Klara, färdiga läs! Delrapport från Motala Läser Idrott våren 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klara, färdiga läs! Delrapport från Motala Läser Idrott våren 2014"

Transkript

1 Klara, färdiga läs! Delrapport från Motala Läser Idrott våren 2014

2 Inledning Flera rapporter de senaste åren visar att läskunnigheten bland unga har minskat under flera decennier. En femtedel av landets 15-åriga pojkar har svårt att tillgodogöra sig kvalificerade texter. Forskning visar också att ungas läsvanor påverkas av sociala normer, könsroller och vuxna förebilder. Ett sätt att nå barn och unga är via ledare i idrottsrörelsen. Idrottsledare och idrottsstjärnor är förebilder för väldigt många ungdomar. Regeringen gav därför Kulturrådet tre miljoner kr att satsa på projekt där idrottsföreningar och bibliotek tillsammans ska stärka ungdomars läsning och intresse för litteratur. Samarbetspart är Riksidrottsförbundet. Motala bibliotek och SISU Idrottsutbildarna sökte pengar för att genomföra ett läsprojekt med idrottsföreningar här i Motala kommun. Strax före jul 2013 fick vi besked från Kulturrådet att vi är ett av projekten som får stöd. Vi kom så småningom att kalla projektet "Klara, färdiga - läs!" och målet är att huvudparten av barnen som deltar ska upptäcka att det är kul att läsa och själva välja att läsa mer. I januari 2013 kontaktade vi några utvalda idrottsföreningar för att höra om de ville delta i arbetet med att inspirera unga att läsa och hjälpa till att vända den nedåtgående spiralen. Fyra föreningar valde att delta. Detta är en delrapport från projektet om hur projektet tillsammans med dessa föreningar genomfördes våren Lillemor Engholm Guy Projektledare Motala juli

3 Vårens föreningar Till vårens läsperiod tackade fyra idrottsföreningar ja till att delta: Fornåsa IF (fotboll) ca 8-10 flickor år IFK bandy ca 10 pojkar 9-10 år MAIF fotboll ca 30 pojkar 13 år (stämmer den åldern?) Motala Sim Sällskap (MSS) flickor/pojkar år Sisu Idrottsutbildarna hade följande information på sin hemsida om projektet: Utveckla idrottsungdomar i föreningen Genomförande Kick-off 5 mars Vi samlade barnen, föräldrar/anhöriga, lagledare och tränare till en startträff onsdag 5 mars i biblioteket i Motala (bilaga 1). Vid kick-offen var antalet barn närvarande barn något färre än vad som inledningsvis var anmält: Fornåsa IF (fotboll) ca 8-10 flickor IFK bandy 3 pojkar MAIF fotboll ca 20 pojkar Motala Sim Sällskap (MSS) 6 flickor och 1 pojke Senare tillkom ytterligare 3 pojkar från IFK Bandy. Vi presenterade projektet och varför det ska genomföras. Jens Bollius, sportjournalist på MVT och Pär Höckert, rektor på Zederslundsskolan inledde med att prata om vikten av att läsa. 3

4 Delrapport från Klara, färdiga läs! Motala Läser Idrott juli 2014 Skolbibliotekarierna hade tagit fram förslagen på böcker. Det fanns en separat lista för respektive förening (bilaga 2). Skolbibliotekarierna hade i bokvalen tagit hänsyn till ålder, kön och idrottföreningens inriktning. De försökte även få med böcker som fanns i lättläst form och/eller som talbok. Till respektive lista fanns både skönlitterärt och fakta-böcker. Det ingick även allmänna böcker om hälsa. 4

5 Alla barn, föräldrar, lagledare och tränare fick fritt välja den bok man ville läsa. Vi beställde sammanlagt 62 böcker där huvudparten var till barn och 10-talet var till föräldrar/lagledare/tränare. Bok Antal Calcio Amore Drömmen, Marcus Birro 13 Träna med kroppen, Mats Mejdevi 12 Rädda honom, Camilla Lagerqvist 6 Flyt som en fjäril, Elin Nilsson 6 Eddie 12 och hon som heter och Elsa, Thomas Halling 5 Röda kort och svarta naglar, Mikael Thörnqvist 5 Trastolvan, Tony Bradman 4 Ingen ser dig, Ann-Christine Magnusson och Anna Knutsson 3 Motståndarna, Arne Norlin 2 Spöken och spioner, Katarina Mazetti 1 Stickan och piratens öga, Guy Bass 1 Cirkusdeckarna och skidmysteriet, Dan Höjer 1 Hemliga klubben - fallet med den förstörda skateparken, Susanne MacFie 1 En enda kväll 1 Om det var krig i Norden, Janne Teller 1 62 De valda böckerna lästes under senare delen av mars och en bit in i maj månad. Under den perioden bad vi lagledarna/tränarna att vid minst ett tillfälle prata om böckerna med barnen och föräldrarna. Till det samtalet delades en handledning ut till lagledaren/tränaren som stöd (bilaga 3). Aktivitetsdag 26 april Den 26 april arrangerade vi en aktivitetsdag för deltagarna (bilaga 4). Under dagen kopplade vi på olika sätt ihop böcker, läsning och idrott. Dagen inleddes med att Pär Höckert, rektor på Zederslundsskolan vars idrottssal vi lånade, hälsade alla välkomna till dagen och idrottssalen. Många, om än inte alla, var på plats trots fint väder och tävlingar. Barn- och skolbibliotekarie Marie Wissting gjorde därefter en kort koll med de olika föreningarna och barnen om hur det går med läsningen av böckerna och samtalen kring dessa. Därefter tog dagens första gäst vid, författaren Arne Norlin. Han har skrivit flera ungdomsböcker om fotboll. Han har själv spelat fotboll och även varit sportjournalist. Han berättade hur det kom sig att han började skriva ungdomsböckerna och hur han får idéer till innehåll. Arne höll också i en frågetävling. Under tiden som Arne berättade om sitt författande, förberedde nästa gäst, Anki Sundin, en fruktsallad med vaniljkesella till. Anki Sundin är näringsfysiolog och författare till ett flertal böcker, bland annat om kostrådgivning. Dessutom har hon guld i bänkpress och silver i styrkelyft från svenska mästerskap. Fruktsalladen blev mycket uppskattad och tog slut! 5

6 Delrapport från Klara, färdiga läs! Motala Läser Idrott juli 2014 Dagen avslutades med att Kristin Edepil, instruktör på Korpen, hade ett träningspass med exempel från bland annat boken Träna med kroppen som några av barnen och föräldrarna läser! 6

7 Reflektioner över boken Redan vid kick-offen hade vi berättat att om man efter läsning gav oss sin reflektion över boken skriftligt eller som en videoinspelning var man med i utlottning av priser, bland annat från Team Sportia. Vi tänkte att det skulle locka barnen att berätta om sin läsning. Vid aktivitetsdagen påminde vi om detta och delade dessutom ut ett A4-papper som var förberett för att kunna beskriva vad man tänkte och tyckte om boken. Senast 19 maj ville vi ha in reflektioner om boken. Dessa kunde lämnas in på skolbiblioteken. Tyvärr fick vi enbart in en reflektion. Det var i videoformat från en flicka. Hon fick samtliga priser Team Sportia sponsrat med samt ett presentkort på Akademibokhandeln. Utvärdering av vårens läsperiod Deltagarnas utvärdering Efter inlämning av reflektioner, 19 maj, skickade vi utvärderingslappar till lagledare/tränare med separata delar för barn, lagledare/tränare och föräldrar. Tyvärr fick in väldigt få svar på dessa, enbart tre från barn, två från föräldrar och en från tränare/lagledare. Vi hoppas få in ytterligare material i och med att träningarna startar igen efter sommaren. Barnen (en pojke och två flickor) är positiva både till läsning och till att ha läst under projektperioden. En av dem skriver att det var kul därför att man fick göra något annorlunda med laget. De två föräldrarna (kvinnor) är vana läsare och har uppskattat läsprojektet, men har haft helt olika stöd från lagledare/tränare, i det ena fallet inte alls och i det andra fallet med bra med information. Den tränare/lagledare (kvinna) som har svarat läser också regelbundet. Hon tycker det är bra att göra något helt annat än att enbart ägna sig åt själva idrotten. I stort har informationen varit bra, inklusive att man har fått påminnelser. Dock hade hon behövt ytterligare en påminnelse om tävlingen. Arbetsgruppens utvärdering Arbetsgruppen gjorde en egen utvärdering i början av juni. Detta var bra Aktivitetsdagens variation med författare, kost och fysiska aktiviteter. Att fyra föreningar deltog. Informationen till dessa var bra. Samarbetet mellan Motala bibliotek och SISU Idrottsutbildarna. Det var hög energi vid bokvalet. Att fyra skolbibliotekarier deltog. MAIF hade med ett stort pojklag. De flesta har varit med på både kick-off och aktivitetsdag Det var många föräldrar med från Fornåsa. Föreläsaren Anki Sundin var duktig. En av MAIF-pojkarna har börjat läsa. 7

8 Detta var mindre bra Vi borde ha förankrat mer. Informationen var bra, men för lite. Få deltog från IFK bandy. Det var svårt att hitta böcker till bandykillarna. Det var fel tidpunkt för bandykillarna. Simmarna läste, men var ändå inte riktigt med. För lite föräldra- och tränarkontakt från oss. Intressant/att tänka på Bör vi ställa högre krav? Ni får vi ger Nå fler föräldrar. Träffa tränarna i förväg. Vad säger de ja till? Förtydliga det. Genomföra läsningen som lag/förening, inte som individ. Det måste vara någon som ska hålla i det hos laget. Barnens fokus på sporten och att tjäna pengar. Ha fler tillfällen att komma ut till laget. Vara tydligare med tränarna roll. Föräldrar är viktiga för yngre barn. Ledarna och föräldrarna ha ett visst tvång att uppmana barnen till läsning. Inför hösten 2014 Förutom att utvärdera det som varit så funderade vi på vad vi bör tänka på inför höstens omgång. Att tänka på Vi kan försöka engagera distriktsförbund inom de olika idrottsgrenarna. De kan hjälpa till med marknadsföring och stödja projektet. Information ska gå ut till alla idrottsföreningar med barn-/ungdomsverksamet i Motala kommun, men några som vi bör bearbeta specifikt är Fotboll, viktiga eftersom de kan ha aktiviteter på mindre orter Ishockey Ridning Innebandy, Solfjäderstaden, Borensberg Kamsporter Friidrott Borensberg Skidklubb Västers BTK, bordtennis Borensbergs skytteklubb Orientering Skridsko Wetternbuggarna Borensbergs gymnastikförening MAIF cykel Vi engagerar på ett tydligare sätt lagledare och tränare i arbetet. Vi uppmanar till regelbunden läsning som en kvarts läsning per träning eller per vecka eller använd resor, lägertid etc. 8

9 Tidplan för hösten Vecka Framtagning av lockande inbjudan (Lillemor samt SISU-kompetens alt Susanne Kastbom, Motala bibliotek) Vecka 28 Utskick av inbjudan till "alla" idrottsföreningar (Lillemor) Vecka Direktkontakt med föreningar för att sälja in projektet och få deltagare (Lillemor och Hasse) Vecka 35 Klart vilka föreningar som deltar Avstämningsmöte förslagsvis måndag 25 augusti kl Vecka 35 Framtagning av boklistor Vecka 36 onsdag 3 september Samling med lagledare, tränare och intresserade föräldrar för genomgång av upplägget samt bokval Beställning av böcker Vecka 37 eller 38 Kick-off med utdelning av böcker; föräldrar vara med (gemensam eller per förening?) Vecka Barnen, lagledare, tränare och föräldrar läser Mitt i perioden och mot slutet genomförs boksamtal med skolbibliotekarier eller annan senior och insatt person Vecka Tävlingsperiod med syfte att främja till ytterligare läsning: Vilken idrottsförening läser flest sidor per individ 3-23 november? Vilken idrottsförening skriver bästa hejramsan med boktema? Eller likande Vecka 48 skyltsöndag 30 november Utdelning av pris till vinnande förening Vecka Utvärdering höstens läsperiod 9

10 Arbetsgrupp Arbetsgruppen har bestått av Lillemor Engholm Guy projektledare Motala bibliotek Johanna Hagelin skolbibliotekarie Motala bibliotek Arvid Harju skolbibliotekarie Motala bibliotek Pär Höckert rektor Zederslundsskolan Ida Ross skolbibliotekarie Motala bibliotek Hans Wetterhall utbildningskonsulent Sisu Idrottsutbildarna Marie Wissting barn-/skolbibliotekarie Motala bibliotek Vid det inledande mötet i januari deltog även Clas Pantzar från SISU Idrottsutbildarna och i det inledande arbetet (mitten av januari till och med februari) deltog även Kristin Edepil, då anställd på SISU Idrottsutbildarna. 10

11 Bilaga 1 17 februari 2014 Till idrottsföreningar, lagledare, barn/ungdomar och föräldrar Klara, färdiga läs! Välkomna till kick-off av Motala Läser Idrott! Vi är mycket glada att kunna hälsa er välkomna till Motala Läser Idrott! Detta är en unik möjlighet för er att hitta nya vägar att utvecklas genom att kombinera idrottsintresse med litteratur. Satsningen är ett samarbete mellan Motala bibliotek och Sisu Idrottsutbildarna i Motala. Flera rapporter de senaste åren har visat att läskunnigheten bland unga har minskat under flera decennier. Forskning visar också att ungas läsvanor påverkas av sociala normer, könsroller och vuxna förebilder. Det är därför lagledare, föräldrar och andra vuxna i barnens närhet är så viktiga. I detta projekt, Motala Läser Idrott, ska förutom barnen även en förälder eller anhörig till respektive barn samt lagledare delta. Ni som deltar i projektet under våren är Fornåsa IF, IFK Bandy, MAIF fotboll och Motala Simsällskap (MSS). Startträffen är onsdag 5 mars kl i Hörsalen på Carlsund Utbildningscentrum. Då presenterar vi de böcker som varje barn, förälder och lagledare kan välja att läsa. Därefter beställer vi böckerna och de levereras ca en vecka senare till var och en. Boken läses sen under mars till maj. Vid minst ett tillfälle träffas vi och pratar om boken. Vi kommer även att arrangera aktiviteter som anknyter till böckernas tema. Projektet avslutas med en utvärdering. Välkomna! Hans Wetterhall SISU Idrottsutbildarna Kristin Edepil SISU Idrottsutbildarna Pär Höckert Zederslundsskolan Lillemor Engholm Guy Motala bibliotek

12 Delrapport från Klara, färdiga läs! Motala Läser Idrott juli 2014 Klara, färdiga läs! Kick-off för Motala Läser Idrott 5 mars 2014 kl Hörsalen, Carlsund Utbildningscentrum Välkomna! Varför ska man läsa egentligen? Jens Bollius, sportjournlist Zederslundsskolan inleder på MVT och Pär Höckert, rektor på Presentation av projektet Lillemor Engholm Guy, Motala bibliotek och Hans Wetterhall, Sisu Idrottsutbildarna, presenterar projektet Presentation av böcker för respektive förening Arvid Harju, Johanna Hagelin, Ida Ross och Marie Wissting presenterar böckerna ni kan välja emellan Val av böcker Ni får en stund att titta närmare på böckerna och göra era val. Nästa steg Vi avslutar kvällen med att repetera vad nästa steg är. Carlsund Utbildningscentrum har adressen Medevivägen 57, Motala 12

13 Bilaga 2 Motala läser idrott: Fotboll Fornåsa IF Träna med kroppen En bok om fysisk grundträning för ungdomar inga redskap behövs förutom den egna kroppen! Tydliga bilder på övningarna samt en DVD-skiva ingår. Cathryn Constable Vargprinsessan Sophie och hennes två vänner är på skolresa till Sankt Petersburg. Efter att ha blivit avkastade från det tåg de åker med blir de räddade av den vackra och gåtfulla prinsessan Anna. De får följa med till hennes slott och det konstiga är att hon verkar ha väntat på att de ska komma. Vad har vargarna, som hörs i skogen och som finns avbildade på olika föremål i slottet, för speciell betydelse? Och varför är prinsessan så intresserad av Sophie? Är Anna ens en riktig prinsessa? Thomas Halling - Eddie 12 och hon som heter Elsa / Elsa 12 och han som heter Eddie Finns som talbok Elsa har precis flyttat till stan, saknar kompisar och blir snabbt bestulen på mobilen och mobbad av flickorna i klassen. Eddie är skolans värsting som struntar i alla regler. En dag möts de båda på en parkbänk ovanför köpcentrumet. Boken har två titlar och två berättelser som speglar Elsas respektive Eddies perspektiv och det är först när man läst bådas vinklar som man får hela historien. Camilla Lagerqvist - Rädda honom Finns som talbok Tawni är på väg till sin farfar och farmor i England när hon får ett sms. Bara du kan rädda honom står det i meddelandet. Vem är det som messar henne? Och vem är det hon ska rädda? På plats i den lilla byn Mye förstår Tawni att någon söker henne för att ge henne ett uppdrag. Det är nämligen bara hon kan ta sig tillbaka i tiden och förhindra katastrofen som inträffade för åttio år sedan! Och det är bråttom. 13

14 Böcker med fotbolls-tema Malin Stehn En oväntad räddning Finns som talbok Lundeby IK saknar två spelare inför den viktiga matchen mot ärkerivalen. Sebbe och Linus måste lösa detta och jakten på duktiga fotbollsspelande 11-åringar börjar. Samtidigt får Sebbe en ny granne, F. Ljungberg står det på flyttkartongerna. Kan det vara så att det är självaste Fredrik Ljungberg som flyttar in? Ska Sebbe och Linus lyckas lösa problemet innan den viktiga matchen? Mikael Thörnqvist Röda kort och svarta naglar Tjejerna i Uddens BK är tillbaka! Emma har börjat högstadiet, bytt skolaoch fått nya, både irriterande och roliga kompisar. Det är dags att ta klivet in i tonåren På fotbollsplanen har Uddens BKchansen att vinna serien. Här spirar också kärleken; Emma blir kär i en avuddens spelare i P15-laget som talbok Arne Norlin & Andreas Palmaer Motståndarna Finns Tove och Noel älskar båda fotboll och tar för givet att den andra håller på samma lag. Men det gör de inte. Tvärtom. Noel håller på Hammarby och Tove är född AIK:are. Kraschen är oundviklig. Hur ska de kunna hålla ihop när de är fans åt två lag som är ärkefiender? 14

15 Motala Läser Idrott Boklista Träna med kroppen Beskrivning: En bok om fysisk grundträning för ungdomar inga redskap behövs förutom den egna kroppen! Tydliga bilder på övningarna samt en DVD-skiva ingår. Tema Allmän Sport Daisyskiva, e-bok) Motståndarna, Arne Norlin (Finns även att låna som talbok, Beskrivning: Tove och Noel älskar båda fotboll och tar för givet att den andra håller på samma lag. Men det gör de inte. Tvärtom. Noel håller på Hammarby och Tove är född AIK:are. Kraschen är oundviklig. Hur ska de kunna hålla ihop när de är fans åt två lag som är ärkefiender? Cirkusdeckarna och skidmysteriet, Dan Höjer (Finns även att låna som talbok, Daisyskiva) Beskrivning: De två största stjärnorna på Cirkus Pommery är de unga tvillingarna Kaspar och Katinka. Publiken häpnar när de visar sina fantastiska konster. Men Kaspar och Katinka gillar också mysterier. Och när en mystisk stöldvåg drabbar skidåkarna under Vasaloppet mellan Sälen och Mora, så tar tvillingarna upp jakten på bovarna. Det blir 15

16 ett dramatiskt äventyr där de unga deckarna blir instängda tillsammans med farliga rovfåglar, jagar skurkar på skidor och själva blir misstänkta för stölderna? MacFie Hemliga klubben: Fallet med den förstörda skejtparken, Susanne Beskrivning: Moa och Måns, deckarduon med sitt hemliga och fiffiga skriftspråk, får fullt upp att göra när den nya skejtparken i stan plötsligt blir saboterad! Nu gäller det för dem att lösa fallet utan att avslöja Hemliga Klubben. Förberedelserna pågår för fullt inför en stor skejtuppvisning när skejtparken plötsligt blir saboterad flera dagar i rad. Någon verkar göra allt för att sätta stopp för det viktiga evenemanget. Vem är det som vill förstöra den nya fina skejtparken? Och varför? Det måste Hemliga Klubben genast ta reda på! Dags för Fallet med den förstörda skejtparken. Tema Allmän skönlitteratur Tredje tecknet, Ingelin Angerborn (Finns även att låna som talbok, Daisyskiva, e-bok) Beskrivning: Tredje tecknet börjar med en nyckel som inte verkar passa någonstans. Sen börjar Olivias katt Smilla bete sig underligt, hissen åker ner till källaren av sig själv, det dyker upp nyckelpigor lite varstans. Olivia drömmer märkliga drömmar om nätterna, en låda i skrivbordet öppnar sig hela tiden, hon tror det spökar i lägenheten, och allting blir bara mer och mer mystiskt. Spöken och spioner, Katarina Mazetti (Finns även som ljudbok, e-bok) 16

17 Beskrivning: Det här är den första delen i en humoristisk serie om Kusinerna Karlsson och deras äventyr som de hamnar i. På sommarlovet är de fyra kusinerna på besök hos sin moster som bor på en skärgårdsö. Mostern måste plötsligt åka iväg och barnen får bo själva ett par dagar. Under tiden försvinner det mat och ved ur förråden och de anar skepnader som försvinner i mörkret. Stickan och piratens öga, Guy Bass Beskrivning: Stickan, är en varelse som den galne professor Erasmus har skapat som bor längst in i slottet Grotteskogs mörkaste vrår. Han är bortglömd av sin skapare. Men när han får sitt isblå öga så blir han med ens medveten om att han sytts ihop av kroppsdelar som en gång tillhört en legend piraten Kapten Kanondunder. Det måste ju betyda att Stickan kanske är en pirat! Tillsammans med sin bästa vän Varelsen ger han sig ut på de sju haven för att undersöka saken om han är en pirat eller inte. En färd som inte är helt ofarlig Stickan och piratens öga är den fristående fortsättningen på Stickan. 17

18 Bokprat Motala Läser Idrott: Maif Fotboll Träna med kroppen En bok om fysisk grundträning för ungdomar inga redskap behövs förutom den egna kroppen! Tydliga bilder på övningarna samt en DVD-skiva ingår Fotbollsböcker: Calcio amore : drömmen av Marcus Birro Fjortonårige Daniel älskar fotboll. Han lever upp på fotbollsplanen och alla vardagliga bekymmer försvinner när han spelar. Det är som om fotbollen lockar fram hans rätta jag. Hans dröm är att få spela professionellt för sin favoritklubb, det italienska storlaget AS Roma. Snart är det avspark i P15-landskampen mellan Sverige och Italien. När Daniel kommer ut på planen vet han inte att det sitter scouter från Serie A-klubben AS Roma på läktaren. Finns även som talbok. Trastolvan av Tony Bradman (lättläst) Robbie vill spela i stans coolaste fotbollslag, men först vill de se hur bra han är i sitt eget lag. Problemet är bara att han inte har något! Nu gäller det för Robbie att få ihop ett gäng killar som kan spela tillsammans med honom och han kallar sitt nya lag för Trastolvan. 18

19 Motståndarna Arne Norlin Tove och Noel har just lärt känna varandra. Båda älskar fotboll och naturligtvis håller de på samma lag. Tror de i alla fall, men när det blir dags för den viktiga derbymatchen mellan AIK och Hammarby förstår de att de håller på olika lag. Det blir heller inte lättare av att Noels storebror gärna vill komma med bland de tuffa fansen i Bajen Forza. Eller att Toves pappa är den stora stjärnspelaren i AIK. Serien Fans! är planerad till tre delar: Motståndarna, Förföljda och Uppgörelsen. Finns även som talbok. Allmän skönlitteratur: En enda kväll av Mats Berggren En berättelse om några ungdomar vars vägar korsar varandra under en kväll i Stockholm. Martin och hans tjej Esperanza möter Alexandra, en olycklig överklasstjej som planerar att ta sitt liv. När Alexandra råkar glömma sin lap top på tunnelbanesätet tar Martin den. Han ska lämna tillbaka datorn, men först ska han bara titta lite. Han hittar en dagbok med hennes innersta tankar. Hon gör intryck på Martin, som själv kommer från en helt annan miljö, och Esperanza blir svartsjuk och gör slut. En enda kväll möts de alla tre, en dramatisk kväll. Och sedan är livet inte riktigt sig likt. Finns även som talbok. Ingen ser dig av Ann-Christine Magnusson och Anna Knutsson Att åka på vildmarksläger till Kilsbergen med sommarfritids är inte Miras önskedröm precis. Hon känner ingen där och tycker att de flesta verkar ganska tråkiga och dryga. Och fritidsledaren Kenneth Klack är faktiskt helt hysteriskt hurtig. Redan första natten i skogen händer det som inte får hända - Kenneth Klack försvinner spårlöst. Barnen är plötsligt helt 19

20 ensamma, vilse utan vare sig mat eller vatten. Det hela blir inte mindre läskigt av att de vet att några fångar har rymt från Kumlaanstalten, alldeles i närheten av Kilsbergen. Och vad betydde egentligen det där sms:et som skulle till Kenneth, men som Mira råkade se. "Gör det inte", stod det. "Du kommer att ångra dej." När mörkret faller och skuggorna kryper närmare, är det svårt att behålla lugnet. Det enda de kan göra då är att lita på varandra! Finns även som talbok. Dunkla hot av Elsie Petrén Andra boken om Adrian. Ett hotbrev! Det hittar Adrian instoppat i sin geografibok en dag efter skolan. Någon skriver att om inte Adrians mamma slutar som kriminalreporter på den lokala tidningen kommer något hemskt att hända honom. Adrians mamma har fått ett nytt spännande jobb som kriminalreporter på en kvällstidning. Hon har blivit intervjuad i olika teveprogram och blivit en riktig kändis för att hon skrev spännande om verkliga brott. Men nu verkar hennes artiklar ha retat upp någon rejält och Adrian får hotbrev på mystiska sätt. Vem kan det vara? Adrians misstankar går först till killgänget i skolan men snart är alla i hans omgivning misstänkta, till och med Julia. Och när han äntligen närmar sig lösningen svävar han i livsfara. Finns även som talbok. 20

21 Motala läser idrott: Simning Träna med kroppen En bok om fysisk grundträning för ungdomar inga redskap behövs förutom den egna kroppen! Tydliga bilder på övningarna samt en DVD-skiva ingår. Maxa din simträning Det här är ett häfte för dig som vill bli bättre, oavsett om det handlar om simning för motionens skull eller tävlingssimning. Övningarna riktar sig mest till vuxna som vill förbättra sin simteknik, men kanske finns det något användbart för er ungdomar också? Mats Bergengren: En enda kväll (finns som talbok) En berättelse om några ungdomar vars vägar korsar varandra under en kväll i Stockholm. Martin och hans tjej Esperanza möter Alexandra, en olycklig överklasstjej som planerar att ta sitt liv. När Alexandra råkar glömma sin lap top på tunnelbanesätet tar Martin den. Han ska lämna tillbaka datorn, men först ska han bara titta lite. Han hittar en dagbok med hennes innersta tankar. Hon gör intryck på Martin, som själv kommer från en helt annan miljö, och Esperanza blir svartsjuk och gör slut. En enda kväll möts de alla tre, en dramatisk kväll. Och sedan är livet inte riktigt sig likt. 21

22 Nilsson Elin: Flyt som en fjäril stick som ett bi Miranda är fjorton år, tränar simning nio gånger i veckan och ska snart tävla i SM. Hon satsar allt fastän det gör ont. På skolbespisningen äter hon mängder av pasta med skinksås. Hemma går föräldrarnas tid och kraft åt att hjälpa storebror Elias att komma ur sitt tv-spelsberoende och hennes kompis Johanna ägnar sig bara åt sin kille. Hos tränarna försöker Miranda få den uppmärksamhet och bekräftelse hon saknar Mikael Engström: Isdraken (finns på DVD) Tonårspojken Mik bor i Solna med sin pappa och sin storebror Tony. Tony lär honom att boxas och hur man ska klara sig här i världen. Men pappa är alkoholiserad och de sociala myndigheterna bestämmer att Mik inte får bo hemma. Efter en tid hos sin faster i norra Sverige blir han placerad i fosterhem. Hans tillvaro där blir plågsam och svår. I boken blandas allvar och spänning med en del humor. Johan Rundberg: Kärlekspizzan Movits, 11 år, står högst upp i skateboardrampen. Han ska snart utföra ett otäckt åk inför massor av människor. Hur hamnade han där? Allt bygger på ett missförstånd. Lugna Movits som helst är hemma och spelar schack blev blixtkär i Beata. Beata är en cool skejtartjej. För att imponera på henne försökte Movits lära sig åka skateboard. Av misstag gör han ett häftigt tricks och alla tror nu att han bäst på att åka. Kommer hans bluff att avslöjas? 22

23 Janne Teller: Om det var krig i Norden (Finns på CD i MP3-format) Föreställ dig att det är krig - inte i Irak eller i Afghanistan eller i något annat avlägset land - utan här i Europa. I Sverige - hos oss. EU har brutit samman. Demokrati är förbjudet. Rädslan för vinande kulor, exploderande missiler och nattliga dörrknackningar är stor, men värst av allt är hungern och kölden. Mamma är sjuk och klarar inte en vinter till. Måns Gahrton: Hej och tack för ingenting (Finns som ljudbok) Elsa står vid kanten av ett stup och är på väg att hoppa. Hon är trött på allt. Trött på en mamma som aldrig bryr sig. Först tänkte hon hoppa från Ölandsbron, men nu står hon på en klippa någonstans i Kalmartrakten. Hon har rymt från ett läger på Öland, och hemma i Orminge kommer mamma imorgon att få ett avskedsbrev. Den lilla killen Sigge ser en tjej som står längst ut på klippan och gråter. Tänk om hon trillar ner? Han frågar varför hon är ledsen. Han tänker minsann inte gå därifrån även om hon blir arg! Det slutar med att Elsa följer med Sigge hem. På något sätt blir de vänner och nu är det bråttom att komma Stockholm för att hinna fram före brevet till Elsas mamma. 23

24 Bilaga 3 24 mars 2014 Motala Läser Idrott Stöd till boksamtal I dagarna får ni de böcker ni valde vid kick-offen 5 mars och ni kan börja läsa! Det kanske tar några veckor att läsa den. När ni har läst färdigt är det dags för ett boksamtal. Träffas gemensamt 4-5 personer (inklusive föräldrar) i en grupp och prata om boken/de böcker ni har läst. Ledaren (tränaren) håller i boksamtalet och kan koppla boken och diskussioner som kommer upp kring boken till träning, livet kring träning, laganda, gemenskap, återhämtning, kost, hälsa, och det som berör barnens och ungdomarnas tankar i livet osv. Att prata böcker med varandra kan ge en ökad läsförståelse och läslust. Några tips kan vara att man i ett boksamtal låter alla få chansen att säga något men på frivillig grund. Prata en i taget. Respektera olikheter i åsikter och låt barnen associera fritt men led sedan gärna tillbaka till samtalet om boken. Ett boksamtals längd kan röra sig beroende på åldersgruppen mellan min. Här nedan finns lite tips på hur man kan diskutera en bok med hjälp av vissa frågor*. Lycka till! Agneta Niklasson och Ida Ross * Utifrån bl. a. Barbro Westerlunds bok Att undervisa i läsförståelse: Lässtrategier och studieteknik och från Katarina Quicks boksamtalsmodell efter Aidan Chambers bok Böcker inom oss och omkring oss. 24

25 Boksamtal med stödstruktur Sammanställt av Agneta Niklasson och Ida Ross 1 Inledande frågor När du först såg boken, vad trodde du den skulle handla om? När du har läst den, stämde det? Titta på omslaget vad tycker du om bokomslagets layout? 2 Reflektera över texten Personer: Vilka personer förekommer? Vilka är huvudpersonerna? Miljö: Var utspelar sig boken? 3 Textens budskap På ytan; Kan man se något budskap i bokens text eller bilder? Under ytan: Vad finns det för underliggande budskap i boken? Vad vill boken egentligen berätta tror ni? 4 Känslor Hur känner sig personerna/huvudpersonen i bokens olika skeden? Vad finns det för känslor i boken? 5 Innehållet Säg något som du gillade i boken! Säg något som du inte gillade! Var det något som du tyckte verkade konstigt med boken? Kan du se några mönster, upprepningar eller en röd tråd? 6 Text-till-själv-koppling Finns det något i texten som du känner igen dig i? (Samtalsledararen kan förbereda ett eget exempel) 7 Text-till världen-koppling Skulle det kunna hända på riktigt det som står i boken? 8 Sammanfattning av samtalsledaren Sammanfatta lite kortfattat boksamtalet. Exempelvis: Vad var det som kom upp från boksamtalet? Hur kan vi koppla boken till vår egen Idrott, laganda, gemenskap osv.? 25

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Frågor 1. Vem är Sture? 2a.Vad gör Sture? 2b. Varför gör han det? 3. Kim vill rädda Sture. Hur gör han då? 4. Varför kommer brand-bilen? 5. Vad gör Sture till sist?

Läs mer

Ett hem- och skola projekt Eskilstuna - februari 2013 Elspeth Randelin, skolbibliotekarie, Ytternäs skola, Mariehamn

Ett hem- och skola projekt Eskilstuna - februari 2013 Elspeth Randelin, skolbibliotekarie, Ytternäs skola, Mariehamn Ett hem- och skola projekt Eskilstuna - februari 2013 Elspeth Randelin, skolbibliotekarie, Ytternäs skola, Mariehamn 4 av 10 pojkar ratar läsning. [ ] Men glappet mellan flickorna och pojkarna på Åland

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap!

Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap! Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap! Så här i terminsstarten går vi ut med viktig information och det kan förkomma att det står likadant på mer än en lapp. Hoppas ni har överseende med

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Glenn Ringtved Vad handlar boken om? Boken handlar om Kasper och hans pappa. Kaspers pappa har vunnit pris i boxning och figuren som han vann, står framme. Kaspers pappa

Läs mer

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist Nytt år och nya boktips från Martina och Petra! Skriv gärna till oss och lämna förslag eller kommentarer genom att skicka ett mail till petra.ljungberg@laholm.se Kalle med klänning och Kalle som Lucia

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Lärarmaterial SPRING, AMINA! Vad handlar boken om? Centralt innehåll och förmågor enligt Lgr 11: Förmågor: Författare: Annelie Drewsen

Lärarmaterial SPRING, AMINA! Vad handlar boken om? Centralt innehåll och förmågor enligt Lgr 11: Förmågor: Författare: Annelie Drewsen SIDAN 1 Författare: Annelie Drewsen Vad handlar boken om? Boken handlar om Amina, som bor i ett boende för flyktingar. Hennes bror dog av ett skott, när de bodde i Somalia. Hennes mamma flydde till Kenya,

Läs mer

Boken beskriver hur det känns att vilja vara tillsammans med någon. Den handlar om de drömmar och förväntningar som finns i ett förhållande.

Boken beskriver hur det känns att vilja vara tillsammans med någon. Den handlar om de drömmar och förväntningar som finns i ett förhållande. Arbetsmaterial till Tröjan Skriven av: Per Alexandersson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Tröjan. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det

Läs mer

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv:

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv: Kommissarie Tax deckarskola Hej, jag heter Elsie Petrén och jag är författare till kommissarie Taxböckerna. Vill du också skriva ett mysterium? Här får du några tips på hur jag gör när jag skapar mina

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Simon & Sophie Text Emma Granholm

Simon & Sophie Text Emma Granholm 1 Simon & Sophie Text Emma Granholm Sophie är en kaxig tjej med en svärm av liknande kompisar runt sig. Simon är killen i klassen som hon ofta hackar på. Han står ut och vill helst vara ifred och syssla

Läs mer

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam Boktips Äntligen, äntligen, äntligen kommer vi med våra nya lästips lagom till höstlovet. Hoppas ni kan hitta något mysigt ställe att krypa upp, ner eller in i och läsa lite bra böcker nu när vädret är

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Kom igen, Amina! Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Kom igen, Amina! Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Amina älskar att träna och springa. När hon springer, känner hon sig glad. Ändå är Amina orolig. Hennes mamma är kvar i flyktinglägret i Kenya. Nu har Aminas lag

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr.

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Handledarguide Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Hej. Du håller en tipshandledning i din hand som satts ihop av barnbibliotekarierna på biblioteken i Kävlinge kommun. Tanken är att den ska ge uppslag

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi

Läs mer

Lärarmaterial. svarta damen. Vad handlar boken om? Mål ur Lgr11. Boksamtal. Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. svarta damen. Vad handlar boken om? Mål ur Lgr11. Boksamtal. Författare: Torsten Bengtsson sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om kompisarna Alex, Elsa och Max. De kallar sig för Vilda gänget. Svarta Damen är Alex granne och Vilda gänget tycker att hon är

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj Veckan har varit lugn men den har bestått av många Hej då och många Hej. Veckan har i stort sett varit lugn. Vi har kommit in i våra nya rutiner, som

Läs mer

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Jon Ewo Vad handlar boken om? Boken handlar om Tom och Kick, som hittar två miljoner kronor, på bilverkstaden där de arbetar. De tar pengarna och sticker i en av verkstadens

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Castor syr - Lars Klinting

Castor syr - Lars Klinting Alla får åka med - Anna-Clara Tidholm Alla får åka med är en barnbok för 2-3-åringar. Den handlar om gemenskap och vikten av den enkla, vardagliga samvaron. En liten flicka kör i sin blå lastbil. Hon tar

Läs mer

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Muntligt berättande och dramaturgi för åk 2-3. 10 program musik à 9 minuter Beställningsnummer tv101233 Projektledare: Malin Nygren Producent: Kalle Brunelius

Läs mer

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Jenny tipsar om böcker 6-9 år Londonmysteriet -Suzanne Mortensen

Jenny tipsar om böcker 6-9 år Londonmysteriet -Suzanne Mortensen Jenny tipsar om böcker 6-9 år Londonmysteriet -Suzanne Mortensen Del i serien Dickens detektivbyrå, som är en spännande serie om två modiga syskon som är medhjälpare åt en superskicklig och annorlunda

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING Habiliteringen Mora 2012 Barn 6 12 år Diagnos: Adhd, autismspektrum, lindrig och måttlig utvecklingsstörning, Cp samt EDS Psykologutredning Remiss med frågeställning

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Författare: Jørn Jensen Vad handlar boken om? Toves värld har rasat samman. Hon har just fått reda på att hennes pappa, som hon inte har kontakt med, är pedofil.

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

Föreningsträdet. Handledning Aktiva 8 år. Alma på stranden Simtävling Bandyträning Alma och Effe mår illa I vår busgrupp

Föreningsträdet. Handledning Aktiva 8 år. Alma på stranden Simtävling Bandyträning Alma och Effe mår illa I vår busgrupp Föreningsträdet Handledning Aktiva 8 år Alma på stranden Simtävling Bandyträning Alma och Effe mår illa I vår busgrupp Att arbeta med Föreningsträdet Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla

Läs mer

Du och jag, Agnes Lärarmaterial

Du och jag, Agnes Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Boken handlar om Agnes som tycker att hennes kompis Maja alltid får vad hon vill. Typiskt nog vinner Maja en veckas kurs i biologi på ett läger

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Barnet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det att

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Förmågor som tränas. Forfattare: Mette Vedsø

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Förmågor som tränas. Forfattare: Mette Vedsø sidan 1 Forfattare: Mette Vedsø Vad handlar boken om? Kamals morfar är död så Kamals mormor ska flytta hem till dem. Mormor ska bo i Kamals rum vilket betyder att Kamal måste dela rum med brorsan Omar

Läs mer

www.bonniercarlsen.se

www.bonniercarlsen.se Riktiga kompisar enligt Rosa Text Måns Gahrton och Johan Unenge 2007 Bild Johan Unenge 2007 Text (serier): Måns Gahrton Bild (serier): Johan Unenge En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag,

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Det finns en likabehandlingsplan som gäller för barn och vuxna på Kallingeskolan och där står det saker som vi måste veta

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Länsbiblioteket Västernorrland 2006-03-28 Box 1045 871 29 HÄRNÖSAND. BILAGA: Ansökan till Kulturrådet om bidrag till Läsfrämjande insatser.

Länsbiblioteket Västernorrland 2006-03-28 Box 1045 871 29 HÄRNÖSAND. BILAGA: Ansökan till Kulturrådet om bidrag till Läsfrämjande insatser. Länsbiblioteket Västernorrland 2006-03-28 Box 1045 871 29 HÄRNÖSAND BILAGA: Ansökan till Kulturrådet om bidrag till Läsfrämjande insatser. PPP POJKAR, PAPPOR OCH PRAT OM BÖCKER ett läsprojekt i fyra västernorrländska

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team 3. Träningsgruppen ett team I din idrott tävlar ni oftast individuellt men tränar ofta i grupp. I träningsgruppen kan ni stödja och peppa varandra i med och motgång. Att man trivs och har kul i samband

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

God död jul. Bakgrund. Kort om boken: Arbetsmaterial till. Skriven av: Inger Frimansson

God död jul. Bakgrund. Kort om boken: Arbetsmaterial till. Skriven av: Inger Frimansson Arbetsmaterial till God död jul Skriven av: Inger Frimansson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken God död jul. Det ska vara ett stöd för er som läser tillsammans i en grupp, studiecirkel eller

Läs mer

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan Idéer och uppfinningar för grundsärskolan ETT SKOLPROGRAM FÖR GRUNDSÄRSKOLANS ÅRSKURS 1 9 SOM LÄSER ÄMNEN EFTERARBETSMATERIAL Det här materialet kompletterar lärarhandledning till Nobelmuseets skolprogram

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

66 dagar långt sommarlov, hur fantastiskt är inte det?

66 dagar långt sommarlov, hur fantastiskt är inte det? Sommar 2015 66 dagar långt sommarlov, hur fantastiskt är inte det? Här kommer förslag på vad du och dina kompisar kan hitta på de här dagarna och kvällarna, alltifrån att spela minigolf gratis till att

Läs mer

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil.

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. Intervjuer Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 1. 20 år. Ca 10 min med bil. 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. 3. 21 år. 5 min med bil. 4. 51

Läs mer

Dagbok. Namn. Av: Agnes

Dagbok. Namn. Av: Agnes Dagbok Namn Av: Agnes Alex Lou Crazy Tristan Gänget Chloe Ken Rektorn Det här är några som kommer att vara med i dena bok. 1 2 Augusti. Tisdag Kära dagbok eller något jag vet inte riktigt. Jag har aldrig

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Maria sitter på tåget och ska åka till sin mormor i Göteborg. Mittemot Maria sitter en jättesnygg tjej som läser dikter. Det brukar Maria också göra.

Läs mer

Lärarmaterial. Tarik och Ida hjälps åt. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial. Tarik och Ida hjälps åt. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: SIDAN 1 Författare: Hanne Fredsted Boken handlar om: Tarik kommer till skolan och vill gärna vara med och spela fotboll, men det är så många nya, och svåra, ord att hålla reda på. Att läsa går bra, och

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Handledarguide Inledning Vill du skapa förutsättningar för barnen att vara aktiva, lära själva och reflektera? Vill du skapa en miljö där barnen

Läs mer

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING Arbetsmaterial 4R Stor blandning lika behandling Arbetsmaterial 4R Samma nivå samma möjligheter Arbetet som din förening står inför borde inte behövas. Ni ska säkerställa

Läs mer

Idrottens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-05

Idrottens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-05 Idrottens himmel och helvete Samtalsplan 2014-03-05 Om programserien När Sveriges idrottsföreningar är som bäst erbjuder de barn och ungdomar gemenskap och lustfyllt idrottande. Utbildningsradions (UR)

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar 4 HÖRN Vad är 4 hörn? Ledaren ger ett påstående, deltagarna får välja på att ställa sig i ett hörn, tre hörn har givna val och ett är öppet. Forma smågrupper utifrån hörnen och låt deltagarna diskutera

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Med livet som insats ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Med livet som insats ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA knastrar (sida 5, rad 2), här: ett ljud som stör och gör det svårt att höra sprakar (sida 5, rad 2), här: ett ljud som stör och gör det svårt att höra

Läs mer

Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok.

Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok. Värdparet in Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok. Vi ser skolbarnen komma in. Julian mobbas av Charles.

Läs mer

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Boken handlar om: Max ska vara ensam hemma, medan hans syster Moa och mamma är på semester. Precis innan de ska resa, ber Moa honom om en tjänst. Hennes kompis

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Grundkurs för dig som gillar att bli full

Grundkurs för dig som gillar att bli full Grundkurs för dig som gillar att bli full Det här har vi inte skrivit för att du ska sluta dricka alkohol. Vi vet att du, liksom många andra, har upplevt många roliga stunder tillsammans med alkohol. Du

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

10.Marco Reus från Borussia Mönchengladbach till Borussia Dortmund för 175 miljoner kronor

10.Marco Reus från Borussia Mönchengladbach till Borussia Dortmund för 175 miljoner kronor 10.Neymar i Santos 9.Robin Van Persie i Man Utd 8.Eden Hazard i Chelsea 7.Zlatan Ibrahimovic i PSG 6.Mario Götze i Borussia Dortmund 5.Wayne Rooney i Man Utd 4.Fernando Torres i Chelsea 3.Andres Iniesta

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Huvudtränare: David: huvudtränare Medtränare: Emese Deltagare: David, Nathanael, Robert, Julia, Mujje, Hassan 1 Planering innan lektionen: David

Läs mer