Verksamhetsmodell. IFK Täby Konståkningsklubb. Dokumentet beskriver IFK Täby Konståkningsklubbs verksamhetsmodell.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsmodell. IFK Täby Konståkningsklubb. Dokumentet beskriver IFK Täby Konståkningsklubbs verksamhetsmodell."

Transkript

1 Verksamhetsmodell IFK Täby Konståkningsklubb Dokumentet beskriver IFK Täby Konståkningsklubbs verksamhetsmodell. Verksamhetsmodellen riktar sig till ledare, åkare och föräldrar. Avsikten är att alla ska arbeta och agera i enlighet med denna modell. Verksamhetsmodellen är ett hjälpmedel för att få förståelse och kunskap dels om sin roll i klubben, dels om klubben i ett större sammanhang. Upprättad av klubbens styrelse Senaste uppdateringen november

2 1. ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL Historik Verksamhetsidé Föreningens Vision Föreningens övergripande mål Värdegrund EKONOMI OCH INFORMATIONSPOLICY Intäkter och utgifter Prissättning Försäkringar VERKSAMHETEN Åkargrupper Övergripande upplägg Skridskoskola Konståkningsskola Speedgrupp Tävlingsgrupp och Förberedande tävlingsgrupp Hobby Showgrupp Säkerhet Tester Tävlingspolicy Tränarpolicy Informationspolicy FÖRENINGSVERKSAMMA Åkare Samtliga åkares ansvar Skridsko- och Konståkningsskoleåkare Speed-, Hobby- och Tävlingsåkare Checklista tävling Föräldrar Tränare Skridskoskole- och Konståkningsskoletränare Skridskoskoleansvarig Speedtränare Tränare för Förberedande tävlingsåkare/tävlingsåkare Chefstränare Huvudtränare Styrelse FÖRENINGENS RUTINER Statligt- & Kommunalt Aktivitetsstöd Tidrapportering för tränararvode Tränarmöten Utvecklingssamtal Inställd träning 5.6 Olycksfall vid träning och tävling... 20

3 1. ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL 1.1 Historik Täby Konståkningsklubb (TÄKK) instiftades i november 1993, av Berit Lengroth, med ändamålet att främja intresset för konståkning. Hösten 1994 drog verksamheten igång. I starten hade klubben två timmar is per veckan fördelat på 70 åkare - istiden har under åren utökats till över 10 timmar is per vecka fördelat på två ishallar i Täby. Ida består klubben av ca 180 åkare, varav 30 tävlingsåkare och 150 barn i konståkningsskola och skridskoskolan. Under åren har klubben haft tävlingsåkare i de flesta klasser och varit representerade i JSM I augusti 1996 upplöstes klubben för att ingå som en sektion i IFK Täby. Under hösten 2008 upplöstes IFK Täby och ombildades till alliansförening. IFK Täby Konståkningsklubb (IFK Täby KK) bildades och blev en självständig förening 1 september Klubben har under åren producerat ett stort antal shower; Nalle Puh, Askungen, Disney, Ronja Rövardotter, Cats, Lejonkungen, Annie, Rythm, Pippi, Mamma Mia, Grease, Alice i Underlandet mfl. Grundaren Berit Lengroth, som fortfarande är engagerad i klubben, betonar vikten av att klubben ska representera en god kamratskap och fin idrottsanda. 1.2 Verksamhetsidé Föreningen ska ge skridskointresserade barn och ungdomar möjlighet till en rolig och stimulerande fritidsverksamhet genom att erbjuda skridskoskola, konståkningsskola, showgrupp och tävlingsverksamhet. Detta ska ske genom att: träningen ska ske i grupper som sätts ihop på grundval av kunnande, kompetens samt egna mål så långt det är möjligt. verksamheten ska drivas i god idrottslig anda. ledare och åkare ska erbjudas möjlighet att utvecklas som tränare, domare eller inom annat område som föreningen har behov av. Föreningen ska ha: o engagerade och professionella ledare, engagerade föräldrar, o en gemensam värdegrund, o tillgång till ändamålsenliga träningslokaler, o ett aktivt deltagande i tävlings- och utbildningsverksamhet o ett brett nätverk inom konståkningsvärlden. 1.3 Föreningens Vision Föreningen ska erbjuda alla barn och ungdomar en möjlighet att åka skridskor på olika nivåer med professionella tränare. Alla ska erbjudas goda utvecklingsmöjligheter för att stanna kvar länge inom idrotten.

4 1.4 Föreningens övergripande mål Varje säsong ha tävlingsåkare i A-, B- & C- klass Vara bland Topp tre i tävlingen Stockholms bästa breddklubb Erbjuda Skridskoskola varje säsong Erbjuda Hobby- Showgrupp varje säsong Efter behov erbjuda intresserade att delta i grundtränarutbildning varje säsong Efter behov erbjuda intresserade att delta i domarutbildning, grund, varje säsong Genomföra tillräckligt många inkomstbringande aktiviteter för att kunna hålla terminsavgifterna på en konkurrensmässig och rimlig nivå 1.5 Värdegrund IFK Täby Konståkningsklubb (IFK Täby KK) Varje åkares närvaro i IFK TÄBY KK ska leda till livslångt idrottande genom individuell utveckling och uppmuntran om att hålla på med flera idrotter och allsidiga aktiviteter Individuell utveckling genom träning anpassad för barn och ungdomar. Träningen ska inte vara en kopia av vuxnas träningar Så många som möjligt ska få träna konståkning Barnens rättigheter vi följer FN:s barnkonvention genom att det som är bäst för individen ska komma i första hand. Alla har samma rättigheter och lika värde. Åkare Tävlingsåkare är ett föredöme både i uppförande och inställning gentemot övriga klubbmedlemmar Är en god kamrat, trevlig åskådare och en lika god förlorare som vinnare Uppmuntrar varandra och är positiva Tar hänsyn till ledare och kamrater Lyssnar på och följer de instruktioner som ledarna ger Respekterar medtävlare, domare och funktionärer Tränare Är ett föredöme för åkarna Inspirerar, motiverar och stöttar sina åkare i med- och motgång Tar del av och följer verksamhetsmodellen Respekterar domare och funktionärer Föräldrar/Anhöriga Inspirerar, motiverar och stöttar sitt barn i med- och motgång Ska ta del av verksamhetsmodellen Accepterar rollfördelningen: Styrelsen leder verksamheten, Tränare leder träningarna och coachar åkarna, Föräldrar - hejar Respekterar domarens beslut Förväntas bidra med en god stämning under tävling/träning

5 2. EKONOMI OCH INFORMATIONSPOLICY 2.1 Intäkter och utgifter Målsättningen är att uppnå noll- resultat över en rullande 3- årsperiod. De största intäkterna kommer från terminsavgifter följt av statliga och kommunala bidrag. Till detta tillkommer diverse aktiviteter såsom vårshow, försäljningsaktivitet före jul, lägerverksamhet m.m. De största utgifterna är ishyra och tränararvoden. Exempel på övriga utgiftsposter är tävlingslicenser, tävlingsavgifter, ny- och vidareutbildning av tränare och domare m.m. Klubben köper in diverse administrativa tjänster, bl.a. bokföring, avisering av terminsavgifter, div. fakturering och rapportering för aktivitetsstöd. För att driva verksamheten och undvika orimligt höga träningskostnader är det nödvändigt med ideell medverkan från åkarnas anhöriga. - Föräldrar som har barn i någon av tävlings- eller speedgrupperna ska bidra i verksamheten. - Föräldrar till barn i konståkningsskolan förväntas hjälpa till och - Föräldrar till barn i skridskoskolan är mycket välkomna att bidra med sin hjälp 2.2 Prissättning Årsmötet beslutar om medlemsavgiften som betalas 1 gång/säsong Styrelsen beslutar om terminsavgiftens storlek samt när denna ska vara betald Prissättningsprinciper: o Föreningen ska ha konkurrensmässiga priser o Grundregeln är att man betalar mer ju flera timmar man åker o Mer kvalificerade tränare medför en högre kostnad o Ett visst antal tävlingar per säsong ingår i terminsavgiften för tävlingsåkare Reducering av avgifter görs endast i undantagsfall o Vid långvarig skada/sjukdom och då mer än halva betalningsperioden återstår o Kortare sjukfrånvaro utgör ej grund för reducering 2.3 Försäkringar IFK TÄBY KK är medlem i Svenska Konståkningsförbundet. Det innebär att föreningens åkare är försäkrade t o m det år de fyller 15. Efter 15 års ålder behövs en tävlingslicens i vilken försäkring ingår alternativt kommunens eller en egen olycksfallsförsäkring. Föreningens försäkringar finns hos Folksam.

6 3. VERKSAMHETEN 3.1 Åkargrupper Övergripande upplägg I detta avsnitt ges en övergripand beskrivning av träningsverksamheten och dess grupper, samt tester och tävlingar, och säkerhet. Verksamheten baseras på följande princip: Åldern ca 6-9 år handlar i huvudsak om Rörelseglädje o Människan Självkänsla/självförtroende Våra normer och värderingar i gruppen o Atleten Motorik, snabbhet och lite koordination o Konståkaren Lära sig grunderna i konståkning, teknikövningar, märken 1-6 Åldern ca 9-12 år Lära sig att träna o Människan Självkänsla/självförtroende postiv feedback, Pressande situationer stresshantering, Vem är jag hur kommenterar jag andra?, Fokus på prestation inte resultat o Atleten Motorik & koordination, snabbhet, start konditionsträning och styrka, kroppens ABC, undvika skador o Konståkaren Teknikträning, basic- & friåkningstest (nivå 1-4), prova tävla när man är mogen Åldern ca år Träna för att träna o Människan Pressande situationer stresshantering, Våra normer och värderingar, Vem är jag hur kommenterar jag andra?, Mina målsättningar utvecklingsplan, fokus på prestation o Atleten Snabbhet, konditionsträning, styrka, kroppens ABC, undvika skador o Konståkaren Tävling eller showgrupp, tester Basic 1-4 och friåkning 1-6

7 Källa: Svensk Innebandys utvecklingsmodell (bygger på kanadensiska LTAD-modellen (Long-Term Athlete Development)) Verksamheten är uppdelad i följande träningsgrupperingar: Skridskoskola Konståkningsskola Speedgrupp Tävlingsgrupp Hobby- /showgrupp Skridskoskola Skridskoskolan riktar sig till barn från 4 år och uppåt som vill lära sig att åka skridskor. Skridskoskolan lägger grunden för skridskoåkning oavsett om man i framtiden väljer att satsa på konståkning, hockey eller bandy. Det enda som krävs är ett par stadiga och välslipade skridskor samt godkänd säkerhetshjälm. Riktlinjer 1 ispass/vecka à min Delmål Klara något eller några skridskoskolemärken Konståkningsskola Konståkningsskolan vänder sig till de barn och ungdomar som har lite skridskovana och ett intresse av att lära sig grunderna i konståkning. Konståkningsskolan består av ett flertal grupper indelade efter ålder och kunskapsnivå. I några grupper förekommer även markträning för att träna styrka, smidighet, kondition och balans. Riktlinjer

8 Isträning 1 ispass/vecka à min alt. 2 ispass/vecka à min Delmål Klara Skridskoskolemärke 6 Stimulera till framtida intresse inom konståkningen (speed-, tävlings eller hobby- /showgrupp) Speedgrupp Speedgruppen riktar sig till de åkare som vill bli tävlingsåkare samt har den ambition och vilja som krävs. Deltagande ställer lite högre krav på åkarna. Riktlinjer Isträning 3 ggr/vecka Markträning 1 ggr/vecka För Speedåkare rekommenderas minst en veckas sommarläger (utöver Uppstartsläger i IFK TÄBY KKs regi) Delmål Klara testerna Fri- och Basic- Grund enligt Svenska Konståkningsförbundets regler Speedåkare erbjuds tävla KM när det anordnas Ingår i terminsavgiften (utöver Is- och Markträning) Programkostnad, för enklare program (slinga) till KM Tävlingslicens Ingår inte i terminsavgiften Testavgifter Tävlingsgrupp och Förberedande tävlingsgrupp För att delta i Förberedande tävlingsgrupp krävs att Skridskoskolemärke nr 6 tagits, och med fördel även något av Grundtesterna. Vissa åkare som antas klara de grundläggande testerna kan börja träna i en tävlingsgrupp innan man genomfört testerna. Vidare krävs att åkaren vill tävla och har den träningsvilja som krävs för att uppnå eller upprätthålla en testnivå som möjliggör tävlande utanför klubben. Tävlingspolicyn specificerar vilka krav som ställs för att få tävla. I samråd med tränaren ska respektive åkare komma överens om målsättning för säsongen. Det kan vara individuella mål och/eller gemensamma mål för flera åkare. Riktlinjer Tränare bedömer vilka åkare som lämpar sig för deltagande i tävlingsgrupper Åkare i tävlingsgrupper ska ha en ambition att vilja tävla under varje säsong Målmedvetet och flitigt deltagande på träningar krävs för uttagning till tävlingar. OBS markträning är lika viktig som isträning! Uttagning till tävlingar sker av ansvarig tränare för gruppen. Isträning A- och B- åkare rekommenderas minst 4 ggr/vecka, C- åkare minst 3 ggr/vecka

9 Markträning 2 ggr/vecka i samband med ispassen Samtliga tävlingsåkare från åldersklass Ungdom 13 och uppåt ska vara hjälptränare/tränare på Skridskoskolan För A- åkare rekommenderas minst två veckors sommarläger, för övriga tävlingsåkare minst ett sommarläger (utöver Uppstartsläger i IFK TÄBY KKs regi) Deltagande i annan idrott (som fotboll, gymnastik eller motsvarande) kan ersätta enstaka mark- och isträningspass. Delmål Tävlande i enlighet med gällande Tävlingspolicy Stimulera till framtida intresse som domare Stimulera till framtida intresse som tränare Ingår i terminsavgiften (utöver Is- och Markträning) Anmälningsavgift till tävlingar (antal enligt Tävlingspolicyn) Tränarens rese- och logikostnad vid ev. tävling utanför Sthlm- området Tävlingslicens Ingår inte i terminsavgiften Testavgifter Tävlingsprogram, musikklippning och koreografi. Tävlingsprogram betalas separat av åkaren och behålls normalt 2 säsonger Hobby Showgrupp Hobby - Showgruppen riktar sig till åkare som vill ägna sig åt konståkning på hobbynivå. Åkarna deltar ej i tävlingsverksamhet och har vuxit ifrån Konståkningsskolan. Gruppen kan bestå av åkare som slutat tävla, såväl som åkare som inte vill satsa på tävling. Minimikrav för deltagande i gruppen är att åkaren ska ha klarat av Skridskoskolemärke nr 6. I samråd med tränaren ska respektive åkare komma överens om målsättning för säsongen. Det kan vara individuella mål och/eller gemensamma mål för flera åkare. Riktlinjer Ett till 2 ispass/vecka à 50 min Delmål Uppträdanden i samband med föreningsaktiviteter Uppmuntra till funktionärsarbete i samband med tex tävlingar eller andra klubbevenemang. Stimulera till intresse som domare Stimulera till intresse som tränare 3.2 Säkerhet Tills åkaren tagit Skridskomärke nr 6 ska åkaren ha hjälm. Hjälmen ska vara CE- märkt och vara av typen hockeyhjälm eller motsvarande som godkänts för ändamålet

10 skridskoåkning. Hjälmen ska sitta stadigt och vara ordentligt fastsatt, dvs. hjälmen ska varken vara för stor eller ha för löst spänt hakband. IFK Täby KK avråder användning av hjälmar som godkänts för andra ändamål än skridskoåkning (dvs. skidhjälmar, cykelhjälmar osv.), då vissa av dessa kan ge otillräckligt skydd eller är av material som inte klarar upprepade stötar. När åkaren klarat Skridskomärke nr 6 bedöms åkaren av tränarna att ha tillräckligt god stabilitet för att kunna åka utan hjälm. För att få åka utan hjälm krävs också att åkaren uppnått tillräcklig mognad för att kunna vistas på isen tillsammans med andra åkare (se nedan). Efter avklarat märke 6 meddelar tränaren föräldrar och åkare när denne får börja träna utan hjälm. Föräldrarna avgör därefter huruvida åkaren ska fortsätta att träna med eller utan hjälm. Åkare utan hjälm ska vistas på isen med god säkerhet, vilket innebär att: Man vistas inom det område som tränaren anvisat Man utför de övningar som anvisas av tränaren Man håller avstånd till andra åkare med hänsyn till vilka övningar dessa gör Kläder och hår ska inte falla ner över ögon/öron så att uppsikten (syn och hörsel) försämras Kläder, hårsnoddar etc. får inte utgöra fallrisk för övriga åkare, dvs. ludda av sig på isen, fälla glitter etc. Vid användning av huvudskydd av andra typer än hjälm gäller samma föreskrifter som för kläder/hår användning sker på åkarens/förälderns ansvar Tränarna har rätt att avvisa åkare från isen om ovan säkerhetsföreskrifter inte följs. Liksom för hjälmar, så säljs olika sorters huvudskydd varav vissa marknadsförs för konståkningsändamål. IFK Täby KK råder att man vid eventuellt inköp kontrollererar CE- märkning samt säkerställer att det också godkänts som skydd vid skridskoåkning, alternativt är medveten om eventuella begränsningar vad gäller skydd. Mer utförlig information finns att hämta på t.ex. Konsumentverkets hemsida ( under sport- och fritidsskydd ). 3.3 Tester Närmaste tränare avgör vem som ska delta i olika tester och när. Ibland kan det vara lämpligt att avvakta med att testa upp en nivå eftersom det i flera fall kan medföra att åkaren byter tävlingsklass. Föreningen följer Svenska Konståkningsförbundets regelverk. Se Tävlingspolicy Föreningen följer Svenska Konståkningsförbundets Tävlings- och Uppvisningsregler (För aktuell information se Svenska Konståkningsförbundets hemsida; msida/tavlingsverksamhet/svenskaregler/). Inom konståkningen är tävlingsklasserna ålders- och kunskapsbestämda. Se nedan angående generell åldersindelning samt Svenska Konståkningsförbundets hemsida för mer detaljerade uppgifter om åldersklasser och nivåkrav för A, B och C- åkare. Seniorer (18 år och äldre)

11 Juniorer (14-18 år) Ungdom (10-14 år) Miniorer (upp till 10 år) Från och med säsongen 2014/2015 inför IFK Täby KK en lägsta testnivå på Basic Grund/Fri1 för deltagande vid Stjärntävling utanför klubben. Detta för att möjliggöra att lämpligt tävlingsprogram ska kunna sättas samman. För förberedande tävlingsåkare gör tränaren i samråd med åkaren och föräldrarna en individuell utvecklingsplan för hur åkaren ska bli tävlingsklar till innevarande eller kommande tävlingssäsong. Tränaren fastställer när åkaren är redo att tävla för första gången. Utöver kunskapskravet att behärska sitt program utifrån förväntad tävlingsnivå krävs också att åkaren uppnått tillräcklig mognad, exempelvis kunna följa instruktioner från tränare/tävlingsledare, klara sig själv i omklädningsrum etc. För Förberedande tävlingsåkare och nyblivna tävlingsåkare (de som under säsongen uppnår erfordrad testnivå för Stjärntävling) är målsättningen att man innevarande säsong erbjuds tävla enligt nedan: Klubbmatcher när IFK Täby KK anordnar eller får möjlighet att delta vid sådana KM för förberedande tävlingsåkare 1-2 Stjärntävlingar för nyblivna tävlingsåkare För tävlingsåkare gör tränaren i samråd med åkaren och föräldrarna en individuell tävlingsplan inför tävlingssäsongen. För etablerade tävlingsåkare (de som tävlat i A, B eller C- klass under föregående säsong) är målsättningen att man innevarande säsong erbjuds tävla enligt nedan: A- åkare enligt de av SKF tilldelade tävlingstillfällena B- åkare 3 till 5 Klubbtävlingar (inklusive ev Final i Stockholm Cup) C- åkare 2 till 4 Stjärntävlingar (inklusive ev Final i Stockholm Cup) A-, B- och C- åkare erbjuds tävla på Klubbmatcher när IFK Täby KK anordnar eller får möjlighet att delta vid sådana Inför varje enskild tävling fastställer därefter tränaren om förberedande tävlingsåkaren/tävlingsåkaren är tävlingsklar, dvs åkaren ska vara frisk, ha haft god närvaro på träningar (mark- och isträningar) och behärska sitt program utifrån förväntad tävlingsnivå. Ansvarig för tävlingsanmälningarna är klubbens huvudtränare. Beroende på tävlingsklass kan tävlingar utanför Stockholmsdistriktet förekomma. Antal tävlande inom respektive tävlingsklass varierar från tävling till tävling och fastställs av anordnande klubb. Därför är det inte garanterat att alla anmälda åkare får tävla. När tävlingsanordnaren efterfrågar prioritetsordning för åkare inom samma tävlingsklass är det huvudtränaren i samråd med berörda åkarnas tränare för IFK Täby KK som gör prioriteringsordningen. På tävling ska åkarens föräldrar, syskon och andra anhöriga respektera att det endast är den tävlande och medföljande tränare som har tillträde till omklädningsrummen.

12 Man stannar kvar och deltar vid prisutdelningen, oavsett placering. IFK Täby Konståkning rekommenderar inte att huvudskydd används i tävlings sammanhang, då detta kan störa åkaren vid vissa moment i genomförandet av program. Det är dock upp till föräldrarna att avgöra om deras barn ska använda sådant. Se även avsnittet Säkerhet för mer information om huvudskydd. 3.5 Tränarpolicy Föreningens tränare ska: Vara professionallt utbildade enligt Svenska Konståkningsförbundets riktlinjer Upprätthålla en god etik och moral i sitt ledarskap och följa verksamhetsmodellen Vara uppmärksamma på alla åkare och värna om åkarnas säkerhet Planera och leda tilldelade träningstillfällen i enlighet med förväntad svårighetsgrad Fördela resurserna rättvist mellan samtliga åkare i gruppen Följa föreningens rutiner vid eventuellt olycksfall Vid förhinder att genomföra ett schemalagt träningstillfälle, informera Huvudtränaren eller Skridskoskoleansvarig så fort som möjligt. Om möjligt, även meddela berörda åkare. Informera Huvudtränaren om tränare byter pass med varandra. Tränarna ska om möjligt då också informera berörda åkare. Närvara vid inbokade möten med Huvudtränaren eller Skridskoskoleansvarig Visa respekt för och lojalitet gentemot kollegor, styrelsen, åkare och föräldrar Tillvarata klubbens intressen och inte ägna sig åt konkurrerande verksamhet som kan skada klubben. 3.6 Informationspolicy Styrelsen är informationsansvarig för verksamheten. Information ska vara saklig och ska levereras i så god tid som möjligt till dem som behöver den. Ändringar i träningsscheman ska publiceras på hemsidan så snart det är möjligt. Information om läger eller andra större evenemang ska informeras om i god tid. Information ska om möjligt spridas via hemsidan samt e- mail. Alla åkare och föräldrar bör regelbundet (minst 1 gång i veckan) söka information på hemsidan om t ex ändrade träningstider, läger, m.m. Mer riktad i nformationsspridning kan också ske via mail. Alla styrelsemedlemmar och tränare ska ha tillgång till att publicera information via hemsidan. Övrig information ska vara förankrad i styrelsen innan den läggs ut på hemsidan eller sprids på annat sätt. 4 FÖRENINGSVERKSAMMA I detta avsnitt beskrivs övergripande vilket ansvarsområde de olika rollerna inom föreningen har samt föreningens rekommendationer om utrustning, klädsel oh träning. Rollerna som beskrivs är:

13 Åkare Föräldrar Tränare Huvudtränare Chefstränare Ansvarig Skridskoskolan Tränare Skridskoskolan Styrelse 4.1 Åkare Samtliga åkares ansvar Visa hänsyn till övriga åkare på isen Komma i tid till träningen Vid förhinder informera tränaren på överenskommet sätt Ha nödvändig träningsutrustning tillgänglig vid träningens början Följa rekommendationer för klädsel (se respektive åkargrupp) Följa rekommendationer för säkerhet (se avsnittet Säkerhet) Hålla sig informerad om träningsgruppens aktiviteter genom föreningens hemsida (min 1ggr/vecka) samt via mailutskick. Samtliga tävlingsåkare från åldersklass Ungdom 13 och uppåt ska vara hjälptränare/tränare på Skridskoskolan Skridsko- och Konståkningsskoleåkare Hjälm är obligatoriskt för alla barn i skridskoskolan (se vidare under avsnittet Säkerhet). Skridskorna ska vara lagom stora och slipade.tänk på att även barnskridskor ofta behöver slipas vid inköp på sportaffärer. Barnen ska ha varma och smidiga kläder samt vantar, gärna fingervantar/handskar. Undvik galonbyxor. Kraftigt nedsmutsade kläder är inte tillåtna då sand och smuts utgör en säkerhetsrisk på isen. Ju mer avanserad barnet blir i sin åkning bör man övergå från barnskridskor till en enklare konståkningsskridsko. Rådgör gärna med tränaren vid inköp av skridskor. Vi rekommenderar att alla så snart som möjligt ska kunna knyta sina konståkningsskridskor själva Speed-, Hobby- och Tävlingsåkare Hjälm är obligatoriskt tills åkaren minst har klarat Skridskoskolemärke nr 6 (se vidare under avsnittet Säkerhet). Åkaren ansvarar för att: Agera i enlighet med föreningens värderingar (se punkt 1.5 ovan) Vara uppvärmd innan isträningens början (tränaren ansvarar för att ta fram och lära ut lämpligt uppvärmningsprogram) Stretcha efter varje träningspass (tränaren ansvarar för att ta fram och lära ut lämpligt stretchprogram)

14 INTE ha med sig godis eller tuggummi under träningar, tävlingar och läger Att tänka på inför träning: Ta alltid med hopprep till träning. Ta med vattenflaska till mark- och ispass. Under fysisk aktivitet förlorar kroppen vätska. Därför är det även bra att dricka före och efter träning. Sportdrycker ger ingen extra effekt och är inte bra för tänderna. Värm upp minst 20 minuter före isträning. Ha tajta/figurnära kläder som är lagom varma och fingervantar. Detta för att tränarna ska kunna se hur kroppen ser ut under olika övningar och kunna ge korrekt hjälp. OBS detta gäller även på markträning. Håret ska vara uppsatt ordentligt. Ha alltid extra hårspännen och snoddar som ligger i träningsväskan. Slarva inte bort din träningstid, träna med koncentration, vilja och målmedvetenhet. Ha ALLTID koll på vem det är som åker program till musik, den personen ska ALLTID ges företräde! Stretcha alltid efter träning minst 20 minuter. Respektera att markträning är lika viktig som isträning. Du behöver styrkan för att klara dig utan skador! Träna INTE om du är sjuk eller äter antiinflammatoriska mediciner Ät rätt mat i god tid före träning. Är du hungrig eller för mätt kan du inte göra ditt bästa. Planera så att du äter ett ordentligt mål/mellanmål före träning/tävling och ha gärna med dig en smörgås eller frukt att äta efter. Kolla att skridskorna är slipade, är du osäker fråga din tränare om hjälp. Rådgör gärna med tränaren inför inköp av skridskor för tips om lämpliga kängor och skenor som är anpassade till din träningsnivå. Tävlingsåkare ansvarar också för följande: Att programmusiken ALLTID är med vid isträning och läggs vid stereon Känna till tävlingsregler för sin egen tävlingsklass Ha ett uppdaterat Planned Program i anvisad mall (gäller A- och B- åkare) Sköta försäljning inför jul och liknande aktiviteter Ha lämpligt utformad tävlingsdräkt: Det finns regler för hur dräkterna ska se ut vid tävlingssammanhang, dvs. den ska vara anständig, värdig och lämpad för tävling. Kläderna får inte vara pråliga eller teatraliska i designen, men självklart får de ha utsmyckning och det är mycket vanligt med paljetter och stenar. I reglerna står också att tävlingskläderna inte får ge en överdriven naken effekt. Flickorna får ha kjol, byxor eller tights medan pojkar måste ha byxor. Vid tävling, utanför isen, ska åkaren ha vårdad klädsel och föreningens fleecejacka Checklista tävling Innan tävling För dig som tävlar med Planned program (A & B- åkare): Så fort du har gjort en ändring i ditt program för du in det i din Planned programlista och ger den till tävlingsansvarig samt din tränare. Detta är viktigt! Ju mer korrekt listan är desto fortare går det på tävling!

15 2 veckor innan tävling ska du dels kontrollera om skridskorna behöver slipas, dels kontrollera att skruvarna sitter fast. Är du osäker fråga din tränare om hjälp. Kontrollera om du behöver byta snören i skridskorna. Packa ned ett extra par. Säkerställ att du har minst en reserv- CD med, gärna även i mp3 format. Kontrollera att strumpbyxor och dräkt är hela. Att packa inför tävling: Skridskor Extra snören Skydd Skruvmejsel Strumpbyxor samt extra strumpbyxor Dräkt samt reservdräkt CD med din musik samt reservskivor Hela Vantar IFK Täby fleece (nytvättad) Gympaskor Strumpor Kläder att värma upp i utanför isen Hopprep Smink, beorende på ålder Hårsaker Hårspray På och efter tävling: Kom ihåg att Du representerar IFK Täby KK. Du beter dig sportsligt och är en god kamrat. Du ska vara på plats minst 1 timme före klasstart på is. Föräldrar lämnar sina barn utanför omklädningsrummet och sätter sig på läktaren/kafeterian. Behöver åkaren ta kontakt med föräldrar söker de upp er! Om föräldrar hjälper till med smink och hår görs det innan man kommer på plats. Om tränaren ska hjälpa dig med håret, se till att ni kommer överens om det innan själva tävlingsdagen och att du har med allt som behövs. Lämna musiken på avsedd plats. När du lämnar musiken passa på att kolla hur de ligger till i tidsschemat är de tidiga, sena eller i tid? Starta din uppvärmning utanför isen ca 45 minuter innan du ska vara på is. Efter du har tävlat joggar du ned och stretchar. Glöm inte att hämta ut din musik! Veckan efter tävling ska du ha en utvärdering av tävlingen tillsammans med din tränare. Ta med stjärndiplom/protokoll med levels (om du inte fått något sådant vid prisutdelning finns det att skriva ut från arrangerande klubbs hemsida). 4.2 Föräldrar Åkarnas föräldrar har följande ansvar: Agera i enlighet med föreningens värderingar (se punkt 1.5 ovan) Hålla sig informerad om träningsgruppens aktiviteter genom föreningens hemsida (min 1ggr/vecka) samt via mailutskick

16 Säkerställa att IFK Täby KK har korrketa kontaktuppgifter (mailadress för att säkerställa att information kommer fram och telefonnummer om något akut skulle inträffa) Hjälpa åkaren med dennes ansvarsområden (se ovan) Föräldrar som har barn i någon av tävlings- eller speedgrupperna ska bidra i verksamheten genom att hjälpa till vid tävlingar, shower, läger m.m. Föräldrar till barn i konståkningsskolan förväntas hjälpa till. Föräldrar till barn i skridskoskolan är också mycket välkomna att bidra. När föräldrar närvarar vid träning, test eller tävling ska de vara på läktaren ej vid sargen, i markträningslokalen eller i omklädningsrummen. Respektera tränarnas arbetsmiljö och ansvar för träningsgruppen. Frågor och samtal med tränare får INTE ske under schemalagd träningstid. Respektera domares beslut vid test och tävling Förväntas bidra med en god stämning i klubben under träning, test och tävling 4.3 Tränare Skridskoskole- och Konståkningsskoletränare Tränarpolicyn beskriver det generalla ansvaret föreningens tränare har. Specifikt ansvar: Följa de riktlinjer som erhållits av ansvarig för Skridskoskola Inte själv ta större diskussioner med föräldrar utan hänvisa till ansvarig för Skridskoskolan alternativt till utsedd styrelserepresentant. Vara nåbar via mail för information från Skridskoskoleansvarig och Huvudtränare Skridskoskoleansvarig Ansvar Övergripande planering och genomförande av skridskoskolan Vara sammanhållande och stödjande för tränarna inom skridskoskolan Upprätta en tränarplanering/säsong samt säkerställa närvaro inför varje träningstillfälle Genomföra tränarmöten 2 ggr/säsong (Se rutin Tränarmöten) Säkerställa att närvarokort förs och att dessa redovisas till aktivitetsstödsansvarig i styrelsen (Se rutin Närvarokort) Kontinuerligt göra lämpliga gruppindelningar av åkarna Ge alla deltagare möjlighet till märkestagning Delta i föräldramöte Vara kontaktperson för föräldrar till åkare i skridskoskolan Genomföra avslutningsaktivitet Det är Styrelsen som har informationsansvar för skridskoskolan

17 4.3.3 Speedtränare Tränarpolicyn beskriver det generalla ansvaret föreningens tränare har. Specifikt ansvar: Ta fram uppvärmnings- samt stretchprogram för åkarna samt lära ut dessa Vara delaktig i klubbens arrangemang Vid behov föra fram förslag till förbättringar/ändringar till föreningens verksamhetsmodell Föra närvarokort och redovisa till aktivitetsstödsansvarig i styrelsen (Se rutin Aktivitetsstöd) Vara närmsta kontaktperson för föräldrar till egna åkare Tränare för Förberedande tävlingsåkare/tävlingsåkare Tränarpolicyn beskriver det generalla ansvaret föreningens tränare har. Specifikt ansvar: Ta fram uppvärmnings- samt stretchprogram för åkarna samt lära ut dessa Vara delaktig i planeringen av tävlingar och tester för sina åkare tillsammans med Huvudtränaren Bedöma när åkare är klara att gå upp på test Avgöra vilka åkare som ska anmälas till respektive tävling Koreografiansvarig för sina åkare Genomföra utvecklingssamtal med sina tävlingsåkare Informera sina åkare om tävlingsregler i aktuell klass Föra närvarokort och redovisa till aktivitetsstödsansvarig i styrelsen (Se rutin Aktivitetsstöd) Vara närmsta kontaktperson för föräldrar till egna åkare Vara nåbar via mail för information och förfrågningar från Huvudtränaren. Vid behov delta vid föräldramöten som hålls av styrelsen I samarbete med Huvudtränaren och Chefstränaren ansvara för Gruppindelningar vid säsongsstart och löpande under säsongen Hålla sig uppdaterad med tävlingsbestämmelser, m.m. Vara delaktig i klubbens arrangemang Vid behov föra fram förslag till förbättringar/ändringar till föreningens verksamhetsmodell Coacha på tävlingar (Tävlingsansvarig i styrelsen koordinerar vilken tränare som närvarar vid respektive tävling) Genomgå ledarskapsutbildning samt annan tränarfortbildning genom föreningens försorg Chefstränare Tränarpolicyn beskriver det generalla ansvaret föreningens tränare har. Specifikt ansvar: Befrämja vidareutvecklingen av klubbens tränare Efter behov hos föreningens övriga tränare, coacha dessa vid: o Bedömning av åkare inför test o Bedömning av åkare inför uttagning till tävling o Utvecklingssamtal o Planering av mark- och ispass

18 Utgöra stöd för föreningens övriga tränare Ansvara för att alla tränare har en samsyn för coachning på tävlingar Efter inbjudan deltaga på styrelsemöten som representant för tränarna för att presentera exempelvis status, planer och ideér för åkarna samt utfall av utvecklingssamtalen Hålla sig uppdaterad om barn och ungdomars utveckling tekniskt och emotionellt Huvudtränare Ansvar Vara sammanhållande och stödjande för alla tränare verksamma i föreningen o Genomföra minst två tränarmöten/termin (Se rutin Tränarmöten) o Coacha och hålla utvecklingssamtal med övriga tränare. Hålla styrelsen löpande informerad om gruppindelningar, scheman, föreningens deltagande vid tester och tävlingar I samband med terminsavslutning sammanställa och informera styrelsen om åkarnärvaron vid träningar Koordinera och tillsammans med övriga tränare samt styrelserepresentant o Göra gruppindelning vid höststart och löpande under säsongen o Planera träningstider o Ta fram förslag till tävlingskalender för alla tävlingsåkare snarast efter uppstartslägret o Ansvara för tävlingsanmälningar o Planera testtillfällen o Ansvara för testanmälningar o Planera show på våren (tema, rolltillsättning, träning, program, koreografi, ljud, ljus, dekor m.m.) o Planera eftersäsongsträning 4.7 Styrelse Styrelsen arbetar ideellt. Information om styrelsemedlemmar, deras ansvarsområden samt kontaktuppgifter finns tillgängligt på hemsidan. Alla medlemmar som har förslag eller synpunkter som rör klubbens verksamhet är välkomna att vända sig till representant i styrelsen. Ansvar Kontakter med kommun, distriktsförbund, övriga klubbar, sponsorer m.m. Kalla till och genomföra årsmöten och föräldramöten Föra kontinuerlig dialog och uppföljning av verksamheten med tränare, Chefstränare, Huvudtränare och Skridskoskoleansvarig Administrativt ansvarig för samtliga Åkargrupper: o Medlemsregister, ta emot anmälningar, besvara förfrågningar m.m. Planera och organisera tävlingar i egen regi, vårshow och andra arrangemang Organisera arbetet i olika delområden i vilka även icke- styrelsemedlemmar ska ingå Förhandla istider med Täby Kommun och de andra föreningar som har tilldelats istid i Hägernäs och Tibble ishall Betala tävlingsavgifter och tävlingslicenser

19 Hålla sig uppdaterade med riktlinjer utfärdade av Svenska Konståkningsförbundet OBS Styrelsen ansvarar för ovanstående uppgifter. Utförandet av vissa uppgifter kan delegeras till t.ex. tränare eller föräldrar. 5. FÖRENINGENS RUTINER I detta avsnitt beskrivs följande olika rutiner: Statligt och Kommunalt Aktivitetsstöd Tidrapportering för tränararvode Tränarmöten Utvecklingssamtal Olyckstillbud 5.1 Statligt- & Kommunalt Aktivitetsstöd Aktivitetsstöden är en väsentlig del av föreningens intäkter och det är därför viktigt att alla tränare rapporterar närvaro till förenings kassör. De två aktivitetsstöden baserar sig på antalet sammankomster och antalet åkare/sammankomst Varje tränare, ansvarig för en grupp åkare, SKA föra anteckningar över närvaro och rapportera dessa månadsvis till föreningens kassör som sedan tillsammans med kansliet ser till att dessa rapporter kommer Täby kommun och RF tillhanda. Rapporteringen ska ske på den av Täby kommun anvisade mallen (excelfil som kan laddas ner från Tidrapportering för tränararvode Föreningen betalar tränararvode med hänsyn till tränarens utbildning och kvalifikationer Tränararvodets storlek bestäms av styrelsen varje höst. Uppdragsavtal skrivs med varje tränare För att erhålla tränararvode krävs att tränare skickar in ett komplett ifyllt tränarkort för sina timmar samt närvarokort för åkarna till kassören Senaste datum för kompletta rapporter från tränarna är den 10:e varje månad för arbetade timmar föregående månad Frågor angående arvode eller process för utbetalning ställs till kassören 5.3 Tränarmöten Speed-, Hobby- och Tävlingsverksamheten Tränarmöten ska genomföras minst 2 ggr/termin. Huvudtränaren är sammankallande. Till tränarmötena ska representant för styrelsen inbjudas. Dessa möten ska protokollföras. Protokoll distribueras till övriga tränare, styrelse samt till kansliet. Skridsko- och Konståkningsskolan

20 Tränarmöten ska genomföras 2 ggr/termin, vid terminsstart samt under pågående säsong. Ansvarig Skridskoskola är sammankallande. Till tränarmötena ska representant för styrelsen inbjudas. Dessa möten ska protokollföras. Protokoll distribueras till alla tränare i skridskoskolan, styrelse samt till kansliet. 5.4 Utvecklingssamtal Styrelsens Tränaransvarig håller utvecklingssamtal med tränarna Tränarna håller utvecklingssamtal med sina åkare en gång per säsong. 5.5 Inställd träning Tränare och styrelse eftersträvar att så långt det är över huvud taget möjligt undvika att ställa in träningstillfällen. I extrema fall, t.ex. vid akut sjukdom hos tränaren eller då styrelsen efter upprepade försök inte lyckats hitta en tillgänglig vikarie då ordinarie tränare är borta, kan träningstillfället ställas in. Ingen ekonomisk kompensation utgår får enstaka inställda träningstillfällen. 5.6 Olycksfall vid träning och tävling Hur många försiktighetsåtgärder du än vidtar som tränare/åkare, går det inte att förhindra att det någon gång händer en olycka. Vanligast är att någon råkar ut för en mindre skada, som t ex en stukning. Tränaren ansvarar för åkarna på isen. Ta inga risker utan låt åkaren avbryta träningen. I andra fall kan det vara befogat att skicka hem den skadade, kontakta då först föräldrarna. Tycker du att skadan verkar allvarlig, måste du ringa efter ambulans telnr 112 så att den skadade snabbt kommer under läkarvård. Vaktmästaren i ishallen hjälper dig. Det finns en del du kan göra medan ni väntar på sjuktransporten. Medvetslösa personer placeras i framstupa sidoläge för att hindra tungan att falla tillbaka i munnen med kvävning som följd. Vid blödande sår måste den skadade kroppsdelen hållas i högläge, samtidigt som du försöker att lägga ett förband och stoppa blödningen. Skallskador ska alltid betraktas som allvarliga. Avbryt genast den pågående aktiviteten och se till att den skadade kommer till läkare för bedömning. Vid svårare skador finns risk för chock. Tänk då på att den drabbade måste hållas varm och att benen placeras högre än hjärna och hjärta. Lämna aldrig en skallskadad person ensam. Tala lugnande till den skadade! Se alltid till att förbandsväskan finns vid isen under träning När den skadade är omhändertagen; 1. Informera åkarens föräldrar om vad som inträffat 2. Informera övriga på isen vad som hänt och om du själv inte såg olyckshändelsen så be andra vittnen beskriva händelsen 3. Informera styrelseordförande vad som hänt, vilka åtgärder som vidtagits (exemplevis om åkaren uppsökt läkare eller ej) och hur olyckan uppkom (sampla information från övriga på isen). Detta ska göras samma dag som olyckan inträffat. Styrelsen är ansvarig för att följa upp med åkaren och hens föräldrar. Styrelsen är också ansvarig för att vidta eventuella åtgärder för att minska risken för att en liknande situation uppstår igen.

Regelverk för BKK Innehåll

Regelverk för BKK Innehåll Regelverk för BKK Innehåll Regler för åkare Koreografi Obligatorisk träning utanför isen Obligatorisk för- och eftersäsong Obligatoriskt hemmaläger Obligatoriskt sommarläger Tävling Test Föräldraregler

Läs mer

Gävle konståkningsklubb. Klubben. Issäsong och träningar. Träningshallar. Office säsong. Läger

Gävle konståkningsklubb. Klubben. Issäsong och träningar. Träningshallar. Office säsong. Läger Gävle konståkningsklubb Värt att veta för tävlingsåkare och föräldrar i Gävle konståkningsklubb. Klubben Klubben bedriver konståkning och skridskoskola för barn och ungdom from 4 års ålder. Vi vill ha

Läs mer

Gruppbeskrivningar 2013-2014. Göteborgs Konståkningsklubb Singel

Gruppbeskrivningar 2013-2014. Göteborgs Konståkningsklubb Singel Gruppbeskrivningar 2013-2014 Göteborgs Konståkningsklubb Singel A1 B1 A2 B2 F3 C1, C2 F2 F1 Skridskoskolan Svenska Konståkningsförbundet tillämpar tester för att dela in åkaren i ålderskategori och i olika

Läs mer

Tränare i Vallentuna KK

Tränare i Vallentuna KK Tränare i Vallentuna KK Arbetsuppgifter arbeta enligt Verksamhetsplanen planera och leda is- och fysträning koreografiansvarig (program, dräkt och musik) för sina mentorselever fördela sin tid på alla

Läs mer

INFORMATION FÖR ÅKARE OCH FÖRÄLDRAR

INFORMATION FÖR ÅKARE OCH FÖRÄLDRAR INFORMATION FÖR ÅKARE OCH FÖRÄLDRAR 2015-2016 Hammarö Konståkningsklubb Vi bedriver konståkningsträning för barn och ungdomar i Hammarö ishall. Föreningen är medlem i Svenska Konståkningsförbundet. Vi

Läs mer

INFORMATION FÖR ÅKARE OCH FÖRÄLDRAR

INFORMATION FÖR ÅKARE OCH FÖRÄLDRAR INFORMATION FÖR ÅKARE OCH FÖRÄLDRAR 2016-2017 Hammarö Konståkningsklubb Vi bedriver konståkningsträning för barn och ungdomar i Hammarö ishall. Föreningen är medlem i Svenska Konståkningsförbundet. Vi

Läs mer

Policy för tävling och test

Policy för tävling och test Policy för tävling och test Här finner ni information om vad som gäller när era barn börjar bli redo för att komma ut och tävla. TESTER Det finns två olika kategorier av tester, Fri och Basic tester. Fri

Läs mer

Policy för tävling och test

Policy för tävling och test Policy för tävling och test Här finner ni information om vad som gäller när era barn börjar bli redo för att komma ut och tävla. TESTER Det finns två olika kategorier av tester, Fri och Basic tester. Fri

Läs mer

Bollnäs Konståkningsklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014. Verksamhetsplan 2014-2015

Bollnäs Konståkningsklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014. Verksamhetsplan 2014-2015 Bollnäs Konståkningsklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Budget 2014-2015 Föreningsverksamhet Styrelsen har haft 13 protokollförda styrelsemöten inklusive årsmötet. Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan. Vallentuna konståkningsklubb Säsongen

Verksamhetsplan. Vallentuna konståkningsklubb Säsongen Verksamhetsplan Vallentuna konståkningsklubb Säsongen 2016-2017 Hej och välkommen till Vallentuna Konståkningsklubb, Det här är ett informationshäfte från Vallentuna Konståkningsklubb (VKK). Här går vi

Läs mer

IFK Västerås Konståkningsklubb

IFK Västerås Konståkningsklubb Värt att veta för nyare tävlingsåkare och föräldrar Välkommen till att tävla i konståkning med! Som ny tävlingsåkare kan det finnas många frågor om hur konståkningsvärlden fungerar. Detta är en introduktion,

Läs mer

Lerums Konståkningsklubb

Lerums Konståkningsklubb Skridskoskolan säsongen 2015/16 1 Skridskoskolan tränar i Vättlehallen på söndagar kl. 10.00-11.00. Schema höstterminen 2015 söndag 6 september 10-11 söndag 13 september 10-11 söndag 20 september 10-11

Läs mer

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF 2008-10-16 Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF: s verksamhet är till för alla! Grundidén är att barn, ungdomar och vuxna som tycker det är roligt med idrott alltid ska känna sig

Läs mer

KKS. Konståknings Klubben i Sollentuna. Rutiner KKS. Upprättad av: KKS styrelse

KKS. Konståknings Klubben i Sollentuna. Rutiner KKS. Upprättad av: KKS styrelse KKS Konståknings Klubben i Sollentuna Rutiner KKS Upprättad av: KKS styrelse C:\KKS_rutiner2\_KKS_rutiner_åkare_tävlingar.doc Sidan: 1 av 8 1. MÅLSÄTTNING... 3 2. FÖRÄLDRAR OCH ÅKARE... 3 2.1. FÖRÄLDRAR...

Läs mer

Huvudtränare i Vallentuna KK

Huvudtränare i Vallentuna KK Huvudtränare i Vallentuna KK Arbetsuppgifter utöver rollen som tränare: inventera tränar- och utbildningsbehov tillsammans med styrelsen delta i rekrytering av tränare till VKK samordna tränare och åkare

Läs mer

Lerums Konståkningsklubb

Lerums Konståkningsklubb Tävlingsinformation Här följer information till dig i LeKK som ska tävla. Vem får tävla? Svenska Konståkningsförbundets beslutar om svenska tävlingsregler. Den åkare som har i vart fall grundtest i friåkning

Läs mer

tillsammans ska vi dit!

tillsammans ska vi dit! Verksamhetsplan 2015-2020 IFK ÖSTERÅKERS KONSTÅKNINGSKLUBB Bredd och elit tillsammans ska vi dit VERKSAMHETSIDE Att åka konståkning i IFK Österåkers Konståkningsklubb (IFKÖKK) ska innebära glädje, vänskap

Läs mer

Konståknings Klubben i Sollentuna. Information, regler och riktlinjer

Konståknings Klubben i Sollentuna. Information, regler och riktlinjer Konståknings Klubben i Sollentuna Information, regler och riktlinjer KKS Konståkningsklubben Sollentuna Hej, Telefon 08-96 46 66 Välkommen till Konståkningsklubben i Sollentuna, KKS! Email Hemsida Adress

Läs mer

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Ledare/ Tränare Spelare Föräldrar Träning Match Lagsponsring Försäkring Övrigt Agenda LEDARE OCH TRÄNARE Planera träningen, alla tränare tagit del av det innan träningen börjar

Läs mer

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY...

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... Policysamling 2012-02-28 Innehåll 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN.... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... 3 5 UPPFÖRANDE POLICY... 3 5.1 Spelare och ledare...

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Policys och riktlinjer

Policys och riktlinjer Policys och riktlinjer Föreningen Skövde Konståkningsklubb - Policys & Riktlinjer antagna vid styrelsemöte den 2011-07-05. Gällande från 2011-08-01 och tillsvidare. Innehållsförteckning Policys och riktlinjer...

Läs mer

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy Sandareds IBS:s riktlinjer och policy FÖRORD I detta dokument har vi satt Sandareds IBS: s policy och riktlinjer på pränt. Syftet med dokumentet är att ge vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad

Läs mer

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år 1. Klubbens historia 1907 Idrottssällskapet Halmia bildas den 16 juni. 1912 Halmstad IF besegras med 5-3 1914 Första utländska matchen mot Köpenhamn 1924 IS Halmia

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom Bålsta IK

Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom Bålsta IK Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom Bålsta IK Antagen på föreningens årsmöte 2008-03-12 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Bålsta IKs ändamål och verksamhetsidé finns beskriven i våra stadgar. Stadgarna

Läs mer

Avgifter och åtaganden säsongen 2016/2017

Avgifter och åtaganden säsongen 2016/2017 Avgifter och åtaganden säsongen 2016/2017 Hej, Nu är det dags för en ny säsong och med det kommer också det ofrånkomliga med avgifterna. Vi har inte höjt våra träningsavgifter på ett par år men i år behöver

Läs mer

https://www.facebook.com/ifkvasteraskk, https://www.konstakning.se #ifkvasteraskk #ifktagg

https://www.facebook.com/ifkvasteraskk, https://www.konstakning.se #ifkvasteraskk #ifktagg IFK VÄSTERÅS KONSTÅKNINGSKLUBB GEMENSAMMA MÅL & INRIKTNING 2015-2016 IFK Västerås Konståkningsklubbs huvudmålsättning är att erbjuda kvalificerad träning, där alla har möjlighet att utvecklas i sin egen

Läs mer

Luleå Allmänna Konståkningsförening. Verksamhetsberättelse Säsongen 2010/2011

Luleå Allmänna Konståkningsförening. Verksamhetsberättelse Säsongen 2010/2011 Luleå Allmänna Konståkningsförening Verksamhetsberättelse Säsongen 2010/2011 Föreningsverksamhet Ordförande Vice Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleanter Anne Lindahl Tina Johansson Ulrica van

Läs mer

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM 2016 10 05 Policy Tävling barn och ungdom Föreningskrav Tränare och spelare är med i en förening. Tränare ska agera som ett föredöme inför sina spelare och omgivning

Läs mer

Avgifter och åtaganden säsongen 2013/2014

Avgifter och åtaganden säsongen 2013/2014 Avgifter och åtaganden säsongen 2013/2014 Medlemsavgift: 400 kr / familj: Medlemsavgiften betalas av alla åkare och gäller för hela familjen. Alla i familjen anmäls med namn och fullständigt personnummer

Läs mer

Idrottslig Organisation 2016/2017

Idrottslig Organisation 2016/2017 Välkommen till VFKK VFKK Västra Frölunda Konståkningsklubb är en av Sveriges större klubbar inom konståkning, och den största i Göteborg. I VFKK bedriver vi olika sorters träning i singelåkning skridskoskola

Läs mer

Inbjudan till. A-tävling. DM Östra Götaland

Inbjudan till. A-tävling. DM Östra Götaland Inbjudan till A-tävling DM Östra Götaland Seniorer A Damer Juniorer A Damer Juniorer A Herrar Ungdom 15 A Flickor Ungdom 13 A Flickor Ungdom A Pojkar 25-26 Februari 2017 Höglandsrinken, Nässjö 1. ALLMÄNT

Läs mer

Åkare i Vallentuna KK

Åkare i Vallentuna KK Åkare i Vallentuna KK Träningsinformation Kom i god tid till träningen och se till att nödvändig utrustning finns med från start. Meddela berörd tränare om ni inte kommer till träningen eller kommer senare.

Läs mer

Barn- och Ungdomspolicy. Västerås SOK

Barn- och Ungdomspolicy. Västerås SOK Barn- och Ungdomspolicy Västerås SOK Hemsida: www.vasterassok.se Sida: 1(6) Innehåll 1 Barn- och ungdomspolicy Västerås SOK... 3 2 Verksamhetens syfte... 3 2.1 Barnverksamheten... 3 2.2 Ungdomsverksamheten...

Läs mer

Inbjudan till. A-tävling. Oxen Cup. Ungdom A 13 flickor Ungdom A 15 flickor Juniorer A Damer februari 2017 Katrinhallen, Mariestad

Inbjudan till. A-tävling. Oxen Cup. Ungdom A 13 flickor Ungdom A 15 flickor Juniorer A Damer februari 2017 Katrinhallen, Mariestad Inbjudan till A-tävling Oxen Cup Ungdom A 13 flickor Ungdom A 15 flickor Juniorer A Damer 18-19 februari 2017 Katrinhallen, Mariestad ALLMÄNT Tävlingarna kommer att genomföras i enlighet med Svenska Konståkningsförbundets

Läs mer

Luleå Allmänna Konståkningsförening. Verksamhetsberättelse Säsongen 2009/2010

Luleå Allmänna Konståkningsförening. Verksamhetsberättelse Säsongen 2009/2010 Luleå Allmänna Konståkningsförening Verksamhetsberättelse Säsongen 2009/2010 Föreningsverksamhet Ordförande Vice Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleanter Adjungerade ledamöter Revisorer Ordinarie

Läs mer

ÖIF MALLEN UNGDOMSFOTBOLL-

ÖIF MALLEN UNGDOMSFOTBOLL- ÖIF MALLEN 2011 -UNGDOMSFOTBOLL- INLEDNING ÖIF-mallen är en riktlinje som ska verka som stöd för ledare i ÖIF och deras utvecklingsarbete med fotbollsungdomar i åldrarna 6-18 år. En viktig del i föreningens

Läs mer

Föräldramedverkan -Arbetsbeskrivning

Föräldramedverkan -Arbetsbeskrivning INFORMATION Hemsida/ Webbansvarig Ansvarar för att underhålla och utveckla föreningens hemsida. Förkunskaper: Utbildning i IdrottOnline (hemsida) alternativ annan likvärdig utbildning. Fotografering/ Klubbtavlan/

Läs mer

Handbok för Lagledare. vers. 1.0,

Handbok för Lagledare. vers. 1.0, Handbok för Lagledare vers. 1.0, 2011-05-04 Innehåll: En lagledares uppgifter:... 3 Matcher... 4 Spelschema... 4 Inbjudningar... 4 Flytt av matcher... 4 Sarg... 5 Omklädningsrum... 5 Matchprotokoll...

Läs mer

Tävlingspolicy Umeå Brottningsförening

Tävlingspolicy Umeå Brottningsförening Fastställd 2016-02-16 Innehåll och syfte Umeå Brottningsförenings tävlingspolicy gäller för samtliga aktiviteter - vid sidan av ordinarie träningsverksamhet - som föreningen deltar i, såsom exempelvis

Läs mer

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument Den blå linjen Spånga Hockeys policydokument Verksamhetsidé Spånga Hockeys verksamhetsidé är att som breddförening erbjuda högkvalitativ individuellt inriktad träning, i en välkomnande miljö som präglas

Läs mer

Att starta ett lag i föreningen

Att starta ett lag i föreningen Att starta ett lag i föreningen Att starta ett lag Grattis, det är dags att starta ett nytt lag! I din hand håller du nu ett kompendium som ska vara ett stöd för er som ska starta upp ett nytt lag. Även

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

INBJUDAN TILL A-TÄVLING Alex Szabo s Trofé september 2017

INBJUDAN TILL A-TÄVLING Alex Szabo s Trofé september 2017 INBJUDAN TILL A-TÄVLING Alex Szabo s Trofé Juniorer A Damer, Ungdom A 15 och Ungdom A13 flickor och Miniorer A flickor och pojkar 16-17 september 2017 Halmstad Arena is Varmt välkomna till Halmstad! 1.

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Inbjudan till. A-tävling. DM Göteborg

Inbjudan till. A-tävling. DM Göteborg Inbjudan till A-tävling DM Göteborg Seniorer A Damer och Herrar Juniorer A Damer och Herrar Ungdom A 15 Flickor och Pojkar Ungdom A 13 Flickor och Pojkar 21-22 januari 2017 Kungsbacka Ishall 1. ALLMÄNT

Läs mer

Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press.

Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press. Att vara förälder i Världens bästa? Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press. Det finns inga givna svar på hur

Läs mer

Föräldramöte. 21 september 2016

Föräldramöte. 21 september 2016 Föräldramöte 21 september 2016 STYRGRUPPEN Linda Maria Mariann Sofia LOK-stödet Lägga upp aktiviteter i kalendern Hemsida Tränarsamordning (boka tränare ) Kassör Inköp Bokning externa tränare till träningsdagar

Läs mer

21 22 januari 2017 Tibro Ishall

21 22 januari 2017 Tibro Ishall Inbjudan till A-tävling inkl DM för Västergötland Lars G:s Pokal Följande klasser: Seniorer Damer Juniorer Damer Ungdom 13 och 15 Flickor Miniorer Flickor och Pojkar Ungdom Pojkar Juniorer Herrar Seniorer

Läs mer

FÖRÄLDRAPROFIL JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB

FÖRÄLDRAPROFIL JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB TEL. 08-580 347 11 EPOST KANSLI@JARFALLAHOCKEY.COM 1 VÄRDEGRUND VÅR VISION Stockholms bästa plantskola - för alla VÅR STRATEGI Järfälla HC fostrar duktiga ledare, ishockeyspelare och

Läs mer

Verksamhetsmål och riktlinjer

Verksamhetsmål och riktlinjer Verksamhetsmål och riktlinjer Introduktion Detta dokument beskriver Trollhättans IF Friidrott målsättning och värderingar. Det ger anvisningar och riktlinjer hur förening skall agera. Dessutom pekar det

Läs mer

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET Reviderad 2014-03-14 BLÅ MÅLET - Syftet med Blå målet är att göra det enklare för alla i föreningen att förstå vad föreningen står, och arbetar, för. - Vi hoppas kunna utveckla

Läs mer

Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet

Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet STOCKHOLM CUP 2014/2015 - GENERELLT Tävlingsregler och bedömning Stockholm Cup består av 5 klubbtävlingar, 12 stjärntävlingar (varav 3 kvällstävlingar)

Läs mer

Pojkar 04 Lagdokument säsongen 2015

Pojkar 04 Lagdokument säsongen 2015 Pojkar 04 Lagdokument säsongen 2015 1. Inledning Detta dokument är en programförklaring som skall gälla för samtliga spelare, tränare och föräldrar involverade i Knivsta IK-P04 säsongen 2015. Syftet med

Läs mer

1. Den 31 mars Kansliet mailar ut värdegrunden till alla ledare, som skickar den vidare till alla föräldrarna.

1. Den 31 mars Kansliet mailar ut värdegrunden till alla ledare, som skickar den vidare till alla föräldrarna. Värdegrunden 2014 Information till föräldrar, spelare och ledare Hammarby har tillsammans med föreningens ideella ledare tagit fram en värdegrund som gäller för föreningen. Även en förankringsprocess för

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 DOKUMENTANSVARIG,

Läs mer

A-tävling Västeråstrofén oktober 2016 ABB Arena Nord, Västerås

A-tävling Västeråstrofén oktober 2016 ABB Arena Nord, Västerås Inbjudan till A-tävling Västeråstrofén Juniorer Damer Ungdom Flickor Miniorer 22 23 oktober 2016 ABB Arena Nord, Västerås 1. ALLMÄNT Tävlingarna kommer att genomföras i enlighet med Svenska Konståkningsförbundets

Läs mer

IRSTA IF P-02 Vision och Förhållningssätt. Säsongen 2012

IRSTA IF P-02 Vision och Förhållningssätt. Säsongen 2012 IRSTA IF P-02 Vision och Förhållningssätt Säsongen 2012 Kort versionen Som ledare i Irsta P-02 har vi enats om att bedriva en verksamhet som bidrar till att samtliga spelare erbjuds en lämplig utveckling.

Läs mer

Lilla Handboken. föräldrar som har tränande barn

Lilla Handboken. föräldrar som har tränande barn Lilla Handboken föräldrar som har tränande barn Taekwondo - träning för alla Huvudmålet med all träning är att stärka individens fysiska och psykiska förmåga. Framförallt skall varje individ känna att

Läs mer

Åsele IK:s Ishockeypolicy

Åsele IK:s Ishockeypolicy Åsele IK:s Ishockeypolicy Vår policy ska vara en vägledning för alla ledare inom vår verksamhet och en information till föräldrar, spelare, kommunen, sponsorer och andra intresserade om hur vi vill driva

Läs mer

Grebbestads Idrottsförening

Grebbestads Idrottsförening Grebbestads Idrottsförening Barn- och Ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF's Röda Trådar Grebbestads IF www.grebbestadsif.se e-mail: info@grebbestadsif.se Bryggerigatan 15B Tel. 0525-106 63 Bankgiro

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision Riktlinjer Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken Vision FC Norrsken är Norrbottens ledande flick- och damfotbollsförening och det naturliga valet för alla tjejer. Här

Läs mer

Klubbtävling. Synkro

Klubbtävling. Synkro Klubbtävling Skö Synkro Kungälvspokalen 4 februari 2017 Oasens ishall i Kungälv INBJUDAN Föreningen Ytterby och Kungälvs konståkare Inbjuder Klubbtävling i Synkro Kungälvspokalen Lördagen 4 februari 2017

Läs mer

Föreningspolicy

Föreningspolicy Föreningspolicy 2010-2011 Alvesta Innebandyklubbs föreningspolicy ska vara ett levande dokument som uppdateras minst en gång/år. Policyn ska vara ett stöd för ledare, spelare, föräldrar, styrelse och andra

Läs mer

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet BLÅ TRÅ DEN IK Viljan Strängnäs Inledning IK Viljan Strängnäs bildades 1914 och är en fotbollsförening i centrala Strängnäs. Föreningens ambition är att ge alla barn och ungdomar som vill möjligheten att

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

Välkomna till Boo SK

Välkomna till Boo SK Välkomna till Boo SK Föreningen Boo Sportklubb (Boo SK) startades 1957 för att främja god kamratskap och goda resultat. Idag finns inom konståkningssektionen, som startade 1967, cirka 30 aktiva tävlingsåkare

Läs mer

Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun.

Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun. Policy & värderingar Sportlife Kungälv IBK Detta vill vi: Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun. Vi vill att Sportlife Kungälv

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Innehåll Föreningsidé och målsättning...2 Verksamhetsidé... 3 Barn/Ungdom... 3 Spelarutbildningsmatris... 4 Spelaransvar...5

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Välkommen till Lions Hockey! Syfte och Mål

Välkommen till Lions Hockey! Syfte och Mål Policy Välkommen till Lions Hockey! Intresset för idrott i samhället är stort, i Sverige finns det cirka 60 000 aktiva ishockeyspelare varav ungefär 35 000 är mellan 10 och 14 år. De upplevelser och erfarenheter

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19)

Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19) 2014 Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19) Inledning Verksamhetsplanen tas fram av respektive chefstränare/samordnande tränare i samråd med lagens tränare, ledare och

Läs mer

Skridskoskolan Information

Skridskoskolan Information Information VFKK Först vill vi i Västra Frölunda Konståkningsklubb hälsa dig välkommen till vår klubb. VFKK Västra Frölunda Konståkningsklubb är en av Sveriges större klubbar inom konståkning, och den

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

Jönköpings skridskoklubb Policydokument med riktlinjer och information

Jönköpings skridskoklubb Policydokument med riktlinjer och information Version Datum Författare Ändring 1.0 2011-06-09 Styrelsen Flyttar över från gammalt format samt uppdaterar inaktuell information 1. INLEDING... 1 1.1. FÖRDELNING AV ARBETET I FÖRENINGEN... 1 1.2. INFORMATIONSKANALER...

Läs mer

Tränings- och tävlingspolicy 2013/2014 tumgrepp universalgrepp rakt diagonalt Drop, stop, lyft och clear poängräkningen singel och dubbel

Tränings- och tävlingspolicy 2013/2014 tumgrepp universalgrepp rakt diagonalt Drop, stop, lyft och clear poängräkningen singel och dubbel Tränings- och tävlingspolicy 2013/2014 Träningar: Jag uppträder alltid sportsligt och kamratligt såväl på badmintonbanan som utanför. - Inga fula ord varken på eller bredvid banan. - Inte sparka/kasta

Läs mer

Inbjudan till. DM Stockholm 2017

Inbjudan till. DM Stockholm 2017 Inbjudan till DM Stockholm 2017 Seniorer Damer och Herrar Juniorer Damer och Herrar Ungdom Flickor och Pojkar 6 8 januari, 2017 Sollentunavallen, Sollentuna 1. ALLMÄNT Tävlingarna kommer att genomföras

Läs mer

Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll

Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll Policyplanen är en tydlig riktlinje gällande ungdomsfotbollen i Skurups AIF. Den ska fungera som ett stöd och förhållningssätt för alla som är delaktiga i verksamheten

Läs mer

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision Riktlinjer Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken Vision FC Norrsken är Norrbottens ledande flick- och damfotbollsförening och det naturliga valet för alla tjejer. Här

Läs mer

INFORMATION ANGÅENDE DANSTÄVLINGAR I DISCODANCE (DETALJERAD TEXT)

INFORMATION ANGÅENDE DANSTÄVLINGAR I DISCODANCE (DETALJERAD TEXT) INFORMATION ANGÅENDE DANSTÄVLINGAR I DISCODANCE (DETALJERAD TEXT) Antal tävlingar per år Per termin hålls tre till sex tävlingar. Tävlingarna är alltid på lördagar (utom SM som sträcker sig lördag och

Läs mer

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Hittarps IK är en fotbolls- och gymnastikförening med lokal förankring i Laröd, Hittarp och Domsten. Föreningen står för: God klubbkänsla och kamratskap Engagerade

Läs mer

Kompendium Föräldrar 2015

Kompendium Föräldrar 2015 Kompendium Föräldrar 2015 Bra att veta Ansvarsområden inom ungdomsfotbollen: Kanliet, Pelle Andersson: Material Johan Mellstam: Fogis, Licenser, Medlemsregister & Kiosk Hemsida/Lagsidor: Karin Wiklund

Läs mer

LAGORGANISATION INOM FROSTA HOCKEY

LAGORGANISATION INOM FROSTA HOCKEY LAGORGANISATION INOM FROSTA HOCKEY Nedan listade arbetsroller utgör den lagorganisation som varje lag inom Frosta Hockey skall bestå av. Man kan/får kasta om i arbetsbeskrivningarna bland ledarna, om man

Läs mer

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017 Reymersholms IK Gröna Tråden Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten Beslutad av styrelsen 25/1 2017 1 Syfte Föreningens syfte är att bedriva verksamhet där vi: Spelar

Läs mer

1. ALLMÄNT 2. TEKNISKA DATA 3. TÄVLINGSKLASSER 4. ANMÄLNINGAR

1. ALLMÄNT 2. TEKNISKA DATA 3. TÄVLINGSKLASSER 4. ANMÄLNINGAR Inbjudan till A-tävlingen Solstapokalen Seniorer A Damer Juniorer A Damer Ungdom 15 A Flickor Ungdom 13 A Flickor 10-11 december 2016 Löfbergs Arena Karlstad 1. ALLMÄNT Tävlingarna kommer att genomföras

Läs mer

A-tävling Kal å Ada. 1-2 oktober 2016 Marconihallen, Västra Frölunda (Göteborg)

A-tävling Kal å Ada. 1-2 oktober 2016 Marconihallen, Västra Frölunda (Göteborg) Inbjudan till A-tävling Kal å Ada Seniorer A Damer Juniorer A Damer Ungdom A Flickor 1-2 oktober 2016 Marconihallen, Västra Frölunda (Göteborg) 1. ALLMÄNT Tävlingarna kommer att genomföras i enlighet med

Läs mer

Välkomna till Alingsås Konståkningsklubb Säsong 16/17

Välkomna till Alingsås Konståkningsklubb Säsong 16/17 Välkomna till Alingsås Konståkningsklubb Säsong 16/17 Vi i styrelsen för Alingsås Konståkningsklubb (AliKK) vill med detta informationsblad ge er medlemmar information om alla aktiviteter, som kommer att

Läs mer

Klubbtävling. Synkro

Klubbtävling. Synkro Klubbtävling Skö Synkro Nacka synkrotrofé 2017 11 feb 2017 Älta ishall, Älta INBJUDAN Nacka Teamåkningsklubb Inbjuder Klubbtävling i Synkro Nacka synkrotrofé 2017 11 feb 2017 Älta ishall, Älta 1. ALLMÄNT

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3. Ekonomiska mål 2013... 3. Volymmål... 3. Aktiva...

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3. Ekonomiska mål 2013... 3. Volymmål... 3. Aktiva... Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå) Innehåll Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3 Ekonomiska mål 2013... 3 Volymmål...

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2015/2016 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2015-2016 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Inbjuder till SKF-trofén 2004 i Piteå den 12-14 mars 2004

Inbjuder till SKF-trofén 2004 i Piteå den 12-14 mars 2004 NORRBOTTENS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Inbjuder till SKF-trofén 2004 i Piteå den 12-14 mars 2004 På uppdrag av Svenska Konståkningsförbundet inbjuder Norrbottens Konståkningsförbund och Piteå Konståkningsklubb

Läs mer

BTK Kävlinge. Policy för verksamheten. Antagen av Styrelsen Version 1.1

BTK Kävlinge. Policy för verksamheten. Antagen av Styrelsen Version 1.1 BTK Kävlinge Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-06-11 Version 1.1 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 3 Visioner och mål... 3 Medlemskap... 3 Träning och tävling... 4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Reviderad 160309 Innehåll: Föreningside och målsättning Verksamhetside Spelaransvar Ungdomar Spelarutbildningsmatris Tränare-/ledaransvar

Läs mer

Inbjudan till. A-tävling. VFKK Kristallen. Ungdom 13A Flickor Ungdom 15A Flickor Juniorer Damer Seniorer Damer

Inbjudan till. A-tävling. VFKK Kristallen. Ungdom 13A Flickor Ungdom 15A Flickor Juniorer Damer Seniorer Damer Inbjudan till A-tävling VFKK Kristallen Ungdom 13A Flickor Ungdom 15A Flickor Juniorer Damer Seniorer Damer 4-5 November 2017 Marconihallen Göteborg 1. ALLMÄNT Tävlingarna kommer att genomföras i enlighet

Läs mer

Elitserietävling. SteKK Trofén 2016 INBJUDAN. 3-4 december 2016 Stenungsund Arena, Stenungsund. Skö

Elitserietävling. SteKK Trofén 2016 INBJUDAN. 3-4 december 2016 Stenungsund Arena, Stenungsund. Skö Elitserietävling Skö SteKK Trofén 2016 3-4 december 2016 Stenungsund Arena, Stenungsund INBJUDAN Stenungsunds KK Inbjuder i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till Elitserietävling SteKK Trofén

Läs mer