Teambuilding & övningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teambuilding & övningar"

Transkript

1 Team:Guide Insightguide series ditt verktyg för att skapa team i toppklass! KOMPETENSHÄFTE 5 Teambuilding & övningar Teambuilding är aktiviteter som syftar till att svetsa samman en grupp människor så att samarbete och socialt samspel fungerar bättre båda nödvändiga förutsättningar för att skapa goda prestationer. Det mesta av "teambuildingen" sker i vardagen i småpratet och vid fikabordet. Det finns dock en poäng att använda särskilda övningar och aktiviteter med specifika syften inte minst i tillfälliga grupper, i heterogena team och i team som sitter på olika håll geografiskt.

2 Kompetenshäfte: 5 Team:GUIDE Innehåll Teambuilding en nyckel till höga prestationer 3 Trend: annorlunda utbildning och teambuilding 6 Teambuilding ett mycket kraftfullt redskap använt på rätt sätt 7 15 förslag på olika teambuildingövningar och teamaktiviteter 8 Ledarskapsövning: Kan du styra med tystnad? 13 Gruppövning kring hur vi kommunicerar våra värderingar 14 2 InsightLab

3 Team:GUIDE Teambuilding & övningar Teambuilding en nyckel till höga prestationer Vi människor är i grund och botten flockdjur och för att må bra behöver vi veta att vi har en grupp som vi tillhör. Forskning visar också att vi-skap gör att vi både blir mer angelägna om att nå våra egna mål samt mer angelägna om att hjälpa varandra att lyckas, säger Karin Stephansson, vd, utbildare och konsult på Ardida. Samarbete är inte automatiskt mer effektivt När man sätter ihop människor i team för att samarbeta hoppas man ju att teamets prestationer ska blir högre än summan av vad var och en hade kunnat utföra var för sig. Men det är inte självklart att det blir så. Istället kan det hända att alla lutar sig lite tillbaka och hoppas på att någon annan ska ta ansvar. Och gör ingen annan det så kan man alltid gömma sig bakom att varför ska bara jag? eller det är ju ingen annan heller som. För att 1+1 verkligen ska bli mer än 2 gäller det att alla måste vilja anstränga sig lite för de andra i teamet. Vi har teambuildingaktiviteter två gånger per år som vi kopplar till våra mål. Ju bättre det går, desto mer kan vi göra, men oavsett det ekonomiska klimatet så gör vi någonting. Jag tror att de här aktiviteterna verkligen har hjälpt oss. Vi sitter utspridda på sju olika platser och det är viktigt att vi åtminstone ett par gånger per år samlar ihop hela gänget. Huvudsyftet är integration för bättre samarbete. Vi har provat flera olika aktiviteter. Vi har till exempel åkt skidor i de polska bergen. Men vid den senaste träffen åkte vi till en stad och hjälpte dem att bygga ett picknickställe. Jag tror att många tyckte att det här var ännu roligare än att åka skidor. Det skapade en speciell känsla att vi tillsammans kunde hjälpa till. Jag tror att det stärkte oss. Nicklas Lindberg, tidigare vd för Skanska i Polen och numera vd för Skanska Kommersiell Utveckling Europa Vi måste frivilligt vilja offra oss för någon annans skull. Det är det som är själva kärnan i ett gott teamarbete, konstaterar Karin. De som vi känner riktigt bra vill vi hjälpa och kan tänka oss att anstränga oss lite extra för. I det professionella är det ofta runt fikabordet som sådana nära relationer skapas. Småpratet om hur helgen har varit och om hur barnen mår är viktigt för att vi ska lära känna varandra och se varandra som människor. Det är här den mesta "teambuildningen" görs. InsightLab 3

4 Kompetenshäfte: 5 Team:GUIDE Teambuilding är särskilt viktigt i distansteam Distansarbete innebär ofta större möjligheter att själv utforma sitt arbete och så slipper man chefens vakande blickar. Till en början upplever många en känsla av frihet, men efter en tid brukar istället känslor av övergivenhet och isolering smyga sig på. Detta skapar inte bara stress och ohälsa, utan sänker också nivån på prestationerna. De relationsskapande verktygen är både bra och lätta att använda, men det gäller att ledaren inser värdet i att faktiskt göra det. Att ledaren förstår att det inte bara gör det roligare på jobbet, utan att det är ett sätt att nå målen att prestera bättre. Ledaren bör också hjälpa teamets medlemmar att vara personliga genom att föregå med gott exempel och bjuda på sig själv. Karin Stephanson, vd, konsult och utbildare, Ardida För att motverka känslan av isolering, behöver du som ledare uppmärksamma dina distansmedarbetare och bekräfta dem, men det räcker inte. Du måste också se till att de känner tillhörighet i en grupp, säger Karin Stephansson. Även om dina medarbetare kan utföra sina arbetsuppgifter utan att samarbeta så är teambuilding centralt i distansledarskapet. Den som arbetar på distans måste uppleva tillhörighet för att det ska kännas viktigt att nå målen. Skypefika och IM Det räcker inte att bygga relationer på kick-offen. Distansledare måste hitta kreativa sätt att utveckla relationerna på distans. Instant messaging och Skypefika kan fungera bra för informellt småprat. Facebook eller interna communities är också förträffliga instrument för att hålla kontakten och skapa relationer. Det är själva idéen med att vi berättar småsaker om oss själva, våra intressen och visar bilder på vår familj som är viktig. Att få se en familjebild på någon som man arbetar med men sällan träffar gör att vi ser att vi är människor. Slösa inte bort kick-offen På distans kommer inte tillfällena till småprat lika naturligt och då måste ledaren vara mer kreativ och sätta relationsbyggande i fokus på ett annat sätt. Och relationerna bör man fokusera så fort som möjligt i en grupp. Det finns en mening med att ha kick-off, säger Karin. Hennes erfarenhet är dock att kick-offer slösas bort på att deltagarna sitter på rad och blir matade med information. Information som kan ges i andra kanaler. När ni väl träffas, slösa då inte bort er tid på att ge information, utan bygg relationer, råder Karin. Vikten av att ha roligt tillsammans Team fungerar bättre och är mer produktiva när de består av människor som är vänner. Människor arbetar också hårdare för ledare som de tycker om. Teammedlemmar som blir berörda på ett känslomässigt plan ger mer till teamet och till kunder och de flesta tycker att det är roligare att arbeta när alla är engagerade. Det kan därför löna sig att ha många teambyggande aktiviteter, eller att göra saker tillsammans på arbetstid som egentligen inte handlar om arbete, utan som enbart syftar till att bygga teamkänslan. Källor: 4 InsightLab

5 Team:GUIDE Teambuilding & övningar Övning för att tydliggöra era värderingar Syfte och bakgrund: Denna övning går ut på att låta gruppen gemensamt diskutera och tydliggöra vilka värderingar som ska genomsyra klimatet och samarbetet i gruppen. Övningen är framför allt tänkt att användas i början av ett större projekt eller i en etablerad arbetsgrupp där samhörigheten och teamandan är låg. Material ni behöver: Papper och penna till var och en av gruppmedlemmarna. Ett större pappersark per delgrupp Färgpennor Arbeta i följande steg: 1. Be var och en att enskilt under två minuter skriva ned vad han eller hon anser vara de tre viktigaste värderingarna (samarbete, integritet, respekt, lärande, coachande klimat, effektivitet, kundfokus, öppenhet, kreativitet och så vidare) i gruppens arbete. 2. Dela in gruppen i undergrupper om 4-6 personer i varje. 3. Be var och en att dela med sig av sina valda värderingar till de övriga i den egna gruppen. 4. När alla har berättat om sina valda värderingar ska gruppen gemensamt bestämma sig för de tre viktigaste för teamet som helhet. 5. Förse var och en av delgrupperna med ett stort vitt ark och färgpennor. 6. Varje grupp ska sedan skapa en poster med ord, symboler eller bilder som åskådliggör dessa tre värderingar. 7. Låt var och en av grupperna presentera sitt förslag till hela gruppen. Följ upp och reflektera: Vilka värderingar verkar återkomma i de olika grupperna? Finns det någon/några som alla kan enas kring? Ligger dessa värderingar i linje med organisationen i övrigt? Hur hanterade de mindre grupperna oenighet? Om någon delgrupp inte blev klar be dem reflektera kring vad det berodde på och vad som hade krävts för att komma över dessa hinder. Om någon utomstående skulle se de värderingar gruppen har kommit fram till hur tror vi att de skulle förvänta sig att vi agerade? Beter vi oss så idag? Vad är det som hindrar oss idag från att agera efter dessa värderingar (brist på tid, olika uppfattningar osv) Om vi levde efter dessa värderingar hur skulle det hjälpa oss att nå våra mål bättre? Vilka konsekvenser får diskussionen/värderingarna när vi är tillbaka i vår vardag? Tips för att nå bra resultat med övningen Uppmana de olika grupperna att vara kreativa och uttrycksfulla när de beskriver värderingarna. Följ upp i vardagen efter övningen och fråga vilka värderingar som ni lyckats hålla vid liv. Källa: Quick Teambuilding Activities for busy managers, Bryan Cole Miller, Amacom InsightLab 5

6 Kompetenshäfte: 5 Team:GUIDE Trend: annorlunda utbildning och teambuilding En ny trend, inte minst i USA, är mer praktiska former av teambuilding och ledarskapsutbildning. Till exempel genomförde ett antal företag i New York och New Jersey för en tid sedan en minst sagt annorlunda övning. Chefer från företagen fick arbeta som brandmän för en dag för att förbättra sina ledaregenskaper. Teamet rusade in brinnande byggnader, räddade passagerare och gjorde nödutryckningar under överinseende av en professionell brandman. Målet med ledarskapsövningen var, förutom att svetsa samman gruppen, att stärka förmågan att fatta beslut och lösa problem och blev en stor framgång bland deltagarna. Övningen gav ett intressant perspektiv på hur man kan lösa kriser på en arbetsplats. Teater och musik andra exempel Andra exempel på praktiska övningar för ledarskapsutveckling i USA är att spela teater och musik. Målet med övningarna är att de ska ge konkret erfarenhet och möjlighet att experimentera så att man sedan kan använda sig av liknande tankesätt eller tillvägagångssätt i jobbet. Gör saker tillsammans. Om chefer och medarbetare utbildar sig tillsammans så får man olika perspektiv. Det som är effektivt för mig kanske är kontraproduktivt för någon annan. Se helheten. Åsa Bellander förvaltningschef i Örebro kommun Källa: pecial Report on Leadership Development: Corporate Leaders Train in Fire Drills and Funny Skills, Garry Kranz, Workforce, maj 2011, Samutbildning av chefer och medarbetare kan stärka arbetsklimatet Många organisationer satsar stora summor på chefsutbildningar men det leder inte nödvändigtvis till att förståelsen ökar mellan chefen och medarbetarna. Det konstaterar Johan Bertlett, forskare inom psykologi vid Lunds universitet, i en ny avhandling. I avhandlingen, som bygger på en studie av närmare 200 anställda på Arlanda flygplats, drar han slutsatsen att chefen har begränsade möjligheter att påverka arbetsklimatet. Istället är det samspelet mellan chef och medarbetare som har störst inverkan. Hans slutsats är därför att man bör satsa på att samutbilda hela arbetslag. Givetvis krävs det en bra chef för att samspelet mellan chefen och de anställda ska fungera. Men det är viktigt att förstå att även chefens förutsättningar påverkas av de anställda. Att bara fokusera på chefen är att blunda för de anställdas bidrag vilket betyder att man exkluderar mycket av den potential som finns i företaget, säger Johan Bertlett till chefsorganisationen Ledarna. Källa: Samspelet väger tyngst, Margaretha Eldh, Ledarna, , 6 InsightLab

7 Team:GUIDE Teambuilding & övningar Teambuilding ett mycket kraftfullt redskap använt på rätt sätt Teambuilding och teambuildingövningar kan användas i alla skeden av teamets arbete och utveckling alltifrån lära-känna - och svetsa-samman - övningar till att lösa problem långt in i teamets arbete. Nyckeln att ta med sig är att det ska finnas ett tydligt mål med varje övning. De bästa teambuilding-aktiviteterna kan bli förvirrande upplevelser för teamet om det inte finns en tydlig tanke med varför de genomförs. All teambuilding syftar i slutänden till att få teamet att fungera och prestera bättre ihop. Som en sidoeffekt kommer ni att ha mycket roligt tillsammans. Gruppövningar finns ju i många olika varianter. Nedan följer en enkel kategorisering över de vanligaste syftena med att genomföra teambuilding-aktiviteter: Bygga "vi-känsla" i gruppen Detta är övningar designade för att ge gruppen en tillhörighet och egen stolthet ofta enklare som kan lösas på någon timme utan allt för mycket rekvisita. Öka samarbetet i gruppen Här platsar även övningar som tar en grupp och sätter den i situationer den inte är van vid. Slå sönder grupperingar På många arbetsplatser skapas det grupperingar, och de här övningarna är avsedda att användas för att just bryta upp grupperingar. Strapatser för att svetsa samman en grupp Tänk kajakpaddling, överlevnadskurs, vandring, tälta. Lite mer strapatser och framför allt något som kräver högre insats i både tid och budget. Fungerar ofta väldigt bra för ett litet företag eller en ledningsgrupp/styrelse. Riv murar mot andra avdelningar På alla större företag uppstår förr eller senare revir, stuprör eller murar på grund av att man tänker vi om den egna avdelningen och dom om de andra. Samarbetsövningar som flyttar gränser är ofta bra för att luckra upp och riva dessa murar. Tips! Delta i övningarna själv. En viktig sak att tänka på är att du som ledare helst ska delta i övningarna själv. Du måste vara en av dem som visar stor (kanske störst) entusiasm. Klarar du inte det så bör du välja andra övningar, så att du kan vara just en ledare. Tips! Aktiviteter med utgångspunkt i teamets intressen Jag brukar försöka hitta på aktiviteter som har anknytning till medarbetarnas privata intressen. Nästa gång ska vi prova på kampsporten Aikido. Vi har en medarbetare som är aktiv inom det så jag frågade honom om han kunde visa oss. Nu har han ordnat lokal och tagit med en extern instruktör som är van att instruera nybörjare. Jeanette Johansson, vd, Consat Sustainable Energy Systems Göra cheferna mänskliga En klassiker som alla medarbetare tycker om, och som är bra för att visa att även ledningen är människor. Roliga övningar som ledningen kan göra i grupp framför andra är helt enkelt roliga. Källa: InsightLab 7

8 Kompetenshäfte: 5 Team:GUIDE Tips! Introducera och följ upp övningen rätt Det är viktigt att gruppen får en introduktion till varje övning. Förklara kortfattat syftet med övningen så det är klart varför ni gör den. Gå igenom hur övningen genomförs, vilka regler som finns och hur lång tid den tar/ får hålla på. Följ upp övningen efteråt för att se vilka reflektioner och lärdomar som gruppen gjort. 15 förslag på olika teambuildingövningar och teamaktiviteter Nedanstående förslag är exempel på övningar för att bryta isen och lära känna varandra i gruppen. Många av övningarna kan även användas i redan etablerade arbetsgrupper för att skapa energi, förbättra samarbetet eller få igång dialog och problemlösning i gruppen. Teamövning #1 Intervjua varandra två och två Att leda ett team där medlemmarna inte känner varandra är en utmaning. Ett bra sätt att bryta isen är att låta dem presentera sig för varandra. En metod kan vara att dela in teamet i par, där man intervjuar varandra och sammanställer svaren i minipresentationer, som sedan återges för övriga medlemmar. Det är ett roligt och relativt snabbt sätt att lära känna varandra. Teamövning #2 Rolig kuriosa om var och en Lämplig gruppstorlek: upp till 20 personer Tidsåtgång: cirka minuter Dela ut: Kopior på bladet Kuriosa om vårt team Förberedelse: Be var och en att i förväg (några dagar innan övningen) skriva ned några saker om sig själva som de andra inte känner till (dolda talanger, favoritresemål, namn på husdjur, var de är födda och så vidare). Sammanställ dessa fakta på ett ark eller två utan att avslöja vem som har sagt vad. Gör så här: Dela ut en kopia på Kuriosa om vårt team till alla deltagare. Ge teamet tid att mingla omkring för att försöka lista ut vem som kan kopplas ihop med de olika uppgifterna. Be också deltagarna att ta reda på mer om något av varje persons kuriosa. Se vem som lyckas få flest rätt namn inom säg 10 minuter (beroende på gruppens storlek). Be denne att berätta kort om vem som sagt vad. 8 InsightLab

9 Team:GUIDE Teambuilding & övningar Teamövning #3 Ställ dig efter (Material: Ett 10m långt rep (10-12 mm) Genomförande: Ställ gruppen på linje till exempel bakom ett rakt rep. Gruppen ska med så få omplaceringar som möjligt ställa sig från vänster till höger. Exempel på ordningar är namn, längd, armlängd, födelseort, bostadsort från norr till söder och så vidare. Gruppen kan med fördel först komma överens om vart norr ligger lägg repet efter den riktningen. Detta är ett lätt sätt att på ett roligt sätt få mer information om medarbetarna. Teamövning #4 Skryt för varandra Dela in medarbetarna två och två. Låt dem under ett par minuter var skryta inför varandra om vad de är bra på. Sedan återberättar den ena om den andra och omvänt, inför hela gruppen. Genom att lyfta var och en får hela gruppen en positiv kick vad bra vi är tillsammans. Teamövning #5 En lögn och en sanning En lögn och en sanning bygger på att skapa förtroende mellan medarbetarna, samt att få fram lite roliga fakta om dem själva som de kan prata om. Gör så här: Dela ut papper och penna, få medarbetarna att skriva ner 3 sanningar och en lögn om sig själva. Sedan är det upp till de andra att gissa ett påstående som är sant och ett som är lögn. Är ni många får ni dela upp er i grupper om 10. Dela ut pris till den person som har mest rätt. Teamövning #6 Säg vad du behöver istället för att kritisera Tid: ca 15 min Syfte: Att göra det underliggande uppenbart. Att öva upp förmågan att säga vad man har behov av i stället för att kritisera. Gör så här: Sätt deltagarna i grupper om tre och låt dem hitta exempel på anklagelser som kan omformuleras så att de uttrycker underliggande önskemål eller behov, till exempel: Du är dålig på att ge beröm kan omformuleras till: Jag behöver beröm från dig. Diskutera avslutningsvis övningen i plenum. Vilka insikter fick ni? InsightLab 9

10 Kompetenshäfte: 5 Team:GUIDE Teamövning #7 Visa uppskattning Även om alla i gruppen inte känner varandra så väl kan ni få ut en del genom att exempelvis återkoppla till saker de upptäckt hos varandra. Sitt alla i en ring. Be varje medarbetare skriva en lapp till de två arbetskamrater som sitter till höger och till vänster: Jag uppskattar dig för att ( nämn två saker). Därefter lämnas lapparna till de berörda. Var och en skriver och får alltså två lappar. Om ni vill kan var och en läsa upp sina lappar högt för alla och låta övriga fylla på. Ni kan också ha en kort diskussion om uppskattning och vikten av att bekräfta och berömma varandra. Teamövning #8 Knyt en knut Knyt en knut (eller rosett) är en bra gruppövning för 3 5 deltagare som också kan göras på tid. Gör så här: Ta ett rep längre än 5 meter. Säg åt personerna att hålla i repet (på valfritt ställe) med en hand. När alla tagit tag i repet säger du att man nu inte får släppa repet, och att uppgiften är att knyta en rosett runt ett träd. Deltagarna måste då samarbeta, de måste lösa problem och det kan hända att de måste röra varandra. Perfekt för att låta folk lära känna varandra. Är ni flera grupper tar lekledaren tid och ger poäng till den grupp som löste övningen snabbast. Teamövning #9 Ordna utan kommunikation Gör så här: Ställ gruppen i en ring eller på led. Ni ska nu ställa er i ordning efter ert förnamns första bokstav. Ni får inte tala eller använda kroppsspråk! Kör övningen igen med andra liknande uppgifter. Gör så här: Hur de vill ställa sig, i ring eller på led, är upp till gruppen att avgöra. Ingen kommunikation ska ske över huvud taget. Välj plan mark för säkerhets skull. Vill du anordna tävling så tar du tid på grupperna och korar en vinnare. 10 InsightLab

11 Team:GUIDE Teambuilding & övningar Teamövning #10 Visa på hur det egna beteendet påverkar Tid: ca 25 min Syfte: Att höja medvetandegraden om egna konfliktskapande beteenden 1. Be varje deltagare att prioritera en sak de vill lära sig (göra på ett bättre sätt än tidigare), för att bidra till en bättre vardag på arbetet. 2. Be deltagarna att berätta för en partner vad de bestämt sig för att göra annorlunda än förr. 3. Be deltagarna göra en cost benefit analys av ändringen. Är fördelarna större än olägenheterna? Be deltagarna att berätta för sin partner hur de lättast kan sabotera detta beslut. Obs! I uppmärksamheten ligger kuren! Om vi vet hur vi kan sabotera för oss själva kan vi sabotera sabotören inom oss. Teamövning #11 Hitta gemensamma nämnare Team som känner samhörighet jobbar ofta bättre ihop än team där man drar åt olika håll. Denna övning syftar till att identifiera de gemensamma nämnare som medlemmarna har: Samla teamet och ägna mötet åt att inventera och hitta 5 7 gemensamma nämnare. Det kan handla om erfarenheter, kompetenser, målsättningar, intressen eller värderingar. Teamövning #12 Samma upplevelse blir uppfattad och återgiven på olika sätt Tidsåtgång: 2 min Syfte: Att illustrera att samma upplevelse blir uppfattad och återgiven på olika sätt. Gör så här: Förbered en nonsensfigur på ett blädderblock innan övningen. Be deltagarna titta på blocket, och visa figuren i ca 2 sekunder. Täck för figuren och be deltagarna att kopiera figuren. Låt deltagarna jämföra sina avbildningar. Visa nonsensfiguren på nytt och diskutera resultaten i plenum. InsightLab 11

12 Kompetenshäfte: 5 Team:GUIDE Teamövning #13 Be medlemmarna presentera den som sitter bredvid Övningen är särskilt effektiv i team där medlemmarna känner varandra sedan tidigare. Fördelen är att nya, givande perspektiv lyfts fram när varje teammedlem får höra hur han eller hon uppfattas av andra i teamet. Dessutom är prestationerna ofta positiva, vilket stärker självkänslan. Teamövning #14 Se varandra Låt medarbetarna rita av varandras ansikte två och två, ganska snabbt och rakt av utan att titta ner på papperet. Alla lägger sedan sitt porträtt på bordet. Medarbetarna får därefter med olika färger lägga till saker på varandras bilder som de uppskattar hos den på bilden. Avsluta med en liten vernissage. Teamövning #15 Bygg på varandras idéer Detta är en variant på brainstorming som fungerar mycket effektivt. Gör så här: Tydliggör syftet med brainstorm-mötet. Vilken typ av idéer är det ni söker? Låt var och en under fem minuter enskilt lista 5-10 idéer utifrån den aktuella frågeställningen. Dela ut tre tomma pappersark till var och en i gruppen och låt dem välja ut och kortfattat beskriva en idé per pappersark. Samla sedan in alla förslag och lägg dem i en hög på golvet/bordet. Låt sedan alla ta tre valfria lappar ur högen (inte sina egna). Nästa uppgift är att bygga vidare och utveckla den idé som står på lappen. När detta är gjort samlar ni in alla lappar igen och gör om proceduren. Varje idé kommer nu att få två andra personers kreativa tillägg och idéer. Fördelen med denna övning är att det ofta är lättare att bygga vidare på idéer än att komma på helt egna. Källor: Jan Atle Andersen, Skick och oskick på jobbet konflikthantering på arbetsplatsen, Idrina Förlag, The big book of team motivating games, McGraw-Hill, 2009; 12 InsightLab

13 Team:GUIDE Teambuilding & övningar Ledarskapsövning: Kan du styra med tystnad? Tyst feedback är en övning som kan användas för teambuilding eller en chefsträff. Tyst feedback kan användas för att endera visa en grupp medarbetare svårigheten med ledarskapet, eller för att träna chefer i att belöna rätt beteende för att på så sätt få bort oönskade beteenden och förstärka de positiva. Man kan också använda övningen för att visa en grupp att det är först när de bekräftar varandras bra beteenden som de icke önskvärda försvinner. Tips för bra genomförande: Välj lätta uppgifter till en början. Om någon kör fast totalt kan ni byta till en ny Styrande. Låt alla vara både utförande och styrande. Upplägg Oavsett syfte genomförs övningen på samma sätt. En person är styrande. En annan är utförare. Syftet är att få utföraren att utföra en på förhand bestämd aktivitet, som att ställa sig på en stol, släcka en lampa eller öppna ett fönster. Den styrande får inte kommunicera med utföraren på annat sätt än med en visselpipa, och man får bara vissla som bekräftelse på att man gör rätt. Utförande: Personen som är utföraren går ut från rummet, och den styrande bestämmer (själv eller tillsammans med övriga i gruppen) vilken uppgift som skall utföras. När utföraren kommer in i rummet är det bara den styrande som kan kommunicera, och det är bara när utföraren gör rätt som den styrande får blåsa i visselpipan. När den styrande blåst i visselpipan går utföraren tillbaka till dörren och börjar om. Utföraren går ju troligen tillbaka till platsen där han fick blåsningen förra gången och försöker komma på vad nästa steg är. Lika viktigt är det att den styrande visslar exakt när utföraren utför rätt sak, för annars vet ju inte utföraren att han är inne på rätt spår. Skulle man dessutom vissla på fel ställe (troligen försent) så får man ett rejält arbete med att styra tillbaka utföraren på rätt spår. Denna övning är som fågel, fisk eller mittemellan men betydligt svårare. Tyst feedback är en ledarskapsövning som visar på vikten att ge bekräftelse direkt när man ser ett strategiskt nyckelbeteende, och som visar hur observant man måste vara för att pricka rätt med bekräftelsen. Övningen är lika frustrerande för bägge parter. Den styrande kommer ha fullt upp med att observera beteenden och mönster, medan utföraren kommer att ha fullt upp med att hitta rätt uppgift att utföra. Den chef som klarar av att styra någon på rätt sätt på det här viset kommer att tycka att det är extremt lätt att belöna/bekräfta/uppmärksamma strategiska nyckelbeteenden. PS. Skratt och suckar kommer det bli gott av, så de är självklart tillåtna. Källa: InsightLab 13

14 Kompetenshäfte: 5 Team:GUIDE Gruppövning kring hur vi kommunicerar våra värderingar Det är inte alltid som vi är så öppna och kommunicerar våra värderingar så tydligt som vi tror. Att få veta hur man uppfattas av andra personer kan bli en aha-upplevelse, enligt Stefan Söderfjell, Fil. dr i psykologi, en av grundarna till Ledarskapscentrum och författare till boken Ledarskapets 5 utmaningar. Nedanstående övning kan användas för detta, men övningen kräver att alla vågar ge ärlig feedback och att alla kan ta emot ärlig feedback utan att gå i försvar. Låt var och en i gruppen markera några "fågelord" i värdeordlistan nedan, som de tycker är mycket viktiga, några "fjärilsord" som de tycker är viktiga, men inte mycket viktiga och några "fiskord" som är mindre viktiga eller oviktiga. Låt sedan en medarbetare läsa upp ett värdeord som hon har valt ut, utan att hon talar om hur hon har klassificerat det. De andra medarbetarna får i uppgift att fundera över vad de tycker att personen ger uttryck för i sitt beteende, det vill säga ifall detta verkar vara viktigt eller oviktigt för denna person. Gå laget runt och låt medarbetarna, en i taget, gissa om det är en fågel fisk eller fjäril som lästs upp. Var och en ska också motivera sin gissning. Värdeordslista Fågel, fisk eller mittemellan? frågar barnen i Sverige när de leker, men barnen i Finland säger Fågel, fisk eller fjäril? Ansvarsfullhet Arbeta med andra Arbeta själv Arbeta under press Arbetsro Att prestera Avancemang/ befordran Avkoppling Balans yrke/fritid Bekvämlighet Beslutsamhet Demokrati Effektivitet Ekonomisk trygghet Engagemang Etik Expertis Familj Fred Frihet Frihet i tid Fysiska utmaningar Förlåtande Förändring Gemenskap Godhet/vänlighet Handleda andra Hjälpa andra människor Högt tempo Bli igenkänd Inre harmoni Integritet Intellektuell status Jämlikhet Kompetens Kreativitet Kultur Kunskap Kvalitet Kvalitetsrelationer Kändisskap Kärlek Ledarskap Livsnjutning Logik Lojalitet Lokalisering var man bor/ jobbar Lugn/stillhet Makt/auktoritet Materiella ting Meningsfullt arbete Meriter Miljömedvetenhet Mod Natur Noggrannhet Nära relationer Oberoende Ordning och reda Patriotism Pengar Personlig utveckling Plikttrogenhet Privatliv Påverka andra Religion Renlighet Respekt Rättvisa Samarbete Sanning Seriositet Samhällsservice Självaktning Självkontroll/disciplin Spänning Stabilitet Status Säkerhet Tillgivenhet/ömhet Tålamod Tävling Utmanande problem Utseende Utveckling Vinna Visdom/klarhet Välfärd Vänlighet Vänskap Ärlighet/pålitlighet Äventyr Ödmjukhet Öppenhet Överlägsenhet 14 InsightLab

15 Egna anteckningar:

16 Teambuildingövning - Leta efter udda talanger i teamet Ordna en talangjakt där de som vill får chansen att visa någon dold talang de har! Det kan vara mycket roligt och spännande att se sina kollegor visa kunskaper och färdigheter (trolleri, sång, buktalning, bugg, spela saxofon, qi-gong, steppdans, prata baklänges och så vidare) som man inte visste att de hade. Detta kan också på ett mycket bra sätt framhäva personer som i normala fall är lite mera i skymundan. Om ni vill kan ni låta alla anställda rösta på talangbidragen och sedan utse en eller flera vinnare. Källa: Kungsgatan 71 SE Stockholm SWEDEN Tel +46 (0) Fax +46 (0)

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med!

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med! En guide från Tidningen Chef pocket Ta befälet. Kliv fram som ledare Lyhört ledarskap. Alla ska med! Bygg ditt Bli proffs på att leda laget team till framgång sju steg som tar er mot mål ingång.»grunden

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Metoder för att skapa delaktighet

Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Presentation- och Lära känna-metoder Ballongen Dela upp gruppen två och två, ge varje par två ballonger och en penna som fäster på ballongen.

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer