Information till Dig som planerar att köpa renoveringstjänster av Titania

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till Dig som planerar att köpa renoveringstjänster av Titania"

Transkript

1 Information till Dig som planerar att köpa renoveringstjänster av Titania Syftet med denna text är att Du som kund skall veta vad för slags tjänst Du köper av oss. Vår övertygelse är att man kan undvika det trassel som man ofta hör om gällande privatpersoner som anlitar entreprenörer genom att vara så tydlig som möjligt med att specificera hur man arbetar och genom att skriva klara och tydliga avtal. Läser Du igenom denna text kommer ett eventuellt samarbete med oss att löpa på lika smidigt som för de hundratals nöjda kunder som Titania redan har utfört arbeten hos. Offerten, beställning av arbetet och avtal Du har tillsammans med detta häfte fått en offert som är specifik för Ditt arbete. Läs noga igenom de poster som räknas upp i offerten och tänk på att även om någonting sades muntligt kanske det inte kom med i offerten och ingår därför ej i priset. Om det exempelvis inte ingår i offerten att montera ett badrumsskåp, handdukshängare, toalettpappershållare el. dyl. så kommer det att kosta extra att få detta monterat. Är någonting oklart är det viktigt att Ni hör av Er. Önskas mer omfattande ändringar och revideringar måste vi ha en beställning av arbetena först. Detta beror på att utformandet av en offert, som för kunden är gratis, kostar oss ca 2000 kr inkl moms per kund och vi därför måste veta att kunden är seriöst intresserad för att kunna lägga ner mer arbete. Om offerten är intressant för Er kan Ni gå vidare med en beställning av arbetena. Beställningen utförs via telefon eller mejl. Vi kommer därefter överens om ett startdatum och ett avtal i två kopior för underskrift skickas hem till Er.

2 Material som ingår Allt material som har med den byggnadstekniska funktionen att göra ingår i priset, om ej annat angetts i avtal. Även utköp och transport av detta material ingår i priset, om ej annat angetts i avtal. Sakvaror, ytskikt och inventarier ingår ej i priset. Specifikation på den typ av material som ingår i priset (om exempelvis Ditt avtal saknar en post om installation av värmegolv så ingår givetvis ej detta i priset). Nedanstående lista är bara en genomgång av den typ av material vi står för: Sopsäckar o dyl. för bortforsling av byggsopor Reglar och andra typer av konstruktionsmässiga stag Skruvar, vinkeljärn, plugg och annat som kan kopplas till konstruktioner (ej uppfästningsanordningar, typ konsoler, skruv och plugg etc till inventarier) Gipsskivor och andra typer av konstruktionsmässiga byggnadsskivor Fyllnadsmaterial till golv (t ex lecakulor). Kopparrör Avloppsrör Rörkopplingar Golvbrunnar Puts, spackel och alla andra typer av bruk som används i konstruktionerna Fuktspärr Fiberremsor Brunnsmanschett Fix Fog Silikon Elkablar Eldosor Jordfelsbrytare Kromade vattenledningsrör Rörkopplingar

3 Material som ej ingår i priset Sakvaror, ytskikt och inventarier ingår ej i priset. Ej heller ingår mängdberäkning, beställning, utköp eller transport av dessa varor. Givetvis kan även dessa varor inkluderas i priset om så önskas. Specifikation över den typ av material som ej ingår i priset: Kakel Klinker Kakellister Tvättställ (med blandare och vattenlås) Blandare Väggbricka till blandare Duschstänger Duschhandtag Duschslangar Toalettstol Duschväggar Duschdörrar Badkar Tvättmaskiner med vattenlåssats Torktumlare Uppfästninganordningar till badrumsskåp, tvättställ etc. T ex bultar, skruvar, pluggar. Armaturer Spotlights Handdukshängare Badrumsskåp Eluttag Strömbrytare Transformatorer till spotlights och dyl. Inspektionsluckor Slukrist Glasbetong Monteringsskenor för glasbetong Färg Dimmers Dörrar

4 Dörrkarmar Dörrtrycken Fläktar Beslag Golvsocklar Dörrfoder (lister) Fönster Fönsterkarmar Fönsterfoder Andra typer av dekorationslister Trösklar Lack till tröskel Extraarbeten Arbeten som ligger utanför avtal skall beställas skriftlig (via mejl går bra). Kostnader för material, varor, hjälpmedel, underentreprenörer och övriga kostnader debiteras med självkostnad med tillägg för entreprenörsarvode på självkostnaderna om 10 % (moms tillkommer) om ej annat angetts i avtal. Priser på material debiteras enligt listpriser hos de stora materialgrossisterna Dahl (för VVS), Ahlsell (för El), Alcro (för Färg), Woody (för Bygg). I första hand skall extraarbeten utföras löpande enligt ovan. Ungefärlig prisuppgift kan lämnas för mindre komplicerade arbeten. Önskar kunden en separat offert krävs arbeten av större omfattning. Allmänt om utköp av varor De varor som kunden ansvarar för att köpa ut skall finnas på plats redan då arbetet startar. Detta underlättar planeringen av arbetet och möjliggör eventuella byten av varor om dessa skulle vara inkompatibla med Ditt badrum av någon anledning. Om Ni av utrymmesskäl ej kan ha alla sakvaror på plats vid arbetets start skall det finnas monteringsanvisningar med angivelser av mått på inventarier på plats. Om inte erforderligt material finns på plats då montering skall ske kommer vi antingen att handla ut det och sedan debitera kunden för det eller också, om material inte går att få fram, debitera kunden för förseningen.

5 Var noga med att köpa ut fungerande produkter som håller en godtagbar kvalitetsstandard. Vi tar inte ansvar för felutköpta möbler och inventarier eller varor som ej går att montera på grund av tillverkningsbrister eller brister i kvalitet. Om Du köper en blandare för 199 kr på Bauhaus med bristfällig beskrivning får Du vara beredd på att den inte är kompatibel och det kostar extra att få den att fungera. Det är omöjlig för oss att ta ansvar för montage av t ex inkompatibla blandare, produkter där det saknas delar eller badrumsskåp med smäck i konstruktionen där exempelvis bifogade uppfästningsanordningar inte kan hålla upp tyngden. Vi försöker givetvis lösa problemet, men kunden får vara beredd på att betala extra för den tid vi lägger ner. Köp därför svenska kvalitetsprodukter så slipper Du problem både vid montage, installation och senare. Exempel på bra märken är Gustavsberg, IFÖ, FMM, Mora, Svedbergs och Oras. IKEA:s blandare och porslin (WC, tvättställ etc) är generellt av låg kvalitet medan skåp och andra inventarier brukar hålla någorlunda godtagbar standard. Självklart kan vi ordna allting från att köpa ut till att leverera även dessa varor, men detta innebär en extra kostnad för Dig som kund. Utköp av kakel Väljer Ni att köpa kakel genom oss, kan Ni göra så genom något av följande företag: Kakeldax, Centro kakel och klinker eller Kakelspecialisten. Vi lämnar 10 % rabatt på ordinarie butikssortiment, ej realisations- eller kampanjvaror. Rabatten gäller bara på kakel och klinker, ej badrumsmöbler eller andra produkter. När Ni har valt ut det kakel eller klinker som Ni vill ha informerar Ni personalen i butiken att det ska köpas på Titania Bygg & VVS AB:s konto. Personalen kontrollerar sedan med oss att allt är OK. Köpet faktureras sedan Titania Bygg & VVS AB och Ni betalar först då vi fakturerar Er för hela renoveringen. Var noga med ett antal saker: att köpa ut tillräcklig mängd kakel (mät ytorna noggrant och lägg till 10 % i spill, om Ni är osäkra kan Ni fråga personalen), att plattorna verkligen kommer i tid tills att renoveringen börjar (eller i alla fall till att vi skall börja sätta plattorna) vissa plattor är nämligen beställningsvaror, att Du har frakt ordnad för plattorna (detta ingår nämligen ej i priset).

6 Självklart kan vi ordna allting från att köpa ut till att leverera plattor, men detta innebär en extra kostnad för Dig som kund. Förberedelser innan arbetet startar: I arbetet som vi åtar oss ingår att lägga ut skyddspapp för att skydda golvbeklädnader. Vi försöker i möjligaste mån se till att hålla dörrar stängda för att undvika dammspridning. I arbetet ingår däremot inte eventuell inplastning av möbler, dörröppningar etc. Flyttning/demontering av möbler för att vi skall kunna utföra vårt arbete ingår inte. Försök därför gärna flytta möbler och dylikt så att vi kommer fram när det är dags för byggstart. Det är kundens skyldighet att förse oss med extra nycklar och larmkoder etc för att vi skall kunna utföra vårt arbete. Om renoveringen innebär att vi måste stänga av vattnet i hela eller delar av en större fastighet åligger det kunden att förse oss med nycklar eller information om vilka som skall kontaktas om detta skall göras. Om arbetet involverar specialsättning av kakel, ombyggnad, flyttning av fast inredning (exempelvis WC-stol eller tvättställ) eller montering av inventarier åligger det kunden att tillhandahålla entreprenören en exakt ritning (ingen ungefärlig skiss) på var dessa skall monteras. Det är viktigt att vi har all information innan arbetet startar eftersom förstärkningar av väggar där inventarier skall hänga, dragning av el och rör måste göras innan plattsättningen kommer igång. Att ändra en detalj när arbetet är långt framskridet kan bli kostsamt. Vi får ofta frågan om hur exakt en skiss eller ritning egentligen behöver vara. Svaret på den frågan är att det beror helt på hur viktiga detaljer är för Dig. Finns bara en bristfällig skiss kommer vi att göra konstruktioner enligt branschpraxis Om ingen skiss finns över exempelvis en gipsinbyggnad av rör så kommer vi att konstruera denna utefter vad vi ser som enklast och bäst vilket ofta är vad kunden har tänkt sig, men i enstaka fall kan innebära problem. Kunden kanske t ex kommer på att han skulle ha en spegel som upptar hela väggen och vi måste specialbygga gipsinbyggnaden för detta. Det är kundens ansvar att tänka efter före när det gäller sådana saker och arbetet flyter ofta på bättre om man har tänkt till före.

7 Till avtalet bifogas en checklista för t ex färg på fog, sättning av speciella mönster som Du skall fyll i och ge till arbetsledaren vid byggstart. Om inget annat har sagts startar arbetet på utsatt dag för byggstart. Betalningsvillkor Du behöver inte göra några förskottsinbetalningar då Du anlitar oss. Betalningen delas istället upp på två delbetalningar enligt följande: 10 dagar efter det att arbetet påbörjats gör kunden en delbetalning på 30% av det avtalade priset för arbetet. Denna delbetalning täcker en del av de materialinköp som vi gör i början av arbetet. Detta belopp faktureras till Er, vilket betyder att Ni inte skall betala något förrän Ni får en faktura från Titania. Efter avslutat arbete får Du som kund ytterligare en faktura på resterande 70% av totalbeloppet. Under arbetets gång Vi åtar oss att utföra ett arbete inom en utsatt tid. Vi åtar oss däremot inte att vara på arbetsplatsen varje dag. Ibland kan detta bero på t ex torktider, men oftast är det på grund av att det är många olika hantverkare med olika specialiteter som är iblandade i den här typen av arbeten. Dessa måste ofta bokas in 3-4 veckor innan den dag de skall vara på plats. Om t ex arbetet med rivning av ett golv går snabbare än beräknat kan det innebära att vi måste vänta in VVS-montören för att göra rördragningen innan vi kan lägga på golvet. Detta betyder inte att det är något fel i planeringen. Det är på det här sättet byggarbeten går till. Vi förväntar oss full tillgång till arbetsplatsen mellan under byggtiden. Det ingår inte i vårt åtagande att informera kunden exakt mellan vilka tider vi kommer att arbeta under varje dag eller vem av oss som kommer att arbeta. Att renovera ett badrum eller att genomföra en större ombyggnad är inte samma sak som att montera ett skåp från IKEA, en liten detalj kan ta längre tid än man tror att ordna. Kanske får vi vänta på material, kanske tvingas vi hämta ett specialverktyg. Kanske är någon sjuk och vi tvingas skicka någon annan. Se därför byggtiden som en tid då hantverkare kommer att gå in och ut ur Din bostad. Titania Bygg AB arbetar dels med anställda och dels med underentreprenörer. Vi har anställda VVS-montörer, plattsättare, elektriker,

8 snickare mm, men vi tar även vid behov in underentreprenörer från en nätverk av firmor som vi har arbetat med förut. Alla våra medarbetare är skickliga yrkesmän med utbildning inom svenska byggtekniker. Vissa av oss är från andra EU-länder och pratar inte svenska, i dessa fall finns alltid en arbetsledare som är tvåspråkig för att se till att kommunikationen fungerar med Dig som kund. Slutförande av arbete Efter det att arbeten enligt arbetsåtagandet är avslutat sker en besiktning i enlighet med praxis i byggbranschen där basfunktioner kontrolleras enligt ett besiktningsprotokoll. Vid denna besiktning närvarar även kunden och kan ta upp eventuella besiktningsanmärkningar till protokollet. Om arbetet i funktionell mening är utan anmärkning räknas arbetet som godkänt och blir fakturerat samma dag. Entreprenören har därefter 1 vecka på sig att åtgärda övriga besiktningsanmärkningar. Besiktningsanmärkningar på ett funktionellt godkänt badrum kan t ex vara behov av ifyllnad av fog på vissa ställen, färgflaga bortstött i tak etc d v s kosmetiska anmärkningar som inte inverkar på möjligheten att använda utrymmet. Kunden har rätt att hålla inne en mindre summa för att säkerställa att besiktningsanmärkningar åtgärdas. Summan skall motsvara den förmodade kostnaden för entreprenörer att åtgärda anmärkningarna. Om badrummet däremot skulle underkännas på någon funktionell del vid besiktningen kommer ingen fakturering att ske förrän anmärkningen är åtgärdad. Ovanstående gäller ej i sådana fall där underkännandet beror av entreprenör är anlitat av kunden eller på förseningar i leveranser av varor som kunden ansvarar för. Tidsåtgång och förseningar Tidsåtgången beräknas utifrån de arbeten som specificeras i arbetsåtagandet. Tilläggsbeställningar och förseningar på material som kunden ansvarar för är ej inkluderade och kommer att innebära att tidsåtgången utökas.

9 Förseningar regleras i Konsumenttjänstlagen vilken säger att kunden har rätt till ersättning i de fall han lidit skada av förseningen. Städning och bortforsling av byggsopor Bortforsling av byggsopor och avetablering av verktyg och maskiner sker efter avslutat arbete. Kontinuerlig utsortering av verktyg etc som inte behövs sker ej. Om kontinuerlig sophämtning önskas debiteras detta som en extra kostnad. Finstädning, d v s dammsugning, moppning ingår inte om ej annat har angetts i avtalet. Vi gör en byggstädning vilket innebär att vi tar med oss och forslar bort allt spillmaterial d v s tomma färgburkar, emballage etc. Övrig städning ansvarar Du som kund för. Friskrivning Entreprenören åtar sig att utföra de arbeten som finns nedskrivna i arbetsåtagandet. Den bedömning som entreprenören tillsammans med beställaren har gjort gällande vad som skall göras baseras på den information entreprenören haft tillgänglig vid utfärdandet av offert på arbetet. Om inget annat har framkommit förutsätts objektet byggnadstekniskt sätt vara konstruerat klanderfritt och sakna alla former av skador. Dolda fel som eventuellt uppdagas under arbetets gång såsom fuktskador, sprickbildningar i bärande delar, rörskador, felaktiga och idag ej godkända konstruktioner, bristfälligt underarbete kommer att innebära extra kostnader för Dig som kund. Vidare gäller att entreprenören står för extrakostnader som tillkommit p g a entreprenörens försumlighet. Har däremot extraarbete uppkommit som resultat av konstruktionsmässiga skäl som ligger utanför entreprenörens kontroll skall dessa ej anses ha orsakats av entreprenören och skall således faktureras Dig som kund. Garantier Vi lämnar 10 års garanti på tätskiktet i enlighet med Konsumenttjänstlagen.

10 Med vänlig hälsning Einar Janson VD Titania Bygg & VVS AB

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna

Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna Foto: Magnus Magnusson, Ulf Blomberg Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna MILJÖMÄRKT Renovering och modernisering www.diligentia.se 341 376 dat 2013-09-12 TRYCKSAK Spis med häll och inbyggd ugn,

Läs mer

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT INNEHÅLLER POLICIES AVSEENDE: 1. - STÖRRE RENOVERINGAR I LÄGENHETER 2. - SÄKERHETSDÖRRAR/GALLERGRINDAR 3. VENTILATION OCH FÖNSTERTÄTNING 4. - UTHYRNING AV BOSTADSRÄTT I ANDRA

Läs mer

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7.

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7. Välkommen Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags BESIKTNING STÄDNING ADRESSÄNDRING TILLVAL Kontakt sid 6-7 Kundcenter Bovärdar Hemsidan Felanmälan JOUR/Akuta fel Störningsjour Låsöppning Säkerhet sid 8-9 Hemförsäkring

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

Nautic Yacht Båtförmedling

Nautic Yacht Båtförmedling Hej! Kul att du är intresserad av att köpa båt via oss på Nautic Yacht AB. Vi har arbetat med internationell båt förmedling i flera år och har en stor erfarenhet av att hjälpa kunder till en bra och säker

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att

Läs mer

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20 Information Registry Services FAQ för Registrarer SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 7 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, REGISTRY SERVICES OCH SE DIREKT?... 7 1.2

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning.

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. När du flyttar in En skön känsla av frihet... När du bor i en hyresrätt

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING Är det rätt tidpunkt att sälja nu? Hur mycket är bostaden värd? Ska jag sälja först och köpa sen eller tvärtom? Det är många aspekter att ta hänsyn till när man

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer