Evaluering av Samnordisk Skogsforskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Evaluering av Samnordisk Skogsforskning"

Transkript

1 Evaluering av Samnordisk Skogsforskning SNS Anders Portin och Mariia Kaikkonen A maj 2012

2 Indufor i korthet Oberoende rådgivare gällande skog och skogsindustri Global verksamhet för såväl offentliga som privata sektorn Grundad: % partnership Huvudkontor i Helsinfors, Finland Personal: Drygt 30 personer i Helsingfors, 13 i Auckland, Nya Zealand ochca80 iolikaprojektrunt omivärlden På Tölögatan talar vi elva olika språk som modersmål, i Auckland ytterligare fyra 2 COPYRIGHT 2012 INDUFOR OY

3 Karta över Indufors projekt under 2010/ COPYRIGHT 2012 INDUFOR OY

4 Uppdraget Styrelsenför SNS gavi december2011 Indufor i uppdragatt göra en utvärdering av SNS verksamhet Den senaste övergripande utvärderingen har gjorts 1993 Vissa utvärderingar av olika delar av verksamheten har gjorts senare Sammanlagtintervjuades42 personer(styrelsemedlemmar, forskareochrepresentanterför olikaintressenter)av vilka32 dessutom fyllde i ett frågeformulär Rapportengjordespåengelskabl.a. medtankepåsns jubileumskonferens i juli COPYRIGHT 2012 INDUFOR

5 Kriterieruppsattaav SNS Nordisk dimension Internationell dimension Finansiering Organisation och kommunikation Jämställdhet Inriktning och prioritering Utmaningar och framtidens strategi 5 COPYRIGHT 2012 INDUFOR

6 Arbetetsolikadelar Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Project kick-off Desk study Interviews Analysis Data Verification Draft Results Final Report Agreement on study details Start of project Review of and familiarization with readily available information (SNS web pages, old evaluation reports and other relevant documents) Taking contact with SNS stakeholders and conducting semistructured interviews (by phone) Information Checking Drafting compilation and information preliminary analysis relevance, validity results and and reliability. recommendations Additional data for SNS search and checkup interviews (if needed) 6 COPYRIGHT 2012 INDUFOR

7 Bakgrundsmaterial Strategiplaner Rätt övergripande, täcker allting Verksamhetsplaner Gerlitemeraköttpåbenen, menhålleralla dörraröppna. Styr inte särskillt detaljerat Vilja till forskning? (TemaNord 2011:572) SNS börvara aktivi diskussionen Selfoss deklarationen(augusti 2008) Vatten och klimat. Men syns vattnet i SNS verksamhet? 7 COPYRIGHT 2012 INDUFOR

8 SNS somorganisation Lämplig storlek på styrelsen, hög standard på medlemmarna Obyråkratisk och flexibel Rotationen av sekretariatet får såväl ris som ros, alternativen: Fortsätta med rotationen Placera sekretariatet permanent i ett land Placera sekretariatet i ett existerande nordiskt organ Rekommendationer: Det är viktigt att förbereda flyttningen av sekretariatet i god tid SNS-evenemangkundeordnasi ochav olikaländerför att fåen större synlighet och bredd utanför det land som har sekretariatet 8 COPYRIGHT 2012 INDUFOR

9 Prioriteringar De flestaanserattdet ärbraattsns haren bredsynpå skogsforskning Någraanseratten starkareprioriteringskullevara bättre, men åsikterna om vad som skall prioriteras går isär Mångatalarför sektorövergripandesynsätt, delsgällandealla naturresurser och dels gällande samhället i stort Vattenfrågan? 9 COPYRIGHT 2012 INDUFOR

10 Vadharprioriteratsochvadbör prioriteras? Vilka områden av skogsforskning har SNS utvecklat aktivast? Var borde tyngdpunkten för SNS ligga? Score Score * From Northern to Southern Hemisphere 10 COPYRIGHT 2012 INDUFOR

11 HarSNS bidragitmedinfrastruktur? Noltfox är mycket bra Men också viss tveksamhet till evighetsprojekt SjälvaSNS ochdessstrukturären infrastrukturi sig EFINORD 11 COPYRIGHT 2012 INDUFOR

12 Nordisknytta SNS styrka ligger här Alla länderochautonomaområden(förutomgrönland) uppleverattde ärmedpålika villkorochattde harnyttaav samarbetet Danmark, Finland och Sverige anses vara speciellt aktiva Självklart är inte alla länder med i alla aktiviteter, länderna har lite olika skogliga tyngdpunktsområden 12 COPYRIGHT 2012 INDUFOR

13 Närområdena Samarbetet med Baltikum anses av de flesta som viktigt och bra trots att nordisk-baltisk nytta inte är lätt att definiera En del tillfrågade, speciellt i de Västnorden ser emellertid den västliga riktningen(skottland, Irland, Canada) som betydligt viktigare Samarbete med Ryssland har betydligt lägre prioritet och anses rätt svårt 13 COPYRIGHT 2012 INDUFOR

14 EuropeiskaUnionen Rättolikasynpåhurbra SNS varit som plattform gentemot EU Ellerensombehovetatt vara det Skall SNS lobba, eller skapa EU-projekt? Ellerärdet EFINORDs roll? Nätverk, CAR etc rapporterar inte heller vad mötena lett till Number of respondents Är SNS aktivt i EU-frågor? Very active Active Average Not very active Totally inactive No opinion 14 COPYRIGHT 2012 INDUFOR

15 EFINORD ochsns Samarbetet håller fortfarande på att utformas Väldigt olika uppfattningar om samarbetet så här långt och hur det skall utvecklas Rekommendation: Samarbetet bör diskuteras grundligt inom såväl SNS som EFI och sedan gemensamt. Grund-inställningen till båda är stark mennukrävsdet klararelinjer. Ochen klar kommunikation till forskare mm. 15 COPYRIGHT 2012 INDUFOR

16 Roll motnmr ochek-fjls Merparten anser att SNS lyckats mycket bra Men: En del anserattnmr styrför mycket En del attsns ärför osynlig, specielltgällandepolicy advice 16 COPYRIGHT 2012 INDUFOR

17 Finansiering Finansieringen från NMR är livsviktigt för samarbetet En oro att eventuellt sänkta bidrag skulle göra SNS mindre attraktivt för kvalificerade styrelsemedlemmar Medlenaärsmåochkaninteinverkamycket Speciellti CARsharSNS medelfungeratsomseedmoney Rekommendation: Viktigtattlyftaframfråganmedpolitikeri varjeland, såvälde skogsansvariga ministrarna som medlemmarna i Nordiska Rådet 17 COPYRIGHT 2012 INDUFOR

18 Kommunikation SJFR, News and Views samt hemsidan får högt betyg MenfåkännerWMSE Rekommendationer DiskuteraSNS roll för WMSE SynliggörSNS i skogstidskrifter Uppdater adresslistan för News and Views Hurbra harsns synlighetvaritgällandeaktiviteter, kommunikationochspridningavkunskap? 3% 3% 31% 10% 6% 47% Very successful Successful Moderate Not very successful Unsuccessful No opinion 18 COPYRIGHT 2012 INDUFOR

19 Jämställdhet Styrelsen anser att frågan är viktig och att läget bör förbättras Flera forskare anser att man går väl långt i frågan. Kvaliteten på forskningen skall avgöra 19 COPYRIGHT 2012 INDUFOR

20 Utmaningar Finansieringen Nivån på styrelsemedlemmarna bör hållas på hög nivå Nordisknytta: DettaärSNS styrka, menkanvändasigmotsig själv om det verkar för gammalmodigt eller för nationalistiskt En del forskare var missnöjda med tidsplanen för årlig avrapportering samt finansiering 20 COPYRIGHT 2012 INDUFOR

21 VadharSNS lyckatsmed? Score COPYRIGHT 2012 INDUFOR

22 VadharSNS varit svagastpå? Score COPYRIGHT 2012 INDUFOR

23 Indufor Oy Tel Töölönkatu 11 A Fax FI Helsinki Finland Indufor Asia Pacific Ltd Tel th Floor, 55 Shortland St Fax PO Box Auckland City New Zealand

24 Rekommendationer Issue Vilja till forskning? -report results Recommendation It is extremely important that SNS follows the development of the recommendations given in Vilja till forskning? -report and participates in the discussion around related topics. Challenges related to forests and water Organisation of SNS Although water is mentioned as one of the key issues in the Selfoss Declaration it is not clearly visible in the strategy or annual work program of SNS. This deserves some attention and potential revision from SNS. The Board of SNS works well and there is no reason for change. The secretariat also works well, but should be open for adjustments in the future, if so deemed necessary. The preparations of the shift of the secretariat from one country to another shall be started well in advance. Countries could be delegated to arrange SNS-workshops etc. also when they are not having the chairmanship. This would spread the work more evenly, make SNS more visible in the countries and increase their feeling of ownership. Communication with other research organisations should be increased so that SNS could bring value added to them. This would strengthen the justification for a sovereign SNS. 24 COPYRIGHT 2012 INDUFOR

25 Rekommendationer Issue SNS vision and priorities Geographic scope of SNS Nordic dimension Recommendation Continue to have a wide array of issues on SNS agenda, but focus more with priorities. Prioritisation is about arranging items in the order of their relative importance and a must for a small organisation like SNS. In order not to drop any issues out of SNS agenda, re-evaluate and prioritise research themes every four years (with a new strategy). After deciding what issues are given focus, give clear, well-justified and robust arguments and reasoning for the decision. Respect the differences between Nordic countries and their interest areas in research. Try focused application processes, so that applicants would know in advance which research issues SNS each time favours. Improve focus on issues related to climate change and bioenergy and bring them to SNS s core. Do this in a strategic manner (study what others are doing in those fields) and don t repeat, but supplement and add value. Continue the existing excellent cooperation between the Nordic countries. Emphasise the importance of a common Nordic voice internationally (especially in tackling problems like climate change), but express and respect differences locally. Mutual recognition makes all parties involved. Strive for more complementary approach in Nordic cooperation, i.e. so that research in one country would supplement/compliment research in another and thus add value. 25 COPYRIGHT 2012 INDUFOR

26 Rekommendationer Issue Adjacent area dimension Recommendation Continue the good existing cooperation with the Baltic countries. SNS Board should communicate and explain better (to project members, CARs, networks, etc.) the strategy of SNS. E.g. the fact that by going global SNS strengthens and defends local (Nordic) interests and avoids loss of Nordic focus. This will make the current trend to broaden SNS s scope more justified and acceptable to the stakeholders. EU and global dimension Improve the reporting and follow-up of Networks and other SNS activities to get a clearer picture for the SNS Board on the results (common projects outside SNS, cooperation in EU-projects or EU-applications, etc.) of the activities supported by SNS. Clarify the roles between SNS and EFINORD regarding the cooperation in the Nordic region. This is needed in order to keep SNS as the main body in forest research between the Nordic countries and EFINORD as an extension to SNS (not an overlap). EFINORD can at best add value by linking SNS the EFINORD countries. Communicate the roles and responsibilities of SNS and EFINORD better to their stakeholders. Increase cross-sectoral cooperation e.g. by intensifying cooperation with other Nordic organisations, such as NKJ, NEF and NOVA University. 26 COPYRIGHT 2012 INDUFOR

27 Rekommendationer Issue Relationship to EK-FJLS and NCM SNS s role in avoiding overlaps and filling in gaps in research Financing Recommendation Improve SNS s visibility towards NCM e.g. through regular policy briefs. Pay close attention to the political readability and usability of the information provided to EK-FJLS and NCM. Use News and Views as an example, i.e. learn a lesson on how to transform research texts and data into more easily understandable and reader-friendly form. Continue creating positive synergy and filling in research gaps the same was as before Keep on allocating SNS money for creating connections with the Nordic countries that has been SNS s most successful achievement! As SNS has been successfully promoting networking, it is highly recommended that NCM continues financing cooperation regarding Nordic forest research. SNS Board could improve the seed money element of SNS funding by actively searching for other funding sources and informing projects, CARs and other research groups on the results 27 COPYRIGHT 2012 INDUFOR

28 Rekommendationer Issue Knowledge Dissemination and Communication Gender equality Recommendation Continue efforts to make SJFR more known as it is a flagship for SNS. Have a serious discussion within the Board regarding WMSE and SNS s role in it. Depending on the outcome of the discussion the Board should either make a plan to whole-heartedly support the journal and ensure its future or alternatively decide how to decrease SNS s involvement. Be clear about the roles and complementarity of SNS web page and NB Forest web page. Ensure that the address list for News and Views is broad enough and covers also decision makers, administrators, practitioners and anyone outside the research scene. This will contribute to the better visibility of SNS. Intensify the visibility of SNS in forest magazines and among the national (and international) media Take the opposite views of SNS Board and non- Board members into serious consideration and make a decision on the role and scope of gender equality in SNS, both on strategic and practical level. 28 COPYRIGHT 2012 INDUFOR

29 Rekommendationer Issue Challenges Improvement proposal Recommendation The main challenges can be identified as follows: Money or lack of it Board structure how to maintain high quality Geography the balance between Nordic and international Schedules the balance between the financier and those financed The proposals for improvement mentioned by SNS stakeholders fall under the following groups: Application process specialized application rounds Coordination enhanced coordination inside SNS Continuum SNS s assistance in finding post-project financing SNS rules more flexibility 29 COPYRIGHT 2012 INDUFOR

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg Implementing Product Data Management in Product Development Projects Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg School of Mechanical Engineering Department of Product and Production Development

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

103 33 Stockholm. Sweden. Telephone: +46 (0)8 405 20 65 Fax: +46 (0)8 21 91 70 E-mail:

103 33 Stockholm. Sweden. Telephone: +46 (0)8 405 20 65 Fax: +46 (0)8 21 91 70 E-mail: Thematic report on protected areas or areas where special measures need to be taken to conserve biological diversity Please provide the following details on the origin of this report. Contracting Party:

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2005) GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar SV SV GRÖNBOK

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Who should do What to Whom?

Who should do What to Whom? DS DS Who should do What to Whom? Occupational Groups Views on Special Needs GUNILLA LINDQVIST School of Education and Communication Jönköping University Dissertation Series No. 22 2013 Who should do

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Nordisk Miljörättslig Tidskrift

Nordisk Miljörättslig Tidskrift Nordisk Miljörättslig Tidskrift Nordic Environmental Law Journal 2009 www.nordiskmiljoratt.se Nordisk Miljörättslig Tidskrift/Nordic Environmental Law Journal 2009 ISSN: 2000-4273 Redaktör och ansvarig

Läs mer

Agile vs. Plan-driven in safety-critical development cases

Agile vs. Plan-driven in safety-critical development cases SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT Lund University Department of Informatics Agile vs. Plan-driven in safety-critical development cases A clash of principles? Master thesis, 15 ECTS credits, Department

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

BLAND FÖREBILDER OCH FÖRESTÄLLNINGAR JÄMSTÄLLDHETSARBETE PÅ KULTUROMRÅDET

BLAND FÖREBILDER OCH FÖRESTÄLLNINGAR JÄMSTÄLLDHETSARBETE PÅ KULTUROMRÅDET BLAND FÖREBILDER OCH FÖRESTÄLLNINGAR JÄMSTÄLLDHETSARBETE PÅ KULTUROMRÅDET Postadress: Box 120 30, 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se

Läs mer

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Kort sammanfattning SME instrumentet riktar sig till alla typer av innovativa små och medelstora företag som har en stark ambition att utvecklas och växa internationellt

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Skriftpraktiker hos barn och unga

Skriftpraktiker hos barn och unga Hurdan betydelse har läroboken för lektionens agenda? Vilka möjligheter till skriftspråksutveckling uppstår då barn är aktiva på Facebook, bloggar och då de spelar dataspel? Kan litteraturundervisningen

Läs mer

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Mål i sikte Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Att bidra till (ny)skapande kultur

Att bidra till (ny)skapande kultur MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Att bidra till (ny)skapande kultur En utvärdering av Kulturbryggan och Musikplattformen Rapport 2014:4 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20,

Läs mer

Does corporate environmentalism have an influence on management accounting practices?

Does corporate environmentalism have an influence on management accounting practices? Does corporate environmentalism have an influence on management accounting practices? A study of companies in environmental-sensitive industries Abstract Fredrik S. Larsson & Stefan Svensson School of

Läs mer