» Ett enkelt val för att lyckas på webben

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "» Ett enkelt val för att lyckas på webben"

Transkript

1 » Ett enkelt val för att lyckas på webben

2 Roger Eriksson, Utvecklare och utbildare Över 2900 webbplatser runt om i världen är»baserade på EPiServer CMS. 2

3 CREATE your Web sites fast and easy Snabbt och enkelt är viktiga ord för oss på EPiServer. Att hjälpa kunder att skapa webbplatser snabbare och enklare har varit vår viktigaste uppgift de senaste tolv åren. I EPiServer CMS 5, vår femte generation av plattformen, ingår decennier av webberfarenhet från hundratals utvecklare som du som kund drar nytta av i ert webbprojekt. Med EPiServer CMS 5 kan redaktörer och webbmasters snabbt och effektivt uppdatera texter, bilder, sidor och till och med arbetsfl öden redaktörer arbetar idag med EPiserver CMS som sitt publiceringsverktyg. Tusentals utvecklare över hela världen arbetar också med att skapa nya funktioner, mallar och integrationer, i vetskap om att webbplatsen de utvecklar baserad på EPiServer CMS 5 kommer att bli robust och skalbar. Det har aldrig varit så enkelt att jobba med webben! Enkel redigering - högerklicka och ändra direkt på webbsidan. ENKEL REDIGERING DIREKT PÅ WEBBSIDAN Enkel redigering är det snabbaste sättet att uppdatera en webbsida på. Genom att högerklicka på webbsidan kan du ändra direkt i texten. Skriv in dina ändringar, spara och de är publicerade med en gång. UTVECKLA I MICROSOFT VISUAL STUDIO EPiServer CMS 5 är helt integrerad med Visual Studio för att öka produktiviteten vid utvecklingen. Du kan som utvecklare dra full nytta av möjligheterna i.net Framework 3.0 och Visual Studio 2005 såsom Master Pages, Web Controls, Data Sources och Providers. WYSIWYG editorn med stavningskontroll, klipp- och klistra från Microsoft Word och förhandsgranskning. WYSIWYG EDITOR WYSIWYG editorn i EPiServer CMS 5 är ett intelligent verktyg för webbmasters och redaktörer. Med WYSIWYG kan du arbeta med innehåll, lägga till bilder, tabeller, banners och skapa hyperlänkar till dokument, webbsidor eller andra webbplatser. MICROSOFT OFFICE INTEGRATION Från Microsoft Offi ce programmen Word, Excel och PowerPoint kan du publicera webbsidor och dokument direkt till EPiServer CMS 5 och även lägga till dem i fi l- hanteraren. Klienten för integrationen till EPiServer CMS 5 lägger sig som ett verktygsfält i Offi ce-programmet och är enkel att använda och förstå. Skapa utvecklingsprojekt enkelt i Visual Studio

4 Lena Sundvisson, Receptionist och koordinator» Kunder som FIFA, EMAP, Scandinavian Airlines, mobiloperatören 3 och Pfi zer använder EPiServer CMS som webblösning. 4

5 COLLABORATE with everyone and everything Människor samarbetar med varandra utanför den egna organisationens gränser; kunder blir partners som skapar mervärde och nya tjänster genom ett nära samarbete. Stödfunktioner förbättras genom att individer både innanför och utanför organisationen tillför kunskap via gemensamma webbplatser eller publika stödsystem. Företag vill idag koppla samman webbplatsen med sitt CRM- eller andra externa system för att reducera kostnader och för att öka kundnyttan. Detta är en del av den nya världen som EPiServer CMS 5 erbjuder - inte bara samarbete mellan människor utan också samarbete mellan affärssystem och webben. Microsoft Workfl ow Foundation är integrerat i EPiServer CMS 5. Förutom att skapa arbetsfl öden för publicering kan det även användas för att skicka information mellan externa system och EPiServer CMS 5. ARBETSFLÖDEN I EPiServer CMS 5 går det att skapa en mängd olika arbetsfl öden för att delegera eller kontrollera publiceringsfl öden för webbplatsen. Det går också att styra upp fl öden mellan olika affärsprocesser där webben är ett av systemen. Genom att arbetsfl ödena kan brygga över de olika systemen blir de den logiska kopplingen mellan dem. Rent praktiskt sker allt detta via stöd i.net 3.0; Workfl ow Foundation. ARBETSRUM Arbetsrummen i EPiServer CMS 5 representerar ett fysiskt kontor i en virtuell värld där team kan samarbeta. Detta möjliggör för kunder och anställda att delta i och driva affärssamarbete via de virtuella arbetsplatserna. Arbetsrummen innehåller automatisk versionskontroll och in-/ utcheckning av dokument. Arbetsrum i EPiServer CMS 5 är ett system för gruppsamarbete kring dokument och innehåller automatisk versionskontroll samt in- och utcheckning av dokument. INTEGRATION Om du använder Microsoft Sharepoint kan du publicera innehåll till din EPiServer CMS 5 baserade webbplats direkt från Sharepoint genom att använda vår SharePoint Connector. Du kan även koppla ihop EPiServer CMS 5 med Microsoft CRM och Salesforce.com. Avancerade sökmotorer går att integrera med hjälp av vårt sökmotor-api. EPiServer CMS 5 är redo att låta dig samarbeta med vem som helst och vad som helst. 5

6 »Fler än redaktörer arbetar dagligen i EPiServer CMS. Jenny Westerberg, Marknadschef 6

7 ENGAGE your visitors for real business Våra mest framgångsrika kunder skapar sina egna interaktiva tjänster och funktioner med hjälp av EPiServer CMS 5. Istället för att fördefi niera besökarens upplevelser och publicera statisk information, använder de den öppna arkitekturen, web services och Mash-up -stödet som fi nns i EPiServer CMS 5 för att bygga tjänster som skapar delaktighet och engagemang. EPiServer CMS 5 öppna arkitektur och utbud av moduler, mallar och tredjepartsprodukter hjälper dig att skapa engagerande webbplatser för både dina besökare och medarbetare och det innebär i förlängningen mer affärer och större kundnytta. Skapa, ändra och ta bort bloginlägg utan att behöva logga in i EPiServers CMS 5 redigeringsläge. BLOG Med den nya blog-modulen för EPiServer CMS 5 kan du enkelt dela med dig av dina tankar och idéer. Bloggar är en viktig del av EPiServers produktstrategi, då vi tror att det är centralt för företag och organisationer att dela med sig av sig själva och sina kunskaper för att skapa engagemang. Blog-modulen har stöd för MetaWeblog-API och använder tekniken i EPiServer CMS 5 för webbadresser som följer strukturen. EPITRACE! Med hjälp av EPiTrace kan du se dina besökare och hur de navigerar på webbplatsen i realtid. EPiTrace är ett ovärderligt verktyg för att skapa engagemang och förståelse för webben i er organisation. Säljarna kan direkt se effekten av en kampanj eller utskick och webbmastern kan intuitivt se vad som behövs förbättras i navigeringen och webbstrukturen. EPiTrace visar aktiviteten på din webbplats i realtid. Visa den på en storbildskärm på din säljavdelning. EPIMORE TREDJEPARTSPRODUKTER Många globala partners erbjuder sina moduler, produkter och tjänster till EPiServers kunder. Vi tror att korsbefruktning av olika marknader och industrier skapar nya spännande lösningar och snabbare utveckling. För att stödja detta har vi öppnat upp för integration av tredjepartsprodukter i EPiServer CMS 5. På marknadsplatsen EPiMore hittar du tredjepartsprodukter som är med i vårt EPiMore allianspartnerprogram. EPiMore är en marknadsplats för tredjepartsprodukter till EPiServer CMS. 7

8 Daniel Maurer, Partner Manager Över 1900 kunder och 200 partnerföretag jobbar»med EPiServer CMS. 8

9 Bygger på den senaste tekniken EPiServer CMS 5 bygger på Microsoft. NET 3.0 vilket är en standardteknik och innebär en stor trygghet för dig som kund. Med EPiServer CMS 5 har vi tagit ett stort tekniskt kliv framåt. Vi har lagt en kraftfull teknisk grund som gör det möjligt att förverkliga större, roligare, intensivare och kraftfullare webbplatser. ENKEL HANTERING AV FILER Genom att dra och släppa en eller fl era fi ler från Utforskaren i Windows kan du enkelt ladda upp fi ler till webbservern. Via fi lhanteraren drar och släpper du fi lerna in i webbsidan. SOM ENKEL ORDBEHANDLING Via en webbläsare är det enkelt att styra formspråk och typografi efter den egna organisationens grafi ska riktlinjer. All redigering av text görs direkt på webbsidan med den inbyggda editorn. Egentligen är det inte konstigare än att använda ett vanligt ordbehandlingsprogram att formatera text, redigera innehåll, hantera tabeller, lägga in länkar, ladda upp och infoga bilder och fi ler. Det du ser i editorn är det som kommer att publiceras. ARBETA MED FLERA SPRÅK När du arbetar med innehållet på olika språk kan du direkt jämföra språkversionerna sida vid sida. Allt för att arbeta så effektivt som möjligt. DET SKA VARA ENKELT MEN INTE SIMPELT EPiServer CMS används av fl er än redaktörer världen över. Med drag-ochsläpp teknik kan du enkelt skapa dina sidor av bilder och texter. Du har hela tiden en tydlig visuell bild av din webbsida och vad du gör på sidan där strukturen och navigeringen är överblickbar. Det fi nns fl erspråkstöd där du överskådligt kan jämföra sidor på olika språk. Du kan även publicera sidor direkt från Microsoft Word. Vi har gjort det enkelt och effektivt för dig att arbeta professionellt med din webbplats. 9

10 Per Gunsarfs, Developer» EPiServer CMS 5 är utformat för dagens och framtidens webbplatser som har högre krav på snabbhet, prestanda och omfattning. 10

11 UTNYTTJA KRAFTEN I MICROSOFT.NET EPiServer CMS 5 är ett Microsoft.NET baserat system. EPiServer CMS 5 stödjer bland annat Data Sources samt Role-, Membership- och Virtual path Providers. Microsoft.NET är ett framtidssäkert system som ligger i framkant när det gäller funktionalitet och nytänkande. EPISERVER CMS 5 UTVECKLARENS BÄSTA VÄN EPiServer CMS 5 är baserad på standard.net teknologi vilket medför att du som utvecklare snabbt kommer igång med anpassning och utveckling av en webbplats. Det fi nns också färdiga byggstenar från EPiServer CMS 5 för att snabbt åstadkomma resultat. MED ARBETSFLÖDEN ÄR ALLT MÖJLIGT I EPiServer CMS 5 bygger du dina arbetsfl öden med.net Workfl ow Foundation som är ett modernt och robust ramverk för att hantera asynkrona processer och arbetsfl öden. Du kan till exempel skapa och hantera arbetsfl öden för godkännande av innehåll, publiceringsrutiner eller ett fl öde som lämnar data till ett externt system. ENKLARE FILHANTERING Med standardtekniken WebDAV (webbkataloger) utökas möjligheterna för redaktören att arbeta med fi ler. WebDAV ger också möjligheten att integrera med externa system och applikationer som exempelvis Microsoft Offi ce. Förutom att vår nya sajt är anpassad till de senaste webbläsarna och till framtida krav på tillgänglighet, ger den oss mycket bättre möjligheter än tidigare att lyfta fram nyheter och andra aktuella händelser. EVA GEZELIUS Chef för informationsenheten i Täby kommun UTVECKLA SNABBT OCH ENKELT MED VISUAL STUDIO 2005 I Microsoft Visual Studio 2005 kan du snabbt skapa projekt och enkelt arbeta med dra-och-släpp teknik i designläget. Utnyttja alla fördelar med ASP.NET 2.0 och Visual Studio 2005 som Master Pages, Web Controls, Data Sources och Providers. EPISERVER ÄR UPPBYGGT ENLIGT TRESKIKTSARKITEKTUR Web DAV Virtual Path Provider Friendly URL-converter Microsoft.NET Framework 3.0 Integration Web Services MS Office RSS Templates Property Controls.NET & EPiServer Controls User Controls Template Pages Master Pages EPiServer core Edit/Admin Editor Publish-Workflow Script Manager Theme Master Page Role Provider Member Provider API XForm Workflow Foundation CMS API Configuration Permanent Link-converter Data management Data Factory / Page Cache Data Sources Object Store Unified File System Import / Export Personalization Provider File Store Workflows Data Store User Directory 11

12 Laurie Coady, Inside Sales EPiMore är vårt allianspartnerprogram där du kan ta del av tredjepartsprodukter som Webb TV,»sökmotorer, bildhantering och mycket mer. 12

13 SKALBARHET OCH LASTBALANSERING Nya EPiServer CMS 5 är utformat för dagens och framtidens webbplatser som har högre krav på snabbhet, prestanda och omfattning. Separation av data, användare och arbetsfl öden bidrar till en hög skalbarhet och tillgänglighet. EPiServer CMS 5 kan lastbalanseras så att inkommande trafi k till din webbplats fördelas på fl er servrar. ENKEL INTEGRATION Med Microsoft.NET som grundplattform och med EPiServer CMS 5 öppna arkitektur blir integration med externa system enklare. EPiServer CMS 5 levereras med webbtjänster så du kan börja ditt integrationsarbete redan i dag. TILLGÄNGLIGA WEBBPLATSER Nya möjligheter i EPiServer CMS 5 och ASP.NET ger dig kontroll över tillgängligheten på din webbplats. Du kan enkelt bygga tillgängliga webbplatser enligt riktlinjer från W3C/WAI och andra standardiseringsorgan. EN ÖPPEN OCH ANPASSNINGSBAR ARKITEKTUR Ingen lösning är den andra lik därför har vi en öppen och anpassningsbar arkitektur som gör det möjligt att skapa plug-ins, anpassade egenskapstyper, hantera händelser samt utveckla specialanpassade fi lsystem och andra integrationsbryggor. Det är också mycket enkelt att använda webbtjänster för informationsutbyte i EPiServer CMS 5. PORTALTEKNIK MED WEB PARTS EPiServer CMS 5 stödjer ASP.NET Web parts som är ett grundläggande koncept för att bygga portaler. Utöver detta har EPiServer CMS 5 funktioner för personalisering, säkerhet, behörighet och integration som är byggstenar i de fl esta portallösningar. Vare sig du bygger en intern företagsportal, en medlemsportal eller en medborgarportal så ger EPiServer CMS 5 dig förutsättningar att lyckas. BEHÖRIGHET OCH SÄKERHET Det är enklare än någonsin att integrera externa användarkataloger med EPiServer CMS 5 genom standard.net Membership- och Role-Providers. EPiServer CMS 5 hanterar behörighet till alla webbsidor och tillåter endast inloggade besökare att komma åt information och funktioner. Det är även enkelt att integrera e-legitimation på din webbplats baserad på EPiServer CMS 5. SNABB OCH KRAFTFULL UTVECKLING Kärnan i EPiServer CMS 5 består av ett omfattande bibliotek av klasser som kan utökas av programmerare och systemutvecklare. Möjligheterna med EPiServer CMS 5 är större än någonsin. Klassbiblioteket innehåller allt utvecklaren behöver för att bygga moderna webbplatser via ett väldokumenterat API. Med en ny gemensam och modern teknisk lösning har vi åstadkommit lättanvändbara och utvecklingsbara webbplatser som innebär kostnadsbesparingar för oss. Samtidigt kan vi tack vare EPiServer och genom att decentralisera webbansvaret, på ett betydligt enklare sätt än tidigare, sprida och uppdatera information till interna och externa parter och på så sätt ha levande och aktuella webbplatser. PER FRÖBERG Infomaster på Luftfartsverket EPIMORE - TREDJEPARTSMODULER OCH TJÄNSTER EPiMore är en marknadsplats där du kan ta del av våra tredjepartslösningar. Här erbjuder partners moduler, produkter och tjänster integrerade med EPiServer CMS. Genom att använda EPiMore partnerprodukter kan du utöka funktionaliteten på din webbplats och samtidigt fortsätta jobba i det användarvänliga gränssnitt i EPiServer CMS 5. Läs mer på 13

14 »EPiServer CMS 5 möter alla de krav ett företag och en organisation ställer på ett Content Management System. Lena Spegel, Information Offi cer and Trainer 14

15 Funktioner i EPiServer CMS 5 FIL- OCH DOKUMENTHANTERING Filhantering Versionshantering Enhetligt fi lsystem Dokumenthantering In- och utcheckning av dokument PERSONALISERING Portallösningar Användarinställningar Språkinställningar Användar- och medlemsregistrering Prenumerationsservice INNEHÅLLSHANTERING Innehållsversionering Stavningskontroll Innehållskategorisering Flerspråksstöd Formulärhantering Bildredigering Webbadresser som följer strukturen Sökmotor Innehållsarkivering WYSIWYG Editor Versionshantering Dynamiskt innehåll DRIFT Lastbalansering SQL Server support Staging och innehållsspegling INTEGRATION OCH UTVECKLING Innehållsspegling Web Services Komplett paket med exempelmallar som inkluderar formulär, sök, Sitemap, RSS, prenumeration, registrering, login- och fi llistning. PUBLICERING Schemalagd publicering Arbetsfl öden och processhantering Microsoft Offi ce-integration och publicering Sidhantering Statistik Aktiviteter SÄKERHET Användarhantering Behörighet och validering Role- och membership providers Virtuella grupper EPiServer CMS is well worth a closer examination by any organisation that needs to build and maintain Web sites. BUTLER GROUP Technology Audit September 2007 SYSTEMKRAV Windows 2003 Server Microsoft SQL 2005 eller Microsoft SQL 2000 Microsoft IE 6.0 eller senare för redaktörer och administratörer. Även stöd för Firefox med begränsad funktionalitet. Microsoft.Net Framework 3.0 För publicering via Microsoft Offi ce krävs Offi ce 2003 eller senare verion. EPiServer ställer inga krav på besökarens webbläsare. Ev. begränsningar bestäms av de sidmallar som används. 15

16 Våra partners din väg till framgång på webben EPiServer CMS är Nordens mest sålda plattform för hantering av webbplatser. Vi expanderar också kraftigt internationellt, vilket innebär att vi i dag har kunder och partners på alla kontinenter. All försäljning sker via hundratals partners runt om i världen. De levererar kompletta lösningar med tjänster, support, utbildning och stöd till kunden. Ett partnerskap är av naturen långsiktigt ett ömsesidigt åtagande som bland annat innebär att samtliga har genomgått och klarat EPiServers partnerprogram. Det innebär att partnern är certifi erad i försäljning, projektledning, utveckling, implementation och utbildning. Mer information om våra partners hittar du på EPiServer Sverige Finlandsgatan KISTA Tel: Sep 2007 We cannot be held responsible for any errors in this text. We reserve the right to make changes. EPiServer UK Davidson House Forbury Square Reading, RG1 3EU Tel: EPiServer Norge Drammensveien OSLO Tel: EPiServer Danmark Sluseholmen København SV Tel: EPiServer Asia Pacific Level 14, Concorde Towers UB City, # 1 - Vittal Mallya Road. Bangalore, India Tel: Tel: Sverige Norge Danmark Finland Australien Nya Zeeland Storbritannien Nederländerna Italien Polen Sydafrika USA Spanien Argentina Brasilien Chile Colombia Peru Venezuela Indien Mexiko Kanada Tyskland Frankrike Ungern Belgien Schweiz Japan Kina Hong Kong Sydkorea Malaysia Singapore Thailand Taiwan Mauritius Förenade Arabemiraten

Morgondagens webbplatser Kraftfullt och enkelt

Morgondagens webbplatser Kraftfullt och enkelt Anpassad och utformad för morgondagens webb EPiServer CMS 6 är en av världens ledande plattformar för webbpublicering. Vår toppmoderna.net baserade plattform förvandlar statiska webbplatser till engagerande

Läs mer

Det enklaste och mest prisvärda content management systemet på marknaden

Det enklaste och mest prisvärda content management systemet på marknaden Det enklaste och mest prisvärda content management systemet på marknaden 4.40 En produkt för alla EPiServer är ett content management system för att enkelt och snabbt hantera information på ett intranät,

Läs mer

Frihet och flexibilitet på dina villkor!

Frihet och flexibilitet på dina villkor! Frihet och flexibilitet på dina villkor! EPiServer är en enkel, effektiv och flexibel plattform ett klokt val för alla som vill använda webben som en kvalitetssäker och affärskritisk informationskanal.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Axalon Office Connector

Axalon Office Connector Axalon Office Connector Produkten åtgärdar Brister i integrationen mellan Office och SharePoint. Använda samma dokumentmallar i Office som i SharePoint. Att finna lagringsplats för dokument bland SharePoints

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

När allt känns självklart. EPiServer en effektiv och flexibel plattform för informationshantering och publicering på webben

När allt känns självklart. EPiServer en effektiv och flexibel plattform för informationshantering och publicering på webben När allt känns självklart EPiServer en effektiv och flexibel plattform för informationshantering och publicering på webben Tanke och känsla på webben Vad är det som gör att man uppfattar en människa som

Läs mer

Content without boundaries

Content without boundaries Content without boundaries Dra nytta av sociala medier EPiServer 7 CMS gör det enkelt att använda integerat kommunicera i social media för att öka trafik och konverteringar. Med hjälp av ett användarvänligt

Läs mer

Jonas Daag Microsoftspecialist

Jonas Daag Microsoftspecialist Sofia Österman Jonas Daag Microsoftspecialist Systemutveckling/IT-Arkitekt KOMPETENS PROJEKLEDNING SYSTEMUTVECKLING SYSTEMFÖRVALTNING WEB FÖRÄNDRINGSHANTERING KRAVANALYS SÄKERHET MOBILITET MIGRERING LÖSNINGSARKITEK

Läs mer

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Konsultprofil Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Per Norgren är arkitekt och webbutvecklare som främst är inriktad på Mircosofts.Net-ramverk och EPiServer. Han har arbetat i branschen sedan 2007

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Analys av Publiceringsverktyg

Analys av Publiceringsverktyg Analys av Publiceringsverktyg Anxious, Corekeeper, http://www.anxious.se/ Corekeeper utgör en robust grund för uppbyggnaden av en dynamisk webbplats eller ett intranät. Systemet kan ligga som grund i det

Läs mer

Relate Public Edition för sociala webbplatser och communitys. Relate Intranet Edition för intranät och extranät

Relate Public Edition för sociala webbplatser och communitys. Relate Intranet Edition för intranät och extranät Public Edition för sociala er och communitys Intranet Edition för intranät och extranät EPiServer gav oss den ideala grunden att bygga GOCityGirlsiten på. Genom att använda personaliserings- och communityverktygen

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform.

Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform. Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform. En plattform för hela din digitala värld För att vinna kunder

Läs mer

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Erfaren systemutvecklare som jobbat med olika typer av utveckling sedan 1998 i Microsoftmiljö med inriktning på.net (C#, VB.NET & ASP.NET) och SQL. Som konsult i

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med:

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med: Bättre tillsammans Förbättra kundrelationshanteringen med: Microsoft Dynamics CRM 3.0 2007 Microsoft Office system Windows Vista Microsoft Exchange Server 2007 Öka kraften och effektiviteten i Microsoft

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

KONSULTPROFIL Rodrigo

KONSULTPROFIL Rodrigo KONSULTPROFIL Rodrigo Systemutvecklare.NET/EPiServer/SharePoint Sammanfattning Rodrigo är en utåtriktad och glad person med båda fötterna på jorden som trivs både med att leda och samarbeta. Har jobbat

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

Alla mediafiler Säkert på ett ställe

Alla mediafiler Säkert på ett ställe Alla mediafiler Säkert på ett ställe Total kontroll på all digital media Media Asset Management (MAM) kallas den arbetsprocess som syftar till att effektivisera och underlätta hantering av digital media

Läs mer

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Bruksanvisning Innehåll Tack!...3 Produktöversikt...3 ÖVERSIKT...4 Installation och inställningar...4 Daglig användning...5 Kontakta support...6 2 Tack! Tack för att du valde att köpa Jabra

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Diagnostisktprov Utveckla i Azure

Diagnostisktprov Utveckla i Azure .easec Diagnostisktprov Utveckla i Azure Mats Johannesson 2015-06-08 1 o Indikerar ett svar önskas. Flera svar önskas. Maxpoäng: 86 Din poäng: Godkänt: 43 poäng Väl Godkänt: 60 poäng 2 1. Vilka fyra alternativ

Läs mer

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag KONSULTPROFIL Juan Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce Sammanfattning Mångsidig IT-arkitekt med mer än 14 års erfarenhet av IT-branschen. Erfarenhet av att leverera och implementera avancerade IT-lösningar

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Business Intelligence Nya rapporteringsverktyg i SAS 9 Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Kunskapsvärdekedjan

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Ett login. Hela vägen. med Meridium PortalShell och MobilityGuard

Ett login. Hela vägen. med Meridium PortalShell och MobilityGuard Ett login. Hela vägen. med Meridium PortalShell och MobilityGuard Med Meridium PortalShell och MobilityGuard får du en gemensam ingång Möjligheten att förse alla intressenter med anpassad och relevant

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Redaktörshandbok. Version 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktörshandbok. Version 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktörshandbok Version 4.60 www.episerver.com Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Läs mer

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt Open End TM Funktionell översikt Open End tillför verksamhetsprocesser nya möjligheter genom att kombinera avancerad teknik för automatiserad informationshantering i realtid med intuition och hög användbarhet.

Läs mer

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas Ort och datum Ort och datum Namn Namn Magnus Einarsson/+46 (0)+46 54 291742 2010-06-29 1.0 1 (5) Innehållsförteckning 3 1 Inledning 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Revisionshistoria... 3 1.3 Referenser...

Läs mer

Redaktörshandbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com

Redaktörshandbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktörshandbok Version 4.30 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktörshandbok för EPiServer 4.30 Rev A Skapad den 9 februari 2004 Senast sparad den 6

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Mobizoft Video Add-on for EPiServer. Maj 2012 Version 1.20

Mobizoft Video Add-on for EPiServer. Maj 2012 Version 1.20 Mobizoft Video Add-on for EPiServer Maj 2012 Version 1.20 Introduktion Mobizoft Video Add-on for EPiServer innebär en möjlighet för EPiServers användare och redaktörer att enkelt hantera och publicera

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

Microsoft Online Services. Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS)

Microsoft Online Services. Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS) Microsoft Online Services Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS) Fördelar med BPOS Alltid senaste versionen Exchange 2007 Exchange 2010 Lätt att komma igång Icke-MS plattform till Exchange

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Redaktörshandbok. Version 4.50. ElektroPost Stockholm Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com

Redaktörshandbok. Version 4.50. ElektroPost Stockholm Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktörshandbok Version 4.50 ElektroPost Stockholm Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

GADD Software en introduktion

GADD Software en introduktion GADD Software en introduktion Publik version, September 2013, gaddsoftware.com page 1 Vad är GADD Software? Vårt fokus Beslutsstöd, BI, tillgängligt för alla Retailing och ISV (Independent Software Vendors)

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

CMS. - Content management system

CMS. - Content management system CMS - Content management system Agenda CMS Server, webbhotell och FTP Wordpress, ställ mycket frågor Om vi hinner - Snabb genomgång av CMS - uppgiften Nu & Då Sidor med bara HTML och CSS kräver manuell

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

Auktorisation och grupphantering

Auktorisation och grupphantering Webadress https://portal.nordu.net/display/inkubator/projektrapporter Dokumentnamn.pdf Dokumentansvarig Jan Rundström Dokumentidentitet N/A Version 1.0 Datum 2014-19-02 Status Publicerad 1 Innehåll 1 Verktyg

Läs mer

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar ISM WEB O P E N S O U R C E S Ä K E R H E T I N S P I R E G I S - A N A L Y S W M S I N T E R O P E R A B I L I T E T A R B E T S F L Ö D E N I N T E G R A T I O N D A T A F Å N G S T E D I T E R I N G

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

KONSULTPROFIL Michael

KONSULTPROFIL Michael KONSULTPROFIL Michael Systemutvecklare.NET/EPiServer Sammanfattning Michael är en skicklig och erfaren systemutvecklare inom.net-teknologin med fokus på EPiServer-baserade webblösningar. Han är utbildad

Läs mer

Statistik från webbplatser

Statistik från webbplatser Statistik från webbplatser problem och möjligheter Ulf Kronman Föredragets huvuddelar Frågorna och motfrågorna Vilka frågor ställer chefen, BIBSAM och ISO? Varför ställer webmastern krångliga motfrågor?

Läs mer

Snabbguide till EpiServer CMS 5. Globalt delat innehåll. Vad är globalt delat innehåll?

Snabbguide till EpiServer CMS 5. Globalt delat innehåll. Vad är globalt delat innehåll? Snabbguide till EpiServer CMS 5 Globalt delat innehåll Vad är globalt delat innehåll? Globalt delat innehåll innebär att samma information kan visas på olika ställen på webbplatsen. När du ändrar i informationen

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Blogga med Wordpress

Blogga med Wordpress Blogga med Wordpress Introduktion En blogg kan användas på en lång rad olika sätt, även om det vanligaste kanske är att se den som en mer eller mindre publik yta på nätet att dela med sig av tankar och

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion sätts upp med nyheter från DN. Två delmoment krävs för denna funktionalitet:

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion sätts upp med nyheter från DN. Två delmoment krävs för denna funktionalitet: Lathund RSS Det går att hämta nyheter från externa källor med hjälp av RSS. RSS står för Rich Site Summary och är ett standardformat för att överföra nyhetsrubriker på webben. SiteVision kan hämta data

Läs mer

DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR.

DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR. DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR. MOLNET: FRÅGAN ÄR INTE OM, UTAN NÄR? OCH I VILKEN UTSTRÄCKNING? INNEHÅLL 03 Varför molnet? 04 Varför Microsofts molntjänster? 05 Kundperspektiv: Kostnadseffektivitet, flexibilitet

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation 360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010 Magnus Larsson, Software Innovation Agenda 360 Grundinstallation 360 Avancerad installation 360 & Microsoft OneNote 360 Features installation 360 Grundinstallation

Läs mer

Snabbguide till EpiServer 6. Begrepp

Snabbguide till EpiServer 6. Begrepp Snabbguide till EpiServer 6 Svensk innebandy har en gemensam webbplattform som heter EpiServer 6. För att få en så effektiv och bra webbplats som möjligt krävs en insats av Dig som redaktör i form av arbetssätt

Läs mer

Mobizoft Video Add-on for EPiServer. Juni 2012 Version 1.30

Mobizoft Video Add-on for EPiServer. Juni 2012 Version 1.30 Mobizoft Video Add-on for EPiServer Juni 2012 Version 1.30 Introduktion Mobizoft Video Add-on for EPiServer innebär en möjlighet för EPiServers användare och redaktörer att enkelt hantera och publicera

Läs mer

Lexmark Applikationer

Lexmark Applikationer Lexmark Applikationer Hjälp dina kunder få ut mesta möjliga av deras lösningskompatibla Lexmark-skrivare med en eller flera funktioner Lexmarks program har utformats för att hjälpa företag att spara tid

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

Konfigurering av inloggning via Active Directory

Konfigurering av inloggning via Active Directory Konfigurering av inloggning via Active Directory Här följer en konfigureringsanvisning för inloggning via Active Directory i Hogia Personal Business Manager. Innehåll Systemkrav... 2 Operativsystem...

Läs mer

Boss installationsmanual förberedelser

Boss installationsmanual förberedelser 1 Boss installationsmanual förberedelser Boss kan installeras på flera sätt, Serverinstallation eller Nätverksinstallation. För båda dessa sätt kan man dela databasen med flera användare. Serverinstallation,

Läs mer

Redaktörshandbok Online

Redaktörshandbok Online Redaktörshandbok Online Att använda Redaktörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Redaktörshanboken Online innehåller

Läs mer

EPiServer Commerce. EPiServer Commerce-plattformen är unikt positionerad för att driva e-handel, innehåll och sociala medier på.

EPiServer Commerce. EPiServer Commerce-plattformen är unikt positionerad för att driva e-handel, innehåll och sociala medier på. EPiServer Commerce Att köpa varor och tjänster på nätet har blivit vardagsmat för många, inom både B2C- och B2Bmarknaderna. Men många gånger avslutas aldrig köpet, de överges på vägen på grund av krångliga

Läs mer

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda Pressmeddelande 2014-11-20 Global undersökning av världens ledande nätresebyrå Expedia Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda 7 av 10 svenskar upplever

Läs mer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-WEB Klass Systemutvecklare.NET Syfte och koppling till yrkesrollen För att kunna arbeta som systemutvecklare

Läs mer

Lab 5: ASP.NET 4.5 Site Navigation

Lab 5: ASP.NET 4.5 Site Navigation Lab 5: ASP.NET 4.5 Site Navigation Enkel navigering är en viktig del av en modern webbapplikation. Eftersom en stor del av utvecklingstiden för en site används för att bygga menyer, trädstrukturer och

Läs mer

Innehållsförteckning. Skräppost... 19

Innehållsförteckning. Skräppost... 19 Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Outlook... 1 Öppna e-postprogrammet... 1 Skapa nytt meddelande... 2 Skicka ett brev... 3 Öppna och stäng ett meddelande... 3 Markera/avmarkera ett meddelande...

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

Redaktörshandbok Online

Redaktörshandbok Online Redaktörshandbok Online Att använda Redaktörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Redaktörshanboken Online innehåller

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Innehållsförteckning Manual... 1 Open24 Webtool... 1 Systemversion 1.10... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Allmänt om Webtool... 3 2. Struktur... 3 2.1 Navigeringsträdet...

Läs mer

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter emag PRODUKTION Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter Med emag kan du omvandla statiska PDF-dokument till interaktiva on-linepublikationer för vanliga webbläsare och mobila enheter, och detta

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt Mayfl ower CRM avancerat men inte krångligt Marknad, sälj & kundvård Abalon en av nordens marknadsledande leverantörer av CRM-system Vårt fokus är att vara en nära leverantör av CRM-system på den nordiska

Läs mer

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Introduktion... 3 Azure Client SDK Libraries... 4 Översikt: Azure Client Libraries... 5 Azure SDK... 6 Azure SDK (forts.)... 7 Azure SDK (forts.)... 8 Cloud Services... 10 Cloud Services...

Läs mer

Arbeta med mallar Version 4.50

Arbeta med mallar Version 4.50 Arbeta med mallar Version 4.50 ElektroPost Stockholm Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis

Läs mer

Curriculum Vitae Maria Sognefors

Curriculum Vitae Maria Sognefors Curriculum Vitae Maria Sognefors Kompetensområde/Roller Beställarstöd/Rådgivning EPiServerexpert Kravställning av redaktörsgränssnitt Produktägare Redaktionell organisation Kursledare Seniorkonsult och

Läs mer

MANUAL FÖR ATT REDIGERA PÅ

MANUAL FÖR ATT REDIGERA PÅ SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGAR MANUAL FÖR ATT REDIGERA PÅ WWW.VILLAAGARNA.SE Uppdaterad 2013-05-16 Informationsavdelningen 1 Kom igång... 3 1.1 Webbläsare... 3 1.1.1 Ladda ner och installera Firefox... 3 1.1.2

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

DI Studio 4.3 - nyheter

DI Studio 4.3 - nyheter DI Studio 4.3 - nyheter Sofie Eidensten och Patric Hamilton Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. 2 Varför DI Studio Snabbare utveckling Enklare underhåll Gör det överskådligt 3 Nyheter

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer