fokusera på dina möten och allt går lite enklare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fokusera på dina möten och allt går lite enklare"

Transkript

1 VERSION fokusera på dina möten och allt går lite enklare Idéverktyg 5 svenska Mötesmodeller och 1 Mötesbarometer som förenklar och förbättrar

2 Bäste mötesledare! Innehåll Inför mötet 4 Mötesbarometern 10 Mötesmodeller Uppkopplad 13 Walk & Talk 16 Navigator 22 Idéverkstad 25 Strategi 29 Har du tänkt på vilken skillnad ett riktigt bra möte kan innebära för ett företag eller en organisation. Ett möte ger alltid en möjlighet att lyfta blicken, lösa ett problem eller få deltagarna att engagera sig i företagets vidareutveckling. Bra möten innebär nästan alltid bättre lönsamhet och utveckling. I den här trycksaken har vi valt ut fem olika sätt som kan hjälpa dig på vägen till framgång. Vår tanke är att inte någon av dessa modeller ska behöva understöd av någon extern konsult, utan att en oerfaren mötesledare ska kunna använda dessa modeller och direkt känna sig bekväm med dem. Modellerna ska vara individs- och behovsanpassade så att de passar det specifika syftet med mötet. Vad är årets Svenska Mötesmodell, läs mer på sidan 13. Richard Gatarski, är mannen som vänder upp och ner på begreppen och vågar sig in på helig mark. Han börjar sina möten med att påminna deltagarna om att ha sina mobiler påslagna. Även om du är en erfaren mötesledare måste du ibland förnya dig och då kan de här modellerna vara en idékälla till förändring. Du plockar kanske bara enskilda delar, eller så tar du modellerna precis så som de är beskrivna. Modellerna är framtagna med våra samarbetspartners. Förutom våra mötesmodeller kommer Svenska Möten att erbjuda alla våra kunder ett verktyg som vi kallar för Mötesbarometern. Denna tjänst är kostnadsfri för dig som bokar genom Svenska Mötens bokningsservice. Med Mötesbarometern kan du på ett enkelt sätt mäta kvalitén på ett enskilt möte eller allra helst mäta dina möten över tiden med syfte att förbättra och förändra. Vår erfarenhet säger att redan mätbarheten kommer att förbättra kvalitén och resultaten på dina möten. Lycka till med dina möten i framtiden! Väl mött. Svenska Möten.

3 Fokusera på dina möten, och allt går lite enklare och bättre Ett personligt möte är alltid en möjlighet att utvecklas ett möte mellan människor. Möten är en del av företagskulturen och kan användas till många olika syften. Strategiska möten Middagsmöten Teambuilding Informationsmöten Affärsmöten Kreativa möten Krismöten Workshops Kundträffar Planeringsmöten Kick Off Att möten är viktigt, det vet vi men möten tar också tid och är en investering i organisationen. Det är därför man ska göra en mötesplan inför kommande verksamhetsår. Bra frågor att ställa sig är: Vilka möten behöver vi ha i vår organisation för att uppnå våra kort- och långsiktigt uppsatta mål och strategier? När är det viktigt att vi kommer ifrån vår arbetsplats för att skapa arbetsro och finna inspiration? Vilka möten ska få vara långa och vilka kan hållas korta? På vilka möten är det extra viktigt att beslut och drivkraft kommer inifrån organisationen och hur uppnår vi detta? Hur kan vi enkelt mäta kvaliteten på våra möten? 4 5

4 Bestäm mötesstrategi Mötets 3 heliga faser tänkvärdheter Mötet ska ha ett mål och ett tydligt syfte. Gör klart vilka beslut som fattas av dig och vilka som ska fattas av gruppen. Bestäm målet med mötet. Vad vill ni uppnå eller få uträttat? En färdig budget, ett beslut, ett bra uppslag till marknadsplanen, en utvärdering av någon aktivitet, att personalen ska få en trevlig dag och kväll? Bestäm tidsramar och budget. Välj ut vem som lämpligast ska delta för att ni ska uppnå det uppsatta målet. Förberedelser Kalla bara de som är berörda, de som kan tillföra, eller de som kan bli tillförda ett värde. I ett möte är du alltid lika värdefull som det värde du tillför. Ett bra möte är väl förberett och syftet med mötet ska alla känna till senast 7-10 dagar innan mötet. Gör upp en bra dagordning eller mötesordning så att samtliga deltagare vet vad som ska tas upp. Ställ krav på mötesdeltagarna. Be gärna mötesdeltagarna att fundera på en frågeställning eller läsa några artiklar som berör mötet. På så vis är alla deltagarna mentalt förberedda och man undviker att en hel förmiddag går åt till att förklara varför man är där. Bestäm hur lång tid olika frågor ska få ta. Informera i kallelsen att mötet kommer att utvärderas i allt från mötesledare till deltagarens engagemang och förberedelser. Genomförande Be någon anteckna besluten. Säg till i förväg så att den personen vet om det. Höj effektiviteten i mötet genom att avbryta om någon inte är förberedd. Om deltagarna verkar dåligt förberedda kan det vara rätt att ajournera ett möte direkt och sätta ut en tid för ett nytt möte. Troligen kommer de flesta väl förberedda nästa gång. Se till att ingen punkt på dagordningen tar längre tid än vad som är avsatt. Skulle en fråga kräva mer tid är det bättre att bestämma tid för ett nytt möte. 6

5 Se upp för de automatiska nejen! De stoppar alltid upp. Det där har vi redan testat är ett av de vanligaste nej-argumenten. Aktivera deltagarna och tillåt lite lek. Detta skapar inspiration som leder till kreativitet och bättre möten. Gå laget runt ibland. Det finns alltid någon som pratar hela tiden och andra som sitter tysta. Sammanfatta vem som ska göra vad och när. Definiera alltid det personliga ansvaret. Sätt ut tid för nästa möte. Uppföljning Med små medel kan du markera att du bryr dig om att era möten leder någon vart. Att målen nås och att resultaten syns. Sätt upp ett datum för uppföljning. Den kan vara informell, men se till att resultatet görs känt för de andra som var med på mötet. Börja nästa möte med att rapportera om vad förra mötets beslut eller aktivitet resulterade i. Det visar att era möten är meningsfulla. Fällor att undvika Du läser upp information som du vill få ut. Praktiskt när alla är samlade, kanske du tänker. Men är det inte sådant du kan lägga ut på intranätet? Möten tar tid. Du låter en av cheferna prata mycket. Gör du det för att han är chef eller för att han har kunskap? Kanske någon annan vet bättre i den frågan? Låt alltid kompetens tala hellre än position. Den som kommer för sent får skylla sig själv. Alla bör komma i tid, men den senkomne kan ha en högst giltig orsak. Du behöver inte dra allt från början, utan uppdra åt någon av de andra att efteråt berätta vad som sagts. Är människor illa informerade kan det falla tillbaka på dig. 9

6 Ta tempen på dina möten med Svenska Mötens Mötesbarometer Det är ofta de enkla vägarna som fungerar och vi har därför valt att ta fram ett verktyg som på ett enkelt sätt ger dig som mötesledare ett värde på mötets olika delar. Med 8-10 frågor kan du få de allra viktigaste delarna i ett möte betygsatta. Mötesbarometern ger dig som mötesledare signaler direkt om vad som bör förbättras, samtidigt som man får feedback på de områden som fungerar bra. Mötesbarometern är helt kostnadsfri för de möten som bokas via Svenska Mötens bokningsservice Kunder kan också välja att köpa Mötesbarometern för alla möten (även de interna) som företaget har. Prata med någon av våra säljare så analyserar dom ert behov. Vi hjälper dig gärna med att se till att ditt möte blir precis så effektivt, utbildande, informativt och trevligt som du vill ha det. Genom att använda dig av vår mötesbarometer får du plötsligt möjligheter som gör att ditt möte lyfter rätt förberedelser, rätt mötesform, rätt delaktighet, rätt efterarbete. Här har du ett kvalitetsverktyg som gör att du lätt kan följa upp mötets mål och mening. Små enkla steg som gör stor skillnad. Mötesbarometern är helt kostnadsfri för de möten som bokas via Svenska Mötens bokningsservice

7 Svenska Mötens 5 Mötesmodeller Mötesmodell Uppkopplade Grundidén med en modell där deltagarna är uppkopplade mot världen utanför mötesrummet, bygger på insikten att modern informationsteknologi kan tillföra mötet en hel del. Exempelvis att interagera med personer och samla upplysningar som inte är tillgängliga annars. Genom uppkoppling kan mötesdeltagarna och mötena bli effektivare och kännas mer befriande. Men det förutsätter naturligtvis att samtliga är förberedda. I denna mötesmodell utgår vi från deltagarnas val av IT-verktyg och hur dessa kan utnyttjas. Avstängt är inte alltid bäst Total mental närvaro i det fysiska rummet? Tänk tvärtom! Med uppkoppling kan deltagarna t ex skicka SMS till varandra för att kommentera och aktivera. Deltagare på olika fysiska platser kan tillsammans skapa ett arbetsdokument. Men det handlar inte om traditionella tele- eller videokonferenser, det uppkopplade mötet är friare och utnyttjar privata kanaler som mobiltelefoner och internetanslutna datorer. Uppkopplade möten fungerar både i små som stora grupper. I den lilla gruppen kan alla interagera på olika sätt, i den större gruppen kan den uppkopplade deltagaren snabbt skifta fokus mellan det som händer i rummet och det som händer någon annanstans. Verktyg och funktioner Den fysiska utrustningen som krävs är i huvudsak mobiltelefon och/eller dator med internet. Deltagarna kan sedan utnyttja tjänster som telefoni, sms, mejl, IM/chat, webbplatser, communities, diskussionsforum, bloggar, videodelning, widgets och wikier. Beroende på mötets syfte kan verktygen och dess funktioner användas till: Faktainsamling snabbt ta reda på relevant information Konversation i realtid utbyta information med både mötesdeltagare och andra utanför Loggning dela med sig av intrycken från det aktuella mötet via t ex bloggar 12 13

8 Frågehantering att öppna upp för frågor till och från mötesledaren Alternativgöromål befria deltagarna genom att tillåta dem att göra annat under delar av mötet, t ex hålla kontakter med hemmakontoret eller rensa bland mejlen Dokumentation i realtid sammanställa vad som händer under mötet Före mötet Stäm av hur uppkoppling stämmer överens med mötets mål och syfte. OK med valfri individuell uppkoppling? OK med uppkoppling under viss del av mötestiden? Vad kan uppkopplingen tillföra? Naturligtvis måste det finnas mobilnät och internet tillgängligt i möteslokalen, och tekniska förberedelser måste kanske göras, t ex skapandet av en blogg eller en wiki. Din och deltagarnas simultankapacitet behöver kanske övas upp. Det krävs också en kulturell förberedelse i gruppen det är ingen tvekan om att det går en generationslinje mellan uppkoppling eller inte uppkoppling. Att anteckna på papper är inte självklart för människor uppvuxna med datorer. Att sms:a är betydligt vanligare bland yngre och det finns skäl att anta att yngre människor har en större öppenhet mot att göra fler saker och hålla fler kanaler öppna samtidigt. Under mötet Inled med att meddela förutsättningarna (när, var och hur) för uppkopplingen. Som mötes- ledare bör du föregå med gott exempel, uppmuntra andra och kommentera dina egna erfarenheter och uppkopplingar. Finns tid så stanna upp då och då för en gemensam reflektion över vad uppkopplingen inneburit hittills under mötet. Samla in erfarenheterna som för mötet framåt och summera vid mötets slut. Efter mötet Analysera erfarenheterna från mötet. Vad kan göras bättre till nästa gång? Stäm av med övriga mötesdeltagare. Är du osäker på ord och terminologi gå in på sv.wikipedia.org och läs förklaringarna! Är du intresserad och vill veta mer om denna mötesform kontakta Svenska Möten , eller Richard Gatarski, ekonomie doktor och konversationsstrateg, , Snabbfakta Uppkopplade Mötesdeltagarna använder vanliga IT-verktyg Ifrågasätter närvaromyten Värdefullt vid både stora och små möten Många möjligheter Förbered infrastrukturen Förbered dig på kulturellt motstånd Öva upp simultanförmågan Stäm av uppkopplingen med mötets mål och syften Analysera erfarenheterna före, under och efter Svårighetsgrad: 14 15

9 Mötesmodell Walk & Talk Lämpar sig för grupper upp till 30 personer samt när man vill ha loss kreativitet och idéer från mötesdeltagarna. Filosofin är att man tänker mer kreativt när man går i det fria än när man sitter inomhus. Den är också ett bra sätt att förankra och säkerställa att man verkligen genomför förändringar. Modellen uppmanar inte bara till nya idéer utan tvingar deltagarna till att fatta beslut om vad man måste upphöra med för att frigöra tid till nya idéer. Walk & Talk finns i flera olika varianter men den vi valt att presentera här är självupplevd och självmodifierad. Den har visat sig skapa kreativitet, engagemang och beslutsamhet hos deltagarna. Som mötesledare bestämmer du vad mötet ska ha för inriktning eller vilket område du tycker att ni bör utveckla. Deltagarna får sedan själva välja vilken del inom detta område man vill diskutera och utveckla. Tänk på att ta ut ramarna i val av ämne så att du lämnar lite spelrum för egna tankar hos deltagarna. Före mötet 2-3 månader före mötet skickas en kallelse där du informerar om vem som ska ha möte och varför ni ska ha mötet. Informera om att program och dagordning kommer skickas ut senast 10 dagar innan mötet dagar före mötet skickas dagordning, program och en enkel förklaring till vad du vill få ut med detta möte. Tänk på att det inte kommer att finnas utrymme till att klämma in andra punkter den dag du gör en Walk & Talk. Ta i stället god tid på er att ta vara på alla idéer som kommer att komma upp. Se framförallt till att ni har tid till beslutsfasen som säkerställer att det kommer att ske förändringar och att det inte bara slutar vid en god idé. Repetera informationen från kallelsen om vad som kommer hända under mötet. Använd gärna termen: så här vill jag att ni som deltagare skall känna efter mötet, när du vill förklara vad som är mötets syfte. Dela upp deltagarna i grupper om två och två, gärna 16 17

10 personer som normalt inte pratar med varandra eller känner varandra så väl. Dessa par kommer att jobba tillsammans under mötesdagen. Förbered deltagarna att dom skall ha med sig rejäla promenadkläder och skor. Under mötet 1. Samla ihop gruppen direkt vid ankomst och kommunicera budskapet och den övergripande målsättningen. 2. Informera om gruppindelningen och varför. 3. Informera om vad som kommer hända (repetition av det material som utskickats i förväg) samt hur dagen kommer att disponeras. 4. Ge paren minuter (under tiden man tar ankomstfika) på sig att bestämma vilket ämne man vill utveckla inom företaget och inom de angivna ämnen/områden som mötesledaren kommunicerat ut i förväg. 5. Samla ihop hela gruppen och se till att alla berättar vad dom valt för ämne. Det gör inget om man valt samma ämne eller inriktning. Det är bara bra att få olika vinklingar på en lösning eller förslag. Grupperna ska samtidigt motivera varför man valt just detta område/ämne. 6. Instruera paren att dom har 2,5 3 timmar på sig att diskutera det valda ämnet. Man ska diskutera under tiden man tar en lång promenad tillsammans. Se till att grupperna för anteckningar, alternativt använder en liten diktafon eller mobiltelefon med samma funktion. 7. Följande punkter ska paret ha tagit ställning till under sin promenad: Vad vill vi göra och varför vill vi göra detta? Hur vill vi uppnå; målsättning? Tidsplan; när? Handlingsplan; hur? Organisation; vem gör vad? Ekonomi; vad tror vi att detta kostar? Utvärdering; hur ska vi se till att detta fullföljs och inte stannar vid en bra idé? Nyttoanalys; är det värt mödan? Alternativa tillvägagångssätt; finns det något annat vi kan göra i stället? Vad är det som talar för att gruppens förslag ska lyckas respektive misslyckas? Vad ska vi upphöra med? Vilka andra rutiner/arbetssätt som finns på vår arbetsplats ska vi sluta med för att frigöra tid till att genomföra detta förslag/projekt? 8. Lunch och kaffepauser lägger man in där det passar. 9. Återsamling och rapportering om vad man kommit fram till enligt ovan nämnda punkter. Tidsbestäm hur lång tid varje grupp får på sig så att det finns 2 timmar kvar till beslutsfasen. 10. Under beslutsfasen är rekommendationen att du som mötesledare håller dig i bakgrunden eller helt enkelt inte är med, för att låta gruppen själv ta besluten på det sätt de föredrar. För att detta ska fungera måste gruppen ha riktlinjer och regler. Förslag till riktlinjer kan vara: Gruppen ska utse en ansvarig som dokumenterar. Gruppen ska utse en ansvarig som summerar och formulerar besluten. Tvinga gruppen att ta beslut om ett antal upphöra med punkter för att frigöra tid till alla nya idéer. Gärna i proportion till den tid som man bedömer att alla nya idéer kommer att ta i anspråk

11 Se till att det finns en ansvarig för varje beslut och att varje beslut är formulerat med följande delpunkter: Själva beslutet Vem som är huvudansvarig för beslutet Målsättning Organisation; vem gör vad? Utvärdering; hur ska vi se till att detta fullföljs och inte stannar vid en bra idé? Tidsplan; när? Handlingsplan; hur? Ekonomi; vad kostar detta? Efter mötet Se till att alla deltagare får dokumentation om dessa beslut inom några dagar från mötets avslutande. Alla förslag som inte hinns med under själva mötet arkiveras i en idébank som kommer upp på kommande möten. 9 av 10 idéer är oftast bra, det är bara timingen som det är fel på. Kanske bara 1 av 10 idéer är genomförbar i dag. Enligt beslutsdokumenten så framgår vem som är ansvarig för varje beslut. Kommunicera med beslutsansvariga i god tid innan tidsplanen och be dom att redogöra för hur det går samt hur deras plan ser ut för att hinna genomföra beslutet. Be också att beslutsansvariga kommunicerar löpande med alla inblandade så att man är delaktig hela vägen. Detta höjer väsentligt acceptansgraden. Snabbfakta Walk & Talk Lämpar sig för upp till 30 personer Promenera och tänka kreativt Beslutsfattande och säkerställning av beslut Arbeta parvis Bestämt ämne 2,5-3 timmars promenad Rapportering Sammanfatta och ta beslut Delegera beslut Dokumentation och uppföljning Svårighetsgrad: Är du intresserad och vill veta mer om denna mötesform kontakta Svenska Möten eller gå in på

12 Mötesmodell Navigator Avsikt och agenda är mötets grund. Arbetsformerna avgör kvaliteten i mötet. Mötets uppsida Mötets nedsida Hemligheten bakom ett bra möte är graden av närvaro hos deltagarna. Vi har väl alla varit med om möten där e-post läses, flera möten pågår samtidigt i rummet och där få är aktiva och många vill göra något annat. Mötesledaren har därför ett stort och stimulerande ansvar att öka denna närvaro. Mötets avsikt, agenda och arbetsformer skapar strukturen och kvaliteten för mötet. Nedanstående översikt är en guide för mötesledarens fokus under tiden före mötet, under själva mötet och efteråt. Navigator Före mötet Under mötet Efter mötet Avsikt Målbild Rättesnöre Uppnådd? Agenda Målbild Struktur Kvalitet? Arbetsformer Målbild Variera Bidrag? Avsikt Formulera syftet med mötet i en inspirerande mening. För att kunna göra det krävs förberedelser och kommunikation innan agendan görs upp och sänds ut. En grundfråga är vilken karaktär mötet ska ha: information, beslut eller utveckling? Agenda Undvik att enbart ställa upp rubriker. Skriv hela meningar som beskriver innehållet i mötespunkten. Var inte för ambitiös med antalet punkter. Lämna utrymme för kommunikation! Arbetsformer De flesta möten sker enligt principen samma som förra gången. Och detta samma är ofta att sitta runt ett bord och informeras av mötesledaren. Diskussioner bryter ut då och då kring mindre frågor och många vill gå därifrån på grund av tidsbrist eller ointresse. Mötesledaren är intresserad av de som deltar Mötets avsikt är klar och inspirerande Agendan leder mötet mot målbilden De flesta deltar aktivt; lyssnar mer än pratar Dynamiska dialoger sammanfattas konkret Snabbfakta Navigator Lämpar sig för alla storlekar Skapa närvaro hos deltagarna Mötesledaren arbetar utifrån Navigator Skapa struktur och kvalité för mötet Avsikt med mötet Agenda till mötet Arbetsform under mötet Sammanfatta Slutsats Mötesledaren pratar mest själv Mötet har ingen tydlig riktning Agendan är intetsägande Några få dominerar luftrummet Okontrollerade diskussioner och debatter som blir hängande Arbetsformer som ökar sannolikheten för att mötets uppsida framträder Gå laget runt; lyssna kort på var och en i en viktig fråga. Talking Stick; bara den som har den får prata, alla andra ska lyssna. Dela ut uppdrag till smågrupper på mötet som rapporteras efter minuter. En mötesledare som håller kursen på mötet genom att introducera nya punkter och sammanfatta slutsatserna inte genom att själv prata mycket. Svårighetsgrad: Är du intresserad och vill veta mer om denna mötesform kontakta Svenska Möten , eller Per Hörberg Navigator Organisation

13 Mötesmodell Idéverkstad Mötesmodellen är en metod för ökad delaktighet och för att utveckla kundrelationer, samt för frågor som ledningen vill bolla med medarbetare/kunder för att tillsammans utforska och hitta kreativa lösningar. Frågor där det inte finns något förutbestämt svar. Före mötet Formulera frågor (helst inte mer än tre vid samma tillfälle) som mötesledaren är angelägen om att få svar på med hänsyn till de behov verksamheten har. Skriv frågorna på blädderblock (en fråga per blädderblock). Placera ut blädderblocken i rummet. Om ställningar saknas kan ni tejpa bladen på väggen eller använda bord. Se till att det finns tuschpennor vid varje station. Under mötet Dela in deltagarna i grupper. Max 5 personer per grupp för att alla ska kunna vara delaktiga i samtalet. Varje grupp placeras framför ett blädderblock med en av de 3 frågorna. Instruera grupperna att hantera frågan genom att på blocket skriva sina tankar det kan vara förslag, tips, följdfrågor, möjliga lösningar etc. Låt alla grupper arbeta med samtliga frågeställningar genom att rotera grupperna mellan alla stationer. Uppmana alla att läsa igenom och fortsätta föregående grupps dokumentation och om man vill så utvecklar man de tidigare idéerna, alternativt gör gruppen ett helt eget förslag. Ge så mycket tid som verkar meningsfullt och som tillåter att grupperna bibehåller sin energi. Nästa steg är att man låter samtliga deltagare gå på vernissage för att se samtliga förslag och idéer som kommit i de aktuella ämnena. Därefter ska gruppen bedöma, prioritera och rösta på de förslag man tror mest på. Ge varje deltagare 10 självklistrande pluppar som man får fördela fritt som sina röster bland de förslag och idéer som kommit upp

14 Utifrån resultatet skall man sedan utarbeta en handlingsplan för det eller de förslag som fick flest röster. Involvera hela gruppen i handlingsplanen som förslagsvis skapas med hjälp av post-it lappar på ett blädderblock i ett antal kolumner. VAD? VARFÖR? HUR? VEM/VILKA? NÄR? I denna form blir handlingsplanen flexibel, lätt att uppdatera och går att detaljera vid behov. Efter mötet: Handlingsplanen kan fotograferas, dokumenteras elektroniskt eller helt enkelt sättas upp på väggen hemma på arbetsplatsen, fullt synlig för alla. Samtliga uppmanas också att införliva och uppdatera handlingsplanen i sina personliga agendor. Snabbfakta Idéverkstad Lämpar sig för upp till ca personer Utveckla relationer och gruppdynamik Skapa engagemang Bolla frågor Innan mötet formulera huvudfrågor, max 3 frågor Dela in deltagarna per huvudfråga Be deltagarna skriva ner sina tankar kring respektive huvudfråga Låt alla ta del av varandras tankar kring huvudfrågorna Rösta på de bästa förslagen Utifrån svaren kan en handlingsplan skapas Handlingsplanen ska sedan finnas på allas arbetsplats Svårighetsgrad: Är du intresserad och vill veta mer om denna mötesform kontakta Svenska Möten , eller Kari Österling, Mari Almgren Mötesverkstan

15 Mötesmodell Strategi Allt börjar med en mötesplan. Den ska ge grunden för att kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med möten som en del av företagets totala kommunikation med medarbetare, marknad och omvärld. Det räcker att göra planen en gång per år, men den måste göras. En mötesplan är din övergripande struktur för att arbeta med företagets möten. Ju mer företagen ser värdet av möten desto vanligare blir det också att man tar fram en mötesplan som en självklar del av företagets strategiska arbete. Mötesplanens olika delar Du har alltså bestämt dig för att långsiktigt planera upplägg och inriktning för ditt företags möten. Mötesplanen bör innehålla en nulägesbeskrivning, mötesstrategi, handlingsplan, ekonomisk kalkyl samt hur utvärdering ska ske av mötena. Nulägesbeskrivning Här skriver du kortfattat ner ditt företags, divisions eller avdelnings affärsidé, vision, mission, strategier, mål, kommunikationsstrategi samt värderingar. Det är dessa som ger dig riktningen för vad era möten ska stödja. Du gör även en analys av de möten som ni har genomfört under året som gått. Vad var bra, dåligt och vad behöver utvecklas. Mötesstrategi Den akademiska definitionen av ordet möte är: planerad händelse avgränsad i tid och rum och med en utvald målgrupp. Lägger vi till ordet strategi får vi definitionen: När man långsiktigt planerar upplägg och inriktning för sina möten. Det är det som mötesstrategi handlar om. Att ta beslut om vad vi drömmer om att våra möten ska stödja och vara, vad de ska kännetecknas av, vad vi vill uppnå på lång sikt, vilka budskap de ska kommunicera, till vilka målgrupper och i vilken typ av möten. I mötesstrategin tänker man framåt och önskar. Man skriver ner en vision, mission, strategi, mål, budskap, målgrupper samt vilken typ av möten vi ska arbeta med

16 Handlingsplan När vi har detta klart för oss är det möjligt att titta närmare på hur vi ska genomföra våra möten för att vi ska uppnå strategierna. Utan denna plattform står vi oss slätt. Handlings- planen innehåller tidplan, organisation, stödjande aktiviteter samt ansvarig projektgrupp för detta arbete. Ekonomisk kalkyl Vad ska vi investera i reda pengar för våra interna och externa möten? Ett tips kan vara att här även räkna med kostnader som löner, resor för mötesdeltagare om det är interna möten. På så sätt får du fram den verkliga kostnaden för de möten ni genomför. Vad kommer det att kosta att till exempel utveckla intranätet, utbilda och mäta utfallet av era möten? Utvärdering Vilka möten har genomförts? Gå tillbaka och titta på utfallet av tidigare möten. Vad kan ni ändra och göra bättre? Vad ska ni inte genomföra under kommande år? Vilka tips och funderingar har framkommit som ska tas med i det fortsattaarbetet? Och framför allt; på vilket sätt har mötena bidragit till företagets utveckling och uppnådda mål? Snabbfakta Strategi Lämpar sig för implementering av företagets värderingar En strategisk mötesmodell för övergripande frågor Nulägesbeskrivning Mötesstrategi Svårighetsgrad: Handlingsplan Ekonomisk kalkyl Utvärdering Är du intresserad och vill veta mer om denna mötesform kontakta Svenska Möten , eller Rikard Wildhuss Metly Mötesmodell Strategi Nulägesbeskrivning Företaget Affärsidé Vision Mission Strategier Mål Kommunikationsstrategi Värderingar Mötesanalys. Analys och slutsatser av de möten som genomförs Mötesstruktur, syfte & mål, effekt, kostnads- & intäktsanalys, utvecklingsmöjligheter. Mötesstrategi Vision Vad drömmer du om att era möten ska vara? Mission Vad är skälet för era mötens existens? Vad ska tändgnistan för era möten vara? Strategier Vad ska era möten kännetecknas av? Mål Lång sikt Kort sikt Budskap Huvud- samt underbudskap för året? Målgrupper Vilka är våra huvudmålgrupper för året? Typ av möten Vilka möten ska vi genomföra under året? Handlingsplan Typ av möten Vilka möten ska vi genomföra under året? Tidsplan för dessa mötens genomförande. Stödjande aktiviteter Intranät Utbildning Osv Ansvarig/projektgrupp Vilka personella resurser har vi? Ekonomisk kalkyl Möten Intäkter och kostnader för våra möten. Stödjande aktiviteter Intranät Utbildning Osv Utvärdering Mötesplan Mål på kort och lång sikt. Möten genomförande Måluppfyllelse Mötets hygienfaktorer Projektarbetet Bra och dåliga erfarenheter. Vad kan vi utveckla? 30 31

17 BOKNING DYGNET RUNT TELEFON Svenska Möten Stora Wäsby Upplands Väsby Telefon Fax Lilla Torget Göteborg Telefon Fax

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN!

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! 18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! En viktig hörnsten i ett företag är att ha en bra möteskultur. Det har skrivits spaltmil om hur man ska tänka när man har ett möte. Nu har vi sammanfattat en

Läs mer

FACILITERING FÖR KREATIVA OCH 59 21' N 18 15' 0

FACILITERING FÖR KREATIVA OCH 59 21' N 18 15' 0 FACILITERING FÖR KREATIVA OCH RESULTATORIENTERADE MÖTEN 59 21' N 18 15' 0 Facilitering för kreativa och resultatorienterade möten Tycker du att det är viktigt att resultatet av ett möte känns väl förankrat?

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten

Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten Varför ger så många möten så lite? Här får du: insikt i de två principer som förklarar varför så många möten ger så lite sju

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Handbok för att genomföra OR-processen (Ordning & Reda)

Handbok för att genomföra OR-processen (Ordning & Reda) Handbok för att genomföra (Ordning & Reda) Processmöte genomförandet Börja med att berätta om bakgrunden till. Tuttava är en arbetsmetod utarbetad av Institutet för Arbetshygien i Helsingfors och som anpassats

Läs mer

Checklista workshopledning best practice Mongara AB

Checklista workshopledning best practice Mongara AB Checklista workshopledning best practice Mongara AB Detta dokument ska ses som ett underlag för vilka frågeställningar vi jobbar med inom ramen för workshopledning. I dokumentet har vi valt att se processen

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Workshop Tvärtomtänk Inför workshopen: Vid uppstart av workshopen Genomförande av workshopen Efter workshopen

Workshop Tvärtomtänk Inför workshopen: Vid uppstart av workshopen Genomförande av workshopen Efter workshopen Workshop Tvärtomtänk Detta är ett workshopupplägg som kan användas i klasser eller andra grupperingar. Det är ett roligt och tidsstyrt sätt att hitta lösningar på olika utmaningar/frågeställningar. Inför

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er.

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Guide till effektivare möten Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Tänk om du och dina medarbetare skulle kunna ha effektiva möten

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Workshop ENKLA ÄRENDEN

Workshop ENKLA ÄRENDEN Workshop ENKLA ÄRENDEN Denna handledning kan användas som inspiration eller ramverk för att arrangera möten eller workshops i anslutning till webbseminariet om ENKLA ÄRENDEN som arrangeras av kommittén

Läs mer

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras.

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras. Ordning och reda på fredag nej, alltid Ordning och reda (OR) handlar om att skapa bättre ordning på arbetsplatsen, utan att tjata. Ordning och reda handlar också om att minska risken för olycksfall och

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

Lathund Fokusgrupps Teknik

Lathund Fokusgrupps Teknik Lathund Fokusgrupps Teknik Bra att tänka på när man formulerar frågan Börja med orden "Vad är viktigt för att " för att lägga fokus på det som verkligen är viktigt i frågan. Därefter beskrivs ett önskeläge

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Arbetsdokument: Skriv ett kommunikationskontrakt

Arbetsdokument: Skriv ett kommunikationskontrakt Arbetsdokument: Skriv ett kommunikationskontrakt Detta arbetsdokument innehåller följande: Tips och råd kring kontraktets innehåll Förslag till agenda för kontraktsformuleringen Prioriteringslista Kommunikationskontraktet

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Före mötet Om jag hade 6 timmar på mig att fälla ett träd, skulle jag använda 4 av dem till att slipa yxan Vem vill ni träffa och varför?

Läs mer

Handledning. för arbete med. Dialogduk

Handledning. för arbete med. Dialogduk A) B) Handledning för arbete med Dialogduk Handledning för arbete med dialogduk SISU Idrottsutbildarna Att ha en tydlig vision och värdegrund är viktigt för att samtliga medlemmar i en organisation ska

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Värdet av att leda med värderingar. Ulrika Klockar Klas Gustafsson Advise Consulting

Värdet av att leda med värderingar. Ulrika Klockar Klas Gustafsson Advise Consulting Värdet av att leda med värderingar Ulrika Klockar Klas Gustafsson Advise Consulting Värdet av att leda med värderingar Vad är värderingar? Varför värderingar? Hur kan man jobba med värderingar Definitioner

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna:

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Hur kan forskning bli en lika naturlig del i vardagen som arbetet med patienter? - Hur ska vi få ut budskapet så människor börjar tänka i de

Läs mer

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över Jämställdhet och betygsskillnader Storyline Nyckelfrågor Aktiviteter Gruppering Material Resultat 1. Tonåringarna Vilka ord tror ni vi kan använda för att beskriva 17-åringar? Varje elev skriver ner så

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Mötesanteckningar arbetsgrupps möte två. - Dialog för ett lärande Väsby.

Mötesanteckningar arbetsgrupps möte två. - Dialog för ett lärande Väsby. Dialog för ett lärande Väsby Nils Munthe 08-590 974 02 Nils.munthe@upplandsvasby.se Mötesanteckningar 2014-10-23 Mötesanteckningar arbetsgrupps möte två. - Dialog för ett lärande Väsby. Tid: Torsdagen

Läs mer

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings Möten för miljarder! Onsdagen den 26 november klockan sju minuter över sju samlades ett hundratal Malmöföretagare på Slagthuset för att diskutera nyttan med just möten. Vad ska det här frukostmötet leda

Läs mer

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Bakgrund till barns brukarmedverkan Några kommuner från Västernorrlands län har tillsammans med Allmänna Barnhuset och 33

Läs mer

Planera mötet. Checklista

Planera mötet. Checklista Engagerande MÖTEN 2 Engagerande möten Engagerade medlemmar som deltar aktivt i diskussioner och beslut är viktigt för ett framgångsrikt fackligt arbete. En av dina uppgifter som förtroendevald är att se

Läs mer

Att starta en lärgrupp

Att starta en lärgrupp 1 Att starta en lärgrupp Stöd och hjälp! Det här materialet är gjort som ett stöd för lärgrupper. Planen är en hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med utbildningsmaterialet och fungerar

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Att göra ett bra jobb

Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb kort sammanfattning Kartläggningsstöd för att ta fram kompetensutvecklingsbehovet inför ENTRIS 2.0 Att göra ett bra jobb kort sammanfattning bygger på häftet Att göra ett bra jobb

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva SISU Idrottsutbildarna är lokal anordnare av all studieverksamhet som rapporteras som statsanslagsberättigad. Föreningen är arrangör och samverkanspart.

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Fokusprocessen -instruktioner 1

Fokusprocessen -instruktioner 1 Fokusprocessen -instruktioner 1 Inför Fokusprocessen Med resultatet i hand börjar nu den viktigaste delen i processen, nämligen att förbättra ert arbetsklimat. I ett första steg ska ni diskutera resultatet

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Presentationsteknik Tips och råd

Presentationsteknik Tips och råd Presentationsteknik Tips och råd Would you like to take a bite? Fruit For Management FFM 2015 1 Är du nervös? Alla är nervösa inför ett framträdande Det som skiljer bu eller bä är hur man hanterar anspänningen

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

På gemensamma möten, apt osv. Helst så snart som möjligt efter genomförd utbildning.

På gemensamma möten, apt osv. Helst så snart som möjligt efter genomförd utbildning. PROCESSUTVÄRDERING NR 2 NOV 2010 Ser vi till att arbetskamrater På gemensamma möten, apt osv. Helst så snart som möjligt efter genomförd utbildning., utrymme ges under konferens Vid personalkonferenser.

Läs mer

Idrott utan mobbning! Studieplan. www.bris.se/idrott

Idrott utan mobbning! Studieplan. www.bris.se/idrott Idrott utan mobbning! Studieplan www.bris.se/idrott Inledning Den här studieplanen är en hjälp för dig/er att kunna föra ett fördjupat samtal kring idrott och de sociala dimensionerna av ledarskapet framför

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Niccolo Machiavelli 1469

Niccolo Machiavelli 1469 Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting så vådligt att leda, ingenting så osäkert i framgång som att söka införa de nya tingens ordning. Den som förändrar får nämligen som motståndare alla

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Pitcha rätt för långsiktiga samarbeten!

Pitcha rätt för långsiktiga samarbeten! Ett bra samarbete måste bygga på ett ömsesidigt förtroende. Det nya sättet att pitcha säkerställer just detta. Joakim Liljedahl, Sony Mobile Pitcha rätt för långsiktiga samarbeten! Guide till hur du använder

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper VAD ÄR EN BYGGEMENSKAP? En Byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar,

Läs mer

Introduktion till Caselösning

Introduktion till Caselösning Lund 2011 Introduktion till Caselösning Skapad av: Casegruppen på Industriell Ekonomi, Lunds Tekniska Högskola 221 00 Lund Förord Denna guide har tagits fram av Casegruppen på Industriell Ekonomi i Lund

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/15 Fridhemsenheten omfattar förskolorna Fridhem och Fridhemskullen. Planen gäller till och med 2015-12-31. Vår vision På våra förskolor ska barnen

Läs mer

Studieplan till MEDLEMSMODELLEN. Utveckla din förening

Studieplan till MEDLEMSMODELLEN. Utveckla din förening Studieplan till MEDLEMSMODELLEN Utveckla din förening Innehåll Inledning... sid 3 Om studieplanen... sid 4 Medlemsmodellen i korthet... sid 5 Några metodtips... sid 6 Träff 1: Reflektera - Analysera...

Läs mer