Mötesanteckningar. Välkomna vilka är vi? Alla gruppmedlemmar presenteras med en one-liner och en selfie.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesanteckningar. Välkomna vilka är vi? Alla gruppmedlemmar presenteras med en one-liner och en selfie."

Transkript

1 MILJÖFÖRVALTNINGEN MILJÖSTRATEGISKA AVDELNINGEN SID 1(3) Mötesanteckningar Möte Kick off för projektgruppen, Livskvalitetsprogrammet Plats Dunkers Kulturhus Tid, klockan Närvarande Camilla Alfredsson Mattias Alfredsson Ann-Sofie Andersson Thomas Augstsson Anna-Karin Bergman Eva Fallgren Linda Ingolfsdottír Sofie Karlsborn Sofia Mattsson Åsa Nilsson Ida Offenbartl Mónika Rüll Lundin Linda Skoglund Johan Ström Stephan Thelandersson Christina Zoric Persson SLF UVN KFA FOU VOF KF SFF SBF UVN SOF SLF Frånvarande Anteckningar: Välkomna vilka är vi? Alla gruppmedlemmar presenteras med en one-liner och en selfie. Gröna Hörnan Miljödirektören Agneta Sander berättar kort om styrgruppens bild av LKP: Häftigt att Helsingborg vågar! Helsingborg är den första staden i Sverige som tar fram ett Livskvalitetsprogram. Vi ska se till att ha roligt och må bra längs vägen. Alla politiker ska kunna vara bärare av livskvalitetsprogrammet. I programmet ska det finnas viljeinriktningar som ger förutsättningar för att alla invånare ska må bra i Helsingborg. Det är viktigt att viljeinriktningarna kan motiveras utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. 1 januari år 2016 börjar LKP att gälla. Viljeinriktningarna ska då ligga till grund för målformuleringar som arbetas fram av varje förvaltning och nämnd och får en naturlig plats i styrkort etc.

2 Bifogat mötesanteckningarna finns en sammanställning av styrgruppens beskrivning av livskvalitet. (Bilaga 1) SID 2(6) TED-talks Två TED-talks visades: Nic Marks The Happy Planet Index Pascal Perez Modelling Urban Liveability Projektgruppsmedlemmarna fick tre frågor att fundera över: 1. Vad var särskilt minnesvärt/vad kommer jag att bära med mig från detta talk? 2. Vilken fråga/tanke väcktes under tiden jag såg detta talk? 3. Vad kan vi i vår projektgrupp bära med oss i kommande arbete? Inspirationsföreläsning med Viktoria Walldin, White Architects Exemplet Flower-området i Paris : Om man gör grejer i den fysiska miljön, påverkar man då människors sociala liv? Bostadsidentitet: Man får en stämpel på vem man är och vad man kan bli i samband med en bostadsidentitet. Hur kan vi göra stigmatiserade områden till attraktiva områden? Hur kan vi lyfta sociala aspekter vid områdesförnyelse? Ex: H+, Västra hamnen etc. En problematik är att hyresrätter sällan byggs vid områdesförnyelser, ofta med hänvisning till höga kostnader/låg avkastning. Hur kan vi lyfta fram sociala aspekter i tidiga skeden? Vems perspektiv styr? Hur kan de förverkligas? Viktigt att ta reda på: Vad vill människor i samhällen? Hur mår människor? Delaktighetstrend har skapats via sociala medier. Det är viktigt att ha människors åsikter i centrum, våga ställa frågor. Viktoria menar på att det behövs karismatiska borgmästare. Illmar Repalu är ett bra exempel på en borgmästare som stod på sig för att han visste att det skulle löna sig på lång sikt. Viktoria föredrar gåtursanalyser framför fokusgruppssamtal. Hon visar exempel på olika projekt som hon har jobbat med och som hon i nuläget jobbar med: 1. Det nya Kiruna 2. Kulturhus i Nairobi

3 3. Nya Väsby Gymnasium 4. Forum torget, Uppsala 5. Skitlite 2020, SKNV SID 3(6) Variabler som påverkar människors beteende: Drivkrafter Livsfas Sociogeografi Lagar, normer och regler Hälsa och design Idag är folkhälsa kopplat till livsstilar. Idag råder det ojämlik tillgång till hälsa, kultur och fritid runt om i världen. Exemplet USA där fetma samt kroniska sjukdomar ökat enormt, samtidigt som vi fortsätter bygga för att minimera risken av smittospridning för sjukdomar som knappt finns längre. I Tyskland finns det olika projekt med fokus på livskvalitet och delaktighet. Till exempel: 1. Glucklich im Park 2. Biographie einer Stadt Efter Viktorias föreläsning finns det tid för diskussion då hon bland annat konstaterar: Dialog och delaktighet är ett demokratiskt verktyg Gå ut och samla in information från människor istället för att bjuda in till träffar. Det är oftast de negativa som kommer på inbjudna träffar. Det är en myt att dialog tar lång tid. Lärdomar från innan lunch: 1. Vad var särskilt minnesvärt/vad kommer jag att bära med mig från detta talk? 2. Vilken fråga/tanke väcktes under tiden jag såg detta talk? 3. Vad kan vi i vår projektgrupp bära med oss i kommande arbete? Tankar som kom upp hos gruppmedlemmarna: Vi behöver ställa rätt frågor när vi genomför medborgardialog. Vi är en homogen grupp. Därför är det viktigt att vi tar hänsyn till de individer som har en lägre livskvalité än oss. Inspiration från Nicks TED-talk: BNP mäter allt utom det som gör oss lyckliga att leva. Vi behöver en tydlig nertrattning i form av antalet hemlösa, självmord och HBTQ-personer i staden. LKP: Maximera lyckan, minimera avtrycket!

4 Vad är livskvalitet? SID 4(6) Sofie presenterar Nationalencyklopedins definition av begreppet livskvalitet. Därefter visas olika bilder på gruppmedlemmarnas livskvalitet. När alla bilder har presenteras kommer vi fram till att det finns många gemensamma nämnare: Egenmakt och frihet Våga drömma Känna sig levande Livskvalitet är när jag får möjlighet att göra det jag vill, med människor jag tycker om och på platser jag tycker om. Livskvalitet är subjektivt -> Därför är det viktigt att vi inte lägger våra värderingar på någon annan. Frågor som dyker upp under diskussionen: - Vilka är Helsingborgare? - Vem får ta del av servicen? - Vem får inte ta del av servicen? Gruppdynamisk övning Projektgruppen arbetade i grupper med exemplet råd till strandade på en öde ö, för att sedan ta dessa råd vidare och diskutera kring gruppens gemensamma förhållningssätt till projektet och varandra. Bilaga 2 är en sammanfattning av hur vi vill att vårt gemensamma arbete ska fungera. PMI Avslutningsvis får varje projektgruppsmedlem reflektera över dagens Plus, Minus och Intressanta lärdom. Nästa möte 3/9 kl Oscar Trapp, Rådhuset Vid anteckningarna Linda Ingolfsdottír och Sofie Karlsborn

5 Bilaga 1 Styrgruppens beskrivning av Livskvalitetsprogrammet: SID 5(6) Styrgruppen sa följande om begreppet Livskvalitet, Livskvalitetsprogrammet, och projektet: Betydelsen av ett hållbart samhälle = Må och lev väl. Livskvalitet = Långsiktigt hållbart välmående för alla. Livskvalitet = Liveability I live in the place I love, with the ability to do what I want Naturen är en förutsättning för att vi ska kunna leva, men vi behöver lyfta fram människor som en del av naturen och sätta människor i centrum. Om naturen och människor är välmående skapas lycka i samhället. Livskvalité = lycka! Vi är för många på planeten jorden och lever ovärdigt och över våra tillgångar. Vi kan inte, och ska inte, rädda hela världen, men det är så viktigt att vi gör vad vi kan för att förbättra livet här och utvecklar Helsingborg. Vi är ute efter att skapa en välfärdstillväxt i Helsingborgs stad. Genom Livskvalitetsprogrammet skapas det för första gången en syntes mellan social och ekologisk hållbarhet. Det kan komma mycket spännande ur denna positiva utmaning. Översiktsplanen år 2010 innehåller mest hårda värden, medan Livskvalitetsprogrammet kommer att innehålla både hårda och mjuka värden eftersom människan ska vara utgångspunkten i programmet. Det ska finnas en tydlig samklang mellan Översiktsplanen och Livskvalitetsprogrammet. För att få människor att känna att de vill bosätta sig i Helsingborg på grund av att vi är måna om en hållbar utveckling måste vi våga sticka ut hakan föra att göra försök till skillnad. Genom Livskvalitetsprogrammet visar vi att vi vågar ta ställning och göra skillnad! Vi bör fokusera mer på välfärdsmått än BNP, men det betyder inte att vi ska tappa ekonomin. Det är viktigt att förhindra att ekonomer kan punktera projektgruppens förslag till viljeinriktningar. I samband med att vi ska koppla programmets viljeinriktningar till Visionen bör vi väva in lust och lekfullhet. Drömmen är att programmet ska tala till alla, att alla ska förstå varför vi har valt att tala om Livskvalitet, hur vi jobbar med det, och vilken del varje medarbetare eller invånare har i detta arbete. I framtiden vill vi se artiklar med rubriker som Människor väljer att flytta till Helsingborg på grund av fysiska förutsättningar och den livskvalitet som erbjuds.

6 Bilaga 2 Såhär jobbar vi SID 6(6) Vi är öppna för nya perspektiv, olika perspektiv och vågar föra fram och lyssna till allas perspektiv Vi har högt i tak på våra möten. Vi är tillåtande, och vi vågar ställa frågor. Vi bjuder på oss själva, vi är nyfikna på varandra och vi uppskattar att ha kul tillsammans. Vi känner trygghet och tillit till varandra och våra respektive kunskaper och infallsvinklar. Vi ser vårt bredare ansvar att representera inte bara oss själva utan så mycket av staden som möjligt. Vi har tålamod med varandra och processen vi ska igenom. Vi har respekt för varandras och vår gemensamma tid, vår slutleverans, och att det vi gör är good enough.

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Dialog i stadsbyggandet. Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013

Dialog i stadsbyggandet. Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013 Dialog i stadsbyggandet Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013 Dialog i stadsbyggandet Sammanfattning... 3 Introduktion Ann- Louise Hohlfält, Mistra Urban Futures... 5 Makt,

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Erika Forsberg & Johanna Hjerpe 2011 Vetenskaplig uppsats, 30 hp Pedagogik Pedagogik C

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Trygg kommun Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Innehållsförteckning Förord... 4 Upplägg och användning... 5 Ordlista med nyckelbegrepp... 6 Del 1 Trygg Kommun - samhällsbyggande i Sollefteå

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv?

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? En genomlysning av några kommuners arbete med Delaktighetsmodellen i LSS-verksamhet i samarbete med Kommunförbundet

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY

SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY 1 SE HUNGERN - LÄRARHANDLEDNING Den här programserien är UR:s bidrag till kampanjen Hungerhjälpen som år 2013 utmanade gymnasieelever landet runt att samla

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer