Så skapar vi bra kollektivtrafik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så skapar vi bra kollektivtrafik"

Transkript

1 Så skapar vi bra kollektivtrafik Bus Rapid Transit, BRT, och Buses with High Level of Service, BHLS m. fl. projekt Detta bildspel är en sammanställning av kunskaper, information i och bilder som tagits fram i EU COSTprojetet Buses with High Level of Service, BHLS. Det har i viss mån kompletterats med bilder från tidigare FoU projekt, material från egna föreläsningar på LTH och BTH samt andra externa presentationer. Syftet är att sprida mer detaljerad information än som varit möjligt under kortare presentationer, ge exempel på möjligheter, arbetssätt och inspirera till hur en attraktiv kollektivtrafik kan utvecklas i samspel med andra trafikslag och god stadsmiljö. Sammanställningen är främst baserad på befintligt material, bilder mm och ger inget anspråk på att vara fullständig. Ytterligare information/referenser finns i den fulla dokumentationen av BHLS projektet samt andra angivna referenser. Bildspelet kompletterar övrigt material som togs fram till seminariet i 4 juni i2013 i Stockholm i samarbete mellan Trafikverket, Vinnova och X2AB. Kontaktpersoner i arbetet med seminariet har varit Einar Tufvesson Trafikverket Emma Gretzer Vinnova Stenerik Ringqvist X2AB Lund Bjerkemo Konsult Sven Allan Bjerkemo Bjerkemo Konsult har upphovsrätt till samtliga foton där inget annat anges.

2 Innehåll Förord 1 Kort om EU COST Action TU0630 Buses with High Level of Service 4 Vad är BRT och BHLS.. 9 Kort om CERTU:s förstudie Spårvägar och BHLS i Frankrike 13 Resultat, observationer från BHLS projektet. 14 BHLS receptet.. 20 Frankrike Kollektivtrafik i Nantes, Busway m.m.. 23 Lorient Triskell.. 35 TEOR Rouen 39 TVM i Paris.. 42 Évéole Douai.. 43 Liane Lille.. 44 Nederländerna Zuidtangent, Phileas.. 46 Almere, Utrecht. 50 Enschede, Twente 52 Belgien Bryssel.. 54 Bild Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 2

3 Innehåll (forts) Tyskland M bus Hamburg, O bahn Essen 55 Neue Mitte Oberhausen 59 Storbritannien Quality Bus Corridors, Manchester 61 SuperCAM Cambridgeshire 62 Kantstödsstyrda bussar i Storbritannien 63 Irland Dublin, Quality Bus Corridors 66 Schweiz Zürich, effekter transportstrategi 68 Spanien Madrid HOV lanes, bytespunkter 73 Castellon Italien Linea Alta Mobilita, LAM, Prato, Brescia, Pisa 79 Intermodalitet 80 Planeringsprocessen 84 Framtidens kollektivtrafik 85 Internationella definitioner BRT 86 Litteratur och lästips 87 Presentation författaren 88 Bild 3

4 Buses with High Level of Service Fundamental characteristics and recommendations for decision making and research EU COST Action Ati TU 0630 European Co operation in Science and Technology Mellanstatligt vetenskapligt och tekniskt samarbete inom FP7 Certu & Nantes Metropole leading partners Nästan 5 år, 14 länder, 50 forskare och experter 37 system i Europa, 25 besökta på plats Vinnova har finansierat svensk medverkan Rapport, mer info på: bhls.eu details.cfm?id=450 g /p

5 Organisation of this COST action (TU 603) WG1 Infrastructure WG2 Rollingstock WP1 State of the art WG3 Operating issues WG4 Social, economical issues and networking In co-operation operation with UITP, EBSF European Bus System of the Future BRT World-wide - Identification of best practices, case studies regarding the system stem h WP2 Analysis of the state of the art WG reports for each WG topic WP3 Recommendations WG reports for each WG topic final report WP4 Dissemination - Web site final conference Picture courtesy by Francois Rambaud CERTU

6 Courtesy Francois Rambaud CERTU

7 What is Certu? Centre for studies on urban planning, transportation and public facilities Agency of the French Ministry of Ecology, sustainable Development and Spatial Planning Capitalizes, develops and disseminates knowledge and methodologies on a wide variety of urban issues For local government agencies, local authorities, institutes and companies which are involved in public service activities 7 Courtesy Francois Rambaud CERTU

8 European overview of the BHLS-project In 2007 Certu and the city of Nantes launched a group of experts 14 countries + UITP involved during 4 years ( ) Sharing experiences, Best Practices Recommendations for decisions-makers and research About 50 systems in the world, about 40 more planned. Not all full BRT or BHLS Involved countries Bus with High Level of Service Courtesy Sébastien Rabuel CERTU

9 Vad är BRT och BHLS? Bus Rapid Transit, BRT /tekniskt/ systemkoncept; fokus på hastighet, kapacitet separata bussbanor, busskörfält prioriterade/planskilda korsningar, accessvägar resenärerna Buses with ihhigh Level of Service, BHLS utvidgat synsätt BRT konceptet utgångspunkt Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 9

10 BHLS Buses with High Level of Service BHNS: Buses à Haut Niveau de Service ( kvalitet ) Fokus på helhetslösning, del i transportstrategi stadskvalitet, stadsfunktion tillgänglighet, komfort pålitlighet/regularitet t t d l tre systemdelar: Bjerkemo Konsult Bild: EBSF 10

11 Hur vi i Europa uppfattar BRT i Amerika (CERTUs förstudie:) Hög kapacitet och hastighet, långa resor Efterfrågan och utrymme för att bygga «bussmotorvägar» Ottawa (Canada) Systemansats: Storskaliga system, snarare alternativ till Metro Olika förutsättningar Nordamerika: Kostnadseffektivitet Sydamerika, Indonesien: Stark efterfrågan på masstransporter, låga förarlöner Transmilenio Bogota (Colombia) Courtesy Sébastien Rabuel CERTU 11

12 Förutsättningarna i Europa för BRT/BHLS (CERTUs förstudie:) Tåg, metro, och spårväg finns oftast och tar hand om stora resandeflöden Vi har kompakta städer med smala gator Metroen i Köpenhamn Vi fördrar stadsutveckling i «markplanet», integration Gummihjulspårvagn i Clermond Ferrand Det finns ett behov fylla gapet mellan vanlig stadsbuss och spårväg «hierarcisation i» Vi behöver lägga fokus på pålitlighet/punktlighet/regularitet tillgänglighet komfort och stadskvalitet Bjerkemo Konsult/Courtesy Sébastien Rabuel CERTU 12

13 BHLS i Frankrike Nya spårvägar 400 km nya spårvägar km planerade till 2013 Alla i tätorter >300 inv. utom 2 st 30-50% riktat investeringsbidrag Nu neutrala investeringbidrag 91 km BHLS (2008) 234 km planerade till 2014 Spårvägars lönsamhet ifrågasatt (< 2500 pass/tim/riktning) Avancerade bussystem Även för förortstrafik; A48 i Grenoble Courtesy Sébastien Rabuel CERTU 13

14 Alla linjetyper, stadsstorlekar, organisationsformer Motiv för BHLS: Lätta att uppfatta, identitet, branding Stadsmiljö, samverkande trafiknät starkare effekt Prioritera, koncentrera, utveckla produkter Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 14

15 Motiv Planering, implementering Ändrat färdsätt, tillgänglighet, hållbarhet, stadsmiljö Effektivitet, transportkapacitet Prioritering, reducerade kostnader Strukturell planering Utmaningar Barriärer, mentala, politiska Tekniska, utrymme, geometri, gatukapacitet Genomförande, bristande resurser, kompetens Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 15

16 Projektgruppens Slutsatser, t rekommendationer Användbart i alla stadsstorlekar, trafiknät, linjer, organisationsformer; även komplement, förstadium spår Oftast lägre kostnad, stadsmiljöpåverkan än spår Mycket hög kvalitet stadsmiljö rekommenderas starkt som extern åtgärd Trafikering, regularitet, komfort mycket hög Ändrat färdmedelsval, resandeökningar mycket goda Helhetsgrepp, systemsyn, dialogprocess viktig Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 16

17 Observationer + Ökadturtäthet & trafikeringstid, företrädesrätt + Flera åtgärder, stadsmiljö, systemtänk + Hierarcisation, samverkan kolltrafik, gå, cykla, bil + Integrerat taxesystem (alla praktikfall) + Tydlig identitet, eget varumärke/fordon Ingen förvisering fanns i praktikfallen Inga formella hinder/stöd i lagar, regelverk Klar underskattning av moderna bussystem, image, prestanda, god stadsmiljö Politisk förankring/stöd viktigt Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 17

18 Vi har studerat 37 system (COST TU0630/BHLS) Bussystem med hög kvalitet resandeökningar upp till % klarar upp till resor/dygn (enkellinje) upp till 30 % övervunna bilister färdhastighet km/tim i städer infrastrukturkostnader 1 Mkr 150 Mkr/km nivåfritt insteg, tät kantstensangöring hög komfort, internet och info ombord hög kapacitet, ta med cyklar hög kvalitet bytespunkter, information, tillgänglighet mycket hög stadskvalitet lika god image och resandeattraktivitet som spårvagn kostar ca 1/3 av spårvagnssystem (TÖI, Nantes) spårvagn driftskostnadsfördelar först vid höga flöden Bjerkemo Konsult

19 Strategiska fördelar moderna bussystem BRT/BHLS Ökad transportkapacitet, kvalitet Minskat gap till kapacitetsstarkare system Bättre hierarcisation, väl avvägd nätstruktur och transportutbud Ökad tillgänglighet, livskvalitet, resande med hållbara färdsätt Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 19

20 BHLS receptet Linjesträckning Gen, företrädesrätt, mjuk, ostörd körning Hållplatser/bytespunkter Tät angöring, nivåfritt insteg, realtidsinfo Långa väderskydd, trafikantpositionering Anpassning andra trafiknät, cykel /pendlar P Butiker, arbetsplatser nära/hög tillgänglighet Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 20

21 BHLS receptet (forts) Stadsmiljö & fordon; synbarhet, identitet Hög stads och funktionskvalitet Flera breda dörrar, nivåfritt insteg Bt Bytesinformation if ti realtid ombord Trafikering Hög regularitet, punktlighet, pålitlighet Enkel betalsystem Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 21

22 BHLS receptet (forts) Branding, varumärkesbyggande Designidentitet fordon hållplatser Enkelt varunamn, marknadsföring Planering, införande Systemsyn Öppen dialogprocess Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 22

23 Kollektivtrafik i Nantes Tram 1: resor/dygn (2011), 17 km, 50% statsbidrag Tram 2: resor/dygn (2011), 14 km, 30% statsbidrag Tram 3: resor/dygn (2011), 12 km BusWay resor/dygn (2011), 7 km (52 M, prognos resor/dygn. Ersatte 4 km spårväg för 130 M, prognos resor/dygn 2002) Chronobus, 10 linjer, 100 km, resor/dygn o Garanterad restid/regularitet, framkomlighets- och tillgänglighets- åtgärder, stopphållplatser (Traffic Calming) o 7 linjer klara 2013, 67 M (inkl VAT, exkl. fordon) o inv. inom 500 m. Ca % resandeökning Bjerkemo Konsult

24 The Busway line 4 in Nantes 2006 : «the bus as the tramway» Nantes metropole: 24 kommuner 0,6 M inv., 0,3 M arb. 3 spårvägar, 42 km 190 kollresor/inv./år Trentemoult Roquios Trentemoult Hô tel Dieu Place Foch Goudy Greneraie Bourdonni ères Chapeau Verni Porte de Vertou Linje 4, BusWay: 7 km, 9 M /km 15 bytespunkter 4 st P+R, 1100 bilplatser 20 biogasledbussar, dubbelledbussar eller ökad turtäthet övervägs 3 min turtäthet i högtrafik (4 min planerat från början) Medelhastighet 21 km/h pass./dygn (2013). Från bil ca 30% Courtesy Nantes Metropole

25 Nantes Busway invånare arbetstillfällen studenter Ombyggd motorvägsinfart, t stadsutvecklingsprojekt, td t jktstadsmiljö Pendlarparkering, omlagda linjer, realtidsinfo Lättillgängligabytespunkter bytespunkter, närlokalisering av service, arbetsplatser 1100 bpl resor/dygn + 160% resandeökn. (+ 55% över bussprog.) (+ 100 % över spvprog) 25 % f.d. bilister 21 km/tim medelhast. 3-6 min turintervall 7 km, ca 500 Mkr 20 ledbussar, 95 Mkr Inga allvarliga olyckor Mindre bussunderhåll 15 hpl / 9 bytespunkter

26 God stadsmiljö - överallt

27 Lokalisering i : Service, butiker, arbetsplatser nära hållplats. Butiksentréer direkt mot hållplats Bjerkemo Konsult

28 BusWay inifrån centrum Bytespunkt Duchesse Anne BusWay Tramway, hyrcyklar BusWay in mot centrum Bytespunkt Duchesse Anne, hennes slott i bakgrunden

29 BusWay Nantes nersänkt köryta för nivåfri access & insteg (27 cm) utdragen hållplatskant l t för tät hållplatsangöringl slipad granitkant (Kesselkantsten bättre) realtidsinformation som även föraren kan se luftigt, smalt väderskydd, tilltalande miljö Bjerkemo Konsult 29

30 Kraftig sidoavvikelse för bilar ger hög säkerhet för fotgängare vid hållplatser (max 30 km/tim). Bjerkemo Konsult Courtesy Nantes Metropole

31 Bytespunkt Greneraie Säkerställt byte till lokalbuss (gul lampa blinkar när buss på BusWay nalkas) Realtidsinfo Uppläsning för synskadade på begäran via fjärrkontroll Pendel P i halvcentralt läge

32 Långa, rymliga väderskydd. Biljett maskiner, även talsvar för synskadade 4 breda dubbeldörrar för snabb på och avstigning; man kan välja vilka man vill - eller inte vill - åka med Markerad påstigningsplats för funktionshindrade. Automatramp ger naturlig fördelning på dörrarna till fördel för alla Generöst, välutformat ståplatsutrymme innanför dörrarna (stadsfordon) Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 32

33 Ombordinformation med markering av bussens läge på linjen respektive display för anslutande linjer och publika mål, högtalarutrop. Skapar trygghet och förbereder avstigning Bjerkemo Konsult Realtidsinformation även på pendlarparkering p och möjlighet till talkontakt med trafikledning/ övervakningscentral. Alla 1100 platserna fullbelagda från första dagen.

34 Stopphållplats Chronobus Illustration: Courtesy Nantes Metropole Illustration: Courtesy Nantes Metropole

35 BHLS i en mindre stad Triskell i Lorient 2007 (ca inv) Ny buss-, gång- och cykelbro Polycentrisk struktur, tre grenar sammanbundna i en liten, tät kärna inv. i Cap Lorient-regionen 19 kommuner 21 busslinjer 89 resor/inv./år Triskell, etapp 1: 4,6 km bussgata 15 hållplatser, bussprioritet 31 M, 6.7 M /km Tidsvinst i 2-7 min/linje Röd, jämn beläggning Lika design hållplatser Tydlighet, varumärke 35

36 Triskell Hög ytkvalitet för hög komfort Företrädesrätt viktig Väjningsplikt för bilar i runda korsningar Buss och cykelbro, även för bilar Mjuk vänstersväng rondeller Virtuella bussgator prioritet för bilar så bussen kommer först 36

37 Triskell Lorient, Frankrike Central buss- och cykelgata, 30 km/tim Företrädesrätt i runda korsningar med väjningsplikt Bjerkemo Konsult LTH Högkvalitativ busstrafik utomlands 37

38 Central bussgata Bytespunkt vid stationen Buss-, cykel- och gångbro där bilarna får köra efter bussen i lågtrafik Ca va, säger fransmännen, bara bussen kommer först.

39 TEOR, Rouen 2001/2007 (ca inv.) Före TEOR/BHLS: Courtesy Sébastien Rabuel CERTU/Bjerkemo Konsult Efter Komfortabla fordon Bussgata, röd asfalt, stadsmiljö 3 linjer, signalprioritet Optisk dockning ITS biljetter, information TEOR varumärke 39

40 TEOR Transport Est-Ouest Rouennaise 0,5 M inv. regionen 3 linjer, 13 km bussgata 5,5 M /km 6 min högtrafik/linje 17,25 km/tim pass./dygn + 70% resande Courtesy Sébastien Rabuel CERTU 40

41 TEOR Rouen (sept. 2012) Civisfordonet vid bytespunkten Théâtres des Arts Kantstensdockning Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 41

42 TVM (fd Trans Val de Marne), Paris Tvärbana i södra Paris som förbinder tågstationer, tunnelbana, frihandelsområde, stormarknader och bostäder 13 km 1993, +7 km resor/dygn, fyrdubblat resande sedan starten 1993 Dubbleras både åt väster och öster med exploatering Kvalitetshöjning (info, omgivning, beläggning) Välutrustade hållplatser, enhetlig design, varumärke Specialbeläggning som motstår spårbildning och kavling Hög tillgänglighet till arbetsplatser, stormarknader och bostäder framgångsfaktor

43 Dörrar på båda sidor för mitthållplatser. Douai, ÉVÉOLE (Phileas) Stadsfordon med 4 breda dörrar båda sidor definieras därför som spårväg Hög stadsmiljöanpassning

44 Utvecklad hållplatsmiljö Liane, Lille (ca inv.) Frankrike Modern klackhållplats Ger generöst, avskilt och konfliktfritt utrymme för passagerarna Enkel, tät angöring g intill kantstenen för bussarna Traffic Calming (stopphållplats) + reserverat mittkörfält Bjerkemo Konsult Hög prioritet för busstrafiken

45 Liane, Lille Frankrike Dubbel stopphållplats (Traffic Calming) på infartsgata + Bra hållplatsutrymme + Hög passagerarkomfort + Trafikdämpare, kort övergångsställe för hög trafiksäkerhet - Viss köbildning bilar (som för trafiksignal)

46 Nederländerna 12 BHLS -system R-net/Zuidtangent via Schiphol (2001) Amsterdam 1,5 M inv. 42 km, tangentiell (som TVM i Paris) 35 km/h, 1,9 km mellan hållplatsernal pass/dygn (+ 15%/år) Eindhoven/ Phileas (2005) 0,4 M inv. 18 km Phileas (magnetstyrd dockning mot hållplatskanterna) l t Finns även i Douai i N Frankrike Courtesy Sébastien Rabuel CERTU

47 R-net (f.d. Zuidtangent) Amsterdam - Schiphol Funktionsanpassning 30 cm hög kantsten, nivåfritt insteg Rostfria dymlingar för jämn sättning Mörk kontrastkant Ledstång, gul anti-halktejp Instegsbelysning Handikappknapp Komfort, trygghet Allmänbelysning plattformar Vattenränna/dränering Borstar på hjulhusen mot stänk Visering, laddstation ombord Avstängbar bakre del nattetid, mindre bus, ökad trygghet

48 Borstar runt hjulhusen för att undvika stänk på resenärerna Laddstation chipkort (ska tas bort, lågt utnyttjande) Foto: Thomas Knöller Bjerkemo Konsult Avstängbar bakre del i fordonen nattetid Foto: Thomas Knöller, François Rambaud 48

49 (Eindhoven) Phileas Energisnålt, komfortabelt kollektivtrafik- fordon magnetdockning

50 Almere, Almerehafen m.fl. New Towns ( ) 0,2 M inv. Städer uppbyggda kring kollektivstråk med hög stadskvalitet Tydlig resenärsinfo Utrecht (2002) linje 12 Centrum - Campus 0,3 M inv. 23 km/h dubbelledbussar resor/dygn 15% övervunna bilister Bjerkemo Konsult 50

51 Utrecht Linje 11 och 12 binder samman stationen i centrum med Campusområdet Linje resor/dygn 2400 resor maxtim. Linje resor/dygn 3000 resor maxtim. (trängsel) Karta: Buses with High Level of Service, Final Report 2011 Bjerkemo Konsult 51

52 Information/synbarhet/trafiksamordning (Taktverkehr) Avgångs- och lägesinfo Bjerkemo Konsult Läsbar info i väderskydd Enschede station Nederländerna Stationen

53 Twente Nederländerna Resande +30% (70% lörd.), 20% från bil Stadsmiljö, bussbana med konstgräs (f.d. spårväg) Reversibelt busskörfält Generösa cykelbanor kompletterar Bjerkemo Konsult 53

54 Intermodalitet/stadsmiljö Central bytespunkt med hyrcykelsystem Bryssel 2007 I bakgrunden dominerar EU-parlamentets Bofillbåge över station Strasbourg

55 3 BHLS -system: Tyskland Hamburg M-buss M(etro)bussarna i Hamburg (2005) 1,7 M inv. Dubbelledade bussar (24,5 m) 15 km, resor/dygn 60 % reserverade körfält (f.d. spårväg) Essen O-bahn (1980) 0,5 M inv. 4 km Kantstödstyrda ledbussar Essen O-Bahn Kraymotorvägen M(etro)bussarna i München Courtesy Sébastien Rabuel CERTU / Bjerkemo Konsult

56 O-bahn Essen 2009 Kantstödsstyrda bussar Bussbana i Kraymotorvägens mitt (ersatte spårväg) Styrhjul samtliga axlar

57 O-bahn Essen 1980 Trådledbuss på spårvägsbana Bussbana i Kraymotorvägens mitt (ersatte spårväg) Bjerkemo Konsult KTH/Vinnova Lund Dubbla kontaktledningar spårvagn - trådbuss

58 Gemensam buss- och spårvägsbana Neue Mitte, Oberhausen ( inv.) Tyskland (2009) Neue Mitte är ett stadsförnyelseområde (f.d. stålverk) nära Oberhausens centrum. För att få området att samverka och inte konkurrera med befintligt centrum band man ihop dem med en gemensam buss- och spårvägsbana. Kombinationen är förträfflig, man kör bil till Neue Mitte, parkerar och tar buss- eller spårvagn till det gamla centrumområdet Bjerkemo Konsult

59 Neue Mitte, Oberhausen Mycket god och välutvecklad bytespunkt med god koppling till omgivande arbetsplatser och service Buss och spårvagn har samma plattform/bana Bussarna går ca 4 ggr oftare än spårvagnen. Bjerkemo Konsult Man ser ingen som står och väntar på den Så blir bra bytespunkter bättre Transportforum

60 Gemensam buss- och spårvägsbana mellan Neue Mitte och Oberhausens centrum. Ca 4 ggr fler bussar än spårvagnar kör på banan. Inga särskilda trafikerings- eller underhållsproblem anges Ledlinje för vänster framhjul för tät plattformsangöring Bjerkemo Konsult Resenärer i väntan på buss eller spårvagn

61 Quality Bus Corridors, QBC, Storbritannien Kvalitet end-to-end, busskörfält, hållplatser, tillgänglighet minst ett kvarter ömse sidor Whole Route Implementation Plan (WRIP) stadsmiljö, tillgänglighet Punctionality Improvement Plans (PIP) rättidighetsåtgärder 210 Management schemes partnerskap, trafikering, fordon QBC i Manchester 280 km, 120 M, 2000 > > 2013 Fokus på hållplatser (1st contact) 30/245 nya/förbättrade korsningar 125/30 fotgängarkorsningar g g 23 km cykelbanor/vägar + 19,8 % resande 19 % färre trafikolyckor Partiella BHLS stråk: Superbus Leeds (0,4M inv, 2 km 1995/1998) Fastlink Edinburgh (0,4M inh, 8 km 2004) Fastrack Kent (14 km, 6 km bussbana 2006, ny HST station i Ebbsfleet 2007) Fastway Crawley Gatwick (0,1 M inh, 24 km varav 6 km bussbana 2003/2006) Courtesy Sébastien Rabuel CERTU/Bjerkemo/Vinnova VR 2007:03 61

62 SuperCAM, världens längsta busstråk, 40 km, 25 km bussbana Less land impact Ride quality, level boarding Water infiltration Car exclusion Extended use More flexibility than LRT Much lower costs Access to Cambridge CBD trips/day in 10 years millions, 80% gov. Jämfört med LRT/spårväg: + tillgänglighet + resande + kostnad Bjerkemo Konsult 62

63 Kantstödsstyrda bussar (GB) Fastway Crawley - Gatwick Leeds Superbus Bjerkemo Konsult

64 Luton Translink (på nerlagd godsjärnväg) Alt 1. Konventionell spårväg inv. inom 800 m från hållplats Bradford Quality y Bus Corridor Alt 2. Kantstödsstyrda bussar inv. inom 400 m från hållplats

65 Sammanfattning Kantstödsstyrda bussar Fördelar Litet breddbehov Nivåfritt insteg, hög komfort, kapacitet Kort restid, hög hastighet (100 km/h) Standardfordon, billig anpassning Enkel infrastruktur, endast där behov finns Låga kostnader = utrymme för andra åtgärder (+ 0 10%) Kompatibelt med spårstyrda system, strukturbildande Begränsningar Ej multipelkoppling /reduktion av förarkostnader vid stora flöden Oftast diesel eller biogasdrift, dieselhybrid/eldrift möjligt Tillämpningar Framkomlighetsåtgärder tätort/infartsleder Expressbussbanor, kombinerad matar- och expresstrafik Integrerade, kompatibla systemlösningar

66 Dublin (1,2 M. invånare), Irland O Connel street, centrum 1700 bussar/dygn Kontinuerliga busskörfält tydlig företrädesrätt förarna hävdar den 9 st QBC (200 km) -> 16 QBC (400 km), 55 to 80 M /år (1997- ) Färdsättsandel buss 41% -> 57%, + 50% resande Kortare restid med buss än bil i rusningstid

67 Busaras, Dublin Regionbussterminal Tydlig, lätt överblickbar avgångsinformation Generös vänthall typ flyget Bjerkemo Konsult 67

68 Zürich 2011 Hess dubbelledtrådbus Max 200 pers Populär hög komfort, stabil färd Spårvagnsfaktorn? Max 300 pers

69 Ombord /bytesinfo Bjerkemo Konsult Seminarium BRT/BHLS Vinnova 69

70 High intensity of use (regularly*) all modes no modes regularly* regularly* 9% 3% M.I.T. & bicycle 3% only bicycle 4% only public transport 34% only motorised individual traffic 11% PT P.T. & M.I.T. 18% PT P.T. & bicycle 18% *regularly, l i.e. daily or at least 2-5times per week Courtesy Stadt Zürich, Ruedi Ott, Head Transportation Department 70

71 Quality of the transport system car pedestrian bicycle P.T. «positive» rate in each case, i.e points out of a maximum of 10 average: car traffic system: 5.79, pedestrian traffic system: 7.57, bicycle traffic system: 5.76, public transport system: 8.37; city & belt together. Courtesy Stadt Zürich, Ruedi Ott, Head Transportation Department 71

72 Favourite means of transportation by used means of transportation pedestrian-trips bicycle-trips M.I.T.*-trips P.T.-trips pedestrian-favourite bicycle-favourite M.I.T.*-favourite P.T.-favourite *M.I.T. = motorised individual traffic Courtesy Stadt Zürich, Ruedi Ott, Head Transportation Department 72

73 Spanien Madrid High Occupancy Vehicles, HOV Madrid region = 6 M. invånare 12,5 km HOV-körfält på motorväg A6 200 km planerat på 6 radiella motorvägar HOV finns bara i Madrid i Europa Moncloa HOV interchange Madrid MBus (regional plan) I första hand investeringar i Metro 4 linjer 40 km, 585 M Courtesy after Sébastien Rabuel CERTU Castellon (Valencia Region) 0,3 M invänare Första urbana BHLS i Spanien (2008) 20 km när hela sträckan är klar Optisk styrning (Civis)

74 Rent, snyggt, luktfritt Avgångshall Öppen yta, jämn belysning Alltid info på rätt ställe, precis där den behövs Moncloa Madrid Byte från HOV-lane-bussar till metro inomhus

75 Castilla Plaza Madrid Madrid är känt för sina mycket avan- cerade bytespunkter mellan tåg, metro, HOV-lanes och bussar. Man använder en mycket avancerad planeringsmetodik där bl.a. bytespunktens funktion initialt beskrivs in i detalj. Litteratur Consorcio Regional de Transportes de Madrid CRTM 2009: Plan de Intercambiadores Madrid Bjerkemo Konsult

76 Atocha Renfe Madrid, gamla stationshallen Från tråkig bytestid till skön vilo- och fikapaus Bjerkemo Konsult LTH Bytespunkter

77 Gågata/bussgata Nersänkt bussgata Castellon Spanien Bjerkemo Konsult

78 Castellon trådbussbana optisk styrning Bjerkemo Konsult LTH Bytespunkter mm 78

79 Italien LAM (Linea Alta Mobilita) Prato(02Minv) (0,2 inv.), Brescia(02Minv) (0,2 inv.), Pisa (0,09 M inv.) 12 till 50 % reserverade körfält 4 to 8 min. turtäthet högtrafik Tydlig identitet, kartor,design) Trends Begränsat intresse operatörer Messina : 6 km, Civis i eller Phileas system Bologna : 20 km, 250 M, Civis, blandad med spårväg Courtesy Sébastien Rabuel CERTU

80 Strukturprinciper Fokusera på Samlokalisering, li i effektiva aktivitetsmönster (tidsgeografi), förflyttningsmöjligheter. Bortaändan viktigast! Resande centrum periferi Effektiva, snabba dubbel-riktade stråk tåki nätverk Bytespunkter med attraktiva stödjande d lokala l nät, hög stads- och vistelsekvalitet (då blir det folkliv också säger prof. Jan Gehl) Dubbla aktivitetspunkter, positiv spiral Bjerkemo Konsult Uppsala seminarium 80

81 Restidskvot viktigt nyckeltal Källa: Region- och trafikkontoret i Stockholm PM 12:2001 Kollandel beroende på kolltidskvot, 1997 (603 relationer av 99x99) Kollresor/(B Bilresor+Kollre esor) 1,00 0,75 0, ,25 Andra viktiga standardfaktorer: Total T t l restid, restidströsklar t Turtäthet, regularitet, pålitlighet Komfort, trygghet, överblickbarhet Kombinationsresor, nätsamverkan Stadsmiljö, lokalisering y = 0,9116x -1,2639 0, Kolltid/Biltid

82 Parking Guidance System Effects of parking restrictions 100% Bike & walk 90% 80% 70% Public Transport 60% 50% 40% 30% 20% Car use 10% 0% Free parking Limited free parking Free eparking in streets ts Fee at work places Fees for street parking No parking available Foto: Strasbourg Bjerkemo Konsult Källa: Denstadsli, J M. TÖI rapport 596/2002

83 Gå + cykla + kollektivtrafik hör ihop! Färdsätt till station enligt Riks-RVU Kollektivresor är alltid intermodala! Bjerkemo Konsult Seminarium i Sundsvall

84 Framgångsfaktorer i Planeringsprocessen Kollektivtrafiken del i en sammanhållen förflyttnings och stadsutvecklingsstrategi Konkreta visioner/mål och strategier som samspelar med varandra Mål medelanalys (back casting) för att identifiera målkonflikter, konsistenta handlingsvägar Tydlig nulägesanalys, identifiering av åtgärdsbehov, acceptans/förankring av den Öppen dialog/förankring av alternativ och förslag Successiv konsekvens och effektbeskrivning Omprioritera vid målkonflikter; involvera politiker tidigt, skapa delaktighet Hög och bred professionalitet, t samverkan för bred accept Bra lösningar på egna meriter, inte på bekostnad av andra trafikslag Relevanta, anpassade nyckeltal och systematisk uppföljning Lär av andra, särskilt utlandet Använd benchmarking, externa referenspersoner som second opinion Metod och kvalitetssäkringsprocess Bjerkemo Konsult Seminarium i Sundsvall

85 Framtidens kollektivtrafik System av samverkande trafikmedel och samhällsstruktur: Fotgängarmiljöer/pedestrianisation/stadsmiljö Cykelvägar, cykel P/garage med hög kvalitet Tryggadelsystem, dl hållplatser l och bytespunkter Buss, LRT/spv, tåg, nya trafikmedel i avvägd kombination Samverkande taxestrukturer, smidiga betalsystem Medvetna parkeringsstrategier Bilpooler för att minska egen bilberoende Pendlarparkeringar i små orter med stort, glest omland TOD Transit Oriented Development; service, stads och regional struktur som stöder kollektivtrafiken (Trafik)planering är hur vi organiserar vårt samhälle Bjerkemo Konsult LTH Samverkande strategier för hållbara transporter 85

86 Internationella definitioner på BRT: Levinson et al.: Bus Rapid Transit - Implementation Guidelines,, TCRP Report 90-Volume II A flexible, high performance rapid transit mode that combines a variety of physical, operating and system elements into a permanently integrated system with a quality image and unique identity. Hook & Wright 2007 BRT Planning Guide (IDTP) Bus Rapid Transit (BRT) is a high-quality bus based transit system that delivers fast, comfortable, and cost-effective urban mobility through the provision of segregated right-of-way infrastructure, rapid and frequent operations and excellence in marketing and customer service. Bjerkemo Konsult 86

87 Litteratur och lästips: Ladda ner BHLS-rapporten: / t t il Läs mer på: BHLS Concept and recommendations. CERTU (ed.) 2005 Hållbara transporter och stadsutveckling utomlands. VV publ 2006:69. Bjerkemo Avancerade kollektivtrafiksystem utomlands. Vinnova VR 2007:03. Bjerkemo BRT Planning Guide. ITDP ( Hook & Wright ed.) BHLS Choosing and implementing the right system. CERTU (ed.) 2009 Quality Bus Corridors in Greater Manchester. Best practice Guidelines. GMPTE Nya vägar för kollektivtrafiken. En kunskapsöversikt. KTH TRITA-SoM. Bjerkemo 2011 Så gör vi bra bytespunkter bättre. Bjerkemo, Serder Så skapar vi bra kollektivtrafik. Kunskapsunderlag seminarium 4 juni Bjerkemo Konsult, Trafikverket, Vinnova, X2AB 2013

88 Utbildning Sven-Allan Bjerkemo Civ.ing. i SVR, pedagogisk grundkurs, doktorandkurser dk LTH Miljövård, Ekonomisk geografi med samhällsplanering Lunds Universitet Mastersutbildning tbild i Nordiska institutet t t för Samhällsplanering l Stockholm Yrkeserfarenhet VBB Samhällsbyggnad Malmö, gruppchef trafik Övn. ass, universitetslektor LTH i trafikteknik, stadsbyggnad Egen konsultverksamhet, forskning och undervisning LTH & Blekinge Tekniska Högskola Bjerkemo Konsult Trafikplanering, kollektivtrafik Hållbara transporter & stadsutveckling Hubertusvägen LUND , mobil

Attraktiva, ytsnåla BRT-lösningar med hög tillgänglighet och hållbar stadsmiljö

Attraktiva, ytsnåla BRT-lösningar med hög tillgänglighet och hållbar stadsmiljö Attraktiva, ytsnåla BRT-lösningar med hög tillgänglighet och hållbar stadsmiljö Vinnova/Lund 080613 Sven-Allan Bjerkemo Bjerkemo Konsult Civ ing SVR, doktorandkurser LTH Miljövård, Ekonomisk geografi med

Läs mer

Buses with High Level of Service Fundamental characteristics and recommendations for decision-making and research

Buses with High Level of Service Fundamental characteristics and recommendations for decision-making and research Buses with High Level of Service Fundamental characteristics and recommendations for decision-making and research EU-COST Action TU 0630 European Co-operation in Science and Technology Mellanstatligt vetenskapligt

Läs mer

BHLS Buses with High Level of Service

BHLS Buses with High Level of Service Buses with High Level of Service Fundamental characteristics and recommendations for decision making and research EU COST Ati Action TU 0630 European Co operation in Science and Technology Mellanstatligt

Läs mer

- internationell utblick

- internationell utblick Samverkande strategier för Modernt stadsliv, hållbara förflyttningar fl och stadsutveckling - internationell utblick Plats för stadsliv, fotgängare, cyklister och kollektivtrafik Stadsutvecklingsstrategier

Läs mer

Franska bussbanor BHNS

Franska bussbanor BHNS Thomas Johansson TJ Kommunikation BRT något för Sverige? Lund den 13 juni 2008 BHNS Bus à Haut Niveau de Service Kapacitetsområde 1.000 3.000 pass/tim/riktn Frankrike Ca 60 miljoner invånare 22 Regioner

Läs mer

Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT

Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT Advanced BRT systems have provided many developing country cities public transport with rail-like capacities and speed. BRT Guidelines adapted

Läs mer

Guidelines för regional BRT Resultat från Workshop 1 ( ) Joel Hansson K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Guidelines för regional BRT Resultat från Workshop 1 ( ) Joel Hansson K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik Guidelines för regional BRT Resultat från Workshop 1 (2016-05-30) Joel Hansson K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik Kännetecken för regional BRT Kännetecken för regional BRT Vilka funktioner

Läs mer

GUIDELINES FÖR ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK. Stenerik Ringqvist RTM Konsult

GUIDELINES FÖR ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK. Stenerik Ringqvist RTM Konsult GUIDELINES FÖR ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK Stenerik Ringqvist RTM Konsult Projektledare Guidelines BRT och Spårväg Rådgivare för Guidelines Regional BRT VARFÖR BRT Guidelines? Busslösningar är ofta kompromisser

Läs mer

FULL FART I KOLLEKTIVTRAFIKKEN HVORDAN?

FULL FART I KOLLEKTIVTRAFIKKEN HVORDAN? FULL FART I KOLLEKTIVTRAFIKKEN HVORDAN? Oslo 5 feb 2013 PG Andersson Trivector Traffic, Lund PG Andersson Trivector Traffic, Lund pg.andersson@trivector.se KOLLEKTIVTRAFIKEN ÄR ETT MEDEL FÖR ATT SKAPA

Läs mer

Alternativa system BRT, trådbuss Landskrona, gummihjulssystem

Alternativa system BRT, trådbuss Landskrona, gummihjulssystem Alternativa system BRT, trådbuss Landskrona, gummihjulssystem Nya urbana transportsystem Stockholm 4 dec 2008 PG Andersson Trivector Traffic, Lund Behov av BRT i Sverige? Bus Rapid Transit = tänk tunnelbana

Läs mer

Kollektivtrafikens strukturbildande roll

Kollektivtrafikens strukturbildande roll Kollektivtrafikens strukturbildande roll Stadsbyggnadsdagarna 2017 Helsingborg 2017-03-16 Martin Wester och Torgny Johansson, Helsingborgs stad FILM: Vi tänker på framtiden närhet och trafik https://www.youtube.com/watch?v=egenayplcni

Läs mer

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Joel Hansson 2012-11-19 Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Nollalternativet busstrafik på Lundalänken Sedan 2003 finns en högklassig bussbana mellan Lund C och Solbjer;

Läs mer

Är Bus Rapid Transit något för Örebro?

Är Bus Rapid Transit något för Örebro? Är Bus Rapid Transit något för Örebro? Fredrik Eliasson, Region Örebro län Henrik Emilsson, Örebro kommun Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2015-03-20 Menar vi allvar med att nå våra mål?

Läs mer

GUIDELINES FÖR ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK MED FOKUS PÅ BRT

GUIDELINES FÖR ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK MED FOKUS PÅ BRT GUIDELINES FÖR ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK MED FOKUS PÅ BRT Stenerik Ringqvist RTM Konsult Projektledare Guidelines VARFÖR GUIDELINES? Busslösningar är ofta kompromisser som inte utnyttjar bussens potential..

Läs mer

Transporter i långa banor

Transporter i långa banor Lätta kollektivtransportsystem med strukturerande egenskaper Thomas Johansson Thomas Lange Den Goda Staden 4 december 2008 Syfte: Inom Den Goda Staden-projektet bidra till ny kunskap om lätta kollektivtransportsystem,

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

NVF. Transporter i städer. Möte i Stockholm den 27-28 maj 2013. Einar Schuch

NVF. Transporter i städer. Möte i Stockholm den 27-28 maj 2013. Einar Schuch NVF Transporter i städer Möte i Stockholm den 27-28 maj 2013 Einar Schuch Dagordning 27-28 maj Nvf möte 27 maj kl 14.00-ca 16.00 Studiebesök Norra Länken, Projektledare Håkan Andersson 17.00 Incheckning

Läs mer

BRT FÖR SVERIGE NÄSTA STEG I UTVECKLINGEN AV ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK

BRT FÖR SVERIGE NÄSTA STEG I UTVECKLINGEN AV ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK BRT FÖR SVERIGE NÄSTA STEG I UTVECKLINGEN AV ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK CHARLOTTE WÄREBORN SCHULTZ, VD X2AB STENERIK RINGQVIST, Projektledare BRT Guidelines X2AB:s verksamhetsidé Vi ska i nära samverkan

Läs mer

2008-09-24. Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen. Presentation 24 September 2008 Stenerik Ringqvist, projektledare K2020 K2020

2008-09-24. Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen. Presentation 24 September 2008 Stenerik Ringqvist, projektledare K2020 K2020 Kollektivtrafikprogram Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen Presentation 24 September 2008 Stenerik Ringqvist, projektledare 1 Uthållig tillväxt i Göteborgsregionen Strukturbild för

Läs mer

Om de oskyddade fick bestämma.. då skulle jag.

Om de oskyddade fick bestämma.. då skulle jag. Om de oskyddade fick bestämma.. då skulle jag. Christer Hydén, Professor emeritus Lunds Universitet Nordiskt Trafiksäkerhetsforum Bergen,16 maj 2013 prioriterra följande Säkerhet Trygghet i allmänhet Trygghet

Läs mer

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM Rapport 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi KUND BILSWEDEN och Sveriges Bussföretag KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten?

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Prof. András Várhelyi, Prof. Christer Hydén, Doc. Åse Svensson, Trafik & väg, Lunds Universitet Bilen är ett flexibelt transportmedel som tillfredsställer

Läs mer

Föreläsning II Utveckling & Trender. Hållbara städer (ECO-CITIES och Hållbart (kollektivt) resande. Källa: http://www.physorg.com/news205253463.

Föreläsning II Utveckling & Trender. Hållbara städer (ECO-CITIES och Hållbart (kollektivt) resande. Källa: http://www.physorg.com/news205253463. Föreläsning II Utveckling & Trender Hållbara städer (ECO-CITIES och Hållbart (kollektivt) resande Källa: http://www.physorg.com/news205253463.html Från förra föreläsningen - hur reser vi? Var fjärde resa

Läs mer

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Upplägg Utmaningar i Stockholmstrafiken Varför en strategi? Strategins grundbultar

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Interreg Nordsjön Halmstad 20 november 2014 Sofie Vennersten, CLOSER Lindholmen Science Park CLOSER - Nationell arena för transporteffektivitet Closer är en

Läs mer

- Både bättre och billigare än spårväg

- Både bättre och billigare än spårväg Bus Rapid Transit - Både bättre och billigare än spårväg Lunchseminarium den 21 juni i Oslo, WSP Analys & Strategi BRT-buss i Leeds, Streetcar, Storbritannien Foto: Volvo 2011-06-21 Vad är BRT? Fordonen

Läs mer

Sveriges bästa stadsbusslinje

Sveriges bästa stadsbusslinje Sveriges bästa stadsbusslinje Mattias Schiöth, Skånetrafiken Syften Att följa strategin från Framtidens kollektivtrafik om att utveckla dagens kollektivtrafik Att bidra till branschens mål om fördubbling

Läs mer

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Studiebesök TÖI måndag 24 oktober Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Punkter Göteborgsområdet Västsvenska paketet lite kort Långsiktiga ambitionen Satsningar inför trängselskatten 2013

Läs mer

Aktion för spårvägsfritt Lund. Lund den 27 september 2013. Regeringskansliet. Näringsdepartementet. 103 33 Stockholm

Aktion för spårvägsfritt Lund. Lund den 27 september 2013. Regeringskansliet. Näringsdepartementet. 103 33 Stockholm Aktion för spårvägsfritt Lund Lund den 27 september 2013 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Aktion för Spårvägsfritt Lund har på remiss erhållit Trafikverkets Förslag till nationell

Läs mer

Linköpings utmaningar inför framtidens kollektivtrafik Vilka planer finns för Linköpings stadsutveckling

Linköpings utmaningar inför framtidens kollektivtrafik Vilka planer finns för Linköpings stadsutveckling Linköpings utmaningar inför framtidens kollektivtrafik Vilka planer finns för Linköpings stadsutveckling Ostlänken, nytt resecentrum och Innerstaden växer över ån Översiktsplan och Trafikstrategi Stadsutvecklingsstråk

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

1(10) Bilaga 5. Tunnelbana, spårväg, stombuss eller BRT?

1(10) Bilaga 5. Tunnelbana, spårväg, stombuss eller BRT? 1(10) Bilaga 5. Tunnelbana, spårväg, Innehållsförteckning: Bakgrund... 2 Spårväg... 2 Stombuss och BRT... 4 Tunnelbana... 7 Kapacitet... 8 Komfort... 8 Kostnad... 9 Restid... 9 Turtäthet... 10 Postadress

Läs mer

Projekt Norrköpings Resecentrum PM 2015-10-21. Utkast till Framtida stomlinjenät för spårvagn och BRT-buss

Projekt Norrköpings Resecentrum PM 2015-10-21. Utkast till Framtida stomlinjenät för spårvagn och BRT-buss Projekt Norrköpings Resecentrum PM 2015-10-21 Utkast till Framtida stomlinjenät för spårvagn och BRT-buss Tänk tunnelbana kör spårvagn Möjliga framtida stomlinjer i Norrköping Smedby Befintlig spårväg

Läs mer

Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT RÅD FÖR UTVECKLING AV AVANCERADE KOLLEKTIVTRAFIK- LÖSNINGAR MED HÖG KVALITET OCH KAPACITET

Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT RÅD FÖR UTVECKLING AV AVANCERADE KOLLEKTIVTRAFIK- LÖSNINGAR MED HÖG KVALITET OCH KAPACITET Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT RÅD FÖR UTVECKLING AV AVANCERADE KOLLEKTIVTRAFIK- LÖSNINGAR MED HÖG KVALITET OCH KAPACITET 1:A UTGÅVA JANUARI 2015 1 Modernt kollektivfordon på

Läs mer

Framtidens fordon. Douglas Halse TE14A 2015-03-09

Framtidens fordon. Douglas Halse TE14A 2015-03-09 Framtidens fordon Douglas Halse TE14A 2015-03-09 Abstract This essay is about the potential of future transportation methods. Firstly I picked three different transportation methods that has future potential

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Den moderna spårvägen

Den moderna spårvägen Vad är det vi betalar för? Ny spårväg bygger stad och skapar mervärden Thomas Johanson TJ Kommunikation Norrköping den 25 september 2012 Modern spårväg har bara skalan gemensamt med den klassiska Koblenz

Läs mer

Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1

Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1 Sida 1 (5) UTKAST 2015-12-08 Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1 1 Parter och avtalets syfte Detta avtal har upprättats mellan Helsingborgs kommun (nedan benämnt Staden) och Region

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

MÖJLIGHETER MED BRT PÅ TVÄRFÖRBINDELSE SÖDERTÖRN

MÖJLIGHETER MED BRT PÅ TVÄRFÖRBINDELSE SÖDERTÖRN MÖJLIGHETER MED BRT PÅ TVÄRFÖRBINDELSE SÖDERTÖRN Ett uppdrag för BIL Sweden och Sveriges Bussföretag Ulrika Isberg Gustav Sandkvist WSP Analys & Strategi 2016-01-18 INLEDNING I Stockholmsregionen saknas

Läs mer

Green Charge Southeast a Leading Effort for Electric Vehicles in Sweden. Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH

Green Charge Southeast a Leading Effort for Electric Vehicles in Sweden. Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH Green Charge Southeast a Leading Effort for s in Sweden Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH GreenCharge - for fossil-free transports 2030 Lead Partner (BTH) The whole value-chain Project Mgmt

Läs mer

25/09/2012 INVESTERINGAR I SPÅVÄG HUR GÖRS KOSTNADSUPPGIFTER JÄMFÖRBARA? PG Andersson Spårvagnsstäderna Norrköping 25 sept 2012 KAN VI JÄMFÖRA?

25/09/2012 INVESTERINGAR I SPÅVÄG HUR GÖRS KOSTNADSUPPGIFTER JÄMFÖRBARA? PG Andersson Spårvagnsstäderna Norrköping 25 sept 2012 KAN VI JÄMFÖRA? INVESTERINGAR I SPÅVÄG HUR GÖRS KOSTNADSUPPGIFTER JÄMFÖRBARA? PG Andersson Spårvagnsstäderna Norrköping 25 sept 2012 KAN VI JÄMFÖRA? 2 1 DEN TRADITIONELLA REDOVISNINGEN Vi har lärt oss att spårväg kostar

Läs mer

Utreda behovet av och former för prioriterad kollektivtrafik. Utgöra ett underlag för fortsatt planering. Garantera att man inte bygger fast sig.

Utreda behovet av och former för prioriterad kollektivtrafik. Utgöra ett underlag för fortsatt planering. Garantera att man inte bygger fast sig. Kollektivtrafikstråket Helsingborg - Höganäs Juliet Leonette-Lidgren Samråd med allmänheten i Höganäs avseende Förstudie enligt lag om byggande av järnväg 2012-11-07 1 Förstudien ska... Utreda behovet

Läs mer

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation.

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation. 2 (7) Syftet med strategin är att: Tydliggöra och fastställa principer för stomtrafik i Stockholms län, utanför de centrala delarna Identifiera lämpliga stråk för ny stomtrafik, särskilt tvärgående sådana

Läs mer

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Frihamnen, Göteborg Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Dagens upplägg Kort om K&P Göteborg Det större perspektivet Pågående utvecklingar Älvstranden Utveckling Näraliggande

Läs mer

till att gå in genom framdörren för att låta föraren kontrollera eller sälja biljetter är så långt från BRTprincipen

till att gå in genom framdörren för att låta föraren kontrollera eller sälja biljetter är så långt från BRTprincipen BRT vad är det? Snabb busstrafik på reserverade körfält, prioritet i signaler, välutrustade hållplatser med plant insteg från plattform, hög kapacitet är några av förutsättningarna för att man ska kunna

Läs mer

Dataverktyg för cykelplanering Vad används, finns en efterfråga? Michael Koucky, Karin Löwing

Dataverktyg för cykelplanering Vad används, finns en efterfråga? Michael Koucky, Karin Löwing Dataverktyg för cykelplanering Vad används, finns en efterfråga?, Karin Löwing Syfte med delprojektet Identifiera vilka (data-)verktyg som används i cykelplanering, internationellt Vad finns för intresse

Läs mer

Västtrafik Konsekvenser för kollektivtrafiken - ny Göta Älvbro

Västtrafik Konsekvenser för kollektivtrafiken - ny Göta Älvbro Västtrafik Konsekvenser för kollektivtrafiken - ny Göta Älvbro 2012-04-04 Yttrande över program ny Bangårds- och Älvförbindelse..måste utformas för ett kapacitetsstärkt, robust och flexibelt kollektivtrafiksystem

Läs mer

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 80 personer anställda Kontor i Lund, Stockholm, Göteborg Arbetar inom hela området trafikplanering Inget annat än hållbara

Läs mer

Cykelvänlig stad - betydelsen av stadsoch trafikplanering. Kerstin Robertson, VTI

Cykelvänlig stad - betydelsen av stadsoch trafikplanering. Kerstin Robertson, VTI Cykelvänlig stad - betydelsen av stadsoch trafikplanering Kerstin Robertson, VTI Cykelvänlig stad - betydelsen av stadsutformning och infrastruktur Kerstin Robertson, Sebastian Bamberg, John Parkin och

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Statusläge Studiebesök 20120906 Sida 1 Vem står bakom? Västsvenska paketet beslutades i november 2009 genom ett avtal mellan Trafikverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genomförs i samverkan mellan Trafikkontoret,

Läs mer

GUIDELINES FÖR ATTRAKTIV REGIONAL BUSSTRAFIK REGIONAL BRT. Råd för utveckling av avancerade regionala busstrafikkoncept med hög kvalitet

GUIDELINES FÖR ATTRAKTIV REGIONAL BUSSTRAFIK REGIONAL BRT. Råd för utveckling av avancerade regionala busstrafikkoncept med hög kvalitet GUIDELINES FÖR ATTRAKTIV REGIONAL BUSSTRAFIK REGIONAL BRT Råd för utveckling av avancerade regionala busstrafikkoncept med hög kvalitet Kännetecken för Regional BRT. Ordmoln från workshop i maj 2016. Om

Läs mer

Bus Rapid Transit i Sverige? - kunskapssammanställning med identifiering av forskningsfrågor

Bus Rapid Transit i Sverige? - kunskapssammanställning med identifiering av forskningsfrågor Trafik & logistik Bus Rapid Transit i Sverige? - kunskapssammanställning med identifiering av forskningsfrågor PER-GUNNAR ANDERSSON, TRIVECTOR MALIN GIBRAND, TRIVECTOR KARL KOTTENHOFF, KTH Rapport Stockholm,

Läs mer

Internationell utblick trafiksäkerhetsarbete och åtgärder. Anna Vadeby och Åsa Forsman, VTI

Internationell utblick trafiksäkerhetsarbete och åtgärder. Anna Vadeby och Åsa Forsman, VTI Internationell utblick trafiksäkerhetsarbete och åtgärder Anna Vadeby och Åsa Forsman, VTI Bakgrund Underlag för den översyn av mål och indikatorer som görs 2015/2016. Syfte Att inventera andra länders

Läs mer

Sammanfattning pilotprojekt Karlstad

Sammanfattning pilotprojekt Karlstad Underlag för redovisning av pilot-projekt Sida 1 av 7 Sammanfattning pilotprojekt Karlstad 1 Bakgrund och syfte Karlstadsbuss genomförde 2007 en linjenätsförändring som haft stor framgång i form av ökat

Läs mer

Jämförelse mellan Katarinaterminalen och bussterminalen i SLUSSEN plan B

Jämförelse mellan Katarinaterminalen och bussterminalen i SLUSSEN plan B ARBETSGRUPPEN FÖR 2013-01-31 rev. 2013-09-17 SLUSSEN plan B www.slussenplanb.nu Jämförelse mellan Katarinaterminalen och bussterminalen i SLUSSEN plan B Sammanfattning Vid högtrafik år 2030 kommer man

Läs mer

CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU

CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU Ewa Westermark, Partner, Arkitekt, Gehl Architects Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv DK 1610 Copenhagen V www.gehlarchitects.dk

Läs mer

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012 Stockholm Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag Hearing 21 mars 2012 Tillväxten är vår styrka Stockholms län har 22 % av landets befolkning

Läs mer

Strategi för mer cykling

Strategi för mer cykling Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) Strategi för mer cykling Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av

Läs mer

Autonoma Fordon Hur påverkar Självkörande Fordon Trafik- och Stadplaneringen? Trafik- och Gatudagarna 2014 Anders Eugensson Volvo Personvagnar

Autonoma Fordon Hur påverkar Självkörande Fordon Trafik- och Stadplaneringen? Trafik- och Gatudagarna 2014 Anders Eugensson Volvo Personvagnar Autonoma Fordon Hur påverkar Självkörande Fordon Trafik- och Stadplaneringen? Trafik- och Gatudagarna 2014 Anders Eugensson Volvo Personvagnar Den tekniska utvecklingen Möjliggör självkörande fordon Till

Läs mer

Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling

Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling Spårväg Lund C ESS Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling Pernilla von Strokirch, Projektchef Spårvägen som drivkraft för stadsutveckling Att få en spårväg i Lund är inte ett mål i sig. Spårvägen

Läs mer

Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel

Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel Malmö 16 augusti 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne Skåne en region med stora möjligheter men också med betydande

Läs mer

Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare. Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum

Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare. Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum Resenärsforum medlem i Sveriges Konsumenter EPF European Passengers

Läs mer

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Fakta Malmö 290 000 invånare (2008) Ökande befolkning för 22 året i rad 174 nationaliteter 47 % är under 35 år 28 000 arbetstillfällen 55 000 arbetspendlar

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

i Stockholmsregionen Författare Per Kågeson

i Stockholmsregionen Författare Per Kågeson i Stockholmsregionen Författare Per Kågeson Bus Rapid Transit (BRT) är ett koncept som bygger på att utnyttja bussens fördelar när uppgiften är att skapa bekväm och snabb kollektivtrafik till måttlig kostnad.

Läs mer

AVANCERADE KOLLEKTIVTRAFIKSYSTEM UTOMLANDS - MELLANFORMER MELLAN BUSS OCH SPÅRVÄG

AVANCERADE KOLLEKTIVTRAFIKSYSTEM UTOMLANDS - MELLANFORMER MELLAN BUSS OCH SPÅRVÄG V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 7 : 0 3 AVANCERADE KOLLEKTIVTRAFIKSYSTEM UTOMLANDS - MELLANFORMER MELLAN BUSS OCH SPÅRVÄG Tillämpningsförutsättningar i Sverige S V E N - A L L A N B J E R K E M O

Läs mer

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Ingemar Bryman, Utvecklingsstrateg, Mejl: ingemar.bryman@skanetrafiken.se Tel: 0451-288 571 Från vision till verklighet om resvanor idag och

Läs mer

Svenska synpunkter på höghastighetståg

Svenska synpunkter på höghastighetståg IVA Väst seminarium Oslo 2015-01-13 Svenska synpunkter på höghastighetståg Jörgen Einarsson Region Väst Varför behövs nya transportförbindelser? Den Skandinaviska 8-miljoners-staden. Nationella nyttor.

Läs mer

Presentation för VTI Måndag 18 mars 2013. Annica Roos 0738-222297 annica.roos@itsdalarna.se

Presentation för VTI Måndag 18 mars 2013. Annica Roos 0738-222297 annica.roos@itsdalarna.se Presentation för VTI Måndag 18 mars 2013 Annica Roos 0738-222297 annica.roos@itsdalarna.se ITS en översiktsbild ITS Ett paraplybegrepp Intelligenta transporter handlar om att med hjälp av information och

Läs mer

Linje 4 Pilotprojekt NVF

Linje 4 Pilotprojekt NVF Linje 4 Pilotprojekt NVF 2017 03 20 Framkomlighetsstrategin Mer plats till bussar och cyklister Trafiken ska bli mer pålitlig Gångtrafikanterna får bättre förutsättningar Minska de negativa effekterna

Läs mer

Hållbara transporter i översiktsplanen. Karin Neergaard Trivector Traffic

Hållbara transporter i översiktsplanen. Karin Neergaard Trivector Traffic Hållbara transporter i översiktsplanen Karin Neergaard Trivector Traffic Vilka är utmaningarna och möjligheterna? 2 OECD:S GRANSKNING Sverige får gott betyg för sitt miljöarbete MEN, vi kan bli bättre

Läs mer

Trafikverket och spårväg

Trafikverket och spårväg Spårvagnsstädernas årsmöte 2014 i Lund Trafikverket och spårväg Lennart Andersson Trafikverket och spårväg Trafikverkets svar (I) Regeringen bör i sin instruktion ge Trafikverket erforderliga resurser

Läs mer

HALMSTADS RESECENTRUM SLUTRAPPORT 2009.03.24

HALMSTADS RESECENTRUM SLUTRAPPORT 2009.03.24 HALMSTADS RESECENTRUM SLUTRAPPORT 2009.03.24 Uppdraget har beställts av Halmstad kommun, Stadskontoret ARBETSGRUPP: Sabina Andersson Stadskontoret Evert Winnberg Stadskontoret Mattias Bjellvi Stadskontoret

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Stombussystem - en möjlighet att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft?

Stombussystem - en möjlighet att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft? Stombussystem - en möjlighet att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft? Uppsats humanteknologi "Bilismen i ett humanistiskt perspektiv" ht 2001. Thomas Höjemo thomas@snt.nu Syfte och metod Syftet med

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Bebyggelsestruktur och persontransporter

Bebyggelsestruktur och persontransporter Bebyggelsestruktur och persontransporter Institutionen för teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola Allmänt om bebyggelse och persontransporter Bakgrund Det finns en ganska utbredd uppfattning bland

Läs mer

Trafikplanering i praktiken bilsnål och fossilbränslesnål samhällsplanering!

Trafikplanering i praktiken bilsnål och fossilbränslesnål samhällsplanering! Trafikplanering i praktiken bilsnål och fossilbränslesnål samhällsplanering! Michael Johansson (Tekn. Lic) Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg Utmaning vid förtätning Bostäder-Transporter-Grönytor

Läs mer

Hur bör vi investera i kollektivtrafiken?

Hur bör vi investera i kollektivtrafiken? Hur bör vi investera i kollektivtrafiken? Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys, KTH Föreståndare Centrum för Transportstudier Vår region behöver ny infrastruktur för 30 miljarder När det reser

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC.

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC. Välkommen till TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? Det goda livet TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda, Traffic 50 Kontor i Lund,

Läs mer

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan 1 Bilaga 1 Vad gör bussen långsam? I följande avsnitt ges en mer noggrann beskrivning av de fem stråken där medelhastigheten i hög- och/eller lågtrafiken och där körtidskvoten mellan bil är låg i hög-

Läs mer

ANALYS AV EFFEKTER AV FRIFLYTANDE BILPOOLER

ANALYS AV EFFEKTER AV FRIFLYTANDE BILPOOLER ANALYS AV EFFEKTER AV FRIFLYTANDE BILPOOLER Projekttid 2015-12-01 2017-12-31 Finansierat med 2 273 793 kr av programmet Energieffektivisering i transportsektorn Research Institutes of Sweden RISE VIKTORIA

Läs mer

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Upplägg denna presentation Kort om projektet Hur gick det då? Hur gick det med fordonen? Hur gick

Läs mer

Högprioriterad och attraktiv busstrafik i Gävle

Högprioriterad och attraktiv busstrafik i Gävle v Rapport 2015:11, Version 1.0 Högprioriterad och attraktiv busstrafik i Gävle Utveckling av röda linjen - stomlinje 2 Dokumentinformation Titel: Högprioriterad och attraktiv busstrafik i Gävle. Utveckling

Läs mer

Beskrivning av kollektivtrafikobjekten för storstad Göteborg

Beskrivning av kollektivtrafikobjekten för storstad Göteborg Beskrivning av kollektivtrafikobjekten för storstad Göteborg 1 SPÅRVÄG & CITYBUSS NORRA ÄLVSTRANDEN, CENTRALA DELEN Typ av anläggning: Tingstadsvägen-Hjalmar Brantingsplatsen: Spåranläggning i gata, körbar

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun Bilaga 1 Stråk och förslag till utformningsprinciper

Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun Bilaga 1 Stråk och förslag till utformningsprinciper Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun Bilaga 1 Stråk och förslag till utformningsprinciper November 2014 GK-2012/550 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. STAMNÄT MED HÖG FRAMKOMLIGHET...

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

VAD VINNER VI PÅ ATT FLER GÅR OCH CYKLAR?

VAD VINNER VI PÅ ATT FLER GÅR OCH CYKLAR? VAD VINNER VI PÅ ATT FLER GÅR OCH CYKLAR? Hej! Linda Kummel Konsultstöd, hållbart resande. Twitter @kummelo 070-405 77 22 MIN BAKGRUND STADSPLANERING Översiktsplanering FÖP Social hållbarhet Förtätning

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012

Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012 Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012 Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik, SL www.balticbiogasbus.eu

Läs mer

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit?

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? 2014-06-12 Björn Wedeby, Skånetrafiken COMPANY LOGO, (white on transparent background) MalmöExpressen Sveriges bästa stadsbusslinje Den gemensamma

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer