Framtidsspaning Ungdomsforum Rävlandaskolan årskurs 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidsspaning Ungdomsforum Rävlandaskolan årskurs 9"

Transkript

1 Framtidsspaning Ungdomsforum Rävlandaskolan årskurs

2 För femte året i rad har ungdomar i Härryda kommun tillsammans spanat in i framtiden. Årets spaning genomfördes vid två tillfällen, dels med Ungdomsforum och dels med niondeklassarna på Rävlandaskolan. Spaningen syftar till att ge ungdomar möjlighet till inflytande i Härryda kommun och utgör dessutom en del av kommunens omvärldsanalys. Detta dokument är en sammanställning av all dokumentation från årets spaning. För att skapa en förståelse för vad spaningen kan innebära och för att sätta den i ett sammanhang förbereddes ungdomarna genom att processledarna höll en introduktion som berörde följande områden: Vad gör en kommun Syftet med framtidsspaning Vikten av engagemang Framtidsspaningen genomfördes med Ungdomsforum den 19 november och den 26 november med elever från årskurs 9 på Rävlandaskolan. På varje spaning hade ungdomarna möjlighet att välja att fördjupa sig inom ett antal temaområden. Respektive temaområde sammanfattas i en punktlista. Eftersom spaningarna är individuella kan det förekomma motstridiga spaningar. 19 november Miljö och kollektivtrafik Teknik och sociala medier Normer och värderingar Utbildning och arbete 26 november Trygghet och säkerhet Fritid Skola Transporter Introduktion 2

3 Framtidsspaning Ungdomsforum Globaliseringen har påverkan i alla frågor De temaområden som Ungdomsforum diskuterade hade valts ut av en arbetsgrupp i Ungdomsforum. Spaningen genomfördes i två diskussionspass och uppgiften var att ta fram en spaning om framtiden. Hur tror vi att området kommer att utvecklas inom fem till tio år framåt? Miljö och kollektivtrafik I ett globalt perspektiv blir det samma föroreningar i slutändan ändå Nuvarande transportsystem kommer att uppdateras till nya bränslen och det leder till en större medvetenhet och miljövänlighet. Kollektivtrafiken tvingas bli billigare och erbjuda fler alternativ. Exempelvis blir det dubbelspår mellan Borås och Göteborg och tunnelbana. Det blir fler bussar med dubbeldäck och längre spårvagnar. Vi kommer att fortsätta prioritera bekvämlighet framför miljö. Det blir fler miljöbilar, men när det blir fler bilar kommer det i slutändan att släppas ut lika mycket gaser ändå. Det blir någon slags räls i luften. Genom att utnyttja fågelvägen kan det bli kortare sträckor och mindre miljöutsläpp. Möjligt att större städer blir bilfria men däremot inte landsbygden. Där kommer det att finnas fortsatt behov av bilar eftersom avfolkningen gör att det är svårt att ordna fungerande kollektivtrafik där. Ungdomsforum 3

4 Miljö och Kollektivtrafik Maten får en större betydelse ur miljösynpunkt Maten får större betydelse ur miljösynpunkt och köttindustrin blir ett miljöhot. Största miljöhotet är konsumtionen. Konsumenterna kommer att styra marknaden. Billigare varor kommer att leda till en negativ utveckling ur miljösynpunkt. Den här generationen kommer att bli mer miljömedveten och förstå varför vissa val är viktiga. Samtidigt är konsumtionen stor bland unga och det finns risk för dubbelmoral. Många små val kommer att göra skillnad men det kommer även krävas att samhället minskar standard i stort. Det kommer att vara problematiskt. Hur mycket är vi beredda att försaka nu för att få en bättre miljö i framtiden? Miljö och ekonomi fortsätter att ställas mot varandra. Länder måste samarbeta för att ta ett större klimatansvar, eftersom det bara finns en jord. Vi väntar till sista sekunden innan vi reagerar på allvar för miljön, eftersom människor är lata. Eftersom det är svårt att ta bort ett behov som redan finns, kommer många fortsätta att använda bil, fast vi vet att det har en stor miljöpåverkan. Om människor tjänar på det kommer fler att skaffa miljöbilar, hybridbilar och sedan fler elbilar. Bränslet blir mer miljövänligt men inte själva produktionen. Staten kommer att bidra till att det finns fler miljövänliga enkla val och även genom lagstiftning, exempelvis om källsortering. Det bidrar till att det blir en stark norm att sortera och hantera soporna på ett annat sätt. Att vara miljömedveten kommer att utgöra norm. Material används på andra sätt, och återanvänds till andra grejer. Ungdomsforum 4

5 Teknik och sociala medier Användning av sociala medier kan både leda till sämre mänsklig kontakt och till ökad kommunikation - beroende på hur medierna används Telefoner blir viktigare än datorer. Många kommer att byta tankar och idéer på olika diskussionsforum på nätet och därför blir många diskussionsforum större. Ungdomar kommer att fortsätta använda datorer och sociala medier mycket. Det gör att information kan spridas fort, exempelvis via likes på en sida. Risk för att många utvecklar nya typer av beroenden, för exempelvis Facebook. Därför blir det viktigt att föräldrar försöker begränsa sina barns användning av internet. Många böcker, men framförallt tidningar kommer att ersättas av tekniska lösningar. Kina kommer ha en viktig roll eftersom de är bra på teknik. Samhället satsat mycket på teknik. Tekniken kommer lösa växthuseffekten och det kommer bli mer eldrivna fordon. Ny teknik skapar många nya jobb. Vardagslivet kommer att vara än mer präglat av tekniska hjälpmedel. Vår användning av Internet påverkar språket, och det kommer att införas fler förkortningar. Vi kommer att jobba via Internet och det kommer att finnas poliser på Internet. Användning av sociala medier kan både leda till sämre mänsklig kontakt och till ökad kommunikation beroende på hur medierna används. Exempelvis blir det lättare att hålla kontakten med personer långt borta. Många kommer att uppleva stress i samband med sociala medier. Synen på sociala medier kommer att förändras i takt med att dagens unga generation blir vuxna eftersom det utgjort en naturlig del för dem. Det gör också att de missbrukar Internet och datorer mindre. Datorn och Internet kan utgöra störningsmoment i skolan eftersom det inbjuder till att göra annat än att jobba med skolarbete. Det är risk att det blir för ensidigt att använda Internet för mycket i undervisningen, om det handlar om att googla fram svaret. Eftersom ny teknik har kort livslängd kan det blir väldigt dyrt. Det kommer att vara viktigt att jobba med elevernas egna ansvar när det gäller datorer. Ungdomsforum 5

6 Normer och värderingar Normer från olika kulturer blandas Globaliseringen gör att normer från olika kulturer kommer att blandas. Det kommer inte att leda till att normer försvinner, men de kommer inte att vara lika tydliga. Det kan gälla normer kring könstillhörighet och sexuell läggning. Vi kommer att skratta åt stereotypa förväntningar på kvinnor, män och invandrare. Fler människor kommer att vilja vara unika. Politiken kan visa vägen för vilka normer som ska gälla. Det blir viktigare med starka åsikter och det är risk för ett mer polariserat politiskt klimat. Det gör att det blir vanligare med både högerextrema och vänsterextrema tankar. Det kan leda till stor frustration och våldsamma konflikter mellan olika grupper. Extremism föder extremism och samhället kommer därför snart till ett vägskäl. Färre kommer att våga stå för sina värderingar. Rösträttsåldern ligger fast, men däremot kommer man att inkludera ungdomar i frågor som rör dem, som ungdomsarbetslöshet. Det blir viktigare med rationella och faktagrundade beslut. Exempelvis får religion mindre utrymme i det offentliga livet. Det kan leda till att de politiska partierna inte deltar i kyrkovalet. I framtiden kommer det att finnas andra normer kring miljötänk, konsumtion och köttproduktion. Exempelvis kanske kött odlas och kommer inte från döda djur. Föräldraförsäkringen kommer att bidra till ökad jämställdhet och lika löner, men utvecklingen av jämställdhet beror också på det politiska klimatet. Det kan dröja 40, 50 år innan vi har ett samhälle där människor har lika möjligheter. Samhället blir mer drogliberalt och betydelsen av alkohol kan minska. Antingen går alla EU-länder mot en gemensam droglagstiftning, eller så antar olika länder extrema lagar, för eller emot droger. Normen går mot att det inte är okay att röka. Däremot kommer inte tobaksanvändning att försvinna helt eftersom det finns starka ekonomiska krafter som ligger bakom industrin. Ungdomsforum 6

7 Utbildning och arbete Viktigare att kunna olika språk i arbetslivet Eftersom världen blir mer globaliserad kommer det att vara viktigare att kunna olika språk i arbetslivet. Speciellt kinesiska eftersom Kina kan bli världens mäktigaste land. Utbildningarna blir mer jämförbara globalt sett och det lönar sig med utbildning och kunskap från andra länder. Det kommer att bli ännu mer fokus på högre utbildning. Många ungdomar kommer att ha stor beslutsångest inför gymnasie- och högskoleval. Ungdomar förväntas ta större beslut tidigare i livet. En tendens är att folk utbildar sig på en högre nivå, man kommer ut i arbetslivet senare, på gott och ont. Det kommer inte att finnas fysiska böcker i skolan vilket kan vara bra för miljön. Samverkan mellan människor blir viktigare och därför blir det mer fokus på retorik och ledarskap i skolan. Skolan blir mer som ett arbete, med längre skoldagar så att eleverna kan slippa hemarbete. Det kommer att bli mer ämnesövergripande undervisning i projektform. Det leder till att unga får en bättre bild av helheten eftersom verkligheten är inte uppdelat i tydliga ämnen. Mer besök ute i verkligheten. Man gör samhället till en lärobok på ett sätt. Nya arbetssätt för att arbeta med skola och dess omvärld går mot mindre praktik och mer besök eller föreläsningar. Det leder till att färre ungdomar får verklig arbetslivserfarenhet. Det blir större fokus på vilka rättighet man har som elev. Det införs genusvetenskap och juridik som obligatoriska ämnen. Undervisningen kommer vara mer baserad på teknik och via modern teknik kan barn lära sig läsa och ta till sig text snabbare. En lärare kan dock aldrig bytas ut mot teknik. Men en lärare behöver kanske inte ha alla kunskaper utan det handlar mer om att förmåga att hämta in kunskaper, det samma gäller för eleverna. Läraryrkets status kommer höjas. Elever kommer att ställa mer krav på sin utbildning och därför kommer det ställas högre krav på lärarna. På så sätt höjs även statusen. Även status för vård- och omsorgsyrken kommer att öka. Antagning till högskolan eller universitetet kan bygga mer på intervjuer. Mer intagningsbetyg och omdömen istället för betyg. Ungdomsforum 7

8 Utbildning och arbete Väljare kommer att fokusera mer på att välja politiker som kan skapa arbeten Ungdomar kommer att prioritera en trygg arbetsplats. En motsatt spaning är att ungdomar kommer att välja att plugga vidare för få mer utvecklande arbetsuppgifter. Arbeten kommer bli mer prestationsbaserade, med höga krav och man behöver leva för sitt arbete. Anställningstryggheten kommer att urholkas ännu mer. På grund av högre löner i västvärlden kommer många arbeten att fortsätta flyttas till låglöneländer. Servicejobben kommer att finnas kvar. Exempelvis läkare kommer finnas kvar. Tjänstesektorn och andra nya marknader utvecklas i Sverige. Industrijobben kommer fasas ut och det blir mer fokus på teknik. Fler kommer att arbeta med information. Samtidigt kan det bli uppror bland människor vars arbete ska bytas ut mot maskiner. Det kan hämma teknikutvecklingen. Det blir ett stort problem att det krävs stor erfarenhet för att få ett arbete för ungdomar. Det kommer att finnas många obetalda praktikplatser. Yrken där man inte kan byta ut människan, som lärare och sköterskor kan få mer status. Kvinno- och mansdominerade yrken kommer nog alltid finnas, men fler människor kommer att välja yrke utifrån person och inte kön, eftersom samhällets tryck minskar. Arbetslösheten kommer att öka eftersom det blir fler människor och det är svårt att skapa lika många jobb. Arbetsmarknaden kommer att bli mer dynamisk och förändras snabbare. När arbeten försvinner krävs det fler utbildningar så att människor kan vidareutbilda sig till nya yrken. Med bredare kunskap finns fler arbetsmöjligheter. Väljare kommer att fokusera mer på att välja politiker som kan skapa arbeten. Människor kommer resa mindre i arbetet även om yrkena blir mer globaliserade, genom ny teknik kan man kommunicera och ha internationell samverkan utan att behöva resa. Det blir vanligare med yrken som coach och psykolog. Det kommer att finnas mycket jobb inom äldrevården och förskolan, men folk vill hellre vara Zumbainstruktörer än att torka bajs. Det blir mer lika villkor för yrken inom offentlig och privat sektor. Ungdomsforum 8

9 Framtidsspaning Rävlandaskolan Eleverna i årskurs nio i Rävlanda deltog även i Framtidsspaningen Då tog eleverna fram fyra temaområden via arbetsgrupper. Samma teman användes även vid årets spaning. Själva spaningen genomfördes i två diskussionspass och genomfördes i två steg: 1. Spaning, vad tror vi kommer hända? 2. Vision, vad vill vi ska hända? Trygghet och säkerhet spaning Färre vakter men mer övervakning Det kommer att finnas färre vakter och fler kameror och övervakning. Men inte i mindre orter som Rävlanda. Fler övervakningskameror kan leda till att fler struntar i att lägga sig i eftersom man tror att de utgör ett skydd. Det är svårt för polisen att hålla kolla på internet, och därför blir det ett större ansvar för dem som har egna sidor eller webbplatser. Säkerheten kommer att bli bättre på nätet men även hackers kommer att bli bättre. Det blir vanligt att folk kallar varandra fula saker på nätet, och att orden mister sin betydelse. Föräldrar kan spåra sina barn med hjälp av någon sändare. Det kommer att bli färre vapen, men det finns fortfarande olagliga vapen. Det kan bli lagligt med pepparsprej. Det kommer att bli fler gäng och rån. Trygghet och säkerhet vision Skolan arbetar snabbare mot mobbing Skolan agerar snabbare mot mobbning, med någon form av straff. Fler vakter och poliser på stan där det är mycket folk och kanske även skyddsvästar i ungdomsstorlek. Hellre mer övervakning än att riskera att bli rånad eller skjuten. Det är tryggt överallt och därför behövs inte övervakning eller vakter. Det finns ungdomscentraler där ungdomar kan få stöd, som ett alternativ att gå med i ett gäng. Det blir hårdare straff för olagliga saker som händer på nätet. Föräldrarna tar större ansvar för att förmedla etik och regler. Bättre säkerhet på nätet, exempelvis genom virusskydd. Med mindre anonymitet på nätet skulle man kunna veta vem det är som skriver saker om andra. Snabbare brottsutredningar. Rävlandaskolan 9

10 Fritid - spaning Med sämre kollektivtrafik blir ungdomar mer beroende av sina föräldrar för att ha en fungerande fritid Unga kommer att umgås mer över nätet, exempelvis via Skype och Facebook. Även andra traditionella föreningar använder sig av sociala medier som ett verktyg. Unga kommer att spendera mer tid inomhus, men sommartid kommer unga alltid att fortsätta att träffas ute. Ny teknik, som mobiltelefoner, blir en del av umgänget, och utgör inte något hot mot social utveckling. Unga kommer att göra samma typer av aktiviteter och träffas på samma sätt, men det blir fler uppstyrda aktiviteter och mindre tid för spontant socialt umgänge. Positiva effekter av det är att det kan bli tryggare och färre inbrott och att ungdomar blir bättre på engelska. Eftersom mycket kommer att finnas tillgängligt gratis på nätet så blir det färre fysiska böcker och bibliotek. Med sämre kollektivtrafik blir ungdomar mer beroende av sina föräldrar för att ha en fungerande fritid. Bristen på aktiviteter kommer leda till protest bland befolkningen. Ungdomar kommer bli initiativtagare till en sådan protest. Det finns färre specifika tjej- eller killsporter. Det byggs tak över utomhusarenor. Med ny teknik följer många nya aktiviteter. Det gör att leksaker blir dyrare och det gör att barn får färre saker, men det kan även göra att de som inte har råd hamnar utanför. Leksaker och utrustning påverkas av vad som finns exempelvis i USA. Skolan kommer att ha större koll på vad eleverna gör även på fritiden och kommunicera med vårdnadshavarna. Det kan leda till att ungdomar känner sig övervakade. Ungdomar söker sig bort från landet och in till större städer som Göteborg. TV:n kommer att vara ersatt med andra medier. Rävlandaskolan 10

11 Fritid - vision Det finns bra kommunikationer även på landet så att unga kan använda sin fritid Fritiden fortsätter att vara viktig för att minska stress och så att elever kan fokusera på annat än skolan. Den som tar initiativ kan vara med och påverka sin fritid och politikerna lyssnar in vilka behov som ungdomar har. Det finns fysiska platser att träffas och umgås på, gärna inomhus. Gärna aktivitetsställen på olika ställen, med allmänna saker som fungerar för hela familjen. Det finns bra kommunikationer även på landet så att unga också ska kunna nyttja sin fritid. En annan aspekt som är viktig för att unga ska kunna nyttja sin fritid är att de känner sig trygga. Det finns en tydlig skillnad mellan skolan och fritiden, som gör att stressen minskar. Det finns ett schemalagt läxpass med duktiga pedagoger på skolan. Det finns mötesplatser som har ett större utbud än Öppen skola och som inte kostar mycket pengar. Mötesplatserna finns på alla orter så att ungdomar inte blir beroende av bussar. Hindås station är öppet på kvällarna för ungdomar. Förslag på aktiviteter är bingo i Hällingsjö, cykelbana med hopp, folkracebanor, skatingpark, konserter. Det finns bättre information om när aktiviteter är på gång, exempelvis information genom lärarna inför sommarlovet. Det skulle kunna anordnas turneringar inom kommunen så att unga får chansen att träffas mellan skolorna. Det skulle finnas en badplats i Hällingsjö, så att ungdomar kan stanna på orten under sommaren. Rävlandaskolan 11

12 Transporter - spaning När kommunikationsmöjligheterna minskar påverkas möjligheten till spontana aktiviteter Om kollektivtrafik dras in kan det hindra folk från att flytta till mindre orter, och på så sätt blir det aldrig fler passagerare. Det kan också leda till att fler väljer att köra bil och att ungdomar tycker att det är fortsatt viktigt med körkort. Människor kommer att fortsätta prioritera tid och pengar framför miljön även framöver. När kommunikationsmöjligheterna minskar påverkas möjligheten till spontana aktiviteter bland ungdomar. Bensinen kommer bli dyrare så fler kommer att skaffa elbilar i framtiden. Även flygplan får andra drivmedel. Eftersom det är lättast att pendla till Göteborg kommer de flesta att flytta eller studera där. Människor väljer hellre tåg än buss om det finns möjlighet. Transporter - vision Det ska gå att kunna påverka Västtrafik om man är många som går ihop Det finns bussar som går varje halvtimma och fler direkttåg. Det finns en linje inom kommunen mellan Hällingsjö, Hindås och Rävlanda. Eftersom det finns en gemensam skola så vill man ju kunna träffas efter skoltid och kunna vara med på fritidsklubben. Det satsas mer på billigare kollektivtrafik och fler tåg. Det är möjligt att påverka Västtrafik om man är många som går ihop. Det är viktigt att ge konkreta förslag så att det inte blir gnäll. Det är möjligt att uppgradera sina skolskjutskort så att de även gäller senare på kvällen och helger. Det är möjligt med flexibla lösningar. Istället för indragna linjer kan Västtrafik använda sig av mindre fordon, som flexbussar. Det finns bra busskurer som skyddar från regn. Rävlandaskolan 12

13 Skola spaning Språk blir ett viktigare ämne Mer användning av internet gör att källkritik blir viktigare att lära ut i skolan. Det kommer bli mer datorer och tekniska hjälpmedel allteftersom att de utvecklas. Datorer ersätter läroböcker. Ungdomar kommer få svårare att stava och skriva snyggt för hand när man använder datorn hela tiden med rättstavningsprogram. Det kommer att bli mer arbete på egen hand i skolan. När fler sitter still blir det viktigare med schemalagd rörelse, så idrott i skolan blir allt viktigare. Språk kommer att bli ett viktigare ämne. Man samarbetar mer och mer med andra länder. Det kan gälla språk vi använder idag som engelska, men även kinesiska. Det blir även viktigare med muntlig framställan. Det kommer bli mindre skillnad på vilka program tjejer och killar väljer till gymnasiet. Men det kommer att vara lättare för tjejer att välja till exempel bygg än det är för killar att välja tjejdominerade program som frisör. Det kommer att bli fler friskolor för folk vill tjäna pengar. Samtidigt kan vissa undvika friskolor på grund av rädsla att en friskola ska gå i konkurs. Jag tror att man kommer åka iväg mer och göra saker utanför skolan, som fler studiebesök. Eleverna kommer att ha mer att säga till om i skolan än tidigare, exempelvis med schemat. Kanske fokuserar man mer på design när man bygger skolorna. Det kan bli större skolor, och större lokaler. Rävlandaskolan 13

14 Skola - vision Elever har möjlighet att styra sin tid mer Det är lika förutsättningar för elever som är olika duktiga i skolan och alla får möjlighet att säga sin åsikt. Tjejer och killar blir behandlade mer lika av lärarna. Det finns studiehjälp av lärare efter skoltid eftersom alla inte har någon som kan hjälpa dem med läxorna hemma. Det finns mer undervisning i mindre grupper och fler praktiska moment även i de teoretiska ämnena. Det är många som inte orkar sitta och lyssna hela tiden utan som själva behöver prova saker. Elever har möjlighet att styra sin egen tid mer, schema, längden på lektioner och val av redovisning. Det blir färre håltimmar så att skoldagen blir kortare. Det är även möjligt att påverka när man bygger saker, som när vi fick en ny matsal här. Vi gör fler studiebesök och får lära oss saker utanför skolan. Det finns mer saker att göra på rasterna, ute på gården så man inte bara sitter inne med sina telefoner. Trevligare miljöer så man kan sitta många tillsammans och prata ute. Det finns system för att få reda på vad man missat om man varit sjuk eller borta. Allt praktiskt fungerar i skolan, duschar och sådant. Betygssystem byts ut från bokstäver till poängsystem. Lärarna är glada och varierar lektionerna så att de blir roligare. Det satsas mer på skolmaten och den varieras mer. Maten lagas på stället och det används mer kryddor och kött. Det finns en önskevecka för skolmaten och frukt i matsalen. Rävlandaskolan 14

15 Tack till representanter i Ungdomsforum och elever i årskurs 9 på Rävlandaskolan som var med och spanade om framtiden Avslutning 15

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Framtidsspaning Hulebäcksgymnasiet

Framtidsspaning Hulebäcksgymnasiet Framtidsspaning Hulebäcksgymnasiet 2012 Framtidsspaning Hulebäcksgymnasiet 2012 För fjärde året i rad genomfördes en framtidsspaning med ungdomar i Härryda kommun. Årets spaning genomfördes med elever

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Påverkanstorg i Lidköping 9 november

Påverkanstorg i Lidköping 9 november Påverkanstorg i Lidköping 9 november Den 9 november besökte politiker från Västra Götalandsregionen Lidköping och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och De la Gardiegymnasiet

Läs mer

Härrydaposten Ungdomsdialog

Härrydaposten Ungdomsdialog Härrydaposten 091021 Ungdomsdialog Ungdomsdialog i Härryda kommun Ungdomsforum Navet Samverkan mellan ungdomar och politiker Planera för inflytandearenor för unga i Härryda kommun. Öppen skola: Framtidsverkstad

Läs mer

Sammanfattning av Ung Dialog 2007

Sammanfattning av Ung Dialog 2007 Sammanfattning av Ung Dialog 2007 Kultur och Fritid Marknadsföring Ungdomskortet Musik Mötesplatser Busskort Hyra av olika lokaler Spontanidrott Lov aktiviteter Många av gruppdeltagarna upplevde att man

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00%

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Elevenkäten 2009 - Rapport skapad 2009-11-25 11:40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön 1. Om mig Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Klass 5A 5B 5C K 29,03% 35,48% 35,48% M 41,18% 32,35% 26,47% Kön K M K

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ)

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) Vanliga frågor och svar (FAQ) Har du frågor om om? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! Om du inte gör det - kontakta ditt barns lärare eller någon av kontaktpersonerna. Du hittar kontaktuppgifter

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola?

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola? Frågorna 1 7 ska besvaras utifrån ett specifikt barn och avse barnets nuvarande förhållanden. På enkätens framsida framgår vilket barn svaren ska gälla. 1 I vilken skolform/vilket program går barnet på

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

SKOLA INLEDNING. Vägledning

SKOLA INLEDNING. Vägledning SKOLA SKOLA SKOLA Vägledning Avsnittet berör det åländska skolsystemet. Grundskolan står i fokus, eftersom den är obligatorisk för alla barn. Bland annat presenteras undervisningsämnena, elev-, lärar-

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

F R A M T. En spaning in i framtiden! I D S V E R K S T A D

F R A M T. En spaning in i framtiden! I D S V E R K S T A D F R A M T En spaning in i framtiden! I D S V E R K S T 2010 A D FRAMTIDSVERKSTAD 2010 År 2009 genomfördes en första framtidsspaning med ungdomar i Härryda kommun. Då var det ungdomar på kommunens senareskolor.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Engagerade lärare och utbildade ämnesvikarier. Betygssättning av lärare. Mer information

Läs mer

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Flera utgångspunkter och syften en samlad process Regional utvecklingsstrategi 2025 Regional kompetensförsörjningsstrategi 2020 Strategi för

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal 2015 Revideras i december 2015 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026 183055 Sofiagatan 6 rektor: Elisabet Enmark elisabet.enmark@geflemontessori.se

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Lärarhandledning Lärarhandledning Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17

Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17 Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17 Kristinedalskolan Platsen för möten, lärande och utveckling Detta dokument sammanfattar de grundläggande förhållningssätt, värderingar och arbetssätt som

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Sammanställning av ungas åsikter November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndsspecifika

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Grundskolan Grundskolan Grundskolan Gymnasieskolan Gymnasieskolan år 1-3 år 4-6 år 7-9 NV, SP, TE, IB, ES Övriga program

Grundskolan Grundskolan Grundskolan Gymnasieskolan Gymnasieskolan år 1-3 år 4-6 år 7-9 NV, SP, TE, IB, ES Övriga program + + Vad tycker Du om skolan? ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 UNDERSÖKNING BLAND LÄRARE Bakgrundsfrågor Fråga 1 Var har Du huvuddelen av Din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskolan Grundskolan Grundskolan

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel?

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Fritid Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Lydia Ja, Jag tror att killar spelar mycket tv/ dataspel och tjejer sitter mer vid msn om de är vid datorn.

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Trygghet i den digitala skolmiljön. -likabehandlingsarbete överallt, genom utbildning och samverkan

Trygghet i den digitala skolmiljön. -likabehandlingsarbete överallt, genom utbildning och samverkan Trygghet i den digitala skolmiljön -likabehandlingsarbete överallt, genom utbildning och samverkan Syfte Stärka skolpersonal i arbetet med att göra elevers digitala skolmiljö trygg Göra likabehandling

Läs mer

Likabehandling och trygghet 2015

Likabehandling och trygghet 2015 Likabehandling och trygghet 2015 1 Jag är Man 58 48,3 Kvinna 58 48,3 Jag avstår från att definiera 4 3,3 mig Total 120 100 100% (120/120) 2 Det känns bra att gå i skolan Alltid 46 38,3 Oftast 55 45,8 Ibland

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Den framtida konsumentpolitiken

Den framtida konsumentpolitiken Ds 2004/05:51 Den framtida konsumentpolitiken - Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006 LÄTTLÄST Jordbruksdepartementet Regeringens nya konsumentpolitik...3 Detta vill regeringen med konsumentpolitiken...4

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 Datum 2012-04-24 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 2010 88 svarande av 120 elever. 46 flickor och 42 pojkar (enligt Procapita 4/4) dvs 73 % 2011 73 svarande

Läs mer

Vad kan man göra för att få fler att åka kollektivt?

Vad kan man göra för att få fler att åka kollektivt? 1 Vad kan man göra för att få fler att åka kollektivt? Inledning.3 Bakgrund.3 Syfte 3 Metod...4 Resultat 4 Slutsats 4 Felkällor... 5 Avslutning...5 Datum: 21/5-2010 Handledare: Gert Alf Namn: Lukas Persson

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2015

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-07 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2015 2013 49 svarande av 79 elever 28 flickor och 21 pojkar (enligt Procapita 6/2) dvs 62 % 2014 75 svarande av

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT!

Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT! Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT! Charlotte Berglund 070-5148307 Professionell Utveckling i Sverige AB 4 skolledarträffar! - Leda lärande (skolledare från

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

Lupp Lokal uppföljning vart tredje år. Bättre precision. Alla länets kommuner. Fem fokusområden. Tre ålderskategorier.

Lupp Lokal uppföljning vart tredje år. Bättre precision. Alla länets kommuner. Fem fokusområden. Tre ålderskategorier. 1 Lupp 2013 Lokal uppföljning vart tredje år Bättre precision Alla länets kommuner Fem fokusområden Inflytande och delaktighet Utbildning Kompetensförsörjning Fritid med kultur Tryggt och säkert Tre ålderskategorier

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Framtidsspaning. hulebäcksgymnasiet. Framtidsspaning 2011

Framtidsspaning. hulebäcksgymnasiet. Framtidsspaning 2011 Framtidsspaning hulebäcksgymnasiet 2011 Framtidsspaning 2011 1 Framtidsspaning Hulebäcksgymnasiet 2011 För tredje året i rad genomfördes en framtidsspaning med ungdomar i Härryda kommun. Årets spaning

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Visa respekt mot vuxna och barn.

Visa respekt mot vuxna och barn. Föräldrarna förväntar sig att deras barn ska: Visa respekt mot vuxna och barn. Bete sig som folk. Uppföra sig väl mot andra elever och lärare. Låta bli att kränka någon. Vara trevliga mot andra elever

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön.

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön. Möjligheter Uppgiften Har alla människor i Sverige likvärdiga möjligheter att skaffa sig en utbildning, välja bostad, få ett jobb samt att lyckas inom de områden i livet som är viktiga? Beskriv, resonera

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker om skolan

Vi vill veta vad du tycker om skolan Vi vill veta vad du tycker om skolan 1 Hjälp oss att läsa dina svar med vår maskin Dina svar kommer att läsas med hjälp av en maskin. För att det ska fungera ber vi dig att tänka på följande när du svarar:

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

Dokumentation från workshop under konferensen. En vägledning till för alla?

Dokumentation från workshop under konferensen. En vägledning till för alla? Dokumentation från workshop under konferensen En vägledning till för alla? 13 november 2008 Dokumentationen innehåller Session 1: Nutid Session 2: Dåtid Session 3: Framtid Session 4: Omvärld Session 5:

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Förskolans Arbetsplan 2016/2017

Förskolans Arbetsplan 2016/2017 Förskolans Arbetsplan 2016/2017 Avdelning Fantasiresan Stigens Friskola Innehållsförteckning Fokus under 2016-2017 Åtgärder enligt föregående utvärdering Mål och riktlinjer Normer och värden Utveckling

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg 198 personliga intervjuer har genomförts på Wieselgrensplatsen med personer som åker spårvagn till och från Wieselgrensplatsen minst 1 gång i veckan.

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg Särskild utbildning för vuxna Särvux Välkommen till Särvux - en plats där du växer Kom ihåg! Sista ansökningsdag 1 maj Trollhättan Y Vänersborg Kort om Särvux i Trollhättan och Vänersborg Särvux är för

Läs mer