JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER"

Transkript

1 RAPPORT 2014: JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER EN RAPPORT OM FLYGPLATSENS BETYDELSE FÖR JOBBEN JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

2 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

3 BROMMAS FRAMTID ÄR EN FRÅGA FÖR HELA LANDET ATT DET GÅR BRA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN ÄR INGENTING SOM VI VAR- KEN KAN ELLER FÅR TA FÖR GIVET. KONKURRENSEN ÄR KNIVSKARP OCH DET ÄR VÅR UPPGIFT ATT SE TILL ATT REGIONEN ÄVEN FRAMÖVER HAR DE BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT KUNNA LOCKA HIT KOMPETENS OCH INVEST- ERINGAR. GODA NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA FLYGFÖRBINDELSER ÄR AVGÖRANDE FÖR REGIONENS KONKURRENSKRAFT. Båda flygplatsernas framtid är osäker det nedläggningshot som vilar över Bromma flygplats och miljötillståndet som kan göra att Arlanda kraftigt måste reducera sin kapacitet är ytterst oroväckande. Risken är att Sverige, när fokus borde vara på att öka tillgängligheten, går en helt annan väg. Det sker i skarp kontrast till vad som händer i vår omvärld. Alla större utredningar på området visar att Stockholmsregionen behöver två flygplatser. Bromma flygplats spelar en central roll för Stockholm, men flygplatsens framtid är ingen isolerad Stockholmsfråga. Stockholm är landets starkaste ekonomiska motor, vilket gör att en avmattning i huvudstaden, till följd av sämre kommunikationer, kommer att få kännbara konsekvenser i hela landet. För en nedläggning av flygplatsen kommer att slå ännu mer direkt än så. Eftersom inrikesflyget är en så viktig del av trafiken på Bromma, är flygplatsen av utomordentligt stor betydelse för näringslivet i övriga Sverige. Med ett försämrat flygutbud kommer minst jobb att gå förlorade runtom i landet. Räknar man in Stockholmsregionen hotas totalt upp emot jobb av en nedläggning av Bromma flygplats. Med ett nedlagt Bromma försvinner också den enkelhet och smidighet som cityflygplatsen kan erbjuda affärsresenärer och pendlare. I förhållande till Arlanda är Brommas citynära läge flygplatsens främsta konkurrensfördel. Att flygplatserna fyller olika funktioner för de som reser, råder det ingen tvekan om och båda behövs. Brommas unika fördelar kan omöjligt återskapas på Arlanda. Stockholm, maj 2014 MARIA RANKKA VD, Stockholms Handelskammare JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 3

4 4

5 MÖRKA MOLN ÖVER BROMMA ÅTERIGEN FÖRMÖRKAR ETT NEDLÄGGNINGSHOT HIMLEN ÖVER BROMMA FLYGPLATS. MILJÖPARTIET DRIVER FRÅGAN OM NEDLÄGGNING AV FLYGPLATSEN HÅRT. 5

6 Många trodde nog att Brommas existens var tryggad till åtminstone För så långt sträcker sig avtalet mellan Stockholms stad och flygplatsoperatören Swedavia. Men skulle Miljöpartiet komma in i en ny regering efter höstens val så kan det innebära att Bromma flygplats är nedlagt inom tre år. Brommas framtid kommer att ligga på förhandlingsbordet om Miljöpartiet och Socialdemokraterna hamnar i ett läge där man ska förhandla om regeringsmakten. En nedläggning av Bromma kan bli den eftergift som Socialdemokraterna måste göra gentemot Miljöpartiet, givet att det på samma förhandlingsbord ligger andra viktiga frågor, som exempelvis Förbifart Stockholm. Samtidigt har Socialdemokraternas finansministerkandidat Magdalena Andersson sagt att ingen kan lämna garantier för någonting efter ett maktskifte. Flygets betydelse för näringslivets nuvarande och framtida framgångar kan inte underskattas. Frågan om Bromma flygplats vara eller inte vara handlar om tillgänglighet. En tillgänglighet som visat sig livsnödvändig för företag i och utanför Stockholm. Detta har i flera sammanhang uppmärksammats som Stockholms akilleshäl, inte minst i PWC:s stora rankning Cities of Opportunity. Om våra företag ska kunna fortsätta att utvecklas och generera tillväxt och välfärd måste vi också ha goda flygförbindelser både inom landet och utanför. Av de resor som görs till och från Bromma är 90 procent arbetsrelaterade. Många av de resenärerna har valt Bromma för att det är snabbt och enkelt. Det är flygplatsens litenhet som är dess stora fördel. Bromma är Sveriges tredje flygplats räknat i antalet passagerare. Men samtidigt är det nära till allt, med snabba flöden inne i terminalen. Incheckning, transporter, säkerhetskontroll, och bagageutlämning går snabbt. Man kan ha incheckning så sent som 15 minuter före avgång och det tar högst en kvart från det man lämnar planet till dess att man är på väg in till Stockholms city. Brommas framtid ligger på förhandlingsbordet om Miljöpartiet och Socialdemokraterna kommer att förhandla om regeringsmakten 90 % av resorna till Bromma flygplats är arbetsrelaterade Bromma flygplats är också känd som Sveriges inrikesnav på grund av de snabba bytena. Tack vare enkelheten kan man byta plan och resa vidare med bytestider som är så korta som 15 minuter. Man behöver aldrig checka in på nytt eller gå igenom säkerhetskontrollen. Bromma flygplats ska inte ställas mot bostadsbyggande. Stockholm har bostadsbrist och den går att lösa utan att bygga bostäder på Bromma. Med ändrade regler för markutnyttjande kan hundratusentals nya bostäder byggas i Stockholmsregionen utan att Bromma flygplats behöver tas i anspråk. Att ställa bostäder mot fortsatt verksamhet på Bromma flygplats är ingenting annat än en förevändning för flygmotståndare att minska flygtrafiken JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

7 Flygplatsen har en dramatisk historia Bromma flygplats är kanske lika känd för stridigheter om dess existens som för sin flygtrafik. När flygplatsen invigdes år 1936 låg den i utkanten av staden, men med tiden har staden utvecklats vilket har medfört att flygplatsen i dag ligger förhållandevis centralt. År 1946 tog staten över flygplatsen och samma år tecknades ett 50-årigt avtal mellan staten och Stockholms stad, som innebar att staten fick disponera stadens mark på Bromma för flygverksamhet mot att staden fick disponera statens mark på Gärdet för rekreationsändamål. Detta, enligt det så kallade Bromma Ladugårdsgärdeavtalet som gällde Många boende i Bromma och Traneberg har genom åren krävt att flyget på Bromma ska läggas ner, i första hand på grund av bullerstörningarna. Långt innan miljöfrågan seglade upp på den politiska agendan stod Brommas nedläggning på dagordningen för partierna på vänsterkanten. Frågan fick extra RENOVERING NÖDVÄNDIG Även om år 2038 kan tyckas långt fram i tiden, är det ändå i kortaste laget för att det ska gå att skriva av de stora investeringar som måste göras på Bromma. Det är svårt att få investeringarna att bära sig under en så begränsad tid, med ett nedläggningsdatum som ständigt hotar. Investeringar är dock nödvändiga för att flygplatsen ska kunna fortsätta med sin verksamhet. De senaste decenniernas osäkerhet när det gäller Brommas vara eller icke vara har gjort byggnader, hangarer och landningsbana ordentligt eftersatta. Terminalen är ett provisorium inrymt i en före detta hangar medan den ursprungliga terminalen är fuktskadad och i så dåligt skick att den inte kan användas till någonting. Samtidigt är den kulturminnesmärkt och får inte rivas. Landningsbanan sluttar kraftigt och har sättningsskador. Med den omfattande trafik som Bromma har numera är det nödvändigt att förbättra säkerheten, bygga ny terminal, renovera landningsbanan och förbättra uppställningsplatserna för flygplanen JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 7

8 Bromma flygplats invigdes Utrikesministern, Östen Undén, på väg till Moskva, Bromma flygplats 1951, trafiktornet i bakgrunden JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

9 bränsle av en olycka som inträffade 1977 när ett inrikesplan störtade mitt i ett radhusområde i Kälvesta under inflygning till Bromma. År 1981 flyttade inrikesflyget från Bromma till Arlanda. Åren därefter utnyttjades Bromma huvudsakligen för affärsflyg, hobbyflyg, skolflyg och ambulansflyg, vilket gjorde nedläggningshotet än mer akut. En därtill tilltagande bostadsbrist under 1980-talet bidrog också till att allt fler ville se Brommafältet bebyggt med nya bostäder. Socialdemokraterna i Stadshuset drev att flygplatsen skulle läggas ner före avtalstidens slut Bromma spelade redan då en stor roll för de företag som hade sina huvudkontor på andra orter i Sverige än i Stockholm. Såväl SCA, med sitt dåvarande säte i Sundsvall, och Stora Kopparberg med huvudkontor i Falun samt Volvo i Göteborg och SAAB i Trollhättan arbetade aktivt, tillsammans med Stockholms Handelskammare, för att bevara flygplatsen. I och med valet i september 1991 blev det borgerlig majoritet såväl i riksdagen som i Stockholms stad. Det innebar en omsvängning i Brommafrågan som medförde att ett nytt avtal mellan staten och staden tecknades Det nya avtalet avsåg perioden När regeringen 1992 beslöt att släppa konkurrensen fri inom inrikesflyget kom Malmö Aviation in som en ny aktör på marknaden och kunde ta upp kampen om inrikesresenärerna Jonas Svensson arbetar i Malmö, men måste ofta vara på huvudkontoret i Stockholm: Det är perfekt, jag är inne i city på en kvart. Dessutom är det så trevligt här på Bromma, jag gillar det småskaliga. på rutten Malmö Bromma. Detta innebar på sikt också ökade möjligheter för lågprisflyget att etablera sig i Stockholm. Efter att Alliansen fått majoritet i Stadshuset i valet 2006 tecknades så ett nytt avtal som säkrade att flyget får vara kvar på Bromma fram till 2038, givet att inte Swedavia fattar beslut om att lägga ner sin verksamhet. Det kan i sådana fall göras med tre års avisering. Avtalet kan i övrigt bara hävas genom ett regeringsbeslut JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 9

10 Nio kilometer till Stockholms city Bromma är Stockholms cityflygplats och Sveriges tredje största flygplats sett till antal resenärer. Under 2012 reste 2,3 miljoner resenärer till eller från Bromma varav reste utrikes. Bromma tillför därmed Stockholmsregionen flygkapacitet under högtrafik och ger ett tillskott då det behövs som mest. Samtidigt är det viktigt att inte bara se Bromma som ett kvantitativt tillskott till regionens flygkapacitet. Det är närheten till Stockholms centrala delar som är flygplatsens största fördel. Den ligger knappt nio kilometer från stadskärnan och i nära anslutning till stora arbetsplatsområden som Sundbyberg, Stad km London 13,8 Stuttgart 13,8 Paris 13,2 Köln-Bonn 13,1 Madrid 12,8 Prag 12,5 Dublin 12,3 Frankfurt 11,9 Bryssel 10,6 Amsterdam 10,5 Hamburg 9,2 Lyon 9,2 Bilbao 9,0 Stockholm-Bromma 9,0 Berlin 8,5 Köpenhamn 6,8 Toulouse 6,3 Portsmouth- 5,5 Southampton Haag-Rotterdam 4,7 Nürnberg 4,7 Stockholm-Arlanda 40,9 Solna och Kista. De som väljer att resa via Bromma uppger som ett av de främsta skälen att de sparar tid jämfört med att resa via Arlanda. Flödena i terminalen är snabba och smidiga och varken incheckning eller säkerhetskontroll ger upphov till längre köer. Jämför man denna procedur med motsvarande på Arlanda flygplats, så är den, av naturliga skäl, betydligt mer tidskrävande. Avstånden är större, avgångarna är fler och säkerhetsapparaten måste hantera betydligt fler människor. De två flygplatserna kompletterar på så sätt varandra på ett mycket bra sätt. Storlek och utbud ställs mot smidighet och effektivitet. Den ovan nämnda smidigheten och enkelheten utgör också en stor fördel för det affärsflyg som finns på Bromma. Affärsflyget används av många stora svenska och internationella företag som har huvudkontor, forsknings- och utvecklingsverksamheter i Stockholm. Nyckelpersoner i företagsledningarna men också specialister och ingenjörer är helt Affärsflyget används av många stora svenska och internationella företag som har huvudkontor, forsknings- och utvecklingsverksamheter i Stockholm beroende av möjligheten att resa till och från Bromma flygplats för att snabbt kunna ta sig mellan olika platser med egna eller chartrade plan. För dessa företag, som inte sällan verkar inom kunskapsintensiva JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

11 Lena Herrstedt jobbar i Malmö, men har varit på en intern företagsutbildning i Solna: Det är smidigt att flyga hit och med bussen fram och tillbaka till Solna går det verkligen snabbt. Men flygplatsen kunde gott få vara lite större, som det är nu så räcker inte sittplatserna till i avgångshallen. branscher, är snabba transporter som kan utföras med kort varsel, en viktig lokaliseringsfaktor. MILJÖMÄSSIGT HÅLLBARA FLYGPLAN Mot bakgrund av de bullerstörningar som ibland lyfts fram som ett av argumenten för att lägga ned flygplatsen bör det nämnas att flygbolaget Braathens, den koncern som bland annat omfattar Malmö Aviation och som står för ungefär hälften av den reguljära trafikvolymen på Bromma, 2016 kommer att ha bytt ut hela sin flygplansflotta. Därmed får man moderna och miljömässigt hållbara flygplan. Koldioxidutsläppen per säte kommer att minska med närmare 40 procent och bullerutbredningen reduceras med 75 procent jämfört med dagens situation. Även om Bromma flygplats ligger nära Stockholms innerstad har flera andra Europeiska städer ännu mer citynära flygplatser. Arlanda är däremot, i en internationell jämförelse, relativt perifert beläget, vilket gör Bromma till ett ännu viktigare komplement, inte minst för affärsresenärerna. Flera internationella studier kommer här till liknande slutsatser en visar att affärsresenärer har omkring dubbelt så hög värdering av kortare restid än övriga resenärer 1 medan en annan pekar på att affärsresenärens värdering av förkortad restid till och från flygplatsen är omkring 75 procent högre än för andra typer av passagerare. 2 Allt detta tyder på att en citynära flygplats har en viktig strategisk roll att spela för Stockholmsregionens näringsliv och dess utveckling. Flygbolag slås ut och konkurrensen försämras Det är inte möjligt att flytta över det flyg som i dag trafikerar Bromma till Arlanda. Bromma flygplats är en utpräglad peak-flygplats där majoriteten av flygen lyfter och landar mellan 7.00 och 9.00 på morgonen och och på kvällen. Om Bromma skulle tvingas stänga är det inte troligt att det fåtal slottider som finns lediga under peaktid på Arlanda skulle gå till bolag som tidigare har trafikerat Bromma flygplats. På Arlanda måste viss kapacitet reserveras för utveckling av nya internationella direktlinjer, något som efterfrågas av näringslivet i hela landet. Dessutom är tillgången till slottider i grunden det som styr över möjligheten att flyga till och från en flygplats. Slottider är ingenting som flygplatsbolaget Swedavia styr över. De flygbolag som har slottider i peak har ofta flera, ibland bara med tio minuters mellanrum. Det gör att ett bolag som tidigare har trafikerat Bromma kanske kan få tag på en eller ett fåtal attraktiva tider. Detta är dock inte tillräckligt för bolag vars affärsidé helt bygger på att kunna serva affärsresenärer och pendlare som nästan uteslutande efterfrågar flygningar i peaktid. Brommas konkurrensfördel är just den tid man som resenär sparar, enkelheten och det citynära läget. Det är skillnaden mellan flygplatserna som skapar god konkurrens på en väl fungerande marknad. Med den knivskarpa konkurrens som idag råder om svensk inrikestrafik, är sannolikheten stor att någon av de största aktörerna slås ut. Detta är varken till gagn för resenärerna eller för svensk konkurrenskraft. En nedläggning får därför till följd att antalet avgångar minskar, valmöjligheten försvinner och resenärerna står som de stora förlorarna. Förutom att en nedläggning skulle slå hårt mot pendlare och affärsresenärer skulle den också drabba det affärsflyg som med egna eller chartrade plan inte går i linjetrafik. Dessa flygplan är mindre, håller lägre hastighet och stoppar därmed upp trafiken i luftrummet. De går inte att bereda plats för dessa på Arlanda utan att störa trafiken. En slottid är en tilldelad tidpunkt för start eller landning för ett flygplan på en flygplats. Slottider koordineras av oberoende funktioner vid flygplatserna (en s.k. slots-koordinator) i enlighet med internationella regelverk. Om ett bolag har använt en slot minst 80 procent av den tid som man fått tilldelad under en viss säsong, har bolaget företrädesrätt att fortsätta använda den under nästa motsvarande säsong (vinter eller sommar). I annat fall måste slottiden lämnas tillbaka och övertas då av någon annan. Nytillkomna flygbolag på en flygplats kan få företräde enligt vissa regler JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 11

12 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

13 Flygplatsens betydelse för huvudstadsregionen Stockholm är den mest betydelsefulla ekonomiska regionen i Sverige. Här bor drygt en femtedel av Sveriges befolkning, här skapas nästan en tredjedel av Sveriges BNP och länet står för närmare hälften av de statliga direkta skatterna. Till 2030 kommer minst 40 procent av Sveriges ekonomiska tillväxt att genereras i huvudstadsregionen. Utvecklingsförutsättningarna för näringslivet i Stockholms län har mycket stor betydelse för hela Sveriges ekonomi och välstånd. Det regionala flygutbudet är särskilt viktigt för tillväxten inom kunskapsintensiva branscher som exempelvis finans, medier, IT och telekom. I Sverige är Stockholm den regionala ekonomi som mest förlitar sig på kunskapsintensiva tjänstebranscher för sitt välstånd. Det är branscher som karaktäriseras av att företagen är rörliga och kontaktintensiva. Regionala tillgänglighetsproblem som exempelvis försämrade flygförbindelser slår hårt mot företag i dessa branscher. Det får i sin tur konsekvenser både regionalt och nationellt, eftersom dessa företag levererar specialiserade tjänster till andra företag och hushåll, vilket höjer produktivitet och realinkomst. Orsakssambandet mellan flygkapacitet och ett välmående näringsliv är därmed tydligt. När det gäller val av lokaliseringsort för företag och huvudkontor är tillgången till förbindelser med andra regioner och länder ofta en av de viktigaste faktorerna. Stockholm är den åttonde staden i världen mätt i antal Frågan om Bromma flygplats vara eller inte vara handlar om tillgänglighet Emma Rejdvik flyger från Bromma några gånger i månaden: Jag väljer helst Bromma när jag åker i tjänsten, det är bra service och inget krångel. Ibland kan det vara jobbigt när det ösregnar när man ska gå ut till planet, men det får man ta huvudkontor för globala företag. Detta är mäkta imponerande givet stadens storlek. Här finns vartannat nordiskt huvudkontor för de allra största bolagen i världen. Men stadens starka ställning är inte ohotad och får därför inte tas för given. Den måste vårdas och utvecklas, inte minst mot bakgrund av att utvecklingen i andra delar av världen går i en rasande fart. En hög huvudkontorstäthet är ett kvitto på huvudstadens attraktivitet. Eftersom huvudkontoren skapar en attraktiv miljö för tjänstenäringen, avancerad produktion och bidrar till att andra typer av företag väljer att etablera sig i regionen är det allvarligt om de börjar lämna regionen till följd av ett försämrat näringsklimat. Brommas betydelse för hela landet Sverige är det land i EU som har längst avstånd mellan landsändarna. Landets geografiska storlek gör oss beroende av välfungerande flygtrafik. Tack vare flyget kan företag runt om i landet ta sig till sina affärspartners och kunder i andra delar av landet inom loppet av en arbetsdag. Under år 2013 gjordes två miljoner inrikes resor till och från Bromma. 90 procent av dessa var arbetsrelaterade. Majoriteten av flygresenärerna, procent, pendlade till Stockholm och tillbaka till någon stad eller ort ute i landet. Många väljer också att resa via Bromma för att ta sig vidare ut i Europa. Bryssel är en viktig destination, som för resande från till exempel Umeå eller Östersund blir mycket lättillgänglig med en mellanlandning på Bromma. Att Bryssel i sig också är en trafikhubb för flyg till Afrika är också något som har visat sig vara attraktivt för resenärer från hela landet. För att få en uppfattning om den ekonomiska betydelsen av en nedläggning av Bromma flygplats har vi, baserat på beräkningsmetoder i studier genomförda av JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 13

14 Med ett försämrat flygutbud kommer upp emot jobb att gå förlorade i hela Sverige Handelshögskolan i Jönköping och konsultbolaget WSP, gjort en uppskattning av hur en nedläggning av flygplatsen skulle slå mot jobben i ett antal olika regioner i landet. Nedan redovisas kort de genomförda fallstudierna för Jönköping, 3 Växjö, 4 Kalmar 5 och Sundsvall- Timrå. 6 Studierna redogör för kvantifierad ekonomisk betydelse av flygplatserna. I de tre sistnämnda studierna har man, för att bedöma de ekonomiska effekterna på orten och regionen, tillämpat den regionala utvecklingsmodellen RUT. För utförlig förklaring, se bilaga sid 26. Även om Jönköpings flygplats inte har någon trafik från Bromma är den studie som genomfördes av Handelshögskolan i Jönköping 2012, högst relevant i detta sammanhang eftersom man här tittar närmare på flygplatsers roll i Sverige ur ett regionalt perspektiv. Syftet med studien är att analysera kopplingen mellan flygplatser och dess aktiviteter i relation till regional utveckling, exempelvis med avseende på befolkningstillväxt, förändring av arbetstillfällen, bruttoregionalprodukt och regionala lönesummor. En generell slutsats är att närheten till en flygplats är positivt relaterad till de variabler som mäts. Sammantaget menar forskarna att det finns en rad positiva effekter av en regional flygplats och att själva värdet bör ses mer holistiskt än enbart till kostnaderna och intäkterna för själva flygplatsen. Med resultatet av studien dras slutsatser avseende effekter av flygplatsen i Jönköping. Den ekonomiska betydelsen av Jönköpings flygplats (jämfört med nedläggning) uppskattas till 650 företag och drygt arbetstillfällen. Uppgifterna representerar alltså den skillnad man kan förvänta sig under en tioårsperiod för det fall Jönköpings flygplats försvinner respektive finns kvar. En liknande studie genomfördes för Växjö flygplats Här gjorde konsultbolaget WSP, tillsammans med flygplatsen och Regionförbundet Södra Småland, en utvärdering av den regionala nyttan. Studien tittar på hur flygplatsen påverkar och förväntas påverka näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt i framtiden. För Växjö är Bromma en av de mest frekventa destinationerna. Så mycket som företag och jobb skulle förvinna i upptagningsområdet om Växjö flygplats skulle läggas ner. Med motsvarande tillvägagångssätt har ytterligare två studier genomförts av WSP, en för Midlanda flygplats, numera Sundsvall-Timrå, och en för Kalmar flygplats. Den förstnämnda som genomfördes 2008 visar att 910 företag och jobb skulle hotas om flygplatsen läggs ner. Den studie som genomfördes 2011 för region Kalmar, visar, precis som i tidigare nämnda fall, att den ekonomiska betydelsen av flygplatsen är betydande. Vid en nedläggning av Kalmar flygplats hotas så mycket som företag och jobb i upptagningsområdet JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

15 Sträcka tid Stockholm Umeå Stockholm Östersund Stockholm Sundsvall Stockholm Trollhättan Stockholm Göteborg Stockholm Visby Stockholm Växjö Stockholm Halmstad Stockholm Kalmar Stockholm Ängelholm Stockholm Ronneby Stockholm Malmö 1h 5 min 1h 5 min 55 min 55 min 55 min 35 min 50 min 1h 10 min 50 min 1h 15 min 55 min 50 min Umeå (1h 5 min) Östersund (1h 5 min) Sundsvall (55 min) Stockholm Bromma Trollhättan (55 min) Göteborg (55 min) Visby (35 min) Halmstad (1h 10 min) Växjö (50 min) Ängelholm (1h 15 min) Ronneby (55 min) Malmö (50 min) Kalmar (50 min) JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 15

16 Om man tar utgångspunkt i dessa fyra studier kan man också dra vissa slutsatser för andra städer med flygplatser som har en betydande andel flyg till och från Bromma. Detta utgår från vissa grundläggande antaganden. Det första är att det inte är möjligt att flytta över trafiken från Bromma till Arlanda, bland annat på grund av bristen på attraktiva slottider. Då upphör istället många av resorna helt, vilket kommer att få stora konsekvenser för de berörda orterna. Det andra antagandet baseras på att många av dessa flygplatser redan dras med underskott på flera miljoner kronor per år, underskott som med en minskning av flyg enbart kommer att öka. Man kan dela in konsekvenserna i tre grupper: 1. Konsekvenser för orter med regionala flygplatser 7 vars hela verksamhet hotas om Bromma avvecklas 2. Konsekvenser för orter med statliga flygplatser som har en stor andel flyg till Bromma 3. Konsekvenser för Stockholmsregionen KONSEKVENSER FÖR ORTER MED REGIONALA FLYGPLATSER Den första gruppen utgörs av ett antal medelstora flygplatser som har en stor andel flyg till Bromma. De står inför hot om hela verksamhetens fortsatta överlevnad. Från dessa orter Ängelholm, Halmstad, Växjö, Kalmar, Trollhättan och Sundsvall- Sanna Heinsalo arbetar i Helsingfors, men besöker regelbundet företagets kontor i Kista: Jag sparar 45 viktiga minuter på att inte flyga via Arlanda. Timrå går flera dagliga flyg till och från Bromma, företrädesvis för tjänsteresor, med behov av att resa över dagen. Eftersom andelen flyg till och från Bromma är betydande, skulle dessa orter drabbas hårt om Bromma flygplats avvecklas. Noterbart är att Trollhättan i princip uteslutande har flyg till och från Bromma, med totalt närmare resenärer per år. Vad gäller Sundsvall-Timrå, som har en mindre andel på Bromma, befinner de sig i ett särskilt känsligt läge, där kommunerna helt nyligen tagit över driften från statliga Swedavia. Redan i nuläget har dessa flygplatser en känslig ekonomisk situation med krav på tillskott från ägare, vilka bedömer att verksamheten är av stor betydelse för regionens ekonomiska utveckling, tillväxt och sysselsättning. Försämras ekonomin ytterligare för de aktuella flygplatserna kommer ägarna att fråga sig hur stora och ökande underskott man är beredda att bära för att upprätthålla flygverksamheten. Försämras tillgängligheten minskar incitamenten. Samtliga ovanstående orter har en ekonomi, storlek, befolkning och en sysselsättning som är jämförbar med de orter där studier gjorts över regionala flygplatser. Det finns därför starka skäl att utgå ifrån att de ekonomiska konsekvenserna blir liknande de som angivits i studierna, med minskande sysselsättning och färre företag. Det är ett rimligt antagande att verksamheten vid tre till fyra flygplatser, förmodligen Trollhättan, Kalmar, Växjö och Ängelholm, hotas direkt ifall Bromma avvecklas. Det kommer sammantaget att få stora ekonomiska konsekvenser för de orter och regioner där den nedlagda flygplatsen är belägen. Baserat på ovan redovisade studier kan man anta att så mycket som företag och jobb hotas, lågt räknat. KONSEKVENSER FÖR ORTER MED STATLIGA FLYGPLATSER Den andra gruppen utgörs av flygplatser som drivs av statliga Swedavia. En avveckling av Bromma får också konsekvenser för dessa flygplatser som finns i Malmö, Göteborg, Visby, Umeå, Åre-Östersund och Ronneby. Trafiken till och från dessa orter utgör omkring hälften av all trafik till och från Bromma. För orter som Visby, Åre-Östersund och Ronneby finns egentligen inga alternativ alls. Tåget utgör ingen möjlig ersättning för flyget för dem som behöver resa över dagen. För Visby och Östersund handlar det om att hela verksamheter riskerar omlokalisering ifall flyget till Bromma försvinner. Dessa orter har flera statliga verk och stora bolag som är starkt beroende av fungerande, rationella och ändamålsenliga flygförbindelser. Då Arlanda inte medger resor vid samma tidpunkter kommer möjligheten till resor över dagen att försvinna. Även om inga övriga flygplatser inom Swedavia avvecklas till följd av att Brommas stängs kommer det att förorsaka en lägre sysselsättning, sämre tillväxt och färre företag på dessa orter. Med hjälp av de beräkningsmetoder som används i de fyra genomförda fallstudierna uppskattar vi att minst företag och jobb riskerar att försvinna på de orter som idag har flygplatser som drivs av Swedavia. KONSEKVENSER FÖR STOCKHOLM En sämre tillgänglighet får också konsekvenser för Stockholmsregionen. En minskad tillgång till flygförbindelser ger minskat resande, färre besök och minskad efterfrågan på tjänster, JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

17 Bromma flygplats unika fördelar kan omöjligt återskapas på Arlanda vilket ger ett försämrat underlag för verksamheter i Stockholmsområdet. Flera företag har också verksamheter på flera platser varför bristfälliga kontakter mellan berörda orter kan medföra att företag avvecklar sin verksamhet. En försiktig bedömning är att effekten i Stockholmsregionen blir hälften jämfört med de orter vars flygplatser hotas av nedläggning. Det innebär att minst 3000 företag och arbetstillfällen riskerar att försvinna från Stockholmsregionen. En nedläggning av Bromma flygplats kommer att få omedelbara ekonomiska konsekvenser för hela landet. Sammantaget hotas upp emot jobb i hela Sverige. Regionen behöver två flygplatser En nedläggning av flygplatsen kommer att slå som allra hårdast mot orter och städer utanför Stockholmsregionen. Tittar man däremot mer isolerat på Stockholmsperspektivet är det högst relevant att lyfta fram alla de utredningar som genom åren har pekat ut Bromma flygplats som strategiskt viktig för huvudstadsregionen. Den statliga flygplatsutredningen 2007 slog fast Brommas betydelse som en nationellt strategisk flygplats. Några år senare, 2008 och 2010, pekade Transportstyrelsen ut flygplatsen som riksintresse i miljöbalken. Utöver detta har den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS, fastställt att Bromma bör behållas som länets andra flygplats med betydelse för främst affärsflyg. Under åren har det också genomförts ett antal större utredningar som har tittat närmare på frågan om en avveckling av flygplatsen. Samtliga fastslår att Stockholmsregionen är i behov av två flygplatser. Södertörn har pekats ut som lämplig plats för en andra flygplats. I dagsläget vet vi att det inte finns några politiska förutsättningar att bygga en ny trafikflygplats på Södertörn. Dessutom är Tullinge, som länge var ett alternativ, nu bebyggt med bostäder. INGEN NY PLATS Att hitta en annan plats i Stockholmsregionen får sägas vara en mycket komplicerad åtgärd. Förutsättningarna att få igenom ett sådant beslut skulle vara utomordentligt små. Om vi mot förmodan ändå förutsät JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 17

Stockholms Internationella Tillgänglighet

Stockholms Internationella Tillgänglighet Stockholms Internationella Tillgänglighet Titel: Författare: Beställare: Stockholms Internationella Tillgänglighet Amanda Stefansdotter, Martin Bo Hansen & Martin H. Thelle Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer

SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD

SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD VÅR VISION: Det ska alltid gå ett flyg på rätt tid till rätt plats. Vi kommer att resa mer i framtiden inte mindre. Men kommer

Läs mer

PÅ RESAN TILL MÅLET ATT KOMMA FRAM ÄR BARA BÖRJAN

PÅ RESAN TILL MÅLET ATT KOMMA FRAM ÄR BARA BÖRJAN ATT KOMMA FRAM TILL MÅLET ÄR BARA BÖRJAN PÅ RESAN EN ANTOLOGI OM HUR FLYGET TOG SVERIGE UT I VÄRLDEN OCH HUR RESANDET HÄNGER IHOP MED FRAMTIDENS JOBB, VÄLSTÅND OCH VÄLFÄRD VARFÖR DENNA ANTOLOGI? Snabba,

Läs mer

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA Hard facts. Clear stories. MEET THE FU TAKE OFF VÄSTSVERIGE TILL DESTINATIONSDAG Ökad tillgänglighet för högreinbjudan tillväxt Den 26 augusti kl. 13.00 17.00 på Trädgår n med mingel ef AGENDA Dagen modereras

Läs mer

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt 1 Sammanfattning Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas 20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

HA KUL OCH LEVA LIVET

HA KUL OCH LEVA LIVET RAPPORT 2013:5 HA KUL OCH LEVA LIVET EN RAPPORT OM HUVUDSTADSREGIONENS UNGA UNGDOMSRAPPORT 2013:5 1 DEN UNGA STADEN DEN ATTRAKTIVA PLATSEN ETT ATTRAKTIVT STOCKHOLM MÅSTE VARA ATTRAKTIVT FÖR UNGA MÄNNISKOR.

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

Utan Förbifarten stannar Stockholm

Utan Förbifarten stannar Stockholm 2010 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Utan Förbifarten stannar Stockholm Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de sista 20 åren ökat med nära 390 000 invånare

Läs mer

Bostadslånen ökar och nu måste Sverige växla om. Ja till fler bosparare men hur? Hur kan vi skapa en sparkultur?

Bostadslånen ökar och nu måste Sverige växla om. Ja till fler bosparare men hur? Hur kan vi skapa en sparkultur? Bostadslånen ökar och nu måste Sverige växla om. Ja till fler bosparare men hur? Hur kan vi skapa en sparkultur? Innehåll Anders Lago Bostadsångest 5 Maria Rankka Bilköer i Silicon Valley och bostäder

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER för ökat BOSTADSBYGGANDE och bättre INFRASTRUKTUR drat 16 x 16 mm, samt röda. tgår texten Förlag Logotyp C C SNS Förlag NYA REGLER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare.

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare. 2010 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt Svagt bostadsbyggande och snabb befolkningstillväxt har tillsammans med en hårt reglerad

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Bygg bort arbetslösheten

Bygg bort arbetslösheten Bygg bort arbetslösheten En rapport om investeringar i trafikinfrastruktur och bostäder För sysselsättning och hållbar tillväxt Problem, behov och åtgärdsförslag 1 2 Förord Sverige har levt med hög arbetslöshet

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

Därför behövs 3C // SID 16. FLYG- LEDNING Så funkar det i tornet

Därför behövs 3C // SID 16. FLYG- LEDNING Så funkar det i tornet En tidning om Bromma Stockholm Airport Nummer 1 2014 FLYG- LEDNING Så funkar det i tornet //SID 12 Därför behövs 3C // SID 16 Bromma rustas för framtiden // SID 4 Saab om behovet av en cityflygplats //

Läs mer

handelskammartidningen EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala efter maktskiftet så påverkas huvudstaden av valresultatet

handelskammartidningen EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala efter maktskiftet så påverkas huvudstaden av valresultatet vinnare av guldbladet 2013 och 2014 handelskammartidningen 04 2014 EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala stockholm efter maktskiftet så påverkas huvudstaden av valresultatet operans vd tar

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ 10 förslag för en bättre infrastruktur i Stockholm för fler jobb och en bättre miljö Jessica Rosencrantz INNEHÅLL INLEDNING 3 1. STORSATSA PÅ TUNNELBANAN 5 2. BYGG EN RIKTIG RINGLED

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer