CRM. Hur man skaffar, behåller och utvecklar lojala och lönsamma kunder. "

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10-11-24 CRM. Hur man skaffar, behåller och utvecklar lojala och lönsamma kunder. ""

Transkript

1 CRM Hur man skaffar, behåller och utvecklar lojala och lönsamma kunder. " 2 1

2 Vision med CRM Exempel: Ung person går in hos en bilhandlare för att köpa en begagnad bil. - Hur ser bilhandlaren på kunden? En vinst på 2000 kr - eller.. ett livstidsbehov av bilar - 2,5 miljoner kr. Mål för CRM?" Öka" livstidsintäkten " 2

3 Hur vi ökar livstidsintäkten" Vi ser till att kunden köper oftare" Vi ser till att kunden handlar för mer vid varje tillfälle" Vi får kunden att stanna kvar längre" (Köpfrekvens x genomsnittsköpets storlek = Årsintäkten per kund" Årsintäkt per kund x durationen = Livstidsintäkten (CLV))" Hur kan vi utveckla CLV? Före kundutvecklingsstart" Antal köp per år " 5 ggr" Genomsnittsköp " kr" Årsintäkt " 5 x kr kr" Durationen " 2,5 år" Antal kunder " 830 st" Livstidsintäkten:" kr x 2,5 år = kr/kund" x 830 kunder = kr" 3

4 Hur kan vi utveckla CLV? Före kundutvecklingsstart" Antal köp per år " 5 ggr" Genomsnittsköp " kr" Årsintäkt " 5 x kr kr" Durationen " 2,5 år" Antal kunder " 830 st" 3 år efter kundutvecklingsstart" Antal köp per år " 5,9 ggr" Genomsnittsköp " kr " Årsintäkten 5,9 x kr kr " Durationen " 2,9 år" Antal kunder " 810 st" Livstidsintäkten:" kr x 2,5 år = kr/kund" kr x 830 kunder = kr" Livstidsintäkten:" kr x 2,9 år = kr/kund" x 810 kunder = kr (+56%) Fyra steg till framgångsrik kundutveckling " Mål" Öka CLV" Genom att få kunderna att" köpa oftare" för mer/köp" förbli trogna" 4

5 Strategi" "Bli verkligt kundfokuserade genom att få grepp om era kundflöden och fatta beslut baserade på kunddata." Fyra steg till framgångsrik kundutveckling " Mål" Öka CLV" Genom att få kunderna att" köpa oftare" för mer/köp" förbli trogna" Strategi" Gå från produkt- till kundfokus genom att:" Identifiera och kvantifiera dina kundflöden, för att" förstå var företagets" problem respektive möjligheter finns." 5

6 När du mäter livstidsintäkten (CLV) blir du en skickligare marknadsförare?" Positivt för CLV + Korsförsäljning + Merförsäljning + Uppgraderar + Tidigarelägger köpen Positivt för relationen + Engagerar sig + Rekommenderar + Värvar Nya kunder CLV Negativt för CLV - Minskar sina köp - Förlorade kunder Kundutveckling ökar " försäljning och lönsamhet!" + Utveckla" - Skaffa" Om diskonterat CLV minus kostnaden för att skaffa kunderna ger ett positivt nuvärde kommer resultatpåverkan vara positiv (CLV - Recruitment cost = >NPV Behålla" Tid" Återvinna" 6

7 Kundfokus nås genom att få grepp om kundflöden" 950 kunder Nya kunder Kunder vid årets början Kunddatabasen" Kunder vid årets slut kunder Förlorade kunder 700 kunder kunder Duration:" = 2 200/700" 3,1 år Hur beter sig dina nya kunder Kundflöden"?? Aktiva = köper igen Nya kunder Starters Förblir starters = handlar inte igen 7

8 Hur påverkar du beteendet? Kundflöden Nya kunder " Växa Aktiviteter för att förstärka önskade flöden och reducera oönskade. Rekryteringsaktiviteten - se till att skaffa tvillingar till våra bästa kunder Välkomstaktivitet Nykundshantering Önskat flöde Aktiva Minska Nya kunder Starters Oönskat flöde Inaktiva Processer tar vi fram för att förstärka önskade flöden och reducera icke önskade kundflöden Top 20% Mellan 50% Botten 30% Nya kunder Starters Reaktivera Återvinna Minskar sina köp Förlorad kund UTE Negativa kundflöden: är fortsatt startes minskat sina köp/ migrerat neråt Har inte köpt under de senaste 12 månaderna 8

9 "Utveckla kundprocesser för att minska oönskade kundflöden och förstärka önskade; m.a.o. utveckla mervärden och kunddialoger för att effektivare skaffa, behålla, utveckla och återvinna lojala och lönsamma kunder. " Taktik " Fyra steg till framgångsrik kundutveckling " Mål" Öka CLV" Genom att få kunderna att" köpa oftare" för mer/köp" förbli trogna" Strategi" Gå från produkt- till kundfokus genom att:" Identifiera och kvantifiera dina kundflöden, för att" förstå var företagets" problem respektive möjligheter finns." Taktik" Utveckla kund- processer för att påverka kundflödena och därmed " förstärka önskade" förhindra oönskade" flöden och således effektivare " skaffa, behålla, utveckla " och återvinna lönsamma " kunder." 9

10 Exempel på processer som läggs in som aktiviteter för att påverka kundflödena: öka önskade kundflöden minska oönskade kundflöden " Skaffaprocesser " DM aktiviteter" Internet" Vårda nya kunder" Behålla - processer" Utveckla - processer" Mer- och korsförsäljning" Ny kund Aktiv" kund Öka kundens " engagemang Minska" avhopp Fortsatt" utveckling" av kundportföljen Reaktiverings - processer" Återvinningsprocesser" Reaktivera kunder som minskar köp" Återvinna förlorade kunder" Ta fram marknads- och säljprocesserna och skapa en proaktiv organisation." dubblera ab" 10

11 Säljprocessen är företagets huvudprocess" Prospecteringsfas Säljfasen Kundvårds-/utvecklingsfas Säljprocessen Spelsystemet steg 2-7 dubblera ab" Prospectprocess Konkurrentattack! Prospecteringsfas Säljfasen Kundvårds-/utvecklingsfas "Konkurrentattack" Utgående kontrakt av konkurrentmaskin hos prospect Säljprocessen Spelsystemet steg 2-7 dubblera ab" 11

12 Steg 2-7, lyckad försäljning leder till Nykunds-, nymaskinsfasen! Prospecteringsfas Säljfasen Kundvårds-/utvecklingsfas "Konkurrentattack" Utgående kontrakt av konkurrentmaskin hos prospect Säljprocessen Spelsystemet steg 2-7 Nykundsprocess välkomstbrev Nymaskinprocess tack för ordern dubblera ab" Steg 8 i Spelsystemet Dags för kontakt! Prospecteringsfas Säljfasen Kundvårds-/utvecklingsfas "Konkurrentattack" Utgående kontrakt av konkurrentmaskin hos prospect Nykundsprocess Säljprocessen välkomstbrev "Dags för kontakt" Spelsystemet Uppföljning 1 steg 2-7 Spelsystemet Nymaskinprocess steg 8 tack för ordern dubblera ab" 12

13 Kundvårdsaktiviteter stöttar" varumärket och försäljning " Prospecteringsfas Säljfasen Kundvårds-/utvecklingsfas "Konkurrentattack" Utgående kontrakt av konkurrentmaskin hos prospect Nykundsprocess Säljprocessen välkomstbrev "Dags för kontakt" Spelsystemet Uppföljning 1 steg 2-7 Spelsystemet Nymaskinprocess steg 8 tack för ordern Kundvårdsprocesser Nyhetsbrev Event dubblera ab" Steg 9 i Spelsystemet Dags för ny kontakt! Prospecteringsfas Säljfasen Kundvårds-/utvecklingsfas "Konkurrentattack" Utgående kontrakt av konkurrentmaskin hos prospect Kors- och merförsäljning Uppföljning 2 Spelsystemet steg 9 Nykundsprocess Säljprocessen välkomstbrev "Dags för kontakt" Spelsystemet Uppföljning 1 steg 2-7 Spelsystemet Nymaskinprocess steg 8 tack för ordern Kundvårdsprocesser Nyhetsbrev Event dubblera ab" 13

14 Återvinningsprocessen! en nyckelprocess! Prospecteringsfas Säljfasen Kundvårds-/utvecklingsfas "Konkurrentattack" Utgående kontrakt av konkurrentmaskin hos prospect Kors- och merförsäljning Uppföljning 2 Spelsystemet steg 9 Nykundsprocess Säljprocessen välkomstbrev "Dags för kontakt" Spelsystemet Uppföljning 1 steg 2-7 Spelsystemet Nymaskinprocess steg 8 tack för ordern Kundvårdsprocesser Nyhetsbrev Event Återvinningsprocess väljer annan leverantör dubblera ab" Låt dina kunder hjälpa dig hitta nya.! Prospecteringsfas Säljfasen Kundvårds-/utvecklingsfas "Konkurrentattack" Utgående kontrakt av konkurrentmaskin hos prospect Kors- och merförsäljning Uppföljning 2 Spelsystemet steg 9 Nykundsprocess Säljprocessen välkomstbrev "Dags för kontakt" Spelsystemet Uppföljning 1 steg 2-7 Spelsystemet Nymaskinprocess steg 8 tack för ordern Kundvårdsprocesser Nyhetsbrev Event Värvarprocess prospect Återvinningsprocess märkesavhopp dubblera ab" 14

15 Fler processer för att hitta nya kunder.! Prospecteringsfas Säljfasen Kundvårds-/utvecklingsfas "Konkurrentattack" Utgående kontrakt av konkurrentmaskin hos prospect Mässprocess få besöka prospect Kors- och merförsäljning Uppföljning 2 Spelsystemet steg 9 Nykundsprocess Säljprocessen välkomstbrev "Dags för kontakt" Spelsystemet Uppföljning 1 steg 2-7 Spelsystemet Nymaskinprocess steg 8 tack för ordern Kundvårdsprocesser Nyhetsbrev Event Köpta adresser få besöka prospect Värvarprocess prospect Återvinningsprocess märkesavhopp dubblera ab" Karta över företagets marknadsföringsoch säljprocesser." Prospecteringsfas Säljfasen Kundvårds-/utvecklingsfas "Konkurrentattack" Utgående kontrakt av konkurrentmaskin hos prospect Mässprocess få besöka prospect Kors- och merförsäljning Uppföljning 2 Spelsystemet steg 9 Nykundsprocess Säljprocessen välkomstbrev "Dags för kontakt" Spelsystemet Uppföljning 1 steg 2-7 Spelsystemet Nymaskinprocess steg 8 tack för ordern Kundvårdsprocesser Nyhetsbrev Event Köpta adresser få besöka prospect Värvarprocess prospect Återvinningsprocess märkesavhopp dubblera ab" 15

16 Mål" Öka CLV" Fyra steg till framgångsrik kundutveckling " Operativt" Genom att få kunderna att" köpa oftare" för mer/köp" förbli trogna" Strategi" Gå från produkt- till kundfokus genom att:" Identifiera och kvantifiera dina kundflöden, för att" förstå var företagets" problem respektive möjligheter finns." Påverka beteendet " Kommunikation" Taktik" Belöningssystem" Utveckla kund- processer för att påverka kundflödena och därmed " förstärka önskade" förhindra oönskade" flöden och således effektivare " skaffar, behåller, utvecklar " och återvinner lönsamma " kunder." Kundportföljens värde påverkas direkt av företagets förmåga att:" Skaffa kunder Behålla kunder Utveckla kunder Återvinna kunder Är ni nöjda med ert inflöde av nya kunder?" Är de kunder ni rekryterar lönsamma? " Är er churn rate ett hot för er?" Är det rätt kunder, d.v.s. de olönsamma, som lämnar er? " Kan ni identifiera och aktivera passiva kunder eller kunder som är på väg att hoppa av?" Köper era kunder allt de kan av er?" Är ni nöjda med den mer- och korsförsäljning ni har?" Förlorar ni rätt kunder?" Vet ni varför kunderna lämnar er?" Kommer era kunder tillbaka?" 16

17 Vad prioriterar ni just nu?" Skaffa kunder Behålla kunder Utveckla kunder Återvinna kunder Vilken del borde ni fokusera på, på kort respektive lång sikt?" Vilka resurser har ni organisatoriskt och ekonomiskt för att arbeta med detta?" Vilka mål har ni med ert arbete?" Vad krävas för framgångsrik CRM/kundutveckling - basera dina beslut på kunddata! 17

18 Att gå från produkt- till kundfokus innebär att vi måste: " Se insamling av kunddata som en primäruppgift!" Löpande samla in och uppdatera information om " Prospekts, befintliga och f.d. kunder. " Använda kunddata för att kunna fatta bättre " beslut.(kommunikation, prissättning, produkt, " Eftermarknad, etc..)" Kunddatabas" Insikt" Management" Påverka beteendet kommunikation" Bygga en organisation och förse den med rapporter och analyser så att den driver lönsam kundutveckling. " Med rätt information kommunicera " mer effektivt; påverka kundflöden och kundbeteende positivt=> ger ökad CLV " Bearbeta rätt prospekts för att de ska bli kunder." 35 Information om kunderna" Kunddatabas" Management" Insikt" Kreativ kommunikation" Kunddatabas" Vilken kunskap har vi om kunderna i vår databas och hur uppdaterar vi uppgifterna för att alltid ha en korrekt bild av kunden?" Kontaktuppgifter" Bransch" Kundkategori" Kundhistorik" Responshistorik" Intresseområden/ Preferenser" Framtidsplaner" Permission marketing" 18

19 Insikt om kunderna" Kunddatabas" Management" Insikt" Kreativ kommunikation" Hur ska vi arbeta mer strukturerat med kundinformationen för att hela tiden lära oss om kunderna så att vi kan fatta bättre beslut?" Kundanalyser" Kundflöden" Kundernas CLV" Kundmigration" Kundandel och tillväxtpotential" Scoringanalyser" Segmentering och kundprofiler" Kundlönsamhet" Sälj- och marknadsprocesser" Insikt" Kreativ kommunikation" Kunddatabas" Management" Insikt" Kreativ kommunikation" Hur ska vi använda vår insikt för att kunna göra kreativ kommunikation som ger önskad effekt och påverkar kunderna på önskat sätt?" Riktad kommunikation baserad på " information om kunden/prospekt" Responsgivande och mätbar" Länka samman produkt-, kalender-, och" beteendestyrd kommunikation" Brand & direct - bygga varumärket via riktad" kommunikation" Belöningar för att förstärka effekt" Kreativ kommunikation" 19

20 Stöd för ledningen" Kunddatabas" Management" Insikt" Kreativ kommunikation" Management Hur stödjer vi ledningen för att effektivare driva framgångsrik kundutveckling? " Förståelse och förankring av kundutveckling på ledningsnivå" CRM-ansvarig som formar strategin och driver det taktiska arbetet" Nya Nyckeltal som mäter kundutvecklingsoch lojalitetsutveckling " Business case som visar på att vi har lönsam tillväxt" Backend och frontend" Kunddatabas" Insikt" Management" Påverka beteendet kommunikation" " 20

21 Se till att placera CRM rätt i organisationen!" " I produktfokuserade verksamheter är kunddata i sig av litet intresse." I en funktionell organisation krävs ofta olika kunddata för att de skall kunna utföra sin uppgift. Så snart uppgiften är avslutad (ex. faktura är betald) har resp.. funktion ingen användning av kunddata. Det blir en slaggprodukt och hanteras därefter. " 42 21

22 I CRM är insamling av kunddata en primäruppgift; i traditionella företag är kunddata en slaggprodukt!" Kundutveckling = att medvetet arbetssätt driva kundutveckling I en kundfokuserad organisation är kundutveckling ett gemensamt arbetssätt och de traditionella funktionerna är stödfunktioner. " För att driva kundutveckling krävs att insamling och uppdatering av kunddata är en primäruppgift överordnat funktionerna, kunddata som används i hela organisationen för att fatta bättre och snabbare beslut inom alla affärsområden. " 43 Stödfunktioner" Produktfokuserad organisation - fokus på produktflöden och optimering av dessa" Administration" Organisation och personal" Teknologiutveckling" Av tradition har i denna typ av organisation kundutveckling hamnat under marknadsföring och försäljning, trots att andra funktioner berörs i lika stor utsträckning!" Inköp" Tillverkning" Intern" logistik" Marknads-" föring " och" försäljning" Extern logistik" Service" Primära aktiviteter" Det visar tydligt att anser att kundutveckling är en stödfunktion och inte primär aktivitet!!" 44 22

23 Kundfokuserad organisation - fokus på kundutveckling och kundflöden " Intern" logistik" Funktionella aktiviteter" Tillverkning" Extern logistik" Marknads-" föring " och" försäljning" Service" Värdekedjan har inventerats för att bättre beskriva verkligheten, där de funktionella aktiviteterna bygger på affärsprocesserna " f kund-, teknologi-, personaloch infrastrukturutveckling. " Fundamentala aktiviteter" Kundutveckling" Organisationsutveckling" Teknologiutveckling" Fastställd infrastruktur" 1. Kundutveckling måste placeras i hjärtat i organisationen." 2. Kundutveckling måste ha minst samma status som ex. marknadsföring och IT." 3. Kundutveckling måste kunna koordineras tvärs de olika funktionerna." 45 CRM skapade proaktivare säljare. - gav BT fler lojala och lönsamma kunder." 23

24 BT Industries CRM Vision Gör kunddatabasen till intäktsmotorn genom ökad proaktivitet! Bakgrund" BT säljkår hade sedan mitten av 80-talet använt sig av ett" "säljstödsystem för att hålla reda på sina kunder." Säljarna bestämde själva vilka kunder och prospect de skall " "besöka." Marknadsdatabasen kunde användas av både marknads- och säljenheterna" Ledningen tyckte inte att säljarbetet blivit effektivare trots stora" "investeringar i att utveckla och implementera marknadsdatabasen." Man tyckte man hade fått värdens dyraste telefonkatalog!" Vision för säljstödet Marknadsdatabasen skall bli vår intäktsgenerator Hur gick man till väga" 1. Fastställde vilka kriteria som skall vara uppfyllda för att kunden eller prospectet skall vara värt att besöka." 2. "Identifierade processerna för hur man borde arbeta för att på smartaste sätt skaffa, behålla och utveckla lojala och lönsamma kunder." 3. Man bestämde sig för hur systemet skall utformas för att på ett " "praktiskt sätt stödja processerna och göra säljarnas arbete " "roligare och lönsammare." 4. "Systemet ser till att säljarna inte missar intäktsmöjligheter" 24

25 Vilka kriteria, tyckte säljarna, borde vara uppfyllda för att besöket skall leda till affär?" Kunden använder sig av " "truckar" Truckarna har fått mycket service" "under senare tid." Hyreskontrakt är på väg att löpa ut" Har nylingen köpt truck av " "konkurrent" Har fått investeringsbudget" Planerar att ändra produktion/ logistik" Kontaktperson har el. kommer att byta jobb" Kund har truck där ersatts av ny " "modell" Kunden har visat intresse för BT:s truckar via olika aktiviteter" Mässor" DR-aktiviteter" Etc." Hur många av företagen i Skövdedistriktet är besöksvärda just nu? " 1. Det första BT upptäckte var att många av föreslagna kriterier saknades. Trots att de var viktiga för att välja rätt!"" 2. I Skövde med omnejd, plockade systemet fram 23 företag som uppfyllde ett eller fler av de uppsatta kriterierna." 3. När vi tittade i säljarens besöksplanering såg vi att han planerat att besöka 19 företag i området under de närmaste tre veckorna." "Vad upptäckte vi? " 25

26 66% av alla besök är bortkastade. " 1. Systemet och säljarna valde inte samma företag." 2. Säljaren valde att besöka företag på helt andra kriteria än han/ hon själva föreslagit! " 3. Vid en genomgång av de företag som systemet valt ut " "och de som säljarna själv valt att besök visade det sig att:" Bland de som systemet valt ut var 18 av 23 mer besöksvärda än de säljaren valt ut." Bland de säljaren valt var endast 2 av 19 ett bättre val" Det innebär att BT:s säljaren valde fel i 66 % av fallen! " Vad hände sedan." Med hjälp av intäktsprocesserna och de valda kriterierna blev det nu möjligt att mycket säkrare välja ut vilka företag som just nu behöver ett besök." Rätt företag blev kontaktat vid rätt tidpunkt och med rätt information" Det ledde till färre 0-besök och fler förfrågningar och fler order" Systemet blev BT:s intäktsgeneratorn. " 26

27 Processer används förskaffa och behålla" lojalare kunder!" 53 Varför processorienterad marknadsföring och försäljning?" Ger alla i organisationen ett gemensamt synsätt på hur de skall arbeta för att skaffa, behålla, utveckla och återvinna lönsamma kunder." Själva idén med processerna är att de ständigt skall förbättras. Det leder till att vi använder marknadsföringsbudgeten ständigt effektivare. " Dessutom är processer är också ett pedagogiskt väl fungerade sätt att beskriva orsak och verkan. Det gör att alla medarbetare tydligt ser sin och andras roll i marknadsföringsarbetet. " 54 27

28 Vilka fördelar ger processmetoden?" + Grundar sig på empiri m a o utgår från företagets nuvarande kundflöden och inte från en teoretisk idealvärld." + Processerna är motorn i kommunikationen; skall se till att önskade flöden inträffar oftare och förhindra oönskade.." + Fokuserar på processer som ger antingen omedelbara intäkter och/ eller förlänger durationen. Leder till ökad livstidsintäkt." + Ser till att det är företaget som som tar initiativet till kundkontakterna. Marknadsföringen blir mera proaktiv och mindre reaktiv." + Säkerställer att medarbetarna gör också det som är viktigt och inte bara det som är bråttom." + Lätt att implementera då organisationen själv aktivt deltagit i skapande processerna." 55 Hur går processarbetet till?" 1. Identifiering av aktuella kundflödena; vilka är önskade vilka är oönskade. " 2. Kvantifiera de olika kundflödena och se hur de påverkar CLV" 3. Sorterar in kundmöten i följande grupper; basflöden " 1. Skaffa" 2. Behålla & Utveckla" 3. Återvinna " 4. Beskriv hur processerna kommer att påverka kundflödena; värdera insatserna i business case. " 5. Förbättra nuvarande processer genom att modifiera, lägga till alt ta bort delar och/eller hela processteg." 6. Välj ut de processer som du vill testa som piloter." 56 28

29 Hur går processarbetet till?" 6. Testa processerna på utvalda pilotmarknader." 7. Utvärdera hur processerna har fungerat" 1. Tekniskt" 2. Kommunikativt " 3. Organisatoriskt" 10. Modifiera pilotprocesserna med önskade förbättringar." 11. qimplementera processerna i verksamheten." 57 Volvo Cars International Customers Process: P:1 Get prospects via www Updated: December 19, 2005 Objective: Ensure local dealers follow up prospects registered on the Internet Target: All prospects will have been contacted by local dealer within x days Target group: Potential buyers on the Internet See process K:1 Evaluation process Dialog Prospect visits Prospect register Information Confirmation Information about Local dealer gives Yes Follow-up interest in VCIC downloaded in is sent prospect is sent feedback on statistics on com/vcic central database with questionnaire to local dealer web page about process Develop a click map for See process prospect? the site to ensure that prospects P:5 Sales process 9 No See process are guided to the correct links K:1 Evaluation process 2 See process Remind dealer P:3 Friend-get-friend 10 about prospect 7 days later Dialog 1 12 No Stop Event 4 Updated Objective: Confirm information registered on Internet Target: Prospect will be informed Trigger: Prospect has registered interest on the Internet When: Immediately Communication: Responsible: Done by: 58 Marketing support Fulfillment firm 29

30 Volvo Cars International Customers Process: P:2 Invitation to events Updated: April 4th, 2006 Objective: Get names of potential buyer to follow up Target: X% of invited will visit event, X% will fill out a questionnaire Target group: Diplomats stationed at local embassies, both potential and 7 Dialog 3 See process current customers Reminder the K:1 Evaluation process 59 day before the 1 2 Dialog Dialog 2 event! Dialog 4 Get names of diplomats Send invitation Prospect or Yes Send 6 Prospect or Yes Thank you for your from local embassies to event customer answers confirmation Create a customer come participation plus and names of current invitation insert "interest card" list of to event? mini questionaire customers attendees No 19 Yes, but cannot come 20 No Customer/prospect Yes to the event but Dialog 5 11 fills out questionnaire 18 No further wants information 21 Send follow-up action Information about 15 No 13 Information is the event and a Dialog 1 Dialog 2 Dilaog 3 Dilaog 4 Dialog 5 registered in questionnaire 16 No further central prospect Event 2 Event 5 Event 9 Event 9 Event Information about action database prospect is sent Objective: Invite prospekt/ Confirm prospekt's/ Minimize "no show" Collect information Follow up prospects and to local dealer customer to event customer's attendance at about visiters plans. customers who did not event Buying window? attend event See process Target: X% will respond All customer who Reduce the number of X% of attendees at X% will respond to P:5 Sales process responded will attend event no show with 20% event will respond questionnaires Trigger: Calendar-driven Customer has answered Invited person has Person gets questionnaire Person did not attend event plan yes to event invitation responded. at event or sent afterwards even though he/she had See process answered yes When: 2 weeks before event Same day as answer One to two days before At the event The day after the event the event. or by mail after. Updated Communication: Direct mail , alt letter Questionnaire Direct mail: letter and questionnaire, alt Responsible: Marketing support Marketing support Marketing support Marketing support Marketing support Done by: Fulfillment firm Fulfillment firm R&B Prospect/customer Fulfillment firm P:3 Friend-get-friend 30

Smicker och Dubblera Två nya dotterbolag from 1januari 2008

Smicker och Dubblera Två nya dotterbolag from 1januari 2008 Smicker och Dubblera Två nya dotterbolag from 1januari 2008 Två nya dotterbolag med olika position och verksamhetsinriktningar Dubblera = RM Konsulter på managementnivå Smicker = Kreativ och strategisk

Läs mer

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg?

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? 1 Sälj- och distributionskedja i fyra led - B2B och B2C Tillverkare (A) B2B B2C Produkter Distributör

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

Ramverk för: CRM-strategi. Datum: Företag: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: CRM-strategi. Datum: Företag: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: CRM-strategi Datum: Företag: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Konsten att vara annorlunda när allt annat är lika CRM, eller Customer Relationship Management, är ett modeord

Läs mer

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman 1 Från Leads till Försäljning? KAMPANJ Shark Tank Traditionellt jobbar vi med kampanjer för att lansera nya produkter och tjänster eller för att

Läs mer

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Ulf Streiby CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Kundens hjärta förtjänar man! Vad händer med kundrelationen när mycket av kontakten och handeln blir digital Hur förtjänar man kundens hjärta och lojalitet

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök Vilka kanaler pratas det mest om? E-mail Tidningsannonser Sms Events Sociala medier Diskussionsgrupper Bannerannonsering med DM-princip Sök LinkedIn, Twitter, Facebook mfl Undersökningar 1 Vad tycker jag?

Läs mer

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Värdeväxlaren guidar ledning och strategiskt förändringsarbete Mission Rikta Beskriva Prioritera Förändra Mäta. management M. M.

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Guide. Marketing Automation

Guide. Marketing Automation Guide Marketing Automation Oktober 2011 Vad är Marketing Automation? INNEHÅLL: 2: Vad är Marketing Automation? 2: Marketing Automation är INTE CRM 4: Att spåra och följa affärsmöjligheter leads 4: Varför

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Bättre kundupplevelse med relevant och effektfull kommunikation.

Bättre kundupplevelse med relevant och effektfull kommunikation. Bättre kundupplevelse med relevant och effektfull kommunikation. Vårt erbjudande! För B2C-företag med fler än 100` kunder Mobil DM kanal med högt kundengagemang får kunder att agera Till skillnad från

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

CONTENT IS KING. Vad betyder det för min produktlansering? new. old

CONTENT IS KING. Vad betyder det för min produktlansering? new. old CONTENT IS KING old new Vad betyder det för min produktlansering? NIKLAS LOHMANN FÖRST 4.5 FRÅGOR TILL DIG Har det hänt att du tittat på Internet inför köp av en resa? Har det hänt att du byggt ett case

Läs mer

dubblera Surbrunnsgatan 44 www.dubblera.se

dubblera Surbrunnsgatan 44 www.dubblera.se Namn Syfte Vad gör dokumentet? När används dokumentet? Hur används dokumentet? Boken om lojalitetsprogram Boken om lojalitetsprogram (10 sidor) Staffan Elinder, dubblera Tankarna bakom ett lojalitetsprogram.

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT ANVÄNDARKONTO PÅ FK-FOCUS FORUM Datum: 2012-11-26 Sida 1 av 15 Upprättad av: Henry Fredrikson Inledning Nedan beskrivs hur man skapar ett användarkonto på FK-Focus Forum.

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS?

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? D i n t a l a r e i d a g J o n a t h a n A g e r i u s W e b S e c u r i t y C o n s u l t a n t

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

dubblera Surbrunnsgatan 44 www.dubblera.se

dubblera Surbrunnsgatan 44 www.dubblera.se Namn Syfte Vad gör dokumentet? När används dokumentet? Hur används dokumentet? Exempel på Kundklubbsrevision Exempel från klädkedja som vill vidareutveckla CRM Exempel på Kundklubbsrevision 1. När startade

Läs mer

Grunderna i inboundmarknadsföring

Grunderna i inboundmarknadsföring Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Gösta Ljungberg 31 mars 2014

Gösta Ljungberg 31 mars 2014 VARFÖR GÅR IT UPPHANDLINGAR FEL OCH VAD KAN DU GÖRA ÅT DET? FRUKOSTSEMINARIE Gösta Ljungberg 31 mars 2014 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring TENTAMEN: INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 Måndag 16/12 2013 Tid: 14.00-18.00 HJÄLPMEDEL: INSTRUKTIONER: Inga Före rättning

Läs mer

Malmqvist, Daniel. Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Från: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten

Malmqvist, Daniel. Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Från: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten Malmqvist, Daniel Från: Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten Vilket terminal nummer har du upprättat i BranaTime sa du? From:

Läs mer

- Get the Full Picture -

- Get the Full Picture - - Get the Full Picture - Tjänster & priser 2010 Företagspresentation Crosscompany Consulting är specialiserade på att hjälpa företag att förbättra sin operativa förmåga, lönsamhet och konkurrenskraft.

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Mobilitet för ökad lönsamhet

Mobilitet för ökad lönsamhet Björn Linda Christian Mobilitet för ökad lönsamhet Erik Tutzauer erik.tutzauer@acando.com 1 Acando AB Tre bitar vi ska titta på idag Inga nyheter med effektivare Samma saker som förr men bättre Effektivisera

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Kunden som en KÄRNKOMPETENS

Kunden som en KÄRNKOMPETENS För beslutsfattare och människor med kundkontakter / sid. 1 av 5 Publicerad 2012-09-10 Kunden som en KÄRNKOMPETENS Av: Anders Holmquist tillsammans med Annika Kviberg/do-be consulting Inom CRM området

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Stärk kundlojaliteten och öka lönsamheten genom fördjupad På begäran anordnar IIR en konferens som ger dig djupare kunskap om CRM Customer Relationship Management 16 17 MAJ 2001, INGENJÖRSHUSET, STOCKHOLM

Läs mer

Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar

Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar LIFE@WORK Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar Ulla Lövholm 1.9. / 2.9.2010 Dagens program 12.30-15.30 Kundens och organisationens förväntningar Kundens behov och förväntningar Psykologiska

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Förändringsarbete i Organisationer Ht 08 Saknar. HALMSTAD UNIVERSITY Lars-Olof Johansson. Förändringsarbete i Organisationer Ht 08 Tentamen

Förändringsarbete i Organisationer Ht 08 Saknar. HALMSTAD UNIVERSITY Lars-Olof Johansson. Förändringsarbete i Organisationer Ht 08 Tentamen Saknar 5 råd inför projektet! Tentamen Tis 9 dec 13:15-17:00 MMD3, INF300, VIP3 Tentamen LOJO D215 A Ljungberg och E Larsson, 2001, 1:a upplagan, Processbaserad verksamhetsutveckling, Kap 6-10 Jan Recker,

Läs mer

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Oktober, 2004 Dialogue Technologies AB Skalholtsgatan 10 B 164 40 Kista Kunder uppsöker leverantörer med olika frågor och önskemål Jag skulle vilja ha? Hur får

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

KOMMENTARER, SYNPUNKTER OCH FORMELLA KLAGOMÅL FRÅN SKOGLIGA INTRESSENTER

KOMMENTARER, SYNPUNKTER OCH FORMELLA KLAGOMÅL FRÅN SKOGLIGA INTRESSENTER KOMMENTARER, SYNPUNKTER OCH FORMELLA KLAGOMÅL FRÅN SKOGLIGA INTRESSENTER COMPLAINT POLICY We care about customers and stakeholders, and commit ourselves to deliver in accordance with customers and stakeholders

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

CIO Governance 13 september 2011

CIO Governance 13 september 2011 CIO Governance 13 september 2011 1 Kort om Jetpak Nordisk verksamhet för bud och expresslogistik Franchise koncept Ägs av riskkapitalbolag Polaris och Accent Omsätter ca 1 miljard Ca 250 anställda IT leverans

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet Affärssystem Linda Askenäs Linköpings universitet AS AS i sitt sammanhang i verksamheten - val, införande och användning Finns flera sätt att betrakta detta. Vi skall gå in på några framförallt tekniska,

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Ekonomistyrning. Beteendeeffekter. Ekonomistyrningens syfte

Ekonomistyrning. Beteendeeffekter. Ekonomistyrningens syfte Ekonomistyrning Föreläsning 722g39, 2008 Anders Parment anders.parment@liu.se www.andersparment.com Ekonomistyrningens syfte Att få de olika individerna i organisationen att handla i linje med målen för

Läs mer

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA JOAKIM HAHNE COUNTRY MANAGER ERIK MOODH KEY ACCOUNT MANAGER PAGERO BREAKOUT DAGENS AGENDA Elektronisk Fakturahantering (Leverantörs- och Kundfaktura)

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer