersystem Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna och ersätta dessa med en tag (kodbricka) eller

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

Effektivisera ditt arbetsflöde

Effektivisera ditt arbetsflöde Effektivisera ditt arbetsflöde koppla ett plussystem till Vismas ekonomiprogram Kassalösning Arbetsorder Elektronisk fakturahantering 1 Det är enkelt att lägga till Genom att låta Vismas ekonomiprogram

Läs mer

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system ett magasin om produkter, tjänster och lösningar från dustin september 2014 pris 59 kr Rodeco levererar lekmiljöer till kunder i hela världen. Företagets vd, Daniel Lind, berättar hur ett skräddarsytt

Läs mer

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg 1(44) Förord Denna rapport är resultatet av det uppdrag som Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

REAL-Portal Öppet dygnet runt!

REAL-Portal Öppet dygnet runt! Spar tid med REAL Fastighetssystemets REAL-Portal Öppet dygnet runt! Med REAL-portalen kan medlemmar/hyresgäster och styrelse/ägare enkelt hämta och redigera infor- mation kring den egna bostadsrättsföreningen

Läs mer

Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform.

Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform. Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform. En plattform för hela din digitala värld För att vinna kunder

Läs mer

Content without boundaries

Content without boundaries Content without boundaries Dra nytta av sociala medier EPiServer 7 CMS gör det enkelt att använda integerat kommunicera i social media för att öka trafik och konverteringar. Med hjälp av ett användarvänligt

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

SOLUTIONS FOR SMALL BUSINESS ORSAKER TILL ATT. www.lenovo.com/vsb/se

SOLUTIONS FOR SMALL BUSINESS ORSAKER TILL ATT. www.lenovo.com/vsb/se SOLUTIONS FOR SMALL BUSINESS 7 ORSAKER TILL ATT Lenovo passar perfekt för din verksamhet www.lenovo.com/vsb/se 1 En vinnande investering Inbyggda besparingar under hela datorns livslängd Lenovo Solution

Läs mer

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer PTS-ER-2011:16 Datum 15 juni 2011 Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer

Läs mer

Rapport. Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget

Rapport. Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget RAPPORT: FÖRENKLA HANTERINGEN AV SSL-CERTIFIKAT I HELA FÖRETAGET Rapport Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget Innehåll Inledning..............................................................

Läs mer