Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag"

Transkript

1 Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: Fax: Epost: Org.nr: Säte: Karlstad Postgiro: Bankgiro:

2 sid 2 (48) INNEHÅLL Förord 3 MiljöVarDag och Echo action 3 Energianvändning i Karlstad 4 Vad är Energi? 4 Isolera mera 5 Se över ditt fönster 7 Uppvärmning 9 Fjärrvärme 9 Solfångare 11 Pellets 12 Värmepumpar 14 Bergvärme 15 Luft/luftvärmepumpar 16 Vedeldning 18 God ventilation är viktigt 20 Spara vatten 22 Hushållsel 23 Energimärkning 24 Energi- och miljösmarta tips 26 Belysning 29 Hållbart resande 31 Cykeln alla tiders fordon 31 Cykla i Karlstad 33 Bussen ett smart val 34 Bilen ren, snål och säker 35 Underhåll av bilen 36 Bilens tvättvatten barnens kranvatten 37 Sparsam körning 37 Dela bil? Karlstads bilkooperativ 38 Dela bil? Samåk 38 Om förnyelsebara bränslen och miljöbilar 39 Vad är en utsläppsrätt? 41 Samarbetspartner i MiljöVarDag 42 Kontaktuppgifter 48

3 sid 3 (48) Förord I denna handbok presenteras tips på vad du skulle kunna göra för att leva mer miljövänligt. Dessutom får du en kort faktabakgrund inom områdena energi och resor med avseende på vår miljö. Vidare kan du läsa om de företag och organisationer som projektet MiljöVarDag samarbetar med. Innehållet i handboken är delvis framtagen tillsammans med familjerna som deltar i MiljöVardag. Din insats betyder mycket. Tillsammans kan vi åstadkomma den förändring som är nödvändig för att vi ska nå ett hållbart samhälle. Tänk på att alla kan göra något men ingen kan göra allt! MiljöVarDag och Echo Action Hushållen står för nära hälften av de totala utsläppen i Sverige. Nästan allt vi gör påverkar miljön mer eller mindre och hushållen bidrar därför till samtliga miljöproblem. Bostäder och resor bidrar till växthuseffekt, försurning och övergödning. De varor som hushållen använder ger upphov till andra miljöproblem. Maten vi äter bidrar till att sjöar, hav och vattendrag blir övergödda. Miljöfarliga metaller, som sprids från apparater, batterier och andra konsumtionsvaror, lagras i marken och läcker ut i vattendragen. För att minska hushållens miljöförstörelse krävs en ändrad livsstil. Genom att delta i projektet MiljöVarDag får hundra familjerna i Karlstad hjälp att ändra sitt beteende och sina vanor i en mer miljövänlig inriktning. De allra flesta familjer genomför åtgärder inom energi- och transportområdet, till exempel spara på el och vatten, köra bil mer miljövänligt och cykla till jobbet. Projektet MiljöVarDag är en del i EU-projektet Echo Action, Energy Concious Households in Action. MiljöVarDag/Echo Action fokuserar på: El och uppvärmning i bostäder Privata resor och transporter Målsättning Målet för projektet är att minska energiförbrukningen och öka andelen förnyelsebar energi, samt att minska fossila koldioxid-utsläpp. Mer om MiljöVarDag och Echo Action hittar du på och Deltagande städer i Europa, förutom Karlstad är städerna Venedig, Bologna och Capannori i Italien, Berlin i Tyskland, Bourgas i Bulgarien, Kaunas i Litauen, Sintra i Portugal samt London i Storbritannien.

4 sid 4 (48) Energianvändning i Karlstad Varje person i Karlstads kommun släppte i medeltal ut 3,65 ton fossilt koldioxid under 2006 enligt siffror från SCB. Utsläppen kommer från trafik (71 procent), eldningsoljor (24 procent) och avfallsförbränning (5 procent). En hållbar nivå anses ligga på ca 1,5 ton per person och år. Genomsnittet på fossila koldioxidutsläpp för Sverige är 6 ton per person. Bidragande orsaker till att Karlstad har lägre utsläpp än riket totalt är bland annat att det finns ett välutbyggt biobränslebaserat fjärrvärmenät som värmer många tidigare oljeeldade fastigheter och att det finns få oljeintensiva industrier i kommunen. totala slutliga energianvändning. Elanvändningen per person i Karlstad ligger långt under riksgenomsnittet. År 2002 uppnådde Karlstads invånare en elanvändning på ca kwh/år, jämfört med hela Sverige, ca kwh/år och person. Anledningen till den jämförelsevis låga elförbrukningen i Karlstad beror på att vi inte har så många elintensiva industrier. Elförbrukningen ligger förhållandevis konstant i hela landet från år till år Användningen av pellets i Karlstad är relativt liten, men den ökar snabbt. Vad är energi Energi kan varken nyskapas eller förstöras. Den kan bara omvandlas från en form till en annan. Vi kan dela in energin i förnybara energikällor som vattenkraft, solstrålning, vindenergi och bioenergi. Samt icke förnybara som kärnkraft, olja, kol och naturgas. Hur mäter vi på energi Den internationella enheten är 1 Joule (1J). 1 J = 1 Ws = 1 Nm. Elektrisk energi brukar mätas i kilowattimmar (kwh). 1 kwh = 3,6 MJ (miljoner Joule). Ögonmått på energi 1 kwh räcker för att driva en normal bilkupévärmare ungefär en timme eller en 60W-lampa i nästan 17 timmar. 1 MWh räcker för att värma en villa ett par veckor. 1 GWh räcker för Karlstads elbehov under 8 timmar, produceras i Höljes vattenkraftstation på en timme eller i kärnkraftverket i Forsmark på 20 minuter. 1 TWh räcker för att driva två stora tidningspappersmaskiner i ett år; Räcker för att driva alla Sveriges tåg, tunnelbanor och spårvagnar i 5 månader. Produceras av Ringhals kärnkraftverk på 12 dagar.

5 sid 5 (48) Isolera mera Källa: All värme som tillförs ett hus försvinner ut genom väggar, tak, golv, fönster och dörrar eller som avloppsvatten och ventilationsluft. Hur mycket värme som läcker ut beror på hur huset är byggt. Hur mycket värme läcker ut från ditt hus i onödan? Om ditt hus är bra eller dåligt isolerat har stor betydelse för hur mycket värme det släpper ut. Här ser du var värmen försvinner ut ur huset. Med bättre isolering kan du hålla kvar mer värme i ditt hus. Bild: Bo Reinerdahl Börja med taket I ett svenskt genomsnitts hus försvinner ungefär 15 procent av värmen ut genom taket. Att isolera vindsbjälklaget är en effektiv åtgärd som ofta är enkel att genomföra. Det kan löna sig att isolera upp till 50 cm. I äldre hus är det inte ovanligt att vindsbjälkaget har mindre än 20 cm isolering och då är det intressant att tilläggsisolera. Man kan isolera med lösull eller skivor av isolering. När man tilläggsisolerar vinden är det mycket viktigt att fuktig och varm inomhusluft inte kan komma upp på vinden via otätheter i vindsbjälklaget exempelvis vindslucka, eldosor, infällda lampor och vid rörgenomföringar. Det är också viktigt att se till att vinden är rätt ventilerad efter åtgärden. Tilläggsisoleringen måste också skyddas från genomblåsning med skivor som monteras invändigt vid takfoten. Man bör anlita en sakkunnig besiktningsförrättare som bedömer lämpligheten att tilläggsisolera vinden. Lönar det sig att isolera vinden? På kan du göra en enkel beräkning av hur mycket energi och pengar du kan spara genom att tilläggsisolera vindsbjälklaget.

6 sid 6 (48) Isolera väggarna Att tilläggsisolera ytterväggarna på ett hus kan minska energianvändningen men orsakar höga investeringskostnader som inte kan återbetalas genom minskad energianvändning. Om man måste renovera fasaden är tilläggsisolering däremot en lämplig åtgärd. Andra åtgärder Exempel på andra åtgärder kan vara att isolera utsidan av källarväggen i samband med omdränering av husgrunden. För hus med så kallad platta på mark kan någon form av kantbalksisolering vara intressant, detta kan exempelvis göras genom att cellplastskivor läggs horisontellt under markytan. Mer information om isolering Tester av lösull med mera. Tel: Tel: Tel:

7 sid 7 (48) Se över dina fönster Källa: Fönstren släpper in ljus och värme, men när det är kallt ute släpper de även ut mycket värme från huset. Med rätt fönster kan man hålla nere energiräkningen samtidigt som man får ett bättre inomhusklimat. Byta ut eller renovera? Ett fönster utsätts för stora påfrestningar i form av sol, vind och regn och kanske även av kondens på insidan eller mellan glasen. Om fönstren är i dåligt skick och det är dags att byta ut dem så ska du välja energisnåla fönster för att minska husets energibehov under många år framöver. Samtidigt som du sparar energi får du ett bättre klimat inomhus eftersom kallraset från fönstren minskar. Om fönstren är i bra skick finns det flera olika metoder för att minska värmeläckaget utan att man behöver byta ut hela fönstret. Fönstrets värmeförluster (U-värde) Både antalet glas, konstruktionen, eventuell gasfyllnad mellan glasen samt vilken sorts glas som fönstret är tillverkat av påverkar fönstrets energibalans. Värme transporteras från varmt till kallt och desto större skillnad det är i temperatur desto mer värme transporteras. Fönstrets U- värde anger hur mycket värme som transporteras från den varma sidan till den kalla. Ett lågt U-värde ger låga värmeförluster. Tabellen nedan visar några exempel på U-värden. Fönstertyp U-värde Värmeförlust/år* Tvåglasfönster, standard ca 2,9 ca kwh Treglasfönster, standard ca 1,9 ca kwh Nytt isoler (energi) fönster ca 1,2 ca kwh * Beräknat för ett hus i Karlstadstrakten med en total fönsteryta på 15 kvm. Komplettera med isolerruta Om de befintliga fönstren är i bra skick finns det olika metoder för att byta ut glasen eller komplettera med en tredje glasruta. Vilken metod som passar bäst beror på vilken konstruktion fönstren har. Som exempel kan man minska U-värdet från 2,9 till 1,9 genom att byta ut den inre rutan mot ett lågemissionsglas. Byta till nya fönster När du ska köpa nya fönster finns det flera krav som du bör ställa på fönstren. Förutom att vara energieffektiva ska de givetvis släppa in ljus i huset. I bostäder vill man gärna ta till vara den gratisenergi som solen ger. Du kommer att träffa på en rad olika glaskombinationer och fönsterkonstruktioner när du börjar titta på olika fönster.

8 sid 8 (48) Energieffektiva fönster isolerar dubbelt så bra som vanliga treglasfönster och tre gånger så bra som tvåglasfönster; därav namnet energieffektiva fönster. Energieffektiva fönster har en isolerruta, ett dubbelglas med en innesluten ädelgas som leder värme sämre än vad luft gör. En av rutorna har också en osynlig beläggning som släpper igenom solljuset samtidigt som den hindrar värmen från att tränga ut genom fönstret. Källa: Energimyndigheten Kostnader Här följer några exempel på kostnader för olika åtgärder för ett hus med tvåglasfönster. När du jämför olika fönsters U-värde ska du kontrollera att U-värdet avser hela fönstret och inte bara glaset. Ett riktvärde kan vara att välja ett fönster med U-värde på 1,2 eller lägre. Observera att kostnaderna varierar mycket beroende på hur mycket av jobbet du kan göra själv samt vilken teknik du väljer. Fasta fönster är billigare än öppningsbara. Åtgärd Nytt U-värde Investering Besparing kwh/år* kr* Byte av inre glas till ca 1, Ca lågemissionsglas Byte till energifönster 1 1,3 ca Ca Byte av inre glas till tvåglas isolerruta 1 1, Komplettering, tredje ca 1, ca ram med klarglas * Beräknat för ett hus i Karlstadstrakten med en total fönsteryta på 15 kvm Stöd för installation av energieffektiva fönster i småhus Du måste byta till ett energieffektivt fönster för att du ska kunna få stöd. Bidraget är på max kr och det s.k. U-värde på nya fönstret får vara högst 1,2. Ansöks hos länsstyrelsen. Gäller t o m år Du kan också få hjälp av Energirådgivningen på Rådrummet. Beräkna hur mycket du sparar på att byta fönster Energimyndigheten driver tillsammans med några fönstertillverkare projektet Energimärkta fönster. På du räkna ut hur mycket du sparar i pengar och i energi när du byter till energimärkta fönster.

9 sid 9 (48) Uppvärmning Källa: Uppvärmningen av småhus utgör en betydande andel av den totala energianvändningen i Sverige. Det vanligaste uppvärmningssättet bland småhus i Sverige är att enbart använda elvärme, vilket ca en tredjedel av småhusen gör Av dessa har drygt hälften direktverkande el installerad och resten vattenburen elvärme. Flera faktorer påverkar kostnaden att värma upp ett hus, bland annat boyta, husets ålder och vårt beteende. Vad som i dagsläget påverkar kostnaden mest är hur huset värms. Skillnaden mellan vad det kostar att värma med ved och olja är minst fyrfaldig idag. Ju miljövänligare en uppvärmningsform är desto billigare är den. I Karlstad har oljeanvändning för uppvärmning har minskat radikalt. Många villaägare byter från oljeuppvärmning till andra alternativ såsom värmepump, pellets eller fjärrvärme. I detta kapitel kan du läsa mer om miljövänliga uppvärmingsalternativ som fjärrvärme, solfångare vämepumpar, pellets och vedeldning. Fjärrvärme Hälften av all uppvärmning i Sverige sker med fjärrvärme. Den levereras i for m av upphettat vatten från värmeverk och pumpas ut till husen i nedgrävda rör. Karlstads värmeverk ligger på Heden som använder mestadels av biobränsle (flis och annat skogsavfall) och hushållsavfall. Tabell: Fördelning av bränsleslag på Hedens värmeverk Bränsleslag Fördelning i procent (%) Trädbränslen 60,5 % Avfall 28,6 % Olja 10,3 % Bioolja 0,2 % Övrigt 0,4 % Anslutningskostnaden och värmetaxan varierar stort mellanolika fjärrvärmebolag. En del bolag har en fast del som beror på hur stort husets effektbehov är samt en rörlig del som beror på hur mycket energi som förbrukas. För att ta reda på om det finns möjlighet att ansluta ditt hus till fjärrvärme kontaktar du fjärrvärmebolaget som äger nätet i det området du bor.

10 sid 10 (48) Fjärrvärmepriser i Karlstad. Fjärrvärme pris för småhus/villa, effektområde: 5-40 kwa. Priserna gäller från Inklusive moms Exklusive moms Fast avgift 702,50 kr/år 562 kr/år Effektavgift 672,50 kr/kw år 538 kr/kw år Energiavgift 431 kr/mwh 345 kr/mwh Anslutningsavgift Anslutningsavgiften för villor i Karlstad är kr inklusive moms för dig som bor i ett område där det finns fjärrvärme. Om du bor på något av de planerade utbyggnadsområden får du ett speciellt kampanjerbjudande. Se utbyggnadsplan på Kontakt Karlstads Energi AB Tel: E-post:

11 sid 11 (48) Solfångare Källa: Solen är vår renaste energikälla. Solenergi ger varken giftiga utsläpp eller farligt avfall och förbrukar inte heller en massa materia. Men användningen är fortfarande liten. I Sverige beror det bland annat på att behovet av energi inte sammanfaller med tillgången. Så fungerar en solfångare Källa: Solljuset är elektromagnetisk strålning som ger upphov till värme. Energin i solljuset sugs upp av en svartmålad yta, absorbatorn. Värmen tas tillvara i en cirkulerande vätska eller gas i den svartmålade absorbatorn. Ju mörkare ytan är, desto bättre suger den upp ljus. Om värmen inte används direkt, lagras den i en ackumulator, ett slags jättetermos som minskar förlusten av värme. För en villa är 8 12 m2 solfångare och en ackumulatortank på liter vanligt. Detta är en schematisk bild av ett solfångarsystem som levererar varmvatten. Nr. 1 Solfångare. Nr. 2 Elpatron. Nr. 3 Kallvatten in. Bild: Bo Reinerdahl. Källa: Energimyndigheten. Kostnad och stöd Kostnaden för ett solvärmesystem för varmvatten för en villa ligger normalt på ca kr kr. Staten ger engångsbidrag till installation av solvärmeanläggning i småhus. Bidraget kan sökas separat eller i kombination med bidraget Konverteringsstöd från direktverkande elvärme i bostadshus. Bidrag ges till solfångare som är godkända Provnings- och forskningsinstituts (SP) och uppgår till max kr i småhus. En lista över solfångare som är godkända finns på Bidraget gäller t.o.m och söks hos Länsstyrelsen. Information och ansökningsblanketter kan också hämtas från Boverkets hemsida Bygglov I vissa kommuner krävs det bygglov för att installera solvärme, kontakta din kommun för mer information. Hur går jag tillväga? Kontakta en eller flera leverantörer för produktbroschyrer. Hör efter om det finns en lokal återförsäljare. Du kan också kontakta energirådgivningen på Rådrummetför att diskutera solvärme. Mer information - Svenska solenergiföreningen: - Energiportalen EnergyCentre: - Listor på P-märkta solfångare och tillverkare:

12 sid 12 (48) Pellets Källa: Pelletseldning ger låga energikostnader och är bra ur miljösynpunkt. Pelletsbrännaren eller pelletskaminen sköter eldningen med automatik vilket gör pellets till ett intressant alternativ både för hus med vattenburen värme och med direktverkande elvärme. Pellets består av sågspån och kutterspån som torkas och hettas upp och pressas samman till små stavar med en diameter på 6 eller 8 mm. Resultatet blir ett torrt bränsle som lätt kan hanteras. Fakta om pellets 1 kg pellets innehåller ungefär 4,8 kwh 1 m ³ olja = 2,1 ton pellets eller 3,2 m³ pellets 1 m³ pellets = kwh 1 ton pellets har en volym på ca 1,5 m³. Välj P-märkt utrustning. P-märkning är en kvalitetsmärkning som utfärdas av SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut. P-märkta pannor, brännare och kaminer har testats med avseende på bland annat säkerhet, effektivitet, utsläpp och driftsäkerhet. Välj därför P-märkt pelletsutrustning. Har du en oljepanna, vedpanna eller kombipanna som är i bra skick kan du installera en pelletsbrännare på den befintliga pannan. Du behöver också ett pelletsförråd och en matarskruv för att transportera pelletsen från förrådet till brännaren. Brännare och matarskruv kostar från ca kr. Står du inför valet att byta ut pannan kan du antingen köpa en ny panna och en pelletsbrännare eller en panna med inbyggd pelletsbrännare. Vanligen har dessa pannor en elpatron som reserv till pelletseldningen. En komplett pelletspanna kostar kr. Kostnaden beror på om pannan har automatisk ask- och sothantering, utformning av förråd mm. Schematisk bild över en pelletsanläggning

13 sid 13 (48) Pelletskamin En pelletskamin ser ut som en braskamin den har ett inbyggt eller externt förråd för pellets. Från förrådet matas pelletsen automatiskt in i eldstaden. En termostat styr kaminen så att lagom mycket pellets matas in efter husets behov. Kaminen bör placeras centralt och en öppen planlösning ger bäst spridning av värmen. Hur mycket pellets går åt? En normalvilla har ett energibehov på ungefär kwh varav kwh brukar gå åt till hushållsel. Resterande kwh går åt för varmvatten och uppvärmning av huset. Det motsvarar 5,2 ton pellets per år (knappt 8 m³). En villa som förbrukar 3 m³ olja behöver ungefär 6,3 ton pellets per år (9,6 m³). Köpa pellets i säck eller bulk? Pellets säljs i småsäck, storsäck och bulk (lösvikt). Småsäckar väger vanligtvis 16 kilo per styck och är lätta att hantera, men har det högsta priset. Storsäck passar bra för den som kan förvara pelletsen inomhus och fyller förrådet med hink. Säckarna väger mellan 500 och 1500 kg. Bulkleverans sker från lastbil som blåser in pelletsen i ett större pelletsförråd. Bulkleverans ger det lägsta bränslepriset och minst arbete men kräver normalt en leverans på minst tre ton eller ca 4,5 m³ pellets. Det finns att relativt stort antal återförsäljare av pellets och pelletsutrustning i Värmland Mer information Ta kontakt med Rådrummets energirådgivare Länkar - Diskussionsforum med bl a erfarenheter av olika pannor och brännare: - Marknadsöversikter över kaminer, pannor och brännare för pellets: (Klicka på Villavärmeportal ) - Energy Centre: - Pelletsbranschen: - Förbränningsteknik, bioenergi, tester, pelletspriser, m.m: Äfab:

14 sid 14 (48) Värmepumpar Källa: En värmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp. I kylskåpet tas värme inifrån skåpet och avges på skåpets baksida. En värmepump tar värme från berget, jorden eller luften och avger den till huset. För varje kwh el som värmepumpen behöver för att arbeta får man ut ungefär 3 kwh värme till huset. Om gratisvärmen håller en hög temperatur och husets värmesystem håller en låg temperatur får man den bästa värmefaktorn, dvs. mest värme till huset i förhållande till hur mycket el värmepumpen drar. Olika värmekällor Värmepumpen kan hämta gratisvärme från olika värmekällor där berg och uteluft är vanligast för villor. Fördelen med att använda berg är att det håller samma temperatur året om medan uteluften är kallast då värmen behövs som bäst. Investeringskostnaden är dock betydligt högre för bergvärme då borrningen är kostsam. Om husets energiförbrukning är låg kan det vara svårt att motivera en hög investeringskostnad och då kan uteluft vara ett intressant alternativ. Om huset har en stor tomt med lättgrävd mark eller gränsar till en sjö kan jord- eller sjövärme vara intressant. Kostnaden är i storleken kr lägre jämfört med ett borrhål. Konverteringsstöd från direktverkande elvärme i bostadshus Om du byter från direktverkande el mot ett vattenburet värmesystem med värmekällorna pellets, berg- eller ytjordvärme (eller fjärrvärme), kan du få stöd med upp till kr i småhus. Om du gör något av detta kan du även få ett särskilt stöd till kompletterande installation av solvärme, se avsnitt om solfångare. Ansöks hos länsstyrelsen. Gäller t o m år Anmälningsplikt Innan du installerar en värmepump som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten måste du göra en anmälan till miljöförvaltningen i Karlstads kommun. Om en del av anläggningen läggs på annans mark eller närmare än 10 meter från grannens tomtgräns ska ett skriftligt yttrande från berörda grannar bifogas ansökan. Mer information finns på klicka på fliken Miljö & Konsument och Energi. Mer information om värmepumpar Villavärmepumpar, broschyr med marknadsöversikt och test, utgiven av Energimyndigheten. Kan hämtas hem (pdf ) eller beställas från På finns information om värmepumpar. SVEP, Svenska värmepumpsföreningen tel På finns ett omfattande frågeforum om värmepumpar. Ta kontakt med Rådrummets energirådgivare för kostnadsfri Rådgivning

15 sid 15 (48) Bergvärme Källa: I berget lagras solvärme som kan tas till vara med hjälp av en bergvärmepump. Med en bergvärmepump kan du minska både din energikostnad och din miljöpåverkan. Försäljningen av bergvärmeanläggningar har ökat under de senaste åren. Anledningen är att energipriserna ökat och då är bergvärme ett bekvämt sätt att minska energikostnaderna. Är bergvärme lönsamt? Om installation av bergvärme är lönsamt eller inte beror på en rad faktorer och därför måste man göra en kalkyl för det aktuella huset. Eftersom investeringen är stor blir lönsamheten bättre för hus med en hög energiförbrukning. Checklista för bergvärmepump Nedanstående checklista innehåller tips på vad man bör tänka på vid installation av bergvärme. 1. Om värmepumpen har ersatt en ved- eller oljepanna kan ventilationen i huset minska samtidigt som murstocken blir kallare. Kontrollera vindsutrymmet regelbundet efter tecken på fukt. Efter installation av värmepump kan man behöva installera ett element i källaren för att ersätta värmen som pannan tidigare bidrog med. 2. För att en värmepump skall fungera bra och att verkningsgraden skall vara hög bör värmepumpen producera så låga temperaturer som möjligt, helst lägre än 55 ºC. 3. Det bör vara minst 20 m mellan två olika energibrunnar. Undvik att borra närmare än 10 m från tomtgränsen för att minska risken att du stör grannens energibrunn och tvärtom. Man bör även undvika att borra närmare än 4 meter från huset. Om en del av anläggningen läggs på annans mark eller närmare än 10 meter från grannens tomtgräns ska ett skriftligt yttrande från berörda grannar bifogas ansökan. 4. Ta fram uppgifter på årlig energianvändning för husets uppvärmning under de senaste åren. Orsaken till det är att värmepumpen bör dimensioneras efter husets energianvändning. 5. Innan du installerar en värmepump som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten måste du göra en anmälan till miljöförvaltningen i Karlstads kommun 6. Ta in offerter från flera leverantörer, gärna tre eller fler. Företaget bör vara medlem i branschorganisationen, SVEP, Svenska Värmepumpsföreningen.

16 sid 16 (48) 7. Är borrhålet tillräckligt djupt? För en väl fungerande bergvärmepump räknar man med att ungefär 2/3 av energin för uppvärmning hämtas från borrhålet och 1/3 är köpt el till kompressor. Det är bättre med ett för långt borrhål än ett för kort. Det som är viktigt i borrhålet är det så kallade aktiva djupet dvs. det djup som är under grundvattenytan. Om huset ligger på en höjd kan det krävas ett betydligt djupare hål. 9. För månatlig statistik över elförbrukningen så märker du om värmepumpen fungerar som tänkt. 10. För att få så effektiv drift som möjligt är det viktigt att alla inställningar är riktiga, t ex hastigheten på cirkulationspumpen och vätskan som cirkulerar i borrhålet. Luft/luftvärmepumpar Källa: I uteluften finns det värme som kan tas till vara med hjälp av en luftvärmepump även vid flera minusgrader. I hus utan vattenburet värmesystem, till exempel hus med direktelradiatorer är en luft/luftvärmepump ett bra sätt att minska energiförbrukningen. Luft/luftvärmepumparna har utvecklats de senaste åren och ger värme även vid så låga utetemperaturer som -15 C, men då täcker värmepumpen endast en mindre del av husets värmebehov. En luft/luftvärmepump består av en utomhusdel och en inomhusdel. Utomhusluften kyls ner i utomhusdelen som också innehåller kompressorn och värmen förs in i huset via isolerade kopparrör. Inomhusluften värms upp genom att den cirkulerar genom inomhusdelen. En luft/luftvärmepump kan förbättra inomhusluften något eftersom inomhusdelen innehåller en eller flera filter. Den förbättrar dock inte ventilationen i huset. Är luft/luftvärmepump lönsam? Har huset öppen planlösning, bra fönster med lite kall-ras samt styr- och reglersystem med inomhusgivare och timerfunktion kan luftvärmepumpen vara mycket lönsam om huset inte har för liten energiförbrukning. Familjen bör inte vara känslig för att temperaturen varierar något mellan olika rum eller att det runt värmepumpen drar och låter något. På marknaden finns ett stort antal fabrikat och modeller. Vissa modeller är förberedda så att husägaren själv kan göra installationen. Detta bör man undvika då det är lätt att göra fel vilket kan medföra låg verkningsgrad och kortare livslängd. Ett exempel är felaktig mängd köldmedia i köldmediekretsen. De flesta modeller säljs inklusive installation. Oftast är

17 sid 17 (48) det enklare att få tillgång till service och reservdelar om installatören är etablerad på marknaden och värmepumpen är av ett välkänt fabrikat. Vanligtvis minskar den totala elanvändningen i ett elvärmt hus med ca % efter installation av en luft/luftvärmepump (vilket motsvarar ca % av den el som används för uppvärmning exkl. tappvarmvatten) Detta betyder att installation av luft/luftvärmepump är intressant i de flesta småhus med direktelradiatorer (element). Checklista för luft/luftvärmepump 1. Välj en värmepump med varvtalsstyrd kompressor, vilket ofta kallas inverter. 2. Välj hellre en stor modell än en liten eftersom värmefaktorn är bättre vid lägre varvtal. Dessutom minskar ljudnivån framför allt för inomhusdelen. 3. Köldmedium R410 är det effektivaste köldmediet i dagsläget i luft/luftvärmepumpar. 4. För bästa spridning av värmen bör huset ha en öppen planlösning 5. Ljudet från inomhusdelen och utomhusdelen varierar mellan olika fabrikat. 6. I inomhusdelen sitter ett eller flera filter som bör bytas en eller två gånger per år. 7. Om du använder värmepumpen även för att kyla rumsluften sommartid kan hela besparingen försvinna.

18 sid 18 (48) Vedeldning Källa: Med stigande el och oljepriser är modern vedeldning ett tryggt, ekonomiskt, ekologiskt och miljövänligt utmärkt alternativ. Med en modern vedpanna och en väl tilltagen ackumulatorvolym inskränker sig arbetsinsatsen för eldning till några eller något tillfälle per vecka under den kalla årstiden! Vedeldning bidrar inte till växthuseffekten och klimatproblemen. Detta förutsatt att en fullständig förbränning sker och det råder en balans mellan avverkning och återväxt av skog. Vedeldning i vedpanna Att elda ved i en modern vedpanna är inte speciellt svårt. Det går nästan inte att göra fel om man väljer en fläktstyrd panna och eldar med torr bra ved. En keramisk vedpanna som är fläktstyrd är mera förlåtande för eldarens eventuella misstag. De fläktstyrda pannorna ger en jämnare och bättre prestanda än självdragspannor. Det finns Svanenmärkta pannor, som visar tillverkarens miljöhänsyn under själva tillverkningsprocessen, men också att de tillhör de absolut bästa när det gäller verkningsgrad och utsläpp. Fakta om vedpanna Det är viktigt att pannan kan snabbkylas om tanken är uppvärmd och pannvattnet börjar koka. En temperaturavkännare och en styrventil samt en kylslinga bör därför finnas som säkerhet i installationen. Rökgasernas temperatur får inte vara högre än 350 grader för brandsäkerhetens skull. Fläktstyrd förbränning - kontakta skorstensfejarmästaren alternativt en fackman som kan tala om vad som krävs av skorstenen; rökgaskanalens storlek och undertryck. Välj gärna Svanenmärkt utrustning för bästa prestanda och teknik. Bränslet - veden När ett träd avverkas har veden en fukthalt på ca 50%. För att elda ved på ett ekonomiskt och miljömässigt bra sätt behöver fukthalten sjunka till ca 20%. Detta innebär att veden måste torkas under ganska lång tid och under bra förhållanden. Om man eldar fuktig ved går det åt mycket energi för att koka bort vattnet från veden. Det bästa är att avverka träd under vintern, då träden av naturliga skäl har en lägre fukthalt i veden. Om veden sedan klyvs, staplas och torkas innan april kan den eldas tidigast till kommande eldningssäsong. Det kan därför vara bra att ligga ett år före i vedproduktionen. Fakta om eldning Elda alltid riktigt torr ved, fukthalt ca 20 %. Eftertorka veden inomhus några veckor innan eldningen i pannan Se till att kapa veden i rätt längd (några cm kortare än eldstadsdjupet) Klyv all ved som är grövre än cm och fyll eldstaden i en jämn stapel, noggrant travat. Det är förbjudet att elda impregnerat trä, målat virke eller annat avfall

19 sid 19 (48) Ackumulatortank Ackumulatortankens uppgift är att lagra det varma vattnet. En vedpanna är effektiv och behöver ha en effekt på kw, för en normalstor villa. Villans medelbehov är på 3-4 kw. Detta innebär att pannvattnet snabbt blir varmt och att förbränningen måste strypas för att förhindra kokning. Det medför att mycket av bränslet blir oförbränt med farliga utsläpp och riskabel eldning som följd. För att anpassa behovet av energi till eldstadsvolym och panneffekt skall man alltid installera en ackumulatortank. Bekvämligheten att elda en eller högst ett par gånger per dygn får man på köpet. Vedeldare kan dessutom med fördel installera solfångareför att slippa värma upp tappvarmvattnet under den varma delen av året, ca: 5 månader Fakta om ackumulatortank En ackumulatortank som är rätt installerad skiktar vattnet i varmt och kallt där det kalla vattnet, som är tyngst, sjunker ner mot botten. Med denna funktion kan man ta vatten från toppen på tanken som är varmt och leda det kylda returvattnet från radiatorerna till botten utan att kyla hela tanken. Rör och ackumulatortank måste vara väl isolerade och panna och tank rätt sammansatta för att systemets verkningsgrad ska vara hög. Expansionskärlet skall innehålla 5% av det totala vatteninnehållet i ackumulatorsystemet. Installeras av en fackman Rätt volym på ackumulatortanken är en förutsättning för bra prestanda, hög systemverkningsgrad och hög bekvämlighet. Vedeldning i kakelugn, kaminer och spisinsatser Vedeldning i kakelugn, kamin och spisinsats kan minska behovet av olja eller el och uppvärmningskostnaden för huset. Den utgör en reservvärmekälla samtidigt som den ger trivselkänsla. Vedeldning på rätt sätt och med rätt teknik är ett ekologiskt och miljövänligt utmärkt uppvärmningsalternativ. Olika typer av kaminer Gjutjärnskaminer - En gjutjärnskamin är en eldstad som till största delen ger direktvärme i form av strålningsvärme. Värmen strålar ut ur godset från alla håll. Täljstenskaminer - Täljsten har goda värmelagrande egenskaper vilket innebär att kaminen också fortsätter att värma långt efter att elden brunnit ut. Braskaminer endast avsedda att eldas som trivseleldning,

20 sid 20 (48) God ventilation är viktigt Källa: och Bra ventilation i våra bostäder är viktigt både för vår och husets hälsa. God ventilation, med värmeåtervinning, sparar också energi, genom att energin i den varma inomhusluften tas tillvara och överförs till den inkommande kalla uteluften. För att få bra luft inomhus krävs god ventilation. Fungerar inte ventilationen kan huset bland annat få fuktskador, ökad tillkomst av kvalster och högre radonhalter. Det finns olika ventilationssystem. Här nedan beskrivs självdrags- och mekaniskt frånluftssystem. Det vanligaste är självdragssystemet. Självdragsventilationen Det äldsta, men fortfarande vanligaste systemet är självdragsventilationen, där tilluften ofta förs in i huset genom otätheter och springor. Då stiger den varma inomhusluften (frånluft) uppåt genom byggnaden i kanaler. Luften som förs ut måste ersättas med frisk luft (tilluft) utifrån. Den kommer in genom otätheter, vädringsfönster eller speciella ventiler. Självdragsventilationen är starkt beroende av vädret. En blåsig dag får man stor luftväxling, är det varmt och vindstilla kan ventilationen avstanna helt. Detta gör att det är svårt att påverka ventilationen, speciellt om tilluften enbart kommer in i huset genom otätheter. Undersökningar visar att självdragsventilationen har flest fel av de olika systemtyperna. Bilden: Självdragssystemet bygger på att frisk uteluft tar sig in genom springor i huset. Den använda rumsluften tar sig ut genom imkanalen i murstocken och eventuell frånluftskanal från kök och badrum. Bild: Bo Reinerdahl. Källa: Energimyndigheten. Mekaniskt frånluftssystem I dag, med täta byggnader och utan varma skorstenar, är det svårt att få en självdragsventilation att fungera tillfredsställande året om. Därför har många villor mekaniska frånluftssystem, där inomhusluften (frånluften) sugs ut med hjälp av en fläkt genom kanaler från kök, bad, toalett och tvättstuga. Tilluften kommer in på samma sätt som i ett självdragssystem - genom otätheter, ventiler eller vädringsluckor. I hus med frånluftssystem har man möjlighet att styra ventilationen och reglera drifttiden och luftflöden. Har man ett mekaniskt ventilationssystem är det viktigt att regelbundet se över och rengöra kanalerna.

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan OkTOBer 2012 BOendedrömmar på Hem &Villamässan smarta lösningar För HemmeT steg TIll ett 4ENErgisMArt BADrUM spara pengar med golvvärme så Tar du Hand Om värmepumpen europas energisnålaste tv glödlampan

Läs mer

Energi till nytta och nöje

Energi till nytta och nöje Energi till nytta och nöje Innehåll Belysning 4 Hemelektronik 6 Köket 8 Badrummet 10 Tvätt och tork 12 Värme 14 Isolering och ventilation 18 El utomhus 20 Elsäkert hem 22 När strömmen går 24 Koll på elförbrukningen

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

Kloka steg till bättre värme

Kloka steg till bättre värme Kloka steg till bättre värme med pellets! Handbok i tio steg för ägare av större fastigheter (skolor, hyreshus, industrier etc.) Det här är en handbok för dig som äger fastigheter/lokaler över villanivå

Läs mer

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC TEMA Energi Allt fler väljer men många förra året gavs enbart i Stockholm över 90 tillstånd för stora värmepumpsanläggningar (kyleffekt över 10 kwh). Fram till och med september i år hade 74 ansökningar

Läs mer

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi ANNONS Information om energi och miljö från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilaga blir energisidor Efter nästan 10 år är det på tiden att vi förnyar oss. Visste du att den första Energibilagan

Läs mer

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Statens energimyndighet. ET 21:2002/10 000. Form: Ordförrådet Tryck: GET AB Foto: CCJ Annonsbyrå AB, Curt Ekholm. Eva Wernlid/Tiofoto.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Innehållsförteckning Vad är en värmepump? 3 Se först över ditt hus! 3 Uteluftvärmepumpar 3 Frånluftvärmepumpar 4 Berg-, ytjord-,

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I HUDIKSVALLS TIDNING, LJUSDALS-POSTEN, LJUSNAN OCH SÖDERHAMNS-KURIREN ONSDAG 16 MARS 2011 ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I HUDIKSVALLS TIDNING, LJUSDALS-POSTEN, LJUSNAN OCH SÖDERHAMNS-KURIREN ONSDAG 16 MARS 2011 ANNONS NR 1 2011 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Förnybar energi närproducerad el och biovärme Bollnäs Energi bygger ut SIDORNA 4 5 Lokal vindkraft SIDORNA 8 9 Bioolja i kyrkan

Läs mer

I N N E H Å L L Välkomsthälsning Pellets som idé Ekonomi Bekvämlighet Miljöperspektiv Teknik Samtal med pelletseldare familjen Olsson

I N N E H Å L L Välkomsthälsning Pellets som idé Ekonomi Bekvämlighet Miljöperspektiv Teknik Samtal med pelletseldare familjen Olsson INNEHÅLL Välkomsthälsning 2 Pellets som idé 4 Ekonomi 8 Bekvämlighet 10 Miljöperspektiv 12 Teknik 14 Samtal med pelletseldare familjen Olsson 16 En pelletsinstallation steg för steg 18 En pelletspanna,

Läs mer

Enkelt och lönande att spara energi.

Enkelt och lönande att spara energi. Enkelt och lönande att spara energi. Tips och råd från Energirådgivarna. Bra för både plånbok och miljö. Att spara energi är enkelt. Med sunt förnuft och några enkla åtgärder kan du komma riktigt långt.

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB GEMENSAM VÄRME En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar Sommaren 2002 Energi Stockholm AB Lars-Olof Södergren Björn Calminder Kristina Landfors Rolf Westerlund

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman.

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Vid den extra föreningsstämman i oktober fick styrelsen i uppdrag att utreda vindkraft som alternativ energikälla. I den 12-sidiga broschyr

Läs mer

El nära och långt borta

El nära och långt borta Tema Teknik och social förändring El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden? Mats Bladh Perspektiv På Tekniken nr 3 El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden?

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer