Kontakter med Fackets hjälptelefon sommaren 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontakter med Fackets hjälptelefon sommaren 2009"

Transkript

1 FAKTAMATERIAL/STATISTIK Kontakter med Fackets hjälptelefon sommaren 2009 Författare: Anna Fransson, Stefan Gradin och Sandra Viktor

2 Förord...3 Sammanfattning...4 Det här är Fackets hjälptelefon...5 Hur hanteras de frågor som kommer in?...5 Vem hör av sig?...5 De vanligaste frågorna...10 Krisen satte spår...11 Exempel på kontakter...12 Exempel på inkomna mail...13 Bilaga 1 Frågor till 020-verksamheten...15

3 Förord År 2009 var ett tufft år för unga sommarjobbare tog studenten och 20,7% av alla ungdomar mellan år var arbetslösa. Lägg då till att de flesta av de ungdomar som faktiskt hade jobb endast hade tidsbegränsade anställning såsom visstidsanställning eller extra vid behov. Många jobb utannonserades inte av arbetsförmedlingen och det ställde till problem för de ungdomar som saknade kontaktnät. Trycket på arbetsmarknaden var hårt sommaren 2009 och skapade en osund konkurrens om jobben. Enkelt uttryckt var det på arbetsgivarens villkor denna sommar. Många unga fick höra hur tacksamma de skulle vara över att ha fått en anställning och hur många det var som stod i kö för deras jobb. De ungdomar som jobbade fick dessutom jobba hårdare då det i lågkonjunkturens Sverige märkbart sparades in på timmar. Aldrig förr hade så många ungdomar blivit lovade jobb som de sedan inte fick och inte heller i hjälptelefonens historia har så många kontaktat oss om att arbetsgivare utnyttjat dem som gratis arbetskraft och kallat det provjobb. Efter den 25:e ringde rekordmånga ungdomar och sa att de inte fått någon lön. Vad som saknades i de flesta fall var anställningsbevis. Om fler hade haft anställningsbevis hade många problem enkelt kunna lösas personer tog kontakt med hjälptelefonen i somras, men vilka som sedan tog tag i saken och berättade för chefen om vad som gällde kan vi inte veta. Vad vi vet är att det kalla klimatet på arbetsmarkanden skapade tysta arbetsplatser där ingen vågade hävda sina rättigheter då risken var överhängande att man dagen därpå byttes ut. Det var speciellt på små arbetsplatser inom den privata tjänste- och servicesektorn som den känslan infann sig hos de unga anställda. Där används tidsbegränsade anställningar i större omfattning. Få av de anställda är därför medlemmar i facket och än färre har ett fackligt uppdrag. Detta innebär att facket inte finns närvarande. Det är därför viktigt att facket nu tänker till och gemensamt hittar nya arbetsformer och mötesplatser för de ungdomar som arbetar under dessa villkor. Fackets hjälptelefon är en nödvändighet då många av landets ungdomar inte får någon som helst information om rättigheter och skyldigheter på jobbet vare sig från sina lärare i skolan eller hemifrån. Under sommaren extrabemannades hjälptelefonen med ungdomar som svarade på ungdomars frågor om sommar- och extrajobbet, samtidigt var hundratals fackliga ungdomar från LOs alla förbund ute och besökte typiska sommararbetsplatser för att kolla att ungdomarna har schysta villkor på jobbet. LO har även en skolinformationsverksamhet där skolpatruller besöker många av Sveriges gymnasieskolor och ger 40 minuters lektioner inför sommar- och extrajobbet. Detta ökar medvetenheten bland unga. Tyvärr kan en ung människas första möte med ett arbete bli väldigt negativt. Speciellt om man har utlovats jobb och sedan inte får det, tvingats jobba gratis eller till sämre lön. LO har under 14 år genomfört uppsökande verksamhet i hela landet till unga som sommarjobbar. Vi erbjuder också stöd och service via vår hjälptelefon till ungdomar och föräldrar. En del arbetsgivare ringer också hit för att veta vad som gäller. LO vill att varje ung människa ska möta arbetslivet och känna att man jobbar där under schyssta villkor. Vad gör Svenskt näringsliv? Sandra Viktor, Ungdomssekreterare 3

4 Sammanfattning Sommaren 2009 tog drygt personer kontakt med Fackets hjälptelefon. Nästan av dessa kontakter, eller tre fjärdedelar, var telefonsamtal. Resten av kontakterna togs via e-post. Tre av fyra av dem som hör av sig till hjälptelefonen är mellan 15 och 24 år gamla. Det är fler kvinnor än män som kontaktar hjälptelefonen. De tre LO-distrikt som utgörs av storstäderna Stockholm, Västra Götaland och Skåne ligger i särklass när det gäller antalet kontakter. Strax över hälften av kontakterna kom från något av storstadsdistrikten. Mellansverige och Sydost hade över 200 kontakter var. Handelsanställdas förbund och Hotell och restaurangfacket är de förbund som har flest kontakter. Nästan hälften av alla kontakter handlar om ungdomar som arbetar inom dessa avtalsområden. Den tredje vanligaste förbundstillhörigheten bland dem som hör av sig till fackets hjälptelefon är Kommunalarbetareförbundet, med 16 procent av kontakterna. Den i särklass vanligaste frågan gäller lönen. 45 procent av dem som kontaktar hjälptelefonen undrar över lönen. Andra vanliga frågor gäller arbetstider, frågor om uppsägning och anställning eller om anställningsbevis. En fråga som har ökat jämfört med tidigare år är att man ringer och frågar var man kan hitta ett arbete, vilket inte är så konstigt med tanke på att det antagligen har varit mycket svårare att hitta ett sommarjobb denna sommar jämfört med tidigare år, när konjunkturen var bättre. 72 kontakter, eller 2 procent av alla som hörde av sig under sommaren 2009, hade blivit lovade jobb men sedan inte fått något. Lika många hörde av sig för att de inte fått något anställningsbevis. Åtta av tio som har frågor om lönen undrar vilken lön de ska ha enligt kollektivavtalet. Men nästan en av tio hör av sig för att de inte har fått någon lön. Den ekonomiska krisen märktes på ungdomars arbetsmarknad under sommaren Det var betydligt fler under sommaren 2009 jämfört med 2008 som hörde av sig för att de blivit lovade arbete men sedan inte fått något, fått provarbeta utan lön, inte fått någon lön alls, eller fått arbeta med så kallat solskensavtal. 4

5 Det här är Fackets hjälptelefon LO genomför varje sommar uppsökande verksamhet hos unga sommar- /extrajobbare, kallat Facket i Sommarland. För femtonde året i rad har LO också haft extra bemanning på sitt 020-nummer, , under sommaren. Dessutom har det funnits möjlighet att maila frågor både via Lunarstorm och LOs hemsida Hjälptelefonen stöds förutom av LO-distriktens Facket i Sommarland även av en annonskampanj som uppmanar dem som har frågor eller problem att ringa hjälptelefonen. I hjälptelefonen ges svar på arbetsmarknadsfrågor från framförallt sommarjobbare men även från föräldrar och arbetsgivare. För att få hjälp behöver man inte vara medlem, tjänsten är gratis och man har rätt att vara anonym. Fackets hjälptelefon är öppen året runt men har varit extrabemannad från den 1 juni till den 14 augusti, måndag till fredag mellan klockan Extrabemanning under år 2009 var yngre fackligt aktiva personer från handelsanställdas förbund och Hotell och restaurangfacket. Varje kontakt registreras och ett antal uppgifter fylls i. Eftersom det inte handlar om något slumpmässigt urval går det inte att dra slutsatser från resultaten i denna rapport när det gäller samtliga sommararbetande ungdomar. Däremot betyder det stora antalet kontakter att vi kan säga en hel del om förhållandena för de ungdomar som har varit i kontakt med hjälptelefonen. Hur hanteras de frågor som kommer in? När någon kontaktar 020-verksamheten, antigen via mail eller telefonsamtal, svarar vi om vi kan. Ett vanligt exempel är en fråga om vad man ska tjäna i en speciell bransch. Om det finns kollektivavtal i företaget, är det enkelt att se vad det är som gäller. Likaså de som kontaktar oss och undrar över semesterersättningen exempelvis. Men om frågan gäller något arbetsrättsligt exempelvis att de har blivit av med sin lön, lurade på pengar, eller har tvingats att säga upp sig, kontaktas respektive förbund som får driva saken vidare. Vem hör av sig? Sommaren 2009 (1 juni 31 juli) tog drygt personer kontakt med Fackets hjälptelefon. Nästan personer ringde och resten, drygt 750 personer tog kontakt via e-post. När det gäller e-postkontakter är det i nästan samtliga fall någon som hör av sig för egen räkning. Av telefonkontakterna är det dock nästan fyra av tio som ringer för någon annans räkning. Det är tydligt att det oftast är mammor som ringer för sina barns räkning, men även pappor och arbetsgivare tar kontakt med oss. 5

6 Tabell 1 Vem tar kontakt? Telefon E-post Totalt antal kontakter Egen kontakt Mamma Pappa Arbetsgivare Annan Summa Andelen e-postkontakter har ökat under sommaren 2009 jämfört med tidigare år. Från att ha varit ungefär en tiondel av kontakterna har de nu ökat till att vara ungefär vart femte ärende. Tabell 2 Kontaktsätt Telefon 92% 91% 76% Mail 8% 9% 24% Det var något fler kvinnor än män som kontaktade Fackets hjälptelefon sommaren 2009, 55 procent gentemot 40 procent. För fem procent av kontakterna finns det ingen uppgift om kön. Figur 1 Könsfördelning Könsfördelning på dem som kontaktar hjälptelefonen % 90% 80% 70% 60% 50% 40% Okänt Man Kvinna 30% 20% 10% 0%

7 Över hälften av dem som kontaktade hjälptelefonen sommaren 2009 var mellan 15 och 19 år gamla. Tre av fyra var mellan 15 och 24 år gamla. Av figur 2 framgår det att åldersfördelningen har varit ungefär densamma även åren 2007 och Figur 2 Ålder Kontakter efter ålder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 13% 15% 5% 7% 6% 7% 26% 25% 49% 46% 9% 8% 6% 22% 53% Ålder okänd Andel 30+ Andel Andel Andel Andel under 15 10% 0% 2% 1% 3%

8 Handelsanställdas förbund och Hotell och Restaurang Facket var de förbund som har flest kontakter, 768 respektive 770. Det betyder att nästan hälften av alla kontakter tas av ungdomar som arbetar inom dessa avtalsområden. Den tredje vanligaste förbundstillhörigheten var Kommunalarbetareförbundet, med 16 procent av kontakterna. Figur 3 Förbundstillhörighet Kontakter fördelat på förbund Handelsanställdas Förbund Hotell och Restaurang Facket Kommunalarbetareförbundet Fastighetsanställdas Förbund Industrifacket Metall Byggnadsarbetareförbundet Transportarbetareförbundet Livsmedelsarbetareförbundet Seko Målareförbundet Elektrikerförbundet GS/Grafiska Fackförbundet Skogs- och Träfacket Pappersindustriarbetareförbundet Musikerförbundet TCO SACO Övrigt/Okänt 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 8

9 De tre storstadsregionerna Stockholm, Västsverige och Skåne stod för strax över hälften av alla kontakter. En fjärdedel rörde Stockholms LO-distrikt och nästan en femtedel kom från Västsverige. Figur 4 LO-distrikt Kontakter fördelat på LO-distrikt Stockholm Västsverige Skåne Mellansverige Sydost Örebro-Värmland Dalarna och Gävleborg Mellersta Norrland Västerbotten Jönköping Västmanland Norrbotten Gotland Okänt 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 9

10 De vanligaste frågorna 45 procent av dem som hörde av sig till Fackets hjälptelefon under sommaren 2009 hade frågor om lönen. Frågan handlar oftast om vilken lön som är den rätta enligt gällande avtal. 113 kontakter handlade om att man inte har fått någon lön alls för sitt arbete. Efter lönen, som var den i särklass vanligaste frågan, kom frågor om arbetstider, uppsägning och avsked. Frågorna om avsked är få till antalet men det handlar ofta om allvarliga ärenden. Frågorna som rör uppsägning handlar ungefär lika ofta om uppsägning på arbetsgivarens begäran som att den anställde hör av sig och vill säga upp sig på egen begäran. Den stora förändringen jämfört med tidigare år är att så många hör av sig och vill ha hjälp att hitta ett sommarjobb. Fackets hjälptelefon är såklart ingen arbetsförmedling men de som hör av sig vill ha tips om var man kan hitta jobb eller om hur ansökan ska se ut. Över hälften av frågorna om arbetsmiljö handlar om minderåriga; att man är för ung för att få utföra arbetsuppgifterna. Ett problem för många är att man inte fått något anställningsbevis, ungefär två procent, eller 53 samtal under 2009, handlade om det. Många som hör av sig av andra skäl saknar dock också anställningsbevis. Statistiken är inte helt fullständig här, men för åtminstone en femtedel av kontakterna saknas anställningsbevis. Figur 5 Frågor De tio vanligaste frågorna , som andel av samtliga frågor 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% % 10% 5% 0% Lön Arbetstider Uppsägning/Avsked Arbetsförmedling Anställningsfråga Semesterersättning OB-ersättning Arbetsmiljö Sjukdom Anställningsbevis 10

11 Krisen satte spår Sommaren 2009 präglades av ekonomisk kris och kraftigt stigande arbetslöshet och det lyser igenom på antalet kontakter som handlar om ett antal allvarliga problem som möter sommarjobbande ungdomar. Det handlar om att man har blivit lovad jobb men inte fått något eller att man inte har fått lön för det arbete man har utfört. Ett annat problem som det kom in betydligt fler samtal om under 2009 än föregående år är antalet ungdomar som hör av sig för att de har fått utföra provjobb utan ersättning. Antalet samtal som handlar om så kallade solskensavtal var också betydligt fler under 2009 än under Det handlar om att ungdomar blir kallade vid behov och exempelvis blir hemskickade från glasskiosken när vädret är dåligt. I figurerna nedan jämförs antalet kontakter 2009 med dem som kom in till hjälptelefonen under sommaren 2008, som präglades av högkonjunktur och en god arbetsmarknad. Figur 6 Krisen satte spår Antal kontakter 2008 och 2009 för fyra allvarliga problem för sommarjobbande ungdomar Solskensavtal Lovad jobb men har inte fått Gratis provjobb Ingen lön 11

12 Exempel på kontakter En 17-årig tjej som har provjobbat utan lön i en glassbar. Hon har ej fått anställningsbevis och vill inte att facket pratar med arbetsgivaren då hon är rädd att mista sitt jobb. Hon tror att hon kan komma att få lön om hon provjobbar ett tag till - Vi ber henne återkomma om hon ändrar sig. 16-årig tjej som har skrivit på ett anställningsbevis, utan att få en kopia, där det står att hon ska tjäna 80 kronor i timman på en pizzeria. Efter en arbetsdag skickar arbetsgivaren ett sms till tjejen där det står att hon inte är välkommen tillbaka. När hon sedan fått sin lön så visar det sig att hon har fått 40 kronor i timman. Hon fick ingen semesterersättning eller OB-ersättning. Pengarna fick hon dessutom direkt i handen, tjejen är förtvivlad över att ha arbetat svart utan att ha gått med på detta. - En ombudsman har hjälpt henne att reda ut detta. En 18-årig kille som har arbetat i ett café. Han har fått anställningsbevis men ingen lön på utsatt datum. - En ombudsman hjälpte honom att få ut sin lön. En 18-årig tjej som har blivit inskolad i en butik där hon har blivit lovad sommarjobb. Efter inskolningen har hon inte hört något från arbetsgivaren. Hon har inte fått anställningsbevis och när hon ringer och mailar arbetsgivaren så får hon inget svar. - Inget att göra då vi inte kan bevisa att hon blivit lovad jobb, ord står mot ord. 18-årig tjej som jobbar på ett café. Hon får gå hem utan lön vid dåligt väder. - En ombudsman har hjälpt henne att få ut lön för de schemalagda pass som hon har blivit hemskickad från utan ersättning. En 16-årig tjej som har sommarjobbat som fastighetsskötare. Chefen har krävt att hon ska jobba övertid, då hon inte får göra detta pga att hon är minderårig så har hon tvingats jobba övertiden svart. - Kontakt är tagen med arbetsgivaren, ärendet är inte avslutat ännu. 20-årig tjej som bl.a. har arbetat utan korrekt dygns- och veckovila. Arbetsgivaren har gett henne lönen i handen och även dragit 30% skatt, vilket bara framgår muntligen. Samtliga anställda har fått lönen direkt ur kassan. Arbetsgivaren säger att revisorn fixar det i bokföringen. - Ärendet ligger nu hos Hotell och Restaurang Facket. 16-årig kille som har arbetat i en livsmedelsbutik. Han fick 15-minuters rast per 8- timmars arbetsdag och han blev tillsagd att använda bandsåg och köttsåg. Han slutade efter att ha blivit tvingad att packa om gammalt kött. - Ärendet är överlämnat till ombudsman. Tyvärr är det svårt att bevisa något då han sade upp sig innan han kontaktade oss. 12

13 Exempel på inkomna mail Hej! Jag har ett problem som jag nu ska försöka beskriva. Det är så här att jag jobbar för XX som jordgubbsförsäljare, min lön ligger på 61 kronor i timmen. Vi är tre tjejer som jobbar här, tio timmar om dagen delat i två pass. Alltså är det två personer som jobbar fem timmar per dag, förutom på lördagar då det bara finns ett pass då man jobbar mer än åtta timmar helt utan rast. Samma sak gäller om ens arbetskamrater inte kan jobba. En av de som jobbar med mig, fick när jag var bortrest stå där tio timmar helt utan rast. Det jag tycker är jättejobbigt är att vi har fått ett schema där vi själva har fyllt i våra namn där vi kan jobba, schemat sträcker sig från skolavslutningen till lördagen den här veckan. Sedan finns det inga mer dagar att fylla på med namn. Det har gjort att alla vi som jobbar här har trott att detta är den sista dagen, ingen annan har sagt något annat och nu kom det som ett slag i ansiktet. "Ni måste jobba mer än det som finns på schemat, men vi vet inte hur länge". Nu tycker de att det är vårt eget problem om vi inte kan jobba och att vi får ta in någon kompis som jobbar istället för oss. Då frågade jag om inte min vän, som ska jobba istället för mig behöver skriva på några papper. Då fick jag till svar att det inte behövdes när det bara rörde sig om en vecka. Får man verkligen göra så? Anställa någon fast de inte har några uppgifter om personen? Jag känner mig verkligen överkörd, och det gör de andra också. Det går inte att resonera eller prata med dem och man får inga ordentliga svar. Tack. / ZZ. Hej! Jag jobbade på ett företag i en månad och sedan sa jag upp mig för att jag inte fick min lön. Jag har fått en lönespecifikation men ingen lön. Nu är frågan vem jag ska vända mig till så jag får ut min lön? Jag har testat att ringa till dem men det är ingen som svarar, när jag gick dit sa dom att jag skulle få min lön förrförra veckan men den har fortfarande inte kommit. Tack på förhand! Mvh ZZ Arbetade tre dagar för caféet i april under Valborgshelgen. Dessa dagar består sammanlagt av cirka 20 timmar som inte har utbetalats i lön. Överenskommet innan jag åkte upp till caféet och arbetade var att jag skulle få 100 kronor i timlön. Detta muntliga avtal har inte hållits. Jag har försökt få kontakt med XX som var den som "anställde" mig. Detta utan resultat. Vänder mig till er för att få hjälp med att driva frågan vidare. Hoppas att ni kan hjälpa mig för att förhindra att andra råkar illa ut. Min dotter sommarjobbar som cafébiträde på ett sommarfik som drivs av XX. Tjejerna är "indelade" i en kärntrupp och övriga. Kärntruppen har lite mer i timpeng och dessutom OB-tillägg enligt kollektivavtal. De som är "övriga" har bara timlön och får ingen OB. Om det finns ett kollektivavtal - gäller det då inte alla som är anställda. Har aldrig hört att man kan dela in personal i olika kategorier. Hej! Jag är inte med i något fack. Jag arbetar för ett företag som inte har betalat ut min lön. jag har ringt dem, skickat brev och skickat mail om detta. Jag vet inte vad jag ska göra nu. Tack på förhand, ZZ 13

14 Jag har några frågor. Jag började jobba på XX för två veckor sedan som jordgubbsförsäljare. Jag får inget anställningsavtal, för det "behövs inte" säger min chef. Jag får inget OB tillägg, inga raster, och andra dagen var jag tvungen att stå 11 timmar i sträck. Jag känner mig ganska slut redan, och bara undrar; så här ska det väl egentligen inte vara? Mvh ZZ Hej, jag har jobbat nu på XX i 11 månader och sedan den andra månaden har jag bett om mitt anställningsbevis, men har fortfarande inte fått detta. Personalen som tar hand om oss säger hela tiden olika saker som att de inte hinner dela ut dem, att dem har råkat glömma bort det osv. Jag är inte ensam i den situationen utan det är minst hälften av sommarpersonalen också och jag undrar nu vad jag/vi ska göra? Med vänlig hälsning ZZ Hej! Jag och två vänner jobbar på ett hotell där vi städar, serverar och dukar upp och har diverse andra uppgifter. Vi jobbar 7-9,5 timmar per dag och har jobbat i ungefär en vecka här nu. Vår chef säger att vi inte kommer få vara lediga förrän nästa vecka, då har vi alltså jobbat över 14 dagar i rad. Vi har dessutom hand om både frukost och middag, börjar eller på morgnarna och slutar inte förrän på kvällarna. Då har vi ofta några timmar ledigt under dagen men får fortfarande inte många timmar att sova. Får man jobba såhär mycket om dagarna utan att få tillräcklig vila och får man jobba så många dagar i sträck? Har vi något att säga till om? Vi har bett om att få skriva under anställningspapper men har bara fått till svar att hon ska ordna det när hon hinner. mvh// ZZ Hej! Jag har blivigt manad av min mamma att höra av mig till er! Jag har nyligen börjat jobba på XX och har vart anställd i 4 veckor efter min prövotid. Jag har fått höra av olika personer att det har varit problem med lönen för många anställda där. De har alltså inte fått den. När jag anställdes fick jag inte veta speciellt mycket, bara min lön. Jag har inte fått något anställningsbevis, även fast jag frågat om det! Chefen är inte så rolig att tjata på då han är väldigt stram. Jag har även frågat andra anställda om de har anställningsbevis, och de jag frågat hade inte det. Jag såg på en lapp för ett tag sen att varje månad den 16e ska man själv lämna in en lapp då det står hur mycket man jobbat. Är detta rätt? Jag har inte ens fått reda på detta utan såg det själv, vilket nu var tur! Jag har inte heller något schema att gå efter utan jag får nya arbetstider lite hur som helst. Har nyss ringt och frågat om jag inte jobbar något denna vecka då de inte har hört av sig på 5 dagar. Hon som svarade sa att jag inte behövde jobba denna vecka. Ja, detta är några av problemen. Mamma är rädd att jag ska bli lurad. Vad kan jag göra? MVH/ ZZ 14

15 Bilaga 1 Frågor till 020-verksamheten Lön 43% 39% 45% Arbetstider 8% 9% 8% Uppsägning/Avsked 9% 9% 6% Arbetsförmedling 0% 1% 5% Anställningsfråga 1% 4% 4% Semesterersättning 4% 4% 4% OB-ersättning 3% 3% 4% Arbetsmiljö 3% 2% 3% Sjukdom 3% 3% 3% Anställningsbevis 5% 4% 3% Medlemskap 2% 3% 2% Busfråga 0% 0% 2% Kollektivavtal 0% 0% 2% Försäkringar 2% 2% 1% Skatt 2% 2% 1% Arbetsrätt 5% 3% 1% Ledighet 0% 0% 1% A-kassa 1% 1% 1% Medlem 1% 1% 1% Hot/Trakasserier 0% 0% 0% Svartjobb 1% 1% 0% Provjobb 1% 1% 3% Politik 0% 0% 0% Organisationsfrågor\Vilket förbund 1% 1% 0% Pension 0% 0% 0% Övrigt 3% 4% 1% Tomt 2% 3% 2% 15

16 Rapporten kan hämtas som pdf-dokument på LOs hemsida eller beställas från LO-distribution: Telefax: Oktober 2009 isbn

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

1) Kön. 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb?

1) Kön. 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb? ) Kön Tjej 55 Kille 58 Annat 2 3 4 5 6 7 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb? Kommunens hemsida Skolan Kompisar via min kontaktperson Medlem där Möjligheternas plats Känner arbetsgivaren

Läs mer

Inledning. Presentation

Inledning. Presentation Inledning Detta material är ett exempel på vad man kan ta upp när man håller skolinformation, det innehåller många powerpointbilder samt massa andra verktyg du kan använda dig av som skolinformatör. Tanken

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

Så funkar det på jobbet

Så funkar det på jobbet Så funkar det på jobbet gratis information om arbetslivet lo.se/skola Så funkar det på jobbet kostnadsfri skolinformation från LO Det är viktigt med baskunskaper om rättigheter och skyldigheter på jobbet.

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE?

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? ARBETSLIV VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? 1. Vilka yrken ska ha hög respektive låg lön enligt dig? 2. Vilken funktion har lönen förutom som inkomst? 3. Vad tror du är den främsta orsaken till att

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Hur fixar jag ett jobb?

Hur fixar jag ett jobb? Hur fixar jag ett jobb? 1 2 Hej då, gymnasium! Hej jobb! Nu börjar det Kommunal vill tipsa dig om hur du kan scanna arbetsmarknaden och hur du skriver bra ansökningar. Du får råd om hur du gör det bästa

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer

Feriepraktik. information till sökande

Feriepraktik. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Järnagatan 12, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

CHECK LISTA. inför första jobbet. Råd och tips för dig som är på väg in i elteknikbranschen.

CHECK LISTA. inför första jobbet. Råd och tips för dig som är på väg in i elteknikbranschen. CHECK LISTA 3 inför första jobbet Råd och tips för dig som är på väg in i elteknikbranschen. Nu ska du sälja dig själv Nu är det allvar. Du är på väg mot ditt första jobb. Ett jobb där du ska trivas, utvecklas

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

TSL 2015:7 Många byter yrke vid omställning

TSL 2015:7 Många byter yrke vid omställning TSL 2015:7 Många byter yrke vid omställning TSL-rapport juni 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Startbild Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Startbild Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Startbild Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal.

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans!

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Känner du dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Du kan göra skillnad! Det är lätt att känna sig osynlig i e-handelsbranschen eftersom du aldrig möter kunderna

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Om arbetslivet. Lgr 11

Om arbetslivet. Lgr 11 Om arbetslivet Centralt innehåll i samhällskunskap: Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, t ex arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert Till dig som ska praktisera UNG I SOMMAR 2014 1 Hej, I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Material som gruppen har tillgång till: - Avdelningens lokaler - Datorer - Kopiator - Fax - Skrivare

Material som gruppen har tillgång till: - Avdelningens lokaler - Datorer - Kopiator - Fax - Skrivare Migrationsprojektet Jeanette Gustavsson, Rose-Marie Myhr, Daniel Jernström, Katja Ojanne, Amanda Naesman, Emil Bäckström, Nafie Hamde, Svetlana Avramovic & Theo Verheggen Syfte Under 3 månader kommer Hotell

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Anställningsformer år 2011

Anställningsformer år 2011 ARBETSMARKNAD Anställningsformer år 211 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 211 Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...4 2 Anställningsformer

Läs mer

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av Kort om: kort om R apport 3 av 7 27 3 RappoRt 3 av 7 27 En sammanfattning av den tredje rapporten Omkring 157 LO-medlemmar har ett eller flera fackliga förtroende. Det fackliga arbetet bygger mycket på

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

SAMSAM 1a1 05 Arbete.notebook November 17, 2015. arbete och pengar. Varför arbetar vi?

SAMSAM 1a1 05 Arbete.notebook November 17, 2015. arbete och pengar. Varför arbetar vi? arbete och pengar Varför arbetar vi? Har det alltid sett ut såhär? Historiskt Ganska lite arbete i maklig takt lösa mat för de flesta. Jordbrukssamhället Mer arbetsintensivt Finns "fri" tid. SAMSAM 1a1

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Information till ungdomar

Information till ungdomar Information till ungdomar Informationen här, är till dig som eventuellt ska söka Feriepraktik. OBS! Nytt från och med det året Från och med år 2017 feriepraktik kommer att erbjudas bara ungdomar som är

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem Du som arbetsplatsombud har viktiga uppgifter Du förmedlar information mellan arbetsplatsen och din klubb/sektion Du kontaktar nya arbetskamrater på

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning TÖI OLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning Ordlista redogörare arbetssökande överklaga högre instans inskriven på arbetsförmedlingen värnpliktstjänstgöring styrkta uppgifter arbetsgivarintyg kassakort

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Facklig introduktion på arbetsplatsen workshop

Facklig introduktion på arbetsplatsen workshop Facklig introduktion på arbetsplatsen workshop Syftet med den fackliga introduktionen är att öka den totala fackliga medvetenheten på arbetsplatsen och vara en första positiv kontakt med facket för att

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska Lättläst svenska Traineejobb Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en ung person som inte kan ett yrke och som samtidigt utbildar sig inom det yrket. Syftet med ersättningen är att du ska hitta

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Lönerapport 2008 Maj 2009

Lönerapport 2008 Maj 2009 Lönerapport 28 Maj 29 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 28 men innehåller även jämförelser med tidigare år. Den statistik

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o P r a o å k 8 v e c k a 1 4 + 1 5 2 0 1 6 I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Av: Martina Gustafsson

Av: Martina Gustafsson Av: Martina Gustafsson Kapitel 1. Hej! Hej! Jag heter Jonna Linnea Bengtsson och är en vanlig tjej på 11 bast. Jag föddes den 4 Maj 2003. Jag går nog på världens konstigaste skola Eiraskolan i Stockholm,

Läs mer

Sammanfattning av enkät med fokus på arbetsmarknadsfrågor

Sammanfattning av enkät med fokus på arbetsmarknadsfrågor Sammanfattning av enkät med fokus på arbetsmarknadsfrågor Enkäten syftar till att undersöka hur mycket kunskap unga döva samt unga med hörselskada eller kombinerad syn- och hörselnedsättning har om arbetsmarknaden.

Läs mer

Rapport från aktivitetsveckan LO Facket på Vinterjobbet. Åre, Funäsdalen, Vemdalen 2015-02-02 till 2015-02-06. Avdelningens representant:

Rapport från aktivitetsveckan LO Facket på Vinterjobbet. Åre, Funäsdalen, Vemdalen 2015-02-02 till 2015-02-06. Avdelningens representant: Rapport från aktivitetsveckan LO Facket på Vinterjobbet. Åre, Funäsdalen, Vemdalen 2015-02-02 till 2015-02-06 Avdelningens representant: Kjell Berg, Kommunal Mellersta Norrland, sektion Ragunda Måndag

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer