Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015"

Transkript

1 Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla FSS En båtklubb för alla. Vision Vi är en väl fungerande klubb i ständig utveckling med aktiva och engagerade medlemmar. Vi har en god gemensam samvaro för alla generationer med ett stort utbud av aktiviteter, framförallt till sjöss, men även vid våra klubbanläggningar såsom den trivsamma klubbstugan intill Ölandsstranden i kanten av Kalmar sund eller vid vår uppläggningsplats. Vision, något man vill uppnå. En vision uttrycks ofta som ett framtida tillstånd man vill uppnå men behöver inte uppfylla formella krav på realism Wikipedia Vår vision ska hjälpa oss att fungera som: 1. En körriktningsvisare för alla medlemmar 2. Det förväntas att alla beslut fattas i visionens anda Idé: När visionen förankrats i allas medvetande, uppstår en stor drivkraft framåt! Det mesta kommer att bli bra om vi varje dag försöker koppla det till det vi gör. Den ska finnas med oss som en eldskrift på väggen i varje moment, i varje beslut och i varje andetag. Historik: Färjestadens segelsällskap bildades den 27 april 1967, i bilagan finns en historisk beskrivning om klubbens utveckling. Denna utvecklingsplan reviderades av styrelse och ledare

2 Syfte med vår utvecklingsplan: Planen ska skapa stabilitet och struktur för klubbens utveckling genom tydlig målstyrning utifrån vår vision.. Utvecklingsplan för Strategisk nivå (1-5 år) Här beskrivs våra viktigaste långsiktigt prioriterade utvecklingsområden. Den strategiska nivån sätter agendan för klubbens utveckling. Taktisk nivå 2010 (0,5 1 år) Här beskrivs hur utvecklingsarbetet ska genomföras på årsbasis och vem som ansvarar för vad. Syftet med den taktiska nivån är att se till att det blir en hög kvalitet på den operativa nivån. Operativ nivå (Det löpande arbetet under verksamhetsåret) En båtklubb för alla FSS Utvecklingsplan Strategisk nivå 1 5 år Styrelsen Innehåll i vår agenda Taktisk nivå 0,5 1 år Granskning Lägesanalys Operativ nivå Det löpande arbetet

3 Strategisk nivå Klubbens övergripande utvecklingsmål de kommande 3-5 åren 1. Utökat medlemskap Klubbens ekonomi måste förstärkas rejält för att klubben ska bli handlingskraftig. Idag har klubben ca 115 betalande medlemmar. Vi har också inkomster från sponsring av reklamskyltar. Mål: 2012 ska klubben ha 300 betalande medlemmar! Syfte: Genom ett ökat medlemsantal samt arrangemang som bidrar med intäkter skapar vi en stabilitet som ger förutsättningar att utveckla vår klubb. Utifrån ett genusperspektiv är det viktigt att alla arbetar för att få med fler tjejer och kvinnor i föreningen. Metod: Marknadsföring på vår hemsida och flygblad samt verka för att alla medlemmar också är goda ambassadörer för verksamheten genom att alltid tänka kvalitet i stället för kvantitet i våra arrangemang. Utveckling 2010: Genom en förädling och breddning av nuvarande verksamhet, ska vi fortsätta på den inslagna vägen att långsiktigt utveckla och höja kvaliteten i de arrangemang vi erbjuder. Effektmål 3 månader ( 1/6): Den nya hemsidan ska ha 1000 besök/månad samt att nya flygblad och affischer ska vara utskickade. Styrelsen ska också ha tagit fram ett koncept för företagare som vill hyra vår anläggning. Vid årsmötet 2010 : Medlemsantalet ska ha ökat med 50%. Vi ska vara minst 150 medlemmar Vid årsmötet 2011: Vi ska vara minst 200 medlemmar Ansvar: Styrelsen

4 2. En väl fungerande ungdomsverksamhet En förening utan ungdomsverksamhet tar inte sitt samhällsansvar därför är det av största vikt att vi åter igen får igång en ungdomsverksamhet. Under 2009 har det åter igen visats ett positivt engagemang att bygga vidare på. Mål: Att verka för en ungdomsverksamhet med jämn könsfördelning. Att hålla åtta stycken optimistjollar i sådant skick att de håller för de verksamheter som kommer bedrivas. Att bedriva Torsdagsseglingar för barn som är medlemmar i klubben. Att kunna erbjuda prova-på-seglingar, även för ickemedlemmar. Vill man sedan fortsätta krävs ett medlemskap. Att starta upp en årligen återkommande Seglarvecka under sommaren, med möjlighet till utökning i antalet deltagare och/eller antalet tillfällen. Att i ett längre perspektiv kunna erbjuda seglarskola för allmänheten, skola, andra föreningar, mm. Att införskaffa fler alternativa jollar/båtar för att på så sätt bibehålla ett intresse hos våra ungdomar. Förutom att det troligen behövs fler optimistjollar kan det eventuellt behöva införskaffas jollar/båtar som E-jolle, Laser, 2-krona, C55, 606, mm. Att vara öppna för alternativa marina verksamheter än vad som tidigare nämnts, som t ex vattenskidor, vindsurfing, kitesurfing, hobie cat, mm. Genomförande: Planering av ungdomsverksamheten till sommaren samt iordningsställande av befintliga och inköpta optimistjollar ska vara färdigt i maj. Prova-på-seglingar ska erbjudas tre torsdagar vecka Torsdagsseglingar ska kunna erbjudas under månaderna juni-augusti. Seglarveckan ska genomföras under dagarna tisdag-lördag, vecka 26. Två stycken väl fungerande följebåtar måste stå färdiga i maj, inklusive rundningsbojar med lina och tyngder. Flytbrygga/flotte ses som en fördel vid på- och avriggningen av jollarna. Gärna under hela säsongen, men framförallt under seglarveckan. Syfte: Att garantera tillväxten av familjemedlemmar i klubben samt att ta ett samhällsansvar för den kommande generationen genom att erbjuda en meningsfull, spännande fritidssysselsättning genom FSS. Metod: Planering av ungdomsverksamheten samt i ordningsställande av optimistjollar kommer utföras under ett antal veckor framöver med start torsdag den 4 mars.. Prova-på-seglingar ska erbjudas med minst två segelkunniga ledare för att på så sätt locka till oss eventuellt fler segelintresserade ungdomar och potentiella klubbmedlemmar. Torsdagsseglingar ska kunna erbjudas för klubbmedlemmar med minst en ledare från ungdomssektionen närvarande. Ansvaret ska vid dessa tillfällen dock ligga på respektive barns förälder. Ledaren finns tillhands i anslutning till klubbhuset mellan kl Seglarveckan ska genomföras med minst två segelkunniga ledare varje dag. Det ska finnas plats för 16 stycke ungdomar med en ålder mellan 8-12 år. Simkunnighet kommer krävas med en skriftlig försäkran från respektive barns förälder.

5 Effektmål: Maj, st jollar ska vara renoverade och segelfärdiga för en kostnad av kr inklusive två nyinförskaffade och renoverade jollar till en kostnad av kr Nya pengar för två stycken 2-kronor. 3. En väl fungerande klubbanläggning Klubbstugans placering och närhet har en potential som bör kunna nyttjas mer av både medlemmar och icke medlemmar. Genom gott underhåll, god utrustning och bättre marknadsföring bör nyttjandegraden kunna ökas markant. Utökad uthyrning skapar också bättre ekonomiska förutsättningar för klubben. Bygglovet för den nya bastun tillför en ny dimension i vår klubb och kan förhoppningsvis locka fler medlemmar. Uppläggningsplatsen på industriområdet har ökat sin beläggning och nyttjas både för sommaruthyrning och permanenta gäster. Mål för klubbstugan och närområdet Klubbstugan ska vara hjärtat i vår verksamhet. Den ska vara ansiktet utåt och en naturlig samlingsplats för våra klubbmedlemmar. Det är viktigt att det alltid är fräscht och välkomnande för både medlemmar och andra gäster. Effektmål 3 månader 1. Förra årets lyckade initiativ med stugvärdar skall fortsätta i år. Dokumentet med instruktionen från förra året har reviderats bifogas. På PUB-kvällen/kick-offen den 5 mars skall förra årets värdar få chansen att anmäla sig för kommande säsong. När listan är fulltecknad läggs den ut på hemsidan och mejlas samtliga värdar. 2. Städdag vid anläggningen den 17 april. Lista på nödvändiga jobb skall göras och arbetsledare utses. Personer som ansvarar för lunchen skall kontaktas. 3. Bona golvet i klubbstugan till våren när dörr och fönster kan tillåtas stå öppna och vädra. Effektmål till årsmötet Stolarna och borden i stugan är inte ändamålsenliga och fräscha och skulle behöva bytas ut. Alla håller ögonen öppna om ett tillfälle dyker upp att få köpa nya möbler till bra pris eller få gratis bra begagnade. Anders Sjöholm lovade kolla med högskolan i samband med övergång till Linnéuniversitetet. 2. Öka uthyrningen i klubbstugan. Under 2009 var den uthyrd ca 15 betalda gånger. För 2010 är planen att öka detta till 30 gånger. För att genomföra detta skall följande åtgärder undersökas: - Kontakta andra föreningar i kommunen som kan behöva en lokal för möten, aktiviteter, etc - Sätta upp affischer på anslagstavlor - Annonser i pressen. Effektmål till årsmötet 2011

6 Investeringar i klubbstugan är avhängigt andra investeringar i klubben framförallt inom ungdomssektionen och bastusektionen som har första prioritet. Följande åtgärder diskuteras senare: - Värmepump - Dusch och ny varmvattenberedare. Ansvariga: Stugfogdarna Göran Engelholm och Matti Eriksson Mål för bastuverksamheten Bastun ska vara ett mervärde för klubbens medlemmar, men även en del i ett koncept för att öka medlemsantalet. Effektmål: 3 månader: Sektionen arbetar med planering av genomförandet. Vad har vi? Vad behöver vi skaffa oss? Vi ska besöka andra anläggningar för lärdomar. Går det hitta någon form av sponsring? Vid årsmötet 2010:Avstämning om hur långt sektionen har kommit. Fortlöpande information kommer att ges på hemsidan. Vid årsmötet 2011: Den lilla enkla bastun Etapp 1 ska vara klar! Framtid: Etapp 2: Att på sikt får utökade duschmöjlighet inne i klubbstugan Mål för uppläggningsplatsen Klubben ska kunna erbjuda en väl fungerande uppställningsplats båtar och vagnar för båtar!.effektmål: 3 månader: Uppmarkering av samtliga platser inom området Vid årsmötet 2010: Ta fram en organisationsplan för området och beakta om vi ska göra anspråk på intilliggande område för vilket vi har Vid årsmötet 2011: Ansvarig: Dennis Milehag.

7 4. En livaktig och familjevänlig kappseglingsverksamhet Mål: Utifrån vår vision så är kappseglingsverksamheten i första hand en social samverkan i föreningen där vi prioriterar enkelheten och glädjen i att vi är många båtar ute på sjön vid samma tillfälle. Seglingarna ska präglas av att vi delar med oss av varandras erfarenheter och även ser dessa tillfällen som en möjlighet att knyta nya medlemmar till klubben. Effektmål 2010 för kappseglingsverksamheten A) Vi ska öka antalet båtar på våra måndagsseglingar, minst 10 båtar/gång! Dessa seglingar är också en möjlighet för nya medlemmar att pröva på segling. B) Efter varje måndagssegling ska vi ha ett lärtillfälle ( regler, vindskiften, taktik) vid klubbstugan som leds av kappseglingssektionen. C) Närvaron på måndagsseglingarna kommer att redovisas på vår hemsida D) Klubben ska vara representerad av minst 10 båtar på kappseglingen Blå Jungrun och Byxelkroken i kombination med god samvaro, förhoppningsvis kommer några att även delta på Öland runt E) Inför 2011 ska klubben arbeta för att arrangera/överta den traditionella seglingen slutpusten F) På årets KM ska vi slå nytt deltagarrekord med minst 20 deltagande båtar. G) Årets måndagsseglare ( Den båt som medverkat vi flest tillfällen under sommaren) kåras vid årsmötet. Effektmål 3 månader: Sektionen ska försöka ta fram en mer rektangulär bana för måndagsseglingarna där man utnyttjar Svarte hatt och Trädgårdsgrund som fasta rundningsmärken. Ansvariga: Kappseglingssektionen 5. En livaktig och familjevänlig motorbåtsverksamhet Mål: Under 2010 försöka få med fler motorbåtsägare, både stora som små, att medverka på gemensamma aktiviteter utifrån vår vision där vi vill förena, stimulera, utveckla och utbilda klubbens verksamhet för motorbåtsvänner i Färjestaden. Effektmål 2010 Gemensamma båtfärder en lördag eller söndag eller en helg till ett förutbestämt mål. Kurs/utbildning om dieselmotorer, utombordare samt studiebesök i varandras båtar för tips, uppslag, idéer och därefter korvgrillning, fika, etc i klubbstugan." Under sommaren 2010 ska sektionen arrangera minst ett pokerrace Investering: På sikt äskar man i sektionen medel till en ribbåt till ungdomsverksamheten. Ansvar: Motorbåtssektionen

8 Taktisk nivå(0,5 1 år) Här beskrivs hur utvecklingsarbetet ska genomföras på årsbasis och vem som ansvarar för vad. Syfte: Att se till att det blir hög kvalitet på den operativa nivån, det löpande arbetet. Informationskanaler Hemsidan : är hjärtat i vår verksamhet. Här speglas hela vår verksamhet. Nyhetssidan uppdateras regelbundet. Hemsidan har ca 1000 besökare/månad. Aktivitetskalendern fastställs under februari månad varje nytt år. Anslagstavlor: Vår huvudanslagstavla är vid den södra väggen av jolleskjulet intill klubbstugan. Vi använder av kommunens anslagstavlor i både södra och norra hamnen. Maillista: Alla medlemmar som har lämnat in sin mailadress får också gruppmail. Obs! För att följa med i vad som händer är hemsidan med sin nyhetssida den allra viktigaste informationskällan! Styrelsen Styrelsen består av ordförande, 6 ledamöter och 3 suppleanter. Styrelsen samordnar verksamheten utifrån vision, stadgar och utvecklingsplan samt lägger ut och ansvarar för årsagendan samt samordnar utbildningsverksamheten. Årsmötesförhandlingar sker alltid sista fredagen i oktober Styrelsen består under verksamhetsåret 2010 av följande personer: Namn Funktion Telefonnummer mailadress Per Malmquist Ordförande Göran Engelholm v.ordförande Lars-Erik Holm Sekreterare Matti Eriksson Kassör Anders Ohlén Ledamot Anna Arnebjörk Ledamot Arvid Fall Ledamot Per Sundström Suppleant Peter Fransson Suppleant Dennis Milehag Suppleant Ring klubben direkt!

9 Sektioner FSS En båtklubb för alla är en platt organisation där varje sektion till stor del är självständig utifrån vision och utvecklingsplan är verksamheten uppdelad i nedanstående sektioner. Ungdomssektionen Sektionen har fullt ansvar för att driva och utveckla vår ungdomsverksamhet. Sektionens arbete har högsta prioritet i föreningen. Anna Arnebjörk, Niclas Petersson, Niclas Beerman, Peter Fransson, Anders Sjöholm, Arvid Fall och Dennis Milehag Bastusektionen Sektionen driver och planerar arbetet med bastu och tillhörande brygga. De ansvarar för nybyggnation, skötsel och drift. Magnus Arnebjörk, Klaus Gunter, Sune Carlsson och Christer Bemervik. Kappseglingssektionen Sektionen har till ansvar att driva och utveckla kappseglingsverksamheten. De ansvarar för måndagsseglingar, KM samt samordning av gemensamt deltagande kring Blå Jungfrun och Byxelkroken. Lars Nordén, Mattias Ottevi och Ulf Hallström Motorbåtssektionen Sektionen har till ansvar att driva, utveckla samt bevaka motorbåtsägarnas intresse i klubben. De har också ansvar för att se över och underhålla klubbens motorer till följebåtarna. Arvid Fall, Per Sundström, Dennis Milehag och Jan-Åke Karlsson Uppläggningssektionen Sektionen har till ansvar att driva och utveckla organisationen vid vår uppställningsplats vid Rökgatan. Samt i samråd med kassören stämma av avgiftshanteringen för dessa hyresgäster. Dennis Milehag och Matti Eriksson. Stugfogdar Fogdarnas uppgift är att samordna uthyrningsverksamheten av klubbstugan såsom utlåning av nycklar, avtal samt tillsyn och granskning i samband med uthyrning. Fogdarna tar också fram rutiner för städning, inventarier etc. samt ansvarar för organisationen av städning oktoberapril. Under sommarhalvåret så organiserar man stugvärdsverksamheten. Göran Engelholm och Matti Eriksson Hemsidan En grupp där det finns en representant från varje sektion som ansvarar för hemsidans uppdatering i samråd med klubbens webbmaster Johan från ADDI: Styrelsen: Per Malmquist, Klubbanläggning: Göran Engelholm, Kappsegling: Mattias Ottevi Bastu: Sune Carlsson, Motor: Arvid Fall, Ungdom: Peter Fransson samt Galleriet: Ove Jacobsson

10 Operativ nivå (Det löpande arbetet under verksamhetsåret) Styrelsemöten Styrelsen träffas den första onsdagen i varje månad onsdagar klockan Ordf. skickar ut en dagordning 1 vecka innan varje möte. Planeringsdag för styrelse och sektioner I februari månad träffas styrelse och sektioner en heldag, första eller andra helgen i februari, för revidering och fastställande av utvecklingsplanen. Kick off I mars månad bjuder styrelsen in till en Kick off för att presentera vad klubben har att erbjuda inför annalkande båtsäsong. Städdagar Vår och höst arrangerar styrelsen städdagar. Dessa görs som en familjeaktivitet, man tar med sig sin fikakorg och klubben bjuder på korvgrillning. Sjösättning och Upptagning Styrelsen arrangerar två sjösättningar på våren och två upptagningar på hösten för klubbens medlemmar till ett förutbestämt pris. Arrangemanget leds av en sjösättningsledare som är utsedd av styrelsen. Ungdomsseglingar och öppet hus Torsdagar i maj, juni, juli och augusti så är det ungdomssegling. Dessa kvällar är det även öppet hus i klubbstugan vilket veckans stugvärd ansvarar för. Sommaren 2010 så arrangerar ungdomssektionen även en seglarvecka. Måndagsseglingar Våra måndagsseglingar är ett unikt tillfälle att komma ut och testa din segelbåt under lättsamma former. Utifrån din båts LYS-tal får du en starttid som du själv ansvarar för att följa. Det brukar sluta med att alla båtar går i mål i stort sett samtidigt efter drygt en timmas segling. Du väljer själv om du vill segla med eller utan spinnakker/genakker. Seglingen avslutas med grillning, en stunds lärande samtal vid klubbstugan. Huvudsyftet är hög närvaro, god gemenskap, gemensamt lärande och många båtar i Kalmarsund vid samma tillfälle. Klubbmästerksap och annan tävlingsverksamhet Första lördagen i september arrangerar klubben klubbmästerskap för kölbåtar. Det brukar vara ett trevligt arrangemang som avslutas med gemensam prisutdelning under trevliga former på en solig terrass. Vi försöker också samordna så att så många som möjligt från klubben kan medverka vid Blå Junfgrun och Byxelkroken. När det gäller Byxelkroken som är helgen den september så avseglar vi gemensamt torsdag morgon den 16/9.

11 Eskaderseglingar med eller utan mast! Vårsegling 1: Kristihimmelfärdsveckan så har några av klubbens medlemmar för vana att ge sig ut på en vårsegling till någon av östersjöns grannländer. Den här seglingen kan vara ganska tuff och kräver att du har stor erfarenhet eftersom etapperna är långa och även sker nattetid. Kontaktperson: Kent Ebenhart. Vårsegling 2: Samma vecka som ovan, med start lördag 8 maj så arrangerar Per Malmquist en vårsegling till någon av våra närmsta skärgårdar. Försommaren: Helgen den 5 6 maj gör vi en gemensam eskader till Ekenäs via Mörbylånga. Eftersommaren: Helgen september gör vi en gemensam Eskader till Gamla varvet via Stora Rör. Stugvärdar Under maj, juni, juli och augusti så har vi stugvärdar vilket innebär att man under en vecka ansvar för klubbstugans skötsel såsom städning inomhus och utomhus. Håller efter utomhus med gräsklippning och skötsel utanför stugan. På måndagskvällarna ansvarar man för grillningen i samband med måndagsseglingarna samt ser till att klubbstugan är representativ vid torsdagskvällarna då det är ungdomssegling samt tillika Öppet Hus! Ansvaret kvitteras efter genomförd vecka på anslagstavla inne i klubbhuset. Våra fogdar organiserar tillsättningen av stugvärdar. Torsdagsträffar med ärtsoppa Från oktober till mars första torsdagen varje i varje månad klockan arrangerar klubben en trivselkväll där vi tillsammans avnjuter ärtsoppa och varm punsch. Vi har också någon form av tema alt. föreläsare vid dessa tillfällen. Ansvarig: Max Albien Rutiner för ansökan om bidrag Smålandsidrotten: Varje sektionsledare och kursledare ansvarar för att för deltagarlistor från varje LÄRGRUPP. Dessa originallistor ( behåll själv en kopia) lämnas sedan till Per senast den 1 november som i sin tur redovisar dem till Smålandsidrotten. Vår nuvarande verksamhet bör generera ett ledarstöd på ca :-/år. LOK-bidrag : Detta gäller framförallt ungdomsverksamheten. Anna ansvarar för att dessa förs samt redovisar desamma vid två tillfällen/år Anläggningsbidrag: Efter sammanställning av planerade investeringar avgör styrelsen när det är dags att söka anläggningsbidrag. Vi måste då själva ha ett eget kapital på :- Handikappsanpassningar: I samverkan med Boverket Ovanstående utvecklingsplan är fastställa av styrelse och sektioner Per Malmquist Ordförande FSS En båtklubb för alla

12 Bilaga 1 : Historik Färjestadens segelsällskap bildades den 27 april 1967, att det fanns intresse uppdagades relativt snart och medlemsantalet växter på några år till nästan 100 medlemmar. Dåvarande Torslunda kommun byggde den norra hamnpiren med bryggor samt placerade en sjösättningskran norr om lantmännens magasin. Detta möjliggjorde en väsentlig utökning av båtlivet. Efter att oljedepån upphörde fick klubben tillgång till ett område där båtar kunde ställas upp för vinterförvaring. Så småningom inhägnades området och en klubbstuga byggdes på grunden från oljebolagets kontor delvis med material från en militärbarack som inropades vid en offentlig aktion i Sjöbergs hage. Många klubbmedlemmar deltog i dessa arbeten. Överenskommelse träffades med kommunen om att båtklubben inte behövde betala hyra i klubbområdet mot att klubben ansvarade för sjösättning och upptagning av samtliga båtar i hamnen. Genom åren har klubben erbjudit sina medlemmar möjlighet till uppställningsplats, fri sjösättning, eskaderseglingar, kurser samt ungdomsverksamhet. Ungdomssektionen har periodvis varit mycket aktiv i form av segelkurser för optimistjollar och E-jollar där våra ungdomar har framgångsrikt hävdat sig i Smålandscuper och SM. I alla år har det också genomförts eskaderseglingar till många av Östersjöns länder. I samband med kommunens satsning på bostäder i hamnen förändrades klubbens villkor och de senaste åren har klubben levt i ovisshet angående klubbhus, båtplatser etc.. Ett nytt samarbetsavtal mellan kommun och klubb kom till stånd 2006 och därefter har det åter igen skett en positiv utveckling av föreningen, där vi numera är ca 130 medlemmar. Klubben har idag en klubbstuga med mastskjul vid den norra delen av småbåtshamnen, vi förvaltar också en uppläggningsplats vid Rökgatan uppe på industriområdet. Inför 2010 har vi också fått bygglov för en bastu i anslutning till klubbstugan.

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2011-2016

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2011-2016 Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2011-2016 FSS En båtklubb för alla. Vision Vi är en väl fungerande klubb i ständig utveckling med aktiva och engagerade medlemmar. Vi har en god gemensam samvaro

Läs mer

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2008(rev ) 2012

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2008(rev ) 2012 Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2008(rev. 2009-02-22) 2012 Historik: Färjestadens segelsällskap bildades den 27 april 1967, att det fanns intresse uppdagades relativt snart och medlemsantalet

Läs mer

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2015 2018 FSS En båtklubb för alla. Vision

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2015 2018 FSS En båtklubb för alla. Vision Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2015 2018 FSS En båtklubb för alla. Vision Vi är en väl fungerande klubb i ständig utveckling med aktiva och engagerade medlemmar. Vi har en god gemensam samvaro

Läs mer

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2013 2017

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2013 2017 Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2013 2017 FSS En båtklubb för alla. Vision Vi är en väl fungerande klubb i ständig utveckling med aktiva och engagerade medlemmar. Vi har en god gemensam samvaro

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013

Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013 Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013 Närvarande 22 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Per Malmqvist hälsade alla hjärtligt välkomna

Läs mer

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2012 2017 FSS En båtklubb för alla. Vision Vi är en väl fungerande klubb i ständig utveckling med aktiva och engagerade medlemmar. Vi har en god gemensam samvaro

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (6) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Ulf Kraepelien, kassör Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Tomas Grut, hamnkapten Jan Tottie, intendent Erik Frykfeldt, varvschef Lars-Erik

Läs mer

Waldemarsviks Segelklubb 2014

Waldemarsviks Segelklubb 2014 Waldemarsviks Segelklubb 2014 Vision WSK ska verka för ett aktivt båtliv i Blå Kustens skärgård inom Valdemarsviks kommun. Då skärgården är ett av de viktigaste dragplåstren för kommunen att locka till

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Ystads Segelsällskap Protokoll från styrelsemöte 2014-04-28 Närvarande: Benny Persson, Eva Wahlstedt, Conny Jönsson, Kalle Johansson, Inge Håkansson,, Göran Lawesson, Ola Tedin, Helene Ohsbeck, Pontus

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319)

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Hej! Hjärtligt välkommen till OBK. Syftet med det här brevet är att ge dej som ny i klubben en snabb information om OBK, vad du behöver veta och vad klubben

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008!

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008! 6-2007 Årsmöte 4-klubbs Gott Nytt 2008! Hejsan! Ordföranden har ordet God fortsättning på det nya året! Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande jul och nyår! Denna gång hade jag förmånen att få vara

Läs mer

11 Mötets öppnande. 12 Dagordning. 13 Val av sekreterare. 14 Val av justeringsperson. 15 Föregående protokoll. 16 Uppföljning av frågor:

11 Mötets öppnande. 12 Dagordning. 13 Val av sekreterare. 14 Val av justeringsperson. 15 Föregående protokoll. 16 Uppföljning av frågor: 2011-05-11 1 11 Mötets öppnande 12 Dagordning 13 Val av sekreterare 14 Val av justeringsperson 15 Föregående protokoll 16 Uppföljning av frågor: a. Policy vinteruppläggning av båtar på kommunal mark b.

Läs mer

Karlstads Segelsällskap KSS Tankar från KSS styrelse inför verksamhetsåret

Karlstads Segelsällskap KSS Tankar från KSS styrelse inför verksamhetsåret Karlstads Segelsällskap KSS 2017 Tankar från KSS styrelse inför verksamhetsåret MÅL OCH MENING MED KSS? Ur stadgarna, föreningens syfte: Sällskapet är en ideell idrottsförening utan vinstintresse vars

Läs mer

Styrelsen Har haft följande sammansättning;

Styrelsen Har haft följande sammansättning; Färjestadens Segelsällskap okt-2016 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015-16. FSS har c:a 250 medlemmar. Vi har två anläggningar dels Klubbstugeområdet i norra delen av hamnområdet dels en större

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

ASMK s Seglarskolehandbok

ASMK s Seglarskolehandbok ASMK s Seglarskolehandbok Målet med ASMK s seglarskola är att alla ska tycka segling är roligt och att alla känner sig trygga på sjön. Vi jobbar för att alla vill fortsätta att segla efter seglarskolan!

Läs mer

Både VM och SM till Mollösund i sommar!

Både VM och SM till Mollösund i sommar! Både VM och SM till Mollösund i sommar! Det er med stor glädje Mollösunds Båtförening nu kan sätta Mollösund på Sveriges kappseglingskarta. I konkurrens med andra segelklubbar har MBF fått äran att arrangera

Läs mer

SBK-Nytt Nr: 3, 2016 Kallelse till Höstmötet, torsdag den 29 september klockan

SBK-Nytt Nr: 3, 2016 Kallelse till Höstmötet, torsdag den 29 september klockan SBK-Nytt Nr: 3, 2016 Kallelse till Höstmötet, torsdag den 29 september klockan 18.30. Full fart på klubben! Ordföranden har ordet Sommaren närmar sig sitt slut, och som vanligt - vart tog den vägen? Men

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

2007-11-12 1. 10 Val av sekreterare. 11 Föregående protokoll. 12 Uppföljning av frågor. 13 Nya frågeställningar

2007-11-12 1. 10 Val av sekreterare. 11 Föregående protokoll. 12 Uppföljning av frågor. 13 Nya frågeställningar 2007-11-12 1 8 Mötets öppnande 9 Dagordning 10 Val av sekreterare 11 Föregående protokoll 12 Uppföljning av frågor 13 Nya frågeställningar 14 Verksamhetsrapport april november 2007 15 Gästhamnsverksamhet

Läs mer

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2010 1 ( 5)

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2010 1 ( 5) Medlemsbrev Mars 2010 Välkommen till LJS! Vintern har haft sitt fasta grepp om Roxen i flera månader, men nu har isen äntligen rämnat och seglingssäsongen 2010 närmar sig. Vi hälsar alla seglare välkomna

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt.

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt. Närvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Johan Mandelius, kassör Janne Björck, sekreterare vid protokollet Björn Littorin, särskild ledamot Magnus

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Nr 4 år Årg. 37

Nr 4 år Årg. 37 Nr 4 år 2014. Årg. 37 www.ok-mark.com STYRELSE Bo Herdersson ordf. Per Knubbe sekr. Gun Frisk kassör Marie-Louise Hedström Lennart Karlsson Anja Lomander Jan Olausson Maria Svensson Martin Udd REDAKTION

Läs mer

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster 5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster Hejsan! Ordföranden har ordet Så har vi nu klarat av årets tävling, 4-klubbs. Vi hade strålande väder och tävlingen flöt på riktigt bra

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

Fbk Visionsgrupp har begränsat sitt arbete till västra hamnplan och västra pirarmarna.

Fbk Visionsgrupp har begränsat sitt arbete till västra hamnplan och västra pirarmarna. Vision Falsterbokanalen. Bakgrund Sjöfartsverkets och Vellinge kommuns avsiktsförklaring att utveckla området kring Falsterbokanalen kommer att påverka Falsterbokanalens båtklubbs framtid. Kommunen gav

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 Motala AIF Orienteringslag 1 2014-02-19 MOTALA AIF ORIENTERINGSLAG Långsiktig verksamhetsidé och mål antagna i våra stadgar: Idrottens idé och inriktning Idrott är

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

SSÅV medlemsenkät 2003.

SSÅV medlemsenkät 2003. 1 SSÅV medlemsenkät 2003. SSÅV upplever en period med mycket aktiviteter inom både kölbåtssegling och jollesegling (ungdomsverksamhet). Vad vi ser är en svacka i deltagandet inom kölbåtsverksamheten, samtidig

Läs mer

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 ASEF Styrelse 2013-01-17 Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmänt... 3 1.1.1 Båthamnen... 3 1.1.2 Vår båthamn... 3 1.1.3 Medlemsavgift ASEF... 4 1.2 Några jämförelser...

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Protokoll från Silvköparens Vattenskidklubbs årsmöte på Måns Ols Värdshus

Protokoll från Silvköparens Vattenskidklubbs årsmöte på Måns Ols Värdshus Protokoll från Silvköparens Vattenskidklubbs årsmöte 2015-0-12 på Måns Ols Värdshus Årsmötesprotokoll 1 Mötets öppnade. Bo hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Fastställande av dagordning.

Läs mer

Dags för efterlängtad sjösättning

Dags för efterlängtad sjösättning NR 2 2011 Dags för efterlängtad sjösättning Sjösättning sid 4 Seglarskolan 2011 sid 7 Medelhavsseglare sökes sid 5 Lerkils Båtsällskap - årsmöte sid 10 Hamnchefen informerar Båtplatsdekal Lerkils Båtsällskap

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Protokoll för Mk Scandias styrelsemöte 15.04.22

Protokoll för Mk Scandias styrelsemöte 15.04.22 Protokoll för Mk Scandias styrelsemöte 15.04.22 Närvaro: Lars Axelsson, Magnus Sandberg, Jan Österberg, Jan Johansson, Max Lundgren, Annelie Feuk, Ulf Klasa, Helén Toivonen, Tomas Karlsson, Besök; Tabita

Läs mer

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2012

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2012 Medlemsbrev Mars 2012 Välkommen till LJS! Våren känns tidig i år och seglingssäsongen 2012 närmar sig snabbare än vanligt. Vi hälsar alla seglare välkomna till Linköpings Jolleseglarklubb och till massor

Läs mer

Ystads Segelsällskap

Ystads Segelsällskap Ystads Segelsällskap Protokoll från styrelsemöte 2013-08-19 Närvarande: Håkan Håkansson, Göran Lawesson, Allan Waktmar, Eric Lundgren, Heléne Ohsbeck, Pontus Johnsson och Ola Tedin 1) Mötets öppnande och

Läs mer

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Alla medlemmar i BBK förväntas ta del av, och följa, regler enligt nedan: Allmänt Borgåsunds Båtklubb är en ideell förening som arrenderar marken och bedriver

Läs mer

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum.

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum. Augustiutskick 2014 Äntligen en sommar väl värd namnet för alla oss båtfarare. Det har till och med varit ett antal tropiska nätter ute i skärgården detta år. Under hela fem dagar hade Göteborg över 30

Läs mer

Bergdalens IK. Vår klubb. Den lokala föreningen med det stora hjärtat

Bergdalens IK. Vår klubb. Den lokala föreningen med det stora hjärtat Bergdalens IK Vår klubb Den lokala föreningen med det stora hjärtat Kvartersklubben med det stora hjärtat! Bergdalens IK bildades 1956 som en kvartersklubb med ungdomsverksamhet som hjärta - och så skall

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter 2013 (Fastställd på styrelsemöte 2013-03-13, reviderad 2013-05-21)

Fördelning av arbetsuppgifter 2013 (Fastställd på styrelsemöte 2013-03-13, reviderad 2013-05-21) Fördelning av arbetsuppgifter 2013 (Fastställd på styrelsemöte 2013-03-13, reviderad 2013-05-21) Styrelse leder klubbens verksamhet i enlighet med stadgarna och de beslut som fattas vid årsmöten utser

Läs mer

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 Inledning Styrelsen som valdes på årsmötet 2013 bestod av samma personer som arbetade i styrelsen 2012. Vi

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 Aspö Båtklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 Styrelsen för Aspö Båtklubb får härigenom avge följande berättelse för verksamhetsåret 2013. Styrelse Klubbstyrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av Ordförande

Läs mer

Välkomna till KKKK och Kullavik Sveriges Bästa Kappseglingsvatten

Välkomna till KKKK och Kullavik Sveriges Bästa Kappseglingsvatten Välkomna till KKKK och Kullavik Sveriges Bästa Kappseglingsvatten Här finns information om 1. Registrering 2. Tider för tävlingen 3. Avlastning och uppställning av jollar 4. Sjösättning och förtöjning

Läs mer

Landskrona Brukshundklubb. Avdelningsmöte. Mötesprotokoll

Landskrona Brukshundklubb. Avdelningsmöte. Mötesprotokoll Avdelningsmöte Mötesprotokoll 2005-08-23 På mötet deltog 17 medlemmar. 1. Mötets öppnande Arne Jonsson öppnar det stadgeenliga mötet med Landskrona Brukshundklubb klockan 19.00 den 23 augusti på Jyckebo

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Start vid LJS regionkval för Optimist 2008

Start vid LJS regionkval för Optimist 2008 Medlemsbrev Mars 2009 Start vid LJS regionkval för Optimist 2008 Välkommen till LJS! Äntligen närmar sig seglingssäsongen 2009! Vi hälsar alla seglare välkomna till LJS och massor med segling. Under 2009

Läs mer

VERKSAMHETSPLANER 2012

VERKSAMHETSPLANER 2012 Foto: Jan Furemo VERKSAMHETSPLANER 2012 I detta dokument redovisas klubbens verksamheter för året. Givetvis uppkommer alltid akuta jobb som inte kan planeras in i förtid. Har du önskemål på förändringar,

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap

Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap Datum: Måndagen den 8 juni 2015, klockan 18:30 20:30 Plats: Mälbybasen, Torshälla Ordförande: Niklas Kvartsén 1-6 Per Tillman 7-11 Sekreterare: Malai Bierfeldt Justerare:

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Styrelsemöte 2015-09-14

Styrelsemöte 2015-09-14 Styrelsemöte 2015-09-14 Svalövs Brukshundklubb Närvarande: Ordf. Mats Jarl, v, ordf Björn Stenmark, sekr Christina Andersson, ledamöterna Lennart Fernebro, Linda Lundahl, Sofie Axelberg, Linn Joelsson

Läs mer

OBS! seglarskola för Feva kan ha andra tider, se hemsidan och detta gäller även prova-på-kursen.

OBS! seglarskola för Feva kan ha andra tider, se hemsidan och detta gäller även prova-på-kursen. SEGLARSKOLEHANDBOK VÄLKOMMEN TILL RÖSS SEGLARSKOLA/PROVA-PÅ! Målet med RÖSS seglarskola är att alla ska tycka att segling är roligt och känna sig trygga och vilja fortsätta segla! På seglarskolan lära

Läs mer

GSF: Göteborgs Skateboardförening

GSF: Göteborgs Skateboardförening Styrelsemöte: 2011-08-04, PROTOKOLL 1. Mötet öppnas Föreningens ordförande Johanna Jonstrand hälsade välkomna och öppnade mötet. 2. Närvarande Närvarande på mötet: Johanna Jonstrand Martin Ohldin Joakim

Läs mer

Saltsjö-Boo april 2014

Saltsjö-Boo april 2014 INSTRUKTION FÖR HAMNARNA I LÄNNERSTA OCH KILSVIKEN Hamnkaptenerna skall så långt som möjligt tillse att denna instruktion efterlevs. 1. Av årsmötet valda personer Hamnkaptenerna väljs av årsmötet, en för

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09

ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09 ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR EDSVIKENS SEGLARSKOLA JOLLE (ESS Jolle) 2014 1 Medlemmar Vid årets slut hade föreningen 206 registrerade medlemmar

Läs mer

1(7) Verksamhetsplan Skogsluffarnas OK Längdskidor

1(7) Verksamhetsplan Skogsluffarnas OK Längdskidor 1(7) Verksamhetsplan 2015-2016 Skogsluffarnas OK Längdskidor 2(7) Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Verksamhetsplanens syfte... 3 2 Förutsättningar... 3 3 Strategisk karta... 3 3.1 Verksamhetsidé... 3 3.2

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan för avgifterna för 2014 med sista betalningsdag den 31/1 2014 är utskickade. Fakturan för vinterförvaringen kommer i februari. Som du ser så höjdes avgifterna på senaste årsmötet

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Org nummer: 857203 0461 Göteborgs vattenskidklubb Verksamhetsberättelse 2014 Göteborgs vattenskidklubb Verksamhetsåret 2014 04 01 2015 03 31 Styrelsen Styrelsen har bestått av:

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Kommittéanvisningar. Allmänna riktlinjer. Senior- och juniorkommittén. Huvudsyftet för kommittén är: Delsyften är:

Kommittéanvisningar. Allmänna riktlinjer. Senior- och juniorkommittén. Huvudsyftet för kommittén är: Delsyften är: Kommittéanvisningar Allmänna riktlinjer Kommittén ska på styrelsens begäran lämna in budgetförslag och verksamhetsplan i tid inför klubbens budgetprocess. Kommittén ansvarar för att föra ut relevant information

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom

VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom 2011-2012 Lite fakta om Falköpings AIK Slalom FAIK Slalom är en framgångsrik slalomklubb som under åren haft glädjen att se många av sina åkare göra sig gällande även

Läs mer

Sjökrogen sammanfattande beskrivning 2015-05- 20

Sjökrogen sammanfattande beskrivning 2015-05- 20 Senaste nytt: 2015-05-30, Läget och sammanfattning om Sjökrogen Ännu inget beslut om Sjökrogens framtid. Skall upp igen vid extrastämma inom kort. Det råder en hel del diskussioner just nu, om vad som

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2017 Ver

Förslag till Verksamhetsplan 2017 Ver Förslag till Verksamhetsplan 2017 Ver 5 2016-10-30 INLEDNING Målet ska vara att utveckla verksamheten för barn, ungdomar och vuxna för cykling - Mountainbike, Landsväg och Motion. Åtgärder för att få fler

Läs mer

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Nr Nr 155 155 3-2014 Kallelse till höstmöte Torsdagen den 20 november Klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Kappseglingsresultat Information om Grythem Avgifter

Läs mer

DYKARLUBBEN KALMARSUND

DYKARLUBBEN KALMARSUND Styrelsemöte Tid: Plats: Konferenslokal simhallen Närvarande: Johan Bruun Nicklas Dahl Gabriel Mölleborg Mats Gustafsson Thorbjörn Ljungdahl Suppleanter: Rasmus Gustafsson Frånvarande: Magnus Bruun Joakim

Läs mer

Westerviks SegelSällskap Förslag till verksamhetsplan 2013

Westerviks SegelSällskap Förslag till verksamhetsplan 2013 Westerviks SegelSällskap Förslag till verksamhetsplan 2013 Sedan flera år, oförändrat styrdokument Vision Vi skapar upplevelser och utveckling genom att vara En naturlig mötesplats Vi nöjer oss inte med

Läs mer

Organisation styrelsen.

Organisation styrelsen. Organisation styrelsen. Ordförande ( VU ) Sekreterare ( VU ) Kassör ( VU) Vice ordf Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Tävling Fastighet o underhåll Utbildning

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År]

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År] Sida 1av 5 November 2014 Medlemsmöte och RACET Den 5 oktober var det dags för medlemsmöte och RACET. Förutom de vanliga rapporterna om verksamheten togs det beslut om en alkohol- och drogpolicy för klubbens

Läs mer

Sida 1 av 6. Piren nr 65. ONSDAG 9 MAJ kl. 17.00 STÄDDAG I KLUBBHUS, RUNT HUS OCH PÅ BÅTPLANEN! ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA!!!!!!!!!!!

Sida 1 av 6. Piren nr 65. ONSDAG 9 MAJ kl. 17.00 STÄDDAG I KLUBBHUS, RUNT HUS OCH PÅ BÅTPLANEN! ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA!!!!!!!!!!! Sida 1 av 6 Piren nr 65 ONSDAG 9 MAJ kl. 17.00 STÄDDAG I KLUBBHUS, RUNT HUS OCH PÅ BÅTPLANEN! ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA!!!!!!!!!!! Sida 2 av 6 Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern Var stolt

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan med avgifterna för 2015 är utskickad har du inte fått någon faktura meddela styrelsen om detta. Sista betalningsdagen, är den 31/12 2014. Vi kommer att ha ett årsmöte den 7 februari

Läs mer

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 20/11 2003 Plats: Johan Gregerssons kontor i Johanneberg Närvarande: 12 st. medlemmar 1 Fastställande av röstlängd för mötet. Enligt

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 20 februari 2011 klockan 12:00 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Örnsköldsviks Brukshundklubb

Örnsköldsviks Brukshundklubb DELEGERINGSORDNING FÖR SAMTLIGA VERKSAMHETER 1. Varje verksamhet skall göra en egen verksamhetsplan med budget för kommande verksamhetsår samt formulera verksamhetens inriktning för de kommande tre åren.

Läs mer

KALLELSE TILL GVSK:s ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE TILL GVSK:s ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE TILL GVSK:s ÅRSMÖTE 2015 Välkomna på Årsmöte 2015 den 5:e Mars. Återigen träffas vi på Ströms konferensavdelning, Kungsgatan 27 i Göteborg Tider: Årsmöte start: 18:30 Vi vill att alla anmäler

Läs mer

Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13. 1. Årsmötet öppnades. 2. Röstlängd fastställdes till 10st

Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13. 1. Årsmötet öppnades. 2. Röstlängd fastställdes till 10st Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13 1. Årsmötet öppnades 2. Röstlängd fastställdes till 10st 3. Till ordförande för mötet valdes Fredrik Nordfelth och till sekreterare Jenny Eriksson.

Läs mer

Medlemsmöte MC/Snöskoter. Agenda för kvällen. Organisationen 2009-04-28. Medlemsmöte LMS MC/Snöskotersektionen. Näverberget 2009-04-28

Medlemsmöte MC/Snöskoter. Agenda för kvällen. Organisationen 2009-04-28. Medlemsmöte LMS MC/Snöskotersektionen. Näverberget 2009-04-28 Medlemsmöte MC/Snöskoter Näverberget Agenda för kvällen Kommunikation Uppdatera epost och mobil på listan! Organisation och arbetssätt Medlemmarnas insatser Arbetskvällar/helger Underhåll MX-banan Utbildning,

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP Inledning Denna verksamhetsplan är ett komplement till OXSS stadgar och anger riktlinjer för klubben och de olika sektionernas verksamhet. Avsikten med

Läs mer

Mötesprotokoll styrelsemöte onsdagen den 9 september 2015 kl 18:30

Mötesprotokoll styrelsemöte onsdagen den 9 september 2015 kl 18:30 Mötesprotokoll styrelsemöte onsdagen den 9 september 2015 kl 18:30 Närvarande: Mikael Ström, Carina Simonsson, Andrea Watson Athley, Maritha Bertilsson, Felicia Andersson, Henrik Engström, Rickard Söderqvist,

Läs mer

5 Medlemsantal och nyblivna medlemmar (stående punkt)

5 Medlemsantal och nyblivna medlemmar (stående punkt) Sida 1 (5) Protokoll från styrelsemöte MFK Jupiter 2012-09-16 1 Tid och plats Tid: 2012-09-16 kl. 12.00 13.05 Plats: Fältet 2 Deltagare 2.1 Styrelse Marcus von Elling (ordförande) Anders Anderberg (vice

Läs mer

Bästa HSS medlem, Seglarhälsningar från styrelsen via Svante

Bästa HSS medlem, Seglarhälsningar från styrelsen via Svante Bästa HSS medlem, Det är ett händelserikt år i klubben som vi lämnat bakom oss. 50-årsjubileumet blev en hejdundrande fest. Tack speciellt till Leif Bohlin och Anders Holmgren med familjer som hjälpte

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Gnesta Trosa Brukshundklubb Inledning 2006 beslöts att Svenska Brukshundklubben och hela deras organisation ska arbeta utifrån målstyrning för att få en mer aktiv och delaktig organisation

Läs mer