GIT används av samtliga golfklubbar (M1- och M2-medlemmar) och till SGF associerade organisationer (A1/A2) samt av intresseorganisationer som PGA.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GIT används av samtliga golfklubbar (M1- och M2-medlemmar) och till SGF associerade organisationer (A1/A2) samt av intresseorganisationer som PGA."

Transkript

1 Upprättad av Svenska Golfförbundet / Bo Bengtsson Datum 22 november 2010 Ämne Utvecklarlicens GIT API Dokumentversion 1.0b GIT Utvecklarlicens Svenska Golfförbundet (SGF) äger och förvaltar via dotterbolaget SGF Golfsystem AB det för Golfsverige gemensamma verksamhetssystemet GIT (förkortning för "Golfens IT-system"). GIT används av samtliga golfklubbar (M1- och M2-medlemmar) och till SGF associerade organisationer (A1/A2) samt av intresseorganisationer som PGA. All relevant information som rör golfverksamheten hanteras och lagras i GIT. Det är alltså i GIT som bokningar av speltider och anmälningar till tävlingar görs. I den centrala GITdatabasen lagras alla klubbars medlemsregister, klubbparametrar (klubbfakta, adresser mm), tävlingsdata, hål/slinga/bana (slope och scorekort), avgifter och priser, tidbokningsregister, kontaktregister mm. SGF upplåter numera utvecklarlicenser för kommersiellt bruk till Golfens IT-system, GIT, inom specifika områden. Licenserna ger tillgång till funktioner i GIT och åtkomst till den centrala GIT-databasen. Här följer en översiktlig information om upplägg, innehåll, priser och olika licenspaket. 1 Allmänt om GIT Utvecklarlicens För varje licensupplåtelse utgår en startavgift och en årlig avgift. Licenstagaren får använda licensen för det avtalade syftet (produkten/tjänsten) och på egen hand marknadsföra tjänsten/produkten mot golfklubbar och/eller golfspelare. Licenstagaren måste följa av SGF utfärdade bestämmelser för hantering av bl.a. personuppgifter hämtade ur GIT, samt regler och bestämmelser för golfspel och golftävlingar. Vissa licenser ger möjlighet att exportera (spara och registrera) uppgifter i GIT-databasen, och kräver att SGF testar och godkänner den tekniska lösningen innan skarp driftsättning får ske. git utvecklarlicens ver 1-0b Utskriven

2 2(7) Licenstagaren bestämmer över den egna affärsmodellen och får marknadsföra/sälja tjänsten/produkten på egen hand. SGF kommer att informera på GIT-sidorna på Golf.se om företag som tecknat GIT Utvecklarlicens och kort presentera tjänsten/produkten. 1.1 Teknisk lösning GIT API ver 3 består f.n. av 9 olika web services som i sin tur innehåller metoder och funktioner för att läsa eller skriva data till GIT-databasen. Varje web service täcker ett verksamhets- eller teknikområde. GIT Uvecklarlicens ger tillgång till relevanta metoder och funktioner inom följande sju områden: Område Medlem/Person Tävling Bana Klubb/organisation Inloggning POS/Kassa Tidbokning Förklaring Funktioner för att få ut medlemsdata på individnivå. Innehåller även NIX-och sekretessfunktioner på individnivå. Funktioner för att hantera all form av tävlingsdata inklusive hcp, rapportering av scorer mm. Data om golfbanor. Används bl.a. i Golfguiden på Golf.se för att visa scorekort och slopetabeller Data om golfklubbarna. Används bl.a. i Golfguiden på Golf.se Verifiering av Golf-ID och personliga lösenordet mot GIT. Används bl.a. i Min Golf på Golf.se. Integration av kassasystem mot GIT Funktioner för att hantera tidbokningen i GIT. Vissa utdatafunktioner är tillgängliga i GIT Utvecklarlicens (se mer nedan) 1.2 Teknisk plattform GIT Utvecklarlicens är inte låst till någon specifik plattform eller teknik. Det går bra att integrera GIT i klientprogram, webb-applikationer, mobila applikationer mm. 1.3 Områden som ingår i GIT Utvecklarlicens SGF upplåter GIT Utvecklarlicens inom bl.a. följande områden: Scorekort Banguider Positioneringstjänster Tävlingsrapportering (live scoring mm - se rubrik Tävling & HCP nedan)

3 3(7) Rondstatistik (fairwayträffar etc) Enkätverktyg (uppföljning av medlemmar och gäster) Mailverktyg (nyhetsbrev etc) Publiceringssystem webb (för klubbars hemsidor) CRM (uppföljning av medlemmar och gäster) Kassaprogram (krav att kassaprogrammet har godkänd integration mot Babs Paylink) Ekonomisystem (kräver annan form av integration än GIT Utvecklarlicens) OBS! Listan innehåller enbart exempel på tjänster och produkter som tredjepartsleverantörer kan och gärna får integrera mot GIT. 1.4 Områden som är undantagna från GIT Utvecklarlicens SGF upplåter inte GIT Utvecklarlicens Inom bl.a. följande områden: Medlemshantering generellt HCP Tävling - grundläggande funktionalitet (se rubrik Tävling & HCP nedan) Tidbokning Central guide/presentation/register över medlemsklubbarna i SGF Central tävlingskalender Min Golf (motsvarande) 1.5 Tävling & Hcp GIT Utvecklarlicens för området Tävling ger tillgång till att läsa tävlingsprogram (per klubb och tidsperiod), deltagarlista (anmälda spelare), startlista och resultatlista inkl hålscorer. Det finns även metoder för att rapportera in hålscorer i realtid. Ett krav för att få tillgång till inrapporteringsfunktionen är att tävlingen i sig körs fullt ut i GIT, dvs såväl anmälningar, lottning/starttider som slutlig resultat måste registreras i GIT. I annat fall skulle flera för klubbarna och golfspelarna viktiga funktioner fallera. Det gäller inte minst den efterföljande registreringen av hcp-påverkande score. Hcp-systemet är omgärdat av ett regelverk som i detalj styr vad och hur golfresultat får registreras som hcp-påverkande eller inte. 1.6 Paketbokning och golfturism SGF tillhandahåller möjligheten att boka golftider i kombination med andra aktiviteter, övernattning, resa mm. All denna hantering görs via turistbokningssystemet Citybreak. Kontakta SGF för mer information.

4 4(7) 1.7 Vad ingår i Utvecklarlicensen? Med GIT Utvecklarlicens följer: Referensdokument med instruktioner och exempel Presentation av Licenstagaren och den aktuella tjänsten/produkten på GIT-sidorna på Golf.se (avdelningen Svenska Golfförbundet) Rätt att använda varumärket "GIT" med tilläggstexten "licensierad produkt" Test- och godkännandeprocess (för det fall det behövs) Rådgivning kring GIT-processerna, API-strukturen mm. Uppföljningar med möjlighet att ge feedback och framföra önskemål om ändringar/tillägg i GIT API. Förhandsinformation om kommande releaser inom GIT 1.8 Vad ingår inte i Utvecklarlicensen? Följande ingår inte i GIT Utvecklarlicens: Programmeringshjälp eller direktkontakter med GIT-utvecklare Felsökning i programvara Rättning av skada i GIT (t.ex. felregistrerade uppgifter i GIT-databasen) Marknadsföring till klubb eller golfspelare (utöver presentationen på GIT-sidorna) Adresser för utskick till klubbar eller golfspelare Tillgång till GIT-klienten, dvs. den programvara som används av golfklubbarna och ger full access till data och all funktionalitet i systemet 1.9 Kompetenskrav mm SGF ställer följande grundläggande krav på licenstagaren: Licenstagaren ska ha dokumenterad erfarenhet av utvecklingsarbete i Microsoft.Net Framework version 2.0 och utvecklingsverktyget Visual Studios 2005 eller senare versioner. Licenstagaren ska erbjuda användarsupport i minst samma nivå och omfattning som GITsupporten tillhandahåller medlemsklubbarna. Licenstagaren ska ha, och följa, en skriftlig förvaltningsplan avseende tjänsten/produkten. Med detta krav menas att Licenstagarens ska ha en långsiktig plan för hur tjänsten/produkten ska förvaltas (drift, utveckling, support) och att det därmed finns en trygghet för användarna. Tjänsten/produkten måste ha bra svarstider och hålla en hög prestandanivå. Den får inte under några omständigheter belasta svarstider/prestanda i GIT. Licenstagaren ska månadsvis till SGF redovisa antalet sålda tjänster/produkter samt, i de fall klubb är köpare, även uppgift om vilka klubbar som använder tjänsten/produkten.

5 5(7) 1.10 Licensavgifter a. Startavgift År 1 - utvecklingsåret - utgår det en startavgift som även normalt inkluderar den rörliga årsavgiften för 3-5 klubbar (beroende på paket och upplägg). Startkostnaden varierar från kr beroende på tjänst/produkt och om test- och godkännandeprocess ingår. b. Årsavgift Volymbaserad licensavgift som är beroende av dels valt paket och upplägg för licensen, dels affärsmodellen för tjänsten/produkten. Modeller: - Fast Månadsavgift för tex bandata (från kr/mån) - Avgift per genomförd tävling (från 450 kr/tävling) - Avgift per klubb som köpt tjänsten/produkten (från kr/klubb) - Annan modell (efter diskussion) c. Extra Vid behov kan vi erbjuda möte med någon av GIT-utvecklarna. Kostnad/avgift = 900 kr/tim Samtliga belopp exkl moms. Vid köp av två paket debiteras endast en startavgift (den högsta av de två). Däremot utgår årsavgifter för båda paketen. Priserna gäller för avtal som tecknas t.o.m Exklusivitet, licensperiod, geografiskt område mm Alla licensupplåtelser är icke exklusiva. Avtalen tecknas för två år (utvecklingsåret + driftsår). Avtalen förlängs därefter automatisk med 12 månader om de inte har sagts upp av SGF med 3 månaders varsel eller av Licenstagaren med 1 månads varsel. Licenserna har ingen geografisk begränsning.

6 6(7) 2 Paketlösningar SGF erbjuder ett antal fasta licenspaket, men det går naturligtvis bra att även diskutera andra lösningar. Så långt möjligt vill vi dock att licenserna följer paketen eftersom behörighetssystem mm är anpassade efter dessa. 2.1 Bandata UT Tillgång till samtliga upplagda banor, slingor och hål i GIT. Ger möjlighet att bygga scorekort och banguider. Slopevärden ingår. Mer information Golfguiden på Golf.se Beskrivning av hål-bana-slinga i GIT: Startavgift kr Årsavgift kr/mån 2.2 Tävling Metoder: samtliga funktioner för att hämta information om tävling, läsa anmälningar, startlista och resultatlista inkl hålscorer. Även funktion för att registrera hålscorer i GIT i realtid. Kontroll av spelares aktuella hcp, status och klubbtillhörighet. Mer information Tävlingskalendern på Golf.se är byggd på GIT API. De uppgifter som visas där om varje tävling ingår alltså i Utvecklarlicens Tävling. Startavgift kr Inkluderar årsavgiften för 30 tävlingar eller 3 klubbar under år 1. Årsavgift 450 kr per tävling alternativt kr per klubb (obegränsat antal tävlingar)

7 7(7) 2.3 Enkäter/kassa Metoder för att läsa data (inkl persondata) från tidbokningen. Ger priser och kontaktuppgifter till såväl medlemmar som gästspelare. Kan användas för CRM, kundenkäter och incheckning av greenfeegäster i kassaprogram. Mer information - Startavgift kr Inkluderar årsavgiften år 1 för 5 klubbar Årsavgift kr/klubb <slut>

TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY

TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY Detta dokument beskriver det ni behöver veta för att integrera SveaWebPay i er e- butik. För mer information om web service och API finns ytterligare dokument att tillgå

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Teknisk information om SveaWebPay

Teknisk information om SveaWebPay Teknisk information om SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att rent teknisk integrera SveaWebPay i din e-butik. För mer information om WebServices med mera finns ytterligare dokument

Läs mer

Butikslösningen Shop4sale s grundfunktioner

Butikslösningen Shop4sale s grundfunktioner Butikslösningen Shop4sale s grundfunktioner Design Ett Standardutseende ingår via någon av våra grundmallar där du kan anpassa och lägga till din egen logotype och kontaktinformation. Uppdateringar Fria

Läs mer

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20 Information Registry Services FAQ för Registrarer SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 7 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, REGISTRY SERVICES OCH SE DIREKT?... 7 1.2

Läs mer

1.1 Bakgrund. Översiktsruta. Enhet: Tre Stiftelser, Göteborg. Mobil lösning: Medication and Care Support System (MCSS) Lagrum: HSL för signering

1.1 Bakgrund. Översiktsruta. Enhet: Tre Stiftelser, Göteborg. Mobil lösning: Medication and Care Support System (MCSS) Lagrum: HSL för signering Bilaga 3 Tre Stiftelser/Medication and Care Support System (MCSS) Denna sektion beskriver besöket på Tre Stiftelser som en egen berättelse, med avsikt att ge en sammanhängande beskrivning. Tanken är att

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning: Administrera evenemang Innehåll Inledning... 2 Logga in i TA-systemet... 2 Administrera evenemang... 3 Skapa nytt

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Ledningspasset. Dokumentation 2012

Ledningspasset. Dokumentation 2012 Ledningspasset Bo Bengtsson Jan Ekblom Stig Alfbecker Eva Bergström Mikael Åbom / Anders Dalered John Lindberg / Per Svensson Håkan Stålbro / Ingemar Nyman Dokumentation 2012 NÅGRA IAKTTAGELSER FRÅN DET

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB. Box 53199 400 15 Göteborg. e-post: info@vastsverige.com Telefon: 031-818300 Organisationsnummer: 556459-4538 2013-08-20

Västsvenska Turistrådet AB. Box 53199 400 15 Göteborg. e-post: info@vastsverige.com Telefon: 031-818300 Organisationsnummer: 556459-4538 2013-08-20 e-post: Telefon: 031-818300 Organisationsnummer: 556459-4538 2013-08-20 Inbjudan aktiv teknisk arrangör onlinebokning Västsvenska Turistrådet Ni inbjuds att inkomma med ert anbud för tjänstekoncession

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tilläggstjänster ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active Innehållsförteckning Översikt... 2 Kom igång... 9 Skapa ett lån med fast ränta... 11 Skapa ett lån med rörlig ränta... 14 Skapa en swap

Läs mer

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23 Spelregler Poker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...4

Läs mer

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv 2014-01-20 Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting. E-samhället i praktiken Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv Sveriges kommuner och

Läs mer

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion till SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att smidigt komma igång med betalningar via SveaWebPay. Ett ytterligare syfte med dokumentet är att ge en god bild över vilka

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Request for information (RFI)

Request for information (RFI) P A G E 1 of (12) D A T E 11/02/2015 A U T H O R Rebecka Björndahl Cecilia Wallersköld Request for information (RFI) N Y T T C R M / I N S A M L I N G S S Y S T E M F Ö R D I A K O N I A H E A D O F F

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice 1 Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice Socialkontoret 2015-01-23 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 2 Denna manual är ett komplement till förfrågningsunderlag,

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer