SwyxWare Unified Communications. Normsättare inom IP-baserade kommunikationslösningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SwyxWare Unified Communications. Normsättare inom IP-baserade kommunikationslösningar"

Transkript

1 SwyxWare Unified Communications. Normsättare inom IP-baserade kommunikationslösningar Swyx y our business.

2 Välkommen till Swyx. Hur vi kommunicerar förändras dagligen. Nya sätt, nya teknologier och ny utrustning skapar nya krav på organisationer och personal. Swyx förenklar kommunikation för alla. Swyx kopplar samman anställda och säkerställer snabb och problemfri kommunikation som är enkel för alla. Swyx förbättrar arbetsflöden och är gränssnittet för kommunikation med kunder och partners via totalintegration av alla funktioner inom modern telekommunikation. Som ett av de första företagen inom IP telefoni- och Unified Communication (UC) marknaden, har Swyx mer än tio års erfarenhet av kommunikationslösningar i utvecklingens framkant. Swyx produktutvecklingsenhet utnyttjar alla erfarenheter från de tusentals kommunikationslösningar som levererats till små- och medelstora företag runt om i Europa. Erfarenheterna från dessa företags utmaningar, förväntningar och behov, fortsätter att forma produktfloran. Kommunikation mellan människor är alltid en utmaning och teknologin måste leva upp till detta. Swyx your business. 3

3 Swyx är rätt idag och även imorgon. Det finns många sätt att ta kontakt idag; traditionella fasta eller mobila telefoner, fax, meddelandefunktioner, video samt - och alla medier erbjuder ett flertal applikationsalternativ. Såväl som krav avseende hårdvara och infrastruktur, kräver alla dessa kanaler dina anställdas uppmärksamhet och ett stort mått av organisation. Vi erbjuder dig en standardiserad, användarvänlig och effektiv lösning som kombinerar alla dessa kanaler; SwyxWare. SwyxWare är en integrerad, mjukvarubaserad IP-kommunikationslösning skräddarsydd för behoven hos framförallt små- och medelstora företag, men lämpar som även ypperligt till de flesta större företag. Mjukvaran länkar samman alla former av affärskommunikation på ett intelligent sätt via ett gemensam plattform med ett tydligt användargränssnitt. Er personal kan sedan kommunicera utan onödiga väntetider när som helst och i princip från vilken plats som helst. Swyx tillhandahåller inte bara ttn av marknadens kraftfullaste IP-telefonisystem, utan det innehåller även ett betydande antal funktioner som hänvisning och en välutvecklad kontaktcenterlösning, som möter de flesta behov och säkerställer serviceorienterad kommunikation. Unified Communications med SwyxWare Komplett telefoni-funktionalitet Röstbrevlåda samt fax för varje användare Närvaro- och hänvisningssystem (Rich presence) Integration med Microsoft Outlook och IBM Lotus Notes Konferensfunktionalitet Meddelandefunktion (Instant messaging) Intelligent samtalsstyrning (Automatic Call Distribution, ACD) Interactive Voice Response systems (IVR) Kontaktcenter funktion Collaboration (Web conferencing, desktop sharing) Video telefoni Integration av mobiltelefoner (Fixed Mobile Convergence, FMC) Support av öppna standards, t ex SIP 4

4 Swyx är tillväxt. Extra tilläggsfunktioner skapar möjligheter att expandera SwyxWare s flexibilitet mot ett fullvärdigt UC-system. Genom att starta med SwyxWare, har du lagt grunden för en framtidssäker kommunikationsplattform som ständigt uppdateras och uppgraderas. Med SwyxWare sammankopplas din kommunikationslösning med era affärsprocesser. Resultatet är inte bara förbättrade arbetsflöden inom företaget, utan även fullständigt nya former av samspel med affärskontakter och kunder samtidigt som era tidigare investeringar i andra applikationer inte äventyras. 5

5 Swyx är prestanda. Servermjukvaran är kärnan i SwyxWare UC systemet och är enkel att installera på en PC med Microsoft Windows Server operativsystem. SwyxServer innehåller inte enbart all funktionalitet i ett fullskaligt IP-telefonisystem utan även kompletta Unified Communications applikationer. Komplett lösning för SMEs Utökning eller ersättning av PBX system Smart lösning för det lilla kontoret Uppkoppling av lokalkontor via central management lösning Kundplacerad utrustning (CPE) Hemmakontors flexibilitet Drift i enlighet med managed services Support för mobilaoch fjärranslutna användare Molntjänster Mobilitet inom företaget via IP-DECT Call- och contact centre funktionalitet Enkel administration och utökningar 6

6 Swyx är för alla. Du kan använda SwyxWare funktionaliteten via ett stort urval av terminaler. Som exempel kan du använda det praktiska USB headsetet eller bordstelefon i kombination med PC-baserade kommunikationsmjukvaran SwyxIT! Använd bordstelefonen SwyxPhone med stor färgdisplay, eller var helt mobil via dect, WLAN eller mobiltelefoner SwyxWare. tillåter således optimal anpassning för varje anställd s individuella krav. Exempel på supporterade terminaler 7

7 Swyx är frihet. Genom integration av SwyxWare administration mot Microsoft Management Console (centrala verktyget för att administrera en Microsoft miljö) skapas förutsättningar att intern personal snabbt och enkelt kan hantera inställningar och ändringar. Mjukvaruuppgraderingar och licens utökningar kan hanteras med minimal tidsåtgång. Terminalutrustning som IP bordstelefoner kan enkelt anslutas till det lokala nätverket (LAN) och upptäcks omedelbart av SWYXServers. Den nödvändiga konfigureringen sker automatiskt vilket innebär att användarutrustning är i drift omedelbart. Integrationen mot Microsoft Active Directory möjliggör att även större SwyxWare installationer kan administreras med lätthet. Med SwyxWare som komplett lösning drar du nytta av alla fördelar med server konsolidering, lägre hårdvaru- och energikostnader, mindre utrymmeskrav samt högre tillgänglighet. 8

8 Swyx är ekonomiskt. SwyxWare styr all samtals- och datatrafik över Ert befintliga IP nät. Konsekvensen är inte enbart en övergripande reducering av komplexiteten, utan även sänkta kostnader för inköp, installation, underhåll och utökningar etc. Swyx är flexibelt. Med SwyxWare har du full flexibilitet i valet av vilken anknytning mot det publika nätet du vill använda. Det spelar ingen roll om du väljer en modern SIP anslutning eller en anknytning mot etablerat ISDN telenät för att hantera extern samtalskommunikation. I båda fallen har du bästa tänkbara ljudkvalitet med SwyxWare. 9

9 Swyx är mobilitet. SwyxWare möjliggör enkel integration av mobiltelefoner mot affärskommunikationen; detta kallas ofta för Fast-Mobil konvergens (FMC). Detta innebär att anställda kan nyttja alla användbara funktioner även i mobiltelefonen. Kunder och andra externa intressenter behöver bara ett specifikt telefonnummer, så styrs samtal intelligent till rätt plats i organisationen, beroende på aktuell tillgänglighet. Swyx är obundenhet. För företag som har flera kontor och där man önskar expandera funktioner i huvudkontorets telefonisystem, är SwyxWare en flexibel lösning: Central styrning, globala telefonböcker och nyttjande av befintliga dataanslutningar för kostnadsfria samtal. Genom att nyttja VPN anslutningar säkras högsta nivån av säkerhet för kommunikation. 10

10 Swyx är personligt. Tal är fortfarande den viktigaste formen av kommunikation. Heltäckande och flexibla telefonilösningar formar därför grunden i SwyxWare. Detta möjliggör inte endast optimering av kommunikationen inom ett team, utan du kan även bekvämt hantera flera samtidiga inkommande samtal och styra dessa vidare till lämpliga kontakter inom egna organisationen. Den innovativa och intuitivt användbara mjukvaran SwyxIt! Installeras på all personals datorer (PC eller LapTop). SwyxIt! Möjliggör inte endast att varje PC blir en bekväm telefon, utan också en universell kommunikationsportal för all media. SwyxIt! Integrerar tal, , video, fax, meddelanden, närvarohantering, dokument delning och företagets övriga relevanta applikationer in i ett enda användargränssnitt. Det. unika SwyxIt! Skin concept tillåter snabb och okomplicerad förändring av användargränssnittet. SwyxIt! Användare kan välja bland en stor mängd varianter av tillgängliga gränssnitt (Skins) utifrån individuella krav på sin arbetsstation. Receptionisten eller Power user önskar ett användargränssnitt med stort antal snabbnummer/funktioner, medan användare med normala krav sannolikt väljer ett mer kompakt interface. Det flexibla skin-konceptet i SwyxIt! 11

11 Swyx är överblickbart. Med SwyxIt! Kan du definiera dina egna snabbnummer för interna och externa kontakter, så att du når frekvent använda nummer så snabbt som möjligt. Flikar underlättar strukturering av snabbnummer, t ex klassificering i avdelningar/enheter. I tillägg ger samtalsjournalen en bra överblick av inkommande och utgående samtal, återuppringningar, missade samtal, egen begäran om återuppringningar och inspelade samtal. Både företagets övergripande telefonbok och din egen finns tillgängliga. Företagets telefonbok visar även närvarostatus för efterfrågad kontakt. Användaren kan enkelt söka tillgängliga kontakter både via telefonböckerna men även direkt via SwyxIt!. Använder du den sk Hot-key funktionaliteten kan du söka och ringa telefonnummer via vilken Windowsapplikation som helst, bara genom ett musklick. Fast real-time search for contacts 12

12 Swyx är alltid tillgängligt. Ett separat system för talmeddelanden är tillgängligt för alla användare, med omfattande funktionalitet. Talmeddelanden (Voic s) kan: sändas från servern som en bilaga till en adress efter mottagande, skickas vidare, besvaras, sparas eller tas bort fångas upp remote via telefon eller SwyxIt! Varje användare kan konfigurera sin egen personliga röstbrevlåda med SwyxIt! Och välja eller spela in olika svarsmeddelanden för specifika samtalsalternativ. Som exempel kan du hälsa en viktig kund med ett skräddarsytt meddelande. 13

13 Swyx öppenhet mot nyheter. SwyxWare integrerar de ledande programvarorna Microsoft Outlook och IBM Lotus Notes. I tillägg till ökad produktivitet, ger användandet av väletablerade applikationer högre acceptans för nya funktioner av användarna. Fördelarna inkluderar: Delad inbox för s, voic s, Telefonsamtal och fax Möjlighet att vidarebefordra samtal i enlighet med kalender tillträde Telefonsamtal via musklick i Microsoft Outlook och IBM Lotus Notes Röstmeddelanden kan avlyssnas direkt via mobiltelefonens inbox när du är på resande fot Användande av personliga och företagets omfattande adressböcker och kontakter Inkommande och utgående samtal kan loggas i Microsoft Outlook journal 14

14 Swyx är intelligent. Den integrerade Call Routing Manager medger vidarebefordran av samtal automatiskt till valfritt nummer (i praktiken någon kollega s mobila- eller fasta anknytning), om du ej kan svara själv. Med intelligent vidarekoppling baserad på Microsoft Outlook eller IBM Lotus Notes kalenderinformation eller din egen status, finns ingen anledning att aktivera eller avaktivera vidarekoppling manuellt: SwyxServer vet om en användare kan nås eller ej. Utöver detta kan den integrerande Regel assistenten implementera vidarekoppling beroende på specifika tider på dygnet, veckodagar eller lediga dagar. I SwyxWare har du ett kraftfullt verktyg i den sk Graphical Script Editor (GSE), som gör det enkelt att specificera komplexa sekvenser för beslut, åtgärder och hantering av inkommande samtal. Som exempel kan du designa system för taldialog (Interactive Voice Response, IVR), så att samtal kan vidarekopplas till ett flertal nummer eller specifika avdelningar. Detta säkrar att viktiga samtal inte tappas och alltid når rätt destination. Call Routing Manager är en standardfunktion i SwyxWare och tillgänglig för alla användare Graphical Script Editor är en tilläggsfunktion i SwyxECR paketet och är ett enkelt sätt att designa taldialogsystem 15

15 Swyx är en lagspelare. Swyx har integrerat precis de samarbetsfunktioner som understödjer lagspel. Närvaroinformationen ger de anställda en övergripande bild av kollegornas tillgänglighet. Meddelandefunktionen möjliggör snabbt informationsutbyte som ett komplement till . Telefon-och web-konferens möjliggör multi-konversation med utökat informationsutbyte. Applikations- och datordelning säkrar samtidigt/delat arbete i dokument och data. Närvaro information Meddelanden (Instant messaging) Telefon- och Web konferenser Applikations- och datordelning Instant messaging with the SwyxIt! Messenger Integration av Web konferens applikationer 16

16 Se och synas närvaro information Närvaroinformation i SwyxWare tillåter dig att visa din status angående tillgänglighet för andra anställda. Dina kollegor vet därför vilka som är på-loggade och/eller tillgängliga och kan därför nå rätt person omedelbart. Som en konsekvens sparar detta tid och undanröjer onödiga försök till uppkoppling. Upptagen Tillgänglig Borta Stör ej Avloggad Rich presence status signalling S wyxit! Messenger igned especially for use in the business environment, and all När det måste gå fort den integrerade SwyxIt! Meddelandefunktionen Den integrerade SwyxIt! Meddelandefunktionen är designad speciellt för användning i affärsmiljö och medger meddelandeutbyten i realtid. Arbetsflöden och processer kan snabbas upp med hjälp av SwyxIt! Messenger. Exempelvis kan en säljare rådfråga en kollega I en annan avdelning under ett möte hos en kund. Funktionen är snabb okomplicerad och diskret. Prata med varandra ostört professionell konferens SwyxWare har en integrerad konferensfunktion med vilken du kan sätta upp och genomföra interna och externa konferenssamtal med obegränsat antal deltagare. Konferenser kan initieras av alla användare. Uppringare kan även möjligheten att ringa in direkt till ett virtuellt mötesrum med egen anknytning. Regler för samtalsstyrning appliceras för att kontrollera tillträde till konferenssamtal. Som exempel kan konferensrum säkras via speciell PIN-kod eller så kan vissa telefonnummer spärras. Två huvuden är bättre än ett lämpligt nog - applikationsdelning Applikationsdelning erbjuder ytterligare praktiska funktioner för effektivt lagarbete. Lösningen innebär att varje användare via ett enkelt musklick kan dela sin dator med en intern kollega under ett telefonsamtal via SwyxIt!. Det är det perfekta alternativet för samarbetsdiskussioner kring specifika dokument etc. 17

17 Swyx är allt du behöver. PC- och traditionell bordstelefoni i perfekt kombination SwyxWare möjliggör koppling av SwyxIt! telefoni programvara med en Swyx IP telefon i CTI läge (Computer Telephony Integration). Med SwyxIt! kan du hantera alla samtal bekvämt från din PC parallellt med din bordstelefon. CTI-läget har den ytterligare fördelen att den fullständiga SwyxWare funktionaliteten även möjliggörs i terminal server miljöer, t.ex. tunna klienter. Fax vid varje arbetsplats SwyxWare gör konventionella fax maskiner överflödiga. SwyxWare säkerställer att fax kan skickas direkt från alla program med ett utskriftsalternativ. Tack vare integrationen i Microsoft Outlook kan du också faxa dokument med hjälp av din kontaktlista. Inkommande fax konverteras till en bildfil (PDF, TIFF) och levereras direkt till mottagarens inkorg. Mobilitet för alla behov Swyx Mobilitetskoncept gör att din personal ges möjlighet att bara ge ut ett telefonnummer som de kan nås på oavsett vilken Dator/Hand-enhet som används. Omvänt så visas kontorsnumret till den uppringda parten, vid samtal genomförda via mobiltelefon, inte mobilnumret. Beroende på vilken typ av mobiltelefon som används, finns många extra funktioner tillgängliga, vilket gör den personliga telefonimiljön användbar även när du reser. SwyxIt! Mobilklient omvandlar din mobiltelefon till en kontorstelefon så att du kan använda praktiska SwyxWare funktioner som samtalsbyten, telefonkonferens, inspelning eller vidarekoppling när du är på resande fot. SwyxIt! Mobile är tillgänglig för operativsystemen iphone, Android, Symbian och BlackBerry. Smartphone stöd- iphone och mer Med det webbaserade Swyx kontaktcenter kan du snabbt och enkelt integrera din iphone eller Android mobiltelefon till kontorskommunikation. Du har då företagets alla kontakter, inklusive närvaroinformation även när du reser. Samtalslistor och vidarekoppling blir också åtkomliga på distans - snabbt och bekvämt. Swyx Mobila Kontaktcenter för iphone och Android smart phones 18

18 Swyx är öppenhet. WEB integration SwyxIt! Web-tillägg ger dig helt nya möjligheter att snabbt genomföra enkel serverbaserad integration med företagets IT-applikationer från alla leverantörer. Du kan fördefiniera vissa händelser för att utnyttja någon specifik webb-baserad tjänst. Detta gör det möjligt att till exempel låta inkommande samtal kopplas/integreras mot ett CRM- eller affärssystem och på så sätt visa kundspecifika detaljer och historik. SwyxIt! blir därför navet i din kommunikation. Example of a SwyxIt! Web extension: geolocating incoming calls with Google Maps nterface niversal interface that enables further Collaboration applications to be seamlessly integechnology allows additional functions to be connected during a phone call. Third-party Flexibelt gränssnitt SwyxIt! har ett universellt gränssnitt som gör det möjligt att integrera ett antal extra applikationer. Plug-in tekniken gör att extra funktionalitet kan erhållas under ett telefonsamtal. Andra tillverkare och systemintegratörer har möjlighet att integrera ytterligare programvaror och applikationer enkelt och effektivt i SwyxIt!. Systemutvecklings-Kit För kunder med speciella krav på integrationsmöjligheter av kommunikationsfunktioner, erbjuder Swyx kostnadsfri tillgång till Swyx systemutvecklings-kit (SDK). SDK erbjuder tillgång till alla SwyxIt! Funktioner för att kunna integrera dessa I Era egna applikationer. 19

19 Swyx finns där för dig. SwyxWare erbjuder dig högsta nivån av flexibilitet och expansionsmöjlighet. Alla standardfunktioner i SwyxIt! Inkluderar många funktioner: Flexibelt användargränssnitt med design och funktionalitet, individuellt anpassade efter användarens behov. Bekväma telefonifunktioner som; vidarekoppling, samtal väntar, samtalsbyten, gruppsamtal, inbrytning, autotelefonist funktion Uppspelning av individuellt vald musik vid samtal väntar Integration med Microsoft Outlook (IBM Lotus Notes, finns tillgänglig som tilläggsmodul) Video kommunikation Voic Närvarostatus (Rich presence) Textmeddelanden Regelbaserad samtalsstyrning med Swyx Call Routing Manager (kan utökas med grafisk script editor; SwyxECR) Telefonkonferens med tre deltagare (kan utökas med SwyxConference för obegränsat antal deltagare) Samarbete (Collaboration) och skärmdelning med SwyxIt! Meeting (kan utökas med externa web konferens verktyg integrerade via Swyx Collaboration plug-in) I tillägg kan du välja mellan många möjliga optioner/ tillägg, som du enkelt kan addera steg-för-steg, beroende på individuella behov. Dessa hanteras via personliga licensnycklar. 20

20 Swyx är expanderbar. SwyxConference: förbättrade samarbetsmöjligheter via telefonkonferenser Starta och genomför spontana telefonkonferenser och ring-in konferenser via valfria interna som externa deltagare SwyxECR: enkel uppsättning av komplexa taldialoger Med hjälp av grafisk Script Editor (GSE), kan åtgärder och regler presenteras visuellt och anpassas på ett enkelt sätt. Att skapa taldialog system (IVR) blir då barnsligt enkelt. SwyxMobile: integration av mobiltelefoner Integration av mobiltelefoner med ett nummer och ett mobilsvar koncept. Mobilt användande av telefonifunktioner som; samtalsbyte, konferens, inspelning, vidarekoppling, vioc , återuppringning etc. SwyxFax: fax vid varje arbetsstation Användande av centrala server-baserade faxfunktioner i varje PC. Alla användare kan ta emot och skicka fax från varje applikation via en utskriftsfunktion. Administrationsverktygen är fullt integrerad i SwyxWare management console. SwyxRecord: bekväm inspelning av samtal Inspelningsfunktion som ger alla användare möjlighet att spela in och spara samtal via SwyxIt! Kommunikationsklient. Inspelningar kan enkelt hanteras, återuppspelas när som helst och vidarebefordrade till andra kollegor t ex via . Swyx Option Pack for IBM Lotus Notes Integration med IBM Lotus Notes, kalender-baserad vidarekoppling, uppringning från valfri kontaktdatabas, nummerigenkänning osv.. SwyxMonitor: enkel samtalsmonitorering Permanent inspelning av inkommande och utgående externa samtal, medlyssning, inbrytning, idealiskt vid utbildning samt i call-center miljöer. SwyxStandby: maximerad driftsäkerhet Organisationer med speciellt höga krav på driftsäkerhet har möjligheten att installera en extra Swyx standby server. Möjliga avbrott, kopplade till Hårdvarufel eller planerade underhåll reduceras till ett minimum. SwyxStandby garanterar att en alternativ server blir tillgänglig inom några få sekunder och att synkronisering mellan primär och sekundär server säkerställer att all konfigurationsdata och information är uppdaterad. 21

21 Swyx är din partner. Swyx Technology Partner Programme (TPP) utökar kontinuerligt funktionaliteten i SwyxWare. TPP erbjuder tredjeparts tillverkare och systemintegratörer en väl strukturerad modell för att testa och certifiera mjukvaruapplikationer, hårdvaror samt SIP tjänster. På tpp.swyx.com kan du finna många tilläggstjänster och applikationer som du kan erbjuda kunder med specifika krav på integrerad kommunikation. Du kan erhålla mer information om Swyx produkter från din auktoriserade Swyx Specialist och Distributör/Återförsäljare. Du finner Swyx Partners nära dig, såväl som informationsmaterial på, Swyx your business. 22

22

23 Swyx y our business. Swyx Solutions AG Joseph-von-Fraunhofer-Str. 13a Dortmund, Germany Phone: Fax: Swyx Solutions UK Ltd 960 Capability Green Luton LU1 3PE, United Kingdom Phone: Fax: June 2011, SwyxWare 2011 subject to technical changes; no liability accepted for any information. The products and names mentioned here are trademarks of the respective manufacturers. For further information, please contact an authorised Swyx reseller. You can find Swyx partners near you at

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

VIEWCOM DISTRIBUTOR SWEDEN

VIEWCOM DISTRIBUTOR SWEDEN Oavsett hur höga krav Ni än ställer så är Swyx ett system som möter Era behov. Marknadens mest kompetenta och kompletta telefonsystem Utmärkande egenskaper Mobilitet Funktionalitet Integration Administration

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder företag en telefonilösning från 2 upp till tusentals anknytningar.

Läs mer

Effektiv och smidig kommunikation

Effektiv och smidig kommunikation Effektiv och smidig kommunikation TAL TEXT VIDEO TAL TEXT VIDEO Ökad tillgänglighet, förbättrad kundservice och effek tivare försäljning. Med våra unika kommunikationslösningar är det möjligt. Vi har en

Läs mer

Aastra 700 Komplett kommunikation i en effektiv förpackning

Aastra 700 Komplett kommunikation i en effektiv förpackning Aastra 700 Komplett kommunikation i en effektiv förpackning UC och mobilitet i en effektiv förpackning Aastra 700 är det bästa sättet att dra nytta av den produktivitet, effektivitet och oöverträffade

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder ert företag en telefonilösning från två upp till hundratals anknytningar.

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Phonera Växel Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Med över 500 användbara funktioner är Phonera Växel en av de mest kompetenta och moderna virtuella växlarna på marknaden. Effektivare arbetssätt

Läs mer

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Robert Stahre Aastra - 2012 1 Teknologitrender och utveckling 2012-2015 Teknologitrender som kommer att påverka individer, verksamheter and IT organisationer.

Läs mer

Aastra CMG Applikationssvit Ger företaget nya vägar att kommunicera

Aastra CMG Applikationssvit Ger företaget nya vägar att kommunicera Aastra CMG Applikationssvit Ger företaget nya vägar att kommunicera Varje kontakt är en möjlighet till ett bra bemötande Aastra Contact Management säljs världen över. Över 3 000 kunder och fler än tre

Läs mer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator för BlackBerry Smartphones BRUKSANVISNING Juni 2009 8AL 90819 SWAA ed01 Alcatel-Lucent Med ensamrätt Alcatel-Lucent 2009 Alcatel-Lucent

Läs mer

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Unified Communication KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Mark är levande byar, öppna landskap, vatten och djupa skogar Mark betyder gränsbygd

Läs mer

Effektiv och smidig vårdkontakt

Effektiv och smidig vårdkontakt Effektiv och smidig vårdkontakt TAL TEXT VIDEO TAL TEXT VIDEO Digitaliseringen av vården är på framfart. Från och med 2016 erbjuder den moderna sjukvården valfrihet inte bara för vem du besöker, utan också

Läs mer

Samtalskontroll med peka och klicka-teknik

Samtalskontroll med peka och klicka-teknik Programsviten Panasonic Communication Assistant (CA) är en intuitiv och enhetlig kommunikationslösning som kombinerar enkel peka och klickatelefoni med närvaro, tillgänglighet, Microsoft Outlook -integrering,

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

Licencia NetEx. En telefonitjänst i molnet

Licencia NetEx. En telefonitjänst i molnet Licencia Netx n telefonitjänst i molnet Licencia Netx är en komplett virtuell telefonilösning som möter de krav som fast-, mobiloch IP-ansluten röstkommunikation ställer på en modern kommunikationsplattform.

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel - en komplett telefonilösning för alla former av företag, stora som små. Phonera Växel erbjuder alla tänkbara funktioner som krävs,

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

Unified Communication. Martin Lidholm martin@lidholm-co.se

Unified Communication. Martin Lidholm martin@lidholm-co.se Welcome Unified Communication Martin Lidholm martin@lidholm-co.se Vad ska vi göra idag? En överblick över Unified Communications-platformen Hur kommer jag igång? Förkunskaper Grundläggande kunskaper i

Läs mer

MS Lync i en Avaya-miljö. Fredrik Norbeck

MS Lync i en Avaya-miljö. Fredrik Norbeck MS Lync i en Avaya-miljö Fredrik Norbeck Agenda IPnett Group UC-markanden Microsoft Lync Avaya-perspektiv och alternativ Att tänka på IPnett Group Startades 1999 i Norge av ett antal personer med Nortelbakgrund

Läs mer

Hur du utvecklar ditt företag med Unified Communications Per Björklund, Efftel,

Hur du utvecklar ditt företag med Unified Communications Per Björklund, Efftel, CONNECTING DYNAMIC COMPANIES Hur du utvecklar ditt företag med Unified Communications Per Björklund, Efftel, 2010-04-28 2 DFS Nätverket Kommunikationsteknik Agenda 1 2 3 Introduktion Om Unified Communications

Läs mer

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008 IP Telefoni en möjlighet som är här nu Nortech, November 2008 Agenda presentation Vad är IP Telefoni Historik och marknad Kundvärden och nya möjligheter Framtid och nya aktörer 2 Internet Telefoni Internet

Läs mer

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Förenkla och effektivisera Förenkla Din kommunikation, minska Dina kostnader, effektivisera Din meddelandehantering,

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

Aastra CMG Contact Management

Aastra CMG Contact Management Your connection to the world Aastra CMG Contact Management Lars Kjennerud Sales Director Large Enterprise - CMG Suite 2007 - CMG Suite 7.5 nyheter Aastra CMG Suite 2007 CMG suite 2007 En kraftfull och

Läs mer

Vi samtalsoptimerar din telefoni

Vi samtalsoptimerar din telefoni Vi samtalsoptimerar din telefoni Kunder som får svar är glada kunder Tellit är en kommunikationslösning som gör dig tillgänglig på dina villkor, var du än befinner dig. Samtal till din verksamhet slussas

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Mobila Anknytningar i Nortel CS1000. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27

Mobila Anknytningar i Nortel CS1000. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Mobila Anknytningar i Nortel CS1000 Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Utveckling av företagstelefoni IP IP telefoni Stödsystem och applikationer Mobil telefoni

Läs mer

Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten

Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten Skype For Business TDC Sverige En del av Tele2 1 Innehåll Att välja kommunikationsplattform 4 Skype for business som plattform 4 Användarupplevelsen kräver rätt

Läs mer

headsetguiden ett komplett sortiment med rekommenderade produkter till Solus-användare

headsetguiden ett komplett sortiment med rekommenderade produkter till Solus-användare headsetguiden ett komplett sortiment med rekommenderade produkter till Solus-användare Trådlöst Bluetooth STATIONÄRT MOBILT P C/DATOR STEREO, MOBIL Voyager Pro HD Taltid Bullerdämpning Vindreducering MultiPoint

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Intelecom levererar avancerade, molnbaserade kontaktcenteroch växellösningar. Flexibla,

Läs mer

Extrautrusta din företagsväxel. Olov Karlsson Nortel användareförening Köpenhamn 2008-11-11

Extrautrusta din företagsväxel. Olov Karlsson Nortel användareförening Köpenhamn 2008-11-11 Extrautrusta din företagsväxel Olov Karlsson Nortel användareförening Köpenhamn 2008-11-11 Telia extrautrustar din Meridian/CS1000-växel 3 2008-11-11 Integrerad kommunikationslösning för framtiden Mobilintegration:

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Vi river hindren MX-ONE har en unik historik att tillhandahålla investeringsskydd till en imponerande installerad bas som omfattar 55 000 kunder i över

Läs mer

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen.

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Fullt ös, vettu! Telenor One. Låter medarbetarna vara där de gör mest nytta. 2 3 En mobil växel för ökad tillgänglighet och service. Vi lever i en allt mer mobil

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Din guide till IP. IP-DECT Behovet växer. Brandväggar Intertex hanterar det mesta. Gateways - Flytta samtalen till en billigare telefonlinje

Din guide till IP. IP-DECT Behovet växer. Brandväggar Intertex hanterar det mesta. Gateways - Flytta samtalen till en billigare telefonlinje for you Nummer 5 2010 Din guide till IP Ur innehållet IP-DECT Behovet växer Brandväggar Intertex hanterar det mesta Gateways - Flytta samtalen till en billigare telefonlinje TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

Användarmanual Operator Console

Användarmanual Operator Console Användarmanual Operator Console Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Om Aastra Aastra är en av världens ledande leverantörer av telefonsystem. Vi utvecklar lösningar som ger högre effektivitet och produktivitet i

Läs mer

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Petter Urum Säljdirektör 1 Vi fortsätter att lita på Nortel Vancouver London Official Converged Network Equipment Supplier for the Vancouver 2010 Olympic

Läs mer

Din guide till IP. Interop Snom och Ascom hos Telia. WLAN Ascom i62 på lager. Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering. Ur innehållet TALK TELECOM

Din guide till IP. Interop Snom och Ascom hos Telia. WLAN Ascom i62 på lager. Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering. Ur innehållet TALK TELECOM for you Nummer 3 2011 Din guide till IP Ur innehållet Interop Snom och Ascom hos Telia WLAN Ascom i62 på lager Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering TALK TELECOM Distribution, Installation, Integration

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter.» När du tar dina affärer på allvar

Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter.» När du tar dina affärer på allvar Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter» När du tar dina affärer på allvar Det finns bara en multimediekontaktcenterlösning som konsekvent ger mycket goda resultat Aastra Solidus ecare. Varför Solidus

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Modern företagstelefoni Förenkla och förbättra er kommunikation

Modern företagstelefoni Förenkla och förbättra er kommunikation Modern företagstelefoni Förenkla och förbättra er kommunikation Kraven om ett mobilt arbetssätt, har satt en ny standard för vår kommunikation. icentrex har gett oss de verktyg våra medarbetare behöver

Läs mer

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni.

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. 2 En trygg partner för dig som funderar på en ny telefonilösning. I allt snabbare takt går nu svenska företag och organisationer över till

Läs mer

Trött på analogt? Byt till IP!

Trött på analogt? Byt till IP! for you Trött på analogt? Byt till IP! Nummer 1 2013 Ur innehållet Porttelefoner Anslut dörren till SIP Fasta IP-telefoner Optimalt ljud med snom och Yealink Headset - Talk distributör åt Jabra TALK TELECOM

Läs mer

SwyxIt! Mobile - Snabbguide Version 2011 R2

SwyxIt! Mobile - Snabbguide Version 2011 R2 SwyxIt! Mobile - Snabbguide Version 2011 R2 Sida: 1(9) Innehållsförteckning Installation... 2 Android... 2 iphone... 2 Inloggning... 3 Växelfunktioner... 4 Tonval för talsvar (DTMF)... 4 Aktivera sändning

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Din guide till IP. Tema trådlöst IP DECT och WLAN. Porttelefonsystem Bild och ljud i porten via SIP. Övervaka talkvalitet VoIPFuture ny leverantör

Din guide till IP. Tema trådlöst IP DECT och WLAN. Porttelefonsystem Bild och ljud i porten via SIP. Övervaka talkvalitet VoIPFuture ny leverantör for you Nummer 4 2010 Din guide till IP Ur innehållet Tema trådlöst IP DECT och WLAN Porttelefonsystem Bild och ljud i porten via SIP Övervaka talkvalitet VoIPFuture ny leverantör Talk Telecom Distribution,

Läs mer

Lexmark Applikationer

Lexmark Applikationer Lexmark Applikationer Hjälp dina kunder få ut mesta möjliga av deras lösningskompatibla Lexmark-skrivare med en eller flera funktioner Lexmarks program har utformats för att hjälpa företag att spara tid

Läs mer

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Vi river hindren MX-ONE har en unik historik att tillhandahålla investeringsskydd till en imponerande installerad bas som omfattar 55 000 kunder i över

Läs mer

SIP är vår arena! IP-DECT provkör Gigaset PRO. Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer. VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN

SIP är vår arena! IP-DECT provkör Gigaset PRO. Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer. VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN for you Nummer 2 2013 SIP är vår arena! Ur innehållet IP-DECT provkör Gigaset PRO Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

Så minskar du kommunikationsstressen. arbetsplatsen. Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte

Så minskar du kommunikationsstressen. arbetsplatsen. Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte Så minskar du kommunikationsstressen på arbetsplatsen Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte Idag förväntas vi vara tillgängliga via e-post och telefon under större delen av dygnet. Dessutom

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

------------------------------------------------------------------------------ Kontakta oss för mer information och demonstration

------------------------------------------------------------------------------ Kontakta oss för mer information och demonstration Systembeskrivning Översikt ServIT CallCenter är en lättanvänd lösning för Call- och Contact Center, kundtjänst, supportavdelning, ordermottagning mm. Det hanterar inkommande kundkontakter via flera olika

Läs mer

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Dubbelt så mycket till halva priset Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Vilka är vi? Internationell consulting gentemot operatörer, ISPer, service providers och företag. Från powerpoint

Läs mer

ASSA RX. Webbaserat passersystem för dig som jobbar med annat. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX. Webbaserat passersystem för dig som jobbar med annat. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX Webbaserat passersystem för dig som jobbar med annat ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Varför ska du välja ett passersystem till dina lokaler? Tanken med ett passersystem

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

# $%& $'( +",& ,& (' 7. november 2007 2

# $%& $'( +,& ,& (' 7. november 2007 2 !" # $%& $'( ) $(' +",& "%,& ('!"- 7. november 2007 2 1 !"!!". / 7. november 2007 3 0 (1&' Från och med 1 januari samlar vi oss under ett och samma varumärke 7. november 2007 4 2 .' 23' 2 & 2 '1 2 45.0-

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Uno. Användarinstruktion. unotelefoni.se

Uno. Användarinstruktion. unotelefoni.se Uno. Användarinstruktion Uno. En överblick. 08-12010000 Samtal på svarsgrupp 08-120 100 03 Samtal direkt på anknytning 08-12010001 08-12010002 08-12010003 Hänvisning Röstbrevlåda Svarsgrupp fördelar samtal

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Manual: Work Anyware Portal Ver 081119

Manual: Work Anyware Portal Ver 081119 Manual: Work Anyware Portal Ver 081119 1 (8) Work Anyware Portal DGC Service Desk Telefon: 08-506 502 80 Öppettider: Vardagar 07.00 19.00 Felanmälan: Dygnet runt E-post: drift@dgc.se Inloggning i webbportalen

Läs mer

ETS Inside. En helt ny programvara från KNX Association. Rikard Nilsson. Jan Hammarsköld. Ordförande KNX Sweden. Sekreterare KNX Sweden

ETS Inside. En helt ny programvara från KNX Association. Rikard Nilsson. Jan Hammarsköld. Ordförande KNX Sweden. Sekreterare KNX Sweden ETS Inside En helt ny programvara från KNX Association Rikard Nilsson Ordförande KNX Sweden Jan Hammarsköld Sekreterare KNX Sweden ETS Inside Smart, enkelt, säkert Nytt revolutionerande verktyg idealiskt

Läs mer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Webbmöte Pratar du med kunder och kollegor via Skype, Microsoft OSC eller andra kommunikationsverktyg i datorn? Använd Konftel som ljudkälla. Möte via mobilen Anslut din mobiltelefon

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Det hela handlar om att sätta dig i centrum för kommunikationen NU SÄTTS du I KOMMUNIKATIONENS CENTRUM Du behöver snabbt och effektivt sätta dig i kontakt

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

Telenor One. För medelstora och stora företag. Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad

Telenor One. För medelstora och stora företag. Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad Telenor One För medelstora och stora företag Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad Funderar ni på att byta telefonilösning? Läs då vidare. Om inte, läs vidare och börja fundera.

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Din guide till (S)IP - det vi alla brinner för

Din guide till (S)IP - det vi alla brinner för for you Nummer 2 2012 Din guide till (S)IP - det vi alla brinner för Ur innehållet IP-telefoner Yealink ny leverantör IP-Växel Mobilstöd snom ONE Tjänster: Förenkla vardagen med Talk Plug and Play TALK

Läs mer

ShoreTel Mobility - Användarguide

ShoreTel Mobility - Användarguide ShoreTel Mobility - Användarguide ShoreTel Mobility är en App för arbetssamtal till Android, iphone, ipad och ipod Touch. Mobility App använder sig av såväl trådlösa WiFi nätverk, mobila datanätverk samt

Läs mer

Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser

Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser Datum: februari - 2014 Vid information kontakta: salesnordic@mobisma.com Inledning Denna presentation omfattar Mobismas supportpolicy

Läs mer

Konsten att förenkla avancerad kommunikation

Konsten att förenkla avancerad kommunikation Konsten att förenkla avancerad kommunikation Stay in touch TetraFlex är så flexibelt att det kan användas i varje kombination av inom- och utomhusenheter på såväl enskilda platser som i konfigurationer

Läs mer

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 3.0

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 3.0 Visionutveckling Manual Vision 80/20 för iphone Vision 80/20 för iphone Version 3.0 www.visionutveckling.se, Auto Attendant +46 8 788 09 99 Gärdesvägen 1, SE 444 31, Stenungsund, Sweden, Phone: +46 303

Läs mer

2014-08-21 1 (8) Bilaga 2 Systembeskrivning A

2014-08-21 1 (8) Bilaga 2 Systembeskrivning A 2014-08-21 1 (8) Upprättat av: Reija Laurila Dokumentbeteckning Bilaga 2 Systembeskrivning 2014-08-21 Sida 2 (8) Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 2 Beskrivning... 3 3 Systemskiss... 7 2014-08-21

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Varför ska du välja ett passersystem till dina lokaler? Tanken med ett passersystem

Läs mer

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning Skalbart och flexibelt övervakningssystem för alla användningsområden Answers for infrastructure. Övervakningsstation MM8000 Brand Inbrott

Läs mer

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För iphone -

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För iphone - Användarmanual för Phonera Mobil Växel - För iphone - 1 Välkommen till Phonera Mobil Växel! Med Phoneras app för iphone, Android och Windows Phone får du som har tjänsten Phonera Växel med tilläggstjänsten

Läs mer

Snabbguide. Kalendersynkronisering

Snabbguide. Kalendersynkronisering Snabbguide Kalendersynkronisering Snabbguide Kalendersynkronisering Allmänt Kalendersynkronisering är en webbaserad applikation som automatiskt synkroniserar kalendern i Microsoft Exchange med växelns

Läs mer

Engcom konferensbrygga Teknisk information

Engcom konferensbrygga Teknisk information Engcom konferensbrygga Teknisk information Telefonkonferenser är idag ett naturligt verktyg för de flesta företag och organisationer. Det leder till lägre resekostnader, ökad effektivitet och produktivitet,

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2. Startsida... 2. Hänvisning... 12. Svarsgrupper... 4. Vidarekoppla pågående samtal... 7. Kontaktlista...

Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2. Startsida... 2. Hänvisning... 12. Svarsgrupper... 4. Vidarekoppla pågående samtal... 7. Kontaktlista... INNEHÅLL Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2 Startsida... 2 Hänvisning... 2 Svarsgrupper... 4 Vidarekoppla pågående samtal... 7 Kontaktlista... 9 Kollegor... 9 Favoriter... 10 Svarsgrupper... 11 Externa

Läs mer