MANUAL WEBBADMINISTRATION. Webbadministration. Webbserver FTP. Datalagring & backup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MANUAL WEBBADMINISTRATION. Webbadministration. Webbserver FTP. Datalagring & backup"

Transkript

1 Webbadministration QR-DOCS MANUAL WEBBADMINISTRATION Datalagring & backup Webbserver FTP Innehållsförteckning Inledning...2 Mappstruktur & namngivning av filer...3 Inloggning...5 Hem...6 Ny Produkt...7 Kopiera kod till BarTender Ändra Produkt Ta bort produkt...17 Ladda upp filer Ändra ordning på filer & mappar Byta namn på mappar Ta bort filer...27 Support QR-DOCS BSIP emedia 1

2 Inledning Manualen består av två delar: En inledning som beskriver rekommenderad arbetsgång och filstruktur. Genomgång av funktioner för varje fönster i Webbadministrationen (WA). Arbetsgång Detta är en generell översikt över arbetsgången för QR-Docs. Ni kommer naturligtvis att efterhand anpassa den för just er verksamhet, så se detta som en utgångspunkt och en start. I QR-Docs knyter ni en produkt, installation eller annat fysiskt föremål (i manualen kommer vi att kalla allt för Produkt ) till en unik QR-kod (Quick Response code). När koden scannas av en mobil enhet visas dokument för just den produkten. Rekommenderad App för att läsa QR-koder: QR Reader (http://www.tapmedia.co.uk) Förslag på arbetsgång: Ladda upp dokument och filer. Initialt gör vi detta åt er, eftersom det brukar vara en hel del filer. Skapa ny produkt. Här anger man namn, serienummer eller annan beteckning. Knyta dokument till produkten genom att bocka för i dokumentlistan. QR-koden genereras automatiskt och kan användas i BarTender (alternativt kopiera bilden på QRkoden direkt från administrationen och in i annat program, exempelvis Word eller Excel). Öppna programmet BarTender och skapa ett Nytt dokument. I BarTender kan man även lägga upp mallar för just ert företag. Ni kan designa etiketter precis hur ni vill. Klistra in koden från Webbadministrationen i det nya dokumentet i BarTender. Skriv ut koden och sätt den på produkten. Om BarTender Med hundratusentals användare i mer än 150 länder är BarTender den världsledande programvaran för design och utskrift av etiketter, streckkoder, QR-koder, kort och RFID-etiketter. BarTender kan användas fristående eller tillsammans med praktiskt taget alla andra typer av program och är den perfekta lösningen för så gott som alla utskrifts- eller märkningsprogram, inklusive: etiketter, utskrifts- och tillämpningssystem, direktmärkning på delar och förpackningar, kodning av smartkort, skyltproduktion och mycket mer. De kraftfulla tillbehörsprogrammen klarar till och med av systemsäkerhet, nätverkets utskriftsfunktioner, dokumentpublicering, loggning av utskriftsjobb m.m. Med sina fyra versioner som tillhandahåller en stor mängd funktioner finns det ett BarTender för varje behov och budget. I denna manual kommer vi endast att gå igenom funktioner för Webbadministrationen för QR-Docs. BarTender är ett helt fristående program och manual finns i mappen Manualer på USB-minnet. All support för BarTender sker på: 2

3 Mappstruktur & namngivning av filer Ni sköter normalt själva all filhantering genom Webbadministrationen, men vid uppstarten kan det vara stora mängder filer som ska föras över. Därför är det att rekommendera att ni först gör en mappstruktur lokalt, namnger alla filer korrekt, lägger de på sin plats och innan driftstart skickar filerna till oss antingen på CD eller via FTP. Mappstruktur Mappstrukturen på QR-Docs är viktig. Den struktur och namngivning ni har från början och sedan löpande är exakt den era kunder kommer att se när de scannar QR-koden. Det är därför vi även har en begränsning av antalet tecken i mappar och filer. Samtliga filer ska läggas upp i respektive mapp enligt bilden till höger. Man kan ha hur många mappar man vill, men bara på Nivå 1, dvs inga undermappar. Riktlinjer för mappnamn: Max 20 tecken i namnet Använd endast bokstäver (inkl åäö) och siffror (inkl + och -), samt mellanslag. Mappnamn går att ändra Filnamn Det namn som skrivs är det er kund kommer att se. Så ett koncist och tydligt namn är att rekommendera. Det är även samma namn som syns i Webbadministrationen. Riktlinjer för filnamn: Max 40 tecken i namnet (undantaget filändelse) Använd endast bokstäver (inkl åäö) och siffror (inkl + och -), samt mellanslag. Filnamn går inte att ändra (Man måste i så fall först radera filen och därefter ladda upp en ny) TIPS! Vi föreslår att ni först lägger upp en struktur lokalt på en server (eller dator) på ert företag. Där lägger ni alla filer i rätt mappar och uppdaterar efter hand. När ni sen ska lägga upp nya filer på QR-Docs, hämtar ni dem från den lokala. På så sätt har ni hela tiden en identisk struktur lokalt OCH på QR- Docs. <Mappnamn> Nivå 1 Webbserver Visningsnamn <Filnamn> Filer Visningsnamn 3

4 Ett exempel på mappstruktur och namngivning I Webbadministrationen: I mobil enhet: Produktnamn Mappnamn Dokumentnamn Som du ser är både namnen och ordningen exakt samma i båda gränsnitten, men bara de förbockade dokumenten för produkten Fjärrvärmecentral 2000 syns i den mobila enheten. Om INGEN fil är förbockad i en mapp, så visas inte heller mappen. Varje dokument i den mobila enheten visas i form av en knapp. När man klickar på knappen öppnas dokumentet och informationen blir tillgänglig. 4

5 Inloggning Inloggning sker på vanligt sätt med användarnamn och lösenord. För ökad säkerhet krävs även att du först fyller i en säkerhetskod (sk Captcha-kod ), som visas överst i den vita rutan. Koden är olika varje gång du loggar in. Ibland kan säkerhetskoden vara svår att tyda. Då kan man klicka på Förnya kod för att generera en ny säkerhetskod. Koden som ska fyllas i består av två ord som skiljs med ett mellanslag. Klicka på Logga in när alla tre fält fyllts i. Förnya kod Säkerhetskod Inloggningsuppgifter OBS! I manualen har vi använt ett sk Demoföretag för att illustrera olika exempel. Just er administration har en annan grafisk profil och ser annorlunda ut. 5

6 Hem Efter inloggningen kommer ni till startsidan Hem. Den ser annorlunda ut än i Demoföretag nedan, men innehåller oftast korta instruktioner för Webbadministrationen. Webbadministrationen består av en meny och ett händelsefönster. Man når specifika funktioner genom att klicka på menyvalen. Vi kommer nu att gå igenom funktionerna för vart och ett av menyvalen med undantag av Logga ut (som är en ganska självklar funktion). Meny Händelsefönster 6

7 Ny Produkt Genom att välja menyvalet Ny Produkt kommer man till sidan för att skapa en ny produkt. Detta sker i tre steg: 1. Välj ett namn 2. Bocka för dokument som ska visas för produkten 3. Generera kod Vi kommer att visa detta i form av exempel. Observera att vi redan lagt upp ett antal produkter och filer i systemet. För er del kommer detta att se helt annorlunda ut. Steg 1: På första sidan fyller man i ett namn för produkten. Vi fyller i Testprodukt 1 i fältet för namn. Därefter klickar vi på knappen Ok. OBS! Här kan man fylla i namnet på sin produkt, serienummer, beteckning eller annat som man anser lämpligt. Det är viktigt att tänka på att namnet inte blir alltför långt. Dessutom är endast bokstäver (inkl åäö), siffror (inkl + och -) och mellanslag tillåtna i namnet. 7

8 Steg 2: Till höger visas samtliga tillgängliga dokument och i vilka mappar de ligger. De som syns på bilden nedan är filer och mappar som vi laddat upp och skapat tidigare. Direkt till vänster om dokumentnamnen finns kryssrutor som man kan bocka för. När sidan öppnas är samtliga avbockade. Vi bockar för följande dokument enligt bilden nedan: Godkänn TIPS! Genom att klicka på ett dokumentnamn kan man förhandsgranska vad det innehåller. Totalt sett 5 dokument i 4 olika mappar. Därefter klickar vi på Godkänn. 8

9 Steg 3: Nu har den nya produkten skapats. I steg 3 visas namn och de dokument som länkats till produkten: Produktnamn Dokument TIPS! Genom att högerklicka på bilden och välja Kopiera bild kan man även klistra in bilden med QR-koden i valfritt program, som exvis Word. Bild med QR-kod Kod för produkt Dessutom genereras direkt en kod, samt en bild med den unika QR-koden. Man kan direkt kontrollera att visningen i den mobila enheten blir rätt genom att scanna bilden med en smartphone/surfplatta. På nästa sida ser du hur produkten visas i en mobil enhet. 9

10 Produktnamn Dokument I denna manual kommer vi (som nämnts) inte att gå igenom BarTender Basic, men nästa steg i arbetsgången blir att lägga upp en QR-kod i just BarTender. Därför gör vi här en avstickare och visar översiktligt hur detta går till. Mer information om hur man skapar dokument, mallar och designar egna etiketter finns i manualen för BarTender. Börja med att klicka på knappen Kopiera länken, som finns under produktkoden (se bild sidan 9). 10

11 Kopiera kod till BarTender Vi öppnar en redan färdig mall i BarTender med exvis vår logotyp och design och skriver i produktnamnet. Därefter klickar vi på knappen för streckkoder och väljer QR-kod och Välj Knapp för streckoder Val av QR-kod Val av QR-kod En bild på logotyp för QR-koder visas. Nu ska vi lägga in koden som kopierats från Webbadministrationen. Genom att dubbelklicka på bilden (för QR-koden) öppnas följande fönster: Vi klickar på Datakällor i menyn till vänster. I fönstret till höger markerar vi texten i fältet för Inbäddad data. Nu klistrar vi in koden för den produkt vi precis skapat i Webbadministrationen och rätt QR-kod genereras. TIPS! Genom att klicka på Klartext i vänstermenyn och markera Utan (under Synlighet ) visas inte själva koden under bilden för QR-koden. 11

12 Vi stänger fönstret och ser nu den korrekta QR-koden på vår malletikett: Därefter skriver vi ut koden på en etikett och klistrar den på vår fysiska produkt Testprodukt 1. Nu har vi gått igenom alla steg och moment för att skapa en ny produkt! OBS! Genomgången på sidorna är en mycket grov översikt. Programmet BarTender är ett specialprogram för att genera koder och skapa bl.a. etiketter. Vi rekommenderar att du noggrant går igenom manualer och gör de anpassningar som du vill ska gälla för just er. 12

13 Ändra Produkt Steg 1: För att ändra vilka dokument som länkas till en redan registrerad produkt används menyvalet Ändra/Ta bort. Då kommer man till följande sida: Urvalsknappar Produktlista Denna sida visar samtliga produkter i Webbadministrationen. Som du ser har vi redan lagt in ett antal produkter sen tidigare. Dessutom ser du Testprodukt 1 som vi skapat under Ny produkt (sidan 7-9). Man kan begränsa urvalet genom urvalsknapparna överst. Den övre raden består av huvudkategorier, exempelvis för att begränsa urvalet till att visa produkter för ett visst år eller kategori. Den undre raden begränsar ytterligare till att visa produkter som exempelvis börjar på en viss bokstav eller siffra. (Hur dessa fungerar är specialanpassat för just ert gränssnitt). Under urvalsknapparna visas produkter för urvalet med namn och knapparna Ändra och Ta Bort Nu kommer vi att fortsätta med vårt exempel och ändra dokument för produkten Testprodukt 1. 13

14 Steg 2: Denna sida påminner mycket om Ny Produkt -Steg 2, men skillnaden är att de dokument som är länkade till produkten redan är förbockade: Vi gör en del ändringar genom att bocka av några dokument och bocka för några andra enligt följande: Spara Därfter klickar vi på Spara för att genomföra ändringarna. 14

15 Steg 3: Nu har produkten Testprodukt 1 ändrats. Sidan som visas är identiskt med sidan för Ny Produkt - Steg 3 och visar de genomförda ändringarna samt QR-koden för produkten: Produktnamn Dokument TIPS! Genom att följa stegen för Ändra Produkt får man enkelt fram koden för att skapa QR-koden. Detta kan vara bra om man glömt kopiera koden när man skapade en ny produkt eller vill gå tillbaka och hämta den senare. Klicka bara på Kopiera länken och klistra in den i BarTender. 15

16 Så här ser den förändrade sidan ut i den mobila enheten: Produktnamn Dokument 16

17 Ta bort produkt För att helt och hållet radera en produkt används menyvalet Ändra/Ta bort. Sidan som visas är identiskt med sidan för Ändra produkt (se sidan 13). Vi fortsätter med vårt exempel och klickar på knappen Ta bort för Testprodukt 1 : Nu öppnas en dialogruta för att bekräfta raderingen: Vi klickar på Ok för att ta bort produkten. 17

18 Nu visas en text att produkten tagits bort, samt att den är borttagen ur produktlistan VARNING! När en produkt tas bort, raderas länken till visningssidan och QR-koden slutar fungera. När kunden scannar koden för produkten som tagits bort visas ingen sida. TIPS! Skulle man av misstag radera en produkt kan man återsställa länken genom att skapa en Ny produkt med EXAKT samma namn som den borttagna produkten. 18

19 Ladda upp filer Under menyvalet Ladda upp filer kan man ladda upp nya dokument samt skapa nya mappar. Man väljer en fil från sin hårddisk och därefter vilken befintlig mapp filen ska placeras i på webbservern. Välj fil Välj befintlig mapp Skapa ny mapp OBS! Kontrollera noga namngivning av filnamn INNAN dokument laddas upp. Filnamn går inte att ändra efter de laddats upp. Mappnamn går däremot att ändra efter de skapats. TIPS! Vill man ändra namn på en fil, så kan man först ta bort filen med felaktigt namn och sedan ladda upp en ny fil med korrekt namn. 19

20 Vi visar med ett exempel: Genom att klicka på Bläddra/Browse öppnas datorsystemets filväljare och vi bläddrar oss fram till det dokument vi vill ladda upp. I detta fall PDF-filen QR-Docs produktblad. Vi markerar filen och klickar på Öppna/Open. Välj fil 20

21 Filen är nu vald för uppladdning: Vald fil Nu ska vi välja en mapp att ladda upp filen till. Man kan välja en redan existerande mapp genom att öppna en sk drop-downmeny och markera önskad mapp enligt bilden till höger eller skapa en ny mapp. I vårt exempel kommer vi att skapa en ny mapp med namnet Reklam. 21

22 Det gör vi genom att i fältet för Ny mapp fylla i Reklam : Starta uppladdning För att starta uppladdningen klickar vi på knappen Ladda upp. Filen laddas upp och överst på sidan får vi nu en bekräftelse på vilken fil som laddats upp och var den placerats. Tänk på att stora filer kan ta upp till ett par minuter innan uppladdningen är klar. Byt inte fönster förrän du fått en bekräftelse på att filen sparats. 22

23 Ändra ordning på filer & mappar I menyvalet Ändra/Ta bort filer finns följande funktioner. Ändra ordning på filer och mappar. Byta namn på mappar. Ta bort filer från webbservern På sidan visas en lista över samtliga mappar och filer i den ordning de visas i en mobil enhet: Ändra ordning Fil- & mapplista Längst ut till höger finns ett antal pilar för varje fil och mapp. Genom att klicka på pilen Upp eller Ner så flyttas filen eller mappen antingen ett steg upp eller ett steg ner. Upp Ner 23

24 Vi ska nu flytta mappen Reklam, så att den kommer ovanför mappen Filmer. Det gör vi genom att klicka på upp-pilen för raden Reklam : Upp-pil Mappen flyttas nu och sidan uppdateras och den nya ordningen visas: Man ändrar ordningen på filer på exakt samma sätt som med mappar. OBS! Dokument kan inte flyttas från en mapp till en annan. Ordningen ändras i den mapp de placerats i från början. Mappar och dokument överst, respektive underst, har endast en pil. 24

25 Byta namn på mappar För att byta namn på en mapp klickar man på knappen Byt namn som finns för varje mapp. Vi ska nu byta namn på mappen Reklam till Produktblad. När man klickar på Byt namn för raden med mappen Reklam öppnas ett nytt minifönster med mappens namn i ett inmatningsfält. I detta fält ändrar vi namnet till Produktblad och klickar på knappen Spara Spara En text visar att mappens namn är ändrat. Vi avslutar namnbytet genom att klicka på knappen Stäng fönster. Stäng fönster 25

26 Nu uppdateras sidan och mappens namn är ändrad till Produktblad : OBS! Det är viktigt att komma ihåg att ordningen och namngivningen i filsystemet är identiskt med visningen i en smartphone/surfplatta oavsett antal dokument knutna till en viss produkt. 26

27 Ta bort filer För att helt radera ett dokument används knappen Ta bort, som finns för varje filrad: Vi ska radera filen QR-Docs produktblad och klickar på knappen Ta bort för detta dokument. Nu öppnas ett varningsfönster där vi måste bekräfta att vi vill radera filen. Vi klickar på Ok och filen raderas. I huvudfönstret bekräftas att filen tagits bort och att sidan uppdaterats: OBS! Eftersom det i exemplet bara fanns EN fil i mappen Produktblad visas inte heller mappen längre. Tomma mappar visas inte. Däremot finns de kvar i systemet och är tillgängliga för uppladdning av filer (se bild nedan, samt sidan 21). 27

28 Det går endast att ta bort filer som INTE är förbockade för någon produkt. Systemet är byggt så att man inte av misstag ska kunna radera ett dokument som är knutet till en produkt. Skulle man klicka på Ta bort (och därefter bekräftat raderingen) kommer systemet att behålla filen, men ge ett felmeddelande. Vi visar igen genom att klicka på Ta bort för filmen Fjärrvärmecentralen Del 1 och därefter på Ok. Det som sker är att filen ligger kvar i systemet och ett meddelande visas: Felmeddelande TIPS! För att bocka av dokument som du vill radera så gå till Ändra/Ta bort och välj Ändra och bocka av dokument. 28

29 Support I denna manual finns all information för att komma igång med QR-Docs Webbadministration. Men det kan ju vara så att du har fler frågor eller att andra problem uppstår. Då kan du kontakta oss direkt på vår support. All support sker via e-post på: Webbadministration Datalagring & backup Webbserver FTP Allt innehåll i denna manual är upphovsskyddat 2012 BSIP emedia AB 29

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator http://www.easylabelcreator.se/customer/lantmannen/ Innehållsförteckning Om tjänsten... 2 Snabbguide... 3 Inloggning... 5 Skapa konto... 5 Glömt användarnamn... 6

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Introduktion av Quality Works 3.0

Introduktion av Quality Works 3.0 Introduktion av Quality Works 3.0 Den här introduktionen vägleder dig igenom de vanligaste funktionerna i Quality Works och hur man kan använda sig av programmet för att skapa en enkel manual för sitt

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb 1. Gå in via redigeringsadressen: https://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane 2. Skapa sida Navigera till den del av webbplatsen där

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Användarmanual FormPipe Meetings FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Revision number: 6 ID number: 10023309 Date: 2012-09-132012-09-11 Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 4 Förkrav... 5 Installation... 5

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem För att komma ifrån problemet med olika versioner av dokument ska alla webbdokument läggas in i dokumenthanteringssystemet Sharepoint. Så här laddar du upp

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS FÖR WORDPRESS Surfa in på http://klubb.seko.se/< din sida >/wp-admin/ vet du inte vad < din sida > är kan du logga in direkt på http://klubb.seko.se/wp-admin 3. Fyll i ert användarnamn 3. Fyll även i ert

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

1. Gå till ungdomssidan: http://www4.idrottonline.se/iksavehof-handboll/ eller följ länken till ungdomssidan på www.savehof.se

1. Gå till ungdomssidan: http://www4.idrottonline.se/iksavehof-handboll/ eller följ länken till ungdomssidan på www.savehof.se 1. Gå till ungdomssidan: http://www4.idrottonline.se/iksavehof-handboll/ eller följ länken till ungdomssidan på www.savehof.se 3. Gå till det arbetsrum som du administrerar genom att välja i dropdown menyn

Läs mer

Manus för instruktionsfilm: Skapa ett filarkiv

Manus för instruktionsfilm: Skapa ett filarkiv Manus för instruktionsfilm: Skapa ett filarkiv Innehåll Manus för instruktionsfilm: Skapa ett filarkiv... 1 Introduktion: startsida... 1 Vad är ett filarkiv... 2 Öppna Produktionsverktyg... 2 Lägg till

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Ehandelslösningars komma igång tips!

Ehandelslösningars komma igång tips! Ehandelslösningars komma igång tips! Här kan du få reda på allt du behöver för att komma igång och sälja dina produkter! Om du behöver redigera bilder kan du göra det gratis på www.pixlr.com (exempelvis

Läs mer

eller Snabbkurs i filhantering Tema: Mappar och filer i Windows samt Lagringsenheterna OBS! Endast för medlemmar i SeniorNet, Klubb Södertälje!

eller Snabbkurs i filhantering Tema: Mappar och filer i Windows samt Lagringsenheterna OBS! Endast för medlemmar i SeniorNet, Klubb Södertälje! eller Snabbkurs i filhantering Tema: Mappar och filer i Windows samt Lagringsenheterna OBS! Endast för medlemmar i SeniorNet, Klubb Södertälje! 1 Utgåva 1 Sammanställd av SeniorNet Södertälje Februari

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Sida 0 av 17 Version: 124 (EL) MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Beskrivning och instruktioner för Skyltsystemet. 2010-10-01 Jerntorget Sverige AB JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256, 792 24 MORA TFN: 0250-141 00 FAX:

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT Joomla Guide 2.5.11 LÄNKAR LADDA UPP EN PDF & LÄNKA TILL I ARTIKEL Sida 1 av 11 LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT I denna guide får du lära dig att: Ladda upp ett PDF dokument på

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

I.site Webbsidesverktyg handledning

I.site Webbsidesverktyg handledning I.site Webbsidesverktyg handledning Ingela Ek IT-pedagogisk utveckling Barn- och ungdomsförvaltningen Botkyrka kommun Senast uppdaterad 2007 Välkommen som webbredaktör till Botkyrka kommuns hemsidor Logga

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA

MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA För coacher, lagföräldrar och informationsansvariga Denna manual är väldigt kortfattad och går bara igenom det mest elementära. För mer information hänvisar vi

Läs mer

Användarmanual Stiga on Line

Användarmanual Stiga on Line Användarmanual Stiga on Line 2 Innehållsförteckning Användarmanual Stiga On-Line Hur hittar jag till Stiga on Line 5 sida Översikt 6 Garantikort 7-10 Reklamationer 11-20 Order on Line 21-25 Bildbank och

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Senast uppdaterad 2015-09-23

Senast uppdaterad 2015-09-23 Senast uppdaterad 2015-09-23 Manual- projekt 1 Starta ett projekt 2 Lägga till information om projektet 4 Bygga upp en mapp-struktur 6 Lägga till en produkt från systemet 8 Lägga till en egen produkt 10

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

Användarmanual. Meetings app 1.7

Användarmanual. Meetings app 1.7 Användarmanual Meetings app 1.7 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: Meetings App 1.7 Datum: 2012-12-19 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (27) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 2 FÖRKRAV OCH

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

VÄLKOMNA FRITID JÖNKJ

VÄLKOMNA FRITID JÖNKJ VÄLKOMNA FRITID JÖNKJ NKÖPING PRESENTATION En presentation av applikationen Aktivitetsstöd för NÄRVAROREGISTRERING Ett begrepp vi vill försöka använda oss av MEN FÖRSTF RST Finns det några idrottsföreningar

Läs mer

Filregistrering. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Filregistrering. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt I Toppmenyn Filer har du möjlighet att bestämma var Business Online ska hämta de filer du sänder till banken, samt var

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Närvarorapportering. Ledare

Närvarorapportering. Ledare Närvarorapportering Ledare 2 (16) Datum 2011-09-15 Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 5 2. Hantera deltagare... 6 2.1 Deltagare...

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Resurs Login

RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Resurs Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Resurs Login...

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Administration av asrp.se

Administration av asrp.se Administration av asrp.se Inloggning sker från: http://www.asrp.se/cms/admin_login.php Avdelningar/rubriker: - Sidor - Användare - Galleri - Övrigt - Annonser - Hästar - Faktablad - Logga ut SIDOR Under

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - SQL... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 8 Steg för steg;

Läs mer

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Linda Höglund Pulsen Application AB 1 Innehållsförteckning Logga in på projektkontoret... 3 Startsida Projektkontoret... 4 Funktioner på projektkontorets startsida...

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Word 2011 - Macintosh 2015-06-01 Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint Innehållsförteckning För Mac Word och PowerPoint... 1 Var hittar

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-04. Lathund. ImageVault

Uppdaterad: 2013-12-04. Lathund. ImageVault Uppdaterad: 2013-12-04 Lathund ImageVault 1 IMAGEVAULT För att kunna göra de ändringar och uppdateringar som du önskar på er sida så behöver du veta vad ImageVault är och används till. En beskrivning av

Läs mer

Manual E-butiken Innehåll:

Manual E-butiken Innehåll: Manual E-butiken Innehåll: Allmänt... 2 Logga in... 2 Översikt... 2 Kategorisera produkter... 3 Lägg till en produkt... 4 Lägg till produktbilder... 5 Ändra en produkt... 5 Skapa menysidor... 6 Ladda upp

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning, Ansökan på webben... 3 Logga in... 4 Felmeddelanden... 7 Godkänn

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 1 (19) Projektledare Godkänd av (beställare/projektägare) ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 2 (19) Innehåll 1. Applikation

Läs mer

Version 3.2 A SERVICE FROM OPV

Version 3.2 A SERVICE FROM OPV 2016 - Version 3.2 A SERVICE FROM OPV INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOGGA IN PÅ OPV STORAGE 3 STARTSIDA 4 MENYER 5 KATEGORIER 6 SÖK 7 LADDA NER Direktnerladdning 8 LADDA NER Kundvagn 9 NERLADDNINGSHISTORIK FÖR

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning www.gekab.se INNEHÅLL LOGGA IN SYSTEMET SKAPA SKYLTAR 5 - SKAPA NY SKYLT 6 - IMPORTERA FRÅN EXCEL 7 - LISTAN 8 SKAPA MÄRKE 9 - IMPORTERA

Läs mer