Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015"

Transkript

1 Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla FSS En båtklubb för alla. Vision Vi är en väl fungerande klubb i ständig utveckling med aktiva och engagerade medlemmar. Vi har en god gemensam samvaro för alla generationer med ett stort utbud av aktiviteter, framförallt till sjöss, men även vid våra klubbanläggningar såsom den trivsamma klubbstugan intill Ölandsstranden i kanten av Kalmar sund eller vid vår uppläggningsplats. Vision, något man vill uppnå. En vision uttrycks ofta som ett framtida tillstånd man vill uppnå men behöver inte uppfylla formella krav på realism Wikipedia Vår vision ska hjälpa oss att fungera som: 1. En körriktningsvisare för alla medlemmar 2. Det förväntas att alla beslut fattas i visionens anda Idé: När visionen förankrats i allas medvetande, uppstår en stor drivkraft framåt! Det mesta kommer att bli bra om vi varje dag försöker koppla det till det vi gör. Den ska finnas med oss som en eldskrift på väggen i varje moment, i varje beslut och i varje andetag. Historik: Färjestadens segelsällskap bildades den 27 april 1967, i bilagan finns en historisk beskrivning om klubbens utveckling. Denna utvecklingsplan reviderades av styrelse och ledare

2 Syfte med vår utvecklingsplan: Planen ska skapa stabilitet och struktur för klubbens utveckling genom tydlig målstyrning utifrån vår vision.. Utvecklingsplan för Strategisk nivå (1-5 år) Här beskrivs våra viktigaste långsiktigt prioriterade utvecklingsområden. Den strategiska nivån sätter agendan för klubbens utveckling. Taktisk nivå 2010 (0,5 1 år) Här beskrivs hur utvecklingsarbetet ska genomföras på årsbasis och vem som ansvarar för vad. Syftet med den taktiska nivån är att se till att det blir en hög kvalitet på den operativa nivån. Operativ nivå (Det löpande arbetet under verksamhetsåret) En båtklubb för alla FSS Utvecklingsplan Strategisk nivå 1 5 år Styrelsen Innehåll i vår agenda Taktisk nivå 0,5 1 år Granskning Lägesanalys Operativ nivå Det löpande arbetet

3 Strategisk nivå Klubbens övergripande utvecklingsmål de kommande 3-5 åren 1. Utökat medlemskap Klubbens ekonomi måste förstärkas rejält för att klubben ska bli handlingskraftig. Idag har klubben ca 115 betalande medlemmar. Vi har också inkomster från sponsring av reklamskyltar. Mål: 2012 ska klubben ha 300 betalande medlemmar! Syfte: Genom ett ökat medlemsantal samt arrangemang som bidrar med intäkter skapar vi en stabilitet som ger förutsättningar att utveckla vår klubb. Utifrån ett genusperspektiv är det viktigt att alla arbetar för att få med fler tjejer och kvinnor i föreningen. Metod: Marknadsföring på vår hemsida och flygblad samt verka för att alla medlemmar också är goda ambassadörer för verksamheten genom att alltid tänka kvalitet i stället för kvantitet i våra arrangemang. Utveckling 2010: Genom en förädling och breddning av nuvarande verksamhet, ska vi fortsätta på den inslagna vägen att långsiktigt utveckla och höja kvaliteten i de arrangemang vi erbjuder. Effektmål 3 månader ( 1/6): Den nya hemsidan ska ha 1000 besök/månad samt att nya flygblad och affischer ska vara utskickade. Styrelsen ska också ha tagit fram ett koncept för företagare som vill hyra vår anläggning. Vid årsmötet 2010 : Medlemsantalet ska ha ökat med 50%. Vi ska vara minst 150 medlemmar Vid årsmötet 2011: Vi ska vara minst 200 medlemmar Ansvar: Styrelsen

4 2. En väl fungerande ungdomsverksamhet En förening utan ungdomsverksamhet tar inte sitt samhällsansvar därför är det av största vikt att vi åter igen får igång en ungdomsverksamhet. Under 2009 har det åter igen visats ett positivt engagemang att bygga vidare på. Mål: Att verka för en ungdomsverksamhet med jämn könsfördelning. Att hålla åtta stycken optimistjollar i sådant skick att de håller för de verksamheter som kommer bedrivas. Att bedriva Torsdagsseglingar för barn som är medlemmar i klubben. Att kunna erbjuda prova-på-seglingar, även för ickemedlemmar. Vill man sedan fortsätta krävs ett medlemskap. Att starta upp en årligen återkommande Seglarvecka under sommaren, med möjlighet till utökning i antalet deltagare och/eller antalet tillfällen. Att i ett längre perspektiv kunna erbjuda seglarskola för allmänheten, skola, andra föreningar, mm. Att införskaffa fler alternativa jollar/båtar för att på så sätt bibehålla ett intresse hos våra ungdomar. Förutom att det troligen behövs fler optimistjollar kan det eventuellt behöva införskaffas jollar/båtar som E-jolle, Laser, 2-krona, C55, 606, mm. Att vara öppna för alternativa marina verksamheter än vad som tidigare nämnts, som t ex vattenskidor, vindsurfing, kitesurfing, hobie cat, mm. Genomförande: Planering av ungdomsverksamheten till sommaren samt iordningsställande av befintliga och inköpta optimistjollar ska vara färdigt i maj. Prova-på-seglingar ska erbjudas tre torsdagar vecka Torsdagsseglingar ska kunna erbjudas under månaderna juni-augusti. Seglarveckan ska genomföras under dagarna tisdag-lördag, vecka 26. Två stycken väl fungerande följebåtar måste stå färdiga i maj, inklusive rundningsbojar med lina och tyngder. Flytbrygga/flotte ses som en fördel vid på- och avriggningen av jollarna. Gärna under hela säsongen, men framförallt under seglarveckan. Syfte: Att garantera tillväxten av familjemedlemmar i klubben samt att ta ett samhällsansvar för den kommande generationen genom att erbjuda en meningsfull, spännande fritidssysselsättning genom FSS. Metod: Planering av ungdomsverksamheten samt i ordningsställande av optimistjollar kommer utföras under ett antal veckor framöver med start torsdag den 4 mars.. Prova-på-seglingar ska erbjudas med minst två segelkunniga ledare för att på så sätt locka till oss eventuellt fler segelintresserade ungdomar och potentiella klubbmedlemmar. Torsdagsseglingar ska kunna erbjudas för klubbmedlemmar med minst en ledare från ungdomssektionen närvarande. Ansvaret ska vid dessa tillfällen dock ligga på respektive barns förälder. Ledaren finns tillhands i anslutning till klubbhuset mellan kl Seglarveckan ska genomföras med minst två segelkunniga ledare varje dag. Det ska finnas plats för 16 stycke ungdomar med en ålder mellan 8-12 år. Simkunnighet kommer krävas med en skriftlig försäkran från respektive barns förälder.

5 Effektmål: Maj, st jollar ska vara renoverade och segelfärdiga för en kostnad av kr inklusive två nyinförskaffade och renoverade jollar till en kostnad av kr Nya pengar för två stycken 2-kronor. 3. En väl fungerande klubbanläggning Klubbstugans placering och närhet har en potential som bör kunna nyttjas mer av både medlemmar och icke medlemmar. Genom gott underhåll, god utrustning och bättre marknadsföring bör nyttjandegraden kunna ökas markant. Utökad uthyrning skapar också bättre ekonomiska förutsättningar för klubben. Bygglovet för den nya bastun tillför en ny dimension i vår klubb och kan förhoppningsvis locka fler medlemmar. Uppläggningsplatsen på industriområdet har ökat sin beläggning och nyttjas både för sommaruthyrning och permanenta gäster. Mål för klubbstugan och närområdet Klubbstugan ska vara hjärtat i vår verksamhet. Den ska vara ansiktet utåt och en naturlig samlingsplats för våra klubbmedlemmar. Det är viktigt att det alltid är fräscht och välkomnande för både medlemmar och andra gäster. Effektmål 3 månader 1. Förra årets lyckade initiativ med stugvärdar skall fortsätta i år. Dokumentet med instruktionen från förra året har reviderats bifogas. På PUB-kvällen/kick-offen den 5 mars skall förra årets värdar få chansen att anmäla sig för kommande säsong. När listan är fulltecknad läggs den ut på hemsidan och mejlas samtliga värdar. 2. Städdag vid anläggningen den 17 april. Lista på nödvändiga jobb skall göras och arbetsledare utses. Personer som ansvarar för lunchen skall kontaktas. 3. Bona golvet i klubbstugan till våren när dörr och fönster kan tillåtas stå öppna och vädra. Effektmål till årsmötet Stolarna och borden i stugan är inte ändamålsenliga och fräscha och skulle behöva bytas ut. Alla håller ögonen öppna om ett tillfälle dyker upp att få köpa nya möbler till bra pris eller få gratis bra begagnade. Anders Sjöholm lovade kolla med högskolan i samband med övergång till Linnéuniversitetet. 2. Öka uthyrningen i klubbstugan. Under 2009 var den uthyrd ca 15 betalda gånger. För 2010 är planen att öka detta till 30 gånger. För att genomföra detta skall följande åtgärder undersökas: - Kontakta andra föreningar i kommunen som kan behöva en lokal för möten, aktiviteter, etc - Sätta upp affischer på anslagstavlor - Annonser i pressen. Effektmål till årsmötet 2011

6 Investeringar i klubbstugan är avhängigt andra investeringar i klubben framförallt inom ungdomssektionen och bastusektionen som har första prioritet. Följande åtgärder diskuteras senare: - Värmepump - Dusch och ny varmvattenberedare. Ansvariga: Stugfogdarna Göran Engelholm och Matti Eriksson Mål för bastuverksamheten Bastun ska vara ett mervärde för klubbens medlemmar, men även en del i ett koncept för att öka medlemsantalet. Effektmål: 3 månader: Sektionen arbetar med planering av genomförandet. Vad har vi? Vad behöver vi skaffa oss? Vi ska besöka andra anläggningar för lärdomar. Går det hitta någon form av sponsring? Vid årsmötet 2010:Avstämning om hur långt sektionen har kommit. Fortlöpande information kommer att ges på hemsidan. Vid årsmötet 2011: Den lilla enkla bastun Etapp 1 ska vara klar! Framtid: Etapp 2: Att på sikt får utökade duschmöjlighet inne i klubbstugan Mål för uppläggningsplatsen Klubben ska kunna erbjuda en väl fungerande uppställningsplats båtar och vagnar för båtar!.effektmål: 3 månader: Uppmarkering av samtliga platser inom området Vid årsmötet 2010: Ta fram en organisationsplan för området och beakta om vi ska göra anspråk på intilliggande område för vilket vi har Vid årsmötet 2011: Ansvarig: Dennis Milehag.

7 4. En livaktig och familjevänlig kappseglingsverksamhet Mål: Utifrån vår vision så är kappseglingsverksamheten i första hand en social samverkan i föreningen där vi prioriterar enkelheten och glädjen i att vi är många båtar ute på sjön vid samma tillfälle. Seglingarna ska präglas av att vi delar med oss av varandras erfarenheter och även ser dessa tillfällen som en möjlighet att knyta nya medlemmar till klubben. Effektmål 2010 för kappseglingsverksamheten A) Vi ska öka antalet båtar på våra måndagsseglingar, minst 10 båtar/gång! Dessa seglingar är också en möjlighet för nya medlemmar att pröva på segling. B) Efter varje måndagssegling ska vi ha ett lärtillfälle ( regler, vindskiften, taktik) vid klubbstugan som leds av kappseglingssektionen. C) Närvaron på måndagsseglingarna kommer att redovisas på vår hemsida D) Klubben ska vara representerad av minst 10 båtar på kappseglingen Blå Jungrun och Byxelkroken i kombination med god samvaro, förhoppningsvis kommer några att även delta på Öland runt E) Inför 2011 ska klubben arbeta för att arrangera/överta den traditionella seglingen slutpusten F) På årets KM ska vi slå nytt deltagarrekord med minst 20 deltagande båtar. G) Årets måndagsseglare ( Den båt som medverkat vi flest tillfällen under sommaren) kåras vid årsmötet. Effektmål 3 månader: Sektionen ska försöka ta fram en mer rektangulär bana för måndagsseglingarna där man utnyttjar Svarte hatt och Trädgårdsgrund som fasta rundningsmärken. Ansvariga: Kappseglingssektionen 5. En livaktig och familjevänlig motorbåtsverksamhet Mål: Under 2010 försöka få med fler motorbåtsägare, både stora som små, att medverka på gemensamma aktiviteter utifrån vår vision där vi vill förena, stimulera, utveckla och utbilda klubbens verksamhet för motorbåtsvänner i Färjestaden. Effektmål 2010 Gemensamma båtfärder en lördag eller söndag eller en helg till ett förutbestämt mål. Kurs/utbildning om dieselmotorer, utombordare samt studiebesök i varandras båtar för tips, uppslag, idéer och därefter korvgrillning, fika, etc i klubbstugan." Under sommaren 2010 ska sektionen arrangera minst ett pokerrace Investering: På sikt äskar man i sektionen medel till en ribbåt till ungdomsverksamheten. Ansvar: Motorbåtssektionen

8 Taktisk nivå(0,5 1 år) Här beskrivs hur utvecklingsarbetet ska genomföras på årsbasis och vem som ansvarar för vad. Syfte: Att se till att det blir hög kvalitet på den operativa nivån, det löpande arbetet. Informationskanaler Hemsidan : är hjärtat i vår verksamhet. Här speglas hela vår verksamhet. Nyhetssidan uppdateras regelbundet. Hemsidan har ca 1000 besökare/månad. Aktivitetskalendern fastställs under februari månad varje nytt år. Anslagstavlor: Vår huvudanslagstavla är vid den södra väggen av jolleskjulet intill klubbstugan. Vi använder av kommunens anslagstavlor i både södra och norra hamnen. Maillista: Alla medlemmar som har lämnat in sin mailadress får också gruppmail. Obs! För att följa med i vad som händer är hemsidan med sin nyhetssida den allra viktigaste informationskällan! Styrelsen Styrelsen består av ordförande, 6 ledamöter och 3 suppleanter. Styrelsen samordnar verksamheten utifrån vision, stadgar och utvecklingsplan samt lägger ut och ansvarar för årsagendan samt samordnar utbildningsverksamheten. Årsmötesförhandlingar sker alltid sista fredagen i oktober Styrelsen består under verksamhetsåret 2010 av följande personer: Namn Funktion Telefonnummer mailadress Per Malmquist Ordförande Göran Engelholm v.ordförande Lars-Erik Holm Sekreterare Matti Eriksson Kassör Anders Ohlén Ledamot Anna Arnebjörk Ledamot Arvid Fall Ledamot Per Sundström Suppleant Peter Fransson Suppleant Dennis Milehag Suppleant Ring klubben direkt!

9 Sektioner FSS En båtklubb för alla är en platt organisation där varje sektion till stor del är självständig utifrån vision och utvecklingsplan är verksamheten uppdelad i nedanstående sektioner. Ungdomssektionen Sektionen har fullt ansvar för att driva och utveckla vår ungdomsverksamhet. Sektionens arbete har högsta prioritet i föreningen. Anna Arnebjörk, Niclas Petersson, Niclas Beerman, Peter Fransson, Anders Sjöholm, Arvid Fall och Dennis Milehag Bastusektionen Sektionen driver och planerar arbetet med bastu och tillhörande brygga. De ansvarar för nybyggnation, skötsel och drift. Magnus Arnebjörk, Klaus Gunter, Sune Carlsson och Christer Bemervik. Kappseglingssektionen Sektionen har till ansvar att driva och utveckla kappseglingsverksamheten. De ansvarar för måndagsseglingar, KM samt samordning av gemensamt deltagande kring Blå Jungfrun och Byxelkroken. Lars Nordén, Mattias Ottevi och Ulf Hallström Motorbåtssektionen Sektionen har till ansvar att driva, utveckla samt bevaka motorbåtsägarnas intresse i klubben. De har också ansvar för att se över och underhålla klubbens motorer till följebåtarna. Arvid Fall, Per Sundström, Dennis Milehag och Jan-Åke Karlsson Uppläggningssektionen Sektionen har till ansvar att driva och utveckla organisationen vid vår uppställningsplats vid Rökgatan. Samt i samråd med kassören stämma av avgiftshanteringen för dessa hyresgäster. Dennis Milehag och Matti Eriksson. Stugfogdar Fogdarnas uppgift är att samordna uthyrningsverksamheten av klubbstugan såsom utlåning av nycklar, avtal samt tillsyn och granskning i samband med uthyrning. Fogdarna tar också fram rutiner för städning, inventarier etc. samt ansvarar för organisationen av städning oktoberapril. Under sommarhalvåret så organiserar man stugvärdsverksamheten. Göran Engelholm och Matti Eriksson Hemsidan En grupp där det finns en representant från varje sektion som ansvarar för hemsidans uppdatering i samråd med klubbens webbmaster Johan från ADDI: Styrelsen: Per Malmquist, Klubbanläggning: Göran Engelholm, Kappsegling: Mattias Ottevi Bastu: Sune Carlsson, Motor: Arvid Fall, Ungdom: Peter Fransson samt Galleriet: Ove Jacobsson

10 Operativ nivå (Det löpande arbetet under verksamhetsåret) Styrelsemöten Styrelsen träffas den första onsdagen i varje månad onsdagar klockan Ordf. skickar ut en dagordning 1 vecka innan varje möte. Planeringsdag för styrelse och sektioner I februari månad träffas styrelse och sektioner en heldag, första eller andra helgen i februari, för revidering och fastställande av utvecklingsplanen. Kick off I mars månad bjuder styrelsen in till en Kick off för att presentera vad klubben har att erbjuda inför annalkande båtsäsong. Städdagar Vår och höst arrangerar styrelsen städdagar. Dessa görs som en familjeaktivitet, man tar med sig sin fikakorg och klubben bjuder på korvgrillning. Sjösättning och Upptagning Styrelsen arrangerar två sjösättningar på våren och två upptagningar på hösten för klubbens medlemmar till ett förutbestämt pris. Arrangemanget leds av en sjösättningsledare som är utsedd av styrelsen. Ungdomsseglingar och öppet hus Torsdagar i maj, juni, juli och augusti så är det ungdomssegling. Dessa kvällar är det även öppet hus i klubbstugan vilket veckans stugvärd ansvarar för. Sommaren 2010 så arrangerar ungdomssektionen även en seglarvecka. Måndagsseglingar Våra måndagsseglingar är ett unikt tillfälle att komma ut och testa din segelbåt under lättsamma former. Utifrån din båts LYS-tal får du en starttid som du själv ansvarar för att följa. Det brukar sluta med att alla båtar går i mål i stort sett samtidigt efter drygt en timmas segling. Du väljer själv om du vill segla med eller utan spinnakker/genakker. Seglingen avslutas med grillning, en stunds lärande samtal vid klubbstugan. Huvudsyftet är hög närvaro, god gemenskap, gemensamt lärande och många båtar i Kalmarsund vid samma tillfälle. Klubbmästerksap och annan tävlingsverksamhet Första lördagen i september arrangerar klubben klubbmästerskap för kölbåtar. Det brukar vara ett trevligt arrangemang som avslutas med gemensam prisutdelning under trevliga former på en solig terrass. Vi försöker också samordna så att så många som möjligt från klubben kan medverka vid Blå Junfgrun och Byxelkroken. När det gäller Byxelkroken som är helgen den september så avseglar vi gemensamt torsdag morgon den 16/9.

11 Eskaderseglingar med eller utan mast! Vårsegling 1: Kristihimmelfärdsveckan så har några av klubbens medlemmar för vana att ge sig ut på en vårsegling till någon av östersjöns grannländer. Den här seglingen kan vara ganska tuff och kräver att du har stor erfarenhet eftersom etapperna är långa och även sker nattetid. Kontaktperson: Kent Ebenhart. Vårsegling 2: Samma vecka som ovan, med start lördag 8 maj så arrangerar Per Malmquist en vårsegling till någon av våra närmsta skärgårdar. Försommaren: Helgen den 5 6 maj gör vi en gemensam eskader till Ekenäs via Mörbylånga. Eftersommaren: Helgen september gör vi en gemensam Eskader till Gamla varvet via Stora Rör. Stugvärdar Under maj, juni, juli och augusti så har vi stugvärdar vilket innebär att man under en vecka ansvar för klubbstugans skötsel såsom städning inomhus och utomhus. Håller efter utomhus med gräsklippning och skötsel utanför stugan. På måndagskvällarna ansvarar man för grillningen i samband med måndagsseglingarna samt ser till att klubbstugan är representativ vid torsdagskvällarna då det är ungdomssegling samt tillika Öppet Hus! Ansvaret kvitteras efter genomförd vecka på anslagstavla inne i klubbhuset. Våra fogdar organiserar tillsättningen av stugvärdar. Torsdagsträffar med ärtsoppa Från oktober till mars första torsdagen varje i varje månad klockan arrangerar klubben en trivselkväll där vi tillsammans avnjuter ärtsoppa och varm punsch. Vi har också någon form av tema alt. föreläsare vid dessa tillfällen. Ansvarig: Max Albien Rutiner för ansökan om bidrag Smålandsidrotten: Varje sektionsledare och kursledare ansvarar för att för deltagarlistor från varje LÄRGRUPP. Dessa originallistor ( behåll själv en kopia) lämnas sedan till Per senast den 1 november som i sin tur redovisar dem till Smålandsidrotten. Vår nuvarande verksamhet bör generera ett ledarstöd på ca :-/år. LOK-bidrag : Detta gäller framförallt ungdomsverksamheten. Anna ansvarar för att dessa förs samt redovisar desamma vid två tillfällen/år Anläggningsbidrag: Efter sammanställning av planerade investeringar avgör styrelsen när det är dags att söka anläggningsbidrag. Vi måste då själva ha ett eget kapital på :- Handikappsanpassningar: I samverkan med Boverket Ovanstående utvecklingsplan är fastställa av styrelse och sektioner Per Malmquist Ordförande FSS En båtklubb för alla

12 Bilaga 1 : Historik Färjestadens segelsällskap bildades den 27 april 1967, att det fanns intresse uppdagades relativt snart och medlemsantalet växter på några år till nästan 100 medlemmar. Dåvarande Torslunda kommun byggde den norra hamnpiren med bryggor samt placerade en sjösättningskran norr om lantmännens magasin. Detta möjliggjorde en väsentlig utökning av båtlivet. Efter att oljedepån upphörde fick klubben tillgång till ett område där båtar kunde ställas upp för vinterförvaring. Så småningom inhägnades området och en klubbstuga byggdes på grunden från oljebolagets kontor delvis med material från en militärbarack som inropades vid en offentlig aktion i Sjöbergs hage. Många klubbmedlemmar deltog i dessa arbeten. Överenskommelse träffades med kommunen om att båtklubben inte behövde betala hyra i klubbområdet mot att klubben ansvarade för sjösättning och upptagning av samtliga båtar i hamnen. Genom åren har klubben erbjudit sina medlemmar möjlighet till uppställningsplats, fri sjösättning, eskaderseglingar, kurser samt ungdomsverksamhet. Ungdomssektionen har periodvis varit mycket aktiv i form av segelkurser för optimistjollar och E-jollar där våra ungdomar har framgångsrikt hävdat sig i Smålandscuper och SM. I alla år har det också genomförts eskaderseglingar till många av Östersjöns länder. I samband med kommunens satsning på bostäder i hamnen förändrades klubbens villkor och de senaste åren har klubben levt i ovisshet angående klubbhus, båtplatser etc.. Ett nytt samarbetsavtal mellan kommun och klubb kom till stånd 2006 och därefter har det åter igen skett en positiv utveckling av föreningen, där vi numera är ca 130 medlemmar. Klubben har idag en klubbstuga med mastskjul vid den norra delen av småbåtshamnen, vi förvaltar också en uppläggningsplats vid Rökgatan uppe på industriområdet. Inför 2010 har vi också fått bygglov för en bastu i anslutning till klubbstugan.

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2011-2016

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2011-2016 Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2011-2016 FSS En båtklubb för alla. Vision Vi är en väl fungerande klubb i ständig utveckling med aktiva och engagerade medlemmar. Vi har en god gemensam samvaro

Läs mer

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2013 2017

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2013 2017 Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2013 2017 FSS En båtklubb för alla. Vision Vi är en väl fungerande klubb i ständig utveckling med aktiva och engagerade medlemmar. Vi har en god gemensam samvaro

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (6) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Ulf Kraepelien, kassör Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Tomas Grut, hamnkapten Jan Tottie, intendent Erik Frykfeldt, varvschef Lars-Erik

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319)

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Hej! Hjärtligt välkommen till OBK. Syftet med det här brevet är att ge dej som ny i klubben en snabb information om OBK, vad du behöver veta och vad klubben

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

SSÅV medlemsenkät 2003.

SSÅV medlemsenkät 2003. 1 SSÅV medlemsenkät 2003. SSÅV upplever en period med mycket aktiviteter inom både kölbåtssegling och jollesegling (ungdomsverksamhet). Vad vi ser är en svacka i deltagandet inom kölbåtsverksamheten, samtidig

Läs mer

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt.

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt. Närvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Johan Mandelius, kassör Janne Björck, sekreterare vid protokollet Björn Littorin, särskild ledamot Magnus

Läs mer

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2012

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2012 Medlemsbrev Mars 2012 Välkommen till LJS! Våren känns tidig i år och seglingssäsongen 2012 närmar sig snabbare än vanligt. Vi hälsar alla seglare välkomna till Linköpings Jolleseglarklubb och till massor

Läs mer

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Alla medlemmar i BBK förväntas ta del av, och följa, regler enligt nedan: Allmänt Borgåsunds Båtklubb är en ideell förening som arrenderar marken och bedriver

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Ystads Segelsällskap

Ystads Segelsällskap Ystads Segelsällskap Protokoll från styrelsemöte 2013-08-19 Närvarande: Håkan Håkansson, Göran Lawesson, Allan Waktmar, Eric Lundgren, Heléne Ohsbeck, Pontus Johnsson och Ola Tedin 1) Mötets öppnande och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Allmänt OXSS styrelse har under verksamhetsåret bestått av nedanstående ledamöter och haft 11 protokollförda styrelsemöten. Det har under verksamhetsåret inte påkallats eller

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan med avgifterna för 2015 är utskickad har du inte fått någon faktura meddela styrelsen om detta. Sista betalningsdagen, är den 31/12 2014. Vi kommer att ha ett årsmöte den 7 februari

Läs mer

ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09

ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09 ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR EDSVIKENS SEGLARSKOLA JOLLE (ESS Jolle) 2014 1 Medlemmar Vid årets slut hade föreningen 206 registrerade medlemmar

Läs mer

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum.

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum. Augustiutskick 2014 Äntligen en sommar väl värd namnet för alla oss båtfarare. Det har till och med varit ett antal tropiska nätter ute i skärgården detta år. Under hela fem dagar hade Göteborg över 30

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP Inledning Denna verksamhetsplan är ett komplement till OXSS stadgar och anger riktlinjer för klubben och de olika sektionernas verksamhet. Avsikten med

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan för avgifterna för 2014 med sista betalningsdag den 31/1 2014 är utskickade. Fakturan för vinterförvaringen kommer i februari. Som du ser så höjdes avgifterna på senaste årsmötet

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

KALLELSE TILL GVSK:s ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE TILL GVSK:s ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE TILL GVSK:s ÅRSMÖTE 2015 Välkomna på Årsmöte 2015 den 5:e Mars. Återigen träffas vi på Ströms konferensavdelning, Kungsgatan 27 i Göteborg Tider: Årsmöte start: 18:30 Vi vill att alla anmäler

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Bästa HSS medlem, Seglarhälsningar från styrelsen via Svante

Bästa HSS medlem, Seglarhälsningar från styrelsen via Svante Bästa HSS medlem, Det är ett händelserikt år i klubben som vi lämnat bakom oss. 50-årsjubileumet blev en hejdundrande fest. Tack speciellt till Leif Bohlin och Anders Holmgren med familjer som hjälpte

Läs mer

PIREN 74 INNEHÅLLER KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 16 MARS 2015 KL 19.00

PIREN 74 INNEHÅLLER KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 16 MARS 2015 KL 19.00 PIREN 74 INNEHÅLLER KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 16 MARS 2015 KL 19.00 Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern Var stolt över SSV och att Du är medlem i ett av Sveriges äldsta segelsällskap som bildades

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Styrelsemöte den 26 September 2012

Styrelsemöte den 26 September 2012 Styrelsemöte den 26 September 2012 på Södra kopparmora, Värmdö Närvarande: Tore Axelsson, ordf Fredrik Björling, vice ordf Christer Ohlin Alexandra Nordvall Anders Lundh Per Kåverud Anna-Lena Lundfall

Läs mer

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10)

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) Hallsta Båtklubb Sid 1 (5) Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) 1. Medlemskap och avgifter 1. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt till Blanketter

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter 2013 (Fastställd på styrelsemöte 2013-03-13, reviderad 2013-05-21)

Fördelning av arbetsuppgifter 2013 (Fastställd på styrelsemöte 2013-03-13, reviderad 2013-05-21) Fördelning av arbetsuppgifter 2013 (Fastställd på styrelsemöte 2013-03-13, reviderad 2013-05-21) Styrelse leder klubbens verksamhet i enlighet med stadgarna och de beslut som fattas vid årsmöten utser

Läs mer

Protokoll för Mk Scandias styrelsemöte 15.04.22

Protokoll för Mk Scandias styrelsemöte 15.04.22 Protokoll för Mk Scandias styrelsemöte 15.04.22 Närvaro: Lars Axelsson, Magnus Sandberg, Jan Österberg, Jan Johansson, Max Lundgren, Annelie Feuk, Ulf Klasa, Helén Toivonen, Tomas Karlsson, Besök; Tabita

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vårt verksamhetsår 2014, föreningens 105:e, är till ända. Vi kan summera ett mellanår utan större tävlingar eller särskilt minnesvärda händelser. Det har dock varit ett år med

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Grötviks Segelsällskap

Grötviks Segelsällskap Grötviks Segelsällskap Halvårsmöte Tid: Lördagen den 25 november 2000 kl 10.00 Plats: Folkets hus, Stenhuggeriet Mötets öppnande Ordförande Åke Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB.

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB. samt tillhörande ORDNINGSREGLER för SAXEMARA BÅTKLUBB. Innehåll: Stadgar 1 till 16 samt en bilaga med ordningsregler 1 till 16 Antagna vid Vårmöte år 2012 samt Årsmöte Datum: Vårmöte 2012-05-12 Årsmöte

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

DYKARLUBBEN KALMARSUND

DYKARLUBBEN KALMARSUND Styrelsemöte Tid: Plats: Konferenslokal simhallen Närvarande: Johan Bruun Nicklas Dahl Gabriel Mölleborg Mats Gustafsson Thorbjörn Ljungdahl Suppleanter: Rasmus Gustafsson Frånvarande: Magnus Bruun Joakim

Läs mer

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk.

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. Hamnordning för Haga Båtklubb SOLNA 2014 Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. 1 Användning av

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2014-01-12 PROTOKOLL NR 01/2014

STYRELSEMÖTE 2014-01-12 PROTOKOLL NR 01/2014 KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP STYRELSEMÖTE 2014-01-12 PROTOKOLL NR 01/2014 Närvarande: Rinus Voorn, ordförande t.o.m. punkt 6.2 Lars-Göran Forss, vice ordförande, landsektion, ordförande fr.o.m punkt 6.3 John

Läs mer

Sjökrogen sammanfattande beskrivning 2015-05- 20

Sjökrogen sammanfattande beskrivning 2015-05- 20 Senaste nytt: 2015-05-30, Läget och sammanfattning om Sjökrogen Ännu inget beslut om Sjökrogens framtid. Skall upp igen vid extrastämma inom kort. Det råder en hel del diskussioner just nu, om vad som

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 ASEF Styrelse 2013-01-17 Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmänt... 3 1.1.1 Båthamnen... 3 1.1.2 Vår båthamn... 3 1.1.3 Medlemsavgift ASEF... 4 1.2 Några jämförelser...

Läs mer

StSS Klubbseglingar för Kölbåt

StSS Klubbseglingar för Kölbåt StSS Klubbseglingar för Kölbåt Poäng- och distansseglingar 2015 StSS KLUBBSEGLINGAR FÖR KÖLBÅT 2015 Kölbåtssektionen inbjuder till klubbseglingar för kölbåtar. Anmälan till hel säsong kostar 300 kr och

Läs mer

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring Loket och Vagnarna Tips Rekrytering Marknadsföring Sponsring Undertecknad var under våren och hösten 2006 ute och besökte sammanlagt 28 föreningar runt om i Sverige. Jag hade med mig representanter från

Läs mer

Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10

Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10 Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10 Plats: Smålandsidrottens föreläsningssal Tid: 17.00-19.40 Närvarande: Thony Ragnarsson Katarina Ragnarsson Erik Gunhamn Christian Martinsson Simon Karlsson Andreas

Läs mer

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5 Regelverket fastställdes på styrelsemötet 2015-03-02 Förra uppdateringen gjordes 1998 Innehåll Sid 1 Generella hamnregler 2 2 Säkerhet 3 3 Miljöregler 3 4 Sjö- och torrsättning 3 5 Skjulregler 4 6 Container

Läs mer

Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern

Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern PIREN nr 71 Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern Var stolt över SSV och att Du är medlem i ett av Sveriges äldsta segelsällskap som bildades 1885. Sällskapet har under åren haft samma syfte med

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26 Bilaga 2 Kårstyrelsemöte Sammanträdesdatum Sidan 1 av 1 1. Förslag till kunskapsmentorer för teknologkåren Projektledaren för Kunskapsmentorerna

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Stockholms Judoförbund informerar

Stockholms Judoförbund informerar Stockholms Judoförbund informerar Gör som Ekerö JK Den 10 januari kommer Ekerö JK att ha ett arbetsseminarium med sin klubbstyrelse då man går igenom Stockholms Judoförbunds nya Mål och visionen 2015,

Läs mer

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00 Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 21 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18. Förslag till dagordning för årsmötet: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3)

Läs mer

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande Nina valdes till ordförande 1.3 Val av mötessekreterare Christian valdes till sekreterare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE TILL ÅRSMÖTET 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE TILL ÅRSMÖTET 2011 Verksamhetsberättelse ASS, verksamhetsåret 2010 Sidan 1 av 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TILL ÅRSMÖTET 2011 För verksamhetsåret 2010, Sällskapets 62:e, lägger styrelsen fram denna verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 för Oxelösunds segelsällskap, OXSS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 för Oxelösunds segelsällskap, OXSS 1(8) Kopia Mottagare VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 för Oxelösunds segelsällskap, OXSS Styrelsen har under året avhållit 11 protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har tillämpat sk. Öppna styrelsemöten där

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt Damkommittén Ulrika Bjurner Ordförande Marianne Hesslow Kassör Kristina Wikander Information, webb Susan Breitholtz - Tävlingar Anette Forsberg - Måndagsgolfen Louise Ivstam - Tävlingar Vår målsättning

Läs mer

SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 i GRÄNNA

SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 i GRÄNNA SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 i GRÄNNA Smålands Brottningsförbund inbjuder samtliga Smålandsklubbar till Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom,

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014. Protokoll. 31. Sammanträdet öppnades. 31. Val av protokollsjusterare. 32. Godkännande av dagordningen

Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014. Protokoll. 31. Sammanträdet öppnades. 31. Val av protokollsjusterare. 32. Godkännande av dagordningen Sida 1 av 5 Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014 Protokoll 31. Sammanträdet öppnades Ordförande Gunbritt Öhlén öppnade mötet Ej närvarande: Ingrid Svensson och Anders-Eric Andersson. 31. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Inledning: Verksamhetsplanen är det dokument som skall visa våra verksamhetsmål samt planerna för hur vi ska nå dessa mål. Syftet med dokumentet är att vara

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Smålands Seglarförbund (SDSF) har under året haft följande styrelse: Kent Källström. Richard Holm med Mattias Ottevi som suppleant.

Smålands Seglarförbund (SDSF) har under året haft följande styrelse: Kent Källström. Richard Holm med Mattias Ottevi som suppleant. Styrelse Smålands Seglarförbund (SDSF) har under året haft följande styrelse: Christer Stenholm Stig Langner Kent Källström Pontus Tinnert Patrik Schander Jan Furemo Magnus Arnebjörk ordförande. ledam,

Läs mer

Nytt pentry - och kylbox. Fler båtar på banorna. Ordförandeord. Hyundai Cup. Höstmötet. NR-Race

Nytt pentry - och kylbox. Fler båtar på banorna. Ordförandeord. Hyundai Cup. Höstmötet. NR-Race Nytt pentry - och kylbox Fler båtar på banorna Ordförandeord Hyundai Cup Höstmötet NR-Race Foto: Niclas Stang Nr 2, 2013 NF-förbundet: Ordförande Lars Thorén, tel: 08-724 24 41 E-mail: ordforande@nfseglare.com

Läs mer

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong.

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. 1 av 10 Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. I år kommer vi fortsätta med att förbättra banorna men också era möjligheter till mer och bättre träning. För

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Styrelse: Utskott och kommitteér: Om klubben,verksamhetsberättelse 2009.

Styrelse: Utskott och kommitteér: Om klubben,verksamhetsberättelse 2009. Om klubben,verksamhetsberättelse 2009. Styrelsen för Aspö Båtklubb får härigenom avge följande berättelse för verksamhetsåret 2009. Styrelse: Klubbstyrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av : Ordförande

Läs mer

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013.

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Hej medlem 1(5) Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Som du ser har avgifterna höjts för i år vilket beslutades

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

1) Mötets öppnande. Mötet öppnades och Carina hälsar alla välkomna.

1) Mötets öppnande. Mötet öppnades och Carina hälsar alla välkomna. Ärende Subject Protokoll styrelsemöte 1 (7) Datum: 2012-03-11 Plats: Fryele Närvarande: Kurt Sjöberg Felicia Stigsson Viktoria Bergman Gunilla Grimståhl Carina Manestam Angelika Lang Anna Skärin Marita

Läs mer

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Plats: Dala-Husby Tid: 09.00-15.00 Lämnat återbud: Christer, Marita, Ann Kristin 1) Mötets öppnande Staffan hälsar alla välkomna till första

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer