Energieffektiv belysning med dagens teknik hösten 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektiv belysning med dagens teknik hösten 2011"

Transkript

1 Energieffektiv belysning med dagens teknik hösten 2011 Utarbetad av Susanne Strömberg, ECO konsult i Stockholm AB

2 Sammanfattning Energieffektiv är den belysning som med minst energi ger rätt belysning för aktuell synuppgift. Med dagens teknik för ljuskällor, armaturer och belysningsstyrning kan varje belysningsprincip bli energieffektiv. Det går inte att uppnå energieffektivitet genom att välja ut att ändra en enda parameter tex ljuskällan och jämföra den tagen ur sitt sammanhang. Inledning Belysningstekniken utvecklas snabbt. Nya armaturer innehållande LED belysning växer fram och själva ljuskällan utvecklas. De stora armaturfabrikanterna meddelar att 90 % av nyheterna 2012 är LEDarmaturer. Möjliga tillämpningar blir allt fler. Även traditionella armaturer med urladdningslampor utvecklas och styrningen av dessa likaså. Förstudien är en samlande rapport om dagens teknik för att belysa lokaler energieffektivt hösten Ljustekniska begrepp finns samlat i rapportens slut. Innehåll: Parametrar som påverkar belysningens energieffektivitet *Ljuskällor *Belysningsprinciper *Armaturer *Ytskikt *Belysningsstyrning *System

3 Ljuskällor Hur värderas en ljuskällas effektivitet? När man jämför ljuskällor använder man ljuskällans ljusflöde och tillförd effekt i enheterna lm/w (lumen per watt) s.k. ljusutbyte. Hur stort ljusutbyte en ljuskälla har beror på ljuskällans spektralfördelning. En ljuskälla som har mycket energi i våglängder runt 555nm är mest energieffektiv. Det beror på att de sammanfaller med ögats kännslighetskurva. Att värdera en ljuskälla så har under senare år ifrågasatts då grafen av ögats känslighetskurva är en starkt generaliserad modell men eftersom det saknas enighet runt en ny och mer komplett modell använder ljuskällefabrikanter modellen fortfarande.1w i våglängden 555nm ger 683 lm, kurvans topp värde 1. 1W i andra våglängder motsvarar procentuellt förhållande så i 610nm ger 1W 50 % av 683lm. Våglängder utanför de för ögat synliga ger 0lm Ögats känslighetskurva Sammanvägd (CIE) Spektralfördelningen hos en ljuskälla är också nyckeln till hur den återger färger från material som träffas av ljuset. En ljuskälla som har snedfördelat spektrum kan vara väldigt energieffektiv d.v.s. ge högt värde för ljusutbyte (lm/w) men återge färger mycket dåligt. Ett exempel på det är lågtrycksnatrium som används på motorvägar. Lågtrycksnatrium ger 167 lm/w men har bara energi i en våglängd (590 nm) och återger därför inga andra färger. Spektralfördelningar

4 För LED ska även anges ett kompletterande värde SDCM (Standard Deviation of Color Matching) för att kunna välja rätt kvalité. Metoden har CIEs färgtriangel som bas och varje värde för SDCM anger en elips inom vilken färgavvikelser kan förekomma. Ju lägre siffra ju färre färgskillnader. LED med bra färgåtergivning och låg färgtempretur har som regel sämre ljusutbyte än en med dålig färgåtergivning och hög färgtempretur Artificiellt ljus skiftar i kvalité utifrån färgtemperatur och förmåga att återge färg. Vilken ljuskälla som ska väljas kan inte avgöras endast utifrån dess effektivitet. Vanliga ljuskällors ljusutbyte På US Departement of Energy (DOE), Energy Efficiancy and Renewable Energy har man skapat ett program där man testar nya LED produkter på marknaden, CALiPER. Man testar LED som helhet i drift tillsammans med en armatur och drivdon och jämför med tex lysrörsarmatur. I studien Performance of T12 and T8 Flourecent Lamps and Troffers and LED Linear Replacement Lamps från januari 2009 ( har man jämfört armaturer med reflektorer respektive diffusorer med lysrör och LED lampersättare Rapporten summerar att där fabrikantens rekommendation var ett byte lysrör LED ersättare 1:1 innebar det en 50 % minskning av ljusflödet.

5 Ersättningslampor med LED (s.k. LEDlampor) finns för alla typer av ljuskällor, inte bara för lysrör. Mest kända är de för hemmabruk med E14 och E27 socklar. Ljusutbytet och färgåtergivningen för dessa är inte färdigutvecklat för offentlig miljö. Nya generationen lanseras under första kvartalet 2012 enligt både Osram och Phillips. På marknaden finns också produkter som inte testats och godkänts enlig Elsäkerhetsverket med avseende på elektromagnetisk kompabilitet (EMC) LED som färdiga armaturer (s.k. LEDarmatur) har utvecklats med bättre kylning, något som är ett problem för LED. Utan rätt kylning försämras livslängden dramatiskt. Fabrikanterna anger ett timantal när 70 % av ljuset återstår. Beroende på typ och fabrikat varierar tiderna mycket. I rapporten Summary of results Round 12 of product Testing från juni testades bland annat infällda downlights LEDarmaturer med armaturer för glödljus, skenmonterade LEDarmaturer med armaturer för lågvoltshalogen och ersättningslampor LEDlampor med glödlampor sockel E27. Bland de jämförda armaturerna finns en skenmonterad riktbar LEDspotlight (ID i testen 11-07) 2277cd 24 spridningsvinklen med systemeffekten 13W och en riktbar spotlight för lågvoltshalogen (ID i testenbk-10-21) 2685 cd 23 spridningsvinkel med systemeffekten 39W. Testerna visar ljusutbytet från LEDarmaturen är 45lm/W och från lågvoltsarmaturen 13 lm/w. ID11-07 BK Den här typen av armatur (BK-10-21) är mycket vanlig i våra anläggningar så resultatet är viktigt att lyfta fram. Lika viktigt är det att notera värdena i tabellform måste följas upp med visuell utvärdering av både armatur och ljusupplevelse. LEDarmaturens undersida består i det här fallet av flera små linser och diametern är större än för vår vanligt förekommande lågvoltshalogen I rapporten Summary of results Round 13 of Product Testing från oktober 2011 ( har man testat industriarmaturer för hög höjd (High bay), industriarmaturer för väggmontage (Wallpack) och infällda koffertarmaturer (troffer). Rapporten summerar att LED armaturerna är i flera fall har samma eller bättre energieffektivitet (lm/w) som likarna (benchmark) och att färgåtergivningen fortsätter att förbättras. Att de infällda koffertarmaturerna förbättrats så anser man vara ett resultat av en riktad satsning LED som utbytbar ljuskälla i en armatur är något som fabrikanterna kommunicerat ut som färdig produkt, Philips variant heter t.ex. Fortimo och finns med olika ljusflöden. De flesta fabrikanter väljer att bestämma ett ljusflöde och sedan minska den installerade effekten för att planeringen av antalet armaturer till en yta inte ska variera för varje ny version. Den här typen av ljuskälla är endast för armaturtillverkare och kan inte köpas av en elektriker eller en driftorganisation som förväntat.

6 Belysningsprinciper Vilka belysningsprinciper är energieffektiva? Allmänbelysning, lokaliserad allmänbelysning eller allmänbelysning med separat platsbelysning är belysningsprinciper som påverkar energieffektiviteten i hög grad. Principerna omtalas ofta i kontorssammanhang men är applicerbara i alla sammanhang. Vy Allmänbelysning Belysningsstyrka i plan Allmänbelysning som belysningsprincip i ett väntrum innebär att belysningsstyrkan är jämn över hela ytan. Det betyder i sin tur att armaturer finns placerade med samma täthet i hela ytan. I exemplet finns armaturer med rundlysande ljusdistribution (se Armaturer) bestyckad med runda lysrör vilket ger installerad effekten 7,6W/m² Vy Lokaliserad allmänbelysning Belysningsstyrka i plan Lokaliserad allmänbelysning som belysningsprincip i ett väntrum innebär att belysningsstyrkan varierar så att den är högre vid exempelvis nummerlappsautomaten. Armaturerna finns placerade vid utvalda funktioner och i övrigt har rummet lägre belysningsstyrka. Med samma armatur som exemplet med Allmänbelysning blir den installerade effekten 6,2W/m². Antalet ljuspunkter har minskat från 27st till 22st.

7 Vy Allmänbelysning med separat platsbelysning Belysningsstyrka i plan Allmänbelysning med separat platsbelysning som belysningsprincip i ett väntrum innebär att det finns extra armaturer placerade vid utvalda funktioner utöver de armaturer som finns jämn placerade över hela ytan. Medelbelysningsstyrkan kan vara lägre än vid principen Allmänbelysning eftersom de väsentliga funktionerna är särskilt upplysta. I exemplet är den runtlysande armaturen från de andra två kompletterad med en pendlad armatur för nedljus bestyckad med kompaktlysrör. Den installerade effekten är den samma som vid principen Lokaliserad allmänbelysning 6,2W/m². Antalet ljuspunkter för allmänljus är minskat till 18st och antalet armaturer för utvalda funktioner är 8st. Funktionerna är nummerlappsautomat, soffbord, tidningsbänk och broschyrställ. Vy Allmänbelysning Belysningsstyrka i plan Belysningsprinciperna med allmänbelysning jämnt placerad i en ytan är vanliga. Det är också vanligt att fastighetsägare ser ytorna som tvådimensionella och missar att ge ljus på vertikala ytor och i tak i sin strävan att minimera antalet armaturer och sänka den installerade effekten. En yta med hög medelbelysningsstyrka där väggar och tak är mörka kommer alltid att upplevas mörk. Ett enkelt sätt undvika det är att använda armaturer med rundlysande ljusdistribution. En yta som är upplyst av nedåtriktat ljus, downlights o.dyl., kommer att behöva kompletteras med armaturer. Här är samma väntrum men med nedljus istället för runtlysande armaturer. Den installerade effekten är 4,9W/m². Den horisontella belysningsstyrkan håller tillräcklig nivå men skillnaden mot väggar och tak blir för stor (SS EN :2001).

8 Armaturer Vilken armatur är energieffektiv? En armaturs effektivitet anges av fabrikanterna som en armaturvekningsgrad (ett procenttal). Armaturer utrustade med reflektor med nedljus och asymmetrisk ljusdistribution har hög effektivitet ca 95 % medan en armatur med en opal kupa och runtlysande ljusdistribution har lägre effektivitet ca 60 %. Armaturers ljusdistribution Effektiviteten för särskilda opaka material har ökat effektiviteten till 80 % de senaste två åren med hjälp av ny teknik s.k. mikroprismor. Materialet som ljuset passerar är uppbyggt av små koner som fungerar som linser. Konernas utformning bidrar till att mindre ljus reflekteras tillbaka in i armaturen. Konerna bildar också en sorts avbländning av ljuskällan. De flesta armaturfabrikanterna har under året lanserat armaturer med microprismor. De finns för både LED- och lysrörsarmaturer. Utvecklingen av microprismor har skyndats på i utvecklingen av LEDarmaturer. Ljuset från LED är riktat och utan linssystem och avskärmning blir ljuset mycket bländande vid högre effekter. En armatur med direkt/indirekt ljusdistribution har armaturverkningsgrad ca 90 % medan en armatur med endast uppljus är värdet ca 60 %. Ytskikt Hur påverkas energieffektiviteten av ytskikt? De föremål och ytor som blir synliga för oss reflekterar ljus till våra ögon. En yta som är grovkornig, matt och mörkt färgad kommer aldrig se ljus ut trots att vi riktar armaturer mot den. Förutsättningen för den mest energieffektiva belysningen är att ytskikten och funktioner som ska belysas är släta, rena och ljusa. I ett garage med rena, vitmålade ytor räcker 1W/m² för en medelbelysningsstyrka 100 lux och 80 lux på vertikala ytor men behåller man betongen som den är behövs det dubbla, 2W/m². Garage med vitmålade Garage med betong

9 Belysningsstyrning Vilken belysningsstyrning blir energieffektiv? Automatisk belysningsstyrning behövs i allmänna anläggningar. Den enskilde släcker inte i trapphuset när han eller hon nått sin våning. Möjligheterna till automatisk släckning är fler nu med hjälp av elektronik. Alla metoder för automatiskt påslag av belysning utan människors närvaro är dåliga ur energieffektivitetssynpunkt. Andra villkor kan gälla som viktigare t.ex. säkerhet eller estetik. Utomhus behöver det finnas ljus dit vi är på väg, det räcker inte att ljuset tänds vartefter vi stegar framåt. Ljus för konst och för fasader är andra exempel. Typer av reglering manuell på/av automatisk på/av automatisk på/dimmning av manuell på/dimmning av manuell på/automatisk av tändning och släckning via tidur släckning via tidur Teknik för automatisk tändning och släckning via närvaro och dagsljus kan placeras i varje armatur eller en gemensamt för fler armaturer. Ju färre armaturer som styrs tillsammans ju högre energieffektivitet. I standarden SS EN 15193:2007 Byggnaders energiprestanda Energikrav för belysning rekommenderas att placera 1 sensor/rum eller minst 1 sensor/30m². Enligt samma standard står ett cellkontor för en person tomt 40% av arbetstiden 2500 timmar och med automatisk närvarogivare kan man förvänta sig att drifttiden minskas till 70 % av arbetstiden, från 2500 timmar till 1750 timmar men kontorets entréhall bedöms stå tomt 0 % av arbetstiden vilket betyder närvarostyrd belysning inte skulle påverka drifttiden. Vid placering av sensorer är det oerhört viktigt att förstå hur människor rör sig i lokalerna. De senaste åren har ett brett utbud av s.k. master/slav system kommit ut på marknaden. En master armatur som innehåller en sensor styr ett flertal slavarmaturer. Tekniken ska användas med eftertanke. Kan man bara komma in på en plats? Vad händer om någon stannar till där man inte syns från 1:a armaturen? Går man runt några hörn, osv. Automatisk tänd/släck som sker ofta påverkar elektronik och ljuskällor negativt och därför har ett flertal fabrikanter tagit fram styrningar som innebär en stegvis nedgång av ljuset. Frånvarodämpning och korridorfunktion är några av namnen på tekniken. I listan av typer heter tekniken dimmning av. När det är människor i rummet lyser belysningen 100 % och när rummet varit tomt i 15 minuter sänks nivån till 20 % för att slockna helt om inte någon kommer in i rummet inom ytterligare 15 minuter. Tiderna och nivåerna varierar mellan olika fabrikat.

10 Dimmning av armaturer sänker systemeffekten. Grafen visar en mätning utförd på en bordsarmatur bestyckad med ett lysrör 1x28 W FDH, sockel G5 ljusreglerad med en tryckknapp på armaturer. Maximal belysningsstyrka på mätytan var 910 lux vid systemeffekten 33W. Lysrör som ska dimmas ska först brännas in 100 timmar så att pulvret på rörets insida fördelas. Det är viktigt för att färgåtergivning och ljusutbyte ska bli det utlovade. Teknik för att bränna in lysrör före dimmning saknas. Val av ljuskällor vid automatisk reglering Ljuskällor som kan användas vid automatisk reglering som bygger på dimmning är: Raka lysrör (ej eco-rör), runda lysrör, kompaktlysrör, LEDarmatutrer (ej LEDlampor). Ljuskällor som kan användas vid automatisk, upprepad tänd/släck reglering utan att ta skada: Glödlampsersättare halogen, LEDlampor och halogenlampor lågvolt Ljuskällor som inte ska användas vid automatisk reglering: Metallhalogen och lysrörslampor dvs lysrör där elektroniken är integrerad med lampan.

11 System Energieffektiv är den belysning som med minst energi ger rätt belysning för aktuell synuppgift. Först när systemet är sammansatt kan bedömning göras om belysningen är energieffektiv eller inte. I många dokument anges mått på energieffektivitet i W/m² men energi är en produkt av effekt och tid. SS EN 15193:2007 anger beräkningsmetoder för det och ett värde LENI (Lighting Energy Numeric Indicator) är produkten av utnyttjad effekt per kvadratmeter och år LENI =W*A, kwh/(m² x år) Värdet i sig är inte nytt för BELOKs medlemmar, Akademiska Hus har t.ex. ställt krav på maximal kwh/(m² x år) i en graf för sina lab. men standarden har ett tabellverk med rekommenderade LENI tal för olika verksamheter och nu börjar den användas vid kravställning. I tabellen finns kontor, utbildningslokaler, sjukhus, restauranger, sporthallar, butiker och tillverkningslokaler. Ett kontor med belysningsprincipen Allmänbelysning med separat platsbelysning Utvalda funktioner för platsbelysning är skrivbord, soffbord och kopieringsstation. Armaturerna för allmänljus har direkt/indirekt ljusdistribution över arbetsplatser och runtlysande ljusdistribution i gångstråk och är jämt fördelade över respektive yta. Platsbelysning är nedljus på bord. Ljuskällor för allmänbelysning är raka och runda lysrör medan platsbelysningen är LED och kompaktlysrör. Ytskikt är ljusa och jämna. Belysningsstyrningen är i fyra delar; de runlysande armaturerna tänds manuellt och dimmas av, armaturerna för direkt/indirekt ljusfördelning har var och en egen givare som tänder automatiskt vid närvaro och dimmas av, armaturen på bordet har en inbyggd timer och armaturerna over soffbord och kopiering tänds och släcks via tidur/larm. Vy System för kontor Installerad effekt 9,6 W/m² varav allmänljuset utgör 7,5 W/m². Utan automatik har den här ytan ett LENI tal på 25 (kwh/m² och år) och med automatiken för släckning minskas drifttiden från 2500 timmar per år till 2250 timmar (0,9*2500) och nytt LENI tal är 21,6. Kontorets belysning uppfyller kraven (SS EN :2011) avseende horisontell och vertikal ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, reflexer, ljusfärg och färgåtergivning vilken är ljusets ursprungliga uppgift.

12 Framtida projekt Förslag Bränna in ljuskällor För att undvika färgförändringar och försämrat ljusutbyte för lysrör i automatiska dimmning av-system. Mäta energi för belysning Mätvärden för verklig sänkning av drifttider lägger grunden för investeringar i rätt teknik Utföra Teknikupphandling LED I ljuset av den framgång den riktade insats för koffertarmatuer hade i USA. Villkor och ramar för LEDarmatur enligt rapporten från 2008 (BELOK Teknikupphandling LED Förstudie 2008) Översätta krav för energieffektiv belysning i alla texter I kravspecifikationer ställs krav på installerad effekt W/m². De tabellerna gör bättre nytta om värdet uttrycks som LENI tal (kwh/m² och år. Samla LED erfarenhet Av BELOKs medlemmar har nu många installerat belysningsanläggningar med LED. Vilka erfarenheter finns? Följa upp utbytbara LEDenheter Ett nytt samarbete, Zhaga, ( markandsför nu att det skapas en ny framtidssäkrad, utbytbar LEDmodul. BELOKs medlemmar ger input till samarbetet och säkerställer att modulen är utbytbar för användare inte bara armaturtillverkare (likande Fortimo) /Hammarby

13 Referenslista/Källforteckning Annell Ljus och Form, LED kompendium 2009, Annell Ljus och Form, Ljuskällor kompendium 2010 Arbetsmiljöverket, AFS 1998:01 Belastningsergonomi Arbetsmiljöverket, AFS 1998:05 Arbete vid bildskärm Arbetsmiljöverket, AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning BELOK, Energikrav 2011 BELOK, Innemiljökrav 2008 BELOK, Teknikupphandling LED Förstudie 2008 En bok om belysning, Lars Starby Karin Fridell Anter, Ljus och färg och deras samverkan i rummet, Kunskapsöversikt Osram, Hemsida 2011 Osram, Utbildningsmatrial LED 2011 Philips Lighting, Hemsida 2011 SIS, SS EN :2011 Ljus och belysning-belysning av arbetsplater Del 1:Arbetsplatser inomhus SIS, SS EN Ljus och belysning- Grundläggande tremer och kriterier vid specificering av belysningskran SIS, SS EN 15193:2007 Byggnaders energiprestanda Energikarv för belysning US Department of energy, hemsida för LED tester

14 Ljustekniska begrepp Färgåtergivning (Ra) Åtta fasta färgprover belyses med: Referensljuskälla med Ra = 100 Ljuskälla som skall mätas Ra-värdet = genomsnittsavvikelsen Talar inte om hur respektive färg återges. Ett lägre index anger bara att färgerna inte återges lika men säger inte var i spektret de största skillnaderna finns.

GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska

GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska Innehållsförteckning REFERENSER... 2 INLEDNING... 3 AVFALLSHANTERING... 3 MILJÖ... 3 FARA FÖR BRAND... 3 BEGREPP... 4 UTFASADE GLÖDLAMPOR... 5 HALOGENLAMPOR... 6 LÅGENERGILAMPOR...

Läs mer

Framtidens belysning och ljuskällor

Framtidens belysning och ljuskällor Framtidens belysning och ljuskällor Belysningsteori Ljuskällor och dess egenskaper Kort repetition FÄRGÅTERGIVNING Mäts i R a R a -värdet = genomsnittsavvikelsen Vid noggrannare planering se spektraldiagram

Läs mer

Ljuset påverkar människan på tre sätt:

Ljuset påverkar människan på tre sätt: Vad är ljus? Ljus är elektromagnetisk strålning inom ett våglängdsområde som ögat är känsligt för. Ljuset uppfattas först då det träffar en yta som återkastar vissa våglängder av strålningen. Men, vi kan

Läs mer

Belysningsplanering. SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum

Belysningsplanering. SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum Belysningsplanering SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum Planeringsstruktur Analysera Planera Granska Dokumentera Utvärdera Analysera Rummets användning Kapslingsklass Val

Läs mer

Lär dig. Din guide till rätt ljuskälla >>>>>>>>>>>>>>>>> Spara. Energi

Lär dig. Din guide till rätt ljuskälla >>>>>>>>>>>>>>>>> Spara. Energi 2011 Energi PHILIPS LJUSGUIDE 2011 Välj rätt lj s DIMBARA LED-NYHETER! Sid 4 Vad är luminans? Vad innebär den tredje receptorn. Vad talar man egentligen om när man säger ljusflöde? Vi ger dig svaren Lär

Läs mer

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED LED - framtidens belysning LED (Ljus-Emitterande Diod) är en modern teknik för att producera ljus med elektricitet.

Läs mer

Ljusflöde - Lumen. Ljusflödet bestämmer. Små intensiva ljuskällor är. Möjliga luxnivåer Antal armaturer. Lättare att styra Svårare att avblända

Ljusflöde - Lumen. Ljusflödet bestämmer. Små intensiva ljuskällor är. Möjliga luxnivåer Antal armaturer. Lättare att styra Svårare att avblända Philips Lighting Ljusflöde - Lumen Ljusflödet bestämmer Möjliga luxnivåer Antal armaturer Små intensiva ljuskällor är Lättare att styra Svårare att avblända Ljusutbyte - Lumen / Watt Elförbrukning står

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

FAQ om LED. Nedan följer lite frågor och svar om LED: Vad är fördelarna med LED jämfört med andra ljuskällor? Svar:

FAQ om LED. Nedan följer lite frågor och svar om LED: Vad är fördelarna med LED jämfört med andra ljuskällor? Svar: FAQ om LED Den nya moderna ljuskällan LED, är en energieffektiv och långlivad ljuskälla. Den utvecklas ständigt och förväntningarna på den är stora och ryktena många. Det som är intressant med LED, är

Läs mer

inled Proline X Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1

inled Proline X Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 inled Proline X Series 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 Proline X Series Riktbar 750 lumen! Riktbar 900 lumen! Proline X 15W COB Vit Specifikationer

Läs mer

Nya planeringsförutsättningar för energieffektiv belysning baserad på föreskrifter / direktiv, standarder & guider för god ljuskvalitet

Nya planeringsförutsättningar för energieffektiv belysning baserad på föreskrifter / direktiv, standarder & guider för god ljuskvalitet Nya planeringsförutsättningar för energieffektiv belysning baserad på föreskrifter / direktiv, standarder & guider för god ljuskvalitet LAGAR & FÖRESKRIFTER SVENSK STANDARD SVENSK PLANERINGSGUIDE svensk

Läs mer

3. BELYSNINGSPLANERING...

3. BELYSNINGSPLANERING... Innehåll 1. GRUNDBEGREPP... 2 1.1. Lampsocklar... 2 1.2. Effekt = Watt... 2 1.3. Ljusflöde = Lumen... 3 1.4. Belysningsstyrka = Lux... 3 1.5. Färgtemperatur = Kelvin... 4 1.6. Färgåtergivningsindex...

Läs mer

LED information från branschen. Belysningsbranschens LED sektion

LED information från branschen. Belysningsbranschens LED sektion LED information från branschen Belysningsbranschens LED sektion LED i press och oseriös marknadsföring LED ersätter alla andra ljuskällor 100-200.000 h livslängd Optimala ljuskällan O.s.v LED branschen

Läs mer

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06 Fotbollsförbundet sid 1 (8) Förord Denna dokumentation för belysning av fotbollsplaner är upprättad för Svenska Fotbollsförbundet och utgör underlag för planering och projektering av belysning. Den innehåller

Läs mer

Ljusflöde, källa viktad med ögats känslighetskurva. Mäts i lumen [lm] Ex 60W glödlampa => lm

Ljusflöde, källa viktad med ögats känslighetskurva. Mäts i lumen [lm] Ex 60W glödlampa => lm Fotometri Ljusflöde, Mängden strålningsenergi/tid [W] från en källa viktad med ögats känslighetskurva. Mäts i lumen [lm] Ex 60W glödlampa => 600-1000 lm Ögats känslighetsområde 1 0.8 Skotopisk V' Fotopisk

Läs mer

inled Slimline Series Slimline series

inled Slimline Series Slimline series inled s series s hög hög riktbar vit riktbar silver - Extremt tunn, endast -. - klassad för badrum och - 7st LEDs. DLB-P-81VAWE-DIM temperatur Varmvit 2800K - Extremt tunn, endast -. - klassad för badrum

Läs mer

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten Energianvändningen belysning ska begränsas genom användande av ett ivt belysningssystem som ger en låg samt installation av styr- och reglerutrustning.

Läs mer

3W inbyggd ljuskälla

3W inbyggd ljuskälla inled Pollare 2014 Pollare 3W inbyggd ljuskälla 7W COB LED 2700K LED Pollare P2 3W 20, 40 och 60cm - Pollare 20, 40 eller 60cm hög med 3W inbyggd ljuskälla. - Varmvitt ljussken på 3000K färgtemperatur.

Läs mer

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning?

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning? Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning? Strålning Elektromagnetiska spektrumet Synlig strålning IR UV Våglängdsområden 100-280nm UV-C 280-315nm UV-B 315-400nm UV-A 400-780nm 780-1400nm 1400-3000nm

Läs mer

10.00 Ljus och hälsa. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10.

10.00 Ljus och hälsa. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10 Energimyndigheten Agenda 10.00 Ljus och hälsa - Ljusets direkta och indirekta påverkan på oss människor - Synergonomi,

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

Arbetsplatsbelysning

Arbetsplatsbelysning Arbetsplatsbelysning Rätt belysning vid arbetsplatsen har mycket större betydelse för arbetsförhållandena än vad många tror, hälsan påverkas i hög grad. Bra ljusförhållande minskar risken för onödiga besvär

Läs mer

inled Proline Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1

inled Proline Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 inled s 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 s 300 lumen 300 lumen silver COB vit COB silver DL-US-15AWAGE-DIM 300 Lumen DL-US-15ASAGE-DIM 300 Lumen 30-3

Läs mer

den nya upplysningstiden

den nya upplysningstiden den nya upplysningstiden Det är dags att släcka glödlampan och byta till bättre alternativ. Vi har koll på vad som gäller och hur mycket du kan spara. Välkommen in! ett bra byte för både plånboken och

Läs mer

Hur kan vi lyckas med en bra belysningsanläggning genom hela processen, byggstart till färdigt hus!

Hur kan vi lyckas med en bra belysningsanläggning genom hela processen, byggstart till färdigt hus! Hur kan vi lyckas med en bra belysningsanläggning genom hela processen, byggstart till färdigt hus! Belysningssystem med i tidigt skeden. Vilka regler och lagar finns? Vad har beställaren för visioner

Läs mer

inled Classic Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1

inled Classic Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 inled s 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 s Klassisk design, vit (blank) Silverfärgad, exklusiv look 3W vit 3W silver - Vit färg som passar i de flesta

Läs mer

effektivitet, komfort och enkelhet

effektivitet, komfort och enkelhet UM UM effektivitet, komfort och enkelhet UM-sortimentet innehåller diffusorer med MesoOptics -teknik. Fördelarna med den här tekniken högeffektiv och optimerad ljusfördelning i kombination med en modern

Läs mer

Checklista för att beskriva krav på BELYSNING för en fastighet. Checklista

Checklista för att beskriva krav på BELYSNING för en fastighet. Checklista Checklista för att beskriva krav på BELYSNING för en fastighet Checklista Denna checklista är för dig som står inför att beskriva och ställa krav på belysning i ett ett tidigt skede för en fastighet. Checklistan

Läs mer

Vi reder ut begreppen

Vi reder ut begreppen Vi reder ut begreppen Hur armaturen placeras och fördelar ljuset är avgörande för att belysningen ska bidra till en god arbetsmiljö och en behaglig rumsupplevelse. För att du ska ha helt klart för dig

Läs mer

Fördelning av fastighetsel

Fördelning av fastighetsel Lampguide Fördelning av fastighetsel Belysningen står för 25 procent av den totala elanvändningen i företag och offentlig verksamhet. I många lokaler är siffran 30 procent,belysningen är alltså en påtaglig

Läs mer

Appendix A LED-produkter Figurer

Appendix A LED-produkter Figurer 1 Appendix A LED-produkter Figurer 2 Figurer Appendix A LED-produkter Figurer visar ett antal bilder som illustrerar utvecklingen av LED-belysning och är representativ för nuvarande utvecklingsnivå åtminstone

Läs mer

Klimatsmart belysning - med bibehållen ljuskvalitet

Klimatsmart belysning - med bibehållen ljuskvalitet Klimatsmart belysning - med bibehållen ljuskvalitet 21 januari 2014 Energi och klimatrådgivare Markus Lundborg 031 368 08 29 energiradgivningen@kom.goteborg.se Vanliga frågor till energirådgivningen Ersätta

Läs mer

LED Framtidens belysning

LED Framtidens belysning -Föreläsning av Viktoria Backman, -Telefon: 08-41 05 10 30 victoria.backman@locklight.se LED Framtidens belysning Detta ska du tänka på vid en investering av LED-belysning! - Tekniken LED i belysningsform

Läs mer

Vertikalt ljus. 300 lux. 200 lux. 300 lux. Vertikalt ljus. 100 lux 400-500 lux. 200 lux. Accentljus 400 lux. Vertikalt ljus.

Vertikalt ljus. 300 lux. 200 lux. 300 lux. Vertikalt ljus. 100 lux 400-500 lux. 200 lux. Accentljus 400 lux. Vertikalt ljus. ALLMÄNT Följande underlag ska fungera som ett stöd för att definiera målbilden gällande belysning inom byggnaden. Ljusdesignen med fördjupade frågor rörande tillgänglighet, hyresgäsanpassningar, gestaltningsfrågor,

Läs mer

Framtidssäker och flexibel belysning när den är som bäst

Framtidssäker och flexibel belysning när den är som bäst Framtidssäker och flexibel belysning när den är som bäst Aura Long Life framhäver färger, färskhet och det visuella uttrycket Unik LED-ljuskälla med flexibilitet och modularitet i fokus Aura Long Life

Läs mer

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010 Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne Vintern 2010 Anledningar att fundera över sin belysning Stor del av elanvändningen Ofta en stor sparpotential Goda möjligheter att förbättra

Läs mer

David Johansson Ljusdesigner, WSP Ljusdesign

David Johansson Ljusdesigner, WSP Ljusdesign David Johansson Ljusdesigner, WSP Ljusdesign Synsinnet är anpassat till dagsljus som är varierade: - ljusstyrka - ljusfärg - ljuskaraktär Människan mår inte bra i statisk och monoton ljussättning. Människans

Läs mer

SS-EN 12464-1 och LJUS & RUM

SS-EN 12464-1 och LJUS & RUM Nya riktlinjer för belysning LJUS & RUM SS-EN 12464-1 och LJUS & RUM Emil Welin Börje Beronius Innehåll Europeisk och svensk belysningsstandard SS-EN 12464-1 LJUS & RUM - Planeringsguiden Hjälpmedel för

Läs mer

Belysning i Varuhus. Förstudie. Utarbetad av Susanne Strömberg, ECO

Belysning i Varuhus. Förstudie. Utarbetad av Susanne Strömberg, ECO Belysning i Varuhus Förstudie Utarbetad av Susanne Strömberg, ECO Stockholm, oktober 2012 Inneha ll Sammanfattning 3 Direktiv 3 Utredning 4 Nuläge Val av butik Möjlig tidplan Val av geografisk plats Val

Läs mer

inled Proline Series

inled Proline Series inled s 2014 1 5W 300 lumen 7W 450 lumen 5W COB vit 7W COB vit -. DL-US-15AWAGE-DIM 300 Lumen 30-35W 5W 50mm -. DL-US-17AWAGE-DIM 450 Lumen 40-45W 7W 60mm 2 10W 600 lumen 10W COB vit -. DL-US-110AWAGE-

Läs mer

Utomhusbelysning och trygghet

Utomhusbelysning och trygghet Utomhusbelysning och trygghet Varför ser man bättre i vitt ljus jämfört med gul- orange ljus? Skillnad mellan glödlampans ljus och ljuset från LED Hur skall man tänka beträffande utomhusbelysning och trygghet

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012. Time LED Med Time har formgivaren Bengt Källgren skapat en enkel, stilren armatur speciellt anpassad till kontorsmiljöer, och bestyckningen uppgraderas nu från T5-lysrör till LED. Time har ett armaturhus

Läs mer

Ljuskällor. Vintern 2010

Ljuskällor. Vintern 2010 Ljuskällor Vintern 2010 Naturens ljuskällor Solen och dagsljuset 2 Naturens ljuskällor Solen och dagsljuset Vår ständiga referens Färgåtergivning: R a 100 Färgtemperatur: 5.000-20.000 K Livslängd: Längre

Läs mer

LTH E-huset Ljusdesign, Belysningskriterier Datum: 2010-09-07

LTH E-huset Ljusdesign, Belysningskriterier Datum: 2010-09-07 RUM ATT TRIVAS I Dagsljus och artificiell belysning är aldrig någon neutral förmedlare av omgivningen utan bidrar i hög grad till att utforma de vi ser. Beroende på ljusets intensitet, riktning, färg,

Läs mer

Hinderbelysning. Stephanie Sales WSP Ljusdesign

Hinderbelysning. Stephanie Sales WSP Ljusdesign Hinderbelysning Stephanie Sales WSP LJUSDESIGN utför tjänster inom: Belysningsplanering Ljusgestaltning Belysningsteknik Visuell komfort Dagsljusplanering Energieffektivisering Ekonomi, livscykelkostnader

Läs mer

Lysrör har länge varit det bästa valet för att få mycket ljus med långa bytesintervaller. Över 70% av allt artificiellt ljus kommer från lysrör.

Lysrör har länge varit det bästa valet för att få mycket ljus med långa bytesintervaller. Över 70% av allt artificiellt ljus kommer från lysrör. LYSRÖR Lysrör har länge varit det bästa valet för att få mycket ljus med långa bytesintervaller. Över 70% av allt artificiellt ljus kommer från lysrör. Lysrör är ett bra val när det gäller allmän belysning

Läs mer

Spännande och strålande

Spännande och strålande LEDlamps DiamondSpark Spännande och strålande MASTER LEDkron och MASTER LEDklot Världsledande inom LED-belysning Med vår senaste LED-teknik och mer än 100 års erfarenhet inom optik och elektronik är Philips

Läs mer

led.osram.se/professional LED-lampor sortimentsöversikt Hitta rätt och upptäck vårt breda sortiment Ljus är OSRAM

led.osram.se/professional LED-lampor sortimentsöversikt Hitta rätt och upptäck vårt breda sortiment Ljus är OSRAM led.osram.se/professional LED-lampor sortimentsöversikt Hitta rätt och upptäck vårt breda sortiment Ljus är OSRAM Vår LED-expertis för dina framgångsrika belysningsaffärer En översikt av de nya LED-lampornas

Läs mer

Energieffektiv belysning. Milstolpar energibesparing med modern belysning. Belysning i offentliga verksamhetslokaler

Energieffektiv belysning. Milstolpar energibesparing med modern belysning. Belysning i offentliga verksamhetslokaler Energieffektiv belysning Milstolpar energibesparing med modern belysning Lysrör + magnetiska driftdon Lysrör + energieffektiv a magnetiska driftdon Lysrör + elektroniska driftdon Dimbara elektroniska driftdon

Läs mer

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB COBRA Lars Gunnarsson Vattenfall Service Varför har vi gatljus För att se För att synas För säkerheten För tryggheten 2 COBRA Ljuskällan Ett flertal rapporter visar på samma resultat. Det mänskliga ögat

Läs mer

MZ-serien LED-armaturer för mast- och höghöjdsbelysning

MZ-serien LED-armaturer för mast- och höghöjdsbelysning 1 MZ-serien LED-armaturer för mast- och höghöjdsbelysning Ger upp till 48 000 armaturlumen 5 års funktionsgaranti elektronik, 10 år armaturhus Halverar installerad effekt jämfört med traditionell teknik

Läs mer

Mångsidiga applikationer

Mångsidiga applikationer Mångsidiga applikationer Pendel-, vägg- och takarmaturerna från OSRAM är det självklara valet när estetik och effektivitet är lika viktigt. De kombinerar förstklassig design med den innovativa armaturens

Läs mer

MASTER. Perfect light, perfect sense

MASTER. Perfect light, perfect sense VÄLJ PHILIPS NYA LJUSKÄLLOR FÖR BÅE IG OH Fördelar för dig som installatör u fokuserar på dina kunders behov och blir förstavalsleverantör. Philips MASTER PL ger en ljuskvalitet som är bäst i sin klass.

Läs mer

ORDLISTA - Grundbegrepp inom ljus

ORDLISTA - Grundbegrepp inom ljus ORDLISTA - Grundbegrepp inom ljus Sammanställning av begrepp som kan förekomma vid arbete med belysning. A Adaptation/adaption Adaptiv belysning (Styrning) Allmänbelysning Armatur Armaturverkningsgrad

Läs mer

Inwhite ljusmiljö AB Julia Engberg Ljusdesigner

Inwhite ljusmiljö AB Julia Engberg Ljusdesigner Ljus är normalt något som vi tar som en självklarhet och därför inte funderar närmare över. Dagsljuset visas ju varje dag när solen går upp för att lysa på oss - Antingen som direkt solsken eller genom

Läs mer

Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om LED s ømme punkt nemlig. lysstrømsnedgang. LED LED. lysstrømsnedgang. lysstrømsnedgang. Få standarder för LED

Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om LED s ømme punkt nemlig. lysstrømsnedgang. LED LED. lysstrømsnedgang. lysstrømsnedgang. Få standarder för LED Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om s ømme punkt nemlig Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om s ømme punkt nemlig Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om s ømme punkt nemlig Få standarder för 1 Johan Elm

Läs mer

206 Motionssvar, inför diodbelysning i offentliga miljöer (Kst/2012:266)

206 Motionssvar, inför diodbelysning i offentliga miljöer (Kst/2012:266) Kommunfullmäktige 2012-12-17 1 (5) 206 Motionssvar, inför diodbelysning i offentliga miljöer (Kst/2012:266) Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 15 maj 2012 från Jarl Strömbäck (SPI) angående

Läs mer

Belysningsbranchen informerar

Belysningsbranchen informerar Belysningsbranchen informerar Viktor Olsson, Philips René Lindholm, Osram Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Ekodesigndirektivet (ErP direktivet) Ställer energi-, informations- och kvalitetskrav

Läs mer

inled Classic Series information och support: web: telefon: !1

inled Classic Series information och support: web:  telefon: !1 inled s 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 s Klassisk design, vit (blank) Silverfärgad, exklusiv look 3W vit 3W silver - Vit färg som passar i de flesta

Läs mer

Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet

Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet Målet för belysningsutveckling har hittills varit att producera mycket

Läs mer

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED INTEGRA LED

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED INTEGRA LED LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED INTEGRA LED LED - framtidens belysning Glödlampan har tjänat oss väl i mer än hundra år men är nu på väg bort

Läs mer

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Bilaga 3 till Prevents skrift Syn och belysning i arbetslivet (sidhänvisningar till

Läs mer

LED-belysning för stora utrymmen

LED-belysning för stora utrymmen LED-belysning för stora utrymmen Lightline-system med LED ETAP's E4, E5 och E7 består av ett omfattande sortiment av LED-belysning för stora utrymmen med högt i tak, t.ex. industrihallar, lager, butiker

Läs mer

Base LED. LED downlight som kombinerar energieffektivitet, kvalitet och lång livslängd

Base LED. LED downlight som kombinerar energieffektivitet, kvalitet och lång livslängd LED downlight som kombinerar energieffektivitet, kvalitet och lång livslängd I Thorns sortiment ingår en downlight för alla typer av inomhusmiljöer. 100% Energianvändning downlights 52% 25% Q-PAR CFL I

Läs mer

Industri. Vinkelbart MODUL LINJÄR

Industri. Vinkelbart MODUL LINJÄR Industri 1:1 Industri Vi på Westal har i mer än 60år tillverkat armaturer för tuffa miljöer, som kräver höga kapslingsklasser och tåliga komponenter. Vi är medvetna om att bl.a. den svenska västkustens

Läs mer

BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING

BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING 1 (11) 2014-09-01 BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING Dessa anvisningar avser att vägleda till en personsäker, funktionell, driftsäker, underhållsvänlig och hållbar gatubelysning. SIG100, v2.0, 2010-02-26

Läs mer

StoreSet - flexibel stämningsbelysning

StoreSet - flexibel stämningsbelysning Lighting StoreSet - flexibel stämningsbelysning StoreSet Dagens butiksmiljöer lägger fokus på att skapa upplevelser som lockar kunderna att stanna kvar. StoreSet förbättrar atmosfären i din butik genom

Läs mer

Sienna. Design och unik ljusteknik för kontor och skolor

Sienna. Design och unik ljusteknik för kontor och skolor Sienna Design och unik ljusteknik för kontor och skolor Hälsosam och produktiv arbetsmiljö Arbetslivet har genomgått stora förändringar de senaste 20 åren och Sienna uppfyller de förväntningar som ställs

Läs mer

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó är ett belysningssystem i moduler där du kan följa och förbättra arkitekturen i en byggnad. Systemet är helt flexibelt: du kan skapa långa eller korta moduler, raka

Läs mer

Guide över Philips energieffektiva ljuskällor. Alternativen till ineffektiva ljuskällor som fasas ut enligt EU-beslut

Guide över Philips energieffektiva ljuskällor. Alternativen till ineffektiva ljuskällor som fasas ut enligt EU-beslut Alternativen till ineffektiva ljuskällor som fasas ut enligt EU-beslut Philips står redo inför utfasningen av ineffektiva ljuskällor Inom den närmaste framtiden kommer ineffektiva ljuskällor att fasas

Läs mer

Behaglig belysning i minimalistisk design

Behaglig belysning i minimalistisk design 2 ETAP Behaglig belysning i minimalistisk design Vid allmänbelysning av kontor och offentliga byggnader används ofta diffusorer vilket är klokt eftersom belysningen blir behaglig och trevlig med diffusorer.

Läs mer

Lysrör med hög effektivitet

Lysrör med hög effektivitet Lighting Lysrör med hög effektivitet MASTER Denna TL5-lampa (rördiameter 16 mm) har ett högt ljusutbyte, vilket ger en låg energiförbrukning. Den högeffektiva TL5-lampan ger utmärkt bibehållet ljusflöde

Läs mer

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode Belysningslösningar! LED Light Emitting Diode 24LED Vår klassiska Serie 24 finns nu med senaste teknik i LED-version. 24LED är en kapslad allroundarmatur bestyckad med LED-ljuskälla. Armaturen är avsedd

Läs mer

Studie nybyggnation Gudmundstorp

Studie nybyggnation Gudmundstorp Studie nybyggnation Gudmundstorp 1. BAKGRUND Gudmundstorps Gård AB bygger nytt stall för ungdjur. Stallet mäter ca 27x70 m och rymmer bland annat djupströbäddar för kalvar och bås med skrapgångar för kvigor.

Läs mer

Belysningsprogram. Augusti 2011

Belysningsprogram. Augusti 2011 Belysningsprogram Augusti 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte/ inledning / avgränsning Områdeskarraktärer GC-vägar Bostadsområden - villaområden Bostadsområden flerbostadshus Parker och grönområde Tunnlar

Läs mer

Med energisnål och miljövänlig LED-teknik

Med energisnål och miljövänlig LED-teknik UTOMHUSBELYSNING Bromma kyrka belyst med Envios från Reggiani. Envios finns i flera modeller och har en mängd tillbehör som ger ett brett användningsområde. Sätt ljus på utemiljön Med energisnål och miljövänlig

Läs mer

LED - lysdioder en inspirationskälla

LED - lysdioder en inspirationskälla LED - lysdioder en inspirationskälla 2 www.etaplighting.com ETAP Banbrytande med LED-lysdioder 3 Lysdioder är inne och det är absolut ingen tillfällighet. Denna innovativa ljuskälla erbjuder idag ett ekonomiskt

Läs mer

finns med LED Telesto Belysning för vägg, tak och pendling med förenklad installation.

finns med LED Telesto Belysning för vägg, tak och pendling med förenklad installation. finns med LED Telesto Belysning för vägg, tak och pendling med förenklad installation. Flex Ljus över allt. Visst är det snyggt med diskret, enhetlig belysning på kontoret, för både allmänljus och riktad

Läs mer

Världens ljusaste lysrörsbelysning

Världens ljusaste lysrörsbelysning Lighting Världens ljusaste lysrörsbelysning MASTER Denna TL5-lampa (rördiameter 16 mm) ger högt ljusflöde. -lampan har optimerats för installationer som kräver högt ljusflöde och den ger utmärkt bibehållet

Läs mer

Världens bredaste produktserie!

Världens bredaste produktserie! Lighting Världens bredaste produktserie! MSTER 4 stift MSTER är ett effektivt kompakt lysrör som normalt används i allmän nedåtriktad belysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor där högre

Läs mer

BELYSNINGSPROGRAM BOTKYRKA KOMMUN

BELYSNINGSPROGRAM BOTKYRKA KOMMUN BELYSNINGSPROGRAM BOTKYRKA KOMMUN Innehåll Bakgrund 3 Generella principer 3 Befintlig belysning 4 Utgångspunkter för god belysning 4 - Armaturer 4 - Bländning 4 - Ljusnivå 5 - Light pollution 5 - Färgåtergivning

Läs mer

PTS BELYSNINGSSYSTEM Bilaga 1, Typrum

PTS BELYSNINGSSYSTEM Bilaga 1, Typrum 20161230 1 (7) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten PTS BELYSNINGSSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn 015524 50 00 fax 015524 58 28 FILIALKONTOR Box 6034, 630 06 Eskilstuna

Läs mer

Miljökrav i belysningsupphandlingen

Miljökrav i belysningsupphandlingen Miljökrav i belysningsupphandlingen Eva Dalenstam, projektledare energi, Miljöstyrningsrådet Hösten 2009 Lys upp upphandlingen med miljökrav! Dagens innehåll: Kort om MSR och hur man hittar verktyget Kort

Läs mer

Låt det nya ljuset LEDa dig

Låt det nya ljuset LEDa dig www.osram.se/ledlampor Låt det nya ljuset LEDa dig UTÖKAT SORTIMENT LED-lampor för allmänbelysning från OSRAM. OSRAM LED-lampor för allmänbelysning Klassiska former 9 1 2 3 4 5 6 7 8 10 OSRAM har ett fullt

Läs mer

LEDterminologi. Referensguide

LEDterminologi. Referensguide LEDterminologi Referensguide Introduktion Vid planläggning av en stad spelar belysningen en avgörande roll och i en tid med snabb teknologisk utveckling har LED som ljuskälla snabbt ändrat status från

Läs mer

Satsa på kvalitet. www.light4pro.se. ...light for professionals 120913 02055. LED sparar pengar, men hur mycket ljus får du för pengarna?

Satsa på kvalitet. www.light4pro.se. ...light for professionals 120913 02055. LED sparar pengar, men hur mycket ljus får du för pengarna? 120913 02055 Satsa på kvalitet LED sparar pengar, men hur mycket ljus får du för pengarna? Billiga lysdioder ger ljus, men oftast inte lika länge och framförallt inte med den intensitet och effekt man

Läs mer

Kontakt. lars.gunnarsson@prismalence.se peter.lindberg@prismalence.se 090-14 20 71, 070-386 01 88 090-14 20 70, 070-260 79 70

Kontakt. lars.gunnarsson@prismalence.se peter.lindberg@prismalence.se 090-14 20 71, 070-386 01 88 090-14 20 70, 070-260 79 70 Prismalence är ett Svenskt företag som startade 2003 och har fram till idag levererat över 120 000 armaturer Vi har kunder i 37 länder spridda över alla kontinenter Vi säljer energieffektiv belysning baserad

Läs mer

Manual för kravställande av belysning i byggprojekt

Manual för kravställande av belysning i byggprojekt Manual för kravställande av belysning i byggprojekt www.belysningsplatsen.se Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Syfte 3 3. Genomförande 4 4. Problemställningar och fallgropar 4 4.1 Standarder och krav

Läs mer

lunova Visuell komfort för människor i rörelse

lunova Visuell komfort för människor i rörelse lunova Visuell komfort för människor i rörelse Visuell komfort sätter människan i centrum Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar.

Läs mer

Vid renoveringar är det rimligt att förvänta att den nya belysningen blir bättre och effektivare än den belysning som fanns före renoveringen.

Vid renoveringar är det rimligt att förvänta att den nya belysningen blir bättre och effektivare än den belysning som fanns före renoveringen. Trapphusrenovering Vid renoveringar är det rimligt att förvänta att den nya belysningen blir bättre och effektivare än den belysning som fanns före renoveringen. Det krävs planering för att resultatet

Läs mer

Elektroskandia energismart. Bygg & fastighet Elektroskandia Belysning

Elektroskandia energismart. Bygg & fastighet Elektroskandia Belysning Elektroskandia energismart Bygg & fastighet Elektroskandia Belysning Rätt ljus för din fastighet Vill ni spara pengar och samtidigt få en bättre belysningsmiljö? Belysningen står ofta för en mycket stor

Läs mer

CoreLine Wall-mounted rätt val för LED

CoreLine Wall-mounted rätt val för LED Lighting CoreLine Wall-mounted rätt val för LED CoreLine Wall-mounted Oavsett om du renoverar eller bygger nytt vill kunderna ha belysning som ger hög ljuskvalitet och sänker energi- och underhållskostnaderna.

Läs mer

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN VISUELLA FÖRHÅLLANDEN Hur man uppfattar ljuset i ett rum kan beskrivas med sju begrepp som kännetecknar de delar av synintrycken som man kan iaktta och beskriva ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, bländning,

Läs mer

Effektivt lysrör med förbättrad färgåtergivning

Effektivt lysrör med förbättrad färgåtergivning Lighting Effektivt lysrör med förbättrad färgåtergivning MASTER TL-D Super 80 MASTER TL-D Super 80 ger mer lumen per watt samt bättre färgåtergivning än TL-Dstandardfärger. Den har dessutom ett lägre kvicksilverinnehåll.

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012. Time LED Med Time har formgivaren Bengt Källgren skapat en enkel, stilren armatur speciellt anpassad till kontorsmiljöer, och bestyckningen uppgraderas nu från T5-lysrör till LED. Time har ett armaturhus

Läs mer

Belysning idag, problematik och lösningar l. Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne

Belysning idag, problematik och lösningar l. Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne Belysning idag, problematik och lösningar l Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne Belysning ofta största delen av verksamhetens elanvändning ndning stor sparpotential goda möjligheter m att förbf rbättra

Läs mer

Lev Livet Ljusare. Produktkatalog

Lev Livet Ljusare. Produktkatalog Lev Livet Ljusare Produktkatalog Lev Livet Ljusare Enerlites mål är att tillgodose våra kunder med det senaste inom LED-tekniken i hög kvalité till ett marknadsmässigt pris. Vi är inte det största företaget

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

inled Classic Series

inled Classic Series inled s 2014 1 Klassisk design, vit (blank) Silverfärgad, exklusiv look 3W vit 3W silver - Vit färg som passar i de flesta tak. Klassisk design. - Motsvarar en ca 25-30W - Litet elegant format, 86mm bred

Läs mer

Energieffektiv belysning

Energieffektiv belysning Energieffektiv belysning Europe by night Energianvändning för värme, varmvatten och el 1970-1994 Rimlig och nödvändig besparingspotential till 2020 Milstolpar energibesparing med modern belysning Lysrör

Läs mer