Den som slutar bli bättre slutar vara bra If you stop improving, you will never excel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den som slutar bli bättre slutar vara bra If you stop improving, you will never excel"

Transkript

1 Den som slutar bli bättre slutar vara bra If you stop improving, you will never excel

2 VD har ordet Att lyckas som företagare är också att våga ge förtroende. UIC är stolt över att ha fått förtroendet från våra inkubatorföretag att hjälpa till i deras kommersialiseringsfas. Ett uppdrag vi tar med stor respekt och tillförsikt. UICs framgång är helt och hållet kopplad till hur vi lyckas med de projekt och företag som antas till våra respektive program. Jag vill påstå att UIC som varumärke har stärkts under den gångna perioden bland annat genom våra företag. I stort har de finansieringar som behövts till företagen lyckats väl, vilket är ett utmärkt betyg på att våra företag håller hög klass. Flera av våra företag har också under perioden fått utmärkelser som till exempel VINN NU och Venture Cuppristagare och erhållit projektfinansiering från Forska&Väx (Vinnova) och produktutvecklingsmedel (NUTEK). UIC är ett kommersialiseringsverktyg för att minska risken och öka utbytet hos inkubatorföretagen till gagn för dem själva, UICs ägare och partners, samt regionen och därmed landet. Framgången i våra företag beror ofta på att vi är flera, till exempel ägare och finansiärer, som samverkar kring utvecklingen av företagen. Perioden (2005/2006) har präglats av utökat samarbete med för UIC viktiga aktörer i kommersialiseringsprocessen av nya företag. Förutom regelbundna möten med UICs ägare har vi också knutit samarbetsavtal med Innovationsbron Uppsala, Uppsala BIO, Connect Uppsala och Karolinska Institutet Innovations AB. Det känns som om vi funnit en bra fördelning av våra respektive tjänster för ett gemensamt mål - att skapa fler och växande företag som vill stanna kvar i vår region. Det är en viktig samhällsnytta som vi anser att UIC har bidragit med. Inkubatorföretagen har under 2005 uppnått en omsättning av 58 miljoner kronor. I UIC Business Start har 32 deltagare fått utvecklat sina idéer ur ett kommersiellt perspektiv, 20 nystartade företag har gått UIC Business Lab och 13 bolag genomgår programmet UIC Business Accelerator. 25 nya arbetstillfällen skapades inom våra inkubatorföretag under året Tillväxten förväntas vara fortsatt stark. Redan under första halvåret 2006 har ytterligare 26 nya arbetstillfällen skapats. Till detta kan vi idag bara uppskatta de arbetstillfällen som genereras genom tjänster som våra företag köper in. Det finns siffror som säger att tillväxtföretag, liknande de som finns inom UIC, skapar två till fyra gånger fler tjänster än antalet anställda i respektive inkubatorföretag. Resultaten från 2005 gav oss fortsatt stöd och finansiering från Innovationsbrons Nationella inkubatorprogram (NIP) för år Min bedömning är att vi med hittills uppnådda resultat har mycket goda chanser att erhålla detta också för 2007 som är det sista året för nuvarande NIP. Framgångsfaktorer UICs styrka och stora värde finns hos våra idag drygt 40 affärscoacher. Dessa personer besitter tillsammans en enorm kunskap och erfarenhet av företagande och företagsutveckling från både lyckade och mindre lyckade fall. Jag brukar ofta presentera dem som ett gäng seniora personer inom affärsutveckling. Min uppfattning är att om man ska vara en lämplig affärscoach måste man ha flera års erfarenhet av företagande med sig i bagaget. Det vill säga man måste som företagare vara senior. Uppsala Innovation Centre, UIC, är en företagsinkubator för tillväxtföretag i Uppsalaregionen

3 Andra viktiga framgångsfaktorer för UIC är: att vi inte tar något ägande i våra företag. Vi besitter inte en ägarposition som behöver bevakas utan kan fullt ut fokusera på det bästa för företagens utveckling. att vi inte behöver ta någon hyresrisk. Därmed kan vi med ro anta de företag som uppfyller våra krav och behöver inte anta företag för att fylla eventuellt tomma lokaler. Vi har heller inget krav på att företagen ska sitta i våra lokaler, även om många önskar det. att det sätts tydliga och ömsesidiga krav och mål mellan företagen och UIC. Dessa överenskommelser är grunden för den kontinuerliga uppföljningen och rapporteringen som sker gällande varje företag. att våra tjänster inte är gratis för företagen. Ett utmärkt bevis och kvalitetssäkring för att företagen värdesätter våra tjänster och att vi levererar nyttigheter till företagen. Framåt Vi ser idag ett behov av att förstärka möjligheten till att erhålla tidig finansiering för de företag som befinner sig i UIC Business Accelerator. De initiativ som nu tas kring en regional såddfond kommer UIC att stödja. Vi ska också arbeta med att sprida UICs erbjudande till fler intressenter. Jag ser goda möjligheter till att både UIC Business Start och UIC Business Lab kan passa fler än de som redan söker till oss idag. Till exempel hoppas vi på att de satsningar som görs bland annat på IT-bolagen i vår region leder till nya utmaningar också för UICs del. Vi får heller inte glömma bort att den verksamhet vi bedriver idag inom UIC kräver förändringar och förbättringar och våra företag ställer oss ständigt inför nya utmaningar. För den som slutar bli bättre slutar vara bra. Uppsala juli 2006 Per Bengtsson VD Uppsala Innovation Centre erbjuder fem olika program Business Start UIC Business Start riktar sig till blivande entreprenörer som ännu inte kommit igång med en exploateringsprocess eller som är osäkra på den affärsmässiga bärkraften i sina idéer. Business Lab UIC Business Lab syftar till att stärka den tidiga affärsutvecklingsprocessen i projekt på väg mot bolagisering eller i redan startade bolag. Business Accelerator UIC Business Accelerator vänder sig till nystartade bolag som är nära marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst. UIC Business Accelerator erbjuder en stimulerande och utvecklande miljö med närhet till viktiga resurser som affärscoaching och rådgivning, finansiering, seminarier som stödjer bolagets affärsutvecklingsprocess, nätverk och välutrustade lokaler. Alumni UIC Alumni vänder sig till företag som lämnat UIC Business Lab och/eller UIC Business Accelerator. UIC Alumni skapar tillfällen för erfarenhetsutbyte mellan företag inom UIC. Growth UIC Growth är tillväxtprogram för existerande företag som är i behov av affärsutveckling för att förbättra sin egen tillväxt.

4 UIC Business Start Lumini Emil Nordling och Johan Hernefeldt, Lumini

5 Mörkerseende i bilen Idén föddes en mörk februarikväll. Under våren har konceptet vuxit till en affärsidé som de båda entreprenörerna Johan Hernefeldt och Emil Nordling vässat i UIC Business Start. Nu är patentansökan inlämnad, bolaget Lumini ska bildas och sommarveckorna är inbokade för nästa steg proof of principle. Då gäller det att visa att grundkonceptet fungerar precis som tänkt. Mörkerseendesystem finns redan idag i några bilmodeller på marknaden. Det unika med den idé som Johan och Emil nu utvecklar är sättet som bildinformationen presenteras. Informationen från dagens mörkerseendesystem visas på en särskild skärm till exempel vid sidan av instrumentpanelen. Det medför att förarens uppmärksamhet splittras och reaktionshastigheten försämras. - I det visualiseringssystem som vi utvecklar läggs istället informationen som en halvtransparent bild direkt på vindrutan. Systemet känner av förarens huvudrörelser och anpassar hela tiden bilden så att den ligger rätt i förarens siktfält och överlappar den verkliga bilden. Sikten framåt nattetid kan bli upp mot 500 meter eller fem gånger längre än halvljus. Djur och människor som finns framför bilen, i vägkanten och en bit in i skogen framträder som ljusa figurer mot den mörka bakgrunden. Mycket arbete återstår. Ledtiderna är långa inom bilindustrin och säkerhetskraven höga. Går allt som det ska räknar man med att systemet kan vara i bruk om tre till sju år. Kontakten med UIC gick via Connect Uppsala och raka spåret in i UIC Business Start. - För oss är det här en möjlighet att förverkliga en dröm. Vi har lärt oss en massa nyttiga saker men viktigast av allt är alla kontakter och alla dörrar som öppnats. Vi har bollat idéer, fått kommentarer på allt som rör idén, funderat och fått goda råd från erfarna entreprenörer. Vi har även fått generella entreprenörstips anpassade till vår situation. Det har bland annat inneburit att vi lyckats slipa ned vår grova idé till någonting som faktiskt kan ha kommersiell bärkraft, säger Johan Hernefeldt, Lumini. Till hösten väntar UIC Business Lab för Lumini. Anders Björck UIC fungerar som smörjmedel i regionen genom sitt sätt att arbeta. För att skapa ett innovativt klimat krävs det många intressenter och många aktiviteter. Jag vill gärna se en gnosjöisering av Uppsala län där avknoppningar går snabbare, där entreprenörer får sätta sin profil på verksamheten och uppfinningar kommersialiseras. Det storskaliga företagandet behöver kompletteras med småskalighet. Det tar tid att lyckas och det är viktigt att man får chansen att komma igen också om man misslyckats. UIC är som ett mini-kluster som sätter fart på utvecklingen i regionen genom sin verksamhet, sina samarbetspartners och möjligheten för företagare och entreprenörer att ha någon att prata med. Tjänsterna är efterfrågade. Fler än man kan hantera vill in i systemet. Nu gäller det att knyta kontakter i olika delar av länet. Jag hoppas inte bara på nya high-tech företag i Uppsala utan på nya företag i hela länet. Förutsättningarna är goda. Anders Björck Landshövding Uppsala län Business Start Utvecklar idéer till affärsidéer UIC Business Start ger kunskap om vad som krävs för att starta ett företag och vad som behövs för att utveckla en god idé till en affärsidé som håller att bygga ett nytt tillväxtföretag kring. Inkubatorprogrammet ger generell information om affärsutvecklingsprocesser, patent- och immateriella rättigheter, finansiering, försäljnings- och presentationsteknik, projekt- och processledning samt affärsjuridik. UIC Business Start riktar sig till entreprenörer som ännu inte kommit igång med exploateringsprocessen. UIC Business Start 2005/2006 Under perioden har UIC Business Start genomförts två gånger. Varje omgång omfattar ett antal workshops och totalt har 32 personer deltagit i programmet. Entreprenörerna som deltagit har sin bakgrund inom vitt skilda områden och branscher. Eftersom personer och företag som deltagit i UIC Business Start är i en uppstartsfas redovisas inga idéer eller hemvist för entreprenörerna. Business Start

6 UIC Business Lab Vidilab 6

7 Kolla masken Parasitologisk fingertoppskänsla är en av framgångsfaktorerna för laboratorieföretaget Vidilab. Från början en avknoppning från Svenska Djurhälsovården, nu ett framgångsrikt företag med spetskompetens och hög servicegrad inom träckprovsdiagnostik. Verksamheten är koncentrerad kring något som alla djurägare då och då stöter på, särskilt om det egna djuret är en häst, katt, hund eller ett får. Parasiter. Ibland drabbas djuren av ovälkomna gäster och behöver avmaskas. Orsaken är parasiter som av en eller annan anledning bestämmer sig för att reproducera sig i mängd. Men det är inte alltid avmaskning som behövs. Problemen kan bero på annat. Det kan vara virus, dåligt vatten, kraftigt bete eller något annat som är orsaken till att djuren inte mår bra. För att få veta om det är parasiter eller inte krävs ett laboratorietest. Genom träckprovsdiagnostik kan man se om det är parasitägg eller inte som är orsaken till problemet. Det är här Vidilab kan ge svar. - Istället för att säga jag behöver avmaska mitt djur borde djurägaren ställa frågan har mitt djur problem med parasiter. Att använda avmaskningsmedel i onödan är både ekonomiskt och miljömässigt negativt. Men det största problemet är resistensproblematiken. När maskmedlen används för ofta och utan att djuren har parasiter finns risken att medlen till slut blir verkningslösa. Nya studier visar att bland hästar är det 20 procent av hästarna som står för 80 procent av maskbördan, säger Mikael Ljungström, vd Vidilab. För hästägaren är det bara att köpa Vidilabs testkit, följa instruktionerna och skicka in. Redan samma dag provet anländer till labbet får man svar. Planer finns att ta fram liknande kit för hund, katt, marsvin och kanin. Under året har Vidilab deltagit i UIC Business Lab. - För oss har UIC varit ett ställe där vi fått bolla våra idéer, få tips, nya kontakter och utveckla vårt strategiska tänkande. Vi kände oss säkra på vårt kunnande, hade en affärsplan men var oerfarna som företagare och behövde mer kunskap. Det har vi fått, säger Mikael Ljungström, Vidilab. P. equorum Jan Nylander UIC har förmågan och förtroendet som krävs för att utveckla forskningsrelaterade affärer i regionen. Under sina fyra år i det Nationella inkubatorprogrammet, där tolv av Sveriges främsta företagsinkubatorer ingår, har UIC visat förmåga att systematiskt utveckla och stärka sitt arbete på hemmaplan. Ett bra ledarskap i UIC, som kan ta både den regionala rollen som en inkubator men också medverka i det nationella arbetet med professionalisering av inkubatormiljöerna, är en förutsättning för den utveckling vi ser och vi ser mycket positivt på utvecklingen av UIC. Fler intresserade entreprenörer, affärsänglar, partners och inte minst idéflödet in i UIC är ett bevis på att UICs roll som ledande regional partner vid kommersialisering av forskningsrelaterade affärsidéer etablerats och stärkts. Utmaningen för UIC nu är att fortsätta utvecklas lika positivt och förvalta det förtroendekapital man skapat i regionen. Det finns en enorm potential i Uppsala och i samarbetet med de innovativa miljöer och inkubatorer som finns inom UICs närområde såväl som nationellt. Jan Nylander vvd Innovationsbron Sverige Business Lab 7

8 UIC Business Lab AroCell/Xi Bao Research Staffan Eriksson Snabbtest ger svar Responsen är god och utvecklingsarbetet i full gång. Under våren har Xi Bao Research som nu byter namn till AroCell uppmärksammats och prisats i Venture Cup. Nu går arbetet vidare att utveckla ett snabbtest för cancerdiagnostik i öppenvården. Snabbtestet är tänkt att ge patienter som står under behandling eller har behandlats för en cancerdiagnos snabb och regelbunden information om effekten av behandlingen. Med hjälp av ett blodprov kan man mäta celltillväxten och direkt på vårdcentralen eller hos företagshälsovården få besked om att allt är som det ska. - Den stora fördelen med testet är att det går att avläsa direkt. Patienten behöver inte vänta på sitt provsvar utan får svar direkt, säger Staffan Eriksson, vd Aro- Cell. Utmaningen för oss är nu att designa testet så att det är lätt att avläsa och framförallt, att det får rätt känslighet och mäter exakt det som det ska mäta. Testet kommer också att finnas som ett ELISA-test för sjukhusen där det kommer att fungera som ett komplement för att mäta, övervaka och följa effekter av olika cancerterapier. De båda testen har samma reagens och båda har förmågan att utifrån de enzymer som utsöndras vid celldelning ge svar på viktiga frågor vid cancerbehandling. - Vi befinner oss i en utvecklingsfas och har fått bra respons för vårt arbete. Mycket tid går nu åt för att hitta samarbetspartners med kunskap och erfarenhet som tar oss framåt. Finansieringen är en annan viktig fråga som vi arbetar med. AroCell ingår i UIC Business Lab. Xi Bao är kinesiska och betyder cell.

9 UIC Business Lab 2005/2006 Under perioden har UIC Business Lab genomförts tre gånger och totalt har 20 företag deltagit. Inkubatorföretag i UIC Buisness Lab: A-Sort, utvecklar kvalitetssystem för virkesmätning. Capture Device, arbetar inom området medicin/teknik med instrument för separeringssystem. Cellic, dos/respons mätningar på cellnivå med elektricitet. Nova Diamant, utvecklar diamantmunstycken för vattenskärning. FixtImage, arbetar med en metod för autentiering av digitala bilder. Frobozz, utvecklar programsystem utifrån geologiska data för oljeindustrin. EcoQual, arbetar med kvalitetsstyrningssystem för livsmedelsindustrin. Vidilab, veterinärmedicinskt företag som utvecklar metoder för diagnostisering av parasiter. AcouTrap, utvecklar teknik för att sortera/fånga in celler och mikropartiklar med hjälp av ultraljud. ARBEXA industrier, utvecklar instrument för bilddiagnostik. DiaSpect Medical, utvecklar kostnadseffektiva system för mätning av kliniska parametrar i helblod. Eribis Pharma, utvecklar ett nytt peptidläkemedel för indikationer inom hjärta/kärl området. Frontline Diagnostics, utvecklar ett system för snabb diagnostik inom akut- och primärvård. Nanologica, utvecklar och säljer en ny familj av nanoporösa metalloxider med tillämpningar inom katalys, drug delivery och akustik. AroCell fd Xi Bao Research, kommersialisering av biomarkörer för uppföljning av cancerbehandling. Bio Hyos, utveckling av hyaluronsyra med hög viskositet för användning främst inom det biomedicinska området. EIR Technology, produktion av högkvalitativt fosforgödselmedel som utvinns ur aska. Fristads utbildning & utvecklingsbolag, kvalitetssäkringssystem för behandling inom vård och omsorg. KPL, Centrum för Klinisk Prövning av Livsmedel, utvärdering och verifiering av hälsoeffekter av livsmedel. Aero Vision, system för sammanfogning av flygbilder för konstruktion av flygbildskarta. Business Lab Affärsutveckling för unga tillväxtföretag UIC Business Lab stärker den tidiga affärsutvecklingsprocessen i projekt på väg mot bolagisering eller i redan startade bolag. Inkubatorprogrammet ger möjlighet att förädla sin affärsidé och analysera dess bärkraft. Programmet ger ökad kunskap om affärsutveckling, finansiering och vad som krävs för att bygga affärskoncept och en organisation. UIC Business Lab riktar sig till unga tillväxtföretag som är i färd med att realisera en affärsidé. Business Lab

10 UIC Business Accelerator Linear Rebel från Linear

11 Flexibel sadel På flera hundra år har inte mycket hänt. Ridsadeln ser i stora drag likadan ut idag som den gjorde i början av 1600-talet då modellen konstruerades. Då var det inte hästens bästa utan ryttarens bekvämlighet som var viktigast. Idag är skador som orsakas av dåligt passade sadlar ett stort problem. Sadelskador är plågsamma och påverkar hästens rörelseförmåga. Men nu händer något. En ny modulär sadel som både ser till hästens bekvämlighet och ger ryttaren möjlighet att hitta en bra position är klar. Lanseringen sker under hösten och redan efter nyår är siktet inställt på den europeiska marknaden. Linears modulära sadel gör det möjligt att anpassa sadeln för hästen, olika ryttare och olika discipli- ner. Sadelbommen, som är den hårda delen i sadeln, har en större anläggningsyta än traditionella sadlar. Det innebär att trycket per ytenhet blir mindre. Sadeln är lättare och säkrare. Ett exempel på det är en utlösningsanordning för stigbyglarna. - Linears sadel är byggd i ett modulärt system med fyra olika delar som kan bytas ut och anpassas efter häst och ryttare, säger Per Martin Andrén, vd Linear. Även ryttaren får med tiden problem med förslitningsskador om man inte hittar rätt position i sadeln och får balans i sin ridning. Utvecklingsarbetet är klart och inför produktionsstarten i höst pågår en del justeringsarbeten. Finansieringsfrågan är löst och under hösten kommer ägarbilden att breddas ytterligare genom en publik nyemission som väntas ge företaget ytterligare sex miljoner kronor. Aktieplacerare bedömer att emissionen kommer att bli övertecknad. Linear antogs 2005 till UIC Business Accelerator och har tidigare genomgått UIC Business Lab under företagsnamnet Horseback. - UIC har varit en bra skolning för oss. Vi har fått våra planer och idéer bedömda och får mycket stöd av vår affärscoach. Affärsplan och budget som vi arbetat fram håller och nu siktar vi på den europeiska marknaden. Det är en tuff marknad men bara genom att vara med i UIC har vi fått en sorts kvalitetsstämpel som betyder mycket, säger Per Martin Andrén, Linear. Lars Olde UIC Accelerator ger ett kunskapstillskott till en entreprenör som har stor fackkunskap men saknar kunskap om företagande. Inte minst seminarierna ger mycket och bra kunskap till företagen. Genom att delta i UIC Accelerator är man inte garanterad finansiering men i nät- verket finns sponsorer, coacher och andra som kan hjälpa till att bedöma, kartlägga och presentera idéer och företag som kan skapa bra möjligheter. Coacherna har erfarenhet och ett eget nätverk med erfarna kollegor, affärsänglar och investerare. Min roll som coach är stimulerande. Jag har arbetat i företagsledningar och bolagsstyrelser i hela mitt vuxna liv. Erfarenheter och misstag som gjorts under åren kommer nu till nytta som handfasta råd i bolagen jag coachar. Jag arbetar ungefär som en medlem i ledningsgruppen i inkubatorföretagen och är med och strukturerar upp aktivitetsplaner, identifierar mål och hjälper till att sätta upp och övervaka delmål. Det gäller det mesta från marknadsföring, finansiering, produktutveckling till produktionsfrågor. Min roll är att ge råd, fokusera på de viktiga frågorna och vilka aktiviteter som är viktiga. Jag fungerar som ordningsman och kollar att vi gjort det vi ska. Om något inte fungerar som det ska kan jag hjälpa till så vi kommer vidare. Mitt jobb är att ha båda fötterna på jorden och handgripligt hjälpa till att lösa problem. När det gäller finansiering av företagen kan jag bistå med råd. Då handlar det om frågor som vart man kan vända sig, vilken typ av finansiering som är lämplig och när det är läge att ta kontakt med finansiärer. En annan viktig fråga är rätt timing för extern finansiering så att entreprenören får en så rättvis värdering som möjligt. Min roll som coach är över i och med att företaget når det läge då det övergår från att vara ett accelerator företag till att bli ett företag i UIC Alumni. Då ska jag ha nått mitt mål - ha gjort mig själv överflödig som affärscoach. Lars Olde Affärscoach UIC Business Accelerator

12 UIC Business Accelerator ÅAC Fredrik Bruhn Sikta mot stjärnorna försvars- och säkerhetsbranschen och inom det medicintekniska området som intresset just nu är störst. Inom rymd- och flygindustrin är ett generationsskifte på gång. Ångström Aerospace Corporation, ÅAC, är en av spjutspetsarna i utvecklingen. Företaget är världsledande när det gäller mikrosystemteknik och i full färd med att utveckla små avancerade satelliter som öppnar helt nya möjligheter. Både i rymden och på marken. Sedan starten för ett år sedan har ÅAC tecknat avtal med svenska Rymdstyrelsen och också inlett ett samarbete med kanadensiska Caneus NPS. Styrkan hos ÅAC och det som placerar företaget på framkant inom rymdteknologiutvecklingen i världen är företagets inriktning och kompetens att arbeta med hela systemlösningar i mikroskala. Att inte enbart satsa på utveckling av delsystem utan att ta sig an forskning och utveckling av hela systemlösningar är ett resultat av professor Lars Stenmarks vision och arbete på Ångström Space Technology Centre. - Fördelarna att använda sig av mikrosystemteknik i rymden är att man kan sänka kostnaderna rejält. Satelliterna blir kraftfullare eftersom man får plats med mer på samma yta, till exempel fler kraftfulla transpondrar, fler sensorer och mer utrustning. Reglerna för systemdesign i mikromiljö är också helt annorlunda och innebär i sig fördelar som till exempel möjligheten att arbeta med parallella system, säger fil. dr. Fredrik Bruhn, vd ÅAC. Även på marken håller mikrosystemteknik på att hitta tänkbara användare. I första hand är det inom - Små centimeterstora helikoptrar för övervakning och inspektion i hus, i riskmiljöer eller vid bränder är en tänkbar användning av mikrosystemteknik. Även system som får plats inuti kroppen är tänkbara områden där tekniken kan bli användbar är det tänkt att den första satelliten designad av ÅAC ska upp i rymden. Det är en rysk uppskjutning som är inplanerad och bolaget som kommer att använda sig av satelliten är ett av Europas största rymdföretag. Åren fram till 2009 är noga planerade med tester, kvalificeringsarbeten, produktion och leverans av delsystem. Ångström Aerospace Corporation, ÅAC, ingår i UICs inkubatorprogram UIC Business Accelerator.

13 UIC Business Accelerator 2005/2006 Under perioden har tretton företag deltagit i UIC Business Accelerator. Programmet sträcker sig normalt över två år men kan i vissa fall utökas med ytterligare ett år. Tre av företagen, ChromoGenics, Olink och ScandiDos lämnar inkubatorprogrammet under 2006 för nästa steg UIC Alumni. Inkubatorföretag i UIC Business Accelerator Olink, utvecklar banbrytande teknologi för biomolekulär analys. Rotundus, erbjuder en extremt tålig robot som ett alternativ till väktare och dyr traditionell bevakningsteknik. ScandiDos, utvecklar ett unikt mätsystem inom strålterapiområdet för behandling av cancer. ChromoGenics, utvecklar elektrokroma material. Fredrik Bruhn NanoSpace, utvecklar mikrosystemkomponenter till rymdfarkoster. Ångström Aerospace Corporation, ÅAC utvecklar en ny generation små och kraftfulla satelliter. Linear, utvecklar en helt ny modulär ridsadel. PhacoTreat, utvecklar en behandling för att förhindra efterstarr vid gråstarroperationer. Nova Diamant, utvecklar en ny metod för tillverkning av diamantverktyg. Sensidos, utvecklar en patenterad teknik för individuell dosering av vanliga läkemedel. Compumine, är ett IT-företag som verkar inom läkemedelsindustrin och utvecklar och säljer programvaran Rule Discovery System. Eribis Pharma, utvecklar ett nytt peptidläkemedel för indikationer inom hjärta/kärl området. Exos, utvecklar en helautomatisk urbeningsmaskin för fisk. Business Accelerator Affärsutveckling för introduktion och etablering på marknaden UIC Business Accelerator fokuserar på kommersialiseringsfasen i företaget. Inkubatorprogrammet ger det stöd och den kompetens som krävs för att introducera företagets tjänst eller produkt på den internationella marknaden. Varje inkubatorföretag har en eller flera affärscoacher som följer företaget. I inkubatorprogrammet ingår en omfattande seminarieserie, tillgång till tjänster från UICs tjugo partnerbolag och möjlighet att hyra kontor inom UIC. UIC Business Accelerator vänder sig till nystartade företag som är nära marknadsintroduktion och har en produkt eller tjänst på en internationell marknad. Business Accelerator

14 UIC Alumni ChromoGenics Bengt Åkerström, Greger Gustavsson och Andris Azens

15 Smarta fönster De ändrar färg med en knapptryckning. Släpper in så mycket värme och ljus du vill. Spar energi och gör solskydd överflödiga. Tekniken bakom Uppsalaföretaget ChromoGenics smarta fönster är elektrokrom. Elektrokroma material har förmåga att växla färg med hjälp av elektriska impulser. Så här fungerar det: Den elektrokroma folien, EC-folien, är uppbyggd i flera skikt. Mellan skikten finns en tunn gel eller elektrolyt. Med hjälp av elektriska impulser ändrar folien färg och därmed hur mycket ljus som släpps in. De produkter ChromoGenics utvecklar med den här tekniken är smarta fönster, motorcykelvisir och skidglasögon. Fördelarna är många. temperatur. För mc-åkare och skidåkare ger möjligheten att ändra ljusinsläppet i visir och solglasögon säkrare och bekvämare åkning. Genom att ändra mörkhetsgraden kan mc-föraren snabbt anpassa visiret när man kör in i en tunnel. Samma sak vid skidåkning. Mörkare glas i soliga partier och större ljusinsläpp i skuggiga delar av backen ger bättre sikt. Den första produkten med ChromoGenics teknologi som når marknaden är hjälmvisiret som kan ändra mörkhetsgrad. Kanske genom en enkel knapptryckning, kanske genom en röststyrd impuls som omvandlas till en elektrisk impuls. - Utveckling av materialteknik tar tid och då tar det också tid innan produkterna kan kommersialiseras, säger Bengt Åkerström, vd ChromoGenics. Vi har lyckats knyta två industriella investerare till företaget som är intresserade av vår tekno- Smarta fönster spar energi och skapar en behaglig inomhuslogi. De två nya delägarna är Volvo och Dupont Ventures. ChromoGenics ligger nu i startgroparna för att bygga upp en pilotproduktionsanläggning för att testa viktiga produktionsprocesser. En annan viktig uppgift är att samla alla patenträttigheter i företaget. ChromoGenics är ett inkubatorbolag som efter några år i UIC Business Accelerator nu tar steget in bland UICs alumner. UIC Alumni 2005/2006 Under perioden har sju företag varit medlemmar i UIC Alumni. Tre nya företag, ChromoGenics, Olink och ScandiDos lämnar UIC Business Accelerator och blir alumner under Diplomering sker på den årliga Alumnidagen den 24 augusti. Inkubatorföretag i UIC Alumni Acanova, utvecklar teknik för värmebehandling av utsäde, som avknoppats till bolaget SeedGard. Agriprim, IT-företag och informationsföretag specialiserat på lantbruks- och livsmedelssektorn. Äger medieföretaget Jordbruksaktuellt. Bergström & Hellqvist, utvecklar kunskap och arbetssätt i livsmedelsföretag bland annat gällande kvalitetssäkring och miljöhänsyn. ChromoGenics, utvecklar elektrokroma material. Isconova, utvecklar adjuvants för framställning av vacciner. Labteam, bemanning och rekrytering inom Life Science. Olink, utvecklar banbrytande teknologi för biomolekulär analys. Olligon, utvecklar metod för fermentering av spannmål till nya livsmedel. Köpt av Cerealia Foods. PSDInsight, system för diagnosbaserat underhåll för industri. ScandiDos, utvecklar ett unikt mätsystem inom strålterapiområdet för behandling av cancer. UIC Alumni Forum för fortsatt affärsutveckling UIC Alumni ger företag stora möjligheter att utöka och förstärka sitt nätverk. UIC Alumni är öppen för företag som tidigare deltagit i inkubatorprogrammen UIC Business Lab och/eller UIC Business Accelerator. UIC Alumni ger företagen fortsatt tillgång till UICs affärscoacher. Företagen inbjuds till seminarier och återträffar med möjlighet till erfarenhetsutbyte med både andra alumner och företag som är aktiva i företagsinkubatorn. Alumni betyder skyddsling och Uppsala Innovation Centre månar särskilt om de inkubatorföretag som deltagit i inkubatorprogrammet. Alumni

16 KIAB och UIC i samverkan = Life science + entreprenörskap För att vässa möjligheterna till vidareutveckling av goda idéer och potentiella bolag inom life science området har Uppsala Innovation Centre, UIC, och Karolinska Institutet Innovations AB, KIAB inlett ett ömsesidigt samarbete. - UIC har en strukturerad arbetsprocess i sin inkubator och affärscoacher med erfarenhet och värdefulla nätverk. Vi har den styrka och kompetens som en specialisering inom life science området ger samt tillgång till finansiella muskler för fortsatt utveckling via våra investeringsbolag Karolinska Development. Tillsammans kan vi nyttja varandras kompetenser, säger Ola Flink, vd KIAB. Första projektet som UIC och KIAB stöttar tillsammans är Eribis Pharma. Eribis Pharma utvecklar ett nytt peptidläkemedel för indikationer inom området hjärta/kärl. Nu lämnar företaget UIC Business Lab för nästa steg i inkubatorn. I Business Accelerator står affärsutveckling och kommersialisering högt på dagordningen. KIAB investerar i bolaget och verifierar delar av verksamheten. Uppsala BIO väljer UICs innovationssystem Uppsala BIO är en av vinnarna i Vinnovas Vinnväxtprogram som är ett tioårigt program för att säkra tillväxt inom prioriterade sektorer i Sverige, i detta fall life science i Uppsala-Stockholm regionen. Uppsala BIO samarbetar med olika aktörer inom innovationssystemet och slussar forskargrupper och entreprenörer in i UICs inkubatorprogram. - Varje år tecknar vi ett avtal med Uppsala Innovation Centre. UIC hjälper forskargrupper och småföretag vidare i sin färd att kommersialisera sina idéer. UIC är en neutral partner och mentor som utan ägarintressen kan ge goda råd. Inkubatorprogrammen, inte minst det nystartade Business Start ger värdefull kunskap till entreprenörerna liksom UICs nätverk med coacher och övrig kompetens, säger Jonas Åström, ansvarig Uppsala BIO. 16

17 Uppsala Innovation Centre, UIC, är en företagsinkubator för tillväxtföretag i Uppsalaregionen UIC ingår i Innovationsbrons Nationella inkubatorprogram, NIP. Ägare UIC ägs till lika delar av ALMI Företagspartner Uppsala AB, SLU Holding AB, STUNS och Uppsala universitets Utveckling AB. Styrelse Lars-Eric Larsson Christer Heinegård Krister Lundberg Hans Johansson Curt Nilsson, ordf. Partners UICs partners bidrar med kunskap och kompetens genom bland annat seminarier, individuell rådgivning och bidrag till finansieringen av UIC. UIC har tjugo partners. Advokatfirman Lindahl, Ahlford Advokatbyrå, Akademiska Hus, ALMI Företagspartner Uppsala, AP Fastigheter, Dr Ludwig Brann Patentbyrå, DUO Revision, FöreningsSparbanken, Innovationsbron Uppsala, Länsförsäkringar Uppsala, Nordea, Regionförbundet Uppsala län, SparbanksStiftelsen Upland, STUNS, Teleca Sweden East, Uppsala BIO, Uppsala kommun, Vinnova, WOC Marketing, Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Personal Per Bengtsson, vd, Kerstin Bjurhall, ekonomi och administration, Hans Enocson, projektledare, Magnus Engevik, ansvarig Business Start. Företag i inkubatorn Under perioden 2005/2006 har 33 företag deltagit i UICs inkubatorprogram. 14 företag har lämnat inkubatorn under perioden. Business Start: Två omgångar 32 deltagare Business Lab: Tre omgångar 20 företag Business Accelerator: 13 företag Alumni: 10 företag Growth: Programmet har inte genomförts under perioden. Affärscoacher UIC har ett nätverk med 40 affärscoacher. Hans Enocson, Kerstin Bjurhall, Per Bengtsson och Magnus Engevik Inkubatorprogram UIC Business Start, UIC Business Lab, UIC Business Accelerator, UIC Alumni, UIC Growth.

18 Seminarieserie Under 2005/2006 har elva seminarier genomförts. Seminarierna är öppna för företag i inkubatorn, partners och övriga intresserade i UICs nätverk. Föreläsare har varit innovatörer, entreprenörer och affärsmän från UICs partnerföretag, affärscoacher och andra inbjudna gästföreläsare. Alumnidag Under året har en Alumnidag genomförts med 75 deltagare. Gästföreläsare Torbjörn Ek, grundare och fd. VD för Hexagon. Information och pressinformation UIC har under perioden tagit fram ett komplett informationsmaterial och öppnat en ny webbplats. Pressmeddelanden har regelbundet skickats till lokala medier och affärspress. Finansiering UIC UIC omsatte 8,1 miljoner kronor under 2005 varav 5 miljoner utgjorde offentlig finansiering. Drygt hälften av UICs finansiering kommer från UICs regionala partners. Investeringar inkubatorbolagen Investeringarna i inkubatorbolagen har under 2005 varit 4,8 miljoner kronor via offentligt kapital och 25,5 miljoner kronor i nationellt och internationellt riskkapital. Under första halvåret 2006 är motsvarande siffror 1 miljon kronor via offentligt kapital och 10,5 miljoner kronor via nationellt och internationellt riskkapital. Ytterligare investeringar förhandlas och för helåret 2006 förväntas en fördubbling av investeringarna jämfört med Omsättning och ekonomiskt resultat inkubatorbolagen Omsättning under 2005 för inkubatorbolagen är 57,8 miljoner kronor och det ekonomiska nettoresultatet* är -11 miljoner kronor. Siffran gäller inkubatorbolag som nu finns i inkubatorn och företag som har deltagit i (passerat) inkubatorn sedan starten. Skatteintäkter inkubatorbolagen Ackumulerade skatteintäkter (direkta skatter såsom vinstbeskattning, arbetsgivaravgifter, personalens källskatter och moms) under 2005 som genererats är 25,4 miljoner kronor. Siffran gäller inkubatorbolag som nu finns i inkubatorn och företag som har deltagit i (passerat) inkubatorn sedan starten. Offentlig ROI Offentlig Return On Investment ROI är 5,1 för Uppsala Innovation Centre. Det vill säga uppväxlingen av den erhållna offentliga finansieringen till UIC i förhållande till skatter och avgifter som bolagen betalat åter till staten under året I detta fall 5,1 gånger. Vad är en företagsinkubator? En företagsinkubator stödjer unga företag som vill utveckla nya idéer för att bli starka tillväxtföretag. En företagsinkubator erbjuder en dynamisk process för att utveckla människor, affärer och företag. Inkubatorn tillhandahåller management, finansieringshjälp, kommersiella och tekniska nätverk. Läs mer om företagsinkubatorer på Anställda inkubatorbolagen 40 st har varit anställda i inkubatorbolagen under Av dessa är 25 st nyanställda under perioden. Under 2006 har 26 nyanställningar gjorts under första halvåret och vi ser en fortsatt stark tillväxt hos bolagen. * Med nettoresultat menas summan av resultat från vinstgivande bolag och förlustbringande bolag.

19 UIC Annual Report/Summary Uppsala Innovation Centre, UIC, is Uppsala s corporateincubator for growth companies within the region. The Uppsala Innovation Centre offers five different programmes: UIC Business Start UIC Business Lab UIC Business Accelerator UIC Alumni UIC Growth UIC is part of Innovationsbron s National incubator programme, NIP. Turnover and net income for the incubator companies Turnover during 2005 for the incubator companies is SEK 57,8 million and net income** is SEK -11 million. The figures are for the incubator companies that are now in the incubator and companies which have participated in (passed through) the incubator from the beginning. Companies in the incubator During 2005/ companies have participated in UIC s incubator programme. 14 companies have left the incubator during the period. Business Start: two times, 33 partisipants Business Lab: three times, 20 companies Business Accelerator: 13 companies Alumni: 10 companies Growth: This programme has not been run during the period. Financing UIC The turnover for UIC during 2005 is SEK 8,1 million. UIC has recived SEK 5 million of public founding. Founding via regional partners is more than 50%. Investments in the incubator companies Investments in the incubator companies during 2005 have been SEK 4,8 million (1 million)* via public capital and SEK 25,5 million (10,5 million)* via national and international venture capital. Employees in the incubator companies There have been 40 employees in the incubator companies during Of these 25 (26)* were newly employed during the period. Tax revenues for the incubator companies The accumulated tax revenues (direct taxes such as taxation on profits, employers contributions, employees tax deducted at source and VAT) that have been generated during 2005 are SEK 25,4 million. The figure is for the incubator companies that are now in the incubator and companies which have participated in (passed through) the incubator from the beginning. Public ROI Public return on investment, ROI, is 5,1 for the Uppsala Innovation Centre. What is a company incubator? A company incubator supports young companies that want to develop new ideas so as to become strong growth companies. A company incubator offers a dynamic process to develop people, business and companies. The incubator provides management, financial help and commercial and technical networks. Read more about company incubators at * Figures in brackets are for the first six mounths of 2006 ** Net income is the sum of the incom from all of the companies both profitable and non profitable.

20 Uppsala Innovation Centre Uppsala Science Park SE Uppsala Sweden Visiting Dag Hammarskjölds väg 60 Phone +46 (0) Fax +46 (0)

Viktiga delar på plats

Viktiga delar på plats RESUMÉ 08/09 Viktiga delar på plats Uminova Innovation har under 2008 haft fortsatt bra fart på verksamheten genom att med metodisk affärsutveckling förädla inkomna idéer till nystartade och växande företag,

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag?

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag? 5TIPS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

forskare som formar vår vardag Karin Nordin

forskare som formar vår vardag Karin Nordin S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 forskare som formar vår vardag Karin Nordin 2 Sex forskare tänker nytt för att göra nytta. Vad driver dem och hur bär de sig åt? De har

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av Nummer 8 Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk DIGITALISERAR Rent vatten i Tanzania med hjälp av GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN Radarpar med höga mål bygger KOMPLETTA STADSDELAR Innehåll:

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

EU-forskning ger nya möjligheter

EU-forskning ger nya möjligheter EU-forskning ger nya möjligheter Om EU:s sjunde ramprogram EU är en stor finansiär av europeiskt samarbete inom forskning och utveckling. Det största EU-programmet är det sjunde ramprogrammet som pågår

Läs mer

EN STUDIE OM AFFÄRSÄNGLAR I BORÅS. Magisteruppsats i Företagsekonomi. Sofie Larsson Therese Rydén VT 2009:MF06

EN STUDIE OM AFFÄRSÄNGLAR I BORÅS. Magisteruppsats i Företagsekonomi. Sofie Larsson Therese Rydén VT 2009:MF06 EN STUDIE OM AFFÄRSÄNGLAR I BORÅS Magisteruppsats i Företagsekonomi Sofie Larsson Therese Rydén VT 2009:MF06 Förord Det börjar närma sig sommaren i Borås och vår utbildning går mot sitt slut. Denna uppsats

Läs mer

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 2012 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 1300000000 kr i regionen. Våra 378 kunder har nära 8000 anställda och omsätter över 13000000000

Läs mer

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat forskning innovation tillväxt #2 april 2010 nytt Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat Låter användarna skapa innovation ledare Innovation kräver investeringar innehåll

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

49:- TEMA: Innovation

49:- TEMA: Innovation 1 2004 49:- TEMA: Innovation 1 2004 02............................................... LEDAREN 03................................................ ÅSIKTEN 04......... Aktiva styrelser kan skapa entreprenöriella

Läs mer

Innovation genom e-handel

Innovation genom e-handel Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management HT 12 Innovation genom e-handel En etnografiskt inspirerad fallstudie av projektet att utveckla webshop på företaget Josephssons Kandidatuppsats

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PATENT & VARUMÄRKEN

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PATENT & VARUMÄRKEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 10 NOVEMBER 2013 PATENT & VARUMÄRKEN Missa inte VARUMÄRKES- KOMMUNIKATION Vikten av att välja rätt namn VÄRDESÄTT DITT PATENT Ta del

Läs mer

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag Arbetsrapport 2006 49 Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet ENRICO DEIACO, PETER SCHILLING & ÅSA SMEDBERG Institutet

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer