Gotlands kommun. Så arbetar vi med kostnad per brukare. Socialförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gotlands kommun. Så arbetar vi med kostnad per brukare. Socialförvaltningen"

Transkript

1 1 1

2 Gotlands kommun Så arbetar vi med kostnad per brukare inom socialförvaltningen Lena Lager socialdirektör, Eva Sellberg kvalitetschef, 2 2

3 Agenda Kort om Gotland Socialnämnd/förvaltning Styrsystem Varför arbetar vi med KPB Hur arbetar vi med KPB Några exempel Analys och åtgärder Utmaningar och utveckling Förväntningar på SKL 3

4 Gotlands läge 150 km 90 km 130 km 250 km 4

5 Vision Gotland 2025 Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. 5

6 Koncernstyrning Koncernstyrning sker genom gemensam vision gemensamma värderingar gemensamma strategier och mål Frihet för nämnder och enheter i att avgöra hur visionen & målen ska nås! 6

7 Kommunens strategier för att nå visionen 1. Vi arbetar i bred samverkan med andra för att förbättra företagsklimatet, öka befolkningen, tillväxten och stärka varumärket Gotland. 2. Vi får hela organisationen att dra åt samma håll. Koncernstyrningen ska stärkas. 3. Vi skapar möjligheter för en hållbar utveckling på hela Gotland. De tre hållbarhetsperspektiven ska genomsyra våra beslut. 4. Vi skapar goda relationer, är goda ambassadörer för Gotland och lyfter Gotland som plats att besöka, leva och verka på. 7

8 Konkurrensutsättning Mål i Gotlands Kommun 2007 Stärka det lokala näringslivet Förbättra effektiviteten Stödja anställda som är villiga att starta eget företag 2008 Beslutade fullmäktige att införa utmaningsrätt 8

9 Alternativ regi 14 % Barn och utbildningsförvaltningen 12 % Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 11 % Socialnämnden 27 % Tekniska nämnden 9

10 Styrsystem Styrkort Start 2002 Nämnd, avd, enheter Årsredovisning 10

11 Styrkort perspektiv gemensamma mål inom kommunen Brukare: Brukarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Ekonomi: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Medarbetare: Gotlands kommun är en attraktiv arbetsgivare och för en god personalpolitik. Processer: Kommunen har samverkande processer och bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete. Samhälle: Gotlands kommun ska bidra till att visionsmålen uppnås och att Gotlands varumärke stärks. 11

12 Varför arbetar vi med KPB Uppdrag från socialnämnden enligt styrkort 2007 Positiv utvärdering i jämförelse med andra jämförbara kommuner utifrån nyckeltal Ta fram användbara nyckeltal Projekt hösten KPB 12

13 Syfte 2007 Förbättra styrning och uppföljning Kvalitetssäkra insats och uppföljning på individnivå Kvalitetssäkra redovisningen (ekonomi och verksamhet) Förbättra beslutsunderlag Förbättra kvalitet på lämnad statistik (SCB, Socialstyrelsen m fl) 13

14 Hur arbetar vi med KPB Funktioner som medverkar ekonomer, systemförvaltare, utredare, utvecklare, verksamhetsföreträdare Uppdrag att kvalitetssäkra att verksamheter och kostnader kodas mot varandra utifrån anvisningar 14

15 Forts. Hur vi arbetar med KPB Avstämning med verksamhetsansvariga inför redovisning för Redovisning av resultat, analys, åtgärder Äldreomsorg Omsorg om funktionshindrade Individ och familjeomsorgen 15

16 Forts. Inlämning av RS 2008 synkroniserades med KPB Lära systemet CostPerform ett utbildningstillfälle 16

17 Exempel hur vi använt informationen i KPB Individ- och familjeomsorgen Bostad med särskild service LSS Processutveckling inom hemtjänst 17

18 Pionjär Individ- och familjeomsorgen Gemensamma begrepp Påverkan av samhällsförändringar Ex Lägre kostnad för dygn i institution - Översyn av alla ramavtal, ny upphandling - Ökad Öppenvård Ex. Gotlands öläge Bygga upp egen kompetens, behandlingsprogram, tillnyktring Ytterfall analyserats Serviceinsatser - hur påverkar KPB 18

19 Bostad med särskild service LSS Ansvar Enhet Totalkostnad Enhetskostnad LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Bodegatan 1A # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Terra Nova Torg 8 # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Vallemo # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad externt # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Irisdalsgatan 133 # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Tvätterskeg 6 # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Stationsgatan # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Kanalgränd # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Silvergatan # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Korgmakargatan 76 # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Irisdalsgatan 131 # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Buntmakargatan 65 # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Apoteksgatan # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Vildrosvägen # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Lännavägen 10 # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Kastanjegatan 126 # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Smitterbergsväg # dygn

20 Exempel Bostad med särskild service LSS Ytterfall Insatsmätning per person i BSS Ny ersättningsmodell utifrån behov/individ/bss Nedläggningar Omfördelat Metodutveckling Fler servicebostäder med mobila team Bostadsförsörjningsplan 20

21 Exempel Processutveckling analys av hemtjänstområden Hemtjänstområde Förändring 2007/2008 Hemtjänst, egen regi, Grönsiskan, Stjärnban % Hemtjänst, egen regi, Öster/Bogegatan % Hemtjänst, egen regi, Bro Stenkyrka % Hemtjänst, egen regi, Irisgatan/Polhemsg % Hemtjänst, egen regi, Gråbo/Terra Nova % Hemtjänst, egen regi, Klinte N Eskelh,Sanda % Hemtjänst, egen regi, Lackv, Länna % Hemtjänst, egen regi, Byrummet % Hemtjänst, egen regi, Roma % Hemtjänst, egen regi, Storsudret % Hemtjänst, egen regi, Innerstan % Hemtjänst, egen regi, Signalen % Hemtjänst, egen regi, Slite % Hemtjänst, egen regi, Hems,Havdh,Stång,Gard % Hemtjänst, egen regi, Ala/Östergarn % Hemtjänst, egen regi, Follingbo, Vibble % Hemtjänst, egen regi, Gotland norr % % 21

22 22

23 Analys - Förslag till åtgärder Utförd tid kvalitetssäkra med nya riktlinjer, månadsvis rapportering Resursfördelning differentiera? Trygghetslarm beräkna kostnader Tillsyn ersätta med telefon tillsyn Tidsberäkningar nyckelhantering, HSLinsatser, tillsyn 23

24 Nytt med KPB Ytterfall en kombination av olika insatser och kostnader på individnivå Möjliggör analys av insatser och kostnader på olika nivåer Jämföra med andra kommuner Nationella krav att lämna uppgifter Äldreguiden Öppna jämförelser SKL Beroende verksamheten SoS Följa och jämföra över tid Individbaserad statistik 24

25 Utmaningar Tro på uppgifterna en tradition att ifrågasätta uppgifter och resultat Känna sig trygga och säkra med underlaget och resultatet Arbetsformer för att använda informationen Gemensamt arbete mellan verksamhet och ekonomi Använda dataverktyget CostPerform Gemensam bild av arbetet mellan olika funktioner Kräver arbetsinsats Använda för verksamhetsutveckling Utvecklingsprocess tar tid 25

26 Utvecklingsbehov Kvalitetssäkra processen mellan KPB och Räkenskapssammandraget Volymer definitioner - begrepp Klargöra ansvarsfördelning Klargöra vilka nyckeltal ska användas Hur hantera serviceinsatser Former för analys Utveckla årsredovisning 26

27 Förväntningar på SKL Vi vill fortsätta med KPB Vad vill SKL med KPB framöver Vad kan vi förvänta oss av SKL framöver (sköter sig inte av sig själv) Vi förväntar oss Skapa nätverk m Forum för diskussion utifrån resultat Framgångsfaktorer för att styra kostnadseffektivt Nationell redovisning av KPB? Vad krävs för det? Fortsatt stöd 27

Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg för 2008

Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg för 2008 Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg för 2008 Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad

Läs mer

Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg

Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg Syfte och beräkningsprinciper Kostnad Per Brukare Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg Syfte och beräkningsprinciper Upplysningar

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Ett samhälle för ALLA plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2013 1 bakgrund Till grund för planen ligger: FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

och personer med funktionsnedsättning utfall 2010

och personer med funktionsnedsättning utfall 2010 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2010 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer