Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet"

Transkript

1 Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet Hannes Jacobsson Jennie Westman 1

2 Bakgrund I Rågsved och delar av Rågsveds friområde (Snösätra) planeras för totalt närmare småhus. I dagsläget har cirka 1 småhus blivit markanvisade. I området finns idag ett uppläggningsområde som kommer att saneras i samband med bebyggelsen. Sweco Eurofutures har på uppdrag av byggherrarna BoKlok och Arkitektmagasinet samt i samarbete med Exploateringskontoret i Stockholms stad genomfört en undersökning bland de boende i närområdet. Detta i syfte att mäta kännedom och attityder till projektet samt intresse för de planerade småhusen. 2

3 Genomförande Telefonintervjuer har genomförts bland 7 slumpvis utvalda svarspersoner i åldrarna 25-4 år. Urvalet har stratifierats så att 1 intervjuer genomförts med boende i Rågsveds stadsdel och 17 intervjuer med boende i stadsdelarna Hagsätra, Högdalen och Bandhagen tillsammans. Telefonintervjuerna har genomförts under veckorna våren 13. Frågorna har rört nyttjande av Rågsveds friområde samt kännedom och attityder till byggplanerna. För vissa frågor jämförs resultaten med en tidigare genomförd undersökning kring stadens bostadsplan K. Enkätundersökningarna genomfördes år 7 och år 1 bland sakägare till en rad projekt. Dessutom har enhetschefer vid de tre kommunala och fyra privata förskolorna i närområdet intervjuats om hur de nyttjar friområdet. 3

4 Nio av tio trivs bra med sitt bostadsområde Rågsved Övriga områden Samtliga svarande K 1 Mycket bra Ganska bra Varken eller Ganska dåligt Mycket dåligt Frågan lyder: Hur trivs du med att bo i området idag? 4

5 En klar majoritet känner till friområdet Rågsved Övriga områden Samtliga svarande Mycket väl Ganska väl Inte särskilt väl Inte alls Frågan lyder: Hur väl känner du till Rågsveds friområde? 5

6 De allra flesta Rågsvedsborna har någon gång besökt friområdet Rågsved Övriga områden Samtliga svarande Ja Osäker Nej Frågan lyder: Har du någon gång besökt Rågsveds friområde? Besvaras av de som känner till området. 6

7 Att sanera industriområdet/upplagsområdet ses som en potentiell förbättringsåtgärd Antal svar Frågan lyder: Finns det någonting i Rågsveds friområde som skulle kunna förbättras? Besvaras av de som besökt området. 7

8 De flesta upplever friområdet som tryggt Rågsved Övriga områden Samtliga svarande Mycket tryggt Ganska tryggt Varken eller Ganska otryggt Mycket otryggt Frågan lyder: Tycker du att Rågsveds friområde känns som ett tryggt eller otryggt område? Besvaras av de som besökt området. 8

9 Friområdet upplevs som tillgängligt idag Rågsved Övriga områden Samtliga svarande Mycket tillgängligt Inte särskilt tillgängligt Ganska tillgängligt Inte alls tillgängligt Frågan lyder: Nu kommer en fråga om tillgänglighet. Med tillgänglighet menar vi möjligheten att ta sig runt på de gångvägar och stigar som finns i området. Hur tillgängligt tycker du att Rågsveds friområde känns idag? Besvaras av de som besökt området. 9

10 Hälften av de svarande känner till planerna på radhus Rågsved Övriga områden Samtliga svarande Ja Nej Frågan lyder: Känner du till att man planerar att bygga radhus i Rågsveds friområde? 1

11 Ungefär lika många negativa som positiva, men fler negativa i Rågsved Rågsved Övriga områden Samtliga svarande Mycket postitiv Ganska positiv Varken eller Ganska negativ Mycket negativ Vet ej Frågan lyder: Är du på det hela taget positiv eller negativ till planerna på nybyggnation? 11

12 Attityd bland boende i Rågsved jämfört med sakägare till andra byggprojekt i Stockholm Positiv Varken eller/vet ej Negativ Frågan lyder: Är du på det hela taget positiv eller negativ till planerna på nybyggnation? Projekten sorterade efter andel positiva. Jämförelseprojekten varierar i storlek och läge. För mer information se rapporten Stockholms nya bostäder USK

13 Varför negativ? Antal svar Frågan lyder: Varför är du negativ? Frågan ställd till de som svarat att de är negativt inställda. 13

14 Varför positiv? Antal svar Frågan lyder: Varför är du positiv? Frågan ställd till de som svarat att de är positivt inställda. 14

15 En av tre boende i Rågsved kan tänka sig att bo i ett av de planerade radhusen Man Kvinna Rågsved Övriga områden Samtliga svarande Ja Kanske Nej Frågan lyder: Skulle du själv kunna tänka dig att bo i ett av de planerade radhusen i Rågsveds friområde? 15

16 Främsta anledningen till nej vill inte bo i området. Svaret ges främst av boende utanför Rågsved (21 av 25 svar) Antal svar Frågan lyder: Om nej finns det någon särskild anledning till detta? 16

17 För att passa in i området efterfrågas radhus som är mindre än 125 m² Rågsved Övriga områden Samtliga svarande Mindre än 1 m² Mellan 1 och 125 m² Mellan 125 och 15 m² Mer än 15 m² Frågan lyder: För att passa in i området, hur stora tycker du att radhusen bör byggas? 17

18 Betalningsvilja efter område Rågsved Övriga områden Samtliga svarande Frågan lyder: Vad skulle du vara beredd att betala per månad för att bo i ett av de planerade husen? Inkluderar alla kostnader som lån, ränta sophämtning osv. Besvaras av de som kan tänka sig att flytta. Figuren visar andelen av de svarande som skulle vara beredda att betala minst en viss månadskostnad. 18

19 Betalningsvilja efter nuvarande hyresnivå Låg hyra Hög hyra Samtliga Frågan lyder: Vad skulle du vara beredd att betala per månad för att bo i ett av de planerade husen? Inkluderar alla kostnader som lån, ränta sophämtning osv. Med hög hyra avses boende med medianhyra (68 kr/mån). Besvaras av de som kan tänka sig att flytta. 19

20 Sju förskolechefer i området har intervjuats Sex av sju använder friområdet i verksamheten (den sjunde låg lite längre bort). Flera svarar att de använder området flera gånger i veckan. Naturen, djuren och tillgängligheten värderas högt. Fem av sex känner till planerna på bebyggelse. Tre är positiva tre svarar vet ej. Som positivt nämns mer liv och rörelse samt mer blandad befolkning. På frågan om vad som är särskilt viktig att tänka på svarar samtliga att det är viktigt att bevara grönområden.

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden?

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Förord Den här rapporten har vi valt att kalla Ett val av vikt. Skälet till det är enkelt. För i

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre

Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre Utbyggnaden av bostadsområdet Tensta 1967-71 ingick i det mest ambitiösa bostadsbyggnadsprojekt som genomförts i Sverige, det så kallade Miljonprogrammet. På

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer