OBS: Detta är ett utkast VARUMÄRKESPLATTFORM SÖDERTÄLJE!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBS: Detta är ett utkast VARUMÄRKESPLATTFORM SÖDERTÄLJE!"

Transkript

1 OBS: Detta är ett utkast VARUMÄRKESPLATTFORM SÖDERTÄLJE

2 Inledning Konkurrensen om invånare, besökare och företag är stentuff. Alla platser behöver tillväxt för att må bra - för att kunna erbjuda ett gott samhälle med nödvändiga servicefunktioner. Alltså behöver även Södertälje arbeta aktivt för att skapa tillväxt i form av nya invånare, besökare och företagsetableringar. Södertälje har oerhört mycket att vara stolt över men en negativ mediabild att förhålla sig till och behöver en enhetlighet i det som kommuniceras ut om platsen Södertälje. Det var bakgrunden till att Södertälje kommun i slutet av 2014 startade ett varumärkesarbete för platsen Södertälje. Eftersom platsvarumärket Södertälje ägs gemensamt av de som bor och verkar i Södertälje var det naturligt att involvera många människor i processen. Många delaktiga i arbetet Alla som bor och verkar i Södertälje har haft möjligheten att tycka till i workshops, via webben och i en undersökning som genomförts bland Södertäljebor. Därtill har de nationella attityderna fångats in genom en attitydundersökning. Den externa och interna bilden har tydligt visat på ett glapp och ett behov för Södertälje att aktivt jobba med sitt varumärke. En spännande och äkta bild har successivt skapats i samarbete mellan många människor. Ledstjärna för utveckling och marknadsföring Innehållet i den här varumärkesplattformen ska främst ses som en ledstjärna. En ledstjärna för utveckling och för marknadsföring. För kommunen, men också för företag, organisationer och människor i Södertälje med omnejd. Är vi många som jobbar med samma ledstjärna blir vi tydliga på marknaden och skapar förutsättningar för framtida framgångar. Det är ett arbete som är långsiktigt och involverar många människor. Plattformen löser givetvis inte alla vardagliga problem vi står inför men den hjälper oss att skapa stolthet, driva förändring och skapa enhetlighet. Den är en av många pusselbitar i framtidens Södertälje. Södertälje är ditt, så känn dig fri att tillämpa innehållet i den här plattformen i din vardag. Är vi många som jobbar med samma ledstjärna blir vi tydliga på marknaden och skapar förutsättningar för framtida framgångar

3 Ägare av platsvarumärket Vi som gemensamt äger och bygger platsvarumärket Södertälje INVÅNARE NÄRINGSLIV BESÖKSNÄRING SÖDERTÄLJE JÄRNA ENHÖRNA MÖRKÖ/HÖLÖ VÅRDINGE/MÖLNBO SÖDERTÄLJE KOMMUN MYNDIGHETER FÖRENINGAR Alla arbeten behöver någon form av projektledare eller enande kraft. Destination Södertälje är den enande kraften för platsmarknadsföringen av Södertälje. Därmed inte sagt att Destination Södertälje äger platsvarumärket. Platsvarumärket Södertälje ägs gemensamt av de som bor och verkar i Södertälje med omnejd. Därför behöver Destination Södertälje ständigt ha dialog med delägarna. Katalysator för platsvarumärkesarbetet

4 Målgrupper Studenter /unga Näringsliv Potentiella Befintliga Invånare Besökare Inpendlare

5 Omvärldens bild Scania, ishockey, Stockholm, invandrare och kringlor är de främsta nationella associationerna till Södertälje. Extremt få kan ange vad som är det bästa eller sämsta med Södertälje, vilket visar att kännedomen är oerhört låg. Omvärlden anser i relativt hög grad att Södertälje är en internationell plats. De som någon gång besökt Södertälje anser i högre grad att Södertälje är internationellt. De tillfrågade anser att Södertälje är en plats med stora problem. Södertälje får lågt betyg när vi frågar om Södertälje är en bra plats att driva företag och göra karriär på samt att besöka. Endast 10% av de tillfrågade kan tänka sig att bo i Södertälje. Källa: Nationell attitydundersökning okt 2014 Kan du tänka dig att bo i Södertälje? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alla Stockholms län Övriga Sverige Besökt Södertälje Ej besökt Södertälje Ja Nej

6 Den interna bilden Scania, invandrare och mångkulturellt är de främsta associationerna i attitydundersökningen genomförd bland Södertäljebor. Södertälje uppfattas både som en internationell plats och en plats med stora problem. Även internt är bilden relativt negativ när vi frågar om Södertälje är en plats med bra karriärmöjligheter samt en bra plats att driva företag på. De som bor och verkar i Södertälje är stolta över: Mångfald och mångkultur som skapar en internationell plats Närodlat, ekologiskt och hållbart Företagande och innovation Socialt ansvarstagande En egen stad ingen förort Idrottsstaden Utbildning och forskning Vilja och mod Tom Tits Nära till skog och vatten Man är inte så stolt över den negativa mediabilden, skolornas attraktivitet, segregation och utanförskap, kriminalitet, brist på bostäder och på aktiviteter för ungdomar. Källa: 4 workshops, attitydundersökning Södertäljebor, webbkampanj

7 Den interna bilden Södertäljes personlighet enligt de som bor och verkar i Södertälje Modig och har attityd Nyfiken och innovativ Internationell, mångkulturell Målmedveten Öppen Färgstark Kreativ Världsvan Splittrad mellan stolthet och dålig självkänsla Idrotts- och kulturintresserad Vacker och naturlig Matintresserad men lite ohälsosam Familjär Känt för i framtiden enligt de som bor och verkar i Södertälje Internationell knutpunkt Mångfald och mångkultur Industri och företagande Innovation och forskning Progressiv och välkomnande kommun Hållbarhet ekologisk och social Ekologisk och biodynamisk mat Kämpaglöd och mod Öppenhet, tolerans och acceptans Idrottsstad En plats som är medveten om och har tagit tag i sina problem En plats med ett bra utbud för ungdomar En modern och trygg stad Källa: 4 workshops, attitydundersökning Södertäljebor, webbkampanj

8 Förflyttning Det finns ett glapp mellan den interna och den externa bilden. Södertälje behöver göra följande förflyttning i omvärldens medvetande för att vara en attraktiv plats. Problem och kriminalitet Inpendlingsstad Tråkig betong Förort Skitig industristad Dålig självkänsla Kreativitet och mod En plats för både jobb och boende Urban lekplats Stad Modern och hållbar industri Stolt och färgstark

9 Varumärkesplattform Position Profilbärare Personlighet

10 Position Positionen handlar om vad andra ska tänka och känna när de kommer i kontakt med Södertälje. Den särskiljer oss från andra och är den röda tråden i allt vi kommunicerar. Den är också vår ledstjärna när vi utvecklar platsen. Det är dock ingen slogan utan ett huvudbudskap som kan sägas på många olika sätt. Södertälje är en plats som inte liknar någon annan plats i Sverige. Långt ifrån det traditionella midsommarfirandet i Dalarna. Långt ifrån den avsomnande bruksorten. Långt ifrån det medelstora och förväntade. Södertälje är en färgstark plats uppbyggd av människor med olika bakgrund, något som tagit oss ut i världen och världen till oss. Vi är en modern industristad som lockar smarta människor från både när och fjärran. Här finns stora exportbolag och entreprenörer med kontakter över hela världen. Här finns Sveriges främsta science centre, Tom Tits, som odlar ungas nyfikenhet och innovationslust. Vi är en plats som vågar visa att vi inte är perfekta, att vi är medvetna om våra utmaningar och inte räds för att ta tag i dem. Det gör oss mer mänskliga, modiga och levande än många andra platser. Vi är urbana, innovativa och internationella. Södertälje är en plats där världarna möts. Där världarna möts Några exempel: - En internationell plats med kunskap från hela världen - En plats där industri exporterar till hela världen - Den naturnära och ekologiska livsstilen med Järna som centrum möter det urbana - Landsbygden möter staden - Idrottslag från hela världen möts i Södertälje - Skolans värld möter det experimentella - Industri möter forskning - Människor med olika bakgrund hjälps åt

11 Position Andra platser gör anspråk på att vara internationella och färgstarka, men i Sverige är Södertälje unik och trovärdig i att leva upp till båda parametrarna. I många avseenden har Södertälje mer gemensamt med New York och Amsterdam än med Ludvika och Linköping. Detta är något som ska användas för att skapa stolthet och förändra bilden av Södertälje. Internationell & stor NEW YORK AMSTERDAM LINKÖPING MALMÖ SÖDERTÄLJE Traditionell ESKILSTUNA Färgstark BOTKYRKA LUDVIKA Lokal & liten

12

13 Profilbärare De tre profilbärarna beskriver vad vi lyfter fram när vi berättar om Södertälje på en övergripande nivå. Dessa tillgångar representerar det som är unikt för oss och som efterfrågas av våra målgrupper och framför allt är det kombinationen av de tre som gör oss unika. Att våga välja bort är en framgångsfaktor när det handlar om att bygga ett starkt, tydligt varumärke. INDUSTRI I FRAMKANT MÅNGKULTUR INNOVATION

14 Industri i framkant Valet grundar sig på: - Södertäljes stora tillväxt skedde i samband med industrins tillväxt på 1960-talet. Platsen har mycket av sin identitet och historia förknippat med denna epok. - Två av Sveriges största, exporttunga industriföretag finns i Södertälje AstraZeneca och Scania. Utan dem hade Södertälje inte varit den stad den är idag. De är globala förebilder inom kunskapsintensiv tillverkande industri och skapar många arbetstillfällen både i den egna organisationen och hos underleverantörer. - Södertäljes strategiska läge är ett starkt argument för att locka fler industriföretag att etablera sig. Här finns bra kommunikationer med två europavägar, järnväg, pendeltågstationer, en internationell hamn och närhet till ett flertal flygplatser - bara 4 mil från huvudstaden.

15 Innovation Valet grundar sig på: - Södertälje har en stark tradition inom FoU och innovation - Tom Tits är Sveriges ledande Science Centre och ett av Södertäljes främsta reseanledningar. Här får barn och unga möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och experimentlusta en bra grund för framtida innovatörer. - Södertälje har länge varit innovativa inom det sociala arbetet. Stor invandring har under flera decennier präglat platsen och sättet vi arbetat med integration har skapat goda exempel som Telge Hovsjö. Det har också tagit oss ända till talarstolen i FN där vi har pratat om vårt nytänkande arbete. - KTH och Campus Telge bidrar till nytänkande i Södertälje och bildar i samverkan med kommun och näringsliv ett starkt triple helix. - I denna anda verkar även Södertälje Science Park som möjliggör för entreprenörer och innovatörer att realisera sina idéer. - Miljö och mat

16 Mångkultur Valet grundar sig på: - Södertälje är den stad den är idag tack vare att människor från hela världen sökt sig hit för att arbeta och leva. Den stora tillväxtboomen på 60-talet hade aldrig kunnat ske utan denna inflyttning och idag är ca 40% av invånarna första- eller andra generationens invandrare. Inflyttningen skapar mångfald som är en tillgång för de globala företag som verkar i Södertälje och gör oss till en spännande, internationell plats som inte är som andra svenska städer. - Matkulturen spirar i Södertälje som tagit position inom ekologisk och biodynamisk odling och produktion. Det finns många goda exempel på lokal, ekologisk matkultur så som Saltå kvarn, Järnaglass och kräftkakor från Bommersvik. - Även den antroposofiska rörelsens starka kultur som framför allt präglar Järna bidrar ytterligare till att göra Södertälje till en spännande, kulturell mötesplats. - Södertälje är känt för sina idrottsliga framgångar och med hjälp av idrotten har vi också skapat mötesplatser för olika kulturer. Exempel på detta är SM i basket, International Football Cup, föreningarna Assyriska och Syrianska samt det prisade projektet Futebol dá força.

17 Personlighet Precis som människor har platser också personlighet. Personlighetsorden ska genomsyra hur vi kommunicerar och är också vägledande för hur vi beskriver Södertälje. Kaxig Öppen Mångkulturell Hållbar Skinn på näsan Kreativ Internationell Ekologisk Dynamisk Innovativ Rå Accepterande Mångfald Entreprenöriell Inte perfekt Välkomnande Stolt Lekfull Världsvan Tar tag i problem Färgstark Nyfiken Urban Ansvarstagande Södertälje är en modig plats som alltid vågat gå sin egen väg. Södertälje gillar att överraska och blir sällan tråkig. Den färgstarka personligheten känns igen från platser som Malmö, Amsterdam och New York. Den som frågar får svar. Södertälje räds inte för att fråga, testa och leka sig fram. Lekfullheten lockar besökare och har skapat många entreprenörer. Det är också den perfekta grogrunden för innovationer och utveckling av befintliga bolag. Södertälje är den spännande världsvana personen som talar många språk och som du vill lära känna. Den urbana livsstilen omfattar både parkourparker och råa industrimiljöer i city och en stadsnära landsbygd med den senaste matkulturen och upplevelserna. Södertälje är rädd om vår värld och har en lång historik av att välkomna människor, värna miljön och fatta ansvarsfulla beslut. Södertälje är fullt medveten om sina problem och är inte rädd för att ta tag i dem. Södertälje är en modig plats

18 Varumärkesplattform Position Där världarna möts Profilbärare Industri Innovation Mångkultur Personlighet Färgstark Nyfiken Urban Ansvarstagande

19 Summering Position och personlighet Södertälje är en plats som på många sätt har mer gemensamt med Malmö, Amsterdam och New York än med Ludvika och Linköping. Södertälje är en plats i världen, inte bara en plats i Sverige. Det är en modig plats där världarna möts. Genom att våga visa upp en färgstark, nyfiken, urban och ansvarstagande profil sticker vi ut. Vi sticker också ut genom att våga visa att vi inte är perfekta. Profilbärare (tillgångar) Södertälje har en stolt industrihistoria med imponerande export - en industri som tagit steget in i framtiden med innovation som ledstjärna. På bolagen, på Tom Tits och på Södertälje Science Park får innovationslusten spira, men innovationsförmågan sätts även på prov i det sociala arbetet kring integration och sysselsättning. Kombinerat med mångfalden med invånare från hela världen, och det Järna och landsbygden men också föreningslivet bidrar med, har vi med andra ord en hel del att skryta med. Så använder vi det Vi kan redan idag säga att Södertälje är en plats där världarna möts på ett färgstarkt, nyfiket, urbant och ansvarstagande sätt. Verktygen för att göra det följer i nästa del som är en kommunikativ plattform. Om det ska bli en position med än mer kraft, bör positionen även vara vägledande i de beslut aktörer i Södertälje fattar. Några exempel: Kloka satsningar på integration Lekfullheten på Tom Tits och i parkourparken smittar av sig i det offentliga rummet Arbetsgivarna rekryterar med mångfald som ledstjärna Aktörernas sajter finns på flera språk Satsningar på infrastruktur och uppkoppling ökar tillgängligheten till övriga världen för fler Smarta beslut som värnar om miljön Landsbygdens tillgångar får utrymme i den urbana miljön genom evenemang Prioritering av evenemang som attraherar en mångfald av besökare Våga tänka nytt och låta olika världar korsbefrukta varandra osv.

20 Visst är det trevligt med helt perfekta platser utan skavanker, men det kan också bli ganska tråkigt. Södertälje har sina utmaningar, men vi är fullt medvetna om dem och jobbar ständigt med att bli bättre. Därför blir Södertälje aldrig tråkigt. Här kan du bli en del av en dynamisk plats och vara med och driva förändring. Möt en helt ny värld i Södertälje SÖDERTÄLJE INTE PERFEKT. MEN LEVANDE.

21 NYA PERSPEKTIV. Välkommen till en plats som är något utöver det vanliga. En plats där några av Sveriges största företag gör affärer över hela världen och där människor med olika bakgrund öppnar dörrar till nya upplevelser. Välkommen till en plats som kommer överraska dig. SÖDERTÄLJE

22 DÄR BIODYNAMISK MAT MÖTER BETONGEN. Välkommen till en plats med spännande kontraster. En plats som är ledande inom biodynamisk och ekologisk mat och samtidigt erbjuder ett urbant och internationellt liv. Välkommen till en plats som kommer överraska dig. SÖDERTÄLJE

23 UPPTÄCK NÅGOT NYTT SÅ MYCKET MER ÄN ETT VÄRLDSARV. I Södertälje är det stor chans att du upptäcker något nytt. Hit kommer nyfikna barn för att uppleva Sveriges främsta science centre, Tom Tits. Och alla modiga som vill utmana sig själva i landets coolaste Parkourpark. Och de som vill prova världens mat - så som det smakar på riktigt. Möt en helt ny värld i Södertälje. SÖDERTÄLJE

24 Kommunikationsplattform Färg, form, logo, tonalitet, bildmanér

25 Ta del av verktygslådan för platsvarumärket Södertälje på varumarketsodertalje.se

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

HA KUL OCH LEVA LIVET

HA KUL OCH LEVA LIVET RAPPORT 2013:5 HA KUL OCH LEVA LIVET EN RAPPORT OM HUVUDSTADSREGIONENS UNGA UNGDOMSRAPPORT 2013:5 1 DEN UNGA STADEN DEN ATTRAKTIVA PLATSEN ETT ATTRAKTIVT STOCKHOLM MÅSTE VARA ATTRAKTIVT FÖR UNGA MÄNNISKOR.

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå - en fördjupning och uppdatering 2012 Nätverket för strategisk omvärldsanalys 1 Förord Vi vet att det är viktigt att spana på omvärlden. Vi vet att det är viktigt att ha koll.

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Stad och Land Hand i Hand. Centerpartiets vision för Kävlinge kommun 2020

Stad och Land Hand i Hand. Centerpartiets vision för Kävlinge kommun 2020 Stad och Land Hand i Hand Centerpartiets vision för Kävlinge kommun 2020 Innehållsförteckning Inledning 1 Mångsidig och upplevelserik 2 Innovativt och växande 4 Medborgarnas Kävlinge 6 Vision och verklighet

Läs mer

internationell profilering och positionering av

internationell profilering och positionering av Oktober 2014 Strategi för internationell profilering och positionering av Norden 2015 2018 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Statsministrarna 3 1.2 Samarbetsministrarnas vision 3 1.3 Nordic Cool 3 1.4 Förstudie

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

VISION VALDEMARSVIK 2025. Presentation av Valdemarsviks framtidsbild 2025 och de sex delbilderna

VISION VALDEMARSVIK 2025. Presentation av Valdemarsviks framtidsbild 2025 och de sex delbilderna VISION VALDEMARSVIK 2025 Presentation av Valdemarsviks framtidsbild 2025 och de sex delbilderna I Valdemarsviks kommun drivs vi av ett genuint miljöengagemang. En övertygelse som bygger på respekt för

Läs mer

DEN NYA GENERATIONEN MORGONDAGENS LEDARE

DEN NYA GENERATIONEN MORGONDAGENS LEDARE DEN NYA GENERATIONEN MORGONDAGENS LEDARE Sätt ett mål som inspire rar dig. Välj vem du lyssnar på. Välj vad du tänker. Det går inte att misslyckas om du inte ger upp. Det ska vara obekvämt agera nu. Känn

Läs mer

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Ett Stockholm i världsklass STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Utgångspunkter för visionen om Stockholm 2030 Stockholm är människornas

Läs mer

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Regional utveckling, 5 p Entreprenörsregionen 2007 Britt-Marie Börjesson, Hylte kommun Sten Liljedahl, Hylte kommun Mikael Falk,

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer