LÖSNINGSFÖRLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27"

Transkript

1 Linköpings universitet IEI/Nek Bo Sjö LÖSNINGSFÖRLAG Tentamen , kl. 08:00-13:00 Finansiell ekonomi, 7,5Hp Affärsjuridiska programmet (730G32) Skrivningen består av 4 uppgifter som totalt ger 40 poäng. Varje fråga ger max 10 poäng. Jag förbehåller mig rätten att bedöma svaren i sin helhet. Alla poäng på delfrågorna räknas samman. Gränsen för att bli godkänd är 20 poäng och gränsen för att erhålla betyget väl godkänt är 32 poäng. Redovisa alla beräkningar. Observera att långa utläggningar som inte besvarar frågan inte ger poäng. Resonemang som är helt felaktiga utifrån den finansiella teori som vi behandlat på kursen ger inga poäng. Skriv läsligt och fundera igenom svaren innan Ni börjar skriva. Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare Lycka till! Bo 1

2 Uppgift 1 (10 p.) Ge korta tydliga definitioner eller förklaringar av följande a) Kapitalmarknad vs. Penningmarknad och Derivata marknad b) OTC marknad c) EBIT, EBITDA, Free Cash Flows d) Call option vs. Put Option e) EMH f) Nollkupongare, (Zero coupon bond) g) WACC h) Forward vs. Futures i) Gordons formel j) Avkastningskurva (yield curve) Lösningsförslag Fråga 1: Enkla definitioner krävs. Svar hittar ni i kurslitteraturen/föreläsningsanteckningar/webben. Uppgift 2 (10 p.) En HiFi affär i övre Norrland erbjuder ett par nya högtalare för 17700:-. Man kan betala direkt eller anta affärens bud om 23 räntefria delbetalningar med start nästa månad. Till varje delbetalning kommer en adminstrativ avgift på 30:- och en uppläggningsavgift på 396 kronor som erläggs idag direkt i affären. a) Vad blir kostnaden för högtalarna om man väljer avbetalningsalternativet? Anta att alternativ räntan är 4.6% APR på bankkrediten. b) Vad blir den effektiva årsräntan på 4.6 APR? Efter att ha köpt högtalarna bestämmer du dig för att köpa en CD-skiva på nätet. Skivan kostar kronor i frakt, dvs. totalt 169:-. Du bestämmer dig för att köpa skivan mot faktura som skall betalas inom 10 dagar. Du missar att betala fakturan i tid och får ett kravbrev på 169:- plus 50:- i s.k. förseningsavgift (egentligen en straffränta). c) Vad blir den effektiva årliga straffräntan du tvingas betala efter att ha missat en betalning på 169 kronor? 2

3 Lösningsförslag Fråga 2a Att betala direkt kostar 17700:- Alternativet är att beta 395:- nu direkt, och 23 månadsbetalningar med start om en månad på 17700/23 = plus 30 kronor i avgift för varje betalning. Varje månad, 23 månader framåt, skall man betala :- Dessa betalningar bildar en annuitet. Alternativräntan, på de pengar man lånar, är som Annual Perentage Rate 4.6%, per månad blir det 0.046/12 = Nuvärdet av denna annuitet är Notera att det kan uppstå avrundningsfel beroende på antalet decimaler. Det viktiga i bedömningen är att värdet inte är alldeles orimligt. Givet denna beräkning blir ngt billigare att köpa på avbetalning. Lösningsförslag fråga 2b: Den effektiva räntan på APR 4.6 % månadsränta är Vilket ger % effektiv årsränta. Lösningsförslag fråga 2c: Att finansbolaget kallar 50:- för avgift förändrar inte att det rör sig om en straffränta. (Dock kan vi säga att eftersom det är fast miniavgift oberoende av hur litet beloppet är så kan effektiva räntan bli mkt hög) I detta fall blir den (effektiva) straffräntan enligt: (50/169) = Om denna ränta ses som en månadsränta (inte helt korrekt) blir den effektiva straffräntan Vilket betyder % EAR. Svar enligt denna beräkning ger också en del poäng. I detta fall finns det komplikation dock. Betalningen skal ske inom 10 dagar. Då skall vi räkna 10 dagars perioder. Dessa kan beräknas enligt (365/10) eller (360/10). Alt, 250/10 godkänns också. (Det mest korrekta, eller juridisk mest vanliga, är 10/360, men de är inget vi gått igenom i detalj). I detta fall kan vi säga att det finns dagars perioder under ett år. Därav eller en himla massa procent, % 3

4 Lösningar som tagit hänsyn till 10 dagars betalning har i princip fått full poäng för detta delmoment, oberoende av det siffermässiga resultatet. Uppgift 3 (10 p.) a) Vad är värdet idag på en obligation med nominellt värde (face value) $1000, 8% årlig kupongränta. Löptiden (time to maturity) är 3 år och YTM (yielden) är 5%? b) Hur förändras beräkningen av priset på obligationen om konkurs och obeståndsrisken hos utgivaren ökar? Och var är relationen mellan YTM och obligationens pris? c) Hur kan utgivaren av obligationer skydda sig mot oönskade ränteförändringar i framtiden? d) Hur kan köparna av företagsobligationer skydda sina intressen gentemot företaget? Ge exempel på avtalsmässiga regleringar/bindningar av säljaren av obligationen. Lösningsförlag: 3a) Värdet på obligationen är 3b) Principen är att högre risk ger högre avkastningskrav vilket resulterar i högre yield to maturity, som i sin tur leder till ett lägre pris. Detta kan utvecklas och illustreras med en graf. 3c) Utgivare kan skydda med futures och optioner i allmänhet. I detta fall speciellt genom att ge ut en callable bond, dvs. en obligation med rättighet till återköp inom en viss tid. (Svaret kan utvecklas och bli mera detaljerat.) 3d) Bondholders are protected by paragraphs in the indenture regulating securities, regulations against mergers and acquisition, restrictions on paying dividends, sinking funds (a fund into which money is allocated to repay the face value, there are also paragraphs regulating the procedure with default and bankruptcy. Bonds can be issued in special classes, where some claim seniority in the case och bankruptcy. (This can be developed and explained) 4

5 Uppgift 4 (10 p.) Robert Lake Inc har förväntade fria kassaflöden SEK , som förväntas växa med 6% per år all evighet. Företaget har aktier utestående, och inga skulder för närvarande. Företagets beta värde är 1.4, den riskfria räntan är 1 % avkastningen på marknaden är 5%. a) Vad borde värdet på företagets aktier vara idag? Förklara i detalj. b) Anta nu att marknadspriset på aktien är betydlig högre än vad vi finner i fråga a), går det att ge en rationell förklaring till denna typ av övervärdering (rent allmänt)? c) Anta att marknadens avkastning på företagets aktie är 10%. Vilka implikationer får det på priset i framtiden? Är aktien köpvärd? Diskutera utifrån CAPM. Anta att företaget förbereder en expansion med ett nytt projekt till en kostnad av Denna expansion skall finansieras genom lån till 5% ränta. d) Hur påverkas företagets kapitalkostnad om skattesatsen på företag är 24%? Gör också en beräkning under antagandet att beta-värdet är oförändrat. e) Hur skall man (eller kan man) diskutera när det gäller att hitta en optimal skuldsättningsgrad för företaget? Lösningsförslag 4a) De friakassaflöden är , inga skulder, allt kan delas ut (inga uppgifter om återinvesteringar). Utdelning per aktie / = 0.85 Kapitalkostnad: CAPM = rf + β m f ( r r ) = ( ) = Företaget växer med 6 % per år, enligt Gordon s formel (growing perpetuity) Utdelning per aktie nästa period = 0.85(1.06) = Gordon s formel ger = Priset per aktie idag borde vara SEK

6 Lösningsförslag 4b) Värdet på en aktie är förväntade diskonterade utdelningar, plus ev reala optionsvärden. Det är alltså möjligt (rent av troligt) att marknadens aktörer identiferar rala optionsvärden om priset på aktien aviker kraftigt från nuvärdet av förväntade utdelningar. Lösningsförslag 4c) Om den faktiska avkastningen är 10% betyder det att aktien ger högre utdelning än vad som är kompensation för risk, enligt CAPM. Använd gärna figuren från kapiel 12, Betavärde mot avkastning, för att illustrera resonomanget. Idag är priset för lågt enligt CAPM. Priset att stiga och avkastning kommer att sjunka till 6.6% i framtiden. Idag kan detta vara en mkt bra aktie att köpa. Notera att det är den faktsika avkastningen på aktien som ändras. Det är inte avkastningen på marknadsportföljen. Lösningsförslag 4d) Beräkna kapitalkostnaden enligt WACC-formeln med skatter. Inga konstigheter. Notera dock att i verkligheten ändras (ökar) Beta värdet när företaget tar upp skulder. Har gjorde vi en förenkling och höll Beta konstant. Lösningsförslag 4e) Utgå från Modigliani Miller och sedan beskriva de 3 teorier som finns (se hand-out) 1) Trade-off 2) Pecking-order 3) Agency theory 6

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google.

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google. Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas lite olika år från år. År 2013 mera från Kap

Läs mer

Innehåll. Översikt 2012. Värde. Konsumtion, Nytta & Företag. Kassaflöden. Finansiella Marknader

Innehåll. Översikt 2012. Värde. Konsumtion, Nytta & Företag. Kassaflöden. Finansiella Marknader Översikt 2012 Detta är en översikt av frågeställningar som tagits upp förutom rena beräkningar efter formler. Alla frågor finns besvarade i boken, eller i power points, eller pånätet. 723G29 & 730G21 Innehåll

Läs mer

Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman

Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Finansiell ekonomi Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Instuderingsuppgifter Finansiell ekonomi... 1 Instuderingsuppgifter... 1 1 Begrepp och termer...2 2 TVM och värdering av tillgångar...

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Uppdragsanalys 2011-07-05 Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt

Läs mer

Absolut avkastningsstrategi

Absolut avkastningsstrategi Denna guide har skapats för att göra investeringslitteraturen lättare att förstå och för att förklara några av de vanligaste begreppen. Tonvikten har lagts på klarhet och korthet snarare än att försöka

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

Substansvärdering av börsnoterade fastighetsbolag

Substansvärdering av börsnoterade fastighetsbolag Substansvärdering av börsnoterade fastighetsbolag Nyttan av fastighetsvärdering vid värdering av fastighetsaktier Avdelningen för fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Mattias Eriksson

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Ränterisk för bostadsköpare

Ränterisk för bostadsköpare Nationalekonomiska Institutionen Lunds Universitet Kandidatuppsats poäng H 5 Ränterisk för bostadsköpare betydande eller marginell? Författare: Marcus Iorizzo Handledare: Hans Byström Abstract Med dagens

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

Läs mer

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010 SMS- Lån En kvalitativ studie av lånemarknaden. Av: Patrik Franso Sandra Dal Handledare: Ogi

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

Skall vi avskaffa kreditsäkerheterna?

Skall vi avskaffa kreditsäkerheterna? CLAS BERGSTRÖM & STEFAN SUNDGREN Skall vi avskaffa kreditsäkerheterna? Förmånsrätten reglerar olika borgenärers inbördes ställning i konkurs. Den statliga Förmånsrättsutredningen diskuterar nu en reform

Läs mer

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken?

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Uppdragsanalys 2012-01-25 TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Det är förvånansvärt många som har den felaktiga uppfattningenatt pengarna vi har insatta på våra sparkonton används av banken som

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport

Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport Maj 21 Titel: Bolån i Sverige - en begränsad marknad, Marknadsrapport, maj 21 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt: Bengt Hansson,

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer