KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd."

Transkript

1 KFOs LATHUND OM FERIELÖN Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

2 Så räknar du ferielön I korthet innebär ferielönesystemet att läraren måste tjäna in sin ferielön, som utbetalas under jul- och sommarferien. Ferielönen är samma som månadslönen om läraren inte varit frånvarande av anledning som inte är semesterlönegrundande. För lärare som arbetar hela verksamhetsåret och/eller som uteslutande har semesterlönegrundande frånvaro enligt semesterlagen utges, precis som tidigare, ordinarie månadslön under verksamhetsårets 12 månader plus semestertillägg med 0,8 procent av månadslönen under de dagar av sommarferien som är att anse som semesterdagar. En lärare som endast arbetar en del av verksamhetsåret eller som har varit frånvarande av anledning som inte är semesterlönegrundande får inte längre full lön under jul- och/eller sommarferier. Vad är ferielön? Ferielön är den lön som läraren får under jul- och/eller sommarferier. Bakgrunden till ferielön är att en lärare arbetar mer än 40 timmar i veckan under arbetsåret utan att lönen ökar under denna period. Läraren tjänar istället in betald ledig tid som läggs ut under ferier. En lärare har betald ledighetstid även under andra arbetsfria dagar. Detta beror på att arbetstiden ska förläggas till 194 dagar. De 194 dagarna brukar vanligtvis förläggas så att till exempel sport- och påsklov är arbetsfria, utan att man för den skull gör avdrag på månadslönen. Ett arbetsår vid beräkning av ferielön utgörs av perioden medio augusti till medio juni. Det är den tidsperiod då de 194 arbetsdagarna läggs ut. Med medio avses att beräkningen ska anpassas till hur respektive skola förlägger sitt arbetsår, det vill säga de datum i augusti respektive juni då lärarna vid den enskilda skolan börjar respektive slutar arbetsåret. För att rätt kunna räkna ut intjänad ferielön är det nödvändigt att fastställa verksamhetsårets förläggning, arbetsårets början och slut samt exakta datum för jul- och sommarferierna, som inte alltid överensstämmer med elevernas jul- och sommarlov. Intjänandeår och semesterår utgörs av verksamhetsåret, det vill säga medio augusti år 1 och motsvarande tidpunkt år 2. Enligt kollektivavtalet ska semesterledighet förläggas till tid räknat från och med första vardagen, måndag fredag av sommarferien. Under semesterledigheten utgörs semesterlönen av ferielön och semesterlön. För varje intjänad semesterdag ska utöver ferielön semestertillägg med 0,8 procent av månadslönen utges i samband med semesterns utläggning. Reglerna för ferielöneberäkning regleras i kollektivavtalets 10 se bilaga. Beräkning av ferielön Utgångspunkten är att en lärare som inte varit frånvarande av annan anledning än sådan som enligt 17 semesterlagen är semesterlönegrundande behåller sin månadslön hela verksamhetsåret. I det fallet behöver man således inte göra någon särskild beräkning utan ferielönen utgörs av månadslönen ( 10 mom. 1) och semestertillägg under sommarferien. 2 Beräkning av ferielön ska göras i följande fall: vid icke semesterlönegrundande frånvaro, vid anställning under hela eller del av arbetsåret, vid sjukledighet längre tid än 180 dagar, vid ändring av sysselsättningsgrad under verksamhetsåret.

3 Några exempel på beräkning av ferielön Här följer ett antal exempel på hur ferielön ska beräknas i olika situationer. För alla exempel gäller följande förutsättningar: Verksamhetsår: Tisdag den 13 augusti (v 33) 2013 till tisdag den 12 augusti (v 33) Arbetsåret delas upp i två perioder, vår- och höstperiod, med mellanliggande julferie. Tisdag den 13 augusti (v 33) 2013 till tisdag den 17 juni (v 25) Höstperioden består av 94 arbetsdagar. Tisdag den 13 augusti (v 33) 2013 till fredag den 20 december (v 51) Julferien består av 17 kalenderdagar. Lördag den 21 december (v 51) 2013 till måndag den 6 januari (v 2) Vårperioden består av 100 arbetsdagar. Tisdag den 7 januari (v 2) 2014 till tisdag den 17 juni (v 25) Sommarferien består av 56 kalenderdagar. Onsdag den 18 juni (v 25) 2014 till tisdag den 12 augusti (v 33) Den reglerade arbetstiden för en heltidsanställd lärare är timmar per verksamhetsår och förläggs till 194 arbetsdagar under och i anslutning till elevernas läsår och fördelas enligt följande: Höstperioden 94 arbetsdagar: v 33: 4 v 34-43: 10 x 5 = 50 v 44: 3 studiedagar (höstlovet) + 2 egna = 5 v 45-51: 7 x 5 = 35 Summa: 94 dagar. Vårperioden 100 arbetsdagar: v 2: 4 v 3-8: 6 x 5 = 30 v 9: sportlov (alt v 10) v 10-15: 6 x 5 = 30 v 16: påsklov v 17: 4 v 18: 3 v 19-21: 3 x 5 = 15 v 22: 3 v 23: 4 v 24: 5 v 25: 2 Summa: 100 dagar. Hösttermin 2013: Tisdag den 20 augusti till fredag den 20 december. Höstlov: Vecka 44, måndag den 28 oktober till fredag den 1 november. Vårtermin 2014: Tisdag den 7 januari till fredag den 13 juni. Sportlov: Vecka 9, måndag den 24 februari till fredag den 28 februari. Påsklov: Vecka 16, måndag den 14 april till torsdag den17 april. Lovdagar: Fredag den 2 maj, fredag den 30 maj. 3

4 Underlag för beräkning av ferielön för verksamhetsåret Skolavtalet KFO: Månadslön: kronor. Kalenderdagslön beräknas enligt följande: månadslönen x 12 / 365 = 953 kronor. Intjänad ferielön per hel månad: 26,3 procent av månadslönen = kronor per månad. Intjänad ferielön per hel arbetsdag: 1,25 procent av månadslönen = 363 kronor per dag. Semesterlönetillägg per semesterdag: 0,8 procent av månadslön = 232 kronor per semesterdag. Semesterledighet: Sommarferien består av 56 kalenderdagar. Onsdag den 18 juni (v 25) 2014 till tisdag den 12 augusti (v 33) I de följande beräkningarna har lönebelopp avrundats till hela kronor. 4

5 Exempel 1 (Anställning under en del av arbetsåret) En lärare, 38 år gammal, anställs under arbetsåret tidsbegränsat från och med den 1 oktober 2013 och arbetar sedan till och med arbetsårets slut den 17 juni Månadslönen är kronor. Läraren arbetar: Oktober och november: Två hela kalendermånader. December: 15 arbetsdagar, 1 20 december. Julferie: 17 kalenderdagar, 21 december 6 januari. Januari: 19 arbetsdagar, 7 31 januari. Februari maj: Fyra hela kalendermånader. Juni: 11 arbetsdagar, 2 17 juni, 6 juni nationaldag. Ferielön Underlag för 6 hela kalendermånader och 45 arbetsdagar ( ): 6 x 26,3 procent av kronor = kronor 45 x 1,25 procent av kronor = kronor Summa ferielön: = kronor Ferielönen kronor divideras med kalenderdagslönen, 953 kronor. Det ger 66 kalenderdagar med ferielön, som är avrundat uppåt till hela dagar. 17 kalenderdagar har redan utbetalats under julferien och återstående 49 dagar utbetalas när anställningen upphör. 49 x 953 = kronor Semesterlönetillägg Antalet betalda semesterdagar regleras av kollektivavtalet. Vid fullt intjänande är det: Upp till 40 år: 25 semesterdagar. Fyllda 40 år: 31 semesterdagar. Fyllda 50 år: 32 semesterdagar. Läraren i exemplet är 38 år. När anställningen upphör utbetalas semesterlönetillägg för 18 semesterdagar. 260 semesterlönegrundande anställningsdagar, den 1 oktober 2013 till den 17 juni 2014, ger 18 dagar: 260 / 365 x 25 = 18 dagar. Semesterlönetillägg: 18 x 0,8 procent av kronor = kronor Summa lön att utbetala i juni månad: = kronor OBS! Om läraren inte varit tidsbegränsat anställd, utan anställd tillsvidare under hela sommarferien, fördelas 13 betalda feriedagar dagar i juni och återstående 36 feriedagar av de intjänade 49 dagarna under juli och i början augusti. Läraren kommer att sakna intjänad ferielön i slutet av sommarferien på grund av att läraren anställdes den 1 oktober 2013 och har således inte varit anställd under hela arbetsåret 2013/

6 Exempel 2 (Semester- och icke semesterlönegrundande ledighet) En lärare, 38 år gammal, som varit tillsvidareanställd i minst två år i följd, påbörjade en föräldraledighet i direkt anslutning till arbetsårets början den 13 augusti Ledigheten pågick hela arbetsåret under de två arbetsperioderna och vinterferien. De första 120 kalenderdagarna av ledighetsperioden är semester- och ferielönegrundande. Under ledighetsperiodens första 120 kalenderdagar, den 13 augusti 2013 till den 10 december 2013, intjänas ferielön. Läraren skulle under de 120 kalenderdagarna ha arbetat: Augusti: 14 arbetsdagar, augusti. September november: Tre hela kalendermånader. December: 7 arbetsdagar, 1 10 december. Ferielön Intjänas under tre hela kalendermånader och 21 arbetsdagar: 3 x 26,3 procent av kronor = kronor 21 x 1,25 procent av kronor = kronor Summa ferielön: = kronor, som fördelas på 32 kalenderdaglöner ( kronor / 953 = 32). Läraren tjänar in nio betalda semesterdagar (120 / 365 x 25 = 9), som förläggs till sommarferiens första dagar (18 juni 30 juni). Intjänad ferielön fördelas normalt på julferien och sommarferien så att 17 dagar förläggs till julferien och 15 dagar till sommarferien. Läraren har delat upp ledigheten under två perioder. Om läraren skulle ha varit föräldraledig under hela julferien utbetalas normalt all intjänad ferielön och semestertillägg under sommarferiens första 32 kalenderdagar. Då läraren varit anställd i minst två år utges även föräldralön i 150 dagar. Föräldralönen är lika stor som sjuklönen är från 15:e dagen. Den utbetalas med hälften i samband med ledighetens början och med den andra hälften sedan anställningen fortsatt i tre månader efter ledigheten. Om anställningen varat i mindre än två år i följd utbetalas på motsvarande sätt 60 dagar med föräldralön. 6

7 Exempel 3 (Avdrag från ferielön, icke semesterlönegrundande ledighet i högst 30 kalenderdagar) En lärare, 38 år gammal, som varit anställd och arbetat sedan arbetsårets början den 13 augusti beviljas tjänstledighet från och med måndag den 27 januari till och med fredag den 14 februari 2014 för att prova på ett annat arbete (icke semesterlönegrundande frånvaro 21 kalenderdagar). Då ledigheten är kortare än 30 kalenderdagar så ska man använda sig av avtalsregleringen i 10 mom. 3 Kortare frånvaro. Förutom sedvanligt ledighetsavdrag enligt 7 mom. 2:3 så ska ferielönen minskas enligt följande: Ledighetsperioden 27 januari 14 februari: 15 arbetsdagar och 19 kalenderdagar. Avdrag på ferielönen: 15 x 1,25 procent av kronor = kronor Avdrag görs först efter att semesterlönen och semestertillägg för 24 betalda semesterdagar är utbetald. Frånvaron som ej är semestergrundande, det vill säga 21 dagar, avräknas (344 / 365 x 25) och avrundas till 24 semesterdagar. Semesterledigheten är under tiden 18 juni 22 juli

8 Exempel 4 (Vikariat under del av arbetsåret) En lärare, 38 år gammal, anställs som vikarie måndag den 18 november Vikariatet upphör den 31 januari Läraren är anställd under 75 kalenderdagar, 11 veckor. Läraren tjänar in ferielön under 44 arbetsdagar: November: 10 arbetsdagar, november. December: 15 arbetsdagar, 1 20 december. Januari: 19 arbetsdagar, 7 31 januari. Ferielön 44 arbetsdagar: 44 x 1,25 procent av kronor = kronor Den intjänade ferielönen räcker i 17 kalenderdagar: / 953 = 17 kalenderdagar. Observera att om läraren har erhållit utbetald månadslön ( kronor) under julferien mellan de två arbetsperioderna under tiden 21 december januari 2014, det vill säga för 17 kalenderdagar, så ska enbart semestertillägg (0,8 procent av månadslönen) för 6 intjänade semesterdagar (75 / 365) x 25 = 6 semesterdagar) utbetalas i januari Semestertillägg: 6 x 0,8 procent av kronor = kronor, som lönejusteras om utbetald ferielönedag (18 utbetalda 17 intjänade): ( ) = 537 kronor. 8

9 Exempel 5 (Intjänande av ferielön vid halv sjukledighet eller ändrad sysselsättningsgrad) En lärare, 38 år gammal, är heltidsanställd och sjukledig på halvtid, 50 procent från arbetsårets början den 13 augusti 2013 till arbetsårets slut den 17 juni 2014 på grund av sjukdom. Ledigheten är ferie- och semesterlönegrundande, enligt 17 semesterlagen. Frånvaro på grund av sjukdom är semester- och ferielönegrundande upp till 180 kalenderdagar per intjänandeår/verksamhetsår. Om sjukledigheten även fortsätter helt eller delvis under efterföljande verksamhetsår/ intjänandeår ger ledigheten inte rätt till nytt intjänande av semesterförmåner eller ferielön. Förutsättningar för beräkning av ferielön i detta fall är följande: Ferielönen beräknas på aktuell månadslön, som i detta exempel är 50 procent av heltidslönen vid tidpunkten för sommarferiens början. Läraren ifråga har tjänat in ferielön under de första 180 kalenderdagarna av sjukledigheten som vid heltidstjänstgöring. Beräkningen av ferielönen bygger på att det under de första 180 kalenderdagarna av arbetsåret räknas som om läraren arbetat heltid och för tiden därefter fram till sommarferiens början 18 juni, som om läraren arbetat på halvtid. De första 180 kalenderdagarna motsvarar tiden 13 augusti februari 2014 med heltidslönen är kronor. Ferielön (intjänas på heltidslön intjänad under 180 kalenderdagar, 13 augusti februari 2014) Augusti: 14 arbetsdagar, augusti. September november: Tre hela kalendermånader. December: 15 arbetsdagar, 1 20 december. Januari: 19 arbetsdagar, 7 31 januari. Februari: 5 arbetsdagar, 1 8 februari. Tre hela kalendermånader och 53 arbetsdagar: 3 x 26,3 procent av kronor = kronor 53 x 1,25 procent av kronor = kronor Summa ferielön (baserad på heltidslön): = kronor Ferielön (intjänas på halvtidslön, kronor, intjänad under tiden 9 feb 17 juni 2014) Februari: 10 arbetsdagar (sportlov v 9), 9 28 februari. Mars maj: Tre hela kalendermånader. Juni: 11 arbetsdagar Tre hela kalendermånader och 21 arbetsdagar: 3 x 26,3 procent av kronor = kronor 21 x 1,25 procent av kronor = kronor Summa ferielön (baserad på halvtidslön): = kronor Totalt intjänad ferielön: = kronor 9

10 Under julferien har läraren erhållit 50 procent av månadslönen under tid med sjukledighet på halvtid. Från den totalt intjänade ferielönen ( kronor) ska utbetald 50 procent lön under julferiens 17 kalenderdagar, 21 december 6 januari, regleras med ett avdrag av 17 kalenderdagslöner enligt följande: 50 procent x (17 x 953) = = Summa ferielön (baserad på halvtidslön): kronor Återstående ferielön kronor fördelas enligt nedan: Juni: 13 kalenderdagar, juni: 13 x 953 kronor = kronor Juli: 31 kalenderdagar, 1-31 juli: 31 x 953 = kronor. Augusti: 12 kalenderdagar, 1-12 augusti: 12 x 953 = kronor. Ferielönen räcker dock inte till hela lovet. Endast den intjänade ferielönen betalas ut: kronor kronor = kronor. Semestertillägg: Under sommarferien utges även semestertillägg för varje betald semesterdag. 25 x 0,8 procent av kronor = kronor. Lön under julferien vid halv sjukledighet Om läraren erhållit halv månadslön, kronor, under julferiens 17 kalenderdagar, så ska ferielönen efterföljande sommar minskas i motsvarande mån med en halv kalenderdagslön per dag enligt följande: 50 procent x 17 x 953 kronor = kronor Om sjukskrivningen upphör i anslutning till julferiens början utgår hel ferielön, det vill säga hel månadslön och semestertillägg efterföljande sommarferie. Sjukledigheter som sammanräknat är mindre än 180 kalenderdagar är ferie- och semesterlönegrundande. Fortsätter sjukskrivningen på nytt under vårterminen och sammantaget överstiger de 180 semesterlönegrundande sjukledighetsdagarna påverkar det ferielönen efterföljande sommar. Vid förändrad sysselsättningsgrad under arbetsåret Motsvarande modell som den ovan redovisade vid halv sjukledighet används när en lärare får ändrad sysselsättningsgrad under året eller är partiellt ledig. Exempel Hel sjukledighet under kort tid under en längre tid med partiell föräldraledighet. Läraren är heltidsanställd med en månadslön på kronor. Lärarens arbetstid är förlagd till fyra arbetsdagar, måndag torsdag, som en följd av en längre partiell föräldraledighet under arbetsåret omfattande 20 procent av heltid för vård av barn. Deltidslönen är 80 procent av kronor = kronor. I arbetstidsschemat är fredag en arbetsfri dag som en följd av föräldraledigheten. Läraren anmäler sjukledighet en måndag med normal arbetstid Det blir en karensdag och ett löneavdrag görs på åtta timmar. Läraren är även sjuk efterföljande dag med ett schema omfattande fyra timmar. Löneavdraget blir dock åtta timmar. Kollektivavtalet säger nämligen att frånvaro hel dag räknas som åtta timmar för heltidsanställd lärare med ferieanställning. Om löneavdraget som ska göras är större än intjänad ferielön för perioden delas avdraget upp på två ferielöneperioder. 10

11 Semester för lärare med ferielön Lärares semesterledighet ska läggas ut direkt när sommarferien börjar. Semestertillägg med 0,8 procent av månadslönen utges för varje betald semesterdag och betalas ut i samband med semestern. En lärare kan inte spara semesterdagar. En lärare som inte har möjlighet att få semesterledighet förlagd till sommarferien kan få denna förlagd till annan tid under arbetsåret. Beräkning av antalet betalda semesterdagar Antalet betalda semesterdagar beräknas med formeln: (antal anställningsdagar / 365) x 25* *eller annat antal semesterdagar läraren har rätt till. Observera att från antal anställningsdagar ska frånräknas frånvaro som inte är semesterlönegrundande enligt 17 semesterlagen. Återgång till arbete under ferie Det förekommer att en anställd som inte tjänat in full ferielön kräver att få återgå i tjänst. Den anställde har inte rätt eller skyldighet till arbete under ferieperioden. Arbetsgivaren kan erbjuda arbete under ferieperioden mot betalning vid avsaknad av ferielön. Har man som anställd lärare inte tjänat in ferielön under arbetsåret kan man inte kräva lön under ferieperioden utan att ha utfört överenskommet arbete. Lärare anställda med timlön hur blir det med ferielön? Om den avtalade anställningstiden inte uppgår till tre månader per anställningstillfälle alternativt inte i genomsnitt överstiger 16 timmar per vecka kan läraren anställas med timlön (månadslönen / 152 inklusive semesterlön alternativt månadslönen / 172 exklusive semesterlön). Anställningsformen finns beskriven i avtalet 2 mom. 2 och avlöningsformen i 5 mom. 2:3. Vid timanställning utges ingen ferielön. Timantalet beräknas utifrån ett överenskommet antal timmar som inkluderar för- och efterarbete. Läraren ska då inte erhålla ferielön när anställningen upphör utan endast semesterersättning som utgör 12 procent, om inte semesterlönen är inkluderad i timlönen enligt ovan. Sjukdom under ferieperiod Bestämmelser om sjukdom under ferieperiod återfinns i 10 mom. 5 i kollektivavtalet. Lärare som under ferieperioden får ersättning från försäkringskassan, till exempel sjukpenning eller föräldrapenning, får behålla intjänad ferielön. Enligt 10 mom. 5 i kollektivavtalet gäller att om löneperioden enligt sjuklönelagen (de första 14 kalenderdagarna i en sjukperiod) infaller under de 36 första kalenderdagarna av sommarferien räknat från och med den första vardagen, så utges både ferielön som utgör löpande semesterlön (redan intjänad) och sjuklön. Även semestertillägg utges enligt 10 mom. 4. En förutsättning är att läraren begärt utbyte av semesterledighet mot sjukledighet. 11

12 Läraren kan få den utbytta semesterledigheten förlagd till arbetsåret om den inte kan förläggas till annan tid. Sådan ledighet är semesterlönegrundande och påverkar inte nästkommande ferielön semesterlön. Däremot görs ledighetsavdrag på sedvanligt sätt under ledigheten som är förlagd till det nya arbetsåret genom att semesterlönen redan är utbetald via ferielönen. Bestämmelsen innebär att enbart sjukperioden enligt lag om sjuklön, det vill säga de 14 första kalenderdagarna, ska ersättas av arbetsgivaren, dock inte sjuklön från den 15 dagen enligt 8 mom dagar vid 25 dagars semester. 44 dagar vid 31 dagars semester. 45 dagar vid 32 dagars semester. Exempel 1 Om en lärare blir sjuk dag 30 på ferieperioden utbetalar arbetsgivaren sjuklön för de återstående 5 dagarna av semesterperioden (36 30 = 6). Därefter upphör skyldigheten. Om läraren fortfarande är sjuk när arbetsåret börjar inträder en skyldighet att betala sjuklön enligt kollektivavtalet. Observera dock att sjuklöneperioden enligt sjuklönelagen har upphört. Arbetsgivaren ska således inte börja räkna en ny sjuklöneperiod när arbetsåret börjar. Detta blir endast fallet om läraren har friskskrivit sig under sommaren och sedan blir sjukskriven på nytt i samband med arbetsårets början. Exempel 2 En lärare som insjuknar första dagen på ferien får sjuklön enligt sjuklönelagen från arbetsgivaren de 14 första kalenderdagarna. Därefter görs ett uppehåll och när arbetsåret börjar och personen fortfarande är sjukskriven återupptas utbetalning av sjuklön enligt kollektivavtalet för perioden upp till dag 45 alternativt 90. Allmänna anställningsvillkor 10 ferielön. För lärare med ferieanställning gäller följande: Mom 1 Utbetalning av ferielön Under jul- och sommarferie utbetalas ferielön. Ferielönen är densamma som månadslönen om läraren inte varit frånvarande av annan anledning än sådan som enligt 17 semesterlagen är semesterlönegrundande. Mom 2 Intjänande av ferielön Om läraren varit frånvarande av anledning som inte är semesterlönegrundande, eller har varit anställd del av år, beräknas den intjänade ferielönen enligt följande: för arbete hel kalendermånad med 26,3 procent av en månadslön, för arbete hel arbetsdag med 1,25 procent av en månadslön. 12

13 Anmärkning Semesterlönegrundande frånvaro räknas som arbetad tid i detta hänseende. Mom 3 Kortare frånvaro Om läraren har varit frånvarande under året i högst 30 kalenderdagar av anledning som inte är semesterlönegrundande görs istället löneavdrag från ferielön (här avses månadslönen under ferieperioden). Detta avdrag görs enligt följande: för frånvaro hel kalendermånad med 26,3 procent av en månadslön, för frånvaro hel arbetsdag med 1,25 procent av en månadslön. Löneavdrag överstigande en halv månadslön fördelas på flera ferielöneutbetalningstillfällen. Mom 4 Semestertillägg då ferielön utges Utöver ferielön utges semestertillägg med 0,8 procent per betald semesterdag. Mom 5 Ledighet med sjukpenning m m under ferieperioden Vid ledighet under ferieperioden med sjukpenning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenning behåller läraren ferielönen. Infaller sjuklöneperiod enligt lag om sjuklön under den del av ferieperioden som även utgör semesterledighet, utges även sjuklön beräknad på ferielönen. Denna informationsbroschyr har utarbetats gemensamt av Arbetsgivarföreningen KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd för att underlätta förståelsen och tillämpningen av avtalsbestämmelserna om ferielön. 13

14 Arbetsgivarföreningen KFO Klara Södra Kyrkogata 1 Postadress: Box 16355, Stockholm

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Ferielön. Beräkning av ferielön

Ferielön. Beräkning av ferielön Ferielön Ferielön är den lön som läraren erhåller under ferieperioderna (sommarlov och jullov). Grunden för ferielön är att en lärare arbetar mer än 40 timmar i veckan under 194 dagar per arbetsår, utan

Läs mer

Kommentar till Branschavtal Utbildning

Kommentar till Branschavtal Utbildning 1 (14) Kommentar till Branschavtal Utbildning Ferielönebestämmelser för lärare 6 mom 3 Kommentar till Branschavtal Utbildning...1 Ferielönebestämmelser för lärare 6 mom 3...1 Utgångspunkter...2 Definitioner

Läs mer

Klicka här för att ändra format Välkommen! Ferielön

Klicka här för att ändra format Välkommen! Ferielön Välkommen! Ferielön på Program Vad är ferietjänst? Hur tjänas ferielön in? När utbetalas ferielön? Anställd del av år Ferietjänst och föräldraledighet Ferietjänst och sjukdom på Ferietjänst och semester

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Tillämpningsområde...

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. för lärare fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Särskilda bestämmelser till AB... 4 Anställningsform... 4 Vissa bestämmelser

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Tillämpningsområde 1. Dessa bestämmelser gäller för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga

Läs mer

Bilaga till Förhandlingsprotokollet

Bilaga till Förhandlingsprotokollet Bilaga 1 Bilaga till Förhandlingsprotokollet mellan Huvudmannaförbundet och Lärarnas Samverkansråd INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Tillämpningsområde... 3 2 B Lokalt kollektivavtal /överenskommelse... 3 3

Läs mer

KFOs LILLA LATHUND OM SEMESTER. Förskolor, fritidshem och fristående skolor samt hälsa, vård och övrig omsorg

KFOs LILLA LATHUND OM SEMESTER. Förskolor, fritidshem och fristående skolor samt hälsa, vård och övrig omsorg KFOs LILLA LATHUND OM SEMESTER Förskolor, fritidshem och fristående skolor samt hälsa, vård och övrig omsorg 4-6 7-10 10-14 Om semester Vanliga frågor om ledighet Vanliga frågor om lön Vanliga frågor

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG PU 24/11

PROTOKOLLSUTDRAG PU 24/11 L A N D S T I N G S S T Y R E L S E N S P E R S O N A L U T S K O T T D ATUM 2011-05-04 D IAR IENR LS- LE D1 1-009 PROTOKOLLSUTDRAG PU 24/11 LS-LED11-384 24 Nytt avtal HÖK 11 med OFR:s område Hälso- och

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Nytt semesteravtal för montör er

Nytt semesteravtal för montör er Nytt semesteravtal för montör er Gäller från och med den 1 januari 2006 om semesterår1 DO OCH LAGEN 1 Förord Du känner säkert redan till att VVS-Installatörernas semesterkassa upphör efter den 31 december

Läs mer

Genom att Kalle på årsbasis jobbat mer en halvtid så måste vi göra en snitt beräkning.

Genom att Kalle på årsbasis jobbat mer en halvtid så måste vi göra en snitt beräkning. Exempel 1 - Sylvia Sylvia, tjm 28000 månadslön, 25 dagar semester, Anställd den 14 okt 2015 (intjänandeåret), Provision 1800 kr i snitt i månaden. Sylvia har önskat 20 dagar semester i juli 2016. (22 arbetsdagar

Läs mer

Självservice. Utbildningsmaterial. Personec P. Person - anställning Personec P. Ferieanställning. Ferieanställning med schema. Chef/Chefstöd 1(17)

Självservice. Utbildningsmaterial. Personec P. Person - anställning Personec P. Ferieanställning. Ferieanställning med schema. Chef/Chefstöd 1(17) 1(17) Självservice Utbildningsmaterial Chef/Chefstöd Personec P Person - anställning Personec P Ferieanställning med schema Person Chef/Chefstöd - anställning Ferieanställning Version 1.2 091022 2(14)

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske.

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske. Kyrkans allmänna bestämmelser AB 12 Ändringar i AB 4 Anställningsform Mom.2. 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser. Provanställning kan komma i fråga under sammanlagt högst 6 kalendermånader

Läs mer

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Välkommen! Friskoleavtalet - Avtalsinformation på Vad är arbetsrätt? Bestämmelser som gäller förhållandet arbetsgivare/arbetstagare Lag Kollektivavtal Det enskilda anställningsavtalet på Domstolspraxis

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Ferie & Uppehåll. 2012-06-15 1 av 21

Ferie & Uppehåll. 2012-06-15 1 av 21 Ferie & Uppehåll 2012-06-15 1 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Registrera en ferieanställning... 3 Registrera en uppehållsanställning... 6 Utdrag ur belastningsregister... 9 Ferielön... 10 Begreppsdefinitioner...

Läs mer

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 ST inom Sveriges Domstolar NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 Innehåll Ändringar fr.o.m. 2011-01-01... 2 Nyheter i Semesterlagen... 2 Övergångsbestämmelser... 3 Outtagna semesterdagar...

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m.

Särskilda ersättningar m.m. Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. I de särskilda ersättningarna enligt 20 24 ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. 1. Övertid m.m. ( 20) Övertidskompensation

Läs mer

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser 1 2016-03-11 Nr 6/16 ARBETSGIVARNYTT Avdelningen för arbetsgivarpolitik Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser Enligt Allmänna bestämmelser (AB) 27 mom. 2 är

Läs mer

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1 Nya semesterregler från 1 april 2010 Från 1 april 2010 gäller nya semesterregler. Semesterlagen har förenklats och en sammalöneregel och en förenklad version av procentregeln har införts i semesterlagen.

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. och tabeller SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda ersättningar m.m.... 3 1. Övertid m.m. ( 20)... 3 2. Färdtid ( 21)... 3

Läs mer

Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare

Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare Bilaga 2 Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare 1 Avtalets omfattning 2 Anställning Denna paragraf gäller också objektsanställda och timanställda

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Tillämpningsområde 1. Dessa bestämmelser gäller för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga

Läs mer

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar 2013-06-13 16 115:59094 Sida 1 (5) Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar Allmänt 1 Detta avtal är träffat med stöd av 2 kap. 2 villkorsavtalet

Läs mer

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal.

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. DEFINITIONER Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. Månadslön Fast kontant månadslön Dagslön Månadslön x 12/365 Timlön Månadslön x 12/52 x veckoarbetstiden 1 AVTALETS OMFATTNING

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

8 kap. Lön under föräldraledighet

8 kap. Lön under föräldraledighet . LÄSVERSION 1 (6) 8 kap. Lön under föräldraledighet 8 kap. Lön under föräldraledighet Löneavdrag 1 Vid föräldraledighet görs löneavdrag för varje kalenderdag som föräldraledigheten omfattar med ett belopp

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Unga Örnar Avtal 1/10 2012 30/9 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

Ändrad reglering av sjuklöneperioden och dithörande frågor i Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket Saco-S

Ändrad reglering av sjuklöneperioden och dithörande frågor i Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket Saco-S Förhandlingsprotokoll 2013-12-12 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: Saco-S Ändrad reglering av sjuklöneperioden och dithörande frågor i Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket Saco-S

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017 Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Folkets hus och parker Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan

Läs mer

AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM

AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom fristående skolor, förskolor och fritidshem Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2014 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

Bransch- och löneavtal

Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2017-2020 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Unionen Vision Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Läs mer

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m.

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. . 1 (8) 6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. Rätten till lön under sjukfrånvaro 1 Varje arbetstagare har rätt till lön under sjukfrånvaro enligt bestämmelserna i detta kapitel. Dessutom gäller lagen (1991:1047)

Läs mer

Arbetstider för lärare

Arbetstider för lärare Arbetstider för lärare Till. Välkommen som medarbetare till oss inom Bildningsförvaltningen Åstorps kommun! Vi behöver flera yrkesskickliga lärare som vill jobba tillsammans med oss i arbetet med barn

Läs mer

14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Protokoll Arbetsgivarpart Arbetstagarpart Ärende Plats 14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september 2014 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

Läs mer

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt

Läs mer

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar 2015-09-30 FM2015-18293:1 Sida 1 (5) Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar Allmänt 1 Detta avtal är träffat med stöd av 2 kap. 2 villkorsavtalet

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR OCH LÖNEAVTAL M M

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR OCH LÖNEAVTAL M M ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR OCH LÖNEAVTAL M M för anställda vid FÖRSKOLOR, FRITIDSHEM, GRUND- och GYMNASIESKOLOR 2007-06-01 2010-05-31 ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFO SVENSKA KOMMUNALARBETAREFÖRBUNDET, LÄRARNAS

Läs mer

Avtalsinformation Nytt Cirkelledaravtal 2014 2016

Avtalsinformation Nytt Cirkelledaravtal 2014 2016 2014-12-16 Avtalsinformation Nytt Cirkelledaravtal 2014 2016 Efter många förhandlingstillfällen har parterna till sist enats om ett avtal. Avtalet är 2-årigt och gäller under perioden 1 september 2014

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (20) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 25 feb 17 juni 2014 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet (MeF) och Huvudmannaförbundet (HF) Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski, Per

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2011 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

Fra nvaro och ledighet vid koncentrerad deltidstja nstgo ring

Fra nvaro och ledighet vid koncentrerad deltidstja nstgo ring Fra nvaro och ledighet vid koncentrerad deltidstja nstgo ring Den som med anledning av deltidsanställning, delpension eller partiell ledighet har nedsatt arbetstid räknas som deltidsarbetande. Om arbetstiden

Läs mer

BRANSCHAVTAL FOLKHÖGSKOLA

BRANSCHAVTAL FOLKHÖGSKOLA BRANSCHAVTAL FOLKHÖGSKOLA 2004 2007 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning SFHL SKTF Kommunal Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd CF m.fl. 2 Innehåll Sida

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM

AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom fristående skolor, förskolor och fritidshem Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM

AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom fristående skolor, förskolor och fritidshem Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i semesterlagen (1977:480); SFS 2009:1439 Utkom från trycket den 18 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET ARBETSGIVARVERKET 1 (34)

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET ARBETSGIVARVERKET 1 (34) ARBETSGIVARVERKET 1 (34) ALLMÄNT LÖNE- OCH FÖRMÅNSAVTAL FÖR ANSTÄLLDA VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA (ALFA-FK) uppdaterat tom den 1 april 2001 --------------------------------3 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER

Läs mer

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning Semesterberäkning gör du vid intjänandeårets slut för att beräkna semesterförmåner för det nya semesteråret. Hanterar man semester enligt

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

SJUKLÖN M.M. Svensk Scenkonst

SJUKLÖN M.M. Svensk Scenkonst 2007-07-01 SJUKLÖN M.M. Särtryck ur kollektivavtal mellan å ena sidan Svensk Scenkonst och å andra sidan Sveriges Yrkesmusikerförbund riksavtal avseende tillsvidare och tillfälligt anställda musiker, korister

Läs mer

Allmänna bestämmelser AB med ändringar i 1, 4, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33 och 35

Allmänna bestämmelser AB med ändringar i 1, 4, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33 och 35 Allmänna bestämmelser AB med ändringar i 1, 4, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33 och 35 1 1 Inledning Anställningsvillkoren i detta avtal ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser Förhandlingsprotokoll AB 98 1999-11-01 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser AB 98 Parter Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Svenska kyrkans Församlingsförbund å ena sidan,

Läs mer

Anställningsvillkor. Personalavdelningen

Anställningsvillkor. Personalavdelningen Personalavdelningen Anställningsvillkor Uppdaterad 2011-10-21 Du som är anställd vid Uppsala universitet har kanske många frågor rörande din anställning. Här ges en kort information om det vi tror är mest

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Löner och allmänna anställningsvillkor, Privatteateravtalet Svensk Scenkonst Teaterförbundet Datum Den 14 och 24 juni 2013 Plats Närvarande för Svensk Scenkonsts lokaler

Läs mer

Mom. 1 Arbetstagare anställs enligt grunderna för lagen om anställningsskydd (LAS). Mom. 2 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser.

Mom. 1 Arbetstagare anställs enligt grunderna för lagen om anställningsskydd (LAS). Mom. 2 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser. 1 Inledning Anställningsvillkoren i detta avtal ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet samt genom flexibla lösningar bidra till att nå verksamhetsmålen.

Läs mer

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete.

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. 20 Övertid m.m. (gäller från och med 2014-10-01) Heltid Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden,

Läs mer

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare Om semester 2009:7 Om semester + en vägledning för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

SemL. Semesterlag. I lydelse fr.o.m. 2010-04-01. Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete. I lydelse fr.o.m.

SemL. Semesterlag. I lydelse fr.o.m. 2010-04-01. Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete. I lydelse fr.o.m. SemL Semesterlag I lydelse fr.o.m. 2010-04-01 Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete I lydelse fr.o.m. 2010-04-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare

KOLLEKTIVAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare KOLLEKTIVAVTAL Friskolor Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool Bilaga C och D till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid...

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid Bilaga C till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid Överenskommelse om avvikelse från denna bilaga får träffas. 1. Särskilda bestämmelser till AB vid tillämpning av flexibel arbetstid 20

Läs mer

Frågor och svar arbetsgivarintyg

Frågor och svar arbetsgivarintyg 2012-11-17 Frågor och svar arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyget omfattar två obligatoriska sidor och en tredje sida, Komplettering av arbetsgivarintyg, som bara ska sändas in när den anställde har haft

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Semesterlag 1 Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Sådana förmåner är semesterledighet, semesterlön

Läs mer

(Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.)

(Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.) 1 (11) Publicerad 130322 5 kap. Semester (Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.) Rätt till semester 1 Arbetstagare har rätt till semester enligt semesterlagen (1977:480) med de avvikelser

Läs mer

LATHUND. Registrering av Föräldraledigheter

LATHUND. Registrering av Föräldraledigheter Version 2, 2011-04-12 1 av 6 LATHUND Registrering av Föräldraledigheter Föräldraledigheter ska egenrapporteras i Primula. Kontakta din lönehandläggare före du rapporterar din ledighet om du är osäker över

Läs mer

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Information till dig som är anställd och omfattas av Installationsavtalet och till företagen inom EIO. Om du som är anställd har frågor om just din arbetstidsbank

Läs mer

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Entré Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Nedan visas hur man lägger in de nya lönepriserna samt andra förändringar som påverkar lönehanteringen i Entré. Vill man inte göra detta själv kan man boka en lönekonsult

Läs mer

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Kommunal SKTF CF m.fl.

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Kommunal SKTF CF m.fl. BRANSCHAVTAL Skola/Utbildning 2004 2007 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Kommunal SKTF CF m.fl. 2 Innehåll 1 Avtalets

Läs mer

Ändringar i Allmänna bestämmelser med Svenska Kommunalarbetareförbundet 10, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33 och 35

Ändringar i Allmänna bestämmelser med Svenska Kommunalarbetareförbundet 10, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33 och 35 Ändringar i Allmänna bestämmelser med Svenska Kommunalarbetareförbundet 10, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33 och 35 10 Avstängning m.m. Förseelser m.m. Mom. 1 En arbetstagare kan på grund av förseelse

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret.

Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret. Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19 8 Semester Semester utgår enligt lag med i mom 1-8 angivna tillägg. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret.

Läs mer

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies.

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies. Personalhandbok Innehåll Personalhandbokens syfte... 3 Vår verksamhet... 3 Kollektivavtal... 3 Anställning... 3 Sekretess... 4 Arbetstid... 5 Lön & Förmåner... 6 Ledighet & Frånvaro... 6 Permission...

Läs mer

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare.

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Här är en praktisk handbok om semestertid. Senast uppdaterad: 2016-04-28 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln är

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Almega express. Semester och annan ledighet Stockholm,

Klicka här för att ändra format. Almega express. Semester och annan ledighet Stockholm, Almega express på Semester och annan ledighet Stockholm, 2017-03-09 Louise Bjarnestam Klicka louise.bjarnestam@almega.se här för att ändra format Anders Bergqvist på anders.bergqvist@almega.se Mål för

Läs mer

Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester

Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester Enligt den nya semesterlagen 2010-04-01 skall värdet på sparade semesterdagar inte längre ta hänsyn till sysselsättningsgrad för respektive intjänandeår.

Läs mer

Ansökan om ledighet ska rapporteras i Egenrapporteringen i så god tid som möjligt innan ledigheten börjar eller förlängs.

Ansökan om ledighet ska rapporteras i Egenrapporteringen i så god tid som möjligt innan ledigheten börjar eller förlängs. Innehåll Semester... 2 Antal semesterdagar... 2 Föräldraledighet... 2 Vård av sjukt barn... 3 Vård av sjukt barn från dag 11... 3 Föräldraledighet, föräldrapenning... 3 Föräldraledighet, lägstanivådagar...

Läs mer