Fakta: Ungdomsbarometern 09/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta: Ungdomsbarometern 09/10"

Transkript

1

2 Specialrapport: SLU Fakta: Ungdomsbarometern 09/10 Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Online-undersökning 28 september 28 oktober 2009 Ungdomar i Sverige, år st Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB.

3 Sammanfattning Det är 2 som känner till SLU och kan tänka sig att läsa vid SLU totalt bland de studieintresserade (samma siffror som från föregående år). Det är en större andel tjejer och en mindre andel som har invandrarbakgrund (1 mot 2) bland de som kan tänka sig att läsa vid SLU, än bland studieintresserade totalt. SLU lockar också i större utsträckning, än bland studieintresserade totalt, framförallt studenter från större städer och färre från storstäder. De fem områden som lockar potentiella SLU-studenter i långt högre utsträckning än genomsnittet är djurutbildningar, biologi & miljövetenskap, lantbruk/trädgård/skog/fiske, naturvetenskap och miljö. Tjejerna, jämfört med killarna, en övervikt mot djurutbildningar, lantbruk etc. och naturbruk, medan killarna dras mer än tjejerna mot miljö och fysik etc. De allra flesta bland potentiella SLU-studenter tror sig läsa avancerad nivå (5 år) i klart större utsträckning än totalt sett. I valet av utbildning och skola anses utbildningen vara viktigare än skolan, även viktigare jämfört mot totalt. De fem mest populära examina bland potentiella SLU-studenter är veterinär, djursjukvårdare, civilingenjör, agronom och läkare. Övriga utbildningar som är starkare hos SLU jämfört mot totalt är landskapsarkitekt, hippolog, lant-, jäg-, skogsmästare och landskapsingenjör. Traditionella könspreferenser färgar resultaten i viss utsträckning, som att tjejer lockas mer av mjukare värden som vård och killar mer av hårdare värden som olika mäster -titlar och ingenjörsutbildningar. De ingenjörsinriktningar som SLU är starkare än totalt sett är i fallande ordning; miljö och vattenteknik, bioteknik, energi och väg och vatten. De allra flesta har en slagsida mot killar. Det som är viktigast i valet av studiesäte bland potentiella SLU-studenter är först och främst att en specifik utbildning av intresse finns, hög standard på undervisning, skolans rykte/anseende, attraktiv studieort och roligt studentliv. Av dem som kan tänka sig att läsa vid SLU väljer totalt två av fem att läsa där i första hand (totalt ). De tre främsta rekryteringskonkurrenterna totalt är Uppsala U, Lund U och Stockholms U. De tekniska högskolorna lockar killarna i större utsträckning än tjejerna. Några bevekelsegrunder som låg till grund för förstahandsvalet av SLU och som visade sig vara ännu viktigare än vad de på förhand skattat som viktiga faktorer vid val av skola är att en specifik utbildning finns av intresse, att skolan erbjuder de bästa utbildningarna inom det jag vill läsa, skolans rykte/anseende och att skolan är framstående inom forskning. Branscher och yrken som lockar potentiella SLU-studenter återspeglar resultaten vi tidigare sett kring val av examina och intressanta utbildningsområden. Topp tre branscher; djur/natur/jordbruk, miljöteknik och akademisk forskning. Topp tre yrken; veterinär/djurskötare, bonde/lantbrukare och forskare. Killarna föredrar traditionella och ingenjörstunga branscher och yrken samt forskning i högre utsträckning än tjejerna, som jämfört med killarna har sin största slagsida mot djur/natur/jordbruk och kropp/kost/hälsa.

4 Universitet/högskolor: kännedom Rangordning: enligt totalresultatet 09/10 09/10 08/09 09/10 08/09 KTH, Kungliga tekniska högskolan 7 70% Högskolan i Jönköping 30% 30% Chalmers tekniska högskola 6 6 Blekinge tekniska högskola 2 2 Polishögskolan 6 5 Karlstads universitet 2 2 Stockholms universitet 6 5 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 2 2 Lunds universitet 6 6 Högskolan i Kalmar 2 2 Göteborgs universitet 60% 5 Södertörns högskola 2 2 Karolinska institutet 5 6 Mälardalens högskola 2 2 Uppsala universitet 5 5 Högskolan i Halmstad 2 2 Handelshögskolan i Stockholm 5 4 Högskolan Dalarna 2 1 Umeå universitet 4 4 Högskolan i Gävle 2 2 Linköpings universitet 4 4 Högskolan i Borås 2 2 Lunds tekniska högskola (LTH) 4 40% Högskolan på Gotland Luleå tekniska universitet 3 4 Högskolan i Skövde Mittuniversitetet 3 3 Tekniska Högskolan i Jönköping - Linköpings tekniska högskola 3 3 Högskolan Väst 1 Örebro universitet 3 3 Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) 1 2 Handelshögskolan vid Göteborgs U 3 3 Internationella handelsh. i Jönköping - Lärarhögskolan i Stockholm 3 3 Handelshögskolan vid Umeå U - Malmö högskola 3 2 Linnéuniversitetet - Växjö universitet 30% 3 Högskolan Kristianstad Försvarshögskolan 30% 2

5 Geografisk översikt: Känner till SLU (Genomsnitt i hela landet: 2) Kartan visar hur kännedomen om SLU som lärosäte varierar på länsnivå. Skolan är i mest känd i sitt närområde men även mer känd än generellt längst upp och längst ner i vårt avlånga land. Intervall (%)

6 Universitet/högskolor: kan tänka mig att läsa vid Rangordning: enligt totalresultatet 09/10 09/10 08/09 09/10 08/09 Stockholms universitet 2 2 Växjö universitet Uppsala universitet 2 2 Försvarshögskolan Lunds universitet 2 2 Södertörns högskola Göteborgs universitet 2 2 Högskolan i Halmstad KTH, Kungliga tekniska högskolan 2 2 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Chalmers tekniska högskola 2 Högskolan Dalarna Linköpings universitet Mälardalens högskola Umeå universitet Högskolan i Gävle Polishögskolan Högskolan på Gotland Handelshögskolan i Stockholm Lärarhögskolan i Stockholm Lunds tekniska högskola (LTH) Högskolan Väst Karolinska institutet Blekinge tekniska högskola Malmö högskola Högskolan i Borås Linköpings tekniska högskola Högskolan i Skövde Luleå tekniska universitet Linnéuniversitetet - Örebro universitet Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) Mittuniversitetet Tekniska Högskolan i Jönköping - Handelshögskolan vid Göteborgs U Högskolan Kristianstad Högskolan i Jönköping Internationella handelsh. i Jönköping - Karlstads universitet Handelshögskolan vid Umeå U - Högskolan i Kalmar

7 Geografisk översikt: Kan tänka mig att läsa vid SLU (Genomsnitt i hela landet: ) Kartan visar hur andelarna av de som kan tänka sig att läsa vid SLU varierar på länsnivå. Även i denna aspekt har skolan sin största attraktionskraft i det absoluta närområdet. Observera att den relativt låga totalsiffran gör det svårt att säkerställa resultatet. Det bör därför främst ses som en indikation. Intervall (%)

8 Vad kännetecknar de som kan tänka sig att läsa vid SLU? SLU - tjej SLU - kille Totalt - tjej Totalt - kille Till grund för analysen ligger de tjejer respektive killar som har uppgett att de kan tänka sig att läsa vid SLU (totalt 367 respondenter). Resultaten kommer genomgående att redovisas nedbrutna på dessa två grupper, tillsammans med siffror för tjejer respektive killar på total nivå.

9 Könsfördelning: SLU vs totalt Kan tänka sig att läsa vid SLU 7 2 Det är en större andel tjejer som kan tänka sig att läsa vid SLU än bland studieintresserade totalt. Studieintresserade totalt 5 4 Tjej Kille

10 Utlandsfödda föräldrar: SLU vs totalt Är någon av dina föräldrar födda i något annat land än Sverige? SLU totalt 8 1 av ungdomarna som kan tänka sig att läsa vid SLU har minst en förälder född i ett annat land än Sverige, mot totalt 2. Studieintresserade 7 Ja, en av dem Ja, båda Nej

11 Akademikerbakgrund: SLU vs totalt Har någon av dina föräldrar läst på högskola/universitet? SLU totalt 3 6 Studieintresserade 3 6 Icke akademikerfamilj Akademikerfamilj

12 Kommungrupp: SLU vs totalt Kommungrupperingarna bygger på Sveriges kommuner och landstings indelning Rangordning: enligt kommunstorlek Stor städer För or tskommuner 1 Stör r e städer 3 4 Pendlingskommuner Glesby gdsk ommuner Varuproducerande kommuner SLU attraherar i större utsträckning än bland studieintresserade totalt framförallt studenter från större städer och färre från storstäder. Övr. kom. mer än inv. Övr. kom inv. Övr. kom., mindr e än inv. SLU totalt Studieintr esser ade

13 Egenskaper som beskriver mig bäst (max 5 st.) Vilken eller vilka av följande egenskaper skulle du använda för att beskriva dig själv? Rangordning: enligt totalresultatet bland de som kan tänka sig att läsa vid SLU. Omtänksam Snäll Lugn Glad Ärlig Ambitiös Smart Envis Positiv Nyfiken % Blyg Social Kreativ Nördig Ord som de ungdomar som kan tänka sig att läsa vid SLU tillskriver sig själva i högre grad än i genomsnittet är (på total nivå); omtänksam, lugn, ärlig, blyg och nördig. SLU - tjej SLU - kille Totalt - tjej Totalt - kille

14 Egenskaper som beskriver mig bäst (forts.) Vilken eller vilka av följande egenskaper skulle du använda för att beskriva dig själv? Rangordning: enligt totalresultatet bland de som kan tänka sig att läsa vid SLU. 1 Rolig Flummig 1 Spontan Teknisk 2 2 Musikalisk 1 Äventyrslysten Driftig Sportig 1 Verbal Lat Charmig Självsäker Cool Annan 0% Några egenskaper som skattas lägre är framförallt; rolig, social, sportig och självsäker. SLU - tjej SLU - kille Totalt - tjej Totalt - kille

15 Områden & examina

16 Jag kan tänka mig vidare studier inom (topp 25) Vilket/vilka områden kan du tänka dig att läsa vidare inom? Rangordning: enligt totalresultatet bland dem som kan tänka sig att läsa vid SLU Djurutbildningar Biologi och miljövetenskap Lantbruk, trädgård, skog och fiske Naturvetenskap Miljö Naturbruk Psykologi Språk Design och formgivning Fysik, kemi och geovetenskap Ingengörsvetenskap Ekonomi % % % Markerade områden är områden som lockar potentiella SLU-studenter i långt högre utsträckning än genomsnittet. Inom dessa områden har tjejerna, jämfört med killarna, en övervikt mot djurutbildningar, lantbruk etc. och naturbruk, medan killarna dras mer än tjejerna mot miljö och fysik etc. SLU - tjej SLU - kille Totalt - tjej Totalt - kille

17 Jag kan tänka mig vidare studier inom (forts.) Vilket/vilka områden kan du tänka dig att läsa vidare inom? Rangordning: enligt totalresultatet bland dem som kan tänka sig att läsa vid SLU Teknik och ingenjörsvetenskap Medicin och farmaci Hälsa och friskvård Arkitektur Samhälls- och beteendevetenskap (t.ex. sociologi) Vård och omsorg Matematik Humaniora (t.ex. filosofi, historia, och arkeologi) Estetiska ämnen (t.ex. konst, dans och teater) Kost och livsmedel Data, telekom och IT Undervisning och pedagogik Juridik och rättsvetenskap Ett område bland de som kan tänka sig att läsa vid SLU som är mindre jämfört mot totalt är framförallt data, telekom och IT. SLU - tjej SLU - kille Totalt - tjej Totalt - kille

18 Examen jag planerar/tror jag kommer att läsa Vilken typ av examen planerar/tror du att du kommer att läsa? Grundnivå: Högskoleexamen (2 år) Grundnivå: Kandidatexamen (3 år) Avancerad nivå: Magisterexamen (4 år) 2 2 Avancerad nivå: Mastersexamen (5 år) Forskarnivå: Licentiatexamen (7 år) Forskarnivå: Doktorsexamen (9 år) KY/YH-examen (1-3 år) Det mest utmärkande bland de som kan tänka sig att läsa vid SLU är att de tror sig läsa avancerad nivå i klart större utsträckning än totalt sett, samt att de i mindre utsträckning är osäkra på vilken nivå de vill läsa (framförallt bland tjejer). Tänker inte läsa/ta någon examen Vet inte ännu, bestämmer mig när det är dags 0% 0% 0% SLU - tjej SLU - kille Totalt - tjej Totalt - kille

19 Jag kan tänka mig följande examina (topp 20) Vilken/vilka av följande examina kan du tänka dig att läsa? Rangordning: enligt totalresultatet bland dem som kan tänka sig att läsa vid SLU Veterinär Djursjukvårdare Civilingenjör Agronom Läkare Psykolog Landskapsarkitekt Hippolog Arkitekt Lärare Lantmästare Jägmästare Civilekonom Högskoleingenjör Skogsmästare Sjukgymnast Biomedicinsk analytiker Landskapsingenjör Barnmorska Socionom % 0% % 0% Killarna som kan tänka sig att läsa vid SLU tilltalas mer än genomsnittet av landskapsarkitekt och jägmästare, bland de utbildningar där SLU sticker ut (inringade examina). Medan tjejerna mer än genomsnittet tilltalas av framförallt veterinär, djursjukvårdare, agronom och hippolog. Civilingenjör är också något överrepresenterat totalt och som är populärast bland killar. Vi ser även att traditionella könspreferenser till viss del färgar resultaten, som att tjejer lockas mer av mjukare värden som vård och killar mer av hårdare värden som olika mäster -titlar och ingenjörsutbildning. SLU - tjej SLU - kille Totalt - tjej Totalt - kille

20 Inriktningar till civilingenjörsexamen (topp 20) Vilken/vilka inriktningar har du tänkt dig i din civilingenjörsexamen? (filter: kan tänka sig civilingenjörsexamen) Rangordning: enligt totalresultatet bland dem som kan tänka sig att läsa vid SLU Miljö- och vattenteknik Bioteknik Energi Arkitektur Väg och vatten Design och produktutveckling Teknisk fysik Maskinteknik Medicinsk teknik Teknisk datavetenskap Samhällsbyggnad Datateknik Materialdesign Kemivetenskap Industriell ekonomi Lantmäteri System i teknik och samhälle Ekosystemteknik Elektronik Mikroelektronik SLU - tjej SLU - kille 2 Totalt - tjej Totalt - kille Inringade inriktningar väljs i markant större utsträckning (totalt sett) bland de som kan tänka sig att läsa vid SLU än bland övriga. De inriktningar som har allra störst differens mot övriga är (med minst 2-enheter) är i fallande ordning; miljö och vattenteknik, bioteknik, energi och väg och vatten. Så gott som samtliga inriktningar är mer eller dominerade av killar, förutom; samhällsbyggnad, kemivetenskap, lantmäteri och ekosystemteknik.

21 Jag planerar att läsa fler examina än en Planerar du att läsa fler examina än en? 5 En av tio bland både tjejer och killar som kan tänka sig att studera på SLU har tänkt sig läsa mer än en examina % 3 Nej Ja Vet inte SLU - tjej SLU - kille Totalt - tjej Totalt - kille

22 Studiesäten

23 Viktigt vid valet av studiesäte Vad är/var viktigt när du väljer/valde var du skulle läsa någonstans? Rangordning: enligt totalresultatet bland dem som kan tänka sig att läsa vid SLU Att en specifik utbildning som intresserar mig finns där Hög standard på undervisningen Skolans rykte/anseende Attraktiv studieort Roligt studentliv Att skolan erbjuder en av de bästa utbildningarna inom det jag vill läsa Att skolans utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden Att skolan har bra kontakt mellan lärare elever Fräsch studiemiljö (lokaler, campus etc.) Att skolan ligger nära där jag bor Att skolan har bra kontakt med näringslivet Att det är lätt att hitta bostad på orten Möjlighet att få praktik vid sidan om studierna % % % 30% 30% 3 30% % 40% % Totalt sett särskiljer sig de som kan tänka sig att studera vid SLU positivt jämfört mot övriga i de inringade alternativen. Tjejerna som kan tänka sig läsa vid SLU föredrar i större utsträckning än killarna att en specifik utbildning av intresse finns och att möjligheten till praktik finns. Medan killarna föredrar framförallt hög standard på undervisning, rykte/anseende, attraktiv studieort, roligt studentliv, bra kontakt med näringslivet, framstående inom forskning och hög status i större utsträckning. SLU - tjej SLU - kille Totalt - tjej Totalt - kille

24 Viktigt vid valet av studiesäte (forts.) Vad är/var viktigt när du väljer/valde var du skulle läsa någonstans? Rangordning: enligt totalresultatet bland dem som kan tänka sig att läsa vid SLU Att skolan är framstående inom forskning Att jag har stor chans att komma in där Möjlighet till ett aktivt frilufts- och idrottsliv vid sidan om studierna Att det är hög status att läsa där Att skolan drar till sig duktiga elever Att skolan har bra utbyten med andra länder Att min sambo/partner läser eller bor på orten/i närheten Möjlighet att få stipendier Möjlighet att läsa på distans Att det är lätt att klara utbildningen där Att många av mina kompisar läser/ska läsa där Att mina föräldrar och/eller syskon har läst där Annat Utöver detta tycker något fler killar, än tjejer, som kan tänka sig att läsa vid SLU på faktorer som fräsch studiemiljö och att jag har stor chans att komma in där. SLU - tjej SLU - kille Totalt - tjej Totalt - kille

25 Studiesäte eller utbildning vad väljs först? Hur tror du att du kommer göra när du väljer utbildning respektive studiesäte? 8 Totalt sett så väljer de som kan tänka sig att läsa vid SLU till 7 utbildningen först mot övrigas Detta syns främst bland tjejerna som bestämmer sig i långt större utsträckning än övriga tjejer för utbildningen först, bland killarna väljer de istället större utsträckning än övriga killar skola först eller att det är en kombination av de båda % 1 Bestämmer mig först för vilken utbildning jag vill läsa, och väljer studiesäte efter det Bestämmer mig först för vilken/vilka skolor jag vill läsa vid, och väljer utbildning efter det Svårt att säga / kombination av båda SLU - tjej SLU - kille Totalt - tjej Totalt - kille

26 Studiesäten jag kan tänka mig (topp 20) Vilken/vilka av följande högskolor och universitet kan du tänka dig att läsa vid? Rangordning: enligt totalresultatet bland dem som kan tänka sig att läsa vid SLU Uppsala universitet Lunds universitet KTH, Kungliga tekniska högskolan Stockholms universitet Göteborgs universitet Chalmers tekniska högskola Umeå universitet Linköpings universitet Karolinska institutet Lunds tekniska högskola (LTH) Polishögskolan Linköpings tekniska högskola Mittuniversitetet Luleå tekniska universitet Handelshögskolan i Stockholm Högskolan på Gotland Södertörns högskola Högskolan i Kalmar Malmö högskola Växjö universitet % % 2 tjejer / 2 killar totalt tjejer / killar totalt De studiesäten där tjejerna och killarna som kan tänka sig att läsa vid SLU avviker totalt med 10 % eller mer från genomsnittet är inringade, med jämförelsesiffror studieintresserade totalt vid sidan om. Killarna sticker ut bland tekniska högskolor och stora universitet, tjejerna bland Polishögskolan och Södertörns högskola. SLU - tjej SLU - kille

27 Mitt förstahandsval (topp 10) Av dessa [se frågan innan], vilken skola skulle du HELST vilja läsa vid? Rangordning: enligt totalresultatet bland dem som kan tänka sig att läsa vid SLU Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 2 4 (Totalt ) Uppsala universitet Lunds universitet Stockholms universitet KTH, Kungliga tekniska högskolan Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet Umeå universitet 0% Av dem som kan tänka sig att läsa vid SLU väljer totalt två av fem att läsa där i första hand. De tre främsta rekryteringskonkurrenterna totalt är Uppsala, Lund och Stockholms U (KTH och Chalmers bland killarna efter Uppsala). Karolinska institutet Lunds tekniska högskola (LTH) Linköpings universitet SLU - tjej SLU - kille

28 Varför jag valde just [ ] i första hand Varför valde du just [ ] i första hand? Rangordning enligt bevekelsegrunderna för valet av SLU i första hand. Har en specifik utbildning som intresserar mig Skolan erbjuder en av de bästa utbildningarna inom det jag vill läsa Bra rykte/anseende Hög standard på undervisningen Skolans utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden Har fått en bra bild av skolan genom deras informationsmaterial (hemsida m.m.) Roligt studentliv Attraktiv studieort Skolan är framstående inom forskning Skolan har bra kontakt med näringslivet Fräsch studiemiljö (lokaler, campus etc.) Bra kontakt mellan lärare och elever Hög status att ha läst där Har fått en bra bild av skolan genom media 40% % % % 50% 5 SLU % 7 Uppsala Univesitet Lunds Universitet Stockholms Universitet Totalt Här redovisas bevekelsegrunderna för de som valt SLU i första hand, jämfört med de tre största rekryteringskonkurrenterna plus ett totalsnitt för samtliga skolor. Exempelvis har 78 % av de som valt SLU i första hand gjort det av anledningen att en specifik utbildning av intresse finns där, jämfört med 40 % av de som valt Uppsala och 4 totalt.

29 Varför jag valde just [ ] i första hand (forts.) Varför valde du just [ ] i första hand? Rangordning enligt bevekelsegrunderna för valet av SLU i första hand. Skolan drar till sig duktiga elever Bra utbyten med andra länder Ligger nära där jag bor Jag har stor chans att komma in där Möjlighet att få praktik vid sidan om studierna Möjlighet till ett aktivt frilufts- och idrottsliv vid sidan om studierna Lätt att hitta bostad där Min sambo/partner läser eller bor på orten/i närheten Många av mina kompisar läser/ska läsa där Mina föräldrar och/eller syskon har läst där Möjlighet att få stipendier Möjlighet att läsa på distans Det är lätt att klara utbildningen där Annat SLU Uppsala Univesitet Lunds Universitet Stockholms Universitet Totalt

30 SLU Viktig vs. faktisk anledning för skolval Rangordning: enligt faktiska anledningar till varför SLU valts i första hand Att en specifik utbildning som intresserar mig finns där 6 7 Att skolan erbjuder en av de bästa utbildningarna inom det jag vill läsa Skolans rykte/anseende Hög standard på undervisningen Att skolans utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden Roligt studentliv Attraktiv studieort Att skolan är framstående inom forskning Att skolan har bra kontakt med näringslivet Fräsch studiemiljö (lokaler, campus etc.) Att skolan har bra kontakt mellan lärare elever Att det är hög status att läsa där Att skolan drar till sig duktiga elever 40% % 30% Anledningar som har skattats högre bland studenter som väljer SLU i första hand än vad potentiella SLU-studenter på förhand uppgett som viktiga faktorer är inringade (utbildning av intresse, framstående forskning och hög status). Några faktorer som skattades högt bland potentiella SLU-studenter som viktiga i valet av skola men som angetts i lägre utsträckning som en faktisk anledning bland de som valt SLU i första hand är (de flesta variablerna) främst hög standard på undervisningen, roligt studentliv, attraktiv studieort, fräsch studiemiljö, att det är bra kontakt mellan lärare och elever samt att skolan ligger nära där jag bor. Att skolan har bra utbyten med andra länder Viktiga valfaktorer potentiella SLU-studenter Faktiska valfaktorer SLU (första hand)

31 SLU Viktig vs. faktisk anledning för skolval (forts.) Rangordning: enligt faktiska anledningar till varför SLU valts i första hand Att skolan ligger nära där jag bor 2 Att jag har stor chans att komma in där Möjlighet att få praktik vid sidan om studierna Möjlighet till ett aktivt frilufts- och idrottsliv vid sidan om studierna Att det är lätt att hitta bostad på orten 1 1 Att min sambo/partner läser eller bor på orten/i närheten Att många av mina kompisar läser/ska läsa där Att mina föräldrar och/eller syskon har läst där Möjlighet att få stipendier Möjlighet att läsa på distans Att det är lätt att klara utbildningen där *Har fått en bra bild av skolan genom deras informationsmaterial (hemsida m.m.) 2 *Har fått en bra bild av skolan genom media 1 Annat Viktiga valfaktorer potentiella SLU-studenter Faktiska valfaktorer SLU (första hand)

32 Informationskanaler Vilken information har du sett, hört eller fått från de skolor du känner till? 7 Besökt skolans hemsida Sett kurskatalog från 2 5 Hört någon berätta om Läst/hört om i media % 5 5 Här redovisas olika informationskanalers genomslag bland de ungdomar som känner till, kan tänka sig att läsa vid, respektive allra helst vill läsa vid SLU. Exempelvis har 71 % av de som allra helst vill läsa vid SLU besökt skolans hemsida. 2 Inte hört/sett något särskilt om 1 Förstahandsval SLU Tänka sig läsa vid SLU Hört talas om SLU

33 Branscher & yrken

34 Branscher som känns lockande (branscher över totalt bland de som kan tänka sig SLU) Vilka branscher tycker du känns lockande att jobba inom? Rangordning: enligt totalresultatet bland dem som kan tänka sig att läsa vid SLU Djur/natur/jordbruk Miljöteknik Akademisk forskning Kropp/kost/hälsa Design/hantverk Läkemedel/bioteknik Musik/underhållning Vård/omsorg Teknik Upplevelser/livsstil (guidning, friluftsliv, äventyr, etc.) Energi % Samtliga inringade branscher lockar potentiella SLU-studenter i betydligt högre utsträckning än genomsnittet. Branschintresset återspeglar resultaten vi tidigare sett kring val av examina och intressanta utbildningsområden. Killarna föredrar traditionella och ingenjörstunga branscher samt forskning i högre utsträckning än tjejerna, som jämfört med killarna har sin största slagsida mot djur/natur/jordbruk och kropp/kost/hälsa. Tjej - SLU Kille - SLU Tjej - totalt Kille - totalt

35 Branscher som känns lockande (forts.) Vilka branscher tycker du känns lockande att jobba inom? Rangordning: enligt totalresultatet bland dem som kan tänka sig att läsa vid SLU Media/PR/information Data/IT 2 Undervisning/pedagogik Kultur/konst Ideella organisationer 1 1 Skog/papper Ekonomi/bank/försäkring 1 1 Statliga yrken Juridik 1 Bygg/anläggning Livsmedel 40% Tjej - SLU Kille - SLU Tjej - totalt Kille - totalt

36 Yrken jag kan tänka mig (topp 20) Vilka av följande yrken kan du tänka dig? Rangordning: enligt totalresultatet bland dem som kan tänka sig att läsa vid SLU Veterinär / Djurskötare 5 Bonde / Lantbrukare Forskare Fotograf / Filmare / Regissör Arkitekt / Inredningsarkitekt Designer / Formgivare 30% Samtliga inringade yrken lockar potentiella SLUstudenter i betydligt högre utsträckning än genomsnittet. Veterinär/djurskötare och bonde/lantbrukare lockar tjejerna mer än killar, som lockas främst av yrken som forskare och arkitekt/inredningsarkitekt. Läkare 1 2 Psykolog / Psykoterapeut 1 2 Skogsmästare / Jägmästare Lärare Tjej - SLU Kille - SLU Tjej - totalt Kille - totalt

37 Yrken jag kan tänka mig (forts.) Vilka av följande yrken kan du tänka dig? Rangordning: enligt totalresultatet bland dem som kan tänka sig att läsa vid SLU Företagsledare / Chef 1 2 Bagare / Konditor Tekniker 30% 2 Musiker 1 Polis 1 Grafisk formgivare / Webbdesigner 1 Journalist Personalchef Bartender Apotekare / Läkemedelskonsulent Tjej - SLU Kille - SLU Tjej - totalt Kille - totalt

38 Kommentarer & feedback? Ulrik Simonsson, Ungdomsbarometern /

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som har ett kvalificerat jobb ett år efter examen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som fått jobb snabbt samt ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som skulle välja om samma utbildning igen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som är i kvalificerat jobb) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Andel 1 Försvarshögskolan

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Studier, Karriär & Framtid

Studier, Karriär & Framtid Studier, Karriär & Framtid Sahlgrenska akademin, 2012-01-18 Christian Savic, Ungdomsbarometern Vår ungdom älska inget annat än lyxen och lättjan. Unga män och kvinnor uppför sig sämre än någonsin tidigare.

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Andel av dessa individer som fått/inhämtat information via Tryckt katalog från skolan 4 Skolans hemsida 40% Utbildnings-mässa 22% Utbildningssajt på nätet 18% Skolans

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014 BESLUT 1(2) Avdelning Datum Reg.nr Analysavdelningen 2013-11-05 511-323-13 Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Regeringen Utbildningsdepartementet Underlag för kvalitetsbaserad

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda STATISTIK& ANALYS Jan-Åke Engström 2004-01-29 15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda Våren 2003 studerade nära 130 000 personer vid svenska universitet och högskolor inom de 62 olika

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211 Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt i

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Områdesbehörigheter. Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi. Områdesbehörighet A2. Områdesbehörighet A3 Arkitektur / Naturresurser

Områdesbehörigheter. Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi. Områdesbehörighet A2. Områdesbehörighet A3 Arkitektur / Naturresurser Områdesbehörigheter Yrkesexamen Behörighetskurser Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi Jurist Historia 1b * Områdesbehörighet A2 Humaniora / Juridik / Teologi Områdesbehörighet A3 Arkitektur

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet

Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet ANTAL OMRÄKN.- ANTAL HELÅRS- DUBBEL- LÄROSÄTE UTBILDNING/EXAMEN EXAMINA FAKTOR EKVIVALENTER EXAMINA Uppsala universitet

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2013 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2013:04 Diarienummer: V 2013/357 Göteborgs Göteborg, april 2013 Övergripande beskrivning av Urank Den fristående associationen Urank (Stig Forneng,

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Medeltal: 2217. Median: 2148

Medeltal: 2217. Median: 2148 Placering Intern Lärosäte repr./anställd 1 Kungliga tekniska högskolan 5229 2 Blekinge 3899 3 Högskolan i Skövde 3752 4 Sveriges Lantbruksuniversitet 3731 5 Malmö högskola 3724 6 Göteborgs universitet

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:1337 Utkom från trycket den 21 december 2007 utfärdad den 13 december 2007. Regeringen föreskriver 1 att 1 kap.

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån:

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Andelen av en årskull som får kvalificerade jobb efter examen: Byggteknik Karlstads universitet Grund 94% Byggteknik Linköpings univiersitet

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN HÖGSKOLEVERKETS BESLUT OM OMRÅDESBEHÖRIGHETER Taget

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN HÖGSKOLEVERKETS BESLUT OM OMRÅDESBEHÖRIGHETER Taget 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

Nyckeltal för Nätuniversitetet 6

Nyckeltal för Nätuniversitetet 6 1 3 1 5 Nyckeltal för Nätuniversitetet 6 22 26 2 5 1 4 3 7 7 1 2 3 2 3 4 1 3 4 5 6 1 4 5 1 2 GRAF sida 1. Anslag 1 2. Sökande till kurser och program, höstterminerna 23 26 2 3. Antal sökande (15 april)

Läs mer

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Byggteknik Karlstads universitet Grund Byggteknik Linköpings univiersitet Grund

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Byggteknik Karlstads universitet Grund Byggteknik Linköpings univiersitet Grund Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Byggteknik Karlstads universitet Byggteknik Linköpings univiersitet Byggteknik Högskolan i Halmstad Industriell ekonomi Högskolan i Skövde Maskinteknik

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Ungas attityd till de gröna näringarna, vad vet vi idag? Attraktionskraft, kompetensbehov och utbildningsutbud för de gröna näringarna.

Ungas attityd till de gröna näringarna, vad vet vi idag? Attraktionskraft, kompetensbehov och utbildningsutbud för de gröna näringarna. Ungas attityd till de gröna näringarna, vad vet vi idag? Attraktionskraft, kompetensbehov och utbildningsutbud för de gröna näringarna. » Befintligt material - Ungdomsbarometerns rapporter - Undersökningar

Läs mer

Tre-års uppföljningar berörda lärosäten.doc

Tre-års uppföljningar berörda lärosäten.doc Dennis Jakobsson Från: Kurt-Allan Andersson Skickat: den 25 mars 2010 09:04 Till: Umeå Universitet Ämne: VB: Treårsuppföljningar av civilingenjörsprogrammet Bifogade filer: Tre-års uppföljningar berörda

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan 1 Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012 UF 21 SM 1301 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2012 I korta drag Ökning av antalet doktorandnybörjare År 2012

Läs mer

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007! Bara hälften av alla nyexaminerade upplevde att de fick tillräcklig information

Läs mer

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2011 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2011:04 Göteborg, mars 2011 PM 2011:04 URANK 2011. EN ANALYS AV UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERANKINGEN URANK. Diarienr: Götabergsgatan

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Sammanfattning fördelningsunderlag för 2011 Medelcitering index

Sammanfattning fördelningsunderlag för 2011 Medelcitering index Sammanfattning fördelningsunderlag för 2011 Lärosäte Volym Medelcitering index Bibliometrisk Andel Uppsala universitet 4965.9 1.12 4876.7 13.33% Lunds universitet 5536.0 1.15 5411.3 14.79% Göteborgs universitet

Läs mer

behörighetsinformation på NyAwebben

behörighetsinformation på NyAwebben 2013-04-12 Sida 1 (10) Överföringsformat för behörighetsinformation på NyA-webben 2013-04-12 Sida 2 (10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Referenser...

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan 1 Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet

Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet Två viktiga förändringar från och med hösten 2010 Max 2,5 meritpoäng, som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet) Nya urvalsgrupper: Direktgruppen,

Läs mer

Student vid Linnéuniversitetet 2010

Student vid Linnéuniversitetet 2010 Student vid Linnéuniversitetet 21 Student vid Linnéuniversitetet 21 2 Student vid Linnéuniversitetet 21 Innehåll Inledning 4 Utbildningsutbud 21 5 Registrerade höstterminen 21 7 Sökande till höstterminen

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Lönenivå, medel, kr/månad före skatt (sorterat utifrån ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Ingångslön Nuvarande lön 1 Försvarshögskolan Krigsvetenskap Övrigt område Kandidatexamen

Läs mer

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 30 Studenter Med studenter avses personer som är registrerade på minst en kurs i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Ur populationen studenter

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Nya antagningsregler till högskola/universitet från och med antagningen till hösten 2010.

Nya antagningsregler till högskola/universitet från och med antagningen till hösten 2010. Nya antagningsregler till högskola/universitet från och med antagningen till hösten 2010. Två viktiga förändringar från och med hösten 2010 Max 2,5 meritpoäng, som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet)

Läs mer

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Basåret inom högskolan: situationen våren 2004 Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 Basårets omfattning...5 Övergång till högskolan...5 Basåret i högskolan: situationen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 1 Övergripande värdering Allmänt rykte Anseende 2 3 Personligt intryck Lita på Känslomässig samhörighet Anseendeindex 90 86 90 78 70 50 30 4 5 Kvalitet

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Lärosätenas indirekta kostnader

Lärosätenas indirekta kostnader Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2014 SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05 1 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten

Läs mer

Lägsta antagningspoäng Urval 2, vårterminen 2000

Lägsta antagningspoäng Urval 2, vårterminen 2000 Lägsta antagningspoäng Urval 2, vårterminen 2000 * Alla sökande i urvalsgruppen har antagits ** Alternativa urvalsregler har tillämpats Vid markering Lokal antag vid Universitet/Högskola kontakta Universitet/Högskola

Läs mer

Redovisning av basårutbildningen våren 2005

Redovisning av basårutbildningen våren 2005 Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:22 R Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverket

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Lärosätenas indirekta kostnader

Lärosätenas indirekta kostnader Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2016 SUHF-statistiken 2016/Ann-Kristin Mattsson/2016-12-09 1 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Årlig revision Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel

Årlig revision Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel Årlig revision 2010 Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel 1 Innehåll Ny ansvarig revisor Uppdaterad revisionsmetodik 2010 Iakttagelser från granskningen 2010 2 Ansvariga för revisionen av

Läs mer

Förenkla ett supersvårt val

Förenkla ett supersvårt val Förenkla ett supersvårt val Valet är en process inget quick fix process process 15 april Skjuta upp-sjukan lätt Kolla facebook dammsuga roligt Planera resan till London tråkigt Bestämma utbildning svårt

Läs mer

Higher education. Social background among university entrants 2005/06 and first time postgraduate students 2004/05

Higher education. Social background among university entrants 2005/06 and first time postgraduate students 2004/05 UF 20 SM 0602 Universitet och högskolor Social bakgrund bland högskolenybörjare 2005/06 och doktorandnybörjare 2004/05 Higher education. Social background among university entrants 2005/06 and first time

Läs mer

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 Stig Forneng, Ingemar Lind, Thorsten Nybom Författarna är grundare till Urank, som är en fri och obunden association för studier i och utförande av svenska universitets-

Läs mer

SLU:s ämnesområden. djur ekonomi bioteknik livsmedel teknik miljö lantbruk skog. natur stad u-land trädgård landskap landsbygd hälsa

SLU:s ämnesområden. djur ekonomi bioteknik livsmedel teknik miljö lantbruk skog. natur stad u-land trädgård landskap landsbygd hälsa SLU SLU:s ämnesområden djur ekonomi bioteknik livsmedel teknik miljö lantbruk skog natur stad u-land trädgård landskap landsbygd hälsa Studieorter Jägmästare Studieort - Umeå Campus nära stan Trevliga

Läs mer

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2010

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2010 UF 21 SM 1101 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2010 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2010 I korta drag Oförändrat antal doktorandnybörjare År 2010 börjar

Läs mer

Tudelad arbetsmarknad för akademiker

Tudelad arbetsmarknad för akademiker 2015 Thomas Ljunglöf Tudelad arbetsmarknad för akademiker Tudelad arbetsmarknad för akademiker Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften men ange källa Thomas Ljunglöf och Saco www.saco.se www.saco.se/arbetsmarknadsdata

Läs mer

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor FOKUS på arbetsmarknad och utbildning Fler med utländsk bakgrund studerar Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor Anna Gärdqvist 19 Många

Läs mer

Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn Research and experimental development in the higher education sector 2013

Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn Research and experimental development in the higher education sector 2013 UF 13 SM 1401 Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2013 Research and experimental development in the higher education sector 2013 I korta drag Ökade medel till FoU inom universitet

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20) Remiss 2017-03-17 U2017/01213/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Departementssekreterare Yves Michal Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Läs mer

Sport management i Sverige - utbildning och forskning

Sport management i Sverige - utbildning och forskning Sport management i Sverige - utbildning och forskning Idræt mellem forening og forretning Sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor Aalborg, 18.09.2012 PG Fahlström Linnéuniversitetet, Växjö pergoran.fahlstrom@lnu.se

Läs mer

ONSDAG 6 MARS, 2013. VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSDAGARnA PÅ KARLSTADS UNIVERSITET KAU.SE

ONSDAG 6 MARS, 2013. VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSDAGARnA PÅ KARLSTADS UNIVERSITET KAU.SE ONSDAG 6 MARS, 2013 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSDAGARnA PÅ KARLSTADS UNIVERSITET KAU.SE Karta över karlstads universitet uppställning bussar 12A 12B 12 9A 9B 9 9C 9D 9 9E 11C Universitetet 2 11B 11D 11A

Läs mer

Mååål Använd hjärnan! Spela med hjärtat! Ta vara på chanserna! Öppna ögonen! SYV Använd hjärnan! Spela med hjärtat! Ta vara på chanserna! Öppna ögonen! SYV SYV Jag har inga speciella drömmar Jag

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per-Gunnar

Läs mer

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011 Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-03-13 2012/5 Reg.nr: 63-17-2012 Fortsatt många helårsstudenter 2011 En sammanställning av lärosätenas

Läs mer