Så skapar vi bra kollektivtrafik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så skapar vi bra kollektivtrafik"

Transkript

1 Så skapar vi bra kollektivtrafik Bus Rapid Transit, BRT, och Buses with High Level of Service, BHLS m. fl. projekt Detta bildspel är en sammanställning av kunskaper, information i och bilder som tagits fram i EU COSTprojetet Buses with High Level of Service, BHLS. Det har i viss mån kompletterats med bilder från tidigare FoU projekt, material från egna föreläsningar på LTH och BTH samt andra externa presentationer. Syftet är att sprida mer detaljerad information än som varit möjligt under kortare presentationer, ge exempel på möjligheter, arbetssätt och inspirera till hur en attraktiv kollektivtrafik kan utvecklas i samspel med andra trafikslag och god stadsmiljö. Sammanställningen är främst baserad på befintligt material, bilder mm och ger inget anspråk på att vara fullständig. Ytterligare information/referenser finns i den fulla dokumentationen av BHLS projektet samt andra angivna referenser. Bildspelet kompletterar övrigt material som togs fram till seminariet i 4 juni i2013 i Stockholm i samarbete mellan Trafikverket, Vinnova och X2AB. Kontaktpersoner i arbetet med seminariet har varit Einar Tufvesson Trafikverket Emma Gretzer Vinnova Stenerik Ringqvist X2AB Lund Bjerkemo Konsult Sven Allan Bjerkemo Bjerkemo Konsult har upphovsrätt till samtliga foton där inget annat anges.

2 Innehåll Förord 1 Kort om EU COST Action TU0630 Buses with High Level of Service 4 Vad är BRT och BHLS.. 9 Kort om CERTU:s förstudie Spårvägar och BHLS i Frankrike 13 Resultat, observationer från BHLS projektet. 14 BHLS receptet.. 20 Frankrike Kollektivtrafik i Nantes, Busway m.m.. 23 Lorient Triskell.. 35 TEOR Rouen 39 TVM i Paris.. 42 Évéole Douai.. 43 Liane Lille.. 44 Nederländerna Zuidtangent, Phileas.. 46 Almere, Utrecht. 50 Enschede, Twente 52 Belgien Bryssel.. 54 Bild Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 2

3 Innehåll (forts) Tyskland M bus Hamburg, O bahn Essen 55 Neue Mitte Oberhausen 59 Storbritannien Quality Bus Corridors, Manchester 61 SuperCAM Cambridgeshire 62 Kantstödsstyrda bussar i Storbritannien 63 Irland Dublin, Quality Bus Corridors 66 Schweiz Zürich, effekter transportstrategi 68 Spanien Madrid HOV lanes, bytespunkter 73 Castellon Italien Linea Alta Mobilita, LAM, Prato, Brescia, Pisa 79 Intermodalitet 80 Planeringsprocessen 84 Framtidens kollektivtrafik 85 Internationella definitioner BRT 86 Litteratur och lästips 87 Presentation författaren 88 Bild 3

4 Buses with High Level of Service Fundamental characteristics and recommendations for decision making and research EU COST Action Ati TU 0630 European Co operation in Science and Technology Mellanstatligt vetenskapligt och tekniskt samarbete inom FP7 Certu & Nantes Metropole leading partners Nästan 5 år, 14 länder, 50 forskare och experter 37 system i Europa, 25 besökta på plats Vinnova har finansierat svensk medverkan Rapport, mer info på: bhls.eu details.cfm?id=450 g /p

5 Organisation of this COST action (TU 603) WG1 Infrastructure WG2 Rollingstock WP1 State of the art WG3 Operating issues WG4 Social, economical issues and networking In co-operation operation with UITP, EBSF European Bus System of the Future BRT World-wide - Identification of best practices, case studies regarding the system stem h WP2 Analysis of the state of the art WG reports for each WG topic WP3 Recommendations WG reports for each WG topic final report WP4 Dissemination - Web site final conference Picture courtesy by Francois Rambaud CERTU

6 Courtesy Francois Rambaud CERTU

7 What is Certu? Centre for studies on urban planning, transportation and public facilities Agency of the French Ministry of Ecology, sustainable Development and Spatial Planning Capitalizes, develops and disseminates knowledge and methodologies on a wide variety of urban issues For local government agencies, local authorities, institutes and companies which are involved in public service activities 7 Courtesy Francois Rambaud CERTU

8 European overview of the BHLS-project In 2007 Certu and the city of Nantes launched a group of experts 14 countries + UITP involved during 4 years ( ) Sharing experiences, Best Practices Recommendations for decisions-makers and research About 50 systems in the world, about 40 more planned. Not all full BRT or BHLS Involved countries Bus with High Level of Service Courtesy Sébastien Rabuel CERTU

9 Vad är BRT och BHLS? Bus Rapid Transit, BRT /tekniskt/ systemkoncept; fokus på hastighet, kapacitet separata bussbanor, busskörfält prioriterade/planskilda korsningar, accessvägar resenärerna Buses with ihhigh Level of Service, BHLS utvidgat synsätt BRT konceptet utgångspunkt Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 9

10 BHLS Buses with High Level of Service BHNS: Buses à Haut Niveau de Service ( kvalitet ) Fokus på helhetslösning, del i transportstrategi stadskvalitet, stadsfunktion tillgänglighet, komfort pålitlighet/regularitet t t d l tre systemdelar: Bjerkemo Konsult Bild: EBSF 10

11 Hur vi i Europa uppfattar BRT i Amerika (CERTUs förstudie:) Hög kapacitet och hastighet, långa resor Efterfrågan och utrymme för att bygga «bussmotorvägar» Ottawa (Canada) Systemansats: Storskaliga system, snarare alternativ till Metro Olika förutsättningar Nordamerika: Kostnadseffektivitet Sydamerika, Indonesien: Stark efterfrågan på masstransporter, låga förarlöner Transmilenio Bogota (Colombia) Courtesy Sébastien Rabuel CERTU 11

12 Förutsättningarna i Europa för BRT/BHLS (CERTUs förstudie:) Tåg, metro, och spårväg finns oftast och tar hand om stora resandeflöden Vi har kompakta städer med smala gator Metroen i Köpenhamn Vi fördrar stadsutveckling i «markplanet», integration Gummihjulspårvagn i Clermond Ferrand Det finns ett behov fylla gapet mellan vanlig stadsbuss och spårväg «hierarcisation i» Vi behöver lägga fokus på pålitlighet/punktlighet/regularitet tillgänglighet komfort och stadskvalitet Bjerkemo Konsult/Courtesy Sébastien Rabuel CERTU 12

13 BHLS i Frankrike Nya spårvägar 400 km nya spårvägar km planerade till 2013 Alla i tätorter >300 inv. utom 2 st 30-50% riktat investeringsbidrag Nu neutrala investeringbidrag 91 km BHLS (2008) 234 km planerade till 2014 Spårvägars lönsamhet ifrågasatt (< 2500 pass/tim/riktning) Avancerade bussystem Även för förortstrafik; A48 i Grenoble Courtesy Sébastien Rabuel CERTU 13

14 Alla linjetyper, stadsstorlekar, organisationsformer Motiv för BHLS: Lätta att uppfatta, identitet, branding Stadsmiljö, samverkande trafiknät starkare effekt Prioritera, koncentrera, utveckla produkter Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 14

15 Motiv Planering, implementering Ändrat färdsätt, tillgänglighet, hållbarhet, stadsmiljö Effektivitet, transportkapacitet Prioritering, reducerade kostnader Strukturell planering Utmaningar Barriärer, mentala, politiska Tekniska, utrymme, geometri, gatukapacitet Genomförande, bristande resurser, kompetens Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 15

16 Projektgruppens Slutsatser, t rekommendationer Användbart i alla stadsstorlekar, trafiknät, linjer, organisationsformer; även komplement, förstadium spår Oftast lägre kostnad, stadsmiljöpåverkan än spår Mycket hög kvalitet stadsmiljö rekommenderas starkt som extern åtgärd Trafikering, regularitet, komfort mycket hög Ändrat färdmedelsval, resandeökningar mycket goda Helhetsgrepp, systemsyn, dialogprocess viktig Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 16

17 Observationer + Ökadturtäthet & trafikeringstid, företrädesrätt + Flera åtgärder, stadsmiljö, systemtänk + Hierarcisation, samverkan kolltrafik, gå, cykla, bil + Integrerat taxesystem (alla praktikfall) + Tydlig identitet, eget varumärke/fordon Ingen förvisering fanns i praktikfallen Inga formella hinder/stöd i lagar, regelverk Klar underskattning av moderna bussystem, image, prestanda, god stadsmiljö Politisk förankring/stöd viktigt Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 17

18 Vi har studerat 37 system (COST TU0630/BHLS) Bussystem med hög kvalitet resandeökningar upp till % klarar upp till resor/dygn (enkellinje) upp till 30 % övervunna bilister färdhastighet km/tim i städer infrastrukturkostnader 1 Mkr 150 Mkr/km nivåfritt insteg, tät kantstensangöring hög komfort, internet och info ombord hög kapacitet, ta med cyklar hög kvalitet bytespunkter, information, tillgänglighet mycket hög stadskvalitet lika god image och resandeattraktivitet som spårvagn kostar ca 1/3 av spårvagnssystem (TÖI, Nantes) spårvagn driftskostnadsfördelar först vid höga flöden Bjerkemo Konsult

19 Strategiska fördelar moderna bussystem BRT/BHLS Ökad transportkapacitet, kvalitet Minskat gap till kapacitetsstarkare system Bättre hierarcisation, väl avvägd nätstruktur och transportutbud Ökad tillgänglighet, livskvalitet, resande med hållbara färdsätt Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 19

20 BHLS receptet Linjesträckning Gen, företrädesrätt, mjuk, ostörd körning Hållplatser/bytespunkter Tät angöring, nivåfritt insteg, realtidsinfo Långa väderskydd, trafikantpositionering Anpassning andra trafiknät, cykel /pendlar P Butiker, arbetsplatser nära/hög tillgänglighet Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 20

21 BHLS receptet (forts) Stadsmiljö & fordon; synbarhet, identitet Hög stads och funktionskvalitet Flera breda dörrar, nivåfritt insteg Bt Bytesinformation if ti realtid ombord Trafikering Hög regularitet, punktlighet, pålitlighet Enkel betalsystem Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 21

22 BHLS receptet (forts) Branding, varumärkesbyggande Designidentitet fordon hållplatser Enkelt varunamn, marknadsföring Planering, införande Systemsyn Öppen dialogprocess Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 22

23 Kollektivtrafik i Nantes Tram 1: resor/dygn (2011), 17 km, 50% statsbidrag Tram 2: resor/dygn (2011), 14 km, 30% statsbidrag Tram 3: resor/dygn (2011), 12 km BusWay resor/dygn (2011), 7 km (52 M, prognos resor/dygn. Ersatte 4 km spårväg för 130 M, prognos resor/dygn 2002) Chronobus, 10 linjer, 100 km, resor/dygn o Garanterad restid/regularitet, framkomlighets- och tillgänglighets- åtgärder, stopphållplatser (Traffic Calming) o 7 linjer klara 2013, 67 M (inkl VAT, exkl. fordon) o inv. inom 500 m. Ca % resandeökning Bjerkemo Konsult

24 The Busway line 4 in Nantes 2006 : «the bus as the tramway» Nantes metropole: 24 kommuner 0,6 M inv., 0,3 M arb. 3 spårvägar, 42 km 190 kollresor/inv./år Trentemoult Roquios Trentemoult Hô tel Dieu Place Foch Goudy Greneraie Bourdonni ères Chapeau Verni Porte de Vertou Linje 4, BusWay: 7 km, 9 M /km 15 bytespunkter 4 st P+R, 1100 bilplatser 20 biogasledbussar, dubbelledbussar eller ökad turtäthet övervägs 3 min turtäthet i högtrafik (4 min planerat från början) Medelhastighet 21 km/h pass./dygn (2013). Från bil ca 30% Courtesy Nantes Metropole

25 Nantes Busway invånare arbetstillfällen studenter Ombyggd motorvägsinfart, t stadsutvecklingsprojekt, td t jktstadsmiljö Pendlarparkering, omlagda linjer, realtidsinfo Lättillgängligabytespunkter bytespunkter, närlokalisering av service, arbetsplatser 1100 bpl resor/dygn + 160% resandeökn. (+ 55% över bussprog.) (+ 100 % över spvprog) 25 % f.d. bilister 21 km/tim medelhast. 3-6 min turintervall 7 km, ca 500 Mkr 20 ledbussar, 95 Mkr Inga allvarliga olyckor Mindre bussunderhåll 15 hpl / 9 bytespunkter

26 God stadsmiljö - överallt

27 Lokalisering i : Service, butiker, arbetsplatser nära hållplats. Butiksentréer direkt mot hållplats Bjerkemo Konsult

28 BusWay inifrån centrum Bytespunkt Duchesse Anne BusWay Tramway, hyrcyklar BusWay in mot centrum Bytespunkt Duchesse Anne, hennes slott i bakgrunden

29 BusWay Nantes nersänkt köryta för nivåfri access & insteg (27 cm) utdragen hållplatskant l t för tät hållplatsangöringl slipad granitkant (Kesselkantsten bättre) realtidsinformation som även föraren kan se luftigt, smalt väderskydd, tilltalande miljö Bjerkemo Konsult 29

30 Kraftig sidoavvikelse för bilar ger hög säkerhet för fotgängare vid hållplatser (max 30 km/tim). Bjerkemo Konsult Courtesy Nantes Metropole

31 Bytespunkt Greneraie Säkerställt byte till lokalbuss (gul lampa blinkar när buss på BusWay nalkas) Realtidsinfo Uppläsning för synskadade på begäran via fjärrkontroll Pendel P i halvcentralt läge

32 Långa, rymliga väderskydd. Biljett maskiner, även talsvar för synskadade 4 breda dubbeldörrar för snabb på och avstigning; man kan välja vilka man vill - eller inte vill - åka med Markerad påstigningsplats för funktionshindrade. Automatramp ger naturlig fördelning på dörrarna till fördel för alla Generöst, välutformat ståplatsutrymme innanför dörrarna (stadsfordon) Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 32

33 Ombordinformation med markering av bussens läge på linjen respektive display för anslutande linjer och publika mål, högtalarutrop. Skapar trygghet och förbereder avstigning Bjerkemo Konsult Realtidsinformation även på pendlarparkering p och möjlighet till talkontakt med trafikledning/ övervakningscentral. Alla 1100 platserna fullbelagda från första dagen.

34 Stopphållplats Chronobus Illustration: Courtesy Nantes Metropole Illustration: Courtesy Nantes Metropole

35 BHLS i en mindre stad Triskell i Lorient 2007 (ca inv) Ny buss-, gång- och cykelbro Polycentrisk struktur, tre grenar sammanbundna i en liten, tät kärna inv. i Cap Lorient-regionen 19 kommuner 21 busslinjer 89 resor/inv./år Triskell, etapp 1: 4,6 km bussgata 15 hållplatser, bussprioritet 31 M, 6.7 M /km Tidsvinst i 2-7 min/linje Röd, jämn beläggning Lika design hållplatser Tydlighet, varumärke 35

36 Triskell Hög ytkvalitet för hög komfort Företrädesrätt viktig Väjningsplikt för bilar i runda korsningar Buss och cykelbro, även för bilar Mjuk vänstersväng rondeller Virtuella bussgator prioritet för bilar så bussen kommer först 36

37 Triskell Lorient, Frankrike Central buss- och cykelgata, 30 km/tim Företrädesrätt i runda korsningar med väjningsplikt Bjerkemo Konsult LTH Högkvalitativ busstrafik utomlands 37

38 Central bussgata Bytespunkt vid stationen Buss-, cykel- och gångbro där bilarna får köra efter bussen i lågtrafik Ca va, säger fransmännen, bara bussen kommer först.

39 TEOR, Rouen 2001/2007 (ca inv.) Före TEOR/BHLS: Courtesy Sébastien Rabuel CERTU/Bjerkemo Konsult Efter Komfortabla fordon Bussgata, röd asfalt, stadsmiljö 3 linjer, signalprioritet Optisk dockning ITS biljetter, information TEOR varumärke 39

40 TEOR Transport Est-Ouest Rouennaise 0,5 M inv. regionen 3 linjer, 13 km bussgata 5,5 M /km 6 min högtrafik/linje 17,25 km/tim pass./dygn + 70% resande Courtesy Sébastien Rabuel CERTU 40

41 TEOR Rouen (sept. 2012) Civisfordonet vid bytespunkten Théâtres des Arts Kantstensdockning Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 41

42 TVM (fd Trans Val de Marne), Paris Tvärbana i södra Paris som förbinder tågstationer, tunnelbana, frihandelsområde, stormarknader och bostäder 13 km 1993, +7 km resor/dygn, fyrdubblat resande sedan starten 1993 Dubbleras både åt väster och öster med exploatering Kvalitetshöjning (info, omgivning, beläggning) Välutrustade hållplatser, enhetlig design, varumärke Specialbeläggning som motstår spårbildning och kavling Hög tillgänglighet till arbetsplatser, stormarknader och bostäder framgångsfaktor

43 Dörrar på båda sidor för mitthållplatser. Douai, ÉVÉOLE (Phileas) Stadsfordon med 4 breda dörrar båda sidor definieras därför som spårväg Hög stadsmiljöanpassning

44 Utvecklad hållplatsmiljö Liane, Lille (ca inv.) Frankrike Modern klackhållplats Ger generöst, avskilt och konfliktfritt utrymme för passagerarna Enkel, tät angöring g intill kantstenen för bussarna Traffic Calming (stopphållplats) + reserverat mittkörfält Bjerkemo Konsult Hög prioritet för busstrafiken

45 Liane, Lille Frankrike Dubbel stopphållplats (Traffic Calming) på infartsgata + Bra hållplatsutrymme + Hög passagerarkomfort + Trafikdämpare, kort övergångsställe för hög trafiksäkerhet - Viss köbildning bilar (som för trafiksignal)

46 Nederländerna 12 BHLS -system R-net/Zuidtangent via Schiphol (2001) Amsterdam 1,5 M inv. 42 km, tangentiell (som TVM i Paris) 35 km/h, 1,9 km mellan hållplatsernal pass/dygn (+ 15%/år) Eindhoven/ Phileas (2005) 0,4 M inv. 18 km Phileas (magnetstyrd dockning mot hållplatskanterna) l t Finns även i Douai i N Frankrike Courtesy Sébastien Rabuel CERTU

47 R-net (f.d. Zuidtangent) Amsterdam - Schiphol Funktionsanpassning 30 cm hög kantsten, nivåfritt insteg Rostfria dymlingar för jämn sättning Mörk kontrastkant Ledstång, gul anti-halktejp Instegsbelysning Handikappknapp Komfort, trygghet Allmänbelysning plattformar Vattenränna/dränering Borstar på hjulhusen mot stänk Visering, laddstation ombord Avstängbar bakre del nattetid, mindre bus, ökad trygghet

48 Borstar runt hjulhusen för att undvika stänk på resenärerna Laddstation chipkort (ska tas bort, lågt utnyttjande) Foto: Thomas Knöller Bjerkemo Konsult Avstängbar bakre del i fordonen nattetid Foto: Thomas Knöller, François Rambaud 48

49 (Eindhoven) Phileas Energisnålt, komfortabelt kollektivtrafik- fordon magnetdockning

50 Almere, Almerehafen m.fl. New Towns ( ) 0,2 M inv. Städer uppbyggda kring kollektivstråk med hög stadskvalitet Tydlig resenärsinfo Utrecht (2002) linje 12 Centrum - Campus 0,3 M inv. 23 km/h dubbelledbussar resor/dygn 15% övervunna bilister Bjerkemo Konsult 50

51 Utrecht Linje 11 och 12 binder samman stationen i centrum med Campusområdet Linje resor/dygn 2400 resor maxtim. Linje resor/dygn 3000 resor maxtim. (trängsel) Karta: Buses with High Level of Service, Final Report 2011 Bjerkemo Konsult 51

52 Information/synbarhet/trafiksamordning (Taktverkehr) Avgångs- och lägesinfo Bjerkemo Konsult Läsbar info i väderskydd Enschede station Nederländerna Stationen

53 Twente Nederländerna Resande +30% (70% lörd.), 20% från bil Stadsmiljö, bussbana med konstgräs (f.d. spårväg) Reversibelt busskörfält Generösa cykelbanor kompletterar Bjerkemo Konsult 53

54 Intermodalitet/stadsmiljö Central bytespunkt med hyrcykelsystem Bryssel 2007 I bakgrunden dominerar EU-parlamentets Bofillbåge över station Strasbourg

55 3 BHLS -system: Tyskland Hamburg M-buss M(etro)bussarna i Hamburg (2005) 1,7 M inv. Dubbelledade bussar (24,5 m) 15 km, resor/dygn 60 % reserverade körfält (f.d. spårväg) Essen O-bahn (1980) 0,5 M inv. 4 km Kantstödstyrda ledbussar Essen O-Bahn Kraymotorvägen M(etro)bussarna i München Courtesy Sébastien Rabuel CERTU / Bjerkemo Konsult

56 O-bahn Essen 2009 Kantstödsstyrda bussar Bussbana i Kraymotorvägens mitt (ersatte spårväg) Styrhjul samtliga axlar

57 O-bahn Essen 1980 Trådledbuss på spårvägsbana Bussbana i Kraymotorvägens mitt (ersatte spårväg) Bjerkemo Konsult KTH/Vinnova Lund Dubbla kontaktledningar spårvagn - trådbuss

58 Gemensam buss- och spårvägsbana Neue Mitte, Oberhausen ( inv.) Tyskland (2009) Neue Mitte är ett stadsförnyelseområde (f.d. stålverk) nära Oberhausens centrum. För att få området att samverka och inte konkurrera med befintligt centrum band man ihop dem med en gemensam buss- och spårvägsbana. Kombinationen är förträfflig, man kör bil till Neue Mitte, parkerar och tar buss- eller spårvagn till det gamla centrumområdet Bjerkemo Konsult

59 Neue Mitte, Oberhausen Mycket god och välutvecklad bytespunkt med god koppling till omgivande arbetsplatser och service Buss och spårvagn har samma plattform/bana Bussarna går ca 4 ggr oftare än spårvagnen. Bjerkemo Konsult Man ser ingen som står och väntar på den Så blir bra bytespunkter bättre Transportforum

60 Gemensam buss- och spårvägsbana mellan Neue Mitte och Oberhausens centrum. Ca 4 ggr fler bussar än spårvagnar kör på banan. Inga särskilda trafikerings- eller underhållsproblem anges Ledlinje för vänster framhjul för tät plattformsangöring Bjerkemo Konsult Resenärer i väntan på buss eller spårvagn

61 Quality Bus Corridors, QBC, Storbritannien Kvalitet end-to-end, busskörfält, hållplatser, tillgänglighet minst ett kvarter ömse sidor Whole Route Implementation Plan (WRIP) stadsmiljö, tillgänglighet Punctionality Improvement Plans (PIP) rättidighetsåtgärder 210 Management schemes partnerskap, trafikering, fordon QBC i Manchester 280 km, 120 M, 2000 > > 2013 Fokus på hållplatser (1st contact) 30/245 nya/förbättrade korsningar 125/30 fotgängarkorsningar g g 23 km cykelbanor/vägar + 19,8 % resande 19 % färre trafikolyckor Partiella BHLS stråk: Superbus Leeds (0,4M inv, 2 km 1995/1998) Fastlink Edinburgh (0,4M inh, 8 km 2004) Fastrack Kent (14 km, 6 km bussbana 2006, ny HST station i Ebbsfleet 2007) Fastway Crawley Gatwick (0,1 M inh, 24 km varav 6 km bussbana 2003/2006) Courtesy Sébastien Rabuel CERTU/Bjerkemo/Vinnova VR 2007:03 61

62 SuperCAM, världens längsta busstråk, 40 km, 25 km bussbana Less land impact Ride quality, level boarding Water infiltration Car exclusion Extended use More flexibility than LRT Much lower costs Access to Cambridge CBD trips/day in 10 years millions, 80% gov. Jämfört med LRT/spårväg: + tillgänglighet + resande + kostnad Bjerkemo Konsult 62

63 Kantstödsstyrda bussar (GB) Fastway Crawley - Gatwick Leeds Superbus Bjerkemo Konsult

64 Luton Translink (på nerlagd godsjärnväg) Alt 1. Konventionell spårväg inv. inom 800 m från hållplats Bradford Quality y Bus Corridor Alt 2. Kantstödsstyrda bussar inv. inom 400 m från hållplats

65 Sammanfattning Kantstödsstyrda bussar Fördelar Litet breddbehov Nivåfritt insteg, hög komfort, kapacitet Kort restid, hög hastighet (100 km/h) Standardfordon, billig anpassning Enkel infrastruktur, endast där behov finns Låga kostnader = utrymme för andra åtgärder (+ 0 10%) Kompatibelt med spårstyrda system, strukturbildande Begränsningar Ej multipelkoppling /reduktion av förarkostnader vid stora flöden Oftast diesel eller biogasdrift, dieselhybrid/eldrift möjligt Tillämpningar Framkomlighetsåtgärder tätort/infartsleder Expressbussbanor, kombinerad matar- och expresstrafik Integrerade, kompatibla systemlösningar

66 Dublin (1,2 M. invånare), Irland O Connel street, centrum 1700 bussar/dygn Kontinuerliga busskörfält tydlig företrädesrätt förarna hävdar den 9 st QBC (200 km) -> 16 QBC (400 km), 55 to 80 M /år (1997- ) Färdsättsandel buss 41% -> 57%, + 50% resande Kortare restid med buss än bil i rusningstid

67 Busaras, Dublin Regionbussterminal Tydlig, lätt överblickbar avgångsinformation Generös vänthall typ flyget Bjerkemo Konsult 67

68 Zürich 2011 Hess dubbelledtrådbus Max 200 pers Populär hög komfort, stabil färd Spårvagnsfaktorn? Max 300 pers

69 Ombord /bytesinfo Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 69

70 High intensity of use (regularly*) all modes no modes regularly* regularly* 9% 3% M.I.T. & bicycle 3% only bicycle 4% only public transport 34% only motorised individual traffic 11% PT P.T. & M.I.T. 18% PT P.T. & bicycle 18% *regularly, l i.e. daily or at least 2-5times per week Courtesy Stadt Zürich, Ruedi Ott, Head Transportation Department 70

71 Quality of the transport system car pedestrian bicycle P.T. «positive» rate in each case, i.e points out of a maximum of 10 average: car traffic system: 5.79, pedestrian traffic system: 7.57, bicycle traffic system: 5.76, public transport system: 8.37; city & belt together. Courtesy Stadt Zürich, Ruedi Ott, Head Transportation Department 71

72 Favourite means of transportation by used means of transportation pedestrian-trips bicycle-trips M.I.T.*-trips P.T.-trips pedestrian-favourite bicycle-favourite M.I.T.*-favourite P.T.-favourite *M.I.T. = motorised individual traffic Courtesy Stadt Zürich, Ruedi Ott, Head Transportation Department 72

73 Spanien Madrid High Occupancy Vehicles, HOV Madrid region = 6 M. invånare 12,5 km HOV-körfält på motorväg A6 200 km planerat på 6 radiella motorvägar HOV finns bara i Madrid i Europa Moncloa HOV interchange Madrid MBus (regional plan) I första hand investeringar i Metro 4 linjer 40 km, 585 M Courtesy after Sébastien Rabuel CERTU Castellon (Valencia Region) 0,3 M invänare Första urbana BHLS i Spanien (2008) 20 km när hela sträckan är klar Optisk styrning (Civis)

74 Rent, snyggt, luktfritt Avgångshall Öppen yta, jämn belysning Alltid info på rätt ställe, precis där den behövs Moncloa Madrid Byte från HOV-lane-bussar till metro inomhus

75 Castilla Plaza Madrid Madrid är känt för sina mycket avan- cerade bytespunkter mellan tåg, metro, HOV-lanes och bussar. Man använder en mycket avancerad planeringsmetodik där bl.a. bytespunktens funktion initialt beskrivs in i detalj. Litteratur Consorcio Regional de Transportes de Madrid CRTM 2009: Plan de Intercambiadores Madrid Bjerkemo Konsult

76 Atocha Renfe Madrid, gamla stationshallen Från tråkig bytestid till skön vilo- och fikapaus Bjerkemo Konsult LTH Bytespunkter

77 Gågata/bussgata Nersänkt bussgata Castellon Spanien Bjerkemo Konsult

78 Castellon trådbussbana optisk styrning Bjerkemo Konsult LTH Bytespunkter mm 78

79 Italien LAM (Linea Alta Mobilita) Prato(02Minv) (0,2 inv.), Brescia(02Minv) (0,2 inv.), Pisa (0,09 M inv.) 12 till 50 % reserverade körfält 4 to 8 min. turtäthet högtrafik Tydlig identitet, kartor,design) Trends Begränsat intresse operatörer Messina : 6 km, Civis i eller Phileas system Bologna : 20 km, 250 M, Civis, blandad med spårväg Courtesy Sébastien Rabuel CERTU

80 Strukturprinciper Fokusera på Samlokalisering, li i effektiva aktivitetsmönster (tidsgeografi), förflyttningsmöjligheter. Bortaändan viktigast! Resande centrum periferi Effektiva, snabba dubbel-riktade stråk tåki nätverk Bytespunkter med attraktiva stödjande d lokala l nät, hög stads- och vistelsekvalitet (då blir det folkliv också säger prof. Jan Gehl) Dubbla aktivitetspunkter, positiv spiral Bjerkemo Konsult Uppsala seminarium 80

81 Restidskvot viktigt nyckeltal Källa: Region- och trafikkontoret i Stockholm PM 12:2001 Kollandel beroende på kolltidskvot, 1997 (603 relationer av 99x99) Kollresor/(B Bilresor+Kollre esor) 1,00 0,75 0, ,25 Andra viktiga standardfaktorer: Total T t l restid, restidströsklar t Turtäthet, regularitet, pålitlighet Komfort, trygghet, överblickbarhet Kombinationsresor, nätsamverkan Stadsmiljö, lokalisering y = 0,9116x -1,2639 0, Kolltid/Biltid

82 Parking Guidance System Effects of parking restrictions 100% Bike & walk 90% 80% 70% Public Transport 60% 50% 40% 30% 20% Car use 10% 0% Free parking Limited free parking Free eparking in streets ts Fee at work places Fees for street parking No parking available Foto: Strasbourg Bjerkemo Konsult Källa: Denstadsli, J M. TÖI rapport 596/2002

83 Gå + cykla + kollektivtrafik hör ihop! Färdsätt till station enligt Riks-RVU Kollektivresor är alltid intermodala! Bjerkemo Konsult Seminarium i Sundsvall

84 Framgångsfaktorer i Planeringsprocessen Kollektivtrafiken del i en sammanhållen förflyttnings och stadsutvecklingsstrategi Konkreta visioner/mål och strategier som samspelar med varandra Mål medelanalys (back casting) för att identifiera målkonflikter, konsistenta handlingsvägar Tydlig nulägesanalys, identifiering av åtgärdsbehov, acceptans/förankring av den Öppen dialog/förankring av alternativ och förslag Successiv konsekvens och effektbeskrivning Omprioritera vid målkonflikter; involvera politiker tidigt, skapa delaktighet Hög och bred professionalitet, t samverkan för bred accept Bra lösningar på egna meriter, inte på bekostnad av andra trafikslag Relevanta, anpassade nyckeltal och systematisk uppföljning Lär av andra, särskilt utlandet Använd benchmarking, externa referenspersoner som second opinion Metod och kvalitetssäkringsprocess Bjerkemo Konsult Seminarium i Sundsvall

85 Framtidens kollektivtrafik System av samverkande trafikmedel och samhällsstruktur: Fotgängarmiljöer/pedestrianisation/stadsmiljö Cykelvägar, cykel P/garage med hög kvalitet Tryggadelsystem, dl hållplatser l och bytespunkter Buss, LRT/spv, tåg, nya trafikmedel i avvägd kombination Samverkande taxestrukturer, smidiga betalsystem Medvetna parkeringsstrategier Bilpooler för att minska egen bilberoende Pendlarparkeringar i små orter med stort, glest omland TOD Transit Oriented Development; service, stads och regional struktur som stöder kollektivtrafiken (Trafik)planering är hur vi organiserar vårt samhälle Bjerkemo Konsult LTH Samverkande strategier för hållbara transporter 85

86 Internationella definitioner på BRT: Levinson et al.: Bus Rapid Transit - Implementation Guidelines,, TCRP Report 90-Volume II A flexible, high performance rapid transit mode that combines a variety of physical, operating and system elements into a permanently integrated system with a quality image and unique identity. Hook & Wright 2007 BRT Planning Guide (IDTP) Bus Rapid Transit (BRT) is a high-quality bus based transit system that delivers fast, comfortable, and cost-effective urban mobility through the provision of segregated right-of-way infrastructure, rapid and frequent operations and excellence in marketing and customer service. Bjerkemo Konsult 86

87 Litteratur och lästips: Ladda ner BHLS-rapporten: / t t il Läs mer på: BHLS Concept and recommendations. CERTU (ed.) 2005 Hållbara transporter och stadsutveckling utomlands. VV publ 2006:69. Bjerkemo Avancerade kollektivtrafiksystem utomlands. Vinnova VR 2007:03. Bjerkemo BRT Planning Guide. ITDP ( Hook & Wright ed.) BHLS Choosing and implementing the right system. CERTU (ed.) 2009 Quality Bus Corridors in Greater Manchester. Best practice Guidelines. GMPTE Nya vägar för kollektivtrafiken. En kunskapsöversikt. KTH TRITA-SoM. Bjerkemo 2011 Så gör vi bra bytespunkter bättre. Bjerkemo, Serder Så skapar vi bra kollektivtrafik. Kunskapsunderlag seminarium 4 juni Bjerkemo Konsult, Trafikverket, Vinnova, X2AB 2013

88 Utbildning Sven-Allan Bjerkemo Civ.ing. i SVR, pedagogisk grundkurs, doktorandkurser dk LTH Miljövård, Ekonomisk geografi med samhällsplanering Lunds Universitet Mastersutbildning tbild i Nordiska institutet t t för Samhällsplanering l Stockholm Yrkeserfarenhet VBB Samhällsbyggnad Malmö, gruppchef trafik Övn. ass, universitetslektor LTH i trafikteknik, stadsbyggnad Egen konsultverksamhet, forskning och undervisning LTH & Blekinge Tekniska Högskola Bjerkemo Konsult Trafikplanering, kollektivtrafik Hållbara transporter & stadsutveckling Hubertusvägen LUND , mobil

Alternativa system BRT, trådbuss Landskrona, gummihjulssystem

Alternativa system BRT, trådbuss Landskrona, gummihjulssystem Alternativa system BRT, trådbuss Landskrona, gummihjulssystem Nya urbana transportsystem Stockholm 4 dec 2008 PG Andersson Trivector Traffic, Lund Behov av BRT i Sverige? Bus Rapid Transit = tänk tunnelbana

Läs mer

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Joel Hansson 2012-11-19 Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Nollalternativet busstrafik på Lundalänken Sedan 2003 finns en högklassig bussbana mellan Lund C och Solbjer;

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM Rapport 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi KUND BILSWEDEN och Sveriges Bussföretag KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

- Både bättre och billigare än spårväg

- Både bättre och billigare än spårväg Bus Rapid Transit - Både bättre och billigare än spårväg Lunchseminarium den 21 juni i Oslo, WSP Analys & Strategi BRT-buss i Leeds, Streetcar, Storbritannien Foto: Volvo 2011-06-21 Vad är BRT? Fordonen

Läs mer

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten?

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Prof. András Várhelyi, Prof. Christer Hydén, Doc. Åse Svensson, Trafik & väg, Lunds Universitet Bilen är ett flexibelt transportmedel som tillfredsställer

Läs mer

Sveriges bästa stadsbusslinje

Sveriges bästa stadsbusslinje Sveriges bästa stadsbusslinje Mattias Schiöth, Skånetrafiken Syften Att följa strategin från Framtidens kollektivtrafik om att utveckla dagens kollektivtrafik Att bidra till branschens mål om fördubbling

Läs mer

Bus Rapid Transit i Sverige? - kunskapssammanställning med identifiering av forskningsfrågor

Bus Rapid Transit i Sverige? - kunskapssammanställning med identifiering av forskningsfrågor Trafik & logistik Bus Rapid Transit i Sverige? - kunskapssammanställning med identifiering av forskningsfrågor PER-GUNNAR ANDERSSON, TRIVECTOR MALIN GIBRAND, TRIVECTOR KARL KOTTENHOFF, KTH Rapport Stockholm,

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare. Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum

Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare. Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum Resenärsforum medlem i Sveriges Konsumenter EPF European Passengers

Läs mer

CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU

CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU Ewa Westermark, Partner, Arkitekt, Gehl Architects Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv DK 1610 Copenhagen V www.gehlarchitects.dk

Läs mer

BUS RAPID TRANSIT I STOCKHOLM

BUS RAPID TRANSIT I STOCKHOLM BUS RAPID TRANSIT I STOCKHOLM Svenska Bussbranchens Riksförbund Juni 2012 BRT i Stockholm sid 2 BRT i Stockholm sid 3 Byrålådan eller snabb tillförlitlig kollektivtrafik? Vad är Bus Rapid Transit? SL vill

Läs mer

Stombussystem - en möjlighet att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft?

Stombussystem - en möjlighet att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft? Stombussystem - en möjlighet att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft? Uppsats humanteknologi "Bilismen i ett humanistiskt perspektiv" ht 2001. Thomas Höjemo thomas@snt.nu Syfte och metod Syftet med

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Upplägg denna presentation Kort om projektet Hur gick det då? Hur gick det med fordonen? Hur gick

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

AVANCERADE KOLLEKTIVTRAFIKSYSTEM UTOMLANDS - MELLANFORMER MELLAN BUSS OCH SPÅRVÄG

AVANCERADE KOLLEKTIVTRAFIKSYSTEM UTOMLANDS - MELLANFORMER MELLAN BUSS OCH SPÅRVÄG V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 7 : 0 3 AVANCERADE KOLLEKTIVTRAFIKSYSTEM UTOMLANDS - MELLANFORMER MELLAN BUSS OCH SPÅRVÄG Tillämpningsförutsättningar i Sverige S V E N - A L L A N B J E R K E M O

Läs mer

Högprioriterad och attraktiv busstrafik i Gävle

Högprioriterad och attraktiv busstrafik i Gävle v Rapport 2015:11, Version 1.0 Högprioriterad och attraktiv busstrafik i Gävle Utveckling av röda linjen - stomlinje 2 Dokumentinformation Titel: Högprioriterad och attraktiv busstrafik i Gävle. Utveckling

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Bebyggelsestruktur och persontransporter

Bebyggelsestruktur och persontransporter Bebyggelsestruktur och persontransporter Institutionen för teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola Allmänt om bebyggelse och persontransporter Bakgrund Det finns en ganska utbredd uppfattning bland

Läs mer

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC.

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC. Välkommen till TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? Det goda livet TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda, Traffic 50 Kontor i Lund,

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på modern spårväg

Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på modern spårväg Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på modern spårväg Visionsbild för den planerade spårvägen på Sölvegatan i Lund. Illustration: Lunds kommun, Metro Arkitekter (visionsbild) och Idesign

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit?

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? 2014-06-12 Björn Wedeby, Skånetrafiken COMPANY LOGO, (white on transparent background) MalmöExpressen Sveriges bästa stadsbusslinje Den gemensamma

Läs mer

Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer

Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer Kerstin Robertson, VTI, Sebastian Bamberg, University of Bielefeld, John Parkin, London South Bank University, Aslak Fyhri, TØI Bakgrund

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Hållbart resande i praktiken

Hållbart resande i praktiken Hållbart resande i praktiken Trafik och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Björn Wendle, Lund 11 maj 2011 Idéskrift om Hållbart Resande Del av den Den Goda Staden, på initiativ av Temagrupp Hållbart

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 105 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

11/10/2013 HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING. Fler VARFÖR KÖPCENTRA?

11/10/2013 HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING. Fler VARFÖR KÖPCENTRA? HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? Caroline Ljungberg SKL s Trafik- och gatudagar 2013 INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING HUR MAN RESER FÖR ATT HANDLA - ANTAL RESOR PER PERSON

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Trafikplanering 2012 fokus cykel Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 augusti 2012

Trafikplanering 2012 fokus cykel Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 augusti 2012 Spännande internationella case! Trafikplanering 2012 fokus cykel Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 augusti 2012 TALARE MODERATOR Christian Juul F.d. ordförande Cykelfrämjandet KEYNOTE Houten

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

Arbeten på Spårvagn linje 7 från 9 mars till början av juli.

Arbeten på Spårvagn linje 7 från 9 mars till början av juli. Arbeten på från 9 mars till början av juli. Foto: Kari Kohvakka. Visionsbild: DinellJohansson. Trafikinformation Hållplats tillgänglighetsanpassas och den provisoriska ändhållplatsen på Hamngatan tas bort.

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

Elcyklar och cykelinfrastrukturen

Elcyklar och cykelinfrastrukturen Elcyklar och cykelinfrastrukturen Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? Hanna Ljungblad, Michael Koucky & Upplägg Bakgrund Frågeställning Metod Resultat Slutsatser Bakgrund Elcyklar

Läs mer

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08 Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2 Innehåll Dagens trafik: 3 6 Ny tågtrafik: 7 9 Regionbuss: 10 27

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

2013-10-15 BILEN PÅ VÄG UT? Bilen på väg ut? Christer Ljungberg, Trivector AB TRIVECTOR TRAFFIC

2013-10-15 BILEN PÅ VÄG UT? Bilen på väg ut? Christer Ljungberg, Trivector AB TRIVECTOR TRAFFIC BILEN PÅ VÄG UT? Miljöfika, Jönköpings kommun Jönköping 17 september 2013 Christer Ljungberg, Trivector AB Bilen på väg ut? Christer Ljungberg, Trivector AB TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

SAMMANFATTNING. Energieffektivisering av bussar och busstrafik Möjligheter och erfarenheter från andra 2012-06-15.

SAMMANFATTNING. Energieffektivisering av bussar och busstrafik Möjligheter och erfarenheter från andra 2012-06-15. SAMMANFATTNING Energieffektivisering av bussar och busstrafik Möjligheter och erfarenheter från andra 2012-06-15 Analys & Strategi Bakgrund Storstockholms Lokaltrafik (SL) är en politiskt styrd organisation

Läs mer

HUR? - SKA VI SKAPA EN STAD SOM ÄR NÄRA OCH NYSKAPANDE?

HUR? - SKA VI SKAPA EN STAD SOM ÄR NÄRA OCH NYSKAPANDE? HUR? - SKA VI SKAPA EN STAD SOM ÄR NÄRA OCH NYSKAPANDE? ANSVARSFULLT OCH HÅLLBART MOD, KREATIVTET & INNOVATION TILLSAMMANS I SAMSPEL VÄLKOMNANDE UNDER TIDEN TACTICAL URBANISM Tillvaratagande

Läs mer

Juni 2013. Kundperspektivet. Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll)

Juni 2013. Kundperspektivet. Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll) Kundperspektivet Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll) Standards Juni 2013 Information i kollektivtrafik....med information tillgänglig från många datakällor Myndighet/företag Fordon/infrastruktur

Läs mer

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 - alla frågor Inloggad som. Logga ut Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Alla frågor från enkäten Cykelfrämjandet och Uppsala cykelförening vill gärna ställa några frågor till

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Nicklas Hansson White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 1 Säker och estetisk utformning av spårvägssystem Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 2 Lars H Ericsson Säkerhetsdirektör Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (också känt

Läs mer

Buss, BRT och spårväg - en jämförelse. Rapport 2011:1. Analys & Strategi 2011-04-26

Buss, BRT och spårväg - en jämförelse. Rapport 2011:1. Analys & Strategi 2011-04-26 Buss, BRT och spårväg - en jämförelse Rapport 2011:1 2011-04-26 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

MaxLupoSE mobilitymanagement i planeringen

MaxLupoSE mobilitymanagement i planeringen MaxLupoSE mobilitymanagement i planeringen Björn Wendle, Trivector Transportforum, Linköping 11 januari 2012 MaxLupo Guidelines for the integration of mobility management with Land Use Planning Konkreta

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

2015-09-03 MEN FÖRARLÖSA BILAR DÅ? ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS (ADAS) IDAG OLIKA NIVÅER PÅ SJÄLVKÖRANDE BILAR

2015-09-03 MEN FÖRARLÖSA BILAR DÅ? ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS (ADAS) IDAG OLIKA NIVÅER PÅ SJÄLVKÖRANDE BILAR SJÄLVKÖRANDE FORDON PÅVERKAS TRAFIK- OCH STADSPLANERING? Grandseminariet, 2 sept 2015 Christer Ljungberg MEN FÖRARLÖSA BILAR DÅ? OLIKA NIVÅER PÅ SJÄLVKÖRANDE BILAR Nivå 1: Ingen automatisering (som de

Läs mer

UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIK- OMLÄGGNINGEN I JÖNKÖPING

UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIK- OMLÄGGNINGEN I JÖNKÖPING UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIK- OMLÄGGNINGEN I JÖNKÖPING Stina Johansson, Helena Sjöstrand, Helena Svensson Inst för Teknik och Samhälle, avd för Trafikplanering, LTH Box 118, S-221 00 LUND, Sweden tel

Läs mer

Stadskvaliteter efterfrågas

Stadskvaliteter efterfrågas Stadskvaliteter efterfrågas Alexander Ståhle Tekn dr stadsbyggnad SKAGEN Dagen 16 okt 2012 Vad händer i världens bästa städer? Världens bästa städer 1. New York 2. London 3. Toronto 4. Paris 5. Stockholm

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

Parkering i samband med bostadsbyggande

Parkering i samband med bostadsbyggande Parkering i samband med bostadsbyggande En viktig nöt att knäcka för svenska städer Pelle Envall Stadsbyggnadsdagar Västerås, 5 feb 2014 Upplägg Bakgrund Flexibla parkeringstal Två utvärderingar Slutsatser

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år?

Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år? Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år? Trafiknät Stockholm KTH 2011-12-19 1 EU-projektet OBIS Optimering av lånecykelsystem i europeiska städer Tre år, t.o.m. augusti 2011 51 system i 10 länder, varav

Läs mer

Citybusstråket i Malmö Presentation på Trafikdage, Aalborg Universitet, 28-29 augusti 2000

Citybusstråket i Malmö Presentation på Trafikdage, Aalborg Universitet, 28-29 augusti 2000 Citybusstråket i Malmö Presentation på Trafikdage, Aalborg Universitet, 28-29 augusti 2000 Civ. Ing. Stefan Krii, Gatukontoret Malmö Stad Civ. Ing. Björn Wendle, Trivector Traffic AB Från idé till genomförande

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Vad betyder en ny stadsdel?

Vad betyder en ny stadsdel? Vad betyder en ny stadsdel? - Perspektiv från forskningen Martin Andersson Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Karlskrona Lunds universitet, Lund Koncentration till stora regioner 140 130 120 110 100 90

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer