Fallolyckor FÖRSÄKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fallolyckor FÖRSÄKRING"

Transkript

1 Fallolyckor FÖRSÄKRING

2 Innehåll Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Om rapporten...4 Allvarliga fallolyckor Kvinnor som ramlar inne och ute...6 Exempel på händelseförlopp...6 Män som ramlar inne och ute...7 Exempel på händelseförlopp...7 Kvinnor som faller från höjd...9 Exempel på händelseförlopp...9 Män som faller från höjd...9 Exempel på händelseförlopp...9 Diagnoser och skadornas allvarlighet...11 Vilka delar av kroppen skadas?...12 Antal fall per sysselsatta, risker...12 Åldersrelaterad risk...15 Dödsfall på grund av fallolyckor...18 Regionala skillnader i risk...19

3 Sammanfattning Att ramla och falla är den vanligaste orsaken till allvarliga arbetsolyckor. Nästan fyra av tio allvarliga olyckor, av totalt under , är en fallolycka. Femtio procent, skador, av alla allvarliga fallolyckor leder till medicinsk invaliditet. Män drabbas oftare av fallolyckor, och oftare av fallolyckor från höjd. Av de inrapporterade olyckorna har 60 procent (10 480) av det totala antalet fallolyckor, och 75 procent (4 250) av fallolyckorna från höjd drabbat män. Riskerna att drabbas av fallolyckor är högst bland arbetare inom betong-, bygg- och anläggning och ligger i intervallet mellan tre och fyra fall per år och sysselsatta i dessa yrkesgrupper. Kvinnor i åldrarna år har 2,4 gånger högre risk att drabbas av en allvarlig fallolycka jämfört med kvinnor i genomsnitt. Män i åldrarna år har 1,7 gånger högre risk att drabbas av en allvarlig fallolycka jämfört med män i genomsnitt. Kvinnor i kvinnodominerade yrkesgrupper har en 2,7 gånger högre risk att drabbas av en fallolycka som leder till en fraktur jämfört med kvinnor i genomsnitt. Risken att drabbas av en allvarlig fallolycka är högst i Norrbottens och i Jämtlands län, lägst är risken i Stockholms län. Det kan delvis förklaras av skillnader i näringslivsstruktur. Exempel på åtgärder som kan minska fallolyckorna för de speciellt utsatta yrkesgrupperna inom vård, skola och omsorg är att använda halkskydd och att ge utbildning i förflyttningsteknik. Exempel på åtgärder som kan minska fallolyckorna för de speciellt utsatta grupperna inom byggsektorn är att använda olika fallskydd i fler arbetsmoment och skapa säkra gångvägar på byggplatsen, samt att göra de manuella transporterna korta och minska eller undvika våta och hala gångytor. 3

4 Bakgrund Att ramla och falla är det vanligaste händelseförloppet som leder till en allvarlig arbetsolycka i dagens arbetsliv. Nästan fyra av tio allvarliga arbetsolyckor är fallolyckor, skador under , och fallolyckor förekommer i alla branscher bland både arbetare och tjänstemän. I AFA Försäkrings skadedatabas finns information i form av händelsebeskrivningar av hur varje olycka har inträffat. Det gör det möjligt att studera olika typer av fallolyckor och hur de är fördelade över yrke, kön och ålder. Om rapporten Den här rapporten beskriver allvarliga arbetsolyckor orsakade av fall i AFA Försäkrings skadedatabas. Grunden för statistiken är skador som har gett ersättningar från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Arbetsskadeförsäkringen Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA, omfattar samtliga anställda inom avtalsområdena Svenskt Näringsliv/LO/PTK och kooperationen. TFA-KL omfattar samtliga anställda i kommuner, landsting/regioner, Svenska kyrkan och Pactaföretag. AFA försäkring har också uppdraget att administrera och reglera arbetsskador i enlighet med det statliga personskadeavtalet (PSA), och har därför information om i stort sett alla anmälda arbetsskador i Sverige. Med en allvarlig arbetsolycka menas att den har lett till minst en månads sjukskrivning eller bestående men i form av medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet är ett försäkringsmedicinskt mått som anges i procent (%). Det är ett mått på den bestående kroppsliga funktionsnedsättningen till följd av arbetsskadan. Den medicinska invaliditetsgraden avgörs först då skadan har nått ett stationärt tillstånd och inga förändringar är att vänta. Fram till dess görs en preliminär uppskattning av skadans svårighetsgrad. Vi har studerat allvarliga arbetsolyckor som har inträffat under åren Totalt har olyckor skett, av dessa har klassificerats som fallolyckor. Fallolyckor kan delas in i två grupper, fall från höjd och fall i samma höjd. Fall från höjd innefattar olyckorna fall från höjd, stege, fall från lyftanordning och fall i trappa. Fall i samma höjd innefattar olyckstyperna ramla inne, ramla ute och ramla, oklart inne/ute. Den sistnämnda olyckstypen innebär att det inte framgår av händelsebeskrivningen om personen har ramlat inomhus eller utomhus. 4

5 Allvarliga fallolyckor I tabell 1 visas fördelningen av olyckstyperna fördelat på kön. Det finns ett tydligt mönster. Män drabbas oftare av allvarliga arbetsolyckor och oftare av fallolyckor, olyckstypen fall från höjd är dessutom vanligare bland män. Det beror på att olyckstypen är förknippad med mansdominerade yrken. Tabell 1 Allvarliga arbetsolyckor fördelade på typ av fallolycka samt övriga olyckor och kön. Kvinnor Män Total Fall från höjd, stege eller trappa varav Fall från höjd Fall i trappa Lyftanordning, fall från Stege Fall i samma höjd varav Ramla inne Ramla oklart inne/ute Ramla ute Övriga olyckor (ej fall) Summa Omkring hälften av fallolyckorna leder till medicinsk invaliditet (tabell 2), det gäller alla olyckstyper och båda könen. Olyckorna fall från höjd brukar ofta ge mer allvarliga konsekvenser än fall i samma höjd. Totalt har 19 personer avlidit till följd av en fallolycka under , samtliga var män. Tabell 2 Allvarliga arbetsolyckor fördelade på typ av fallolycka samt övriga olyckor, allvarlighetsgrad och kön. Sjukskriven > 30 dagar Dödsfall på grund av arbetsskada Medicinsk invaliditet Medicinsk invaliditet, andel i procent av alla skador Totalsumma Kvinnor Fall från höjd, stege eller trappa Fall i samma höjd Övriga olyckor (ej fall) Män Fall från höjd, stege eller trappa Fall i samma höjd Övriga olyckor (ej fall) Totalsumma

6 Kvinnor som ramlar inne och ute I diagram 1 och i diagram 2 (s. 8) visas olyckstypen fall i samma höjd fördelat på vanligaste yrkesgrupperna för kvinnor och för män. I kvinnodominerade yrkesgrupper inom vård- skolaoch omsorg förekommer många fallolyckor av typen fall i samma höjd. Yrkesgrupperna socialt arbete, vård och omsorgsarbete, och undersköterskor, sjukvårdsbiträden och ambulansförare, snubblar, halkar och ramlar ofta i brukares hem och under förflyttningar mellan brukares hem. Ofta rör det sig om till exempel vattenpölar både ute- och inomhus och isfläckar utomhus. Personal inom förskola och skola, barnskötare, förskollärare, fritidspedagoger och lärare halkar ofta utanför arbetsplatsen. Lärare halkar, snubblar och ramlar i korridorer inomhus. Personal inom förskolan snubblar, till exempel över leksaker, och halkar på våta golv inomhus. De ramlar även över ojämnheter i marken när de vistas utomhus med barn. Yrkesgruppen städare halkar ofta på våta golv inomhus eller ramlar utomhus under förflyttning mellan arbetsplatser. Exempel på händelseförlopp Yrke: Barnskötare Ålder: 57 år Händelse: Jag gick ut i vårt kök för att hämta frukt till barnen på förskolan. Jag halkade på matrester på golvet. Jag slog i knät i golvet, det krossades. Diagnos: Fraktur på patella Allvarlighet: Medicinsk invaliditet, 1 procent. Yrke: Grundskollärare Ålder: 57 år Händelse: Gick på marken. Is på skolgården. Halkade och ramlade, fick en fraktur på benet. Diagnos: Fraktur på laterala malleolen Allvarlighet: Medicinsk invaliditet, 4 procent. Yrke: Undersköterska Ålder: 54 år Händelse: Morgonarbetspass hos boende. Halkade på blöt fläck på golvet. Diagnos: Vrickning, stukning, sträckning, distorsion, luxation Allvarlighet: sjukskriven mer än 30 dagar. Yrke: Städare Ålder: 30 år Händelse: Jag gick mellan byggnader. Jag hade fel skor och det var småsten. Jag föll och bröt handleden. Diagnos: Fraktur på nedre delen av både ulna och radius Allvarlighet: Medicinsk invaliditet, 1 procent. 6

7 Män som ramlar inne och ute Byggnadsträarbetare och betong- bygg och anläggningsarbetare halkar ofta vid förflyttning mellan arbetsställen och snubblar över föremål i inomhusmiljö. Metallarbetare snubblar över föremål i inomhusmiljö, även oljefläckar utgör halkrisk. I utomhusmiljö är ofta isfläckar halkrisker. Yrkesförare halkar ofta vid förflyttningar till och från fordon. I dessa yrkeskategorier förekommer ofta fall i form av att man halkar eller snubblar i samband med att man bär, lossar eller lastar något, till exempel slänger sopor. 1 Se diagram 1 och 2. Exempel på händelseförlopp Yrke: Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter Ålder: 40 år Händelse: Var på väg bort till verktygscontainern och halkade på en isfläck. Marken var spårig så när jag halkade föll jag så illa så jag bröt smalbenet. Diagnos: Fraktur på fibula enbart Allvarlighet: Medicinsk invaliditet, 2 procent. Yrke: Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter Ålder: 52 år Händelse: Var i stegkapningen. Snubblade över räls som är på arbetsplatsen och föll mot golvet. Diagnos: Fraktur på os scaphoideum (i hand) Allvarlighet: Medicinsk invaliditet, 3 procent. Yrke: Buss- och spårvagnsförare Ålder: 64 år Händelse: Jag gick ifrån bussen till garaget Jag halkade på en isfläck och ramlade Jag halkade på isfläcken och slog huvudet i backen när jag ramlade. Diagnos: Fokal hjärnskada, Allvarlighet: Medicinsk invaliditet, 2 procent. Yrke: Betongarbetare Ålder: 30 år Händelse: Arbetade vid gjutbord. Snubblade på uppstickande hydraulkolv. Ramlade på betonggolvet. Diagnos: Fraktur på övre delen av radius Allvarlighet: Sjukskriven > 30 dagar. 1 Dessa typer av olyckor kan vara svåra att avgöra om det är en fallolycka eller en olycka av typen lasta, lossa, bära eller flytta (manuell hantering). 7

8 Diagram 1 Fall i samma höjd fördelat på de vanligaste yrkesgrupperna. Kvinnor (antal = 5 882) Diagram 1. Fall i samma höjd fördelat på de vanligaste yrkesgrupperna. Kvinnor, antal= 5882 Övriga yrken 33% Socialt arbete, vårdoch omsorgsarbete 13% Diagram 1. Fall i samma höjd fördelat på de vanligaste yrkesgrupperna. Kvinnor, antal= 5882 Socialt arbete, vårdoch omsorgsarbete 13% Undersköterskor, sjukvårdsvårdbiträde n och ambulansförare 12% Sjuksköterskor, barnmorskor och medicinstekniska ass. 4% Sjuksköterskor, barnmorskor och medicinstekniska ass. Försäljare inom detaljhandel 4% Hotell-, restaurangoch storköksarbete 6% Lärare 8% Städare och fönsterputsare 6% Lärare 8% Undersköterskor, sjukvårdsvårdbiträde n och ambulansförare 12% Barnskötare m. fl. 7% Förskolelärare och fritidspedagoger 7% Diagram 4% 2. Fall Försäljare i samma inom höjd fördelat på de vanligaste 7% yrkesgrupperna. Män Antal=6230. detaljhandel Förskolelärare och 4% fritidspedagoger Diagram 2 Hotell-, Jordbruks-, restaurangoch skogsbruks- storköksarbete och 3% fönsterputsare Elektriskt Städare arbete och 7% Fall i samma höjd fördelat på 6% de vanligaste yrkesgrupperna. 6% Män (antal = 6 230) Godshanterings- och lagerarbete 5% Övrigt industriellt arbete 6% Godshanterings- och lagerarbete 5% Övriga yrken 33% trädgårdsarbete 3% Barnskötare m. fl. Metallarbete 15% Diagram 2. Fall i samma höjd fördelat på de vanligaste yrkesgrupperna. Män Antal=6230. Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete 3% Elektriskt arbete 3% Yrkesförare Metallarbete 11% 15% Övrigt industriellt arbete 6% Övriga yrken 39% Yrkesförare 11% Betong- bygg- o anläggningsarbete 10% Övriga yrken 39% Byggnadsträarbetare 8% Betong- bygg- o anläggningsarbete 10% Byggnadsträarbetare 8% 8 8 8

9 Kvinnor som faller från höjd I de kvinnodominerade yrken är fall från höjd inte lika vanligt som i mansdominerade yrken, men det förekommer fall från höjd, till exempel att kvinnor i vårdyrken faller i trappor på väg till och från vårdtagare. Se diagram 3. Exempel på händelseförlopp Yrke: Skötare, vårdare Ålder: 47 år Händelse: Var på väg till vårdtagare. Halkar i en trappa, ramlar och slår mig. Diagnos: Kontusion på andra delar av handled och hand Allvarlighet: Medicinsk invaliditet, 3 procent. Män som faller från höjd Inom mansdominerade yrken förekommer fall från höjd inom flera yrkesgrupper. Metallarbetare faller ofta från ställningar och maskiner. Bland byggnadsträarbetare och personer som arbetar i yrkesgruppen betong- bygg och anläggningsarbete förekommer fall från tak, ställningar, arbetsbockar och lyftanordningar. Yrkesförare faller ofta från lyftanordningar och från lastbilar. Se diagram 4. Exempel på händelseförlopp Yrke: Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer Ålder: 49 år Händelse: Vid felsökning på packmaskin tog jag ett kliv bakåt och ramlade ner från plattformen och skadade vänster arm. Diagnos: Fraktur på nedre delen av radius Allvarlighet: Medicinsk invaliditet, 1 procent. Yrke: Lastbils- och långtradarförare Ålder: 51 år Händelse: Lastat av grönsaker på lastbil. Ramlade baklänges från liften på lastbilen. Armen bruten. Diagnos: Fraktur på humerusskaftet Allvarlighet: Sjuskriven >30 dagar. Yrke: Grovarbetare inom bygg och anläggning Ålder: 31 år Händelse: Takrivning. Ej övertäckt lucka i undertaksbetong. Föll ca 3 meter. Diagnos: Fraktur på os scaphoideum (i hand) Allvarlighet: Sjukskriven >30 dagar. Yrke: Byggnadsträarbetare Ålder: 24 år Händelse: Jag satte takstolar. En läkt gick av. Jag föll från 3-4 m höjd ner i betonggolvet, bröt nacken. Diagnos: Fraktur på annan specificerad halskota Allvarlighet: Medicinsk invaliditet, 8 procent. 9

10 Diagnos: Fraktur på os scaphoideum (i hand) Allvarlighet: Sjukskriven >30 dagar. Yrke: Byggnadsträarbetare Ålder: 24 år Händelse: Jag satte takstolar En läkt gick av Jag föll från 3-4 m höjd ner i betonggolvet, bröt nacken. Diagnos: Fraktur på annan specificerad halskota Allvarlighet: Medicinsk invaliditet, 8 procent. Diagram 3 Fall från höjd, trappa eller stege fördelat på de vanligaste yrkesgrupperna. Kvinnor (antal = 1 443) Diagram 3. Fall från höjd, trappa eller stege fördelat på de vanligaste yrkesgrupperna. Kvinnor, antal=1443. Sjuksköterskor, barnmorskor och med-tek. ass 4% Barnskötare m fl 4% Hotell-, restaurangoch storköksarbete 6% Städare och fönsterputsare 10% Förskolelärare och fritidspedagoger 4% Socialt arbete, vårdoch omsorgsarbete 10% Försäljare inom detaljhandel 5% Övriga yrkesgrupper 41% Lärare 7% Undersköterskor, sjukvårdsvårdbiträden och ambulansförare 9% Diagram 4 Fall från höjd, trappa eller stege fördelat på de vanligaste yrkesgrupperna. Män (antal = 4 253) 10 Diagram 4. Fall från höjd, trappa eller stege fördelat på de vanligaste yrkesgrupperna. Män, antal=4253. Byggnadsmålare Godshanterings- och 3% lagerarbete 4% Övrigt industriellt arbete 5% Elektriskt arbete 6% Fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare m. fl. 6% Metallarbete 14% Betong- bygg- o anläggningsarbete 12% Övriga yrkesgrupper 31% Byggnadsträarbetare 11% Yrkesförare 8% Konsekvenserna av fallolyckor, diagnoser och skadornas allvarlighet Den vanligaste diagnosen för alla typer av fallolyckor är olika typer av frakturer. I diagram 5 och 6 visas fördelningen av diagnoser på skador efter fallolyckor för kvinnor och för män. Frakturer utgöt 60 procent av kvinnornas skador och 50 procent av männens. Det förekommer även vrickningar och stukningar samt krosskador. Diagnosen Annat definierat innefattar yttre skador på kroppen

11 Diagnoser och skadornas allvarlighet Den vanligaste diagnosen för alla typer av fallolyckor är olika typer av frakturer. I diagram 5 och i diagram 6 visas fördelningen av diagnoser på skador efter fallolyckor för kvinnor och för män. Frakturer utgör 60 procent av kvinnornas skador och 50 procent av männens. Det förekommer även vrickningar och stukningar samt krosskador. Diagnosen Annat definierat innefattar yttre skador på kroppen. Diagram 5 Antal fallolyckor fördelat på vanligaste diagnos och skadans allvarlighet. Kvinnor Diagram 5. Antal fallolyckor fördelat på vanligaste diagnos och skadans Diagram allvarlighet Antal Kvinnor fallolyckor fördelat på vanligaste diagnos och skadans allvarlighet. Kvinnor Övriga diagnoser Övriga diagnoser Sårskada Sårskada Kontusion, kross-, stöt-, klämskada Kontusion, kross-, stöt-, klämskada Annat definierat Annat definierat Vrickning, stukning, sträckning, distorsion, Vrickning, stukning, luxation sträckning, distorsion, luxation Fraktur Fraktur Sjukskriven > 30 dagar Medicinsk invaliditet Sjukskriven > 30 dagar Medicinsk invaliditet Diagram 6 Antal fallolyckor Diagram Antal fallolyckor fördelat på vanligaste diagnos fördelat och på skadans vanligaste allvarlighet. diagnos Män och skadans Diagram allvarlighet Antal Mänfallolyckor fördelat på vanligaste diagnos och skadans allvarlighet. Män Övriga diagnoser Övriga diagnoser Sårskada Sårskada Kontusion, kross-, stöt-, klämskada Kontusion, kross-, stöt-, klämskada Annat definierat Vrickning, stukning, sträckning, Annat distorsion, definierat Vrickning, stukning, luxation sträckning, distorsion, luxation Fraktur Fraktur "Sjukskriven > 30 dagar" Dödsfall på grund av arbetsskada "Sjukskriven Medicinsk invaliditet > 30 dagar" Dödsfall på grund av arbetsskada Medicinsk invaliditet

12 Vilka delar av kroppen skadas? Bild 1 och bild 2 illustrerar var i kroppen kvinnor och män skadar sig efter en fallolycka. Det vanligaste är skador i armar och ben. Det är något vanligare att kvinnor skadar sig i armar och ben jämfört med män. Mer än hälften av kvinnornas skadar sig i armar och ben, och cirka en fjärdedel av männen. Skador på hand- och fotled är också vanliga. Vid fall i samma höjd är det vanligt att man får skador i form av frakturer på hand- och fotleder samt underarmar och underben. Bild 1 Skador från allvarliga fallolyckor fördelade på skadad kroppsdel. Kvinnor (antal = 7 325) Bild 2 Skador från allvarliga fallolyckor fördelade på skadad kroppsdel. Män (antal = ) 3% Huvud, hals, ansikte, mun och hjärna 3% Huvud, hals, ansikte, mun och hjärna 6% Skuldra och axel 10% Skuldra och axel Arm 27% 4% Nacke och rygg Arm 15% 6% Nacke och rygg Buk, bål, bäcken, höft och ländrygg Finger 4% 5% 12% Handled och/ eller hand Buk, bål, bäcken, höft och ländrygg Finger 6% 8% 11% Handled och/ eller hand Ben 21% Flera kroppsregioner 2% Övriga skador 6% Ben 19% Flera kroppsregioner 2% Övriga skador 6% 11% Fotled och/eller fot (inkl tår) 14% Fotled och/eller fot (inkl tår) Antal fall per sysselsatta, risker För att nyansera bilden av hur pass vanligt det är med fallolyckor måste man sätta det i relation till hur många som kan drabbas, det vill säga hur många kvinnor och män som arbetar i respektive yrkesgrupp. Därför har vi beräknat en risk, risken är beräknad som antalet fall per sysselsatta i respektive yrkesgrupp. I tabell 2 och i tabell 3 visas risken fördelat på typ av fallolycka för kvinnor och för män. Uppgifter om antalet sysselsatta kommer från Statistiska centralbyråns yrkesregister. (Yrkesgrupper med färre än fem skador har sorterats bort ur tabellen). Högst risker för kvinnor återfinns bland de relativt små yrkesgrupperna byggnadsmålare och betong- bygg- och anläggningsarbetare. För kvinnliga betongarbetare är riskerna i nivå med männens. Högst risker bland män återfinns i samma yrkesgrupper samt bland byggnadsträarbetare. I de stora kvinnodominerade yrkesgrupperna inom vård och skola är riskerna för 12

13 fallolyckor lägre än för män. Bland personal i förskola och fritidsverksamhet (barnskötare, förskollärare och fritidspedagoger) är riskerna för kvinnor högre än för män. Inom vård (undersköterskor och socialt arbete och vård- och omsorgsarbete) likaså. Bland städare och fönsterputsare är riskerna för män något högre än för kvinnor. Risken att drabbas av ett allvarligt arbetsolycksfall är låg i tjänstemannayrken, men när en allvarlig olycka sker är det ofta en fallolycka. Cirka 40 procent (5 000) av alla allvarliga arbetsolyckor under bland tjänstemän var en fallolycka. Tabell 3 Risk, antal allvarliga arbetsolyckor orsakade av fall per sysselsatta fördelat på typ av fallolyckor. Kvinnor Fall från höjd, stege eller trappa Fall i samma höjd Byggnadsmålare 2,0 3,3 Betong- bygg- och anläggningsarbete 1,6 1,7 3,2 Livsmedelsarbete 0,7 2,0 2,6 Yrkesförare 0,5 2,1 2,6 Tidningsdistributions- och cateringarbete 0,7 1,9 2,6 Byggnadsträarbetare 1,9 2,6 Pappers- och pappersmassearbetare 0,4 1,9 2,3 Träindustriarbete 1,9 2,2 Städare och fönsterputsare 0,5 1,4 1,9 Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete 0,2 1,6 1,9 Militärt arbete (endast anställda) 1,3 1,6 Fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare m.fl. 0,5 1,1 1,6 Metallarbete 0,3 1,1 1,4 Väktare, ordningsvakter 0,3 1,0 1,3 Textil-, skinn och läderindustriarbete 1,2 1,3 Barnskötare m. fl. 0,2 1,1 1,2 Förskolelärare och fritidspedagoger 0,2 1,1 1,2 Poliser, tullbevakningspersonal 0,2 1,1 1,2 Hotell-, restaurang- och storköksarbete 0,2 0,9 1,1 Godshanterings- och lagerarbete 0,3 0,7 1,1 Undersköterskor, sjukvårdsvårdbiträden och ambulansförare 0,2 0,9 1,1 Kriminalvårdare 0,8 1,0 Övrigt industriellt arbete 0,2 0,8 1,0 Lärare 0,1 0,7 0,8 Socialt arbete, vård- och omsorgsarbete 0,1 0,7 0,8 Grafiskt arbete 0,4 0,4 0,7 Sjuksköterskor, barnmorskor och medicinstekniska ass 0,1 0,5 0,6 Elektriskt arbete 0,4 0,5 Försäljare inom detaljhandel 0,1 0,4 0,5 Övrigt hälso-, sjukvårds-, vård- och omsorgsarbete 0,1 0,3 0,4 Tandvårdsarbete 0,1 0,4 0,4 Läkare 0,3 0,3 Alla fallolyckor 13

14 Tabell 4 Risk, antal allvarliga arbetsolyckor orsakade av fall per sysselsatta fördelat på typ av fallolyckor. Män Fall från höjd, stege eller trappa Fall i samma höjd Byggnadsträarbetare 2,1 2,1 4,2 Byggnadsmålare 2,2 1,5 3,7 Betong- bygg- och anläggningsarbete 1,4 1,7 3,1 Brandpersonal 0,7 1,7 2,4 Gruv- och bergarbete, stenhuggare 0,8 1,6 2,4 Fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare m. fl. 1,0 1,4 2,4 Städare och fönsterputsare 0,9 1,2 2,1 Murare 1,2 1,0 2,1 Däckspersonal, lotsar och fartygsbefäl 0,8 1,3 2,1 Yrkesförare 0,7 1,3 2,1 Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete 0,8 1,2 2,0 Isolerings och VVS-montörer 1,0 0,9 1,9 Golvläggare 1,0 0,9 1,9 Tidningsdistributions- och cateringarbete 0,7 1,1 1,9 Träindustriarbete 0,8 1,1 1,9 Metallarbete 0,6 1,0 1,6 Livsmedelsarbete 0,6 1,0 1,6 Pappers- och pappersmassearbetare 0,6 0,9 1,5 Elektriskt arbete 0,9 0,6 1,5 Övrigt industriellt arbete 0,6 0,9 1,5 Väktare, ordningsvakter 0,4 0,9 1,2 Godshanterings- och lagerarbete 0,4 0,8 1,2 Textil-, skinn och läderindustriarbete 0,0 0,9 1,1 Poliser, tullbevakningspersonal 0,3 0,8 1,1 Förskolelärare och fritidspedagoger 0,2 0,8 0,9 Kriminalvårdare 0,0 0,8 0,9 Undersköterskor, sjukvårdsvårdbiträden och ambulansförare 0,2 0,5 0,7 Militärt arbete (endast anställda) 0,2 0,5 0,7 Grafiskt arbete 0,3 0,5 0,7 Hotell-, restaurang- och storköksarbete 0,2 0,4 0,6 Övrigt hälso-, sjukvårds-, vård- och omsorgsarbete 0,0 0,5 0,5 Sjuksköterskor, barnmorskor och medicinstekniska ass 0,1 0,3 0,4 Socialt arbete, vård- och omsorgsarbete 0,1 0,3 0,4 Lärare 0,1 0,3 0,3 Försäljare inom detaljhandel 0,1 0,2 0,3 Barnskötare m. fl. 0,2 0,2 Läkare 0,1 0,2 Alla fallolyckor 14

15 Åldersrelaterad risk Vi har också beräknat den åldersrelaterade risken för att drabbas av allvarliga fallolyckor, dels för samtliga yrkesgrupper, dels för några särskilda utvalda yrkesgrupper. Riskerna ska läsas som att normalrisken, det vill säga risken i genomsnitt för män respektive kvinnor är lika med 1. Värden under 1 betyder att den specifika åldersgruppen har en lägre risk än genomsnittet och tvärtom. Risken att råka ut för en allvarlig olycka orsakad av att man ramlar eller faller ökar med åldern. Både kvinnor och män i åldrarna år har en risk över normalrisken att drabbas av en allvarlig olycka efter både fall i samma höjd och fall från höjd. Högst är överrisken för kvinnor i åldrarna år för fall i samma höjd, den är 2,5 gånger större än normalrisken för kvinnor. Tabell 5 Åldersrelaterad risk för att råka ut för ett allvarligt olycksfall orsakat av fall fördelat på kön och åldersgrupp Fall från höjd, stege Fall i samma höjd Alla fallolyckor eller trappa Kvinnor ,3 0,3 0, ,7 0,3 0, ,8 0,6 0, ,2 1,3 1, ,9 2,5 2,4 Män ,6 0,5 0, ,6 0,6 0, ,9 0,9 0, ,2 1,2 1, ,6 1,7 1,7 I tabell 6 visas den åldersrelaterade risken för fall i samma höjd för några kvinnodominerade yrkesgrupper som har en hög andel av skadetypen. Den ålderrelaterade risken för att råka ut för en skada orsakad av fall i samma höjd som leder till en fraktur är också beräknad för dessa yrkesgrupper och visas i tabellen. Det är särskilt tydligt att riskerna ökar med åldern bland kvinnor inom dessa yrkesgrupper. Överrisken för kvinnor i åldrarna att drabbas av en fraktur är 2,7. 15

16 Tabell 6 Åldersrelaterad risk för fall i samma höjd och för diagnosen frakturer i samband med fall i samma höjd fördelat på utvalda yrkesgrupper och kön Socialt arbete, och undersköterskor Barnskötare, förskollärare och fritidspedagoger Lärare Städare och fönsterputsare Kvinnor ,2 0,1 0,2 0, ,3 0,2 0,2 0,5 0, ,6 0,6 0,5 0,6 0, ,3 1,3 0,9 1,3 1, ,3 2,5 2,6 2,0 2,7 Män ,5 0,4 0, ,0 0,3 0,4 0,8 0, ,9 1,7 0,8 1,2 1, ,2 1,7 1,0 1,4 1, ,4 2,2 1,7 1,2 1,5 Frakturer, samtliga yrkesgrupper i tidigare kolumner I tabell 7 visas den åldersrelaterade risken för fall i samma höjd för några mansdominerade yrkesgrupper som har en hög andel av skadetypen. Även här har de äldre åldersgrupperna högre risker, men skillnaden är inte lika stor som i de kvinnodominerade grupperna. Överrisken för kvinnor i åldrarna år att drabbas av frakturer är 2,1, och för män är den 1,7. 2 Tabell 7 Åldersrelaterad risk för fall i samma höjd och för diagnosen frakturer i samband med fall i samma höjd fördelat på utvalda yrkesgrupper och kön Metallarbetare Betong- byggoch anläggningsarbetare 2 Byggnadsträarbetare Yrkesförare Frakturer, samtliga 2 yrkesgrupper i tidigare kolumner Kvinnor , ,8 0,4 0, ,8 1,2 0, ,1 1,4 1, ,8 1,7 2,1 Män ,8 0,5 0,8 0,3 0, ,6 0,8 0,6 0,6 0, ,0 0,9 0,9 0,9 0, ,2 1,2 1,1 1,1 1, ,4 1,7 1,7 1,6 1,5 2 yrkesgrupperna betong- bygg och anläggningsarbete samt byggnadsträarbete är antalet sysselsatta kvinnor få och därför har inga risker kunnat beräknas. 16

17 I tabell 8 visas den åldersrelaterade risken att drabbas en olycka orsakad av fall från höjd för några kvinnodominerade grupper och i tabell 9 för några mansdominerade grupper. Även när det gäller fall från höjd är skillnaden i överrisk större för kvinnor i de kvinnodominerade yrkesgrupperna än för kvinnor i de mansdominerade yrkesgrupperna. För män som arbetar i de yrkesgrupper som är mest drabbade av allvarliga fall från höjd ökar risken med åldern. De yngre i åldrarna år har en underrisk och de äldre i åldrarna år har en överrisk. Skillnaden mellan åldersgrupperna är inte lika påtaglig som för kvinnor. Tabell 8 Åldersrelaterad risk för fall från höjd och för diagnosen frakturer i samband med fall i samma höjd fördelat på utvalda yrkesgrupper och kön Socialt arbete, vård och omsorgsarbete samt undersköterskor Städare och fönsterputsare Kvinnor ,4 0, ,7 0,5 0, ,8 1,2 0, ,2 1,0 1, ,0 1,7 2,6 Män , ,7 0, ,3 1,4 1, ,6 1,0 0, ,6 1,8 1,3 Frakturer, samtliga yrkesgrupper i tidigare kolumner Tabell 9 Åldersrelaterad risk för fall från höjd och för diagnosen frakturer i samband med fall i samma höjd fördelat på utvalda yrkesgrupper och kön Metallarbetare Betong- byggoch anläggningsarbetare Byggnadsträarbetare Yrkesförare Kvinnor , ,8 1,5 1, ,9 1,2 0, ,1 1,9 1,0 1, ,4 1,6 Män ,8 0,7 0,8 0,7 0, ,7 0,7 0,5 0,7 0, ,0 1,0 0,8 0,9 0, ,2 1,1 1,2 1,2 1, ,3 1,7 1,8 1,2 1,5 Frakturer, samtliga yrkesgrupper i tidigare kolumner 17

18 Dödsfall på grund av fallolyckor De svåraste fallolyckorna har enbart drabbat män. De allra flesta dödsfall är orsakade av fall från höjd, men det förekommer även dödsfall efter fall i samma höjd. De flesta dödsfallen sker inom bygg och industri. Tabell 10 Fallolyckor som orsakat dödsfall fördelat på typ av olycka och yrke Män Fall från höjd, stege eller trappa 17 Betongarbetare 1 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 1 Chefer för mindre byggföretag 1 Lastbils- och långtradarförare 3 Maskiningenjörer och maskintekniker 1 Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 1 Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 1 Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 1 Processoperatörer, papper 1 Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare 1 Sågverksoperatörer 1 Övriga maskinoperatörer och montörer 2 Däckspersonal 1 Regissörer och skådespelare 1 Fall i samma höjd 2 Chefer för mindre byggföretag 1 Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 1 18

19 Regionala skillnader i risk I tabell 11 och tabell 12 visas risken att drabbas av fall i samma höjd, respektive fall från höjd fördelat på län och kön. Risken att drabbas av fall i samma höjd är lägre i län i de södra delarna av landet jämfört med norrlandslänen. Högst är risken i Norrbottens län både för kvinnor och för män och lägst är risken i Stockholm. Tabell 11 Risk att drabbas av fall i samma höjd fördelat på län och kön Kvinnor Män Totalsumma Norrbotten 0,7 0,8 0,7 Jämtland 0,7 0,7 0,7 Västmanland 0,6 0,7 0,6 Södermanland 0,6 0,7 0,6 Gävleborg 0,5 0,7 0,6 Västernorrland 0,6 0,6 0,6 Jönköping 0,6 0,6 0,6 Kalmar 0,7 0,6 0,6 Örebro 0,6 0,6 0,6 Västerbotten 0,6 0,6 0,6 Dalarna 0,6 0,6 0,6 Gotland 0,5 0,6 0,6 Blekinge 0,5 0,6 0,6 Värmland 0,6 0,5 0,6 Östergötland 0,6 0,5 0,5 Uppsala 0,6 0,5 0,5 Västra Götaland 0,5 0,5 0,5 Halland 0,5 0,6 0,5 Skåne 0,5 0,5 0,5 Kronoberg 0,5 0,4 0,5 Stockholm 0,4 0,4 0,4 Risken att drabbas av fall från höjd varierar mellan 0,1 och 0,2 för kvinnor mellan länen. För män är risken som högst, 0,5 i Södermanland och Gotland, lägst är risken i Stockholm. Skillnaden mellan länen kan delvis förklaras med att det finns skillnader i näringslivsstrukturen mellan länen. 19

20 Tabell 12 Risk att drabbas av fall från höjd fördelat på län och kön Kvinnor Män Totalsumma Södermanland 0,2 0,5 0,3 Västernorrland 0,2 0,4 0,3 Gotland 0,1 0,5 0,3 Jönköping 0,1 0,4 0,3 Halland 0,2 0,4 0,3 Norrbotten 0,1 0,4 0,3 Värmland 0,1 0,4 0,3 Dalarna 0,1 0,4 0,3 Uppsala 0,1 0,4 0,3 Skåne 0,1 0,4 0,3 Kalmar 0,1 0,4 0,3 Gävleborg 0,2 0,4 0,3 Västra Götaland 0,1 0,4 0,3 Jämtland 0,1 0,4 0,3 Östergötland 0,1 0,4 0,3 Västmanland 0,1 0,3 0,2 Västerbotten 0,1 0,3 0,2 Blekinge 0,1 0,3 0,2 Örebro 0,1 0,3 0,2 Kronoberg 0,1 0,3 0,2 Stockholm 0,1 0,2 0,2 Förslag till skadeförebyggande åtgärder Den relativa risken för att råka ut för en fallolycka visar att fall i samma höjd är påtagligt åldersrelaterat och detta är särskilt tydligt för de äldsta kvinnorna, där risken att skada sig allvarligt är 2,5 ggr högre än genomsnittet för kvinnor i arbetskraften. Överrisken är extra tydlig för de stora personalkategorierna inom vård, skola, och omsorg. Fallskaderisken för dessa personalkategorier utgör ett komplext och situationsbetingat problem som måste hanteras med en kombination av åtgärder. Halka och fall utomhus kräver halkskydd, broddar, sandning, skottning, snöröjning i de miljöer där personalen vistas och arbetar. Fall i omvårdnadssituationer kräver ergonomiska analyser av omvårdsuppgifter, säkra rutiner anpassade till vårdtagaren, adekvata och lättillgängliga hjälpmedel samt utbildning i förflyttningsteknik. Inriktningen på den förebyggande verksamheten bör vara mot allas riskexponering, men särskild hänsyn bör tas till den äldre arbetskraften. För männen är överriskerna också åldersrelaterade, men ännu tydligare yrkesrelaterade. Anställda inom byggnadsindustrin är av naturliga skäl mycket exponerade för fallrisker och även mycket drabbade. Byggnadsträarbetare har över fyra gånger högre risk än genomsnittet för män i arbetskraften att råka ut för en fallolycka. Man bör titta på utformning och användning av stegar, trappstegar, bockar, rullställningar och andra arbetsplattformar. Snickare och målare kan också göra ergonomiska analyser av hur och på vad de står, när de måste arbeta på höjd; överväga om man ska använda olika fallskydd i fler arbetsmoment. 20

21 Yrkesgrupper inom byggnadsindustrin är även väl representerade bland fallolyckor i samma höjd. Man bör därför även planera och organisera byggplatsen och byggprocessen för att förebygga fall t.ex. skapa säkra gångvägar på byggplatsen, göra de manuella transporterna korta, minska eller undvika våta och hala gångytor. Metallarbetare har t. ex. också högre risker än genomsnittet för fallolyckor. Även här är riskerna högre bland de äldre personalgrupperna och visar tydligt att den fysiska arbetsmiljön måste modifieras för att minska riskerna för fallskada och underlätta fortsatt arbete efter 55 års ålder. 21

22

23

24 Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor POSTADRESS AFA Försäkring Stockholm BESÖKSADRESS Klara Södra Kyrkogata 18 KUNDCENTER VX FAX INTERNET F

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn TFA-KL, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, kommuner och landsting TFA-KL omfattar alla anställda i kommuner och landsting/regioner, Svenska kyrkan och kommunalt

Läs mer

Ungas arbetsskador FÖRSÄKRING

Ungas arbetsskador FÖRSÄKRING Ungas arbetsskador FÖRSÄKRING Sammanfattning Skaderisken per tusen sysselsatt har ökat mer för unga i åldrarna 16-25 år jämfört med sysselsatta i åldrarna 26-64 år under de senaste åren. Det finns skillnader

Läs mer

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män. Tabellbilaga

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män. Tabellbilaga Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män Tabellbilaga Innehåll Tabell 1. sjukperioder i genomsnitt, medelålder vid sista periodens början, antal sjukdagar i genomsnitt och antal individer fördelat på

Läs mer

Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa

Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa Innehåll Tabell 1. Nya sjukfall fördelat på diagnoser och kön. AGS och AGS KL 2011... 4 Tabell 2. Nya sjukfall fördelat på diagnoser och kön. AGS 2011... 4 Tabell

Läs mer

Ungas män drabbas mer än unga kvinnor Skaderisk per tusen sysselsatt

Ungas män drabbas mer än unga kvinnor Skaderisk per tusen sysselsatt Ungas arbetsskador Sammanfattning Skaderisken per tusen sysselsatt har ökat mer för unga i åldrarna 16-25 år jämfört med sysselsatta i åldrarna 26-64 år under de senaste åren. Det finns skillnader mellan

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2014

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2014 Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn FÖRSÄKRING

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn FÖRSÄKRING Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn FÖRSÄKRING Innehåll Sammanfattning Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Om rapporten...4 Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn...5 Fall i samma höjd...7 Fall

Läs mer

Psykisk ohälsa FÖRSÄKRING

Psykisk ohälsa FÖRSÄKRING Psykisk ohälsa FÖRSÄKRING 2 Sammanfattning Andelen långvarigt sjukskrivna med en psykisk diagnos har ökat sedan 2009 och för kvinnor är den högre än vad den var i början av 2000-talet. Kvinnor har en högre

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2015

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2015 Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2015 Förord AFA Försäkring bidrar till trygghet för de 4,4 miljoner människor som berörs av en eller flera av de kollektivavtalade försäkringarna. En

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2016

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2016 Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2016 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn Innehåll Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Om rapporten...4 Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn...5 Fall i samma höjd...7 Fall utomhus...9 Fall inomhus...10

Läs mer

Sjukskrivning vid cancerdiagnoser FÖRSÄKRING

Sjukskrivning vid cancerdiagnoser FÖRSÄKRING Sjukskrivning vid cancerdiagnoser FÖRSÄKRING Innehåll Sammanfattning och slutsatser...3 Bakgrund...4 Om rapporten...4 Antal cancerfall och antalet sjukskrivna på grund av en cancerdiagnos...5 Antal sjukfall

Läs mer

Sjukfrånvaro under ett arbetsliv. November 2016

Sjukfrånvaro under ett arbetsliv. November 2016 Sjukfrånvaro under ett arbetsliv November 2016 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2013

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2013 Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2013 Förord AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2013

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2013 Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2013 2 Förord AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige 2005 2 AFA är avsändare för denna rapport. Alla uppgifter i rapporten baseras på AFA:s skaderegister. Vi försäkrar, förvaltar och förebygger

Läs mer

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING Innehåll Sammanfattning... Bakgrund...4 Om rapporten...4 Sjukperioder 2005-201...6 Individer som har haft en sjukperiod jämfört med individer som har

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2012

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2012 Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2012 Förord AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Arbetsskadeförsäkringen omfattar:

Arbetsskadeförsäkringen omfattar: Arbetssjukdomar Arbetsskadeförsäkringen omfattar: Svenskt Näringsliv/LO/ PTK Kommuner och Landsting Staten Arbetsskador TFA TFA-KL PSA Arbetsskador Arbetsolycksfall Arbetssjukdomar Färdolycksfall Arbetssjukdom

Läs mer

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. December 2016

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. December 2016 Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen December 2016 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Samverkan för ett säkrare och friskare arbetsliv

Samverkan för ett säkrare och friskare arbetsliv Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige 2004 Samverkan för ett säkrare och friskare arbetsliv AFA, som är arbetsmarknadens försäkringsbolag, förvaltar försäkringar som grundas på

Läs mer

Hot och våld på den svenska arbetsmarknaden FÖRSÄKRING

Hot och våld på den svenska arbetsmarknaden FÖRSÄKRING Hot och våld på den svenska arbetsmarknaden FÖRSÄKRING Om AFA Försäkring AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter och har som uppdrag att administrera de kollektivavtalade försäkringarna. De ger trygghet

Läs mer

Arbetsolyckor och sjukskrivningar bland städare. Maj 2017

Arbetsolyckor och sjukskrivningar bland städare. Maj 2017 Arbetsolyckor och sjukskrivningar bland städare Maj 2017 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2006 2 AFA Försäkring är avsändare för denna rapport. Alla uppgifter i rapporten baseras på AFA Försäkrings skaderegister. Förord VD AFA Försäkring är

Läs mer

Sjukskrivning och arbetsolyckor bland unga

Sjukskrivning och arbetsolyckor bland unga Sjukskrivning och arbetsolyckor bland unga Sjukförsäkringen : Svenskt Näringsliv/LO Kommuner och Landsting Sjukfrånvaro AGS (endast arbetare) AGS-KL Långvarig sjukfrånvaro Sjukskrivning mer än 90 dagar

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2011 Förord AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Dialogmöte den 16 november 2015 Hallands, Jönköpings och Västra Götalands län Sjukfrånvarons utveckling Peje Bengtsson, analytiker vid avdelningen för analys och prognos Sid 1 16 november 2015 Dialogmöte

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov 14 december 2011 Lena Liljebäck Svagare utveckling på arbetsmarknaden kommande år Drygt 170 000 jobb har tillkommit på 2 år Sysselsättningens ökning stannar upp 2012

Läs mer

Arbetsolyckor och sjukskrivningar i byggbranschen. Mars 2017

Arbetsolyckor och sjukskrivningar i byggbranschen. Mars 2017 Arbetsolyckor och sjukskrivningar i byggbranschen Mars 2017 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Arbetssjukdomar. April 2016 FÖRSÄKRING

Arbetssjukdomar. April 2016 FÖRSÄKRING Arbetssjukdomar April 2016 FÖRSÄKRING Om AFA Försäkring AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter och har som uppdrag att administrera de kollektivavtalade försäkringarna. De ger trygghet och ekonomiskt

Läs mer

Välkommen till seminariet. Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Andreas Ek, AFA Försäkring

Välkommen till seminariet. Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Andreas Ek, AFA Försäkring Välkommen till seminariet Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen Andreas Ek, AFA Försäkring #afaseminarier #afastatistik Bakgrund 2008 genomfördes ett flertal regeländringar i sjukförsäkringen Rehabiliteringskedjan

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Psykiska diagnoser i kontaktyrken inom vård, skola och omsorg FÖRSÄKRING

Psykiska diagnoser i kontaktyrken inom vård, skola och omsorg FÖRSÄKRING Psykiska diagnoser i kontaktyrken inom vård, skola och omsorg FÖRSÄKRING Om AFA Försäkring AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter och har som uppdrag att administrera de kollektivavtalade försäkringarna.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Beskrivning av sjuktalets utveckling

Beskrivning av sjuktalets utveckling 9,0 - Kraftsamling Sörmland Beskrivning av sjuktalets utveckling Peje Bengtsson, analytiker Försäkringskassan Sid 1 November 2016 Kraftsamling Sörmland Sjukskrivningarna 1970-2015 Sid 2 November 2016 Kraftsamling

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2007 Förord VD AFA Försäkring är namnet på den gemensamma organisationen för de tre försäkringsbolagen, AFA Sjukförsäkring, AFA Trygghetsförsäkring och

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

Psykiska diagnoser i kontaktyrken i kommuner och landsting

Psykiska diagnoser i kontaktyrken i kommuner och landsting Psykiska diagnoser i kontaktyrken i kommuner och landsting Statistik och rapporter https://www.afaforsakring.se/forebyggande/analys-och-statistik/ Sjukförsäkringen (AGS-KL) Omfattar alla anställda inom

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Missa inte ersättning!

Missa inte ersättning! Missa inte ersättning! En värdefull anställningsförmån! Du som anställd kan ha rätt till extra ersättning vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och pension. Ryggskada Agneta missade inte ersättning Fysioterapeuten

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2009 Bilaga 4 1 Förord AFA Försäkring är den gemensamma organisationen för försäkringsbolagen AFA Sjukförsäkring, AFA Trygg hetsförsäkring och AFA Livförsäkring.

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 Fått arbete I oktober fick 1 307 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 840 av

Läs mer

Detta måste stoppas. Våra medlemmar och resenärer har rätt till en trygg och säker arbets- och trafikmiljö.

Detta måste stoppas. Våra medlemmar och resenärer har rätt till en trygg och säker arbets- och trafikmiljö. Hot och våld mot anställda i kollektivtrafiken är ett stort arbetsmiljöproblem. Under de senaste 12 månaderna har cirka 30 procent av våra medlemmar hotats och 10 procent har utsatts för våld på jobbet.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 Fått arbete I juli fick 954 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I juli för ett

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Missa inte ersättning!

Missa inte ersättning! Missa inte ersättning! Du som anställd kan ha rätt till extra ersättning vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och pension. Vykort A5 sep16_ver4.indd 1 En värdefull anställningsförmån! 2016-09-09 12:54 Ryggskada

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i juni 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 Fler som har fått arbete och fler lediga platser indikerar att våren inte blir riktigt lika tuff på

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 Fått arbete I november fick 1 112 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 685

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 Färre lediga platser Under september anmäldes närmare 950 lediga platser till Arbetsförmedlingen i

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Olycksfall i Östergötland 2009

Olycksfall i Östergötland 2009 Olycksfall i Östergötland 29 Skaderegistrering på akutklinikerna i länet Skador till följd av olycksfall är ett folkhälsoproblem. Risken att drabbas av skador finns i alla miljöer där människor vistas

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 14 januari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län december 2013 12 954 (9,9 %) 5 623 kvinnor (9,1 %) 7 331 män

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Fotgängare i Örnsköldsvik Halkolyckor

Fotgängare i Örnsköldsvik Halkolyckor Fotgängare i Örnsköldsvik Halkolyckor Fakta till detta material är hämtade ur STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquistion). Det är ett skaderegistreringsprogram. STRADA bygger på uppgifter från polisen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer