Så skapar vi bra kollektivtrafik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så skapar vi bra kollektivtrafik"

Transkript

1 Så skapar vi bra kollektivtrafik Bus Rapid Transit, BRT, och Buses with High Level of Service, BHLS m. fl. projekt Detta bildspel är en sammanställning av kunskaper, information i och bilder som tagits fram i EU COSTprojetet Buses with High Level of Service, BHLS. Det har i viss mån kompletterats med bilder från tidigare FoU projekt, material från egna föreläsningar på LTH och BTH samt andra externa presentationer. Syftet är att sprida mer detaljerad information än som varit möjligt under kortare presentationer, ge exempel på möjligheter, arbetssätt och inspirera till hur en attraktiv kollektivtrafik kan utvecklas i samspel med andra trafikslag och god stadsmiljö. Sammanställningen är främst baserad på befintligt material, bilder mm och ger inget anspråk på att vara fullständig. Ytterligare information/referenser finns i den fulla dokumentationen av BHLS projektet samt andra angivna referenser. Bildspelet kompletterar övrigt material som togs fram till seminariet i 4 juni i2013 i Stockholm i samarbete mellan Trafikverket, Vinnova och X2AB. Kontaktpersoner i arbetet med seminariet har varit Einar Tufvesson Trafikverket Emma Gretzer Vinnova Stenerik Ringqvist X2AB Lund Bjerkemo Konsult Sven Allan Bjerkemo Bjerkemo Konsult har upphovsrätt till samtliga foton där inget annat anges.

2 Innehåll Förord 1 Kort om EU COST Action TU0630 Buses with High Level of Service 4 Vad är BRT och BHLS.. 9 Kort om CERTU:s förstudie Spårvägar och BHLS i Frankrike 13 Resultat, observationer från BHLS projektet. 14 BHLS receptet.. 20 Frankrike Kollektivtrafik i Nantes, Busway m.m.. 23 Lorient Triskell.. 35 TEOR Rouen 39 TVM i Paris.. 42 Évéole Douai.. 43 Liane Lille.. 44 Nederländerna Zuidtangent, Phileas.. 46 Almere, Utrecht. 50 Enschede, Twente 52 Belgien Bryssel.. 54 Bild Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 2

3 Innehåll (forts) Tyskland M bus Hamburg, O bahn Essen 55 Neue Mitte Oberhausen 59 Storbritannien Quality Bus Corridors, Manchester 61 SuperCAM Cambridgeshire 62 Kantstödsstyrda bussar i Storbritannien 63 Irland Dublin, Quality Bus Corridors 66 Schweiz Zürich, effekter transportstrategi 68 Spanien Madrid HOV lanes, bytespunkter 73 Castellon Italien Linea Alta Mobilita, LAM, Prato, Brescia, Pisa 79 Intermodalitet 80 Planeringsprocessen 84 Framtidens kollektivtrafik 85 Internationella definitioner BRT 86 Litteratur och lästips 87 Presentation författaren 88 Bild 3

4 Buses with High Level of Service Fundamental characteristics and recommendations for decision making and research EU COST Action Ati TU 0630 European Co operation in Science and Technology Mellanstatligt vetenskapligt och tekniskt samarbete inom FP7 Certu & Nantes Metropole leading partners Nästan 5 år, 14 länder, 50 forskare och experter 37 system i Europa, 25 besökta på plats Vinnova har finansierat svensk medverkan Rapport, mer info på: bhls.eu details.cfm?id=450 g /p

5 Organisation of this COST action (TU 603) WG1 Infrastructure WG2 Rollingstock WP1 State of the art WG3 Operating issues WG4 Social, economical issues and networking In co-operation operation with UITP, EBSF European Bus System of the Future BRT World-wide - Identification of best practices, case studies regarding the system stem h WP2 Analysis of the state of the art WG reports for each WG topic WP3 Recommendations WG reports for each WG topic final report WP4 Dissemination - Web site final conference Picture courtesy by Francois Rambaud CERTU

6 Courtesy Francois Rambaud CERTU

7 What is Certu? Centre for studies on urban planning, transportation and public facilities Agency of the French Ministry of Ecology, sustainable Development and Spatial Planning Capitalizes, develops and disseminates knowledge and methodologies on a wide variety of urban issues For local government agencies, local authorities, institutes and companies which are involved in public service activities 7 Courtesy Francois Rambaud CERTU

8 European overview of the BHLS-project In 2007 Certu and the city of Nantes launched a group of experts 14 countries + UITP involved during 4 years ( ) Sharing experiences, Best Practices Recommendations for decisions-makers and research About 50 systems in the world, about 40 more planned. Not all full BRT or BHLS Involved countries Bus with High Level of Service Courtesy Sébastien Rabuel CERTU

9 Vad är BRT och BHLS? Bus Rapid Transit, BRT /tekniskt/ systemkoncept; fokus på hastighet, kapacitet separata bussbanor, busskörfält prioriterade/planskilda korsningar, accessvägar resenärerna Buses with ihhigh Level of Service, BHLS utvidgat synsätt BRT konceptet utgångspunkt Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 9

10 BHLS Buses with High Level of Service BHNS: Buses à Haut Niveau de Service ( kvalitet ) Fokus på helhetslösning, del i transportstrategi stadskvalitet, stadsfunktion tillgänglighet, komfort pålitlighet/regularitet t t d l tre systemdelar: Bjerkemo Konsult Bild: EBSF 10

11 Hur vi i Europa uppfattar BRT i Amerika (CERTUs förstudie:) Hög kapacitet och hastighet, långa resor Efterfrågan och utrymme för att bygga «bussmotorvägar» Ottawa (Canada) Systemansats: Storskaliga system, snarare alternativ till Metro Olika förutsättningar Nordamerika: Kostnadseffektivitet Sydamerika, Indonesien: Stark efterfrågan på masstransporter, låga förarlöner Transmilenio Bogota (Colombia) Courtesy Sébastien Rabuel CERTU 11

12 Förutsättningarna i Europa för BRT/BHLS (CERTUs förstudie:) Tåg, metro, och spårväg finns oftast och tar hand om stora resandeflöden Vi har kompakta städer med smala gator Metroen i Köpenhamn Vi fördrar stadsutveckling i «markplanet», integration Gummihjulspårvagn i Clermond Ferrand Det finns ett behov fylla gapet mellan vanlig stadsbuss och spårväg «hierarcisation i» Vi behöver lägga fokus på pålitlighet/punktlighet/regularitet tillgänglighet komfort och stadskvalitet Bjerkemo Konsult/Courtesy Sébastien Rabuel CERTU 12

13 BHLS i Frankrike Nya spårvägar 400 km nya spårvägar km planerade till 2013 Alla i tätorter >300 inv. utom 2 st 30-50% riktat investeringsbidrag Nu neutrala investeringbidrag 91 km BHLS (2008) 234 km planerade till 2014 Spårvägars lönsamhet ifrågasatt (< 2500 pass/tim/riktning) Avancerade bussystem Även för förortstrafik; A48 i Grenoble Courtesy Sébastien Rabuel CERTU 13

14 Alla linjetyper, stadsstorlekar, organisationsformer Motiv för BHLS: Lätta att uppfatta, identitet, branding Stadsmiljö, samverkande trafiknät starkare effekt Prioritera, koncentrera, utveckla produkter Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 14

15 Motiv Planering, implementering Ändrat färdsätt, tillgänglighet, hållbarhet, stadsmiljö Effektivitet, transportkapacitet Prioritering, reducerade kostnader Strukturell planering Utmaningar Barriärer, mentala, politiska Tekniska, utrymme, geometri, gatukapacitet Genomförande, bristande resurser, kompetens Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 15

16 Projektgruppens Slutsatser, t rekommendationer Användbart i alla stadsstorlekar, trafiknät, linjer, organisationsformer; även komplement, förstadium spår Oftast lägre kostnad, stadsmiljöpåverkan än spår Mycket hög kvalitet stadsmiljö rekommenderas starkt som extern åtgärd Trafikering, regularitet, komfort mycket hög Ändrat färdmedelsval, resandeökningar mycket goda Helhetsgrepp, systemsyn, dialogprocess viktig Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 16

17 Observationer + Ökadturtäthet & trafikeringstid, företrädesrätt + Flera åtgärder, stadsmiljö, systemtänk + Hierarcisation, samverkan kolltrafik, gå, cykla, bil + Integrerat taxesystem (alla praktikfall) + Tydlig identitet, eget varumärke/fordon Ingen förvisering fanns i praktikfallen Inga formella hinder/stöd i lagar, regelverk Klar underskattning av moderna bussystem, image, prestanda, god stadsmiljö Politisk förankring/stöd viktigt Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 17

18 Vi har studerat 37 system (COST TU0630/BHLS) Bussystem med hög kvalitet resandeökningar upp till % klarar upp till resor/dygn (enkellinje) upp till 30 % övervunna bilister färdhastighet km/tim i städer infrastrukturkostnader 1 Mkr 150 Mkr/km nivåfritt insteg, tät kantstensangöring hög komfort, internet och info ombord hög kapacitet, ta med cyklar hög kvalitet bytespunkter, information, tillgänglighet mycket hög stadskvalitet lika god image och resandeattraktivitet som spårvagn kostar ca 1/3 av spårvagnssystem (TÖI, Nantes) spårvagn driftskostnadsfördelar först vid höga flöden Bjerkemo Konsult

19 Strategiska fördelar moderna bussystem BRT/BHLS Ökad transportkapacitet, kvalitet Minskat gap till kapacitetsstarkare system Bättre hierarcisation, väl avvägd nätstruktur och transportutbud Ökad tillgänglighet, livskvalitet, resande med hållbara färdsätt Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 19

20 BHLS receptet Linjesträckning Gen, företrädesrätt, mjuk, ostörd körning Hållplatser/bytespunkter Tät angöring, nivåfritt insteg, realtidsinfo Långa väderskydd, trafikantpositionering Anpassning andra trafiknät, cykel /pendlar P Butiker, arbetsplatser nära/hög tillgänglighet Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 20

21 BHLS receptet (forts) Stadsmiljö & fordon; synbarhet, identitet Hög stads och funktionskvalitet Flera breda dörrar, nivåfritt insteg Bt Bytesinformation if ti realtid ombord Trafikering Hög regularitet, punktlighet, pålitlighet Enkel betalsystem Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 21

22 BHLS receptet (forts) Branding, varumärkesbyggande Designidentitet fordon hållplatser Enkelt varunamn, marknadsföring Planering, införande Systemsyn Öppen dialogprocess Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 22

23 Kollektivtrafik i Nantes Tram 1: resor/dygn (2011), 17 km, 50% statsbidrag Tram 2: resor/dygn (2011), 14 km, 30% statsbidrag Tram 3: resor/dygn (2011), 12 km BusWay resor/dygn (2011), 7 km (52 M, prognos resor/dygn. Ersatte 4 km spårväg för 130 M, prognos resor/dygn 2002) Chronobus, 10 linjer, 100 km, resor/dygn o Garanterad restid/regularitet, framkomlighets- och tillgänglighets- åtgärder, stopphållplatser (Traffic Calming) o 7 linjer klara 2013, 67 M (inkl VAT, exkl. fordon) o inv. inom 500 m. Ca % resandeökning Bjerkemo Konsult

24 The Busway line 4 in Nantes 2006 : «the bus as the tramway» Nantes metropole: 24 kommuner 0,6 M inv., 0,3 M arb. 3 spårvägar, 42 km 190 kollresor/inv./år Trentemoult Roquios Trentemoult Hô tel Dieu Place Foch Goudy Greneraie Bourdonni ères Chapeau Verni Porte de Vertou Linje 4, BusWay: 7 km, 9 M /km 15 bytespunkter 4 st P+R, 1100 bilplatser 20 biogasledbussar, dubbelledbussar eller ökad turtäthet övervägs 3 min turtäthet i högtrafik (4 min planerat från början) Medelhastighet 21 km/h pass./dygn (2013). Från bil ca 30% Courtesy Nantes Metropole

25 Nantes Busway invånare arbetstillfällen studenter Ombyggd motorvägsinfart, t stadsutvecklingsprojekt, td t jktstadsmiljö Pendlarparkering, omlagda linjer, realtidsinfo Lättillgängligabytespunkter bytespunkter, närlokalisering av service, arbetsplatser 1100 bpl resor/dygn + 160% resandeökn. (+ 55% över bussprog.) (+ 100 % över spvprog) 25 % f.d. bilister 21 km/tim medelhast. 3-6 min turintervall 7 km, ca 500 Mkr 20 ledbussar, 95 Mkr Inga allvarliga olyckor Mindre bussunderhåll 15 hpl / 9 bytespunkter

26 God stadsmiljö - överallt

27 Lokalisering i : Service, butiker, arbetsplatser nära hållplats. Butiksentréer direkt mot hållplats Bjerkemo Konsult

28 BusWay inifrån centrum Bytespunkt Duchesse Anne BusWay Tramway, hyrcyklar BusWay in mot centrum Bytespunkt Duchesse Anne, hennes slott i bakgrunden

29 BusWay Nantes nersänkt köryta för nivåfri access & insteg (27 cm) utdragen hållplatskant l t för tät hållplatsangöringl slipad granitkant (Kesselkantsten bättre) realtidsinformation som även föraren kan se luftigt, smalt väderskydd, tilltalande miljö Bjerkemo Konsult 29

30 Kraftig sidoavvikelse för bilar ger hög säkerhet för fotgängare vid hållplatser (max 30 km/tim). Bjerkemo Konsult Courtesy Nantes Metropole

31 Bytespunkt Greneraie Säkerställt byte till lokalbuss (gul lampa blinkar när buss på BusWay nalkas) Realtidsinfo Uppläsning för synskadade på begäran via fjärrkontroll Pendel P i halvcentralt läge

32 Långa, rymliga väderskydd. Biljett maskiner, även talsvar för synskadade 4 breda dubbeldörrar för snabb på och avstigning; man kan välja vilka man vill - eller inte vill - åka med Markerad påstigningsplats för funktionshindrade. Automatramp ger naturlig fördelning på dörrarna till fördel för alla Generöst, välutformat ståplatsutrymme innanför dörrarna (stadsfordon) Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 32

33 Ombordinformation med markering av bussens läge på linjen respektive display för anslutande linjer och publika mål, högtalarutrop. Skapar trygghet och förbereder avstigning Bjerkemo Konsult Realtidsinformation även på pendlarparkering p och möjlighet till talkontakt med trafikledning/ övervakningscentral. Alla 1100 platserna fullbelagda från första dagen.

34 Stopphållplats Chronobus Illustration: Courtesy Nantes Metropole Illustration: Courtesy Nantes Metropole

35 BHLS i en mindre stad Triskell i Lorient 2007 (ca inv) Ny buss-, gång- och cykelbro Polycentrisk struktur, tre grenar sammanbundna i en liten, tät kärna inv. i Cap Lorient-regionen 19 kommuner 21 busslinjer 89 resor/inv./år Triskell, etapp 1: 4,6 km bussgata 15 hållplatser, bussprioritet 31 M, 6.7 M /km Tidsvinst i 2-7 min/linje Röd, jämn beläggning Lika design hållplatser Tydlighet, varumärke 35

36 Triskell Hög ytkvalitet för hög komfort Företrädesrätt viktig Väjningsplikt för bilar i runda korsningar Buss och cykelbro, även för bilar Mjuk vänstersväng rondeller Virtuella bussgator prioritet för bilar så bussen kommer först 36

37 Triskell Lorient, Frankrike Central buss- och cykelgata, 30 km/tim Företrädesrätt i runda korsningar med väjningsplikt Bjerkemo Konsult LTH Högkvalitativ busstrafik utomlands 37

38 Central bussgata Bytespunkt vid stationen Buss-, cykel- och gångbro där bilarna får köra efter bussen i lågtrafik Ca va, säger fransmännen, bara bussen kommer först.

39 TEOR, Rouen 2001/2007 (ca inv.) Före TEOR/BHLS: Courtesy Sébastien Rabuel CERTU/Bjerkemo Konsult Efter Komfortabla fordon Bussgata, röd asfalt, stadsmiljö 3 linjer, signalprioritet Optisk dockning ITS biljetter, information TEOR varumärke 39

40 TEOR Transport Est-Ouest Rouennaise 0,5 M inv. regionen 3 linjer, 13 km bussgata 5,5 M /km 6 min högtrafik/linje 17,25 km/tim pass./dygn + 70% resande Courtesy Sébastien Rabuel CERTU 40

41 TEOR Rouen (sept. 2012) Civisfordonet vid bytespunkten Théâtres des Arts Kantstensdockning Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 41

42 TVM (fd Trans Val de Marne), Paris Tvärbana i södra Paris som förbinder tågstationer, tunnelbana, frihandelsområde, stormarknader och bostäder 13 km 1993, +7 km resor/dygn, fyrdubblat resande sedan starten 1993 Dubbleras både åt väster och öster med exploatering Kvalitetshöjning (info, omgivning, beläggning) Välutrustade hållplatser, enhetlig design, varumärke Specialbeläggning som motstår spårbildning och kavling Hög tillgänglighet till arbetsplatser, stormarknader och bostäder framgångsfaktor

43 Dörrar på båda sidor för mitthållplatser. Douai, ÉVÉOLE (Phileas) Stadsfordon med 4 breda dörrar båda sidor definieras därför som spårväg Hög stadsmiljöanpassning

44 Utvecklad hållplatsmiljö Liane, Lille (ca inv.) Frankrike Modern klackhållplats Ger generöst, avskilt och konfliktfritt utrymme för passagerarna Enkel, tät angöring g intill kantstenen för bussarna Traffic Calming (stopphållplats) + reserverat mittkörfält Bjerkemo Konsult Hög prioritet för busstrafiken

45 Liane, Lille Frankrike Dubbel stopphållplats (Traffic Calming) på infartsgata + Bra hållplatsutrymme + Hög passagerarkomfort + Trafikdämpare, kort övergångsställe för hög trafiksäkerhet - Viss köbildning bilar (som för trafiksignal)

46 Nederländerna 12 BHLS -system R-net/Zuidtangent via Schiphol (2001) Amsterdam 1,5 M inv. 42 km, tangentiell (som TVM i Paris) 35 km/h, 1,9 km mellan hållplatsernal pass/dygn (+ 15%/år) Eindhoven/ Phileas (2005) 0,4 M inv. 18 km Phileas (magnetstyrd dockning mot hållplatskanterna) l t Finns även i Douai i N Frankrike Courtesy Sébastien Rabuel CERTU

47 R-net (f.d. Zuidtangent) Amsterdam - Schiphol Funktionsanpassning 30 cm hög kantsten, nivåfritt insteg Rostfria dymlingar för jämn sättning Mörk kontrastkant Ledstång, gul anti-halktejp Instegsbelysning Handikappknapp Komfort, trygghet Allmänbelysning plattformar Vattenränna/dränering Borstar på hjulhusen mot stänk Visering, laddstation ombord Avstängbar bakre del nattetid, mindre bus, ökad trygghet

48 Borstar runt hjulhusen för att undvika stänk på resenärerna Laddstation chipkort (ska tas bort, lågt utnyttjande) Foto: Thomas Knöller Bjerkemo Konsult Avstängbar bakre del i fordonen nattetid Foto: Thomas Knöller, François Rambaud 48

49 (Eindhoven) Phileas Energisnålt, komfortabelt kollektivtrafik- fordon magnetdockning

50 Almere, Almerehafen m.fl. New Towns ( ) 0,2 M inv. Städer uppbyggda kring kollektivstråk med hög stadskvalitet Tydlig resenärsinfo Utrecht (2002) linje 12 Centrum - Campus 0,3 M inv. 23 km/h dubbelledbussar resor/dygn 15% övervunna bilister Bjerkemo Konsult 50

51 Utrecht Linje 11 och 12 binder samman stationen i centrum med Campusområdet Linje resor/dygn 2400 resor maxtim. Linje resor/dygn 3000 resor maxtim. (trängsel) Karta: Buses with High Level of Service, Final Report 2011 Bjerkemo Konsult 51

52 Information/synbarhet/trafiksamordning (Taktverkehr) Avgångs- och lägesinfo Bjerkemo Konsult Läsbar info i väderskydd Enschede station Nederländerna Stationen

53 Twente Nederländerna Resande +30% (70% lörd.), 20% från bil Stadsmiljö, bussbana med konstgräs (f.d. spårväg) Reversibelt busskörfält Generösa cykelbanor kompletterar Bjerkemo Konsult 53

54 Intermodalitet/stadsmiljö Central bytespunkt med hyrcykelsystem Bryssel 2007 I bakgrunden dominerar EU-parlamentets Bofillbåge över station Strasbourg

55 3 BHLS -system: Tyskland Hamburg M-buss M(etro)bussarna i Hamburg (2005) 1,7 M inv. Dubbelledade bussar (24,5 m) 15 km, resor/dygn 60 % reserverade körfält (f.d. spårväg) Essen O-bahn (1980) 0,5 M inv. 4 km Kantstödstyrda ledbussar Essen O-Bahn Kraymotorvägen M(etro)bussarna i München Courtesy Sébastien Rabuel CERTU / Bjerkemo Konsult

56 O-bahn Essen 2009 Kantstödsstyrda bussar Bussbana i Kraymotorvägens mitt (ersatte spårväg) Styrhjul samtliga axlar

57 O-bahn Essen 1980 Trådledbuss på spårvägsbana Bussbana i Kraymotorvägens mitt (ersatte spårväg) Bjerkemo Konsult KTH/Vinnova Lund Dubbla kontaktledningar spårvagn - trådbuss

58 Gemensam buss- och spårvägsbana Neue Mitte, Oberhausen ( inv.) Tyskland (2009) Neue Mitte är ett stadsförnyelseområde (f.d. stålverk) nära Oberhausens centrum. För att få området att samverka och inte konkurrera med befintligt centrum band man ihop dem med en gemensam buss- och spårvägsbana. Kombinationen är förträfflig, man kör bil till Neue Mitte, parkerar och tar buss- eller spårvagn till det gamla centrumområdet Bjerkemo Konsult

59 Neue Mitte, Oberhausen Mycket god och välutvecklad bytespunkt med god koppling till omgivande arbetsplatser och service Buss och spårvagn har samma plattform/bana Bussarna går ca 4 ggr oftare än spårvagnen. Bjerkemo Konsult Man ser ingen som står och väntar på den Så blir bra bytespunkter bättre Transportforum

60 Gemensam buss- och spårvägsbana mellan Neue Mitte och Oberhausens centrum. Ca 4 ggr fler bussar än spårvagnar kör på banan. Inga särskilda trafikerings- eller underhållsproblem anges Ledlinje för vänster framhjul för tät plattformsangöring Bjerkemo Konsult Resenärer i väntan på buss eller spårvagn

61 Quality Bus Corridors, QBC, Storbritannien Kvalitet end-to-end, busskörfält, hållplatser, tillgänglighet minst ett kvarter ömse sidor Whole Route Implementation Plan (WRIP) stadsmiljö, tillgänglighet Punctionality Improvement Plans (PIP) rättidighetsåtgärder 210 Management schemes partnerskap, trafikering, fordon QBC i Manchester 280 km, 120 M, 2000 > > 2013 Fokus på hållplatser (1st contact) 30/245 nya/förbättrade korsningar 125/30 fotgängarkorsningar g g 23 km cykelbanor/vägar + 19,8 % resande 19 % färre trafikolyckor Partiella BHLS stråk: Superbus Leeds (0,4M inv, 2 km 1995/1998) Fastlink Edinburgh (0,4M inh, 8 km 2004) Fastrack Kent (14 km, 6 km bussbana 2006, ny HST station i Ebbsfleet 2007) Fastway Crawley Gatwick (0,1 M inh, 24 km varav 6 km bussbana 2003/2006) Courtesy Sébastien Rabuel CERTU/Bjerkemo/Vinnova VR 2007:03 61

62 SuperCAM, världens längsta busstråk, 40 km, 25 km bussbana Less land impact Ride quality, level boarding Water infiltration Car exclusion Extended use More flexibility than LRT Much lower costs Access to Cambridge CBD trips/day in 10 years millions, 80% gov. Jämfört med LRT/spårväg: + tillgänglighet + resande + kostnad Bjerkemo Konsult 62

63 Kantstödsstyrda bussar (GB) Fastway Crawley - Gatwick Leeds Superbus Bjerkemo Konsult

64 Luton Translink (på nerlagd godsjärnväg) Alt 1. Konventionell spårväg inv. inom 800 m från hållplats Bradford Quality y Bus Corridor Alt 2. Kantstödsstyrda bussar inv. inom 400 m från hållplats

65 Sammanfattning Kantstödsstyrda bussar Fördelar Litet breddbehov Nivåfritt insteg, hög komfort, kapacitet Kort restid, hög hastighet (100 km/h) Standardfordon, billig anpassning Enkel infrastruktur, endast där behov finns Låga kostnader = utrymme för andra åtgärder (+ 0 10%) Kompatibelt med spårstyrda system, strukturbildande Begränsningar Ej multipelkoppling /reduktion av förarkostnader vid stora flöden Oftast diesel eller biogasdrift, dieselhybrid/eldrift möjligt Tillämpningar Framkomlighetsåtgärder tätort/infartsleder Expressbussbanor, kombinerad matar- och expresstrafik Integrerade, kompatibla systemlösningar

66 Dublin (1,2 M. invånare), Irland O Connel street, centrum 1700 bussar/dygn Kontinuerliga busskörfält tydlig företrädesrätt förarna hävdar den 9 st QBC (200 km) -> 16 QBC (400 km), 55 to 80 M /år (1997- ) Färdsättsandel buss 41% -> 57%, + 50% resande Kortare restid med buss än bil i rusningstid

67 Busaras, Dublin Regionbussterminal Tydlig, lätt överblickbar avgångsinformation Generös vänthall typ flyget Bjerkemo Konsult 67

68 Zürich 2011 Hess dubbelledtrådbus Max 200 pers Populär hög komfort, stabil färd Spårvagnsfaktorn? Max 300 pers

69 Ombord /bytesinfo Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 69

70 High intensity of use (regularly*) all modes no modes regularly* regularly* 9% 3% M.I.T. & bicycle 3% only bicycle 4% only public transport 34% only motorised individual traffic 11% PT P.T. & M.I.T. 18% PT P.T. & bicycle 18% *regularly, l i.e. daily or at least 2-5times per week Courtesy Stadt Zürich, Ruedi Ott, Head Transportation Department 70

71 Quality of the transport system car pedestrian bicycle P.T. «positive» rate in each case, i.e points out of a maximum of 10 average: car traffic system: 5.79, pedestrian traffic system: 7.57, bicycle traffic system: 5.76, public transport system: 8.37; city & belt together. Courtesy Stadt Zürich, Ruedi Ott, Head Transportation Department 71

72 Favourite means of transportation by used means of transportation pedestrian-trips bicycle-trips M.I.T.*-trips P.T.-trips pedestrian-favourite bicycle-favourite M.I.T.*-favourite P.T.-favourite *M.I.T. = motorised individual traffic Courtesy Stadt Zürich, Ruedi Ott, Head Transportation Department 72

73 Spanien Madrid High Occupancy Vehicles, HOV Madrid region = 6 M. invånare 12,5 km HOV-körfält på motorväg A6 200 km planerat på 6 radiella motorvägar HOV finns bara i Madrid i Europa Moncloa HOV interchange Madrid MBus (regional plan) I första hand investeringar i Metro 4 linjer 40 km, 585 M Courtesy after Sébastien Rabuel CERTU Castellon (Valencia Region) 0,3 M invänare Första urbana BHLS i Spanien (2008) 20 km när hela sträckan är klar Optisk styrning (Civis)

74 Rent, snyggt, luktfritt Avgångshall Öppen yta, jämn belysning Alltid info på rätt ställe, precis där den behövs Moncloa Madrid Byte från HOV-lane-bussar till metro inomhus

75 Castilla Plaza Madrid Madrid är känt för sina mycket avan- cerade bytespunkter mellan tåg, metro, HOV-lanes och bussar. Man använder en mycket avancerad planeringsmetodik där bl.a. bytespunktens funktion initialt beskrivs in i detalj. Litteratur Consorcio Regional de Transportes de Madrid CRTM 2009: Plan de Intercambiadores Madrid Bjerkemo Konsult

76 Atocha Renfe Madrid, gamla stationshallen Från tråkig bytestid till skön vilo- och fikapaus Bjerkemo Konsult LTH Bytespunkter

77 Gågata/bussgata Nersänkt bussgata Castellon Spanien Bjerkemo Konsult

78 Castellon trådbussbana optisk styrning Bjerkemo Konsult LTH Bytespunkter mm 78

79 Italien LAM (Linea Alta Mobilita) Prato(02Minv) (0,2 inv.), Brescia(02Minv) (0,2 inv.), Pisa (0,09 M inv.) 12 till 50 % reserverade körfält 4 to 8 min. turtäthet högtrafik Tydlig identitet, kartor,design) Trends Begränsat intresse operatörer Messina : 6 km, Civis i eller Phileas system Bologna : 20 km, 250 M, Civis, blandad med spårväg Courtesy Sébastien Rabuel CERTU

80 Strukturprinciper Fokusera på Samlokalisering, li i effektiva aktivitetsmönster (tidsgeografi), förflyttningsmöjligheter. Bortaändan viktigast! Resande centrum periferi Effektiva, snabba dubbel-riktade stråk tåki nätverk Bytespunkter med attraktiva stödjande d lokala l nät, hög stads- och vistelsekvalitet (då blir det folkliv också säger prof. Jan Gehl) Dubbla aktivitetspunkter, positiv spiral Bjerkemo Konsult Uppsala seminarium 80

81 Restidskvot viktigt nyckeltal Källa: Region- och trafikkontoret i Stockholm PM 12:2001 Kollandel beroende på kolltidskvot, 1997 (603 relationer av 99x99) Kollresor/(B Bilresor+Kollre esor) 1,00 0,75 0, ,25 Andra viktiga standardfaktorer: Total T t l restid, restidströsklar t Turtäthet, regularitet, pålitlighet Komfort, trygghet, överblickbarhet Kombinationsresor, nätsamverkan Stadsmiljö, lokalisering y = 0,9116x -1,2639 0, Kolltid/Biltid

82 Parking Guidance System Effects of parking restrictions 100% Bike & walk 90% 80% 70% Public Transport 60% 50% 40% 30% 20% Car use 10% 0% Free parking Limited free parking Free eparking in streets ts Fee at work places Fees for street parking No parking available Foto: Strasbourg Bjerkemo Konsult Källa: Denstadsli, J M. TÖI rapport 596/2002

83 Gå + cykla + kollektivtrafik hör ihop! Färdsätt till station enligt Riks-RVU Kollektivresor är alltid intermodala! Bjerkemo Konsult Seminarium i Sundsvall

84 Framgångsfaktorer i Planeringsprocessen Kollektivtrafiken del i en sammanhållen förflyttnings och stadsutvecklingsstrategi Konkreta visioner/mål och strategier som samspelar med varandra Mål medelanalys (back casting) för att identifiera målkonflikter, konsistenta handlingsvägar Tydlig nulägesanalys, identifiering av åtgärdsbehov, acceptans/förankring av den Öppen dialog/förankring av alternativ och förslag Successiv konsekvens och effektbeskrivning Omprioritera vid målkonflikter; involvera politiker tidigt, skapa delaktighet Hög och bred professionalitet, t samverkan för bred accept Bra lösningar på egna meriter, inte på bekostnad av andra trafikslag Relevanta, anpassade nyckeltal och systematisk uppföljning Lär av andra, särskilt utlandet Använd benchmarking, externa referenspersoner som second opinion Metod och kvalitetssäkringsprocess Bjerkemo Konsult Seminarium i Sundsvall

85 Framtidens kollektivtrafik System av samverkande trafikmedel och samhällsstruktur: Fotgängarmiljöer/pedestrianisation/stadsmiljö Cykelvägar, cykel P/garage med hög kvalitet Tryggadelsystem, dl hållplatser l och bytespunkter Buss, LRT/spv, tåg, nya trafikmedel i avvägd kombination Samverkande taxestrukturer, smidiga betalsystem Medvetna parkeringsstrategier Bilpooler för att minska egen bilberoende Pendlarparkeringar i små orter med stort, glest omland TOD Transit Oriented Development; service, stads och regional struktur som stöder kollektivtrafiken (Trafik)planering är hur vi organiserar vårt samhälle Bjerkemo Konsult LTH Samverkande strategier för hållbara transporter 85

86 Internationella definitioner på BRT: Levinson et al.: Bus Rapid Transit - Implementation Guidelines,, TCRP Report 90-Volume II A flexible, high performance rapid transit mode that combines a variety of physical, operating and system elements into a permanently integrated system with a quality image and unique identity. Hook & Wright 2007 BRT Planning Guide (IDTP) Bus Rapid Transit (BRT) is a high-quality bus based transit system that delivers fast, comfortable, and cost-effective urban mobility through the provision of segregated right-of-way infrastructure, rapid and frequent operations and excellence in marketing and customer service. Bjerkemo Konsult 86

87 Litteratur och lästips: Ladda ner BHLS-rapporten: / t t il Läs mer på: BHLS Concept and recommendations. CERTU (ed.) 2005 Hållbara transporter och stadsutveckling utomlands. VV publ 2006:69. Bjerkemo Avancerade kollektivtrafiksystem utomlands. Vinnova VR 2007:03. Bjerkemo BRT Planning Guide. ITDP ( Hook & Wright ed.) BHLS Choosing and implementing the right system. CERTU (ed.) 2009 Quality Bus Corridors in Greater Manchester. Best practice Guidelines. GMPTE Nya vägar för kollektivtrafiken. En kunskapsöversikt. KTH TRITA-SoM. Bjerkemo 2011 Så gör vi bra bytespunkter bättre. Bjerkemo, Serder Så skapar vi bra kollektivtrafik. Kunskapsunderlag seminarium 4 juni Bjerkemo Konsult, Trafikverket, Vinnova, X2AB 2013

88 Utbildning Sven-Allan Bjerkemo Civ.ing. i SVR, pedagogisk grundkurs, doktorandkurser dk LTH Miljövård, Ekonomisk geografi med samhällsplanering Lunds Universitet Mastersutbildning tbild i Nordiska institutet t t för Samhällsplanering l Stockholm Yrkeserfarenhet VBB Samhällsbyggnad Malmö, gruppchef trafik Övn. ass, universitetslektor LTH i trafikteknik, stadsbyggnad Egen konsultverksamhet, forskning och undervisning LTH & Blekinge Tekniska Högskola Bjerkemo Konsult Trafikplanering, kollektivtrafik Hållbara transporter & stadsutveckling Hubertusvägen LUND , mobil

SÅ BLIR BRA BYTESPUNKTER BÄTTRE

SÅ BLIR BRA BYTESPUNKTER BÄTTRE SÅ BLIR BRA BYTESPUNKTER BÄTTRE Attraktiva bytespunkter för ökad tillgänglighet och resande, stads- och samhällsutveckling SÅ BLIR BRA BYTESPUNKTER BÄTTRE Attraktiva bytespunkter för för ökad ökad tillgänglighet

Läs mer

Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall. Rapport. Analys & Strategi 2012-02-15

Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall. Rapport. Analys & Strategi 2012-02-15 Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall Rapport 2012-02-15 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Konkurrensegenskaper hos kollektivtrafiksystem baserade på spårvagnar respektive bussar

Konkurrensegenskaper hos kollektivtrafiksystem baserade på spårvagnar respektive bussar VTI meddelande 948 2004 Konkurrensegenskaper hos kollektivtrafiksystem baserade på spårvagnar respektive bussar Thomas Johansson VTI meddelande 948 2004 Konkurrensegenskaper hos kollektivtrafiksystem

Läs mer

Attraktiv kollektivtrafik i små städer

Attraktiv kollektivtrafik i små städer Bulletin 240 B Attraktiv kollektivtrafik i små städer Förutsättningar och möjligheter för ett ökat resande Andreas Persson 2008 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och

Läs mer

Spårfaktorn på spåret

Spårfaktorn på spåret VTI rapport 721 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Spårfaktorn på spåret Förutsättningar för spårväg i svenska städer i ett internationellt perspektiv en förstudie Thomas Johansson Tomas Svensson

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

Spårväg DEN GODA STADEN. Thomas Johansson. Guide för etablering. Thomas Lange. Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden

Spårväg DEN GODA STADEN. Thomas Johansson. Guide för etablering. Thomas Lange. Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden Spårväg Guide för etablering Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden Thomas Johansson Thomas Lange DEN GODA STADEN Thomas Johansson Thomas Lange Spårväg Guide för etablering Spårväg Guide

Läs mer

Råd och riktlinjer för cykelinfrastruktur en litteraturstudie med avseende på korsningspunkter mellan cyklande och motorfordonstrafik

Råd och riktlinjer för cykelinfrastruktur en litteraturstudie med avseende på korsningspunkter mellan cyklande och motorfordonstrafik Bulletin 262-2011 Trafik & väg Institutionen för Teknik och samhälle Lunds universitet Råd och riktlinjer för cykelinfrastruktur en litteraturstudie med avseende på korsningspunkter mellan cyklande och

Läs mer

Regional cykelplan. för Stockholms län

Regional cykelplan. för Stockholms län Regional cykelplan för Stockholms län Ett SATSA II-finansierat samarbete mellan Trafikverket, Tillväxt, miljö och regionplanering och Landstingets trafikförvaltning SLL) samt Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling

Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling VTI rapport 739 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling En kunskapsöversikt Tomas Svensson Johan Holmgren Utgivare: Publikation: VTI rapport 739

Läs mer

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög Färdplan för hållbar mobilitet November 2012 Innehållsförteckning 1. Utgångspunkter 1 Lund NE/Brunnshög världens främsta forsknings- och innovationsmiljö 1 Syfte

Läs mer

God biltillgänglighet eller god miljö i centrum?

God biltillgänglighet eller god miljö i centrum? 2000 God biltillgänglighet eller god miljö i centrum? Eva Gustavsson 2000 God biltillgänglighet eller god miljö i centrum? Eva Gustavsson Omslag: Tecknare Lotta Persson, Göteborg Utgivare: Publikation:

Läs mer

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI FIFFI Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Aktivt liv i byggda miljöer. Manual för kommunal planering

Aktivt liv i byggda miljöer. Manual för kommunal planering Aktivt liv i byggda miljöer Manual för kommunal planering Innehållet i manualen är framtaget av fil dr Johan Faskunger, Proactivity AB. Ett stort tack till Alexander Ståhle, Kth och Spacescape AB, och

Läs mer

Ökad cykling: Professionella utmaningar och hinder i den lokala transportplaneringen

Ökad cykling: Professionella utmaningar och hinder i den lokala transportplaneringen www.vti.se/publikationer VTI rapport 781 Utgivningsår 2013 Ökad cykling: Professionella utmaningar och hinder i den lokala transportplaneringen Åsa Aretun Kerstin Robertson Utgivare: Publikation: VTI

Läs mer

Parkering i storstad. Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer

Parkering i storstad. Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer Parkering i storstad Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer 2 Titel: Parkering i storstad: Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Hållbara turistresor inom Sverige Hinder och möjligheter för resor med tåg och buss

Hållbara turistresor inom Sverige Hinder och möjligheter för resor med tåg och buss VTI rapport 782 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Hållbara turistresor inom Sverige Hinder och möjligheter för resor med tåg och buss Kerstin Robertson Hans Antonson Björn Arvidsson Katarina Evanth

Läs mer

Hur stor plats tar trafiken egentligen?

Hur stor plats tar trafiken egentligen? EXAMENSARBETE Hur stor plats tar trafiken egentligen? Studie av trafikytor i Lund, från 1940 till 2010 Christine Karlsson 2011 Titel: Hur stor plats tar trafiken egentligen? Studie av trafikytor i Lund,

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

Gångbar stad. Att skapa nät för gående

Gångbar stad. Att skapa nät för gående trast fördjupning Gångbar stad Att skapa nät för gående Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7585-017-7 Sveriges Kommuner och Landsting Text: Lars

Läs mer

Parkering i täta attraktiva städer. Dags att förändra synsätt

Parkering i täta attraktiva städer. Dags att förändra synsätt Parkering i täta attraktiva städer Dags att förändra synsätt Medverkande Trafikverket Elin Sandberg Projektledare Utförare Pelle Envall Uppdragsansvarig Foton i rapporten är tagna av Pelle Envall om inget

Läs mer

Hur säker är bussen? Skador och risker i samband med bussresor i tätort.

Hur säker är bussen? Skador och risker i samband med bussresor i tätort. Bulletin 274 2012 Trafik och Väg Institutionen för Teknik och Samhälle LTH, Lunds universitet Hur säker är bussen? Skador och risker i samband med bussresor i tätort. Monica Berntman, Bengt Holmberg och

Läs mer

Kollektivtrafik för bilistens behov. Eie Herlitz och Jan Wiklund Alternativ Stad

Kollektivtrafik för bilistens behov. Eie Herlitz och Jan Wiklund Alternativ Stad Kollektivtrafik för bilistens behov Eie Herlitz och Jan Wiklund Alternativ Stad Förord Massbilismen är globalt sett ohållbar. Den kan upprätthållas i de rika industriländerna så länge dessa rymmer en minoritet

Läs mer

från de mer med och image av men den

från de mer med och image av men den TRAFIKPLANERING PÅ NYA SÄTT Detta är en sammanställning av diskussionsämnen, frågor och funderingar från de fyra sessionerna på Tyréns seminarieeftermiddag. Varje session började med en presentation av

Läs mer

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 9 : 0 2 VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI ATT FRÄMJA HÅLLBAR TILLVÄXT I SVERIGE GENOM INTERNATIONELLT FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSSAMARBETE Titel: VINNOVAs internationella

Läs mer

Cykelvägars standard En kunskapssammanställning med fokus på drift och underhåll

Cykelvägars standard En kunskapssammanställning med fokus på drift och underhåll VTI rapport 726 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Cykelvägars standard En kunskapssammanställning med fokus på drift och underhåll Anna Niska Utgivare: Publikation: VTI rapport 726 Utgivningsår:

Läs mer

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ 10 förslag för en bättre infrastruktur i Stockholm för fler jobb och en bättre miljö Jessica Rosencrantz INNEHÅLL INLEDNING 3 1. STORSATSA PÅ TUNNELBANAN 5 2. BYGG EN RIKTIG RINGLED

Läs mer

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Joel Hansson 2012-11-19 Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Nollalternativet busstrafik på Lundalänken Sedan 2003 finns en högklassig bussbana mellan Lund C och Solbjer;

Läs mer