» Ett enkelt val för att lyckas på webben

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "» Ett enkelt val för att lyckas på webben"

Transkript

1 » Ett enkelt val för att lyckas på webben

2 Roger Eriksson, Utvecklare och utbildare Över 2900 webbplatser runt om i världen är»baserade på EPiServer CMS. 2

3 CREATE your Web sites fast and easy Snabbt och enkelt är viktiga ord för oss på EPiServer. Att hjälpa kunder att skapa webbplatser snabbare och enklare har varit vår viktigaste uppgift de senaste tolv åren. I EPiServer CMS 5, vår femte generation av plattformen, ingår decennier av webberfarenhet från hundratals utvecklare som du som kund drar nytta av i ert webbprojekt. Med EPiServer CMS 5 kan redaktörer och webbmasters snabbt och effektivt uppdatera texter, bilder, sidor och till och med arbetsfl öden redaktörer arbetar idag med EPiserver CMS som sitt publiceringsverktyg. Tusentals utvecklare över hela världen arbetar också med att skapa nya funktioner, mallar och integrationer, i vetskap om att webbplatsen de utvecklar baserad på EPiServer CMS 5 kommer att bli robust och skalbar. Det har aldrig varit så enkelt att jobba med webben! Enkel redigering - högerklicka och ändra direkt på webbsidan. ENKEL REDIGERING DIREKT PÅ WEBBSIDAN Enkel redigering är det snabbaste sättet att uppdatera en webbsida på. Genom att högerklicka på webbsidan kan du ändra direkt i texten. Skriv in dina ändringar, spara och de är publicerade med en gång. UTVECKLA I MICROSOFT VISUAL STUDIO EPiServer CMS 5 är helt integrerad med Visual Studio för att öka produktiviteten vid utvecklingen. Du kan som utvecklare dra full nytta av möjligheterna i.net Framework 3.0 och Visual Studio 2005 såsom Master Pages, Web Controls, Data Sources och Providers. WYSIWYG editorn med stavningskontroll, klipp- och klistra från Microsoft Word och förhandsgranskning. WYSIWYG EDITOR WYSIWYG editorn i EPiServer CMS 5 är ett intelligent verktyg för webbmasters och redaktörer. Med WYSIWYG kan du arbeta med innehåll, lägga till bilder, tabeller, banners och skapa hyperlänkar till dokument, webbsidor eller andra webbplatser. MICROSOFT OFFICE INTEGRATION Från Microsoft Offi ce programmen Word, Excel och PowerPoint kan du publicera webbsidor och dokument direkt till EPiServer CMS 5 och även lägga till dem i fi l- hanteraren. Klienten för integrationen till EPiServer CMS 5 lägger sig som ett verktygsfält i Offi ce-programmet och är enkel att använda och förstå. Skapa utvecklingsprojekt enkelt i Visual Studio

4 Lena Sundvisson, Receptionist och koordinator» Kunder som FIFA, EMAP, Scandinavian Airlines, mobiloperatören 3 och Pfi zer använder EPiServer CMS som webblösning. 4

5 COLLABORATE with everyone and everything Människor samarbetar med varandra utanför den egna organisationens gränser; kunder blir partners som skapar mervärde och nya tjänster genom ett nära samarbete. Stödfunktioner förbättras genom att individer både innanför och utanför organisationen tillför kunskap via gemensamma webbplatser eller publika stödsystem. Företag vill idag koppla samman webbplatsen med sitt CRM- eller andra externa system för att reducera kostnader och för att öka kundnyttan. Detta är en del av den nya världen som EPiServer CMS 5 erbjuder - inte bara samarbete mellan människor utan också samarbete mellan affärssystem och webben. Microsoft Workfl ow Foundation är integrerat i EPiServer CMS 5. Förutom att skapa arbetsfl öden för publicering kan det även användas för att skicka information mellan externa system och EPiServer CMS 5. ARBETSFLÖDEN I EPiServer CMS 5 går det att skapa en mängd olika arbetsfl öden för att delegera eller kontrollera publiceringsfl öden för webbplatsen. Det går också att styra upp fl öden mellan olika affärsprocesser där webben är ett av systemen. Genom att arbetsfl ödena kan brygga över de olika systemen blir de den logiska kopplingen mellan dem. Rent praktiskt sker allt detta via stöd i.net 3.0; Workfl ow Foundation. ARBETSRUM Arbetsrummen i EPiServer CMS 5 representerar ett fysiskt kontor i en virtuell värld där team kan samarbeta. Detta möjliggör för kunder och anställda att delta i och driva affärssamarbete via de virtuella arbetsplatserna. Arbetsrummen innehåller automatisk versionskontroll och in-/ utcheckning av dokument. Arbetsrum i EPiServer CMS 5 är ett system för gruppsamarbete kring dokument och innehåller automatisk versionskontroll samt in- och utcheckning av dokument. INTEGRATION Om du använder Microsoft Sharepoint kan du publicera innehåll till din EPiServer CMS 5 baserade webbplats direkt från Sharepoint genom att använda vår SharePoint Connector. Du kan även koppla ihop EPiServer CMS 5 med Microsoft CRM och Salesforce.com. Avancerade sökmotorer går att integrera med hjälp av vårt sökmotor-api. EPiServer CMS 5 är redo att låta dig samarbeta med vem som helst och vad som helst. 5

6 »Fler än redaktörer arbetar dagligen i EPiServer CMS. Jenny Westerberg, Marknadschef 6

7 ENGAGE your visitors for real business Våra mest framgångsrika kunder skapar sina egna interaktiva tjänster och funktioner med hjälp av EPiServer CMS 5. Istället för att fördefi niera besökarens upplevelser och publicera statisk information, använder de den öppna arkitekturen, web services och Mash-up -stödet som fi nns i EPiServer CMS 5 för att bygga tjänster som skapar delaktighet och engagemang. EPiServer CMS 5 öppna arkitektur och utbud av moduler, mallar och tredjepartsprodukter hjälper dig att skapa engagerande webbplatser för både dina besökare och medarbetare och det innebär i förlängningen mer affärer och större kundnytta. Skapa, ändra och ta bort bloginlägg utan att behöva logga in i EPiServers CMS 5 redigeringsläge. BLOG Med den nya blog-modulen för EPiServer CMS 5 kan du enkelt dela med dig av dina tankar och idéer. Bloggar är en viktig del av EPiServers produktstrategi, då vi tror att det är centralt för företag och organisationer att dela med sig av sig själva och sina kunskaper för att skapa engagemang. Blog-modulen har stöd för MetaWeblog-API och använder tekniken i EPiServer CMS 5 för webbadresser som följer strukturen. EPITRACE! Med hjälp av EPiTrace kan du se dina besökare och hur de navigerar på webbplatsen i realtid. EPiTrace är ett ovärderligt verktyg för att skapa engagemang och förståelse för webben i er organisation. Säljarna kan direkt se effekten av en kampanj eller utskick och webbmastern kan intuitivt se vad som behövs förbättras i navigeringen och webbstrukturen. EPiTrace visar aktiviteten på din webbplats i realtid. Visa den på en storbildskärm på din säljavdelning. EPIMORE TREDJEPARTSPRODUKTER Många globala partners erbjuder sina moduler, produkter och tjänster till EPiServers kunder. Vi tror att korsbefruktning av olika marknader och industrier skapar nya spännande lösningar och snabbare utveckling. För att stödja detta har vi öppnat upp för integration av tredjepartsprodukter i EPiServer CMS 5. På marknadsplatsen EPiMore hittar du tredjepartsprodukter som är med i vårt EPiMore allianspartnerprogram. EPiMore är en marknadsplats för tredjepartsprodukter till EPiServer CMS. 7

8 Daniel Maurer, Partner Manager Över 1900 kunder och 200 partnerföretag jobbar»med EPiServer CMS. 8

9 Bygger på den senaste tekniken EPiServer CMS 5 bygger på Microsoft. NET 3.0 vilket är en standardteknik och innebär en stor trygghet för dig som kund. Med EPiServer CMS 5 har vi tagit ett stort tekniskt kliv framåt. Vi har lagt en kraftfull teknisk grund som gör det möjligt att förverkliga större, roligare, intensivare och kraftfullare webbplatser. ENKEL HANTERING AV FILER Genom att dra och släppa en eller fl era fi ler från Utforskaren i Windows kan du enkelt ladda upp fi ler till webbservern. Via fi lhanteraren drar och släpper du fi lerna in i webbsidan. SOM ENKEL ORDBEHANDLING Via en webbläsare är det enkelt att styra formspråk och typografi efter den egna organisationens grafi ska riktlinjer. All redigering av text görs direkt på webbsidan med den inbyggda editorn. Egentligen är det inte konstigare än att använda ett vanligt ordbehandlingsprogram att formatera text, redigera innehåll, hantera tabeller, lägga in länkar, ladda upp och infoga bilder och fi ler. Det du ser i editorn är det som kommer att publiceras. ARBETA MED FLERA SPRÅK När du arbetar med innehållet på olika språk kan du direkt jämföra språkversionerna sida vid sida. Allt för att arbeta så effektivt som möjligt. DET SKA VARA ENKELT MEN INTE SIMPELT EPiServer CMS används av fl er än redaktörer världen över. Med drag-ochsläpp teknik kan du enkelt skapa dina sidor av bilder och texter. Du har hela tiden en tydlig visuell bild av din webbsida och vad du gör på sidan där strukturen och navigeringen är överblickbar. Det fi nns fl erspråkstöd där du överskådligt kan jämföra sidor på olika språk. Du kan även publicera sidor direkt från Microsoft Word. Vi har gjort det enkelt och effektivt för dig att arbeta professionellt med din webbplats. 9

10 Per Gunsarfs, Developer» EPiServer CMS 5 är utformat för dagens och framtidens webbplatser som har högre krav på snabbhet, prestanda och omfattning. 10

11 UTNYTTJA KRAFTEN I MICROSOFT.NET EPiServer CMS 5 är ett Microsoft.NET baserat system. EPiServer CMS 5 stödjer bland annat Data Sources samt Role-, Membership- och Virtual path Providers. Microsoft.NET är ett framtidssäkert system som ligger i framkant när det gäller funktionalitet och nytänkande. EPISERVER CMS 5 UTVECKLARENS BÄSTA VÄN EPiServer CMS 5 är baserad på standard.net teknologi vilket medför att du som utvecklare snabbt kommer igång med anpassning och utveckling av en webbplats. Det fi nns också färdiga byggstenar från EPiServer CMS 5 för att snabbt åstadkomma resultat. MED ARBETSFLÖDEN ÄR ALLT MÖJLIGT I EPiServer CMS 5 bygger du dina arbetsfl öden med.net Workfl ow Foundation som är ett modernt och robust ramverk för att hantera asynkrona processer och arbetsfl öden. Du kan till exempel skapa och hantera arbetsfl öden för godkännande av innehåll, publiceringsrutiner eller ett fl öde som lämnar data till ett externt system. ENKLARE FILHANTERING Med standardtekniken WebDAV (webbkataloger) utökas möjligheterna för redaktören att arbeta med fi ler. WebDAV ger också möjligheten att integrera med externa system och applikationer som exempelvis Microsoft Offi ce. Förutom att vår nya sajt är anpassad till de senaste webbläsarna och till framtida krav på tillgänglighet, ger den oss mycket bättre möjligheter än tidigare att lyfta fram nyheter och andra aktuella händelser. EVA GEZELIUS Chef för informationsenheten i Täby kommun UTVECKLA SNABBT OCH ENKELT MED VISUAL STUDIO 2005 I Microsoft Visual Studio 2005 kan du snabbt skapa projekt och enkelt arbeta med dra-och-släpp teknik i designläget. Utnyttja alla fördelar med ASP.NET 2.0 och Visual Studio 2005 som Master Pages, Web Controls, Data Sources och Providers. EPISERVER ÄR UPPBYGGT ENLIGT TRESKIKTSARKITEKTUR Web DAV Virtual Path Provider Friendly URL-converter Microsoft.NET Framework 3.0 Integration Web Services MS Office RSS Templates Property Controls.NET & EPiServer Controls User Controls Template Pages Master Pages EPiServer core Edit/Admin Editor Publish-Workflow Script Manager Theme Master Page Role Provider Member Provider API XForm Workflow Foundation CMS API Configuration Permanent Link-converter Data management Data Factory / Page Cache Data Sources Object Store Unified File System Import / Export Personalization Provider File Store Workflows Data Store User Directory 11

12 Laurie Coady, Inside Sales EPiMore är vårt allianspartnerprogram där du kan ta del av tredjepartsprodukter som Webb TV,»sökmotorer, bildhantering och mycket mer. 12

13 SKALBARHET OCH LASTBALANSERING Nya EPiServer CMS 5 är utformat för dagens och framtidens webbplatser som har högre krav på snabbhet, prestanda och omfattning. Separation av data, användare och arbetsfl öden bidrar till en hög skalbarhet och tillgänglighet. EPiServer CMS 5 kan lastbalanseras så att inkommande trafi k till din webbplats fördelas på fl er servrar. ENKEL INTEGRATION Med Microsoft.NET som grundplattform och med EPiServer CMS 5 öppna arkitektur blir integration med externa system enklare. EPiServer CMS 5 levereras med webbtjänster så du kan börja ditt integrationsarbete redan i dag. TILLGÄNGLIGA WEBBPLATSER Nya möjligheter i EPiServer CMS 5 och ASP.NET ger dig kontroll över tillgängligheten på din webbplats. Du kan enkelt bygga tillgängliga webbplatser enligt riktlinjer från W3C/WAI och andra standardiseringsorgan. EN ÖPPEN OCH ANPASSNINGSBAR ARKITEKTUR Ingen lösning är den andra lik därför har vi en öppen och anpassningsbar arkitektur som gör det möjligt att skapa plug-ins, anpassade egenskapstyper, hantera händelser samt utveckla specialanpassade fi lsystem och andra integrationsbryggor. Det är också mycket enkelt att använda webbtjänster för informationsutbyte i EPiServer CMS 5. PORTALTEKNIK MED WEB PARTS EPiServer CMS 5 stödjer ASP.NET Web parts som är ett grundläggande koncept för att bygga portaler. Utöver detta har EPiServer CMS 5 funktioner för personalisering, säkerhet, behörighet och integration som är byggstenar i de fl esta portallösningar. Vare sig du bygger en intern företagsportal, en medlemsportal eller en medborgarportal så ger EPiServer CMS 5 dig förutsättningar att lyckas. BEHÖRIGHET OCH SÄKERHET Det är enklare än någonsin att integrera externa användarkataloger med EPiServer CMS 5 genom standard.net Membership- och Role-Providers. EPiServer CMS 5 hanterar behörighet till alla webbsidor och tillåter endast inloggade besökare att komma åt information och funktioner. Det är även enkelt att integrera e-legitimation på din webbplats baserad på EPiServer CMS 5. SNABB OCH KRAFTFULL UTVECKLING Kärnan i EPiServer CMS 5 består av ett omfattande bibliotek av klasser som kan utökas av programmerare och systemutvecklare. Möjligheterna med EPiServer CMS 5 är större än någonsin. Klassbiblioteket innehåller allt utvecklaren behöver för att bygga moderna webbplatser via ett väldokumenterat API. Med en ny gemensam och modern teknisk lösning har vi åstadkommit lättanvändbara och utvecklingsbara webbplatser som innebär kostnadsbesparingar för oss. Samtidigt kan vi tack vare EPiServer och genom att decentralisera webbansvaret, på ett betydligt enklare sätt än tidigare, sprida och uppdatera information till interna och externa parter och på så sätt ha levande och aktuella webbplatser. PER FRÖBERG Infomaster på Luftfartsverket EPIMORE - TREDJEPARTSMODULER OCH TJÄNSTER EPiMore är en marknadsplats där du kan ta del av våra tredjepartslösningar. Här erbjuder partners moduler, produkter och tjänster integrerade med EPiServer CMS. Genom att använda EPiMore partnerprodukter kan du utöka funktionaliteten på din webbplats och samtidigt fortsätta jobba i det användarvänliga gränssnitt i EPiServer CMS 5. Läs mer på 13

14 »EPiServer CMS 5 möter alla de krav ett företag och en organisation ställer på ett Content Management System. Lena Spegel, Information Offi cer and Trainer 14

15 Funktioner i EPiServer CMS 5 FIL- OCH DOKUMENTHANTERING Filhantering Versionshantering Enhetligt fi lsystem Dokumenthantering In- och utcheckning av dokument PERSONALISERING Portallösningar Användarinställningar Språkinställningar Användar- och medlemsregistrering Prenumerationsservice INNEHÅLLSHANTERING Innehållsversionering Stavningskontroll Innehållskategorisering Flerspråksstöd Formulärhantering Bildredigering Webbadresser som följer strukturen Sökmotor Innehållsarkivering WYSIWYG Editor Versionshantering Dynamiskt innehåll DRIFT Lastbalansering SQL Server support Staging och innehållsspegling INTEGRATION OCH UTVECKLING Innehållsspegling Web Services Komplett paket med exempelmallar som inkluderar formulär, sök, Sitemap, RSS, prenumeration, registrering, login- och fi llistning. PUBLICERING Schemalagd publicering Arbetsfl öden och processhantering Microsoft Offi ce-integration och publicering Sidhantering Statistik Aktiviteter SÄKERHET Användarhantering Behörighet och validering Role- och membership providers Virtuella grupper EPiServer CMS is well worth a closer examination by any organisation that needs to build and maintain Web sites. BUTLER GROUP Technology Audit September 2007 SYSTEMKRAV Windows 2003 Server Microsoft SQL 2005 eller Microsoft SQL 2000 Microsoft IE 6.0 eller senare för redaktörer och administratörer. Även stöd för Firefox med begränsad funktionalitet. Microsoft.Net Framework 3.0 För publicering via Microsoft Offi ce krävs Offi ce 2003 eller senare verion. EPiServer ställer inga krav på besökarens webbläsare. Ev. begränsningar bestäms av de sidmallar som används. 15

16 Våra partners din väg till framgång på webben EPiServer CMS är Nordens mest sålda plattform för hantering av webbplatser. Vi expanderar också kraftigt internationellt, vilket innebär att vi i dag har kunder och partners på alla kontinenter. All försäljning sker via hundratals partners runt om i världen. De levererar kompletta lösningar med tjänster, support, utbildning och stöd till kunden. Ett partnerskap är av naturen långsiktigt ett ömsesidigt åtagande som bland annat innebär att samtliga har genomgått och klarat EPiServers partnerprogram. Det innebär att partnern är certifi erad i försäljning, projektledning, utveckling, implementation och utbildning. Mer information om våra partners hittar du på EPiServer Sverige Finlandsgatan KISTA Tel: Sep 2007 We cannot be held responsible for any errors in this text. We reserve the right to make changes. EPiServer UK Davidson House Forbury Square Reading, RG1 3EU Tel: EPiServer Norge Drammensveien OSLO Tel: EPiServer Danmark Sluseholmen København SV Tel: EPiServer Asia Pacific Level 14, Concorde Towers UB City, # 1 - Vittal Mallya Road. Bangalore, India Tel: Tel: Sverige Norge Danmark Finland Australien Nya Zeeland Storbritannien Nederländerna Italien Polen Sydafrika USA Spanien Argentina Brasilien Chile Colombia Peru Venezuela Indien Mexiko Kanada Tyskland Frankrike Ungern Belgien Schweiz Japan Kina Hong Kong Sydkorea Malaysia Singapore Thailand Taiwan Mauritius Förenade Arabemiraten

Content without boundaries

Content without boundaries Content without boundaries Dra nytta av sociala medier EPiServer 7 CMS gör det enkelt att använda integerat kommunicera i social media för att öka trafik och konverteringar. Med hjälp av ett användarvänligt

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform.

Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform. Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform. En plattform för hela din digitala värld För att vinna kunder

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för redaktörer Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion 5 Om den

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för administratörer Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion

Läs mer

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs.

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs. ieducate Generic Content Allmän information Svenska Innehåll Webb 2.0 och ny teknologi Webb 2.0 Digital utställningar E-learning Mobilt lärande Virtuella världar Internetradio Spel och Serious Games Digitala

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

VERKTYG FÖR BERIKNING AV PRODUKTDATA CONTENT ENRICHMENT TOOL

VERKTYG FÖR BERIKNING AV PRODUKTDATA CONTENT ENRICHMENT TOOL VERKTYG FÖR BERIKNING AV PRODUKTDATA CONTENT ENRICHMENT TOOL Robin Löfwing EXAMENSARBETE 2013 Datateknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan 5 036-10 10 00 (vx) 551 11 Jönköping Detta

Läs mer

Mätbar marknadsföring - Bättre resultat och lägre kostnader

Mätbar marknadsföring - Bättre resultat och lägre kostnader [ CROSS MEDIA ] Mätbar marknadsföring - Bättre resultat och lägre kostnader Hantera alla kampanjer och se resultatet i realtid Skapa/importera personifierade trycksaker, e-post och webbsidor Automatisera

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

ett affärssystem för verklighet och vision!

ett affärssystem för verklighet och vision! ett affärssystem för verklighet och vision! Ett nytt sätt att arbeta När du väljer nytt affärssystem är det viktigt att det har rätt funktionalitet för din verksamhet och att det bygger på en modern teknisk

Läs mer

Ett program för alla affärsprocesser

Ett program för alla affärsprocesser Ett program för alla affärsprocesser Integration 45 tätt integrerade moduler Skalbart En till tusen användare i ett och samma system Beprövat Äver 78 000 installationer jorden runt Globalt Tillgängligt

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

Effektivisera ditt arbetsflöde

Effektivisera ditt arbetsflöde Effektivisera ditt arbetsflöde koppla ett plussystem till Vismas ekonomiprogram Kassalösning Arbetsorder Elektronisk fakturahantering 1 Det är enkelt att lägga till Genom att låta Vismas ekonomiprogram

Läs mer

Request for information (RFI)

Request for information (RFI) P A G E 1 of (12) D A T E 11/02/2015 A U T H O R Rebecka Björndahl Cecilia Wallersköld Request for information (RFI) N Y T T C R M / I N S A M L I N G S S Y S T E M F Ö R D I A K O N I A H E A D O F F

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10 #5 2010 ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Skapa en webbplats med Joomla

Skapa en webbplats med Joomla Nils Eriksson, Jonathan Bourque Olivegren och Sven-Åke E klund Skapa en webbplats med Joomla En guide om hur du bygger en webbplats med publiceringsverktyget Joomla Skapa en webbplats med Joomla.SE:s Internetguide,

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer