Teambuilding & övningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teambuilding & övningar"

Transkript

1 Team:Guide Insightguide series ditt verktyg för att skapa team i toppklass! KOMPETENSHÄFTE 5 Teambuilding & övningar Teambuilding är aktiviteter som syftar till att svetsa samman en grupp människor så att samarbete och socialt samspel fungerar bättre båda nödvändiga förutsättningar för att skapa goda prestationer. Det mesta av "teambuildingen" sker i vardagen i småpratet och vid fikabordet. Det finns dock en poäng att använda särskilda övningar och aktiviteter med specifika syften inte minst i tillfälliga grupper, i heterogena team och i team som sitter på olika håll geografiskt.

2 Kompetenshäfte: 5 Team:GUIDE Innehåll Teambuilding en nyckel till höga prestationer 3 Trend: annorlunda utbildning och teambuilding 6 Teambuilding ett mycket kraftfullt redskap använt på rätt sätt 7 15 förslag på olika teambuildingövningar och teamaktiviteter 8 Ledarskapsövning: Kan du styra med tystnad? 13 Gruppövning kring hur vi kommunicerar våra värderingar 14 2 InsightLab

3 Team:GUIDE Teambuilding & övningar Teambuilding en nyckel till höga prestationer Vi människor är i grund och botten flockdjur och för att må bra behöver vi veta att vi har en grupp som vi tillhör. Forskning visar också att vi-skap gör att vi både blir mer angelägna om att nå våra egna mål samt mer angelägna om att hjälpa varandra att lyckas, säger Karin Stephansson, vd, utbildare och konsult på Ardida. Samarbete är inte automatiskt mer effektivt När man sätter ihop människor i team för att samarbeta hoppas man ju att teamets prestationer ska blir högre än summan av vad var och en hade kunnat utföra var för sig. Men det är inte självklart att det blir så. Istället kan det hända att alla lutar sig lite tillbaka och hoppas på att någon annan ska ta ansvar. Och gör ingen annan det så kan man alltid gömma sig bakom att varför ska bara jag? eller det är ju ingen annan heller som. För att 1+1 verkligen ska bli mer än 2 gäller det att alla måste vilja anstränga sig lite för de andra i teamet. Vi har teambuildingaktiviteter två gånger per år som vi kopplar till våra mål. Ju bättre det går, desto mer kan vi göra, men oavsett det ekonomiska klimatet så gör vi någonting. Jag tror att de här aktiviteterna verkligen har hjälpt oss. Vi sitter utspridda på sju olika platser och det är viktigt att vi åtminstone ett par gånger per år samlar ihop hela gänget. Huvudsyftet är integration för bättre samarbete. Vi har provat flera olika aktiviteter. Vi har till exempel åkt skidor i de polska bergen. Men vid den senaste träffen åkte vi till en stad och hjälpte dem att bygga ett picknickställe. Jag tror att många tyckte att det här var ännu roligare än att åka skidor. Det skapade en speciell känsla att vi tillsammans kunde hjälpa till. Jag tror att det stärkte oss. Nicklas Lindberg, tidigare vd för Skanska i Polen och numera vd för Skanska Kommersiell Utveckling Europa Vi måste frivilligt vilja offra oss för någon annans skull. Det är det som är själva kärnan i ett gott teamarbete, konstaterar Karin. De som vi känner riktigt bra vill vi hjälpa och kan tänka oss att anstränga oss lite extra för. I det professionella är det ofta runt fikabordet som sådana nära relationer skapas. Småpratet om hur helgen har varit och om hur barnen mår är viktigt för att vi ska lära känna varandra och se varandra som människor. Det är här den mesta "teambuildningen" görs. InsightLab 3

4 Kompetenshäfte: 5 Team:GUIDE Teambuilding är särskilt viktigt i distansteam Distansarbete innebär ofta större möjligheter att själv utforma sitt arbete och så slipper man chefens vakande blickar. Till en början upplever många en känsla av frihet, men efter en tid brukar istället känslor av övergivenhet och isolering smyga sig på. Detta skapar inte bara stress och ohälsa, utan sänker också nivån på prestationerna. De relationsskapande verktygen är både bra och lätta att använda, men det gäller att ledaren inser värdet i att faktiskt göra det. Att ledaren förstår att det inte bara gör det roligare på jobbet, utan att det är ett sätt att nå målen att prestera bättre. Ledaren bör också hjälpa teamets medlemmar att vara personliga genom att föregå med gott exempel och bjuda på sig själv. Karin Stephanson, vd, konsult och utbildare, Ardida För att motverka känslan av isolering, behöver du som ledare uppmärksamma dina distansmedarbetare och bekräfta dem, men det räcker inte. Du måste också se till att de känner tillhörighet i en grupp, säger Karin Stephansson. Även om dina medarbetare kan utföra sina arbetsuppgifter utan att samarbeta så är teambuilding centralt i distansledarskapet. Den som arbetar på distans måste uppleva tillhörighet för att det ska kännas viktigt att nå målen. Skypefika och IM Det räcker inte att bygga relationer på kick-offen. Distansledare måste hitta kreativa sätt att utveckla relationerna på distans. Instant messaging och Skypefika kan fungera bra för informellt småprat. Facebook eller interna communities är också förträffliga instrument för att hålla kontakten och skapa relationer. Det är själva idéen med att vi berättar småsaker om oss själva, våra intressen och visar bilder på vår familj som är viktig. Att få se en familjebild på någon som man arbetar med men sällan träffar gör att vi ser att vi är människor. Slösa inte bort kick-offen På distans kommer inte tillfällena till småprat lika naturligt och då måste ledaren vara mer kreativ och sätta relationsbyggande i fokus på ett annat sätt. Och relationerna bör man fokusera så fort som möjligt i en grupp. Det finns en mening med att ha kick-off, säger Karin. Hennes erfarenhet är dock att kick-offer slösas bort på att deltagarna sitter på rad och blir matade med information. Information som kan ges i andra kanaler. När ni väl träffas, slösa då inte bort er tid på att ge information, utan bygg relationer, råder Karin. Vikten av att ha roligt tillsammans Team fungerar bättre och är mer produktiva när de består av människor som är vänner. Människor arbetar också hårdare för ledare som de tycker om. Teammedlemmar som blir berörda på ett känslomässigt plan ger mer till teamet och till kunder och de flesta tycker att det är roligare att arbeta när alla är engagerade. Det kan därför löna sig att ha många teambyggande aktiviteter, eller att göra saker tillsammans på arbetstid som egentligen inte handlar om arbete, utan som enbart syftar till att bygga teamkänslan. Källor: 4 InsightLab

5 Team:GUIDE Teambuilding & övningar Övning för att tydliggöra era värderingar Syfte och bakgrund: Denna övning går ut på att låta gruppen gemensamt diskutera och tydliggöra vilka värderingar som ska genomsyra klimatet och samarbetet i gruppen. Övningen är framför allt tänkt att användas i början av ett större projekt eller i en etablerad arbetsgrupp där samhörigheten och teamandan är låg. Material ni behöver: Papper och penna till var och en av gruppmedlemmarna. Ett större pappersark per delgrupp Färgpennor Arbeta i följande steg: 1. Be var och en att enskilt under två minuter skriva ned vad han eller hon anser vara de tre viktigaste värderingarna (samarbete, integritet, respekt, lärande, coachande klimat, effektivitet, kundfokus, öppenhet, kreativitet och så vidare) i gruppens arbete. 2. Dela in gruppen i undergrupper om 4-6 personer i varje. 3. Be var och en att dela med sig av sina valda värderingar till de övriga i den egna gruppen. 4. När alla har berättat om sina valda värderingar ska gruppen gemensamt bestämma sig för de tre viktigaste för teamet som helhet. 5. Förse var och en av delgrupperna med ett stort vitt ark och färgpennor. 6. Varje grupp ska sedan skapa en poster med ord, symboler eller bilder som åskådliggör dessa tre värderingar. 7. Låt var och en av grupperna presentera sitt förslag till hela gruppen. Följ upp och reflektera: Vilka värderingar verkar återkomma i de olika grupperna? Finns det någon/några som alla kan enas kring? Ligger dessa värderingar i linje med organisationen i övrigt? Hur hanterade de mindre grupperna oenighet? Om någon delgrupp inte blev klar be dem reflektera kring vad det berodde på och vad som hade krävts för att komma över dessa hinder. Om någon utomstående skulle se de värderingar gruppen har kommit fram till hur tror vi att de skulle förvänta sig att vi agerade? Beter vi oss så idag? Vad är det som hindrar oss idag från att agera efter dessa värderingar (brist på tid, olika uppfattningar osv) Om vi levde efter dessa värderingar hur skulle det hjälpa oss att nå våra mål bättre? Vilka konsekvenser får diskussionen/värderingarna när vi är tillbaka i vår vardag? Tips för att nå bra resultat med övningen Uppmana de olika grupperna att vara kreativa och uttrycksfulla när de beskriver värderingarna. Följ upp i vardagen efter övningen och fråga vilka värderingar som ni lyckats hålla vid liv. Källa: Quick Teambuilding Activities for busy managers, Bryan Cole Miller, Amacom InsightLab 5

6 Kompetenshäfte: 5 Team:GUIDE Trend: annorlunda utbildning och teambuilding En ny trend, inte minst i USA, är mer praktiska former av teambuilding och ledarskapsutbildning. Till exempel genomförde ett antal företag i New York och New Jersey för en tid sedan en minst sagt annorlunda övning. Chefer från företagen fick arbeta som brandmän för en dag för att förbättra sina ledaregenskaper. Teamet rusade in brinnande byggnader, räddade passagerare och gjorde nödutryckningar under överinseende av en professionell brandman. Målet med ledarskapsövningen var, förutom att svetsa samman gruppen, att stärka förmågan att fatta beslut och lösa problem och blev en stor framgång bland deltagarna. Övningen gav ett intressant perspektiv på hur man kan lösa kriser på en arbetsplats. Teater och musik andra exempel Andra exempel på praktiska övningar för ledarskapsutveckling i USA är att spela teater och musik. Målet med övningarna är att de ska ge konkret erfarenhet och möjlighet att experimentera så att man sedan kan använda sig av liknande tankesätt eller tillvägagångssätt i jobbet. Gör saker tillsammans. Om chefer och medarbetare utbildar sig tillsammans så får man olika perspektiv. Det som är effektivt för mig kanske är kontraproduktivt för någon annan. Se helheten. Åsa Bellander förvaltningschef i Örebro kommun Källa: pecial Report on Leadership Development: Corporate Leaders Train in Fire Drills and Funny Skills, Garry Kranz, Workforce, maj 2011, Samutbildning av chefer och medarbetare kan stärka arbetsklimatet Många organisationer satsar stora summor på chefsutbildningar men det leder inte nödvändigtvis till att förståelsen ökar mellan chefen och medarbetarna. Det konstaterar Johan Bertlett, forskare inom psykologi vid Lunds universitet, i en ny avhandling. I avhandlingen, som bygger på en studie av närmare 200 anställda på Arlanda flygplats, drar han slutsatsen att chefen har begränsade möjligheter att påverka arbetsklimatet. Istället är det samspelet mellan chef och medarbetare som har störst inverkan. Hans slutsats är därför att man bör satsa på att samutbilda hela arbetslag. Givetvis krävs det en bra chef för att samspelet mellan chefen och de anställda ska fungera. Men det är viktigt att förstå att även chefens förutsättningar påverkas av de anställda. Att bara fokusera på chefen är att blunda för de anställdas bidrag vilket betyder att man exkluderar mycket av den potential som finns i företaget, säger Johan Bertlett till chefsorganisationen Ledarna. Källa: Samspelet väger tyngst, Margaretha Eldh, Ledarna, , 6 InsightLab

7 Team:GUIDE Teambuilding & övningar Teambuilding ett mycket kraftfullt redskap använt på rätt sätt Teambuilding och teambuildingövningar kan användas i alla skeden av teamets arbete och utveckling alltifrån lära-känna - och svetsa-samman - övningar till att lösa problem långt in i teamets arbete. Nyckeln att ta med sig är att det ska finnas ett tydligt mål med varje övning. De bästa teambuilding-aktiviteterna kan bli förvirrande upplevelser för teamet om det inte finns en tydlig tanke med varför de genomförs. All teambuilding syftar i slutänden till att få teamet att fungera och prestera bättre ihop. Som en sidoeffekt kommer ni att ha mycket roligt tillsammans. Gruppövningar finns ju i många olika varianter. Nedan följer en enkel kategorisering över de vanligaste syftena med att genomföra teambuilding-aktiviteter: Bygga "vi-känsla" i gruppen Detta är övningar designade för att ge gruppen en tillhörighet och egen stolthet ofta enklare som kan lösas på någon timme utan allt för mycket rekvisita. Öka samarbetet i gruppen Här platsar även övningar som tar en grupp och sätter den i situationer den inte är van vid. Slå sönder grupperingar På många arbetsplatser skapas det grupperingar, och de här övningarna är avsedda att användas för att just bryta upp grupperingar. Strapatser för att svetsa samman en grupp Tänk kajakpaddling, överlevnadskurs, vandring, tälta. Lite mer strapatser och framför allt något som kräver högre insats i både tid och budget. Fungerar ofta väldigt bra för ett litet företag eller en ledningsgrupp/styrelse. Riv murar mot andra avdelningar På alla större företag uppstår förr eller senare revir, stuprör eller murar på grund av att man tänker vi om den egna avdelningen och dom om de andra. Samarbetsövningar som flyttar gränser är ofta bra för att luckra upp och riva dessa murar. Tips! Delta i övningarna själv. En viktig sak att tänka på är att du som ledare helst ska delta i övningarna själv. Du måste vara en av dem som visar stor (kanske störst) entusiasm. Klarar du inte det så bör du välja andra övningar, så att du kan vara just en ledare. Tips! Aktiviteter med utgångspunkt i teamets intressen Jag brukar försöka hitta på aktiviteter som har anknytning till medarbetarnas privata intressen. Nästa gång ska vi prova på kampsporten Aikido. Vi har en medarbetare som är aktiv inom det så jag frågade honom om han kunde visa oss. Nu har han ordnat lokal och tagit med en extern instruktör som är van att instruera nybörjare. Jeanette Johansson, vd, Consat Sustainable Energy Systems Göra cheferna mänskliga En klassiker som alla medarbetare tycker om, och som är bra för att visa att även ledningen är människor. Roliga övningar som ledningen kan göra i grupp framför andra är helt enkelt roliga. Källa: InsightLab 7

8 Kompetenshäfte: 5 Team:GUIDE Tips! Introducera och följ upp övningen rätt Det är viktigt att gruppen får en introduktion till varje övning. Förklara kortfattat syftet med övningen så det är klart varför ni gör den. Gå igenom hur övningen genomförs, vilka regler som finns och hur lång tid den tar/ får hålla på. Följ upp övningen efteråt för att se vilka reflektioner och lärdomar som gruppen gjort. 15 förslag på olika teambuildingövningar och teamaktiviteter Nedanstående förslag är exempel på övningar för att bryta isen och lära känna varandra i gruppen. Många av övningarna kan även användas i redan etablerade arbetsgrupper för att skapa energi, förbättra samarbetet eller få igång dialog och problemlösning i gruppen. Teamövning #1 Intervjua varandra två och två Att leda ett team där medlemmarna inte känner varandra är en utmaning. Ett bra sätt att bryta isen är att låta dem presentera sig för varandra. En metod kan vara att dela in teamet i par, där man intervjuar varandra och sammanställer svaren i minipresentationer, som sedan återges för övriga medlemmar. Det är ett roligt och relativt snabbt sätt att lära känna varandra. Teamövning #2 Rolig kuriosa om var och en Lämplig gruppstorlek: upp till 20 personer Tidsåtgång: cirka minuter Dela ut: Kopior på bladet Kuriosa om vårt team Förberedelse: Be var och en att i förväg (några dagar innan övningen) skriva ned några saker om sig själva som de andra inte känner till (dolda talanger, favoritresemål, namn på husdjur, var de är födda och så vidare). Sammanställ dessa fakta på ett ark eller två utan att avslöja vem som har sagt vad. Gör så här: Dela ut en kopia på Kuriosa om vårt team till alla deltagare. Ge teamet tid att mingla omkring för att försöka lista ut vem som kan kopplas ihop med de olika uppgifterna. Be också deltagarna att ta reda på mer om något av varje persons kuriosa. Se vem som lyckas få flest rätt namn inom säg 10 minuter (beroende på gruppens storlek). Be denne att berätta kort om vem som sagt vad. 8 InsightLab

9 Team:GUIDE Teambuilding & övningar Teamövning #3 Ställ dig efter (Material: Ett 10m långt rep (10-12 mm) Genomförande: Ställ gruppen på linje till exempel bakom ett rakt rep. Gruppen ska med så få omplaceringar som möjligt ställa sig från vänster till höger. Exempel på ordningar är namn, längd, armlängd, födelseort, bostadsort från norr till söder och så vidare. Gruppen kan med fördel först komma överens om vart norr ligger lägg repet efter den riktningen. Detta är ett lätt sätt att på ett roligt sätt få mer information om medarbetarna. Teamövning #4 Skryt för varandra Dela in medarbetarna två och två. Låt dem under ett par minuter var skryta inför varandra om vad de är bra på. Sedan återberättar den ena om den andra och omvänt, inför hela gruppen. Genom att lyfta var och en får hela gruppen en positiv kick vad bra vi är tillsammans. Teamövning #5 En lögn och en sanning En lögn och en sanning bygger på att skapa förtroende mellan medarbetarna, samt att få fram lite roliga fakta om dem själva som de kan prata om. Gör så här: Dela ut papper och penna, få medarbetarna att skriva ner 3 sanningar och en lögn om sig själva. Sedan är det upp till de andra att gissa ett påstående som är sant och ett som är lögn. Är ni många får ni dela upp er i grupper om 10. Dela ut pris till den person som har mest rätt. Teamövning #6 Säg vad du behöver istället för att kritisera Tid: ca 15 min Syfte: Att göra det underliggande uppenbart. Att öva upp förmågan att säga vad man har behov av i stället för att kritisera. Gör så här: Sätt deltagarna i grupper om tre och låt dem hitta exempel på anklagelser som kan omformuleras så att de uttrycker underliggande önskemål eller behov, till exempel: Du är dålig på att ge beröm kan omformuleras till: Jag behöver beröm från dig. Diskutera avslutningsvis övningen i plenum. Vilka insikter fick ni? InsightLab 9

10 Kompetenshäfte: 5 Team:GUIDE Teamövning #7 Visa uppskattning Även om alla i gruppen inte känner varandra så väl kan ni få ut en del genom att exempelvis återkoppla till saker de upptäckt hos varandra. Sitt alla i en ring. Be varje medarbetare skriva en lapp till de två arbetskamrater som sitter till höger och till vänster: Jag uppskattar dig för att ( nämn två saker). Därefter lämnas lapparna till de berörda. Var och en skriver och får alltså två lappar. Om ni vill kan var och en läsa upp sina lappar högt för alla och låta övriga fylla på. Ni kan också ha en kort diskussion om uppskattning och vikten av att bekräfta och berömma varandra. Teamövning #8 Knyt en knut Knyt en knut (eller rosett) är en bra gruppövning för 3 5 deltagare som också kan göras på tid. Gör så här: Ta ett rep längre än 5 meter. Säg åt personerna att hålla i repet (på valfritt ställe) med en hand. När alla tagit tag i repet säger du att man nu inte får släppa repet, och att uppgiften är att knyta en rosett runt ett träd. Deltagarna måste då samarbeta, de måste lösa problem och det kan hända att de måste röra varandra. Perfekt för att låta folk lära känna varandra. Är ni flera grupper tar lekledaren tid och ger poäng till den grupp som löste övningen snabbast. Teamövning #9 Ordna utan kommunikation Gör så här: Ställ gruppen i en ring eller på led. Ni ska nu ställa er i ordning efter ert förnamns första bokstav. Ni får inte tala eller använda kroppsspråk! Kör övningen igen med andra liknande uppgifter. Gör så här: Hur de vill ställa sig, i ring eller på led, är upp till gruppen att avgöra. Ingen kommunikation ska ske över huvud taget. Välj plan mark för säkerhets skull. Vill du anordna tävling så tar du tid på grupperna och korar en vinnare. 10 InsightLab

11 Team:GUIDE Teambuilding & övningar Teamövning #10 Visa på hur det egna beteendet påverkar Tid: ca 25 min Syfte: Att höja medvetandegraden om egna konfliktskapande beteenden 1. Be varje deltagare att prioritera en sak de vill lära sig (göra på ett bättre sätt än tidigare), för att bidra till en bättre vardag på arbetet. 2. Be deltagarna att berätta för en partner vad de bestämt sig för att göra annorlunda än förr. 3. Be deltagarna göra en cost benefit analys av ändringen. Är fördelarna större än olägenheterna? Be deltagarna att berätta för sin partner hur de lättast kan sabotera detta beslut. Obs! I uppmärksamheten ligger kuren! Om vi vet hur vi kan sabotera för oss själva kan vi sabotera sabotören inom oss. Teamövning #11 Hitta gemensamma nämnare Team som känner samhörighet jobbar ofta bättre ihop än team där man drar åt olika håll. Denna övning syftar till att identifiera de gemensamma nämnare som medlemmarna har: Samla teamet och ägna mötet åt att inventera och hitta 5 7 gemensamma nämnare. Det kan handla om erfarenheter, kompetenser, målsättningar, intressen eller värderingar. Teamövning #12 Samma upplevelse blir uppfattad och återgiven på olika sätt Tidsåtgång: 2 min Syfte: Att illustrera att samma upplevelse blir uppfattad och återgiven på olika sätt. Gör så här: Förbered en nonsensfigur på ett blädderblock innan övningen. Be deltagarna titta på blocket, och visa figuren i ca 2 sekunder. Täck för figuren och be deltagarna att kopiera figuren. Låt deltagarna jämföra sina avbildningar. Visa nonsensfiguren på nytt och diskutera resultaten i plenum. InsightLab 11

12 Kompetenshäfte: 5 Team:GUIDE Teamövning #13 Be medlemmarna presentera den som sitter bredvid Övningen är särskilt effektiv i team där medlemmarna känner varandra sedan tidigare. Fördelen är att nya, givande perspektiv lyfts fram när varje teammedlem får höra hur han eller hon uppfattas av andra i teamet. Dessutom är prestationerna ofta positiva, vilket stärker självkänslan. Teamövning #14 Se varandra Låt medarbetarna rita av varandras ansikte två och två, ganska snabbt och rakt av utan att titta ner på papperet. Alla lägger sedan sitt porträtt på bordet. Medarbetarna får därefter med olika färger lägga till saker på varandras bilder som de uppskattar hos den på bilden. Avsluta med en liten vernissage. Teamövning #15 Bygg på varandras idéer Detta är en variant på brainstorming som fungerar mycket effektivt. Gör så här: Tydliggör syftet med brainstorm-mötet. Vilken typ av idéer är det ni söker? Låt var och en under fem minuter enskilt lista 5-10 idéer utifrån den aktuella frågeställningen. Dela ut tre tomma pappersark till var och en i gruppen och låt dem välja ut och kortfattat beskriva en idé per pappersark. Samla sedan in alla förslag och lägg dem i en hög på golvet/bordet. Låt sedan alla ta tre valfria lappar ur högen (inte sina egna). Nästa uppgift är att bygga vidare och utveckla den idé som står på lappen. När detta är gjort samlar ni in alla lappar igen och gör om proceduren. Varje idé kommer nu att få två andra personers kreativa tillägg och idéer. Fördelen med denna övning är att det ofta är lättare att bygga vidare på idéer än att komma på helt egna. Källor: Jan Atle Andersen, Skick och oskick på jobbet konflikthantering på arbetsplatsen, Idrina Förlag, The big book of team motivating games, McGraw-Hill, 2009; 12 InsightLab

13 Team:GUIDE Teambuilding & övningar Ledarskapsövning: Kan du styra med tystnad? Tyst feedback är en övning som kan användas för teambuilding eller en chefsträff. Tyst feedback kan användas för att endera visa en grupp medarbetare svårigheten med ledarskapet, eller för att träna chefer i att belöna rätt beteende för att på så sätt få bort oönskade beteenden och förstärka de positiva. Man kan också använda övningen för att visa en grupp att det är först när de bekräftar varandras bra beteenden som de icke önskvärda försvinner. Tips för bra genomförande: Välj lätta uppgifter till en början. Om någon kör fast totalt kan ni byta till en ny Styrande. Låt alla vara både utförande och styrande. Upplägg Oavsett syfte genomförs övningen på samma sätt. En person är styrande. En annan är utförare. Syftet är att få utföraren att utföra en på förhand bestämd aktivitet, som att ställa sig på en stol, släcka en lampa eller öppna ett fönster. Den styrande får inte kommunicera med utföraren på annat sätt än med en visselpipa, och man får bara vissla som bekräftelse på att man gör rätt. Utförande: Personen som är utföraren går ut från rummet, och den styrande bestämmer (själv eller tillsammans med övriga i gruppen) vilken uppgift som skall utföras. När utföraren kommer in i rummet är det bara den styrande som kan kommunicera, och det är bara när utföraren gör rätt som den styrande får blåsa i visselpipan. När den styrande blåst i visselpipan går utföraren tillbaka till dörren och börjar om. Utföraren går ju troligen tillbaka till platsen där han fick blåsningen förra gången och försöker komma på vad nästa steg är. Lika viktigt är det att den styrande visslar exakt när utföraren utför rätt sak, för annars vet ju inte utföraren att han är inne på rätt spår. Skulle man dessutom vissla på fel ställe (troligen försent) så får man ett rejält arbete med att styra tillbaka utföraren på rätt spår. Denna övning är som fågel, fisk eller mittemellan men betydligt svårare. Tyst feedback är en ledarskapsövning som visar på vikten att ge bekräftelse direkt när man ser ett strategiskt nyckelbeteende, och som visar hur observant man måste vara för att pricka rätt med bekräftelsen. Övningen är lika frustrerande för bägge parter. Den styrande kommer ha fullt upp med att observera beteenden och mönster, medan utföraren kommer att ha fullt upp med att hitta rätt uppgift att utföra. Den chef som klarar av att styra någon på rätt sätt på det här viset kommer att tycka att det är extremt lätt att belöna/bekräfta/uppmärksamma strategiska nyckelbeteenden. PS. Skratt och suckar kommer det bli gott av, så de är självklart tillåtna. Källa: InsightLab 13

14 Kompetenshäfte: 5 Team:GUIDE Gruppövning kring hur vi kommunicerar våra värderingar Det är inte alltid som vi är så öppna och kommunicerar våra värderingar så tydligt som vi tror. Att få veta hur man uppfattas av andra personer kan bli en aha-upplevelse, enligt Stefan Söderfjell, Fil. dr i psykologi, en av grundarna till Ledarskapscentrum och författare till boken Ledarskapets 5 utmaningar. Nedanstående övning kan användas för detta, men övningen kräver att alla vågar ge ärlig feedback och att alla kan ta emot ärlig feedback utan att gå i försvar. Låt var och en i gruppen markera några "fågelord" i värdeordlistan nedan, som de tycker är mycket viktiga, några "fjärilsord" som de tycker är viktiga, men inte mycket viktiga och några "fiskord" som är mindre viktiga eller oviktiga. Låt sedan en medarbetare läsa upp ett värdeord som hon har valt ut, utan att hon talar om hur hon har klassificerat det. De andra medarbetarna får i uppgift att fundera över vad de tycker att personen ger uttryck för i sitt beteende, det vill säga ifall detta verkar vara viktigt eller oviktigt för denna person. Gå laget runt och låt medarbetarna, en i taget, gissa om det är en fågel fisk eller fjäril som lästs upp. Var och en ska också motivera sin gissning. Värdeordslista Fågel, fisk eller mittemellan? frågar barnen i Sverige när de leker, men barnen i Finland säger Fågel, fisk eller fjäril? Ansvarsfullhet Arbeta med andra Arbeta själv Arbeta under press Arbetsro Att prestera Avancemang/ befordran Avkoppling Balans yrke/fritid Bekvämlighet Beslutsamhet Demokrati Effektivitet Ekonomisk trygghet Engagemang Etik Expertis Familj Fred Frihet Frihet i tid Fysiska utmaningar Förlåtande Förändring Gemenskap Godhet/vänlighet Handleda andra Hjälpa andra människor Högt tempo Bli igenkänd Inre harmoni Integritet Intellektuell status Jämlikhet Kompetens Kreativitet Kultur Kunskap Kvalitet Kvalitetsrelationer Kändisskap Kärlek Ledarskap Livsnjutning Logik Lojalitet Lokalisering var man bor/ jobbar Lugn/stillhet Makt/auktoritet Materiella ting Meningsfullt arbete Meriter Miljömedvetenhet Mod Natur Noggrannhet Nära relationer Oberoende Ordning och reda Patriotism Pengar Personlig utveckling Plikttrogenhet Privatliv Påverka andra Religion Renlighet Respekt Rättvisa Samarbete Sanning Seriositet Samhällsservice Självaktning Självkontroll/disciplin Spänning Stabilitet Status Säkerhet Tillgivenhet/ömhet Tålamod Tävling Utmanande problem Utseende Utveckling Vinna Visdom/klarhet Välfärd Vänlighet Vänskap Ärlighet/pålitlighet Äventyr Ödmjukhet Öppenhet Överlägsenhet 14 InsightLab

15 Egna anteckningar:

16 Teambuildingövning - Leta efter udda talanger i teamet Ordna en talangjakt där de som vill får chansen att visa någon dold talang de har! Det kan vara mycket roligt och spännande att se sina kollegor visa kunskaper och färdigheter (trolleri, sång, buktalning, bugg, spela saxofon, qi-gong, steppdans, prata baklänges och så vidare) som man inte visste att de hade. Detta kan också på ett mycket bra sätt framhäva personer som i normala fall är lite mera i skymundan. Om ni vill kan ni låta alla anställda rösta på talangbidragen och sedan utse en eller flera vinnare. Källa: Kungsgatan 71 SE Stockholm SWEDEN Tel +46 (0) Fax +46 (0)

Scouterna www.aktivitetsbanken.se

Scouterna www.aktivitetsbanken.se Introduktion till gruppövningar Nu ska vi ha roligt tillsammans. Ni ska hjälpa varandra, ta hand om varandra, lyssna på allas åsikter och idéer, våga prova nya idéer, respektera varandra, hårda ord är

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Ledare. Att vara ledare är inte självklart! utbildning ver XXutbildning ver XXutbildning ver

Ledare. Att vara ledare är inte självklart! utbildning ver XXutbildning ver XXutbildning ver Ledare utbildning ver 2017-03-24 Att vara ledare är inte självklart! 1 1. Varför idrottar barn och ungdomar? Likasinnade Sociala band Ha roligt Utmanande Motion Hälsa Tävla Talang 1. Varför idrottar barn

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen Ridpasset på ledarskapskursen leds av en ridinstruktör. Eftersom hästar är så tydliga och ärliga i sin feedback kräver dom en anpassning och lyhördhet

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Teambuilding. 40 enkla & effektiva övningar. www.megalomania.se JENNY ÅKERBLOM

Teambuilding. 40 enkla & effektiva övningar. www.megalomania.se JENNY ÅKERBLOM Teambuilding 40 enkla & effektiva övningar JENNY ÅKERBLOM www.megalomania.se Innehåll Förord 5 Lite allmänt om gruppindelning 7 1. Energigivare 8 Skaka namn 9 Tummen upp 10 Trassla hand 11 Först till 21

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INLEDNING INTERAKTION: SAMVERKAN, SAMSPEL ELLER ÖMSESIDIG PÅVERKAN? Vad betyder det att något är interaktivt? Det är lite av ett modeord och många vill använda det. Många gånger

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Emotional_Engagement_062513_wpEMEA KÄNSLORNAS BETYDELSE

Läs mer

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar.

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Till dig som är chef Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Vilja och våga på jobbet Vår värdegrund pekar ut riktningen framåt i det stora, men kan också vara till hjälp i det

Läs mer

Teambuilding. 40 enkla recept på effektiva lagövningar JENNY ÅKERBLOM. www.megalomania.se

Teambuilding. 40 enkla recept på effektiva lagövningar JENNY ÅKERBLOM. www.megalomania.se Teambuilding 40 enkla recept på effektiva lagövningar JENNY ÅKERBLOM www.megalomania.se Innehåll Förord 5 Lite allmänt om gruppindelning 7 1. Energigivare 8 Skaka namn 9 Tummen upp 10 Trassla hand 11 Först

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING studiehandledning Varför ett studiematerial? Jag vet inte hur många människor jag har jobbat med och coachat som läst alla utvecklingsböcker i världen, men de lever fortfarande inte det liv de vill eller

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna!

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Kompetensloggboken Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Att använda din kompetensloggbok Under hela din studietid kommer du att samla på dig en mängd värdefull kompetens i form av

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Endagskurser i relationsutveckling

Endagskurser i relationsutveckling Endagskurser i relationsutveckling Bygg på dina kunskaper Självinsikt (SDI) Grupputveckling, samarbete och feedback Chefskap och situationsanpassat ledarskap Kommunikation och konflikthantering Personlig

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

52 kort för ökad självkännedom och positiv utveckling. Helena Hammerström

52 kort för ökad självkännedom och positiv utveckling. Helena Hammerström 52 kort för ökad självkännedom och positiv utveckling. Helena Hammerström 1 Egenskaper 52 kort för ökad självkännedom och positiv utveckling. Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström

Läs mer

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap?

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap? Ledarskap 2013-04-28 1 LEDARSKAP Vad är viktigt i ditt ledarskap? 1 LEDARSKAPETS ABC Ledarskapets A ditt förhållningssätt Ledarskapets B din etik och moral Ledarskapets C din träningsplanering LEDARSKAPETS

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se 52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se Värdegrunden 52 kort för ett levande värdegrundarbete. Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR? Vem

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

TIPS & TRIX. Praktiska tips för att träna dig själv och andra i ett motiverande ledarskap

TIPS & TRIX. Praktiska tips för att träna dig själv och andra i ett motiverande ledarskap TIPS & TRIX Praktiska tips för att träna dig själv och andra i ett motiverande ledarskap 1 mod subst. ~et ORDLED: mod-et 1 förmåga att handla utan fruktan för följder vanl. för ett gott syfte och med insikt

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

jamboree förbedelser för roverscouter, år För dig som är ny scout- eller spårarledare

jamboree förbedelser för roverscouter, år För dig som är ny scout- eller spårarledare jamboree förbedelser för För dig som är ny scout- eller spårarledare roverscouter, 19-25 år Kort om jamboree17 Sommaren 2017 samlas hela scoutrörelsen och många som ännu inte är scouter på Jamboree17.

Läs mer

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR på barns vis I stallet formas framtidens starka ledare som tidigt får lära sig ledarskap och att ta ansvar. Men stallet kan också ha en baksida, där hierarki kan leda till mobbing,

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser.

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser. Att sätta gränser på arbetet är en bra grund för att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Vi, tillsammans med våra kollegor, har olika värderingar, behov och föreställningar om vad som är rätt. Otydliga

Läs mer

Processledarutbildning. Modul 7 Processverktyg för högpresterande team läsåret 2015/2016

Processledarutbildning. Modul 7 Processverktyg för högpresterande team läsåret 2015/2016 SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSAVDELNINGEN Processledarutbildning Modul 7 Processverktyg för högpresterande team läsåret 2015/2016 SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN HR TEAM LEDAR- OCH ORG. UTVECKLING

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

kan och vill påverka i min förening!

kan och vill påverka i min förening! kan och vill påverka i min förening! Varför? På Riksidrottsmötet (RIM) 2009 togs beslut, efter motion från Skåneidrotten, att SISU Idrottsutbildarna skulle ta fram ett studie- och utbildningsmaterial för

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

Ungefär lika stora tal

Ungefär lika stora tal Bilaga 2:1 Arbeta med jämförelser mellan tal Ungefär lika stora tal Jämför de tre talen här nedan: 234567 234566 234568 Alla siffrorna i talen är lika utom den sista, den högra, där siffrorna är 7,6 och

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Medarbetaridé - Det demokratiska uppdraget sid 3 - Stolthet och professionalitet sid 3 - Ledare och medarbetare sid

Läs mer

V Ä R D E R I N G A R

V Ä R D E R I N G A R U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N L E D A R S K A P V Ä R D E R I N G A R GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR OCH DRIVKRAFTER I Rapport för: John Doe ID: HA154779 Testdatum: Januari 11, 2

Läs mer

Hur du tacklar intervjusituationen!

Hur du tacklar intervjusituationen! Hur du tacklar intervjusituationen! Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu Inledning

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Innehåll. Kan alla sälja? 5

Innehåll. Kan alla sälja? 5 Innehåll Kan alla sälja? 5 Del 1. Dina egenskaper som säljare Vill du sälja? 9 Gillande 12 Lyhördhet 15 Kundförståelse 17 Målfokus 21 Din drivkraft 24 Uthållighet 29 Del 2. Anpassa ditt säljarbete Vad

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter.

Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter. www.byggledarskap.se Konflikthantering 1(5) Konflikthantering Vad är en konflikt? Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter. Andra

Läs mer

Undvika återkoppling. Avsätta för lite tid för våra medarbetare och vårt team

Undvika återkoppling. Avsätta för lite tid för våra medarbetare och vårt team Du har säkert hört talas om att våra misstag är våra bästa läromästare, men handen på hjärtat, vore det inte ganska skönt att slippa några av dem? Nedan har vi samlat ett axplock av de vanligaste misstag

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

KICK-OFF ELLER KICK-IN?

KICK-OFF ELLER KICK-IN? KICK-OFF ELLER KICK-IN? Diskobowling och fina krogen i all ära, men de lämnar sällan några bestående avtryck. Vill du däremot bjuda dina medarbetare på en insiktsfull upplevelse som ger mer drag i affärerna

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer