CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL"

Transkript

1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL c a e d b Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 7-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska standarden SS-EN för racercyklar (landsvägscyklar).

2 Innehållsförtecknng KOMPONENTBESKRIVNING 1 Ram: a Överrör b Dagonalrör c Sadelrör d Kedjestag e Sadelstag 2 Sadel 3 Sadelstolpe 4 Sadelklämma 5 Bakbroms 6 Kassett 7 Framväxel 8 Bakväxel 9 Kedja 10 Klnga 11 Vevpart 12 Pedal INFORMATION OM HANDBOKEN FÖLJANDE SYMBOLER ÄR EXTRA VIKTIGA: Eventuella konsekvenser som beskrvs upprepas nte alltd handboken när dessa symboler förekommer texten! Denna symbol nnebär en möjlg lvsfara eller fara för dn hälsa om uppmanngarna nte följs eller försktghetsåtgärderna nte vdtas. 13 Styrstam 14 Styre 15 Bromshandtag/växelreglage 16 Styrlager 17 Frambroms 18 Gaffel 19 Gaffelände Hjul: 20 Snabbkopplng 21 Fälg 22 Eker 23 Däck 24 Nav 25 Ventl Denna symbol varnar för felaktgheter som! kan leda tll materell skada eller skador på mljön. Denna symbol nformerar om hanterngen av produkten eller om en del handboken som är extra vktg. 2 Välkommen 4 Korrekt användnng 7 Före första cykelturen 10 Före varje cykeltur 12 Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den 22 Förpacka dn Canyonlandsvägscykel 23 Snabbkopplngar 23 Säker monterng av hjul 25 Vad måste jag tänka på vd påbyggnad och ändrngar? 26 Informaton om kolfber 27 Informaton om kolfberhjul 28 Skötselråd 29 Informaton om trathlon-, tempo- och bancyklar 31 Efter en vurpa 33 Ramset konstrukton och teknska data 38 Anpassa en Canyonlandsvägscykel tll cyklsten 39 Ställa n rätt sadelhöjd 41 Ställa n styrhöjden 42 Aheadset -styrstammar resp. gänglöst 42 system 44 I-lock-system 46 Sttlängd och sadelnställnng 47 Flytta sadeln framåt/bakåt och ställa n lutnngen 51 Justera styre och bromshandtag 51 Justera styrets poston genom att vrda styret 52 Justera avståndet tll bromshandtagen 53 Pedalsystem 53 Hur fungerar de olka systemen? 55 Inställnng och underhåll 56 Bromssystem 57 Fälgbromsar för landsvägscyclar 57 Funkton och sltage 58 Kontrollera och justera bromsar på landsvägscyklar 58 Kontrollera bromssystemet 58 Höjdnställnng av belägg 59 Justera och synkronsera calperbromsar 60 Mekanska och hydraulska skvbromsar på cyclocrossar 60 Funkton och sltage 61 Ställa n avståndet mellan bromsreglage och styre 61 Kontrollera och justera mekanska skvbromsar 62 Kontrollera och justera hydraulska skvbromsar 64 Växlar 65 Funkton och användnng 67 Kontrollera och justera växlarna 67 Bakväxel 68 Ställa n ändlägen 70 Framväxel 71 Shmano D2 73 Kedjeskötsel 74 Kedjesltage 75 Justera kedjespännngen på cyklar med endast en växel (snglespeed) 76 Hjul - däck, slangar och lufttryck 79 Runda hjul och ekerspännng 81 Laga en punkterng 81 Demontera hjul 82 Demontera kanttrådsdäck och vkbara däck 83 Montera kanttrådsdäck och vkbara däck 85 Demontera tubdäck 85 Montera tubdäck 89 Montera hjul 90 Styrlager 90 Kontrollera och justera 91 Aheadset -styrlager 92 I-lock-styrlager 94 Transportera dn Canyoncykel 96 Allmän nformaton om skötsel och kontroller 96 Tvätta och sköta dn Canyoncykel 98 Förvara dn Canyoncykel 99 Underhåll och kontroller 102 Servce- och underhållsntervaller 104 Rekommenderade åtdragnngsmoment 107 Lagstadgade krav för cyklng på allmän väg 108 Reklamatonsrätt 110 Garant 111 Crash replacement

3 2 Välkommen VÄLKOMMEN 3 Kära Canyonkund, denna handbok har v sammanställt en mängd tps för användnngen av dn Canyoncykel och värdefull kunskap om cykelteknk, underhåll och skötsel. Läs handboken noga. Det lönar sg även om du har cyklat hela lvet och känner dg hemma på cyklar. Cykelteknken har genomgått en kraftg utvecklng de senaste åren. För att du alltd ska ha glädje av dn Canyon och för dn egen säkerhet bör du läsa hela den tryckta delen av handboken noga och följa monterngsanvsnngen kaptlet Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den exakt, beakta och följa nformatonen kaptlet Före första cykelturen, läsa kaptlet Korrekt användnng för att ta reda på hur och var cykeln får användas och den maxmala totalvkten (cyklst, kläder och packnng) samt genomföra vssa funktonskontroller före varje cykeltur. I kaptlet Före varje cykeltur fnns nformaton om dessa kontroller. Cykla nte på cykeln om nte kontrollresultaten är ok tll hundra procent! På cd-skvan som är bfogad handboken fnns utförlga beskrvnngar av en rad underhålls- och reparatonsarbeten. När du utför arbetena är det vktgt att du tänker på att anvsnngarna och beskrvnngarna endast gäller för denna Canyoncykel och nte för andra cyklar. På grund av det stora antalet modeller och ändrngar kan de beskrvna arbetsmomenten vara ofullständga. Följ därför alltd anvsnngarna från komponenttllverkare som är bfogade BkeGuard. Tänk på att anvsnngarna och tpsen kan behöva förtydlgas beroende på den personlga erfarenheten och på hur skcklg personen är som utför arbetet. Dessutom kan det hända att andra (specal-)verktyg och ytterlgare åtgärder krävs. På vår hemsda fnns det dessutom en hel del servceflmer som hjälper dg vd mndre reparatons- och underhållsarbeten. För dn egen säkerhet är det vktgt att du nte överskattar dg själv. Om du är osäker eller har frågor är du välkommen att rnga vår hotlne +46 (0) ! Tänk på: Den här handboken kan nte förmedla all kunskap som en cykelmekanker har. Alla kombnatonsmöjlgheter av däck och andra komponenter skulle nte få plats även om handboken vore lka tjock som ett lexkon. Därför är den här handboken nrktad på dn nya cykel och de vanlgaste komponenterna, och presenterar den vktgaste nformatonen och varnngarna. Den är heller nte lämplg som grund för monterng av en komplett cykel utfrån ett Canyonramset! Den här handboken kan nte lära dg cykla. Därför koncentrerar sg den här handboken på dn nya cykel och den vktgaste nformatonen och de vktgaste varnngarna. Den kan dock nte lära dg cykla eller trafkreglerna. Det är vktgt att du är medveten om att cyklng kan vara farlgt och att cyklsten alltd måste ha cykeln under kontroll. Precs som andra sporter kan man skada sg när man cyklar. När du sätter dg på cykeln måste du vara medveten om detta och acceptera det. Tänk på att en cykel nte har samma säkerhetsutrustnng som en bl, som t.ex. kaross och krockkuddar. Cykla därför alltd försktgt och respektera dna medtrafkanter. Cykla aldrg när du är påverkad av medcner, droger eller alkohol eller om du är trött. Skjutsa aldrg andra personer på cykeln och håll alltd båda händerna på styret. Tll sst vll v be dg om ett par saker: Cykla alltd så att du nte utsätter dg själv eller andra för fara och respektera naturen när du cyklar skogen och på ängar. Bär alltd lämplg cykelutrustnng, åtmnstone en passande cykelhjälm, skyddsglasögon, ordentlga skor och ljusa kläder som är lämplga för cyklng. Canyon önskar dg en trevlg td med dn Canyoncykel! Handboken nnehåller ngen nformaton om hur en cykel monteras hop av ensklda komponenter eller hur en cykel repareras! Med reservaton för ändrngar av teknska detaljer jämfört med handbokens text och blder. Den här handboken uppfyller kraven för CE-normen EN Den här handboken gäller under europesk lag. När cykeln levereras måste tllverkaren bfoga tllläggsanvsnngar. Ttta efter tlläggsanvsnngar även under på Internet. Text, koncept, fotograf och grafsk gestaltnng: Zedler Insttut für Fahrradtechnk und -Scherhet GmbH Utgåva: Jul 2013, upplaga 4 Publcerng, koperng, översättnng och mångfaldgande, även delvs och på elektronska meder, samt annan ej ändamålsenlg användnng är förbjudet utan skrftlgt tllstånd från författaren. På vägen Alltd med hjälm och glasögon Besök oss med jämna mellanrum på vår hemsda Där httar du nyheter, nformaton och nyttga tps samt adresser tll våra försäljnngsställen. För dn egen säkerhet är det vktgt att du! nte överskattar dn förmåga vd monterngs- och nställnngsarbeten. Rng vår servcehotlne +46 (0) när du är osäker. E-post:

4 4 KORREKT ANVÄNDNING KORREKT ANVÄNDNING 5 Korrekt användnng För att defnera hur de olka cykeltyperna bör användas har v delat upp cyklarna olka kategorer. Skälet är att v redan på utvecklngsstadet arbetar utfrån olka testkrav för våra cyklar beroende på respektve kategor för att på så sätt skapa största möjlga säkerhet vd användnngen av våra cyklar. Det är därför vktgt att cyklarna nte används på annat sätt än enlgt korrekt användnng eftersom cyklarnas belastnngsgränser då kan överskrdas och ramen eller andra komponenter skadas. Det skulle kunna leda tll svåra olyckor. Högsta vkt för cyklsten nkl. packnng får nte överstga 120 kg. Denna tllåtna max. vkt kan under vssa omständgheter begränsas ytterlgare på grund av rekommendatoner från tllverkarna av delarna. Vlken kategor som dn cykel ngår, kan du ta reda på med hjälp av rammärknngen och följande symboler. Om du är osäker på vlken kategor som dn cykel ngår, får du gärna kontakta vårt servcecenter. Kategor 0 Den här kategorn används för barncyklar. Barn bör nte cykla närheten av branter, trappor eller smbassänger samt vägar med motorfordon. I allmänhet omfattar denna kategor cyklar med däckstorlekar mellan 12 och 24 tum. Kategor 1 Cyklar den här kategorn är konstruerade för cyklng på anlagda vägar där hjulen hela tden är kontakt med marken. Detta är normalt sett landsvägscyklar med bockstyre eller rakt styre, trathlon- eller tempocyklar. Högsta vkt för cyklst nkl. packnng får nte överstga 120 kg. Denna tllåtna max. vkt kan under vssa omständgheter begränsas ytterlgare på grund av rekommendatoner från tllverkarna av delarna. Kategor 2 Cyklarna den här kategorn klarar kraven för cyklarna kategor 1 samt kan även användas på anlagda grusvägar och offroadbanor med lättare lutnng där däcken då och då nte har kontakt med marken på grund av mndre hnder. Här ngår stadscyklar och cyclocrossar med bockstyre och cantlever- eller skvbromsar. Kategor 3 Cyklar den här kategorn klarar kraven för cyklarna kategor 1 och 2, och är dessutom lämplga för tuff och cke-anlagda terräng. Dessa cyklar kan även användas för sporadska hopp med en max. höjd på ca 60 cm. Men även sådana hopp kan leda tll att man landar fel så att belastnngen på cykeln förhöjs och både cykel och cyklst skadas. Mountanbkes med stelt bakpart och heldämpade cyklar med kort fjädrngsväg återfnns denna kategor. Kategor 4 Denna kategor klarar kraven för cyklarna kategorerna 1-3. Dessutom lämpar de sg för en mycket tuff och svår terräng med kraftg lutnng och de högre hastgheterna som följer med detta. Regelbundna, mndre hopp med en säker cyklst utgör nget problem för dessa cyklar. Regelbunden och längre tds användnng på North Shore-banor och cykelparker rekommenderas däremot nte. Dessa cyklar ska kontrolleras efter varje cykeltur med hög belastnng. Heldämpade cyklar med medellång fjädrngsväg är typska för den här kategorn.

5 6 KORREKT ANVÄNDNING FÖRE FÖRSTA CYKELTUREN 7 Kategor 5 Detta användnngssätt avser mycket avancerad och svår, extremt lutande terräng där endast teknskt skcklga och mycket vältränade cyklster kan cykla. Stora hopp mycket höga hastgheter samt ntensv användnng specella cykelparker eller downhllbanor är typska för den här kategorn. Det är mycket vktgt att dessa cyklar kontrolleras noga efter varje cykeltur sådan terräng. Små skador kan leda tll att delarna kollapsar även vd lägre belastnng. Se också tll att säkerhetsrelevanta delar byts ut regelbundet. V rekommenderar att specell skyddsutrustnng används. Heldämpade cyklar med lång fjädrngsväg men även drtcyklar ngår den här kategorn. Före första cykelturen 1. Har du cyklat på en landsvägs-, tempo-, trathloneller bancykel någon gång? Tänk på att de är sportredskap som kräver övnng och vana. Bekanta dg med dn nya cykel på en lugn plats och ta det försktgt början. Gå en teknkkurs. Mer nformaton på 2. Vet du hur bromsarna fungerar? Vanlgtvs levereras Canyoncyklar så att du bromsar med frambromsen med vänster bromshandtag. Kontrollera att frambromsen är kopplad tll samma bromshandtag som du är van vd. Om nte, måste du träna på att använda frambromsen eftersom cykeln kan slå över om du använder frambromsen för hårt! Låt en cykelverkstad ändra bromshandtagens dragnng om nödvändgt. Moderna bromsar har vssa fall en mycket kraftgare bromsverkan än äldre bromsar! Börja med att testbromsa bortom trafken! Testa den maxmala bromskraften långsamt små steg. Mer nformaton om bromsar fnns kaptlet Bromssystem. 3. Vet du hur växeltypen och växlarna fungerar? Lär dg hur växlarna fungerar på en lugn plats. Tänk på att nte växla fram och bak samtdgt och att nte trampa så häftgt på pedalerna vd växlng. Mer nformaton om växlarna fnns kaptlet Växlar. Tvärnt, bör nte tas efter Tänk på att bromshandtagens kopplng kan varera mellan olka länder! Kontrollera vlken broms som bromsas med vlket handtag. Om det är annorlunda än du är van vd kan du låta en fackman montera om handtagen! Kedjeväxlar! Barnstolar är generellt nte tllåtna.! Det är generellt nte tllåtet att dra cykelkärror. Beakta även vår alltd aktuella hemsda Där fnns våra modeller även som blder efter användnngsområde. Du får nte montera en pakethållare på! cykeln. Om du vll ha med dg packnng bör du förvara den en specell cykelryggsäck. Läs alltd den bfogade bruksanvsnngen för Speedmax, om du har köpt en Speedmax CF Evo. Om du håller händerna på tempobågar (trathlonstyre) kan du nte nå bromshandtagen lka snabbt som när du håller händerna andra postoner. Dn bromssträcka blr längre. Kör extra förutseende och planera n den längre bromssträckan.

6 8 FÖRE FÖRSTA CYKELTUREN FÖRE FÖRSTA CYKELTUREN 9 4. Passar ramhöjden och är sadel och styre korrekt nställda? Ställ dg med benen på olka sdor om cykelns överrör och kontrollera att du har mnst 2-3 fngrars luft grenen. Om du nte har det ska du ta kontakt med vår servcehotlne +46 (0) Om dn cykel har för stor ram kan det leda tll personskador när du måste klva av snabbt! Sadeln ska vara nställd så att hälen precs når pedalen nedersta läget. Kontrollera att du når marken med tåspetsen när du stter på sadeln. Mer om sadelns poston fnns kaptlet Anpassa en Canyonlandsvägscykel tll cyklsten. 5. Har du redan använt klck- resp. systempedaler med tllhörande skor? Innan du cyklar väg första gången med dessa pedaler måste du lära dg hur man klckar och ur skorna när cykeln står stlla. Det gör du bäst genom att träna vd en vägg så att du nte välter. Ställ n pedalernas utlösnngskraft vd behov. Det är vktgt att du läser bruksanvsnngen som är bfogad BkeGuard. Mer nformaton om pedaler fnns kaptlet Pedalsystem. Kontroll av avståndet mellan överröret och kroppen Skor tll systempedaler 6. Tänk på att endast använda cykeln tll rätt ändamål! Landsvägs- och trathloncyklar får endast användas på gator och vägar med jämn körbana, t.ex. asfalterade eller stensatta vägar. Bancyklar är rena sportredskap och endast avsedda för användnng på velodromer. Användnng av bancyklar på allmän väg är nte tllåtet. I regel är landsvägscyklar från Canyon konstruerade för en totalvkt på 120 kg (cyklst och packnng hopräknat). För landsvägscyklar med hjul från Mavc lgger max. vkten på 100 kg. Denna gräns får aldrg överskrdas. Läs mer om korrekt användnng kaptlet Korrekt användnng. 7. Har dn cykel även delar av kolfber? Tänk på att detta materal kräver särskld omsorg och försktg användnng. Det är vktgt att du läser kaptlet Informaton om kolfber. Canyons landsvägscyklar är konstruerade för cyklng på asfalt Bancykel V-Drome Systempedal Materalet kolfber Om du nte har övat eller om systempedalerna är för hårt nställda kan du eventuellt nte komma loss från pedalerna! Olycksrsk! Canyons landsvägs-, tempo-, trathlonoch bancyklar är exklusva sportredskap med högklassga lättvktskonstruktoner. Var professonell hanterngen av materalet. Felaktg användnng, felaktg monterng eller brstande underhåll kan göra cykeln osäker. Olycksrsk!

7 10 FÖRE VARJE CYKELTUR FÖRE VARJE CYKELTUR 11 Före varje cykeltur FÖRE VARJE CYKELTUR MÅSTE FÖLJANDE PUNKTER KONTROLLERAS: 1. Är snabbkopplngarna på fram- och bakhjul, sadelstolpe och övrga komponenter korrekt stängda? Mer nformaton fnns kaptlet Snabbkopplngar. 2. Är däcken gott skck och är trycket tllräcklgt? Snurra på båda hjulen så ser du om de är skeva. På så sätt kan du rätt td även upptäcka sprckor på däcksdan, om axeln har gått av och trasga ekrar. Mer nformaton kaptlet Hjul - däck, slangar och lufttryck. 4. Om du vll cykla på allmän väg eller när det är mörkt ska ljuset kontrolleras, se kaptlet Lagstadgade krav för cyklng på allmän väg. 5. Släpp ner dn Canyon tll marken från låg höjd. Kontrollera var klapprande ljud kommer från. Kontrollera lager och skruvförband vd behov. 6. Det vktgaste tllbehöret för en lyckad cykeltur är den llla verktygsväskan som stter under sadeln. Packa den med två däckjärn, de vanlgaste nsexnycklarna, reservslang, lagnngssats, mobltelefon och lte pengar. Ta även med en pump och fäst den på ramen. 7. Ta med ett stablt lås om du vll lämna dn Canyon ute. Du kan endast skydda dn Canyon mot stöld om du kedjar fast den ett fast föremål! Cykla aldrg utan belysnng mörker 3. Provbromsa när cykeln står stlla genom att trycka n bromshandtaget med kraft mot styret. Det måste byggas upp en tryckpunkt efter en kort reglageväg, men det ska nte gå att trycka n handtaget helt mot styret! Fälgbromsarnas bromsbelägg måste lgga an helt mot fälgkanten. De får nte beröra däcken. Mer nformaton om bromsar fnns kaptlet Bromssystem. Kontrollera däcktrycket Nödfallssats Det ska nte gå att trycka n handtaget helt mot styret Om snabbkopplngarna nte är korrekt åtdragna fnns en rsk att cykeldelar lossnar. Olycksrsk! Använd nte dn Canyon om det är fel på någon av de här punkterna! För att undvka skador på dn Canyon ska! den maxmala totalvkten och föreskrfterna om transport av packnng och barn beaktas kaptlet Korrekt användnng. Innan du transporterar dn cykel med bl eller flyg ska du dessutom läsa kaptlet Transportera dn Canyoncykel. Dn Canyon utsätts för kraftga påfrestnngar från körbanan och av de krafter som du överför tll cykeln. På grund av de här dynamska belastnngarna utsätts de olka komponenterna för sltage och utmattnng. Kontrollera regelbundet om dn Canyon uppvsar tecken på sltage, eller har repor, skeva delar, mssfärgnngar eller småsprckor. Komponenter vars lvslängd är överskrden kan gå sönder utan förvarnng. Lämna regelbundet n dn Canyon på nspekton så att de delar som är sltna kan bytas ut. Mer nformaton om underhåll och drftsäkerhet fnns kaptlen Allmän nformaton om skötsel och kontroller, Rekommenderade åtdragnngsmoment och Servce- och underhållsntervaller.

8 12 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 13 Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den KONTROLLERA INNEHÅLLET I DIN BIKEGUARD MONTERA LANDSVÄGSCYKELN Monterngen från BkeGuard är enkel men du måste vara noga och göra det genomtänkt. Felaktg monterng kan leda tll att cykeln blr osäker. V vll börja med att presentera delarna på dn Canyoncykel. Börja med att vka ut omslaget på broschyren. Här fnns en Canyoncykel som har alla vktga delar. Låt sdan vara framme när du läser. På så sätt httar du snabbt komponenterna som nämns texten. BkeGuard nnehåller den monterade ramen med alla komponenter; hjulen, som eventuellt lgger en hjulväska, sadeln och en kartong med smådelar, t.ex. snabbkopplngar, reflexer och ev. pedaler, lgger separat. PACKA UPP Dra ut sadeln ur BkeGuard. Eventuellt måste du först ta bort skyddsfolen från sadelstolpen. Nedan beskrvs monterngen endast kort. Om du nte har någon utbldnng för arbetet eller saknar lknande erfarenheter ska du läsa de utförlgare kaptlen längre bak handboken eller på den medlevererade cd-skvan. Blden vsar endast ett exempel på en landsvägscykel från Canyon alla ser nte ut så. Börja med att öppna dn BkeGuard. Det går enklast med en mattknv. Ta bort eventuella skyddskartonger och ta ut hjulen som lgger separat, eventuellt en hjulväska, ur BkeGuard. Lyft försktgt ut ramen och kartongen med smådelar som lgger under eller vd sdan om ramen ur Bke- Guard. Dn Canyon får endast fästas ett mekställ alumnumsadelstolpen för monterngen eller be en medhjälpare hålla dn Canyon medan du sätter hop den. Var försktg om du använder en mattknv så att du nte skadar komponenter eller skär dg. Skär alltd bort från dg och komponenten! Förvara allt förpacknngsmateral och hela BkeGuard-förpacknngen på en torr plats. Då har du allt tll hands för en eventuell transport eller resa. Vd monterngen får dn Canyon nte fästas! ett mekställ ett ramrör eller en sadelstolpe av kolfber! Monterngen blr enklare och säkrare om du har ett ställ eller en medhjälpare. Hjulväskor ngår nte tll alla cyklar.! Håll fast styret när du lyfter ut ramen så att det nte tppar nedåt och skadas. Använd Canyons momentnyckel som lgger dn BkeGuard vd monterngen.

9 14 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 15 MONTERA SADELN MONTERA STYRET Öppna skruven på sadelklämman. Läs först kaptlet Anpassa en Canyonlandsvägscykel tll cyklsten. Innan sadelstolpen monteras ramen måste du kontrollera att sadelröret nte har några vassa kanter eller grader. Skjut n sadelstolpen tll rätt stthöjd sadelröret. Rkta upp sadeln och skruva fast sadelklämmans skruv. Dra nte fast skruven för hårt. Applcera lte Canyon-monterngspasta på sadelstolpens nedre del och på nsdan av ramens sadelrör. Skruva ur styrstamskåpans klämskruvar och ta av kåpan. SPECIALFALL CANYON SPEEDMAX Rengör och avgrada sadelröret vd behov. Sadelstolpen måste glda n ramen utan att du behöver trycka eller vrda. Applcera ett tunt lager Canyons monterngspasta sadelröret och på sadelstolpen. Flera Canyonmodeller (t.ex. Speedmax CF och Speedmax AL) har en oval sadelstolpe. Därför kan endast orgnalsadelstolpen monteras. Öppna båda nsexskruvarna på sadelklämman. Skjut n sadelstolpen tll rätt stthöjd sadelröret och dra fast de båda nsexskruvarna på sadelklämman med en momentnyckel. Ta bort skyddsfolen och skydden på växelreglagen på styret. Håll samtdgt fast styret så att det nte ramlar ner och skadas. Försök först att göra detta med händerna. Om det nte går kan du försktgt använda en mattknv eller sax. Beakta nformatonen kaptlet Ställa n! rätt sadelhöjd samt föreskrvna åtdragnngsmoment kaptlet Allmän nformaton om skötsel och kontroller och ta även hänsyn tll uppgfterna från komponenttllverkaren. Kolfberramar får aldrg fästas ett mekställ! kolfberramrören eller kolfbersadelstolpen. Rören kan klämmas sönder! Det är bäst att använda ett mekställ som antngen spänner fast ramen på tre punkter på nsdan eller håller fast gaffeln och vevlagerhuset. Överskrd aldrg de maxmala åtdragnngs-! momenten! De fnns kaptlet Rekommenderade åtdragnngsmoment, på komponenterna och/eller bruksanvsnngarna från tllverkarna av komponenterna. Var försktg om du använder en mattknv så att du nte skadar komponenter eller skär dg. Skär alltd bort från dg och komponenten!

10 16 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 17 Placera styret mtt styrstamshålet. Kontrollera att vajrarna nte är vrdna eller knäckta och att de har samma avstånd tll ändlägena eller bromsen. Dra fast kåpans skruvar gen så att styret stter fast ordentlgt. Den slutgltga nställnngen görs när hjulen är monterade. Ta fram snabbkopplngen för framhjulet ur kartongen med smådelar. Skruva av låsmuttern och ta av en av fjädrarna från snabbkopplngen. Skruva n snabbkopplngens mutter så mycket att snabbkopplngens spak bygger upp kraft när du stänger den. Stäng snabbkopplngen. Mer nformaton om snabbkopplngar fnns kaptlet Snabbkopplngar ; beakta även den bfogade bruksanvsnngen från komponenttllverkaren. Montera framhjulet genom att placera snabbkopplngen gaffeländarna och stänga snabbkopplngen. Läs först kaptlet Snabbkopplngar. MONTERA HJULEN MONTERA FRAMHJULET Ta ut framhjulet ur hjulväskan och ta bort båda skyddskåporna från framaxeln. Skjut n snabbkopplngen framhjulets hålga axel. Du ska sätta en fjäder på var sda om navet. Kontrollera att den llla öppnngen på fjädern stter mot navaxeln på snabbkopplngens båda sdor. Snabbkopplngens spak monteras på vänster sda (dvs. nte på samma sda som kedjan). Öppna framhjulsbromsen genom att lossa snabbfrgörngsspaken på bromsen (Shmano, SRAM) eller genom att flytta på stftet bromshandtaget/växelreglaget (Campagnolo) så att spaken kan tppas lte bakåt. Stäng genast snabbfrgörngsspaken på bromsen (Shmano, SRAM) gen eller skjut tllbaka stftet på bromshandtaget/växelreglaget (Campagnolo). Kontrollera sedan att hjulet stter mtt emellan gaffelbenen. Kontrollera att snabbkopplngen och spärrarna på gaffeländarna stter korrekt. Kontrollera att bromsen är mtten förhållande tll fälgen. Använd Canyons momentnyckel som lgger dn BkeGuard vd monterngen. Mer nformaton om landsvägscykelbromsar fnns kaptlet Bromssystem. Kontrollera att hela bromsbeläggen träffar bromsytorna. Mer nformaton fnns kaptlet Bromssystem.

11 18 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 19 MONTERA BAKHJULET Öppna snabbkopplngen på bakaxeln, ta bort träbten och dra ut snabbkopplngen ur träbten. Gör sedan på samma sätt som med framhjulet. Även här är det vktgt att du observerar postonen på de små fjädrarna. Mer nformaton om snabbkopplngar fnns kaptlet Snabbkopplngar. Öppna bakhjulsbromsen genom att lossa snabbfrgörngsspaken på bromsen (Shmano, SRAM) eller genom att flytta på stftet bromshandtaget/växelreglaget (Campagnolo) så att spaken kan tppas lte bakåt. Stäng snabbkopplngen så att hjulet stter fast säkert. Läs först kaptlet Snabbkopplngar. Kontrollera att båda hjulen stter ordentlgt gaffeländarna och att hjulen löper mtten av gaffelbenen resp. kedjestagen. Snurra på båda hjulen och kontrollera att de nte är skeva. Mer nformaton fnns kaptlet Hjul - däck, slangar och lufttryck. Ta bort skyddsfolen på båda kedjestagen och ta bort ev. tejpbtar från gaffeländarna. Försök först att göra detta med händerna. Om det nte går kan du försktgt använda en mattknv eller sax. Tryck på höger växelreglage tlls bakväxeln står längst ut. Dra bakväxeln något bakåt, placera kedjan på kassettens yttersta drev och montera bakhjulet. Kontrollera att hjulet stter korrekt gaffeländarna. Stäng genast snabbfrgörngsspaken på bromsen (Shmano, SRAM) gen eller skjut tllbaka stftet på bromshandtaget/växelreglaget (Campagnolo). Kontrollera växlarnas funkton. Växla genom alla växlar och kontrollera att bakväxeln nte går emot ekrarna när kedjan lgger på det största drevet. Mer nformaton om växlarnas nställnng fnns kaptlet Växlar. Var försktg om du använder en mattknv så att du nte skadar komponenter eller skär dg. Skär alltd bort från dg och komponenten! Mer nformaton om landsvägscykelbromsar fnns kaptlet Bromssystem. Kontrollera att hela bromsbeläggen träffar bromsytorna. Testbromsa när du står stlla efter att hjulen har monterats. Bromshandtaget måste ha en tryckpunkt och får nte gå att trycka mot styret.

12 20 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 21 MONTERA PEDALERNA KONTROLLER OCH INSTÄLLNINGAR När pedalerna monteras ska du först kontrollera vad det står på axlarna. Ett R står för höger pedal och ett L för vänster pedal. Tänk på att vänster pedal är vänstergängad, dvs. den måste skruvas fast moturs, alltså nte åt det normala hållet. Skruva pedalerna för hand vevarmarna de första två tll tre varven. Ta först därefter hjälp av en pedalnyckel och dra fast pedalerna. Genomför nställnngen av sttpostonen och händernas poston samt kontrollera att styre, handtag och sadelstolpe stter fast ordentlgt enlgt anvsnngarna kaptlet Anpassa en Canyonlandsvägscykel tll cyklsten den här handboken. Dra fast sadelklämmans skruv när sadelhöjden är rätt nställd. Dra nte fast sadelklämmans skruv för hårt, följ de angvna åtdragnngsmomenten. Smörj n pedalens gänga något med fett nnan du skruvar på pedalen. Vssa typer av pedaler ska alltd dras fast med en nsexnyckel. Fäst nu den vta reflexen på styret, den röda reflexen på sadelstolpen och ekerreflexerna. Sadelstolpen måste vara stucken ramen mnst tll nedanför överröret resp. tll mn. markerngen på stolpen. Cykla aldrg på dn Canyon om mn. markerngen på sadelstolpen syns. Pumpa upp båda däcken med det maxmala lufttrycket som står på däcksdan. Mer nformaton om däck och slangar fnns kaptlet Hjul däck, slangar och lufttryck. Avsluta monterngen med att noga genomföra de kontroller som beskrvs kaptlet Före första cykelturen. Kontrollera att pedalerna stter fast efter att du har cyklat 10 ml. Pedalerna kan lossna och förstöra gängan vlket eventuellt kan leda tll en vurpa. Kontrollera även att övrga skruvar stter fast med rätt åtdragnngsmoment. Beakta gällande lagstftnng för cyklng på! allmän väg landet där du ska använda dn landsvägscykel. Efter 10 tll 30 ml ska du gen kontrollera att alla skruvar stter fast enlgt de angvna åtdragnngsmomenten. Mer nformaton om detta fnns kaptlen Allmän nformaton om skötsel och kontroller, Rekommenderade åtdragnngsmoment och Servce- och underhållsntervaller. Efter monterngs- och kontrollarbetena måste du alltd testcykla dn Canyon på platt mark utan trafk (t.ex. på en parkerngsplats)! Om fel uppstår monterngen eller nställnngen ute trafken eller terrängen kan det leda tll att du tappar kontrollen över cykeln!

13 22 FÖRPACKA SNABBKOPPLINGAR 23 Förpacka dn Canyonlandsvägscykel När du förpackar dn Canyon för att t.ex. skcka den tll vår fackverkstad på nspekton eller när du reser bort, är det vktgt att du tänker på vssa punkter så att cykeln anländer hel tll slutmålet. I dn BkeGuard fnns en bruksanvsnng Packa dn landsvägscykel. Följ alltd dessa anvsnngar noga när du packar dn cykel. En bruksanvsnng som vsar steg för steg hur cykeln ska packas fnns även på vår hemsda Om du ska flyga med cykeln ska den antngen förvaras dn Canyon BkeGuard eller en annan lämplg cykeltransportväska, t.ex. Canyon BkeShuttle. Vd transport med bl är det vktgt att cykeln fxeras ordentlgt. Om du känner dg osäker eller har frågor ska du läsa de utförlgare kaptlen längre bak handboken eller på den bfogade cd-skvan eller rnga vår hotlne +46 (0) Canyon BkeShuttle Snabbkopplngar Trots att snabbkopplngar är enkla att använda händer det ofta olyckor p.g.a. felaktg hanterng. I prncp består snabbkopplngen av två delar: En spak på ena sdan av navet: Den omvandlar stängnngsrörelsen tll klämkraft med hjälp av en excenter. En klämmutter på motsatt sda av navet: Använd den för att ställa n förspännngen på gängstången. Säker monterng av hjul Öppna snabbkopplngen. Nu ska texten open synas. För spaken rktnng mot klämpostonen så att det går att läsa ordet Close utfrån på spaken. I början och fram tll ca halva stängnngsvägen ska det gå lätt att flytta spaken, dvs. det fnns ngen klämkraft. Under den andra hälften ska det gå mycket trögare att flytta spaken. Den ssta bten går spaken mycket trögt. Använd handflatans upphöjda del vd tummen och hjälp tll genom att dra med fngrarna mot gaffeln eller ramen. Öppna en snabbkopplng Stänga en snabbkopplng Canyon BkeGuard Lägg nte cykeln eller cykeldelar löst kupén. Delarna kan orsaka olyckor. Om dn Canyon nte har packats enlgt! den bfogade bruksanvsnngen före transporten, har du nga anspråk på ersättnng från Canyon Bcycles GmbH vd eventuella transportskador. Grova ramrör rskerar att få klämskador! av de flesta klämmorna på cykelhållare! Kolfberramar kan därefter plötslgt ge vka, ramar av alumnum får lätt bucklor. Men det fnns specella passande modeller bltllbehörsbutker. Kontrollera att det nte fnns några delar (verktyg, packväskor, barnstolar, o.s.v.) på cykeln som kan lossna vd transport med bl. Olycksrsk! Felaktgt monterade hjul kan leda tll allvarlga vurpor och olyckor! Det är vktgt att spakarna på båda snabbkopplngarna alltd stter på vänster sda (dvs. nte på samma sda som kedjan). På så sätt undvker du att montera framhjulet åt fel håll. Lås hop hjul som är monterade med snabbkopplngar tllsammans med ramen ett fast föremål när du lämnar cykeln.

14 24 SNABBKOPPLINGAR PÅBYGGNAD OCH ÄNDRINGAR 25 I ändläget ska spaken stå parallellt med hjulet. Den får nte stcka ut åt sdan. Spaken ska lgga an mot ramen så att den nte kan öppnas oavsktlgt. Kontrollera att snabbkopplngen stter fast genom att försöka vrda på den stängda spaken. Om snabbkopplngen kan vrdas runt stter nte hjulet fast ordentlgt. Snabbkopplngen måste då öppnas gen och förspännngen höjas. Vrd för detta muttern på motsatt sda ett halvt varv medurs. Stäng snabbkopplngen gen och kontrollera att den stter fast korrekt. När snabbkopplngen nte går att vrda längre stter den fast ordentlgt. Avsluta med att lyfta hjulet några centmeter från marken och slå tll på det uppfrån. Ett säkert monterat hjul stannar kvar ramens axelfästen. Försök att vrda sadeln ramen för att kontrollera sadelns snabbkopplng. Snabbkopplngens spak ska lgga så parallellt som möjlgt med cykeln och får nte stcka ut Vad måste jag tänka på vd påbyggnad och ändrngar? Canyoncyklar är sportartklar som är utrustade allt efter användnngsområde. Tänk på att monterng av stänkskärmar och lknade kan påverka cykelns funkton och därmed körsäkerhet negatvt. Innan du köper och monterar tllbehör är det vktgt att du kontrollerar om tllbehören passar tll dn Canyoncykel. Kontrollera alltd nnan du monterar extra rngklockor eller tutor samt belysnng att de är godkända och testade och därmed tllåtna för cyklng på allmän väg. Extra batterlampor måste vara märkta enlgt gällande lagkrav (se kaptel Lagstadgade krav för cyklng på allmän väg ). Stänkskärm Det är vktgt att spakarna på båda snabbkopplngarna alltd stter på vänster sda (dvs. nte på samma sda som kedjan). På så sätt undvker du att montera framhjulet åt fel håll. Om snabbkopplngar nte stängs ordentlgt kan hjulen lossna. Akut olycksrsk! Försök att vrda på sadeln Du kan byta snabbkopplngar mot säker hetskopplngar. För dessa krävs en specell nyckel eller nsexnyckel. Om du är osäker eller har frågor är du välkommen att vända dg tll vår hotlne +46 (0) Om du vll montera en pakethållare eller en barnstol eller dra en cykelkärra är det vktgt att du först kontrollerar kaptlet Korrekt användnng om det går. Om det är tllåtet bör du kontakta vår servcehotlne +46 (0) och fråga efter lämplga modeller. Utför endast arbeten som du behärskar tll hundra procent. Styren, styrstammar och gafflar bör alltd bytas av en cykelmekanker. Läs alltd bruksanvsnngen från tllbehörstllverkaren. Vd monterng av andra komponenter och tllbehör är du alltd själv ansvarg för att monterngen blr professonell. Lämna n dn Canyoncykel tll vår cykelverkstad vd mnsta tvvel. Pakethållare Tllbehör som t.ex. stänkskärmar, pakethållare etc. som är monterade efterhand kan påverka dn Canyoncykels funkton. Använd därför helst tllbehör från vårt eget sortment. På så sätt är säkerställt att du använder en passande produkt. Vd felaktg monterng kan delar som lossnar eller bryts av orsaka svåra vurpor. Dra fast säkerhetsrelevanta skruvförband med föreskrvna åtdragnngsmoment. För frågor om monterng av tllbehör, om komponenters kompatbltet eller ändrngar kan du läsa den utförlgare nformatonen längre bak handboken eller på den medlevererade cd-skvan eller ta kontakt med vår servcehotlne +46 (0)

15 26 KOLFIBER KOLFIBER 27 Informaton om kolfber Materalet kolfber; eller rättare sagt: kolfberförstärkt plast eller kort CFK, uppvsar en del specella egenskaper jämfört med andra lättvktsmateral. Det är vktgt att du känner tll dessa egenskaper för att du länge ska kunna glädjas åt dn Canyoncykel och alltd kunna lta på materalet. Kolfberförstärkt plast har bevsat sn lämplghet nom cykelsporten med flertalet segrar. Materalet möjlggör extremt starka och belastnngsbara komponenter med mycket låg vkt när det konstrueras, bearbetas och behandlas på rätt sätt. En mycket specell egenskap är dock materalets sprödhet. Denna nackdel medför att kolfbret nte deformeras under belastnng trots att den nre strukturen redan kan ha tagt skada. I extremfall kan fbrernas förbndnngar upplösas, det uppstår s.k. delamnerng, vlket nnebär att komponentens hållfasthet försämras markant. En eventuell överbelastnng som redan har skadat de nre fbrerna leder nte tll deformerngar som på stål eller alumnum. Därför kan en kolfberdel gå sönder om den fortsätts att användas efter en överbelastnng, vlket kan medföra svåra olyckor. V rekommenderar att du låter vår verkstad undersöka komponenten eller, ännu bättre, hela dn Canyoncykel ett sådant fall! Lämna alltd dn Canyoncykel på ett säkert ställe där den nte kan välta. Kolfberramar och -delar kan skadas redan om cykeln välter. Materalet kolfber Var uppmärksam när du cyklar. Om en kolfberkomponent knakar kan det vara ett tecken på att materalet har en defekt. Använd nte cykeln utan rng vår verkstadshotlne och rådgör om vad som bör göras. För dn egen säkerhet bör du aldrg låta reparera delar av kolfber! Byt en defekt del omgående och se tll att den nte kan användas av någon annan. Komponenter av kolfber får aldrg utsättas för höga temperaturer, som t.ex. vd en pulverlackerng eller brännlackerng. Värmen som krävs kan förstöra komponenten. Undvk också att förvara cykeln blen vd stark sol samt att förvara den närheten av värmekällor. Grova ramrör rskerar att få klämskador! av de flesta klämmorna på cykelhållare! Kolfberramar kan då plötslgt gå sönder när de används. Det fnns specella passande modeller bltllbehörsbutker. Totalvkten på cyklst, packnng (rygg säck) och cykel får vara maxmalt 100 kg och får nte överskrdas. Cykeln får nte dra kärror! Informaton om kolfberhjul Genom att använda kolfberförstärkt plast har kolfberhjul mycket bra aerodynamska egenskaper och en låg vkt. BROMSA MED HJUL AV KOLFIBER Eftersom bromsytan är av kolfber uppstår vssa egenheter. Använd endast ett bromsgumm som är lämplgt för kolfberhjul. V rekommenderar att alltd använda de från hjultllverkaren! Även Shmano och Campagnolo levererar kolfberbelägg, men de är anpassade tll kraven för Shmanoresp. Campagnolofälgar. Kolfberbromsbelägg slts vanlgtvs ut snabbare än vanlga bromsbelägg. Tänk på att fälgarna uppvsar ovanlga bromsegenskaper, synnerhet vd våt väderlek. Träna därför på att bromsa på en plats utan trafk tlls du har cykeln helt under kontroll. Bromsytan på kolfberfälgar är känslg mot stark hetta. Därför är det vktgt att du nte bromsar hela tden när du cyklar berg. Om du t.ex. rullar ner dalen med bakbromsen åtdragen konstant kan det hända att materalet överhettas och deformeras. Fälgen kan förstöras, en eventuell punkterng kan orsaka en olycka. Bromsa alltd med båda bromsarna och släpp bromsarna ett tag med jämna mellanrum så att materalet kan svalna. Hjul med kolfberfälgar uppträder annorlunda vd nbromsnngar Kläm nte fast ramar eller sadelstolpar av! kolfber ett mekställ! De kan skadas. Montera en sold (alumnum-)sadelstolpe och kläm fast den eller använd ett ställ som spänner fast ramen på tre punkter på nsdan eller håller fast gaffeln eller vevlagerhuset. Kontrollera tllståndet på bromsarna och tänk på att endast använda bromsbelägg som är lämplga att kombnera med kolfberfälgar! Kontrollera beläggens skck korta ntervall eftersom de eventuellt slts starkare än vd fälgar av alumnum. Tänk på att bromsverkan försämras markant vd vått väder. Om det går bör du undvka att cykla när det är rsk för regn eller fuktgt väder. Om du cyklar på blött eller fuktgt underlag är det vktgt att cykla extra förutseende och betydlgt långsammare än vd torr väderlek.

16 28 KOLFIBER Informaton om trathlon-, tempo- och bancyklar 29 Skötselråd Rengör komponenter av kolfber med en mjuk trasa och klart vatten. Om det behövs kan du använda lte dskmedel vattnet. Olja och fett som stter hårt kan tas bort med ett rengörngsmedel baserat på petroleum. Använd aldrg avfettnngsmedel som nnehåller aceton, trkloreten, metylklord etc. eller cke-neutrala eller kemska rengörngsmedel med lösnngsmedel som angrper ytan. För att skydda ytan och få den att glänsa kan blvax användas. Polermedel och lackrengörngsmedel nnehåller fasta partklar som kan angrpa ytan. Bromsytorna på kolfberfälgar måste alltd vara fra från vård- och smörjmedel! Skydda ytan med blvax Informaton om trathlon-, tempooch bancyklar TEMPOSTYRE Vd trathlon och tempolopp, där det är extra vktgt med en aerodynamsk sttposton, används vanlgtvs så kallade aerostyren. På aeromodellerna stter växelreglagen oftast längst ut på tempobågen och bromshandtagen längst ut på det egentlga styret. Om du cyklar en lggande poston är bromshandtagen långt borta, reaktonstden ökar och bromssträckan blr längre. Cykla därför särsklt förutseende. Styrets poston kan ställas n efter dna önskemål nom vssa gränser. Det betyder att styrets raka del endast bör peka något nedåt och max. 30 grader uppåt. Det tar td att vänja sg vd tempocyklars köregenskaper Kläm nte fast ramar eller sadelstolpar av! kolfber ett mekställ! De kan skadas. Montera en sold (alumnum-)sadelstolpe och kläm fast den eller använd ett ställ som spänner fast ramen på tre punkter på nsdan eller håller fast gaffeln eller vevlagerhuset. Komponenter av kolfber har, som alla delar av lättvktsmateral, endast en begränsad lvslängd. Byt därför ut styre, sadelstolpe, kolfberhjul och styrstam med jämna mellanrum beroende på användnng och belastnng, t.ex. vart tredje år eller efter 1500 ml, även om cykeln nte har vart nblandad en olycka eller lknande händelse. Skydda utsatta ställen på kolfberramen,! t.ex. dagonalrörets undersda, med specella klstermärken mot skavande vajrar och stenskott. Specella klstermärken skyddar kolfbret mot skador Fetta aldrg n komponenter av kolfber.! Fettet lagras ytan vlket leder tll mnskad frkton vlket sn tur leder tll att klämförband nte fäster ordentlgt med tllåtna åtdragnngsmoment. Kolfberkomponenter som har fettats n en gång kan eventuellt aldrg klämmas fast säker gen! Kontrollera regelbundet, t.ex. när du tvättar cykeln, om kolfberdelar uppvsar yttre skador som repor, sprckor, bucklor, mssfärgnngar etc. Om trasan fastnar måste detta ställe kontrolleras. Använd nte dn Canyoncykel. Kontakta omedelbart vår servcehotlne +46 (0) Det är vktgt att du kan stötta underarmarna bekvämt mot styret. Armbågarna ska stcka ut något bakåt. Armbågarna ska stcka ut något bakåt Trathlon- och tempocyklar har specella! egenskaper. Prova cykeln på en lugn plats och ta det försktgt början.

17 30 Informaton om trathlon-, tempo- och bancyklar EFTER EN VURPA 31 STYRÄNDSREGLAGE FÖR TEMPOCYKLAR På Shmanos, Srams och Campagnolos styrändsreglage för trathlon- och tempocyklng trycks växelreglaget nedåt för att växla tll de mndre dreven bak, dvs. för högre utväxlng, och tll de mndre klngorna fram, dvs. för lägre utväxlng. Genom att dra växelreglaget uppåt växlar man tll de större dreven bak och tll de större klngorna fram. Växelreglaget överför växlngskommandot tll bakväxeln va en vajer. Bakväxeln flyttas, kedjan klättrar tll nästa drev. Det är vktgt för hela växlngsprocessen att du fortsätter att trampa mjukt och utan alltför mycket kraft när kedjan klättrar mellan dreven! Tack vare specella nerslpnngar på dreven kan du på moderna cyklar även växla under belastnng. Att växla under belastnng förkortar dock kedjans lvslängd betydlgt. Dessutom kan det leda tll att kedjan fastnar mellan kedjestaget och klngorna (s.k. chansuck). Undvk därför att växla när du trampar kraftgt på pedalerna. Detta gäller framför allt när du växlar med framväxeln. BANCYKLAR Bancyklar har nga bromsar. Bakhjulsnavet har nget frhjul. Vevarmarna snurrar hela tden så länge som hjulen är rörelse. Öva därför med bancykeln under uppseende av en erfaren tränare. Styrändsreglagen styr bak- och framväxel Bakväxel Bancykel Efter en vurpa 1. Kontrollera att hjulen stter fast ramen (gaffeländarna) och att fälgarna stter mtt ramen och gaffeln. Snurra på hjulen och observera mellanrummet mellan fälg och bromsbelägg. Om mellanrummet varerar kraftgt och du nte kan rkta hjulen på plats måste du eventuellt öppna bromsarna lte så att fälgen kan gå mellan bromsbeläggen utan att beröra dem. Tänk på att bromsverkan har försämrats. Mer nformaton kaptlen Bromssystem och Hjul. 2. Kontrollera att styret och styrstammen nte är deformerade eller brutna, och att de står rakt förhållande tll hjulet. Kontrollera att styrstammen stter fast ordentlgt gaffeln genom att försök vrda styret när du håller fast framhjulet. Tryck även n bromshandtagen och luta dg framåt för att kontrollera att styret stter fast ordentlgt styrstammen. Mer nformaton fnns kaptlen Anpassa en Canyonlandsvägscykel tll cyklsten och Styrlager. 3. Kontrollera att kedjan fortfarande lgger på klngorna och dreven. Om cykeln har vält på växelsdan ska du kontrollera växlarnas funkton. Be en annan person lyfta upp cykeln sadeln och växla genom alla växlar. Kontrollera om bakväxeln lgger för nära ekrarna särsklt vd de låga växlarna, när kedjan lgger på kassettens största drev. En skev bakväxel eller böjda gaffeländar kan leda tll att bakväxeln hamnar ekrarna olycksrsk! Bakväxeln, bakhjulet och ramen kan skadas. Kontrollera framväxeln. Om den är skev kan kedjan hoppa av och bakhjulet drver nte längre cykeln framåt (se även kaptel Växlar ). Kontrollera att hjulen fortfarande stter fast ordentlgt gaffeländarna Försök att vrda på styret Kontrollera att kedjan fortfarande lgger på klngorna och dreven Tänk på att stoppsträckan blr längre om du cyklar med ett tempostyre. Avståndet tll bromshandtagen är stort. Bancyklar skljer sg helt från vanlga landsvägscyklar. Ta det försktgt början utan frhjul och utan broms. Se även nformatonen kaptlet Informaton om kolfber.

18 32 EFTER EN VURPA RAMSET MONTERINGSANVISNINGAR För blcken längs med sadeln, överröret och vevlagerhuset för att kontrollera att sadeln stter rakt. 5. Lyft upp cykeln några centmeter och släpp ner den. Leta efter lösa skruvförband om någontng låter konstgt. Ramset konstrukton och teknska data 6. Kontrollera cykeln en gång tll sn helhet för att leta efter skeva delar, mssfärgnngar och sprckor. Om du nte httade några fel kan du cykla tllbaka försktgt. Undvk att bromsa och accelerera kraftgt och stå nte upp och cykla. Om du är osäker på om cykeln är ok bör du be någon att hämta dg med bl stället för att ta rsker. Gå genom och kontrollera cykeln noga en gång tll när du är hemma. Läs de utförlgare kaptlen längre bak handboken eller på den medlevererade cd-skvan eller ta kontakt med vår servcehotlne om du är osäker +46 (0) För blcken längs med sadeln och överröret för att kontrollera att den stter rakt Kontrollera komponenter av kolfber extra noga och byt för säkerhets skull ut dem om du är osäker Canyon erbjuder även de kvaltatvt högvärdga kolfber- och alumnumramarna separat för egen monterng med komponenter. Den som tänker komplettera ramen med andra delar och montera delarna måste därför tänka på delarnas kompatbltet och kvaltén på monterngen. På grund av det enorma utbudet av komponenter kan Canyon nte presentera alla möjlgheter denna handbok. Canyon kan nte hållas ansvarg för alla tänkbara kombnatoner av komponenter. Läs alltd nstruktonsböckerna från komponenttllverkarna noga! Generellt kan en felaktg kombnaton av delar leda tll att dn Canyoncykel nte är säker att cykla på. V rekommenderar därför att låta en cykelmekanker eller cykelverkstad utföra monterngsarbetena. För dn egen säkerhet är det vktgt att du nte överskattar dg själv. Ramset Canyon Ultmate CF Låt vår cykelverkstad montera hop dn Canyoncykel! Komponenter av kolfber som har utsatts för slag och böjda alumnumdelar kan plötslgt gå av. De får heller nte rktas, dvs. rätas ut, eftersom det leder tll akut rsk för materalbrott. Detta gäller synnerhet för gaffeln, styret, styrstammen, vevarmarna, sadelstolpen och pedalerna. Om du är osäker är det alltd bättre att byta ut dessa delar, för dn säkerhet är det vktgaste. För dn egen säkerhet ska komponenter av lättvktsmateral alltd bytas efter en vurpa Vssa av nstruktonerna kan behöva förtydlgas beroende på personlga erfarenheter och på hur skcklg personen som utför arbetet är. Vssa arbetsmoment kräver extra (specal-)verktyg, t.ex. specella avdragare, eller extra nformaton. Kläm nte fast ramen rören ett mekställ!! Rören har tunna väggar och kan gå sönder. Montera först en sold (alumnum-)sadelstolpe och kläm fast den mekstället, eller använd ett ställ som antngen spänner fast ramen på tre punkter på nsdan eller håller fast gaffeln och vevlagerhuset.

19 34 RAMSET MONTERINGSANVISNINGAR RAMSET MONTERINGSANVISNINGAR 35 Ramarna är klara för monterng när de levereras, dvs. gängor fnns och lagersäten samt sadelrör är brotschade. Ramen behöver nte förberedas på något sätt. Ändra nte på ramen och dess funktonsdelar t.ex. den nställbara vajerstyrnngen, genom att fla, borra eller dyl. Montera alla komponenter på ramen med högkvaltatvt monterngsfett (undantag: kolfbersadelstolpar, styrstammar på gafflar av kolfber och alla stolpar på kolfberramar). På så sätt undvker du rost. Annars kan det hända att du nte kan demontera dn Canyoncykel efter en td. Observera alltd de angvna åtdragnngsmomenten STYRLAGER Alla ramar levereras med npressade skålar och ntegrerade styrlager (ntegrated headset). Canyons ramset tll landsvägscyklar levereras alltd med styrstam och färdgmonterad gaffel och nställt styrlager. Integrerade vevlager Alla ramar (förutom Aeroad CF): BSA/BSC 1.370x24T, (höger sda vänstergängad!) Aeroad CF: Pressft BB 91 med 86,5 mm Färdgmonterat och nställt styrlager med styrstam och gaffel På Canyons landsvägsramar är styrlagret och gaffeln redan monterade. Dra åt långsamt små steg tll det maxmala åtdragnngsmomentet och kontrollera att komponenterna stter fast ordentlgt enlgt anvsnngarna respektve kaptel. På delar där endast ett maxmalt åtdragnngsmoment anges ska skruvarna dras fast lte taget upp tll det maxmala åtdragnngsmomentet. Kontrollera under tden regelbundet om komponenten stter fast ordentlgt. Arbeta aldrg utan en momentnyckel Vanlga cartrdgelager kan monteras drekt med högkvaltatvt monterngsfett. Följ åtdragnngsmomenten från lagertllverkaren. BAKPARTIETS BREDD Alla landsvägsramar: 130 mm Bancykel V-Drome: 120 mm Integrerade vevlager! Endast den medlevererade styrstammen får användas. Den som tänker komplettera Canyonramen tll en hel cykel ansvarar själv för att delarna kombneras enlgt tllverkarnas rktlnjer, enlgt allmänna normer och enlgt den senaste vetenskapen och teknken. Rng vår servcehotlne +46 (0) om du undrar om ensklda delar passar ramen eller nte. På Canyons F10-ramar har kolfbern tll-! verkats utfrån de belastnngar som uppstår vd cyklng. De ntade ändlägena får därför endast belastas samma rktnng som växelvajern eller bromsvajern arbetar. Dra nte vajrarna snett eller mot vajrarnas löprktnng, t.ex. för att töja ut dem. Det kan då hända att ramen skadas. På en del komponenter fnns åtdragnngs momenten angvna. Håll dg tll de här värdena. Beakta även alltd de bfogade bruksanvsnngarna från tllverkarna av komponenterna.

20 36 RAMSET MONTERINGSANVISNINGAR RAMSET MONTERINGSANVISNINGAR 37 UTBYTBART VÄXELÖRA SADELSTOLPE Det utbytbara växelörat stter fast ordentlgt på alla ramar. Följ åtdragnngsmomentet på 1,5 Nm. Det maxmala åtdragnngsmomentet på 1,5 Nm får aldrg överskrdas. FLASKHÅLLARE Dra fast med ett maxmalt åtdragnngsmoment på 4,5 Nm. Det maxmala åtdragnngsmomentet på 4,5 Nm får aldrg överskrdas. VAJERÄNDLÄGEN När det utbytbara växelörat byts ut får det maxmala åtdragnngsmomentet på 1,5 Nm aldrg överskrdas Dn nya sadelstolpe måste ha samma mått på dametern som ramens sadelrör. Stolpen måste glda n ramen utan att du behöver trycka eller vrda. Olka mått på ram och sadelstolpe kan leda tll att sadelstolpen går sönder. Innan sadelstolpen monteras ramen måste du kontrollera att sadelröret nte har några vassa kanter eller grader. Om du har en sadelstolpe eller ett sadelrör av kolfber måste båda komponenterna även vara fra från fett och olja. Rengör och avgrada sadelröret vd behov. Kontrollera att sadelstolpen passar exakt tll ramen Ändlägena på Canyon Ultmate CF är ntade utfrån kraftens rktnng och får därför endast belastas samma rktnng som växelvajern eller bromsvajern arbetar. Sned belastnng eller belastnng mot arbetsrktnngen kan skada ramen. Överskrd nte det maxmala åtdragnngsmomentet på 4,5 Nm för flaskhållaren Dra nte fast skruven resp. snabbkopplngen på sadelklämman för hårt. Beakta nformatonen kaptlet Ställa n rätt sadelhöjd samt föreskrvna åtdragnngsmoment kaptlet Allmän nformaton om skötsel och kontroller och ta även hänsyn tll uppgfterna från komponenttllverkaren. Om du drar åt för hårt kan sadelstolpen skadas vlket sn tur kan leda tll en olycka och/eller att cyklsten skadas. Dra nte fast sadelklämmans skruv för hårt Om nte dametern på sadelröret och sadelstolpen stämmer exakt kan det leda tll brott ramen eller en kolfbersadelstolpe. Följden kan bl en olycka eller att cyklsten skadas. När växelörat byts ut är det vktgt att applcera lte fett mellan växelörat och ramen! Se nformaton om sadelstolpars dameter på Använd den specella kolfbermonterngs pastan från Canyon för att få sadelstolpen att stta säkert. Sadelstolpar av kolfber eller sadelrör på kolfberramar får aldrg fettas n. Sadelstolpen måste vara stucken ramen mnst tll nedanför överröret resp. tll mn.-markerngen på stolpen. Cykla aldrg på dn Canyon om mn.-markerngen på sadelstolpen syns.

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 4-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

D 1 KOMPONENTBESKRIVNING

D 1 KOMPONENTBESKRIVNING PURE CYCLING CYKELHANDBOK Speedmax CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Detta är extra anvsnngar för Canyon Speedmax CF. Se även Canyons cykelhandbok

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

PURE CYCLING HANDBOK BARN-MTB. a I II III. Din cykel och den här bruksanvisningen uppfyller kraven i standarden SS-EN ISO

PURE CYCLING HANDBOK BARN-MTB. a I II III. Din cykel och den här bruksanvisningen uppfyller kraven i standarden SS-EN ISO PURE CYCLING HANDBOK BARN-MTB 1 12 13 14 2 15 16 3 4 a I II 17 5 6 e d c b III IV 18 19 20 7 8 9 10 11 21 22 23 24 25 Dn cykel och den här bruksanvsnngen uppfyller kraven standarden SS-EN ISO 4210-2. 1

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Energpelare med tre dosor, höjd 491 mm 1345 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet och tre dosor, höjd 769 mm 1349 26/27/28 Energpelare med sex dosor, höjd 769 mm 1351 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1 Monterngshandlednng Utanpålggande takmonterng planpanel FKT- för IVT solvärmesystem 60966.0-.SD 6 70 6 99 SE (006/0) SD Innehållsförtecknng Allmänt.................................................... Teknska

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15 INSTRUKTIONSBOK 2 GRATTIS TILL DITT KLOKA VAL AV CYKEL! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cykelns delar.............................. 3 Tips och råd............................... 4 Montering.................................

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

Bruksanvisning och monteringshandledning

Bruksanvisning och monteringshandledning Bruksanvsnng och monterngshandlednng Energpelare 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Ljuspelare 1343 26/27/28 Ljuspelare, kort 1344 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 3 4 c a I II 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26 Dn cykel och den här bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven standarden

Läs mer

6 Kontroll före cykling... 8 Skötsel och underhåll... 10

6 Kontroll före cykling... 8 Skötsel och underhåll... 10 Cykelmanual Denna manual är utformad så att du som användare skall kunna anpassa cykeln till dig och på så vis kunna få ut mer av din cykling. I manualen finner du även enklare tips och instruktioner om

Läs mer

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg Manual För användaren Manual eloblock Elpanna för montage på vägg SE Innehållsförtecknng Innehållsförtecknng 1 Hänvsnng tll dokumentaton...3 1.1 Beakta gällande underlag...3 1.2 Förvara underlagen...3

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning Rado-unversaldmmer Mn Bruksanvsnng Rado-unversaldmmer Mn Art. Nr.: 2255 00 Apparatens komponenter Bld 1 (1) Lysdod (2) Programmerngsknapp (3) Antenn Säkerhetsanvsnngar Inbyggnad och monterng av elektrska

Läs mer

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel Monteringsguide Touring/City/Hybridcykel I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 9 V. Justera styret 10 VI. Montera sadeln

Läs mer

Monteringsguide Mountainbike

Monteringsguide Mountainbike Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Montera hjulaxel med snabbkoppling 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 9 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera

Läs mer

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok IN Projector Snabbstart och referenshandbok Läs häftet med säkerhetsanvsnngar nnan du nstallerar projektorn. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa dem

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 7-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo lamnatgolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Snabbkoppling. Bild till vänster öppen och bild till höger låst.

Snabbkoppling. Bild till vänster öppen och bild till höger låst. MONTERING AV CYKEL När du får hem din cykel är den genomgången och justerad. Allt du behöver göra är att montera några få delar som vi inte monterat för att skydda cykeln under transport. t.ex. styre,

Läs mer

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel medemagruppen 3-18 Cykel Kära kund! Först av allt vill vi tacka dig för den tillit du har visat oss genom att köpa vår produkt. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen samt användar- och

Läs mer

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Bruksanvisning Cykeln är vid leverans monterad och klar att användas. Sadel och styre kan justeras. Använd cykeln med omtanke, det är inte en tvåhjulig cykel. Låna

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

odeller och storlekarw

odeller och storlekarw odeller och storlekarw Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många

Läs mer

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner DEWALT DW03201 Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Överskt - - - - - - - -

Läs mer

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis!

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis! Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet. Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många år av tre olka patent.

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner Säkerhetskontroll - Checklistan med instruktioner Nedan följer en komplett säkerhetskontroll men oroa dig inte. Det är mycket sällan en hel säkerhetskontroll behöver göras på uppkörning. Vanligast är att

Läs mer

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak.

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak. Dynamk är läran om rörelsers orsak. Partkeldynamk En partkel är en kropp där utsträcknngen saknar betydelse för dess rörelse. Den kan betraktas som en punktmassa utan rotaton. Massa kan defneras på två

Läs mer

2 Jämvikt. snitt. R f. R n. Yttre krafter. Inre krafter. F =mg. F =mg

2 Jämvikt. snitt. R f. R n. Yttre krafter. Inre krafter. F =mg. F =mg Jämvkt Jämvkt. Inlednng I detta kaptel skall v studera jämvkten för s.k. materella sstem. I ett materellt sstem kan varje del, partkel eller materalpunkt beskrvas med hjälp av dess koordnater. Koordnatsstemet

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS)

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS) Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) QFD Dck Erksson Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) To/Tll (tjänsteställebetecknng namn) Instrukton Ttle/Rubrk Fle name/flnamn

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Serviceanvisning för 3-18 cykel

Serviceanvisning för 3-18 cykel Serviceanvisning för 3-18 cykel Innehåll 1 Rutiner för rengöring 3 2 Checklista vid leverans 4 3 Rutiner för underhåll 5 4 Rutiner för rekonditionering 6 5 Broschyr 7 6 Reservedelslista 8 7 Tillbehör 9

Läs mer

Monteringsguide Mountainbike

Monteringsguide Mountainbike Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Montera snabblåset 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 9 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

INSTR U KT I O NS BO K

INSTR U KT I O NS BO K INSTRUKTIONSBOK INSTR U KT I O NS BO K 2 G R A T T I S T I L L D I T T K L O K A V A L A V C Y K E L! I N N E H Å L L INLEDNING........................ 2 CYKELNS DELAR.................... 3 TIPS & RÅD.......................

Läs mer

Manual - Sparkcyklar SE

Manual - Sparkcyklar SE SE Manual - Sparkcyklar Året var 1910. Då tillverkades den första Kroon-cykeln. Platsen var Vansbro i Dalarna. Idag har Monark tagit över produktionen av Kroons transportcyklar och specialcyklar. Design,

Läs mer

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare SIEMENS Bruksanvsnng och nstallatonshandbok sv Tvättmaskn/ torktumlare Läs denna bruksanvsnng samt all medföljande nformaton och följ anvsnngarna. Spara all dokumentaton för senare bruk eller andrahandsägare.

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING Bruksanvsnng Följande symboler som vsas nedan kan förekomma på förpacknngen, på mätarens typskylt och på blodprovstagaren. De har följande betydelser:

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600..

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600.. Monterngs- och bruksanvsnng VdeoTermnal 2600.. Innehållsförtecknng Beskrvnng...3 Montage...4 Demontage av glasplattan...5 Användnng...5 Vanlga samtal...6 Ta mot samtal... 6 Genomsläppsfunkton... 7 Avsluta

Läs mer

PLUSVAL PRISLISTA 2016

PLUSVAL PRISLISTA 2016 PLUSVAL PRISLISTA 2016 PÅ 5 ÅR Det här är PLUSVAL Med KBAB:s plusval kan drömmen om ett personlgare boende bl verklghet. Modernt, klassskt, vågat eller stlrent; gör om dtt hem så att det passar just dg.

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Brukarmanual. art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01. Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, 08-761 50 40, www.panthera.se, panthera@panthera.

Brukarmanual. art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01. Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, 08-761 50 40, www.panthera.se, panthera@panthera. Brukarmanual art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01 Avsett ändamål Panthera är en rullstol för dig som behöver en lättkörd vardagsrullstol som du kan sitta bra och sittriktigt i. Den är konstruerad så

Läs mer

Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch

Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Skolbelysnng Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Skolan är Sverges vanlgaste arbetsplats. En arbetsplats för barn, ungdomar och vuxna. Skolmljön ska skapa förutsättnngar för kreatvtet och stmulera nlärnng.

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Casall XTR

Casall XTR Casall TR 200 91106 Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna. Använd inte kläder som kan

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048 A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL Kaffemaskn: FCS039 - kylenhet: FCS08 läs genom bruksanvsnngen och kaptlet "För dn säkerhet" nnan du börjar arbeta med masknen. Förvara bruksanvsnngen nära

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

VIKTIGT: BEHÅLL SOM FRAMTIDA REFERENS

VIKTIGT: BEHÅLL SOM FRAMTIDA REFERENS VIKTIGT: BEHÅLL SOM FRAMTIDA REFERENS Den här bruksanvisningen visar hur du kan köra din cykel på ett säkert sätt. Även om du har cyklat i åratal är det viktigt att ALLA läser kapitel innan de sätter sig

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL Lekton 8 Specalfall, del I (SFI) Rev 0151006 HL Produktvalsproblem och cyklsk planerng Innehåll Nvå 1: Produktval (LP-problem) (SFI1.1) Cyklsk planerng, produkter (SFI1.) Nvå : Maxmera täcknngsbdrag (produktval)

Läs mer

Viktig information från din kommun!

Viktig information från din kommun! Vktg nformaton från dn kommun! Att bry sg om, är att öka tryggheten för oss alla! Foto: Johnny Franzén V vll alla uppnå det goda lvet. Där är tryggheten och säkerheten vktga beståndsdelar. Därför är de

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Innehåll/lista. M5 Bult x 4 Till fotplatta. Övre fäste:1 x 2. Rörklämma x 2 Till fotplatta. 8mm bult hatt x 12 Trycks på alla M8 bultar

Innehåll/lista. M5 Bult x 4 Till fotplatta. Övre fäste:1 x 2. Rörklämma x 2 Till fotplatta. 8mm bult hatt x 12 Trycks på alla M8 bultar Innehåll/lista M5 Bult x 4 Till fotplatta Rörklämma x 2 Till fotplatta Övre fäste: x 2 8mm bult hatt x 2 Trycks på alla M8 bultar Nedre fäste:2 x 2 0mm bult hatt x 2 Trycks på M0 bult för stödet Låssprint

Läs mer

Handbok. Skeppshultcykeln, för hand sedan 1911

Handbok. Skeppshultcykeln, för hand sedan 1911 Handbok Skeppshultcykeln, för hand sedan 1911 Gjord för hand. Här i Skeppshult. Tack för att du valt en Skeppshultcykel. I den här handboken har vi samlat, om inte allt, så det mesta du behöver veta om

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Föreskrfter Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) F Ö RE S K RI F T E R Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande ADVIA Centaur -nstrumenten Dmenson Vsta -nstrumenten IMMULITE -nstrumenten CC 17-06.A.OU Januar 2017 Förhöjda resultat patentprover på grund av korsreaktvtet med DHEA- vd progesteronanalys Enlgt våra noterngar

Läs mer

Så här reparerar du din cykelpunktering

Så här reparerar du din cykelpunktering Så här reparerar du din cykelpunktering 1 Innehållsförteckning Innehåll i reparationssatsen... 3 Tag av hjulet... 4 Tag av däcket... 5 Tag ur slangen... 7 Hitta hålet med hjälp av vatten... 8 Laga slangen

Läs mer

Ny strategi för säker cykling

Ny strategi för säker cykling April, 2014 Ny strategi för säker cykling Vilka är dagens problem med brister på cyklar enligt Trafikverkets rapport SÄKRARE CYKLING? Fel på cykeln, 5% Tvärstopp p.g.a. handbroms, 5 % Inbromsning, 4% Klivit

Läs mer

Bofakta. Brf Äppelblom Hildedal

Bofakta. Brf Äppelblom Hildedal Bofakta ldedal 2 Välkommen hem Att flytta tll ett nytt hem är alltd lka spännande. Att dessutom flytta tll ett helt nybyggt hem, där ngen bott tdgare, är extra specellt. ldedal Park förenar både grönska

Läs mer

Referensguide. Inställning och flödning

Referensguide. Inställning och flödning Referensgude Inställnng och flödnng Före Inställnng, samla hop följande materal: En 500 ml- eller 1000 ml-påse/flaska flödnngslösnng (0,9 % NaCl med tllsats av 1 E/ml heparn) En 500 ml- eller 1000 ml-påse

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Viktigt! Spara som framtida referens

Viktigt! Spara som framtida referens Viktigt! Spara som framtida referens Den här bruksanvisningen innehåller information om säker användning av din nya cykel. Även om du är fullständigt förtrogen med cykling är det ändå viktigt att du läser

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S10.2 91016 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig eller överdriven träning

Läs mer

Koppla upp din diskmaskin mot framtiden.

Koppla upp din diskmaskin mot framtiden. Koppla upp dn dskmaskn mot framtden. Home onnect. En app för allt. Home onnect är den första appen som tvättar, torkar, dskar, bakar, kokar kaffe och kollar kylskåpet åt dg. Olka hushållsapparater, olka

Läs mer

Manual - Transport & Specialcyklar

Manual - Transport & Specialcyklar SE Manual - Transport & Specialcyklar Vi gratulerar till din nya cykel! Modern teknik och noggrant utprovade komponenter garanterar dig en bra cykel. Som andra tekniska produkter behöver även din cykel

Läs mer

Manual Kickbike. Innehåll. Del lista

Manual Kickbike. Innehåll. Del lista Manual Kickbike Vänligen läs detta dokument samt om underhåll, varningar, garanti och tips också. Du kan följa den här handboken vid montering av din Kickbike. Hoppas du får stor nöje med din Kickbike!

Läs mer

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25%

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25% SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superprser gäller t.o.m 30.07.2015-20 % Från 2.600:- -18 % PÅ KÖPET! Blvårdskt (värde 450:-). Vd köp för mnst 3.500:- 1.964:- ÄR DIN LEVERANTÖR MILJÖCERTIFIERAD I

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL XTR PRO 91025

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL XTR PRO 91025 ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL TR PRO 91025 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig eller överdriven träning kan

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Jörn Line Rasmus Postadress Tel Fax Internet Org nr Bankgiro Postgiro Active Care Sverup AB 031-91 75 25 031-91 75 05 info@activecare.se 556388-8766 5719-9895 620289-9

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Skötselanvisning. TRIDENT Tandemcykel COPILOT COPILOT

Skötselanvisning. TRIDENT Tandemcykel COPILOT COPILOT Skötselanvisning TRIDENT Tandemcykel COPILOT COPILOT Tandemcykeln Copilot är åttaväxlad förutom cykel med elhjälpmotor som har sjuväxlat nav. Som standard har Copilot hydrauliska bromsar. Passageraren

Läs mer

Handbok för montering, inställning. Introduktion och allmän beskrivning. allmän monteringsinformation

Handbok för montering, inställning. Introduktion och allmän beskrivning. allmän monteringsinformation Handbok för montering, inställning och skötsel av VCLS Post 2.0 Svenska Funktionsprincipen bakom VCLS Post 2.0 Krafterna som orsakas av cyklisten t.ex. på grund av ojämnheter i vägen skapar böjningsmoment

Läs mer

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08 Prmär- och sekundärdata Undersöknngsmetodk Prmärdataundersöknng: användnng av data som samlas n för första gången Sekundärdata: användnng av redan nsamlad data Termeh Shafe ht01 F1-F KD kap 1-3 Olka slag

Läs mer

Innehåll. Finlands snyggaste modellserie är redo för sommaren

Innehåll. Finlands snyggaste modellserie är redo för sommaren SVENSKA 2015 03 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Innehåll Fnlands snyggaste modellsere är redo för sommaren Yamarnmodelsere 79 Day Cruser 68 Day Cruser 68 Cabn/Cabn DS 65 Day Cruser

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 985E S

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 985E S Översättnng av orgnal-drftsnstruktonen 2 års garant WallPerfect W 985E överskt a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11 5 6 7 8 9 10 A

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2013 1/1 Sammanträdestd Tsdagen den 19 februar 2013 kl. 13.00-14.40 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Broända, Helena Wstbacka, Inger Enfors, Vdar Furu, Danel,

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

Billigaste väg: Matematisk modell i vektor/matrisform. Billigaste väg: Matematisk modell i vektor/matrisform

Billigaste väg: Matematisk modell i vektor/matrisform. Billigaste väg: Matematisk modell i vektor/matrisform Vägar: Bllgaste väg Bllgaste väg s t Indata: Rktad graf med bågkostnader c, start/slutnod s, t. Bllgaste väg-problemet: Fnn en väg från s tll t med mnmal kostnad. Kostnaden för en väg är summan av kostnaderna

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola Handlngsplan Grön Flagg Saxnäs skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-05 09:27: Jättefnt att n jobbat utfrån elevernas önskemål när n satt hop er handlngsplan för att måna om deras nflytande. N

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL Arbetsgruppsrapport 16.12.2005 Duplkat 3/2006 Utbldnngsstyrelsen och författarna Tm Eja Högman ISBN 952-13-2767-7 (nb.) ISBN 952-13-2768-5 (pdf) ISSN 1237-6590

Läs mer