Epicor Enterprise Resource Planning. Business without Barriers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Epicor Enterprise Resource Planning. Business without Barriers"

Transkript

1 Epicor Enterprise Resource Planning Business without Barriers

2 Nu lanserar vi Business without Barriers Business without barriers - det är konceptet bakom Epicors nästa generation affärssystem. Nu begränsas inte längre produktiviteten av teknologi, integration eller tillgänglighet. I stället introducerar Epicor ett innovativt nytänkande vad gäller samarbete, kompatibilitet och resultat. Med en flexibel serviceorienterad arkitektur, Epicor True SOA, omdefinierar Epicor sättet att arbeta med affärssystem. Visibilitet genom bolagets alla pågående processer i realtid ger en enorm möjlighet till effektiv verksamhetsstyrning. Epicor är byggt på en flexibel anpassningsbar arkitektur som uppfyller ditt företags behov oberoende av land, bransch, storlek eller verksamhet. Upptäck en lösning skapat för ett effektivt företagande i tillväxt och förändring. Epicor ger dig Business without Barriers. Nu begränsas inte längre produktiviteten av teknologi, integration eller tillgänglighet.

3 Innehållsförteckning Epicor Suite and Module Diagram Kundstöd Försäljning Human Capital Management Service Management Produktdatahantering Planering och schemaläggning Produktionsstyrning Supply Chain Management Finansstyrning Enterprise Performance Management Governance, Risk and Com pliance Business Architecture Global Business Management... 90

4 Epicor Suite and Module Diagram Kundstöd Hantering av kontakter Lead- och affärsmöjlighetshantering Ärendehantering Marknadsföring Mobile Connect Finansstyrning Huvudbok Leverantörsreskontra Kundreskontra Cash Management Anläggningstillgångar Konsolidering Hantering av olika valu Tax Connect Försäljning Offerter och kostnadsförslag Orderhantering Efterfrågehantering Avancerade funktioner för elektroniskt datautbyte (EDI) Storefront Human Capital Management Lön HR-system Utbildning och rekrytering Employee Self-Service Service Management Fältservice Hantering av kontakter Godkännande av returnerat material Enterprise Performance Management Management Reporter Budgetering, planering och prognostisering Operational Data Store och Data Warehousing Scorecards och nyckeltal (KPIs) Spårning och Dashboards Governance, Risk, and Compliance Riskhantering Säkerhet Bolagsstyrning Global Trade Compliance Miljö- och energihantering 4

5 tor Supply Chain Management Inköp Upphandling och inköp Lagerförteckning Utleveranser och godsmottagning Lagerstyrning Avancerad materialadministration Produktionsstyrning Arbetsstyrning Stöd för Lean Manufacturing Execution System Kvalitetssäkring Avancerad kvalitetsstyrning Planering och schemaläggning Projektledning Prognostisering och schemaläggning för produktion Materialbehovsanalys Schemaläggning och resurshantering Avancerad planering och schemaläggning Produktdatahantering Produktstrukturer (BOM) Operationsföljder Konstruktionsändring och revisionskontroll Produktkalkylering Produktlivscykelhantering Produktkonfiguration Business Architecture Global Business Management Serviceorienterad arkitektur Microsoft.NET Framework Web Services Oberoende av system och databas SAAS-baserad, värdbaserad och lokal leverans Business Process Management Information Worker Service Connect Portal Web 2.0 Multicompany Management Global Multisite Management Hantering av data på flera språk Master Data Management 5

6 Kundstöd Hantering av kontakter Marknadsföring Lead- och affärsmöjlighetshantering Ärendehantering Mobile Connect Kundstödsstrategier är lika viktiga för företag nu som förr. Med Epicor CRM kan du förutse trender och behov och möta marknadens utmaningar. Du kan effektivt hantera hela kundlivscykeln, från potentiell kund till affär och service, samt optimera verksamheten och påskynda tillväxten, både internt och externt. CRM kontrollerar alla aspekter av företagets kontakt med sina befintliga och potentiella kunder, d.v.s. generering av leads, utveckling av affärsmöjligheten, beställning, produktion och leverans av varor eller tjänster, betalning och kundservice. Epicor CRM tillhandahåller en heltäckande vy av hela kund-, leverantörs- eller partnerrelationen. Epicor CRM ger omfattande kundinformation till alla inom organisationen och till företagets intressenter, och förser personalen med viktiga kunduppgifter när det behövs. Hantering av kontakter Ett heltäckande kontakthanteringssystem är en förutsättning för en effektiv CRM-lösning och lägger grunden för en smidig, respektfull och proaktiv kommunikation som underlättar kontakten med befintliga och potentiella kunder. Med Hantering av kontakter kan du förbättra företagets kundservice genom att dokumentera och dela kundkommunikationen inom hela organisationen. Hantering av kontakter underlättar dessutom hanteringen av kundinteraktionerna via enkel uppgiftshantering. Med Epicor CRM Hantering av kontakter kan du förbättra tillgängligheten och fokusera på företagets kontakter. Fältet för kontaktnamn I Epicor CRM kan du använda snabbmenyn för kontaktnamnsfältet för att skapa kunder eller servicesamtal, fall, leads/affärstillfällen/offerter, RMA, säljorder eller uppgifter. Du kan också högerklicka om du vill skicka ett e-postmeddelande direkt till en kontakt. Du kan lägga till bifogade filer i e-postmeddelanden. Kontaktrelaterad information Om det finns mer information om en post eller ett formulär som rör samtal, anteckningar, kommentarer o.s.v., indikeras detta tydligt i systemet. Exempel på typiska dataindikatorer är ikoner (som länkar till informationen) för händelser, ofullbordade aktiviteter, bifogade filer och länkar. Obegränsade samtalsanteckningar Dela information om kundförfrågningar mellan olika avdelningar genom att lägga till detaljerade anteckningar från samtal och kontakttillfällen. Lägg enkelt in elektronisk kommunikation i samtalshistoriken. Samtalshistorik Spara detaljerad, kontaktspecifik samtalshistorik om nya affärsmöjligheter med potentiella eller befintliga kunder, och dela informationen inom hela organisationen. Du kan också koppla bilagor till varje samtalspost med hjälp av samtalsloggen. Få en mer heltäckande bild av interaktionen med kunderna och öka kundnöjdheten genom en effektiv hantering av kundrelationens alla aspekter. Kontaktinformation Lagra flera kontakter per organisation efter roll. Spåra, följ upp och rapportera kontaktkommunikationen parallellt med företagets affärsaktiviteter. Uppgiftshantering Generera enkelt uppföljningsaktiviteter för relevanta anställda när du kommunicerar med enskilda kontakter, befintliga eller potentiella kunder. Tilldela varje användare en egen uppgiftslista som specificerar användarens dagliga arbetsuppgifter. Integration med e-post Skicka e-post till befintliga och potentiella kunder från Epicor CRM. E-postinformationen lagras automatiskt som ett samtal under kontot. 6

7 Kontoinformation Utöka kontaktinformationen och spara, följ upp och rapportera om befintliga, potentiella och osäkra kunder. Nationella konton Skapa, hantera, övervaka och kontrollera hierarkier med nationella konton, och förenkla hanteringen av dina kundrelationer med hierarkiska strukturer eller strukturer med över- och underordnade element. Därefter kan du använda en överordnad kundguide (Customer Tracker) och generera en konsoliderad vy över kundinformationen för flera kunder. Guiden för plats/leveransställe har liknande format. Kontaktkommunikation Använd standardredigeringsverktyg, t.ex. stavningskontroll och formatering, och skapa utkast till professionella e-postmeddelanden och brev till kunder. Använd Microsofts urklipps- och inklistringsteknik när du arbetar med text, och skapa e-postmeddelanden med HTMLformat eller oformaterad text. Behörighetsbaserad självuteslutningskontroll Hantera kraven för en effektiv, behörighetsbaserad kommunikation via strukturerade opt out -kontroller som aktiveras för enskilda kampanjer eller globalt för dina kontakter. Låt även mottagarna avgöra om de vill få text- eller HTML-baserade meddelanden. Epicor Information Worker Epicor Information Worker synkroniserar kontakter, uppgifter och kalendrar mellan Epicor CRM och Microsoft Outlook. Marknadsföring Det är en utmaning att hitta nya, lönsamma kundrelationer på dagens globala, gränslösa marknad. Målriktad marknadsföring med rätt program och budskap till nya kunder, och förmågan att behålla dessa kunder, kan utgöra ditt främsta konkurrensvapen. Med Epicor CRM Marknadsföring kan du mäta marknadsföringskampanjernas framgång, få en bättre förståelse för målmarknaden och förbättra kommunikationen. Med Epicor CRM kan marknadsförare identifiera målgrupper, attrahera mycket kvalificerade leads och skapa kostnads-, vinstoch ROI-analyser för marknadsföringsaktiviteter. Du kan använda kampanjhanteringsverktygen för att spåra antalet leads, affärstillfällen, order och kostnader per kampanj. När du har hittat en lead kan du effektivt hantera hela försäljningsprocessen i Epicor CRM, med funktioner för arbetsflöden och prognoser och mycket mer. Skapa, övervaka och utvärdera hela marknadsföringsprocessen för att generera högre ROI från marknadsföringsprogram. Kampanjhantering Generera och hantera marknadsföringskampanjer för att kontrollera effektivitet och ROI för marknadsföringsprogram eller enskilda evenemang. Datahantering Hämta marknadsföringslistor utifrån valfria villkor, exempelvis kundtyp (som suspekt, potentiell, befintlig) och andra attribut som SIC-kod (Standard Industrial Classification), plats, kontakttyp eller region. Följ automatiskt upp telemarketing- eller försäljningskampanjer. Logga automatiskt en post för kunder när de läggs till i en marknadsföringslista. Importera kund- och kontaktinformation från externa källor genom att importera dina marknadsföringslistor. Med funktionerna för dubblettborttagning kan du enkelt hantera importerade listor och rensa marknadsföringsdatabasen. Campaign Connect Campaign Connect förenklar marknadsföringskommunikationen genom att hantera hela kampanjcykeln, från identifiering och import av kontakter, till genereringen av målriktade e-postmeddelanden och motsvarande webblandningssidor. Campaign Connect innehåller kraftfulla rapporterings- och analysverktyg som hjälper dig att skapa mer målriktade kampanjer. Med det användarvänliga gränssnittet kan du snabbt och enkelt implementera fokuserad kommunikation och kampanjer med minimal utbildning. Kampanjgenerering Skapa snabbt innehållsrika personliga meddelanden och nyhetsbrev för massutskick via e-post, både internt och externt. E-postdesign (HTML eller text) Skapa marknadsföringsbrev för e-postutskick i HTML-format eller med oformaterad text. 7

8 Mikrowebbplatsdesign Skapa mikrowebbplatser för dina kampanjer och samla in detaljerad kampanjinformation genom att studera användarnas digitala fotspår och surfmönster när de följer länkarna på webbplatsen. Mått- och värderapportering Granska detaljerade analysvärden om en kampanj, ned till broadcasteller segmentnivå, inklusive individuella svarspreferenser. Hantering av kontakter Överför och lagra alla kontakter på samma plats för enkel åtkomst och hantering. Importguide Använd en enkel flatfil från en vanlig CSV- eller textfil för snabb kampanjgenerering. XML-webbtjänst- och ODBC-importer (Open Database Connectivity) ger stöd för flera datakällor. Behörighetsbaserad självuteslutningskontroll Hantera kraven för en effektiv, behörighetsbaserad marknadsföring via strukturerade opt out -kontroller som aktiveras för enskilda kampanjer eller globalt. Låt även mottagarna avgöra om de vill få meddelanden i text- eller HTML-format. Mallar Skapa snabba och enkla kampanjer med ett enhetligt utseende med hjälp av standardmallar. Segmentering Använd kraften i dina befintliga system för att generera effektivare kampanjer. Utnyttja tidigare försäljningar, förfrågningar eller allmän demografisk information för att generera målriktade kampanjer och optimera förtjänsten. Hantera enkelt leads och affärsmöjligheter för tillförlitliga säljprognoser och pipeline-analys. Att förse säljteamet med avancerad, användarvänlig programvara är inte bara smart, utan absolut nödvändigt. Epicor CRM innehåller de verktyg du behöver för att hitta fler potentiella kunder och snabbt göra dem till nöjda kunder. Säljpersonalen kan hantera hela livscykeln från potentiell kund till kund, ta fram tillförlitliga intäktsprognoser och automatisera många administrativa uppgifter. Resultatet? Bättre kvalificerade potentiella kunder, kortare säljcykler, kortare ledtid och högre intäkter. Webbdesignverktyg Skapa enkelt professionella broadcasts. Använd verktygen i Campaign Connect för att ge användarna tillgång till en anpassad Campaign Connect-hemsida, webbannonser och annat relevant webbinnehåll. Lead- och affärsmöjlighetshantering Den huvudsakliga målsättningen för många företag är att öka intäkterna. Oavsett om tillväxten beror på att du lyckas attrahera nya kunder eller behålla befintliga så kan Epicor CRM hjälpa dig. Med Epicor CRM Lead- och affärsmöjlighetshantering kan du proaktivt hantera försäljningsområden och hela livscykeln för alla affärstillfällen. Med Lead- och affärsmöjlighetshantering kan du enkelt göra potentiella kunder till kunder, identifiera affärsmöjligheterna med högst lönsamhet och öka försäljningsintäkterna. Utnyttja och ta kontrollen över varje affärstillfälle, från första kontakt och anbud till slutlig affär. Hantering av säljteamet Hantera säljteamet med en användardefinierad säljstruktur, pipeline management och kvothantering. Automatisera viktiga försäljningsfunktioner som regionshantering och områdestilldelning för enskilda potentiella kunder. 8

9 Arbetsyta för försäljning Förse den kontorsbaserade säljpersonalen och ansvariga chefer med en gemensam vy över all information som rör befintliga och potentiella kunder. I den här vyn kan du hantera pipelinen, marknadsföring, telemarketing, affärsmöjligheter, order, returer, serviceorder, avtal, jobb, samtal och uppgifter, och visa all relaterad information om en kund från ett och samma ställe. En att göra-lista garanterar dessutom att säljaren arbetar med rätt uppgift vid rätt tidpunkt. Arbetsflöde för försäljning Övervaka varje fas i säljprocessen, inklusive parallella processer. Med inbyggda arbetsflödesfunktioner kan du försäkra dig om att inget förbises. Hantering av leads Hantera inkommande leads och koppla dem till områdesspecifika säljare. Spåra källan till dina leads för att identifiera framgångsrika annonser, evenemang eller andra kampanjstrategier. Analysera avkastningen på investeringen (ROI) för lead-genererande aktiviteter. Gör enkelt en lead till en offert eller affärsmöjlighet med offerthanteringsmodulen. Affärsmöjlighetsutveckling Effektivisera försäljningen med strukturerade säljprocesser och befria säljpersonalen från administrativa uppgifter. Identifiera alla roller i säljprocessen, från kontoansvarig till säljtekniker, och fastställ en åtgärdsplan för respektive roll. Ärendehantering Ärendehanteringen är en viktig aspekt i alla framgångsrika verksamheter. Ett effektivt och produktivt supportcenter leder till hög kundnöjdhet. Epicor CRM Ärendehantering tillhandahåller lösningar som hjälper dig att erbjuda förstklassig service till dina kunder, samtidigt som du har bra kontroll över kostnaderna. Resultatet? En hög avkastning på investeringen (ROI) i form av nöjda kunder som kommer tillbaka och som rekommenderar ditt företag till andra. Ärendehantering tillhandahåller en kundfokuserad lösning för individuell service med hög kvalitet, från första samtalet till avslut och uppföljning. Med den här omfattande och heltäckande lösningen kan serviceteamet effektivt hantera ärendebelastningen och snabbt besvara kunderna, vilket leder till hög kundnöjdhet. Arbetsytan för ärendehantering innehåller direktlänkar till kundfokuserade aktiviteter, t.ex. nya offerter, order, RMA-förfrågningar och servicesamtal. Dessutom har du tillgång till en sökbaserad kunskapsbas och ett ärendebaserat arbetsflöde som hjälper dig att standardisera ärendehanteringen. Ärendehantering är helt integrerat med Fältservice, som ingår i Epicor Service Management, och du kan enkelt komma åt fältaktiviteter och ge fältservicepersonalen tillgång till onlinedatabaser, fältservicesamtal från kunder, garantiinformation och serviceavtal. Offerter Skapa offerter i realtid från service- och produktförfrågningar med hjälp av tekniska kostnadsstrukturer från befintliga produkter, liknande produkter och nya produkter. Hantera offertändringar och skapa nya offerter för affärsmöjligheter som hör till samma affärstillfälle. Gör offerter till order Gör enkelt en hel offert till en försäljningsorder i ett enda steg. Prognostisering Hantera prognoser utifrån sannolikhet till affär, kategori och område. Analysera säljkvoter och skapa prognoser på varje nivå i säljstrukturen. Resultatanalys Hantera säljteamen genom att analysera resultatet på varje nivå i säljstrukturen, från regionsnivå ända ned till säljarnivå. Vinst/förlust Analysera information om vinster och förluster efter säljområde, representant, affärsmöjlighetskategori eller andra villkor. Epicor Information Worker Öka säljarnas effektivitet genom att synkronisera viktiga Epicor CRMdata med Microsoft Office. Oavsett om de är anslutna till systemet eller inte har säljpersonalen full åtkomst till information om potentiella och befintliga kunder, t.ex. säljhistorik, från Microsoft Outlook, Microsoft Excel eller Microsoft Word. Offerter eller uppskattningar som genereras som Word-dokument eller som Excel-kalkylblad baseras på data från Epicor, och systemet uppdateras automatiskt efter behov. Korta ned svarstiden till kunderna genom att samla in detaljerad information om incidenter och problem och genom att skapa service- och supportärenden för effektiv problemlösning. Arbetsyta för Ärendehantering Hantera öppna ärenden efter status (t.ex. öppna eller under granskning) och låt supportansvariga tilldela utestående ärenden. Granska kunder, offerter, order, utestående förfrågningar om godkännande av returnerat material, fältservicesamtal, garantier, serviceavtal och ärenden från samma arbetsyta. 9

10 Omsätt ärenden Generera snabbt en offert, order, fältserviceorder, reparationsorder, jobb och RMA från ett ärende genom att överföra ärendeinformationen till ett nytt dokument. Ärendekontext Använd ärendespecifik information (t.ex. artikelnummer, ordernummer, referens för servicesamtal eller garantireferens) för att hämta och länka direkt till relaterad information, och generera nya transaktioner vid behov. Ärendekategorier Hämta information och skapa rapporter om ärenden efter användardefinierade kategorier. Arbetsflöde Övervaka varje steg i supportprocessen. Hantera processer med användardefinierade ärende- eller incidentspecifika arbetsflöden som garanterar en standardiserad process där ingenting förbises. Meddelanden Informera ansvariga chefer eller särskilda serviceanställda om ärenderelaterade aktiviteter genom att konfigurera och skicka användardefinierade meddelanden. Onlinekunskapsbas Ta del av företagsomfattande informationsdokument för snabba ärendeavslut. Länka informationsdokument till ärenden för analys. Hantering av kontakter Hantera och dokumentera all kontakt med kunden så att du har tillgång till företagsövergripande information om kundnöjdheten. Länka kontakter som är kopplade till ett ärende för enkel granskning av hela ärendehistoriken. Kommunikation Hantera och dokumentera kommunikation mellan kundtjänst eller fältservice och kunden för företagsomfattande information om kundernas problem och lösningarna på dem. Spårbarhet Länka dokument och kommunikation, till exempel e-postmeddelanden, till ärenden och samtal. Mobile Connect Med Epicor CRM har du bra kontroll över kundinteraktionerna och kan enkelt generera leads, skapa affärsmöjligheter och övervaka order. Funktionerna i Epicor CRM är tillgängliga var du än befinner dig. Mobile Connect-serien innehåller en offlinedatabas som gör att du kan arbeta var du än befinner dig från en bärbar dator. Mobile Connect använder meddelandemotorn Progress SonicMQ och består av tre komponenter: Sales mconnect, Sales Engineer mconnect och Hub mconnect. Epicor Mobile Connect hjälper säljrepresentanterna och säljteknikerna att hålla kontakten med sina kunder även då de inte har tillgång till någon nätverksanslutning. Sales mconnect Generera nya affärsmöjligheter eller finjustera befintliga offerter Skapa och slutför arbetsflödesuppgifter Aktivera eller behandla samtal Konfigurera produkter i farten Lägg till nya kunder och kontakter Importera kunder och kontakter Redigera befintlig kund- och kontaktinformation Skapa marknadsföringslistor Visa BAM-frågor (Business Activity Monitor) Ändra format på åldersrapporter Skydda systemet så att användarna endast har tillgång till säljinformation för sina områden Kör följande typer av rapporter: - Eftersläpande order - Säljanalys - Schemalagda leveranser - Bruttomarginal för försäljning - Gamla kundfordringar - Offertformulär - Förhandsfakturerings-/ - Orderformulär deponeringssaldo - Kundrapporter - Fakturaformulär Få tillgång till följande typ av information från Epicors guide: - Gamla kundfordringar - Tidsfassaldon - Kunddata - Fakturainformation - Projektinformation - Lagerbehållning - Offerter, order, jobb och artiklar - Kundleveranser och övriga leveranser - Godkännande av returnerat material (RMA) Sales Engineer mconnect Alla funktioner i Sales mconnect ingår, plus möjligheten att skapa hela komponentlistor (BOM). Använd dra och släpp -teknik när du lägger till delsammansättningar, åtgärder och material, eller lägg till artiklar i farten. Hub mconnect Konfigurera försäljningskontorets fjärrserver med Hub mconnect så att flera Mobile Connect-användare kan komma åt databasen på servern samtidigt. Enskilda Mobile Connect-användare behöver inte synkronisera, Hub mconnect gör allt jobb. Dessutom slipper du driftavbrott på grund av brutna anslutningar till en fjärrdatabas. 10

11 Synkronisering Mobile Connect tillhandahåller många praktiska alternativ för synkronisering mellan fjärrdatabasen och den primära Epicordatabasen, vilket resulterar i hög dataintegritet och datakonsekvens och snabba och enkla uppdateringar. Information Worker Branschundersökningar visar att 95 % av företagens anställda använder produktivitetsverktyg på datorn, där Microsoft Office är standarden för datorprogram. Epicor Information Worker (IW) tillhandahåller ett säkert gränssnitt för Epicor CRM-programmen från Microsoft Outlook, Microsoft Excel eller Microsoft Word. Föreställ dig själv hur Epicor IW kan öka produktiviteten och insynen i verksamheten genom att tillhandahålla ett gränssnitt för både traditionella och icketraditionella Epicor-användare. Föreställ dig att ha en heltäckande kundvy från Microsoft Office. Inget växlande fram och tillbaka mellan Epicor och Microsoft Office. E-postmeddelanden till och från kunder kan automatiskt loggas som samtal. Uppgifter och möten visas i Outlook eller Epicor, och dina anställda kan dela och visa flera kalendrar i Outlook. En säljare kan enkelt och effektivt hämta kundinformation och arbeta med den offline. Samma säljare kan lägga till eller uppdatera kundinformationen från ett Microsoft Office-program när som helst, var som helst, och sedan synkronisera ändringarna när han eller hon har tillgång till Internet. 11

12 Försäljning Offerter och kostnadsförslag Orderhantering Efterfrågehantering Avancerade funktioner för elektroniskt datautbyte (EDI) Storefront Epicor Försäljning omfattar en rad lösningar som hjälper dig att ta fram tillförlitliga uppskattningar, effektivisera försäljningscykeln från order till betalning och erbjuda oklanderlig orderhantering för högsta möjliga kundnöjdhet. Genom att effektivisera försäljningsprocessen med centraliserad åtkomst till produkt-, pris- och kundinformation kan du generera order med minimalt antal steg. Epicor Försäljning automatiserar och förbättrar arbetskrävande processer för offerering, anbudsgenerering, konfiguration och orderregistrering så att du kan öka säljproduktiviteten genom att effektivisera offert- och orderprocesserna och genom att identifiera rätt lösning som uppfyller kundernas behov. Offerter och kostnadsförslag Skapa och spåra enkelt alla offertförfrågningar från befintliga eller potentiella kunder, från tidpunkten för förfrågan till order. Du kan få ut offerter snabbare och ge exaktare priser och ledtider. Uppskattningar Beräkna allmänna omkostnader och kostnader för material, underleverantörer och arbete för flera kvantiteter av en produkt med information från den senaste gången du arbetade med eller skapade en offert för produkten, från en liknande produkt eller från produktstrukturen (BOM). Lägg till särskilda kostnader (t.ex. för bearbetning eller design). När ordern anländer kan du snabbt skapa en detaljerad operationsföljd som kan skickas vidare till produktion eller till relevant person för införande av ytterligare ändringar. Pipeline management Spåra processuppgifter efter offertrad för att på ett tillförlitligt sätt förutsäga aktivitet i pipelinen. Dra och släpp-gränssnitt Använd en trädstruktur för att dra och släppa komponenter, åtgärder eller material från en annan offert, produktstrukturer (BOM) eller tidigare jobb. Realistisk kostnadsuppskattning Utför realistiska kostnadsuppskattningar med minsta partikostnader, volymrabatter och kassationsfaktorer för material och utläggning på underleverantörer. Lagertillgänglighet Kontrollera lagertillgängligheten under offertgenereringen. Begär offertförfrågan av leverantör Skapa offertförfrågningar för att få köparna att be leverantörer om priser för material som behövs i offertprocessen. Gå igenom svaren när de skickats och ta med dem i uppskattningen. Pålägg Ange och lagra särskilda pålägg för materialklass, utläggning på underleverantörer, åtgärder och särskilda kostnader. Generera tillförlitliga och snabba uppskattningar och offerter, och importera data från olika kund- och systemkällor. Standardoperationsföljder Lägg till liknande produkter i en offert och ändra dem snabbt och enkelt för att skapa en ny. Order-/jobbintegration Överför offertinformation till en försäljningsorder eller ett jobb. Du har stor flexibilitet att behandla order och jobb från en befintlig offert. Du kan till exempel: lägga till en order efter radartikeln flagga som ny affär och generera en order automatiskt hämta uppgifter från orderhanteringsmodulen och definiera specifika rader och antal efter behov och önskemål. Produktklassificering Visa mer status- och historikdetaljer för offerter/jobb/produkter och besvara viktiga frågor om en produkt: Har jag skapat offerter för produkten tidigare? Finns det aktiva order för produkten? Har den behandlats tidigare? 12

13 Behandlas den nu? Finns den i lager? Finns det lönsamhetsinformation om produkten? Potentiella kunder Skicka offerter till potentiella kunder, även om de inte finns i kundregistret. Offertspårning Med offertguiden (Quote Tracker) kan du genast visa sammanfattad och detaljerad information om en uppskattning/offert. Konkurrensanalys Spåra alla konkurrenter för att se var du vinner och varför du kanske förlorar. Arbetsflöde Hantera försäljningscykeln med dynamiska uppgiftslistor som säkerställer att rätt personer arbetar med offerten vid rätt tillfälle. Korsreferenser till artiklar Generera automatiskt korsreferenser från kundartikelnummer till dina artikelnummer under offertprocessen. Materialberäkning och uppskattning av maskintid Epicor erbjuder realtidsintegration med branschledande bedömningslösningar för materialberäkningsfunktioner och uppskattning av maskintider. Orderhantering Orderhanteringsmodulen är själva grunden i Epicor-systemet. Från den tidpunkt då en order kommer in spåras orderförloppet ända till den slutliga leveransen, vilket resulterar i en oklanderlig, skräddarsydd orderhantering. Med Orderhantering hanteras alla order och ändringsorder effektivt online, vilket optimerar hela processen från order till leverans, vilket i sin tur leder till högsta möjliga kundnöjdhet. Avropsorder Skapa flera ordersläpp (fasta eller inte) för varje försäljningsorderrad och hämta artiklar direkt från lagret. Alternativt låser du orderradantalet så att nya ordersläpp kan minska det slutgiltiga leveransantalet vid det slutliga leveransdatumet utan att det totala radantalet skiljer sig från släpp. Kreditkontroller Kontrollera kundernas kreditstatus online vid offert-, order- och leveransregistreringen. Flera leveransadresser Spåra flera leveransadresser per ordersläpp. Andra kunder för fakturering och försäljning Betalningen ska kanske påföras en annan kund än den kund som beställer/tar emot varorna eller så ska kanske någon annan debiteras, t.ex. en kund till din distributör. Leverera från flera platser Leverera en order från flera anläggningar och flera lager. Engångsleveranser Gör en engångsleverans till en adress när du för in beställningen. Plocknings-, paketerings- och reservationsbehandling Arbeta med plock-, paketerings- och reservationsåtgärder direkt från säljorderprocessen. Använd arbetsytan för plock och paketering för reservations- och fördelningsbehandling, och planera försäljningar, överföringar och jobbordertyper. Olika plock- och paketeringstekniker, till exempel processer som pick and pack (varorna plockas och läggs direkt i emballaget), konsolstyrt och färdigförpackat, kan utföras med hjälp av mallar som automatiserar respektive process. Hård reservation till en bestämd nivå, i stället för reservationsbehandling, kan även initieras direkt från order-, rad- och ordersläppsområdet. Den här funktionen innehåller också funktioner för direktutleveranser (cross-docking). Köhantering i försäljningsprocessen Hantera jobbköerna och tilldela uppgifter som skapas under, men som inte är begränsade till, plocknings-, paketerings- och reservationsprocessen. Välj om arbetet ska vara pappersbaserat eller om det ska vara helt pappersfritt med automatiska användartilldelningar som styrs av materialkön. Transaktionstypen Artikelinförsel Den här transaktionstypen är avsedd att användas för alla styrda artikelinförseltransaktioner, inklusive inköpsorderkvitton, överföringskvitton, RMA-kvitton och jobbkvitton. Transaktionstypen Plockning Den här transaktionstypen är avsedd att användas för alla styrda plocktransaktioner. Detta omfattar orderplockningar, lageruttag för jobb, överföringsplockningar, direktutleveranser (cross-docking) och alla förflyttningar mellan lagerplatser. Hantera detaljerade försäljningsrelaterade krav från den tidpunkt då ordern registreras till den slutliga leveransen. 13

14 Transaktionstypen Packning Den här transaktionstypen spårar belastningen på arbetsstationer. Under plockningsprocessen beräknar programmet vilken föreslagen arbetsstation som bör packa ordern utifrån belastningen. Köspårning i försäljningsprocessen Använd köguiden (Queue Tracker) om du vill visa status för artikelinförsel-, plock- och packningstransaktionstyper. Ansvariga kan visa all aktivitet på fabriksgolvet eller filtrera de olika kötransaktionstyperna, som har unika identifierare. Lager och lagerplatser använder attribut för att identifiera vilka särskilda transaktioner som behöver speciell utrustning, och köguiden tilldelar bara resurser eller grupper som kan hantera maskinerna i fråga. Ansvariga chefer skapar också resurser och grupper och tilldelar dem transaktionstyper och de prioriteter enligt vilka transaktionerna ska utföras. Direktleverans och buy-to-order Definiera en artikel som buy-to-order direkt från en försäljningsorder. Detta kan, men behöver inte, definieras som en direktleverans. I bägge fall kopplas inköpsordern direkt till försäljningsordern. Direktutleverans (cross-docking) I kombination med försäljningsprocessen ger direktutleveranser möjlighet att koppla framtida inleveranser från inköpsorder eller jobb direkt till efterfrågan i försäljningsorder, överföringsorder eller jobb. När direktutlevererade artiklar tas emot dirigeras de direkt till den efterfrågan som de är kopplade till, vilket minimerar den tid och det arbete som krävs för att slutföra ordern eller jobbet. Försäljningspaket Du har flexibla möjligheter att sälja artiklar i paket, t.ex. konfigurerade produktpaket, valfri prissammanslagning och artikelersättning, obligatorisk komplett leverans och valfri utskrift av paketkomponenter på följesedeln och fakturan. Restorder Skapa automatiskt restorder för rader med ofullständiga leveranser. Du kan ange kundspecifika parametrar för restorder för kompletta orderrader eller kompletta order. Försäljningsprovision Hantera beräkningar av säljprovisioner för direkta och indirekta säljteam. Tilldela provisionsprocent för flera säljentiteter per orderrad. Prislistor Generera kund-, produktgrupps-, lager- och produktspecifika prishierarkier med rätt valuta beroende på slutanvändaren. För globala koncerner, företag, anläggningar och lager finns stor flexibilitet vid prissättningen av produkter. Up-selling, cross-selling och down-selling Komplettera och förbättra försäljningen med funktioner för upselling, cross-selling och down-selling. Vid registreringen av en försäljningsorder visas förslag om uppgraderingar, nedgraderingar, ersättningar och komplement. Oavsett om den ursprungliga artikeln ersätts med en dyrare eller billigare variant eller om ytterligare, kompletterande produkter läggs till är resultatet ökad kundnöjdhet och förbättrad försäljning. Orderbaserade rabatter Tillämpa orderbaserade rabatter utifrån ordervärde eller produktantal. Åsidosätt och lås prissättningen vid behov. Diverse kostnader Ange obegränsade diverse kostnader eller krediter i varje orderhuvud eller på varje orderrad. Dessa kostnader skrivs ut på ordern och överförs till faktureringen. Orderspårning Använd orderguiden (Order Tracker) om du vill visa en sammanfattad vy av ordern och gå sedan ned en nivå och visa mer detaljer om valda artiklar (t.ex. information om rader, utsläpp, leveranser, kostnader, bokningar, revisioner och betalningar). Använd realtidsdata för att länka till andra delar i systemet. Orderkopierings- och ordergenereringsfunktioner Förenkla repeat-order med orderkopieringsfunktionen. Du kan också skapa order från historiken. Använd tidigare order och ange antalet i orderformuläret. Möjlighet att leverera Ge tillförlitliga leveransdatum i realtid till kunder när du använder Avancerad planering och schemaläggning (APS). Lämna ett realistiskt datum till kunden genom att kontrollera hur en offert passar i ditt aktuella schema. Tillgänglighet för leverans Visa löpande saldon under orderregistreringen. Ange ett antal, så hittar systemet det tidigaste datum då antalet är tillgängligt. Ange ett datum och se hur många artiklar som är tillgängliga den dagen. Guide för orderjobb Generera lämpliga jobb för nya order i ett enda steg så att användaren kan skapa, planera, schemalägga och släppa jobb mot flera rader och flera orderutsläpp. Projektledning Hantera projekt genom att länka försäljningsorder, jobb, inköpsorder, fältservicesamtal, ärenden, milstolpar och budgetinformation. Försäljning över disk Automatisera plockning, leverans och generering av fakturor vid direktförsäljning till kunder. Skatteberäkningar Skatteberäkningar och skattefält är tillgängliga på order-, rad- och utsläppsnivå. Credit Card Processing Epicor Credit Card Processing erbjuder underhållsvänliga konfigurationer jämte en rad integrationspunkter och förser ditt företag med en lättdistribuerad lösning som uppfyller säkerhetsriktlinjerna i PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), inklusive krypterade kontonummer och nyckelhantering. Epicor Försäljning använder Epicor Credit Card Processing för auktorisering av försäljningsordern, omauktorisering av försäljningsordern före plockning och leverans, samt för full betalning eller delbetalning av försäljningsordern. 14

15 Customer Portal Content Pack Epicor Portal Customer Content Pack tillhandahåller kundorienterat innehåll som understöder strategiska målsättningar för förbättrad kundkommunikation och direkt samarbete i det dagliga arbetet, direkt från intra- och extranätet. Kunder har dessutom tillgång till självservice dygnet runt och kan visa, granska och skicka offertförfrågningar online. I Epicor Portal Customer Content Pack finns all information som dina kunder behöver: öppna och avslutade order, leveranser, godkännande av returnerat material (RMA), fakturor, kreditnotor, betalningshistorik och servicesamtal. Efterfrågehantering På dagens marknad med kortare ledtider och fler order om mindre kvantiteter, där uppfyllandet av kundens behov är en förutsättning för att behålla konkurrenskraften, måste företagen hitta sätt att kunna förutsäga förändringar i kundernas efterfrågan. Epicor Efterfrågehantering hjälper dig att uppfylla dessa affärsbehov och implementerar EDI (Electronic Data Interchange) så att du kan minska ledtiden under planerings- och anskaffningsarbetet på kontoret för att därigenom effektivisera och påskynda produktionen på fabriksgolvet. Med Efterfrågehantering kan du skapa avtal som kan kopplas till försäljningsorder och levereranstillfällen. Dessa avtal kan hanteras, och scheman kan skapas, automatiskt med bestämda intervall som matchar respektive kunds unika leveransbehov. Scheman kan dessutom genereras på nytt i händelse av ändringar. Om Avancerade funktioner för elektroniskt datautbyte (EDI) används tas kundernas förändrade efterfrågan in för granskning och godkännande. Detta är viktigt för företag som är verksamma inom branscher som bil-, rymd- och försvarsindustrin och i återförsäljningsbranschen. Effektiv förändringshantering och ett snabbt informationsflöde till produktion, som ett resultat av integrationen av EDI i Epicor-systemet, kan höja din leverantörsstatus. Efterfrågehantering har inte bara i åtanke efterfrågeaspekten av EDI, utan fokuserar också på försäljningsprocessen med säkra utgående ASN-transaktioner (Advanced Ship Notice) som kunden avstämmer med varje leverans. Därefter skickas det totala kumulativa värdet och det faktiska mottagna antalet tillbaka till dig elektroniskt i ett inkommande EDI-dokument för avstämning och potentiell justering. Granska inkommande efterfrågescheman som genererats manuellt eller via EDI (Electronic Data Interchange). Försäljningsavtal Systemet tillhandahåller en avtalsstruktur som ger dig möjlighet att koppla många försäljningsorder/-rader till avtalet. Scheman Generera leveransscheman manuellt enligt ett fördefinierat kundintervall och antal. Schemagranskning Granska saldon och föreslagna antal i föreslagna scheman. Kumulativa värden Hantera och stäm av det kumulativa leveransantalet. Prognos Schemalägg planerade leveranser som kan användas tillsammans med MRP för att förutse behovet av resurser och ge vägledning om kommande materialbehov. Periodicitet Ange regler efter anläggning eller anläggning/leverantör för automatiska förslag om inköpsscheman. Du kan ange varje dag, varje månad från innevarande månad, varje vecka från innevarande vecka och den n:te dagen i veckan när du definierar periodicitetsregler. Avtalets start- och slutdatum Hantera avtal effektivt med start- och slutdatum. Massgranskning Massgranska efterfrågan och gör ändringar före genereringen av prognoser eller försäljningsorder. Välj efter artikel eller efterfrågan när du godkänner/avvisar scheman. 15

16 EDI (Electronic Data Interchange) EDI är den traditionella metoden för elektroniskt informationsutbyte och används av många leverantörer för att effektivisera leverantörskedjan. Epicor Avancerade funktioner för elektroniskt datautbyte (EDI), som används med Efterfrågehantering, tillhandahåller ett gemensamt gränssnitt för hantering och utbyte av stora mängder data. Efterfrågehantering hanterar genereringen, analysen, schemaläggningen och avstämningen av kumulativa leveranser från kunderna. Du kan använda Efterfrågehantering utan Avancerade funktioner för elektroniskt datautbyte (EDI) och tvärtom. Epicor Avancerade funktioner för elektroniskt datautbyte (EDI) är helt integrerade i Efterfrågehantering-modulen och underlättar den elektroniska kommunikationen av leverans- och ASN-information till och från kunderna. Avancerade funktioner för elektroniskt datautbyte (EDI) erbjuder direkt integration med dina Epicor-data, vilket minskar tidsåtgången vid schemaändringar och schematillägg, samtidigt som risken för datainmatningsfel minimeras. Epicors Professional Services-avdelning har stor erfarenhet av EDI i olika miljöer med olika EDI-leverantörer och kan erbjuda optimerad funktionalitet som är skräddarsydd efter just dina EDI-behov. Redovisning av orderleveranser Du arbetar med kumulativa överensstämmelser på skärmen för efterfrågeavstämning, där du enkelt kan stämma av kvantitetsjusteringar. Kumulativa värden spåras på order-, leverans- och fakturanivå under avtalets giltighetstid. EDI-transaktioner Avancerade funktioner för elektroniskt datautbyte (EDI) har stöd för ANSI X12-, EDIFACT- och AIAG-dokument, inklusive Purchase Order Inbound (ORDERS, 850), Purchase Order Acknowledgement (855), Planning Schedule Inbound (DELFOR, 830), Shipping Schedule Inbound (DELJIT, 862), Change Order Inbound (ORDCHG, 860), ASN Outbound (DESADV, 856) och Invoice Outbound (INVOIC, 810). Ytterligare dokument kan vara tillgängliga eller tas fram av Professional Services-avdelningen. På skärmen för efterfrågeregistrering kan du enkelt behandla inkommande EDI-transaktioner som rör scheman för kumulativa leveranser. Här kan du granska alla inkommande transaktioner i Avancerade funktioner för elektroniskt datautbyte (EDI) och ange, efter handelspartner, vilka som ska bearbetas automatiskt, som prognos, fasta eller inte fasta leveranser. Web Services för enkelt samarbete Epicor Service Connect består av säkerhets-, meddelande-, arbetsflödes-, omvandlings-, schemaläggnings-, aviserings-, undantagshanterings- och webbtjänstkomponenter. Service Connect kan användas för att upprätta säkra EDI-processer mellan Epicor och externa partners. En runtimeversion av Service Connect ingår i Epicor-systemet. Du kan också köpa den kompletta Service Connect-produktversionen för maximal kontroll. TIE Commerce -programvara Epicor har ingått ett partnerskap med TIE Commerce som garanterar ett nära samarbete under implementeringen av lösningar för Avancerade funktioner för elektroniskt datautbyte (EDI). TIE:s affärsintegrationsprodukter stöder alla B2B-branschstandarder för e-handel och kommunikations- och säkerhetsinfrastrukturer. Storefront Företag som lyckas attrahera kunder via sin webbplats kan skapa nya intäktsmöjligheter och effektivisera försäljningen. Genom att förkorta tiden mellan order och leverans kan du skapa en viktig konkurrensfördel gentemot konkurrenterna. Möjligheten att nå ut till nya marknader är en annan anledning till att många företag väljer att erbjuda e-handelslösningar. Dessa lösningar utgör ytterligare ett verktyg som företagen kan utnyttja för att övertyga potentiella kunder om fördelarna med att göra affärer med just dem. Epicor Storefront tillhandahåller utökad portalteknik och fungerar som en effektiv förlängning av din webbplats, med kraftfulla kundportaloch webbkonfigurationsfunktioner. Storefront och Customer Portal Inköpsprocessen via Storefront börjar när en kund besöker din onlinebutik. Väl där kan kunderna bläddra i produktkataloger eller läsa produktbeskrivningar, titta på produktbilder och klicka på länkar för att visa ytterligare kommentarer eller tekniska beskrivningar och priser. Med Storefront kan du exempelvis utnyttja avancerade funktioner och erbjuda specialpriser till kunder, t.ex. kundbaserade rabatter. När kunden bestämmer sig för att köpa en produkt lägger han eller hon bara till den i varukorgen och skickar en order. Nu kan beställningen behandlas av Epicor. När beställningen har gjorts får kunden en orderbekräftelse via e-post med ordernumret. Epicor Storefront fungerar som ett webbaserat självbetjäningsprogram för dina kunder. Kort sagt: kunderna kan se mer, göra mer och köpa mer, dygnet runt. Tillhandahåll en Storefront med självbetjäning så att kunderna kan göra beställningar och spåra sina inköp. Användaranpassning Med Storefront kan du enkelt skapa och konfigurera en anpassad webbplats. Ändra webbinnehållet och lägg till en företagslogotyp, ändra färger, lägg till webblänkar eller skapa annan information. Du kan enkelt anpassa Storefront så att din webbplats sticker ut i mängden. 16

17 Självservice Skapa ett självbetjäningsprogram för dina kunder där de kan kontrollera onlinestatusen för sina leveranser, order, RMA:er, fältservice och fakturor. Offertförfrågningar online Ta servicebegreppet till en ny nivå genom att låta kunderna skicka offertförfrågningar med bifogade dokument. Enkel inloggning Tillhandahåll enkel inloggning för kunder när de köper varor, granskar sina konton eller spårar leveranser. En process Lägg order via Storefront på samma sätt som andra order i Epicorsystemet du behöver inte lära dig några nya processer. Webbaktiverad produktkonfiguration Låt kunderna konfigurera artiklar via webben med Epicors inbäddade Product Configurator. Säkerhet Skydda sidorna som visas för kunderna så att endast data som är relevanta för kunden visas. Kundnöjdhet Betjäna kunderna dygnet runt med uppdaterade priser, produkter, specialerbjudanden och möjligheten att direkt lägga en beställning. Onlinekatalog Tillhandahåll en onlinekatalog som kunderna kan titta i, med bilder och priser. Relaterade webbplatser Länka din Storefront till andra relaterade webbplatser med ytterligare information. Omfattande sökning Lägg till sökfunktioner så att kunderna kan hitta den produkt de behöver. Stöd för HTML-redigerare Underhåll din Storefront med populära verktyg, t.ex. Microsoft Office FrontPage. 17

18 Human Capital Management Lön HR-system Utbildning och rekrytering Employee Self-Service Epicor Human Capital Management (HCM) omfattar en rad lösningar som hjälper dig att hantera företagets värdefullaste tillgångar de anställda på ett strategiskt och konsekvent sätt. Dagens HCM-lösningar är inte längre begränsade till personalavdelningen, grundläggande lönetjänster och HR-system, utan används för att hantera och utveckla mänskliga resurser på global nivå, med strategiska och kostnadseffektiva metoder. Epicors HCM-system tillhandahåller nödvändigt programstöd för alla personalrelaterade funktioner och roller, både distribuerade och centraliserade. Det innebär att organisationer kan hantera en geografiskt utspridd arbetsstyrka på ett globalt sätt, och hantera olika lokala lönekrav och lagstadgade rapporteringskrav. Lön Med Epicor Lön kan du enkelt hantera alla anställdas löner och uppfylla nödvändiga företagsspecifika och lagstadgade rapporteringskrav. Med omfattande personalinformation och noteringsfält kan du visa personliga uppgifter om de anställda, t.ex. resultatgranskningar och extern utbildning. Eftersom lönesystemet är så integrerat med Arbetsstyrning- och Manufacturing Executionmodulerna behöver du vanligtvis bara granska löneposterna, göra justeringar, skriva ut lönebesked och bokföra dem. Med Epicor Lön behöver du inte längre anlita externa tjänster eftersom du enkelt kan göra allt själv. Skattetabeller Lägg in statliga och lokala skatter, arbetsgivaravgifter och relevanta skatteavdrag. Betalningstyper Använd betalningstyper som vanlig, övertid, dubbel, semester eller sjukfrånvaro och skapa användardefinierade betalningstyper efter behov och önskemål. Personalinformation Spåra detaljerade personaluppgifter i det omfattande registret med personalinformation. Checkar Förhandsgranska, skriv ut på standardblanketter eller skriv ut på nytt om det behövs. Överföringar Överför timmar från Arbetsstyrning eller Manufacturing Execution. Användardefinierade fält och noteringar Registrera och spåra fält och noteringar för varje anställd. Lönehistorik Spara en lönehistorik under obestämd tid för granskning av arbetslöshetskostnader eller andra anspråk. Frivilliga avdrag Ange valfritt antal frivilliga avdrag. Hantera löner och spåra semester, sjukfrånvaro, övertid, betalningar och förmåner. Anställda Registrera anställda som timanställda eller avlönade. Betala dina anställda varje vecka, varannan vecka, två gånger per månad eller varje månad. Avdelningar/skift Upprätta en hemavdelning och skift-id:n för varje anställd. Arbetsgivaravgifter Exkludera särskilda avdrag, Automatisk betalning Gör utbetalningar till all avlönad och/eller timanställd personal med några få tangenttryckningar. Huvudbok-gränssnitt Huvudboksposter skapas automatiskt via lönesystemet. 18

19 Direktinsättning Registrera direktinsättningar för anställda. I detta fall är lönecheckarna icke förhandlingsbara och en fil för direktinsättning skapas automatiskt vid varje lönebeskedsgenerering. W-2-blanketter Skriv ut vid räkenskapsårets slut och lagra under obestämd tid. Rapportering på magnetiska media Vid rapporteringen vid räkenskapsårets slut kan du välja att skapa en elektronisk W-2-fil för federal arkivering. Bankavstämning Stäm av bankutdragen med posterna som genererats i leverantörsreskontraoch löneprogrammen i Epicor-systemet Cash Management. HR-system Epicor HR-system är en omfattande lösning som effektiviserar personalprocesserna. Med den här lösningen kan du effektivt administrera uppföljningen av arbetssökande, förmånsprogram, personalutbildning och personlutveckling, komplexa beräkningar av fackföreningsavgifter och förmåner och, för företag som är etablerade i USA, ständigt föränderliga statliga normer som EEO-, VETS-, OSHAoch AAP-rapporter (Affirmative Action Program). Onlinekommunikation via företagets intranät hjälper anställda att hålla sig uppdaterade om förmåner, utbildning och regler i samband med viktiga livsförändringar (giftemål, skilsmässa, graviditet o.s.v.). Avsikten med tilläggsmodulen Epicor Employee Self-Service är att öka personalnöjdheten och effektiviteten. Förmånsadministration Registrera förmånsförändringar i förväg och generera förmånsgrupper för att avskilja avlönad, kontors- och timanställd personal (använd exempelvis tabeller med flexibla förmånsbelopp för att definiera förmånsavdrag och hantera kvalifikationskrav). Förmånsrapporter Generera förmånsrapporter för anställda med ett standardiserat formulär som du kan anpassa med företagets logotyp och annat specifikt innehåll. Resultatgranskning Reglera resultatgranskningarna med användardefinierade klassificeringar och tabeller. En komplett historik över granskningar sparas för historisk analys och som underlag för lönehöjningar. Kompetens- och arbetsstyrning Hantera jobb med kompetens-, betalnings- och utbildningskrav. Funktioner för positionskontroll underlättar rapporteringen av tillsatta och lediga tjänster och ger en hierarkisk översikt över rapporteringsstrukturen. Personalförflyttningar Övervaka personalförflyttningar mellan avdelningar och kontor i ett enda steg, och se till att den anställdes historik överförs parallellt med förflyttningen. En komplett historik över alla förflyttningar lagras. Tillfälligt anställda Snabb hantering av tillfälligt anställda minskar arbetet när anställningsavtalen går ut och förkortar ledtiden vid återanställning. Kompensationshantering Hantera betalningsförändringar och historik för anställda med flexibla kompensationstabeller som stöder klassificeringar och åtgärder. Automatiska, regelbundna ökningar och licens-/certifieringsbonus stöds. Systemet stöder också många samtidiga betalningsändringar och registrering av framtida betalningsförändringar. COBRA- och HIPAA-brev Använd standardbrev för COBRA och HIPAA, som kan redigeras och anpassas efter dina specifika behov i Microsoft Office Word. Fackföreningshantering Hantera fackföreningskrav avseende resultatbaserad löneökning och avgifter och förmåner för fackföreningsmedlemmar. Standardrapporter för tjänstetid och tjänsteålder. Du kan enkelt göra anpassade tjänsteåldersberäkningar i systemet. Med Epicors personalguide (Employee Tracker) kan du visa allt du behöver veta om en anställd online, t.ex. betalningsstatus, totalsummor eller resultathistorik. Frånvarovy Visa en kalender med anställda eller avdelningar så att potentiella problem enkelt uppmärksammas. Detaljerad frånvaroregistrering jämte orsaksbeskrivningar garanterar en effektiv revisionsloggning, vilket krävs för resultatkontroller och obligatorisk rapportering. Uppföljning av sökande Kontrollera information och intervjuer för sökande, och matcha sökande med lediga jobb. Robust rapportering Kom säkert åt viktig personalinformation med över 150 standardrapporter. Systemet innehåller en rad rapporter, t.ex. AAP, EEO, OSHA och VETS-100, som hjälper dig att effektivt hantera information om de anställda med befintliga, medföljande verktyg. Integrerat lönesystem Välj mellan ADP-, Paychex- och Epicor-standardgränssnitten, eller integrera med andra leverantörer av lönesystem. 19

20 Employee Self-Service Få ut så mycket som möjligt av företagets intranät genom att ge de anställda realtidsåtkomst till utbildningshistorik, förmånsuppdateringar och allmän personalinformation. Lönehistorik och tillägg till HRmodulen kan också finnas tillgängliga beroende på vilket lönesystem som används. FMLA (Family Medical Leave Act) Fastställ vem som kvalificerar, generera nödvändiga dokument och spåra FMLA-intyg. FMLA-tillägget är en avancerad funktionsuppsättning med stöd för ett flertal FMLA-blanketter från det amerikanska arbets- och socialförsäkringsministeriet, t.ex. WH-1420, WH-380 och WH-381, och ger en god kalenderöversikt över ledighet som tagits ut i enlighet med FMLA. Utbildning och rekrytering Spåra pågående utbildnings- och certifieringskrav online med Epicor Utbildning och rekrytering. Utbildningsmodulen används för att schemalägga kurser och instruktörer, samt för att registrera utbildningshistorik och minska arbetet vid nästa obligatoriska revision. Alla organisationer som är underställda OSHA, EPA, FAA, FDA eller liknande federala eller statliga myndigheter är skyldiga att regelbundet erbjuda särskild utbildning till vissa anställda, samt att uppvisa intyg på genomförda utbildningar. Register måste skapas med information om tidpunkten och innehållet för genomförd utbildning. Utbildningsinformationen är integrerad med alla andra aspekter med anknytning till den anställde, och ger en komplett bild av dennes anställning på företaget, ända tillbaka till rekryteringstillfället. Informationen omfattar både interna och externa lektioner, instruktörer och lärare, kursinnehåll och lektionsschema, som allt samlas och lagras i HCM-databasen. Det finns många fördelar med att integrera utbildningen i systemet på detta vis. Epicor HCM känner redan till varje anställds jobbtilldelning och kan därför föreslå lämplig utbildning för respektive jobb och i vilken ordning kurserna bör genomföras. Anställda kan hämta information från systemet via Employee Self-Service-modulen och läsa kursbeskrivningar och visa lektionsscheman. Anställda kan också skicka in kursansökningar via modulen och visa sin egen utbildningshistorik. En post skapas automatiskt i utbildningssystemet för varje elev efter avslutad kurs. Med tiden återspeglar dessa poster respektive anställds utbildningshistorik, med information om genomförda kurser, tidpunkter, betyg och utmärkelser. Som en del av en integrerad design kan utbildningshistoriken även användas som ett kriterium vid beslut om befordringar och efterträdarplanering. Employee Self-Service Epicor Employee Self-Service lägger ansvaret för personaluppdateringar på de anställda, vilket ger HR- och löneavdelningarna mer tid över åt strategiska aktiviteter. Med Epicor Employee Self-Service har anställda och chefer åtkomst till systemet från informationsdatorer, intranätet eller Internet. Både Manager- och Employee Self-Service-modulen har utformats för hög användarvänlighet så att även personer med liten eller ingen datorerfarenhet enkelt kan navigera i systemet. Få ut så mycket som möjligt av företagets intranät genom att ge de anställda realtidsåtkomst till utbildningshistorik, förmånsuppdateringar och allmän personalinformation. Employee Self-Service Anställda kan göra egna val i öppna program utan hjälp från HR-personalen. De kan uppdatera adresser, information om kontaktpersoner vid nödsituationer, ändra beroenden och skriva ut sin egen W-2-fil. De kan visa löneinformation från historiken, skriva ut förmånsrapporter, kontrollera semester och annan avlönad ledighet och mycket mer. Manager Self-Service Chefer kan visa utvald information om anställda, lägga in bokningar, initiera betalningsändringar, ändra jobbtilldelningar och godkänna ledighet och frånvaro. En chef kan övervaka utbildning, kommande granskningar och skapa ersättningsrapporter för sina egna anställda. Dessutom körs säkerhetskontrollerna i Epicor HCM-systemet på Manager Self-Service-modulen så att en chef endast kan visa information om anställda som rapporterar till honom eller henne, och endast den information som du beviljat åtkomstbehörighet till. Självbetjäningssystemet kan anpassas med företagets logotyp och passande design, layout, färger o.s.v. En rullande anslagstavla ingår där du kan publicera nyheter och företagsaktiviteter, t.ex. meddelanden om öppna program, företagsfester och säkerhetsstatistik. 20

Nöjdare kunder och högre produktivitet

Nöjdare kunder och högre produktivitet Nöjdare kunder och högre produktivitet Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö som utvecklar verksamheten och vinner konkurrensfördelar.

Läs mer

Credit Management. Presenteras av: Carina Johansson Ingemar Ohlsson

Credit Management. Presenteras av: Carina Johansson Ingemar Ohlsson Credit Management Epicor iscala höstmöte 2012 Presenteras av: Carina Johansson Ingemar Ohlsson iscala Credit Management Standard Server Features Support för ett iscalabolag Relativ information i en och

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med:

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med: Bättre tillsammans Förbättra kundrelationshanteringen med: Microsoft Dynamics CRM 3.0 2007 Microsoft Office system Windows Vista Microsoft Exchange Server 2007 Öka kraften och effektiviteten i Microsoft

Läs mer

iscala Credit Management Scalabruk höstmöte 2011 Presenteras av: Fred Boström

iscala Credit Management Scalabruk höstmöte 2011 Presenteras av: Fred Boström iscala Credit Management Scalabruk höstmöte 2011 Presenteras av: Fred Boström Om Bitlog AB Grundat 2006 av Fred Boström Ägs av grundare med personal Kontor i Upplands Väsby, Eksjö och Göteborg Stark tillväxt

Läs mer

Scalabruk 2009. Presented by: Fred Boström (fred.bostrom@bitlog.se) VD BitLog AB & Part Trap Logistics AB

Scalabruk 2009. Presented by: Fred Boström (fred.bostrom@bitlog.se) VD BitLog AB & Part Trap Logistics AB iscala Credit Control Scalabruk 2009 Presented by: Fred Boström (fred.bostrom@bitlog.se) se) VD BitLog AB & Part Trap Logistics AB Om Bitlog AB Grundat i april 2006 av Fred Boström Mer än 70 års samlad

Läs mer

för iscala & Epicor ERP

för iscala & Epicor ERP Epicor Storefront t för iscala & Epicor ERP Fred Boström Bitlog AB 1 Vad är Epicor Storefront? Epicor Storefront hjälper tillverkare, distributörer och detaljister att organisera och sälja sina produkter,

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

ScalaBruk iscala 2.3 SR3

ScalaBruk iscala 2.3 SR3 ScalaBruk iscala 2.3 SR3 Robert Sinfield Senior Manager, Product Marketing Agenda iscala 2.3 SR3 Funktioner: Inköphantering Orderhantering Lagerhantering Mål: En snabb överblik av iscala 2.3 SR3 Funktioner

Läs mer

Produkter. Dokument. Tjänster. Tillgång till allt. Alltid.

Produkter. Dokument. Tjänster. Tillgång till allt. Alltid. Produkter. Dokument. Tjänster. Tillgång till allt. Alltid. Internet-portal för säkerhetsprodukter. Answers for infrastructure. Alla fördelar med ett enda klick På Internet får du direktåtkomst till all

Läs mer

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se Kom i gångg g Med Staples Netshop www.staplesnetshop.se Välkommen till vår Internetbutik Staples Netshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik,

Läs mer

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator?

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator? Produktkonfigurator Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Produktkonfiguratorn är en tilläggsfunktion i MONITOR som ger dig ett systemstöd för att hantera och kombinera flera varianter och utföranden av

Läs mer

Distribution Planning/LeanLog. Epicor iscala höstmöte 2012. Ingemar Ohlsson. Presenteras av:

Distribution Planning/LeanLog. Epicor iscala höstmöte 2012. Ingemar Ohlsson. Presenteras av: Tillverkning med tidredovisning Distribution Planning/LeanLog med LeanTime Epicor iscala höstmöte 2012 Presenteras av: Ingemar Ohlsson Om Distribution Planning/LeanLog Ett av få system som optimerar hela

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

iscala Distribution Planning Presenteras av: Fred Boström

iscala Distribution Planning Presenteras av: Fred Boström iscala Distribution Planning Presenteras av: Fred Boström Om Bitlog AB Grundat 2006 av Fred Boström Ägs av grundare med personal Kontor i Upplands Väsby, Göteborg och Eksjö Stark tillväxt och lönsamt sedan

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Professional Adobe Acrobat 7.0 Standard Adobe Acrobat Elements Adobe Acrobat 7.0 Programmen i Adobe Acrobat-familjen

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 och Microsoft Dynamics CRM Online hösten 2013 Först ska du välja rätt arbetsområde försäljning,

Läs mer

Mer information hittar du på:

Mer information hittar du på: Mer information hittar du på: Effektiv frankering: www.pitneybowes.se Prisvärda förbrukningsmaterial: www.pbdirect.se Huvudkontor Regionkontor Regionkontor Box 408 Box 1063 Box 23011 191 24 Sollentuna

Läs mer

Användarguide för hantering av MySE

Användarguide för hantering av MySE Användarguide för hantering av MySE 1 FÖRDELAR med att använda MySE Tillgänglighet Öppet dygnet runt Slipper telefonkö Beställning och leverans Se ditt pris även i mobilapp Se aktuellt saldo och leveranstider

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

Mamut Enterprise Call Center

Mamut Enterprise Call Center Mamut Enterprise Call Center Detta är en introduktion till hur du använder tilläggsprodukten Mamut Enterprise Call Center. Först får du en genomgång av fördelarna med att använda Mamut Enterprise Call

Läs mer

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration FOKUSERA PÅ LÖNSAMMA PROJEKT OCH FÅ KONTROLL PÅ DIN EKONOMI! Visma Projekt & Ekonomi en helhetslösning med allt du behöver

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Med tilläggsprodukten Mamut Enterprise Travel CRM får du möjlighet att ta med dig arbetet ut från kontoret. Du arbetar då lokalt i en kopia av den centrala databasen och kan

Läs mer

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Intelecom levererar avancerade, molnbaserade kontaktcenteroch växellösningar. Flexibla,

Läs mer

UC Selekt Ett kraftfullt verktyg för analys, marknadsföring och försäljning

UC Selekt Ett kraftfullt verktyg för analys, marknadsföring och försäljning Din guide till UC Selekt Ett kraftfullt verktyg för analys, marknadsföring och försäljning Vår affärsdatabas UC Selekt ger dig utförlig information om Sveriges alla företag och organisationer. Med denna

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 991001

Nyhetsbrev Exder 991001 Sida 1 av 9 Nyhetsbrev Exder 991001 Det är dags för höstens första stora release av Exder. En hel del nya funktioner finns tillgängliga för att förenkla din vardag och förbättra din konkurrenskraft! Särskilt

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens Exklusivt julerbjudande Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kunskap en säker investering över 50% Köp kurs och spara över 50%. Gå kurserna i 2009. Läs mer sida 4 Utnyttja ny funktionalitet 75 % genom

Läs mer

The Complete Property Management System

The Complete Property Management System The Complete Property Management System HotSoft 8 Cloud Solution Med vår nya hosting-lösning får du tillgång till HotSoft 8 via säkra tunnlar över internet. HotSoft 8 körs via en server hos Hoist Cloud

Läs mer

utbildning Översikt av funktioner i #fakta

utbildning Översikt av funktioner i #fakta utbildning Översikt av funktioner i #fakta innehåll 1. Säljstödet #fakta 2. Logga in 3. Projekt 4. Vyer 5. Rapportvyn 6. Frågeställningar 7. Diagram 8. Svarsalternativ 9. Interaktiv HTML 10. Aktionsknappar

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Användarmanual Stiga on Line

Användarmanual Stiga on Line Användarmanual Stiga on Line 2 Innehållsförteckning Användarmanual Stiga On-Line Hur hittar jag till Stiga on Line 5 sida Översikt 6 Garantikort 7-10 Reklamationer 11-20 Order on Line 21-25 Bildbank och

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER Med appen kan alla mobila och resande medarbetare registrera närvaro, frånvaro och tid på olika uppgifter i sin mobiltelefon när och var som helst. De kan också se

Läs mer

Guide. Marketing Automation

Guide. Marketing Automation Guide Marketing Automation Oktober 2011 Vad är Marketing Automation? INNEHÅLL: 2: Vad är Marketing Automation? 2: Marketing Automation är INTE CRM 4: Att spåra och följa affärsmöjligheter leads 4: Varför

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Innan du anmäler dig till Quantum View Outbound Checklista

Innan du anmäler dig till Quantum View Outbound Checklista Innan du anmäler dig till Quantum View Outbound Checklista Under anmälningsförfarandet får du en rad frågor om uppgifter du kanske inte känner till. Innan du anmäler dig bör du läsa följande information

Läs mer

Express Import system

Express Import system Express Import system Förenklad guide för mottagare TNT s Express Import system TNTs Express Import System gör det enkelt för dig att få dokument, paket eller pallar upphämtade från 168 länder med mottagaren

Läs mer

http://portal.exxonmobil.com portal.exxonmobil.com eom Användarinstruktioner ndarinstruktioner

http://portal.exxonmobil.com portal.exxonmobil.com eom Användarinstruktioner ndarinstruktioner http://portal.exxonmobil.com portal.exxonmobil.com eom Användarinstruktioner ndarinstruktioner Säker åtkomst till ExxonMobils portal http://portal.exxonmobil.com Skriv in ditt användarnamn: eu... Skriv

Läs mer

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro Newsletter Pro Lättanvänt Kraftfullt Sökes: E-postmarknadsförare som vill spara tid, kvalitetssäkra sina utskick och arbeta med mottagaranpassad, relevant e-postmarknadsföring. Finnes: Så hjälper Newsletter

Läs mer

Effektiv lagring och orderplockning av smådelar

Effektiv lagring och orderplockning av smådelar Lagerautomat LOGIMAT Effektiv lagring och orderplockning av smådelar Fördelar Lagerautomat LogiMat Ergonomiskt och kraftfullt system för lagring och plockning av smådelar Fördelar: LogiMat är en automatiserad

Läs mer

Guide grunder för 4com webbshop

Guide grunder för 4com webbshop Guide grunder för 4com webbshop En riktig kioskvältare Innehållsförteckning Förkunskaper... 2 Vad tas upp... 2 Steg 1. Hur fungerar webbshopen i stort... 2 Shoppingläge... 2 Öppen eller stängd... 2 Steg

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

28 oktober Robert Sinfield. Senior Manager, Product Marketing

28 oktober Robert Sinfield. Senior Manager, Product Marketing ScalaBruk Finansdag 28 oktober 2010 Robert Sinfield Senior Manager, Product Marketing Single Euro Payments Area (SEPA) Single Euro Payments Area (SEPA) EU-standard för hantering av betalningar baserad

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

System 800xA Smart Client

System 800xA Smart Client System 800xA Smart Client Med Smart Client kan du ägna dig åt att analysera data istället för spendera tid på att samla in den Visst skulle fler inom ditt företag ha nytta av den produktions- och processinformation

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

Axalon Office Connector

Axalon Office Connector Axalon Office Connector Produkten åtgärdar Brister i integrationen mellan Office och SharePoint. Använda samma dokumentmallar i Office som i SharePoint. Att finna lagringsplats för dokument bland SharePoints

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Enklare företagsstyrning

Enklare företagsstyrning Information om SAP-lösningar SAP-lösningar för små och medelstora företag SAP Business One Mål Enklare företagsstyrning Styr ditt företag med framgång och få det att växa Styr ditt företag med framgång

Läs mer

COMBINUM är en kraftfull säljkonfigurator som hjälper dig att effektivisera orderflödet genom att låta kunder och säljare konfigurera order direkt på

COMBINUM är en kraftfull säljkonfigurator som hjälper dig att effektivisera orderflödet genom att låta kunder och säljare konfigurera order direkt på COMBINUM är en kraftfull säljkonfigurator som hjälper dig att effektivisera orderflödet genom att låta kunder och säljare konfigurera order direkt på internet. Detta är COMBINUM COMBINUM är ett system

Läs mer

Telia Internet WebOrder Förvandlar kunder till besökare 1 2002-01-24

Telia Internet WebOrder Förvandlar kunder till besökare 1 2002-01-24 Telia Internet WebOrder Förvandlar kunder till besökare 1 Introduktion till Telia Internet WebOrder Välkommen! Denna presentation ger dig en snabb introduktion till tjänsten Telia Internet WebOrder. Efter

Läs mer

Juridik. Professional Dictation Systems. Juridik

Juridik. Professional Dictation Systems. Juridik Juridik Professional Dictation Systems Juridik 2 3 Den traditionella dikteringen måste utvecklas så att juridiskt yrkesverks amma kan arbeta snabbare och mer effektivt. Olympus förstår. Olympus har hjälpt

Läs mer

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens Leverantörsreskontra Utforma leverantörsreskontran på det sätt som passar just dig Enklare lösningar Här kommer lösningen till ett enklare och smartare

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager u n i F L O W uniflow Output Manager Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager Ta kontroll över dina kopior och utskrifter och öka effektiviteten Med uniflow Output Manager får

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt Mayfl ower CRM avancerat men inte krångligt Marknad, sälj & kundvård Abalon en av nordens marknadsledande leverantörer av CRM-system Vårt fokus är att vara en nära leverantör av CRM-system på den nordiska

Läs mer

Introduktion och Guide till WMR

Introduktion och Guide till WMR Introduktion och Guide till WMR Innehållsförteckning INTRODUKTION 2 LOGGA IN 3 HEMSIDAN 3 WMR RAPPORTER 5 STANDARD RAPPORTER: 5 1. 2. 3. 4. 8. 1. BILJETTINFORMATION 5 2. PERIODINFORMATION 6 3. KUNDINFORMATION

Läs mer

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. Fördelar: Öka företagets produktivitet genom att skapa en högeffektiv arbetsmiljö för servicepersonalen

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 4 Systemkrav för Visma Connect... 5 Installation av Visma Connect... 5 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: FÖR INTELLIGENT SCANNING Med SimplifyScan kan användarna enkelt scanna in och och distribuera dokument vart som helst i nätverket, direkt från ett Sharp

Läs mer

Cylindrar Luftbehandlingsutrustning Riktningsventiler Kopplingar Tryckvakter Vakuumprodukter webstore

Cylindrar Luftbehandlingsutrustning Riktningsventiler Kopplingar Tryckvakter Vakuumprodukter webstore Cylindrar Luftbehandlingsutrustning Riktningsventiler Kopplingar Tryckvakter Vakuumprodukter webstore 2 BESTÄLL ONLINE MED FÖRTROENDE Webstore SNABBT OCH ENKELT VÄLJ RÄTT PRODUKT SNABBT l Över 10 000 lagerförda

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare.

Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare. Datorsystem för maskinuthyrning Vad är WinHyra för något? Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare. WinHyra är Windows baserat datorsystem och är

Läs mer

Scalabruk 2010 Seminarier. Svefaktura, SEPA + Security and Governance. 21 e April 2010. Norrköping, Sverige

Scalabruk 2010 Seminarier. Svefaktura, SEPA + Security and Governance. 21 e April 2010. Norrköping, Sverige Seminarier E3: Svefaktura, SEPA + Security and Governance Presented by: Robert Sinfield Senior Manager, Product Marketing Email: RSinfield@Epicor.com 21 e April 2010 Norrköping, Sverige Agenda Introduktion

Läs mer

Uppgradering till Optitec RS från v5

Uppgradering till Optitec RS från v5 Uppgradering till Optitec RS från v5 Produkten utvecklas dagligen och kompletteras med nya funktioner för att förenkla den optiska butikens vardag. Certifierat kassasystem mot skatteverket. Nya integrationer

Läs mer

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008 pars@mamut.se Mamut One - vision Att förenkla vardagen för mindre företag Så mycket funktionalitet som möjligt i en och samma lösning

Läs mer

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel www.winbas.com 1 Winbas Business Online Handledning Den funktionalitet vi refererar till i denna handledning är i första hand standardfunktioner. Om extra funktioner beskrivs som ej ingår i standard så

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning www.gekab.se INNEHÅLL LOGGA IN SYSTEMET SKAPA SKYLTAR 5 - SKAPA NY SKYLT 6 - IMPORTERA FRÅN EXCEL 7 - LISTAN 8 SKAPA MÄRKE 9 - IMPORTERA

Läs mer

INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR

INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR För mer än 35 år sedan uppfann RCI semesterbytet. I dag ÅTERUPPFINNER RCI det genom att bygga upp och utöka dina förmåner som RCI-medlem och vi ger dig det du har

Läs mer