Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 3353 3354 5053"

Transkript

1 Bruksanvisning Modul VIKTIGT! Innan du använder klockan skall klockan exponeras för ljus för att ladda klockans batteri Läs stycket om "Batteri" Om klockans display visar PS har strömsparfunktionen aktiverats se Referenser. Funktionsknappar I denna bruksanvisning hänvisar vi genomgående till de 4 funktionsknapparna: A/B/C/ ILLUSTRATIONER För modul 3353, 3354 och 5053 är funktionerna lika, dock visas illustrationer för en av moduerna i denna bruksanvisning. Batterinivå Världstid Tidvisning Inställning av analog tidvisning Stoppur Alarm Funktioner För att växla mellan klockans funktioner, tryck C. För att tända bakgrundsbelysningen, tryck B. Radiokontrollerad Tidvisning Att visa digital tid och senastmottagna tidssignal I Tidvisningsfunktionen, tryck A för att visa/växla display för digital tidvisning. I Tidvisningsfunktionen, tryck för att visa/växla display för senast mottagna tidssignal. atumdisplay och sekundräkning ag Timvisare Minutvisare Tidvisningen i denna klocka justeras automatiskt via en kalibreringssignal som sänds ut från Anthorn, England och Mainflingen, Tyskland. Tidvisning och datum kan även justeras manuellt. Veckodag Mottagningsdatum Timmar : Minuter PM Indikator Mottagningstid 1 Veckodag ag Inställning av tid Tidvisningen i klockan ställs automatiskt in via tidssignalen. Klockan tid och datum kan även justeras manuellt. Innan klockan används måste din Hemstadskod för din tidszon anges i klockan. Analog tidvisning är synkroniserad med den digitala. Inställning av Hemstadskod 1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A tills indikator för sändare blinkar (AT, CF eller MSF). för at växla mellan AT, CF eller MSF. Innan nästa steg, ställ in AT (Automatskt val) 2. C för att visa inställning av Stadkod. 3. ( öst ) eller B ( väst ) för att välja den stadskod som stämer med den plats du normalt befinner dig din Hemstadskod. Följande koder gäller för de flesta städer i västra Europa: LON PAR och BER London Paris, Berlin, Milano, Rom, Amsterdam, Hamburg, Frankfurt, Wien ATH Aten 4. A två gånger för att avsluta. Första trycket på A visar inställningsdisplay för 12/24-timmarsvisning Om du befinner dig på en plats som ej ställer om för sommartid avaktivera funktionen ST. Senast mottagna signal 2 sekunder Mottagning av tidssignal Automatiskt eller manuellt När Automatisk mottagning är aktiverad, tas kalibreringssignalen emot 0:00, 01:00, 02:00 04:00 och 05:00. Manuell mottagning aktiveras manuellt se stycket Manuell mottagning. "Klockan- 12!" eller Notera! Klockan kan ha svårt att ta emot tidssignalen inuti byggnader, inuti fordon, nära hushållsapparater/kontorsmaskiner, nära byggarbetsplatser/flygplatser, i närheten av högspänningsledningar, i bergstrakter

2 Mottagning av radiosignal kilometer Anthorn 500 kilometer UK signal transmitter t o m april Klockan kan ta emot radiosignaler för tidinställning som sänds från Anthorn, England och Mainflingen, Tyskland. Även om klockan är inom detta område kan mottagning vara omöjlig om signalen blockeras av berg eller dylikt. Mottagning av signalen påverkas av väderförhållanden, atmosfäriska störningar och årstidsväxlingar. Klockan är gjord för att ta emot radiosignalen som sänds ut från Mainflingen. etta betyder att mottagningen blir bäst om den inbyggda antennen (i änden vid klockan 12) riktas mot Mainflingen. Notera, stabil mottagning är omöjlig om klockan är i rörelse när klockan tar emot radiosignalen. Bra mottagning kan vara svårt eller till och med omöjligt att få vid följande förutsättningar: När mottagning sker inomhus, gå till ett fönster. Nära TV, kylskåp, datorer eller andra hushållsmaskiner. Långt från radiosändare, i betonghus eller nära berg. Under mark i tunnlar eller liknande. Nära högspänningsledning, neonskyltar eller radiostationer med störande frekvenser. Nära järnväg, motorvägar eller flygplatser. I tåg eller bil. Radiostörning kan orsaka felaktig signalmottagning. Stark elektrostatisk laddning kan orsaka att fel tid ställs in. Om n n visas hur stark signalen från radiosändaren i Frankfurt var. För bästa mottagning placera klockan där motagningen är starkast. Mainflingen On/Off status Mottagning av tidssignal Vid mottagningsproblem, kontrollera följande: Automatisk mottagning av/på 1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A i ca 2 sekunder tills indilator för sändare börjar att blinka. Sekundvisaren roterar och stoppar på "klockan 12" 2. C 3 gånger för att flytta markören till Automatisk mottagning av/på (on/off). 3. för att växla mellan eller. Om den Hemstadskod som är vald ej stödjer automatisk mottagning visas på displayen. 4. A två gånger för att avsluta. Problem Problemorsak Att göra Manuell Klockan är ej i Tidvisnings- Aktivera Tidvisningsmottagning funktionen funktionen och försök igen går ej att u har inte valt någon av Välj rätt Hemstadskod genomföra följande stadskoder som din Hemstadskod: BER, PAR, LON, ATH Automatisk u har justerat tiden manuellt Genomför manuell mottagning är mottagning eller vänta tills vald men nästa automatiska Level 4 visas signalmottagning ej på displayen Även om signalmottagningen Kontroller att klockan är på lyckades, försviner indikeringen en plats som är inom Level 4 från displayen, varje mottagningsradien och nattklockan 03:00 utan störande signaler/ hus/fordon etc Mottagningsinställning är fel välj mottagningssätt Annan funktion än Utför manuell mottagning Tidvisningsfunktionen var aktiv Tidvisningen Om klockan är 1 timme fel Avaktivera/aktivera är ej korrekt ST/Sommartid Hemstadskoden är ej vald Justera till rätt för den plats du befinner dig Hemstadskod Låg Level 1 (Nivå 1) Hög Level 4 (Nivå 4) Även i ett område där tidssignalen är stark, tar det ca 10 sekunder för klockan att stabiliseras efter mottagning innan resultatet visas på displayen. Level 4 visas ej om signalen ej var lyckad och ej heller om manuell justering utfört på tidvisning. Manuell mottagning av tidssignalen 1. Placera klockan på en stabil yta med klockans "klockan 12-position" vänd mot ett fönster. 2. och håll inne i ca 2 sekunder, tills klockan ger en kort signal. När du släppt visas RC på displayen för att indikera att mottagning av tidssignalen har startat. Mottagning av signalen tar mellan 2 till 7 minuter. Under denna tid skall klockan vara stilla och ingen av funktionerna skall aktiveras. För bästa mottagningsförhållande, placera klockan som på illustrationen nedan. För att avbryta mottagning av signal, tryck. Om mottagningen av signalen ej är/blev korrekt, visas ERR på displayen i ca 2 minuter. För att avsluta och återgå till Tidvisningsfunktionen, tryck. Världstid Aktuell tid för vald stadskod Med Världtidsfunktionen kan du kontrollera tiden i 30 städer världen över (29 tidszoner). För ytterligare information om er se Referenser Aktuell tid för alla er i Världstidsfunktionen sker med utgångspunkt från GMT-differensen för varje stad (Greenwich Mean Time) I Världstidsfunktionen, tryck A för att visa aktuell vald Hemstadskod på displayen. Att visa aktuell tid för en annan stadskod/tidszon 1. I Världstidsfunktionen, för att scrolla genom stadskoderna, tryck. Om den tid som visas skulle vara missvisande kontrollera din Hemstadskod. TS Indikator Att växla mellan Standardtid och Sommartid (ST) för stadskod i Världstidsfunktionen 1. I Världstidsfunktionen, tryck för att välja den stadskod du vill justera för sommartid. 2. A för att växla mellan ST On (ST visas på displayen) eller ST Off. ST kan ej aktiveras för GMT. Inställningen för ST påverkar endast den stadskod du justerade för. 2

3 Alarm ON/Off Status Funktion Alarmnummer Alarmtid Timmar : Minuter Tre av varandra oberoende dagliga alarm kan ställas in samt timsignal som ger tvåkorta signaler varje hel timme. Alarm och Timsignalen utgår från digital tidvisning. Alarmen är numrerade från AL1 till AL3. Timsignalen indikeras med SIG. Inställning av alarmtid 1. I Alarmfunktionen, tryck för att välja det alarm du önskar ställa in. 2. och håll inne A tills timsiffrorna börjar blinka på displayen. Alarmet aktiveras nu automatiskt. 3. C för att växla mellan timmar, minuter. 4. När position blinkar, tryck ( + ) eller B ( ) för att ändra, håll inne för snabbstegning. 5. A för att avsluta. Alarmfunktion Alarmsignalen ljuder på inställd tid och i ca 10 sekunder. För att stänga av alarmsignalen, tryck valfri knapp. Test av alarmsignalen I Alarmfunktionen, tryck för att testa Alarmsignalen. Belysning Mätning av tid 1. för att starta stoppuret. 2. för att stoppa. 3. Återuppta tidtagningen genom att trycka igen. u kan repetera steg 2 och 3 hur många gånger du vill. 4. A för att nollställa stoppuret. Mätning av mellantid 1. för att starta stoppuret. 2. A för att se mellantiden. 3. A åter igen för att se pågående tidtagning. u kan repetera steg 2 och 3 hur många gånger du vill. 4. för att stoppa tidtagningen. 5. A för att nollställa stoppuret. Mäta två sluttider 1. för att starta stoppuret. 2. A när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden. 3. när den andre löparen passerar mållinjen. 4. A för att visa den andre löparens sluttid på displayen. 5. A igen för att nollställa. Klockan har LE-belysning. För att tända belsyningen, tryck B. Tiden för hur länge belysningen skall vara tänd kan ställas på 1.5 eller 2.5 sekunder se Referenser och Belysning. Alarm och Timsignal av/på 1. I Alarmfunktionen, tryck för att välja ett alarm eller Timsignal. 2. A för att växla mellan av/på. Batteri enna klocka är utrustad med en solcell och laddningsbart batteri (2:a batteri) som laddas upp av solcellen. Solcell Stoppur Minuter 1/100 sekund Mer än 1 minut Stoppuret mäter tid, mellantid/varvtid och 2 målgångstider, stoppuret har även Auto-startfunktion. Klockan mäter tid upp till 99 timmar, 59 minuter, 59'99 sekunder. 1/100 sekund visas när tidtagningen stoppats eller när en mellantid visas på displayen. Om tidtagning skall ske längre tid än 99 timmar fortsätter klockan från 0. Tidtagningen fortsätter även om du lämnar Stoppursfunktionen. Minuter Tidtagning Viktigt! Vid lagring av klockan under längre perioder i mörkt rum kan orsaka att det laddningsbara batteriet laddas ur. Normalt kommer det laddningsbara batteriet att fungera under en lång tid om förutsättningarna för laddning och urladdning är gynnsamma. Men ett laddningsbart batteri kan förlora sin laddningsegenskap efter en tid och behöver då bytas ut. et laddningsbara batteriet bör endast bytas ut med ett CASIO CTL1025 batteri då andra batterier kan skada klockans elektronik. Aktivera klockans strömsparfunktion om klockan ej skall användas under lång tid. Batterinivåindikator Mellantidindikator Mellantid Minuter : 1/100 sekund eller 3

4 Batterinivåindikator Batterinivåindikatorn visar status på klockans batteri enligt följande: Nivå Indikator Funktion/status 1 Alla funktioner tillgängliga Tidvisning I Tidvsiningsfunktionen visas aktuell tid och datum. I Tidvsiningsfunktionen göres även manuell justering av tid, datum. Vid manuell justering av tidvisningen kan även tiden för hur lång tid som belysningen skall vara tänd justeras samt Strömsparfunktion av/på. 2 Alla funktioner tillgängliga atumdisplay ag och sekundräkning 3 Automatisk och manuell mottagning Signaler, Belysning, Analog tidvsining isplay är avaktiverade en digitala tidvisningen fungerar fortfarande fast visas ej. 4 Alla funktioner avstängda. Veckodag Mottagningsdatum Timmar : Minuter PM Indikator Vid nivå 4 stängs alla klockans funktioner av. Funktionerna är aktiva först när batteriet blivit laddat igen. Klockan justerar automatiskt analog tidvisning så snart batterinivån är återställd. Om klockan placeras i direkt solsken/väldigt stark varm belysning kan batterinivåindikatorn tillfälligt visa fel nivå. Korrekt nivå visas när temperaturen blivit normal. Om Belysning eller Alarmsignal/alarm aktiveras ett flertal gånger under en kort tidsperiod kan indikator för "återhämtning" R visas på displayen. När batteriet laddats aktiveras funktionerna igen och R försvinner från displayen. Återhämtning Kontrollera aktuell batterinivå I Tidvisningsfunktionen, tryck C för at visa aktuell batterinivå. Batterinivån indikeras med HI (Level 1) eller MI (Level 2) Laddning När klockan batteri laddas kan klockan bli varm (väldigt varm). Vid laddning i extremt starkt solsken kontrollera klockans temperatur. Laddningguide När batteriet är fulladdat finns tidvisningsfunktionen aktiv i ca 4 månader. För att klockan skall klara normal daglig användning behövs uppskattade exponeringstider i ljuskälla. Ljusskälla Utomhus, solljus, lux Uppskattad laddtid 5 minuter Solljus genom ett fönster, lux 24 minuter agsljus genom fönster (en molnig dag), 5000 lux 48 minuter Inomhusbelysning, 500 lux 8 timmar å klockan utsätts för ovanstående exponeringstider räcker den dagliga laddiningen till: 1 x 1,5 sekunder belysning per dygn. 10 sekunder alarmsignal per dag. 5 gånger mottagning av tidssignal per dygn. Senast mottagna signal 2 sekunder Mottagningstid Manuell inställning av tidvisning och datum Innan du gör justering av tidvisning och datum manuellt skall alltid rätt Hemstadskod väljas. Mottagning/ Tid/atum 12/24-timmars visning Strömsparfunktion Manuell justering av digital tidvisning och datum 1. I Tidvsiningsfunktionen, tryck och håll inne A tills indiaktor för sändare börjar att blinka. Sekundvisaren justeras till klockan 12-position där den stoppas. 2. A eller C för att flytta markören mellan följande justeringsalternativ: ST Automatisk mottagning Timmar Minuter av Månad År 3. När den position som du önskar justera blinkar, tryck B och/eller för att justera enligt följande: Mottagning/ isplay För att Val av sändare AT/MSF/CF Justera stadskod Växla mellan Sommartid/ST On/Off eller Automatisk (Öst) och B (Väst) Laddtider Nedanstående tabell visar hur lång tid klockan behöver exponeras för att ta laddningsnivån från en nivå till en annan: Växla mellan Automatisk mottagning av tidssignal On/Off Ljuskälla Nivå 4 Nivå 3 2 Nivå 1 Utomhus, solljus lux 1 tim 10 tim 5 tim Solljus genom ett fönster lux 4 tim 48 tim 22 tim agsljus genom fönster (en molnig dag) lux 8 tim 99 tim 46 tim Inomhus, flourocerande belysning 76 timmar Notera att värdena är uppskattade och är beroende av ljusförhållandena. 4

5 Tid/atum Växla mellan 12- eller 24- timmarsvsining Nollställning av sekundvisning till 00 Växla Belysningstiden mellan 1.5 eller 2.5 sekunder B Justering timmar eller minuter ( + ) och B ( ) Justering år ( + ) och B ( ) Sommartid / ST (aylight Saving Time) Sommartid är justering från standardtid med en hel timme. Tidssignalen från Mainflingen inkluderar både standardtid och justering för sommartid. För stadskoderna BER, PAR, LON eller ATH är Automatisk justering för sommartid aktiverat. Att justera inställning för Sommartid/ST 1. I Tidsvisningsfunktionen, tryck och håll inne A tills indikator för sändare börjar att blinka. Sekundvisaren justeras till klockan 12-position där den stoppas. 2. C två gånger för att aktivera inställning för Sommartid/ST. 3. för att välja inställning enligt följande: Auto ST (A) ST Off (OF) ST on (ON) Justering månad eller dag ( + ) och B ( ) Växla mellan Strömsparfunktion On/Off 4. A för att avsluta. När inställningfunktionen avslutas justeras den analoga tidvisningen automatiskt. Om denna justering är felaktig se Manuell justering av analog tidvisning. Observera! Automatisk justering för sommartid/st kan endast göras när följande Hemstadskoder är valda: BER, PAR, LON eller ATH. 4. A för att avsluta. Analog Tidvisning Klockans analoga tidvisning är synkroniserad med klockans digitala tidvisning. en analoga tidvsiningen justeras automatiskt när den digitala tidvisningen justeras manuellt när klockan mottagit tidssignal när justering av Hemstadskod göres vid justering av sommartid on/off Om klockans analoga tidvisning ej överensstämmer med den digitala tidvisningen kan manuell justering utföras. Att manuellt justera analog tidvisning 1. I Tidvisningsfunktionen, tryck C fem gånger. 2. och håll inne A tills 0 0 börjar att blinka. 3. eller B för att justera enligt följande: För att Flytta analog tid 20 sekunder framåt Flytta analog tid 20 sekunder bakåt Flytta analog tid kort tid framåt Flytta analog tid kort tid bakåt Flytta analog tid lång tid framåt Flytta analog tid lång tid framåt B och håll inne och håll inne B och håll inne och tryck samtidigt B För att stoppa förflyttning tryck valfri knapp och håll inne B och tryck samtidigt För att stoppa förflyttning tryck valfri knapp 4. A för att avsluta. För att återgå till Tidvisningsfunktionen, tryck C. 5

6 REFERENSER Strömsparfunktion När strömsparfunktionen är aktiverad kommer klockan automatiskt att gå ner i strömsparläge när ljusstyrkan understiger 30 lux. Följande tabell visar vilka funktioner som finns tillgängliga när klockan är i strömsparläge: Tidvisning Veckodagen ställs automatiskt in enligt det datum du anger. Årtal kan ställas in mellan år 2000 och Klockans autokalender tar även hänsyn till skottår. GMT-differensen kalkyleras enligt regler för Universal Time Coordinated (UTC) tabell Strömsparindikator Uppskattad tid i strömsparläge Funktioner 3 till 4 dagar isplay ej tillgänglig Alarm, Timsignal, Analog tidvisning och mottagning av tidssignal aktivt mer än 8 dagar isplay, Alarm, Timsignal ej tillgängligt Analog tidvisning stoppad "kl 12" Mottagning av tidssignal ej tillgänglig Strömsparfunktionen indikeras på displayen med För att få klockan ur strömsparläge ta klockan till en mer upplyst/belyst plats eller tryck valfri knapp. Strömsparfunktionen On/Off 1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A tills indikator för sändare börjar att blinka. 2. A åter en gång. 3. C sju gånger tills inställning för Strömsparfunktionen visas på dispalyen. 4. för att växla mellan ON och OFF. 5. A för att avsluta. Indikator för Strömsparfunktionen visas på displayen i klockansalla funktioner. Val av sändare 1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A tills indikator för sändare börjar att blinka. Sekundvisaren justeras till klockan 12-position där den stoppas. 2. för att växla mellan Automatiskt val av sändare eller fast val. AT Automatisk MSF England CF Tyskland 3. A för att avsluta. Mottagning av tidssignal Vid mottagningsproblem, kontrollera följande: Problem Problemorsak Att göra Manuell Klockan är ej i Tidvisnings- Aktivera Tidvisningsmottagning funktionen funktionen och försök igen går ej att u har inte valt någon av Välj rätt Hemstadskod genomföra följande stadskoder som din Hemstadskod: BER, PAR, LON eller ATH Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur! Automatisk u har justerat tiden manuellt Genomför manuell mottagning är mottagning eller vänta tills vald men nästa automatiska Level 4 visas signalmottagning ej på displayen Även om signalmottagningen Kontroller att klockan är på lyckades, försviner indikeringen en plats som är inom Level 4 från displayen, varje mottagningsradien och nattklockan 03:00 utan störande signaler/ hus/fordon etc Mottagningsinställning är fel välj mottagningssätt Annan funktion än Utför manuell mottagning Tidvisningsfunktionen var aktiv 6 KETONIC AB / WINLÖF & CO EFTERTRYCK FÖRBJUES! Reservation för eventuella fel.

Bruksanvisning WVA-220 WVA-230

Bruksanvisning WVA-220 WVA-230 Bruksanvisning WVA-220 WVA-230 Modul 4378 4379 Funktionsknappar I denna bruksanvisning hänvisar vi genomgående till de 4 funktionsknapparna: A/B/C/ Världstid Alarm Inställning av analog tidvisning Stoppur

Läs mer

Bruksanvisning. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 2734/2758 3748/3759 4773/4774

Bruksanvisning. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 2734/2758 3748/3759 4773/4774 Bruksanvisning Modul 2734/2758 3748/3759 4773/4774 C för att växla mellan klockans funktioner. B för att tända belysningen. Världstid Alarm atumpåminnelse Tidvisning Analog tidvisning Stoppur Tidminne

Läs mer

Bruksanvisning WVQ-550 WVQ-560

Bruksanvisning WVQ-550 WVQ-560 ruksanvisning WVQ-550 WVQ-560 Modul 4723 Start av sekundvisare och digital display För att spara ström, levereras klockan med alla fun ktioner avstängda. Tryck A, eller C för att starta sekudnvisning och

Läs mer

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 5135. Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur! Inställning av Hemstadskod

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 5135. Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur! Inställning av Hemstadskod Bruksanvisning Modul 5135 VIKTIGT! Innan du använder klockan skall klockan exponeras för ljus för att ladda klockans batteri Läs stycket om "Batteri" Om klockans display visar PS har strömsparfunktionen

Läs mer

Bruksanvisning WV-58 WV-59

Bruksanvisning WV-58 WV-59 Bruksanvisning WV-58 WV-59 Modul 3053 Funktionsknappar I denna bruksanvisning hänvisar vi genomgående till de 4 funktions-knapparna: A / B / C / D Världstid Timer Tidvisning Alarm Stoppur Funktioner För

Läs mer

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 5173

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 5173 Bruksanvisning Modul 5173 Ljuskälla Solcell Batteriet laddas i ljus miljö Solcell Ljuskälla Energi Armbandsuret behöver ljus/belysning Klockans batteri laddas via en solcell. När klockan ej används bör

Läs mer

Bruksanvisning G-2900

Bruksanvisning G-2900 Bruksanvisning G-2900 Modul 2548 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder. Tidvisning e-dataminne Världstid Alarm Timer Stoppur

Läs mer

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder:

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder: Bruksanvisning Modul 3095 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända klockans belysning. Tidvisning Stoppur Minnesfunktion Timer Alarm Tidvisning PM-indikator Timmar

Läs mer

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 4709 4713. Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur!

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 4709 4713. Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur! Bruksanvisning Modul 4709 4713 VKTGT! nnan du använder klockan skall klockan exponeras för ljus för att ladda klockans batteri Läs stycket om "Batteri" Om klockans display visar PS har strömsparfunktionen

Läs mer

Några eller alla funktioner avaktiverade

Några eller alla funktioner avaktiverade Bruksanvisning Modul 5117 Ljuskälla Solcell Battriet laddas i ljus miljö Ljuskälla Solcell Energi Armbandsuret behöver ljus/belysning Klockans batteri laddas via en solcell. När klockan ej används bör

Läs mer

Bruksanvisning 5122. Om bruksanvisningen. Kontrollera följande innan du använder klockan. Laddning av klockan. Radiokontrollerad tidvisingsfunktion

Bruksanvisning 5122. Om bruksanvisningen. Kontrollera följande innan du använder klockan. Laddning av klockan. Radiokontrollerad tidvisingsfunktion MA1005-EA Gratulerar till ditt inköp av denna klocka från CASIO. Denna klocka har inte någon tidszon som motsvarar en differens på - 3,5 timmar i förhållande till UTC. Därför kan den radiokontrollerade

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Bruksanvisning DBC-32

Bruksanvisning DBC-32 Bruksanvisning DBC-32 Modul 2888 Modul 1600 1874 Tryck B för att växla mellan klockans funktioner. Tryck L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen. Miniräknare Alarm Tidvisning Tryck B Världstid

Läs mer

Signal från Tyskland och England LIS Lisabon LON London MAD Madrid PAR Paris ROM Rom BER Berlin STO Stockholm ATH Aten MOW Moskva

Signal från Tyskland och England LIS Lisabon LON London MAD Madrid PAR Paris ROM Rom BER Berlin STO Stockholm ATH Aten MOW Moskva Bruksanvisning Modul 3139 Tidvisning Världstid Timer Stoppur Alarm Funktioner För att växla mellan klockans funktioner, tryck C. För att tända bakgrundsbelysningen, tryck B. Radiokontrollerad Tidvisning

Läs mer

Bruksanvisning. Lycka till med din nya klocka! Tidvisning. Stoppur. Modul Stoppur

Bruksanvisning. Lycka till med din nya klocka! Tidvisning. Stoppur. Modul Stoppur ruksanvisning Modul 3166 Tryck C för att växla mellan klockans funktioner. Tryck och håll inne C i ca 3 sekunder för att återgå till. Tryck L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen. Recover

Läs mer

Bruksanvisning. Tidvisning. Modul AMW-702

Bruksanvisning. Tidvisning. Modul AMW-702 Bruksanvisning AMW-702 Modul 4732 4733 Tryck C för att växla mellan klockans funktioner. Tryck B för att tända belysningen. Funktionerna för dessa två modller/moduler är identiska. I denna bruksanvining

Läs mer

Bruksanvisning. Tidvisning. Hemstadskod. Världstid. Modul 3202. Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur!

Bruksanvisning. Tidvisning. Hemstadskod. Världstid. Modul 3202. Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur! Bruksanvisning Modul 3202 Om Bruksanvisningen I denna bruksanvisning hänvisar vi genomgående till de 4 funktionsknapparna A, B, C och D Auto Retur Funktion Klockan återgår automatiskt till Tidvisningsfunktionen

Läs mer

Bruksanvisning - modul 5410

Bruksanvisning - modul 5410 Gratulerar till köp av ny klocka! SVENSK Se till att noga läsa och följa instruktionerna i "försiktighetsåtgärder" och "skötsel" för att försäkra dig om att produkterna får avsedd livslängd. Ta god vara

Läs mer

Bruksanvisning Gratulerar till ditt inköp av denna klocka från CASIO. Kontrollera följande innan du använder klockan. Om bruksanvisningen

Bruksanvisning Gratulerar till ditt inköp av denna klocka från CASIO. Kontrollera följande innan du använder klockan. Om bruksanvisningen Gratulerar till ditt inköp av denna klocka från CASIO. Denna klocka har inte någon tidszon som motsvarar en differens på - 3,5 timmar i förhållande till UTC. Därför kan den radiokontrollerade tidvisningsfunktionen

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

WS-9034. Projicerande väderstation. Svensk bruksanvisning

WS-9034. Projicerande väderstation. Svensk bruksanvisning WS-9034 Projicerande väderstation Svensk bruksanvisning Moon Radio AB, 2005 Innehåll Utseende och knappar Väderstationen... 1 Utomhussändaren... 1 Strömförsörjning och installation Sätta i och byta batterier

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk SNABBSTART 1. Öppna batterilocket på termometerklockans baksida genom att föra det i pilens riktning. 2. Sätt

Läs mer

Bruksanvisning. Tidvisning. Modul Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur!

Bruksanvisning. Tidvisning. Modul Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur! Bruksanvisning Modul 3157 OBSERVERA! Klockans mätfunktioner skall ej jämföras med industrimätinstrument/ precisionsinstrument. De värden som klockan visar skall anses som skäliga. Klockan är avsedd för

Läs mer

Bruksanvisning Batterinivå. Förfl yttar sig två sekunder per steg.

Bruksanvisning Batterinivå. Förfl yttar sig två sekunder per steg. MA100-EA Bruksanvisning 511 Gratulerar till ditt inköp av denna klocka från CASIO. Denna klocka har inte någon tidszon som motsvarar en differens på - 3,5 timmar i förhållande till UTC. Därför kan den

Läs mer

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL!

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL! Svenska VIKTIGT TT KÄNN TILL! nvänd aldrig knapparna/ringarna och ställ inte om tiden när klockan är våt eller i vatten. Klockan och armbandet bör sköljas noga i rent vatten efter att ha varit i saltvatten.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning - modul 5161

Bruksanvisning - modul 5161 Exponera klockan för direkt solljus Den ström som solcellerna omvandlar av ljus förvaras i ett Belysning laddningsbart batteri. Om du förvarar klockan på en mörk plats kan batteriet laddas ut. Exponera

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

Bruksanvisning - modul 5110

Bruksanvisning - modul 5110 Lär känna klockan Gratulerar till köp av ny klocka! Du får störst glädje av klockan om du först läser manualen noggrant. Se till att ha denna manualen till hands för framtida referens. Exponera klockan

Läs mer

Bruksanvisning - modul 5443

Bruksanvisning - modul 5443 Gratulerar till ditt val av denna klocka från CASIO. För att vara säker på att den här klockan ska hålla så länge som den är tänkt bör du läsa igenom och följa anvisningarna u denna handbok, och i synnerhet

Läs mer

KAL. NX04 DUBBEL-DISPLAY KVARTSUR

KAL. NX04 DUBBEL-DISPLAY KVARTSUR KAL. NX04 DUBBEL-DISPLAY KVARTSUR Display för tid/kalender Demonstrationsfunktion Världstid Stoppur Reguljärt alarm Engångs-alarm Belysning (Elektroluminicerande panel) SVENSKA KRONA/KNAPPAR OCH DISPLAYER

Läs mer

Bruksanvisning Viktigt! 2 7 Förfl yttar sig två sekunder per steg.

Bruksanvisning Viktigt! 2 7 Förfl yttar sig två sekunder per steg. MA0908-EA Bruksanvisning 5089 Gratulerar till ditt inköp av denna klocka från CASIO. Denna klocka har inte någon tidszon som motsvarar en differens på - 3,5 timmar i förhållande till UTC. Därför kan den

Läs mer

ANALOGT KVARTSUR SOLCELL

ANALOGT KVARTSUR SOLCELL 1 Kal. V172 (Ref SSC) NLOGT KVRTSUR SOLCELL ruksanvisning KÄNNETECKEN TID/KLENDER KL. V172 MINUTERS STOPPUR I 1/5-SEKUNDSÖKNING MED FUNKTION FÖR DELTIDSMÄTNING ENGÅNGSLRM INOM TIMMR DRIVS MED LJUSENERGI

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Dual-Band RF Projektionsklocka med FM Radio Modell: RRM326P BRUKSANVISNING

Dual-Band RF Projektionsklocka med FM Radio Modell: RRM326P BRUKSANVISNING Dual-Band RF Projektionsklocka med FM Radio Modell: RRM326P BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion... 2 Produktöversikt... 2 VY Framsida... 2 VY Baksida... 3 LCD Display... 3 ATT Komma Igång... 4 Batterier...

Läs mer

Modul Några eller alla funktioner avaktiverade

Modul Några eller alla funktioner avaktiverade Bruksanvisning Modul 3278 3279 Ljuskälla Solcell Battriet laddas i ljus miljö Ljuskälla Solcell Energi Armbandsuret behöver ljus/belysning Klokkans batteri laddas via en solcell. När klockan ej används

Läs mer

JENKINSBIRD WEATHER MASTER 340658

JENKINSBIRD WEATHER MASTER 340658 JENKINSBIRD WEATHER MASTER 340658 SVENSK MANUAL Innehåll 1) Basstation 2) En WH2 fjärrsensor med monteringsanordning 3) Instruktionsmanual Funktioner 1) Trådlös utomhus- och inomhus luftfuktighet (%RH)

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

Manual Radiostyrd klocka RM912TC

Manual Radiostyrd klocka RM912TC 1 Manual Radiostyrd klocka RM912TC EGENSKAPER 1. Radiostyrda egenskaper Automatisk synkronisering av klockan med radiosignal varje hel timme. Klockan visar datum och veckodag på ett av fyra språk (E/F/G/I).

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

Bruksanvisning - Modul 5419

Bruksanvisning - Modul 5419 MA1409-EA 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - Modul 5419 Basis funktioner Informationen nedanför är aktuell för alla funktioner. Allmän översikt 123 Navigering mellan Funktioner Bluetooth tilkopling

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

SWE. Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL

SWE. Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 INNEHÅLL ANVÄNDARMANUAL Snabb Introduktion...2 Översikt...2 Mottagare...2 LCD-display...4 Använda Temperaturstationen...4 Mottagning av Radiokontrollerad

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Station med väderprognos och radiokontrollerad klocka Modell: BAR206 / BAR206A

Station med väderprognos och radiokontrollerad klocka Modell: BAR206 / BAR206A Station med väderprognos och radiokontrollerad klocka Modell: BAR206 / BAR206A INNEHÅLL BRUKSANVISNING Produktöversikt... 2 Vy Framsida... 2 Vy Baksida... 2 Fjärrsensor... 3 Att Komma Igång... 3 Sätt i

Läs mer

DB-E30. Bruksanvisning. Funktioner. Tidvisning. Modul Vi önskar dig stort lycka till med ditt nya armbanbdsur!

DB-E30. Bruksanvisning. Funktioner. Tidvisning. Modul Vi önskar dig stort lycka till med ditt nya armbanbdsur! Bruksanvisning DB-E30 Modul 2568 VIKTIGT! Innan du använder klockan skall klockan exponeras för ljus för att ladda klockans batteri. Läs stycket om "Batteri" Strömsparfunktion Om SLEEP visas på displayen

Läs mer

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation Swedish BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation SNABBINSTALLATIONSGUIDE 1. Skjut upp batteriluckan på baksidan av din inomhusenhet. 2. Sätt i

Läs mer

UTC minutvisare. digital display 2 knapp (A) funktionsvisare

UTC minutvisare. digital display 2 knapp (A) funktionsvisare . Grattis och tack för att Ni valt en CITIZEN Eco-Drive klocka. För att få ut det mest av Ert köp, var snäll och läs denna bruksanvisning noga och ha den nära till hands för framtida behov. Blir den bara

Läs mer

Inomhus och utomhustermometer med radiokontrollerad klocka Modell: RMR202 / RMR202A

Inomhus och utomhustermometer med radiokontrollerad klocka Modell: RMR202 / RMR202A Inomhus och utomhustermometer med radiokontrollerad klocka Modell: RMR202 / RMR202A BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL Produktöversikt... 2 Vy Framsida... 2 Vy Baksida... 2 Trådlös sensor... 3 Att Komma Igång...

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WS7018 Svensk Bruksanvisning Nordisk GeneralAgent är: Moon Radio AB 200508 AN WS 7018 Gratulerar till erat inköp av denna Väder Station med trådlös 433MHz överföring utav utomhus temperatur och luftfuktighet

Läs mer

Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1

Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1 Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1 Seiko 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd 1 26-03-09 09:54:52 Du är nu ägare till en SEIKO KINETIC KAL. 7D46/D48/7D56. För bästa resultat läs instruktionerna

Läs mer

Bruksanvisning. Innan klockan användes. Batteri. Laddningsföreskifter. Modul 3173 3246

Bruksanvisning. Innan klockan användes. Batteri. Laddningsföreskifter. Modul 3173 3246 Bruksanvisning Modul 3173 3246 Innan klockan användes 1. Kontrollera batterinivå Visas "H" eller "M" i displayen för batterinivåindikatorn Stämmer någon av dessa villkor överens? Batterinivåindikatorn

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

SWE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SWE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om denna manual... 2 Produktöversikt... 3 Att komma igång... 7 Batterier... 7 AC nätadapter... 7 Ändra inställningar... 7 Klocka... 8 Alarm... 10 Temperatur... 11 Bakgrundsbelysning...

Läs mer

Bruksanvisning. Innan klockan användes. Batteri. Laddningsföreskifter. Modul

Bruksanvisning. Innan klockan användes. Batteri. Laddningsföreskifter. Modul Bruksanvisning Modul 3261 3281 Innan klockan användes 1. Kontrollera batterinivå Visas "H" eller "M" i displayen för batterinivåindikatorn Stämmer någon av dessa villkor överens? Batterinivåindikatorn

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WS6158 Svensk Bruksanvisning Nordisk GeneralAgent är: Moon Radio AB 200508 AN WS 6158 Väder väggklocka Finesser. LCD1 Display LCD2 Display Upphängnings hål Funktionsknappar Batteri lucka Utfällbart stöd

Läs mer

Trådlös 433MHz Temperaturstation bruksanvisning. Introduktion

Trådlös 433MHz Temperaturstation bruksanvisning. Introduktion Trådlös 433MHz Temperaturstation bruksanvisning Introduktion Gratulerar till köpet av denna Temperatur Station med trådlös 433MHz sändning av utomhus temperatur och display av inomhus temperatur och luftfuktighet.

Läs mer

Bruksanvisning. April 2002/ua

Bruksanvisning. April 2002/ua Bruksanvisning April 2002/ua Inledning Vi gratulerar dig till din nya mottagare/sökare. Valet av nya SWISSPHONE DE 900, garanterar dig en produkt av högsta klass. SWISSPHONE DE 900 mottagare kännetecknas

Läs mer

KAL. V145, V182 SOLCELLSLUR

KAL. V145, V182 SOLCELLSLUR KAL. V145, V182 SOLCELLSLUR DRIVS MED LJUSENERGI INGA BATTERIBYTEN BEHÖVS RÄCKER 6 MÅNADER (Kal. V145) / 2 MÅNADER (Kal. V182) EFTER FULL LADDNING VARNINGSFUNKTION VID ENERGIBRIST SNABBSTART ÖVERLADDNINGSSKYDD

Läs mer

Radiokontrollerad Projektionsklocka med Väderprognos i Färg Modell: BAR339P

Radiokontrollerad Projektionsklocka med Väderprognos i Färg Modell: BAR339P Radiokontrollerad Projektionsklocka med Väderprognos i Färg Modell: BAR339P INNEHÅLL BRUKSANVISNING Introduktion...2 Klocköversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Fjärrsensor...3 Att komma igång...3

Läs mer

Radiokontrollerad projektorklocka Color-changing

Radiokontrollerad projektorklocka Color-changing Radiokontrollerad projektorklocka Color-changing Den här bruksanvisningen följer med produkten. Den innehåller viktig information om hur du ska montera och använda din produkt. Du bör använda dig av denna

Läs mer

ProTravel PT 633. Svensk bruksanvisning

ProTravel PT 633. Svensk bruksanvisning ProTravel PT 633 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kontrollernas placering DC IN 4.5 V ST. MO. VOLUME LC-DISPLAY RECALL LIGHT TIME ZONE TIME ZONE

Läs mer

MANUAL TRÅDLÖS VÄDERSTATION med RADIOSTYRD KLOCKA och FJÄRRTERMOMETER JMR818WF

MANUAL TRÅDLÖS VÄDERSTATION med RADIOSTYRD KLOCKA och FJÄRRTERMOMETER JMR818WF MANUAL TRÅDLÖS VÄDERSTATION med RADIOSTYRD KLOCKA och FJÄRRTERMOMETER JMR818WF OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING JMR818WF är en flerfunktioners

Läs mer

Bruksanvisning - modul 5444

Bruksanvisning - modul 5444 Gratulerar till ditt val av din ASIO klocka. SVENSKA För att försäkra dig om att klockan ger dig den service som den är konstruerad för att göra under många år framöver, läs och följ instruktionerna i

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Kal. 7T04 (Ref. SPC) Bruksanvisning

Kal. 7T04 (Ref. SPC) Bruksanvisning Kal. 7T04 (Ref. SPC) Analogt kvarstur Bruksanvisning 1 Du är nu ägare till ett SEIKO Analogt kvarstur Kal. 7T04. För bästa resultat läs noga instruktionerna i den här foldern innan du använder Ditt SEIKO

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - Modul 5429. Navigering mellan Funktioner

2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - Modul 5429. Navigering mellan Funktioner MA1504-EB 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - Modul 5429 Grundinställningar Detta partiet ger en översikt över klockan och förklarar inställningar som är gemensamma för alla inställningar. Figurena

Läs mer

Svenska. Alfanumerisk personsökare AL-A29 Användarmanual

Svenska. Alfanumerisk personsökare AL-A29 Användarmanual Svenska Alfanumerisk personsökare AL-A29 Användarmanual LOTS SecurityAB Jägerhornsvägen 8, Kungens Kurva Växel: 08-711 22 11 info@lotsab.se www.lotsab.se 2 1.Använd inte denna produkt i en miljö med explosionsfarlig

Läs mer

Bruksanvisning 5114. Kontrollera följande innan du använder klockan. Laddning av klockan. Gratulerar till ditt inköp av denna klocka från CASIO.

Bruksanvisning 5114. Kontrollera följande innan du använder klockan. Laddning av klockan. Gratulerar till ditt inköp av denna klocka från CASIO. MO1002-EA Bruksanvisning 5114 Gratulerar till ditt inköp av denna klocka från CASIO. Funktioner Klockans inbyggda sensorer mäter riktning, lufttryck, temperatur och höjd. Mätresultaten visas med klockans

Läs mer

Bruksanvisning - modul 5418

Bruksanvisning - modul 5418 SVENSKA Gratulerar till köp av ny klocka! För att du skall få mest möjliga glädje och försäkra dig om riktig skötsel av denna klockan bör du läsa den här manualen noga. Varning! Denna klockans mätfunktioner

Läs mer

BRUKSANVISNING 5302. Varning! UV LED. Innehåll. Om bruksanvisningen. Kontrollera följande innan du använder klockan

BRUKSANVISNING 5302. Varning! UV LED. Innehåll. Om bruksanvisningen. Kontrollera följande innan du använder klockan SVESKA Gratulerar till ditt inköp av denna klocka från CASIO. Varning! Titta aldrig direkt med optiska instrument. Denna etikett är varningsetikett för UV-LED-produkter i Klass 1M som överensstämmer med

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

RADIOSTYRD KLOCKA MED PROJEKTOR OCH DIGITAL TERMOMETER

RADIOSTYRD KLOCKA MED PROJEKTOR OCH DIGITAL TERMOMETER RADIOSTYRD KLOCKA MED PROJEKTOR OCH DIGITAL TERMOMETER MODEL : RM329P Användarmanual BESKRIVNING AV DELAR INLEDNING Lycka till med Er nya radiostyrda klocka med Projektor och digital termometer RM329P.

Läs mer

Bruksanvisning - modul 5338

Bruksanvisning - modul 5338 5338 Modul Nr. 5338 Svensk Brukermanual 5 E SVENSKA Gratulerar till köp av ny klocka! För att du skall få mest möjliga glädje och försäkra dig om riktig skötsel av denna klockan bör du läsa den här manualen

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

KAL 5M54 (Ref SRN) KAL 5M63 (Ref SMY/SKJ) KINETIC. Bruksanvisning

KAL 5M54 (Ref SRN) KAL 5M63 (Ref SMY/SKJ) KINETIC. Bruksanvisning KAL 5M54 (Ref SRN) KAL 5M62 (Ref ska/skh) KAL 5M63 (Ref SMY/SKJ) KINETIC Bruksanvisning Du är nu ägare till en SEIKO KINETIC Kal. 5M54/5M62/5M63. För bästa resultat läs instruktionerna i den här foldern

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

Radiokontrollerad projektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313P. Självjusterande atomprojektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313PA BRUKSANVISNING

Radiokontrollerad projektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313P. Självjusterande atomprojektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313PA BRUKSANVISNING Radiokontrollerad projektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313P Självjusterande atomprojektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313PA INNEHÅLL BRUKSANVISNING Introduktion... 2 Produktöversikt... 2 Vy Framsida...

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Bruksanvisning CITIZEN - AT80** Världskronograf

Bruksanvisning CITIZEN - AT80** Världskronograf Bruksanvisning CITIZEN - AT80** Världskronograf Mvmt. Cal. No. H80* Gratulerar till din nya CITIZEN - AT80 Världskronograf. För att få ut det mesta av din klocka, läs igenom denna bruksanvisning noga och

Läs mer

SVENSKA FÖRKLARING TILL HUVUDENHETEN MODEL: RGR 122H SPECIFIKATIONER SWE

SVENSKA FÖRKLARING TILL HUVUDENHETEN MODEL: RGR 122H SPECIFIKATIONER SWE SVENSKA MODEL: RGR 122H FÖRKLARING TILL HUVUDENHETEN SPECIFIKATIONER - Mäter daglig samt total regnmängd - 9 dagars regnhistorik - Larm vid viss regnmängd - Visar inomhustemperatur - Visar min/max temperatur

Läs mer

DS Multi-8 S ET 328_SV / 11.14 1/7. DATUM Ständigt datum (byte av år och månad har programmerats fram till 2099) med: dag, veckodag, vecka, månad,

DS Multi-8 S ET 328_SV / 11.14 1/7. DATUM Ständigt datum (byte av år och månad har programmerats fram till 2099) med: dag, veckodag, vecka, månad, DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivning Visning Sida 2 T1 Första tidszon. Visare och/ digital T2 Andra tidszon. Visare och/ digital VÄXLING AV TID Alternativ för att välja tidszon för visarna. Visare

Läs mer

BRUKSANVISNING S10112 Radiokontrollerad klocka med projektion, väderprognos, trådlös termometer som projiceras på vägg eller i taket.

BRUKSANVISNING S10112 Radiokontrollerad klocka med projektion, väderprognos, trådlös termometer som projiceras på vägg eller i taket. BRUKSANVISNING S10112 Radiokontrollerad klocka med projektion, väderprognos, trådlös termometer som projiceras på vägg eller i taket. Vi hänvisar till engelsk originalbruksanvisning för bilder. Vi gratulerar

Läs mer

Trådlös Väderstation Modell: BAR816HG

Trådlös Väderstation Modell: BAR816HG Trådlös Väderstation Modell: BAR86HG BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion... Produktöversikt... 3 Vy Framsida... 3 Vy Baksida... 4 För vägg och bordsplacering... 5 Trådlös Fjärrenhet (RTGR38N)... 7 Att

Läs mer

Bruksanvisning - modul 5194

Bruksanvisning - modul 5194 Om bruksanvisningen Klockans knappar blir i den här bruksanvisningen omnämnt med bokstäver såsom det blir visat i illustrationerna. För att göra grafiken enklare, kommer grafiken i denna manualen inte

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

Användarmanual. Scientific Slim Dual Band RF Reseklocka (RM928N) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWE

Användarmanual. Scientific Slim Dual Band RF Reseklocka (RM928N) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWE Scientific Slim Dual Band RF Reseklocka (RM928N) Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion... 2 Nyckelfunktioner... 2 Framifrån... 2 Ovanifrån... 2 Bakifrån... 3 LCD display symboler... 3 Säkerhets

Läs mer

DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER

DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER 1. LAMPSKÄRM 2. DISPLAY 3. LJUS PÅ-AV 4. STÄLLA IN LJUSSTYRKAN TILL LÅG 5. STÄLLA IN LJUSSTYRKAN TILL HÖG 6. STÄMNINGSBELYSNING PÅN AV / VAL AV STÄMNINGSBELYSNING

Läs mer

Bruksanvisning - modul 3444

Bruksanvisning - modul 3444 Gratulerar till köp av ny klocka! För att du ska få mest möjliga glädje och försäkra dig om riktig skötsel av denna klockan bör du läsa den här manualen noga. Funktionerna Sensorn i denna klockan mäter

Läs mer

MANUAL BAROMETER KLOCKA TERMOMETER MODELL JMR838WF

MANUAL BAROMETER KLOCKA TERMOMETER MODELL JMR838WF 1 MANUAL BAROMETER KLOCKA TERMOMETER MODELL JMR838WF INLEDNING Gratulerar till Er nya BAROMETER KLOCKA TERMOMETER. JMR838WF är en flerfunktioners radiostyrd klocka. När den kommer inom räckhåll för radiosignalen

Läs mer

RADIOKONTROLLERAD PROJEKTIONSKLOCKA

RADIOKONTROLLERAD PROJEKTIONSKLOCKA RADIOKONTROLLERAD PROJEKTIONSKLOCKA Modell: RM336SP Användarmanual INLEDNING Lycka till med Er nya RM336SP Radiokontrollerad Projektionsklocka.RM336SP är en enhet med många egenskaper och som automatiskt

Läs mer

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Läs denna manual noggrant innan Ni använder vågen. Innehåll : Sidnr : Installation 2 Specifikation 2 Tryckknappar 3 Displayer 4 Indikatorer 4 Vägning 5 PLU 6 Bakgrundsbelysning

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Kal. 7T86 Analogt Kvartsur

Kal. 7T86 Analogt Kvartsur Kal. 7T86 nalogt Kvartsur ruksanvisning Du är nu ägare till ett SEIKO analog kvartsur Kal. 7T86. För att försäkra dig om ett optimalt användande läs de här instruktionerna i foldern noga, innan du använder

Läs mer