JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER"

Transkript

1 RAPPORT 2014: JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER EN RAPPORT OM FLYGPLATSENS BETYDELSE FÖR JOBBEN JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

2 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

3 BROMMAS FRAMTID ÄR EN FRÅGA FÖR HELA LANDET ATT DET GÅR BRA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN ÄR INGENTING SOM VI VAR- KEN KAN ELLER FÅR TA FÖR GIVET. KONKURRENSEN ÄR KNIVSKARP OCH DET ÄR VÅR UPPGIFT ATT SE TILL ATT REGIONEN ÄVEN FRAMÖVER HAR DE BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT KUNNA LOCKA HIT KOMPETENS OCH INVEST- ERINGAR. GODA NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA FLYGFÖRBINDELSER ÄR AVGÖRANDE FÖR REGIONENS KONKURRENSKRAFT. Båda flygplatsernas framtid är osäker det nedläggningshot som vilar över Bromma flygplats och miljötillståndet som kan göra att Arlanda kraftigt måste reducera sin kapacitet är ytterst oroväckande. Risken är att Sverige, när fokus borde vara på att öka tillgängligheten, går en helt annan väg. Det sker i skarp kontrast till vad som händer i vår omvärld. Alla större utredningar på området visar att Stockholmsregionen behöver två flygplatser. Bromma flygplats spelar en central roll för Stockholm, men flygplatsens framtid är ingen isolerad Stockholmsfråga. Stockholm är landets starkaste ekonomiska motor, vilket gör att en avmattning i huvudstaden, till följd av sämre kommunikationer, kommer att få kännbara konsekvenser i hela landet. För en nedläggning av flygplatsen kommer att slå ännu mer direkt än så. Eftersom inrikesflyget är en så viktig del av trafiken på Bromma, är flygplatsen av utomordentligt stor betydelse för näringslivet i övriga Sverige. Med ett försämrat flygutbud kommer minst jobb att gå förlorade runtom i landet. Räknar man in Stockholmsregionen hotas totalt upp emot jobb av en nedläggning av Bromma flygplats. Med ett nedlagt Bromma försvinner också den enkelhet och smidighet som cityflygplatsen kan erbjuda affärsresenärer och pendlare. I förhållande till Arlanda är Brommas citynära läge flygplatsens främsta konkurrensfördel. Att flygplatserna fyller olika funktioner för de som reser, råder det ingen tvekan om och båda behövs. Brommas unika fördelar kan omöjligt återskapas på Arlanda. Stockholm, maj 2014 MARIA RANKKA VD, Stockholms Handelskammare JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 3

4 4

5 MÖRKA MOLN ÖVER BROMMA ÅTERIGEN FÖRMÖRKAR ETT NEDLÄGGNINGSHOT HIMLEN ÖVER BROMMA FLYGPLATS. MILJÖPARTIET DRIVER FRÅGAN OM NEDLÄGGNING AV FLYGPLATSEN HÅRT. 5

6 Många trodde nog att Brommas existens var tryggad till åtminstone För så långt sträcker sig avtalet mellan Stockholms stad och flygplatsoperatören Swedavia. Men skulle Miljöpartiet komma in i en ny regering efter höstens val så kan det innebära att Bromma flygplats är nedlagt inom tre år. Brommas framtid kommer att ligga på förhandlingsbordet om Miljöpartiet och Socialdemokraterna hamnar i ett läge där man ska förhandla om regeringsmakten. En nedläggning av Bromma kan bli den eftergift som Socialdemokraterna måste göra gentemot Miljöpartiet, givet att det på samma förhandlingsbord ligger andra viktiga frågor, som exempelvis Förbifart Stockholm. Samtidigt har Socialdemokraternas finansministerkandidat Magdalena Andersson sagt att ingen kan lämna garantier för någonting efter ett maktskifte. Flygets betydelse för näringslivets nuvarande och framtida framgångar kan inte underskattas. Frågan om Bromma flygplats vara eller inte vara handlar om tillgänglighet. En tillgänglighet som visat sig livsnödvändig för företag i och utanför Stockholm. Detta har i flera sammanhang uppmärksammats som Stockholms akilleshäl, inte minst i PWC:s stora rankning Cities of Opportunity. Om våra företag ska kunna fortsätta att utvecklas och generera tillväxt och välfärd måste vi också ha goda flygförbindelser både inom landet och utanför. Av de resor som görs till och från Bromma är 90 procent arbetsrelaterade. Många av de resenärerna har valt Bromma för att det är snabbt och enkelt. Det är flygplatsens litenhet som är dess stora fördel. Bromma är Sveriges tredje flygplats räknat i antalet passagerare. Men samtidigt är det nära till allt, med snabba flöden inne i terminalen. Incheckning, transporter, säkerhetskontroll, och bagageutlämning går snabbt. Man kan ha incheckning så sent som 15 minuter före avgång och det tar högst en kvart från det man lämnar planet till dess att man är på väg in till Stockholms city. Brommas framtid ligger på förhandlingsbordet om Miljöpartiet och Socialdemokraterna kommer att förhandla om regeringsmakten 90 % av resorna till Bromma flygplats är arbetsrelaterade Bromma flygplats är också känd som Sveriges inrikesnav på grund av de snabba bytena. Tack vare enkelheten kan man byta plan och resa vidare med bytestider som är så korta som 15 minuter. Man behöver aldrig checka in på nytt eller gå igenom säkerhetskontrollen. Bromma flygplats ska inte ställas mot bostadsbyggande. Stockholm har bostadsbrist och den går att lösa utan att bygga bostäder på Bromma. Med ändrade regler för markutnyttjande kan hundratusentals nya bostäder byggas i Stockholmsregionen utan att Bromma flygplats behöver tas i anspråk. Att ställa bostäder mot fortsatt verksamhet på Bromma flygplats är ingenting annat än en förevändning för flygmotståndare att minska flygtrafiken JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

7 Flygplatsen har en dramatisk historia Bromma flygplats är kanske lika känd för stridigheter om dess existens som för sin flygtrafik. När flygplatsen invigdes år 1936 låg den i utkanten av staden, men med tiden har staden utvecklats vilket har medfört att flygplatsen i dag ligger förhållandevis centralt. År 1946 tog staten över flygplatsen och samma år tecknades ett 50-årigt avtal mellan staten och Stockholms stad, som innebar att staten fick disponera stadens mark på Bromma för flygverksamhet mot att staden fick disponera statens mark på Gärdet för rekreationsändamål. Detta, enligt det så kallade Bromma Ladugårdsgärdeavtalet som gällde Många boende i Bromma och Traneberg har genom åren krävt att flyget på Bromma ska läggas ner, i första hand på grund av bullerstörningarna. Långt innan miljöfrågan seglade upp på den politiska agendan stod Brommas nedläggning på dagordningen för partierna på vänsterkanten. Frågan fick extra RENOVERING NÖDVÄNDIG Även om år 2038 kan tyckas långt fram i tiden, är det ändå i kortaste laget för att det ska gå att skriva av de stora investeringar som måste göras på Bromma. Det är svårt att få investeringarna att bära sig under en så begränsad tid, med ett nedläggningsdatum som ständigt hotar. Investeringar är dock nödvändiga för att flygplatsen ska kunna fortsätta med sin verksamhet. De senaste decenniernas osäkerhet när det gäller Brommas vara eller icke vara har gjort byggnader, hangarer och landningsbana ordentligt eftersatta. Terminalen är ett provisorium inrymt i en före detta hangar medan den ursprungliga terminalen är fuktskadad och i så dåligt skick att den inte kan användas till någonting. Samtidigt är den kulturminnesmärkt och får inte rivas. Landningsbanan sluttar kraftigt och har sättningsskador. Med den omfattande trafik som Bromma har numera är det nödvändigt att förbättra säkerheten, bygga ny terminal, renovera landningsbanan och förbättra uppställningsplatserna för flygplanen JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 7

8 Bromma flygplats invigdes Utrikesministern, Östen Undén, på väg till Moskva, Bromma flygplats 1951, trafiktornet i bakgrunden JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

9 bränsle av en olycka som inträffade 1977 när ett inrikesplan störtade mitt i ett radhusområde i Kälvesta under inflygning till Bromma. År 1981 flyttade inrikesflyget från Bromma till Arlanda. Åren därefter utnyttjades Bromma huvudsakligen för affärsflyg, hobbyflyg, skolflyg och ambulansflyg, vilket gjorde nedläggningshotet än mer akut. En därtill tilltagande bostadsbrist under 1980-talet bidrog också till att allt fler ville se Brommafältet bebyggt med nya bostäder. Socialdemokraterna i Stadshuset drev att flygplatsen skulle läggas ner före avtalstidens slut Bromma spelade redan då en stor roll för de företag som hade sina huvudkontor på andra orter i Sverige än i Stockholm. Såväl SCA, med sitt dåvarande säte i Sundsvall, och Stora Kopparberg med huvudkontor i Falun samt Volvo i Göteborg och SAAB i Trollhättan arbetade aktivt, tillsammans med Stockholms Handelskammare, för att bevara flygplatsen. I och med valet i september 1991 blev det borgerlig majoritet såväl i riksdagen som i Stockholms stad. Det innebar en omsvängning i Brommafrågan som medförde att ett nytt avtal mellan staten och staden tecknades Det nya avtalet avsåg perioden När regeringen 1992 beslöt att släppa konkurrensen fri inom inrikesflyget kom Malmö Aviation in som en ny aktör på marknaden och kunde ta upp kampen om inrikesresenärerna Jonas Svensson arbetar i Malmö, men måste ofta vara på huvudkontoret i Stockholm: Det är perfekt, jag är inne i city på en kvart. Dessutom är det så trevligt här på Bromma, jag gillar det småskaliga. på rutten Malmö Bromma. Detta innebar på sikt också ökade möjligheter för lågprisflyget att etablera sig i Stockholm. Efter att Alliansen fått majoritet i Stadshuset i valet 2006 tecknades så ett nytt avtal som säkrade att flyget får vara kvar på Bromma fram till 2038, givet att inte Swedavia fattar beslut om att lägga ner sin verksamhet. Det kan i sådana fall göras med tre års avisering. Avtalet kan i övrigt bara hävas genom ett regeringsbeslut JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 9

10 Nio kilometer till Stockholms city Bromma är Stockholms cityflygplats och Sveriges tredje största flygplats sett till antal resenärer. Under 2012 reste 2,3 miljoner resenärer till eller från Bromma varav reste utrikes. Bromma tillför därmed Stockholmsregionen flygkapacitet under högtrafik och ger ett tillskott då det behövs som mest. Samtidigt är det viktigt att inte bara se Bromma som ett kvantitativt tillskott till regionens flygkapacitet. Det är närheten till Stockholms centrala delar som är flygplatsens största fördel. Den ligger knappt nio kilometer från stadskärnan och i nära anslutning till stora arbetsplatsområden som Sundbyberg, Stad km London 13,8 Stuttgart 13,8 Paris 13,2 Köln-Bonn 13,1 Madrid 12,8 Prag 12,5 Dublin 12,3 Frankfurt 11,9 Bryssel 10,6 Amsterdam 10,5 Hamburg 9,2 Lyon 9,2 Bilbao 9,0 Stockholm-Bromma 9,0 Berlin 8,5 Köpenhamn 6,8 Toulouse 6,3 Portsmouth- 5,5 Southampton Haag-Rotterdam 4,7 Nürnberg 4,7 Stockholm-Arlanda 40,9 Solna och Kista. De som väljer att resa via Bromma uppger som ett av de främsta skälen att de sparar tid jämfört med att resa via Arlanda. Flödena i terminalen är snabba och smidiga och varken incheckning eller säkerhetskontroll ger upphov till längre köer. Jämför man denna procedur med motsvarande på Arlanda flygplats, så är den, av naturliga skäl, betydligt mer tidskrävande. Avstånden är större, avgångarna är fler och säkerhetsapparaten måste hantera betydligt fler människor. De två flygplatserna kompletterar på så sätt varandra på ett mycket bra sätt. Storlek och utbud ställs mot smidighet och effektivitet. Den ovan nämnda smidigheten och enkelheten utgör också en stor fördel för det affärsflyg som finns på Bromma. Affärsflyget används av många stora svenska och internationella företag som har huvudkontor, forsknings- och utvecklingsverksamheter i Stockholm. Nyckelpersoner i företagsledningarna men också specialister och ingenjörer är helt Affärsflyget används av många stora svenska och internationella företag som har huvudkontor, forsknings- och utvecklingsverksamheter i Stockholm beroende av möjligheten att resa till och från Bromma flygplats för att snabbt kunna ta sig mellan olika platser med egna eller chartrade plan. För dessa företag, som inte sällan verkar inom kunskapsintensiva JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

11 Lena Herrstedt jobbar i Malmö, men har varit på en intern företagsutbildning i Solna: Det är smidigt att flyga hit och med bussen fram och tillbaka till Solna går det verkligen snabbt. Men flygplatsen kunde gott få vara lite större, som det är nu så räcker inte sittplatserna till i avgångshallen. branscher, är snabba transporter som kan utföras med kort varsel, en viktig lokaliseringsfaktor. MILJÖMÄSSIGT HÅLLBARA FLYGPLAN Mot bakgrund av de bullerstörningar som ibland lyfts fram som ett av argumenten för att lägga ned flygplatsen bör det nämnas att flygbolaget Braathens, den koncern som bland annat omfattar Malmö Aviation och som står för ungefär hälften av den reguljära trafikvolymen på Bromma, 2016 kommer att ha bytt ut hela sin flygplansflotta. Därmed får man moderna och miljömässigt hållbara flygplan. Koldioxidutsläppen per säte kommer att minska med närmare 40 procent och bullerutbredningen reduceras med 75 procent jämfört med dagens situation. Även om Bromma flygplats ligger nära Stockholms innerstad har flera andra Europeiska städer ännu mer citynära flygplatser. Arlanda är däremot, i en internationell jämförelse, relativt perifert beläget, vilket gör Bromma till ett ännu viktigare komplement, inte minst för affärsresenärerna. Flera internationella studier kommer här till liknande slutsatser en visar att affärsresenärer har omkring dubbelt så hög värdering av kortare restid än övriga resenärer 1 medan en annan pekar på att affärsresenärens värdering av förkortad restid till och från flygplatsen är omkring 75 procent högre än för andra typer av passagerare. 2 Allt detta tyder på att en citynära flygplats har en viktig strategisk roll att spela för Stockholmsregionens näringsliv och dess utveckling. Flygbolag slås ut och konkurrensen försämras Det är inte möjligt att flytta över det flyg som i dag trafikerar Bromma till Arlanda. Bromma flygplats är en utpräglad peak-flygplats där majoriteten av flygen lyfter och landar mellan 7.00 och 9.00 på morgonen och och på kvällen. Om Bromma skulle tvingas stänga är det inte troligt att det fåtal slottider som finns lediga under peaktid på Arlanda skulle gå till bolag som tidigare har trafikerat Bromma flygplats. På Arlanda måste viss kapacitet reserveras för utveckling av nya internationella direktlinjer, något som efterfrågas av näringslivet i hela landet. Dessutom är tillgången till slottider i grunden det som styr över möjligheten att flyga till och från en flygplats. Slottider är ingenting som flygplatsbolaget Swedavia styr över. De flygbolag som har slottider i peak har ofta flera, ibland bara med tio minuters mellanrum. Det gör att ett bolag som tidigare har trafikerat Bromma kanske kan få tag på en eller ett fåtal attraktiva tider. Detta är dock inte tillräckligt för bolag vars affärsidé helt bygger på att kunna serva affärsresenärer och pendlare som nästan uteslutande efterfrågar flygningar i peaktid. Brommas konkurrensfördel är just den tid man som resenär sparar, enkelheten och det citynära läget. Det är skillnaden mellan flygplatserna som skapar god konkurrens på en väl fungerande marknad. Med den knivskarpa konkurrens som idag råder om svensk inrikestrafik, är sannolikheten stor att någon av de största aktörerna slås ut. Detta är varken till gagn för resenärerna eller för svensk konkurrenskraft. En nedläggning får därför till följd att antalet avgångar minskar, valmöjligheten försvinner och resenärerna står som de stora förlorarna. Förutom att en nedläggning skulle slå hårt mot pendlare och affärsresenärer skulle den också drabba det affärsflyg som med egna eller chartrade plan inte går i linjetrafik. Dessa flygplan är mindre, håller lägre hastighet och stoppar därmed upp trafiken i luftrummet. De går inte att bereda plats för dessa på Arlanda utan att störa trafiken. En slottid är en tilldelad tidpunkt för start eller landning för ett flygplan på en flygplats. Slottider koordineras av oberoende funktioner vid flygplatserna (en s.k. slots-koordinator) i enlighet med internationella regelverk. Om ett bolag har använt en slot minst 80 procent av den tid som man fått tilldelad under en viss säsong, har bolaget företrädesrätt att fortsätta använda den under nästa motsvarande säsong (vinter eller sommar). I annat fall måste slottiden lämnas tillbaka och övertas då av någon annan. Nytillkomna flygbolag på en flygplats kan få företräde enligt vissa regler JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 11

12 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

13 Flygplatsens betydelse för huvudstadsregionen Stockholm är den mest betydelsefulla ekonomiska regionen i Sverige. Här bor drygt en femtedel av Sveriges befolkning, här skapas nästan en tredjedel av Sveriges BNP och länet står för närmare hälften av de statliga direkta skatterna. Till 2030 kommer minst 40 procent av Sveriges ekonomiska tillväxt att genereras i huvudstadsregionen. Utvecklingsförutsättningarna för näringslivet i Stockholms län har mycket stor betydelse för hela Sveriges ekonomi och välstånd. Det regionala flygutbudet är särskilt viktigt för tillväxten inom kunskapsintensiva branscher som exempelvis finans, medier, IT och telekom. I Sverige är Stockholm den regionala ekonomi som mest förlitar sig på kunskapsintensiva tjänstebranscher för sitt välstånd. Det är branscher som karaktäriseras av att företagen är rörliga och kontaktintensiva. Regionala tillgänglighetsproblem som exempelvis försämrade flygförbindelser slår hårt mot företag i dessa branscher. Det får i sin tur konsekvenser både regionalt och nationellt, eftersom dessa företag levererar specialiserade tjänster till andra företag och hushåll, vilket höjer produktivitet och realinkomst. Orsakssambandet mellan flygkapacitet och ett välmående näringsliv är därmed tydligt. När det gäller val av lokaliseringsort för företag och huvudkontor är tillgången till förbindelser med andra regioner och länder ofta en av de viktigaste faktorerna. Stockholm är den åttonde staden i världen mätt i antal Frågan om Bromma flygplats vara eller inte vara handlar om tillgänglighet Emma Rejdvik flyger från Bromma några gånger i månaden: Jag väljer helst Bromma när jag åker i tjänsten, det är bra service och inget krångel. Ibland kan det vara jobbigt när det ösregnar när man ska gå ut till planet, men det får man ta huvudkontor för globala företag. Detta är mäkta imponerande givet stadens storlek. Här finns vartannat nordiskt huvudkontor för de allra största bolagen i världen. Men stadens starka ställning är inte ohotad och får därför inte tas för given. Den måste vårdas och utvecklas, inte minst mot bakgrund av att utvecklingen i andra delar av världen går i en rasande fart. En hög huvudkontorstäthet är ett kvitto på huvudstadens attraktivitet. Eftersom huvudkontoren skapar en attraktiv miljö för tjänstenäringen, avancerad produktion och bidrar till att andra typer av företag väljer att etablera sig i regionen är det allvarligt om de börjar lämna regionen till följd av ett försämrat näringsklimat. Brommas betydelse för hela landet Sverige är det land i EU som har längst avstånd mellan landsändarna. Landets geografiska storlek gör oss beroende av välfungerande flygtrafik. Tack vare flyget kan företag runt om i landet ta sig till sina affärspartners och kunder i andra delar av landet inom loppet av en arbetsdag. Under år 2013 gjordes två miljoner inrikes resor till och från Bromma. 90 procent av dessa var arbetsrelaterade. Majoriteten av flygresenärerna, procent, pendlade till Stockholm och tillbaka till någon stad eller ort ute i landet. Många väljer också att resa via Bromma för att ta sig vidare ut i Europa. Bryssel är en viktig destination, som för resande från till exempel Umeå eller Östersund blir mycket lättillgänglig med en mellanlandning på Bromma. Att Bryssel i sig också är en trafikhubb för flyg till Afrika är också något som har visat sig vara attraktivt för resenärer från hela landet. För att få en uppfattning om den ekonomiska betydelsen av en nedläggning av Bromma flygplats har vi, baserat på beräkningsmetoder i studier genomförda av JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 13

14 Med ett försämrat flygutbud kommer upp emot jobb att gå förlorade i hela Sverige Handelshögskolan i Jönköping och konsultbolaget WSP, gjort en uppskattning av hur en nedläggning av flygplatsen skulle slå mot jobben i ett antal olika regioner i landet. Nedan redovisas kort de genomförda fallstudierna för Jönköping, 3 Växjö, 4 Kalmar 5 och Sundsvall- Timrå. 6 Studierna redogör för kvantifierad ekonomisk betydelse av flygplatserna. I de tre sistnämnda studierna har man, för att bedöma de ekonomiska effekterna på orten och regionen, tillämpat den regionala utvecklingsmodellen RUT. För utförlig förklaring, se bilaga sid 26. Även om Jönköpings flygplats inte har någon trafik från Bromma är den studie som genomfördes av Handelshögskolan i Jönköping 2012, högst relevant i detta sammanhang eftersom man här tittar närmare på flygplatsers roll i Sverige ur ett regionalt perspektiv. Syftet med studien är att analysera kopplingen mellan flygplatser och dess aktiviteter i relation till regional utveckling, exempelvis med avseende på befolkningstillväxt, förändring av arbetstillfällen, bruttoregionalprodukt och regionala lönesummor. En generell slutsats är att närheten till en flygplats är positivt relaterad till de variabler som mäts. Sammantaget menar forskarna att det finns en rad positiva effekter av en regional flygplats och att själva värdet bör ses mer holistiskt än enbart till kostnaderna och intäkterna för själva flygplatsen. Med resultatet av studien dras slutsatser avseende effekter av flygplatsen i Jönköping. Den ekonomiska betydelsen av Jönköpings flygplats (jämfört med nedläggning) uppskattas till 650 företag och drygt arbetstillfällen. Uppgifterna representerar alltså den skillnad man kan förvänta sig under en tioårsperiod för det fall Jönköpings flygplats försvinner respektive finns kvar. En liknande studie genomfördes för Växjö flygplats Här gjorde konsultbolaget WSP, tillsammans med flygplatsen och Regionförbundet Södra Småland, en utvärdering av den regionala nyttan. Studien tittar på hur flygplatsen påverkar och förväntas påverka näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt i framtiden. För Växjö är Bromma en av de mest frekventa destinationerna. Så mycket som företag och jobb skulle förvinna i upptagningsområdet om Växjö flygplats skulle läggas ner. Med motsvarande tillvägagångssätt har ytterligare två studier genomförts av WSP, en för Midlanda flygplats, numera Sundsvall-Timrå, och en för Kalmar flygplats. Den förstnämnda som genomfördes 2008 visar att 910 företag och jobb skulle hotas om flygplatsen läggs ner. Den studie som genomfördes 2011 för region Kalmar, visar, precis som i tidigare nämnda fall, att den ekonomiska betydelsen av flygplatsen är betydande. Vid en nedläggning av Kalmar flygplats hotas så mycket som företag och jobb i upptagningsområdet JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

15 Sträcka tid Stockholm Umeå Stockholm Östersund Stockholm Sundsvall Stockholm Trollhättan Stockholm Göteborg Stockholm Visby Stockholm Växjö Stockholm Halmstad Stockholm Kalmar Stockholm Ängelholm Stockholm Ronneby Stockholm Malmö 1h 5 min 1h 5 min 55 min 55 min 55 min 35 min 50 min 1h 10 min 50 min 1h 15 min 55 min 50 min Umeå (1h 5 min) Östersund (1h 5 min) Sundsvall (55 min) Stockholm Bromma Trollhättan (55 min) Göteborg (55 min) Visby (35 min) Halmstad (1h 10 min) Växjö (50 min) Ängelholm (1h 15 min) Ronneby (55 min) Malmö (50 min) Kalmar (50 min) JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 15

16 Om man tar utgångspunkt i dessa fyra studier kan man också dra vissa slutsatser för andra städer med flygplatser som har en betydande andel flyg till och från Bromma. Detta utgår från vissa grundläggande antaganden. Det första är att det inte är möjligt att flytta över trafiken från Bromma till Arlanda, bland annat på grund av bristen på attraktiva slottider. Då upphör istället många av resorna helt, vilket kommer att få stora konsekvenser för de berörda orterna. Det andra antagandet baseras på att många av dessa flygplatser redan dras med underskott på flera miljoner kronor per år, underskott som med en minskning av flyg enbart kommer att öka. Man kan dela in konsekvenserna i tre grupper: 1. Konsekvenser för orter med regionala flygplatser 7 vars hela verksamhet hotas om Bromma avvecklas 2. Konsekvenser för orter med statliga flygplatser som har en stor andel flyg till Bromma 3. Konsekvenser för Stockholmsregionen KONSEKVENSER FÖR ORTER MED REGIONALA FLYGPLATSER Den första gruppen utgörs av ett antal medelstora flygplatser som har en stor andel flyg till Bromma. De står inför hot om hela verksamhetens fortsatta överlevnad. Från dessa orter Ängelholm, Halmstad, Växjö, Kalmar, Trollhättan och Sundsvall- Sanna Heinsalo arbetar i Helsingfors, men besöker regelbundet företagets kontor i Kista: Jag sparar 45 viktiga minuter på att inte flyga via Arlanda. Timrå går flera dagliga flyg till och från Bromma, företrädesvis för tjänsteresor, med behov av att resa över dagen. Eftersom andelen flyg till och från Bromma är betydande, skulle dessa orter drabbas hårt om Bromma flygplats avvecklas. Noterbart är att Trollhättan i princip uteslutande har flyg till och från Bromma, med totalt närmare resenärer per år. Vad gäller Sundsvall-Timrå, som har en mindre andel på Bromma, befinner de sig i ett särskilt känsligt läge, där kommunerna helt nyligen tagit över driften från statliga Swedavia. Redan i nuläget har dessa flygplatser en känslig ekonomisk situation med krav på tillskott från ägare, vilka bedömer att verksamheten är av stor betydelse för regionens ekonomiska utveckling, tillväxt och sysselsättning. Försämras ekonomin ytterligare för de aktuella flygplatserna kommer ägarna att fråga sig hur stora och ökande underskott man är beredda att bära för att upprätthålla flygverksamheten. Försämras tillgängligheten minskar incitamenten. Samtliga ovanstående orter har en ekonomi, storlek, befolkning och en sysselsättning som är jämförbar med de orter där studier gjorts över regionala flygplatser. Det finns därför starka skäl att utgå ifrån att de ekonomiska konsekvenserna blir liknande de som angivits i studierna, med minskande sysselsättning och färre företag. Det är ett rimligt antagande att verksamheten vid tre till fyra flygplatser, förmodligen Trollhättan, Kalmar, Växjö och Ängelholm, hotas direkt ifall Bromma avvecklas. Det kommer sammantaget att få stora ekonomiska konsekvenser för de orter och regioner där den nedlagda flygplatsen är belägen. Baserat på ovan redovisade studier kan man anta att så mycket som företag och jobb hotas, lågt räknat. KONSEKVENSER FÖR ORTER MED STATLIGA FLYGPLATSER Den andra gruppen utgörs av flygplatser som drivs av statliga Swedavia. En avveckling av Bromma får också konsekvenser för dessa flygplatser som finns i Malmö, Göteborg, Visby, Umeå, Åre-Östersund och Ronneby. Trafiken till och från dessa orter utgör omkring hälften av all trafik till och från Bromma. För orter som Visby, Åre-Östersund och Ronneby finns egentligen inga alternativ alls. Tåget utgör ingen möjlig ersättning för flyget för dem som behöver resa över dagen. För Visby och Östersund handlar det om att hela verksamheter riskerar omlokalisering ifall flyget till Bromma försvinner. Dessa orter har flera statliga verk och stora bolag som är starkt beroende av fungerande, rationella och ändamålsenliga flygförbindelser. Då Arlanda inte medger resor vid samma tidpunkter kommer möjligheten till resor över dagen att försvinna. Även om inga övriga flygplatser inom Swedavia avvecklas till följd av att Brommas stängs kommer det att förorsaka en lägre sysselsättning, sämre tillväxt och färre företag på dessa orter. Med hjälp av de beräkningsmetoder som används i de fyra genomförda fallstudierna uppskattar vi att minst företag och jobb riskerar att försvinna på de orter som idag har flygplatser som drivs av Swedavia. KONSEKVENSER FÖR STOCKHOLM En sämre tillgänglighet får också konsekvenser för Stockholmsregionen. En minskad tillgång till flygförbindelser ger minskat resande, färre besök och minskad efterfrågan på tjänster, JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

17 Bromma flygplats unika fördelar kan omöjligt återskapas på Arlanda vilket ger ett försämrat underlag för verksamheter i Stockholmsområdet. Flera företag har också verksamheter på flera platser varför bristfälliga kontakter mellan berörda orter kan medföra att företag avvecklar sin verksamhet. En försiktig bedömning är att effekten i Stockholmsregionen blir hälften jämfört med de orter vars flygplatser hotas av nedläggning. Det innebär att minst 3000 företag och arbetstillfällen riskerar att försvinna från Stockholmsregionen. En nedläggning av Bromma flygplats kommer att få omedelbara ekonomiska konsekvenser för hela landet. Sammantaget hotas upp emot jobb i hela Sverige. Regionen behöver två flygplatser En nedläggning av flygplatsen kommer att slå som allra hårdast mot orter och städer utanför Stockholmsregionen. Tittar man däremot mer isolerat på Stockholmsperspektivet är det högst relevant att lyfta fram alla de utredningar som genom åren har pekat ut Bromma flygplats som strategiskt viktig för huvudstadsregionen. Den statliga flygplatsutredningen 2007 slog fast Brommas betydelse som en nationellt strategisk flygplats. Några år senare, 2008 och 2010, pekade Transportstyrelsen ut flygplatsen som riksintresse i miljöbalken. Utöver detta har den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS, fastställt att Bromma bör behållas som länets andra flygplats med betydelse för främst affärsflyg. Under åren har det också genomförts ett antal större utredningar som har tittat närmare på frågan om en avveckling av flygplatsen. Samtliga fastslår att Stockholmsregionen är i behov av två flygplatser. Södertörn har pekats ut som lämplig plats för en andra flygplats. I dagsläget vet vi att det inte finns några politiska förutsättningar att bygga en ny trafikflygplats på Södertörn. Dessutom är Tullinge, som länge var ett alternativ, nu bebyggt med bostäder. INGEN NY PLATS Att hitta en annan plats i Stockholmsregionen får sägas vara en mycket komplicerad åtgärd. Förutsättningarna att få igenom ett sådant beslut skulle vara utomordentligt små. Om vi mot förmodan ändå förutsät JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 17

18 ter att det går att hitta mark och få politiskt stöd för en ny flygplats i regionen, kommer investeringskostnaden för en ny sådan anläggning att uppgå till minst 17 miljarder kronor. Bara grundinvesteringen utgörs av sex miljarder kronor. Till detta kommer markkostnader på cirka 500 miljoner kronor och utbyggnad av ny spårbunden trafik givet att det knappast är lämpligt eller hållbart att enbart kunna ta sig dit med bil på fem miljarder kronor. Dessutom får man vid komplicerade projekt räkna på ett riskpåslag på ca 3,5 miljarder kr. Att behöva skära ner en annan budget med 17 miljarder kr för att öppna upp en ny flygplats i regionen är slöseri med både tid och skattemedel. Det finns dessutom inga garantier för att den kalkylen håller. Även med de bästa av kunskaper är en ny flygplats ett mycket komplicerat projekt. Det visar inte minst Berlins nya flygplats Berlin-Brandenburg, som blivit flera år försenad. Med en ursprunglig investeringsbudget på 2,5 miljarder euro landar slutnotan sannolikt på mer än det dubbla, närmare cirka sex miljarder euro. Bromma har drygt två miljoner resenärer årligen. Anders Hermansson flyger till Stockholm från Trollhättan varannan vecka i tjänsten: Om Bromma försvinner skulle jag vara tvungen att ta bilen de 45 milen och det innebär att jag skulle förlora jättemycket arbetstid JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

19 Ställ inte bostadsfrågan mot tillgängligheten Frågan om en nedläggning av Bromma flygplats har mer eller mindre varit ett ständigt överhängande hot. Argument om flygplatsens betydelse för regionens näringsliv har ställts mot bullerproblematik, miljöförstöring och behov av nya bostäder. I samband med att det nya avtalet tecknades 2008 föreslog Socialdemokraterna att nya bostäder skulle byggas på flygfältet. Vänsterpartiet föreslog samtidigt bostäder och Miljöpartiet ville ha en folkomröstning om frågan. I dag är det enbart Miljöpartiet som aktivt driver frågan om en nedläggning av Bromma flygplats. På flygfältet vill man nu bygga nya bostäder och nya arbetsplatser. Stockholms Handelskammare är först ut att skriva under på att bristen på bostäder är hämmande för regionens tillväxt. Av den anledningen har vi tittat närmare på hur en storskalig utbyggnad av tunnelbanenätet kan skapa förutsättningar för nya bostadsområden. I Stockholmsregionen är endast 14 procent av marken bebyggd. Med en annan markpolitik kan det byggas ett helt nytt Stockholm i Stockholm. Dessutom är förtätningspotentialen i förorterna är mycket stor. VIKTIG DRIVKRAFT Det är naturligt att stadens olika behov ställs i relation till varandra. Den tillgänglighet som flygplatsen skapar är en viktig drivkraft för tillväxt. Lösningen på Stockholms bostadsbrist är därför inte att bebygga en av Sveriges viktigaste och mest strategiska flygplatser med bostäder och arbetsplatser. Vad tycker stockholmarna? Stockholms Handelskammare har genomfört en undersökning och frågat stockholmarna om deras inställning till Bromma flygplats. Totalt genomfördes intervjuer av boende i Stockholms län under slutet av mars Undersökningen visar att åtta av tio stockholmare är positiva till Bromma flygplats. På frågan vad man tycker om en nedläggning svarar 56 procent att det är en dålig idé. Av allt att döma är det inte bara näringslivet som är beroende av flygplatsen och vill ha den kvar. Allmänheten i regionen ställer sig också mycket positiv till denna. I debatten om nya infrastrukturinvesteringar till vägar och flygplatser framhåller ofta miljörörelsen att det skapar ytterligare onödigt resande. I detta sammanhang kan det vara intressant att visa att allmänhetens uppfattning är en annan. Hela 85 procent tycker inte att Bromma flygplats skapar onödigt resande. En annan fråga som är högst relevant när man tittar på faktorer som påverkar näringslivets förutsättningar är Stockholms nationella och internationella tillgänglighet. Även om en majoritet av de tillfrågade tycker att Stockholm i dag har goda kommunikationer så anser drygt hälften, 52 procent, att vi står dåligt rustade för att möta ett växande behov av kommunikationer med omvärlden. När vi bryter ner inställningen till Bromma flygplats på de olika politiska partierna får vi ett intressant och även något förvånansvärt resultat, med tanke på att Miljöpartiet driver frågan om en nedläggning av flygplatsen så hårt. Av de som säger sig rösta på Miljöpartiet i nästa val tycker 37 procent att en nedläggning är bra. Samtidigt tycker en lika stor andel, 37 procent, att en nedläggning av flygplatsen är dålig. Hela 26 procent har svarat vet ej på frågan. Hur man än tolkar detta resultat kan man ifrågasätta om Miljöpartiet har stöd i de egna väljarleden. 8 av 10 är postiva! JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 19

20 INTERVJU MED UMEÅS NÄRINGSLIVSCHEF ROLAND CARLSSON JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken?

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? 18/2 2011 Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör Swedavia Arlanda Swedavia AB Bildades 1 april 2010

Läs mer

effekterna av en regional flygplats

effekterna av en regional flygplats Samhällsekonomiska effekterna av en regional flygplats 15 november 2011 Mattias Frithiof Innehåll Bakgrund, frågeställningar, behov Vad kan vi mäta? Metoder raps RUT Antaganden och scenarier för jämförelse

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00.

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00. UTKAST D-LFV 27-1(5) Utkast till Luftfartsstyrelsens bidrag till regeringens Uppdrag att utarbeta inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 219 FLYGETS UTVECKLING

Läs mer

Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige. Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014

Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige. Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014 Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014 Kort fakta om Swedavia Omsättning: 5 233 MSEK Resultat: 501 MSEK Balansomslutning:

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling. av det framtida flygplatssystemet (SOU 2007:70)

Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling. av det framtida flygplatssystemet (SOU 2007:70) TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) Landstingsdirektören Handläggare: Hans Brattström 2007-11-10 LS 0710-1097 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling av det framtida flygplatssystemet

Läs mer

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Sedan Swedavia bildades 2010 har antalet passagerare ökat med 6,5 miljoner eller 21 procent. Tillväxten vid

Läs mer

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Kommittédirektiv Flygplatsöversyn Dir. 2006:60 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas för att göra en översyn av det samlade svenska

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Trafikplikt på Mora flygplats

Trafikplikt på Mora flygplats Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2804 av Hans Unander m.fl. (S) Trafikplikt på Mora flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen

Läs mer

Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen

Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen Flygplatsernas betydelse för regionens funktion och utveckling Styrkor, svagheter, möjligheter,

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015 89 Kompletterande SGEI-uppdrag för Kalmar Öland Airport AB Handling Tjänsteskrivelse om nytt förordnande av Kalmar Öland

Läs mer

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia Stockholmsregionens tillgänglighet Swedavia 13 10 januari februari 2015 Copenhagen Economics uppdrag Copenhagen Economics har av Swedavia ombetts analysera Stockholmsregionens tillgänglighet. Beräkningarna

Läs mer

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser Rapport 1 (23) Upprättad av Pernilla Gunnarsson Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser

Läs mer

Fem solklara skäl att etablera ditt företag hos oss

Fem solklara skäl att etablera ditt företag hos oss Fem solklara skäl att etablera ditt företag hos oss Varmt välkommen till Karlstad Business Region Karlstad Business Region är en expansiv region med liv, rörelse och dynamik där det alltid händer intressanta

Läs mer

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg En jämförelse mellan 2013 och 2014 1 (9) Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart.

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart. NULÄGESBESKRIVNING OCH UTVECKLING AV BROMMA FLYGPLATS FRAM TILL ÅR 2010 RAPPORT AV LFV.1 Nulägesbeskrivning Bromma (15 januari 2000).1.1 Brommas roll Brommas betydelse för avregleringen av flygmarknaden

Läs mer

Folkomröstning om Brommas framtid (Bromma flygplats)

Folkomröstning om Brommas framtid (Bromma flygplats) Utlåtande 2008: RI (Dnr 016-128/2008) Folkomröstning om Brommas framtid (Bromma flygplats) Motion av Stefan Nilsson och Yvonne Ruwaida (båda mp) (2008:1) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Stockholm Connectivity Study

Stockholm Connectivity Study Stockholm Connectivity Study Analys av utvalda företag och myndigheters långväga internationella resande Satsa ll Stockholms Länsstyrelse september Bakgrund Razormind tog under fram ett av de underlag

Läs mer

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret 2015-01-20 Regionledningskontoret Borgen för lån Landstingsstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens sammanträde 2014-12-16 MISSIV 1(3) 2014-12-16 LJ2014/1742

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Agenda 2012-09-19 Swedavia och dess flygplatser Inledning passagerarterminalens flöden Hur planerar man

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Sammanfattning Passagerare Antalet passagerare på de svenska flygplatserna uppgick till 7,3 miljoner under det fjärde kvartalet 2012. Jämfört med föregående års

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030 Airport Bakgrund Utvecklandet av området Södra Lappland kan beskrivas genom tre olika faser. Genom skapandet av ett destinationsbolag har de fyra kommunerna lagt grunden för att öka antalet besökare och

Läs mer

Remissyttrande. Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

Remissyttrande. Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Finansdepartementet Vår referens: Skatte- och tullavdelningen 256/2016 Er referens: 103 33 Stockholm Fi2016/04305/S2 Stockholm, 2017-02-24 Remissyttrande Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Utredningen

Läs mer

Bil 30 Sammanfattning Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur en skatt på flygresor kan utformas. Syftet med skatten ska vara att flygets klimatpåverkan ska minska

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar.

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar. Lektion 20 SCIC 21/02/2014 TEMA: TRANSPORT OCH RESOR: flyget A. Ordförråd: flyget SAS och Malmö Aviation plockar fler poäng än Norwegian i säkerhetskategorin. Men ingen av dem finns med på Airline Ratings

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) SKRIVELSE 1 (2) Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-02-28 1(8) Plats och tid Lokal Halmstad, rådhuset, kl 14:00 Beslutande Ledamöter Carl Fredrik Graf (M), Ordförande Henrik Oretorp (C), 1:e vice ordförande Anders Rosén (S), 2:e vice

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR)

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Sida Den tillgängliga regionen 2007-12-14 Remissyttrande 1(6) Harry Wiesel Dnr: 07-459 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av betänkandet Framtidens

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Dnr Ju2017/05764/BIRS HK dnr Justitiedepartementet Stockholm. Stockholm den 29 september

Dnr Ju2017/05764/BIRS HK dnr Justitiedepartementet Stockholm. Stockholm den 29 september Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Dnr Ju2017/05764/BIRS HK dnr 2017-0059 Stockholm den 29 september Remissyttrande avseende betänkandet Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige så kan avtalen

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult Agenda 2013-09-12 Svenska flygplatser och Swedavia AB Att planera en flygplats Passagerarterminalen

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2017

Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region I rapporten

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013. Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013. Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014 Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014 Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Vårt uppdrag Copenhagen Economics har av Länsstyrelsen

Läs mer

En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

En svensk flygskatt (SOU 2016:83) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-03-10 Sektionen för infrastruktur och fastigheter Peter Haglund Finansdepartementet 10333 STOCKHOLM En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Sammanfattning (SKL) ser positivt på utredningens

Läs mer

men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars

men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars 1 men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars 2014 2 Nu får Sverige ett nytt inrikesflyg! 3 BRA för Malmö 4 Vi har gjort

Läs mer

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige har enligt alla bedömare bostadsbrist idag. Det innebär en stor ekonomisk och social kostnad

Läs mer

EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI

EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI UTREDNINGSTJÄNSTEN Anders Linnhag Tfn: 08-786 4956 PM 2013-02-26 Dnr 2012:1161 Komplettering EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI 1) Hur skulle en flygskatt påverka flygresandet och svensk

Läs mer

En förutsättning. för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer.

En förutsättning. för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer. En förutsättning för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer. Bara vetskapen om att världen är nära gör livet lite enklare. Vem trodde att man kunde flyga från Dala

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 GÖTEBORG Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 RONNEBY-UMEÅ fr 829:- inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Motion till riksdagen 1987/88:T223 av Kjell-Arne Welin m. fl. (fp) om kommunikationerna i Skåne

Motion till riksdagen 1987/88:T223 av Kjell-Arne Welin m. fl. (fp) om kommunikationerna i Skåne Motion till riksdagen 1987/88: av Kjell-Arne Welin m. fl. (fp) om kommunikationerna i Skåne Regionens s. k. infrastruktur är av stor betydelse. Här spelar kommunikationerna en viktig roll. Det måste råda

Läs mer

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper Dokumentnummer D 2013- SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper RAPPORT 2013-06-03 00.01 D 2013-2(7) Revisionsteckning Rev Datum Upprättad av Information 00.01 2013-06-07

Läs mer

FLYGET MÖJLIGGÖR FÖR NYA MÖTEN OCH KONGRESSER

FLYGET MÖJLIGGÖR FÖR NYA MÖTEN OCH KONGRESSER FÖRENINGEN Svenskt Flyg Nr 1 2012 Svenskt Flyg FLYGET MÖJLIGGÖR FÖR NYA MÖTEN OCH KONGRESSER Föreningen Svenskt Flyg är en intresseorganisation som kommunicerar idéer, åsikter och kunskap om det kommersiella

Läs mer

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att Sida 16 (42) Del 2 Öppna delen 31 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 - Svar på remiss. Dnr: 289/2015 Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Bromma flygplats Lägesredovisning

Bromma flygplats Lägesredovisning PM 2016:70 RI (Dnr 123-510/2016) Bromma flygplats Lägesredovisning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Stadsledningskontorets anmälan Bromma flygplats Lägesredovisning

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Blekinge i Sverigeförhandlingen

Blekinge i Sverigeförhandlingen Blekinge i Sverigeförhandlingen Redovisning av nyttoberäkningar Vi vill vara med om att utveckla Sveriges järnvägssystem, men då måste vi få rätt förutsättningar att delta. Bild från långfilmen Gäst hos

Läs mer

Västsvenska företag och Tull

Västsvenska företag och Tull VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning Västsverige är en starkt handelsberoende region med en lång tradition av internationell

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Statliga jobb. till Gävleborg

Statliga jobb. till Gävleborg Statliga jobb till Gävleborg Inledning Varför statliga jobb till Gävleborg? Genom att ingå ett samhällskontrakt vill vi utveckla Gävleborg och hålla ihop Sverige. Den 25 juni 2015 beslutade regeringen

Läs mer

K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås

K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås För ett västsvenskt näringsliv i världsklass Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med

Läs mer

Gotländska ståndpunkter. En ö. Ett hav. Möjligheter.

Gotländska ståndpunkter. En ö. Ett hav. Möjligheter. Gotländska ståndpunkter. En ö. Ett hav. Möjligheter. Havet är vår landsväg! Gotlands läge gör kommunikationerna med omvärlden till en nyckelfråga och förbindelserna med fastlandet är avgörande för Gotlands

Läs mer

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 1(8) SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA FLYGBULLRET ÖVER UPPLANDS VÄSBY BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 2(8) Flygbuller är en prioriterad miljöfråga Tystare flygplan har på senare år minskat

Läs mer

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Utvecklingsenheten 1(7) LANDSKRONA STAD Datum Er Referens 2016-01-28 Handläggare Vår Referens MSA 2016-182 Kommunsnrelsen Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden

Läs mer

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47=

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47= kista SCIENCE CITY Statistik 2012 På väg mot vision 2020 87+13 128 195 24 000 775 10+13= 17 300 000 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 30+47= 50+40+10+ 12+11+5+1,7% INNEHÅLL

Läs mer

Flygets betydelse för regionen och Trafikverkets upphandling till 2019 Lycksele 13 mars 2014

Flygets betydelse för regionen och Trafikverkets upphandling till 2019 Lycksele 13 mars 2014 Flygets betydelse för regionen och Trafikverkets upphandling till 2019 Lycksele 13 mars 2014 Flygets betydelse och Trafikverkets upphandling Världens snabbast växande näring Upphandlad flygtrafik Konsekvenser

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm

Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-05-24 Dnr 320/2011 1 (5) Anmälande företag Braganza II AB, u.ä.t. Braathens Aviation AB, org.nr 556747-6592, Box 37, 201 20 Malmö Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Syftet med den tidigare utskickade enkäten är att skapa ett fördelaktigt samarbete med Linköping City Airport för alla medlemsföretag

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER TREDJE KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer