ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014"

Transkript

1 ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014

2 KOPPLINGAR FRAMTIDA STRÅK OCH TILLFÄLLIGA AKTIVITETER IDAG IDAG OCH IMORGON + TEMPORÄRA AKTIVITETER FLERTAL BARRIÄRER Föreslagna stråk (Program för för Frihamnen) Frihamnen) Föreslagna stråk (Program Idag är Ringön med Järnmalmsgatan svårtillgänglig från nästan alla håll. Järnmalmsgatan Järnmalmsgatan I väster kan man komma till området via Brantingsmotet och vidare in på Ringön Ringön Ringögatan och sedan Järnmalmsgatan. I ett första steg är det vägen till området i väster som kan förstärskas. Program för förfrihamnen Frihamnen Program Befintlig hållplats hållplats Älvsnabben Befintlig Älvsnabben Föreslagen hållplats Föreslagen hållplatsälvsnabben Älvsnabben(Spontaneous city) (Spontaneous city) Hårt trafikerad väg Framtida spårvagnshall Göta älv idag utan koppling över till andra sida Hårt trafikerad väg FRIHAMNEN Playa Odling Rollerderbybana Segling RINGÖN Vad önskas i staden? Vad finns inte? Vad skulle fungera här? Järnmalmsgatan TILLFÄLLIGA AKTIVITETER OPERAN OCH FRIHAMNEN Idag finns det flera platser med framtida planer kring älvrummet. Både Frihamnen och Operan har tillfälliga platser och akiviteter för att minska de mentala barriärerna och föra dit liv innan byggnader är på plats. Järnmalmsgatan på Ringön måste därför vara något annat än det som redan finns idag. Jämfört med övriga ovan nämnda platser så är tillgängligheten mycket begränsad till Ringön varför det vi gör på Ringön måste locka en grupp så starkt att man tar sig hit även om det är komplicerat. OPERAN Beachvolley Skate Klättring

3 KONCEPT SAMMANHÅLLEN RAM MED EN VIT DUK - ETT SÖKANDE INNEHÅLL SPONTANEOUS CITY: RINGÖN S ROADMAP I arbetet från Spontaneous city har man tagit fram några vägledande riktlinjer för utvecklingen av Ringön - Ringön s Roadmap. Ett förslag som ser till utvecklingen på både på lång och kort sikt. I konceptet för Järnmalmsgatan har några av dessa riktlinjer lyfts fram. EN VIT DUK MED RAM Shorten physical and mental distance (Spontaneous city) För att minska den mentala barriären måste något skapas på Ringön som etablerar platsen i befolkningens mentala karta över Göteborg. Något som aktiverar och som lämnar avtryck på plats och via sociala medier, press och mellan människor. Kick-off: Start immediately with short term initiatives (Spontaneous city) UTOMHUSATELJÉ MÖNSTER- CHOCK ELEKTRO- KLUBB Tillsammans med något som aktiverar platsen och lämnar avtryck kan man ha ett startevent där man likt på Frihamnen engagerar klubbar i Göteborg att arrangera fester på platsen. För att få en helhet, en platsidentitet bör Järnmalmsgatan omhändertas som ett sammanhängade En vit duk med ram: Sammanhållen och samtidigt sökande Med en avgränsad yta som håller samman rummet kan Järnmalmsgatans rum. Det kan man göra genom att binda ihop platsen visuellt med utveckling tillåtas ha en sökande karaktär. Inom en given ram kan olika till- färgat golv likt en samlande matta i ett vardagsrum. fälliga aktiviteter, platser, event ta plats och prövas. Det som fungerar bör successivt bli en del av den framtida permanenta strukturen. Flexibility (Dynamic) / Small scale + roughness + spirit (Spontaneous city) Tillåt Järnmalmsgatan att vara sökande och opolerad, testa med en temporär struktur som gör något ordentligt med helheten och skapa Tillåt platsen att söka sin form sedan successivt permanenta strukturer när gatan är en etablerad plats.

4 WOW! JÄRNMALMSGATAN SE OCH HÖRA TALAS OM JÄRNMALMSGATAN INSPIRATION: Målad asfalt som rumskapande element ETAPP 3 ETAPP 2 ETAPP 1 MÅLAD ASFALT I TYDLIGT MÖNSTER VÄGLEDANDE ORANGE STRÅK FRÅN BRANTINGSMOTET JÄRMALMSGATANS SAMLANDE MATTA Måla upp ett mönster på asfalten som likt en heltäckande matta tar hand om hela rummet. Börja inte för stort, kraftsamla där det är som mest lättillgängligt och utveckla successivt i etapper.

5 EN VIT DUK SKAPA JÄRNMALMSGATAN - BJUD IN KONSTSKOLOR/KREATÖRER ATT TA DEL AV UTOMHUSALJÉN JÄRNMALMSGATANS VITA DUK Det finns många ödsliga fasader på Ringön som skapar en känsla av baksida. Spänn upp dukar på fasaderna och tillåt konstnärer/ kreatörer att utnyttja dessa ytor och skapa Ringöns öppna utoms- ETAPP 3 husateljé/galleri. Starta ett samarbete med konstskolor/konstnärer i och omkring Göteborg. Faciliteter (WC, kylskåp och bord) kan inhysas i containrar på platsen. Anordna med belysning så att man kan arbeta även efter mörkrets ingång. ETAPP 2 Utvecklas i etapper tillsammans med den mönstrade mattan och Ringöns gröna rum. ETAPP 1 UTNYTTJA TOMMA FASADER TILL VITA DUKAR FÖR KREATIVA

6 STAKET SOM VITA DUKAR OCH STÄNGSEL ATT VÄVA MÖNSTER I CONTAINRAR FÖR UTSTÄLLNINGAR OCH FACILITETER DEN ORANGEA LINJEN SOM LEDER TILL OMRÅDET JÄRNMALMSGATAN OCH INTILLIGGANDE ASFALTERADE YTOR MÅLAS I ETT MÖNSTER SOM BINDER IHOP ALLA YTOR TILL EN HELHET TOMMA FASADER LÄNGS HELA JÄRNMALMSGATAN KAN AGERA VITA DUKAR FÖR DEN KONSTNÄR/KREATÖR SOM VILL. ELLER I SAMARBETE MED UTBILDNINGAR

7 JAG VAR DÄR! #JÄRNMALMSGATAN ETT STARTEVENT MED UTSTÄLLNING AV HDK, CHALMERS, BORÅS? INVIGNING AV RINGÖNS OPEN-AIR GALLERY Elever som under första perioden under höstterminen arbetat med utställningen ställer ut sin uppförstorade alster på fasaderna längs med Järnmalmsgatan. I containrar kan man gå in och se hur processen gick till för respektive verk. Tillsammans med till exempel Neferitis klubbarrangörer anordnas en invigning av Göteborgs nya utomhusgalleri Ringöns Open-air Gallery. Många lockas till den stora invignsfesten som håller till ute på Järnmalmsgatan och i en lånad lokal intill. Efter invigningen står utsällningen kvar och kan ständigt förändras med nya skolor/kreatörer/konstnärer som vill synas och få sina namn etablerade i detta nya sammanhang. Järnmalmsgatans utomhusgalleri har därmed blivit en etablerad plats i staden.

8 STRÅKET: JÄRNMALMSGATAN UTVECKLA OCH FÖRFINA DEN BEFINTLIGA GRÖNSTRUKTUREN JÄRNMALMSGATANS GRÖNA RUM Utnyttja de gröna strukturer som finns längs med Järnmalmsgatan. Det gröna är en robust struktur som kommer följa med långt in i Ringöns och Frihamnens framtid. Börja rusta upp ytorna idag med skötselextensiva ängsytor och plantera in ny vegetation. Skapa tillfälliga platser som går att använda men som samtidigt är installationer. Det kan vara gungor som sätts upp över områ- ETAPP 2 det med den orangea färgen som tema eller varför inte starkt målade utomhusmöbler? Det som fungerar bör utvecklas och permanenteras. Hela den gröna strukturen bör utvecklas på en gång medan platsbildningarna kan utvecklas i etapper. ETAPP 1 FUNKTIONELLA INSTALLATIONER. VIKTIGA PLATSER I RINGÖNS FRAMTID. DET GRÖNA I OMRÅDET UTVECKLAS TILL VACKRA GRÖNA OASER ETAPP 3

9 INSTALLATION MED FÄRGGLADA SITTMÖBLER DET GRÖNA TAS OM HAND OCH UTVECKLAS

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Nätverket som vill ställa om från den fossila livsstilen

Nätverket som vill ställa om från den fossila livsstilen Nätverket som vill ställa om från den fossila livsstilen På kort tid har omställning blivit ett begrepp i samhällsdebatten. Under Mellanrum 18 gavs tillfälle att reflektera kring det när representanter

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA. - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län

LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA. - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län Inledning: SMÅ ORTER MED STORA MÖJLIGHETER Med hjälp av enkla idéer, olika samarbeten och lokalt engagemang kan du få din

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Vi behöver tänka nytt. Eller gammalt, fast med nya förtecken. Det anser Rune Elofsson, arkitekt

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning Bostadsnära natur inspiration & vägledning Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Boverket augusti 2007 Titel: Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Utgivare: Boverket augusti 2007 Upplaga:

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

De vill tänja det offentliga rummets gränser

De vill tänja det offentliga rummets gränser De vill tänja det offentliga rummets gränser Under Mellanrum 8, den 16 september, berättade konstnärerna Tomas Ferm och Mandana Moghaddam om sina respektive projekt Spot City och Brunnen två olika uttryck

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Trygg kommun Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Innehållsförteckning Förord... 4 Upplägg och användning... 5 Ordlista med nyckelbegrepp... 6 Del 1 Trygg Kommun - samhällsbyggande i Sollefteå

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE

FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPERJOHANSSON JOEL BERGE 2011

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg RAPPORT 15:01 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg 2 RAPPORT 15:01 JANUARI 2015 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg Joakim Sternö Tobias Nielsén Sofie Weidemann Volante är

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Jag blev frisk av kärlek. Cecilia Johansson

Jag blev frisk av kärlek. Cecilia Johansson Jag blev frisk av kärlek Cecilia Johansson 1 Jag blev frisk av kärlek Copyright 2012, Cecilia Johansson Ansvarig utgivare: Cecilia Johansson Framställt på vulkan.se ISBN 978-91-637-1519-8 2 Räddningen

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer