JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER"

Transkript

1 RAPPORT 2014: JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER EN RAPPORT OM FLYGPLATSENS BETYDELSE FÖR JOBBEN JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

2 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

3 BROMMAS FRAMTID ÄR EN FRÅGA FÖR HELA LANDET ATT DET GÅR BRA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN ÄR INGENTING SOM VI VAR- KEN KAN ELLER FÅR TA FÖR GIVET. KONKURRENSEN ÄR KNIVSKARP OCH DET ÄR VÅR UPPGIFT ATT SE TILL ATT REGIONEN ÄVEN FRAMÖVER HAR DE BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT KUNNA LOCKA HIT KOMPETENS OCH INVEST- ERINGAR. GODA NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA FLYGFÖRBINDELSER ÄR AVGÖRANDE FÖR REGIONENS KONKURRENSKRAFT. Båda flygplatsernas framtid är osäker det nedläggningshot som vilar över Bromma flygplats och miljötillståndet som kan göra att Arlanda kraftigt måste reducera sin kapacitet är ytterst oroväckande. Risken är att Sverige, när fokus borde vara på att öka tillgängligheten, går en helt annan väg. Det sker i skarp kontrast till vad som händer i vår omvärld. Alla större utredningar på området visar att Stockholmsregionen behöver två flygplatser. Bromma flygplats spelar en central roll för Stockholm, men flygplatsens framtid är ingen isolerad Stockholmsfråga. Stockholm är landets starkaste ekonomiska motor, vilket gör att en avmattning i huvudstaden, till följd av sämre kommunikationer, kommer att få kännbara konsekvenser i hela landet. För en nedläggning av flygplatsen kommer att slå ännu mer direkt än så. Eftersom inrikesflyget är en så viktig del av trafiken på Bromma, är flygplatsen av utomordentligt stor betydelse för näringslivet i övriga Sverige. Med ett försämrat flygutbud kommer minst jobb att gå förlorade runtom i landet. Räknar man in Stockholmsregionen hotas totalt upp emot jobb av en nedläggning av Bromma flygplats. Med ett nedlagt Bromma försvinner också den enkelhet och smidighet som cityflygplatsen kan erbjuda affärsresenärer och pendlare. I förhållande till Arlanda är Brommas citynära läge flygplatsens främsta konkurrensfördel. Att flygplatserna fyller olika funktioner för de som reser, råder det ingen tvekan om och båda behövs. Brommas unika fördelar kan omöjligt återskapas på Arlanda. Stockholm, maj 2014 MARIA RANKKA VD, Stockholms Handelskammare JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 3

4 4

5 MÖRKA MOLN ÖVER BROMMA ÅTERIGEN FÖRMÖRKAR ETT NEDLÄGGNINGSHOT HIMLEN ÖVER BROMMA FLYGPLATS. MILJÖPARTIET DRIVER FRÅGAN OM NEDLÄGGNING AV FLYGPLATSEN HÅRT. 5

6 Många trodde nog att Brommas existens var tryggad till åtminstone För så långt sträcker sig avtalet mellan Stockholms stad och flygplatsoperatören Swedavia. Men skulle Miljöpartiet komma in i en ny regering efter höstens val så kan det innebära att Bromma flygplats är nedlagt inom tre år. Brommas framtid kommer att ligga på förhandlingsbordet om Miljöpartiet och Socialdemokraterna hamnar i ett läge där man ska förhandla om regeringsmakten. En nedläggning av Bromma kan bli den eftergift som Socialdemokraterna måste göra gentemot Miljöpartiet, givet att det på samma förhandlingsbord ligger andra viktiga frågor, som exempelvis Förbifart Stockholm. Samtidigt har Socialdemokraternas finansministerkandidat Magdalena Andersson sagt att ingen kan lämna garantier för någonting efter ett maktskifte. Flygets betydelse för näringslivets nuvarande och framtida framgångar kan inte underskattas. Frågan om Bromma flygplats vara eller inte vara handlar om tillgänglighet. En tillgänglighet som visat sig livsnödvändig för företag i och utanför Stockholm. Detta har i flera sammanhang uppmärksammats som Stockholms akilleshäl, inte minst i PWC:s stora rankning Cities of Opportunity. Om våra företag ska kunna fortsätta att utvecklas och generera tillväxt och välfärd måste vi också ha goda flygförbindelser både inom landet och utanför. Av de resor som görs till och från Bromma är 90 procent arbetsrelaterade. Många av de resenärerna har valt Bromma för att det är snabbt och enkelt. Det är flygplatsens litenhet som är dess stora fördel. Bromma är Sveriges tredje flygplats räknat i antalet passagerare. Men samtidigt är det nära till allt, med snabba flöden inne i terminalen. Incheckning, transporter, säkerhetskontroll, och bagageutlämning går snabbt. Man kan ha incheckning så sent som 15 minuter före avgång och det tar högst en kvart från det man lämnar planet till dess att man är på väg in till Stockholms city. Brommas framtid ligger på förhandlingsbordet om Miljöpartiet och Socialdemokraterna kommer att förhandla om regeringsmakten 90 % av resorna till Bromma flygplats är arbetsrelaterade Bromma flygplats är också känd som Sveriges inrikesnav på grund av de snabba bytena. Tack vare enkelheten kan man byta plan och resa vidare med bytestider som är så korta som 15 minuter. Man behöver aldrig checka in på nytt eller gå igenom säkerhetskontrollen. Bromma flygplats ska inte ställas mot bostadsbyggande. Stockholm har bostadsbrist och den går att lösa utan att bygga bostäder på Bromma. Med ändrade regler för markutnyttjande kan hundratusentals nya bostäder byggas i Stockholmsregionen utan att Bromma flygplats behöver tas i anspråk. Att ställa bostäder mot fortsatt verksamhet på Bromma flygplats är ingenting annat än en förevändning för flygmotståndare att minska flygtrafiken JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

7 Flygplatsen har en dramatisk historia Bromma flygplats är kanske lika känd för stridigheter om dess existens som för sin flygtrafik. När flygplatsen invigdes år 1936 låg den i utkanten av staden, men med tiden har staden utvecklats vilket har medfört att flygplatsen i dag ligger förhållandevis centralt. År 1946 tog staten över flygplatsen och samma år tecknades ett 50-årigt avtal mellan staten och Stockholms stad, som innebar att staten fick disponera stadens mark på Bromma för flygverksamhet mot att staden fick disponera statens mark på Gärdet för rekreationsändamål. Detta, enligt det så kallade Bromma Ladugårdsgärdeavtalet som gällde Många boende i Bromma och Traneberg har genom åren krävt att flyget på Bromma ska läggas ner, i första hand på grund av bullerstörningarna. Långt innan miljöfrågan seglade upp på den politiska agendan stod Brommas nedläggning på dagordningen för partierna på vänsterkanten. Frågan fick extra RENOVERING NÖDVÄNDIG Även om år 2038 kan tyckas långt fram i tiden, är det ändå i kortaste laget för att det ska gå att skriva av de stora investeringar som måste göras på Bromma. Det är svårt att få investeringarna att bära sig under en så begränsad tid, med ett nedläggningsdatum som ständigt hotar. Investeringar är dock nödvändiga för att flygplatsen ska kunna fortsätta med sin verksamhet. De senaste decenniernas osäkerhet när det gäller Brommas vara eller icke vara har gjort byggnader, hangarer och landningsbana ordentligt eftersatta. Terminalen är ett provisorium inrymt i en före detta hangar medan den ursprungliga terminalen är fuktskadad och i så dåligt skick att den inte kan användas till någonting. Samtidigt är den kulturminnesmärkt och får inte rivas. Landningsbanan sluttar kraftigt och har sättningsskador. Med den omfattande trafik som Bromma har numera är det nödvändigt att förbättra säkerheten, bygga ny terminal, renovera landningsbanan och förbättra uppställningsplatserna för flygplanen JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 7

8 Bromma flygplats invigdes Utrikesministern, Östen Undén, på väg till Moskva, Bromma flygplats 1951, trafiktornet i bakgrunden JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

9 bränsle av en olycka som inträffade 1977 när ett inrikesplan störtade mitt i ett radhusområde i Kälvesta under inflygning till Bromma. År 1981 flyttade inrikesflyget från Bromma till Arlanda. Åren därefter utnyttjades Bromma huvudsakligen för affärsflyg, hobbyflyg, skolflyg och ambulansflyg, vilket gjorde nedläggningshotet än mer akut. En därtill tilltagande bostadsbrist under 1980-talet bidrog också till att allt fler ville se Brommafältet bebyggt med nya bostäder. Socialdemokraterna i Stadshuset drev att flygplatsen skulle läggas ner före avtalstidens slut Bromma spelade redan då en stor roll för de företag som hade sina huvudkontor på andra orter i Sverige än i Stockholm. Såväl SCA, med sitt dåvarande säte i Sundsvall, och Stora Kopparberg med huvudkontor i Falun samt Volvo i Göteborg och SAAB i Trollhättan arbetade aktivt, tillsammans med Stockholms Handelskammare, för att bevara flygplatsen. I och med valet i september 1991 blev det borgerlig majoritet såväl i riksdagen som i Stockholms stad. Det innebar en omsvängning i Brommafrågan som medförde att ett nytt avtal mellan staten och staden tecknades Det nya avtalet avsåg perioden När regeringen 1992 beslöt att släppa konkurrensen fri inom inrikesflyget kom Malmö Aviation in som en ny aktör på marknaden och kunde ta upp kampen om inrikesresenärerna Jonas Svensson arbetar i Malmö, men måste ofta vara på huvudkontoret i Stockholm: Det är perfekt, jag är inne i city på en kvart. Dessutom är det så trevligt här på Bromma, jag gillar det småskaliga. på rutten Malmö Bromma. Detta innebar på sikt också ökade möjligheter för lågprisflyget att etablera sig i Stockholm. Efter att Alliansen fått majoritet i Stadshuset i valet 2006 tecknades så ett nytt avtal som säkrade att flyget får vara kvar på Bromma fram till 2038, givet att inte Swedavia fattar beslut om att lägga ner sin verksamhet. Det kan i sådana fall göras med tre års avisering. Avtalet kan i övrigt bara hävas genom ett regeringsbeslut JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 9

10 Nio kilometer till Stockholms city Bromma är Stockholms cityflygplats och Sveriges tredje största flygplats sett till antal resenärer. Under 2012 reste 2,3 miljoner resenärer till eller från Bromma varav reste utrikes. Bromma tillför därmed Stockholmsregionen flygkapacitet under högtrafik och ger ett tillskott då det behövs som mest. Samtidigt är det viktigt att inte bara se Bromma som ett kvantitativt tillskott till regionens flygkapacitet. Det är närheten till Stockholms centrala delar som är flygplatsens största fördel. Den ligger knappt nio kilometer från stadskärnan och i nära anslutning till stora arbetsplatsområden som Sundbyberg, Stad km London 13,8 Stuttgart 13,8 Paris 13,2 Köln-Bonn 13,1 Madrid 12,8 Prag 12,5 Dublin 12,3 Frankfurt 11,9 Bryssel 10,6 Amsterdam 10,5 Hamburg 9,2 Lyon 9,2 Bilbao 9,0 Stockholm-Bromma 9,0 Berlin 8,5 Köpenhamn 6,8 Toulouse 6,3 Portsmouth- 5,5 Southampton Haag-Rotterdam 4,7 Nürnberg 4,7 Stockholm-Arlanda 40,9 Solna och Kista. De som väljer att resa via Bromma uppger som ett av de främsta skälen att de sparar tid jämfört med att resa via Arlanda. Flödena i terminalen är snabba och smidiga och varken incheckning eller säkerhetskontroll ger upphov till längre köer. Jämför man denna procedur med motsvarande på Arlanda flygplats, så är den, av naturliga skäl, betydligt mer tidskrävande. Avstånden är större, avgångarna är fler och säkerhetsapparaten måste hantera betydligt fler människor. De två flygplatserna kompletterar på så sätt varandra på ett mycket bra sätt. Storlek och utbud ställs mot smidighet och effektivitet. Den ovan nämnda smidigheten och enkelheten utgör också en stor fördel för det affärsflyg som finns på Bromma. Affärsflyget används av många stora svenska och internationella företag som har huvudkontor, forsknings- och utvecklingsverksamheter i Stockholm. Nyckelpersoner i företagsledningarna men också specialister och ingenjörer är helt Affärsflyget används av många stora svenska och internationella företag som har huvudkontor, forsknings- och utvecklingsverksamheter i Stockholm beroende av möjligheten att resa till och från Bromma flygplats för att snabbt kunna ta sig mellan olika platser med egna eller chartrade plan. För dessa företag, som inte sällan verkar inom kunskapsintensiva JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

11 Lena Herrstedt jobbar i Malmö, men har varit på en intern företagsutbildning i Solna: Det är smidigt att flyga hit och med bussen fram och tillbaka till Solna går det verkligen snabbt. Men flygplatsen kunde gott få vara lite större, som det är nu så räcker inte sittplatserna till i avgångshallen. branscher, är snabba transporter som kan utföras med kort varsel, en viktig lokaliseringsfaktor. MILJÖMÄSSIGT HÅLLBARA FLYGPLAN Mot bakgrund av de bullerstörningar som ibland lyfts fram som ett av argumenten för att lägga ned flygplatsen bör det nämnas att flygbolaget Braathens, den koncern som bland annat omfattar Malmö Aviation och som står för ungefär hälften av den reguljära trafikvolymen på Bromma, 2016 kommer att ha bytt ut hela sin flygplansflotta. Därmed får man moderna och miljömässigt hållbara flygplan. Koldioxidutsläppen per säte kommer att minska med närmare 40 procent och bullerutbredningen reduceras med 75 procent jämfört med dagens situation. Även om Bromma flygplats ligger nära Stockholms innerstad har flera andra Europeiska städer ännu mer citynära flygplatser. Arlanda är däremot, i en internationell jämförelse, relativt perifert beläget, vilket gör Bromma till ett ännu viktigare komplement, inte minst för affärsresenärerna. Flera internationella studier kommer här till liknande slutsatser en visar att affärsresenärer har omkring dubbelt så hög värdering av kortare restid än övriga resenärer 1 medan en annan pekar på att affärsresenärens värdering av förkortad restid till och från flygplatsen är omkring 75 procent högre än för andra typer av passagerare. 2 Allt detta tyder på att en citynära flygplats har en viktig strategisk roll att spela för Stockholmsregionens näringsliv och dess utveckling. Flygbolag slås ut och konkurrensen försämras Det är inte möjligt att flytta över det flyg som i dag trafikerar Bromma till Arlanda. Bromma flygplats är en utpräglad peak-flygplats där majoriteten av flygen lyfter och landar mellan 7.00 och 9.00 på morgonen och och på kvällen. Om Bromma skulle tvingas stänga är det inte troligt att det fåtal slottider som finns lediga under peaktid på Arlanda skulle gå till bolag som tidigare har trafikerat Bromma flygplats. På Arlanda måste viss kapacitet reserveras för utveckling av nya internationella direktlinjer, något som efterfrågas av näringslivet i hela landet. Dessutom är tillgången till slottider i grunden det som styr över möjligheten att flyga till och från en flygplats. Slottider är ingenting som flygplatsbolaget Swedavia styr över. De flygbolag som har slottider i peak har ofta flera, ibland bara med tio minuters mellanrum. Det gör att ett bolag som tidigare har trafikerat Bromma kanske kan få tag på en eller ett fåtal attraktiva tider. Detta är dock inte tillräckligt för bolag vars affärsidé helt bygger på att kunna serva affärsresenärer och pendlare som nästan uteslutande efterfrågar flygningar i peaktid. Brommas konkurrensfördel är just den tid man som resenär sparar, enkelheten och det citynära läget. Det är skillnaden mellan flygplatserna som skapar god konkurrens på en väl fungerande marknad. Med den knivskarpa konkurrens som idag råder om svensk inrikestrafik, är sannolikheten stor att någon av de största aktörerna slås ut. Detta är varken till gagn för resenärerna eller för svensk konkurrenskraft. En nedläggning får därför till följd att antalet avgångar minskar, valmöjligheten försvinner och resenärerna står som de stora förlorarna. Förutom att en nedläggning skulle slå hårt mot pendlare och affärsresenärer skulle den också drabba det affärsflyg som med egna eller chartrade plan inte går i linjetrafik. Dessa flygplan är mindre, håller lägre hastighet och stoppar därmed upp trafiken i luftrummet. De går inte att bereda plats för dessa på Arlanda utan att störa trafiken. En slottid är en tilldelad tidpunkt för start eller landning för ett flygplan på en flygplats. Slottider koordineras av oberoende funktioner vid flygplatserna (en s.k. slots-koordinator) i enlighet med internationella regelverk. Om ett bolag har använt en slot minst 80 procent av den tid som man fått tilldelad under en viss säsong, har bolaget företrädesrätt att fortsätta använda den under nästa motsvarande säsong (vinter eller sommar). I annat fall måste slottiden lämnas tillbaka och övertas då av någon annan. Nytillkomna flygbolag på en flygplats kan få företräde enligt vissa regler JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 11

12 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

13 Flygplatsens betydelse för huvudstadsregionen Stockholm är den mest betydelsefulla ekonomiska regionen i Sverige. Här bor drygt en femtedel av Sveriges befolkning, här skapas nästan en tredjedel av Sveriges BNP och länet står för närmare hälften av de statliga direkta skatterna. Till 2030 kommer minst 40 procent av Sveriges ekonomiska tillväxt att genereras i huvudstadsregionen. Utvecklingsförutsättningarna för näringslivet i Stockholms län har mycket stor betydelse för hela Sveriges ekonomi och välstånd. Det regionala flygutbudet är särskilt viktigt för tillväxten inom kunskapsintensiva branscher som exempelvis finans, medier, IT och telekom. I Sverige är Stockholm den regionala ekonomi som mest förlitar sig på kunskapsintensiva tjänstebranscher för sitt välstånd. Det är branscher som karaktäriseras av att företagen är rörliga och kontaktintensiva. Regionala tillgänglighetsproblem som exempelvis försämrade flygförbindelser slår hårt mot företag i dessa branscher. Det får i sin tur konsekvenser både regionalt och nationellt, eftersom dessa företag levererar specialiserade tjänster till andra företag och hushåll, vilket höjer produktivitet och realinkomst. Orsakssambandet mellan flygkapacitet och ett välmående näringsliv är därmed tydligt. När det gäller val av lokaliseringsort för företag och huvudkontor är tillgången till förbindelser med andra regioner och länder ofta en av de viktigaste faktorerna. Stockholm är den åttonde staden i världen mätt i antal Frågan om Bromma flygplats vara eller inte vara handlar om tillgänglighet Emma Rejdvik flyger från Bromma några gånger i månaden: Jag väljer helst Bromma när jag åker i tjänsten, det är bra service och inget krångel. Ibland kan det vara jobbigt när det ösregnar när man ska gå ut till planet, men det får man ta huvudkontor för globala företag. Detta är mäkta imponerande givet stadens storlek. Här finns vartannat nordiskt huvudkontor för de allra största bolagen i världen. Men stadens starka ställning är inte ohotad och får därför inte tas för given. Den måste vårdas och utvecklas, inte minst mot bakgrund av att utvecklingen i andra delar av världen går i en rasande fart. En hög huvudkontorstäthet är ett kvitto på huvudstadens attraktivitet. Eftersom huvudkontoren skapar en attraktiv miljö för tjänstenäringen, avancerad produktion och bidrar till att andra typer av företag väljer att etablera sig i regionen är det allvarligt om de börjar lämna regionen till följd av ett försämrat näringsklimat. Brommas betydelse för hela landet Sverige är det land i EU som har längst avstånd mellan landsändarna. Landets geografiska storlek gör oss beroende av välfungerande flygtrafik. Tack vare flyget kan företag runt om i landet ta sig till sina affärspartners och kunder i andra delar av landet inom loppet av en arbetsdag. Under år 2013 gjordes två miljoner inrikes resor till och från Bromma. 90 procent av dessa var arbetsrelaterade. Majoriteten av flygresenärerna, procent, pendlade till Stockholm och tillbaka till någon stad eller ort ute i landet. Många väljer också att resa via Bromma för att ta sig vidare ut i Europa. Bryssel är en viktig destination, som för resande från till exempel Umeå eller Östersund blir mycket lättillgänglig med en mellanlandning på Bromma. Att Bryssel i sig också är en trafikhubb för flyg till Afrika är också något som har visat sig vara attraktivt för resenärer från hela landet. För att få en uppfattning om den ekonomiska betydelsen av en nedläggning av Bromma flygplats har vi, baserat på beräkningsmetoder i studier genomförda av JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 13

14 Med ett försämrat flygutbud kommer upp emot jobb att gå förlorade i hela Sverige Handelshögskolan i Jönköping och konsultbolaget WSP, gjort en uppskattning av hur en nedläggning av flygplatsen skulle slå mot jobben i ett antal olika regioner i landet. Nedan redovisas kort de genomförda fallstudierna för Jönköping, 3 Växjö, 4 Kalmar 5 och Sundsvall- Timrå. 6 Studierna redogör för kvantifierad ekonomisk betydelse av flygplatserna. I de tre sistnämnda studierna har man, för att bedöma de ekonomiska effekterna på orten och regionen, tillämpat den regionala utvecklingsmodellen RUT. För utförlig förklaring, se bilaga sid 26. Även om Jönköpings flygplats inte har någon trafik från Bromma är den studie som genomfördes av Handelshögskolan i Jönköping 2012, högst relevant i detta sammanhang eftersom man här tittar närmare på flygplatsers roll i Sverige ur ett regionalt perspektiv. Syftet med studien är att analysera kopplingen mellan flygplatser och dess aktiviteter i relation till regional utveckling, exempelvis med avseende på befolkningstillväxt, förändring av arbetstillfällen, bruttoregionalprodukt och regionala lönesummor. En generell slutsats är att närheten till en flygplats är positivt relaterad till de variabler som mäts. Sammantaget menar forskarna att det finns en rad positiva effekter av en regional flygplats och att själva värdet bör ses mer holistiskt än enbart till kostnaderna och intäkterna för själva flygplatsen. Med resultatet av studien dras slutsatser avseende effekter av flygplatsen i Jönköping. Den ekonomiska betydelsen av Jönköpings flygplats (jämfört med nedläggning) uppskattas till 650 företag och drygt arbetstillfällen. Uppgifterna representerar alltså den skillnad man kan förvänta sig under en tioårsperiod för det fall Jönköpings flygplats försvinner respektive finns kvar. En liknande studie genomfördes för Växjö flygplats Här gjorde konsultbolaget WSP, tillsammans med flygplatsen och Regionförbundet Södra Småland, en utvärdering av den regionala nyttan. Studien tittar på hur flygplatsen påverkar och förväntas påverka näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt i framtiden. För Växjö är Bromma en av de mest frekventa destinationerna. Så mycket som företag och jobb skulle förvinna i upptagningsområdet om Växjö flygplats skulle läggas ner. Med motsvarande tillvägagångssätt har ytterligare två studier genomförts av WSP, en för Midlanda flygplats, numera Sundsvall-Timrå, och en för Kalmar flygplats. Den förstnämnda som genomfördes 2008 visar att 910 företag och jobb skulle hotas om flygplatsen läggs ner. Den studie som genomfördes 2011 för region Kalmar, visar, precis som i tidigare nämnda fall, att den ekonomiska betydelsen av flygplatsen är betydande. Vid en nedläggning av Kalmar flygplats hotas så mycket som företag och jobb i upptagningsområdet JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

15 Sträcka tid Stockholm Umeå Stockholm Östersund Stockholm Sundsvall Stockholm Trollhättan Stockholm Göteborg Stockholm Visby Stockholm Växjö Stockholm Halmstad Stockholm Kalmar Stockholm Ängelholm Stockholm Ronneby Stockholm Malmö 1h 5 min 1h 5 min 55 min 55 min 55 min 35 min 50 min 1h 10 min 50 min 1h 15 min 55 min 50 min Umeå (1h 5 min) Östersund (1h 5 min) Sundsvall (55 min) Stockholm Bromma Trollhättan (55 min) Göteborg (55 min) Visby (35 min) Halmstad (1h 10 min) Växjö (50 min) Ängelholm (1h 15 min) Ronneby (55 min) Malmö (50 min) Kalmar (50 min) JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 15

16 Om man tar utgångspunkt i dessa fyra studier kan man också dra vissa slutsatser för andra städer med flygplatser som har en betydande andel flyg till och från Bromma. Detta utgår från vissa grundläggande antaganden. Det första är att det inte är möjligt att flytta över trafiken från Bromma till Arlanda, bland annat på grund av bristen på attraktiva slottider. Då upphör istället många av resorna helt, vilket kommer att få stora konsekvenser för de berörda orterna. Det andra antagandet baseras på att många av dessa flygplatser redan dras med underskott på flera miljoner kronor per år, underskott som med en minskning av flyg enbart kommer att öka. Man kan dela in konsekvenserna i tre grupper: 1. Konsekvenser för orter med regionala flygplatser 7 vars hela verksamhet hotas om Bromma avvecklas 2. Konsekvenser för orter med statliga flygplatser som har en stor andel flyg till Bromma 3. Konsekvenser för Stockholmsregionen KONSEKVENSER FÖR ORTER MED REGIONALA FLYGPLATSER Den första gruppen utgörs av ett antal medelstora flygplatser som har en stor andel flyg till Bromma. De står inför hot om hela verksamhetens fortsatta överlevnad. Från dessa orter Ängelholm, Halmstad, Växjö, Kalmar, Trollhättan och Sundsvall- Sanna Heinsalo arbetar i Helsingfors, men besöker regelbundet företagets kontor i Kista: Jag sparar 45 viktiga minuter på att inte flyga via Arlanda. Timrå går flera dagliga flyg till och från Bromma, företrädesvis för tjänsteresor, med behov av att resa över dagen. Eftersom andelen flyg till och från Bromma är betydande, skulle dessa orter drabbas hårt om Bromma flygplats avvecklas. Noterbart är att Trollhättan i princip uteslutande har flyg till och från Bromma, med totalt närmare resenärer per år. Vad gäller Sundsvall-Timrå, som har en mindre andel på Bromma, befinner de sig i ett särskilt känsligt läge, där kommunerna helt nyligen tagit över driften från statliga Swedavia. Redan i nuläget har dessa flygplatser en känslig ekonomisk situation med krav på tillskott från ägare, vilka bedömer att verksamheten är av stor betydelse för regionens ekonomiska utveckling, tillväxt och sysselsättning. Försämras ekonomin ytterligare för de aktuella flygplatserna kommer ägarna att fråga sig hur stora och ökande underskott man är beredda att bära för att upprätthålla flygverksamheten. Försämras tillgängligheten minskar incitamenten. Samtliga ovanstående orter har en ekonomi, storlek, befolkning och en sysselsättning som är jämförbar med de orter där studier gjorts över regionala flygplatser. Det finns därför starka skäl att utgå ifrån att de ekonomiska konsekvenserna blir liknande de som angivits i studierna, med minskande sysselsättning och färre företag. Det är ett rimligt antagande att verksamheten vid tre till fyra flygplatser, förmodligen Trollhättan, Kalmar, Växjö och Ängelholm, hotas direkt ifall Bromma avvecklas. Det kommer sammantaget att få stora ekonomiska konsekvenser för de orter och regioner där den nedlagda flygplatsen är belägen. Baserat på ovan redovisade studier kan man anta att så mycket som företag och jobb hotas, lågt räknat. KONSEKVENSER FÖR ORTER MED STATLIGA FLYGPLATSER Den andra gruppen utgörs av flygplatser som drivs av statliga Swedavia. En avveckling av Bromma får också konsekvenser för dessa flygplatser som finns i Malmö, Göteborg, Visby, Umeå, Åre-Östersund och Ronneby. Trafiken till och från dessa orter utgör omkring hälften av all trafik till och från Bromma. För orter som Visby, Åre-Östersund och Ronneby finns egentligen inga alternativ alls. Tåget utgör ingen möjlig ersättning för flyget för dem som behöver resa över dagen. För Visby och Östersund handlar det om att hela verksamheter riskerar omlokalisering ifall flyget till Bromma försvinner. Dessa orter har flera statliga verk och stora bolag som är starkt beroende av fungerande, rationella och ändamålsenliga flygförbindelser. Då Arlanda inte medger resor vid samma tidpunkter kommer möjligheten till resor över dagen att försvinna. Även om inga övriga flygplatser inom Swedavia avvecklas till följd av att Brommas stängs kommer det att förorsaka en lägre sysselsättning, sämre tillväxt och färre företag på dessa orter. Med hjälp av de beräkningsmetoder som används i de fyra genomförda fallstudierna uppskattar vi att minst företag och jobb riskerar att försvinna på de orter som idag har flygplatser som drivs av Swedavia. KONSEKVENSER FÖR STOCKHOLM En sämre tillgänglighet får också konsekvenser för Stockholmsregionen. En minskad tillgång till flygförbindelser ger minskat resande, färre besök och minskad efterfrågan på tjänster, JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

17 Bromma flygplats unika fördelar kan omöjligt återskapas på Arlanda vilket ger ett försämrat underlag för verksamheter i Stockholmsområdet. Flera företag har också verksamheter på flera platser varför bristfälliga kontakter mellan berörda orter kan medföra att företag avvecklar sin verksamhet. En försiktig bedömning är att effekten i Stockholmsregionen blir hälften jämfört med de orter vars flygplatser hotas av nedläggning. Det innebär att minst 3000 företag och arbetstillfällen riskerar att försvinna från Stockholmsregionen. En nedläggning av Bromma flygplats kommer att få omedelbara ekonomiska konsekvenser för hela landet. Sammantaget hotas upp emot jobb i hela Sverige. Regionen behöver två flygplatser En nedläggning av flygplatsen kommer att slå som allra hårdast mot orter och städer utanför Stockholmsregionen. Tittar man däremot mer isolerat på Stockholmsperspektivet är det högst relevant att lyfta fram alla de utredningar som genom åren har pekat ut Bromma flygplats som strategiskt viktig för huvudstadsregionen. Den statliga flygplatsutredningen 2007 slog fast Brommas betydelse som en nationellt strategisk flygplats. Några år senare, 2008 och 2010, pekade Transportstyrelsen ut flygplatsen som riksintresse i miljöbalken. Utöver detta har den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS, fastställt att Bromma bör behållas som länets andra flygplats med betydelse för främst affärsflyg. Under åren har det också genomförts ett antal större utredningar som har tittat närmare på frågan om en avveckling av flygplatsen. Samtliga fastslår att Stockholmsregionen är i behov av två flygplatser. Södertörn har pekats ut som lämplig plats för en andra flygplats. I dagsläget vet vi att det inte finns några politiska förutsättningar att bygga en ny trafikflygplats på Södertörn. Dessutom är Tullinge, som länge var ett alternativ, nu bebyggt med bostäder. INGEN NY PLATS Att hitta en annan plats i Stockholmsregionen får sägas vara en mycket komplicerad åtgärd. Förutsättningarna att få igenom ett sådant beslut skulle vara utomordentligt små. Om vi mot förmodan ändå förutsät JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 17

18 ter att det går att hitta mark och få politiskt stöd för en ny flygplats i regionen, kommer investeringskostnaden för en ny sådan anläggning att uppgå till minst 17 miljarder kronor. Bara grundinvesteringen utgörs av sex miljarder kronor. Till detta kommer markkostnader på cirka 500 miljoner kronor och utbyggnad av ny spårbunden trafik givet att det knappast är lämpligt eller hållbart att enbart kunna ta sig dit med bil på fem miljarder kronor. Dessutom får man vid komplicerade projekt räkna på ett riskpåslag på ca 3,5 miljarder kr. Att behöva skära ner en annan budget med 17 miljarder kr för att öppna upp en ny flygplats i regionen är slöseri med både tid och skattemedel. Det finns dessutom inga garantier för att den kalkylen håller. Även med de bästa av kunskaper är en ny flygplats ett mycket komplicerat projekt. Det visar inte minst Berlins nya flygplats Berlin-Brandenburg, som blivit flera år försenad. Med en ursprunglig investeringsbudget på 2,5 miljarder euro landar slutnotan sannolikt på mer än det dubbla, närmare cirka sex miljarder euro. Bromma har drygt två miljoner resenärer årligen. Anders Hermansson flyger till Stockholm från Trollhättan varannan vecka i tjänsten: Om Bromma försvinner skulle jag vara tvungen att ta bilen de 45 milen och det innebär att jag skulle förlora jättemycket arbetstid JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

19 Ställ inte bostadsfrågan mot tillgängligheten Frågan om en nedläggning av Bromma flygplats har mer eller mindre varit ett ständigt överhängande hot. Argument om flygplatsens betydelse för regionens näringsliv har ställts mot bullerproblematik, miljöförstöring och behov av nya bostäder. I samband med att det nya avtalet tecknades 2008 föreslog Socialdemokraterna att nya bostäder skulle byggas på flygfältet. Vänsterpartiet föreslog samtidigt bostäder och Miljöpartiet ville ha en folkomröstning om frågan. I dag är det enbart Miljöpartiet som aktivt driver frågan om en nedläggning av Bromma flygplats. På flygfältet vill man nu bygga nya bostäder och nya arbetsplatser. Stockholms Handelskammare är först ut att skriva under på att bristen på bostäder är hämmande för regionens tillväxt. Av den anledningen har vi tittat närmare på hur en storskalig utbyggnad av tunnelbanenätet kan skapa förutsättningar för nya bostadsområden. I Stockholmsregionen är endast 14 procent av marken bebyggd. Med en annan markpolitik kan det byggas ett helt nytt Stockholm i Stockholm. Dessutom är förtätningspotentialen i förorterna är mycket stor. VIKTIG DRIVKRAFT Det är naturligt att stadens olika behov ställs i relation till varandra. Den tillgänglighet som flygplatsen skapar är en viktig drivkraft för tillväxt. Lösningen på Stockholms bostadsbrist är därför inte att bebygga en av Sveriges viktigaste och mest strategiska flygplatser med bostäder och arbetsplatser. Vad tycker stockholmarna? Stockholms Handelskammare har genomfört en undersökning och frågat stockholmarna om deras inställning till Bromma flygplats. Totalt genomfördes intervjuer av boende i Stockholms län under slutet av mars Undersökningen visar att åtta av tio stockholmare är positiva till Bromma flygplats. På frågan vad man tycker om en nedläggning svarar 56 procent att det är en dålig idé. Av allt att döma är det inte bara näringslivet som är beroende av flygplatsen och vill ha den kvar. Allmänheten i regionen ställer sig också mycket positiv till denna. I debatten om nya infrastrukturinvesteringar till vägar och flygplatser framhåller ofta miljörörelsen att det skapar ytterligare onödigt resande. I detta sammanhang kan det vara intressant att visa att allmänhetens uppfattning är en annan. Hela 85 procent tycker inte att Bromma flygplats skapar onödigt resande. En annan fråga som är högst relevant när man tittar på faktorer som påverkar näringslivets förutsättningar är Stockholms nationella och internationella tillgänglighet. Även om en majoritet av de tillfrågade tycker att Stockholm i dag har goda kommunikationer så anser drygt hälften, 52 procent, att vi står dåligt rustade för att möta ett växande behov av kommunikationer med omvärlden. När vi bryter ner inställningen till Bromma flygplats på de olika politiska partierna får vi ett intressant och även något förvånansvärt resultat, med tanke på att Miljöpartiet driver frågan om en nedläggning av flygplatsen så hårt. Av de som säger sig rösta på Miljöpartiet i nästa val tycker 37 procent att en nedläggning är bra. Samtidigt tycker en lika stor andel, 37 procent, att en nedläggning av flygplatsen är dålig. Hela 26 procent har svarat vet ej på frågan. Hur man än tolkar detta resultat kan man ifrågasätta om Miljöpartiet har stöd i de egna väljarleden. 8 av 10 är postiva! JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 19

20 INTERVJU MED UMEÅS NÄRINGSLIVSCHEF ROLAND CARLSSON JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Sedan Swedavia bildades 2010 har antalet passagerare ökat med 6,5 miljoner eller 21 procent. Tillväxten vid

Läs mer

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia Stockholmsregionens tillgänglighet Swedavia 13 10 januari februari 2015 Copenhagen Economics uppdrag Copenhagen Economics har av Swedavia ombetts analysera Stockholmsregionens tillgänglighet. Beräkningarna

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Agenda 2012-09-19 Swedavia och dess flygplatser Inledning passagerarterminalens flöden Hur planerar man

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR)

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Sida Den tillgängliga regionen 2007-12-14 Remissyttrande 1(6) Harry Wiesel Dnr: 07-459 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av betänkandet Framtidens

Läs mer

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030 Airport Bakgrund Utvecklandet av området Södra Lappland kan beskrivas genom tre olika faser. Genom skapandet av ett destinationsbolag har de fyra kommunerna lagt grunden för att öka antalet besökare och

Läs mer

Stockholm Connectivity Study

Stockholm Connectivity Study Stockholm Connectivity Study Analys av utvalda företag och myndigheters långväga internationella resande Satsa ll Stockholms Länsstyrelse september Bakgrund Razormind tog under fram ett av de underlag

Läs mer

Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm

Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-05-24 Dnr 320/2011 1 (5) Anmälande företag Braganza II AB, u.ä.t. Braathens Aviation AB, org.nr 556747-6592, Box 37, 201 20 Malmö Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt

Läs mer

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013. Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013. Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014 Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014 Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Vårt uppdrag Copenhagen Economics har av Länsstyrelsen

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper Dokumentnummer D 2013- SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper RAPPORT 2013-06-03 00.01 D 2013-2(7) Revisionsteckning Rev Datum Upprättad av Information 00.01 2013-06-07

Läs mer

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar.

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar. Lektion 20 SCIC 21/02/2014 TEMA: TRANSPORT OCH RESOR: flyget A. Ordförråd: flyget SAS och Malmö Aviation plockar fler poäng än Norwegian i säkerhetskategorin. Men ingen av dem finns med på Airline Ratings

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Stockholm Arlanda Airport Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Innehåll Allmänt om Swedavia, flyget och Arlandas utveckling Vad händer på flygplatsen just nu Arlandas miljöprövning Arlandas miljöarbete

Läs mer

FLYGET MÖJLIGGÖR FÖR NYA MÖTEN OCH KONGRESSER

FLYGET MÖJLIGGÖR FÖR NYA MÖTEN OCH KONGRESSER FÖRENINGEN Svenskt Flyg Nr 1 2012 Svenskt Flyg FLYGET MÖJLIGGÖR FÖR NYA MÖTEN OCH KONGRESSER Föreningen Svenskt Flyg är en intresseorganisation som kommunicerar idéer, åsikter och kunskap om det kommersiella

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret 2015-01-20 Regionledningskontoret Borgen för lån Landstingsstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens sammanträde 2014-12-16 MISSIV 1(3) 2014-12-16 LJ2014/1742

Läs mer

EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI

EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI UTREDNINGSTJÄNSTEN Anders Linnhag Tfn: 08-786 4956 PM 2013-02-26 Dnr 2012:1161 Komplettering EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI 1) Hur skulle en flygskatt påverka flygresandet och svensk

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Syftet med den tidigare utskickade enkäten är att skapa ett fördelaktigt samarbete med Linköping City Airport för alla medlemsföretag

Läs mer

SVERIGE INOM RÄCKHÅLL

SVERIGE INOM RÄCKHÅLL SVERIGE INOM RÄCKHÅLL SVERIGE INOM RÄCKHÅLL 1 Vi tror inte på en värld utan flyg Antalet flygresenärer kommer att öka med en miljard mellan 2012 och 2017. När jag hör denna häpnadsväckande siffra tänker

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 RONNEBY-UMEÅ fr 829:- inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport

Stockholm Arlanda Airport Stockholm Arlanda Airport Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Anette Näs, projektledare Swedavias roll och uppdrag Med affärsmässighet aktivt medverka till att utveckla transportsektorn och bidra till

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

NYHET! KONTOR MED FLYGPLATS. Äntligen kan vi erbjuda nya, fantastiska kontor på Stockholm Arlanda Airport med gångavstånd till terminal!

NYHET! KONTOR MED FLYGPLATS. Äntligen kan vi erbjuda nya, fantastiska kontor på Stockholm Arlanda Airport med gångavstånd till terminal! NYHET! KONTOR MED FLYGPLATS. Äntligen kan vi erbjuda nya, fantastiska kontor på Stockholm Arlanda Airport med gångavstånd till terminal! Arlanda byggs ut för 13 miljarder Arlanda flygplats ska byggas ut

Läs mer

Svar från partierna gällande Bromma flygplats

Svar från partierna gällande Bromma flygplats Svar från partierna gällande Bromma flygplats 1. Hur ser du och ditt parti på att minst 8 000 barn i förskola, skola och fritids i Stockholm befinner sig under Swedavias bullermatta med gränsvärde 55dB(A)?

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Samverkansavtal med SAAB AB avseende flygplatsverksamhet

Samverkansavtal med SAAB AB avseende flygplatsverksamhet 1 (7) 2011-11-28 Dnr Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Samverkansavtal med SAAB AB avseende flygplatsverksamhet FÖRSLAG TILL BESLUT KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

En förutsättning. för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer.

En förutsättning. för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer. En förutsättning för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer. Bara vetskapen om att världen är nära gör livet lite enklare. Vem trodde att man kunde flyga från Dala

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Sid 1 (8) 2014-03-10 Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Referens nr: 96-3-2013 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 fr 849:- KALMAR-UMEÅ inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm Foto: Fredrik Persson Eva Pavoni Vi tror på Ursvik Ursvik är Sundbybergs modernaste stadsdel och många nya sundbybergare väljer Ursvik. I Ursvik är det nära till allt,

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2008 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Att företagen gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal har blivit allt vanligare

Läs mer

Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad

Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad Drygt 220 skolbarn och 100 förskolebarn riskerar att få fördubblat antal flygplan över sig. Eleverna på Råbergsskolan

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

STOC K HOLM S S O PPAN

STOC K HOLM S S O PPAN STOC K HOLM S S O PPAN SAMVERKAN FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Stockholm behöver mer samverkan Stockholmssoppan är ett samarbete mellan sju näringslivs- och fackliga organisationer som sedan år 2000 samarbetar

Läs mer

2013-11-05 Dnr 2013:1530

2013-11-05 Dnr 2013:1530 2013-11-05 Dnr 2013:1530 Rapport från utredningstjänsten TYPFALL BARNFAMILJ En barnfamilj som bor i Gävle med 2 barn, och där hon tjänar 35 000 i månaden och han tjänar 24 500, på vilket sätt skulle deras

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Projektverktygsdagen 2013

Projektverktygsdagen 2013 Projektverktygsdagen 2013 Conny Ulvestaf Projektstrateg Swedavia PMO Swedavias roll Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten. Vår vision Tillsammans för vi

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

STRAIR Strategic Development and Cooperation between Airport Regions

STRAIR Strategic Development and Cooperation between Airport Regions PM - slutrapport Regionplane- och trafikkontoret Caroline Olsson STRAIR Strategic Development and Cooperation between Airport Regions Stockholms läns landsting Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Arlandas utsläppstak hotar flygtrafiken

Arlandas utsläppstak hotar flygtrafiken 2010 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Arlandas utsläppstak hotar flygtrafiken För flygresor finns tydliga regler. Flygplatsverksamheten på Stockholm-Arlanda Airport är bland annat reglerad

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Mötesplats Transporter 2014. Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen

Mötesplats Transporter 2014. Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen Mötesplats Transporter 2014 Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen Svenska FlygBranschen Svenska FlygBranschen, SFB, är ett arbetsgivar- och branschförbund och ingår i TransportGruppen som är ett till

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige har enligt alla bedömare bostadsbrist idag. Det innebär en stor ekonomisk och social kostnad

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01.

Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01. LFV Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01.00 Boverket Magnus Lindqvist STOCKHOLM-ARLANDA, GÖTEBORG-LANDVETTER,

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan 1 Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 Facket för Service och Kommunikation 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 blekingeflyg blekingeflyg Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 blekingeflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2010 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Även om lågkonjunkturen börjar ebba ut och verksamheter tar fart igen går det fortfarande trögt att

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

FLYGPLATSREKLAM Stockholm Arlanda Airport

FLYGPLATSREKLAM Stockholm Arlanda Airport FLYGPLATSREKLAM Stockholm Gäller från och med juni 2015 med reservation för tryckfel och prisändringar. Resenärstatistik hela flygplatsen TRANSPORT Tar bussen 18% RESENÄREN 2014 Antal resenärer: 22 048

Läs mer

Snart kom det ytterligare sms om att förseningen förlängts och Charlottas tre barn, Tyra, Ellie och Vidar, börjar bli trötta och oroliga.

Snart kom det ytterligare sms om att förseningen förlängts och Charlottas tre barn, Tyra, Ellie och Vidar, börjar bli trötta och oroliga. Känd flygrättsadvokat hjälper försenade flygpassagerare att stämma Norwegian Egenföretagaren Charlotta Holmquist, hennes man och tre barn hade under lång tid sett fram emot semestern i Thailand. En del

Läs mer

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Worldsat 2001 Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag Att gränspendla samma fast olika H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag År 2009 gränspendlade 28 000 personer från Sverige till Norge. Under samma period var andelen utpendlare från Sverige

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer