~ DALAFLYGET. Aktieägarinfo Dalaflyget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~ DALAFLYGET. Aktieägarinfo Dalaflyget"

Transkript

1 ~ DALAFLYGET Aktieägarinfo Dalaflyget

2 Historik AB Dalaflyget bildades 1 januari, 2006 och de båda flygplatserna i Borlänge och Mora har sedan dess ingått i samma bolag. Ägarbtlden har ändrats något under resans gång då Falu kommun har minskat sitt aktieinnehav från 15 till 11 procent. Nuvarande ägarbild ser ut enligt följande Borlänge kommun 34 %, Landstinget Dalarna 32 %, Mora kommun 23 % och Falu kommun 11 %. Ursprungstanken var bl.a. att upprätta en flygförbindelse Mora-Borlängel Arlanda för att än mer knyta samman Dalaflygplatserna men av olika skäl har detta inte varit praktiskt och ekonomiskt möjligt. För närvarande består reguljärtrafiken från Borlänge av linjer till Göteborg och Malmö och från Mora till Arlanda och säsongsvis till Ängelholm och Visby- På båda flygplatserna förekommer frekvent charterflyg, nyttoflyg som ambulansflyg, polishelikoptrar, linjearbetande helikoptrar samt en del militär trafik. På bäda flygplatserna förekommer affärsflvg, skolflyb samt privatflyg frekvent. Reguljärflyget Reguljärflyget som är grundläggande och en förutsättning för all annan flygverksamhet, består idag av två st. olika flyglinjer från Dala Airport. Måndagar till fredagar går det 2-3st avgångar/ankomster till Göteborg respektive 2st till Malmö som trafikeras av Direktflyg som har sitt säte och huvudkontor på Borlänge-Falun flygplats. Passagerarutvecklingen på dessa linjer generellt sett är att Göteborg respektive Malmölinjen växer stadigt. Arlandatrafiken från Dala Airport har legat nere sedan 1 juli Orsaken till detta kan troligen förklaras av att alternativen till Arlanda har blivit fler och bättre med andra trafikslag. Ändå har Arlandalinjen så här IAngt haft en viktig funktion att fylla då i stort sett samtliga passagerare på den linjen rest vidare med ett annat flyg inrikes eller utrikes. På detta sätt har man kunnat nå Sveriges största "flygnav'~ med ett stort utbud till hela världen. Inte minst har detta gällt för de besökare som skall in till Falun-Borlängeregionen för besök till värt lokala näringsliv och statliga verk. Det är alltsa av största vikt att få till en förbindelse med ett stort flygnav i framtiden. Det skulle kunna vara t.ex. Köpenhamn, Berlin eller Amsterdam. När det gäller direktförbindelserna till/från Göteborg och Malmö är avståndet sådant att flyget I stort sett är enda alternativet för den som behöver göra "över dagen förrättningar" och dessa båda flyglinjer har hittat en trogen publik och det flnns troligen potential för fler resenärer. Prisnivån på båda linjerna är inte av s.k. lågpriskaraktär då den flygmaskin Jetstream 32 med 19st platser inte kan rabattera en flygstal på samma sätt som exempelvis Ryan Air

3 kan göra på en betydligt större flygmaskin med väsentligt fler flygstolar att slå ut kostnaden på. Dock skall sägas att det inte alltid behöver vara dyrt att flyga frän Dala Airport. T.ex. kan nämnas att Direktflyg på flera avgångar har ett Internetpris som börjar på SEK59S: - för en enkel resa till Göteborg och billigaste övriga alternativ för en resa till Göteborg och Malmö med Direktflyg är SEK1000: - för enkel resa exklusive ungdomar och studerande som kan resa ändå billigare. Direktflyg säljer också s.k. buntbujetter till de företag som reser mycket. Exempelvis får man 30 % rabatt på ordinarie pris när man köper lost enkelresor till Göteborg och Malmö. På Mora Siljan Flygplats är linjen till Stockholm/Arlanda med dagliga avgångar måndag till fredag och söndagar till 95 % utnyttjad av näringslivet i norra Dalarna. En förutsättning för näringslivet för närhet till marknaden och även för företagen att få kunder tm sig. Att linjen är affärsanpassad visar också de produkter som finns och med flest alternativ för företag och frekventa resenärer. För privatresenärer är utbudet mera begränsat, beroende på flygplanstorlek, antal avgångar och den höga beläggning som linjen har i dag. Ängelholmslinjen och Visbylinjen till/från Mora flygs idag under vintersäsongen två dagar i veckan. Linjen är till skillnad mot ArlandalinJen mera privatanpassad och i initialskedet skapad för skidturism, men har efter hand uppmärksammats av både affärs- och privatresenärer från hela Dalarna. Linjen flygs med större plan och erbjuder därför också förmånliga produkter för privatresandet. Charterflyget Sedan 2006 har det etablerats charterflyg frän Dala Alrport. Först ut var reseföretaget Detur som började med 9st fullbokade flvgningar till Antalya vid Turkiets sydkust. Ären som sedan följt har det sakta men säkert växt J antal flygningar och resmål. Under 2008 kom den riktiga "boomen" med inte mindre än 27st avgångar till olika destinationer såsom utöver Turkiet, Malloreal Kreta och Gran Canaria samt 2st enstaka avgångar till Phuket i Thailand. Numer är samtliga branschledande reseföretag såsom Ving, Apollo och Fritidsresor etablerade med avgångar från Dalarna. Upptagningsområdet för dessa flygningar är betydligt större Jämfört med reguljärflyget där Falun-Borlängeområdet är dominerande. Först och främst är det resenärer från hela Dalarna, som reser, men även ett stort antal resenärer från närliggande län passerar incheckningsdiskarna tex från Gävle-SandvikenomrAdet och Härjedalen där Dala Airport är deras närmaste charterflygplats. Beläggningen på samtliga avgångar har varit mycket god. Under 200S blev Dala Airport utnämnt av reseföretaget Ving till den landsortsflygplats som sålde bäst i hela Sverige. För 2012 finns drygt 60st bokningsbara avgångar från Dala Alrport

4 året om. En ökning med 33% jämfört med det tidigare rekordåret Exempelvis flygs det till Gran Canaria en hel serie med avgångar 24st onsdagar i rad oktober till mars. Övriga resmål som nås från Dala Airport är Rhodos, Antalya, Mallorca och Kreta. All charter planläggs med lång framförhållning varför ett skyndsamt besked i -ägarfrågan om Dalaflyget är av största vikt för att Inte äventyra framtida satsningar från reseföretagen. Redan finns charterflygningar till Gran Canaria bokningsbara för våren 2013 alltså efter det att nuvarande aktieägaravtallöpt ut. Chartertrafiken i Mora består av konferens och företagscharter. Att kunna erbjuda ett flygaiternativ till konferenser och speciella arrangemang har varit helt avgörande argument för anläggningarna i dagens stenhårda konkurrens. Inkommande charter från Mellaneuropa, Baltikum och Ryssland till Mora är projekt som det arbetas med. Samhällsnyttan Dala Airport är en viktig länk för det ambulansflyg som sker till och från länet. Till Falu lasarett är det i snitt 1 avgång/ankomst i veckan. Mestadels sjuktransporter av patienter som skall förflyttas men även ca 8-10 brådskande organtransporter per år passerar flygplatsen. Enligt "gamla" Vägverket och SIKA värderas ett räddat människoliv till 22,3 mkr. Ambulanshelikoptrar som angör Falu lasarett kan vid dålig väderlek genomföra flygningen pga. flygplatsens inflygningssystem ILS och bistånd från våra flygledare att ta sig sista biten till Falun. Polishelikoptrar använder flygplatsen för tankning tex. när man är ute och gör eftersök med värmekamera efter försvunna personer. Samma sak gäller ovng nyttohelikopterverksamhet tex. de som används för linjearbeten av elledningar o.dyl. Militären har visat intresse för viss övningsverksamhet på Dala Airport. I dagsläget är det oklart i vilken omfattning det rör sig om.

5 Sammanställning ambulahsflyg Dalaflyget ~ --~ _ D BorlänGe [J Morll D Tot,,1l Dalnflyget 50 o BOrlÖIl ~C I Mor" I Tot"lt;Oll Ambulansflyg Dalaflyget ~ Snitt per månad: 12 månader 362 = 30 rörelser per månad. 362 rörelser på 12 mån, en ökning med 46 % jä'mfört med 2010.

6 Arbetstillfällen På Dala Airport arbetar ca 100 stycken personer med flygrelaterade arbetsuppgifter. Svenska Direktflyg med huvudkontor på Dala Airport ca 60 stycken piloter, tekniker, callcenter mm. AB Dalaflyget med huvudkontor på Dala Airport cirka 15 stycken brandmän/ramp, fälthållning, incheckning, administration mm. L1'V har S stycken flygledare. Flygrestaurangen 3 stycken anställda. Scandinavian Airtech ca 10 stycken tekniker och försäljare. På Mora Siljans flygpla ts arbetar ca 8-10 stycken brandmän/ramp, fälthållning, incheckning, administration mm.

7 Passagerarstatistik iii' Borlänge tf Mora " Tot.lt D.I.llyget o Borlänge Mora 5823 Tot.lt D.I.llyget v Vid Dalaflygets bildande fanns en förhoppning om att växa i äntalpassagerare med 5000st varje år. Det målet har inte nåtts av olika orsaker. "Finanskrisen" och det Isländska" Askmolnet" under 2010 har starkt bidragit till att utvecklingen inte blivit riktigt så söm vi hoppats. Istället har det varit ett ganska jämnt flöde av resenärer. Fördelning av reguljärpassagerare kontra charterresenarer har dock förändrats genom åren. På Dala Airport i Borlänge har andelen på charter vuxit år från ~r i takt med att chartertrafiken har bkpt i antal avgångar. Minskningen av reguljärresenärer kan helt härledas till att Arlandatratiken har minskat i betydelse. För Moras del har Arlandatrafiken stabiliserats och vuxit år från år till det kan läggas att Kullaflygs vinteravgångar till främst fjällvärlden gjort att passagerarantalet vuxit sedan Dalaflyget sjösattes 2006.

8 PÅXSTATISTlK Dala Airport 2011 o Arlandalinjen. Ingen trafik sedan ljuli. Oklar framtid! o Göteborgslinjen har under 2011 haft extra trafik på måndagar och torsdagar Chartertrafiken har utökats i antalet avgångar till 45st, n~gra fler än under Beläggningen har varit näst intill 100 procentig. Ekonomi I samband med att AB D<ilaflyget bildades så presenterades en budget för de första verksamhetsåren. Denna, ursprungsbudget, visar på ett behov av underskottstäckning på 14,6 mkr för år 2006 med en utvec~ling till år 2009 till 13,9 mkr Nedanstående diagram redovisar den ekonomiska utvecklingen mellan 2006 och För 2012 har vi lagt in den beslutade budgeten. Utvecklingen hafinte gett det resultat som budgeterats vilket bl.a. beror på att passagerarutvecklingen inte blivit vad man från början hoppats på. Svenska flygplatser har dessutom kontinuerligt ålagts att strama upp sina säkerhetsrutiner, något som i hög grad driver kostnaderna. En faktor som också påverkar resul tatet är det faktum att flygplatsen på Dala Airport tagits över från försvaret och genom detta blivit en civil flygplats med krav på förändringar och omställningar som också kostar pengar.

9 o :-: ",,-, Under AB Dalflygets tid så har det arbetats hårt med rationaliseringar vilket gett bra effekter. I dagsläget ligger AB Dalaflyget på en minimibemanning enligt det regelverk som styr verksamheten. Trots det så ökar kostnaderna. Den förnämliga chartertrafik som nu trafikerar Dalarna ger intäkter men också kostnader då detta kräver en stor personalinsats vid varje tillfälle. Chartertrafiken ger dock ett positivt täckningsbidrag. Den stora skillnaden gentemot den budget som presenterades i samband med bolagsbiidandet är kostnaderna för flygtrafik på Mora/Siljan flygplats. I samband med bolagsbiidandet fanns det en aktör som skulle trafikera sträckan Mora... Arlanda på kommersiell basis och räkning men det visade sig snart att det bolaget inte klarade av situationen utan gick i konkurs kört efter det att AB Dalaflyget tagit över verksamheten. Det föranl edde att flygtrafiken mellan 'Mora och Arlanda fick handlas upp, som en mellanlandning på sträckan Sveg... Arlanda. Detta har gett merkostnader på, från början, 3,5 mkr vilket har indexuppräknats och under 2011 var uppe i :),8 mkr. Det förklarar inledningsvis skillnaden mellan den lagda budgeten och utfallet. Från och med 2009 så har Mora komm un bidragit, förutom genom underskottstäckningen enligt aktieägaravtalet, med ytterligare 2,5 mkr. Från och med månadsskiftet oktober/november 2011 kom en ny aktör in för att trafikera linjen Mora '" Arlanda. Även detta som en mellanlandning på Trafikverkets upphandlade linje mellan Sveg... Arlanda. I samband med detta så upphörde även

10 Dalaflygets upphandling av trafik och den nya aktören trafikerar linjen på egen risk och räkning vilket påverkar Dalaflygets resultat positivt. Det statliga driftbidraget har minskat något över tiden beroende på flygplanstyp och att det tillkommer nya kommunala flygplatser genom i första hand aweckling av Luftfartsverkets flygplatser. Från 2012 finns det som förslag inom Transportstyreisen att Dalaflygets två flygplatser tillsammans ska få 4,3 mkr per år under tio år framåt. Det skulle ge fördelen aven långsiktighet men bidragets storlek minskar. Hyreskostnaderna har också ökat bl.a. genom att banan i Mora asfalterats och AB Dalaflyget betalar Mora kommuns självkostnad för detta. Även för Dala Alrports del är en omasfaltering av rullbanan en nödvändighet Inom en snar framtid. Beläggningen har många år på nacken och det senaste hårda vintrarna tar hårt på banan. Alternativet till att asfaltera banan blir inom en snar framtid att tillsynsmyndigheten stänger banan för flygtrafik. Kostnaden för att asfaltera om banan beräknas till mellan 10 och 15 mkr. Beläggningen kan då beräknas håiia i ca tjugo år och med det som utgångspunkt för en avskrivningstid så skulle det innebära att ägarna belastas med en kostnad för avskrivning, med en tänkt investeringskostnad på 15 mkr, på 750 tkr per år. Uppdelat per ägare enligt nuvarande fördelning blir det en årlig kostnadsökning på: Borlänge kommun Landtinget Dalarna Mora kommun Falu kommun (34 %) (32 %) (23%) (11%) 255,Otkr 240,Otkr 172,5 tkr 82.5 tkr 750,0 tkr Något som bör nämnas I samband med asfalteringsfrågan är den problematik de korta aktieägaravtalen innebär, något som bolagets revisorer påpekat vid ett flertal tillfällen. Den korta tidshorisonten skapar, förutom problem med planering av trafik, bemanning och utrustning, även problem i samband med värderingen av den mark och de anläggningar som AB Dalaflyget nu hyr av Dala Airport AB. En eventuell omasfaltering av banan kommer att belasta resultatet under en tjugoårsperiod och de värderingar som nu föreligger ses i ett "going concern" perspektiv, d.v.s. förutsätter att verksamheten drivs vidare. Vad värdet skulle vara om verksamheten läggs ned är oklart men en nedläggning skulle kunna resultera i en väsentlig minskning av värdet för Dala Airport AB:s ägare. På den positiva sidan är att under 2008 infördes begreppet "charging scheme" efter ett beslut av EU. Detta innebär att man fördelar ut intäkterna som den överfiygande trafiken betalar, intäkter som tidigare gått direkt till Luftfartsverket.

11 Dalaflyget får alltså betalt för en del av de kostnader som finns för att hålla den navigationsutrustning som även överflygande, passerande, trafik nyttjar. Detta ger ett välkommet tillskott på ca 1,9 mkr per år. Att uppnå affärsmässig lönsamhet för flygplatserna är inte ett realistiskt mål under överskådlig tid. Flygplatsernas lönsamhet måste istället värderas utifrån den regionalekonomiska inverkan som flygplatserna kan ge regionen i form av direkta och indirekta arbetstillfällen och de skatteinkomster det innebär. Med indirekta arbetstillfällen avses här ovan nämnda marknad som nyttjar flyget för kund-, leverantörskontakter och för turismtrafik, och på detta sätt säkerställer att arbetstillfällen finns kvar i regionen. Flygplatsernas ägare har under ett antal år gjort driften möjlig genom att bidra med medel för att täcka uppkomna underskott. Den primära inriktningen för bolaget är att minska behovet av underskottstäckning genom att driva bolagets affärside på ett lönsamt sätt. Exempelvis kan nämnas att endast en handfull flygplatser av dryga 40st som bedriver reguljärflyg går ihop eller med vinst. Det är de riktigt stora flygplatserna, som gör det t.ex. Arlanda, Landvetter och några till. Inte ens Sveriges 5:e största flygplats Skavsta med ca 1,5 miljoner passagerare kan redovisa vinst så här långt. Andra exempel är det båda Östgötska flygplatserna linköping -20 miljoner kr, Norrköping -34 miljoner kr samt Västerås miljoner kr per år. Det är i det sammanhanget 2st flygplatser i Dalarna för ca -20 miljoner per år skall sättas in. Statligt driftbidrag till kommunala flygplatser Utb~talua belopp i tkr 'J O I I iurlfillgt.: 3:ill ~...jx 2J() 2]7 "~l 1_ :!~ :'i 2 5 J ) l) j\/1~ 11'01,1:::>2 :;UIJ 2Rl 2H:i 277 :! tji), 7 H 1 (, H Det statliga driftbidraget har betalats ut till kommunala flygplatser på ungefär samma grunder i över tio år nu. Totalsumman har varit oförändrad vilket har gjort att summan som betalats ut har minskat per flygplats under åren då fler och fler statliga flygplatser sålts ut i kommunal regi och fler är på gång att säljas ut från staten. Som nämnts ovan finns det som förslag inom Transportstyreisen att Dalaflygets två flygplatser tillsammans ska få 4,3 mkr per år under tio år framåt. Ett fast belopp. Från och med

12 2012 är det respektive region som kommer att förvalta och fördela ut bidraget. Här i Dalarna är det Region Dalarna som kommer ansvara för detta. Jämförelse med andra flygplatser 2011 Borlänge ,6 Mora ,4 Trollhättan ,8 Karlstad ,1 Kramfors Växjö ,9 Arlanda , har varit ett återhämtningens år för hela flygbransch en med god konjunktur och utan större störningar som strejker och askmoln mm. Dalarnas båda flygplatser är inget undantag med plussiffror när vi summerar. Direktflyg har utökat med en extra dubbeltur till Göteborg på måndag förmiddag och torsdag eftermiddag from 28 mars och har för avsikt att göra så under de mest reseintensiva månaderna. I Mora har Next Jet fö rsvunnit sedan 1 november och ersatts av Avies som vann Trafikverkets upphandling 'av linjen Sveg-Arlanda. Avies mellan landar i Mora precis så som Next Jet gjort de 'senaste åren, flygplanstypen är en Jetstream med plats för 19 passagerare. Framtid I Mora ska ll arbetet med att etablera och utöka trafiken ti.ll Arlanda fortsätta, även med att etablera fler flygdestinationer för fj ällvärlden. Linjen till Arlanda som startar i Sveg med tillåten me llan landning i Mora är upphandlad av Trafikverket. Trafikavtalet gäller enbart sträckan Sveg - Arl anda och avtalet löper ut per den sista oktober Mellanlandningen i Mora är möjlig tack vare ett trafikavtal mellan operatören på sträckan Sveg - Arlanda och AB Dalaflyget, detta avtal gå r ut sista oktober 2014.

13 Besöksnäringen i norra Dalarna måste i framtiden även kunna erbjuda flygtransporter, därför är inkommande charter nödv~ndig för att kunna behålla konkurrenskraften med andra regioner. Redan idag har EU-projekt skapats för införsäljning av inkommande charter. Utgående charter från Borlänge skall utvecklas och även reguljärflyg till andra destinationer än Stockholm. För att göra Dalaflyget tillgängligare är infrastrukturen runt flygplatserna av stor betydelse, och en utveckling av transfermöjligheterna till/från flygplatserna är nödvändig. Likaså att flygplatsernas passagerarterminaler har en modern och effektiv anpassning till dagens krav. Personalen inom Dalaflyget bör ständigt genomgå utbildning uppträdande, kunden i fokus. service och De relativt korta aktieägaravtalen inom Dalaflyget är ett hinder för en långsiktig planering och utveckling av verksamheten. Nuvarande avtal sträcker sig fram tili och med Aktieägaravtalets längd är bl a av avgörande betydelse för planeringen inför Skid VM 2015 och vårt delt agande.

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

Trafikplikt på Mora flygplats

Trafikplikt på Mora flygplats Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2804 av Hans Unander m.fl. (S) Trafikplikt på Mora flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Sammanfattning Passagerare Antalet passagerare på de svenska flygplatserna uppgick till 7,3 miljoner under det fjärde kvartalet 2012. Jämfört med föregående års

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER TREDJE KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2016

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2016 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2016 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Trafikverkets flygutredning (dnr TRV2016/96125)

Trafikverkets flygutredning (dnr TRV2016/96125) 1 (5) YTTRANDE 2017-11-30 17RV343-2 Trafikverket Bosse Andersson bosse.andersson@trafikverket.se Trafikverkets flygutredning (dnr TRV2016/96125) har beretts möjlighet att lämna yttrande ovan rubricerade

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2014

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2014 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2015

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2015 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats

Läs mer

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser Rapport 1 (23) Upprättad av Pernilla Gunnarsson Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser

Läs mer

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg En jämförelse mellan 2013 och 2014 1 (9) Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning 2014-12-10 TSF 2014-260 Enligt sändlista Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring

Läs mer

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret 2015-01-20 Regionledningskontoret Borgen för lån Landstingsstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens sammanträde 2014-12-16 MISSIV 1(3) 2014-12-16 LJ2014/1742

Läs mer

Översyn av index för utrikes flygresor

Översyn av index för utrikes flygresor STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till nämnden för KPI 1(5) Översyn av index för utrikes flygresor För information Efter en översyn har det internt beslutats att ändra vissa delar av KPIundersökning för utrikes

Läs mer

Landstingstyreisen föreslår fullmäktige besluta

Landstingstyreisen föreslår fullmäktige besluta landstinget DALARNA LANDSTNGSSTYRELSEN 000053 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2012-05-28 71 AB Dalaflyget och Dala Airport AB Dnr LD12/00943 Landstingstyreisen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna

Läs mer

Bil 30 Sammanfattning Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur en skatt på flygresor kan utformas. Syftet med skatten ska vara att flygets klimatpåverkan ska minska

Läs mer

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg Dnr TSG 2017-3442 Oktober 2017 Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg 2014-2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Nuvarande aktieägaravtal för AB Dalaflyget har sagts upp av Falu kommun och nytt förslag föreligger.

Nuvarande aktieägaravtal för AB Dalaflyget har sagts upp av Falu kommun och nytt förslag föreligger. I II Landstinget DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN 000105 BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2012-05-28 14 AB Dalaflyget och Dala Airport AB Dnr LD12/00943 Handläggare: Gösta Andersson Landstingstyreisen föreslår

Läs mer

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Kommittédirektiv Flygplatsöversyn Dir. 2006:60 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas för att göra en översyn av det samlade svenska

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Höst 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 4/11-13 5/1-14 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 22/12-13 6/4-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen

Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen Flygplatsernas betydelse för regionens funktion och utveckling Styrkor, svagheter, möjligheter,

Läs mer

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Sid 1 (8) 2014-03-10 Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Referens nr: 96-3-2013 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar

Läs mer

Samverkansavtal med SAAB AB avseende flygplatsverksamhet

Samverkansavtal med SAAB AB avseende flygplatsverksamhet 1 (7) 2011-11-28 Dnr Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Samverkansavtal med SAAB AB avseende flygplatsverksamhet FÖRSLAG TILL BESLUT KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

En förutsättning. för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer.

En förutsättning. för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer. En förutsättning för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer. Bara vetskapen om att världen är nära gör livet lite enklare. Vem trodde att man kunde flyga från Dala

Läs mer

Flygets betydelse för regionen och Trafikverkets upphandling till 2019 Lycksele 13 mars 2014

Flygets betydelse för regionen och Trafikverkets upphandling till 2019 Lycksele 13 mars 2014 Flygets betydelse för regionen och Trafikverkets upphandling till 2019 Lycksele 13 mars 2014 Flygets betydelse och Trafikverkets upphandling Världens snabbast växande näring Upphandlad flygtrafik Konsekvenser

Läs mer

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken?

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? 18/2 2011 Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör Swedavia Arlanda Swedavia AB Bildades 1 april 2010

Läs mer

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart.

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart. NULÄGESBESKRIVNING OCH UTVECKLING AV BROMMA FLYGPLATS FRAM TILL ÅR 2010 RAPPORT AV LFV.1 Nulägesbeskrivning Bromma (15 januari 2000).1.1 Brommas roll Brommas betydelse för avregleringen av flygmarknaden

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015 89 Kompletterande SGEI-uppdrag för Kalmar Öland Airport AB Handling Tjänsteskrivelse om nytt förordnande av Kalmar Öland

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2016

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2016 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(5) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR)

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Sida Den tillgängliga regionen 2007-12-14 Remissyttrande 1(6) Harry Wiesel Dnr: 07-459 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av betänkandet Framtidens

Läs mer

Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling. av det framtida flygplatssystemet (SOU 2007:70)

Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling. av det framtida flygplatssystemet (SOU 2007:70) TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) Landstingsdirektören Handläggare: Hans Brattström 2007-11-10 LS 0710-1097 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling av det framtida flygplatssystemet

Läs mer

Lämpliga verksamheter och organisering av samverkan mellan flygplatserna i Linköping och Norrköping.

Lämpliga verksamheter och organisering av samverkan mellan flygplatserna i Linköping och Norrköping. 130225 Lämpliga verksamheter och organisering av samverkan mellan flygplatserna i Linköping och Norrköping. 1. Uppdraget och hur vi arbetat.... 2 2. LFV Aviation Consulting AB:s konsultrapport.... 3 3.

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Höst 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 4/11-13 5/1-14 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 22/12-13 6/4-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Sommaren 2014 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 26/5 17/8-14 Ängelholm/Helsingborg Visby 19/6 10/8-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Våren 2014 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 3/3 25/5-14 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 6/1 6/4-14 Ängelholm/Helsingborg Visby

Läs mer

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia Stockholmsregionens tillgänglighet Swedavia 13 10 januari februari 2015 Copenhagen Economics uppdrag Copenhagen Economics har av Swedavia ombetts analysera Stockholmsregionens tillgänglighet. Beräkningarna

Läs mer

HANDLING Manual Nr: 1/2005 2005-12-01

HANDLING Manual Nr: 1/2005 2005-12-01 FÖRSVARSMAKTENS LOGISTIK RESEENHETEN (FMLOG/ReseE) har det övergripande ansvaret för Kronflygs verksamhet. Kronflyg fungerar som Försvarsmaktens samt vissa andra statliga myndigheters flygbolag. Kronflyg

Läs mer

2

2 1 2 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 533 551 1 542 674 1 812 422 1 891 802 1 811 591 1 670 311 2 053 076 2 223 970 2 196 351 2 168 351 2 145 308 2

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

... Handlaglf. o" 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna.

... Handlaglf. o 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna. .,., Landstinget DAlARNA 000115 Datum 2013-10-01 Sida 1 (9) Regionavdelningen LD1201796 o" Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna Sammanfattning Tidigare upprättad kalkyl för

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafiken Statlig myndighet under Näringsdepartementet Avhjälpa brister i tillgänglighet

Läs mer

Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI-förordnande) för Karlstad Airport AB

Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI-förordnande) för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (4) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-08 Gäller fr o m: 2016-12-08 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI-förordnande) för

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Sommar 2015 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma & Halmstad Stockholm City/ Bromma 22/6 30/8-15 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 20/12-15 3/4-16 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Hösten 2015 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma & Halmstad Stockholm City/ Bromma 31/8-15 10/1-16 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 20/12-15 3/4-16 NÄRPRODUCERADE

Läs mer

2017 HALVÅRSRAPPORT 2017

2017 HALVÅRSRAPPORT 2017 2017 ARLANDABANAN INFRASTRUCTURE AB 2 INNEHÅLL Information 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 5 Förändringar i eget kapital 6 Redovisningsprinciper och upplysningar 6 Underskrifter 7 3 FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN

Läs mer

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030 Airport Bakgrund Utvecklandet av området Södra Lappland kan beskrivas genom tre olika faser. Genom skapandet av ett destinationsbolag har de fyra kommunerna lagt grunden för att öka antalet besökare och

Läs mer

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult Agenda 2013-09-12 Svenska flygplatser och Swedavia AB Att planera en flygplats Passagerarterminalen

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Trafikverkets författningssamling

Trafikverkets författningssamling Trafikverkets författningssamling Trafikverkets föreskrifter om driftbidrag till icke statliga flygplatser; TRVFS 2013:2 Utkom från trycket den 22 april 2013. beslutade den 11 april 2013. Trafikverket

Läs mer

Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01.

Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01. LFV Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01.00 Boverket Magnus Lindqvist STOCKHOLM-ARLANDA, GÖTEBORG-LANDVETTER,

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 fr 849:- KALMAR-UMEÅ inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Sedan Swedavia bildades 2010 har antalet passagerare ökat med 6,5 miljoner eller 21 procent. Tillväxten vid

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 RONNEBY-UMEÅ fr 829:- inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Hösten 2014 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 18/8-14 11/1-15 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 21/12-14 5/4-15 NÄRPRODUCERADE

Läs mer

Mötesplats Transporter 2014. Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen

Mötesplats Transporter 2014. Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen Mötesplats Transporter 2014 Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen Svenska FlygBranschen Svenska FlygBranschen, SFB, är ett arbetsgivar- och branschförbund och ingår i TransportGruppen som är ett till

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:96 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förslag till strukturella åtgärder i vissa intressebolag Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner Ärendet AB Storstockholms Lokaltrafiks

Läs mer

Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige. Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014

Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige. Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014 Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014 Kort fakta om Swedavia Omsättning: 5 233 MSEK Resultat: 501 MSEK Balansomslutning:

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Busstrafik i fjällregionen

Busstrafik i fjällregionen Busstrafik i fjällregionen Hamar 25 april 2013 2013-04-11 Agenda Nuläge och förutsättningar Enkätstudie Vem åker buss och varför? Rekommendationer för att öka bussåkande Charteralternativet Informationsalternativet

Läs mer

Vad kostar flygstrejken?

Vad kostar flygstrejken? Vad kostar flygstrejken? En analys av näringslivseffekter Fredrik Bergström Michael Cronholm Jessica Lindblom En HUI-rapport gjord på uppdrag av Svenskt Näringsliv 1 Förord Med anledning av att förhandlingarna

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Lämpliga verksamheter och organisering av samverkan mellan flygplatserna i Linköping och Norrköping.

Lämpliga verksamheter och organisering av samverkan mellan flygplatserna i Linköping och Norrköping. 130225 Lämpliga verksamheter och organisering av samverkan mellan flygplatserna i Linköping och Norrköping. 1. Uppdraget och hur vi arbetat.... 2 2. LFV Aviation Consulting AB:s konsultrapport.... 3 3.

Läs mer

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling 2014-04-02 Kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling Ärende Norrtåg

Läs mer

YTTRANDE ÖVER BETÄNKANDET EN SVENSK FLYGSKATT, SOU 2016:83

YTTRANDE ÖVER BETÄNKANDET EN SVENSK FLYGSKATT, SOU 2016:83 1(5) Anders Byström 2017-02-03 Regional Utveckling RUN/687/2016 Förvaltningschef 063 14 66 00 Anders.byström@regionjh.se YTTRANDE ÖVER BETÄNKANDET EN SVENSK FLYGSKATT, SOU 2016:83 Sammanfattande synpunkter

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2013

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2013 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

SJ Reserapport 9/10. miljoner. /dag. i rätt tid. SJ AB våren Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7. Våren Våren 2017.

SJ Reserapport 9/10. miljoner. /dag. i rätt tid. SJ AB våren Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7. Våren Våren 2017. SJ Reserapport SJ AB våren 2017 Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7 miljoner Våren 2017 9/10 i rätt tid Våren 2017 5000 /dag Våren 2017 Reserapport februari 2017 En rapport om tågresor SJs Reserapport

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Syftet med den tidigare utskickade enkäten är att skapa ett fördelaktigt samarbete med Linköping City Airport för alla medlemsföretag

Läs mer

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar?

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Denna information är utformad i enlighet med Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning nr

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Vinter/Vår 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma, Visby & Mora/Sälen Halmstad Stockholm City/ Bromma & Mora/Sälen 7/1 2/6-13 NÄRPRODUCERADE FLYGRESOR Dina

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 blekingeflyg blekingeflyg Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013. Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013. Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014 Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014 Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Vårt uppdrag Copenhagen Economics har av Länsstyrelsen

Läs mer

Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: En svensk flygskatt. Remiss från kommunstyrelsen, KS /2016

Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: En svensk flygskatt. Remiss från kommunstyrelsen, KS /2016 Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Dnr 2016-18484 Sida 1 (5) 2017-01-19 Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: 08-508 28 934 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-01-31 p.18 En svensk

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm

Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-05-24 Dnr 320/2011 1 (5) Anmälande företag Braganza II AB, u.ä.t. Braathens Aviation AB, org.nr 556747-6592, Box 37, 201 20 Malmö Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt

Läs mer

RAPPORT Dnr TSL PROGNOS TRAFIKPROGNOS LUFTFART 1 (13)

RAPPORT Dnr TSL PROGNOS TRAFIKPROGNOS LUFTFART 1 (13) PROGNOS 2016 2022 TRAFIKPROGNOS LUFTFART 1 (13) Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats www.transportstyrelsen.se

Läs mer

Turkiet Tunisien Bulgarien

Turkiet Tunisien Bulgarien Turkiet Tunisien Bulgarien SOMMAREN 2007 PRISLISTA Priser och rabatter justeras kontinuerligt. Aktuellt pris meddelas vid bokningstillfället. Turkiet Sid Borlänge Göteborg Dalaman flygplats 8-11 Jönköping

Läs mer

En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

En svensk flygskatt (SOU 2016:83) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-03-10 Sektionen för infrastruktur och fastigheter Peter Haglund Finansdepartementet 10333 STOCKHOLM En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Sammanfattning (SKL) ser positivt på utredningens

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

PROJEKTPLAN (Elevstart i Sundsvall)

PROJEKTPLAN (Elevstart i Sundsvall) PROJEKTPLAN (Elevstart i Sundsvall) Huvudman: Sundsvalls Fallskärmsklubb Projektets namn: Elevstart i Sundsvall Projektansvarig: Jens Eklöf Nästa avstämning: den 6 Maj 2009 BAKGRUND Under 2008 satsade

Läs mer

Gotländska ståndpunkter. En ö. Ett hav. Möjligheter.

Gotländska ståndpunkter. En ö. Ett hav. Möjligheter. Gotländska ståndpunkter. En ö. Ett hav. Möjligheter. Havet är vår landsväg! Gotlands läge gör kommunikationerna med omvärlden till en nyckelfråga och förbindelserna med fastlandet är avgörande för Gotlands

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2016 Kvartal 2

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2016 Kvartal 2 Norrtågs kvalitetsredovisning År 216 Kvartal 2 Sid 1 Innehållsförteckning Ny tågoperatör... 3 Resandeutveckling per sträcka... 6 Tåg i Tid... 9 Regulariteten 95 %... 1 Sid 2 Ny tågoperatör Norrtågstrafiken

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Stockholm Arlanda Airport Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Innehåll Allmänt om Swedavia, flyget och Arlandas utveckling Vad händer på flygplatsen just nu Arlandas miljöprövning Arlandas miljöarbete

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om trafiktillstånd och utövande av trafikrättigheter;

Transportstyrelsens föreskrifter om trafiktillstånd och utövande av trafikrättigheter; Transportstyrelsens föreskrifter om trafiktillstånd och utövande av trafikrättigheter; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 kap. 4 och 6 luftfartsförordningen

Läs mer