Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015"

Transkript

1 Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla FSS En båtklubb för alla. Vision Vi är en väl fungerande klubb i ständig utveckling med aktiva och engagerade medlemmar. Vi har en god gemensam samvaro för alla generationer med ett stort utbud av aktiviteter, framförallt till sjöss, men även vid våra klubbanläggningar såsom den trivsamma klubbstugan intill Ölandsstranden i kanten av Kalmar sund eller vid vår uppläggningsplats. Vision, något man vill uppnå. En vision uttrycks ofta som ett framtida tillstånd man vill uppnå men behöver inte uppfylla formella krav på realism Wikipedia Vår vision ska hjälpa oss att fungera som: 1. En körriktningsvisare för alla medlemmar 2. Det förväntas att alla beslut fattas i visionens anda Idé: När visionen förankrats i allas medvetande, uppstår en stor drivkraft framåt! Det mesta kommer att bli bra om vi varje dag försöker koppla det till det vi gör. Den ska finnas med oss som en eldskrift på väggen i varje moment, i varje beslut och i varje andetag. Historik: Färjestadens segelsällskap bildades den 27 april 1967, i bilagan finns en historisk beskrivning om klubbens utveckling. Denna utvecklingsplan reviderades av styrelse och ledare

2 Syfte med vår utvecklingsplan: Planen ska skapa stabilitet och struktur för klubbens utveckling genom tydlig målstyrning utifrån vår vision.. Utvecklingsplan för Strategisk nivå (1-5 år) Här beskrivs våra viktigaste långsiktigt prioriterade utvecklingsområden. Den strategiska nivån sätter agendan för klubbens utveckling. Taktisk nivå 2010 (0,5 1 år) Här beskrivs hur utvecklingsarbetet ska genomföras på årsbasis och vem som ansvarar för vad. Syftet med den taktiska nivån är att se till att det blir en hög kvalitet på den operativa nivån. Operativ nivå (Det löpande arbetet under verksamhetsåret) En båtklubb för alla FSS Utvecklingsplan Strategisk nivå 1 5 år Styrelsen Innehåll i vår agenda Taktisk nivå 0,5 1 år Granskning Lägesanalys Operativ nivå Det löpande arbetet

3 Strategisk nivå Klubbens övergripande utvecklingsmål de kommande 3-5 åren 1. Utökat medlemskap Klubbens ekonomi måste förstärkas rejält för att klubben ska bli handlingskraftig. Idag har klubben ca 115 betalande medlemmar. Vi har också inkomster från sponsring av reklamskyltar. Mål: 2012 ska klubben ha 300 betalande medlemmar! Syfte: Genom ett ökat medlemsantal samt arrangemang som bidrar med intäkter skapar vi en stabilitet som ger förutsättningar att utveckla vår klubb. Utifrån ett genusperspektiv är det viktigt att alla arbetar för att få med fler tjejer och kvinnor i föreningen. Metod: Marknadsföring på vår hemsida och flygblad samt verka för att alla medlemmar också är goda ambassadörer för verksamheten genom att alltid tänka kvalitet i stället för kvantitet i våra arrangemang. Utveckling 2010: Genom en förädling och breddning av nuvarande verksamhet, ska vi fortsätta på den inslagna vägen att långsiktigt utveckla och höja kvaliteten i de arrangemang vi erbjuder. Effektmål 3 månader ( 1/6): Den nya hemsidan ska ha 1000 besök/månad samt att nya flygblad och affischer ska vara utskickade. Styrelsen ska också ha tagit fram ett koncept för företagare som vill hyra vår anläggning. Vid årsmötet 2010 : Medlemsantalet ska ha ökat med 50%. Vi ska vara minst 150 medlemmar Vid årsmötet 2011: Vi ska vara minst 200 medlemmar Ansvar: Styrelsen

4 2. En väl fungerande ungdomsverksamhet En förening utan ungdomsverksamhet tar inte sitt samhällsansvar därför är det av största vikt att vi åter igen får igång en ungdomsverksamhet. Under 2009 har det åter igen visats ett positivt engagemang att bygga vidare på. Mål: Att verka för en ungdomsverksamhet med jämn könsfördelning. Att hålla åtta stycken optimistjollar i sådant skick att de håller för de verksamheter som kommer bedrivas. Att bedriva Torsdagsseglingar för barn som är medlemmar i klubben. Att kunna erbjuda prova-på-seglingar, även för ickemedlemmar. Vill man sedan fortsätta krävs ett medlemskap. Att starta upp en årligen återkommande Seglarvecka under sommaren, med möjlighet till utökning i antalet deltagare och/eller antalet tillfällen. Att i ett längre perspektiv kunna erbjuda seglarskola för allmänheten, skola, andra föreningar, mm. Att införskaffa fler alternativa jollar/båtar för att på så sätt bibehålla ett intresse hos våra ungdomar. Förutom att det troligen behövs fler optimistjollar kan det eventuellt behöva införskaffas jollar/båtar som E-jolle, Laser, 2-krona, C55, 606, mm. Att vara öppna för alternativa marina verksamheter än vad som tidigare nämnts, som t ex vattenskidor, vindsurfing, kitesurfing, hobie cat, mm. Genomförande: Planering av ungdomsverksamheten till sommaren samt iordningsställande av befintliga och inköpta optimistjollar ska vara färdigt i maj. Prova-på-seglingar ska erbjudas tre torsdagar vecka Torsdagsseglingar ska kunna erbjudas under månaderna juni-augusti. Seglarveckan ska genomföras under dagarna tisdag-lördag, vecka 26. Två stycken väl fungerande följebåtar måste stå färdiga i maj, inklusive rundningsbojar med lina och tyngder. Flytbrygga/flotte ses som en fördel vid på- och avriggningen av jollarna. Gärna under hela säsongen, men framförallt under seglarveckan. Syfte: Att garantera tillväxten av familjemedlemmar i klubben samt att ta ett samhällsansvar för den kommande generationen genom att erbjuda en meningsfull, spännande fritidssysselsättning genom FSS. Metod: Planering av ungdomsverksamheten samt i ordningsställande av optimistjollar kommer utföras under ett antal veckor framöver med start torsdag den 4 mars.. Prova-på-seglingar ska erbjudas med minst två segelkunniga ledare för att på så sätt locka till oss eventuellt fler segelintresserade ungdomar och potentiella klubbmedlemmar. Torsdagsseglingar ska kunna erbjudas för klubbmedlemmar med minst en ledare från ungdomssektionen närvarande. Ansvaret ska vid dessa tillfällen dock ligga på respektive barns förälder. Ledaren finns tillhands i anslutning till klubbhuset mellan kl Seglarveckan ska genomföras med minst två segelkunniga ledare varje dag. Det ska finnas plats för 16 stycke ungdomar med en ålder mellan 8-12 år. Simkunnighet kommer krävas med en skriftlig försäkran från respektive barns förälder.

5 Effektmål: Maj, st jollar ska vara renoverade och segelfärdiga för en kostnad av kr inklusive två nyinförskaffade och renoverade jollar till en kostnad av kr Nya pengar för två stycken 2-kronor. 3. En väl fungerande klubbanläggning Klubbstugans placering och närhet har en potential som bör kunna nyttjas mer av både medlemmar och icke medlemmar. Genom gott underhåll, god utrustning och bättre marknadsföring bör nyttjandegraden kunna ökas markant. Utökad uthyrning skapar också bättre ekonomiska förutsättningar för klubben. Bygglovet för den nya bastun tillför en ny dimension i vår klubb och kan förhoppningsvis locka fler medlemmar. Uppläggningsplatsen på industriområdet har ökat sin beläggning och nyttjas både för sommaruthyrning och permanenta gäster. Mål för klubbstugan och närområdet Klubbstugan ska vara hjärtat i vår verksamhet. Den ska vara ansiktet utåt och en naturlig samlingsplats för våra klubbmedlemmar. Det är viktigt att det alltid är fräscht och välkomnande för både medlemmar och andra gäster. Effektmål 3 månader 1. Förra årets lyckade initiativ med stugvärdar skall fortsätta i år. Dokumentet med instruktionen från förra året har reviderats bifogas. På PUB-kvällen/kick-offen den 5 mars skall förra årets värdar få chansen att anmäla sig för kommande säsong. När listan är fulltecknad läggs den ut på hemsidan och mejlas samtliga värdar. 2. Städdag vid anläggningen den 17 april. Lista på nödvändiga jobb skall göras och arbetsledare utses. Personer som ansvarar för lunchen skall kontaktas. 3. Bona golvet i klubbstugan till våren när dörr och fönster kan tillåtas stå öppna och vädra. Effektmål till årsmötet Stolarna och borden i stugan är inte ändamålsenliga och fräscha och skulle behöva bytas ut. Alla håller ögonen öppna om ett tillfälle dyker upp att få köpa nya möbler till bra pris eller få gratis bra begagnade. Anders Sjöholm lovade kolla med högskolan i samband med övergång till Linnéuniversitetet. 2. Öka uthyrningen i klubbstugan. Under 2009 var den uthyrd ca 15 betalda gånger. För 2010 är planen att öka detta till 30 gånger. För att genomföra detta skall följande åtgärder undersökas: - Kontakta andra föreningar i kommunen som kan behöva en lokal för möten, aktiviteter, etc - Sätta upp affischer på anslagstavlor - Annonser i pressen. Effektmål till årsmötet 2011

6 Investeringar i klubbstugan är avhängigt andra investeringar i klubben framförallt inom ungdomssektionen och bastusektionen som har första prioritet. Följande åtgärder diskuteras senare: - Värmepump - Dusch och ny varmvattenberedare. Ansvariga: Stugfogdarna Göran Engelholm och Matti Eriksson Mål för bastuverksamheten Bastun ska vara ett mervärde för klubbens medlemmar, men även en del i ett koncept för att öka medlemsantalet. Effektmål: 3 månader: Sektionen arbetar med planering av genomförandet. Vad har vi? Vad behöver vi skaffa oss? Vi ska besöka andra anläggningar för lärdomar. Går det hitta någon form av sponsring? Vid årsmötet 2010:Avstämning om hur långt sektionen har kommit. Fortlöpande information kommer att ges på hemsidan. Vid årsmötet 2011: Den lilla enkla bastun Etapp 1 ska vara klar! Framtid: Etapp 2: Att på sikt får utökade duschmöjlighet inne i klubbstugan Mål för uppläggningsplatsen Klubben ska kunna erbjuda en väl fungerande uppställningsplats båtar och vagnar för båtar!.effektmål: 3 månader: Uppmarkering av samtliga platser inom området Vid årsmötet 2010: Ta fram en organisationsplan för området och beakta om vi ska göra anspråk på intilliggande område för vilket vi har Vid årsmötet 2011: Ansvarig: Dennis Milehag.

7 4. En livaktig och familjevänlig kappseglingsverksamhet Mål: Utifrån vår vision så är kappseglingsverksamheten i första hand en social samverkan i föreningen där vi prioriterar enkelheten och glädjen i att vi är många båtar ute på sjön vid samma tillfälle. Seglingarna ska präglas av att vi delar med oss av varandras erfarenheter och även ser dessa tillfällen som en möjlighet att knyta nya medlemmar till klubben. Effektmål 2010 för kappseglingsverksamheten A) Vi ska öka antalet båtar på våra måndagsseglingar, minst 10 båtar/gång! Dessa seglingar är också en möjlighet för nya medlemmar att pröva på segling. B) Efter varje måndagssegling ska vi ha ett lärtillfälle ( regler, vindskiften, taktik) vid klubbstugan som leds av kappseglingssektionen. C) Närvaron på måndagsseglingarna kommer att redovisas på vår hemsida D) Klubben ska vara representerad av minst 10 båtar på kappseglingen Blå Jungrun och Byxelkroken i kombination med god samvaro, förhoppningsvis kommer några att även delta på Öland runt E) Inför 2011 ska klubben arbeta för att arrangera/överta den traditionella seglingen slutpusten F) På årets KM ska vi slå nytt deltagarrekord med minst 20 deltagande båtar. G) Årets måndagsseglare ( Den båt som medverkat vi flest tillfällen under sommaren) kåras vid årsmötet. Effektmål 3 månader: Sektionen ska försöka ta fram en mer rektangulär bana för måndagsseglingarna där man utnyttjar Svarte hatt och Trädgårdsgrund som fasta rundningsmärken. Ansvariga: Kappseglingssektionen 5. En livaktig och familjevänlig motorbåtsverksamhet Mål: Under 2010 försöka få med fler motorbåtsägare, både stora som små, att medverka på gemensamma aktiviteter utifrån vår vision där vi vill förena, stimulera, utveckla och utbilda klubbens verksamhet för motorbåtsvänner i Färjestaden. Effektmål 2010 Gemensamma båtfärder en lördag eller söndag eller en helg till ett förutbestämt mål. Kurs/utbildning om dieselmotorer, utombordare samt studiebesök i varandras båtar för tips, uppslag, idéer och därefter korvgrillning, fika, etc i klubbstugan." Under sommaren 2010 ska sektionen arrangera minst ett pokerrace Investering: På sikt äskar man i sektionen medel till en ribbåt till ungdomsverksamheten. Ansvar: Motorbåtssektionen

8 Taktisk nivå(0,5 1 år) Här beskrivs hur utvecklingsarbetet ska genomföras på årsbasis och vem som ansvarar för vad. Syfte: Att se till att det blir hög kvalitet på den operativa nivån, det löpande arbetet. Informationskanaler Hemsidan : är hjärtat i vår verksamhet. Här speglas hela vår verksamhet. Nyhetssidan uppdateras regelbundet. Hemsidan har ca 1000 besökare/månad. Aktivitetskalendern fastställs under februari månad varje nytt år. Anslagstavlor: Vår huvudanslagstavla är vid den södra väggen av jolleskjulet intill klubbstugan. Vi använder av kommunens anslagstavlor i både södra och norra hamnen. Maillista: Alla medlemmar som har lämnat in sin mailadress får också gruppmail. Obs! För att följa med i vad som händer är hemsidan med sin nyhetssida den allra viktigaste informationskällan! Styrelsen Styrelsen består av ordförande, 6 ledamöter och 3 suppleanter. Styrelsen samordnar verksamheten utifrån vision, stadgar och utvecklingsplan samt lägger ut och ansvarar för årsagendan samt samordnar utbildningsverksamheten. Årsmötesförhandlingar sker alltid sista fredagen i oktober Styrelsen består under verksamhetsåret 2010 av följande personer: Namn Funktion Telefonnummer mailadress Per Malmquist Ordförande Göran Engelholm v.ordförande Lars-Erik Holm Sekreterare Matti Eriksson Kassör Anders Ohlén Ledamot Anna Arnebjörk Ledamot Arvid Fall Ledamot Per Sundström Suppleant Peter Fransson Suppleant Dennis Milehag Suppleant Ring klubben direkt!

9 Sektioner FSS En båtklubb för alla är en platt organisation där varje sektion till stor del är självständig utifrån vision och utvecklingsplan är verksamheten uppdelad i nedanstående sektioner. Ungdomssektionen Sektionen har fullt ansvar för att driva och utveckla vår ungdomsverksamhet. Sektionens arbete har högsta prioritet i föreningen. Anna Arnebjörk, Niclas Petersson, Niclas Beerman, Peter Fransson, Anders Sjöholm, Arvid Fall och Dennis Milehag Bastusektionen Sektionen driver och planerar arbetet med bastu och tillhörande brygga. De ansvarar för nybyggnation, skötsel och drift. Magnus Arnebjörk, Klaus Gunter, Sune Carlsson och Christer Bemervik. Kappseglingssektionen Sektionen har till ansvar att driva och utveckla kappseglingsverksamheten. De ansvarar för måndagsseglingar, KM samt samordning av gemensamt deltagande kring Blå Jungfrun och Byxelkroken. Lars Nordén, Mattias Ottevi och Ulf Hallström Motorbåtssektionen Sektionen har till ansvar att driva, utveckla samt bevaka motorbåtsägarnas intresse i klubben. De har också ansvar för att se över och underhålla klubbens motorer till följebåtarna. Arvid Fall, Per Sundström, Dennis Milehag och Jan-Åke Karlsson Uppläggningssektionen Sektionen har till ansvar att driva och utveckla organisationen vid vår uppställningsplats vid Rökgatan. Samt i samråd med kassören stämma av avgiftshanteringen för dessa hyresgäster. Dennis Milehag och Matti Eriksson. Stugfogdar Fogdarnas uppgift är att samordna uthyrningsverksamheten av klubbstugan såsom utlåning av nycklar, avtal samt tillsyn och granskning i samband med uthyrning. Fogdarna tar också fram rutiner för städning, inventarier etc. samt ansvarar för organisationen av städning oktoberapril. Under sommarhalvåret så organiserar man stugvärdsverksamheten. Göran Engelholm och Matti Eriksson Hemsidan En grupp där det finns en representant från varje sektion som ansvarar för hemsidans uppdatering i samråd med klubbens webbmaster Johan från ADDI: Styrelsen: Per Malmquist, Klubbanläggning: Göran Engelholm, Kappsegling: Mattias Ottevi Bastu: Sune Carlsson, Motor: Arvid Fall, Ungdom: Peter Fransson samt Galleriet: Ove Jacobsson

10 Operativ nivå (Det löpande arbetet under verksamhetsåret) Styrelsemöten Styrelsen träffas den första onsdagen i varje månad onsdagar klockan Ordf. skickar ut en dagordning 1 vecka innan varje möte. Planeringsdag för styrelse och sektioner I februari månad träffas styrelse och sektioner en heldag, första eller andra helgen i februari, för revidering och fastställande av utvecklingsplanen. Kick off I mars månad bjuder styrelsen in till en Kick off för att presentera vad klubben har att erbjuda inför annalkande båtsäsong. Städdagar Vår och höst arrangerar styrelsen städdagar. Dessa görs som en familjeaktivitet, man tar med sig sin fikakorg och klubben bjuder på korvgrillning. Sjösättning och Upptagning Styrelsen arrangerar två sjösättningar på våren och två upptagningar på hösten för klubbens medlemmar till ett förutbestämt pris. Arrangemanget leds av en sjösättningsledare som är utsedd av styrelsen. Ungdomsseglingar och öppet hus Torsdagar i maj, juni, juli och augusti så är det ungdomssegling. Dessa kvällar är det även öppet hus i klubbstugan vilket veckans stugvärd ansvarar för. Sommaren 2010 så arrangerar ungdomssektionen även en seglarvecka. Måndagsseglingar Våra måndagsseglingar är ett unikt tillfälle att komma ut och testa din segelbåt under lättsamma former. Utifrån din båts LYS-tal får du en starttid som du själv ansvarar för att följa. Det brukar sluta med att alla båtar går i mål i stort sett samtidigt efter drygt en timmas segling. Du väljer själv om du vill segla med eller utan spinnakker/genakker. Seglingen avslutas med grillning, en stunds lärande samtal vid klubbstugan. Huvudsyftet är hög närvaro, god gemenskap, gemensamt lärande och många båtar i Kalmarsund vid samma tillfälle. Klubbmästerksap och annan tävlingsverksamhet Första lördagen i september arrangerar klubben klubbmästerskap för kölbåtar. Det brukar vara ett trevligt arrangemang som avslutas med gemensam prisutdelning under trevliga former på en solig terrass. Vi försöker också samordna så att så många som möjligt från klubben kan medverka vid Blå Junfgrun och Byxelkroken. När det gäller Byxelkroken som är helgen den september så avseglar vi gemensamt torsdag morgon den 16/9.

11 Eskaderseglingar med eller utan mast! Vårsegling 1: Kristihimmelfärdsveckan så har några av klubbens medlemmar för vana att ge sig ut på en vårsegling till någon av östersjöns grannländer. Den här seglingen kan vara ganska tuff och kräver att du har stor erfarenhet eftersom etapperna är långa och även sker nattetid. Kontaktperson: Kent Ebenhart. Vårsegling 2: Samma vecka som ovan, med start lördag 8 maj så arrangerar Per Malmquist en vårsegling till någon av våra närmsta skärgårdar. Försommaren: Helgen den 5 6 maj gör vi en gemensam eskader till Ekenäs via Mörbylånga. Eftersommaren: Helgen september gör vi en gemensam Eskader till Gamla varvet via Stora Rör. Stugvärdar Under maj, juni, juli och augusti så har vi stugvärdar vilket innebär att man under en vecka ansvar för klubbstugans skötsel såsom städning inomhus och utomhus. Håller efter utomhus med gräsklippning och skötsel utanför stugan. På måndagskvällarna ansvarar man för grillningen i samband med måndagsseglingarna samt ser till att klubbstugan är representativ vid torsdagskvällarna då det är ungdomssegling samt tillika Öppet Hus! Ansvaret kvitteras efter genomförd vecka på anslagstavla inne i klubbhuset. Våra fogdar organiserar tillsättningen av stugvärdar. Torsdagsträffar med ärtsoppa Från oktober till mars första torsdagen varje i varje månad klockan arrangerar klubben en trivselkväll där vi tillsammans avnjuter ärtsoppa och varm punsch. Vi har också någon form av tema alt. föreläsare vid dessa tillfällen. Ansvarig: Max Albien Rutiner för ansökan om bidrag Smålandsidrotten: Varje sektionsledare och kursledare ansvarar för att för deltagarlistor från varje LÄRGRUPP. Dessa originallistor ( behåll själv en kopia) lämnas sedan till Per senast den 1 november som i sin tur redovisar dem till Smålandsidrotten. Vår nuvarande verksamhet bör generera ett ledarstöd på ca :-/år. LOK-bidrag : Detta gäller framförallt ungdomsverksamheten. Anna ansvarar för att dessa förs samt redovisar desamma vid två tillfällen/år Anläggningsbidrag: Efter sammanställning av planerade investeringar avgör styrelsen när det är dags att söka anläggningsbidrag. Vi måste då själva ha ett eget kapital på :- Handikappsanpassningar: I samverkan med Boverket Ovanstående utvecklingsplan är fastställa av styrelse och sektioner Per Malmquist Ordförande FSS En båtklubb för alla

12 Bilaga 1 : Historik Färjestadens segelsällskap bildades den 27 april 1967, att det fanns intresse uppdagades relativt snart och medlemsantalet växter på några år till nästan 100 medlemmar. Dåvarande Torslunda kommun byggde den norra hamnpiren med bryggor samt placerade en sjösättningskran norr om lantmännens magasin. Detta möjliggjorde en väsentlig utökning av båtlivet. Efter att oljedepån upphörde fick klubben tillgång till ett område där båtar kunde ställas upp för vinterförvaring. Så småningom inhägnades området och en klubbstuga byggdes på grunden från oljebolagets kontor delvis med material från en militärbarack som inropades vid en offentlig aktion i Sjöbergs hage. Många klubbmedlemmar deltog i dessa arbeten. Överenskommelse träffades med kommunen om att båtklubben inte behövde betala hyra i klubbområdet mot att klubben ansvarade för sjösättning och upptagning av samtliga båtar i hamnen. Genom åren har klubben erbjudit sina medlemmar möjlighet till uppställningsplats, fri sjösättning, eskaderseglingar, kurser samt ungdomsverksamhet. Ungdomssektionen har periodvis varit mycket aktiv i form av segelkurser för optimistjollar och E-jollar där våra ungdomar har framgångsrikt hävdat sig i Smålandscuper och SM. I alla år har det också genomförts eskaderseglingar till många av Östersjöns länder. I samband med kommunens satsning på bostäder i hamnen förändrades klubbens villkor och de senaste åren har klubben levt i ovisshet angående klubbhus, båtplatser etc.. Ett nytt samarbetsavtal mellan kommun och klubb kom till stånd 2006 och därefter har det åter igen skett en positiv utveckling av föreningen, där vi numera är ca 130 medlemmar. Klubben har idag en klubbstuga med mastskjul vid den norra delen av småbåtshamnen, vi förvaltar också en uppläggningsplats vid Rökgatan uppe på industriområdet. Inför 2010 har vi också fått bygglov för en bastu i anslutning till klubbstugan.

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

2015 - ett bra år för oss att synas

2015 - ett bra år för oss att synas 2015 - ett bra år för oss att synas BÅTMÄSSORNA ÄR IGÅNG och seglingssäsongen närmar sig med stormsteg. 2015 kommer att bli ett år då vår idrott har många fina möjligheter att synas, så som Volvo Ocean

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Version 2011.04. Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19

Version 2011.04. Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19 Version 2011.04 Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19 Ordförande Revisor Lars Malmberg Eric Linders MSDK Praxis Sid 2 / 40 1 GENERELLT... 6 1.1 Detta dokument... 6 1.1.1 Syfte... 6 1.1.2 Versioner...

Läs mer

SOTEFJORDENS SEGELSÄLLSKAP FJORDVINDEN- NUMMER 1-2012

SOTEFJORDENS SEGELSÄLLSKAP FJORDVINDEN- NUMMER 1-2012 SOTEFJORDENS SEGELSÄLLSKAP FJORDVINDEN- NUMMER 1-2012 ~ Ordförande har ordet Hej alla SFS:are Nu är det snart augusti och sista veckan på sommarseglarskolan. Det har varit en kall sommar som vi inte kommer

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

1 / 26. Informationsgruppens mötesanteckningar. Göta Studentkår

1 / 26. Informationsgruppens mötesanteckningar. Göta Studentkår 1 / 26 Informationsgruppens mötesanteckningar Göta Studentkår INFORMATIONSGRUPPENS MÖTEN Informationsgruppen är en av de två arbetsgrupperna som inrättats i arbetet med sammanslagningen. Informationsgruppens

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer