Den som slutar bli bättre slutar vara bra If you stop improving, you will never excel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den som slutar bli bättre slutar vara bra If you stop improving, you will never excel"

Transkript

1 Den som slutar bli bättre slutar vara bra If you stop improving, you will never excel

2 VD har ordet Att lyckas som företagare är också att våga ge förtroende. UIC är stolt över att ha fått förtroendet från våra inkubatorföretag att hjälpa till i deras kommersialiseringsfas. Ett uppdrag vi tar med stor respekt och tillförsikt. UICs framgång är helt och hållet kopplad till hur vi lyckas med de projekt och företag som antas till våra respektive program. Jag vill påstå att UIC som varumärke har stärkts under den gångna perioden bland annat genom våra företag. I stort har de finansieringar som behövts till företagen lyckats väl, vilket är ett utmärkt betyg på att våra företag håller hög klass. Flera av våra företag har också under perioden fått utmärkelser som till exempel VINN NU och Venture Cuppristagare och erhållit projektfinansiering från Forska&Väx (Vinnova) och produktutvecklingsmedel (NUTEK). UIC är ett kommersialiseringsverktyg för att minska risken och öka utbytet hos inkubatorföretagen till gagn för dem själva, UICs ägare och partners, samt regionen och därmed landet. Framgången i våra företag beror ofta på att vi är flera, till exempel ägare och finansiärer, som samverkar kring utvecklingen av företagen. Perioden (2005/2006) har präglats av utökat samarbete med för UIC viktiga aktörer i kommersialiseringsprocessen av nya företag. Förutom regelbundna möten med UICs ägare har vi också knutit samarbetsavtal med Innovationsbron Uppsala, Uppsala BIO, Connect Uppsala och Karolinska Institutet Innovations AB. Det känns som om vi funnit en bra fördelning av våra respektive tjänster för ett gemensamt mål - att skapa fler och växande företag som vill stanna kvar i vår region. Det är en viktig samhällsnytta som vi anser att UIC har bidragit med. Inkubatorföretagen har under 2005 uppnått en omsättning av 58 miljoner kronor. I UIC Business Start har 32 deltagare fått utvecklat sina idéer ur ett kommersiellt perspektiv, 20 nystartade företag har gått UIC Business Lab och 13 bolag genomgår programmet UIC Business Accelerator. 25 nya arbetstillfällen skapades inom våra inkubatorföretag under året Tillväxten förväntas vara fortsatt stark. Redan under första halvåret 2006 har ytterligare 26 nya arbetstillfällen skapats. Till detta kan vi idag bara uppskatta de arbetstillfällen som genereras genom tjänster som våra företag köper in. Det finns siffror som säger att tillväxtföretag, liknande de som finns inom UIC, skapar två till fyra gånger fler tjänster än antalet anställda i respektive inkubatorföretag. Resultaten från 2005 gav oss fortsatt stöd och finansiering från Innovationsbrons Nationella inkubatorprogram (NIP) för år Min bedömning är att vi med hittills uppnådda resultat har mycket goda chanser att erhålla detta också för 2007 som är det sista året för nuvarande NIP. Framgångsfaktorer UICs styrka och stora värde finns hos våra idag drygt 40 affärscoacher. Dessa personer besitter tillsammans en enorm kunskap och erfarenhet av företagande och företagsutveckling från både lyckade och mindre lyckade fall. Jag brukar ofta presentera dem som ett gäng seniora personer inom affärsutveckling. Min uppfattning är att om man ska vara en lämplig affärscoach måste man ha flera års erfarenhet av företagande med sig i bagaget. Det vill säga man måste som företagare vara senior. Uppsala Innovation Centre, UIC, är en företagsinkubator för tillväxtföretag i Uppsalaregionen

3 Andra viktiga framgångsfaktorer för UIC är: att vi inte tar något ägande i våra företag. Vi besitter inte en ägarposition som behöver bevakas utan kan fullt ut fokusera på det bästa för företagens utveckling. att vi inte behöver ta någon hyresrisk. Därmed kan vi med ro anta de företag som uppfyller våra krav och behöver inte anta företag för att fylla eventuellt tomma lokaler. Vi har heller inget krav på att företagen ska sitta i våra lokaler, även om många önskar det. att det sätts tydliga och ömsesidiga krav och mål mellan företagen och UIC. Dessa överenskommelser är grunden för den kontinuerliga uppföljningen och rapporteringen som sker gällande varje företag. att våra tjänster inte är gratis för företagen. Ett utmärkt bevis och kvalitetssäkring för att företagen värdesätter våra tjänster och att vi levererar nyttigheter till företagen. Framåt Vi ser idag ett behov av att förstärka möjligheten till att erhålla tidig finansiering för de företag som befinner sig i UIC Business Accelerator. De initiativ som nu tas kring en regional såddfond kommer UIC att stödja. Vi ska också arbeta med att sprida UICs erbjudande till fler intressenter. Jag ser goda möjligheter till att både UIC Business Start och UIC Business Lab kan passa fler än de som redan söker till oss idag. Till exempel hoppas vi på att de satsningar som görs bland annat på IT-bolagen i vår region leder till nya utmaningar också för UICs del. Vi får heller inte glömma bort att den verksamhet vi bedriver idag inom UIC kräver förändringar och förbättringar och våra företag ställer oss ständigt inför nya utmaningar. För den som slutar bli bättre slutar vara bra. Uppsala juli 2006 Per Bengtsson VD Uppsala Innovation Centre erbjuder fem olika program Business Start UIC Business Start riktar sig till blivande entreprenörer som ännu inte kommit igång med en exploateringsprocess eller som är osäkra på den affärsmässiga bärkraften i sina idéer. Business Lab UIC Business Lab syftar till att stärka den tidiga affärsutvecklingsprocessen i projekt på väg mot bolagisering eller i redan startade bolag. Business Accelerator UIC Business Accelerator vänder sig till nystartade bolag som är nära marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst. UIC Business Accelerator erbjuder en stimulerande och utvecklande miljö med närhet till viktiga resurser som affärscoaching och rådgivning, finansiering, seminarier som stödjer bolagets affärsutvecklingsprocess, nätverk och välutrustade lokaler. Alumni UIC Alumni vänder sig till företag som lämnat UIC Business Lab och/eller UIC Business Accelerator. UIC Alumni skapar tillfällen för erfarenhetsutbyte mellan företag inom UIC. Growth UIC Growth är tillväxtprogram för existerande företag som är i behov av affärsutveckling för att förbättra sin egen tillväxt.

4 UIC Business Start Lumini Emil Nordling och Johan Hernefeldt, Lumini

5 Mörkerseende i bilen Idén föddes en mörk februarikväll. Under våren har konceptet vuxit till en affärsidé som de båda entreprenörerna Johan Hernefeldt och Emil Nordling vässat i UIC Business Start. Nu är patentansökan inlämnad, bolaget Lumini ska bildas och sommarveckorna är inbokade för nästa steg proof of principle. Då gäller det att visa att grundkonceptet fungerar precis som tänkt. Mörkerseendesystem finns redan idag i några bilmodeller på marknaden. Det unika med den idé som Johan och Emil nu utvecklar är sättet som bildinformationen presenteras. Informationen från dagens mörkerseendesystem visas på en särskild skärm till exempel vid sidan av instrumentpanelen. Det medför att förarens uppmärksamhet splittras och reaktionshastigheten försämras. - I det visualiseringssystem som vi utvecklar läggs istället informationen som en halvtransparent bild direkt på vindrutan. Systemet känner av förarens huvudrörelser och anpassar hela tiden bilden så att den ligger rätt i förarens siktfält och överlappar den verkliga bilden. Sikten framåt nattetid kan bli upp mot 500 meter eller fem gånger längre än halvljus. Djur och människor som finns framför bilen, i vägkanten och en bit in i skogen framträder som ljusa figurer mot den mörka bakgrunden. Mycket arbete återstår. Ledtiderna är långa inom bilindustrin och säkerhetskraven höga. Går allt som det ska räknar man med att systemet kan vara i bruk om tre till sju år. Kontakten med UIC gick via Connect Uppsala och raka spåret in i UIC Business Start. - För oss är det här en möjlighet att förverkliga en dröm. Vi har lärt oss en massa nyttiga saker men viktigast av allt är alla kontakter och alla dörrar som öppnats. Vi har bollat idéer, fått kommentarer på allt som rör idén, funderat och fått goda råd från erfarna entreprenörer. Vi har även fått generella entreprenörstips anpassade till vår situation. Det har bland annat inneburit att vi lyckats slipa ned vår grova idé till någonting som faktiskt kan ha kommersiell bärkraft, säger Johan Hernefeldt, Lumini. Till hösten väntar UIC Business Lab för Lumini. Anders Björck UIC fungerar som smörjmedel i regionen genom sitt sätt att arbeta. För att skapa ett innovativt klimat krävs det många intressenter och många aktiviteter. Jag vill gärna se en gnosjöisering av Uppsala län där avknoppningar går snabbare, där entreprenörer får sätta sin profil på verksamheten och uppfinningar kommersialiseras. Det storskaliga företagandet behöver kompletteras med småskalighet. Det tar tid att lyckas och det är viktigt att man får chansen att komma igen också om man misslyckats. UIC är som ett mini-kluster som sätter fart på utvecklingen i regionen genom sin verksamhet, sina samarbetspartners och möjligheten för företagare och entreprenörer att ha någon att prata med. Tjänsterna är efterfrågade. Fler än man kan hantera vill in i systemet. Nu gäller det att knyta kontakter i olika delar av länet. Jag hoppas inte bara på nya high-tech företag i Uppsala utan på nya företag i hela länet. Förutsättningarna är goda. Anders Björck Landshövding Uppsala län Business Start Utvecklar idéer till affärsidéer UIC Business Start ger kunskap om vad som krävs för att starta ett företag och vad som behövs för att utveckla en god idé till en affärsidé som håller att bygga ett nytt tillväxtföretag kring. Inkubatorprogrammet ger generell information om affärsutvecklingsprocesser, patent- och immateriella rättigheter, finansiering, försäljnings- och presentationsteknik, projekt- och processledning samt affärsjuridik. UIC Business Start riktar sig till entreprenörer som ännu inte kommit igång med exploateringsprocessen. UIC Business Start 2005/2006 Under perioden har UIC Business Start genomförts två gånger. Varje omgång omfattar ett antal workshops och totalt har 32 personer deltagit i programmet. Entreprenörerna som deltagit har sin bakgrund inom vitt skilda områden och branscher. Eftersom personer och företag som deltagit i UIC Business Start är i en uppstartsfas redovisas inga idéer eller hemvist för entreprenörerna. Business Start

6 UIC Business Lab Vidilab 6

7 Kolla masken Parasitologisk fingertoppskänsla är en av framgångsfaktorerna för laboratorieföretaget Vidilab. Från början en avknoppning från Svenska Djurhälsovården, nu ett framgångsrikt företag med spetskompetens och hög servicegrad inom träckprovsdiagnostik. Verksamheten är koncentrerad kring något som alla djurägare då och då stöter på, särskilt om det egna djuret är en häst, katt, hund eller ett får. Parasiter. Ibland drabbas djuren av ovälkomna gäster och behöver avmaskas. Orsaken är parasiter som av en eller annan anledning bestämmer sig för att reproducera sig i mängd. Men det är inte alltid avmaskning som behövs. Problemen kan bero på annat. Det kan vara virus, dåligt vatten, kraftigt bete eller något annat som är orsaken till att djuren inte mår bra. För att få veta om det är parasiter eller inte krävs ett laboratorietest. Genom träckprovsdiagnostik kan man se om det är parasitägg eller inte som är orsaken till problemet. Det är här Vidilab kan ge svar. - Istället för att säga jag behöver avmaska mitt djur borde djurägaren ställa frågan har mitt djur problem med parasiter. Att använda avmaskningsmedel i onödan är både ekonomiskt och miljömässigt negativt. Men det största problemet är resistensproblematiken. När maskmedlen används för ofta och utan att djuren har parasiter finns risken att medlen till slut blir verkningslösa. Nya studier visar att bland hästar är det 20 procent av hästarna som står för 80 procent av maskbördan, säger Mikael Ljungström, vd Vidilab. För hästägaren är det bara att köpa Vidilabs testkit, följa instruktionerna och skicka in. Redan samma dag provet anländer till labbet får man svar. Planer finns att ta fram liknande kit för hund, katt, marsvin och kanin. Under året har Vidilab deltagit i UIC Business Lab. - För oss har UIC varit ett ställe där vi fått bolla våra idéer, få tips, nya kontakter och utveckla vårt strategiska tänkande. Vi kände oss säkra på vårt kunnande, hade en affärsplan men var oerfarna som företagare och behövde mer kunskap. Det har vi fått, säger Mikael Ljungström, Vidilab. P. equorum Jan Nylander UIC har förmågan och förtroendet som krävs för att utveckla forskningsrelaterade affärer i regionen. Under sina fyra år i det Nationella inkubatorprogrammet, där tolv av Sveriges främsta företagsinkubatorer ingår, har UIC visat förmåga att systematiskt utveckla och stärka sitt arbete på hemmaplan. Ett bra ledarskap i UIC, som kan ta både den regionala rollen som en inkubator men också medverka i det nationella arbetet med professionalisering av inkubatormiljöerna, är en förutsättning för den utveckling vi ser och vi ser mycket positivt på utvecklingen av UIC. Fler intresserade entreprenörer, affärsänglar, partners och inte minst idéflödet in i UIC är ett bevis på att UICs roll som ledande regional partner vid kommersialisering av forskningsrelaterade affärsidéer etablerats och stärkts. Utmaningen för UIC nu är att fortsätta utvecklas lika positivt och förvalta det förtroendekapital man skapat i regionen. Det finns en enorm potential i Uppsala och i samarbetet med de innovativa miljöer och inkubatorer som finns inom UICs närområde såväl som nationellt. Jan Nylander vvd Innovationsbron Sverige Business Lab 7

8 UIC Business Lab AroCell/Xi Bao Research Staffan Eriksson Snabbtest ger svar Responsen är god och utvecklingsarbetet i full gång. Under våren har Xi Bao Research som nu byter namn till AroCell uppmärksammats och prisats i Venture Cup. Nu går arbetet vidare att utveckla ett snabbtest för cancerdiagnostik i öppenvården. Snabbtestet är tänkt att ge patienter som står under behandling eller har behandlats för en cancerdiagnos snabb och regelbunden information om effekten av behandlingen. Med hjälp av ett blodprov kan man mäta celltillväxten och direkt på vårdcentralen eller hos företagshälsovården få besked om att allt är som det ska. - Den stora fördelen med testet är att det går att avläsa direkt. Patienten behöver inte vänta på sitt provsvar utan får svar direkt, säger Staffan Eriksson, vd Aro- Cell. Utmaningen för oss är nu att designa testet så att det är lätt att avläsa och framförallt, att det får rätt känslighet och mäter exakt det som det ska mäta. Testet kommer också att finnas som ett ELISA-test för sjukhusen där det kommer att fungera som ett komplement för att mäta, övervaka och följa effekter av olika cancerterapier. De båda testen har samma reagens och båda har förmågan att utifrån de enzymer som utsöndras vid celldelning ge svar på viktiga frågor vid cancerbehandling. - Vi befinner oss i en utvecklingsfas och har fått bra respons för vårt arbete. Mycket tid går nu åt för att hitta samarbetspartners med kunskap och erfarenhet som tar oss framåt. Finansieringen är en annan viktig fråga som vi arbetar med. AroCell ingår i UIC Business Lab. Xi Bao är kinesiska och betyder cell.

9 UIC Business Lab 2005/2006 Under perioden har UIC Business Lab genomförts tre gånger och totalt har 20 företag deltagit. Inkubatorföretag i UIC Buisness Lab: A-Sort, utvecklar kvalitetssystem för virkesmätning. Capture Device, arbetar inom området medicin/teknik med instrument för separeringssystem. Cellic, dos/respons mätningar på cellnivå med elektricitet. Nova Diamant, utvecklar diamantmunstycken för vattenskärning. FixtImage, arbetar med en metod för autentiering av digitala bilder. Frobozz, utvecklar programsystem utifrån geologiska data för oljeindustrin. EcoQual, arbetar med kvalitetsstyrningssystem för livsmedelsindustrin. Vidilab, veterinärmedicinskt företag som utvecklar metoder för diagnostisering av parasiter. AcouTrap, utvecklar teknik för att sortera/fånga in celler och mikropartiklar med hjälp av ultraljud. ARBEXA industrier, utvecklar instrument för bilddiagnostik. DiaSpect Medical, utvecklar kostnadseffektiva system för mätning av kliniska parametrar i helblod. Eribis Pharma, utvecklar ett nytt peptidläkemedel för indikationer inom hjärta/kärl området. Frontline Diagnostics, utvecklar ett system för snabb diagnostik inom akut- och primärvård. Nanologica, utvecklar och säljer en ny familj av nanoporösa metalloxider med tillämpningar inom katalys, drug delivery och akustik. AroCell fd Xi Bao Research, kommersialisering av biomarkörer för uppföljning av cancerbehandling. Bio Hyos, utveckling av hyaluronsyra med hög viskositet för användning främst inom det biomedicinska området. EIR Technology, produktion av högkvalitativt fosforgödselmedel som utvinns ur aska. Fristads utbildning & utvecklingsbolag, kvalitetssäkringssystem för behandling inom vård och omsorg. KPL, Centrum för Klinisk Prövning av Livsmedel, utvärdering och verifiering av hälsoeffekter av livsmedel. Aero Vision, system för sammanfogning av flygbilder för konstruktion av flygbildskarta. Business Lab Affärsutveckling för unga tillväxtföretag UIC Business Lab stärker den tidiga affärsutvecklingsprocessen i projekt på väg mot bolagisering eller i redan startade bolag. Inkubatorprogrammet ger möjlighet att förädla sin affärsidé och analysera dess bärkraft. Programmet ger ökad kunskap om affärsutveckling, finansiering och vad som krävs för att bygga affärskoncept och en organisation. UIC Business Lab riktar sig till unga tillväxtföretag som är i färd med att realisera en affärsidé. Business Lab

10 UIC Business Accelerator Linear Rebel från Linear

11 Flexibel sadel På flera hundra år har inte mycket hänt. Ridsadeln ser i stora drag likadan ut idag som den gjorde i början av 1600-talet då modellen konstruerades. Då var det inte hästens bästa utan ryttarens bekvämlighet som var viktigast. Idag är skador som orsakas av dåligt passade sadlar ett stort problem. Sadelskador är plågsamma och påverkar hästens rörelseförmåga. Men nu händer något. En ny modulär sadel som både ser till hästens bekvämlighet och ger ryttaren möjlighet att hitta en bra position är klar. Lanseringen sker under hösten och redan efter nyår är siktet inställt på den europeiska marknaden. Linears modulära sadel gör det möjligt att anpassa sadeln för hästen, olika ryttare och olika discipli- ner. Sadelbommen, som är den hårda delen i sadeln, har en större anläggningsyta än traditionella sadlar. Det innebär att trycket per ytenhet blir mindre. Sadeln är lättare och säkrare. Ett exempel på det är en utlösningsanordning för stigbyglarna. - Linears sadel är byggd i ett modulärt system med fyra olika delar som kan bytas ut och anpassas efter häst och ryttare, säger Per Martin Andrén, vd Linear. Även ryttaren får med tiden problem med förslitningsskador om man inte hittar rätt position i sadeln och får balans i sin ridning. Utvecklingsarbetet är klart och inför produktionsstarten i höst pågår en del justeringsarbeten. Finansieringsfrågan är löst och under hösten kommer ägarbilden att breddas ytterligare genom en publik nyemission som väntas ge företaget ytterligare sex miljoner kronor. Aktieplacerare bedömer att emissionen kommer att bli övertecknad. Linear antogs 2005 till UIC Business Accelerator och har tidigare genomgått UIC Business Lab under företagsnamnet Horseback. - UIC har varit en bra skolning för oss. Vi har fått våra planer och idéer bedömda och får mycket stöd av vår affärscoach. Affärsplan och budget som vi arbetat fram håller och nu siktar vi på den europeiska marknaden. Det är en tuff marknad men bara genom att vara med i UIC har vi fått en sorts kvalitetsstämpel som betyder mycket, säger Per Martin Andrén, Linear. Lars Olde UIC Accelerator ger ett kunskapstillskott till en entreprenör som har stor fackkunskap men saknar kunskap om företagande. Inte minst seminarierna ger mycket och bra kunskap till företagen. Genom att delta i UIC Accelerator är man inte garanterad finansiering men i nät- verket finns sponsorer, coacher och andra som kan hjälpa till att bedöma, kartlägga och presentera idéer och företag som kan skapa bra möjligheter. Coacherna har erfarenhet och ett eget nätverk med erfarna kollegor, affärsänglar och investerare. Min roll som coach är stimulerande. Jag har arbetat i företagsledningar och bolagsstyrelser i hela mitt vuxna liv. Erfarenheter och misstag som gjorts under åren kommer nu till nytta som handfasta råd i bolagen jag coachar. Jag arbetar ungefär som en medlem i ledningsgruppen i inkubatorföretagen och är med och strukturerar upp aktivitetsplaner, identifierar mål och hjälper till att sätta upp och övervaka delmål. Det gäller det mesta från marknadsföring, finansiering, produktutveckling till produktionsfrågor. Min roll är att ge råd, fokusera på de viktiga frågorna och vilka aktiviteter som är viktiga. Jag fungerar som ordningsman och kollar att vi gjort det vi ska. Om något inte fungerar som det ska kan jag hjälpa till så vi kommer vidare. Mitt jobb är att ha båda fötterna på jorden och handgripligt hjälpa till att lösa problem. När det gäller finansiering av företagen kan jag bistå med råd. Då handlar det om frågor som vart man kan vända sig, vilken typ av finansiering som är lämplig och när det är läge att ta kontakt med finansiärer. En annan viktig fråga är rätt timing för extern finansiering så att entreprenören får en så rättvis värdering som möjligt. Min roll som coach är över i och med att företaget når det läge då det övergår från att vara ett accelerator företag till att bli ett företag i UIC Alumni. Då ska jag ha nått mitt mål - ha gjort mig själv överflödig som affärscoach. Lars Olde Affärscoach UIC Business Accelerator

12 UIC Business Accelerator ÅAC Fredrik Bruhn Sikta mot stjärnorna försvars- och säkerhetsbranschen och inom det medicintekniska området som intresset just nu är störst. Inom rymd- och flygindustrin är ett generationsskifte på gång. Ångström Aerospace Corporation, ÅAC, är en av spjutspetsarna i utvecklingen. Företaget är världsledande när det gäller mikrosystemteknik och i full färd med att utveckla små avancerade satelliter som öppnar helt nya möjligheter. Både i rymden och på marken. Sedan starten för ett år sedan har ÅAC tecknat avtal med svenska Rymdstyrelsen och också inlett ett samarbete med kanadensiska Caneus NPS. Styrkan hos ÅAC och det som placerar företaget på framkant inom rymdteknologiutvecklingen i världen är företagets inriktning och kompetens att arbeta med hela systemlösningar i mikroskala. Att inte enbart satsa på utveckling av delsystem utan att ta sig an forskning och utveckling av hela systemlösningar är ett resultat av professor Lars Stenmarks vision och arbete på Ångström Space Technology Centre. - Fördelarna att använda sig av mikrosystemteknik i rymden är att man kan sänka kostnaderna rejält. Satelliterna blir kraftfullare eftersom man får plats med mer på samma yta, till exempel fler kraftfulla transpondrar, fler sensorer och mer utrustning. Reglerna för systemdesign i mikromiljö är också helt annorlunda och innebär i sig fördelar som till exempel möjligheten att arbeta med parallella system, säger fil. dr. Fredrik Bruhn, vd ÅAC. Även på marken håller mikrosystemteknik på att hitta tänkbara användare. I första hand är det inom - Små centimeterstora helikoptrar för övervakning och inspektion i hus, i riskmiljöer eller vid bränder är en tänkbar användning av mikrosystemteknik. Även system som får plats inuti kroppen är tänkbara områden där tekniken kan bli användbar är det tänkt att den första satelliten designad av ÅAC ska upp i rymden. Det är en rysk uppskjutning som är inplanerad och bolaget som kommer att använda sig av satelliten är ett av Europas största rymdföretag. Åren fram till 2009 är noga planerade med tester, kvalificeringsarbeten, produktion och leverans av delsystem. Ångström Aerospace Corporation, ÅAC, ingår i UICs inkubatorprogram UIC Business Accelerator.

13 UIC Business Accelerator 2005/2006 Under perioden har tretton företag deltagit i UIC Business Accelerator. Programmet sträcker sig normalt över två år men kan i vissa fall utökas med ytterligare ett år. Tre av företagen, ChromoGenics, Olink och ScandiDos lämnar inkubatorprogrammet under 2006 för nästa steg UIC Alumni. Inkubatorföretag i UIC Business Accelerator Olink, utvecklar banbrytande teknologi för biomolekulär analys. Rotundus, erbjuder en extremt tålig robot som ett alternativ till väktare och dyr traditionell bevakningsteknik. ScandiDos, utvecklar ett unikt mätsystem inom strålterapiområdet för behandling av cancer. ChromoGenics, utvecklar elektrokroma material. Fredrik Bruhn NanoSpace, utvecklar mikrosystemkomponenter till rymdfarkoster. Ångström Aerospace Corporation, ÅAC utvecklar en ny generation små och kraftfulla satelliter. Linear, utvecklar en helt ny modulär ridsadel. PhacoTreat, utvecklar en behandling för att förhindra efterstarr vid gråstarroperationer. Nova Diamant, utvecklar en ny metod för tillverkning av diamantverktyg. Sensidos, utvecklar en patenterad teknik för individuell dosering av vanliga läkemedel. Compumine, är ett IT-företag som verkar inom läkemedelsindustrin och utvecklar och säljer programvaran Rule Discovery System. Eribis Pharma, utvecklar ett nytt peptidläkemedel för indikationer inom hjärta/kärl området. Exos, utvecklar en helautomatisk urbeningsmaskin för fisk. Business Accelerator Affärsutveckling för introduktion och etablering på marknaden UIC Business Accelerator fokuserar på kommersialiseringsfasen i företaget. Inkubatorprogrammet ger det stöd och den kompetens som krävs för att introducera företagets tjänst eller produkt på den internationella marknaden. Varje inkubatorföretag har en eller flera affärscoacher som följer företaget. I inkubatorprogrammet ingår en omfattande seminarieserie, tillgång till tjänster från UICs tjugo partnerbolag och möjlighet att hyra kontor inom UIC. UIC Business Accelerator vänder sig till nystartade företag som är nära marknadsintroduktion och har en produkt eller tjänst på en internationell marknad. Business Accelerator

14 UIC Alumni ChromoGenics Bengt Åkerström, Greger Gustavsson och Andris Azens

15 Smarta fönster De ändrar färg med en knapptryckning. Släpper in så mycket värme och ljus du vill. Spar energi och gör solskydd överflödiga. Tekniken bakom Uppsalaföretaget ChromoGenics smarta fönster är elektrokrom. Elektrokroma material har förmåga att växla färg med hjälp av elektriska impulser. Så här fungerar det: Den elektrokroma folien, EC-folien, är uppbyggd i flera skikt. Mellan skikten finns en tunn gel eller elektrolyt. Med hjälp av elektriska impulser ändrar folien färg och därmed hur mycket ljus som släpps in. De produkter ChromoGenics utvecklar med den här tekniken är smarta fönster, motorcykelvisir och skidglasögon. Fördelarna är många. temperatur. För mc-åkare och skidåkare ger möjligheten att ändra ljusinsläppet i visir och solglasögon säkrare och bekvämare åkning. Genom att ändra mörkhetsgraden kan mc-föraren snabbt anpassa visiret när man kör in i en tunnel. Samma sak vid skidåkning. Mörkare glas i soliga partier och större ljusinsläpp i skuggiga delar av backen ger bättre sikt. Den första produkten med ChromoGenics teknologi som når marknaden är hjälmvisiret som kan ändra mörkhetsgrad. Kanske genom en enkel knapptryckning, kanske genom en röststyrd impuls som omvandlas till en elektrisk impuls. - Utveckling av materialteknik tar tid och då tar det också tid innan produkterna kan kommersialiseras, säger Bengt Åkerström, vd ChromoGenics. Vi har lyckats knyta två industriella investerare till företaget som är intresserade av vår tekno- Smarta fönster spar energi och skapar en behaglig inomhuslogi. De två nya delägarna är Volvo och Dupont Ventures. ChromoGenics ligger nu i startgroparna för att bygga upp en pilotproduktionsanläggning för att testa viktiga produktionsprocesser. En annan viktig uppgift är att samla alla patenträttigheter i företaget. ChromoGenics är ett inkubatorbolag som efter några år i UIC Business Accelerator nu tar steget in bland UICs alumner. UIC Alumni 2005/2006 Under perioden har sju företag varit medlemmar i UIC Alumni. Tre nya företag, ChromoGenics, Olink och ScandiDos lämnar UIC Business Accelerator och blir alumner under Diplomering sker på den årliga Alumnidagen den 24 augusti. Inkubatorföretag i UIC Alumni Acanova, utvecklar teknik för värmebehandling av utsäde, som avknoppats till bolaget SeedGard. Agriprim, IT-företag och informationsföretag specialiserat på lantbruks- och livsmedelssektorn. Äger medieföretaget Jordbruksaktuellt. Bergström & Hellqvist, utvecklar kunskap och arbetssätt i livsmedelsföretag bland annat gällande kvalitetssäkring och miljöhänsyn. ChromoGenics, utvecklar elektrokroma material. Isconova, utvecklar adjuvants för framställning av vacciner. Labteam, bemanning och rekrytering inom Life Science. Olink, utvecklar banbrytande teknologi för biomolekulär analys. Olligon, utvecklar metod för fermentering av spannmål till nya livsmedel. Köpt av Cerealia Foods. PSDInsight, system för diagnosbaserat underhåll för industri. ScandiDos, utvecklar ett unikt mätsystem inom strålterapiområdet för behandling av cancer. UIC Alumni Forum för fortsatt affärsutveckling UIC Alumni ger företag stora möjligheter att utöka och förstärka sitt nätverk. UIC Alumni är öppen för företag som tidigare deltagit i inkubatorprogrammen UIC Business Lab och/eller UIC Business Accelerator. UIC Alumni ger företagen fortsatt tillgång till UICs affärscoacher. Företagen inbjuds till seminarier och återträffar med möjlighet till erfarenhetsutbyte med både andra alumner och företag som är aktiva i företagsinkubatorn. Alumni betyder skyddsling och Uppsala Innovation Centre månar särskilt om de inkubatorföretag som deltagit i inkubatorprogrammet. Alumni

16 KIAB och UIC i samverkan = Life science + entreprenörskap För att vässa möjligheterna till vidareutveckling av goda idéer och potentiella bolag inom life science området har Uppsala Innovation Centre, UIC, och Karolinska Institutet Innovations AB, KIAB inlett ett ömsesidigt samarbete. - UIC har en strukturerad arbetsprocess i sin inkubator och affärscoacher med erfarenhet och värdefulla nätverk. Vi har den styrka och kompetens som en specialisering inom life science området ger samt tillgång till finansiella muskler för fortsatt utveckling via våra investeringsbolag Karolinska Development. Tillsammans kan vi nyttja varandras kompetenser, säger Ola Flink, vd KIAB. Första projektet som UIC och KIAB stöttar tillsammans är Eribis Pharma. Eribis Pharma utvecklar ett nytt peptidläkemedel för indikationer inom området hjärta/kärl. Nu lämnar företaget UIC Business Lab för nästa steg i inkubatorn. I Business Accelerator står affärsutveckling och kommersialisering högt på dagordningen. KIAB investerar i bolaget och verifierar delar av verksamheten. Uppsala BIO väljer UICs innovationssystem Uppsala BIO är en av vinnarna i Vinnovas Vinnväxtprogram som är ett tioårigt program för att säkra tillväxt inom prioriterade sektorer i Sverige, i detta fall life science i Uppsala-Stockholm regionen. Uppsala BIO samarbetar med olika aktörer inom innovationssystemet och slussar forskargrupper och entreprenörer in i UICs inkubatorprogram. - Varje år tecknar vi ett avtal med Uppsala Innovation Centre. UIC hjälper forskargrupper och småföretag vidare i sin färd att kommersialisera sina idéer. UIC är en neutral partner och mentor som utan ägarintressen kan ge goda råd. Inkubatorprogrammen, inte minst det nystartade Business Start ger värdefull kunskap till entreprenörerna liksom UICs nätverk med coacher och övrig kompetens, säger Jonas Åström, ansvarig Uppsala BIO. 16

17 Uppsala Innovation Centre, UIC, är en företagsinkubator för tillväxtföretag i Uppsalaregionen UIC ingår i Innovationsbrons Nationella inkubatorprogram, NIP. Ägare UIC ägs till lika delar av ALMI Företagspartner Uppsala AB, SLU Holding AB, STUNS och Uppsala universitets Utveckling AB. Styrelse Lars-Eric Larsson Christer Heinegård Krister Lundberg Hans Johansson Curt Nilsson, ordf. Partners UICs partners bidrar med kunskap och kompetens genom bland annat seminarier, individuell rådgivning och bidrag till finansieringen av UIC. UIC har tjugo partners. Advokatfirman Lindahl, Ahlford Advokatbyrå, Akademiska Hus, ALMI Företagspartner Uppsala, AP Fastigheter, Dr Ludwig Brann Patentbyrå, DUO Revision, FöreningsSparbanken, Innovationsbron Uppsala, Länsförsäkringar Uppsala, Nordea, Regionförbundet Uppsala län, SparbanksStiftelsen Upland, STUNS, Teleca Sweden East, Uppsala BIO, Uppsala kommun, Vinnova, WOC Marketing, Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Personal Per Bengtsson, vd, Kerstin Bjurhall, ekonomi och administration, Hans Enocson, projektledare, Magnus Engevik, ansvarig Business Start. Företag i inkubatorn Under perioden 2005/2006 har 33 företag deltagit i UICs inkubatorprogram. 14 företag har lämnat inkubatorn under perioden. Business Start: Två omgångar 32 deltagare Business Lab: Tre omgångar 20 företag Business Accelerator: 13 företag Alumni: 10 företag Growth: Programmet har inte genomförts under perioden. Affärscoacher UIC har ett nätverk med 40 affärscoacher. Hans Enocson, Kerstin Bjurhall, Per Bengtsson och Magnus Engevik Inkubatorprogram UIC Business Start, UIC Business Lab, UIC Business Accelerator, UIC Alumni, UIC Growth.

18 Seminarieserie Under 2005/2006 har elva seminarier genomförts. Seminarierna är öppna för företag i inkubatorn, partners och övriga intresserade i UICs nätverk. Föreläsare har varit innovatörer, entreprenörer och affärsmän från UICs partnerföretag, affärscoacher och andra inbjudna gästföreläsare. Alumnidag Under året har en Alumnidag genomförts med 75 deltagare. Gästföreläsare Torbjörn Ek, grundare och fd. VD för Hexagon. Information och pressinformation UIC har under perioden tagit fram ett komplett informationsmaterial och öppnat en ny webbplats. Pressmeddelanden har regelbundet skickats till lokala medier och affärspress. Finansiering UIC UIC omsatte 8,1 miljoner kronor under 2005 varav 5 miljoner utgjorde offentlig finansiering. Drygt hälften av UICs finansiering kommer från UICs regionala partners. Investeringar inkubatorbolagen Investeringarna i inkubatorbolagen har under 2005 varit 4,8 miljoner kronor via offentligt kapital och 25,5 miljoner kronor i nationellt och internationellt riskkapital. Under första halvåret 2006 är motsvarande siffror 1 miljon kronor via offentligt kapital och 10,5 miljoner kronor via nationellt och internationellt riskkapital. Ytterligare investeringar förhandlas och för helåret 2006 förväntas en fördubbling av investeringarna jämfört med Omsättning och ekonomiskt resultat inkubatorbolagen Omsättning under 2005 för inkubatorbolagen är 57,8 miljoner kronor och det ekonomiska nettoresultatet* är -11 miljoner kronor. Siffran gäller inkubatorbolag som nu finns i inkubatorn och företag som har deltagit i (passerat) inkubatorn sedan starten. Skatteintäkter inkubatorbolagen Ackumulerade skatteintäkter (direkta skatter såsom vinstbeskattning, arbetsgivaravgifter, personalens källskatter och moms) under 2005 som genererats är 25,4 miljoner kronor. Siffran gäller inkubatorbolag som nu finns i inkubatorn och företag som har deltagit i (passerat) inkubatorn sedan starten. Offentlig ROI Offentlig Return On Investment ROI är 5,1 för Uppsala Innovation Centre. Det vill säga uppväxlingen av den erhållna offentliga finansieringen till UIC i förhållande till skatter och avgifter som bolagen betalat åter till staten under året I detta fall 5,1 gånger. Vad är en företagsinkubator? En företagsinkubator stödjer unga företag som vill utveckla nya idéer för att bli starka tillväxtföretag. En företagsinkubator erbjuder en dynamisk process för att utveckla människor, affärer och företag. Inkubatorn tillhandahåller management, finansieringshjälp, kommersiella och tekniska nätverk. Läs mer om företagsinkubatorer på Anställda inkubatorbolagen 40 st har varit anställda i inkubatorbolagen under Av dessa är 25 st nyanställda under perioden. Under 2006 har 26 nyanställningar gjorts under första halvåret och vi ser en fortsatt stark tillväxt hos bolagen. * Med nettoresultat menas summan av resultat från vinstgivande bolag och förlustbringande bolag.

19 UIC Annual Report/Summary Uppsala Innovation Centre, UIC, is Uppsala s corporateincubator for growth companies within the region. The Uppsala Innovation Centre offers five different programmes: UIC Business Start UIC Business Lab UIC Business Accelerator UIC Alumni UIC Growth UIC is part of Innovationsbron s National incubator programme, NIP. Turnover and net income for the incubator companies Turnover during 2005 for the incubator companies is SEK 57,8 million and net income** is SEK -11 million. The figures are for the incubator companies that are now in the incubator and companies which have participated in (passed through) the incubator from the beginning. Companies in the incubator During 2005/ companies have participated in UIC s incubator programme. 14 companies have left the incubator during the period. Business Start: two times, 33 partisipants Business Lab: three times, 20 companies Business Accelerator: 13 companies Alumni: 10 companies Growth: This programme has not been run during the period. Financing UIC The turnover for UIC during 2005 is SEK 8,1 million. UIC has recived SEK 5 million of public founding. Founding via regional partners is more than 50%. Investments in the incubator companies Investments in the incubator companies during 2005 have been SEK 4,8 million (1 million)* via public capital and SEK 25,5 million (10,5 million)* via national and international venture capital. Employees in the incubator companies There have been 40 employees in the incubator companies during Of these 25 (26)* were newly employed during the period. Tax revenues for the incubator companies The accumulated tax revenues (direct taxes such as taxation on profits, employers contributions, employees tax deducted at source and VAT) that have been generated during 2005 are SEK 25,4 million. The figure is for the incubator companies that are now in the incubator and companies which have participated in (passed through) the incubator from the beginning. Public ROI Public return on investment, ROI, is 5,1 for the Uppsala Innovation Centre. What is a company incubator? A company incubator supports young companies that want to develop new ideas so as to become strong growth companies. A company incubator offers a dynamic process to develop people, business and companies. The incubator provides management, financial help and commercial and technical networks. Read more about company incubators at * Figures in brackets are for the first six mounths of 2006 ** Net income is the sum of the incom from all of the companies both profitable and non profitable.

20 Uppsala Innovation Centre Uppsala Science Park SE Uppsala Sweden Visiting Dag Hammarskjölds väg 60 Phone +46 (0) Fax +46 (0)

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare www.movexum.se Gävleborgs innovationsaktörer satsar på en gemensam företagsinkubator för tillväxtföretag I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare - kompetens - kontakter

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema

Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema Bilaga 1 Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema Läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik Syfte Att förstärka det nationella systemet för verifieringsstöd

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 793 (-2 793) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 793 (-2 793) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,17

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO

Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO AroCell AB Affärsidé AroCell utvecklar, producerar och kommersialiserar tester för bestämning av celltillväxt, vilka kan användas för uppföljning och

Läs mer

AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké

AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké Helårsperiod 1 januari 31 december 2012 Nettoomsättningen uppgick till 0 (2) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 157 (-3 584) KSEK Resultat per aktie

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Uppsala. Smarta företagare. Sedan 1286.

Uppsala. Smarta företagare. Sedan 1286. UPPSALA FÖRÄNDRAR VÄRLDEN. Valueguard, Hansoft, Readspeaker, 1x.com Phosworks, Muchdifferent, Airwatergreen, Chromogenics, Nanospace, Arocell. Dessa, och andra, nytänkande och fritänkande Uppsalaföretag,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Strategiskt styrelsearbete starkare företag. Erfarenheter från olika projekt

Strategiskt styrelsearbete starkare företag. Erfarenheter från olika projekt Strategiskt styrelsearbete starkare företag Erfarenheter från olika projekt Externa ledamöter sporrar bolagen Blekinge Business Incubator Anders Cronholm www.b-b-i.se Som inkubator har vi fått chans att

Läs mer

Ansökan om förlängning projekt SPH Inkubator

Ansökan om förlängning projekt SPH Inkubator Ansökan om förlängning projekt SPH Inkubator Projekt: SPH Inkubator NYPS-id: 147702 Projektägare: Science Park Halmstad AB, Org nr. 556504-3774 Kontaktperson: Ulf Andersson Projektperiod (ursprunglig):

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats

Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats PRESSMEDDELANDE Stockholm den 24 september 2007 Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats Stockholm-Arlanda Airport ska utrustas med levande laboratorier för att flygplatsens närmare 18 miljoner

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN. Ideon Innovation: The Creative Plot

BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN. Ideon Innovation: The Creative Plot BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN Ideon Innovation: The Creative Plot Projektperiod: 2011-11-01 2013-06-30 Region: Skåne www.ideoninnovation.se www.thecreativeplot.se Ideon Innovation är en av flera inkubatorer

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Kursplan för Kunskap, affärsidé, företag 5 poäng. From knowledge to business idea and company 5 credits. MAH, Drivhuset & Venture Cup Syd

Kursplan för Kunskap, affärsidé, företag 5 poäng. From knowledge to business idea and company 5 credits. MAH, Drivhuset & Venture Cup Syd Kursplan för Kunskap, affärsidé, företag 5 poäng From knowledge to business idea and company 5 credits MAH, Drivhuset & Venture Cup Syd Kurskod: KA0001 Utbildningsområde: Högskoleövergripande Nivå: A (1-20)

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks

Swedish Incubators & Science Parks Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges inkubatorer och science parks Inspel angående svensk inkubationsverksamhet Sveriges inkubatorer är kärnprocesser både

Läs mer

ABI Strategi 2014. Upprättad: 2011-12-14 Ändrad: 2012-05-16 2013-08-15

ABI Strategi 2014. Upprättad: 2011-12-14 Ändrad: 2012-05-16 2013-08-15 ABI Strategi 2014 Upprättad: 2011-12-14 Ändrad: 2012-05-16 2013-08-15 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Vision... 3 3. Affärsidé... 3 4. Kunder och medlemsföretag... 4 5. Framgångsfaktorer...

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Har du en idé du vill utveckla? Lu innovation system LUnds universitet

Har du en idé du vill utveckla? Lu innovation system LUnds universitet Har du en idé du vill utveckla? Lu innovation system LUnds universitet Har du en idé du vill utveckla? LU Innovation System är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Vi hjälper

Läs mer

Silvertest. Centrum för en ny generation kemikalietester. Dokumentation från Silvertest nätverks kick off 21 november 2006

Silvertest. Centrum för en ny generation kemikalietester. Dokumentation från Silvertest nätverks kick off 21 november 2006 Silvertest Centrum för en ny generation kemikalietester Dokumentation från Silvertest nätverks kick off 21 november 2006 Tema Finansieringsformer för utveckling och kommersialisering av in vitro-metoder

Läs mer

INCUBATOR KALMAR SCIENCE PARK MEMBER NETWORK PARTNER CREATIVE ARENA

INCUBATOR KALMAR SCIENCE PARK MEMBER NETWORK PARTNER CREATIVE ARENA KALMAR SCIENCE PARK INCUBATOR PARTNER CREATIVE ARENA AFFÄRSSKAP eller om en mötesplats där idéer får luft under vingarna Visst kan idéer komma när man minst anar? Du har säkert varit med om att en idé

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Skriv din titel här Pär Johansson Affärsområdeschef Kommersialisering

Skriv din titel här Pär Johansson Affärsområdeschef Kommersialisering LTU s proaktiva metoder mer än dubblerar idéinflödet! Skriv din titel här Pär Johansson Skriv din titel här Affärsområdeschef Kommersialisering The University our USP World class in developing succesful

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Agenda Presentation Praktiker Entreprenörskap Forskning i Sverige vad vet vi nu?

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

ROT 5, 2009 2009 & RUT

ROT 5, 2009 2009 & RUT Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 15 och 16 April 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser Ny myndighet: Tillväxtverket (fd. Nutek m.fl) Tullverket informerar: Tullnytt 5, 2009

Läs mer

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling Innovation enligt vår definition Ny kunskap blir till nytta och handling Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Samverkan Vi har som mål att genom bred

Läs mer

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Dagens agenda Vad är VentureLab? Varför starta eget? Starta företag 5 faser Inspiration

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

Innovationssluss Norr

Innovationssluss Norr Innovationssluss Norr Workshop Kommersialisering av innovationer sker i företagen Anders Högström Magnus Wiklund IUC Norrbotten IUC Västerbotten Innehåll Inledning Innovations- och kommersialiseringsprocessen

Läs mer

PUSH. Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård. Har du en idé? Vi förverkligar den!

PUSH. Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård. Har du en idé? Vi förverkligar den! PUSH Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård Har du en idé? Vi förverkligar den! PUSH, produktutvecklingsstöd i vården. PUSH din utvecklingspartner i vårdmiljö Varje dag föds goda idéer i

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Smart digital teknik kan bevaka njurarna

Smart digital teknik kan bevaka njurarna Smart digital teknik kan bevaka njurarna - Observe Medical får utvecklingskapital Idag övervakas njurfunktionen manuellt när patienten vårdas på sjukhus. Observe Medical, ett inkubatorföretag inom Sahlgrenska

Läs mer

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 2 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? 1. Skåne, det självklara valet 2. Vi hjälper er med etablering 3. Ni får tillgång

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

BEGAGNAT ÄR INGET NYTT...

BEGAGNAT ÄR INGET NYTT... BEGAGNAT ÄR INGET NYTT...... och idag är marknadsplatsen nätet Bara på Blocket omsattes 254 mdr 2011 vilket motsvarar 7,3% av Sveriges BNP och 7 av 10 svenskar köpte eller sålde något där. Under samma

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund I den mycket kraftfulla globala tillväxten vad gäller behov av datalagring har Luleåregionens visat hålla högsta internationella

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 2 Vad vill Erbjuda kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning från professionella rådgivare

Läs mer

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN Unna dig en dag med lärande diskussioner! Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, 428 81 Kållered. Tel: 031-795

Läs mer

NYCKELAKTÖRSPROGRAMMET VAD HAR VI LÄRT OSS?

NYCKELAKTÖRSPROGRAMMET VAD HAR VI LÄRT OSS? NYCKELAKTÖRSPROGRAMMET VAD HAR VI LÄRT OSS? Jan Axelsson Samverkansdirektör Projektledare NAP/LiU LESSON NR 1 ÖRAT MOT MARKEN Du måste förstå kärnverksamhetens villkor! Sätt alltid kärnverksamheten i centrum

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

Movexum News. Movexum. Teo Härén. Kaj Mickos. Allt från invigningen Härmed ger jag dig namnet. En klok satsning för tillväxt

Movexum News. Movexum. Teo Härén. Kaj Mickos. Allt från invigningen Härmed ger jag dig namnet. En klok satsning för tillväxt Movexum News Allt från invigningen Härmed ger jag dig namnet Movexum En klok satsning för tillväxt Teo Härén Inspirera och utbilda i kreativitet Kaj Mickos Det är människor som förnyar Sverige Äntligen

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer