MACHIN ATT FLYGA I WÄDRET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MACHIN ATT FLYGA I WÄDRET"

Transkript

1 FLYGFARKOSTER

2 MACHIN ATT FLYGA I WÄDRET EMANUEL SWEDENBORGS PROJEKT TILL FLYGPLAN 1716 Första gången angavs här de viktigaste principerna för ett flygplan; ett bärande plan, ett sittrum och framdrivningsorgan. Swedenborg har själv skrivit, att det är lättare att tänka sig en sådan apparat än att utföra den i verkligheten: ty dertil fordras större kraft och mindre tyngd än som finnes i en menniskokropp. Drivanordning var tänkt med luftåror, med spännfjädrar på undersidan. Vingarea: minst 54 m 2 (för att kunna lyfta en man på 68 kg) Vikt: högst 100 kg Skala 1:40 Modellen är byggd av Göthe Johansson, Vallentuna. I full skala skulle vingytan vara minst 54 kvadratmeter för att kunna lyfta en man på 68 kg, och planet fick väga högst 100 kg, enligt Emanuel Swedenborg. 2

3 OTTO LILIENTHALS GLIDFLYGPLAN 1894 TYSKLAND Redan som pojke intresserade sig Otto Lilienthal för flygning. Han konstruerade flera olika glidflygplan i sina försök att efterlikna fåglarnas flykt byggde han ett glidflygplan med tillräckligt stora dimensioner för att kunna bära en människa. Lilienthal ansåg att glidflygning var den bästa förberedelsen för att kunna angripa flygproblemet i dess helhet systemet tyngre än luft. Detta glidflygplan är tillverkat av bl.a. vide, med vingarna klädda med spännt, vaxat bomullstyg. De två rörformade hållarna under vingarna är fästen för underarmarna, där flygaren hängde. Vingytan är ca 10 m 2, spännvidden 7 meter och vikten ca 18 kg (med förare ca 100 kg). BAKGRUNDSHISTORIEN Otto Lilienthal ( ) inspirerades av engelsmannen Sir George Cayley ( ) som var den förste som räknade ut, hur en vinge fungerar. Cayley byggde en drakliknande glidflygmodell byggde han ett glidflygplan i full skala, men lyckades aldrig att flyga. Lilienthals första vingglidare bestod av två något välvda vingar och ett stjärtparti med en vertikal och en horisontell styrfena. För att upprätthålla stabiliteten under flygningen flyttade han benen framåt och bakåt, åt ena eller andra sidan för att ändra tyngdpunktsläget i förhållande till centrum. Lilienthal kunde då få stabilitet i såväl längd- som tvärriktningen. De första flygningarna inskränkte sig till ett fåtal meter flög Lilienthal en sträcka på ca 80 meter i en motvind av ca 7 8 meter per sekund ökade han längden på sina glidflygningar till meter. Sammanlagt utförde han ett par tusen flygningar. FLYGFÖRSÖK FRÅN EN KULLE Lilienthal lät 1894 bygga en 15 meter hög kulle vid Lichterfelde i närheten av Berlin. Där sprang han utför backen i motvind tills han lyfte. Han minskade först bärplanens anfallsvinkel genom att luta glidflygplanet något framåt. Sedan han tagit språnget ut i luften, ökade han bärplanens anfallsvinkel för att få största möjliga upptryck ökade Lilienthal bärytan till 24 m 2 och övergick, för att undvika alltför stor spännvidd, till en konstruktion med två vingplan. Han hade även för avsikt att montera in en 2,5 hk motor med propeller i detta plan. Lilienthal störtade under en glidflygning 1896 och omkom. Delvis baserade på pionjären Lilienthals erfarenheter, byggde de amerikanska bröderna Wright förbättrade glidflygplan och 1903 det första motordrivna flygplanet. På 1950-talet utvecklades den s.k. Rogallovingen i USA. Dessa hängglidare är i princip lika Lilienthals men utförda i moderna material och hopfällbara. KOPIA Museets exemplar skänktes 1931 av Internationella Luftfartsutställningen i Stockholm, ILIS. Utställningen låg vid Lindarängen invid Gärdet. Kopian är utförd av O Ringelspacher efter ett original i Deutsches Museum, München. Lilienthal, Otto, Der vollständige zeichnerische und..., München Bilagor till TM (Tekniska museets arkiv). Gibbs-Smith, C. H., Flygets utveckling, Örebro Parker, Steve, Flyg och flygmaskiner, Uppsala Nahum, Andrew, Flygmaskiner, Stockholm TM Otto Lilienthal vid ett flygförsök från den kulle han lät bygga utanför Berlin. Fotot är från

4 NYROP NR 3 BRYGGARKÄRRAN 1911 HJALMAR NYROP, LANDSKRONA Bryggarkärran byggdes av ingenjören och båtbyggaren Hjalmar Nyrop. Tillsammans med köpmannen Oscar Ask började han tillverka flygplan Nyrop fortsatte som egen företagare och utvidgade sitt båtvarv i Landskrona till flygplansfabrik. Nyrop nr 3 är Sveriges äldsta bevarade flygplan. Detta monoplan (ett vingpar) är byggt av trä, väv, ståltråd m. m. Det har skevningsbara vridbara vingar. Höjdrodret bak och sidorodret regleras med vajrar. Motorn är av den då toppmoderna Gnome-Monosoupape-typen, en sjucylindrig, roterande stjärnmotor på 50 hästkrafter. Planet har två hjul av motorcykeltyp, fjädrande upphängda i gummiamortisörer, d.v.s tygklädda gummisnoddar. FÖREBILDEN Fransmannen Louis Bleriot ( ) var en förmögen industriman, som började bygga flygplan 1905 inspirerad av bröderna Wrights konstruktion med skevningsbara vingar. Bleriot flög med sitt kanalmonoplan typ XI som den förste över Engelska kanalen Snittfarten var 72 km/tim. Bleriotföretaget fick efter kanalturen beställningar på mer än 100 plan och blev därmed den första stora flygplanstillverkaren. KALLADES BRYGGARKÄRRAN Nyrop nr 3, byggt med Bleriot XI som förebild, stod flygklart 1911 och provflögs på Ljungbyhed av den just då i England färdigutbildade svenske flygaren löjtnant Olof Dahlbeck. Dahlbecks svärfar, bryggeridirektören Otto Emil Neumüller i Stockholm, hade då redan köpt planet och därefter donerat det till svenska staten och den svenska flottan för spaning till sjöss. Det flögs på nytt i februari 1912, över Värtans isar invid Stockholm, nu som militärt plan. Detta plan, Aeroplan nr 1 var marinens första. Det kallades bara Aeroplanet, utan nummer, då det var det enda. Planet överlämnades av Kungl. Marinförvaltningen till museet Bilaga till TM (Tekniska museets arkiv). Kindberg, Nils, Svensk flygindustri genom tiderna, Daedalus 1965, s TM Detta är Sveriges äldsta bevarade flygplan. Förebilden är en Bleriot XI. Fotot togs 1911, med löjtnant Olle Dahlbeck som förare och en kvinnlig passagerare. 4

5 THULIN AV JAGARETYP 1917 AB ENOCH THULINS AEROPLANFABRIK, AETA, LANDSKRONA Första världskriget bröt ut Krigshot och avspärrning skapade behov av en större svensk flygindustri.thulins fabrik växte under kriget från en verkstad med 50 anställda 1914 till en storindustri med cirka 800 anställda Sammanlagt byggdes ett hundratal flygplan, varav en del exporterades. Nära 700 flygmotorer tillverkades. Ett stort antal såldes till Holland och Danmark. Detta biplan det har två vingpar är ensitsigt. Kroppen är tillverkad av träribbor som klätts med flygplansplywood. Vingar och stjärtfenor är dukklädda. Motorn är en Thulin typ G. Den bygger på Thulins första motortyp A, en 9-cylindrig, roterande stjärnmotor på hk. Högsta fart var 160 km/tim. Vikten med pilot är 600 kg. Planet utrustades, när det levererades, med hjul men har nu pontoner för landning på vatten. Thulin N var en prototyp, och priset 1918 beräknades till kr. THULIN KOPIERADE UTLÄNDSKA KONSTRUKTIONER Planet liknar en fransk Nieuport men är konstruerat av Thord Ångström, Ivar Malmer och Enoch Thulin. Thulin N togs fram av företaget på eget initiativ utan något egentligt uppdrag. Troligen var det meningen, att planet skulle anmälas till en planerad Tävlan mellan flygplan av jagaretyp. Denna skulle ha gått av stapeln senast den 1 februari Tävlingskommittén skulle, för arméns räkning, köpa in de maskiner som kom på första och andra plats. Dessutom minst ett exemplar till av förstapristagaren. I oktober 1917 meddelade Thulin att tävlingsjagaren var under konstruktion. BYGGD I ETT EXEMPLAR Provflygningen ägde rum den 30 december 1917 med Thulin själv vid spakarna. I april 1918 monterades pontoner, men inga flygprov företogs av allt att döma med dessa på. I stället skickades Thulin N till flygutställningen i Kristiania (Oslo) i maj Sedan flög det troligen inte mer omkom Enoch Thulin vid ett flyghaveri likviderades AETA till följd av annulerade och uteblivna beställningar. Fabriken återuppstod som AB Thulinverken omkring Under en kort period under 1920-talet tillverkade företaget bilar. Bilaga till TM (Tekniska museets arkiv). Trycksak om bl.a. Thulins verksamhet, Landskrona u.å., (Landskrona Museum). Andersson, Lennart, Svenska Flygplan, Stockholm 1990, s 41. Kindberg, Nils, Svensk flygindustri genom tiderna, i Daedalus 1965, s TM Thulin typ N provflögs med hjul. Fotot är taget i december Nu saknar planet spinner, d.v.s. kåpan på propellern. 5

6 JUNKERS F JUNKERS FLUGZEUGWERKE AG, DESSAU, TYSKLAND Vid slutet av 1910-talet öppnades några korta passagerarlinjer i Sverige. Många av de flygplan som användes då var ombyggda f.d. militärplan. AB Aerotransport byggde under 1920-talet upp ett linjenät, när behovet för olika typer av transporter ökade. Junkers, med typbeteckningen F13, är ett enmotorigt flygplan byggt av stål och korrugerad dural-aluminium. Planet är en helmetallkonstruktion med självbärande, ostagade vingar. Det har plats för två besättningsmän och fyra passagerare eller gods. Föraren och mekanikern satt i den öppna sittbrunnen. I kabinen finns det fyra skinnklädda fåtöljer, och två fönster går att öppna för ventilation. Den sexcylindriga vattenkylda motorn, Junkers typ L5, är på 315 hk vid varv/min, och den ger en maxfart på ca 170 km/tim. Planet kan flyga ca 850 km på en tankning. VÄRLDENS FÖRSTA HELMETALLFLYGPLAN Planet ritades av tysken Hugo Junkers som genom att kombinera duralaluminium i balkar m. m. och korrugerad duralaluminium i klädseln, gjorde konstruktionen både hållbar och lätt. Junkers var världens första seritillverkade helmetallflygplan. F13- typen började byggas 1919 och tillverkades i ungefär 320 exemplar fram till Det var ett passagerarplan men användes även för att frakta gods och post. F13 köptes av många flygbolag i sammanlagt 16 länder, bl. a. i USA och Japan. VÄRLDENS FÖRSTA FLYGANDE POSTKUPÉ Under det första halvåret i Sverige flög denna maskin med tysk registrering D 343 Schleiervogel. Den svenskregistrerades till S-AAAC den 18 november Till en början användes planet på linjen Stockholm-Helsingfors. Under 1926 inreddes kabinen till världens första flygande postkupé och sattes in på nattpostflygning Stockholm Malmö Amsterdam London. Flygplanet försågs med brevlåda, och en postiljon sorterade upphämtad post under flygningen. Den 3 maj 1929 ändrades registreringen till SE-AAC. I ABA:s tjänst flög planet sammanlagt km under en flygtid på timmar. Eftersom det fanns få lämpliga flygplatser eller landningsbanor, kunde F13 förses med pontoner för att kunna landa på vatten t.ex. vid Lindarängen i Stockhom (nära Tekniska museet) eller Tingstäde träsk på Gotland. HAR STÅTT UTANFÖR MUSEET Flygplanet överlämnades i mars 1935 till Tekniska museet av AB Aerotransport i Stockholm och ställdes upp framför museibyggnaden. Under kriget togs flygplanet in för förvaring men flyttades senare ut igen. Med tiden blev korrosionsproblemen stora, och efter en omfattande renovering har det nu placerats inne i museet. Bara tre exemplar av detta välkända och pålitliga Junkers F13-plan finns bevarade, ett på ett flygmuseum utanför Paris och ett i Brasilien. Bilaga till TM (Tekniska museets arkiv). Svensk Motor Tidning Lindorm, Bo, På säkra vingar, AB Aerotransport, minnesskrift, Stockholm Flyghistorisk Revy, nummer 30, TM Junkers F skänktes det till Tekniska museet. Då var den totala flygsträckan km. 6

7 AUTOGIRO TYP C THE CIERVA AUTOGIRO CO LTD, A.V. ROE, MANCHESTERENGLAND Spanjoren Juan de la Cierva fick 1919 idén att på en flygmaskin använda en rotor med vertikal axel i stället för vingar. Han prövade flera olika utföranden med en och två rotorer kunde han bevisa konstruktionens användbarhet genom att med sin maskin flyga en fyra km lång bana på 25 meters höjd. Rolf von Bahr med autogiro på Barkarby Detta rotorvingeflygplan har en tvåsitsig flygkropp av stål klädd med duk. Stjärtpartiet har på vardera sidan en horisontell styrfena samt en övre och en undre vertikal styrfena. Landningsstället har lågtrycksgummiringar, stötdämpare och bromsar. Motorn är en sjucylindrig, luftkyld 140 hk Armstrong Siddeley Genet Major med handstart. STORA ROTORN MOTORDRIVEN VID STARTEN Den stora rotorn har kardansk upphängning, och autogiron styrs genom vridning av rotorn med en enda styrspak. De tre långa och smala rotorbladen av stålrörskonstruktion är klädda med plywood. Bränsletanken är placerad på toppen av den fyrbenta ställning som bär upp rotorn. Bränslet, som är bensin, beräknas räcka för 3,5 timmars flygning. Genom att rotorns drivaxel kopplas till motoraxeln, får rotorn en fart upp till 180 varv/min. Vid fullt varvtal på rotorn lossas bromsarna, och maskinen startar. Därefter kopplas drivaxeln från rotoraxeln. Rotorn sätts nu i rörelse av vinden. I motvind kan maskinen hålla sig stilla över samma punkt, 7

8 Annons från flygutställningen på Bromma sänka sig nästan lodrätt samt landa utan att rulla framåt mer än någon meter. Vid vindstilla är startsträckan ca 15 meter och landningssträckan praktiskt taget ingen. Maxhastighet är 195 km/tim, minimihastigheten 25 km/tim och marschhastigheten 135 km/tim. Den största flyghöjden är meter. SKILLNAD MELLAN HELIKOPTER OCH AUTOGIRO Helikoptern har istället för vingar en stor horisontell, roterande rotor som drivs med motor. Autogiron skiljer sig från helikoptern, genom att den horisontella rotorn under flygningen inte är motordriven, utan att den hålls roterande enbart genom fartvinden och propellervinden från motorn fram. ROLF VON BAHR LEGENDARISK Museets exemplar skänktes 1948 av dir. Rolf von Bahr, AB Helikopterflyg. Han utbildades till trafikflygare i England 1933 och blev där intresserad av autogiron. Den introducerades 1934 i Sverige av AB Autogiro i Örebro, grundat av bröderna Dieden och med von Bahr som pilot. Bolaget upplöstes 1935, och rörelsen övertogs av von Bahr. Under kriget togs von Bahrs tjänster i anspråk av marinen för bevakningstjänst samt min-och isspaning. Även som ambulans och vid hjälpflygningar använde han autogiron, bland annat för att flyga proviant till infrusna fartyg. Tre exemplar av autogiron från AB Helikopterflyg finns bevarade. En är utställd på Schipol, Amsterdams flygplats och en finns på flygmuseet i Hendon, London. Bilaga till TM (Tekniska museets arkiv). Svensk Motor Tidning 1931, s Flyghistoriskt Månadsblad. Svensk Flyghistorisk Förenings tidning. Martin, Harald, Ciervas Autogiro, i Daedalus, 1933, s TM

9 INTERCOSMOS RYSSLAND Denna ryska satellitkopia visar storleken och utförandet på en satellit som sändes upp 1969 för att studera solens ultravioletta strålar, röntgenstrålningen och strålningens inverkan på jordens övre atmosfärskikt. De utvikbara solcellspanelerna användes för att alstra ström. Den var 1969 bl.a. försedd med en i Sverige tillverkad spektrometer för studiet av norrskenet. Gåva av Sovjetiska Vetenskapsakademien 1978 genom Sovjets Ambassad i Stockholm. TM Intercosmos I sändes upp Detta är en kopia. 9

1910 1919 Uppdaterad 2015-01-05

1910 1919 Uppdaterad 2015-01-05 1910 1919 Uppdaterad 2015-01-05 KRONOLOGI ÖVER FLYGET I SVERIGE 1910 Gustaf von Hofsten flyger ballongen "Andrée" från Stockholm via Riga till Gotland. Det var den hittills längsta ballongflygningen inom

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

1940 1949 Uppdaterad 2014-01-04

1940 1949 Uppdaterad 2014-01-04 1940 1949 Uppdaterad 2014-01-04 KRONOLOGI ÖVER FLYGET I SVERIGE 1940 Tyskland överfaller Danmark och Norge den 9 april, operation "Weserübung". Den 10 maj anfaller tyska trupper Belgien, Holland och Frankrike

Läs mer

Spaningsballonger under kalla kriget TIFF nr 2 2009

Spaningsballonger under kalla kriget TIFF nr 2 2009 Spaningsballonger 28 TIFF nr 2 2009 under kalla kriget Prag-kuppen i februari 1948 och den efterföljande Berlin-blockaden markerade det tilltagande kalla kriget mellan Sovjetunionen med satellitstater

Läs mer

Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna.

Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Nummer 2 år 2001 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Här ser du flera småsaker som vi bör hålla ett öga på. Läs mer här i bladet och jämför med vad du har för grejer själv. Det är orättvist

Läs mer

Läsförståelse 29. TEKNIK och MEKANIK. Jonas Storm, Hökensåsskolan, Tidaholm www.lektion.se. Enkla maskiner ur Chambers encycplopedia, år 1728.

Läsförståelse 29. TEKNIK och MEKANIK. Jonas Storm, Hökensåsskolan, Tidaholm www.lektion.se. Enkla maskiner ur Chambers encycplopedia, år 1728. Läsförståelse 29 Enkla maskiner ur Chambers encycplopedia, år 1728. TEKNIK och MEKANIK Innehåll 1. Förord 2. Vad är teknik 3. Vad är mekanik 4. De enkla maskinerna 5. Blocket 6. Hjulet 7. Hävstången 8.

Läs mer

Fördjupningsskrift till utställningen KRAFTKÄLLAN. av Lars Paulsson & Henrik Olsson INNOVATUM KUNSKAPENS HUS

Fördjupningsskrift till utställningen KRAFTKÄLLAN. av Lars Paulsson & Henrik Olsson INNOVATUM KUNSKAPENS HUS Fördjupningsskrift till utställningen KRAFTKÄLLAN av Lars Paulsson & Henrik Olsson INNOVATUM KUNSKAPENS HUS Förord Det talas mycket energi och kraft i våra dagar, energipolitik och kärnkraft, energidrycker

Läs mer

FlygvapenNytt nr 3/96

FlygvapenNytt nr 3/96 Flygvapnet firar sin 70-åriga verksamhet som försvarsgren i Försvarsmakten under en stor del av 1996. Den 1 juli är födelsedagen. Självfallet måste denna tilldragelse firas på något sätt... även i FlygvapenNytt.

Läs mer

Organ för FFVs kamratförening Nr 73 Årgång 62

Organ för FFVs kamratförening Nr 73 Årgång 62 Organ för FFVs kamratförening Nr 73 Årgång 62 Organ för FFV Kamratförening Redaktör och ansvarig utgivare: I redaktionen ingår: Föreningens styrelse: Leif T Larsson Styrelsen *Ordförande: 6336 Leif T Larsson,

Läs mer

Medlemsblad för F17 Kamratförening 1/2012

Medlemsblad för F17 Kamratförening 1/2012 Medlemsblad för F17 Kamratförening 1/2012 Ur innehållet: Transportflyget Incidentberedskap Signalspaning Flottiljen byggs upp Minnen som flygsignalist En solskenshistoria B R E D Å K R A B L A D E T Medlemsblad

Läs mer

kom.nu.då Ola Larsmo

kom.nu.då Ola Larsmo kom.nu.då Ola Larsmo kom.nu.då Ola Larsmo 1 Innehåll 06 Förord 07 Inledning 09 Projektledaren om utställningen 11 När sker egentligen ett vetenskapligt genombrottet 13 Tryckpressen 19 Upplysningen 30 Nätverkens

Läs mer

M.G. Bulletinen. MG Midget 50 år! MEDLEMSTIDSKRIFT FÖR THE M.G. CAR CLUB OF SWEDEN NR 6 DECEMBER 2011 M.G. BULLETINEN 6.2011 1

M.G. Bulletinen. MG Midget 50 år! MEDLEMSTIDSKRIFT FÖR THE M.G. CAR CLUB OF SWEDEN NR 6 DECEMBER 2011 M.G. BULLETINEN 6.2011 1 M.G. Bulletinen MEDLEMSTIDSKRIFT FÖR THE M.G. CAR CLUB OF SWEDEN NR 6 DECEMBER 2011 MG Midget 50 år! M.G. BULLETINEN 6.2011 1 THE MG CAR CLUB OF SWEDEN Box 15 004 104 65 Stockholm Telefon 08-7119470 Bengt

Läs mer

Teleteknikens utveckling, 1846-1946

Teleteknikens utveckling, 1846-1946 Teleteknikens utveckling, 1846-1946 Telegrafi och telefoni F. D. BYRÅCHEFEN I K TELEGRAFSTYRELSEN, N H EDEN, STOCKHOLM Telegrafi Sedan Volta år 1799 konstruerat sin elektriska stapel och därmed påvisat

Läs mer

Bilens tidiga historia

Bilens tidiga historia LTH Bilens tidiga historia Ett fördjupningsarbete i Teknik Historia Filip Ridell och Mikael Sjölin 2012-12- 04 Sammanfattning Bilen har en mycket lång och intressant historia. Det har skett åtskilliga

Läs mer

This is BAD! Black Armored Drone från Intuitive Arial

This is BAD! Black Armored Drone från Intuitive Arial reportage drönare Text: Peter Fredberg Vintermiljön är i Åre, ett reklamjobb för Goodyear. Foto Intuitive Aerial / Simon Sjörén Black Armored Drone från Intuitive Arial This is BAD! Från -27 C till + 55

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Nummer 3 år 2007. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna.

Nummer 3 år 2007. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Nummer 3 år 2007 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. 2 STAR Medlemsforum för TRIKEPILOTER STAR = Svenska Trikeflygares Allmänna Riksförening. En ideell intresseförening för trikeflygare.

Läs mer

HF-kontaktdon Fyra av! Varför jord? Under luppen: Icom IC-E91 HAM RADIO Friedrichshafen 2006. och Dagbok från Dayton QTC 2006:8 1

HF-kontaktdon Fyra av! Varför jord? Under luppen: Icom IC-E91 HAM RADIO Friedrichshafen 2006. och Dagbok från Dayton QTC 2006:8 1 Augusti 2006 Årgång 79 HF-kontaktdon Fyra av! Varför jord? Under luppen: Icom IC-E91 HAM RADIO Friedrichshafen 2006 och Dagbok från Dayton QTC 2006:8 1 PRIS 17.500 inkl.moms Delningskabel för delat montage

Läs mer

Malmö Industristaden

Malmö Industristaden Malmö Industristaden ADDO CEMENTA LJUNGMANS KOCKUMS J O H A N A. L U N D I N Malmö museers e-skrifter nr 5 ISSN: 1651-9795 Malmö Industristaden Addo Cementa Ljungmans Kockums Johan A. Lundin ISSN: 1651-9795

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Far och flyg Bygg ett glidflygplan Ingenjörsområde: Aerodynamik, krafter och material Läromedel för elever 9-12 år

Far och flyg Bygg ett glidflygplan Ingenjörsområde: Aerodynamik, krafter och material Läromedel för elever 9-12 år Far och flyg Bygg ett glidflygplan Ingenjörsområde: Aerodynamik, krafter och material Läromedel för elever 9-12 år 1 Introduktion Detta är ett av tio undervisningsmaterial i projektet ENGINEERsom är utvecklade

Läs mer

Nyckeln till Norrlands lås. del 1 Megasystemet de gyllene åren

Nyckeln till Norrlands lås. del 1 Megasystemet de gyllene åren Nyckeln till Norrlands lås del 1 Megasystemet de gyllene åren Bra att veta innan man börjar arbeta med Nyckeln till Norrlands lås Introduktion Här presenteras några av de förutsättningar som skapade den

Läs mer

Har flyget någon framtid?

Har flyget någon framtid? Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgon dagens värld VT - 2007 Vera Ljung Giovanni Naves Charlotte Goude Martin Johanson Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Flygindustrin...4 2.1 Flygindustrin

Läs mer

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg Högaktuellt information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014 Lightweight - starkare & lättare allt om fördelarna med det nya systemet sid 3 Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Läs mer

Sveriges handel med Kina och Japan under envoyé Wallenbergs tidevarv

Sveriges handel med Kina och Japan under envoyé Wallenbergs tidevarv Lunds universitet Historiska institutionen HIS K 01, HT-14 Handledare: Stefan Eklöf Amirell Examinator: Wiebke Kolbe Seminarium: 2015-01-12 Sveriges handel med Kina och Japan under envoyé Wallenbergs tidevarv

Läs mer

En bild av Sveriges banvaktstugor

En bild av Sveriges banvaktstugor Rasmus Axelsson B A N V A K T S T U G O R En bild av Sveriges banvaktstugor Avdelningen för byggnadsvård Byggnadsvårdsprogrammet Högskolan på Gotland SE-621 67 Visby KURS Examensarbete i byggnadsvård 15

Läs mer

PRODUKT- REVOLUTIONEN

PRODUKT- REVOLUTIONEN EN TIDNING OM INGENJÖRSTJÄNSTER & PRODUKTINFORMATION # 3 2011 1MINESTO SKAPAR EL UNDER VATTEN 1 ABB DUBBLERAR VOLYM MED SAMMA FABRIK 1 SCIENCE FICTION MED NANOTEKNIK Kina tillverkar inte bara världens

Läs mer

ENTHUSIAST nr 91 DECEMBER

ENTHUSIAST nr 91 DECEMBER ENTHUSIAST nr 91 DECEMBER 2001 Inledning evenemang mm evenemang mm even Hösten har passerat och det börjar lacka mot jul. Jag har alldeles nyss bläddrat igenom årets upplaga av MHRF:s annonsblad och kunde

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Detta är en sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för flygplatsverksamheten

Läs mer

Bo tillsammans. Som bilpoolsmedlem betalar man en fast

Bo tillsammans. Som bilpoolsmedlem betalar man en fast Bo tillsammans 9 Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU februari 2009 www.kollektivhus.nu Margareta Ossbahr är med i bilpoolen i Linköping som kom till genom ett samarbete mellan bostadsbolaget

Läs mer